- virkelighedsnære undervisningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- virkelighedsnære undervisningsforløb"

Transkript

1 Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse Skoleåret 2010

2

3 Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Projektet er gennemført i skoleåret: 2010 Deltagende Gymnasier: Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse 1

4 Forord Projekt: Erhvervslivskontakt Virkelighedsnære undervisningsforløb er gennemført i et samarbejde mellem BCE-skolernes gymnasieafdelinger. Projektet er gennemført i I hhx-uddannelsen tillægges det stor betydning, at undervisningen tilrettelægges i forhold til at inddrage virksomhedsnære problemstillinger i videst muligt omfang. Nærværende projekt har netop til formål at bidrager til at styrke hhx-uddannelsens erhvervsprofil yderligere. Inddragelsen af erhvervslivet i undervisningen kan ske på mange forskellige måder. Netop denne mangfoldighed af måder at inddrage erhvervslivet på i undervisningen har vi i dette projekt søgt at synliggøre. Dette kommer til udtryk ved, at de foreslåede forløb henvender sig til forskellige klassetrin og tidsmæssigt varierer fra få timer til hele uddannelsesforløbet. Projektet er muliggjort i kraft af økonomisk støtte fra Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat, der har ydet støtte gennem deres uddannelsesfonde. På vegne af BCE-skolerne udtrykker Styregruppen bag projektet derfor stor tak til Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat. 2

5 Indholdsfortegnelse: Forord 2 Projektbeskrivelse og formål 4 Oversigtsskema 6 Del 1: Virksomhedsspil: Tour de Economy 8 Præsentation af en virksomhed 10 Virksomheden og dens omverden 13 Udformning af en virksomheds reklamekampagne 15 Etablering af egen virksomhed 17 Del 2: Markedsanalyse i samarbejde med Polar Is 22 Virksomhedsbesøg hos Rockwool 25 Finansiel analyse Nykredit 28 Den finansielle krise 31 Innovation og forretningsudvikling 34 Regnskabsanalyse 37 Virksomhedsanalyse en global dansk lokal virksomhed 40 Virksomhedsspillet Big Business 44 Virksomhedsanalyse i samarbejde med Sydbank 48 Den finansielle sektor 50 Del 3: Virksomhedsanalyse forberedelse til SRP 54 Spil-op sammen med KPMG 57 Virksomhedsbesøg hos Aalborg Chokoladen 59 Virksomhedsbesøg hos NGI Aps, Stainless Steel Products 62 Branding og internationalisering 65 Del 4: Treårigt forløb med Sydbank 68 Treårigt forløb Virksomhedsadoption 70 3

6 Formålsbeskrivelse Projekt: Erhvervslivskontakt virkelighedsnære undervisningsbeskrivelser har til formål dels at styrke hhx-elevernes studiekompetencer gennem tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvor teoretiske modeller og teorier relateres og anvendes direkte i forhold til praksis i virksomheder, og dels at udarbejde et idékatalog med beskrivelser af virkelighedsnære undervisningsforløb til brug for undervisere på handelsgymnasiet. Projektet forsøger med andre ord at bringe erhvervslivet ind i undervisningen og undervisningen ud i erhvervslivet. Et tredje og væsentligt formål med projektet har været at bidrage til øget videndeling mellem uddannelsesinstitutionerne, som udbyder hhx-uddannelsen. Forløbene er primært udarbejdet i de erhvervsøkonomiske fag. De enkelte forløb er udviklet, beskrivet, implementeret og evalueret. Derfor bør de enkelte forløb relativt let kunne tilpasses til det aktuelle undervisningsforløb af andre kolleger. Inden igangsættelse af projektet udviklede Styregruppen en fælles skabelon, som skulle anvendes i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsbeskrivelserne. Formålet var dels at sikre en ensartet beskrivelse af de respektive undervisningsforløb, dels at sikre, at de nødvendige informationer fremgår af beskrivelsen. Strukturen i projektet er bygget op i fire dele. Del 1 vedr. hh1-undervisningsforløb. Del 2 vedr. hh2- undervisningsforløb. Del 3 vedr. hh3-undervisningsforløb. Del 4 vedr. forløb, som enten ikke er relateret til en bestemt årgang eller stækker sig over flere år. For at lette overskueligheden af undervisningsforløbene har vi på side 6 udarbejdet et oversigtsskema, som viser hvilke fag og hvilken årgang den konkrete undervisningsbeskrivelse er rettet imod. Projektet er offentligt tilgængeligt via Aalborg Handelsskoles hjemmeside. Desuden er projektet tilgængeligt via et link fra de øvrige deltagende skoler. Det har været en af ambitionerne med projektet, at der gerne skulle komme endnu flere undervisningsforløb til i de kommende skoleår. Det er således vores ønske, at lærere ikke blot fra BCE-skolerne men også andre handelsgymnasier - i fremtiden vil bidrage med beskrivelser af deres virkelighedsnære undervisningsforløb og sende beskrivelsen til Styregruppen. Styregruppen vil derefter sørge for at beskrivelsen tilføjes projekt: Erhvervslivskontakt virkelighedsnære undervisningsforløb. 4

7 Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektets styregruppe, som består af: Susanne Madsen, lektor, Aalborg Handelsgymnasium, Gitte Størup, lektor, Aalborg Handelsgymnasium, Jørn Dahl, uddannelschef, Aalborg Handelsgymnasium, Poul Søe Jeppesen, direktør, Aalborg Handelsskole, 5

8 Oversigtsskema over virksomhedsnære undervisningsforløb Forløb Involverede fag Årgang Virksomhedsspil: Tour de Economy VØ Hh1 Præsentation af en virksomhed VØ & AFS Hh1 Virksomheden og dens omverden VØ Hh1 Udformning af en virksomheds reklamekampagne AFS Hh1 Etablering af egen virksomhed VØ & AFS Hh1 (evt. -2) Markedsanalyse i samarbejdet med Polar Is AFS, Mat & IT Hh2 Virksomhedsbesøg hos Rockwool VØ & AFS Hh2 Finansiel analyse - Nykredit VØ & IØ Hh2 Den finansielle krise IØ, Samf. & Eng Hh2 Innovation og forretningsudvikling Inno. & AFS Hh2 Regnskabsanalyse VØ Hh2 Virksomhedsanalyse en global dansk lokal virksomhed VØ, IØ & AFS Hh2 Virksomhedsspillet Big Business VØ, Samf. & sprog Hh2 Virksomhedsanalyse i samarbejde med Sydbank VØ & Afsætning Hh2 Den finansielle sektor IØ Hh2, hh3 Virksomhedsanalyse forberedelse til SRP VØ & AFS Hh3 Spil-op sammen med KPMG VØ & Mat Hh3 Virksomhedsbesøg hos Aalborg Chokoladen AFS Hh3 Virksomhedsbesøg hos NGI Aps, Stainless Steel Products AFS Hh3 (evt. -2) Branding og Internationalisering AFS & Eng Hh3 Treårigt forløb med Sydbank VØ & Fin Hh1 3 Treårigt forløb - Virksomhedsadoption VØ & Eng Hh1 3 6

9 Del 1 7

10 HH1 Virksomhedsspil (virksomhedsøkonomi og afsætning) Ledelsen af en engrosvirksomhed Tour de Economy Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Spildag med Tour de Economy. I spillet skal op til 6 grupper i konkurrence med hinanden drive en engrosvirksomhed, som handler med cykler. Hver gruppe udgør ledelsen i virksomheden. I spildagene arbejdes der med et virksomhedsspil, der er udviklet ud fra en målsætning om at give deltagerne en overordnet forståelse for de økonomiske, afsætningsmæssige, organisatoriske og øvrige sammenhænge i en handelsvirksomhed. Deltagerne er elever fra HHX eller HG. Eleverne deles op i max. 6 grupper á 3-6 personer, som svarer til en virksomhed i spillet. Spilstyreren giver en introduktion til virksomheden og spillets regler. Virksomhederne dyster herefter over 5 år mod hinanden, udfordret af de grundlæggende elementer i spillet suppleret med de aktuelle elementer, som en spilstyrer altid kan smide ind i spillet. Forudsætninger og baggrund Formål Spillet kræver ingen forkundskaber hos deltagerne. Opnå forståelse for det at drive en handelsvirksomhed, herunder de økonomiske sammenhænge på en anderledes og virkelighedsnær måde. Mål At eleven får indblik i: strategisk planlægning resultatvurdering beslutningstagen samarbejde økonomisk overblik Kernestof Virksomhedsspillet giver mulighed for at inddrage følgende kernestof fra VØ: strategisk planlægning konkurrencesituation regnskabsanalyse likviditetsstyring regnskabsopstilling Udover ovenstående vil kernestof fra andre af handelsgymnasiets fag kunne implementeres. Didaktik Læring gennem leg. Virksomhedsspillet Tour de Economy er en avanceret form for leg med en høj grad af fagligt indhold. Arbejdsformer Tour de Economy kan spilles af op til 6 hold, som består af 3-6 elever. Samtlige 6 hold får efter en grundig introduktion til opgave at styre en fiktiv virksomhed over 5 år i direkte konkurrence med hinanden, dvs. holdene dyster direkte mod 8

11 Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Opfyldelse af mål hinanden. At kunne samarbejde er vigtig for at opnå et godt resultat og læringsformen er learing by doing man prøver sig frem og lærer af sine fejl. Virksomhederne skal fastsætte sortiment, indkøbsmængder og markedsføringsindsats. En gang årligt udarbejdes regnskab for virksomheden. Vinderen er den virksomhed, som ved spillets slutning har oparbejdet den største egenkapital over spilperioden. Spillet tager timer at afvikle og kan spilles over en lang dag eller to almindelige skoledage. Hovedparten af eleverne bliver meget engagerede og får en bedre forståelse for de økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Det vurderes, at målene blev opfyldt for hovedparten af eleverne. 9

12 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Præsentation af en virksomhed Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Mål Kernestof Didaktik Præsentation af en virksomhed Dette forløb skal styrke elevernes evne til at bruge teorier og modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi på en konkret virksomhed. Der arbejdes i grupper på 3-4 personer ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Inden opstart af forløbet er følgende teorier og modeller gennemgået i afsætning: værdikæden, SWOT-analyse, omverdensforhold og konsumentmarkedet. I VØ er følgende teorier og modeller gennemgået: virksomhedstyper, ejerformer, idé og mål, SWOT-analyse, værdikæde, virksomhedens interessenter, erhvervshovedgrupper og erhvervsstrukturen. I forløbet indgår et besøg hos en detailvirksomhed, f.eks. Neye, Skoringen eller Bog & Idé, hvor eleverne kan stille spørgsmål til medarbejderne. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor grupperne præsenterer den besøgte virksomhed. Herefter evaluerer underviserne forløbet med en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Der er taget udgangspunkt i fagene virksomhedsøkonomi (A/B) og afsætning (A/B). Forløbet placeret i efteråret på 1.g. Forløbet kan gennemføres med alle typer virksomheder. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer til gennem gruppearbejde og en mundtlig fremstilling at overskue, bearbejde, sammenfatte og formidle fagligt stof. Eleverne skal kunne: identificere og forstå virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige fagområder opnå viden om et emne ved at kombinere forskellige fag anvende teori og metode fra forskellige fag på virkelighedsnære problemstillinger reflektere over de i forløbet anvendte arbejdsformer, herunder gruppearbejde. Virksomhedsøkonomi og afsætning: virksomhedens samspil med omverdenen viden om virksomhedens branche- og markedsfor- hold virksomhedens strategiske muligheder metoder til informationsindsamling og -behandling virksomhedens interne og eksterne forhold I forløbet veksles der mellem det induktive og det deduktive undervisningsprincip. Det induktive princip suppleres med det deduktive i forbindelse med gennemgangen af de enkelte stofområder 10

13 Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Eksempel på oplæg inden forløbet. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse. Mundtlig fremlæggelse i PowerPoint suppleret med et miniprojekt (manuskript). Præsentation af forløbet og udlevering af oplæg (1 lektion à 45 min.) Personlighedstest og gruppedannelse (1 lektion à 45 min.) Informationssøgning og kildekritik (2 lektioner à 45 min.) Opstart af gruppearbejde (2 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg (4 lektioner à 45 min) Gruppearbejde forsat (5 lektioner à 45 min) Fremlæggelser (20 min. pr. gruppe) Evaluering af forløbet og gruppeprocessen (1 lektion à 45 min.) Der gives en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: evnen til at anvende teoretiske metoder på en eksisterende virksomhed evnen til at bearbejde informationer og udleveret materiale dybdegående I grupper skal der udarbejdes en PowerPoint præsentation suppleret med et mini-projekt (manuskript) som fremlægges i grupper om virksomheden Neye (Skoringen, Bog & Idé eller en anden virksomhed). Indhold: På forsiden anføres emne, navne på gruppens deltagere, klasse, skole, dato. Forsiden må gerne være kreativt udformet Kort præsentation af virksomheden (historie, hovedaktivitet, hovedkvarter, antal ansatte, ledelse) Beskrivelse af virksomhedstype og ejerform samt fordele og ulemper ved ejerformen Udarbejdelse af SWOT-analyse samt forslag til virksomhedens idé og mål Udarbejdelse af værdikæde for virksomheden Udarbejdelse af en omverdensmodel med virksomheden i midten. Beskrivelse af hvordan de forskellige faktorer påvirker virksomheden Udvælgelse af 3 interessenter, som gruppen mener, har stor betydning for virksomheden og beskrivelse af deres indbyrdes bidrag og belønning Redegørelse for, hvilken erhvervshovedgruppe virksomheden er i, og hvordan udviklingen generelt har været i denne erhvervsgruppe Redegørelse for, hvor virksomheden kan indplaceres i erhvervsstrukturen, og hvordan udviklingen har været Beregn indekstal for de tilgængelige år for alle indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen indtil 11

14 Afvikling af forløbet Opfyldelse af mål Resultat før renter (Resultat af primær drift). Årsrapporterne findes på Udarbejd en konklusion hvordan er jeres vurdering af virksomheden hvordan ser den overordnede situation ud og hvordan vurderer I virksomhedens fremtid Kilde/litteraturliste Forløbet og samarbejdet med virksomheden fungerede godt. Det blev tydeligt for eleverne, at de lærte teorier faktisk bruges i virkeligheden. Eleverne fik i høj grad opfyldt de opstillede mål. 12

15 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Virksomheden og dens omverden Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Virksomheden og dens omverden Dette forløb skal styrke elevernes evne til at bruge teorier og modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi på en konkret virksomhed. Der arbejdes i grupper på 3-4 elever ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Inden opstart af forløbet er der gennemgået teorier og modeller i afsætning og virksomhedsøkonomi vedrørende virksomheden og dens omverden. I forløbet indgår et besøg hos revisionsfirmaet Beierholm, hvor eleverne kan stille spørgsmål til en partner og en HR-medarbejder. Der indsamles også informationer fra andre kilder. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, hvor grupperne præsenterer et oplæg om den besøgte virksomhed. Herefter evaluerer underviserne forløbet med en mundtlig tilbagemelding og en karakter. Der er taget udgangspunkt i virksomhedsøkonomi (A/B) og afsætning (A/B). Forløbet placeret i efteråret på 1.g. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm, men det kan gennemføres med alle typer virksomheder. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer at overskue, bearbejde, sammenfatte og formidle fagligt stof. Eleverne skal kunne: identificere og forstå virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige fagområder erhverve sig viden om et emne ved at kombinere forskellige fag anvende teori og metode fra forskellige fag på virkelighedsnære problemstillinger reflektere over de i forløbet anvendte arbejdsformer VØ og afsætning: virksomhedens samspil med omverdenen virksomhedens branche- og markedsforhold virksomhedens strategiske muligheder virksomhedens interne og eksterne forhold i praksis konkurrencestrategier og vækststrategier I forløbet veksles der mellem det induktive og det deduktive undervisningsprincip. Det induktive princip suppleres med det deduktive i forbindelse med gennemgangen af de enkelte stofområder inden forløbets start. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse. 13

16 Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Evaluering Eksempel på oplæg Afvikling af forløbet Opfyldelse af mål Mundtlig fremlæggelse på baggrund af en PowerPoint Præsentation af forløbet og udlevering af oplæg samt gruppedannelse (1 lektion à 45 min.) Opstart af gruppearbejde (2 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg (4 lektioner à 45 min.) Gruppearbejde forsat (4 lektioner à 45 min.) Fremlæggelse og evaluering (20 min. pr. gruppe) Der gives en mundtlig tilbagemelding og karakter. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: evnen til at anvende teoretiske metoder på en virksomhed evnen til at argumentere for valg af strategier mv. evnen til at bearbejde informationer, herunder udleveret materiale dybdegående I grupper skal der udarbejdes en gruppepræsentation om revisionsfirmaet Beierholm. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende: Faktuelle forhold: Hovedaktivitet Historie Hovedsæde (hjemsted) Antal ansatte Ledelse (bestyrelsesformand og administrerende direktør) Omsætning for de seneste 3 regnskabsår Resultat (overskud/underskud) for de seneste 3 regnskabsår Samlede aktiver i det seneste regnskab Egenkapitalen i det seneste regnskab Analyser mv.: Nær- og fjernmiljø vigtige aktører i Beierholms nær- og fjernmiljø Interessegrupper vigtige interessegrupper herunder deres bidrag og belønning Virksomhedstype Funktioner i virksomheden Swot-analyse og idégrundlag Værdikæde stærke og svage sider Konkurrencestrategi Vækststrategi Forløbet og samarbejdet med Beierholm fungerede godt. Inddragelse af Beierholm i projektet højnede udbyttet for eleverne og virkede meget motiverende og afvekslende. Det blev tydeligt for eleverne, at de lærte teorier faktisk bruges i virkeligheden. Eleverne fik i høj grad nået de opstillede mål. 14

17 HH1 Projekt med afsætning Udformning af en virksomheds reklamekampagne Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål: Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan Udformning af en virksomheds reklamekampagne Dette forløb skal få eleverne til at arbejde praksisorienteret og kreativt med en virksomheds markedsføring. Der arbejdes i grupper ud fra et oplæg med krav til indhold og fremlæggelse. Som opstart på forløbet er AIDA-modellen gennemgået, og eleverne skal tage udgangspunkt i denne ved udarbejdelsen af reklamematerialet. Eleverne arbejder i grupper à 3 elever, og underviseren indgår som sparring/konsulent med kommentarer til deres forslag/arbejde. Underviseren bør ikke påvirke indhold/set up i deres kampagneforslag, men mere sparre i forhold til detaljer/opsætning. Eleverne vælger selv emne for kampagnen, eksempelvis virksomhed/produkt/holdningskampagne. Der er taget udgangspunkt i afsætning A. Forløbet er placeret i 1.g, 2. semester. Forløbet har 2 formål: dels anvendes det som et afbræk i den traditionelle undervisning og dels giver det mulighed for at inddrage reklamer/kampagner, der ellers først er placeret på 2. år. Det giver mulighed for løbende at præsentere og diskutere praktiske eksempler på reklamer på klassen, da eleverne dermed opnår en større forståelse for teorien. Eleverne skal kunne: bruge den præsenterede kommunikationsmodel demonstrere evne til at opbygge en reklamekampagne med afsæt i en selvvalgt platform fremlægge deres forslag på klassen samarbejde om at lave en struktureret fremlæggelse AIDA- model Målgruppebeskrivelse Elementer hentet fra kommunikationsteorien, fx budskabstyper. Problemorienteret, samarbejde i grupper, klassegennemgang (AIDA), produktorienteret. Arbejdsformen er gruppearbejde afsluttende med fremlæggelse på klassen. Forløbet afsluttes med besøg fra et reklamebureau, der dels fortæller om det daglige arbejde og dels giver en grundig feedback på de udvalgte (de 2 bedste pr. klasse) kampagner. Udvælgelsen skal virke som en motivationsfaktor. Hver gruppe afleverer: 2 eksempler på reklamer (forskellige medier) samt en side med overvejelser og begrundelser for kampagneforslaget. 1 lektion introduktion af AIDA-modellen 6 lektioner hvor eleverne arbejder med opgaven 15

18 Evaluering Eksempel på oplæg 2 lektioner hvor grupperne fremlægger deres arbejde 2 lektioner med besøg fra et reklamebureau ½ lektion med afrunding/evaluering af forløbet Efter hver fremlæggelse giver de øvrige grupper feedback til den fremlæggende gruppe. Der gives en mundtlig tilbagemelding (ingen karakter) til samtlige grupper. Derudover får de 2 bedste reklamekampagner feedback fra reklamebureauet (ved besøget). I skal i grupper lave et forslag til en reklamekampagne. 1. I skal fastlægge et emne for jeres reklamekampagne. I kan vælge et produkt (eksisterende/nyt), en forening, en uddannelse, en holdning eller andet (skal godkendes). 2. I skal herefter vælge og beskrive den målgruppe, som I vil henvende jer til. Kom ind på både geografi, demografi (alder, køn, indkomst osv.) og livsstil. 3. I skal lave mindst 2 forskellige former for reklamemateriale, f.eks. annonce/reklame (skal indgå) og derudover skal I vælge ét af følgende: brochure, poster, streamer, plakat, postkort. 4. Fastlæg det ønskede budskab for kampagnen. Der skal være et overordnet tema for det reklamemateriale, I laver. 5. Derefter skal I overveje AIDA-modellen på jeres reklamemateriale. Husk at være troværdige i jeres reklamemateriale. Hver gruppe skal fremlægge sin reklamekampagne for klassen (ca. 10 min. pr. gruppe) med begrundelser de trufne valg. Afvikling af forløbet (evaluering) Opfyldelse af mål (evaluering) Hver gruppe afleverer sammen med reklamematerialet et A4 ark med begrundelser og overvejelser vedrørende reklamekampagnen. Der skal altså afleveres 2 eksemplarer. De 2 bedste forslag bliver afleveret til reklamebureauet. Dette forløb giver eleverne rig mulighed for at afprøve deres kreativitet og afprøve teorierne i en praktisk situation med erhvervslivet som sparringspartner. Eleverne har i høj grad nået målet for forløbet, og jeg gentager gerne forløbet i ovenstående form. 16

19 HH1 Projekt med virksomhedsøkonomi og afsætning Etablering af egen virksomhed Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål Etablering af egen virksomhed Eleverne arbejder i grupper og finder i fællesskab på en idé til en virksomhed, som de kunne tænke sig at etablere. I dette forløb udarbejder eleverne en mini forretningsplan, der indeholder beskrivelse af produkt/serviceydelse, idé, swot-analyse, målgruppe, markedsføring, konkurrenter. Hertil kommer virksomhedstype, ejerform, etableringsbudget og driftsbudget samt ejernes muligheder for at skaffe egenkapital til etableringen af virksomheden. Klassen kommer på virksomhedsbesøg hos Spar Nord, og her holder en medarbejder fra kreditkontoret foredrag om, hvad Spar Nord lægger vægt på ved kreditvurderingen af en iværksætter. Opgaven er formuleret af underviserne, og besvarelsen af opgaven stiller krav om inddragelse af teoretiske metoder og modeller fra virksomhedsøkonomi og afsætning. Eleverne kan søge vejledning hos underviserne. Gruppernes forretningsplaner afleveres til underviserne til gennemlæsning, og de 4 bedste forretningsplaner sendes til kreditmedarbejderen til gennemlæsning og vurdering. De 4 udvalgte grupper udarbejder en præsentation af deres idé og forretningsplan, der fremvises for Spar Nords kreditmedarbejder, underviserne og klassen. De 4 øvrige grupper fungerer på skift som opponentgrupper og noterer kreditmedarbejderens og undervisernes kommentarer. Alle grupper får en detaljeret retning af deres forretningsplan fra deres undervisere. Der er taget udgangspunkt i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Forløbet placeres på 1.g. Forløbet kan også afvikles i sammenhæng med Innovation C på 2.g. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med Spar Nord. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetencer til etablering af egen virksomhed. De får gennem udarbejdelse af en mini forretningsplan fokus på de centrale emner, der skal afdækkes, for at man kan få finansieret et eventuelt kapitalbehov i et pengeinstitut. Eleverne anvender teorier fra virksomhedsøkonomi og afsætning på en virksomhed, som de interesserer sig for, og som de tror på, der er behov for. Eleverne møder erhvervslivet og får et indblik i, hvordan pengeinstitutterne arbejder i forbindelse med iværksætteri. Endelig bliver elevernes skriftlige kompetence øget ved at de 17

20 Mål Kernestof Didaktik Arbejdsformer Produkt Tilrettelæggelse/tidsplan gennem en skriftlig aflevering bearbejder, disponerer og sammenfatter en faglig problemstilling. Eleverne skal kunne: redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder anvende viden om en virksomheds afsætnings-mæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse anvende teori og metode på virkelighedsnære problemstillinger anvende relevante it-værktøjer og systemer i arbejdet med virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige problemstillinger beherske fremstillingsformen i en skriftlig faglig opgave (som her er rapportformen). Demonstrere evne til at samarbejde i grupper VØ: virksomhedens økonomiske styring indtægter og omkostning budgettering Afsætning: virksomhedens interne og eksterne forhold strategisk planlægning markedsforhold konkurrenceforhold købsadfærd Der arbejdes deduktivt i forbindelse med den teorigennemgang, som lægger op til forløbet og induktivt i gruppearbejdet med udarbejdelsen af forretningsplanen. Læreroplæg, hvor rammerne for forløbet præsenteres. Arbejdsformen er gruppearbejde med diskussion og argumentation, medens opgaven besvares. Gæsteforelæsning ved et virksomhedsbesøg hos Spar Nord, hvor kreditvurdering af iværksættere er på dagsordenen. Præsentationer af udvalgte forretningsidéer hjemme på skolen med besøg af kreditmedarbejderen fra Spar Nord. En skriftlig aflevering bestående af en mini forretnings-plan. En PowerPoint præsentation samt fremlæggelse fra den bedste halvdel af grupperne. Præsentation af undervisningsforløbet, udlevering af opgaveformulering samt gruppearbejde med udarbejdelse af forretningsplan (10 lektioner à 45 min.) Virksomhedsbesøg og foredrag (2 lektioner à 45 min). Hertil kommer transporttid til og fra virksomheden. Præsentationer på klassen 2-3 lektioner. 18

21 Evaluering 1 lektion til tilbagelevering af forretningsplanen og evaluering af forløbet. Alle grupper får en detaljeret skriftlig tilbagemelding med en karakter fra deres lærere. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold: at der er en klar og præcis beskrivelse af virksomhedens idé at der er en klar sammenhæng mellem den stillede opgave og forretningsplanens opbygning at der er en bred anvendelse af teoretiske modeller fra begge fag at teorien løbende relateres til praksis at de trufne beslutninger er begrundede, og forudsætningerne for beregningerne er tydelige at der er taget højde for, hvad Spar Nord lægger vægt på ved vurderingen af iværksætterens idé og forretningsplan at forretningsplanen er formidlet på en læsevenlig og overskuelig måde at de formelle krav til rapportskrivning er overholdt Eksempel på opgaveformulering De udvalgte grupper får efter præsentationen en tilbagemelding fra kreditmedarbejderen fra Spar Nord. Forside: titel, fag, gruppemedlemmers navne, klasse, skole, vejledere. Indholdsfortegnelse: Produkt/Serviceydelse: Beskriv det produkt/den serviceydelse, som jeres virksomhed ønsker at tilbyde kunderne. Beskrivelsen skal indeholde, hvilket sortiment I vil tilbyde. Redegør for og begrund jeres valg af virksomhedstype. Virksomheden: I skal navngive jeres virksomhed samt bestemme ejerform. I skal i den forbindelse også angive, hvor I regner med, at virksomheden skal være beliggende. Idé: I udformer virksomhedens idé - hvilket behov ønsker jeres virksomhed at dække, hos hvilke kundesegmenter, hvordan? Der udarbejdes en SWOT-analyse, som kommenteres. Målgruppe: Kort beskrivelse af målgruppen hvem skal være jeres primære kunder? Hvad er målgruppens behov og købemotiver. Markedsføring: Beskriv, hvordan I vil gøre opmærksom på, at jeres virksomhed er blevet etableret, og udarbejd jeres åbningsannonce. Konkurrenter: Redegør for de nærmeste konkurrenter. Budget: Udarbejdelse af et etableringsbudget over anskaffelser i forbindelse med etableringen af virksomheden. Herunder skal I tage stilling til jeres 19

22 Afvikling af forløbet (evaluering) Opfyldelse af mål (evaluering) Forbedringsforslag egenkapital og det deraf følgende lånebehov. Udarbejdelse af et driftsbudget over virksomhedens indtægter og omkostninger. Konklusion: Giv afslutningsvis jeres vurdering af, hvorvidt virksomheden er levedygtig. Et lærerigt forløb, som eleverne godt kunne lide at arbejde med. Det kan være vanskeligt for eleverne at blive enige om, hvilken virksomhed der skal etableres så styr tiden her. Det er kun den bedste halvdel, der præsenterer deres idé for kreditmedarbejderen, hvilket skyldes prioritering af tid til afvikling af forløbet og et vist hensyn til kreditmedarbejderens tidsmæssige forbrug. Eleverne opfyldte i høj grad målene, men havde dog vanskeligt ved at vurdere virksomhedens levedygtighed. Hvis tiden tillader det, kan det overvejes, om alle grupper skal præsentere deres idé og forretningsplan for kreditmedarbejderen fra Spar Nord. 20

23 Del 2 21

24 HH2 Projekt med IT, afsætning og matematik Markedsanalyse i samarbejde med Polar Is Projektets titel Kort beskrivelse af forløbet Forudsætninger og baggrund Formål: Mål Kernestof Markedsanalyse Dette forløb er basis for elevernes indlæring af praktisk markedsanalyse og informationsindsamling samt præsentation af indsamlet materiale. Der arbejdes med konkret indsamling af data, optælling og strukturering af data samt præsentation af samme. Spørgeskemaet er formuleret af underviser og virksomhed. Besvarelsen af opgaven kræver inddragelse af teoretiske metoder og modeller fra afsætning. Herudover benyttes viden og ekspertise fra matematik og IT. Det hele sker med udgangspunkt i et produkt fra en dansk mærkevarevirksomhed. Eleverne arbejder i grupper og kan søge vejledning hos underviserne. Afslutning og evaluering sker på baggrund af en PowerPoint-præsentation samt en rapport til virksomheden. Der er taget udgangspunkt i faget Afsætning A/B og viden fra Matematik og IT inddrages. Forløbet placeres på 2. år i samme periode, som Erhvervscase undervisningen afvikles. Forløbet er etableret i tæt samarbejde med den konkrete virksomhed og er baseret på smagstest af mærkevareprodukter, i dette tilfælde Polar Is. Formålet med forløbet er at øge elevernes kompetence til informationsindsamling, informationsbehandling og præsentation. Eleverne skal kunne: demonstrere evne til faglig fordybelse anvende teoretiske metoder og modeller på en eksisterende virksomhed udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale demonstrere evne til faglig resultatformidling formulere og strukturere resultater på en overskuelig måde IT brug af excel til optælling og strukturering af data brug af excel til udarbejdelse af tabeller og diagrammer brug af Power Point til præsentation brug af Word til rapportskrivning Afsætning: metoder til informationsindsamling og behandling resultatformidling Matematik: procentregning 22

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere