IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland"

Transkript

1 Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene her, hvor vi tager temperaturen på IKT i Nordjylland. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland sammenlignet med året før 10 Sammenligning med året før Virksomhedens situation primo 2015 Virksomhedens bundlinje i 2014 Nordjyske IKT-virksomheder, der beskæftiger ca personer, har fået gang i forretningen. Tre ud af fire nordjyske IKT-virksomheder klarer sig samlet set bedre nu end for et år siden. Kun 3 pct. af IKT-virksomhederne vurderer, at deres virksomhed samlet set er gået tilbage i løbet af % 55% På IKT-virksomhedernes bundlinje er der også positive tegn. 55% af IKT-virksomhederne oplevede vækst på bundlinjen i 2014 sammenlignet med af virksomhederne har oplevet tilbagegang og fået et lavere resultat på bundlinjen i 2014 sammenlignet med Fremgang Tilbagegang Høje forventninger til 2015 Pilen peger fortsat opad i det kommende år. 77% af de nordjyske IKT-virksomheder forventer flere kunder og opgaver i 2015 end sidste år. Kun 5% forventer færre kunder og opgaver sammenlignet med Note: Bundlinje er udtryk for årets endelige resultat efter skat for en virksomhed. Forventninger Forventninger til 2015 til 2015 Samlet set Kunder/opgaver Samtidig forventer 77% af IKT-virksomhederne, at de samlet set vil klare sig bedre i 2015 end sidste år. Kun 6% af virksomhederne forventer samlet set tilbagegang i 2015 sammenlignet med % 77% 2-2 IT Barometret 2015 Undersøgelsen er gennemført af IT-Branchen og de regionale - it-fora: (Nordjylland), it-forum (Midtjylland og Sønderjylland) og IT-Forum Fyn. Undersøgelsen er gennemført i primo 2015 blandt it-virksomheder i hele Danmark. Fremgang Tilbagegang 4

2 Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Særlige positive forventninger til erhvervskunder De nordjyske IKT-virksomheder har især positive forventninger til salg til erhvervskunder. Erhvervskunder i DK - mersalg Erhvervskunder i DK - nysalg Hvor skal væksten komme fra? 68% 72% 72% af virksomhederne forventer øget salg til eksisterende erhvervskunder i Danmark, mens 68% forventer vækst i form af nye danske erhvervskunder. Erhvervskunder i udlandet - nysalg Erhvervskunder i udlandet - mersalg Offentlige kunder i DK - mersalg 34% 43% 49% Knap halvdelen forventer vækst i form af salg til nye udenlandske erhvervskunder, mens 43% forventer mersalg til allerede etablerede udenlandske erhvervskunder Offentlige kunder i DK - nysalg Offentlige kunder i udlandet - nysalg 9% 26% 5% eller derunder forventer, at væksten vil komme fra nysalg eller mersalg til private kunder. Offentlige kunder i udlandet - mersalg Privatkunder i DK - nysalg 5% 8% Privatkunder i DK - mersalg 5% Privatkunder i udlandet - mersalg 3% Privatkunder i udlandet - mersalg 3% Forventet vækst på eksportmarkederne Mere end halvdelen af de nordjyske IKTvirksomheder forventer, at væksten i høj grad eller i nogen grad skal komme fra andre markeder end det danske. 28% af IKT-virksomhederne i Nordjylland har ingen eksport på nuværende tidspunkt. 17% af virksomhederne har ikke planer om at eksportere. Der er en tendens til en markant todelt itbranche: Enten er en virksomhed rettet fuldt mod det danske marked, eller også er virksomheden i høj grad international. I hvilken grad forventes væksten at komme fra andre markeder end det danske fremover? 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 5

3 Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Barrierer for øget vækst Barrierer for at øge væksten i IKT-branchen i Nordjylland 28% af IKT-virksomhederne i Nordjylland anser mangel på kvalificeret arbejdskraft med de rette it-kompetencer som den største barriere for vækst i IKT-branchen. Det høje danske skatte og afgiftsniveau anses ligeledes af 28% som en væsentlig barriere. Mangel på de rette it-kompetencer Det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark Mangel på kapital For lidt innovation i branchen 28% 28% 26% 23% 26% af virksomhederne oplever mangel på kapital som barrierer for vækst i IKTerhvervet i Nordjylland. Manglende rammer for/efterspørgsel efter innovative løsninger For lidt internationalisering i branchen Mangel på efterspørgsel fra offentlige kunder Mangel på efterspørgsel fra private kunder 8% 9% 23% 22% Nye forretningsmodeller og øget produktivitet Hvad driver efterspørgslen af it-løsninger hos kunderne? Ønsket om øget innovation, nye forretningsmodeller og øget produktivitet er de primære drivere af kundernes efterspørgsel af it-løsninger. Øget innovation/nye forretningsmodeller Øget produktivitet 58% 54% Det er især cloud, mobilteknologier, sikkerhed, digital infrastruktur og big data der efterspørges af kunderne. Det giver en indikation af hvor vækstområderne sandsynligvis vil være fremover. Besparelser, lavere omkostninger Øgede salgsmuligheder Bedre kundeservice 31% 49% 42% Mobilitet hos medarbejderne 15% 6

4 Økonomisk udvikling IKT-virksomheder i Nordjylland Årets resultat før skat Årets resultat før skat Positivt Seneste resultat regnskabsperiode i seneste år Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år 63% af IKT-virksomhederne i Nordjylland har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. 55% af virksomhederne har opnået vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Negativt 37% Positivt 63% Nej 43% 55% Uændret 2% Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Vækst det seneste år vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år Den økonomiske vækst i IKT-virksomhederne måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste 54% af IKT-virksomhederne har opnået vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Nej 44% 54% Nej 58% 58% af virksomhederne har oplevet vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 2% Uændret 2% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Virksomheder inden for IT erhvervene (Danmarks Statistiks branchedefinition) Regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. I alt 682 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger ca. 55% i Aalborg Kommune. 7

5 Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling via ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation - Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk - afdækker de effekter, som virksomheder opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Kort om Brainsbusiness er et regionalt klyngeinitiativ, der arbejder for at styrke og synliggøre det nordjyske miljø for IT- og kommunikationsteknologi (IKT). Samlingspunktet for hele det nordjyske IKT-miljø - forskning, erhverv og uddannelse Netværksorganisation med 149 medlemsvirksomheder Privat/offentligt partnerskab med deltagelse af Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet og IKTerhvervet i Nordjylland I dette afsnit retter vi fokus på de resultater, som virksomheder opnår ved at deltage i den nordjyske IKT-klynge. En af blot seks danske klynger, der er guldcertificeret af den europæiske klyngeorganisation ECEI Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter i 10 Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter 8 84% Hovedparten af virksomhederne har deltaget i større arrangementer som konferencer og seminarer i regi af. 6 67% 64% Omkring to tredjedel af virksomhederne har deltaget i faglige netværk med andre virksomheder og videninstitutioner eller i fokuserede workshops med specifikke temaer. Hver femte virksomhed har deltaget i samarbejdsprojekter med andre virksomheder, forskningsinstitutioner eller andre organisationer. 2 Større arrangementer Note: Virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt på baggrund af en oversigt over dedikerede medlemmer/deltagere. Dedikerede virksomheder er dem, som har bekræftet deres deltagelse i klyngen igennem en skreven aftale, interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. 22% Workshops Faglige netværk Samarbejdsprojekter 13% 4% Internationale aktiviteter Individuel sparring I er der sendt spørgeskema til 122 dedikerede medlemsvirksomheder. Der er kommet svar fra 45 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 8

6 Resultater af virksomheders deltagelse i klynger styrker virksomhedernes innovationskompetencer 69% af virksomhederne i mener, at de i høj grad eller i nogen grad har fået ny viden om trends inden for deres område. 49% tilkendegiver, at de i høj grad eller i nogen grad har udviklet deres kompetencer vedrørende markeds-, proces- eller produktudvikling Aktiviteternes effekt på virksomhedernes kompetencer I høj grad I nogen grad 38% mener, aktiviteterne har hjulpet dem til at udvikle deres medarbejderes evner. Endelig synes omkring 2, de er blevet dygtigere til at gennemføre samarbejdsprojekter med forskere eller til at indgå i internationale samarbejder. 2 1 Markedsudvikling, proces- eller produktudvikling Ny viden om markeds- eller teknologiske trends Medarbejdernes evner Gennemføre samarbejdsprojekt med forskere Internationalt samarbejde medvirker til produktudvikling og innovation Halvdelen af virksomhederne har planer om eller har udviklet nye ideer, koncepter til nye produkter på grund af deltagelsen i klyngeaktiviter i. Halvdelen af virksomhederne har startet eller forventer at starte innovations- og forskningsprojekter som følge af klyngeaktiviteter. af virksomhederne har planer om eller har udviklet nye arbejdsprocesser. Hver tredje virksomhed vurderer, de har effektiviseret arbejdsgange eller forventer at effektivisere arbejdsgange som følge af klyngeaktiviteter. Omkring hver fjerde virksomhed har opnået eller forventer adgang til finansiering af udviklingsaktiviteter. Aktiviteternes effekt på virksomhedernes innovation og produktudvikling Finansiering af udviklingsaktiviteter Innovations- eller forskningsprojekter Effektiviseret arbejdsgange Nye processer Nye produkter eller services Nye koncepter Nye ideer 2 6 Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på - svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 9

7 Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Klynger skaber øget samarbejde Klynger knytter virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer sammen og kan resultere i kommerciel værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Virksomhederne har et omfattende samarbejde med forskellige aktører gennem klyngerne. Andre virksomheder og danske forsknings- eller uddannelsesinstitutioner er de mest udbredte samarbejdspartnere for virksomheder i Brains- Business. Over af virksomhederne i samarbejder med andre myndigheder eller organisationer. Knap 2 har samarbejdet med udenlandske partnere gennem deltagelse i klyngeaktiviteter i. Klyngens betydning for virksomhedernes samamarbejdspartnere Udenlandske partnere Andre myndigheder eller organisationer Danske forsknings- eller uddannelsesinstitutioner Andre virksomheder Ikke endnu, men regner med at gøre det medvirker til øget synlighed Klynger kan også medvirke til at øge virksomhedernes synlighed overfor omverdenen, bl.a. gennem fælles branding af klyngevirksomhederne såvel i Danmark som internationalt. Her kan der være særlige fordele ved at tilhøre en klynge, hvor Danmark er internationalt kendt for at have førende kompetencer og løsninger. 66% af virksomhederne i undersøgelsen oplever, at de opnår, eller forventer at opnå øget synlighed som følge af klyngedeltagelsen i. Klyngens betydning for virksomhedernes synlighed og branding Flere henvendelser og kontakter Øget synlighed 44% oplever, at de får flere henvendelser fra potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere. mens 13% forventer flere henvendelser og kontakter 25% 5 75% 10 Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på - svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 10

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN Forord ved Eva Kühne Denne publikation indeholder resultaterne af IT-undersøgelsen 2009 i Silkeborg Kommune. Den er baseret på 110 besvarelser,

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 0 Virksomhederne bag Om Oxford Research

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere