ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE"

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE ERHVERVSPOLITISK 2019 HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE HANDLEPLAN MED ERHVERVSPOLTISKE INITIATIVER FOR politik & borger

2 INDLEDNING Den erhvervspolitiske handleplan er baseret på den vedtagne Erhvervspolitik for Stevns Kommune Handleplanen udarbejdes af Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. I handleplanen beskrives de konkrete initiativer, som skal understøtte udmøntningen af Erhvervspolitikken i de kommende år. Handleplanen godkendes af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme og evalueres hvert år. Initiativerne er opdelt efter de 5 erhvervspolitisk fokusområder. S. 2/10

3 Indhold Indledning... 2 Fokusområde: Løsningsorienteret sagsbehandling... 4 Initiativ: Organisering af møder... 4 Initiativ: Direkte henvendelse for erhvervslivet til Stevns Kommune... 4 Initiativ: Digital henvendelsesadgang for erhvervslivet til Stevns kommune... 4 Initiativ: Optimering af erhvervshjemmeside... 4 Initiativ: Etablering af samarbejdsmodel mellem kommunale erhvervsinteressenter... 4 Fokusområde: Fysisk og Digital Infrastruktur... 5 Initiativ: Bidrag til VVM-undersøgelse af Statsvej... 5 Initiativ: WIFI4EU i Rødvig Havn... 5 Initiativ: Fastholdelse af pres for etablering af 15 Minutters drift... 5 Initiativ: Plan for digital infrastruktur, bredbånd og mobilnet... 5 Fokusområde: Iværksætteri... 6 Initiativ: Iværksættermiljø Hårlev... 6 Initiativ: Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge... 6 Initiativ: Analyse af Turismeerhvervet... 6 Initiativ: Iværksættermiljø Rødvig Havn Turisme... 6 Initiativ: Nyt nordligt iværksættermiljø... 6 Initiativ: Netværksdannelse Specialiserede grupper og eksisterende netværk... 6 Initiativ: Plan for iværksættervejledning og snitflader med Erhvervshus Sjælland... 7 Initiativ: Iværksætteri på skoleskemaet... 7 Fokusområde: Forretningsudvikling... 8 Initiativ: Evaluering af borgmesterens virksomhedsbesøg... 8 Initiativ: Stevns Erhvervsråds virksomhedsbesøg... 8 Initiativ: Kommunikationsplan for tydelig indgang for erhvervsliv... 8 Initiativ: Etablering af 360-graders panel... 8 Initiativ: Vejledning af virksomheder... 8 Initiativ: Samarbejde med Erhvervshus Sjælland... 8 Initiativ: Sikring af fordele ved nyt erhvervsfremmesystem... 8 Initiativ: Vækst og udviklingsforløb af virksomheder optimeres... 9 Fokusområde: Profilering Initiativ: Branding- og markedsføringskampagne Initiativ: Strategi for tiltrækning af turismevirksomheder Initiativ: #komtilstevns.dk Initiativ: Salg af Erhvervsjord S. 3/10

4 FOKUSOMRÅDE: LØSNINGSORIENTERET SAGSBEHANDLING Initiativ: Organisering af møder Møderne mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune organiseres og planlægges. Møderne bliver en platform for kontinuerlig opfølgning på udmøntningen af erhvervspolitikken. Møderne supplerer de møder, som afholdes af hoc mellem forvaltningen og Stevns Erhvervsråd vedrørende erhvervssager af konkret karakter. Periode: 2. kvt Initiativ: Direkte henvendelse for erhvervslivet til Stevns Kommune Der oprettes et direkte henvendelsesnummer for virksomheder til Stevns Kommune. Virksomheder som har brug for, at komme i direkte kontakt med Stevns Kommune, får mulighed for hurtigt feedback på deres henvendelser. Periode: 2. kvt Initiativ: Digital henvendelsesadgang for erhvervslivet til Stevns kommune Der oprettes en digital formular og -adresse, som virksomheder kan benytte, hvis de har brug for dialog med Stevns Kommune eller spørgsmål, som kræver afklaring. Periode: 2. kvt Initiativ: Optimering af erhvervshjemmeside Stevns Kommunes hjemmesider med erhvervsindhold optimeres, så kommunens erhvervsvenlighed styrkes. Periode: 3. kvartal 2019 Initiativ: Etablering af samarbejdsmodel mellem kommunale erhvervsinteressenter Der etableres en samarbejdsmodel i Stevns Kommune, der sikrer, at Stevns Kommune fastholder et fokus på betjening af erhvervslivet. I første omgang udarbejdes en beskrivelse for projektet, der definerer visionerne for samarbejdsmodellen. Periode: S. 4/10

5 FOKUSOMRÅDE: FYSISK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR Initiativ: Bidrag til VVM-undersøgelse af Statsvej Stevns Kommune bidrager til VVM-undersøgelsen af projektet omkring etablering af en ny Stevnsvej. Undersøgelsens resultater forelægger i år I den forlængelse af undersøgelsen, gøres konstant opmærksom på nødvendigheden af vejen, i alle relevante fora. Periode: Bidrag til VVM-undersøgelse af statsvej Periode: Opmærksomhedsperiode Initiativ: WIFI4EU i Rødvig Havn Der etableres WIFI4EU-trådløst bredbånd i Rødvig Havn. Stevns Kommune har fået bevilget euro fra EU til etableringen. Periode: 2./3. kvt Initiativ: Fastholdelse af pres for etablering af 15 Minutters drift Mulighederne for, at få etableret 15. minutters drift mellem Hårlev og Køge analyseres. Der udarbejdes et plan for, hvordan Stevns Kommune kan realisere målet. Periode: 2. kvt Initiativ: Plan for digital infrastruktur, bredbånd og mobilnet Der laves en plan med et overblik over hvordan borgerne og virksomhederne kan få de bedste digitale forbindelser. Det sikres at puljer til etablering af fx fibernet bliver tilgængelige, ligesom samarbejdet med teleselskaberne gøres så smidigt som muligt. Udrulning og mulighederne i det nye 5G-netværk følges tæt. Periode: 4. kvt S. 5/10

6 FOKUSOMRÅDE: IVÆRKSÆTTERI Initiativ: Iværksættermiljø Hårlev Der etableres og indrettes et moderne iværksættermiljø i Hårlev, som udlejes til iværksættere. Stevns Erhvervsråd udarbejder program indeholdende de tilbud og aktiviteter, der tilbydes iværksættere i det nye miljø. Iværksættermiljøet skabes i den tidligere bogbusgarage i forlængelse af Hårlev Bibliotek og tæt på Stevns MakerSpace. Periode: kvt Initiativ: Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge Stevns Erhvervsråd understøtter iværksættermiljøet i Algade og iværksætterkonsulenten foretager regelmæssige besøg, rådgivning og sparring af virksomheder. Periode: 2019 Initiativ: Analyse af Turismeerhvervet Erhvervskonsulenten med fokus på turisme i Stevns Erhvervsråd gennemfører et analysearbejde, der kortlægger turismeerhvervet i Stevns Kommune. Kortlægningen og resultaterne af analysen bruges i et arbejde med, at etablere et iværksættermiljø for turisme i år Periode: 3. kvt kvt Initiativ: Iværksættermiljø Rødvig Havn Turisme Der etableres et nyt iværksættermiljø med fokus på turismeerhvervet. Det sker med baggrund og viden fra analyse og kortlægning af turismeerhvervet. Iværksættermiljøet kan evt. placeres i Rødvig. Periode: 3. kvt kvt Initiativ: Nyt nordligt iværksættermiljø Der etableres et iværksættermiljø i den nordlige del af Stevns Kommune. Der fastlægges evt. et tema for det nye miljø. Periode: 2022 Initiativ: Netværksdannelse Specialiserede grupper og eksisterende netværk Stevns Erhvervsråd styrker indsatsen indenfor dannelse af specialiserede grupper og netværk blandt Stevns Kommunes iværksættere og virksomheder. Målet er dannelse af netværk af tidligere RaketVækst-virksomheder, samt dannelse af nye netværk, fx indenfor områderne bæredygtigt byggeri, turisme og oplevelsesøkonomi. Derudover skal eksisterende erhvervsnetværk understøttes. S. 6/10

7 Initiativ: Plan for iværksættervejledning og snitflader med Erhvervshus Sjælland Stevns Erhvervsråd videreudvikler og fokusere på eksisterende tilbud og søger nye synergier og samarbejder med det nye Erhvervshus Sjælland. Der fokuseres på nye snitflader og de tilbud der tilbydes af de respektive parter. Periode: 2020 Initiativ: Iværksætteri på skoleskemaet Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd sætter iværksætteri på skoleskemaet. Initiativet gennemføres sammen Center for Børn & Læring og kommunens skoler. Først klarlægges forventninger og målsætninger. Det skal besluttes hvilke ressourcer skolerne skal bidrage med og hvilken viden og rolle Stevns Erhvervsråd skal bidrage med. Stevns Erhvervsråd vil bruge undervisningsmaterialet fra Fonden for Entreprenørskab. Målet er at udarbejde et iværksætterprogram til skolernes undervisning Afklaringsfase Struktur og ressourcer halvår Konkretisering halvår Undervisning Undervisning S. 7/10

8 FOKUSOMRÅDE: FORRETNINGSUDVIKLING Initiativ: Evaluering af borgmesterens virksomhedsbesøg Borgmesterens virksomhedsbesøg i Stevns Kommune evalueres. Erfaringer fra tidligere virksomhedsbesøg anvendes med henblik på at videreføre ordningen, så besøgene kan komme virksomhederne til gavn. Periode: 2020 Initiativ: Stevns Erhvervsråds virksomhedsbesøg Stevns Erhvervsråd kontakter og er opsøgende i forhold til virksomhederne i Stevns Kommune. Virksomhederne præsenteres for Stevns Erhvervsråd mange tilbud for vejledning og kurser. Der henvises til mere specialiseret vejledning i Erhvervshus Sjælland. Initiativ: Kommunikationsplan for tydelig indgang for erhvervsliv Der udarbejdes en kommunikationsplan for, hvordan Stevns Kommune indgang for erhvervslivet kan blive så tydelig som mulig. Periode: 4. kvt Initiativ: Etablering af 360-graders panel Der etableres et 360-graders panel, som modtager nye virksomheder så effektivt som muligt. Der udarbejdes en projektbeskrivelse for organisering og sammensætning med opstart 1. januar Periode: Kvt Initiativ: Vejledning af virksomheder Stevns Erhvervsråd videreudvikler og fokusere de eksisterende vejledningstilbud og søger nye synergier i samarbejde med Erhvervshus Sjælland. Der fortages er kortlægning af snitflader og af de tilbud der tilbydes af de respektive parter. Initiativ: Samarbejde med Erhvervshus Sjælland Erhvervshus Sjælland er etableret pr. 1. januar 2019 og giver nye muligheder for regionens virksomheder. Det nye Erhvervshus har større målgruppe af virksomheder, hvilket medfører nye snitflader mellem Erhvervshuset og Stevns Erhvervsråd. Konsekvenserne for den lokale erhvervsindsats analyseres. Initiativ: Sikring af fordele ved nyt erhvervsfremmesystem Stevns Kommune laver bidrag til udformning af de regionale strategier for erhvervsudvikling, så det forventede output af det nye erhvervsfremmesystem sikres. Periode: 2020 S. 8/10

9 Initiativ: Vækst og udviklingsforløb af virksomheder optimeres Stevns Erhvervsråd samler virksomhederne i Stevns Kommune i vækst og udviklingsforløb. Forløb som fx Raketvækst justeres efter behov, så virksomhederne får det størst mulige udbytte. S. 9/10

10 FOKUSOMRÅDE: PROFILERING Initiativ: Branding- og markedsføringskampagne Ønskerne og mulighederne for en branding- og markedsføringskampagne afklares. Initiativet gennemføres i et samarbejde med Kommunikation i Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Eksisterende initiativer, som i dag understøtter branding og markedsføring, analyseres. Der foretages en klarlægning af hvilke ressourcer, der er til rådighed for initiativet og hvilke budskaber, der skal satses på. Alternative finansieringsmuligheder undersøges. Periode: Initiativ: Kortlægning af værdikæder i turismebranchen Det kommende Besøgscenter til Verdens arv Stevns Klint åbner muligheder for, at turismevirksomheder kan etablere sig i Stevns Kommune. Stevns Erhvervsråds nye erhvervskonsulent med fokus på turisme, kortlægger værdikæderne i turismebranchen i Stevns Kommune. Der arbejdes med, hvordan huller i branchen kan udfyldes af eksisterende og nye virksomheder. Periode: 3. kvt Initiativ: #komtilstevns.dk Hjemmesiden og platformen driftes, så siden er funktionel og brugbar. Platformen evalueres og bringes i spil ved planlægning af fremtidige branding- og markedsføringsinitiativer. Initiativ: Salg af Erhvervsjord Muligheder for afhændelse af Stevns Kommunes erhvervsjord kortlægges. Forskellige metoder analyseres. Periode: 3. kvt S. 10/10

MIDTVEJSEVALUERING ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE

MIDTVEJSEVALUERING ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE MIDTVEJSEVALUERING 2019 ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE MIDTVEJSEVALUERING AF HANDLEPLAN MED ERHVERVSPOLTISKE INITIATIVER FOR 2019-2023 politik & borger

Læs mere

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik Erhvervspolitik 2019-2023 ERHVERVSPOLITIK 2019-2023 ERHVERVSPOLITIK 2019-2023 Indhold Forord...4 Indledninng...5 Principper...7 1. Løsningsprienteret sagsbehandling...8 2. Fysisk- og digital infrastruktur...10

Læs mere

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Fredensborg Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 Godkendt af Byrådet den xx Forord Vi er stolte over, at du nu sidder med Byrådets Erhvervs- og Turismepolitik

Læs mere

Erhvervspolitik

Erhvervspolitik Erhvervspolitik 2019-2023 ERHVERVSPOLITIK 2019-2023 ERHVERVSPOLITIK 2019-2023 Indhold Forord...4 Indledning...5 Principper...7 1. Løsningsorienteret sagsbehandling...8 2. Fysisk- og digital infrastruktur...10

Læs mere

Målsætning Indsats Evaluering Status Stevns Kommune vil hvert år forbedre eller som minimum fastholde sine rammevilkår

Målsætning Indsats Evaluering Status Stevns Kommune vil hvert år forbedre eller som minimum fastholde sine rammevilkår BILAG 3. EVALUERINGEN AF ERHVERVSPOLITIKKENS MÅLSÆTNINGER Målsætning Indsats Evaluering Status Stevns Kommune vil hvert år forbedre eller som minimum fastholde sine rammevilkår At der i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategi for Erhverv. Erhvervsstrategi for Lemvig Kommune

Strategi for Erhverv. Erhvervsstrategi for Lemvig Kommune Strategi for Erhverv Erhvervsstrategi for Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitisk dagsorden

Erhvervspolitisk dagsorden Erhvervspolitisk dagsorden Ny rolle i lokal Erhvervsservice Regionale Erhvervshuse Varetager specialiseret vejledning til ALLE typer iværksættere og virksomheder. Undgå overlap. Sikre tæt samarbejde med

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ny Erhvervs- og turismepolitik opsamling og ændringsforslag i NOTAT efter høring Indledning Opsamling på workshop og ændringsforslag

Ny Erhvervs- og turismepolitik opsamling og ændringsforslag i NOTAT efter høring Indledning Opsamling på workshop og ændringsforslag Ny Erhvervs- og turismepolitik opsamling og ændringsforslag i efter høring NOTAT Erhvervsservice Fra: 7. maj 2019 Indledning Notatet omfatter ændringsforslag til udkast til ny erhvervs- og turismepolitik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Formål Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov

Læs mere

Erhvervspolitik for Fanø Kommune

Erhvervspolitik for Fanø Kommune Erhvervspolitik for Fanø Kommune 2015-2020 Vedtaget i Fanø Byråd den 16.02.2015 Vision Fanø kommunes vision er at være mødested for et mangfoldigt, kvalitetsbevidst og bæredygtigt erhvervsliv. Udviklingen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bæredygtig erhvervsservice

Bæredygtig erhvervsservice Bæredygtig erhvervsservice - inden for byggeri, miljø og brand/beredskab mellem Aalborg Kommune og erhvervsorganisationer i Aalborg Kommune 0 Én indgang bæredygtig erhvervsservice Der er mellem Aalborg

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter Kontorbeskrivelse

Hjørring ErhvervsCenter Kontorbeskrivelse Udkast 02.05.19 Baggrund I maj 2018 aftalte regeringen og dansk Folkeparti at gennemføre en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet. En aftale der blev effektueret via en ny udgave af lov om

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017 Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 Revideret udgave juni 2017 Indledning I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Specialiseret vejledning til alle nordjyske virksomheder Virksomheder modtager

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg Erhvervsråd 7. Maj 2018 Erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Bredt sammensat, Rådgivende for byrådet, Erhvervspuljen, Erhvervsstrategi Aalborg Byråd

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME MEA KURSUS 19. SEPTEMBER 2017 ERHVERVSFREMMESYSTEMET - HVEM, HVAD, HVOR KOMMUNAL ERHVERVSFREMME Eva Glæsner, Chefkonsulent i KLs sekretariat for KKR Midtjylland KKR MIDTJYLLAND MEA KURSUS 19. SEPTEMBER

Læs mere

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro'

Godkendelse af erhvervsstrategi 'Aalborg bygger bro' Punkt 3. Godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - 'Aalborg bygger bro' 2018-085541 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Erhvervsstrategi 2019-2022. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi Aalborg Bygger Bro Punkt 3. Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro 2018-091346 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at drøfter forslag til Erhvervsstrategi for 2019-2022 Aalborg

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv Erhverv 1 Udgangspunkt for handlingsplanen Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030. Vi har fortsat Nordjyllands

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i 2014-2017

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Vision Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og smv er går hånd i hånd med et af Danmarks mest innovative videns miljøer - og et af de aller bedste handelsmiljøer.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro.

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro. Punkt 6. Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg bygger bro. 2018-088099 Magistraten fremsender til s drøftelse, høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger bro". kl. 08.30

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

CHEFGRUPPENS MÅLAFTALE

CHEFGRUPPENS MÅLAFTALE TVÆRPOLITISK MÅL Tværpolitisk mål En bæredygtig kommune Indikator At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende indsatser Ny SUNDskole som verdensmålsskole Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro samt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN Projekttitel Det Digitale Rejsehold Samlet Score 23 Projektperiode 1. juli 2019 31. december 2021 Om initiativet Det Digitale Rejsehold er en ny indsats, der skal

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

ERHVERVSPOLITIKS RAMME

ERHVERVSPOLITIKS RAMME ERHVERVSPOLITIKS RAMME Oplæg til erhvervspolitik for Inden finanskrisen oplevede erhvervslivet i en positiv udvikling med vækst, stigende produktivitet og meget lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 16. marts 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: Jonk@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017 Erhvervs- og Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Turismestrategi Stevns Kommune

Turismestrategi Stevns Kommune Turismestrategi Stevns Kommune 2019-2022 1 Turismestrategi Stevns Kommune Stevns Kommune - 2019-2022 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. Indledning Der er massiv konkurrence om turisterne, som i stigende

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Baggrund Handlingsplan 2016 er udarbejdet af Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategien 2014-2016 Mere i gang flere i gang. Handlingsplan

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Kvartalsmøde d. 09. APR Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00

Kvartalsmøde d. 09. APR Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00 Kvartalsmøde d. 09. APR 2019 Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat Referat udleveret 2. Økonomi a. Årsregnskab 2018 udleveret b. Første kvartal 2019, saldobalance

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Handlingsplan Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik

Handlingsplan Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik Handlingsplan 2014 Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik Udgangspunkt for handlingsplanen Rebild Kommunes Byråd har i 2012 vedtaget Erhvervs- og turismepolitikken, der udstikker de overordnede rammer

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Vi forstår os selv som en integreret del af én af Europas

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og s område

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune April 2018 Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra forskellige frivilligområder samt fra Center Sundhed,

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Sagsnr.: A Dato: 14. august Titel: Referat: Erhvervspanel Møde nr. 2. Tid: Tirsdag den 4. september kl.

Sagsnr.: A Dato: 14. august Titel: Referat: Erhvervspanel Møde nr. 2. Tid: Tirsdag den 4. september kl. Sagsnr.: 00.01.00-A00-7569-17 Dato: 14. august 2018 Titel: Referat: Erhvervspanel Møde nr. 2 Tid: Tirsdag den 4. september kl. 18-20 Sted: Sandskulpturen i Hundested. Mødeleder: Steffen Jensen Deltagere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Forord Ballerup er en førende erhvervskommune med et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv. De private virksomheder

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere