Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

2 Side 1.1 Den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion Regnskab for det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob jobtræning Statsrefusion vedrørende kommunale servicejob og jobtræning Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Systemafstemninger af udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Ledelses- og kvalitetstilsyn Opfølgning af afsluttende beretning for regnskabsåret AFSLUTNING 2.1 Konklusion på den udførte revision Revisors erklæring 15 Bilag 1: Korrektioner til refusionsskema 16 Bilag 2: Resultater vedrørende revision af bevillingssager

3 =S ERNST &YOUNC 1. REVISION AF OMRÅDER MED REFUSION ELLER TILSKUD FRA STATEN Vi har den 15. august 2008 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens l, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. 1.1 Den udførte revision Vi har i forbindelse med revisionen af områderne der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, l tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags) administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af edb-systerner er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra

4 forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året er ligeledes revideret, jævnfør fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante edb-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillæg- og fradragslister og lignende). 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale: Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område. 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion for regnskabsåret 2007 har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD's økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Vi har blandt andet med udgangspunkt i dette grundlag korrigeret statsrefusionsskemaet således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i statsrefusion på baggrund af teknisk regnskabsmæssige korrektioner. Korrektionerne på refusionsskemaet er sket på grund af fejlkonteringer vedrørende konto for 100 % statsrefusion til visse grupper af flygtninge. Herudover har kommunen selv foretaget korrektioner således, at kommunen kan hjemtage kr. mere i statsrefusion. Samlet nettokorrektionen udgør herefter kr. i merrefusion til kommunen.

5 Konklusion vedrørende statsrefusionsskemaet: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.4 Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd: Vi har i forbindelse med vores revision af midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelse vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen: Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner opgørelsen. Vi har dog konstateret, at der for låneordning 1+5, 2 og 3 er differencer mellem lånesaldi på refusionsskemaet og kommunens bogholderi og lånesystem. Differencen har ikke refusionsmæssig betydning, men vi har aftalt med forvaltningen, at der arbejdes på et få tilrettet saldi i henhold til skema. Konklusion vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, men vi har i revisionspåtegningen af kommunens anmodning om statsrefusion vedrørende boliglån for 2. halvår 2007 påført nedenstående supplerende oplysning: Vi har konstateret, at der forekommer differencer mellem lånesaldi ifølge refusionsskema og kommunens registreringer vedrørende låneordning 1+5, samt 2 og 3. Vi har fået oplyst, at kommunen er i færd med afstemninger med henblik på berigtigelse af difference.

6 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet l forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion af forsørgelsesydelser og programtilskud efter Integrationslovens bestemmelser m.fl. har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD's økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens edb-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i edb-systemet indeholder blandt andet oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv. og i hvilke måneder en ansøger er aktiveret m.v. Vi har med udgangspunkt i dette grundlag korrigeret refusionsskemaet for regnskabsåret 2007 således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i tilskud på baggrund af teknisk regnskabsmæssige korrektioner. Herudover har kommunen selv foretaget korrektioner således, at kommunen kan hjemtage kr. mere i tilskud. Samlet nettokorrektionen udgør herefter kr. i merrefusion til kommunen. Vores korrektioner på refusionsskemaet til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er specificeret på bilag 1. Konklusion vedrørende refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter m.v. og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold.

7 il ERNST &YOUNG 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob og jobtræning: Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende kommunale servicejob og jobtræning for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelserne vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af tilskud til kommunale servicejob og jobtræning samt refusion herfor. Årsopgørelsen vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er påtegnet uden forbehold. 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for regnskabsåret 2007 korrigeret kommunens opgørelse, således at kommunen kan hjemtage kr, mindre i refusion. Korrektionen vedrører hovedsageligt at enkelte udgifter var medtaget dobbelt. Herudover har kommunen selv korrigeret den foreløbige opgørelse med netto kr. Den samlede netto korrektion udgør derfor kr. Konklusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er påtegnet uden forbehold.

8 1.9 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: Vi har i forbindelse med vores revision af restafregning vedrørende flaskehalsindsatsen foretaget korrektioner således, at kommunen kan hjemtage kr. mindre i refusion. Korrektionen sker af regnskabstekniske årsager. Konklusion vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af restafregningen af flaskehalsindsatsen for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Opgørelsen over restafregning af flaskehalsindsatsen er påtegnet uden forbehold Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje indenfor frltvalgsområdet. Konklusion kontrolberegning af fntvalgspriser på pleje og praktisk bistand: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Vi har i forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang påset, at der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra edb-systemerne i 2007, økonomisystemet og indberetninger til Skat. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet edb-systemerne. Vi har i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte edb-systemer konstateret, at der ikke foreligger afstemning pensionssystemet og dagpengesystemet. Det er aftalt, at manglende afstemninger udarbejdes og eftersendes. Vi har ikke konstateret fejl eller mangler i de foretagne afstemninger. Konklusion vedrørende systemafstemninger af de sociale udbetaiingssystemer: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det dog vores overordnede opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for systemafstemning af sociale udbetalingssystemer, og at disse efterleves.

9 si ERNST &VOUNG 1.12 Statusafstemninger Vi har foretaget gennemgang af statusafstemninger pr. ultimo 2007 med henblik på at konstatere, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige rutiner for området samt hvorvidt der administreres i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Resultaterne af denne gennemgang fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålene med revisionsbesøgene i Afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. l tilknytning hertil har vi vurderet om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Endeligt har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige elier uberettigede ydelser. Det samlede omfang og resultaterne af vores revision af bevillingssager fremgår af redegørelsen til ressortministerierne jf. bilag 2. l det følgende har vi fremhævet væsentlige konstateringer og supplerende oplysninger som vores revision af bevillingssager har givet anledning til Beskæftigelsesområdet Sygedagpenge Vi har tilrettelagt vores revision af sygedagpengeområdet, således at alle elementer i forbindelse med den af Beskæftigelsesministeriet udvalgte Temarevision for 2007 er omfattet af vores revision.

10 RNST&YOUNG l forbindelse med revisionen af sygedagpengeområdet har vi i en række beviliingssager blandt andet konstateret: At der er konstateret slip i de lovpiigtige opfølgninger af kortere eller længere varighed. At det i beviliingssager er konstateret, at ressourceprofilen ikke foreligger eller ikke lever op til kravene i Bekendtgørelse 1402 af 13. december 2006, som dokumentation for forlængelse af dagpengeudbetalingen eller bevilling af virksomhedspraktik. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 10 ud af 15 sager)er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt principielle afgørelser. Revision jf. forliget om fleksjob Ved revisionen af området ledighedsydelse og fleksjob har vi, begrundet i ændringslov nr. 565 af 9. juni stk. 2, haft et særligt fokus på orn der var udarbejdet et dokumenteret grundlag for: Visitation til og bevilling af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a (nye beviliingssager) Fortsat berettigelse jf. Aktivlovens 74 c (gamle beviliingssager). l forbindelse med vores gennemgang af 26 beviliingssager, hvor der var tale om nytilkendelser af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a har vi alene konstateret fejl med betydning for visitationsgrundlaget i l bevilltngssag. l forbindelse med vores gennemgang af 10 beviliingssager, hvor der var tale om revurderinger af eksisterende bevillinger af fleksjob jf. Aktivlovens 74 c, har vi konstateret et væsentligt større antal fejl med betydning for revurderingerne af eksisterende bevillinger af fleksjob. Resultaterne er endnu ikke drøftet med ledelsen. Efter drøftelse af resultaterne vil der blive udarbejdet supplerende notat til beretningen, der efterfølgende fremsendes til ministeriet. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de beviliingssager, hvor Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk. 6.

11 10 Kontanthjælp og aktivering efter Aktivlovens og Beskæftigelsesloven. Med hensyn til administrationen af områderne vedrørende kontanthjælp efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er der konstateret fejl i 21 ud af 27 bevillingssager. Vi er af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: Individuelle kontaktforløb if. Beskæftigelseslovens bestemmelser l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret at der i 15 ud af 27 bevillingssager ikke er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb rettidigt, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og rettidighed jf. bekendtgørelse nr af 18. november 2005 og jf. bekendtgørelse nr af 19. december Feilkonterinoer af forsørgelsesydelser: l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret fejlkontering af forsørgelsesydelserne med refusionsmæssig betydning i 4 ud af 12 bevillingssager hvor der udbetales forsørgelsesydelser. Fejlkonteringerne sker typisk i forbindelse med skift fra én aktivitetsstatus til en anden (f.eks. fra status som kontanthjælpsmodtager på passiv hjælp til status som kontanthjælpsmodtager i tilbud efter Beskæftigelsesloven). Det er vores opfattelse, at fejlkonteringerne i vid udstrækning kan tilskrives utydelige eller upræcise beskrivelser af snitflader og forretningsgange mellem udbyder, myndighedspersonen i jobcentret og ydelsesansvarlig. Manglende eller mangelfulde iobplaner l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret at der i 6 ud af 17 bevillingssager ikke foreligger - eller kun mangelfuldt er udarbejdet - en jobplan forinden der afgives tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitler Jobplanen er efter vores opfattelse en garantiforskrift for borgeren. Et påbegyndt tilbud, uden en fyldestgørende jobplan, kan i yderste konsekvens blive afvist som ugyldigt, idet borgeren har ret til en jobplan. Herudover er jobplanen et yderst effektivt værktøj for den enkelte sagsbehandler, idet en faglig kvalificeret og korrekt udfyldt jobplan sikrer, at sagsbehandler har overvejet og udformet et mål for borgeren - i samarbejde med borgeren. Revalidering efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Med hensyn til administrationen vedrørende revalidering efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er der konstateret fejl i 5 ud af 6 bevillingssager. Vi er af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende.

12 11 il ERNST &YOUNG l forbindelse med revisionen af revalideringsområdet, har vi i en række bevillingssager blandt andet konstateret: At der ikke kontinuerligt og rettidigt er afholdt individuelt kontaktforløb jf. Aktivlovens bestemmelser. At det i bevillingssager er konstateret, at ressourceprofilen ikke foreligger eller ikke lever op til kravene i Bekendtgørelse 1402 af 13. december 2006, som dokumentation for bevilling af revalidering. Konklusioner og anbefalinger vedrørende beskæftigelsesområdet. Som det fremgår af det foregående, har vi konstateret et højt fejlniveau på flere af de lovområder der har været omfattet af revisionsbesøget. Vi har derudover i forbindelse med revisionen konstateret, at der i regnskabsåret 2007 ikke forelå et tilstrækkeligt internt administrationsgrundlag for en stor del af de berørte driftsområder, og at det interne kontrolmiljø tillige ikke fuldt ud var hensigtsmæssigt og betryggende. Vi er bekendt med at afdelingerne i regnskabsåret 2007 har været i en opstarts- og udviklingsfase. Vi er ligeledes bekendt med at der i store dele af regnskabsåret har været ualmindelig store 1Tproblemer med daglige lange nedbrud af nyindførte centrale og nødvendige systemer. Dette har i høj grad vanskeliggjort mulighederne for at sikre en hensigtsmæssig og betryggende daglig drift. Dertil kommer, at der i regnskabsåret 2007 har været en markant personaleudskiftning som har resulteret i ubesatte stillinger i længere perioder. Vi er bekendt med at ledelsen på Jobcentret indenfor centrale driftsområder har iværksat en lang række forskellige tiltag med henblik på fremadrettet at sikre en hensigtsmæssig og betryggende drift. Det drejer sig om hensigtsmæssige omorganiseringer, etablering og beskrivelse af nye ensartede sagsgange indenfor de enkelte driftsområder, sagsgennemgange med henblik på at afdække svagheder i driften, ligesom der er - og fortsat vil være - kompetenceudviklende aktiviteter for medarbejderne. Det er vores vurdering at de af ledelsen iværksatte tiltag er hensigtsmæssige og konkret er målrettet de lovområder, hvor der er konstateret et højt fejlniveau. Det er ligeledes vores vurdering, at de iværksatte tiltag fremadrettet vil kunne skabe et godt grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende drift. Det skal her nævnes, at en meget væsentlig del af de konstaterede fejl og mangler blev konstateret i første halvdel af regnskabsåret 2007.

13 12 il ERNST &YOUNG Vi skal dog på baggrund af de konstaterede problemstillinger anbefale, at der for beskæftigelsesområdet som helhed, fortsat arbejdes med udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, opgave- og ansvarsbeskrivelser og snitfladebeskrivelser, der fremadrettet vil kunne sikre en yderligere optimeret drift indenfor de enkelte driftsområder. l forhold til Aktivlovens bestemmelser kan vi, velvidende at der allerede er iværksat tiltag, fremhæve følgende udviklingspunkter: At der foretages kontering af forsørgelsesydelserne, således at der er overensstemmelse mellem borgerens aktivitetsstatus og konteringen af forsørgelsesydelserne med korrekt hjemtagelse af statsrefusion. At ressourceprofilarbejdet i forbindelse med revalidering er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 vedrørende arbejdsevnevurdering samt, at ressourceprofilen foreligger forinden opstart i revalideringsmæssigt tilbud efter Beskæftigelsesloven. l forhold til Beskæftigelseslovens bestemmelser kan vi, velvidende at der allerede er iværksat tiltag, fremhæve følgende udviklingspunkter: At der vedrørende de individuelle kontaktforløb sikres lovpligtig rettidighed, samt at kontaktforløbene indholdsmæssigt lever op til de lovgivne krav. At jobplansarbejdet tilrettelægges således, at der er overensstemmelse mellem borgerens aktivitet og den udarbejdede jobplan. l forhold til Sygedagpengelovens bestemmelser kan vi, velvidende at der allerede er iværksat tiltag, fremhæve følgende udviklingspunkter: At der vedrørende lovpligtig opfølgning sikres rettidighed indenfor sygedagpengeområdet. At der udarbejdet ressourceprofil som grundlag for bevilling af tilbud efter Beskæftigelsesloven eller for forlængelse af dagpengeudbetalingen efter Sygedagpengeloven. At der som grundlag for forlængelser udarbejdes ressourceprofiler i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 vedrørende arbejdsevnevurdering. Udover ovenstående skal vi anbefale, at der i forbindelse med udarbejdelse og implementering af arbejdsgangsbeskrivelser etableres yderligere lærings- og kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opnå en fælles forståelse for administrationen indenfor driftsområderne.

14 13 Såfremt det ønskes bidrager vi gerne, og efter aftale, til en løsning af ovennævnte problemstillinger. På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de berørte driftsområder er det vores opfattelse, at beskæftigelsesområdet ikke fuldt ud administreres betryggende og hensigtsmæssigt. Vi finder det problematisk, at der på flere områder er konstateret systematiske fejl med refusionsmæssige betydning Hjælp efter Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge (Servicelovens 41, 42 og 52), På baggrund af de samlede resultater af vores revision af områderne vedrørende Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: At der mangler aktuelle handleplaner. At der mangler lovpligtig opfølgning og / eller kontinuerlig journalføring At der mangler aktuelle undersøgelser jf. Servicelovens 50 Vi har i den forbindelse anbefalet, at der fremadrettet fokuseres på den formelle del af sagsbehandlingen og at det ledelsesmæssigt sikres, at lovgivningens minimums krav til sagsbehandlingen sikres efterlevet. Vi har samtidigt anbefalet, at der i forbindelse med ovenstående, udarbejdes retningslinier for et struktureret fagligt ledelsestilsyn. Vi forventer naturligvis at vores anbefalinger efterleves og følges meget tæt således, at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags) administration på alle væsentlige områder Internt ledelses- og kvalitetstilsyn l forbindelse med den afholdte revision indenfor beskæftigelsesområdet har vi konstateret, at der i regnskabsåret 2007 har været udført ledelses- og kvalitetstilsyn indenfor de enkelte driftsområder. Vi skal anbefale, at et systematisk og struktureret internt ledelses- og kvalitetstilsyn fremadrettet udbygges med særlig fokus på ovenstående driftsområder både i forhold til at sikre at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder, samt ikke mindst i forhold til at skabe et struktureret internt miljø der medvirker til faglig læring.

15 Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2006 Vi har påset, at ressortministeriernes bemærkninger for regnskabsåret 2006 er iagttaget af Norddjurs kommune. På baggrund af Arbejdsdirektoratets skrivelse af 13. juni 2008 vedrørende foretages der en særskilt afrapportering af resultaterne der vedrører 2. halvår 2006 i forhold til den særlige gennemgang af fleksjobsområdet. Årsagen til denne særskilte afrapportering er, at der kan være tvivl om, der har været foretaget revision af 50 % af de sager der er omfattet af den særlige gennemgang i 2. halvår Vores afrapporteringen finder sted ultimo oktober måned 2008 og vil blive fremsendt som et supplement til denne revisionsberetning.

16 15 31 ERNST &YQUNC 2. AFSLUTNING 2.1 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Norddjurs Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af vores gennemgang har dog givet anledning til revisionsbemærkning jf. afsnit som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. 2.2 Revisors erklæringer l henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi erklære, >at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og > at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Aalborg, den 15. august Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Uautoriseret revisor Henrik Bandholm Director

17 16 il ERNST &YOUNG BILAG 1: Korrektioner på refusionsskemaet til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Teknisk/regnskabsmæssige rettelser til endeligt refusionsskema vedrørende regnskabsåret 2007 Konto Område Brutto Netto Grundtilskud efter Integrationslovens Programtilskud efter Integrationslovens Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog Kommunens egne korrektioner Netto mere tilskud til Norddjurs kommune:

18 OIERNSJ&YOUNG Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2 Norddjurs Kommune Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager. SIDE l

19 SlkRNST&lOUNG Merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 41. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 4 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i l bevillingssag er sket bevilling uagtet at udgifterne ligger under minimumsgrænsen (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 beviliingssager ikke er foretaget modregning (eller vurdering) af normaludgift (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag mangler journalføring (fejlen har ikke umiddelbart udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l beviilingssager mangler journalførte faglige vurderinger (fejlen har ikke umiddelbart udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af samlede resultater af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Det er dog vores opfattelse, at de ovennævnte fejl er af enkeltstående karakter og at området med få justeringer fremadrettet vil blive administreret i henhold til gældende lovgivning og praksis. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 42. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 4 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i l bevillingssag, uden journalført begrundelse og vurdering, er bevilget mere en 37 timer pr. uge tilsammen til forældre (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag mangler relevant dokumentation fra arbejdsgiver (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag mangler opfølgning / journalføring (fejlen har ikke umiddelbart udbetalings- og refusionsmæssig betydning) SIDE 2

20 at der i l bevillingssag ikke er foretaget regulering pr. 1. januar (fejlen har udbetalingsog refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag ikke er sket udbetaling af særlig ferietillæg pr. 1. maj (fejlen har udbetalings-og refusionsmæssig betydning) Vi har samtidigt konstateret, at der i sagerne generelt foretages vurdering af eventuel modregning af besparede udgifter til daginstitution, men at der generelt ikke foretages vurdering af eventuel modregning af besparede transportudgifter til og fra arbejde. Afdelingsleder har oplyst, at man er opmærksom på problematikken og har i gang sat tiltag der vil sikre praksis. På baggrund af samlede resultater af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Det er dog vores opfattelse, at de ovennævnte fejl er af enkeltstående karakter og at området med få justeringer fremadrettet vil blive administreret i henhold til gældende lovgivning og praksis. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Forebyggende og anbringende foranstaltninger efter Servicelovens 52 stk. 3-5 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 52. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 6 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 6 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 2 sager mangler udarbejdelse af 50 undersøgelse at der i 4 sager mangler handleplan eller revideret handleplan at der i l sag mangler dokumentation for udgifter at der i l sag er mangelfuld lovpligtig opfølgning at der i 2 sager dækkes (konteres) skoleudgifter efter Servicelovens bestemmelser at der i 2 sager mangler journalføring af bevillinger Herudover har vi konstateret, at der i anbringelsessagerne jf. Servicelovens generelt ikke bliver tilbudt støtteperson jf. Servicelovens 54 til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse. Vi har samtidigt konstateret, at der generelt ikke foretages økonomisk vurdering af forældrenes egenbetalingsevne jf. Servicelovens en trangsmæssig vurdering samt i forhold til Ser- SIDE3

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere