Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014"

Transkript

1 Studieplaner - hhx 2.g efterår 2014 Klasse: 2.a Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning B Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence, strategisk udvikling Modelleringskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Diverse oppgaver/cases med stigende progression International økonomi B/A Intro til dansk og int økonomi Nationalregnskabets begreber Prismekanismen og markedsformer Kredsløbet: Husholdninger og virksomheder Alle mulige Ja, opgaver Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter

2 Klasse: 2.b Semester: efterår 2014 Mediehistorie Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver Afsætning A Årsregnskabet Regnskabsanalyse Logistik Eksterne forhold, markedsforhold, købsadfærd, konkurrence og strategisk udvikling Informationssøgning og kildekritik Formidling skriftligt og mundtligt Redskabskompetence (bl.a. Excel) Modelleringskompetence Databehandlingskompetence Problembehandlingskompetence Kommunikationskompetence Afleveringsopgaver Div. Skriveøvelser (referater, forforståelse, argumentation mv.) Diverse enkeltfaglige opgaber/case med stigende progression og afleveringsopgaver Matematik B Lineær programmering Differentialregning, herunder funktionsundersøgelser Sandsynlighedsregning Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning Anvende fagets terminologi Formidle ræsonnementer og resultater 3 traditionelle eksamenssæt 3 emneopgaver International økonomi B/A Samtidshistorie B Tysk B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xx i uge 39

3 Tværfaglige forløb og aktiviteter Klasse: 2.c Semester: efterår 2014 Massekommunikation Kortfilm Værklæsning:Det forsømte forår Man and Media Violence The United States Virksomhedens rapportering Analyse af virksomhedsrapporter Logistik- og økonomistyring At kunne identificere anvendte stilistiske virkemidler og deres virkning Argumentationsteknik *At kunne perspektivere ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge. *Værklæsning: Nykritisk plus sociologisk metode Forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Tilegnelse af viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA Formulering af forskellige skriftlige teksttyper Mdt. Præsentationer Formidle faglig viden Inddrage viden fra forskellige fag Metodebevidsthed Selvstændighed i planlægning af faglige aktiviteter *Analyse af kortfilm *Analyse af avisartikler *Analyse og bearbejdning af offentlige skrivelser Kommenterende og analytiske essays Grammatik Skriftlige opgaver Skriftlige oplæg Med henblik på at kunne formulere sig skriftligt om virksomhedsøkonomiske emner Studietur til Wien med besøg på diverse kunstmuseer ( har relation til arbejdet med kunst i 1.g) Afsætning A Efterspørgselsforhold Konkurrencesituationen marketingmix Træne afsætningsgenren Metodebevidsthed Tværfagligt arbejde (erhvervscase) Formidle faglig viden Sammenhørighed mellem teorierne Skriftlige opgaver. Mundtlige oplæg. Træne udtryksfærdighed i faget International økonomi A Intro til IØ dansk og global økonomi Produktion og indkomst Indkomstdannelse og nationalregnskab Sondringen mellem mikro og makro Skriftlige afleveringsopgaver med henblik på udvikling af skriftlig udtryksfærdighed og

4 Kulturforståelse C Offentlig sektor og velfærdsstat Analyse af samfundsøkonomiske problemstillinger Analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og samspil Økonomisk teori og metode Kulturteori Kulturmøde Historisk bevidsthed og faglig argumentation Identificere og beskrive kulturelle udtryksformer. Reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces. Kommunikation på tværs af kulturer. økonomisk terminologi Mundtlige præsentationer og gruppearbejde Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter Klasse: 2.d Semester: efterår 2014 Nyeste tid To hovedværker Stile relateret til fokusområder Introduktion til retorik (herunder analyse af en blog, en reklame og en avisartikel samt campaign ads fra præsidentvalget i USA) Opdeling på tværs af alle klasser: USA Skriftlig og mundtlig formidling. Bevidsthed om fagets identitet og analyseformer. Screening (forsøg med undervisningsdifferentiering på 2. år) Opgaver i forbindelse med forløbet om retorik med fokus på genretræk og argumentation. Afsætning A Virksomhedens indtægter og omkostninger Virksomhedens indtjening Årsregnskabet Regnskabsanalyse Eksterne forhold Interne forhold og strategi Efterspørgselsforhold Udbudsforhold Økonomisk tankegangskompet. Økonomisk ræsonnementskompte. Databehandlingskompet. (regnskabsanalysen) Redskabskompetence (Excel) Modelleringskompetence Databehandligskompetence Kommunikationskompetence Krav til anvendelse af Excel Virksomhedsanalyse PP præsentationer Mindre opgaver undervejs Øvelsesopgaver Elevpræsentation med PP, som understøttes af skriftlighed. Case Studietur til Rom i uge 39 Ambassadebesøg Seværdigheder

5 Internationalisering Iværksætteri Redskabskompetence Afleveringsopgaver Forretningsplaner M.m. International økonomi B Samfundsøkonomiske mål Sektormodel Økonomisk politik Mosdelleringskompetence Databehandlingskompetence Kommunikationskompetence Diverse opgaver/cases med stigende progression. Psykologi C Socialpsykologi Psykodynamisk teori Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Samtidshistorie B Tværfaglige forløb og aktiviteter Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39. Indsigt i udvalgte områder inden for kultur, samfund og erhverv. Klasse: 2.e Semester: efterår 2014 Litteraturhistorisk forløb Avisprojekt I henhold til Bek. 3 alm. afleveringsopgaver Evt. ekstra opgave The UK - History - Class - Politics Growing up - Short Stories - Youngsters out of control - Young consumers Læse og forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og Grammatikopgaver Oversættelser Handelsbreve Elektroniske eksamensopgaver - Manuskript til tale - Analyse af fiktion

6 Grammatik Handelsbreve erhvervsrelaterede forhold i UK især. Formulering af forskellige skriftlige teksttyper, herunder tekstanalyse. Afsætning B/A Regnskabsanalyse Logistik Eksterne forhold Interne forhold og strategi Efterspørgselsforhold Internationalisering Informationssøgning og kildekritik Formidling skriftligt og mundtligt Redskabskompetence (bl.a. Excel) Modelleringskompetence Databehandligskompetence Kommunikationskompetence Redskabskompetence Afleveringsopgaver Træning i at kunne formulere sig skriftligt om virksomhedsøkonomiske emner Øvelsesopgaver Elevpræsentation udfra PowerPoint, som understøttes af skriftlighed. Cases Afleveringsopgaver Matematik B Lineær programmering Differentialregning, herunder funktionsunderøgelser Sandsynlighedsregning Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning Anvende fagets terminologi Formidle ræsonnementer og resultater 3 traditionelle eksamenssæt 3 emneopgaver International økonomi B/A Intro til dansk og int økonomi Nationalregnskabets begreber Prismekanismen og markedsformer Kredsløbet: Husholdninger og virksomheder Offentlig sektor og velfærdsstat Alle mulige Opgaver til aflevering Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra VØ og afsætning SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter

7 Klasse: 2.f Semester: efterår 2014 Mediehistorie Tendenser i samtiden Analyse og perspektivering Anvendelse af modeller til analyse af medier og deres betydning Essay Målgruppeanalyse af reklamefilm Redegørelse og perspektivering The UK - History - Class - Politics Growing up - Short Stories - Youngsters out of control - Young consumers Grammatik Handelsbreve Læse og forstå varierede former for autentisk engelsk Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Sproglig analyse Ordforrådstræning Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i UK især. Formulering af forskellige skriftlige teksttyper, herunder tekstanalyse. Grammatikopgaver Oversættelser Handelsbreve Elektroniske eksamensopgaver - Manuskript til tale - Analyse af fiktion Afsætning B/A Internationalisering, udbuds-og efterspørgselsforhold samt marketingmix Informationssøgning, mundtlig præsentation samt mundtlig IT-støttet præsentation Skriftlige eksamensopgaver International økonomi B/A Det økonomiske kredsløb De økonomiske sektorer Økonomisk politik anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder opstille tabeller og tegne diagrammer til at illustrere samfundsøkonomiske data og foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser 1 ET skriftlig prøve

8 Samtidshistorie B Erhvervscase Informationssøgning Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag SRO Studietur til xxx i uge 39 Tværfaglige forløb og aktiviteter 2.g Tværgående valgfag Semester: efterår 2014 Psykologi C hold 1/lidy Tysk B/lidy Socialpsykologi Psykodynamisk teori Temaet: Macht (Uddrag af bog og film die Welle) Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Læse, forstå, udtrykke sig primært mundtligt om indhold. Analyse og perspektiv til overordnede spørgsmål i temaet. Opgave med fokus på grammatik og evne til at forholde sig til indhold og sprog Temaet: Unternehmen (Uddrag af bog Los geht s mit Marketing) Læse, forstå, udtrykke sig om emnet med anvendelse af relevant terminologi Handelskorrespondance Psykologi B/2.g lidy Tysk B/lelu Matematik B-hold 2/aesi Socialpsykologi Psykodynamisk teori *Schule Österreich: ( Augustine + diverse tekster om østrigsk kultur) Lineær programmering Funktionsundersøgelse af polynomier Viden om forskel på videnskabelig/anden psykologi Analyse af problemstillinger med anvendelse af relevant terminologi Kritisk forholden sig til teori Arbejde med mundtlig kommunikation (CLbaseret). Læse, forstå, formidle Kommunikere mundtligt om indhold, perspektivere til relevante samfundsmæssige områder Tankegangskompetence Modelleringskompetence Problembehandlingskompetence Opgaver med fokus på sprogrigtighed og argumentation Opgaver med henblik på at demonstrere forståelse af tekster. Evne til at uddrage fokus. Træne eleverne i at formidle et matematisk emne (emneopgaver) Træne eleverne i at løse matematiske Studietur til Wien

9 Tysk B/mkje Reisen Wirtschaft und Unternehmen IT-kompetence (Excel og diverse CAS værktøjer) Mundtlige præsentationer Informationssøgning på tyske websider problemer (traditionelle afleveringsopgaver og daglige øvelsesopgaver) Handelskorrespondance som genre Tekstforståelsesopgaver (danske sammenfatninger af tyske tekster evnen til at finde tekstens fokus og strukturere en sammenfatning) Tyske kommentarer til teksternes emner fokus på sprogrigtighed og argumentationsevnen. Innovation C/brru Fransk A Beg./ROBE Fransk B Forts./ROBE Mat B hold 1/mred Spansk A/stjo Spansk A /Mast Kulturforståelse C/ Mast Grundlæggende innnovationsteori Innovationsprocessen Ideen og idégenerering Team og teamroller Iværksætteri Paris et sa banlieue: Franskbogen og Nantes-Paris Les jeunes et leurs problèmes: JO Lineær programmering Funktionsundersøgelse af polynomier demonstrere faglige færdigheder udvælge, strukturere og formidle fagligt stof diskutere og vurdere innovative problemstillinger inddrage AØ og VØ Læse, forstå, oversætte og kommunikere på et rimeligt fransk Mundtlige præsentationer Analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige genrer Mundtlige præsentationer Tankegangskompetence Modelleringskompetence Problembehandlingskompetence IT-kompetence (Excel og diverse CAS værktøjer) Begynderbog 2: A que no Læse, forstå, oversætte og kommunikere på et basalt spansk Mundtlige præsentationer Begynderbog: Mundos Læse, forstå, oversætte og samtale om teksterne i bogen. Intensiv opbygning af ordforråd. Kulturteori Dansk kultur kulturmøde forstå og bruge kulturbegreber til fortolkning af tekster ud fra interkulturelt/kommunikativt perspektiv. Oplæg ved elever om emnerne. Grammatikøvelser Tekstforståelsesopgaver Sætningsanalyse Oversættelser Tekstforståelsesopgaver Grammatikøvelser Franske kommentarer til teksternes emner fokus på sprogrigtighed Oversættelser Træne eleverne i at formidle et matematisk emne (emneopgaver) Træne eleverne i at løse matematiske problemer (traditionelle afleveringsopgaver og daglige øvelsesopgaver) Grammatikøvelser Tekstforståelsesopgaver Sætningsanalyse Oversættelser Fokus på bøjning af verber. Forståelse af kongruens Oversættelser, sætningsanalyse, grammatikøvelser.

10 Tysk B/inch Handys Das Bildungswesen Ifølge bekendtgørelsen afleveringsopgaver

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Bekendtgørelsens bilag 1-5 Kontor for Videregående Uddannelser 20-12-2012 Indhold Bilag 1: Kompetencemål

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i offentlig administration 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere