Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund. ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl i Restaurant Marina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund. ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl. 13.30 i Restaurant Marina"

Transkript

1 Sejlklubben NAUTILUS Hvalpsund ordinær generalforsamling den 17, november 2013 kl i Restaurant Marina Formand Dan Cort Jørgensen indledte generalforsamlingen ved at byde de fremmødte ca. 60 personer velkommen. Dagsordenen kom på skærmen, og der skulle findes en ordstyrer. Uden problemer og modkandidater blev Johnny Olsson valgt til dette hverv, og samtidig blev Palle Krüger valgt til referent. Formandens beretning: Nautilus er ikke kun en ting... Nautilus er en mangfoldig klub med: Roere, kajakker, sejlere (tur-, kapsejlads, motorbåds- og ungdomssejlere). Og så er vi også en del af: Dansk Forening for Rosport, Dansk Sejlunion, Det politiske system lokalt/regionalt, Erhvervsudvikling i Vesthimmerland, interesseorganisationer i Hvalpsund samt andre udviklingsprojekter i Limfjorden. I havnen har vi ikke mere ventetid på bådpladser efter kommunen har indført nyt digitalt system. Fremtidens udfordringer er i ungdomsafdelingen blandt det grå guld. Klubdagen blev afviklet med succes ved hjælp af Sponsor Peter Larsen Kaffe. Roerne var også indtænkt i dagen, men er selvfølgelig mere vejrfølsomme end sejl- og motorbåde. Alle var med, og der blev sejlet til bøjer, og der skulle laves sang. Vi mødes på havnen og hilser på hinanden, i bestyrelsen har vi genfundet balancen mht. møder og forretningsudvalg, så det fungerer godt. Anne Schou hos kommunen fik nyt arbejde, og samarbejdet halter desværre lidt p.t. blandt andet med betaling af havneplads. Kommunen vil udskifte planker på mastekran broen og udføre andet vedligehold. Formanden udtalte sin tak til Poul og Erling for deres store indsats med omlægning af hjemmeside og det administrative system. Vi kommer langt omkring både sejlere og roere - derfor meld ind på Facebook og fortæl om sommerferiemål og oplevelser, eller send historierne til vores eget blad Rorbladet. I fremtiden vil indkaldelse til generalforsamling blive via sms eller . Måske er fremtiden at Nautilus er en paraplyorganisation for mange laug eller afdelinger. Allerede nu er det næste skud på stammen vinterbadning, så der bliver måske brug for flere ledere og udvidet bestyrelse for at overleve. Derfor mød op på generalforsamlingen og andre fælles møder og vær med til at bestemme klubbens fremtid. Allerede den 11. december er der Offentligt borgermøde på Marina kl om havneplaner og eventuel bebyggelse på det område, som Nautilus har stor interesse i. Den skitserede havneplan er ikke optimal, hvad angår mastekran, ro-hus, klubhus. Desuden påtænkes vaskeplads, som skal benyttes ved optagning af både, hvilket vil forlænge og fordyre hele processen med optagning. Stativer skal måske standardiseres? Og hvorfor så ikke indtænke kran, der kan

2 løfte en stor båd således, at man eksempelvis midtsommer kan udføre arbejde/service på det, der normalt er under vandlinjen! Men klubbens interesseområde er kun havnen og dens faciliteter. I øvrigt tror Dan ikke på den store udvidelse i den nærmeste fremtid. Det vil tage meget lang tid at realisere projektet. Høringsfristen udløber den 2. januar Derudover er der en krølle på projektet nemlig udvidelse af havnen forudsætter, at der bygges huse etc. samtidig iflg. Skov- og naturstyrelsen! Dan sluttede af med følgende opfordring: Vi skal holde fast i og udvikle, det vi er gode til Klubdagen Mandagssejlads Ungdomsafdelingen Kapsejlads Grillaftener Madpakketure Uddanne os i sikkerhed og duelighed Sejle, sejle kajak, ro Og til allersidst følgende Nautilus søger ny formand i 2014 Vil du være den der sætter kursen sammen med bestyrelsen? Du har stor indflydelse på dit arbejde, men det kræver: Engagement Tid (sikkert mindre end du tror) At du mener, du kan bidrage til klubbens udvikling Der var følgende få spørgsmål efter Dan s beretning: Er der ledige pladser i havnen? Svar: Officielt ingen ledige pladser, men Niels Østergaard kunne oplyse, at det elektroniske system kommunen arbejder med nu fungerer, og at han selv havde fået havneplads samme dag, som han spurgte kommunen. Rorbladet kan det fremstilles som PDF fil, og herefter stoppe den trykte version? Svar: Ja men det har været oppe at vende før og blev nedstemt, da det er med til at binde klubben bedre sammen. Skal det gøres, skal det være et punkt på dagsordenen med efterfølgende afstemning ved en generalforsamling.

3 Udvalgenes beretninger: Klubhus v/lykke Kristensen Det tidligere bestyrelsesrum er lavet om til baderum med bruser, håndvask og toilet. Lykke og Poul (kasserer) har ved fælles hjælp gjort et flot stykke arbejde, som mange vil få fornøjelse af. Huset har fået ny kodelås, der har været indbrud og både påhængsmotor og trailer er blevet stjålet. Heldigvis blev traileren fundet og hjembragt. Klubhuset har været udlejet 9 gange, og slibe- og andet grej har været udlånt. Ida Teilberg manglede adgang til klubhuset for gæstesejlere! Men det har de automatisk, når de har købt overnatning i havnen, idet koden til låsen fremgår af betalingskvitteringen, Ungdomsafdelingen v/ Inger Jydholm og Steen Afdelingen har haft de samme børn som sidste år. De har fået nye svømmeveste i løbet af året og en kasse med våddragter fra sejlunionen. Trods det lave antal af juniorer, har der været en imponerende aktivitet i afdelingen. Hvis klubbens medlemmer endnu ikke har læst beretningen, skal det hermed stærkt anbefales. Den ligefrem sprudler af energi og bølgegang. I øvrigt påtænker man at arrangere forældre jollesejlads!!! Kapsejlads v/ Mogens Mejlby Mogens havde følgende bemærkninger: kapsejlere er en uddøende race, vi er alt for få kom flere og gerne bådejere, som ønsker at sejle som gaster. Alt slags vejr er blevet prøvet, og det har trods alt været godt at komme ud på fjorden, prøve hinanden af og derefter drikke kaffe og spise madder i klubhuset. Mogens opfordrer til at deltage med egen båd eller som gast. Roafdelingen v/ Torben Hans Klode Pedersen har desværre ikke ønsket genvalg som formand. I stedet for blev Torben valgt til formand uden modkandidater. Hans havde sendt en hilsen til klubben og roerne med tak for godt samarbejde. Status for afdelingen er ret imponerende. På 5 år har man fået 22 roer og 16 kajaksejlere. Samtidig har man skabt traditioner der bakkes op om. Roerne har været på Mosel i Tyskland, i Sønderjylland, Venø rundt, Randers Fjord og på den traditionelle champagne-tur til Rotholm. P.g.a. klubbens beliggenhed, har der været mange overnatninger af fremmede roer, som har benyttet klubhuset som sovesal. Man betaler kr. 50-/person. Sammen med kommunen arbejder man på at få et hus til kajakkerne samt plads til at arbejde inden døre på bådene om vinteren. Pigesejlads v/anita Wirenfeldt Endnu en pigesejlersæson er slut. Vi har været heldige med vejret og fået vind i håret hver mandag. Udover den gamle gruppe har vi fået 3 nye deltagere, og vi håber på flere til næste sæson. Vi starter med teori, for de der ønsker det, sammen med sejlerskolen. Men de, der vil sejle direkte,

4 gør så det. Der har i år været en ren pigebåd, og det har været skønt og grænseoverskridende. Der har været 2 5 både på vandet hver gang. Pigesejlads og Sejlerskole falder sammen tidsmæssigt og vil blive afviklet sammen men er alligevel opdelt som selvstændige enheder. Sejlerskole v/ Dan Cort Jørgensen og Mogens Mejlby Vi har haft 2 besætninger, men ønsker at ændre lidt på det til næste år. Deltagerne får en teoretisk del i klubhuset også om tovværk, knob og bådens udrustning, hvorefter der sejles ud, og der øves sejlads under sejl samt i havnemanøvre. Det er vigtigt for deltagerne at sejle i egen båd, så de bliver fortrolige med den under alle forhold. Sejlerskolen søger flere deltagere.. Aktivitetsudvalg v/ Grethe Vynne Udvalget har haft mange og forskelligartede ting på programmet gennem hele sæsonen, men desværre kun med en lille og svingende deltagerskare. John Harpsøe fortalte om kanalsejlads i Tyskland, Elo Kjærsgård om sine meritter som langturssejler i Middelhavet og hjem til Danmark igen flere gange. To spændende og fornøjelige aftener, men med alt for få deltagere. Herudover diverse sammenkomster som Put-i-vand fest, standerhejsning med pølser og brød etc. i alt 15 aktiviteter, hvor udvalget har lagt tid og kræfter i forberedelserne!! Redaktionsudvalg v/ Erling Vynne Vynne takkede for bidrag til både Rorbladet og hjemmesiden. Han så gerne mere input til hjemmesiden og gjorde opmærksom på Forum på hjemmesiden, som kan bruges, hvis man har noget, der kan have fælles interesse. Vynne benyttede lejligheden til at fortælle, at slanger fra vinterplads samt vogne opbevares i mastehuset i vinterhalvåret. Regnskab og budget ved Poul Erik Dalgaard Fremmødte fik udleveret regnskab for 2013 og budget for Hovedtallene er udgifter i alt kr ,35 indtægter i alt kr ,94 Driften i alt kr 2.414,59 Materielle aktiver inkl. Klubhus kr ,00 Næste års budget svarer ca. til ovennævnte tal, med den forskel at der budgetteres med renovering/bygning til ca. kr Det medfører naturligvis, at driften vil udvise et underskud på tilsvarende beløb. Enkelte spørgsmål til regnskabet blev besvaret af Poul, som også oplyste, at tilskud til kurser er bortfaldet. Der blev spurgt, om det kunne godkendes at tilmelding til holddeltagelse efter den 1/8- ville medføre halv pris, hvortil der blev svaret positivt fra bestyrelsen.

5 Kontingent skal være indbetalt senest den 28. januar Det blev vedtaget at klubkontingentet fortsætter uændret i Punkt 5. Hvad skal aktivitetsudvalget gøre for at få større deltagelse? Det blev nævnt, at der var klike-dannelser i klubben som bl.a. forhindrede større deltagelse! Grethe svarede herpå, at det ikke var hendes opfattelse, at det var tilfældet, men selvfølgelig kan det se sådan ud, når de personer, som kommer til arrangementerne, er de samme igen og igen og selvfølgelig taler sammen. Grethe foreslog, at der blev arrangeret et introduktions arrangement, som klarlægger, hvad man kan og ikke kan som nyt medlem. Konklusionen var bl.a. at man som nyt medlem skal spørge de gamle jo mere jo bedre, som gerne vil fortælle. Punkt 6. Erling Vynne henviste til sin artikel i Rorbladet Nautilus: En forening og efterlyste medlemmer til et hold, som skulle finde og udføre aktiviteter for klubben og havnen til gavn for os selv og besøgende. Punkt 7. Sammenlægning af 2 udvalg. Bestyrelsen foreslår at udvalgene Pigesejlads og Sejlerskole lægges sammen og fremover benævnes Mandagssejlads med Dan Cort Jørgensen som formand. Begrundelsen herfor er, at det vil lette arbejdet, og i øvrigt er det de samme mennesker, som allerede står for aktiviteterne. Det blev godkendt omgående. Punkt 8. Valg iht. vedtægternes 11 Kasserer Poul Erik Dalgaard Genvalgt Mandagssejlads Dan Cort Jørgensen Nyvalgt Ungdomsafdeling Inger Jydholm Genvalgt Klubhuset Lykke Kristensen Genvalgt Roafdeling Torben Pind Nyvalgt Aktivitetsudvalg Grethe Vynne Genvalgt Valg af suppleanter til alle udvalg/bestyrelse Klubhus Alfred Andersen Ungdomsafdelingen Steen Wirenfeldt Kapsejlads Lasse Tulstrup

6 Roafdelingen Mandagssejlads Aktivitetsudvalg Elsebeth Pedersen Mogens Mejlby Michael Lautsen, Niels Østergaard, Anni Nørby Punkt 9. Valg af revisorer: Jørn Nøhr og Hans Poulsen blev genvalgt Revisorsuppleant: Johnny Olsson genvalgt Punkt 10. Udnævnelse af æresmedlem Peter Møller, som var med til at grundlægge klubben for 40 år siden, blev udnævnt til æresmedlem af Sejlklubben Nautilus. Han kvitterede ved at fortælle anekdoter fra dengang, man tog på weekend tur med familien og klubben i 22 eller 24 fods sejlbåde. Vi hørte også om det første klubhus, der bestod af en tidligere bankfilial i form af en mindre barak. Transporten til Hvalpsund var spændende med bl.a. nedrivning af en landmands el-ledninger etc. Eventuelt: Anita Wirenfeldt stopper som forkvinde for pigesejlads og fik i den anledning rødvin, klapsalver og tak for indsatsen. Sidste punkt på dagsordenen var vinterbadning: Janni Sørensen, som bor lokalt, havde undersøgt, om der var interesse for vinterbadning Hvalpsund. Det viste sig hurtigt, at det var der, og allerede nu er der tilsagn fra 40 til 50 interesserede. Derpå fulgte kontakt til Nautilus, som syntes, det var en god ide. Janni har selv børn i junior afd. og sejler i øvrigt kajak. Nu søges der penge til ideen bl.a. hos kommunen og div. fonde. Man taler om en flytbar hytte med sauna og håber på godkendelse i tidlig Og så håber hun på et godt og positivt samarbejde med bestyrelsen. Grethe Vynne slog et slag for fælles oprydning omkring klubhus og faciliteter i foråret. Palle Krüger Sekretær

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere