Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august."

Transkript

1 R E P L I Q U E

2 Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er sat med Book antiqua, Myriad pro Udgives af forlaget Munch & Lorenzen ISSN: Munch & Lorenzen

3 Bjørn Rasmussen ENDELØSE PENGE Hvis Jesu fader, Josef, i året for Jesu fødsel havde sat 10 kr. i banken til 7% i rente og hvert år havde hævet og givet renterne ud, ville han over de sidste 2014 år have kunnet bruge 1410 kr. Hvis Jesu fader derimod havde sat sine 10 kr. i banken til den samme rente, men havde ladet dem stå og yngle med renters renter, ville han i år 2014 have haft et krav mod banken tilsvarende prisen på 314 kvadrilliarder jordkloder af det pureste guld (fylde). Eksemplet viser ikke kun, hvor heftig eksponentialfunktionen er, men også hvilke vildfarelser og finansbobler et frit svævende finansvæsen kan skabe. Og faktisk må økonomerne i 2014 lære talrækken af astronomerne. Papirpenge og digitale penge forestiller man sig ofte som noget fysisk, man har. Men Josef ville jo ikke have haft kloderne af guld, men en abnorm fordring mod banken på nationalbankens lovlige betalingsmiddel, dvs. kroner. Lige som en check ikke er nationalbankens lovlige betalingsmiddel, er beløbene på netbanken det heller ikke. De er kronefordringer eller kronesurrogater, dvs. omløbsmidler skabt af forretningsbankerne, ikke nationalbanken. Bankerne er vor tids pengeskabere og pengeskabelsen sker, når bankerne indgår gensidige låneaftaler med kunderne. F.eks. går en bankkunde med god fast indkomst i banken for at låne kr. til en ny bil. Banken kreditvurderer ham og fører så hans nye gæld til banken på kr. til bogs på hans udlånskonto. Hans lønkonto, der måske stod kr. på i forvejen, bliver så godskrevet yderligere kr., som banken nu også skylder kunden. Den gensidige låneaftale skabte nyindtastede kronesurrogater, dvs. kreditposter i bankernes regnskaber, klar til ompostering, dvs. elektronisk omløb. Når kunden så må betale bilforhandleren, går han ikke ned i banken og hæver kronerne, som banken skylder ham, dvs. lader fordringen på kr. forfalde. Han kører derimod dankortet igennem terminalen, hvilket via interbankmarkedet udløser en ompostering af kreditposterne fra hans bankkonto til bilforhandlerens. Nationalbankens lovlige betalingsmiddel kommer slet ikke i omløb, kun kreditterne skabt af forretningsbankerne cirkulerer som betalingsmiddel. ALKYMI I Danmark er 94 % af penge- og kreditmængden skabt af forretningsbankerne, mens kun 6 % af omløbsmidlerne er nationalbankens lovlige betalingsmiddel. Sådan er det lykkedes bankerne at gøre, hvad alkymisterne har stræbt efter i tusind år: at skabe penge af ingenting. Det er ingen overraskelse, at bankerne har til huse i de pæneste palæer, når de låner 6 Side 93

4 kr. ind til 0,5% i indlånsrente og låner 94 kr. ud til 7% i udlånsrente. Dette bankprincip kaldes brøkreservebankvæsenet, fordi bankerne kun kan afregne en brøkdel af deres gæld. Lige som i eksemplet med Josef vokser nationalbankens pengemængde og de danske forretningsbankers kreditmængde i en pæn, men stadig lav eksponentiel kurve. Det er alle de kreditter, som bankerne sætter i omløb, der er inflationen, dvs. opblæsningen af købekraften, som skaber dyrtiderne, der bliver til overforgældning og som fører til enten lavkonjunktur, recession eller bratte krak, når afregningens time ankommer og gælden overraskende må afdrages og lån til fejlslagne lånefinansierede investeringer må skrives ned, så penge- og kreditmængden deflaterer, dvs. udblæses. Igennem årtier har det forretningshungrige bankvæsen rettet kreditgivningen mod investeringer i boliger, biler, samtalekøkkener, ferielejligheder sydpå, stilløse sommerhuse halvvejs oppe på Skamlingsbanken for at Kolding Kommune kan overholde sine vækstmål, og andet lånefinansieret, lystigt forbrug. Imens forfalder dansk industri. Forarbejdningsvirksomheder, kraftværker, selv landbrugets grovvareselskabers anlæg er ved at være nedslidte. Laissez fairekreditpolitikkens inflation skaber også økonomisk omfordeling, f.eks. husprisernes himmelflugt. Unge i dag må erlægge modsvarende 5-10 års standardårsløn for at få eget hjem. Men skal vi udblæse gælds- og pengeboblen for at bringe huspriserne ned fra deres eksponentielle vækst? Det ville koste forældrenes friværdi. Men jo længere tid penge må lægges til side for at danne formue, desto mindre er den sociale mobilitet. I en inflationær tid, hvor formue dannes af handel med inflationen, ikke af virkelig værdiskabelse, vil den sociale mobilitet være lav. FALDET Finanskrisen i 2008 er på ingen måde overstået, for siden da er kreditmængden blæst endnu kraftigere op. I Danmark har vi med kreditpolitikken holdt en begrænset jordforbindelse, men i det transatlantiske spekulationscirkus har investeringsbankerne og hedgefondene opblæst kreditmængden og boblen af finansielle aktiver til alle tiders største pyramidespil. Kasino-kapitalismen har sat for knap $2 billiarder kreditpenge i omløb, hvoraf 9/10 er finansderivater, resten er placeret i obligationer og aktier. Derivater er (u)værdipapirer, som afleder deres værdi af andre (u)værdipapirer i pyramidespillet. Derivatboblen er absolut værdiløs som storbanken AIG s bankerot viste, da den intet havde hensat til sine forpligtelser på derivaterne. Men spekulantbankerne skaber store indkomster til sig, som de virkeliggør, når de køber ydelser i den virkelige økonomi, såsom Maserati'er og butlere, for deres spekulative gevinster, men deres meningsløse krav har aldrig været og bliver aldrig en del af et rigdomsskabende forløb. Da boblen punkterede fulgte nationalbankerne trop med et kun i krigstider prøvet pengetrykkeri. Nogle år inde i penge- og kreditmængdeudvidelsen følger nu en mindre højkonjunktur, hvor erhvervsaktiviteten igen stiger. Opsvinget er dog ikke selvbærende, men bygger på et fundament af hæmningsløst pengetrykkeri og gældsstiftelse. Ved krakket stod vi ved en skillevej, og det gør vi snart igen. Vi kan reformere

5 finansvæsenet, ellers reformerer finansvæsenet nationerne. Efter Wall Street-banken Lehman Brothers og de europæiske velfærdsstaters bankerot, valgte rådvilde politikere at redde finansvæsenet ureformeret under slagordet too big to fail med brug af staternes ret til inddrivning af al indkomst og ejendom. De strammer skatteskruen og forøger brugerbetalingen. De gennemfører privatiserings- og spareforanstaltninger, som ødelægger den samfundsmæssige organisation, som generationer har frembragt. Offentlig ejendom, der kan trækkes en fast rente ud af, såsom infrastruktur og energi- og vandforsyning, er begærede aktiver, men også fredede øer og gamle slotte bortauktioneres under krisen. Pensionskassers rigdomme og forpligtelser overtages af finansministeriet som i Irland og Polen, og som Frankrig har forberedt. Disse foranstaltninger giver på ny de rådvilde politikere adgang til spekulantfinansmarkedet, så de kan låne flere penge til handlekraftigt at stimulere det skrumpende forbrug og holde spillet kørende lidt igen. Trods finanskrisen udvider investeringsbankerne og hedgefondene igen deres mængde af krav mod realøkonomien, som skrumper under sparediktaterne. Mange mister alt, og når de har mistet alt, vil de miste endnu mere. Mange kæmper allerede for overlevelse, sågar midt i en højkonjunktur. Imens parkeres flere og flere Maserati'er og Ferrari'er i finanscentrene. Men vi kan ikke støtte, at lande skal betale gæld som ødelægger landet, infrastrukturen, sundhedsvæsenet, skolevæsenet og folket for at opretholde omfordeling fra realøkonomien til pengeskaberne. Krisen er ikke en gældskrise, men valutasystemets krise, for papirpenge og gæld er et. Vil kommende tiders historikere beskrive vor tids finansvæsen og suverænitetsopslugende institutioner, som vi beskriver middelalderens feudalsamfund? ALTERNATIVET Laissez faire-kapitalismen er ikke determineret. BRIKS-landene med følge gør sig roligt uafhængige af det transatlantiske finansvæsen. Rusland gjorde det efter Putins embedsindtrædelse. De Londonfinansierede oligarkers råvarer-for- Dollar-udveksling for de få udvalgte indskrænkede Putin indledningsvist og påbegyndte så genindustrialiseringen. Rusland fulgte økonomen Sergei Glazyevs teorier om at bringe kreditvæsenet under statslig kontrol og rette kreditlinjen mod realøkonomien, dvs. til råvareudvinding og forarbejdning, apparat- og maskinbygning, kommunikationsteknik, infrastruktur, luft- og rumfart og energiforsyning. Ruslands økonomiske politik er inspirerende, trods den unødigt negative pressedækning. CIA s $5 mia. dyre og svært blodige statskup(-forsøg) i Ukraine under mottoet Fuck the EU er en skæbnesvanger begivenhed det transatlantiske imperiums Waterloo for det har fået BRIKS til at tage historiske skridt og sætte skub i bevægelsen mod en ny økonomisk orden. På sigt vil det bringe dollarsystemet til fald. Efter VM i Brasilien udvidede BRIKSlandene Brasiliens udviklingsbank, der Side 95

6 finansierede stadionbyggerierne, til en udviklingsbank i BRIKS-skala som konkurrent til verdensbanken og valutafonden. For det første kan den skabe den finansielle infrastruktur, som BRIKSlandene mangler imellem sig, fordi de hidtil har benyttet dollaren og de transatlantiske banker. For det andet kan den gøre dem til en økonomisk magt ved f.eks. at finansiere en Nicaragua-kanal, internetforbindelser uden om USA, en Beijing-Sevastopol-Duisburg-jernbane, en Nil-Kongoflods-vandvej, højhastighedsbaner fra Kairo til Kapstaden osv. Den får hovedsæde i Shanghai, direktøren bliver indisk, formanden russisk og den er skabt af ligeberettigede parter. I Argentina udtalte præsident Christina Fernandez de Kirchner under Putins besøg oprøret mod Dollar-Imperiet så ligefremt: En ny finansiel orden er uundgåelig Vi skaber en ny global finansiel orden, som ikke blot er rimelig og ligeberettigende, men også absolut nødvendig (Alle lande) er kaldet til at forene kræfterne i dette virkelige korstog for en ny global, økonomisk og finansiel organisation, som har opbyggelige politiske, sociale og kulturelle virkninger for alle nationer. Argentina gør for tiden op med rovfondene Elliott Management og NML Capital, som i 2008 købte gældssaneret argentinsk statsgæld for 4 cent pr. oprindeligt dollarkrav, men som så ved den amerikanske højesteret fik medhold i, at fordringens oprindelige krav skulle betales fuldt ud. Sagen burde interessere hver nationalstat, for det ligger i suverænitetsprincippet, at en stat dikterer kreditpolitikken som Island, der under finanskollapset dikterede islændingenes eurobaserede flekslån tvangsskiftet til islandske kroner, da den styrtede i kurs. Islands selvstændigt dikterede gældssanering og kriseløsning viser, hvordan suveræne lande, udenfor de overnationale institutioner, succesfuldt kan løse en bred vifte af indre problemer. Den amerikanske højesterets dom er et frontalangreb på nationalstaternes suverænitet endda de, som ingen suverænitet har afgivet og et forsøg på at underkaste hele verden den transatlantiske jurisdiktion. Efter det mislykkede rov i Argentina trækker Elliottdirektør Paul Singers gribbe sig nu sammen om Europa, hvor de for tiden i stor stil opkøber billige og usikre spanske, italienske, portugisiske og franske gældsbreve af nødlidende banker. Men vil EU som Argentina støtte almenvellet eller tjene feudalherrerne? ØKONOMI OG OPBYGGELIGHED Med erkendelsen af ildens gåde tog mennesket det første mægtige spring mod civilisationen. Med magten over ilden havde vi lært os at forvandle veddets kulbrinteforbindelser til produkter og energi, og i forløbet anvende den frigivne varme til vor fordel: at forædle den rå føde til kogt. Vi havde for første gang taget magten over molekylernes kemisk bundne kræfter, og lært os den første bitte smule af skabelsens tryllekunst. Arbejdets væsen består i at fravriste naturen dens materialer og anrette dem til at tæmme og forvandle de overmenneskelige kræfter, så vi i forløbet bliver kræfternes herre. Moderne apparater har en kvalitativt og kvantitativt radikalt højere energistrømstæthed end ildstedet, men de tæmmer også blot naturens kræfter.

7 Et rigt samfund bruger megen energi, for det er en naturlov, at det kræver tilførsel af 335 kj/kg at varme vand fra 20 til 100 grader, og tilførsel af yderligere 2257 kj/kg for at omforme det 100 grader varme vand til damp. Ligeledes kræver det bare megen kraft at køre bil pga. den store mængde luft, der skal bevæges, hvorved bilens slipstrøm varmes op, ligesom gummi mod asfalt giver stor rullemodstand og et godt vejgreb så asfalten varmes op. Derfor har alle opadstræbende magter et kernekraftprogram, og i tillæg til udviklingsbanken stiftede BRIKS-landene også et energiteknologiinstitut. Rusland prøvekører netop nu højvarmereaktoren BN- 800 som spalter uran-238 og ikke, som hidtil, det sjældne og let spaltelige uran Så nu kan atomaffaldet fra affaldslagrene sendes til Rusland, som kan lave strøm af det. Dertil arbejder BRIKS på thoriumspaltning, helium-3-forsmeltning, månefarter mv. Denne skaberkraft gør bankredninger og velfærdsprogrammer til skamme. Danmark bør allerede nu overveje, hvordan vi vil bygge land op efter det transatlantiske systems uundgåelige bankerot. Vil vi hævde suverænitet som Island, selvstændigt regere vort land og skabe en teknologi- og handelsalliance med BRIKS, som sætter nye spilleregler og udsigter op? Eller vil vi, som i går, elske at underkaste os vore hjælpeløst bankerotte og stadig mere totalitære nærmeste allierede, som har standset opfindelsernes tid med den tilintetgørende finansielle og institutionelle arkitektur? For at gendanne erhvervenes skaberkraft, må vi gennemføre en kreditvæsensreform, for at komme af med produktionshindrende krav og rette kreditlinjen mod opbyggelig brug. Dertil må vi skabe en renæssance, der bringer den rige ånd tilbage fra sit asyl og betragte ånden som rigdommens kilde. Ellers vil vi, som Friedrich List påviste, fejlagtigt slutte at den, som opdrætter svin, er produktiv, mens den, som opdrager mennesker, er et uproduktivt medlem af samfundet. Kreditvæsenreformen må omforme brøkreservebankvæsenet til et fuldreservebankvæsen, hvor pengeskabelsen kun foregår i nationalbankerne, for at bringe penge- og kreditmængden under statslig kontrol, så inflation, deflation, gælds- og finanskriser undgås. Kreditgivningen i forretningsbankerne må kun være formidling af lovligt betalingsmiddel, nemlig kroner, og lån skal rettes mod fremme af virkelig rigdomstilvirkning. VEJEN FREM Kasinokapitalismen må bortskaffes ved adskillelse af kreditinstitutter og investeringsbanker. Under bobehandlingen holder staten bankfilialerne åbne for borgere og virksomheder, mens regnskabsbøgerne minutiøst gennemgås for kasinokapitalismens ikke-produktionsfremmende krav, som erstatningsløst streges. Disse uproduktive krav mod den virkelige økonomi kan afskrives og ingen vil savne dem. Hvis ikke vi henviser den ugudelige kasinokapitalisme til historien, vil vi blive et objekt for kinesiske antropologer, som vil studere den mærkelige kultur, hvor folk Side 97

8 tror, at papir og tal på skærme er rigdomme. Med det transatlantiske imperium umiddelbart før dets opløsning, bliver der ingen bedre tid til at gennemføre forandringer end de næste år, så lad forberedelsen begynde nu! Bjørn Rasmussen er civiløkonom.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

Lægger Jonas Christoffersen sig. eller: Økonomisk vækst, finansmarkeder, nationaløkonomi, inflation, papirpenge og andre okkulte sager.

Lægger Jonas Christoffersen sig. eller: Økonomisk vækst, finansmarkeder, nationaløkonomi, inflation, papirpenge og andre okkulte sager. da det om det fuldbyrdes effektivt vil sætte en stopper for den pinlige situation, der kan opstå, når det danske eller et hvilket som helst andet folk finder på at stemme forkert, og altså finder på at

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 26. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2012. Panik i dukkehuset

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 26. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2012. Panik i dukkehuset Udgivet af DEN DANSKE FORENING 26. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2012 Panik i dukkehuset Af Tomas Kierstein I denne udgave af Danskeren kan du bl.a læse en artikel af økonomen Bjørn Rasmussen, hvor den aktuelle

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Nyhedsorientering august 2010 Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet Prometheus Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet årgang 20 nr. 10 oktober 2008 INTET NYT BRETTON WOODS UDEN LAROUCHE En ufravigelig første forudsætning for en succesrig behandling af et misbrug

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

Preben Wilhjelm: Krisen og den udeblevne systemkritik

Preben Wilhjelm: Krisen og den udeblevne systemkritik Preben Wilhjelm: Krisen og den udeblevne systemkritik Indledning Marx er genopstået, skrev The Times i 2008, da bunden gik ud af aktiemarkedet. Sarkozy lod sig fotografere i færd med at bladre i Das Kapital,

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises Nr. 23 September 1997 Ny redaktion Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen Den suveræne dansker Henning Fonsmark Inflation Ludwig von Mises Socialstatens nøglepersoner Steen Steensen Boganmeldelser

Læs mere