værdiansættelse af DSV A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdiansættelse af DSV A/S"

Transkript

1 Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aflevering 1. december 2010

2 Indholdsfortegnelse Executive summery Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Struktur Kilde kritisk DSV A/S Historie Forretningsområder Road Air & Sea Solution DSV organisationen Miljø Aktier og ejerforhold Den strategiske analyse Markedsdefinition Turbulensgranden Forudsigelighed Forudsigelighed PEST Analysen Politisk og lovgivning Økonomi Sociale og kulturelle forhold Teknologi og miljø Porters Five Forces Konkurrencesituationen Adgangsbarrierer Leverandørernes forhandlingsstyrke... 25

3 3.5.4 Substituerende produkter Kunders forhandlingsstyrke Værdikæden Primære aktiviteter Støtteaktiviteter SWOT analyse Delkonklusion Regnskabsanalyse Regnskabspraksis Ledelsesberetning Revisors påtegning Reformulering Egenkapitalopgørelsen Balancen Resultatopgørelsen Rentabilitetsanalysen Egenkapitalforrentningen (ROE) Afkast på netto driftsaktiver Afkast på finansieringsaktiviteter Overskudsgraden (OG) og underliggende drivere Aktivernes omsætningshastighed (AOH) og underliggende drivere Analyse af risikoen Finansiel risiko Driftsrisiko Delkonklusion for regnskabsanalysen Værdiansættelse Budgettering Budgettering af salgsvæksten Budgettering af nettodriftsaktivernes omsætningsagtighed Budgettering of overskudsgraden Effektiv skattesats Kapitalomkostninger (WACC) Skattesats... 49

4 5.2.2 Kapitalstruktur Ejernes afkastkrav Omkostningerne for fremmedkapital Værdiansættelse med DCF-modellen Værdiansættelse med Residualindkomst-modellen (RI) Handelsværdien Delkonklusion Konklusion Kildeoversigt Figur og Tabel oversigt Bilag... 60

5 Executive summery The purpose of this assignment was to value the DSV A/S share based on a strategic financial analysis. With an estimated share price of DKK and an alternative estimated share price of DKK, it was estimated that DSV shares were undervalued on the market. The DSV share will therefore be an attractive investment for a private investor. The valuation of DSV is diminished in the light of the strategic analysis and the financial analysis. The strategic analysis showed that DSV is influenced by growth in Europe and improved incomes in Eastern Europe. Growth in Europe and the rise in incomes in Eastern Europe will increase the demands for transportation and DSV will therefore have more to do. An increased focus on the environment will be both good and bad for DSV. To reduce the CO2 emissions there will be taxes on transportation. On the good side the increased focus on the environment will be positive for DSV because it causes them to optimize the various parameters of the transportation and therefore save fuel. The analysis also showed that the exchange rate and oil prices could affect DSV in a negative way because the exchange rate will affect the conversion and thus the income from a country negatively. The oil price is directly linked to the price of diesel and could therefore increase costs for DSV. Industry wise the analysis showed that DSV is positively affected by the growth in the industry and the substitute products are dependent on transportation. The negative impacts of the industry showed to be some great competitors and excess capacity will push prices down. DSV has operated transportation business since the 1970 s and the strategic analysis of internal factors showed that DSV has in many ways high qualifications. The asset light strategy makes DSV able to quickly adapt to the market conditions and thus avoid large losses. DSV also has focus on the environment, their employees and their social responsibilities. DSV with their focus on the environment reduced their emissions of greenhouse gases. The focus DSV has on their staff means that new leaders are found among employees in the company rather than outsiders. DSV also have some other areas where there is room for improvement, notably around the marketing, the utilization of their IT resources and the infrastructure. The accounting analysis showed that the DSV for the past 5 years have experienced both strong progress and decline. The net capital has increased throughout the whole analysed period. The net revenue rose heavily from 2005 to 2008 and decreased by approx billion DKK from 2008 to 1

6 2009. The financial liabilities rose from 2005 to 2008 by 320%, this was due to DSV buying up competitors in 2005 and The profitability analysis shows that most key figures peaked in 2007 but declined a bit in The biggest decline in the key figures is from 2008 to 2009 where a key figure as ROE declined from 26.6% to only 5.1%. The significant decrease in ROE is due to a tremendous drop in OG which was 3.38% in 2008 but only 1.80% in The reason for the somewhat low OG is caused by a negative OG on other items of -1.32% which could be drawn for restructuring costs in the acquired company ABX Logistics. The financial leverage has from 2006 to 2008 been a lever for ROE but due to a low ROIC in 2009 the financial leverage of ROE were diluted. AOH has declined throughout the period analysed because of the increase in the intangible assets. Although the AOH has fallen throughout the period it has had a positive impact on ROIC. DSV risk was assessed from the financial and operational risk. The assessment showed that DSV has a low to mediocre risk profile. In light of the strategic analysis and the financial analysis there was given a budget for a 10-year period. The budgets were used in valuation models combined with an estimated WACC. With a discount factor of 6.15% the valuing share price of DSV will be DKK. Since the estimated share price was well above the market price of DKK an alternative analysis was diminished with a discount factor of 9%. Even with an increased WACC the calculated share price was higher than the market price. Therefore, the DSV share will be an attractive investment for a private investor. 2

7 1 Indledning I 2007 begyndte en økonomisk lavine at rulle i USA, men på grund af den globale handel med værdipapir blev den økonomiske nedtur verdensomspændende. Den økonomiske nedtur eller det man nu kender som finanskrisen startede med manglende betaling af terminsydelserne på amerikanske huslån. Man havde i USA lavet nogle huslån, de såkaldte subprime-lån, for at tjene penge på de stigende huspriser i landet 1. Subprime-lånene var mere risikable end de normale huslån, fordi der ikke blev stillet krav til at man skulle have en indkomst, at man ikke skulle ligge en udbetaling og ingen kreditvurdering. Realkreditinstitutterne solgte subprime-lånene til bankerne, som for at kunne købe lånende selv lånte penge hos andre banker. Subprime-lånene blev hos bankerne lagt i en pulje kaldet CDO 2 er og den blev opdelt i 3 forskellige risikogrupper; risikofri med garanti, okay med mindre garanti og risiko men med en høj rente. De forskellige grupper af CDO en blev solgt til investorer, andre banker og hedgefonde. Problemet opstod, da husejere med subprime-lån ikke kunne betale deres ydelser og dermed lod bankerne overtage gælden og husende 3. Bankerne regnede med at de kunne sælge de huse de overtog, men da der blev flere og flere, som ikke kunne betale deres ydelser opstod der for stort et udbud af huse i forhold til efterspørgselen. Dette førte til at huspriserne begyndte at falde hvilket betød at folk, som godt kunne betale deres ydelser også begyndte at overdrage deres hus til bankerne, fordi lånene var meget større end den mulige salgspris. Det førte til at bankerne nu stod med huse, som ikke kunne sælges uden store tab. Dette førte til at bankerne ikke kunne sælge deres CDO er og dermed ikke kunne tilbage betale deres lån hos andre banker. Desuden førte det til at bankerne ikke vil købe subprime-lånene mere og at de ikke kunne låne penge ved andre banker. Alt dette gjorde at det finansielle marked frøs og dermed opstod finanskrisen. Årsagen til at krisen blev global var at det ikke kun var investorer i USA, som havde investeret i CDO er, men også udenlandske investorer. Dermed var et amerikansk problem blevet et globalt problem og dermed også et dansk problem. De danske banker stoppede næsten med at udlåne penge til både virksomheder og private og det gjorde at antallet af konkurser steg fra 2405 i 2007 til 5733 i Disse konkurser og den lavkonjunktur som fulgte i kølvandet på finanskrisen betød, at det danske forbrug faldt fra 2007 til Forbruget har stor betydning for hvor meget der skal transporteres rundt og beskæftigelsestallene for transport området viser at der i 2007 var Huspriserne steg 50 % fra 2000 til Collateralized Debt Obligation (Sikrede gældsforpligtelser) 3 Hvis man ikke kan betale sin ydelse i USA, kan man vælge at overdrage huset og rest gælden til banken, da gælden følger huset og ikke som i Danmark hvor gælden altid følge personen. 4 3

8 i arbejde, mens det i 2009 var faldet til Der var således et fald på 9028 beskæftiget på bare 2 år i transportbranchen. 1.1 Problemfelt Finanskrisen har påvirket hele det økonomiske system i verden og mange investorer, virksomheder og privat personer har mærket krisen på nærmeste hold. Det kunne derfor være interessant, at analyser en dansk transportvirksomhed, som opererer på det globale marked. En transportvirksomhed vil være interessant, fordi der på bare 2 år har været et fald i beskæftigelsen på over 9000 i transportbranchen. DSV A/S vil hermed være en interessant virksomhed at analyser. Virksomheden har hovedsæde i Danmark og er en transportvirksomhed. DSV opererer desuden i over 60 lande i hele verden og havde i 2009 mere end medarbejder Worldwide. Et kig på DSV aktiekurs siden 2000, viser desuden at selskabet fra marts 2003 til oktober 2007 gik fra kurs ca. 12 til ca Under finanskrisen har aktiekursen i marts 2009 været ned på kurs ca. 41, for i oktober 2010 at være oppe omkring de DSV s aktiekurs har fuldt det ledende indeks, OMXC20, siden 2003 i forhold til stigninger og fald 7. DSV s aktiekurs har fra 1991 til marts 2008 haft en gennemsnitlig vækst på 33 % pro anno, et merafkast på 24 % i forhold til OMXC20 indekset 8. Disse faktorer gør det interessant, at analyser DSV og se hvordan selskabet har klaret finanskrisen indtil nu. 1.2 Problemformulering Hovedformålet med denne bachelorafhandling er at værdiansætte DSV A/S, gennem en strategisk regnskabsanalyse. Dette fører frem til følgende hovedspørgsmål: Vil det, som privatperson, være attraktivt at investere i DSV A/S? Med attraktivt menes om der vil være en økonomisk gevinst ved at invester i DSV. Til at besvare hovedspørgsmålet er det nødvendig at undersøge DSV s omverden og her i gennem at besvare følgende spørgsmål: Den Strategiske analyse - Hvilke samfunds- og branchemæssige faktor påvirker DSV? DSV Historisk Graf indstilling: Flere år 7 aktier OMXC20 fra 1 år til maks. 8 DSV: Et dansk selskab i verdensklasse 4

9 - Hvilke kompetencer besidder DSV internt? Til den regnskabsmæssige del af undersøgelsen, vil regnskaberne fra 2005 til 2009 blive brugt og følgende spørgsmål vil blive besvaret: Regnskabsanalyse - Hvordan har den økonomiske performans været? - Hvordan er risikoprofil for DSV? Som det afsluttende element i opgaven sammenkobles de to foregående analyser og skaber herved grundlag for værdiansættelsen af DSV. Det er på baggrund af denne analyse at der tages stilling til om det vil være attraktivt at investere i DSV. Værdiansættelse - Hvad er den teoretiske aktieværdi, i forhold til den markedsbestemte? 1.3 Afgrænsning Af hensyn til opgavens omfang og længde er det nødvendig at afgrænse den. Problemformuleringen vil blive besvaret ved brug af eksterne kilder og derfor er der ikke indhentet oplysninger direkte fra DSV A/S. Der vil dog blive anvendt data fra DSV A/S i form af årsrapporterne og børsmeddelelser, som vil være interessante for eventuelle investorer. Der tages udgangspunkt i privatpersoner, fordi det datamateriale der anvendes vil være tilgængelig for denne gruppe. DSV opererer i hele verden og har således aktiviteter på alle kontinenter, men det europæiske marked er det største for DSV. Derfor vil den strategiske analyse tage udgangspunkt i det europæiske marked og der vil ikke blive gået i dybden med de øvrige markeder i verden. De øvrige markeder vil kun blive benævnt, såfremt det vil have betydning for helhedsvurderingen. DSV er opdelt i tre divisioner, hvor DSV Road er den største, med næsten medarbejder og står for ca. 48 % af omsætningen. Derfor vil den strategiske analyse primær fokuser på forretningsområdet vejtransport. Da de øvrige to divisioner også berøres at nogle af de samme faktorer, anses det for pålideligt at tage udgangspunkt i Road Divisionen. 5

10 Den interne analyse af DSV begrænser sig til de informationer, der er offentligt tilgængelige. Dette betyder at den interne analyse ikke vil få den store opmærksomhed. I forhold til hovedspørgsmålet vil der blive taget udgangspunkt i langsigtede investeringer. Dette skyldes blandt andet at private ofte investerer langsigtet med henblik på pensionen. Der vil i opgaven ikke blive taget stilling til de privates risikoprofil og deres eventuelle porteføljesammensætning. Der er indsamlet data frem til og med den 7/ , dette betyder at opgaven ikke indeholder data nyere end denne dato. Det vurderes at de overnævnte afgrænsninger ikke er til skade for, hverken analysen eller opgaven som helhed. 1.4 Metode Den strategiske analyse I den strategiske analyse er det formålet, at analyser DSV s eksterne og interne faktorer. Disse faktorer findes ved hjælp af en række analyse modeller. Som nævnt i afgrænsningen så vil det være DSV s forretningsområde, vejtransport, som vil blive analyseret. Til analysen af de samfunds- og branchemæssige faktorer som kan påvirke DSV, vil følgende modeller blive brugt: - PEST analysen - Porters Five Forces Modellerne ovenfor er blevet kritiseret for at være statiske, blandt andet kritiseres Porters Five Forces for at ikke af tage hensyn til dynamikkerne i omverdenen, som altid vil påvirker en branche. Derfor vil den strategiske analyse blive indledt med brugen af Degree of Turbulence modellen, som skal vise om de statiske analysemodeller er brugbare i den videre analyse. Til den interne analyse bruges følgende model: - Værdikædeanalysen Sluttelig opsamles den strategiske analyse i en SWOT matrix. Dette gøres for at skabe et overblik over hvad den strategiske analyse har belyst. 6

11 Regnskabsanalyse I regnskabsanalysen vil det officielle regnskab blive reformuleret, således at det kan bruges til at udarbejde en rentabilitetsanalyse. Regnskabet bliver reformuleret i forhold til egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. Efter reformuleringen udarbejdes der en rentabilitetsanalyse, som skal ligge til grund for budgetteringen og værdiansættelsen. Slutligt vil der bliver lavet en risikoanalyse af DSV, ud fra rentabilitetsanalyse og informationerne fra den strategiske analyse. Til regnskabsanalysen bruges årsrapporterne fra 2005 til Analysen spænder over en 5 års periode, fordi det gerne skulle give et billede af, hvordan udviklingen var før finanskrisen og hvordan den eventuelt har påvirket selskabet. Værdiansættelsen Værdiansættelsen tager afsæt i informationerne fra den strategiske analyse og regnskabsanalyse. Første del af værdiansættelsesafsnittet vil blive brugt på budgettering og estimering af WACC. Disse faktorer skal bruges i værdiansættelsen hvor følgende indirekte modeller bruges. - DCF-modellen - RI-modellen Slutligt vurderes den beregnede aktiekurs i forhold til markedskursen. 7

12 1.5 Struktur Opgavens struktur bygger på Ole Sørensen opstilling af vejen til værdiansættelse af en virksomhed i bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang. Strukturer er med til at skabe et godt overblik over opgaven og gøre den mere overskuelige. Figur 1 Struktur for opgaven DSV A/S Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgettering Værdiansættelse Vurdering Kilde: Baseret på strukturen fra Ole Sørensens side 21 Opgave starter med en præsentation af DSV, herunder historie, forretningsområder og hvordan organisationen er opbygget. Ydermere vil de værdier og den bevidsthed DSV har omkring deres kunder, medarbejdere, interessenter og leverandører blive gennemgået. Præsentationen af DSV skal være med til at give læser et indblik i hvilken virksomhed opgaven tager udgangspunkt i. I den strategiske analyse vil der blive fortaget en analyse af DSV s omverden og deres interne forhold. Denne analyse skal vise hvilke ikke-finansielle værdidriver, som kan påvirker DSV og dermed deres performance. De interne og eksterne oplysninger der bliver frembragt i analysen vil slutteligt blive samlet op i en SWOT matrix. I regnskabsanalysen vil der blive fokuseret på DSV s historiske performance. Denne analyse skal vise hvordan DSV har klaret sig økonomisk og er meget relevant i forhold til den fremtidige budgettering. Ydermere vil der blive lavet en rentabilitetsanalyse og en risikoprofil af DSV. Som afslutning på den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil der blive lavet en delkonklusion, som svarer på underspørgsmålene. 8

13 På baggrund af de to analyser vil der bliver lavet et budgetestimat for de kommende 5-10 år og herefter vil DSV blive værdiansat. Som afslutning på opgaven, vil der blive samlet op på delkonklusionerne i en konklusion og hovedspørgsmålet vil blive besvaret. 1.6 Kilde kritisk Den grundlæggende kilde til udarbejdelsen af analyserne og værdiansættelsen er Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. Som understøttelse til bogen er brugt to andre bøger; Richard Lynchs Strategic Management og Bent Schacks Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Datamaterialet der er brugt i opgaven har været underlagt generel skepsis og er så vidt mulig understøttet af en sekundær kilde. Informationerne i DSV s årsrapporter og børsmeddelelser anses for at være pålidelig og troværdige da børsnoterede virksomheder er underlagt en skrap lovgivning omkring kommunikation til omverden. 2 DSV A/S 2.1 Historie DSV er i dag en global udbyder af transport- og logistikløsninger og havde en omsætningen på omkring 36 milliarder kroner i DSV har egne selskaber i mere end 60 lande på verdensplan, fordelt på Europa, Amerika, Asien og Australien. Virksomheden har ca ansatte, som beskæftiger sig med lokal distribution, europæisk vejtransport, luft- og skibsfragt på og imellem de største kontinenter. DSV kan sammen med partnere og agenter tilbyde deres services i mere end 110 lande, hvilket er med til at gøre virksomheden til en global spiller. DSV har udviklet sig meget, siden starten i 1976, fra en dansk transportvirksomhed til i dag en global transportvirksomhed. DSV (De Sammensluttede Vognmænd af A/S) blev stiftet af 10 selvstændige vognmænd. Selskabet fungerede som et kørselskontor for ejerne og der blev udelukkende fokuseret på entreprenørkørsel og leverancer. Ideen bag sammenslutningen var at man ville frigøre sig fra entreprenørbranchens konjunkturcykler. Frigørelsen bestod i at selskabet maksimalt skulle eje 10 % af de nødvendige køretøjer, mens resten af transporten skulle udføres af tilknyttede vognmænd. Denne forretningsmodel blev hurtig en succes for DSV, fordi de havde kundekontakten og dermed fik selskabet en fast procentdel af omsætningen. Ideen med de 10 % 9

14 betyder at DSV i højkonjunktur kan øge aktiviteterne og indtjeningen ved at tilknytte flere vognmænd, mens man i lavkonjunktur kan reducere aktiviteterne, uden synderlig påvirkning, fordi de lavere fragtrater går ud over vognmændene. Fra 1977 til 1985 voksede omsætningen fra 36,5 til 167,8 millioner kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlig vækst på 21 % pro anno. I 1987 besluttede ledelsen og ejerne at aktierne skulle børsnoteres, for at selskabet kunne forsætte den høje vækst gennem opkøb af andre virksomheder. Selskabets fik hurtig en vision om at man skulle ind på det internationale transportmarked og i 1989 købte DSV således de konkurrerende eksportvirksomheder Borup Autotransport A/S og Hammerbro A/S. Omkring 1990/91 oplevede DSV en alvorlig krise, fordi man igennem opkøbene i 1989 havde fået aktiviteter, som affaldsindsamling, jordrensning og busdrift. Disse aktiviteter lå alle udenfor selskabets kerneforretning og det betød at DSV i 1991 havde en overskudsgrad tæt på 0 %. Efter frasalgene af aktiviteterne kunne selskabet i 1992/93 præsenter et rekordresultat på 28,1 millioner kroner. I 1997 og 1999 valgte DSV igen at fortage opkøb, denne gang blev Bech Trans, Samson Transport Co. A/S og Svex Group A/S købt. Med opkøbet af Samson Transport Co. A/S fik DSV tredoblet selskabets transport- og logistikaktiviteter. Alle opkøbende siden børsnoteringen til 1999, var med til at ændre selskabets service- og produktfokus samtidig med, at de skabte grundlaget for en international virksomhed. For at styrke den globale position foretog DSV i 2000 det hidtil største og mest risikable opkøb med købet af DFDS Dan Transport Group A/S. Man finansierede opkøbet med en moderat kapitaludvidelse og en heftig gældsætning for første gang i selskabets historie. Opkøbet var med til at firedoble DSV s aktiviteter inden for transport og logistik. DSV fik ved opkøbet også en nøgleposition inden for luftfart og oversøiske transporter til markeder i USA, Asien og Stillehavsområdet. I 2005 og 2008 valgte DSV at styrke luft- og søfragt ved overtagelse af J.H.Bachmann og Road Ferry. I 2006 blev Koninklijke Frans Mass Groep N.V. overtaget og DSV gik fra at være en primær Skandinavisk logistik og vejtransportør, til at være en europæisk spiller. For at udbygge sin position, som en af de førende transport- og logistikvirksomheder i Europa, valgte DSV i 2008 at opkøbe ABX. Med købet at ABX styrkede DSV sin position på markederne i Italien, Tyskland, Frankrig, Spanien. Desuden lykkes det i 2008 DSV at komme ind på markedet i Sydamerika og dermed blev selskabet repræsenteret på alle kontinenter. DSV har i gennem 2000 erne også valgt at frasælge aktiviteter. I 2001 blev DPD parcel solgt og i 2004 DSV 10

15 Miljø A/S. Frasalget af DSV Miljø A/S skete for at selskabet bedre kunne fokuser på kerneforretningen transport og logistik. Efter overtagelsen DFDS Dan Transport Group A/S havde DSV fået luft- og søfragt aktiviteter. Dette var medvirkende til at DSV i 2001 blev opdelt i tre divisioner: Road, Air & Sea og Solutions. Opdelingen af selskabet skete for skabe bedre fokus på de forskellige ydelser og kundesegmenterne. I 2003 forkortede man moderselskabets navn fra De Sammensluttede Vognmænd af A/S til DSV A/S. Transport og logistik delen af DSV hed fra 2000 til 2007 DFDS Transport. For at skabe et fælles navn blev DFDS Transport til DSV i 2007 og siden har alle datterselskaber fået navnet DSV. 2.2 Forretningsområder Som nævnt ovenfor er DSV opdelt i tre divisioner. - Road (vejtransport) - Air & Sea (luft- og søfragt) - Solutions (lager og logistik) Road Road divisionen tilbyder vejtransport med fleksible løsninger, som er tilpasset kundernes individuelle behov. DSV Road tilbyder mange forskellige vejtransportløsninger, blandt andet stykgods, pulvertransport, transport at farligt gods med flere. Road har kontorer i hele Europa, eget distributionssystem og har mere end transportenheder. De mange forskellige vejtransportløsninger gør Road til den største division i DSV koncernen med lidt under medarbejder og med en omsætning på millioner kroner i Air & Sea Air & Sea divisionen tilbyder fragtløsninger til og fra destinationer i hele verden. Udover luft- og søfragt så tilbyder Air & Sea også kurer- og projekttransport. Divisionen har et stort netværk globalt netværk og har således kontorer i mere end 60 lande verden over. Air & Sea er den næststørste division i DSV koncernen med lidt over medarbejder og med en omsætning på millioner kroner i

16 2.2.3 Solution Solution divisionen tilbyder lagerhotel og logistik løsninger. DSV Solution råder i alt over mere end 2 millioner kvadratmeter lagerplads og kan tilbyde skræddersyede logistikløsninger, som dækker hele Europa. Solution er den mindste division i DSV koncernen med circa medarbejder og en omsætning på millioner kroner i DSV organisationen 9 DSV blev, som nævnt i det historiske afsnit, stiftet som en sammenslutning mellem 10 selvstændige vognmænd. Der er sket meget siden stiftelsen, men virksomheden ledes forsat af personer, med kompetencer indenfor vognmandsdrift. Således har næstformanden drevet selvstændigvognmandsfirma siden 1976 og et af bestyrelsesmedlemmerne har haft vognmandsfirma fra 1978 til DSV har hovedkontor på den københavnske vestegn nærmere bestemt i Brøndby. Den daglige ledelse af DSV koncernen forstås af administrerende direktør Jens Bjørn Andersen og finansdirektør Jens H. Lund. Herudover ledes de tre divisioner i DSV koncernen af hver deres administrerende direktør. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf er de 5 valgt af generalforsamlingen og er derfor uafhængige, hvilket er i overensstemmelse med de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Det sjette medlem er bestyrelsesformanden Kurt K. Larsen, som fra 1991 til 2005 var koncerndirektør for DSV og fra 2005 til 2008 administrerende direktør for DSV. Ved at Kurt K. Larsen har optrådt i direktionen er han ikke uafhængige. Kurt K. Larsen er dog valgt til bestyrelsen netop på baggrund af erfaringerne, som direktør for selskabet. Næstformanden for bestyrelsen Erik B. Pedersen har som nævnt ovenfor været selvstændigvognmand siden 1976 og har dermed stor erfaring indenfor ledelse af en transportvirksomhed. Menigt bestyrelsesmedlem Kaj Christiansen er det andet medlem, som har erfaring med drift af transportvirksomhed. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, Per Skov og Annette Sadolin, har alle erfaring fra tidligere bestyrelsesposter. Per Skov har erhvervserfaring fra AP Møller, Lauritz Knudsen og FDB. Annette Sadolin har erhvervserfaring fra General Electric (GE) og har erfaring indenfor køb og salg af virksomheder. Den anden kvinde og det nyeste medlem af bestyrelsen er Birgit W. 9 DSV Årsrapport 2009 side 33, Investor relations; Direktion og bestyrelse og Corporate Governace 12

17 Nørgaard, som indtil januar 2010 var administrerende direktør for Carl Bro A/S 10. Det er således erfarende mennesker, der er med til at lede virksomheden, men det betyder også at bestyrelsen har en gennemsnitsalder på næsten 63 år. Bestyrelsens arbejde består i, at udnævne direktionen, godkende målsætninger, firmapolitikker, budgetter og årsregnskab. Ydermere er det bestyrelsen, som godkender strategiske dispositioner blandt andet i forbindelse med tilkøb og frasalg af virksomheder og forretningsområder. Bestyrelsens har også til opgave, at overvåge om de interne kontrol- og risikostyringssystemer i DSV fungerer effektivt. Corporate govenance 11 er en række principper omkring god selskabsledelse. Meningen med corporate govenance er at skabe åbenhed omkring ledelsen af virksomheder, gennem en række anbefalinger og på den måde skabe god selskabsledelse. DSV er underlagt reglerne omkring oplysningspligt for børsnoterede selskaber og har valgt et af grundprincipperne i anbefalingerne følg eller forklar 12. Dette betyder, at hvis DSV ikke følger en anbefaling, så skal ledelsen forklar hvorfor anbefalingen ikke følges. 2.4 Miljø DSV har ikke kun fokus på god selskabsledelse, men også på arbejdsmiljø og miljøet som helhed. DSV arbejder ud fra konceptet corporate social responsibility 13 (CSR - virksomhedens sociale engagement). Dette engagement består, at en række principper og normer omkring socialt ansvar, som er implanteret i selskabets politikker. Det sociale ansvar kommer til udtryk gennem, DSVs tilslutning til FN s Global Compact initiativ, som omhandler områderne; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelsen af korruption. DSV håber med tilslutningen til CSR, at kunne skabe værdi for virksomheden og for dens omverden. Ydermere er det DSVs ønske, at være med til at løse de store opgaver, der er indenfor de fire områder. Blandt de fire områder er miljøet, et af de store fokus områder. Dette skyldes at DSV ved udøvelse af deres erhverv er med til at udlede en stor mængde CO 2 og NO x gasser i naturen. DSV har derfor vedtaget en række miljøpolitikker, som skal være med til at mindste virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning. DSV har blandt andet haft fokus på indkøb af nye lastbiler, DSV Årsrapport 2009 side Om os; Corporate social responsibility 13

18 bedre udnyttelsesgrad af materiel og brændstof, hvilket har bevirket at DSV siden 2005 har mindsket CO 2 udledning med ca. 23 % og NO x udledning med 24 % i gram pr. kørt kilometer. Ydermere har der også været fokus på vægt af gods, køremønstre, hastighed med mere, hvilket har været med til at reducere det gennemsnitlige dieselforbrug fra lidt under 0,34 liter pr. kilometer til lidt under 0,28 liter pr. kilometer. 2.5 Aktier og ejerforhold 14 DSV aktien har været børsnoteret siden Aktien er i dag (2010) med i OMXC20 indekset over de 20 mest solgte aktier i Danmark. DSV havde pr. 31. december 2009 i alt udstedet aktier med nominelværdi á 1 kr. pr. aktie. Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2009 var at af aktierne var navnenoteret, svarende til ca. 74 % af aktiekapitalen. DSV havde ved 2009s regnskabsafslutning navnenoterede aktionærer, hvoraf de 100 største ejede 43,87 % af den samlede aktiekapital. DSV ejes primært af finansielle virksomheder, fonde og pensionskasser, som ejede 40,89 % af aktierne pr. 31. december De øvrige ejerandele er som følger: - Andre 30,21 % - Ikke navnenoterede 26,38 % - Private 02,32 % - DSV 00,20 % DSV har siden regnskabsafslutning i 2009 tilbagekøbt egne aktier og ejer således pr. 7. november ,48 % af aktierne. Erhvervelsen af egne aktier blev fortaget for at aktierne kan blive anvendt i forbindelse med koncernens incitament program. 3 Den strategiske analyse Meningen med den strategiske analyse er at belyse de ikke finansielle værdidrivere i virksomheden DSV. De ikke finansielle værdidrivere er helt centrale i forbindelse med budgetteringen, fordi det er dem der er med til at skabe resultaterne. Den strategiske analyse indledes af en kort markedsdefinition, og herefter analyseres turbulensgraden i branchen. Herpå analyseres de samfundsmæssige faktorer ved hjælp af PEST- 14 DSV Årsrapport 2009: side 27, samt selskabsmeddelelse nr. 354: Aktietilbagekøb i DSV A/S 14

19 modellen og herefter bevæger analysen sig ned på brancheniveau, hvor Porters Five Forcesmodellen bruges. Analysen af de eksterne forhold skal være med til at belyse hvilke muligheder og trusler, som DSV står overfor. Den eksterne analyse efterfølges af en intern analyse, som belyser DSV styrker og svagheder. Den interne analyse bliver fortaget ved hjælp af værdikæden, for en servicevirksomhed. Den strategiske analyse bliver samlet i en SWOT-matrix og skal være med til at vise DSV s styrkeprofil. 3.1 Markedsdefinition DSV opererer på det globale marked indenfor transport og logistikløsning, men for at gøre den strategiske analyse overskuelig fokuseres der på vejgodstransportmarkedet i Europa. Dette gøres også af hensyn til at det europæiske vejtransportmarked er DSV primære marked. 3.2 Turbulensgranden For at vurderer anvendeligheden af om de valgte modeller til omverdenens analyse og muligheden for at forudsige fremtiden, analyseres turbulensgraden af vejtransportmarkedet. Turbulensgraden tager udgangspunkt i forandringshastighed, som beskriver i hvilken grad det er sandsynligt at der sker ændringer i omgivelserne og forudsigeligheden, som beskriver i hvilket omfang en ændring kan forudsiges. De to punkter er yderligere opdelt i to underpunkter. Forandringshastighed er opdelt i kompleksitet og hyppighed, mens forudsigelighed er opdelt i hastigheden i forandringerne og viden om fremtiden. Hvis turbulensgranden er høj kan det være svært at analysere omverden og man skal være varsom med brugen af statiske modeller 15. For at kunne vurdere turbulensgranden indsættes de enkelte elementer i analysen i figur Forudsigelighed Kompleksitet DSV operer på alle kontinenter i hele verden, men Europa er det primære og største marked. Politiske beslutninger kan påvirke transportbranchen og dermed også DSV. Det kan blandt andet ske, hvis der ændres i miljøpolitikker, afgifter eller reglerne omkring køre hviletid. Det vurderes derfor at DSV ligger i punktet regional sociopolitisk i turbulensgradsmodellen. 15 Richard Lynch: side

20 Hyppighed Der vil til stadighed blive lavet love og nye regler indenfor de områder, der påvirker transportbranchen, hyppigheden vurderes dog ikke at være særlig høj. Selvom finanskrisen har påvirket hele verden meget, så er det ikke noget, som forekommer særlig ofte. Dog er ændringer i renten og valutakurserne noget der sker meget ofte også selvom der ikke er finanskrise. Dette er de områder hvor virksomheder, som DSV, bliver sat overfor en ny situation, hvis renten for eksempel stiger. Derfor vurderes DSV at ligge i punktet forelæggende kendsgerninger i modellen Forudsigelighed Hastighed i forandringerne Der er sket meget i transportbranchen siden indførelsen af informationsteknologi i virksomhederne. Udviklingen har betydet, at varerne hurtigere kan komme fra A til B. Den nuværende transportbranche vurderes dog kun at vil udvikle sig moderat. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er sket meget omkring det helt basale, at transporter varerne fra A til B. Der er nemlig ikke sket nogen banebrydende måde, hvorpå man transporter varerne rundt på i mange år. Transportbranchen er desuden en af de brancher, som har det med at følge de generelle konjunkturer i samfundet. Starten på finanskrisen bevirkede, at forandringerne kom meget hurtigt og således var der overkapacitet på transportmarked. Det vurderes dog at turbulensgraden, for branchen ligger i punktet sammenlignelig med reaktion. Viden om fremtiden Transportbranchen følger, som nævnt ovenfor, konjunkturerne i samfundet. Dette er især udviklingen i forbruget, som kan være med til at forudsige, hvordan markedet vil udvikle sig i fremtiden. Branchen har eksisteret længe og det bør derfor være nemt, at forudsig udviklingen. Med forventningerne til forbruget burde det være muligt for en virksomhed, at forecaste udviklingen. Derfor er punktet mulighed for forecast valgt i modellen. 16

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere