fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr ved henvendelse til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til"

Transkript

1 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste sde kr pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen Onsdag 4 jul 926 sder kr ved henvendelse tl Fskerdrektcrens kontor. Nr. 28 fsket. Uken 4;70;7. K Y s t mak re :f s k e t gav heller kke sdste uke noget større utbytte. NotEsket er endnu kke kommet rgtg gang paa Sydkysten. Dermot har der været et ganske godt fske paa Vestlandet. Man har endog hat htt makrelfsket paa Søndmør. Den samlede ukefangst blev kg., hvorav det største part 400'00 kg. tl Bergen. alt er nu opfsket kg. makre mot tl samme td fjor kg. Fangstr n aar er noget større end de 2,foregaaende aar. B a n kf s k e t for Aalesund var de første dage av uken hndret av uver og de to sdste dage av taake. Henmder blev fangstene smaa og ujevne. det hele tat er der aar daarlge utsgter for bankfsket paa Søndmør. Deltagelsen er meget mndre end fjor, hvlket væsentlg kommer av at det er vanskelg at faa omsat fangstene og prsene er derfor lave. Dor g e ll a kre l f s ke t N o. r d sjø e n. Den første fangst av,dorgemakre,fra Nordsjøen ndkom uken tl Krstansand. Fet s l df s k eter endnu kke begyndt de vanlge dstrkter, men det forlyder at der er formerket fetsld Trøndelagen den senere td. Bremanger Sogn og Fjordane meldes uken sat flere smaastæng. Fangstrnednger fra opsyn, :'ylkesmænd, lensmænd, vrakere og specelt ansatte tængsmænd. Dorgemakrelfsket Nordsjøen. Kr st ans a n cl S, 4/70/7: ndkommet 2 svenske lel'toel' med alt 36 tdr. saltet og flækket makre fra Nordsjøen. Kys tmakre!fsket. Ukefangst 27/637 Prser kg. kr. Hvaler..., Fr.hald Fr.stad Onsøy... Oslo HolmsbuHorten o 0.75 VasserFærder Fr.værn... Nevlunghavn... Langesund SkaatøyKragerø Rsør Arendal... ' Grmstad U.00 Lllesand... l Kr.sand S Mandal... Farsund... Krkehavn. :... 5 too 0.30 Flekkefjord Aanasra... Egersund Stavanger SkudesnesKopervk... Haugesund... Espevær... Bergen Fana Solund... Askvoll Aalesund Kr.sund ~ Tls [ Totalfangst kg [ l 5750 l ! l Av aares fangst er saltet flækket 2~8 420 kg., rund saltet kg., set for eksport kg. og tl hermetk kg. V ærd ca. kr

2 284 f S K E T S o A N O 4 jul ~26 Fetsldfsket. Mør e Vestnes lensmandsdstrkt : {;ken 226 jun cl. a. opfsket 242 hl. hermetksld, prs 7.50 og 3l hl. agnsld, prs kr Uken 28/63/7 d. a. 402 hl. hermetksld, prs kr Uken 5/70/7 d. a. 75 hl. hermetksld, prs kr Mør e Bolsøy lensmandsdstrkt er uken 4/70/7 opfsket 84 hl. smaasld der er solgt tl hermetkforbruk, prs kr pr. hl. M 0 l' e Vestnes herred 7/7: Opfsket alt 448 hl. smaasld fanget med land nøter, hvorav 23 hl. solgt tl agn, prs kr pr. hl. og 27 hl solgt tl hermetk, prs kr pr. hl. Fangsten har saaledes ndbragt kr Mør e Vaagøy lensmandsd'strkt 0/7: Denne uke flere mndre stælg rfetsld Frænafjorden uketfangst 300 hl., herav 250. hl. solgt tl handelsvare resten usolgt, prs 24 kroner, utsgter tl fortsat fske. M ø l' e Sund lensmandsdstrkt beretter 0/7: Denne uke stængt 600 hl. fetsld, størrelse 420 cm., 000 hl. solgt tl skjæresld, prs 80., 600 set, prs 23. S o g n o g F j ord ane Askvoll herred 20/63/7: Opfsket 4,20 hl. smaashd, prs 8.00, smaa utsgter. S o g n o g F j ord ane K nn og Vevrlg 8/7: Ved Brandso Knn er 6 ds. kastet ca. 200 maal skjæresld og ved Husel'est (grænsen tl Bremanger) ca. 00 maal skjæresld. Endel mndre kvanta er ogsaa kastet Batalden.. S o g n og F jo r dan e Bremanger herred 0/7: Denne uke flere smaastæng paa tlsammen 525 hl, kvaltet uforandret, saltet tl skjæresld 5,20 hl, ført fersk tlstand tl fabrkvare 60 hl gjenstaar laas 300 hl., tlstede 8 notbruk, prs kr pr. hl. Bankfsket. Mør e Aalesund og Borgund, 4/78/7: ndkommet dampskbe og 85 motorbaater med en samlet'.fangst av lg8 772 kg. fsk, hvorav kvete kg., lange kg., blaalange 0000 kg., brosme kg., torsk 9500 kg., hyse 300'0 kg. og anden fsk 7000 kg. Prs kvete 0.90, lange 0.2, blaalange 0.2, brosme 0.08, saltet torsk 0.28, hyse 0040 og fot anden fsk 0.30 pr. kg. set blev kg. kvete og kg. lange, saltet kg. lange, 8000 kg. blaalange, kg. brosme og 9500 kg. torsk. Desuten 80 hl. lever, prs kr. 20, herav 32 hl. dampmedcntran. Samlet værd kr Brslng~ og smaasldfsket Aalesund og Sunnmøre 3/70/7: ngen tlførsler tl hermetkfabr. H o l' d a l and Etne herred 4/70/7: Opfs~{et 300 hl. lrdslng, prs kr. 0, fangststed Etnefjorden, ngen utsgter. Ber ge n o gom eg n5/7 0/7: Tlført hermetkfabr. fra Sogn og Fjordane 2000 skj. brslng, prs kr og 300 skj. smaashd, prs kr Fra Hordaland 600 skj. brslng, ]Jrs kr og 663 skj. smaasld, prs kr alt 3600 skj. brsl ng og 963 skj. smaasld. Sta van g e ', 9/69/7: Tlført hermetkfabr. fra Rogaland 0203 skj. brslng, prs kr. 3.00, fra Hordaland 9348 skj. brsln:g, prs u' og 780 skj. smaasld, prs kr. 2.00, alt tlført 2955 skj. brslng og 780 skj. smaasd. fsket utenlands. Det hollandske sldefske 926 /6 _Hh.....,...,..., kantjes For hollandske rnatjes forlanges fl. 24 pr. td. df. Det tyske sldefske. Antal reser 926 /6_7/ /6_7/ /6 _7/ /6_7h 9 For tysk rnatjes forlanges M. 45. pr. td. Makrelfsket ved Skagen. Saltet, kantjes uken 4/70/7 er der ndbragt 000 snes dorgemakre tl en gjennemsntlg prs av.80, 4000 bundgarnsllakrel tl gjennemsntlg Den største del av fangsten er utført tl Sverge. Det skotske sldefske. Som mer s l d fs k e t alt (undtat Shetlandsfsket) etel' telegr. beretnng fra konsulatet, Leth: Opfsket, crans Saltet, tdr. Utført, tdr. 926 /4 _ /4_ /4_3 /9... '"., Det skotske sldefske alt tden 3 /7 efter "Fshery Boards" opgave. Sted TO. tal fan.gst Saltet, ganet. Eksportert crans tdr. l tdr. 9;; r~9~~~~9~~~26925 Vnterfsket alt ( jan.3 mars) f; [ Sommerfsket fra l aprl: Northumberland Eyemouth dstr Aberdeen Peterhead RO Fraserburgh... ~~O 452 Banff '[ Bucke... ] 223 Wck l l~ Resten av østkysten ' Orkney...,., l Shetland Stornoway dstr Barra l l 27 Resten av Vest : kysten (ex Frth of Clyde) Glasgow... 35l ~ 0_48 Sommerfsket alt _~g~f 72 9~ Vnter og som merfsket alt.. 3g '20 Det nyfundlandske torskefske. Generalkonsu.latet, Montreal, ndsender følg. beretnng fra vcekonsulatet, St. John's dat 28/6: Alle fskerne er nu beskdæftget og paa ve tl fsket, men det er for tdlg tl at nogen rapport kan forelgge. Nordøstkysten av Nyfundland og Labradorkysten er endnu blokeret med store sbjerg, hvad der vl forsnke aarets operatoner.

3 4 jul 926 f S K E T S o A N O 285 Det slandske torskefske. Generalkonsula,tet, Reykjavk, beretter 0/7: Sden sdste beretnng torskefsket sland med dæksbaater og motorbaater Patrksfjol'lJ meget godt, Reykjavk, safjord godt, motorbaater' Seyd sfjord daarlg. Baater Patrksfjord, safjord meget godt. Akureyr godt, Seydsfjord daarlg. Trawlerflaaten oplagt. Fskemarkedet ndenlands. Nedenstaaende prsnoternger angaar ndenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almndelge betalngsvlkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noterngene uttryk for hvad der ansees som markedsprs, mens noterngene for Aalesunds og Krstansunds vedk. gjælder prser, hvortl omsætnng har fundet sted. T ran: Bergen. Uldaret damptran, nordlands.... " fnmarks.... n se damptran.... Prma koldklaret damptran.... Raamedcn, nordl., uklaret.... Blank mede n.... Blank ndustrel.... Brunblank, medcn, nordlands.... do. ndustrel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sldolje, brunblank.... Rogn:. sort pr. eksportfyldt td. 2. " " " ".... Samt fyldt mellem bundene.... 6/7 9/7 Kr. Kr pr. tønde / /50 Rundfsk: Usor/eret helgelands, ny Usorteret Lofots... " fyldg vestre hollænder AJmndelg hollænder Bremer Samfængt (talener) / Se: Prma storse 50/ mddelse 40/ Afrkase 50/ do. 40/ Smaase 30/ pr. kg. pr. tønde pr. kg. pr. td. pr. kg. pr. td. pr. vegt Hyser: Afrka, høsthyse, 40, do. hyse 30/ Længer: Skruelænger (nye)..., K l P fsk: ste sort, Lofots Storsld: Fskepakket, rund, ny pr. tønde Eksportpakket pr. 0 kg Vaarsld: Exportpakket pr. 0 kg.... pr. tønde fskepakket, rund /7.50 7/7.50 Aalesund.? ',7 Rh Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands pr. tønde Do. Fnmarks.... Koldklaret damptran.... Rogn: ste sort eksportpakket 2den sort 3dje sort U Klpfsk: Søndmørsk /4 3.25/3.50 pr. yegt Se...,... '"..., Saltfsk: fnmarks torsk /5.25 5/5.25 pr. 20 kg. Pr ess e fs k : Presset lange.... pr. kg. Rotskjær: Se, samfængt.... S d: Storsld, eksportpakket 0 kg pr. td. slandssld.... KrsHamund N. Tr an: 2/7 9 7 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands /92 pr. td. fnmarks '86 Raa medcn.... Blank meden pr. kg. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /53 53/54 pr. td. Lofots /52 52/53 Klpfsk: Nordmørs.... 3/ /3 pr. vegt Lolots fnmarks.... Saltfsk: fmarks pr.20 kg. Tørfsk: Prma storse, 50/60 cm /0.75 pr. kg. " smaase 30/40 " / S d: Storsld, eksportpakket to kg., rund salt. 5/6.00 5/6.00 pr. td. Fskemarkedet utenlands. k v l t a l = 50 kg. Blbao, Vgo, Santander, Kartagen:l, Malaga ; 40 kg. Barcelona, Tarragona; 60 kg. Portugal. ka s s e = 45 kg. Havana, Buenos Ares; 58 kg. Ro de Janero. ty s k p u n d = 0.5 kg. G g e s k P un d 0.45 kg. Klpfsk og tørfsk. Oporto: Legatonen, Lssabon, beretter 6/7: mport 2den halvdel av jun norsk 238 ton, nyfundlandsk 294, anden 76. Beholdnng norsk 53, nyundlandsk 362, anden 387, prser norsk anden 250 esc., tredje 230, klpse 30'40' nyfundlandsk, stor 400, mddels 280, lten 250, slandsk 20, tysk stor 250.

4 286 F S K E T S GAN G 4 jul 926 Blbao: Generalkonsulatet, Blbao, beretter 6/7; Ukemport kvntaler norsk, 7700 slandsk. Beholdnnger 5000 norsk, 2000 slandsk, prser norsk 6076 ptas., slandsk Kurs pund 30.73, francs Ro de Janero: Legatonen, Ro de Janero,bereUer 8/7: Klpfsktmørsel sden 7/ kasser. Beholdnng 0000 kasser. Prs ~}4 mlres kassen for mperal fra mportører tl grossst. Kurs T s pence pr. mlres, 90 dages traue London. Markedets stllng uforandret, ankommet 7600 kasser skotsk fsk Lssabon: Legatonen, Lssabon, beretter 3/7 tlknytnng tl sn beretnng for sdste halvdel av jun: Norsk nyfsk utbydes fra 4 tl 49/, slandsk gammel fsk fra 24 tl 33/ og ny fra 38 tl 46/ samt skotsk fsk fra 25 tl 42 pr. kvntal. Konsumet har været jevnt, dog kanske med nogen tlbakegang anden halvdel av jun maaned. Det ansees kke for utelukket at prsene vl kunne sæues noget op naar den første av de to baater som ventes fra Norge begynder at losse. Lvorno: Konsulatet, Lvorno, beretter 6/7 om markedet jun 926: jun maaned 926 ndførtes tl Lvorno følgende kvanta: Fra Norge, fra Labrodor va England, fra Frankrge 349 bl. klpfsk ks. Følgende prser' mtertes: Høstfsk (spugnoso) Lt , west re 650'630, Fnmarken 5,50530, fransk lave, klpfsk og slandsk klpfsk Lt. 360'350, alt pr. 00 ks. ef. Lvorno. Coruna: Generalkonsulatet, Blbao, beretter 6/7: Vcekonsulalet La Coruna meddeler følgende ang. klpfskmarkedet sd ste uke: Ukemport fra Norge 500 kg., England 2500 kg., Blbao 500 kg., alt kg. Ukesalg kg. Beholdnnger 5/ kg. Prser ptas pr. 00 kg. \ es s na: Konsulatet, Messna, beretter 8/7 om markedet jun 926: Tlførsel stokfsk.un fra Norge kg., fra Neapel :l000 kg. ngen klpfsktlførsel. Kurante prser (Lt. pr. 00' kg.): Stokfsk hollænder ny 850, talener 700, kl,pfsk Gaspe 600, St. John's 575, norsk 500. Stokfsk og klpfsk opblødt hos detaljhandlerne Lt pr. kg. Salt sld. Danzg: Konsulatet, Danzg, beretter 6/7: Sden sdste rapport har her været ndført 287/ og 3567/2 tdr. Stornoway matjes og 722/ og 2580'/2 tdr. Castlebay matjes. Forøvrg ngen mport. Efterspørselen efter norsk sld er for tden meget lten Her forlanges dag følgende prser, llfortoldet: Matjes alt efter kvaltet og merker fra 50/70/, Yarmouth ma!rulls 37, Yarmollth mattes er fuldstændg rømmet, vaarsld 925 0//, vaarsld 926 9/20/, slo sld /23 og slandssld 80/. Hamburg: Fskel'agenten beretter 9/7: Tlførslene androg tl 976 tdr. Derav 40 tdr. fra Norge, 873 tdr. fra Skotland og rland, 2 tdr. fra Sverge og 75 tdr. fra Amerka. Naar undtages skjæresld, som har nteresse og hvorfor der noteres kr pr. td. efter' størrelse, er forretnngen sjo og vaarsld uforandret flau. Ogsaa efterspørselen efter skotsk matjessld begynder nu eter' de store tlførsler at flaue av og ved besgtgelsen dag var forretnngen temmelg rolg. Prsene for skotsk matjessld er omtrent ufo ' andret. Haarsaltet V:HA var h8drf~ sclkt ng opnaaddp (sh. pr. M.): For Shetland large fulls 70, Shetland fnns GO, Shetland matrfuls 4042, Shetland mattes 38 og for østkyst 34. Stetn: Fskeragenten, Hamburg, ndsender følg. beretnng dat. Stettn 7/7: Forretnngen norsk sld el' flau og tlfør:,;ene er smaa. dag ankom med d.s.»herma<: fra Shetland 824 tdr. sld. ~ Ved besgtgelsen blev alt solgt tl stgende prser og der blev betalt for': Fulls 65/ pr. / og GB pr. 2/2 tdr. matfulls 4.2/43/ pr. l/log 45/47/ pr. 2/2 tdr., mattes 35/37/ pr. og 40/4 pr. 2/2 hl'. Skbet hadde kke fuld last, da det gjaldt hurtgst mulg at brnge kul over tl England, hvorfor der betales hoe hagter. Kongsberg: Konsulatet, Kongsberg, beretter 7/7: For norsk s0 og vaarslds vedkommende var her denne uke kke nogen efterspørsel. Fra Shetland ndkom s.s.»ylva«med den første ladnng ny sld, som bestod av 262/ og 89/2 tønder. Kvalteten av denne sld var saa god som den kke har været paa mange aar og størstedelen av lasten ble\' derfor ogsaa solgt allerede ved ankomsten. Prsene var: Trade mattes 33/6, alm. mattes 32/ cf. Lkeeldes var der tld'redsstllende avsætnng gammel Yarmouth og lagrene av denne sldesort kan nu betragtes som rømmet. Fersk fsk og sld. Hull: Konsulatet, Hull, beretter 6/7: /3/, hummer 0'/0' pundet. Laks prma ] 9(7" tert \~. ese r m l n de: Fskeragenten, Hamburg, beretter 9/7: uken fru 30/G tl 6/7 var fersldsktlførslene tl WesermUnde fskemarkc' gjen mndre, da over halvparten av tl'awlerflaaten er oplagt paa grund av urentabltet. Tlførslene kom næsten utelukkende fra sland. Alt alt bragte 23 trawlere 2230 'lo;) pund. Derav 2 fra Nordsjøen med puncl, gjennemsntlg 8500 pund, l fra Nord'kap med 2500 pund og 20 fra sland med 2 on 0'00 pund, gjennemsntlg pund. Efterspørselen efter' fersk fsk har tat ydel'lgel'e av paa grund av det varme vel' og en hel del!la::;sefs~ gk derfor tl klpfskverket. Auktonsprsene \ar (pl pr_ pund): Hyse 756, l 343, torsk ' 335. l 3(), se 39, rødspæuer 30'8, pgvar 903 og kvete Ham burga tona: Fskeragenten, Hamburg, beretter 6/7: Ham burg lal\:>, 3060, sekunda 025, mddels kvete OHl. Altona laks 40('5, aal 7490 p. pundet. Fskeragenten, Hamburg, beretter 9/7: Tl St. Paul fskemarked (Hamburger Fschaukton G. m. b. H.) ankom trsdag ndeværende uke fra Norge 8500 pund laks og '2000 pund kvete, som auktonen opnaadde (p. pr. pund): Laks 30'60,,sekunda 0'25 og kvete, mddel:; 708. Tl Altona fskemarked (H. Koser) ankom ukens l(jp fra Norge GOOO pund laks og 500 pund aal, som auldonen opnaadde (pr!'. pr. pund): Laks 406<5, aal, blandet 74~JO. Fra England ankom 0 kasser og med 9 drekte baater fra Lerwck, Wck og Stronsay 4880 kasser fersk sld. Prsene var pl. 47 pr. pund. forhge uke ankom en 'lten last, 63 kasser smaafetsld fra Bergen, som opnaadde pf. 8 tl 4 pr. pund.

5 4 jul 926 f S K E T S o A N O 287 Transporten av fskevarer. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortd 9,30 og 4307, Lørdage 92 Te l e fon (cen trala p p a rat6 lnj er) nr Telefonvakt 8 fm.o em. søndage 9 fmlo em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. forlang Dem tlsendt selskapets rutehefte nr. 7. Det ndeholder detaljerte ' oplysnnger om alle selskapets n den og utenlandske ruter c. A. GUNDEQSEN Als BE~GEN Spe dt o ns av de l nge n: Ekspedton og omsnng av fsk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes tl alle eksporthavne Telegramadr. : "CagJne" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wlh. Wlhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssge, maanedlge selnger fra øst & VestNorge tl Bos to n, B a t l ore, P h l a cl e l p h a & New p ort New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexco), New Orleans, Galveston & Houston OLE ~. OLSEN, BEQGEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Det forenede DampskbsSelskab AlS ncl. Skandnaven Amerka Lnen, Ellerman's Wlson Lne Ltd., Dampfschfffahrts Oesellschaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., JohnsonLnjen. Reder AlB Nord. stjernan, furness, Wthy & Co. Ltd. Bbby Lne, Ozean Lne, Unted frut Company, Atlantc Navgaton Corporaton. S.s. :::>Santago«og S.S.»Santa Cruz«anlægges tl Nord Spanen lasteklar her omkrng 9/7. Spanskelnjen. S.s.»8an Lucar«tl Lssabon, SydSpanen, Catalonen og l\arselles beregnes lasteklar her 23/7. Spanskelnjen. lv.s.»segova«tl talen beregnes lasteklar her omkrng 27/7 med avgang 3/7. Spanskelnjen. lv.s.»topeka«laster Aalesund og Chrstansund 23 jul for Phladelpha, Wlmngfon, Charleston, Havana og New Orleans. Wlh. Wlhelmsen. S.s.»Delaware«laster ØstNorge 220 jul, Stavanger Berg'en ca. 223 jul for Boston, Phladelpha, N Grfolk og Baltmore. Wlh. Wlhelmsen. lv.s.»toledo«laster Oslo ca. 25 august, Aalesund/Chrstansund 283 august for Savanllah, Havana, Galveston/Houston og New Orleans.. Wlh. Wlhelmsen. M" Rogn. Nor d S p a n en: Generalkonsulatet Blbao, beretter 67: Godt sardnfske hele Nordkysten. ndbragt Vgo sdste uke 300 kurver. Lvlg rognomsætng. ngen prs,forandrnger. Nye rogntlførsler NordSpanen 8540 tønder. Hummer. Ham bur g: Fskeragenten beretter 9/7: lved ruteskbene fra Norge ankom ukens løp 28 kasser levende hummer. Prsen var gjen ltt høere nemlg lv pr. pund fortoldet. mark er dag = kr Tran. Hamburg: Fskeragenten bereher 9/7:. Fra Norge ankom 307 fate derav 860 fate hærdet tran og 20' tdr'. Fra sland ankom 50:3 fate, fra Spanen og Portugal 353 fate, fra Danmark ~9 fate, fra Skolland 45 fate og 0 fate fra Sverge. Forretnngen var rolg, men markedet er fast. Noterngene e. Hamburg er (L. pr. 0'00 kg.): lvedcntran 48, lys sæltran 3,20, lys levertran 30, brunblank 26 og brun 8. tranoffertene fra Norge, sær for de ndustrelle sorter, stpulel'es prsen for den meste pund Sterlng, hvorfor man ml hel' llere og mere noterer tranprsene engelsk mynt. Lnolje er rolg og noteres fra Holland Fl og for tysk vare M ' pr. 00' kg. netto rortoldet. Tyske foranstaltnnger tl fremme av fskeforbruket. Fskeragent Reusch, Hamburg, beretter 30/6: Efter hvad tyske avser beretter, agter rksernærngsmnsteret at træhe omfattende fqrholdsregler for at ophjælpe forbruket av fersk fsk Tyskland og for paa en bedre maate end httl at forsyne det tyske ndland med fersk fsk. Som grund herfor anføres den vanskelge stllng, som de tyske havfskeselskaperfor tden befnder sg.og s.om paa grund av den daarlge avsætnng for en stor deler nødsaget tl at sende sne fangster tl England. Med statlg hjælp skal der dannes et selskap, som samarbede med rksnærngsmnsteret alle storbyer skal ndrette kjøkkener for tlberednng av stekt fsk efter engelsk mønster. Det,første skal aapnes Berln dsse dage. tlslutnng hertl skal'ferskfsktransporten tl hovedstaden,o. s. 'V. omorganseres. Der er auerede under arbede,et antal8:pecelt konstruerte automobler, som skal besørge transporten, saaledes at tl eks. den fsk, som ankommer tl Hamburg om natten, skal kunne sælges Berln allerede den næste. dags. morgen og fsken skal sælges drekte fra vognen og kke fra butk.. Rksernærngsmnsteret haaper paa denne maate at kunne tlføre de tyske storbyer et bllg og. godt nærngsmddel.

6 288 F S K E T S o A N O 4 jul 926 fskeutførselen fordelt paa land januarma 926. (Efter det Statstske Centralbyraas maanedsopgaver). Fersk sld. Ma J an.ma Sld og fskemel. Ma J an.ma 000 kg. 000 kg. Ma J an.lla 000 kg. 000 kg. Tyskland... " alt Nederlandene, Sverge Belgen Tyskland b.2 Storbrfannen Nederlandene Frankrge Begen U. S. A Storbrfannen Øvrge land Frankrge Øvrge land Tørfsk. 000 kg. 000 kg. au Sverge, Rusland.... Tyskland Nederlandene Belgen Storbrfannen Frankrge Anden salt fsk kasser fustager. 000 kg. alt Sverge Belgen Storbrtann en U. S. A Øvrge land og 000 kg kg. 000 kg. alt... " Sverge Tyskland :229 Frankrge.... Japan " U. S. A Øvrge land Dampmc!dcntran alt Rusland... ".... 3:~ Letland Tyskland Nederlandene Belgen.... hl 3 U2 24 fsk, saltet, løs fartø. Storbrtannen.... talen.... Frankrge kg. 000 kg. Vestafrka alt Spanen.... U. S. A Rusland.... talen.... Øvrge land Storbrtannen.... New Zealand Frankrge.... Australen.... Klpfsk. Øvrge land.... U. S. A.... l 000 kg. 000 kg. Sydamerka.... alt... '" Hermetk. Øvrge land... ". Spanen l 000 kg. 000 k Portugal og Madera alt ~O Anden tran. talen hl Kuba alt Braslen Tyskland Argentna Nederl?ndene Øvrge land Salt sld. l 000 kg. 000 kg. alt.... """... '" Sverge '" Danmark Rusland.... Polen Letland.:.... Danmark Tyskland Storbrtannen frankrge falen....5 Østerrke Br. Sydafrka New Zealand Australen U. S. A Kanada.... SydAmerka alt.... Øvrge land... Portugssk statsstøtte tl ophjælp av torskefskeflaaten. Legatonen, Lssabon, beretter 30/6: følge meddelelse pressen har assosatonen av to fskehaaters redere hat foretrædefor marnemnsteren for at protestere mot 'verksættelsen av bestemmelsene dekret nr. 35 av 4 desember f. a. Olm byggepræmer tl ophjælp og 'torhedrng av torskefskeflaaten, det den har gjort gjældertde at flaaten og for sg er stor og god nok og at det kun gjælder at skaffe den lønnende beskj'æftgelse. den forbndelse jhar rederne oplyst at der aar er blt cao 35 fartøer utrustet for nyfundlandsfsket, mot Belgen.... Storbrtannen.... Frankrge.... Spanen.... talen.... Australen.... U. S. A.... Sydamerka.... Øvrge land b hl hl H 744 ca. 40 fjor, og at omkrng 40 fartøer lgger uvrksomme portugsske havner, da det kke lønner sg at utruste dem. Under dsse forhold synes det jo ogsaa noksaa urmelg at opmunre bygnng av nye fartøer. Rederne foreslaar at de mdler der var tænk tll byggepræmer sedetfor skal anvendes tl hjælp for de fartøer der paa grund av kaptalmangel mao. oplægges, og at der desuten skaffes dsse andre lettelser ved besgh gelse før avgangen o..

7 < 69 ~ jul 926 F S K E T S o A N O 289 Utenlandsk mynt ~=c '====='== _= London... kr. pr. æ 8.6 Berln guldmark r Pars fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam gylden Zrch sw. fres ;0 NewYork... dollar 3.73 ~ Antwerpen belg. fres Helsngfors f. mark Madrd pesetas Rom lre l s~~~d :~ ~ ;;;~~ ~gg ~~l~\(f~r Wen østerr. kr r Lssabon, pence pr. escudo /4 Buenos Anes, pence pr. peso o Ro de Janero, pence pr. mls... 6 g Yokohama, sh/d. pr. yen t58.3 Shangha, sh/d. pr. tael..... Bombay, sh/d.... l HonLong, sh/d..... Vekselkursene (salgskurser). ~~~ '" '7 ':7 'h ' g n.oo hz /tg / Fs 2/ P/4 /5 5 /6 2/27/'3. ~~~ ! :J LOO ! S D t.565!.56) l l / / / / /32 l5 3!s2 45~; / / / %2 / /s l }ls lllp/s 2/ P/4 2/P/4 l 2/ P/ol 2 P/lO / /5 5 /6 /5 29 /32 /5 57 /64 2/3 /4 2/2 7 /8 2/J./8 2/2 7 /8 Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mneralolje Akteselskap meddeler 28/4 nedenstaaende prser: Prsene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr. kg ".... Petroleum (Trumf), pr. kg Benzn, pr. kg. fob. Bergen og Stavanger Benzn, pr. kg., levert fra Haugesund.. kr ~ 0.28 ~ 0.55» 0.57?jskeJlldførselcn tl Oslo. ndørselsværden av fersk fsk ndfart fra utlandet tl Oslo sjøtoldsted uken 4/70/7 926: U. S. A. saltet laks 2200 kg. fskets Gang A weekly ntellgenee organ of the Norwegan fsheres publshed by The Dredor of Fsheres, Bergen. Nor w e g a n Fs her e s. Statement showng the landngs of the man Norwegan fsheres now beng carred on, from the begnnng of the year 926 to July 0th. S hor e M a c k e r e l n klograms (kg.): land ed , 8x<ported n ce , salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N ANTHON SEN " OD. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 868 St:ock'fsk, Rogn, Sld, Tran Telegrajadresse : "Antonco" Ferskfsktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Aandalsnes jernbanestaton. Tl ndlandet Tl utlandet Statoner alt Sve Oslo :~~~~ Dan Tyskrge mark land kg. kg. kg. kg. kg. kg. Fra Trondhjem : 27/G _3/. alt o Sld... L rj,...l (/ O Fsl{... ' R O Fra Bergen: 27/C _Bh alt o Sld ~0 635 O Brslng fsk o f ra Åndalsnes: 20/u_26/6 alt Sld... fsk ;)0 27/G_3/7 alt (\ 240 Sld Fsk ; Tlførsler tl Oslo (0st og vestbanen), vekten angt brutto kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kvete o Flyndre O Hyse O Makre <!894 (\ Laks ( l Anden fsk.., O Hvalkjøtt.~ O._ alt 209W 74~~O ) O

8 r r r "'84385 ks.. 52 Laks, 7432, tsrfsk Norges utførsel av fskeprodukter fra januar tl 3 jul 926 og uken som endte 3 jul.! l Toldsteder. l Fetsld Vaarslld og skaaret (..... torsld Nordsjssld.. Brslng slandsslld Kpfsk, norsk. Rundfsk Rot skjær. Sel Hyse, ru'd Anden Rogn D.m, tran R.m. t'an Blank Brun blank tdr. tsd d tdr. tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg. kg. k~.. kg. tdr. tdr., tdr. tdr. tdr. Oslo."."""." ! Krstansand ! Egersund."." Stavan~er~ ) t ! Kopervk )... l 390 Haugesund 3 )...~ 34 : ,74 Bergen 4 ) ' 935J , ! 02 ~_ Florø "..." ) l Molde."..." Krstansund Måløy..."... Aalesund 629 ' , j, 8580' Trondhjem ", ' 8767!, Bodø.".. " , Svolvær "."" , ' Narvk..." " Tromsø "." , Hammerfest 6) ! ~9! 7~ Vardø..."... " ! ~ , Vadsø "'''''''''' 3 ' Andre 7~. ~~ ~8 ~j 8)65 9) 93 _~~ 302 : l_= _= =_6~ = _= _2~_= =(8) 520 ~ 9602! ! [ ~0557; 27745~~~0~,_ ~~~'2~'}~'24J ?~ 565 luken ; ) ! 5: : Brun tdr. Haakjærr. tdr. Hærdet hvaltran tdr.!! Hval Sæl BoUle. ' Sld, Makre" Makre, Toldsteder tran tran nosetran Sldetran ',Sld, fersk tdr. tdr. tdr. tdr. l. ' levende Anden Fsk Fsk. Fskemel,. røkt saltet! fersk fersk a.a.' fersk fsk Hummer Ræker. Stlt~t. saltet Sldemel levermel, Sælskmd kg. tdr. kg. kg. kg, kg. stk. kg. :~. Ol tdr. kg. fsk~~~anol kg. "7 ' Oslo O ~3,.2.. O 20 l, Krstansund S , Egersund... ' , ~ 000. Stavangerl) ' : 54900:, 3200 l Kopervk 2 ) HaugesundS) , Bergen 4 ) ' ! ~30 Florø , J 000 Måløy :'W5968 Aalesund 5 ) ? Molde , Krstansund Trondhjem ~0 65 Bodø Svol~ær ~~ , NarVk " Tromsø Vardø... _ = = = ' Vadsø..., bl Hammerfest 6) : Hermetk kg _ 39 _. ~ 554 Andre7~ ~,! 8~9) 470t :_= ) : ) ~ ~5~ l luken ! ] ~3n9, 299, Ool l) Desuten 495 tdr. ansjos og 532tdr. kryddersld. 2) Desuten 9 tdr. zrydret slandssld. 3) Desuten kg. hvalguano. 4) Desuten 9064 kg. slandsk klpfsk kg. fersk brslng og 672 tdr. stearn. 5) Deslten 67 tdr. stearn, 63 tdr. Slrtran. 6) Desuten 6500 hvalroshuder. 7) Desuten 2054 tdr. hvaloljefettsyre, b kg. margart, 603 tdr. fettsyretran, 7323 tdr. hærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, 50(0 kg. lvalguano, 75 tdr. surtran. 8) Herav tdr. fra Fredrkstad og 4530 tdr. fra Sandefjord. 9) Herav 2355 tdr. vaarsld, 30 tdr. brslng, 50 tdr. slandssld, 2 00 ks. fersk sld, 890 stk. hummer og 68 kg. hermetk fra Skudenesllavn.

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl.

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl. Fskeutførselen 000! tk fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle O cl 4 l ~ 923 postanstalter og paa fsker..... _._..

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. f Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 6 aarg. postanstalter og

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

SrrORSILDFISKET i uken begyndte stor fangst som 700 maal er saavidt, Hamburg, pris: Islandssild 93-95,

SrrORSILDFISKET i uken begyndte stor fangst som 700 maal er saavidt, Hamburg, pris: Islandssild 93-95, an U kentl ge meddelelser for norsk fsker bed r' ft fra fsker cl rektoren 7 aargang nsdag 2 januar 96 Nr. 2 søndag ndkom. 42 drvere tl Krstan 06, 20/22 stk. 0002, 22/25 stk. sund med fra 0700 maa], gjcnnem

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlge meddelelser for norsk fskerbed rft fra fskerdrektoren 3 aargang nsdag 3 januar 9 Nr. Fskererne 9 ende nøter optoges sld tl henmot ut sten var der tl eksport 4905 mot gangen av ma. det hele utgjorde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

, fra"tisk~riair~kt0r~1t

, fratisk~riair~kt0r~1t 7000 Uk~ntlg~ m~dd~lels~r for norsk, fj.sk~rb~drft, fra"tsk~rar~kt0r~t, drvere med 34 maal, torsdag 42 sld maalet og mddelprsen er be, drvere, med 40, fredag 245 drvere regnet tl 30 kr. maal. søndre Uken

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl"'" Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl' Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer S f f B"" P v å t b a n k Etaberet 1882 Teegramadresse: Prvatbank Stenkjær Etaberet 1882 Utfører Incasso og øvrgt ae Sags Bankforretnnger = Hjemmets Bank = Stjørdaens Sparebank Mottar ndskud paa amndege

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket ~~.,;. an Uk~ntlg~ m~ad~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra tsk~rdjr~kt0r~n 7 aargang nsdag 9 aprl 96 Nr. 6 =~~ ~ norsk~ fsk~r~r. Uken 95 aprl. fjor, Værøy og Røst medregnet. Fsket 96 95 Maal Maal er sterkt

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

6 " 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 " 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 " 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 " 1 Kr.

6  2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7  2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9  1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10  1 Kr. Anvisningssalg, Tirsdag den 11. november 2014 203 1 Norge 50 Øre, 1889 1 100,- 100,- 2 Sverige 25 Øre, 1898 1/1+ 150,- 3 " 1 Kr. 1901 1 175,- 4 Norge 1 Kr. 1913 1 200,- 250,- 5 " 1 Kr. 1916 1 135,- 160,-

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere