William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede en omsætning på DKK mio. svarende til en stigning på 9% i forhold til første halvår Den organiske vækst i engrossalget af høreapparater udgjorde 12%. Kraftig forøgelse af forsknings- og udviklingsomkostninger til DKK 185 mio. (+24%). Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 523 mio., hvilket er 16% over niveauet i fjor. Overskudsgraden på 23,1% repræsenterer en fremgang på 1,3 procentpoint i forhold til første halvår 2004 (21,8%). Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg 21% til DKK 5,7 fra DKK 4,7. Forventningerne til 2005 om et resultat af primær drift (EBIT) på mellem DKK mio. og DKK mio. fastholdes. Koncernen har i halvåret fordoblet pengestrømme fra driftsaktiviteter til DKK 423 mio. Der forventes nu tilbagekøbt egne aktier i 2005 for et samlet beløb på DKK mio. mod en hidtidig indikation på DKK mio. William Demant Holding har i første halvår indfriet de forventninger, som blev opstillet ved årets start. Opgjort i lokale valutaer har koncernens tre forretningsområder alle bidraget positivt til væksten. Koncernen realiserede en omsætning på DKK mio., hvilket svarer til en stigning på 9% i forhold til første halvår Koncernens organiske vækst udgjorde 10%. Kerneforretningen engrossalg af høreapparater opnåede en organisk vækst på 12%. Dermed er koncernens løbende erobring af markedsandele fortsat i Fremgangen er opnået i et høreapparatmarked, der er vokset på linje med de langsigtede forventninger om en vækst på 3-5%. Som forventet har markedet været præget af øget konkurrence i højprissegmentet. I årets andet kvartal har koncernen lanceret en lang række nye produkter, som nu er tilgængelige på alle væsentlige markeder. Særligt salget af Oticon Tego har overgået ledelsens forventninger. Den store efterspørgsel understøtter Tegos potentiale til i løbet af kort tid at opnå status som et af verdens mest solgte høreapparater. Tegos succes skal ses i lyset af, at brugerne i mellemprissegmentet med dette apparat tilbydes et hidtil uset antal funktionaliteter. Dertil kommer, at den aktuelle konkurrence i høreapparatmarkedet synes koncentreret i andre segmenter. Resultatet af primær drift (EBIT) blev DKK 523 mio., hvilket er en stigning på 16%. I forhold til første halvår 2004 er overskudsgraden øget med 1,3 procentpoint til 23,1%. Stigningen er opnået på trods af en forøgelse af omkostningerne til forskning og udvikling. Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg 21% til DKK 5,7 fra DKK 4,7 året forinden. I årets første halvår genererede koncernen pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 423 mio. svarende til en fordobling i forhold til første halvår Fremgangen skyldes en generel driftsforbedring, mindre betalt skat og en reduktion i periodens lageropbygning i forhold til i fjor. Med virkning fra 1. januar 2005 aflægges koncernens regnskaber efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), og sammenligningstallene for 2004 er tilpasset hertil. Overgangen til IFRS medfører ingen væsentlige ændringer i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. I lighed med tidligere år er halvårsregnskabet ikke revideret. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 1/12

2 Efter forløbet af første halvår fastholder koncernen forventningerne til 2005 om et resultat af primært drift (EBIT) på mellem DKK mio. og DKK mio. I kraft af styrkelsen af koncernens samhandelsvalutaer i årets første seks måneder ventes nu en positiv valutaeffekt på omsætningen på 1% for hele 2005 mod en ventet effekt på -2% ved årets begyndelse. De ændrede valutaforudsætninger betyder, at koncernen nu forventer en omsætning i 2005 på DKK 4,6-4,7 mia. eller DKK 100 mio. over de tidligere udtrykte forventninger. Ledelsen venter fortsat en organisk vækst på 6-9%. Som følge af koncernens politik om at kurssikre forventede pengestrømme i fremmed valuta ved anvendelse af terminskontrakter slår virkningen af kursbevægelser igennem med forsinket effekt på indtjeningen. For 2005 ventes således fortsat en negativ valutaeffekt på EBIT på DKK 30 mio. i forhold til Effekten på omsætningen manifesterer sig derimod umiddelbart i takt med udviklingen i valutakurserne. For 2005 ventes derfor en overskudsgrad på 23,0-24,0%, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end ventet tidligere på året. Indtjeningen pr. aktie (EPS) ventes fortsat at stige med omkring 10%. På selskabets generalforsamling den 5. april 2005 blev det besluttet at nedskrive selskabskapitalen med 2,9% til nominelt DKK I første halvår har selskabet erhvervet styk egne aktier for i alt DKK 289 mio. Siden halvårets afslutning er der købt yderligere styk aktier for et beløb på DKK 97 mio. Opgjort pr. 17. august udgør selskabets beholdning af egne aktier i alt 797,150 styk svarende til 1,2% af selskabskapitalen. Halvårets stærke pengestrøm betyder, at der i 2005 nu ventes tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på DKK mio. mod en hidtidig indikation på DKK mio. 17. august 2005 Niels Boserup Bestyrelsesformand Niels Jacobsen Adm. direktør Yderligere information: Tlf Kontaktperson Adm. direktør Niels Jacobsen Øvrige kontaktpersoner Finanschef Kenneth Sachse IR-chef Stefan Ingildsen William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 2/12

3 Hovedtal og nøgletal KONCERN Resultatposter, dkk mio. Nettoomsætning 2.258, ,8 9% 4.302,7 Bruttoresultat 1.497, ,2 9% 2.858,5 Resultat af primær drift (EBIT) 522,7 451,2 16% 1.004,8 Finansielle poster, netto -17,6-20,8-15% -38,6 Resultat før skat 505,1 430,4 17% 966,2 Periodens resultat 372,8 318,9 17% 716,9 Balanceposter, dkk mio. Rentebærende balanceposter, netto -904,5-856,1 6% -880,5 Aktiver i alt 2.648, ,4 19% 2.439,8 Egenkapital 703,2 473,9 48% 651,6 Øvrige hovedtal, dkk mio. Forsknings- og udviklingsomkostninger 184,9 149,7 24% 324,2 Afskrivninger m.v. 72,9 64,5 13% 140,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 96,3 60,6 59% 311,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 422,5 208,9 102% 735,4 Frie pengestrømme 316,1 123,4 156% 369,2 Cash earnings (CE) 445,8 383,5 16% 857,1 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) % Nøgletal 1. halvår halvår 2004 Ændring i % Året 2004 Bruttomargin 66,3% 66,2% 66,4% Overskudsgrad 23,1% 21,8% 23,4% Egenkapitalens forrentning (p.a.) 108,4% 135,7% 133,5% Soliditet 26,6% 21,3% 26,7% Resultat pr. aktie (EPS), DKK* 5,7 4,7 21% 10,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK* 6,4 3,1 109% 11,0 Frie pengestrømme pr. aktie, DKK* 4,8 1,8 168% 5,5 Cash earnings pr. aktie (CEPS), DKK* 6,8 5,7 19% 12,8 Indre værdi pr. aktie, DKK* 10,7 7,0 53% 9,7 Price earnings (P/E) % 24 Børskurs pr. aktie, DKK* % 257 Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio % Gennemsnitligt antal aktier, mio. 65,60 67,68-3% 67,05 * Pr. aktie a nominelt DKK 1. De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts- (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 3/12

4 William Demant holding-koncernen Regnskabet for første halvår 2005 Koncernen har i første halvår indfriet de forventninger, som blev opstillet ved årets start. Opgjort i lokale valutaer har koncernens tre forretningsområder alle bidraget positivt til væksten. Fremgangen er opnået i et høreapparatmarked, der er vokset på linje med de langsigtede forventninger om en vækst på 3-5%. I tråd med det forventede har markedet været præget af øget konkurrence i højprissegmentet. De to høreapparatvirksomheders samlede engrossalg af egenproducerede høreapparater opgjort i volumen er i årets første seks måneder steget 15% sammenholdt med første halvår Dermed er den løbende erobring af markedsandele fortsat i Den organiske vækst i engrossalget af høreapparater var 12%. I årets andet kvartal har koncernens to høreapparatforretninger lanceret en lang række nye produkter, der alle blev præsenteret på den amerikanske høreapparatkongres, AAA, i foråret. Sidst i perioden var samtlige nye apparater tilgængelige på alle væsentlige markeder. Kundernes og slutbrugernes tilkendegivelser har været overordentligt positive, hvilket også har afspejlet sig i et stort realiseret salg af de nye apparater. Særligt modtagelsen af produktbrandet Tego har overgået ledelsens forventninger. Et betydeligt salg siden lanceringen i april understøtter således Tegos potentiale til i løbet af kort tid at opnå status som et af verdens mest solgte høreapparater. Omsætningsfordeling 1. halvår 1. halvår 1. halvår Året (DKK mio.) 2005* 2004* Vækst Høreapparater % Diagnostiske Instrumenter % Personlig Kommunikation % I alt % *Opgjort til realiserede 1. halvår 2005-valutakurser Koncernens organiske vækst i årets første seks måneder udgjorde knap 10%, dog 12% i koncernens kerneforretning. En svækkelse af koncernens samhandelsvalutaer i forhold til samme periode i 2004 påvirker omsætningen negativt med godt 1%. Koncernens væsentligste samhandelsvaluta, amerikanske dollar, er styrket mere end 10% over for den danske krone i løbet af første halvår. Sammenlignet med samme periode i fjor er der dog fortsat tale om en dollarsvækkelse. Den positive effekt af akkvisitioner udgør knap 1%. Den rapporterede omsætningsvækst udgør herefter godt 9%. Valutakurser USD JPY GBP Realiseret kurs 1. halvår , Realiseret kurs , Realiseret kurs januar , Realiseret kurs 1. halvår , Realiseret kurs juli , Koncernen har i første halvår realiseret et bruttoresultat på DKK mio. svarende til en bruttomargin på 66,3%. I forhold til samme periode sidste år er der tale om en mindre bruttomarginforbedring. Indsatsen på forsknings- og udviklingsområdet er opgjort i lokale valutaer øget med 24% sammenlignet med første halvår De samlede omkostninger på området udgør nu 8,2% af koncernomsætningen mod 7,2% i første halvår Den forøgede indsats afspejler, at en række lovende udviklingsprojekter skrider succesfuldt frem. Koncernens øvrige kapacitetsomkostninger er til gengæld steget mindre end omsætningen. Såvel distributions- som administrationsomkostningerne er steget 4% opgjort i lokale valutaer. Kapacitetsomkostninger 1. halvår 1. halvår Procentvis ændring i (DKK mio.) DKK lokal valuta Forsknings- og udviklingsomk % 24% Distributionsomk % 4% Administrationsomk % 4% I alt % 7% Det primære resultat (EBIT) udgør DKK 523 mio. svarende til en fremgang på 16%. Overskudsgraden er forøget med 1,3 procentpoint til 23,1%. Sammenholdt med de valutakurser, der var gældende, da forventningerne for 2005 blev formuleret tidligere på året, er overskudsgraden påvirket negativt. Årsagen er, at valutabevægelserne slår fuldt igennem på omsætningen, hvorimod effekten på EBIT på kort sigt modsvares af den foretagne valutaafdækning. I lighed med tidligere år afdækker koncernen sine forventede pengestrømme i fremmed valuta ved anvendelse af valutaterminskontrakter med løbetider på 6-24 måneder. Realiseringen af sådanne kontrakter indgår i resultat- William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 4/12

5 opgørelsen sammen med de poster, som kontrakterne har til formål at kurssikre. Pr. 30. juni havde koncernens afdækning følgende sammensætning: Pr. 30. juni 2005 Pr. 31. december 2004 Afdæknings- Sikrings- Afdæknings- Sikrings- Valuta periode kurs periode kurs USD 10 mdr mdr. 601 JPY 11 mdr. 5,75 9 mdr. 5,74 EUR 10 mdr mdr. 746 Ikkerealiserede nettogevinster på finansielle kontrakter udgjorde pr. 30. juni DKK -1 mio. mod DKK 35 mio. ved udgangen af En fortsat lav rente og en forbedret finansiering har medvirket til at reducere koncernens finansielle omkostninger (netto) til DKK 18 mio. mod DKK 21 mio. året forinden. For halvåret er der beregnet 26% i skat, hvilket svarer til det forventede niveau for hele Periodens nettoresultat udgør DKK 373 mio., hvilket repræsenterer en fremgang på 17% i forhold til første halvår Resultatet pr. aktie (EPS) blev DKK 5,7, hvilket er en stigning på 21%. Pengestrømme fordelt på hovedposter 1. halvår 1. halvår Året (DKK mio.) Periodens resultat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ekskl. virksomhedskøb Frie pengestrømme Køb af virksomheder Køb af egne aktier Øvrige finansieringsaktiviteter Periodens likviditetsvirkning, netto I årets første seks måneder genererede koncernen pengestrømme fra driften på DKK 423 mio. svarende til en fordobling i forhold til samme periode i Ud over en generel driftsforbedring og mindre betalt skat skyldes de stærke pengestrømme en reduktion af periodens lageropbygning i forhold til første halvår Investeringsomfanget udgør DKK 106 mio. mod DKK 86 mio. sidste år. Stigningen er på linje med forventningerne og indeholder DKK 17 mio. til ombygning og indretning af koncernens nye hovedsæde i Smørum 20 km vest for København. Ombygningen og klargøringen af det nye domicil forløber planmæssigt. Investeringerne forbundet hermed følger de lagte budgetter. Flytningen fra det nuværende hovedsæde ventes gennemført i årets fjerde kvartal. De frie pengestrømme udgør herefter DKK 316 mio. mod DKK 123 mio. i første halvdel af Egenkapitaludvikling 1. halvår 1. halvår (DKK mio.) Egenkapital 1. januar Valutakursreguleringer -2 0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto Aktuel skat af egenkapitalbevægelser 9 5 Udskudt skat af egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder 0-1 Nedskrivning af egne aktier Periodens resultat Egenkapital 30. juni Koncernens samlede aktiver udgør DKK 2,6 mia., hvilket er en forøgelse på 9% i forhold til udgangen af Omkring halvdelen af stigningen kan henføres til kursreguleringer som følge af halvårets relative svækkelse af den danske krone. Qua halvårets mange produktlanceringer tegner tilgodehavender fra salg sig for hovedparten af den resterende balanceforøgelse. I forhold til 30. juni 2004 er koncernbalancen forøget med DKK 420 mio. Bortset fra tilgodehavender fra salg og varelagre kan en væsentlig del af balanceforøgelsen de sidste 12 måneder henføres til en stigning i materielle anlægsaktiver som følge af koncernens erhvervelse af den nye domicilejendom. Koncernens rentebærende balanceposter (netto) udgør DKK 905 mio. ved udgangen af halvåret, hvilket svarer til en marginal forøgelse på DKK 24 mio. siden årets start. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 5/12

6 Egenkapitalen andrager DKK 703 mio. ved halvårets afslutning svarende til 27% af balancen, hvilket er uændret i forhold til udgangen af I årets første seks måneder har selskabet tilbagekøbt styk egne aktier for en samlet værdi af DKK 289 mio. Beløbet er straksafskrevet på koncernens egenkapital. I den forgangne del af andet halvår er der yderligere købt styk egne aktier for et beløb på DKK 97 mio. På selskabets generalforsamling den 5. april 2005 blev det besluttet at nedskrive selskabskapitalen med 2,9% til nominelt DKK ved annullering af egne aktier. Opgjort pr. 17. august udgør selskabets beholdning af egne aktier styk aktier svarende til 1,2% af det samlede antal aktier. Det er koncernens hensigt at fortsætte tilbagekøbet af egne aktier tilpasset den løbende likviditetsudvikling. Halvårets stærke pengestrømme betyder, at der i 2005 nu ventes tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på DKK mio. mod en hidtidig indikation på DKK mio. I første halvdel af 2005 beskæftigede koncernen gennemsnitligt medarbejdere heraf udgjorde antallet af medarbejdere ansat i Danmark I samme periode sidste år var antallet 4.454, heraf i Danmark. Markedsvilkår og forretningsudvikling Høreapparater Det globale høreapparatmarked vokser fortsat inden for rammerne af selskabets langsigtede forventninger om en vækst på 3-5%. Som anført i koncernens kvartalsorientering den 12. maj 2005 var væksten i første kvartal på flere europæiske markeder afdæmpet eller negativ, hvilket angiveligt var relateret til et færre antal arbejdsdage i forhold til samme periode året forinden. Da påsken faldt på forskellige tidspunkter i de to kalenderår, var situationen i andet kvartal 2005 modsat med flere arbejdsdage sammenlignet med For første halvår under ét var den rapporterede vækst derfor upåvirket heraf. Koncernens to høreapparatforretninger bidrog begge positivt til væksten i årets første halvår, opgjort i såvel volumen som værdi. Kerneforretningen engrossalg af høreapparater genererede en organisk vækst på 12% baseret på en stigning på 15% i styksalget af egenproducerede høreapparater. Koncernen har således i tråd med forventningerne fortsat forøgelsen af sine markedsandele. Den samlede høreapparatforretning oplevede en salgsfremgang på 9% til DKK mio. svarende til 11% opgjort i lokale valutaer. I årets andet kvartal har koncernen lanceret en lang række nye produkter, der alle blev præsenteret på den amerikanske høreapparatkongres, AAA, i foråret. Samtlige nye produkter er nu tilgængelige på alle væsentlige markeder. Efter introduktionerne har kundernes og slutbrugernes positive tilkendegivelser afspejlet sig i et stort realiseret salg af de nye apparater. De to Tego-produktfamilier fra Oticon tegnede sig for koncernens største stykmæssige fremgang i det forgangne halvår, på trods af at de kun har været på markedet siden april. Den store efterspørgsel understøtter Oticon Tegos potentiale til i løbet af kort tid at opnå status som et af verdens mest solgte høreapparater. Successen hænger sammen med, at slutbrugerne i mellemprissegmentet med Tego tilbydes et hidtil uset antal funktionaliteter. Koncernens succes med Tego er opnået i et marked, hvor de fleste konkurrenter primært har haft fokus på højprissegmentet. Selskabets koncentrerede markedsføringsindsats og opmærksomheden omkring Tego har haft en vis afdæmpende indvirkning på koncernens salg i de segmenter, der grænser op til Tego, herunder Oticon Syncro. Oticons samlede styksalg i højprissegmentet omfattende Syncro, Adapto og DigiFocus II lå imidlertid betydeligt over sidste års niveau. Syncro er sammen med Tego, GO og Bernafons Neo blandt de apparater i produktporteføljen, der har oplevet den største vækst i perioden. Koncernens vækst i styksalget i første halvår er negativt påvirket af tabet af salget til amerikanske Veterans Affairs (VA) i efteråret En kraftig vækst i salget til engelske National Health Service har imidlertid mere end opvejet tabet af VA-kontrakten. Koncernens kontraktsalg har således samlet set oplevet en fremgang i forhold til første halvår Trods markant vækst i styksalget af højprisprodukter er koncernens gennemsnitlige salgspris pr. apparat faldet marginalt (-1%) i første halvår. Den primære årsag er stor vækst i kontraktsalget til engelske National Health Service samt betydelig succes for lavprisprodukterne GO og Neo, der begge blev introduceret i Virksomhedens detailaktiviteter har i halvåret oplevet en flad omsætningsudvikling, hvilket er i underkanten af væksten på de markeder, hvor koncernen driver detailforretning. Diagnostiske Instrumenter Diagnostiske Instrumenter genererede betydelig vækst i første halvår og opnåede en omsætning på DKK 138 mio. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 6/12

7 svarende til en stigning på 18% i forhold til første halvår Den organiske vækst var 20% i forhold til første halvår Væksten var bredt funderet inden for alle produktkategorier med særligt stor fremgang for udstyr til høreapparattilpasning og balancemåling samt udstyr inden for hjernestammeaudiometri. En større og mere målrettet indsats inden for salg og distribution har understøttet forretningsområdets fortsatte erobring af markedsandele. Det underliggende marked vurderes fortsat at være svagt stigende. Personlig Kommunikation Med en omsætning på DKK 118 mio. i første halvår oplevede forretningsområdet en svag salgsudvikling i forhold til i fjor. Den organiske vækst udgjorde 2%. Phonic Ear, der fremstiller trådløse kommunikationssystemer og tekniske hjælpemidler til hørehæmmede, har i det forgangne halvår oplevet en mindre tilbagegang i salget. Phonic Ear har i årets andet kvartal etableret et nyt forretningsområde, FrontRow, der omfatter højttalersystemer til klasseværelser i skoler. Et typisk system består af en trådløs mikrofon, der bæres af læreren, samt et antal højttalere placeret i klasseværelset. Undersøgelser har dokumenteret, at elevers koncentration og indlæring forbedres ved anvendelse af systemer som FrontRow. Phonic Ears nye forretningsområde vurderes at have et solidt vækstpotentiale i de kommende år. Sennheiser Communications, der på headset-området er et joint venture med tyske Sennheiser electronics, har i første halvår haft en pæn vækst inden for alle produktområder. Sennheisers nye kompakte trådløse Bluetooth-headset, BW 900, ventes fortsat frigivet til salg sidst på året. Som følge af koncernens politik om at kurssikre forventede pengestrømme i fremmed valuta ved anvendelse af terminskontrakter slår virkningen af ændrede valutakurser igennem med forsinket effekt på indtjeningen. For 2005 ventes således fortsat en negativ valutaeffekt på EBIT på DKK 30 mio. i forhold til Effekten på omsætningen manifesterer sig derimod umiddelbart i takt med de ændrede kurser. For 2005 ventes derfor en overskudsgrad på 23,0-24,0%, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end ventet tidligere på året. Indtjeningen pr. aktie (EPS) ventes fortsat at stige med 10%. Koncernens stærke pengestrømme fra driften i første halvår betyder, at der i 2005 som helhed nu ventes frie pengestrømme (eksklusive investeringer i forbindelse med erhvervelse af det nye domicil), der væsentligt overstiger niveauet i Derfor ventes nu tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på DKK mio. mod en hidtidig indikation på DKK mio. Overgang til IFRS I nærværende halvårsrapport er såvel helårs- som halvårstal for 2004 revurderet og aflagt i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder. I resultatopgørelsen for helåret 2004 er den samlede indvirkning begrænset til DKK 0,5 mio. Amortisering af goodwill har tidligere været indregnet i resultatopgørelsen, men for året 2004 ophører amortisering af goodwill og erstattes af årlige nedskrivningstest. Forskellen imellem omregning af amortisering af goodwill til henholdsvis resultat- og balancekurs er posteret på egenkapitalen. Derudover er pengestrømsopgørelsen og nøgletal korrigeret. Halvårsrapporten indeholder kun konsoliderede tal. Forventninger til regnskabsåret 2005 Efter forløbet af første halvår fastholder koncernen forventningerne til 2005 om et resultat af primært drift (EBIT) på mellem DKK mio. og DKK mio. I kraft af styrkelsen af koncernens samhandelsvalutaer i årets første seks måneder ventes nu en positiv valutaeffekt på 1% for året som helhed mod en ventet effekt på -2% ved årets begyndelse. De ændrede valutaforudsætninger betyder, at koncernen nu forventer en omsætning i 2005 på DKK 4,6-4,7 mia. eller DKK 100 mio. over de tidligere udtrykte forventninger. Koncernens organiske vækst ventes fortsat at blive 6-9% i et marked, der vokser omkring 3-5%. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 7/12

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for første halvår 2005 for William Demant Holding A/S. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt yderligere oplysningskrav for danske børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 17. august 2005 Direktion: Niels Jacobsen Bestyrelse: Niels Boserup Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Nils Smedegaard Andersen Ivan Jørgensen Ole Lundsgaard Stig Michelsen Michael Pram Rasmussen William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 8/12

9 Resultatopgørelse K O N C E R N(Beløb i DKK 1.000) 1. halvår halvår 2004 Året 2004 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Indtægter fra associerede virksomheder Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS), DKK 5,7 4,7 10,7 William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 9/12

10 balance - aktiver K O N C E R N(Beløb i DKK 1.000) 30. juni juni december 2004 Patenter og licenser Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Forudbetalinger og anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Tilgodehavender Udskudt skat, aktiv Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Ikkerealiseret avance på finansielle kontrakter Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 10/12

11 balance - passiver K O N C E R N(Beløb i DKK 1.000) 30. juni juni december 2004 Selskabskapital Valutakursreguleringer Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Rentebærende kortfristet gæld Leverandører af vare- og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Ikkerealiseret tab på finansielle kontrakter Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 11/12

12 Pengestrømsopgørelse K O N C E R N(Beløb i DKK 1.000) 1. halvår halvår 2004 Året 2004 Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger m.v. Ændring i tilgodehavender* Ændring i varebeholdninger* Ændring i kreditorer m.v.* Ændring i andre hensatte forpligtelser* Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter m.v. Finansielle omkostninger m.v. Selskabsskatter Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) Køb af virksomheder Udgiftsførte investeringer under DKK Investering i immaterielle anlægsaktiver* Investering i materielle anlægsaktiver* Salg af materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver* Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (CFFI) Forskydning i gæld, netto* Salg af egne aktier til koncernens medarbejdere Køb af egne aktier Andre reguleringer Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (CFFF) Periodens likviditetsvirkning, netto Likviditetsposition, netto primo Likviditetsposition, netto ultimo Likviditetsposition, netto ultimo, sammensættes som følger: Likvide beholdninger Rentebærende kortfristet gæld * Eksklusive tilgang ved køb af virksomheder. William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2005 Side 12/12

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 3 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal KONCERN Resultatposter, dkk mio. Nettoomsætning 1.903,3 1.976,8 4% 3.923,7 Bruttoresultat 1.254,7

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 0 1. januar - 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2000 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2018 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2018 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t. DKK Q1 2018 Q1 2017 Helåret 2017 Nettoomsætning 77.016

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q1 2017 Q1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 87,287

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Årsrapport 25 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 22 Ledelses og revisionspåtegning 24 Historien om Kongebakken 26

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for januar kvartal 2005

Delårsrapport for januar kvartal 2005 TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Odense, den 26. april 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2005 Delårsrapport for januar kvartal 2005 Resume: VT Holding koncernen har i 1. kvartal 2005 realiseret en omsætning på 286

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Omsætning 14.390 14.531 Produktionsomkostninger (6.135) (6.118) Bruttoresultat 8.255 8.413 Salgs- og distributionsomkostninger

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere