regnskabsanalyse / gartnerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regnskabsanalyse / gartnerier"

Transkript

1 regnskabsanalyse / gartnerier 2013

2 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde. Analysen repræsenterer et bredt udsnit af det danske væksthusgartnerierhverv beliggende på Fyn og dækker ca. 100 ha. eller knap ¼ af det danske væksthusareal. Resultatet for 2013 blev et underskud på t.kr. 384, efter at der er fradraget en beregnet indehaverløn på t.kr Resultat af primær drift t. kr Efter nogle rigtigt gode år 2011 og 2012 endte resultatet i 2013 i det største underskud nogensinde. Det til trods for, at der var overskud i ca. 52 % af gartnerierne i 2013, heraf flere med rigtig flotte resultater. De bedst indtjenende potteplantegartnerier(best practice) skulle i år findes blandt de mellemstore gartnerier. Underskuddet hidrører især fra en svigtende omsætning i foråret 2013 i potteplantegartnerierne. Samtidig har omkostningerne været generelt stigende og det har en stram styring af gartneriernes ressourceanvendelse, ikke kunnet dæmme op i mod. En anden forklaring på det ringe resultat, er en kraftig stigning i energiomkostningerne, som til dels skyldes den stigende PSO afgift på forbruget af elektricitet. At energiomkostningen ikke er steget mere, skyldes i høj grad, at fokus for de senere års investeringer har været rettet mod energibesparelser, som har været en afgørende faktor for en stor besparelse på mængden af varme i gartnerierne. Derimod er lønomkostningerne faldet på grund af den meget stramme ressourcestyring, med et mindre timeforbrug til følge, selvom den gennemsnitlige timeløn steg med 4 % og blev på kr Afskrivningerne er igen i år faldende, hvilket er en naturlig følge af mange års manglende investeringer i fornyelser af produktionsanlægget, som er en direkte følge af manglende finansieringsmuligheder. Investeringerne blev kun 18 mio. kr. i forhold til sidste års 28 mio. kr. og helt uden igangsætning af byggerier. Finanskrisen/kapitalkrisen har igen i år sat et positivt præg på analysen, idet der konstateres en faldende renteomkostning, som følge af et lavere renteniveau og en mindre rentebærende gæld, der skyldes nedbringelse af gæld, samt en generelt tilbageholdende kreditpolitik i kreditinstitutterne. Positivt er det, at soliditetsgraden fortsat er stigende nu på 22,0 og stigende likviditetsgrad fra 118,9 til 128,8 og forbruget af arbejdstimer falder, det vil gøre at gartnerierne står lidt bedre rustet. Vi vil ønske alle brugerne god fornøjelse med anvendelsen af regnskabsanalysen for 2013, som også kan findes på vores hjemmeside hvor der også er mulighed for anonymt at lægge sine egne regnskabstal ind til sammenligning med analysens tal. Odense, den 7. marts 2014 PK Revision Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Palle Knudsen Martin Godskesen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor side 2

3 regnskabsanalyse 2013 gartnerier regnskabssammendrag total for alle kategorier Omsætning ,7% 100,0 100,0 100,0 Salgsomkostninger ,5% -10,5-10,4-10,9 Nettoomsætning ,2% 89,5 89,6 89,1 Produktionsløn ,8% -26,0-26,4-25,5 Produktionsomkostninger ,7% -23,6-25,0-29, ,6% 39,9 38,2 34,6 Energiomkostninger ,8% -11,2-11,7-12,5 Dækningsbidrag ,9% 28,8 26,4 22,1 Kapacitetsomkostninger ,5% -14,5-14,3-15,0 Res. før afskrivninger - EBiTda ,3% 14,2 12,1 7,1 Afskrivninger ,7% -7,7-7,2-6,9 Driftsresultat - EBiT ,2% 6,5 4,9 0,2 Finansiering, netto ,8% -3,4-3,0-2,1 Resultat primær drift ,6% 3,2 1,9-1,9 Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn ,9% Indirekte løn (t.kr.) ,3% 5,1 5,2 5,2 Reparation/vedligeholdelse ,2% 3,6 3,3 3,4 balance Anlægsaktiver ,4% 62,6 58,1 59,7 Omsætningsaktiver ,5% 37,4 41,9 40,3 i alt ,0% 100,0 100,0 100,0 Egenkapital ,7% 17,0 19,2 22,0 Hensatte forpligtelser ,6% 5,7 5,7 5,0 Langfristede gældsforpligtelser ,7% 43,9 39,9 41,7 Kortfristede gældsforpligtelser ,4% 33,4 35,2 31,3 i alt ,0% 100,0 100,0 100,0 udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 6,0 4,6 0,2 Overskudsgrad - EBiT-margin 6,5 4,9 0,2 Dækningsgrad 28,8 26,4 22,1 Egenkapitalens forrentning 17,4 9,3-8,8 Fremmedkapitalens forrentning 4,0 3,8 2,9 Likviditetsgrad 112,0 118,9 128,8 Timer lønnet medhjælp pr.kvm. 1,4 1,4 1,3-7,6% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,0% side 3

4 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag total for øvrige gartnerier Omsætning ,7% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,4% -17,7-18,0-17, Nettoomsætning ,9% 82,3 82,0 82, Produktionsløn ,8% -26,4-30,1-20, Produktionsomkostninger ,4% -27,7-27,6-35, ,4% 28,1 24,3 26, Energiomkostninger ,3% -9,2-9,2-9, Dækningsbidrag ,3% 18,9 15,1 17, Kapacitetsomkostninger ,3% -11,8-11,3-10, Res. før afskrivninger- EBiTda ,1% 7,1 3,8 6, Afskrivninger ,2% -2,6-2,3-3, Driftsresultat - EBiT ,5% 4,5 1,6 3, Finansiering, netto ,4% -2,2-1,8-1, Resultat primær drift ,2% 2,3-0,3 1, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,1% 1,9 2,0 2, Reparation/vedligeholdelse ,3% 2,7 2,3 2, Balance Anlægsaktiver ,9% 45,5 38,9 44, Omsætningsaktiver ,2% 54,5 61,1 55, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,5% 1,1 0,3 1, Hensatte forpligtelser ,4% 4,8 4,3 4, Langfristede gældsforpligtelser ,2% 43,9 37,3 44, Kortfristede gældsforpligtelser ,6% 50,1 58,0 49, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 6,5 2,1 5,2 Overskudsgrad - EBiT-margin 4,5 1,6 3,2 Dækningsgrad 18,9 15,1 17,1 Egenkapitalens forrentning 291,6-116,6 149,7 Fremmedkapitalens forrentning 3,3 2,5 2,8 Likviditetsgrad 108,9 105,2 112,5 Timer lønnet medhjælp pr. Kvm. 1,7 2,0 1,2-39,2% Gennemsnitlig kostpris pr. Time ,7% side 4

5 regnskabsanalyse 2013 gartnerier regnskabssammendrag total for potteplantegartnerier Omsætning ,7% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,1% -8,3-8,0-8, Nettoomsætning ,9% 91,7 92,0 91, Produktionsløn ,4% -25,8-25,2-27, Produktionsomkostninger ,9% -22,3-24,2-26, ,9% 43,5 42,7 37, Energiomkostninger ,0% -11,8-12,5-13, Dækningsbidrag ,6% 31,7 30,1 23, Kapacitetsomkostninger ,3% -15,4-15,3-16, Res. før afskrivninger- EBiTda ,6% 16,4 14,8 7, Afskrivninger ,1% -9,2-8,8-8, Driftsresultat - EBiT ,5% 7,2 6,0-0, Finansiering, netto ,0% -3,7-3,4-2, Resultat primær drift ,5% 3,5 2,6-3, Supplerende Oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,7% 6,1 6,2 6, Reparation/vedligeholdelse ,7% 3,9 3,6 3, Balance Anlægsaktiver ,0% 65,6 62,1 62, Omsætningsaktiver ,4% 34,4 37,9 37, i alt ,9% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,7% 19,7 23,1 25, Hensatte forpligtelser ,5% 5,9 6,0 5, Langfristede gældsforpligtelser ,0% 43,9 40,4 41, Kortfristede gældsforpligtelser ,5% 30,5 30,5 27, i alt ,9% Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 6,0 5,1-0,8 Overskudsgrad - EBiT-margin 7,2 6,0-0,9 Dækningsgrad 31,7 30,1 23,8 Egenkapitalens forrentning 14,6 9,8-10,3 Fremmedkapitalens forrentning 4,1 4,2 2,8 Likviditetsgrad 112,9 124,3 134,3 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,4 1,3 1,3 3,8% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,3% side 5

6 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag Potteplantegartnerier med over kvm Omsætning ,9% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,8% -8,1-7,9-8, Nettoomsætning ,7% 91,9 92,1 91, Produktionsløn ,6% -25,4-24,7-27, Produktionsomkostninger ,6% -22,6-24,6-27, ,0% 43,9 42,8 37, Energiomkostninger ,6% -11,5-12,4-13, Dækningsbidrag ,4% 32,3 30,4 23, Kapacitetsomkostninger ,7% -15,5-15,4-16, Res. før afskrivninger - EBiTda ,0% 16,8 15,0 7, Afskrivninger ,0% -9,6-9,1-8, Driftsresultat - EBiT ,4% 7,2 5,9-1, Finansiering, netto ,1% -3,7-3,4-2, Resultat primær drift ,8% 3,5 2,5-3, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,4% 6,1 6,4 6, Reparation/vedligeholdelse ,5% 3,9 3,5 3, balance Anlægsaktiver ,9% Omsætningsaktiver ,6% i alt ,9% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,5% Hensatte forpligtelser ,6% Langfristede gældsforpligtelser ,9% Kortfristede gældsforpligtelser ,6% i alt ,9% udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 5,9 5,0-1,0 Overskudsgrad - EBiT-margin 7,2 5,9-1,1 Dækningsgrad 32,3 30,4 23,8 Egenkapitalens forrentning 14,53 9,28-11,66 Fremmedkapitalens forrentning 4,1 4,0 2,8 Likviditetsgrad 110,6 122,4 132,8 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,4 1,3 1,4 4,9% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,7% side 6

7 regnskabsanalyse 2013 gartnerier regnskabssammendrag potteplantegartnerier best practice Omsætning ,8% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,2% -7,7-6,8-7, Nettoomsætning ,0% 92,3 93,2 92, Produktionsløn ,9% -24,0-23,2-19, Produktionsomkostninger ,2% -22,6-24,0-36, ,7% 45,7 46,0 36, Energiomkostninger ,9% -10,5-12,1-9, Dækningsbidrag ,6% 35,2 33,9 27, Kapacitetsomkostninger ,5% -15,2-15,7-12, Res. før afskrivninger - EBiTda ,0% 20,0 18,2 15, Afskrivninger ,5% -9,9-8,9-6, Driftsresultat - EBiT ,9% 10,1 9,4 9, Finansiering, netto ,7% -3,6-3,2-2, Resultat primær drift ,9% 6,5 6,2 6, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,0% 6,3 7,3 3, Reparation/vedligeholdelse ,9% 3,2 3,2 2, Balance Anlægsaktiver ,4% 70,8 68,9 55, Omsætningsaktiver ,7% 29,2 31,1 44, i alt ,1% Egenkapital ,3% 23,2 28,2 30, Hensatte forpligtelser ,4% 6,9 6,9 4, Langfristede gældsforpligtelser ,0% 43,0 38,9 41, Kortfristede gældsforpligtelser ,9% 27,0 26,1 23, i alt ,1% Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 8,2 8,3 10,2 Overskudsgrad - EBiTmargin 10,1 9,4 9,0 Dækningsgrad 35,2 33,9 27,2 Egenkapitalens forrentning 22,8 19,4 24,2 Fremmedkapitalens forrentning 4,2 4,3 4,4 Likviditetsgrad 108,2 119,1 191,5 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,5 1,3 0,9-31,6% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,7% side 7

8 PK Revision er et af Fyns største selvstændige revisionsfirmaer. Vi er 11 medarbejdere, hvoraf to er statsautoriserede revisorer. PK Revision har mere end 30 års erfaring i løsning af opgaver for gartneri erhvervet. Vores meget store kendskab til gartneribranchens vilkår og betingelser er en forudsætning for den økonomiske rådgivning vi yder. Palle Knudsen, Partner Statsautoriseret revisor Martin Godskesen, Partner Statsautoriseret revisor Carsten Andreasen Registreret revisor Anne Hovgaard Hansen Revisor, cand. merc. aud Martin Kortermann Graff Revisor HD-R Kasper A. AA. Christensen Revisor HD-R Lene Nedergaard Revisorassistent Kirsten Sørensen Kontorassistent Gitte R. S. Christensen Revisor HA Anita Susanne Hansen Receptionist Gitte Knudsen Bogholder PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Rugårdsvej 46C 5000 Odense C Tel Fax

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere