værdiansættelse af DSV A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdiansættelse af DSV A/S"

Transkript

1 Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aflevering 1. december 2010

2 Indholdsfortegnelse Executive summery Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Struktur Kilde kritisk DSV A/S Historie Forretningsområder Road Air & Sea Solution DSV organisationen Miljø Aktier og ejerforhold Den strategiske analyse Markedsdefinition Turbulensgranden Forudsigelighed Forudsigelighed PEST Analysen Politisk og lovgivning Økonomi Sociale og kulturelle forhold Teknologi og miljø Porters Five Forces Konkurrencesituationen Adgangsbarrierer Leverandørernes forhandlingsstyrke... 25

3 3.5.4 Substituerende produkter Kunders forhandlingsstyrke Værdikæden Primære aktiviteter Støtteaktiviteter SWOT analyse Delkonklusion Regnskabsanalyse Regnskabspraksis Ledelsesberetning Revisors påtegning Reformulering Egenkapitalopgørelsen Balancen Resultatopgørelsen Rentabilitetsanalysen Egenkapitalforrentningen (ROE) Afkast på netto driftsaktiver Afkast på finansieringsaktiviteter Overskudsgraden (OG) og underliggende drivere Aktivernes omsætningshastighed (AOH) og underliggende drivere Analyse af risikoen Finansiel risiko Driftsrisiko Delkonklusion for regnskabsanalysen Værdiansættelse Budgettering Budgettering af salgsvæksten Budgettering af nettodriftsaktivernes omsætningsagtighed Budgettering of overskudsgraden Effektiv skattesats Kapitalomkostninger (WACC) Skattesats... 49

4 5.2.2 Kapitalstruktur Ejernes afkastkrav Omkostningerne for fremmedkapital Værdiansættelse med DCF-modellen Værdiansættelse med Residualindkomst-modellen (RI) Handelsværdien Delkonklusion Konklusion Kildeoversigt Figur og Tabel oversigt Bilag... 60

5 Executive summery The purpose of this assignment was to value the DSV A/S share based on a strategic financial analysis. With an estimated share price of DKK and an alternative estimated share price of DKK, it was estimated that DSV shares were undervalued on the market. The DSV share will therefore be an attractive investment for a private investor. The valuation of DSV is diminished in the light of the strategic analysis and the financial analysis. The strategic analysis showed that DSV is influenced by growth in Europe and improved incomes in Eastern Europe. Growth in Europe and the rise in incomes in Eastern Europe will increase the demands for transportation and DSV will therefore have more to do. An increased focus on the environment will be both good and bad for DSV. To reduce the CO2 emissions there will be taxes on transportation. On the good side the increased focus on the environment will be positive for DSV because it causes them to optimize the various parameters of the transportation and therefore save fuel. The analysis also showed that the exchange rate and oil prices could affect DSV in a negative way because the exchange rate will affect the conversion and thus the income from a country negatively. The oil price is directly linked to the price of diesel and could therefore increase costs for DSV. Industry wise the analysis showed that DSV is positively affected by the growth in the industry and the substitute products are dependent on transportation. The negative impacts of the industry showed to be some great competitors and excess capacity will push prices down. DSV has operated transportation business since the 1970 s and the strategic analysis of internal factors showed that DSV has in many ways high qualifications. The asset light strategy makes DSV able to quickly adapt to the market conditions and thus avoid large losses. DSV also has focus on the environment, their employees and their social responsibilities. DSV with their focus on the environment reduced their emissions of greenhouse gases. The focus DSV has on their staff means that new leaders are found among employees in the company rather than outsiders. DSV also have some other areas where there is room for improvement, notably around the marketing, the utilization of their IT resources and the infrastructure. The accounting analysis showed that the DSV for the past 5 years have experienced both strong progress and decline. The net capital has increased throughout the whole analysed period. The net revenue rose heavily from 2005 to 2008 and decreased by approx billion DKK from 2008 to 1

6 2009. The financial liabilities rose from 2005 to 2008 by 320%, this was due to DSV buying up competitors in 2005 and The profitability analysis shows that most key figures peaked in 2007 but declined a bit in The biggest decline in the key figures is from 2008 to 2009 where a key figure as ROE declined from 26.6% to only 5.1%. The significant decrease in ROE is due to a tremendous drop in OG which was 3.38% in 2008 but only 1.80% in The reason for the somewhat low OG is caused by a negative OG on other items of -1.32% which could be drawn for restructuring costs in the acquired company ABX Logistics. The financial leverage has from 2006 to 2008 been a lever for ROE but due to a low ROIC in 2009 the financial leverage of ROE were diluted. AOH has declined throughout the period analysed because of the increase in the intangible assets. Although the AOH has fallen throughout the period it has had a positive impact on ROIC. DSV risk was assessed from the financial and operational risk. The assessment showed that DSV has a low to mediocre risk profile. In light of the strategic analysis and the financial analysis there was given a budget for a 10-year period. The budgets were used in valuation models combined with an estimated WACC. With a discount factor of 6.15% the valuing share price of DSV will be DKK. Since the estimated share price was well above the market price of DKK an alternative analysis was diminished with a discount factor of 9%. Even with an increased WACC the calculated share price was higher than the market price. Therefore, the DSV share will be an attractive investment for a private investor. 2

7 1 Indledning I 2007 begyndte en økonomisk lavine at rulle i USA, men på grund af den globale handel med værdipapir blev den økonomiske nedtur verdensomspændende. Den økonomiske nedtur eller det man nu kender som finanskrisen startede med manglende betaling af terminsydelserne på amerikanske huslån. Man havde i USA lavet nogle huslån, de såkaldte subprime-lån, for at tjene penge på de stigende huspriser i landet 1. Subprime-lånene var mere risikable end de normale huslån, fordi der ikke blev stillet krav til at man skulle have en indkomst, at man ikke skulle ligge en udbetaling og ingen kreditvurdering. Realkreditinstitutterne solgte subprime-lånene til bankerne, som for at kunne købe lånende selv lånte penge hos andre banker. Subprime-lånene blev hos bankerne lagt i en pulje kaldet CDO 2 er og den blev opdelt i 3 forskellige risikogrupper; risikofri med garanti, okay med mindre garanti og risiko men med en høj rente. De forskellige grupper af CDO en blev solgt til investorer, andre banker og hedgefonde. Problemet opstod, da husejere med subprime-lån ikke kunne betale deres ydelser og dermed lod bankerne overtage gælden og husende 3. Bankerne regnede med at de kunne sælge de huse de overtog, men da der blev flere og flere, som ikke kunne betale deres ydelser opstod der for stort et udbud af huse i forhold til efterspørgselen. Dette førte til at huspriserne begyndte at falde hvilket betød at folk, som godt kunne betale deres ydelser også begyndte at overdrage deres hus til bankerne, fordi lånene var meget større end den mulige salgspris. Det førte til at bankerne nu stod med huse, som ikke kunne sælges uden store tab. Dette førte til at bankerne ikke kunne sælge deres CDO er og dermed ikke kunne tilbage betale deres lån hos andre banker. Desuden førte det til at bankerne ikke vil købe subprime-lånene mere og at de ikke kunne låne penge ved andre banker. Alt dette gjorde at det finansielle marked frøs og dermed opstod finanskrisen. Årsagen til at krisen blev global var at det ikke kun var investorer i USA, som havde investeret i CDO er, men også udenlandske investorer. Dermed var et amerikansk problem blevet et globalt problem og dermed også et dansk problem. De danske banker stoppede næsten med at udlåne penge til både virksomheder og private og det gjorde at antallet af konkurser steg fra 2405 i 2007 til 5733 i Disse konkurser og den lavkonjunktur som fulgte i kølvandet på finanskrisen betød, at det danske forbrug faldt fra 2007 til Forbruget har stor betydning for hvor meget der skal transporteres rundt og beskæftigelsestallene for transport området viser at der i 2007 var Huspriserne steg 50 % fra 2000 til Collateralized Debt Obligation (Sikrede gældsforpligtelser) 3 Hvis man ikke kan betale sin ydelse i USA, kan man vælge at overdrage huset og rest gælden til banken, da gælden følger huset og ikke som i Danmark hvor gælden altid følge personen. 4 3

8 i arbejde, mens det i 2009 var faldet til Der var således et fald på 9028 beskæftiget på bare 2 år i transportbranchen. 1.1 Problemfelt Finanskrisen har påvirket hele det økonomiske system i verden og mange investorer, virksomheder og privat personer har mærket krisen på nærmeste hold. Det kunne derfor være interessant, at analyser en dansk transportvirksomhed, som opererer på det globale marked. En transportvirksomhed vil være interessant, fordi der på bare 2 år har været et fald i beskæftigelsen på over 9000 i transportbranchen. DSV A/S vil hermed være en interessant virksomhed at analyser. Virksomheden har hovedsæde i Danmark og er en transportvirksomhed. DSV opererer desuden i over 60 lande i hele verden og havde i 2009 mere end medarbejder Worldwide. Et kig på DSV aktiekurs siden 2000, viser desuden at selskabet fra marts 2003 til oktober 2007 gik fra kurs ca. 12 til ca Under finanskrisen har aktiekursen i marts 2009 været ned på kurs ca. 41, for i oktober 2010 at være oppe omkring de DSV s aktiekurs har fuldt det ledende indeks, OMXC20, siden 2003 i forhold til stigninger og fald 7. DSV s aktiekurs har fra 1991 til marts 2008 haft en gennemsnitlig vækst på 33 % pro anno, et merafkast på 24 % i forhold til OMXC20 indekset 8. Disse faktorer gør det interessant, at analyser DSV og se hvordan selskabet har klaret finanskrisen indtil nu. 1.2 Problemformulering Hovedformålet med denne bachelorafhandling er at værdiansætte DSV A/S, gennem en strategisk regnskabsanalyse. Dette fører frem til følgende hovedspørgsmål: Vil det, som privatperson, være attraktivt at investere i DSV A/S? Med attraktivt menes om der vil være en økonomisk gevinst ved at invester i DSV. Til at besvare hovedspørgsmålet er det nødvendig at undersøge DSV s omverden og her i gennem at besvare følgende spørgsmål: Den Strategiske analyse - Hvilke samfunds- og branchemæssige faktor påvirker DSV? DSV Historisk Graf indstilling: Flere år 7 aktier OMXC20 fra 1 år til maks. 8 DSV: Et dansk selskab i verdensklasse 4

9 - Hvilke kompetencer besidder DSV internt? Til den regnskabsmæssige del af undersøgelsen, vil regnskaberne fra 2005 til 2009 blive brugt og følgende spørgsmål vil blive besvaret: Regnskabsanalyse - Hvordan har den økonomiske performans været? - Hvordan er risikoprofil for DSV? Som det afsluttende element i opgaven sammenkobles de to foregående analyser og skaber herved grundlag for værdiansættelsen af DSV. Det er på baggrund af denne analyse at der tages stilling til om det vil være attraktivt at investere i DSV. Værdiansættelse - Hvad er den teoretiske aktieværdi, i forhold til den markedsbestemte? 1.3 Afgrænsning Af hensyn til opgavens omfang og længde er det nødvendig at afgrænse den. Problemformuleringen vil blive besvaret ved brug af eksterne kilder og derfor er der ikke indhentet oplysninger direkte fra DSV A/S. Der vil dog blive anvendt data fra DSV A/S i form af årsrapporterne og børsmeddelelser, som vil være interessante for eventuelle investorer. Der tages udgangspunkt i privatpersoner, fordi det datamateriale der anvendes vil være tilgængelig for denne gruppe. DSV opererer i hele verden og har således aktiviteter på alle kontinenter, men det europæiske marked er det største for DSV. Derfor vil den strategiske analyse tage udgangspunkt i det europæiske marked og der vil ikke blive gået i dybden med de øvrige markeder i verden. De øvrige markeder vil kun blive benævnt, såfremt det vil have betydning for helhedsvurderingen. DSV er opdelt i tre divisioner, hvor DSV Road er den største, med næsten medarbejder og står for ca. 48 % af omsætningen. Derfor vil den strategiske analyse primær fokuser på forretningsområdet vejtransport. Da de øvrige to divisioner også berøres at nogle af de samme faktorer, anses det for pålideligt at tage udgangspunkt i Road Divisionen. 5

10 Den interne analyse af DSV begrænser sig til de informationer, der er offentligt tilgængelige. Dette betyder at den interne analyse ikke vil få den store opmærksomhed. I forhold til hovedspørgsmålet vil der blive taget udgangspunkt i langsigtede investeringer. Dette skyldes blandt andet at private ofte investerer langsigtet med henblik på pensionen. Der vil i opgaven ikke blive taget stilling til de privates risikoprofil og deres eventuelle porteføljesammensætning. Der er indsamlet data frem til og med den 7/ , dette betyder at opgaven ikke indeholder data nyere end denne dato. Det vurderes at de overnævnte afgrænsninger ikke er til skade for, hverken analysen eller opgaven som helhed. 1.4 Metode Den strategiske analyse I den strategiske analyse er det formålet, at analyser DSV s eksterne og interne faktorer. Disse faktorer findes ved hjælp af en række analyse modeller. Som nævnt i afgrænsningen så vil det være DSV s forretningsområde, vejtransport, som vil blive analyseret. Til analysen af de samfunds- og branchemæssige faktorer som kan påvirke DSV, vil følgende modeller blive brugt: - PEST analysen - Porters Five Forces Modellerne ovenfor er blevet kritiseret for at være statiske, blandt andet kritiseres Porters Five Forces for at ikke af tage hensyn til dynamikkerne i omverdenen, som altid vil påvirker en branche. Derfor vil den strategiske analyse blive indledt med brugen af Degree of Turbulence modellen, som skal vise om de statiske analysemodeller er brugbare i den videre analyse. Til den interne analyse bruges følgende model: - Værdikædeanalysen Sluttelig opsamles den strategiske analyse i en SWOT matrix. Dette gøres for at skabe et overblik over hvad den strategiske analyse har belyst. 6

11 Regnskabsanalyse I regnskabsanalysen vil det officielle regnskab blive reformuleret, således at det kan bruges til at udarbejde en rentabilitetsanalyse. Regnskabet bliver reformuleret i forhold til egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. Efter reformuleringen udarbejdes der en rentabilitetsanalyse, som skal ligge til grund for budgetteringen og værdiansættelsen. Slutligt vil der bliver lavet en risikoanalyse af DSV, ud fra rentabilitetsanalyse og informationerne fra den strategiske analyse. Til regnskabsanalysen bruges årsrapporterne fra 2005 til Analysen spænder over en 5 års periode, fordi det gerne skulle give et billede af, hvordan udviklingen var før finanskrisen og hvordan den eventuelt har påvirket selskabet. Værdiansættelsen Værdiansættelsen tager afsæt i informationerne fra den strategiske analyse og regnskabsanalyse. Første del af værdiansættelsesafsnittet vil blive brugt på budgettering og estimering af WACC. Disse faktorer skal bruges i værdiansættelsen hvor følgende indirekte modeller bruges. - DCF-modellen - RI-modellen Slutligt vurderes den beregnede aktiekurs i forhold til markedskursen. 7

12 1.5 Struktur Opgavens struktur bygger på Ole Sørensen opstilling af vejen til værdiansættelse af en virksomhed i bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang. Strukturer er med til at skabe et godt overblik over opgaven og gøre den mere overskuelige. Figur 1 Struktur for opgaven DSV A/S Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgettering Værdiansættelse Vurdering Kilde: Baseret på strukturen fra Ole Sørensens side 21 Opgave starter med en præsentation af DSV, herunder historie, forretningsområder og hvordan organisationen er opbygget. Ydermere vil de værdier og den bevidsthed DSV har omkring deres kunder, medarbejdere, interessenter og leverandører blive gennemgået. Præsentationen af DSV skal være med til at give læser et indblik i hvilken virksomhed opgaven tager udgangspunkt i. I den strategiske analyse vil der blive fortaget en analyse af DSV s omverden og deres interne forhold. Denne analyse skal vise hvilke ikke-finansielle værdidriver, som kan påvirker DSV og dermed deres performance. De interne og eksterne oplysninger der bliver frembragt i analysen vil slutteligt blive samlet op i en SWOT matrix. I regnskabsanalysen vil der blive fokuseret på DSV s historiske performance. Denne analyse skal vise hvordan DSV har klaret sig økonomisk og er meget relevant i forhold til den fremtidige budgettering. Ydermere vil der blive lavet en rentabilitetsanalyse og en risikoprofil af DSV. Som afslutning på den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil der blive lavet en delkonklusion, som svarer på underspørgsmålene. 8

13 På baggrund af de to analyser vil der bliver lavet et budgetestimat for de kommende 5-10 år og herefter vil DSV blive værdiansat. Som afslutning på opgaven, vil der blive samlet op på delkonklusionerne i en konklusion og hovedspørgsmålet vil blive besvaret. 1.6 Kilde kritisk Den grundlæggende kilde til udarbejdelsen af analyserne og værdiansættelsen er Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. Som understøttelse til bogen er brugt to andre bøger; Richard Lynchs Strategic Management og Bent Schacks Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Datamaterialet der er brugt i opgaven har været underlagt generel skepsis og er så vidt mulig understøttet af en sekundær kilde. Informationerne i DSV s årsrapporter og børsmeddelelser anses for at være pålidelig og troværdige da børsnoterede virksomheder er underlagt en skrap lovgivning omkring kommunikation til omverden. 2 DSV A/S 2.1 Historie DSV er i dag en global udbyder af transport- og logistikløsninger og havde en omsætningen på omkring 36 milliarder kroner i DSV har egne selskaber i mere end 60 lande på verdensplan, fordelt på Europa, Amerika, Asien og Australien. Virksomheden har ca ansatte, som beskæftiger sig med lokal distribution, europæisk vejtransport, luft- og skibsfragt på og imellem de største kontinenter. DSV kan sammen med partnere og agenter tilbyde deres services i mere end 110 lande, hvilket er med til at gøre virksomheden til en global spiller. DSV har udviklet sig meget, siden starten i 1976, fra en dansk transportvirksomhed til i dag en global transportvirksomhed. DSV (De Sammensluttede Vognmænd af A/S) blev stiftet af 10 selvstændige vognmænd. Selskabet fungerede som et kørselskontor for ejerne og der blev udelukkende fokuseret på entreprenørkørsel og leverancer. Ideen bag sammenslutningen var at man ville frigøre sig fra entreprenørbranchens konjunkturcykler. Frigørelsen bestod i at selskabet maksimalt skulle eje 10 % af de nødvendige køretøjer, mens resten af transporten skulle udføres af tilknyttede vognmænd. Denne forretningsmodel blev hurtig en succes for DSV, fordi de havde kundekontakten og dermed fik selskabet en fast procentdel af omsætningen. Ideen med de 10 % 9

14 betyder at DSV i højkonjunktur kan øge aktiviteterne og indtjeningen ved at tilknytte flere vognmænd, mens man i lavkonjunktur kan reducere aktiviteterne, uden synderlig påvirkning, fordi de lavere fragtrater går ud over vognmændene. Fra 1977 til 1985 voksede omsætningen fra 36,5 til 167,8 millioner kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlig vækst på 21 % pro anno. I 1987 besluttede ledelsen og ejerne at aktierne skulle børsnoteres, for at selskabet kunne forsætte den høje vækst gennem opkøb af andre virksomheder. Selskabets fik hurtig en vision om at man skulle ind på det internationale transportmarked og i 1989 købte DSV således de konkurrerende eksportvirksomheder Borup Autotransport A/S og Hammerbro A/S. Omkring 1990/91 oplevede DSV en alvorlig krise, fordi man igennem opkøbene i 1989 havde fået aktiviteter, som affaldsindsamling, jordrensning og busdrift. Disse aktiviteter lå alle udenfor selskabets kerneforretning og det betød at DSV i 1991 havde en overskudsgrad tæt på 0 %. Efter frasalgene af aktiviteterne kunne selskabet i 1992/93 præsenter et rekordresultat på 28,1 millioner kroner. I 1997 og 1999 valgte DSV igen at fortage opkøb, denne gang blev Bech Trans, Samson Transport Co. A/S og Svex Group A/S købt. Med opkøbet af Samson Transport Co. A/S fik DSV tredoblet selskabets transport- og logistikaktiviteter. Alle opkøbende siden børsnoteringen til 1999, var med til at ændre selskabets service- og produktfokus samtidig med, at de skabte grundlaget for en international virksomhed. For at styrke den globale position foretog DSV i 2000 det hidtil største og mest risikable opkøb med købet af DFDS Dan Transport Group A/S. Man finansierede opkøbet med en moderat kapitaludvidelse og en heftig gældsætning for første gang i selskabets historie. Opkøbet var med til at firedoble DSV s aktiviteter inden for transport og logistik. DSV fik ved opkøbet også en nøgleposition inden for luftfart og oversøiske transporter til markeder i USA, Asien og Stillehavsområdet. I 2005 og 2008 valgte DSV at styrke luft- og søfragt ved overtagelse af J.H.Bachmann og Road Ferry. I 2006 blev Koninklijke Frans Mass Groep N.V. overtaget og DSV gik fra at være en primær Skandinavisk logistik og vejtransportør, til at være en europæisk spiller. For at udbygge sin position, som en af de førende transport- og logistikvirksomheder i Europa, valgte DSV i 2008 at opkøbe ABX. Med købet at ABX styrkede DSV sin position på markederne i Italien, Tyskland, Frankrig, Spanien. Desuden lykkes det i 2008 DSV at komme ind på markedet i Sydamerika og dermed blev selskabet repræsenteret på alle kontinenter. DSV har i gennem 2000 erne også valgt at frasælge aktiviteter. I 2001 blev DPD parcel solgt og i 2004 DSV 10

15 Miljø A/S. Frasalget af DSV Miljø A/S skete for at selskabet bedre kunne fokuser på kerneforretningen transport og logistik. Efter overtagelsen DFDS Dan Transport Group A/S havde DSV fået luft- og søfragt aktiviteter. Dette var medvirkende til at DSV i 2001 blev opdelt i tre divisioner: Road, Air & Sea og Solutions. Opdelingen af selskabet skete for skabe bedre fokus på de forskellige ydelser og kundesegmenterne. I 2003 forkortede man moderselskabets navn fra De Sammensluttede Vognmænd af A/S til DSV A/S. Transport og logistik delen af DSV hed fra 2000 til 2007 DFDS Transport. For at skabe et fælles navn blev DFDS Transport til DSV i 2007 og siden har alle datterselskaber fået navnet DSV. 2.2 Forretningsområder Som nævnt ovenfor er DSV opdelt i tre divisioner. - Road (vejtransport) - Air & Sea (luft- og søfragt) - Solutions (lager og logistik) Road Road divisionen tilbyder vejtransport med fleksible løsninger, som er tilpasset kundernes individuelle behov. DSV Road tilbyder mange forskellige vejtransportløsninger, blandt andet stykgods, pulvertransport, transport at farligt gods med flere. Road har kontorer i hele Europa, eget distributionssystem og har mere end transportenheder. De mange forskellige vejtransportløsninger gør Road til den største division i DSV koncernen med lidt under medarbejder og med en omsætning på millioner kroner i Air & Sea Air & Sea divisionen tilbyder fragtløsninger til og fra destinationer i hele verden. Udover luft- og søfragt så tilbyder Air & Sea også kurer- og projekttransport. Divisionen har et stort netværk globalt netværk og har således kontorer i mere end 60 lande verden over. Air & Sea er den næststørste division i DSV koncernen med lidt over medarbejder og med en omsætning på millioner kroner i

16 2.2.3 Solution Solution divisionen tilbyder lagerhotel og logistik løsninger. DSV Solution råder i alt over mere end 2 millioner kvadratmeter lagerplads og kan tilbyde skræddersyede logistikløsninger, som dækker hele Europa. Solution er den mindste division i DSV koncernen med circa medarbejder og en omsætning på millioner kroner i DSV organisationen 9 DSV blev, som nævnt i det historiske afsnit, stiftet som en sammenslutning mellem 10 selvstændige vognmænd. Der er sket meget siden stiftelsen, men virksomheden ledes forsat af personer, med kompetencer indenfor vognmandsdrift. Således har næstformanden drevet selvstændigvognmandsfirma siden 1976 og et af bestyrelsesmedlemmerne har haft vognmandsfirma fra 1978 til DSV har hovedkontor på den københavnske vestegn nærmere bestemt i Brøndby. Den daglige ledelse af DSV koncernen forstås af administrerende direktør Jens Bjørn Andersen og finansdirektør Jens H. Lund. Herudover ledes de tre divisioner i DSV koncernen af hver deres administrerende direktør. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf er de 5 valgt af generalforsamlingen og er derfor uafhængige, hvilket er i overensstemmelse med de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Det sjette medlem er bestyrelsesformanden Kurt K. Larsen, som fra 1991 til 2005 var koncerndirektør for DSV og fra 2005 til 2008 administrerende direktør for DSV. Ved at Kurt K. Larsen har optrådt i direktionen er han ikke uafhængige. Kurt K. Larsen er dog valgt til bestyrelsen netop på baggrund af erfaringerne, som direktør for selskabet. Næstformanden for bestyrelsen Erik B. Pedersen har som nævnt ovenfor været selvstændigvognmand siden 1976 og har dermed stor erfaring indenfor ledelse af en transportvirksomhed. Menigt bestyrelsesmedlem Kaj Christiansen er det andet medlem, som har erfaring med drift af transportvirksomhed. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, Per Skov og Annette Sadolin, har alle erfaring fra tidligere bestyrelsesposter. Per Skov har erhvervserfaring fra AP Møller, Lauritz Knudsen og FDB. Annette Sadolin har erhvervserfaring fra General Electric (GE) og har erfaring indenfor køb og salg af virksomheder. Den anden kvinde og det nyeste medlem af bestyrelsen er Birgit W. 9 DSV Årsrapport 2009 side 33, Investor relations; Direktion og bestyrelse og Corporate Governace 12

17 Nørgaard, som indtil januar 2010 var administrerende direktør for Carl Bro A/S 10. Det er således erfarende mennesker, der er med til at lede virksomheden, men det betyder også at bestyrelsen har en gennemsnitsalder på næsten 63 år. Bestyrelsens arbejde består i, at udnævne direktionen, godkende målsætninger, firmapolitikker, budgetter og årsregnskab. Ydermere er det bestyrelsen, som godkender strategiske dispositioner blandt andet i forbindelse med tilkøb og frasalg af virksomheder og forretningsområder. Bestyrelsens har også til opgave, at overvåge om de interne kontrol- og risikostyringssystemer i DSV fungerer effektivt. Corporate govenance 11 er en række principper omkring god selskabsledelse. Meningen med corporate govenance er at skabe åbenhed omkring ledelsen af virksomheder, gennem en række anbefalinger og på den måde skabe god selskabsledelse. DSV er underlagt reglerne omkring oplysningspligt for børsnoterede selskaber og har valgt et af grundprincipperne i anbefalingerne følg eller forklar 12. Dette betyder, at hvis DSV ikke følger en anbefaling, så skal ledelsen forklar hvorfor anbefalingen ikke følges. 2.4 Miljø DSV har ikke kun fokus på god selskabsledelse, men også på arbejdsmiljø og miljøet som helhed. DSV arbejder ud fra konceptet corporate social responsibility 13 (CSR - virksomhedens sociale engagement). Dette engagement består, at en række principper og normer omkring socialt ansvar, som er implanteret i selskabets politikker. Det sociale ansvar kommer til udtryk gennem, DSVs tilslutning til FN s Global Compact initiativ, som omhandler områderne; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelsen af korruption. DSV håber med tilslutningen til CSR, at kunne skabe værdi for virksomheden og for dens omverden. Ydermere er det DSVs ønske, at være med til at løse de store opgaver, der er indenfor de fire områder. Blandt de fire områder er miljøet, et af de store fokus områder. Dette skyldes at DSV ved udøvelse af deres erhverv er med til at udlede en stor mængde CO 2 og NO x gasser i naturen. DSV har derfor vedtaget en række miljøpolitikker, som skal være med til at mindste virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning. DSV har blandt andet haft fokus på indkøb af nye lastbiler, DSV Årsrapport 2009 side Om os; Corporate social responsibility 13

18 bedre udnyttelsesgrad af materiel og brændstof, hvilket har bevirket at DSV siden 2005 har mindsket CO 2 udledning med ca. 23 % og NO x udledning med 24 % i gram pr. kørt kilometer. Ydermere har der også været fokus på vægt af gods, køremønstre, hastighed med mere, hvilket har været med til at reducere det gennemsnitlige dieselforbrug fra lidt under 0,34 liter pr. kilometer til lidt under 0,28 liter pr. kilometer. 2.5 Aktier og ejerforhold 14 DSV aktien har været børsnoteret siden Aktien er i dag (2010) med i OMXC20 indekset over de 20 mest solgte aktier i Danmark. DSV havde pr. 31. december 2009 i alt udstedet aktier med nominelværdi á 1 kr. pr. aktie. Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2009 var at af aktierne var navnenoteret, svarende til ca. 74 % af aktiekapitalen. DSV havde ved 2009s regnskabsafslutning navnenoterede aktionærer, hvoraf de 100 største ejede 43,87 % af den samlede aktiekapital. DSV ejes primært af finansielle virksomheder, fonde og pensionskasser, som ejede 40,89 % af aktierne pr. 31. december De øvrige ejerandele er som følger: - Andre 30,21 % - Ikke navnenoterede 26,38 % - Private 02,32 % - DSV 00,20 % DSV har siden regnskabsafslutning i 2009 tilbagekøbt egne aktier og ejer således pr. 7. november ,48 % af aktierne. Erhvervelsen af egne aktier blev fortaget for at aktierne kan blive anvendt i forbindelse med koncernens incitament program. 3 Den strategiske analyse Meningen med den strategiske analyse er at belyse de ikke finansielle værdidrivere i virksomheden DSV. De ikke finansielle værdidrivere er helt centrale i forbindelse med budgetteringen, fordi det er dem der er med til at skabe resultaterne. Den strategiske analyse indledes af en kort markedsdefinition, og herefter analyseres turbulensgraden i branchen. Herpå analyseres de samfundsmæssige faktorer ved hjælp af PEST- 14 DSV Årsrapport 2009: side 27, samt selskabsmeddelelse nr. 354: Aktietilbagekøb i DSV A/S 14

19 modellen og herefter bevæger analysen sig ned på brancheniveau, hvor Porters Five Forcesmodellen bruges. Analysen af de eksterne forhold skal være med til at belyse hvilke muligheder og trusler, som DSV står overfor. Den eksterne analyse efterfølges af en intern analyse, som belyser DSV styrker og svagheder. Den interne analyse bliver fortaget ved hjælp af værdikæden, for en servicevirksomhed. Den strategiske analyse bliver samlet i en SWOT-matrix og skal være med til at vise DSV s styrkeprofil. 3.1 Markedsdefinition DSV opererer på det globale marked indenfor transport og logistikløsning, men for at gøre den strategiske analyse overskuelig fokuseres der på vejgodstransportmarkedet i Europa. Dette gøres også af hensyn til at det europæiske vejtransportmarked er DSV primære marked. 3.2 Turbulensgranden For at vurderer anvendeligheden af om de valgte modeller til omverdenens analyse og muligheden for at forudsige fremtiden, analyseres turbulensgraden af vejtransportmarkedet. Turbulensgraden tager udgangspunkt i forandringshastighed, som beskriver i hvilken grad det er sandsynligt at der sker ændringer i omgivelserne og forudsigeligheden, som beskriver i hvilket omfang en ændring kan forudsiges. De to punkter er yderligere opdelt i to underpunkter. Forandringshastighed er opdelt i kompleksitet og hyppighed, mens forudsigelighed er opdelt i hastigheden i forandringerne og viden om fremtiden. Hvis turbulensgranden er høj kan det være svært at analysere omverden og man skal være varsom med brugen af statiske modeller 15. For at kunne vurdere turbulensgranden indsættes de enkelte elementer i analysen i figur Forudsigelighed Kompleksitet DSV operer på alle kontinenter i hele verden, men Europa er det primære og største marked. Politiske beslutninger kan påvirke transportbranchen og dermed også DSV. Det kan blandt andet ske, hvis der ændres i miljøpolitikker, afgifter eller reglerne omkring køre hviletid. Det vurderes derfor at DSV ligger i punktet regional sociopolitisk i turbulensgradsmodellen. 15 Richard Lynch: side

20 Hyppighed Der vil til stadighed blive lavet love og nye regler indenfor de områder, der påvirker transportbranchen, hyppigheden vurderes dog ikke at være særlig høj. Selvom finanskrisen har påvirket hele verden meget, så er det ikke noget, som forekommer særlig ofte. Dog er ændringer i renten og valutakurserne noget der sker meget ofte også selvom der ikke er finanskrise. Dette er de områder hvor virksomheder, som DSV, bliver sat overfor en ny situation, hvis renten for eksempel stiger. Derfor vurderes DSV at ligge i punktet forelæggende kendsgerninger i modellen Forudsigelighed Hastighed i forandringerne Der er sket meget i transportbranchen siden indførelsen af informationsteknologi i virksomhederne. Udviklingen har betydet, at varerne hurtigere kan komme fra A til B. Den nuværende transportbranche vurderes dog kun at vil udvikle sig moderat. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er sket meget omkring det helt basale, at transporter varerne fra A til B. Der er nemlig ikke sket nogen banebrydende måde, hvorpå man transporter varerne rundt på i mange år. Transportbranchen er desuden en af de brancher, som har det med at følge de generelle konjunkturer i samfundet. Starten på finanskrisen bevirkede, at forandringerne kom meget hurtigt og således var der overkapacitet på transportmarked. Det vurderes dog at turbulensgraden, for branchen ligger i punktet sammenlignelig med reaktion. Viden om fremtiden Transportbranchen følger, som nævnt ovenfor, konjunkturerne i samfundet. Dette er især udviklingen i forbruget, som kan være med til at forudsige, hvordan markedet vil udvikle sig i fremtiden. Branchen har eksisteret længe og det bør derfor være nemt, at forudsig udviklingen. Med forventningerne til forbruget burde det være muligt for en virksomhed, at forecaste udviklingen. Derfor er punktet mulighed for forecast valgt i modellen. 16

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Værdiansættelse af DSV

Værdiansættelse af DSV Værdiansættelse af DSV HD. 2 (FR) Udarbejdet af: Camilla Francke Christensen & Vejleder: Palle Nierhoff Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af DSV A/S. Valuation of DSV A/S

Kandidatafhandling Værdiansættelse af DSV A/S. Valuation of DSV A/S Cand.merc.aud studiet Institut for regnskab og revision Copenhagen Business School 2010 Afleveret d. 19. April 2010 Kandidatafhandling Værdiansættelse af DSV A/S Valuation of DSV A/S Forfattere: Benjamin

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Jesper Berg Finansanalytikerforeningen, 21. august 2012 22-08- 2012 1 Agenda Det bliver dyrt at drive bank

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 211 Global Transport and Logistics Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

København 7. juni 2005

København 7. juni 2005 København 7. juni 2005 Agenda Koncernstruktur Baggrund Kapitalstruktur Typisk forløb for akkvisitionsproces Risikostyring i den overtagne virksomhed Risikokapacitet Kontraktafvikling Implementering af

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 328

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 328 30. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 328 Referat af generalforsamling Den 30. april 2009 afholdte DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er medsendt.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere