Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002"

Transkript

1 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden Tal for 2000 er baseret på endelige data, mens tal for 2001 og 2002 er baseret på foreløbige data. I publikationen er alle værdier opgjort i løbende priser. Oversigt 1. Handelsbalancen 1. halvår Handelsbalance (Eksport import) Import Eksport Importen er steget i 1. halvår 2002 set i forhold til 1. halvår Den samlede import er steget ca. 136 mio. kr., fra mio. kr. i 1. halvår 2001 til mio. kr. i 1. halvår Eksporten er i tilsvarende periode steget ca. 67 mio. kr., fra 915 mio. kr. i 1. halvår 2001 til 982 mio. kr. i 1. halvår Underskud på 177 mio. kr. Underskuddet på handelsbalancen for 1. halvår 2002 er 177 mio. kr. mod 108 mio. kr. i 1. halvår 2001, hvilket svarer til en stigning på ca. 64 pct.. Det større underskud på handelsbalancen for 1. halvår 2002 skyldes, at import er steget mere end i eksporten i denne periode. Oversigt 2. Import og eksport fordelt på SITC-afsnit 1. halvår i kr. SITCafsnit Varetekst I alt Næringsmidler og levende dyr Drikkevarer og tobak Råstoffer, ikke spiselige (undtagen brændsel) Mineralske. brændsels- og smørestoffer o.l Animalske og vegetabilske olier, fedtstoffer og voks Kemikalier og kemiske produkter Bearbejde varer, hovedsagelig halvfabrikata Maskiner og transportmidler Bearbejdede varer, i.a.n Diverse varer og transaktioner, i.a.n Øget import Øget eksport Værdien af importen er steget i 1. halvår af 2002 i forhold til 1. halvår Af oversigt 2 fremgår det, at det er primært indenfor grupperne af Bearbejdede varer, hovedsagelig halvfabrikata, Maskiner og transportmidler og Bearbejdede varer i.a.n., at importen er steget. Gruppen af Bearbejde. varer, hovedsagelig halvfabrikata er steget med ca. 48 mio. kr., Bearbejdede varer i.a.n. er steget med ca. 42 mio. kr., mens gruppen Maskiner og transportmidler er steget ca. 50 mio. kr. i 1. halvår 2002 i forhold til 1. halvår Trods mindre import for flere grupper har faldet været mindre end stigningen i de førnævnte grupper, hvorfor den samlede import er steget i 1. halvår 2002 i forhold til 1. halvår Eksportværdien for gruppen Næringsmidler og levende dyr er steget i 1. halvår 2002 i forhold til 1. halvår 2001 med ca. 83 mio. kr., fra 812 mio. kr. i 2001 til 895 mio. kr. i Eksporten af Maskiner og transportmidler er derimod faldet med 39 mio. kr. fra 63 mio. kr. i samme periode.

2 Tabel 1. Grønlands import og eksport fordelt på SITC-kapitler. 1. halvår i kr. SITCkapitel I alt Næringsmidler og levende dyr i alt Levende dyr Kød og kødvarer Mejeriprodukter og fugleæg Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf Korn og kornvarer Frugt og grøntsager Sukker, sukkerprodukter og honning Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier Foderstoffer (undtagen umalet korn) Diverse næringsmidler i.a.n Drikkevarer og tobak i alt Drikkevarer Tobak og tobaksvarer Råstoffer, ikke spiselige (undtagen brændsel) i alt Huder, skind og pelsskind, uberedte Olieholdige frø og frugter Gummi, rå, herunder syntetisk og regenreret Træ og kork Papirmasse og papiraffald Tekstilfibre og affald Gødningsstoffer og mineraler, rå Malme og metalaffald Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n Mineralsk brændsel og smørestoffer i alt Kul, koks og briketter Rå mineralolier og produkter deraf Gas Elektrisk strøm Animalske olier og fedtstoffer mv. i alt Animalske olier og fedtstoffer Veg. olier og fedtstoffer, rå el. delvis bearbejdede Animalske eller vegetabilske olier m.v., bearbejdede; voks Kemikalier og kemiske produkter i alt Organiske kemikalier Uorganiske kemikalier Farve- og garvestoffer Medicinske og farmaceutiske produkter Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler Gødningsstoffer, bearbejdede Plast, ubearbejdet Plast, bearbejdet Kemiske materialer og produkter, i.a.n Bearbejdede varer og halvfabrikata i alt Læder og lædervarer,,i.a.n.; beredte pelsskind Gummi, bearbejdet, i.a.n Træ- og korkvarer, undtagen møbler Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse Tekstilgarn, tekstilstof og tekstilvarer Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n Jern og stål Ikke jernholdige metaller Metalvarer, i.a.n Maskiner og transportmidler i alt Kraftmaskiner og motorer Specialmaskiner til forskellig industrier Maskiner til metalbearbejdning Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n Kontormaskiner; automatisk databehandlingsudstyr Apparater til telekommunikation, lydoptagelse og -gengivelse Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør Køretøjer Andre transportmidler

3 Tabel 1. (fortsat) Grønlands import og eksport fordelt på SITC-kapitler 1. halvår i kr. SITCkapitel Varetekst I alt Bearbejdede varer i.a.n. i alt Bygge-, sanitets-, varme- og belysningsartikler Møbler og dele dertil Rejseartikler, kufferter, tasker o.l Beklædningsgenstande og tilbehør Fodtøj Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n Fotografiske og optiske artikler i.a.n.; ure Diverse forarbejdede varer i.a.n Diverse varer og transaktioner i alt Varer, ikke klassificeret efter art Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Side 3

4 Tabel 2. Grønlands import og eksport fordelt efter anvendelse 1. halvår i kr. BEC Varetekst I alt Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri i alt Korn, umalet samt lettere forarbejdede varer af korn Foderstoffer Gødningsstoffer Andre varer til landbrug og gartneri Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed i alt Tømmer af nåletræ, bearbejdet Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed Andre varer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv i alt Oliefrø, -nødder og -kerner (undtagen mel) Papirmasse og papiraffald Papir, pap og varer deraf Tekstilfibre Tekstilgarn Tekstilstoffer Kemiske grundstoffer og forbindelser Plast, samt varer deraf Andre kemiske materialer og produkter Jern og stål Ikke-jernholdige metalvarer Forskellige metalvarer Andre råvarer og halvfabrikata Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner og mekaniske instrumenter Dele og tilbehør til elektriske maskiner og elektriske instrumenter Andre dele og tilbehør Dele og tilbehør til transportmidler Flyvemaskinemotorer Motorer fortrinsvis til andre transportmidler Brændstoffer, smørstoffer og elektrisk strøm i alt Kul, koks og briketter Rå jordolie Lette og middelsvære olier (motorbenzin mv.) Gasolier og brændselsolier Andre brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm Maskiner og andet kapitaludstyr i alt Landbrugs- og mejerimaskiner Kontormaskiner og automatiske databehandlingsmaskiner Maskiner og mekaniske redskaber til bygge- og anlægsvirksomhed Andre maskiner, apparater og instrumenter, ikke elektriske Elektriske maskiner, apparater og udstyr Transportmidler i alt Skibe Fly Jernbanemateriel og motorkøretøjer til erhvervsmæssig brug Personautomobiler Varer fortrinsvis til direkte forbrug i alt Næringsmidler, drikkevarer og tobak Andre ikke-varige forbrugsvarer Beklædning Fodtøj Andre halvvarige forbrugsvarer Lystfartøjer, campingvogne og andre transportmidler til privat brug (undt. personbiler) Andre varige forbrugsvarer Varer, ikke andetsteds medtaget Side 4 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal)

5 Metode og kilder I dette afsnit præsenteres de metoder som denne publikation er udarbejdet ud fra, samt kilder herfor. Indsamlingen af udenrigshandelsstatistiske oplysninger varetages af Hjemmestyrets Toldfunktion bortset fra enkelte oplysninger, som beskrives nedenfor: Grønlands import: 1. Fra det danske udførselssystem trækkes oplysninger om Danmarks eksport til Grønland 2. Hjemmestyrets toldfunktion, beliggende i Aalborg, indsamler oplysninger om Grønlands import direkte fra andre lande via Danmark i de tilfælde, hvor der ikke afgives fuldstændige eksportoplysninger i Danmark (transit for udenlandsk, herunder grønlandsk regning) Grønlands eksport: 1. Hjemmestyrets toldfunktion indsamler oplysninger om al eksport til varemodtagere i andre lande end Danmark, samt om eksport med skib til varemodtagere i Danmark af de vigtigste grønlandske produkter. Det drejer sig om varer henhørende under Toldtariffens kapitler: 2, 3, 5, 15, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og Fra det danske importsystem trækkes oplysninger om eksport til danske varemodtagere, som Hjemmestyrets Toldfunktion ikke indsamler oplysninger om. De detaljerede opgørelser om Grønlands udenrigshandel fremsendes af Danmarks Statistik til Grønlands Statistik, der på baggrund heraf udarbejder nærværende statistik. Grønlands udenrigshandel udarbejdes ud fra samme principper som anvendes ved Danmarks Statistik. Oplysninger om opgørelsesmetoder For nærmere oplysninger om opgørelsesmåder mv. henvises til Emnegruppen Statistiske Efterretninger: Udenrigshandel fra Danmarks Statistik samt i den årlige publikation Danmarks Vareindførsel og udførsel 2000, begge fra Danmarks Statistik. Varegruppering I opgørelsen af Grønlands udenrigshandel anvendes primært den danske toldtarif/eu s kombinerede nomenklatur (KN) til vareinddeling samt FN s Standard International Trade Classification (SITC). Derudover anvendes FN s Broad Economic Categories (BEC) til gruppering af importen. SITC Ved anvendelse af SITC-nomenklatur grupperes varer efter forarbejdningsgrad, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Den første udgave af SITC er fra 1950, den seneste revision (SITC, Rev.3) blev foretaget i En vares forarbejdningsgrad er bestemmende for, hvorledes denne vare placeres i den hierarkiske klassifikation. Der findes forskellige klassifikationsniveauer af SITC. Følgende fordeling er mulig ved anvendelse af SITC: - 1-cifret niveau opdeles varer i 10 grupper - 2-cifret niveau opdeles varer i 66 grupper - 3-cifret niveau opdeles varer i 260 grupper - 4-cifret niveau opdeles varer i grupper - 5-cifret niveau opdeles varer i grupper I denne publikation er anvendt en 1-cifret (SITC-afsnit) og 2-cifret (SITC-kapitler) inddeling af importen og eksporten. Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Side 5

6 BEC. Ud over KN og SITC er importen inddelt efter anvendelse, som med visse afvigelser er baseret på BEC-nomenklaturen. Den første udgave af BEC blev udarbejdet i 1971, seneste revision (BEC, Rev.2) blev fortaget i BEC klassificerer importen i 7 anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. BEC er baseret på SITC-nomenklaturen hvilket vil sige, at varenumre med samme SITC-nummer som hovedregel også kan henføres til samme anvendelseskategori i BEC. Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Finn Christensen Udenrigshandel 2002:7 ISSN: november 2002 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002

Udenrigshandel. Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) 2003:8. Sammenfatning. Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Udenrigshandel 2003:8 Grønlands udenrigshandel 2002 (endelige tal) Sammenfatning Øget import og eksport fra 2001 til 2002 Varehandlen med udlandet gav i 2002 et underskud på 668 mio. kr. Underskuddet på

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. halvår Mindre handel med udlandet

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. halvår Mindre handel med udlandet Udenrigshandel Udenrigshandel 1. halvår 2014 Mindre handel med udlandet Fald i importen og i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 1.755 mio. kr. i årets første halve år. Det er et fald på

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 3. kvartal Markant stigning i eksporten

Udenrigshandel. Udenrigshandel 3. kvartal Markant stigning i eksporten Udenrigshandel Udenrigshandel 3. kvartal 2014 Markant stigning i eksporten Stigning i eksporten Fald i importen Oversigt 1. De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 2.375 mio. kr. i 3. kvt. 2014.

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Formindsket underskud på handelsbalancen. 20. juni 2014

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Formindsket underskud på handelsbalancen. 20. juni 2014 Udenrigshandel 20. juni 2014 Udenrigshandel 1. kvartal 2014 Formindsket underskud på handelsbalancen Fald i importen Stigning i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 654 mio. kr. i årets første

Læs mere

Udenrigshandel 1. kvartal Mindre underskud på handelsbalancen. Handelsbalancen 1. kvartal

Udenrigshandel 1. kvartal Mindre underskud på handelsbalancen. Handelsbalancen 1. kvartal Udenrigshandel 2011:2 Udenrigshandel 1. kvartal 2011 Mindre underskud på handelsbalancen Fald i importen Stigning i eksporten Oversigt 1. Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder.

Læs mere

Udenrigshandel 23. marts 2016

Udenrigshandel 23. marts 2016 Udenrigshandel 23. marts 2016 Udenrigshandel 2015 Eksportværdien faldt i 2015 De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 2.656 mio. kr. i 2015. Det er et fald på 373 mio. kr. i forhold til samme

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) 2011:1

Udenrigshandel. Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) 2011:1 Udenrigshandel 2011:1 Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal) Stigning i importen og eksporten, på hhv. 16,6 pct. og 11,8 pct. Handelsbalancen viser et underskud på 2,2 mia. kr. i 2010. Figur 1.

Læs mere

Udenrigshandel 1. halvår 2015. Fald i eksporten og importen i første halvår. Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 1. halvår

Udenrigshandel 1. halvår 2015. Fald i eksporten og importen i første halvår. Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 1. halvår Udenrigshandel Udenrigshandel 1. halvår 2015 Fald i eksporten og importen i første halvår Indtægter fra eksporten af varer androg 877 mio. kr. i første halvår 2015. Det er et fald på 228 mio. kr. i forhold

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Fald i eksporten i årets første tre måneder

Udenrigshandel. Udenrigshandel 1. kvartal Fald i eksporten i årets første tre måneder Udenrigshandel Udenrigshandel 1. kvartal 2016 Fald i eksporten i årets første tre måneder Indtægter fra eksporten af varer androg 603 mio. kr. i første kvartal 2016. Det er et fald på 28 mio. kr. i forhold

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Den samlede udenrigshandel med varer og tjenester

Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Den samlede udenrigshandel med varer og tjenester Udenrigshandel 1 Udviklingen i den samlede udenrigshandel Overskud på samhandlen med udlandet Danmarks samlede eksport af varer og tjenester har over de sidste 2 år været højere end den samlede import,

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik UDENRIGSHANDEL. Grønlands udenrigshandel 1997 (Endelige tal)

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik UDENRIGSHANDEL. Grønlands udenrigshandel 1997 (Endelige tal) Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Nyt fra Grønlands Statistik 1997:7 UDENRIGSHANDEL Grønlands udenrigshandel 1997 (Endelige tal) Endelige tal for perioden 1992-1997 Underskud på handelsbalancen

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udenrigsøkonomi. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Den samlede udenrigshandel med varer og tjenester

Udenrigsøkonomi. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Den samlede udenrigshandel med varer og tjenester Udenrigsøkonomi 1 Udviklingen i den samlede udenrigshandel Eksporten er tilbage på før-krise niveau I 29 faldt Danmarks samlede eksport og import kraftigt som følge af den globale finanskrise og den efterfølgende

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Norge

Markedsfokus på Norge Markedsfokus på Norge Oktober DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Essays om den danske udenrigshandel med halvfabrikata

Essays om den danske udenrigshandel med halvfabrikata Working Paper 1999/1 Essays om den danske udenrigshandel med halvfabrikata af Teit Lüthje Syddansk Universitet Kolding Campus Handelshøjskole Syd Working Paper Arbejdspapiret er udgivet af Syddansk Universitet

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 384 Statistisk Årbog Udviklingen i den samlede udenrigshandel

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 384 Statistisk Årbog Udviklingen i den samlede udenrigshandel Udenrigshandel Udenrigshandel 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel Udenrigshandelsstatistikken er en detaljeret opgørelse af værdien og mængden af de varer, der til- og fraføres landet. Både underskud

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Statistisk Årbog 2002 Udenrigshandel 367

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Statistisk Årbog 2002 Udenrigshandel 367 Udenrigshandel Udenrigshandel 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel Udenrigshandelsstatistikken er en detaljeret opgørelse af værdien og mængden af de varer, der til- og fraføres Danmark. Vendepunkt

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Belgien

Markedsfokus på Belgien Markedsfokus på Belgien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Markedsfokus på Slovenien

Markedsfokus på Slovenien Markedsfokus på Slovenien August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Markedsfokus på Frankrig

Markedsfokus på Frankrig Markedsfokus på Frankrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Statistisk Årbog 2007 Udenrigshandel 373

Udenrigshandel. Udenrigshandel. 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel. Statistisk Årbog 2007 Udenrigshandel 373 Udenrigshandel Udenrigshandel 1. Udviklingen i den samlede udenrigshandel Overskud på handelsbalancen for tyvende år i træk Danmarks udenrigshandel med varer siden afslutningen af 2. verdenskrig er karakteriseret

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Februar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tjekkiet

Markedsfokus på Tjekkiet Markedsfokus på Tjekkiet September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien Juli 20 Bemærk: Alle tal er indhentet inden resultatet fra EU-afstemningen var kendt. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Markedsfokus på Mexico

Markedsfokus på Mexico Markedsfokus på Mexico December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Indien Januar 2018 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Indien

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

Markedsfokus på Ukraine

Markedsfokus på Ukraine Markedsfokus på Ukraine September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab Nationalregnskab 1 Dansk økonomi 2000 til 2011 Økonomisk vækst i 2011 Bruttonationalproduktet steg med 1,0 pct. i 2011. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang i 2008 og den historiske

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Taiwan

Markedsfokus på Taiwan Markedsfokus på Taiwan September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Letland

Markedsfokus på Letland Markedsfokus på Letland December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand Juli 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Markedsfokus på Saudi-Arabien

Markedsfokus på Saudi-Arabien Markedsfokus på Saudi-Arabien September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1 Dansk økonomi 2000 til 2010 Økonomisk vækst i 2010 Bruttonationalproduktet steg med 2,1 pct. i 2010. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Kroatien

Markedsfokus på Kroatien Markedsfokus på Kroatien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere