- virkelighedsnære undervisningsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- virkelighedsnære undervisningsforløb"

Transkript

1 Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse Skoleåret 2010

2

3 Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Projektet er gennemført i skoleåret: 2010 Deltagende Gymnasier: Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse 1

4 Forord Projekt: Erhvervslivskontakt Virkelighedsnære undervisningsforløb er gennemført i et samarbejde mellem BCE-skolernes gymnasieafdelinger. Projektet er gennemført i I hhx-uddannelsen tillægges det stor betydning, at undervisningen tilrettelægges i forhold til at inddrage virksomhedsnære problemstillinger i videst muligt omfang. Nærværende projekt har netop til formål at bidrager til at styrke hhx-uddannelsens erhvervsprofil yderligere. Inddragelsen af erhvervslivet i undervisningen kan ske på mange forskellige måder. Netop denne mangfoldighed af måder at inddrage erhvervslivet på i undervisningen har vi i dette projekt søgt at synliggøre. Dette kommer til udtryk ved, at de foreslåede forløb henvender sig til forskellige klassetrin og tidsmæssigt varierer fra få timer til hele uddannelsesforløbet. Projektet er muliggjort i kraft af økonomisk støtte fra Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat, der har ydet støtte gennem deres uddannelsesfonde. På vegne af BCE-skolerne udtrykker Styregruppen bag projektet derfor stor tak til Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat. 2

5 Indholdsfortegnelse: Forord 2 Projektbeskrivelse og formål 4 Oversigtsskema 6 Del 1: Virksomhedsspil: Tour de Economy 8 Præsentation af en virksomhed 10 Virksomheden og dens omverden 13 Udformning af en virksomheds reklamekampagne 15 Etablering af egen virksomhed 17 Del 2: Markedsanalyse i samarbejde med Polar Is 22 Virksomhedsbesøg hos Rockwool 25 Finansiel analyse Nykredit 28 Den finansielle krise 31 Innovation og forretningsudvikling 34 Regnskabsanalyse 37 Virksomhedsanalyse en global dansk lokal virksomhed 40 Virksomhedsspillet Big Business 44 Virksomhedsanalyse i samarbejde med Sydbank 48 Den finansielle sektor 50 Del 3: Virksomhedsanalyse forberedelse til SRP 54 Spil-op sammen med KPMG 57 Virksomhedsbesøg hos Aalborg Chokoladen 59 Virksomhedsbesøg hos NGI Aps, Stainless Steel Products 62 Branding og internationalisering 65 Del 4: Treårigt forløb med Sydbank 68 Treårigt forløb Virksomhedsadoption 70 3

6 Formålsbeskrivelse Projekt: Erhvervslivskontakt virkelighedsnære undervisningsbeskrivelser har til formål dels at styrke hhx-elevernes studiekompetencer gennem tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvor teoretiske modeller og teorier relateres og anvendes direkte i forhold til praksis i virksomheder, og dels at udarbejde et idékatalog med beskrivelser af virkelighedsnære undervisningsforløb til brug for undervisere på handelsgymnasiet. Projektet forsøger med andre ord at bringe erhvervslivet ind i undervisningen og undervisningen ud i erhvervslivet. Et tredje og væsentligt formål med projektet har været at bidrage til øget videndeling mellem uddannelsesinstitutionerne, som udbyder hhx-uddannelsen. Forløbene er primært udarbejdet i de erhvervsøkonomiske fag. De enkelte forløb er udviklet, beskrivet, implementeret og evalueret. Derfor bør de enkelte forløb relativt let kunne tilpasses til det aktuelle undervisningsforløb af andre kolleger. Inden igangsættelse af projektet udviklede Styregruppen en fælles skabelon, som skulle anvendes i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsbeskrivelserne. Formålet var dels at sikre en ensartet beskrivelse af de respektive undervisningsforløb, dels at sikre, at de nødvendige informationer fremgår af beskrivelsen. Strukturen i projektet er bygget op i fire dele. Del 1 vedr. hh1-undervisningsforløb. Del 2 vedr. hh2- undervisningsforløb. Del 3 vedr. hh3-undervisningsforløb. Del 4 vedr. forløb, som enten ikke er relateret til en bestemt årgang eller stækker sig over flere år. For at lette overskueligheden af undervisningsforløbene har vi på side 6 udarbejdet et oversigtsskema, som viser hvilke fag og hvilken årgang den konkrete undervisningsbeskrivelse er rettet imod. Projektet er offentligt tilgængeligt via Aalborg Handelsskoles hjemmeside. Desuden er projektet tilgængeligt via et link fra de øvrige deltagende skoler. Det har været en af ambitionerne med projektet, at der gerne skulle komme endnu flere undervisningsforløb til i de kommende skoleår. Det er således vores ønske, at lærere ikke blot fra BCE-skolerne men også andre handelsgymnasier - i fremtiden vil bidrage med beskrivelser af deres virkelighedsnære undervisningsforløb og sende beskrivelsen til Styregruppen. Styregruppen vil derefter sørge for at beskrivelsen tilføjes projekt: Erhvervslivskontakt virkelighedsnære undervisningsforløb. 4

7 Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektets styregruppe, som består af: Susanne Madsen, lektor, Aalborg Handelsgymnasium, Gitte Størup, lektor, Aalborg Handelsgymnasium, Jørn Dahl, uddannelschef, Aalborg Handelsgymnasium, Poul Søe Jeppesen, direktør, Aalborg Handelsskole, 5

8 Oversigtsskema over virksomhedsnære undervisningsforløb Forløb Involverede fag Årgang Virksomhedsspil: Tour de Economy VØ Hh1 Præsentation af en virksomhed VØ & AFS Hh1 Virksomheden og dens omverden VØ Hh1 Udformning af en virksomheds reklamekampagne AFS Hh1 Etablering af egen virksomhed VØ & AFS Hh1 (evt. -2) Markedsanalyse i samarbejdet med Polar Is AFS, Mat & IT Hh2 Virksomhedsbesøg hos Rockwool VØ & AFS Hh2 Finansiel analyse - Nykredit VØ & IØ Hh2 Den finansielle krise IØ, Samf. & Eng Hh2 Innovation og forretningsudvikling Inno. & AFS Hh2 Regnskabsanalyse VØ Hh2 Virksomhedsanalyse en global dansk lokal virksomhed VØ, IØ & AFS Hh2 Virksomhedsspillet Big Business VØ, Samf. & sprog Hh2 Virksomhedsanalyse i samarbejde med Sydbank VØ & Afsætning Hh2 Den finansielle sektor IØ Hh2, hh3 Virksomhedsanalyse forberedelse til SRP VØ & AFS Hh3 Spil-op sammen med KPMG VØ & Mat Hh3 Virksomhedsbesøg hos Aalborg Chokoladen AFS Hh3 Virksomhedsbesøg hos NGI Aps, Stainless Steel Products AFS Hh3 (evt. -2) Branding og Internationalisering AFS & Eng Hh3 Treårigt forløb med Sydbank VØ & Fin Hh1 3 Treårigt forløb - Virksomhedsadoption VØ & Eng Hh1 3 6

9 Del 1 7

10 HH1 Virksomhedsspil (virksomhedsøkonomi og afsætning) Ledelsen af en engrosvirksomhed Tour de Economy Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Spildag med Tour de Economy. I spillet skal op til 6 grupper i konkurrence med hinanden drive en engrosvirksomhed, som handler med cykler. Hver gruppe udgør ledelsen i virksomheden. I spildagene arbejdes der med et virksomhedsspil, der er udviklet ud fra en målsætning om at give deltagerne en overordnet forståelse for de økonomiske, afsætningsmæssige, organisatoriske og øvrige sammenhænge i en handelsvirksomhed. Deltagerne er elever fra HHX eller HG. Eleverne deles op i max. 6 grupper á 3-6 personer, som svarer til en virksomhed i spillet. Spilstyreren giver en introduktion til virksomheden og spillets regler. Virksomhederne dyster herefter over 5 år mod hinanden, udfordret af de grundlæggende elementer i spillet suppleret med de aktuelle elementer, som en spilstyrer altid kan smide ind i spillet. Forudsætninger og baggrund Formål Spillet kræver ingen forkundskaber hos deltagerne. Opnå forståelse for det at drive en handelsvirksomhed, herunder de økonomiske sammenhænge på en anderledes og virkelighedsnær måde. Mål At eleven får indblik i: strategisk planlægning resultatvurdering beslutningstagen samarbejde økonomisk overblik Kernestof Virksomhedsspillet giver mulighed for at inddrage følgende kernestof fra VØ: strategisk planlægning konkurrencesituation regnskabsanalyse likviditetsstyring regnskabsopstilling Udover ovenstående vil kernestof fra andre af handelsgymnasiets fag kunne implementeres. Didaktik Læring gennem leg. Virksomhedsspillet Tour de Economy er en avanceret form for leg med en høj grad af fagligt indhold. Arbejdsformer Tour de Economy kan spilles af op til 6 hold, som består af 3-6 elever. Samtlige 6 hold får efter en grundig introduktion til opgave at styre en fiktiv virksomhed over 5 år i direkte konkurrence med hinanden, dvs. holdene dyster direkte mod 8

11 Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Opfyldelse af mål hinanden. At kunne samarbejde er vigtig for at opnå et godt resultat og læringsformen er learing by doing man prøver sig frem og lærer af sine fejl. Virksomhederne skal fastsætte sortiment, indkøbsmængder og markedsføringsindsats. En gang årligt udarbejdes regnskab for virksomheden. Vinderen er den virksomhed, som ved spillets slutning har oparbejdet den største egenkapital over spilperioden. Spillet tager timer at afvikle og kan spilles over en lang dag eller to almindelige skoledage. Hovedparten af eleverne bliver meget engagerede og får en bedre forståelse for de økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Det vurderes, at målene blev opfyldt for hovedparten af eleverne. 9

12 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Præsentation af en virksomhed Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Mål Kernestof Didaktik Præsentation af en virksomhed Dette forløb skal styrke elevernes evne til at bruge teorier og modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi på en konkret virksomhed. Der arbejdes i grupper på 3-4 personer ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Inden opstart af forløbet er følgende teorier og modeller gennemgået i afsætning: værdikæden, SWOT-analyse, omverdensforhold og konsumentmarkedet. I VØ er følgende teorier og modeller gennemgået: virksomhedstyper, ejerformer, idé og mål, SWOT-analyse, værdikæde, virksomhedens interessenter, erhvervshovedgrupper og erhvervsstrukturen. I forløbet indgår et besøg hos en detailvirksomhed, f.eks. Neye, Skoringen eller Bog & Idé, hvor eleverne kan stille spørgsmål til medarbejderne. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor grupperne præsenterer den besøgte virksomhed. Herefter evaluerer underviserne forløbet med en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Der er taget udgangspunkt i fagene virksomhedsøkonomi (A/B) og afsætning (A/B). Forløbet placeret i efteråret på 1.g. Forløbet kan gennemføres med alle typer virksomheder. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer til gennem gruppearbejde og en mundtlig fremstilling at overskue, bearbejde, sammenfatte og formidle fagligt stof. Eleverne skal kunne: identificere og forstå virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige fagområder opnå viden om et emne ved at kombinere forskellige fag anvende teori og metode fra forskellige fag på virkelighedsnære problemstillinger reflektere over de i forløbet anvendte arbejdsformer, herunder gruppearbejde. Virksomhedsøkonomi og afsætning: virksomhedens samspil med omverdenen viden om virksomhedens branche- og markedsfor- hold virksomhedens strategiske muligheder metoder til informationsindsamling og -behandling virksomhedens interne og eksterne forhold I forløbet veksles der mellem det induktive og det deduktive undervisningsprincip. Det induktive princip suppleres med det deduktive i forbindelse med gennemgangen af de enkelte stofområder 10

13 Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Eksempel på oplæg inden forløbet. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse. Mundtlig fremlæggelse i PowerPoint suppleret med et miniprojekt (manuskript). Præsentation af forløbet og udlevering af oplæg (1 lektion à 45 min.) Personlighedstest og gruppedannelse (1 lektion à 45 min.) Informationssøgning og kildekritik (2 lektioner à 45 min.) Opstart af gruppearbejde (2 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg (4 lektioner à 45 min) Gruppearbejde forsat (5 lektioner à 45 min) Fremlæggelser (20 min. pr. gruppe) Evaluering af forløbet og gruppeprocessen (1 lektion à 45 min.) Der gives en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: evnen til at anvende teoretiske metoder på en eksisterende virksomhed evnen til at bearbejde informationer og udleveret materiale dybdegående I grupper skal der udarbejdes en PowerPoint præsentation suppleret med et mini-projekt (manuskript) som fremlægges i grupper om virksomheden Neye (Skoringen, Bog & Idé eller en anden virksomhed). Indhold: På forsiden anføres emne, navne på gruppens deltagere, klasse, skole, dato. Forsiden må gerne være kreativt udformet Kort præsentation af virksomheden (historie, hovedaktivitet, hovedkvarter, antal ansatte, ledelse) Beskrivelse af virksomhedstype og ejerform samt fordele og ulemper ved ejerformen Udarbejdelse af SWOT-analyse samt forslag til virksomhedens idé og mål Udarbejdelse af værdikæde for virksomheden Udarbejdelse af en omverdensmodel med virksomheden i midten. Beskrivelse af hvordan de forskellige faktorer påvirker virksomheden Udvælgelse af 3 interessenter, som gruppen mener, har stor betydning for virksomheden og beskrivelse af deres indbyrdes bidrag og belønning Redegørelse for, hvilken erhvervshovedgruppe virksomheden er i, og hvordan udviklingen generelt har været i denne erhvervsgruppe Redegørelse for, hvor virksomheden kan indplaceres i erhvervsstrukturen, og hvordan udviklingen har været Beregn indekstal for de tilgængelige år for alle indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen indtil 11

14 Afvikling af forløbet Opfyldelse af mål Resultat før renter (Resultat af primær drift). Årsrapporterne findes på Udarbejd en konklusion hvordan er jeres vurdering af virksomheden hvordan ser den overordnede situation ud og hvordan vurderer I virksomhedens fremtid Kilde/litteraturliste Forløbet og samarbejdet med virksomheden fungerede godt. Det blev tydeligt for eleverne, at de lærte teorier faktisk bruges i virkeligheden. Eleverne fik i høj grad opfyldt de opstillede mål. 12

15 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Virksomheden og dens omverden Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Virksomheden og dens omverden Dette forløb skal styrke elevernes evne til at bruge teorier og modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi på en konkret virksomhed. Der arbejdes i grupper på 3-4 elever ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Inden opstart af forløbet er der gennemgået teorier og modeller i afsætning og virksomhedsøkonomi vedrørende virksomheden og dens omverden. I forløbet indgår et besøg hos revisionsfirmaet Beierholm, hvor eleverne kan stille spørgsmål til en partner og en HR-medarbejder. Der indsamles også informationer fra andre kilder. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor grupperne præsenterer et oplæg om den besøgte virksomhed. Herefter evaluerer underviserne forløbet med en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Der er taget udgangspunkt i virksomhedsøkonomi (A/B) og afsætning (A/B). Forløbet placeret i efteråret på 1.g. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm, men det kan gennemføres med alle typer virksomheder. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer at overskue, bearbejde, sammenfatte og formidle fagligt stof. Eleverne skal kunne: identificere og forstå virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige fagområder erhverve sig viden om et emne ved at kombinere forskellige fag anvende teori og metode fra forskellige fag på virkelighedsnære problemstillinger reflektere over de i forløbet anvendte arbejdsformer VØ og afsætning: virksomhedens samspil med omverdenen virksomhedens branche- og markedsforhold virksomhedens strategiske muligheder virksomhedens interne og eksterne forhold i praksis konkurrencestrategier og vækststrategier I forløbet veksles der mellem det induktive og det deduktive undervisningsprincip. Det induktive princip suppleres med det deduktive i forbindelse med gennemgangen af de enkelte stofområder inden forløbets start. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse. 13

16 Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Eksempel på oplæg Afvikling af forløbet Opfyldelse af mål Mundtlig fremlæggelse på baggrund af en PowerPoint Præsentation af forløbet og udlevering af oplæg samt gruppedannelse (1 lektion à 45 min.) Opstart af gruppearbejde (2 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg (4 lektioner à 45 min.) Gruppearbejde forsat (4 lektioner à 45 min.) Fremlæggelse og evaluering (20 min. pr. gruppe) Der gives en mundtlig tilbagemelding og karakter. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: evnen til at anvende teoretiske metoder på en virksomhed evnen til at argumentere for valg af strategier mv. evnen til at bearbejde informationer, herunder udleveret materiale dybdegående I grupper skal der udarbejdes en gruppepræsentation om revisionsfirmaet Beierholm. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende: Faktuelle forhold: Hovedaktivitet Historie Hovedsæde (hjemsted) Antal ansatte Ledelse (bestyrelsesformand og administrerende direktør) Omsætning for de seneste 3 regnskabsår Resultat (overskud/underskud) for de seneste 3 regnskabsår Samlede aktiver i det seneste regnskab Egenkapitalen i det seneste regnskab Analyser mv.: Nær- og fjernmiljø vigtige aktører i Beierholms nær- og fjernmiljø Interessegrupper vigtige interessegrupper herunder deres bidrag og belønning Virksomhedstype Funktioner i virksomheden Swot-analyse og idégrundlag Værdikæde stærke og svage sider Konkurrencestrategi Vækststrategi Forløbet og samarbejdet med Beierholm fungerede godt. Inddragelse af Beierholm i projektet højnede udbyttet for eleverne og virkede meget motiverende og afvekslende. Det blev tydeligt for eleverne, at de lærte teorier faktisk bruges i virkeligheden. Eleverne fik i høj grad nået de opstillede mål. 14

17 HH1 Projekt med afsætning Udformning af en virksomheds reklamekampagne Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål: Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Udformning af en virksomheds reklamekampagne Dette forløb skal få eleverne til at arbejde praksisorienteret og kreativt med en virksomheds markedsføring. Der arbejdes i grupper ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Som opstart på forløbet er AIDA-modellen gennemgået, og eleverne skal tage udgangspunkt i denne ved udarbejdelsen af reklamematerialet. Eleverne arbejder i grupper à 3 elever, og underviseren indgår som sparring/konsulent med kommentarer til deres forslag/arbejde. Underviseren bør ikke påvirke indhold/set up i deres kampagneforslag, men mere sparre i forhold til detaljer/opsætning. Eleverne vælger selv emne for kampagnen, eksempelvis virksomhed/produkt/holdningskampagne. Der er taget udgangspunkt i afsætning A. Forløbet er placeret i 1.g, 2. semester. Forløbet har 2 formål: dels anvendes det som et afbræk i den traditionelle undervisning og dels giver det mulighed for at inddrage reklamer/kampagner, der ellers først er placeret på 2. år. Det giver mulighed for løbende at præsentere og diskutere praktiske eksempler på reklamer på klassen, da eleverne dermed opnår en større forståelse for teorien. Eleverne skal kunne: bruge den præsenterede kommunikationsmodel demonstrere evne til at opbygge en reklamekampagne med afsæt i en selvvalgt platform fremlægge deres forslag på klassen samarbejde om at lave en struktureret fremlæggelse AIDA- model Målgruppebeskrivelse Elementer hentet fra kommunikationsteorien, fx budskabstyper. Problemorienteret, samarbejde i grupper, klassegennemgang (AIDA), produktorienteret. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse på klassen. Forløbet afsluttes med besøg fra et reklamebureau, der dels fortæller om det daglige arbejde og dels giver en grundig feedback på de udvalgte (de 2 bedste pr. klasse) kampagner. Udvælgelsen skal virke som en motivationsfaktor. Hver gruppe afleverer: 2 eksempler på reklamer (forskellige medier) samt en side med overvejelser og begrundelser for kampagneforslaget. 1 lektion introduktion af AIDA-modellen 6 lektioner hvor eleverne arbejder med opgaven 15

18 Evaluering Eksempel på oplæg 2 lektioner hvor grupperne fremlægger deres arbejde 2 lektioner med besøg fra et reklamebureau ½ lektion med afrunding/evaluering af forløbet Efter hver fremlæggelse giver de øvrige grupper feedback til den fremlæggende gruppe. Der gives en mundtlig tilbagemelding (ingen karakter) til samtlige grupper. Derudover får de 2 bedste reklamekampagner feedback fra reklamebureauet (ved besøget). I skal i grupper lave et forslag til en reklamekampagne. 1. I skal fastlægge et emne for jeres reklamekampagne. I kan vælge et produkt (eksisterende/nyt), en forening, en uddannelse, en holdning eller andet (skal godkendes). 2. I skal herefter vælge og beskrive den målgruppe, som I vil henvende jer til. Kom ind på både geografi, demografi (alder, køn, indkomst osv.) og livsstil. 3. I skal lave mindst 2 forskellige former for reklamemateriale, f.eks. annonce/reklame (skal indgå) og derudover skal I vælge ét af følgende: brochure, poster, streamer, plakat, postkort. 4. Fastlæg det ønskede budskab for kampagnen. Der skal være et overordnet tema for det reklamemateriale, I laver. 5. Derefter skal I overveje AIDA-modellen på jeres reklamemateriale. Husk at være troværdige i jeres reklamemateriale. Hver gruppe skal fremlægge sin reklamekampagne for klassen (ca. 10 min. pr. gruppe) med begrundelser de trufne valg. Afvikling af forløbet (evaluering) Opfyldelse af mål (evaluering) Hver gruppe afleverer sammen med reklamematerialet et A4 ark med begrundelser og overvejelser vedrørende reklamekampagnen. Der skal altså afleveres 2 eksemplarer. De 2 bedste forslag bliver afleveret til reklamebureauet. Dette forløb giver eleverne rig mulighed for at afprøve deres kreativitet og afprøve teorierne i en praktisk situation med erhvervslivet som sparringspartner. Eleverne har i høj grad nået målet for forløbet, og jeg gentager gerne forløbet i ovenstående form. 16

19 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Etablering af egen virksomhed Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Etablering af egen virksomhed Eleverne arbejder i grupper og finder i fællesskab på en idé til en virksomhed, som de kunne tænke sig at etablere. I dette forløb udarbejder eleverne en mini forretningsplan, der indeholder beskrivelse af produkt/serviceydelse, idé, swot-analyse, målgruppe, markedsføring, konkurrenter. Hertil kommer virksomhedstype, ejerform, etableringsbudget og driftsbudget samt ejernes muligheder for at skaffe egenkapital til etableringen af virksomheden. Klassen kommer på virksomhedsbesøg hos Spar Nord, og her holder en medarbejder fra kreditkontoret foredrag om, hvad Spar Nord lægger vægt på ved kreditvurderingen af en iværksætter. Opgaven er formuleret af underviserne, og besvarelsen af opgaven stiller krav om inddragelse af teoretiske metoder og modeller fra virksomhedsøkonomi og afsætning. Eleverne kan søge vejledning hos underviserne. Gruppernes forretningsplaner afleveres til underviserne til gennemlæsning, og de 4 bedste forretningsplaner sendes til kreditmedarbejderen til gennemlæsning og vurdering. De 4 udvalgte grupper udarbejder en præsentation af deres idé og forretningsplan, der fremvises for Spar Nords kreditmedarbejder, underviserne og klassen. De 4 øvrige grupper fungerer på skift som opponentgrupper og noterer kreditmedarbejderens og undervisernes kommentarer. Alle grupper får en detaljeret retning af deres forretningsplan fra deres undervisere. Der er taget udgangspunkt i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Forløbet placeres på 1.g. Forløbet kan også afvikles i sammenhæng med Innovation C på 2.g. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med Spar Nord. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer til etablering af egen virksomhed. De får gennem udarbejdelse af en mini forretningsplan fokus på de centrale emner, der skal afdækkes, for at man kan få finansieret et eventuelt kapitalbehov i et pengeinstitut. Eleverne anvender teorier fra virksomhedsøkonomi og afsætning på en virksomhed, som de interesserer sig for, og som de tror på, der er behov for. Eleverne møder erhvervslivet og får et indblik i, hvordan pengeinstitutterne arbejder i forbindelse med iværksætteri. Endelig bliver elevernes skriftlige kompetence øget ved at de 17

20 Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan gennem en skriftlig aflevering bearbejder, disponerer og sammenfatter en faglig problemstilling. Eleverne skal kunne: redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder anvende viden om en virksomheds afsætnings-mæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse anvende teori og metode på virkelighedsnære problemstillinger anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige problemstillinger beherske fremstillingsformen i en skriftlig faglig opgave (som her er rapportformen). Demonstrere evne til at samarbejde i grupper VØ: virksomhedens økonomiske styring indtægter og omkostning budgettering Afsætning: virksomhedens interne og eksterne forhold strategisk planlægning markedsforhold konkurrenceforhold købsadfærd Der arbejdes deduktivt i forbindelse med den teorigennemgang, som lægger op til forløbet og induktivt i gruppearbejdet med udarbejdelsen af forretningsplanen. Læreroplæg, hvor rammerne for forløbet præsenteres. Arbejdsformen er gruppearbejde med diskussion og argumentation, medens opgaven besvares. Gæsteforelæsning ved et virksomhedsbesøg hos Spar Nord, hvor kreditvurdering af iværksættere er på dagsordenen. Præsentationer af udvalgte forretningsidéer hjemme på skolen med besøg af kreditmedarbejderen fra Spar Nord. En skriftlig aflevering bestående af en mini forretnings-plan. En PowerPoint præsentation samt fremlæggelse fra den bedste halvdel af grupperne. Præsentation af undervisningsforløbet, udlevering af opgaveformulering samt gruppearbejde med udarbejdelse af forretningsplan (10 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg og foredrag (2 lektioner à 45 min). Hertil kommer transporttid til og fra virksomheden. Præsentationer på klassen 2-3 lektioner. 18

21 Evaluering 1 lektion til tilbagelevering af forretningsplanen og evaluering af forløbet. Alle grupper får en detaljeret skriftlig tilbagemelding med en karakter fra deres lærere. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: at der er en klar og præcis beskrivelse af virksomhedens idé at der er en klar sammenhæng mellem den stillede opgave og forretningsplanens opbygning at der er en bred anvendelse af teoretiske modeller fra begge fag at teorien løbende relateres til praksis at de trufne beslutninger er begrundede, og forudsætningerne for beregningerne er tydelige at der er taget højde for, hvad Spar Nord lægger vægt på ved vurderingen af iværksætterens idé og forretningsplan at forretningsplanen er formidlet på en læsevenlig og overskuelig måde at de formelle krav til rapportskrivning er overholdt Eksempel på opgaveformulering De udvalgte grupper får efter præsentationen en tilbagemelding fra kreditmedarbejderen fra Spar Nord. Forside: titel, fag, gruppemedlemmers navne, klasse, skole, vejledere. Indholdsfortegnelse: Produkt/Serviceydelse: Beskriv det produkt/den serviceydelse, som jeres virksomhed ønsker at tilbyde kunderne. Beskrivelsen skal indeholde, hvilket sortiment I vil tilbyde. Redegør for og begrund jeres valg af virksomhedstype. Virksomheden: I skal navngive jeres virksomhed samt bestemme ejerform. I skal i den forbindelse også angive, hvor I regner med, at virksomheden skal være beliggende. Idé: I udformer virksomhedens idé - hvilket behov ønsker jeres virksomhed at dække, hos hvilke kundesegmenter, hvordan? Der udarbejdes en SWOT-analyse, som kommenteres. Målgruppe: Kort beskrivelse af målgruppen hvem skal være jeres primære kunder? Hvad er målgruppens behov og købemotiver. Markedsføring: Beskriv, hvordan I vil gøre opmærksom på, at jeres virksomhed er blevet etableret, og udarbejd jeres åbningsannonce. Konkurrenter: Redegør for de nærmeste konkurrenter. Budget: Udarbejdelse af et etableringsbudget over anskaffelser i forbindelse med etableringen af virksomheden. Herunder skal I tage stilling til jeres 19

22 Afvikling af forløbet (evaluering) Opfyldelse af mål (evaluering) Forbedringsforslag egenkapital og det deraf følgende lånebehov. Udarbejdelse af et driftsbudget over virksomhedens indtægter og omkostninger. Konklusion: Giv afslutningsvis jeres vurdering af, hvorvidt virksomheden er levedygtig. Et lærerigt forløb, som eleverne godt kunne lide at arbejde med. Det kan være vanskeligt for eleverne at blive enige om, hvilken virksomhed der skal etableres så styr tiden her. Det er kun den bedste halvdel, der præsenterer deres idé for kreditmedarbejderen, hvilket skyldes prioritering af tid til afvikling af forløbet og et vist hensyn til kreditmedarbejderens tidsmæssige forbrug. Eleverne opfyldte i høj grad målene, men havde dog vanskeligt ved at vurdere virksomhedens levedygtighed. Hvis tiden tillader det, kan det overvejes, om alle grupper skal præsentere deres idé og forretningsplan for kreditmedarbejderen fra Spar Nord. 20

23 Del 2 21

24 HH2 Projekt med IT, afsætning og matematik Markedsanalyse i samarbejde med Polar Is Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål: Mål Kernestof Markedsanalyse Dette forløb er basis for elevernes indlæring af praktisk markedsanalyse og informationsindsamling samt præsentation af indsamlet materiale. Der arbejdes med konkret indsamling af data, optælling og strukturering af data samt præsentation af samme. Spørgeskemaet er formuleret af underviser og virksomhed. Besvarelsen af opgaven kræver inddragelse af teoretiske metoder og modeller fra afsætning. Herudover benyttes viden og ekspertise fra matematik og IT. Det hele sker med udgangspunkt i et produkt fra en dansk mærkevarevirksomhed. Eleverne arbejder i grupper og kan søge vejledning hos underviserne. Afslutning og evaluering sker på baggrund af en PowerPoint-præsentation samt en rapport til virksomheden. Der er taget udgangspunkt i faget Afsætning A/B og viden fra Matematik og IT inddrages. Forløbet placeres på 2. år i samme periode, som Erhvervscase undervisningen afvikles. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med den konkrete virksomhed og er baseret på smagstest af mærkevareprodukter, i dette tilfælde Polar Is. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetence til informationsindsamling, informationsbehandling og præsentation. Eleverne skal kunne: demonstrere evne til faglig fordybelse anvende teoretiske metoder og modeller på en eksisterende virksomhed udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale demonstrere evne til faglig resultatformidling formulere og strukturere resultater på en overskuelig måde IT brug af excel til optælling og strukturering af data brug af excel til udarbejdelse af tabeller og diagrammer brug af Power Point til præsentation brug af Word til rapportskrivning Afsætning: metoder til informationsindsamling og behandling resultatformidling Matematik: procentregning 22

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014-15, maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2018) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 pr. 30. september 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009-2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2014 - juni 2015 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Erhvervsøkonomi C Emilie Hjorth Ceylan 3 EØ/Valgfag Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Bornholmserhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Haderslev Handelsskole hhx Erhvervscase Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Frederik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse Erhvervscase, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2018 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsbeskrivelse Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere