Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden."

Transkript

1 Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: Tryk på en af de fysiske knapper. Træk bakke 1 ud eller ilæg papir i flerformålsarkføderen. Åbn en dør eller et panel. Send et udskriftsjob fra computeren. Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten. Tilslut en enhed til USB-porten på printeren. 6 Knappen Stop eller Anuller Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. 10 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Den mindste understøttede Universal-størrelse er 70 x 127 mm (2,76 x 5 ") til ensidet udskrivning og 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ") til tosidet udskrivning (dupleks). Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") til ensidet og tosidet udskrivning. Når der udskrives på papir mindre end 210 mm mm (8,3 tommer) bredt, udskriver printeren med reduceret hastighed efter en periode for at sikre den bedste udskriftsydelse. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Papirmenu > >Generel opsætning > >Måleenheder > > vælg måleenhed > Angivelse af papirstørrelse og -type 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Menuen papir > justere tonersværtningsgrad Brug af Embedded Web Server 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Brug dette 1 Vis Få vist printerens status. Opsætning og betjening af printeren. 2 Vælg, knap Send ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne. 3 pileknapper Rul op og ned eller til venstre og højre. 4 Tastatur Indtaste tal, bogstaver eller symboler. >Papirstørrelse/-type > 2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på. 3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på. 4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning. 3 Juster tonersværtningsgraden, og klik derefter på Send. på for at ændre indstillingerne. Brug af printerens kontrolpanel 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: >Indstillinger > >Udskriftsindstillinger > >Menuen kvalitet > >Tonersværtning 1

2 2 Juster tonersværtningsgraden, og tryk derefter på. 1 Sæt et flashdrev i USB-porten. Understøttede flashdrev og filtyper Flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld USB-hastighed. USB-enheder med lav hastighed understøttes ikke. USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke. Anbefalede flash-drev Filtype Der er blevet afprøvet og godkendt mange flashdrev til brug sammen med denne printer. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger. Udskrivning fra et flashdrev Dokumenter:.pdf.xps B&illeder:.dcx.gif.jpeg eller.jpg.bmp.pcx.tiff eller.tif.png.fls udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel. Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til. Der vises et ikon for flashdrevet på printerens kontrolpanel og på ikonet for tilbageholdte job, når der isættes et flashdrev. Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren flashdrevet. Hvis du sætter flashdrevet i, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen I brug. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved printeren eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data. 2 I printerens kontrolpanel skal du vælge det dokument, du vil udskrive. 3 Tryk på venstre eller højre piletast for at angivet antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på. Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet. Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren efter at have forladt det første USB-menuskærmbillede, kan du få adgang til tilbageholdte job fra printerens kontrolpanel for at udskrive filer fra flashdrevet. Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på. 2 Når der vises en liste over udskriftsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på. 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmbilledet. 2

3 Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel under TCP/IP i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Papirmenu. 3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder. Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type. Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne ikke har samme papirstørrelse og type. 4 Klik på Send. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og - type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 1. Advarsel! Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret. Brug af printermodellen med 4,3"-berøringsskærm Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug dette 1 Vis Få vist printerens status. 2 Knappen Hjem Gå til startsiden. Opsætning og betjening af printeren. 3 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: Tryk på en af de fysiske knapper. Træk bakke 1 ud eller ilæg papir i flerformålsarkføderen. Åbn en dør eller et panel. Send et udskriftsjob fra computeren. Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten. Tilslut en enhed til USB-porten på printeren. 4 Tastatur Indtaste tal, bogstaver eller symboler. Brug dette 7 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling. Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger. Tryk på 1 Skift sprog Skift primært sprog på printeren. 2 Bogmærker Opret, organiser, og gem en række bogmærker (URLs'er) i en træstrukturvisning med mapper og fil-link. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter. 3 Tilbageholdte job Viser alle aktuelle tilbageholdte job. 5 Knappen Stop eller Anuller Stoppe al printeraktivitet. 6 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. 3

4 Tryk på 4 USB Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren. 5 Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. 6 Statusbeskedbjælke Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. Vis status for printerens forbrugsstoffer. Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem. 7 Status/forbrugsstoffer Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen. 8 Tip Vis kontekstafhængige Hjælpe-oplysninger. Disse kan også vises på startskærmbilledet: Funktion Printerens IP-adresse Eksempel: Beskrivelse IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne af startskærmbilledet. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne. Brug af knapperne på berøringsskærmen Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger. Tryk på Vend tilbage til startsiden. Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks på printerens kontrolpanel. Rul til venstre. Rul til højre. Angivelse af papirstørrelse og -type På startsiden skal du navigere til: >Menuen papir >Papirstørrelse/-type > væg en skuffe > vælg Tryk på papirstørrelse eller papirtype > Søg efter Tilbageholdte job Job efter bruger Profiler og løsningsapplikationer Funktioner Funktion Orientering om tilsynsmeddelelse Advarsel Søg efter aktuelle tilbageholdte job. Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren. Få adgang til profiler og programmer. Beskrivelse Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker. Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon. Tryk på 1 Radioknap Vælg eller ryd et element. 2 Pil op Rul op. 3 Pil ned Rul ned. 4 Knappen Acceptér Gem en indstilling. 5 Knappen Annuller Annuller en handling eller et valg. Går tilbage til forrige skærmbillede. Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Den mindste understøttede Universal-størrelse er 70 x 127 mm (2,76 x 5 ") til ensidet udskrivning og 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ") til tosidet udskrivning (dupleks). Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") til ensidet og tosidet udskrivning. Når der udskrives på papir mindre end 210 mm mm (8,3 tommer) bredt, udskriver printeren med reduceret hastighed efter en periode for at sikre den bedste udskriftsydelse. 1 På startsiden skal du navigere til: 4

5 >Papirmenu >Generel opsætning >Måleenheder > vælg en måleenhed 2 Tryk på Bredde stående eller Højde stående. 3 Vælg bredden og højden, og tryk derefter på. justere tonersværtningsgrad Brug af Embedded Web Server 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Anbefalede flash-drev Der er blevet afprøvet og godkendt mange flashdrev til brug sammen med denne printer. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger. Filtype Dokumenter:.pdf.xps B&illeder:.dcx.gif.jpeg eller.jpg.bmp.pcx.tiff eller.tif.png.fls Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning. 3 Juster indstillingen, og klik derefter på Send. Brug af printerens kontrolpanel 1 På startsiden skal du navigere til: >Indstillinger >Udskriftsindstillinger >Menuen kvalitet >Tonersværtning 2 Juster indstillingen, og tryk derefter på. Understøttede flashdrev og filtyper Flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld USB-hastighed. USB-enheder med lav hastighed understøttes ikke. USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke. Udskrivning fra et flashdrev udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel. Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til. 1 Sæt et flashdrev i USB-porten. Der vises et ikon for flashdrevet på printerens startskærm, når et flashdrev isættes. Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren flashdrevet. Hvis du sætter flashdrevet i, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen I brug. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved printeren eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data. 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på det dokument, du vil udskrive. 3 Tryk på pilene for at angive antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på Udskriv. Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet. Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren efter at have forladt det første USB-menuskærmbillede, kan du udskrive filer fra flashdrevet ved at trykke på Tilbageholdte job på startskærmen. Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 1 Tryk på Annuller job på startskærmbilledet, eller tryk på på tastaturet. 2 Tryk på det job, du vil annullere, og tryk derefter på. 3 Tryk på på tastaturet for at vende tilbage til startskærmbilledet. 5

6 Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Papirmenu. 3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder. Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type. Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne ikke har samme papirstørrelse og type. 4 Klik på Send. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og - type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 4. Advarsel! Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret. Brug af printermodellen med 7"- berøringsskærm Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug dette 1 Vis Få vist status for printeren. 2 Knappen Hjem Gå til startsiden. Opsætning og betjening af printeren. 3 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: Tryk kort på knappen Dvale. Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. Åbn en bakke, dør eller et panel. Send et udskriftsjob fra computeren. Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten. Tilslut en enhed til en USB-port. 4 Tastatur Indtast tal, bogstaver eller symboler på printeren. 5 Knappen Stop eller Anuller Stoppe al printeraktivitet. 6 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Brug dette 7 USB-port Tilslut en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling. Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger. Tryk på 1 Søg efter Tilbageholdte job Søg efter aktuelle tilbageholdte job. 2 Tilbageholdte opgaver Vis alle aktuelle tilbageholdte job. 3 Formularer og foretrukne Få adgang til hyppigt benyttede onlineformularer. 4 Økoindstillinger Juster energiforbrug, støj, toner og papirbrug. 5 Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klartilstand. 6

7 Tryk på Tryk på 6 Statusbeskedbjælke Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. Vis printerforhold, f.eks. Billedenh. snart tom eller Patron snart tom. Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem. 7 Status/forbrugsstoffer Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan den fjernes igen. 8 Tip Åbn en kontekstafhængig Hjælp-oplysning på printerens kontrolpanel. 7 Tilbage Vend tilbage til startsiden. 8 Tip Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks på printerens kontrolpanel. Andre knapper på berøringsskærmen Tryk på Accepter Gemme indstillinger. Funktioner Funktion Orientering om tilsynsmeddelelse Beskrivelse Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker. Tryk på 1 venstre pil Rul til venstre. Annuller Annuller en handling eller et valg. Afslut et skærmbillede, og vend tilbage til det forrige skærmbillede uden at gemme ændringer. Advarsel Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon. 2 Højre pil Rul til højre. Increase (Forøg) Vælg en højere værdi. Printerens IP-adresse Eksempel: IP-adressen på din netværksprinter findes i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal, adskilt af punktum. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren. 3 Pil op Rul op. 4 Pil ned Rul ned. Decrease (Formindsk) Afslut Vælg en lavere værdi. Forlad det aktuelle skærmbillede. Brug af knapperne på berøringsskærmen Bemærk! Startskærmen, ikoner og knapper kan variere afhængigt af startskærmens tilpassede indstillinger, den administrative konfiguration samt aktive integrerede løsninger. 5 Send Sender ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne. 6 Tilbage Går tilbage til forrige skærmbillede. 7

8 Tryk på Søg Advarsel Søg efter aktuelle tilbageholdte job. Se en advarsel eller fejlmeddelelse. Angivelse af papirstørrelse og -type På startsiden skal du navigere til: >Papirmenu >Papirstørrelse/type > vælg en bakke > vælg en papirstørrelse eller -type >Send Papirstørrelsen indstilles registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver bakke med undtagelse af flerformålsarkføderen. Papirstørrelsen for flerformålsarkføderen skal indstilles manuelt fra papirstørrelsesmenuen. Papirtypen skal angives manuelt for alle bakker, der ikke indeholder almindeligt papir. >Papirmenu >Generel opsætning >Måleenheder > vælg en måleenhed 2 Tryk på Bredde stående eller Højde stående. 3 Vælg bredden og højden, og tryk derefter på Send. justere tonersværtningsgrad 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning. 3 Juster tonersværtningsgraden, og klik på Send. Brug af printerens kontrolpanel 1 På startsiden skal du navigere til: >Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning 2 Juster indstillingen, og tryk på Send. Anbefalede flash-drev Der er blevet afprøvet og godkendt mange flashdrev til brug sammen med denne printer. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger. Udskrivning fra et flashdrev Filtype Dokumenter:.pdf.xps B&illeder:.dcx.gif.jpeg eller.jpg.bmp.pcx.tiff eller.tif.png.fls udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel. Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til. 1 Sæt et flashdrev i USB-porten. Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes på forhånd i printerens menuer. Den mindste understøttede Universal-størrelse er 70 x 127 mm (2,76 x 5 ") til ensidet udskrivning og 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ") til tosidet udskrivning (dupleks). Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") til ensidet og tosidet udskrivning. Når der udskrives på papir mindre end 210 mm mm (8,3 tommer) bredt, udskriver printeren med reduceret hastighed efter en periode for at sikre den bedste udskriftsydelse. 1 På startsiden skal du navigere til: Understøttede flashdrev og filtyper Flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld USB-hastighed. USB-enheder med lav hastighed understøttes ikke. USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke. Der vises et ikon for flashdrevet på printerens startskærm, når et flashdrev isættes. 8

9 Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren flashdrevet. Hvis du sætter flashdrevet i, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen I brug. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet. Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke USB-kablet, en trådløs netværksadapter, stik, hukommelsesenheden eller det viste område på printeren, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data. 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på det dokument, du vil udskrive. 3 Tryk på pilene for at angive antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på Udskriv. Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet. Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren efter at have forladt det første USB-menuskærmbillede, kan du udskrive filer fra flashdrevet ved at trykke på Tilbageholdte job på startskærmen. Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 1 Vælg Annuller job på printerens kontrolpanel, eller tryk på på tastaturet. 2 Tryk på det udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter på Slet valgte job. Bemærk! Hvis du trykker på på tastaturet, skal du trykke på Genoptag for at vende tilbage til startskærmbilledet. Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. 2 Klik på Indstillinger >Papirmenu. 3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder. Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type. Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne ikke har samme papirstørrelse og type. 4 Klik på Send. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og - type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 8. Advarsel! Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret. Opsætning og brug af startskærmsprogrammer Bemærk! Dette kapitel gælder kun for printermodeller med 4,3"- og 7"-berøringsskærm. Sådan finder du printerens IP-adresse Bemærk! Sørg for, at printeren er tilsluttet et netværk eller en printserver. Sådan finder du printerens IP-adresse: Fra det øverste venstre hjørne på printerens startskærmbillede. Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte. Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP. Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Sådan finder du IP-adressen på computeren Til Windows-brugere 1 I dialogboksen Kør, indtast cmd for at åbne kommandoprompten. 2 Indtast ipconfig, og søg derefter efter IP-adressen. Til Macintosh-brugere 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen, vælg Netværk. 2 Vælg din forbindelsestype, og klik derefter på Avanceret >TCP/IP. 3 Se efter IP-adressen. Adgang til Embedded Web Server Den indtegrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernkonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren. 1 Sådan hentes printerens IP-adresse: Fra startskærmen på printerens kontrolpanel Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte 9

10 Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. 3 Tryk på Enter. Bemærk! Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. Tilpasning af startskærmen 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Gør et eller flere af følgende: Vis eller skjul ikoner for grundlæggende printerfunktioner. a Klik på Indstillinger >Generelle indstillinger >Tilpasning af startskærmbilledet. b Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, som skal vises på printerens startskærm. c Bemærk! Hvis du fjerner markeringen af et afkrydsningsfelt ud for et ikon, bliver ikonet ikke vist på startskærmen. Klik på Send. Tilpas ikonet for et program. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se i "Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen" på side 10 eller dokumentationen, der fulgte med programmet. Brug af programmerne på startskærmen Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen Din printer leveres med forudinstallerede programmer på startskærmen Før du kan bruge disse programmer, skal du først aktivere og konfigurere programmerne ved hjælp af Embedded Web Server. Yderligere oplysninger om brug af Embedded Web Server finder du i "Adgang til Embedded Web Server" på side 9. Du kan få detaljerede oplysninger om konfiguration og brug af startskærmsprogrammerne ved at kontakte den forhandler, hvor du købte printeren. Brug af Baggrund og Pauseskærm Brug Tilpas baggrunden og pauseskærmen for printerens startskærm. På startsiden skal du navigere til: Skift baggrund > vælg baggrund for at bruge >Tilføj Opsætning af formularer og favoritter Brug Hurtigt finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærmbillede. Bemærk! Printeren skal have adgang til den netværksmappe, det FTP-websted eller det websted, hvor bogmærket er lagret. Fra den computer, hvor bogmærket er lagret, skal der anvendes deling, sikkerhed og firewallindstillinger for mindst at give printeren læseadgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med operativsystemet. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring >Formularer og favoritter. 3 Klik på Tilføj, og tilpas derefter indstillingerne. Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen. Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se "Sådan finder du IP-adressen på computeren" på side 9. Sørg for, at printeren har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret. 4 Klik på Anvend. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Formularer og favoritter på printerens startskærmbillede og derefter navigere gennem formularkategorierne eller søge efter formularer på grundlag af formularnummer, -navn eller -beskrivelse. Beskrivelse af Økoindstillinger Brug Styre energiforbrug, støj, toner- og papiranvendelsesindstillinger for at hjælpe med at reducere din printers påvirkning af miljøet. Opsætning af Fjernkontrolpanel Dette program giver dig mulighed for at betjene printerens kontrolpanel, selv når du ikke er fysisk i nærheden af netværksprinteren. Fra din computer kan du se printerstatus, frigøre tilbageholdte job, oprette bogmærker og udføre andre udskriftsrelaterede opgaver. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Indstillinger >Indstillinger for fjernkontrolpanel. 3 Markér afkrydsningsfeltet Aktivér, og tilpas derefter indstillingerne. 4 Klik på Send. 10

11 Klik på Fjernkontrolpanel >Start VNC-applet for at bruge programmet. Eksport og import af en konfiguration Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for ét program, skal du gøre følgende: a Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring. b c Fra listen over installerede programmer, skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres. Klik på Konfigurer, og udfør derefter en af følgende handlinger: eksportere en konfiguration til en fil, skal du klikke på Eksporter og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen. Når konfigurationsfilen er gemt, kan du indtaste et entydigt filnavn eller bruge standardnavnet. Hvis fejlen "JVM ikke nok hukommelse" opstår, gentages eksportprocessen, indtil konfigurationsfilen er gemt. importere en konfiguration fra en fil, skal du klikke på Importer, og derefter browse til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigurede printer. Før du importere konfigurationsfilen, kan du vælge om du vil se den først eller overføre den med det samme. Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på Anvend. 3 Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for flere programmer, skal du gøre følgende: a Klik på Indstillinger >Import/Eksport. b Foretag en af følgende handlinger: eksportere en konfigurationsfil skal du klikke på Eksporter indstillingsfil for integrerede løsninger og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen. Hvis du vil importere en konfigurationsfil, skal du gøre følgende: 1 Klik på Importer indstillingsfil for integrerede løsninger >Vælg fil, og browse derefter til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigureret printer. 2 Klik på Send. Udskriver Udskrive et dokument 1 Indstil papirtypen og -størrelsen, så den svarer til det ilagte papir, fra printerens kontrolpanel. 2 Send jobbet til udskrivning: Til Windows-brugere a Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på File (Fil) >Print (Udskriv). b c d Klik på Egenskaber, Foretrukne, Indstillinger eller Opsætning. Juster indstillingerne, om nødvendigt. Klik på OK >Udskriv. Til Macintosh-brugere a b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout: 1 Vælg Filer >Sideopsætning, mens du har et dokument åbnet. 2 Vælg en papirstørrelse, eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir. 3 Klik på OK. Tilpas indstillingerne i dialogboksen Udskriv: 1 Vælg Arkiv > Udskriv, når dokumentet er åbent. Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner. 2 Juster indstillingerne efter behov via pop op-menuerne under udskriftsindstillingerne. Bemærk! udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælge en passende skuffe eller arkføder. 3 Klik på Print (Udskriv). Annullering af et udskriftsjob fra computeren Til Windows-brugere 1 Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer. 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det. Til Macintosh-brugere 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til printeren. 2 Vælg det job, du vil annullere, i udskriftskøen, og slet det. Ilægning af papir og specialmedier Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede. 1 Træk bakken ud. Når du ilægger papir i størrelsen folio, legal eller oficio, skal du løfte bakken let og derefter trække den helt ud. Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står I brug på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop. 11

12 2 Klem breddestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det klikker på plads. Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted. 12

13 ABC 3 Lås længdestyret op, klem sammen om styret og skub det til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i. Uden en valgfri hæfteefterbehandler Med en valgfri hæfteefterbehandler ABC Enkeltsidet udskrivning Enkeltsidet udskrivning ABC ABC Lås længdestyret for alle papirstørrelser. Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted. 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. Tosidet udskrivning Tosidet udskrivning Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side. Enkeltsidet udskrivning Tosidet udskrivning 5 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad. Bemærk! Sørg for, at papir eller konvolut ilægges korrekt. Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej. Bemærk! Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop. 13

14 Skub ikke papiret ind i skuffen. Ilæg papiret som vist på billedet. Hvis du ilægger konvolutter, skal du sørge for, at flapsiden vender opad, samt at konvolutterne ligger i bakkens venstre side. Kontroller, at papiret er under den kraftige linje, hvilket er indikatoren for maksimal papiropfyldning. Advarsel! Potentiel skade: Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop. 14

15 Når de bruges karton, etiketter eller andre typer specialmedier, sørg for, at papiret er under den stiplede linje, hvilket er indikatoren for den alternative papiropfyldning. 7 Isæt skuffen. Ilægning af papir i A5-størrelse a Træk breddestyret op, og flyt det til positionen for A5. 8 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede. 1 Træk bakken ud. 2 Juster bredde- og længdestyrene. 6 Ved papir i brugerdefineret eller universel størrelse, justeres papirstyrene, så de rører stakkens sider let, og derefter låses længdestyret. 15

16 b Klem og skub længdestyret til positionen for A5, indtil det klikker på plads. b Hvis A5-længdestyret stadig sidder på længdestyret, skal du fjerne det igen. Hvis A5-længdestyret ikke sidder på, skal du gå videre til trin d. Ilægning af papir i A4, letter, legal, oficio og folio størrelse a Træk breddestyret op, og skub det til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i. c Sæt A5-længdestyret i dets holder. c Fjern A5-længdestyret fra dets holder. d Isæt A5-længdestyret på den plads, det er beregnet til. Bemærk! Tryk på A5-længdestyret, indtil det klikker på plads. 16

17 ABC ABC ABC d Klem længdestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det klikker på plads. 3 Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side. Enkeltsidet udskrivning Tosidet udskrivning 4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad. Bemærk! Kontroller, at papiret er ilagt korrekt. Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej. Uden en valgfri hæfteefterbehandler Med en valgfri hæfteefterbehandler Bemærk! Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop. ABC ABC Enkeltsidet udskrivning Enkeltsidet udskrivning ABC Tosidet udskrivning Tosidet udskrivning 17

18 Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. 2 Træk i håndtaget på flerformålsarkføderens forlænger. 6 Indstil papirtypen og -størrelse, så det svarer til det ilagte papir, i papirmenuen på kontrolpanelet. Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Ilægning af papir i MP-arkføderen 1 Træk flerformålsarkføderen ned, og åbn derefter panelet. Bemærk! Undlad at ilægge papir i eller lukke MP-arkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet. Advarsel! Potentiel skade: Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop. 5 Isæt skuffen. Bemærk! Før forlængeren forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben. Bemærk! Tryk papirstakken ned, mens du sætter bakken ind. 18

19 3 Skub breddestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i. Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade. 5 Ilæg papiret eller specialmediet. Bemærk! Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop. Ilæg kun én størrelse og én type papir eller specialmedier ad gangen. Sørg for, at der er god plads til papiret i flerformålsarkføderen, at det ligger fladt, og at det ikke bøjes eller krølles. Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej. Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted. Uden en valgfri hæfteefterbehandler Med en valgfri hæfteefterbehandler 4 Klargør papir eller specialmedier til ilægning. Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. ABC ABC Enkeltsidet udskrivning Enkeltsidet udskrivning Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade. ABC ABC Bemærk! Undgå at berøre transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem. Tosidet udskrivning Tosidet udskrivning 19

20 Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side. Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning. Fjerne papirstop Enkeltsidet udskrivning Tosidet udskrivning [x] sidestop, løft frontdækslet for at fjerne patronen. [ ] ABC FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 1 Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned. Bemærk! Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop. Ilæg konvolutter med flappen nedad og i venstre side af flerformålsarkføderen. Advarsel! Potentiel skade: Hvis arkføderen overfyldes, kan der opstå papirstop. 6 Ved papir i brugerdefineret eller universel størrelse, justeres breddestyrene, så de rører stakkens sider let. 7 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt. 20

21 2 Løft det grønne håndtag, og træk tonerpatronen ud af printeren. Juster pilene på tonerpatronen i forhold til pilene på printeren. Sørg for, at patronen er skubbet helt ind. 9 Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet. 1 2 Advarsel! Potentiel skade: Det fastklemte papir kan være dækket af toner, som kan give pletter på tøjet og huden. 7 Installer billedenheden. 3 Sæt patronen til side. 4 Løft det grønne håndtag, og træk billedenheden ud af printeren. 1 5 Anbring billedenheden på en flad, jævn overflade. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. 6 Træk det fastklemte papir forsigtigt til højre, og fjern det fra printeren. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 2 Bemærk! Brug pilene på siden af printeren som rettesnor. 8 Indsæt patronen i printeren, og skub det grønne håndtag tilbage på plads. 10 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. [x] sidestop, åbn øverste bagpanel. [202] FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 21

22 1 Træk bagpanelet ned. 4 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. [x] sidestop, åbn øverste og nederste bagpanel. [ ] FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 1 Træk bagpanelet ned. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 3 Luk bagpanelet. 4 Skub bag på standardskuffen. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 3 Luk bagpanelet. 5 Tryk den bageste dupleksplade ned, tag fat i det fastklemte papir, og træk papiret forsigtigt ud. 22

23 Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 2 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm, skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. [x] sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [ ] 1 Træk skuffen helt ud. Bemærk! Løft skuffen let, og træk den ud. 3 Isæt skuffen. 4 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 6 Isæt standardskuffen. 7 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 2 Tryk den forreste dupleksplade ned, tag fat i det fastklemte papir, og træk forsigtigt papiret til højre og væk fra printeren. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. [x] sidestop, fjern stop i standardbakke. [203] 1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 23

24 [x] sidestop, åbn skuffe [x]. [24x] 1 Se, hvilken skuffe der er angivet på printerdisplayet, og træk skuffen ud. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 3 Isæt skuffen. 4 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 2 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille dem. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade. 3 Læg papiret tilbage i MP-arkføderen. 4 Juster papirstyret, indtil det hviler mod papirets kant. [x] sidestop, ryd manuel arkføder. [250] 1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side i MP-arkføderen, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 24

25 5 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge 2 Åbn panelet til hæfteenheden. 4 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter løse hæfteklammer ud. Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. [x] side stop, fjern papir, åbn panelet til hæfteenheden. Lad papiret ligge i bakken. [ ] 1 Tag fat i begge sider af det fastklemte papir i hæfteenhedens bakke, og træk det forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 3 Træk låsen til hæftekassetteholderen ned, og træk derefter holderen ud af printeren. 5 Tryk afskærmningen til hæfteren ned, indtil den klikker på plads. 25

26 6 Pres hæfteklammerne ind imod metalbeslaget. [x] sidestop, fjern papir, åbn bagpanel til finisher. Lad papiret ligge i bakken. [451] 1 Åbn det bageste panel på hæftefinisheren. Bemærk! Hvis hæfteklammerne er bagest i kassetten, skal du ryste kassetten nedad for at skubbe hæfteklammerne ind mod metalbeslaget. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. 7 Skub kassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen klikker på plads. 8 Luk panelet til hæfteenheden. 9 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 26

27 [x] papirstop, fjern papir, åbn bagpanel til expander. Lad papiret ligge i bakken. [41y.xx] 1 Åbn bagpanelet til expanderen. 3 Luk panelet på hæftefinisheren. 4 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 3 Luk bagpanelet til expanderen. 4 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 27

28 [x] sidestop, fjern papir, åbn bagpanel til postkasse. Lad papiret ligge i bakken. [43y.xx] 1 Åbn bagpanelet til postkassen. På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på eller Udført. På printermodeller uden berøringsskærm skal du vælge Næste > >Ryd papirstoppet, og tryk på OK >. 3 Luk bagpanelet til postkassen. 4 Hvis papirstoppet er i postkassebakken, så tag godt fat i det fastsiddende papir, og træk det så forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud. Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele. 5 Udfør en af følgende handlinger for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. 28

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned.

9 Knappen Stop eller Anuller. Stop al printeraktivitet. 10 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 11 Knappen Pil ned Rul ned. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 2 3 4 5 6 7 Brug dette 2 0 Vis Få vist printerstatus og -meddelelser. 2 Venstre pileknap

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning - Danish

Brugervejledning - Danish - Danish Indhold 1 Sikkerhedsoplysninger...6 2 Lær om printeren...8 Tak, fordi du valgte denne printer!...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...9 Valg af placering til printeren...10 Printerkonfigurationer...11

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Forståelse af standardskærmen... 6 Brug af touchskærm-knapper... 7 2 Opsætning og brug af programmerne

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030

C950 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 C950 Series Brugervejledning August 2015 www.lexmark.com Maskintype(r): 5058 Model(ler): 030 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren... 8 Sådan finder du oplysninger om printeren...

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger

Læs mere

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896

XM7100 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 XM7100 Series Brugervejledning August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Model(ler): 496, 696, 896 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436

CX410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 CX410 Series Brugervejledning Juli 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 415, 436 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stopper al printeraktivitet Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren af printerens kontrolpanel Komponent 7 3 4 Vis Viser status for printeren Privat Lader dig navigere tilbage til startskærmen 3 tastatur Lader dig indtaste tal, bogstaver

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

MS810 Series. Brugervejledning. Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E MS810 Series Brugervejledning Vigtigt! Klik her før du bruger denne vejledning. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4063 Model(ler): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5

Læs mere

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496

XC2130. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 XC2130 Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 496 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Oversigtsvejledning.

Oversigtsvejledning. Oversigtsvejledning www.lexmark.com Indhold Lær om printeren...4 Brug af printerens kontrolpanel...4 Forstå printerens indikatorsekvenser i kontrolpanelet...5 Brug af Embedded Web Server...8 Udskrivning

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

6 Stop/Annuller Stoppe al printeraktivitet. Bemærk! Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 4 7 @! ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 7PQRS 8TUV 9WXYZ 0 # 6 5 Brug For at 5 Indikatorlampe Få vist status for printeren. Deaktiveret - printeren

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere