Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014"

Transkript

1 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Klasse: 2.a Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning B Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence, strategisk udvikling Modelleringskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Diverse oppgaver/cases med stigende progression International økonomi B/A Intro til dansk og int økonomi Nationalregnskabets begreber Prismekanismen og markedsformer Kredsløbet: Husholdninger og virksomheder Alle mulige Ja, opgaver Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter

2 Klasse: 2.b Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning A Årsregnskabet Regnskabsanalyse Logistik Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence og strategisk udvikling Informationssøgning og kildekritik Formidling skriftligt og mundtligt Redskabskompetence (bl.a. Excel) Modelleringskompetence Databehandlingskompetence Problembehandlingskompetence Kommunikationskompetence Afleveringsopgaver Div. Skriveøvelser (referater, forforståelse, argumentation mv.) Diverse enkeltfaglige opgaber/case med stigende progression og afleveringsopgaver Matematik B Lineær programmering Differentialregning, herunder funktionsundersøgelser Sandsynlighedsregning Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning Anvende fagets terminologi Formidle ræsonnementer og resultater 3 traditionelle eksamenssæt 3 emneopgaver International økonomi B/A Samtidshistorie B Tysk B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xx i uge 39

3 Tværfaglige forløb og aktiviteter Klasse: 2.c Semester: efterår 2014 Massekommunikation Kortfilm Værklæsning:Det forsømte forår Man and Media Violence The United States Virksomhedens rapportering Analyse af virksomhedsrapporter Logistik- og økonomistyring At kunne identificere anvendte stilistiske virkemidler og deres virkning Argumentationsteknik *At kunne perspektivere ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge. *Værklæsning: Nykritisk plus sociologisk metode Forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Tilegnelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA Formulering af forskellige skriftlige teksttyper Mdt. Præsentationer Formidle faglig viden Inddrage viden fra forskellige fag Metodebevidsthed Selvstændighed i planlægning af faglige aktiviteter *Analyse af kortfilm *Analyse af avisartikler *Analyse og bearbejdning af offentlige skrivelser Kommenterende og analytiske essays Grammatik Skriftlige opgaver Skriftlige oplæg Med henblik på at kunne formulere sig skriftligt om virksomhedsøkonomiske emner Studietur til Wien med besøg på diverse kunstmuseer ( har relation til arbejdet med kunst i 1.g) Afsætning A Efterspørgselsforhold Konkurrencesituationen marketingmix Træne afsætningsgenren Metodebevidsthed Tværfagligt arbejde (erhvervscase) Formidle faglig viden Sammenhørighed mellem teorierne Skriftlige opgaver. Mundtlige oplæg. Træne udtryksfærdighed i faget International økonomi A Intro til IØ dansk og global økonomi Produktion og indkomst Indkomstdannelse og nationalregnskab Sondringen mellem mikro og makro Skriftlige afleveringsopgaver med henblik på udvikling af skriftlig udtryksfærdighed og

4 Kulturforståelse C Offentlig sektor og velfærdsstat Analyse af samfundsøkonomiske problemstillinger Analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og samspil Økonomisk teori og metode Kulturteori Kulturmøde Historisk bevidsthed og faglig argumentation Identificere og beskrive kulturelle udtryksformer. Reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces. Kommunikation på tværs af kulturer. økonomisk terminologi Mundtlige præsentationer og gruppearbejde Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter Klasse: 2.d Semester: efterår 2014 Nyeste tid To hovedværker Stile relateret til fokusområder Introduktion til retorik (herunder analyse af en blog, en reklame og en avisartikel samt campaign ads fra præsidentvalget i USA) Opdeling på tværs af alle klasser: USA Skriftlig og mundtlig formidling. Bevidsthed om fagets identitet og analyseformer. Screening (forsøg med undervisningsdifferentiering på 2. år) Opgaver i forbindelse med forløbet om retorik med fokus på genretræk og argumentation. Afsætning A Virksomhedens indtægter og omkostninger Virksomhedens indtjening Årsregnskabet Regnskabsanalyse Eksterne forhold Interne forhold og strategi Efterspørgselsforhold Udbudsforhold Økonomisk tankegangskompet. Økonomisk ræsonnementskompte. Databehandlingskompet. (regnskabsanalysen) Redskabskompetence (Excel) Modelleringskompetence Databehandligskompetence Kommunikationskompetence Krav til anvendelse af Excel Virksomhedsanalyse PP præsentationer Mindre opgaver undervejs Øvelsesopgaver Elevpræsentation med PP, som understøttes af skriftlighed. Case Studietur til Rom i uge 39 Ambassadebesøg Seværdigheder

5 Internationalisering Iværksætteri Redskabskompetence Afleveringsopgaver Forretningsplaner M.m. International økonomi B Samfundsøkonomiske mål Sektormodel Økonomisk politik Mosdelleringskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Diverse opgaver/cases med stigende progression. Psykologi C Socialpsykologi Psykodynamisk teori Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Samtidshistorie B Tværfaglige forløb og aktiviteter Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39. Indsigt i udvalgte områder inden for kultur, samfund og erhverv. Klasse: 2.e Semester: efterår 2014 Litteraturhistorisk forløb Avisprojekt I henhold til Bek. 3 alm. afleveringsopgaver Evt. ekstra opgave The UK - History - Class - Politics Growing up - Short Stories - Youngsters out of control - Young consumers Læse og forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og Grammatikopgaver Oversættelser Handelsbreve Elektroniske eksamensopgaver - Manuskript til tale - Analyse af fiktion

6 Grammatik Handelsbreve erhvervsrelaterede forhold i UK især. Formulering af forskellige skriftlige teksttyper, herunder tekstanalyse. Afsætning B/A Regnskabsanalyse Logistik Eksterne forhold Interne forhold og strategi Efterspørgselsforhold Internationalisering Informationssøgning og kildekritik Formidling skriftligt og mundtligt Redskabskompetence (bl.a. Excel) Modelleringskompetence Databehandligskompetence Kommunikationskompetence Redskabskompetence Afleveringsopgaver Træning i at kunne formulere sig skriftligt om virksomhedsøkonomiske emner Øvelsesopgaver Elevpræsentation udfra PowerPoint, som understøttes af skriftlighed. Cases Afleveringsopgaver Matematik B Lineær programmering Differentialregning, herunder funktionsunderøgelser Sandsynlighedsregning Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning Anvende fagets terminologi Formidle ræsonnementer og resultater 3 traditionelle eksamenssæt 3 emneopgaver International økonomi B/A Intro til dansk og int økonomi Nationalregnskabets begreber Prismekanismen og markedsformer Kredsløbet: Husholdninger og virksomheder Offentlig sektor og velfærdsstat Alle mulige Opgaver til aflevering Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter

7 Klasse: 2.f Semester: efterår 2014 Mediehistorie Tendenser i samtiden Analyse og perspektivering Anvendelse af modeller til analyse af medier og deres betydning Essay Målgruppeanalyse af reklamefilm Redegørelse og perspektivering The UK - History - Class - Politics Growing up - Short Stories - Youngsters out of control - Young consumers Grammatik Handelsbreve Læse og forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i UK især. Formulering af forskellige skriftlige teksttyper, herunder tekstanalyse. Grammatikopgaver Oversættelser Handelsbreve Elektroniske eksamensopgaver - Manuskript til tale - Analyse af fiktion Afsætning B/A Internationalisering, udbuds-og efterspørgselsforhold samt marketingmix Informationssøgning, mundtlig præsentation samt mundtlig IT-støttet præsentation Skriftlige eksamensopgaver International økonomi B/A Det økonomiske kredsløb De økonomiske sektorer Økonomisk politik anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder opstille tabeller og tegne diagrammer til at illustrere samfundsøkonomiske data og foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser 1 ET skriftlig prøve

8 Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter 2.g Tværgående valgfag Semester: efterår 2014 Psykologi C hold 1/lidy Tysk B/lidy Socialpsykologi Psykodynamisk teori Temaet: Macht (Uddrag af bog og film die Welle) Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Læse, forstå, udtrykke sig primært mundtligt om indhold. Analyse og perspektiv til overordnede spørgsmål i temaet. Opgave med fokus på grammatik og evne til at forholde sig til indhold og sprog Temaet: Unternehmen (Uddrag af bog Los geht s mit Marketing) Læse, forstå, udtrykke sig om emnet med anvendelse af relevant terminologi Handelskorrespondance Psykologi B/2.g lidy Tysk B/lelu Matematik B-hold 2/aesi Socialpsykologi Psykodynamisk teori *Schule Österreich: ( Augustine + diverse tekster om østrigsk kultur) Lineær programmering Funktionsundersøgelse af polynomier Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Arbejde med mundtlig kommunikation (CLbaseret). Læse, forstå, formidle Kommunikere mundtligt om indhold, perspektivere til relevante samfundsmæssige områder Tankegangskompetence Modelleringskompetence Problembehandlingskompetence Opgaver med fokus på sprogrigtighed og argumentation Opgaver med henblik på at demonstrere forståelse af tekster. Evne til at uddrage fokus. Træne eleverne i at formidle et matematisk emne (emneopgaver) Træne eleverne i at løse matematiske Studietur til Wien

9 Tysk B/mkje Reisen Wirtschaft und Unternehmen IT-kompetence (Excel og diverse CAS værktøjer) Mundtlige præsentationer Informationssøgning på tyske websider problemer (traditionelle afleveringsopgaver og daglige øvelsesopgaver) Handelskorrespondance som genre Tekstforståelsesopgaver (danske sammenfatninger af tyske tekster evnen til at finde tekstens fokus og strukturere en sammenfatning) Tyske kommentarer til teksternes emner fokus på sprogrigtighed og argumentationsevnen. Innovation C/brru Fransk A Beg./ROBE Fransk B Forts./ROBE Mat B hold 1/mred Spansk A/stjo Spansk A /Mast Kulturforståelse C/ Mast Grundlæggende innnovationsteori Innovationsprocessen Ideen og idégenerering Team og teamroller Iværksætteri Paris et sa banlieue: Franskbogen og Nantes-Paris Les jeunes et leurs problèmes: JO Lineær programmering Funktionsundersøgelse af polynomier demonstrere faglige færdigheder udvælge, strukturere og formidle fagligt stof diskutere og vurdere innovative problemstillinger inddrage AØ og VØ Læse, forstå, oversætte og kommunikere på et rimeligt fransk Mundtlige præsentationer Analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige genrer Mundtlige præsentationer Tankegangskompetence Modelleringskompetence Problembehandlingskompetence IT-kompetence (Excel og diverse CAS værktøjer) Begynderbog 2: A que no Læse, forstå, oversætte og kommunikere på et basalt spansk Mundtlige præsentationer Begynderbog: Mundos Læse, forstå, oversætte og samtale om teksterne i bogen. Intensiv opbygning af ordforråd. Kulturteori Dansk kultur kulturmøde forstå og bruge kulturbegreber til fortolkning af tekster ud fra interkulturelt/kommunikativt perspektiv. Oplæg ved elever om emnerne. Grammatikøvelser Tekstforståelsesopgaver Sætningsanalyse Oversættelser Tekstforståelsesopgaver Grammatikøvelser Franske kommentarer til teksternes emner fokus på sprogrigtighed Oversættelser Træne eleverne i at formidle et matematisk emne (emneopgaver) Træne eleverne i at løse matematiske problemer (traditionelle afleveringsopgaver og daglige øvelsesopgaver) Grammatikøvelser Tekstforståelsesopgaver Sætningsanalyse Oversættelser Fokus på bøjning af verber. Forståelse af kongruens Oversættelser, sætningsanalyse, grammatikøvelser.

10 Tysk B/inch Handys Das Bildungswesen Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2015

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2015 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2015 Klasse: 2.a Semester: efterår 2015 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Virksomhedsøkonomi B/A Afsætning B Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd,

Læs mere

Studieplaner hhx 1.g efterår 2014

Studieplaner hhx 1.g efterår 2014 Studieplaner hhx 1.g efterår 2014 Klasse: 1.a Semester: efterår 2014 Barn/voksen Det moderne gennembrud Sprogligt forløb Analyse og fortolkning at tekster med basale analyseredskaber Perspektivering til

Læs mere

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Klasse: 1.a Semester: efterår 2015 Dansk A Barn/voksen Det moderne gennembrud Sprogligt forløb Analyse og fortolkning at tekster med basale analyseredskaber Perspektivering

Læs mere

Studieplaner 1.g hhx forår 2016

Studieplaner 1.g hhx forår 2016 Studieplaner 1.g hhx forår 2016 Klasse: 1.a Dansk A Mediehistorie Dokumentar og hjemmesider Avisen Intro til mediegenrer og medieanalyse Eleverne skal opnå en basal viden om mediehistorie og genrer. De

Læs mere

Studieplaner 2.g hhx forår 2016

Studieplaner 2.g hhx forår 2016 Studieplaner 2.g hhx forår 2016 Klasse: 2.a Dansk A Engelsk A mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen Træning i eksamensopgaver Dansk/historieopgaven Tekstanalyse (fiction/non-fiction) Træning af forskellige

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E MAR ( )

Studieplan. Hh1211-E MAR ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-MAR (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 4.0 International

Læs mere

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2015

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2015 Studieplaner - hhx 3.g efterår 2015 Klasse: 3.a Semester: efterår 2015 Fag Dansk A Titler på planlagte forløb Kortfilm Tendenser i samtiden Fokusområder Studiekompetencer Skriftlighed Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2014

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2014 Studieplaner - hhx 3.g efterår 2014 Klasse: 3.a Semester: efterår 2014 Dansk A Kortfilm Tendenser i samtiden Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Engelsk A Analyse af sagprosa The UK - Historie -

Læs mere

Studieplaner hhx 1.g efterår 2016

Studieplaner hhx 1.g efterår 2016 Studieplaner hhx 1.g efterår 2016 Klasse: 1.a Semester: efterår 2016 Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi A Barn/voksen Det moderne gennembrud Sprogligt forløb The English Speaking World Introduction to

Læs mere

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2017

Studieplaner - hhx 3.g efterår 2017 Studieplaner - hhx 3.g efterår 2017 Klasse: 3.a Semester: efterår 2017 Fag Dansk A Titler på planlagte forløb Kortfilm Tendenser i samtiden Fokusområder Studiekompetencer Skriftlighed Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Studieplan. Hh1111-E ( )

Studieplan. Hh1111-E ( ) Studieplan Hh1111-E12-1.0 (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1111-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 9 3.0 Spansk-A... 10 4.0 International

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Studieplan Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1211-F12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 6 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Studieplan. Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1212-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-C... 9 4.0

Læs mere

Studieplaner 2.g hhx forår 2017

Studieplaner 2.g hhx forår 2017 Studieplaner 2.g hhx forår 2017 Klasse: 2.a Semester: forår 2017 Fag Dansk A Titler på planlagte forløb Tendenser i samtiden Sprogligt orienterede aktiviteter Studiekompetencer At kunne analysere og perspektivere

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E VØ ( )

Studieplan. Hh1211-E VØ ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-VØ (15.8. 2012-12.10. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 5.0

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Studieplan Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Dato: 02-04-2012 Studieplanhh1211-F12-2.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C/B...

Læs mere

Studieplaner 1.g hhx forår 2017

Studieplaner 1.g hhx forår 2017 Studieplaner 1.g hhx forår 2017 Klasse: 1.a Dansk A Mediehistorie Hjemmesider Avisen Intro til mediegenrer og medieanalyse Eleverne skal opnå en basal viden om mediehistorie. De skal udvikle deres kreative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Studieplaner 3.g hhx forår 2016

Studieplaner 3.g hhx forår 2016 Studieplaner 3.g hhx forår 2016 Klasse: 3.a Dansk A Engelsk A The Great Gatsby (novel + film) Business communication /theme (Africa Colonialism S. Africa) Society and economy (updates on US/GB) Update

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2016

Studieplaner - hhx 2.g efterår 2016 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2016 Klasse: 2.a Semester: efterår 2016 Krig i litteratur, på film og i billedkunst Tendenser i samtiden Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Engelsk A Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1312-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012)

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Studieplan Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1111-F12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C... 6 4.0

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

Studieplan. Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1112-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Matematik-C... 8 4.0

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan. Hh1111-E ( )

Studieplan. Hh1111-E ( ) Studieplan Hh1111-E11-1.0 (15.08. 2011-21.12. 2011) Dato: 06-09-2011 Studieplanhh1111-E11-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 6 3.0 Matematik-C... 7 4.0

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, skoleår 11/12 Institution Zealand Business College - Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINERING AF UNDERVISNING PÅ 3. ÅR 4

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/2014 HH2A IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen... 7 5. Løbende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Studieplaner 3.g hhx forår 2017

Studieplaner 3.g hhx forår 2017 Studieplaner 3.g hhx forår 2017 Klasse: 3.a Semester: forår 2017 Fag Dansk A Engelsk A Titler på planlagte forløb DIO-forløb Litteraturhistorie Theme Africa Colonialism S. Africa Ghana Nelson Mandela History

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Team 3 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning A Bente Tærsbøl STU-AfsætningAhh1113-F16-MAR Oversigt over

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 til

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Global Studies Studieplan Dyrk hele verden som din arbejdsplads! Lær at kommunikere på tværs af landegrænser, få indblik i andre kulturer, og arbejd med værdinormer,

Læs mere