Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

2 =H ERNST &YOUNG Side 1.1 Den udførte revision Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion Regnskab for det lokale Beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob jobtræning Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jf. Servicelovens Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen Regnskab vedrørende pilotjobcenter Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Systemafstemninger af udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Ledelses- og kvalitetstilsyn Opfølgning af afsluttende beretning for regnskabsåret AFSLUTNING 2.1 Konklusion på den udførte revision Revisors erklæring 14 Bilag 1: Korrektioner til refusionsskema 15 Bilag 2: Resultater vedrørende revision af bevillingssager

3 1. REVISION AF OMRÅDER MED REFUSION ELLER TILSKUD FRA STATEN Vi har den 15. august 2008 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie' og Forbrugeranliggenders ressortområder. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens l, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. 1.1 Den udførte revision Vi har i forbindelse med revisionen af områderne der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags) administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, special-

4 11 ERNST &YQVNG regnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året er ligeledes revideret, jævnfør fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante edb-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillæg- og fradragslister og lignende). 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale: Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område. 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion l forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion for regnskabsåret 2007 har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD's økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af statsrefusionsskemaet ikke foretaget korrektioner. Kommunen har dog selv korrigeret statsrefusionsskemaet således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i statsrefusion. Korrektionerne på refusionsskemaet er specificeret i bilag 1. Konklusion vedrørende statsrefusionsskemaet: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold.

5 il ERNST &YOUNC 1.4 Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd: Vi har i forbindelse med vores revision af midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelse vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen: Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner med refusionsmæssig betydning af opgørelsen. Vi har dog foretaget tekniske korrektioner mellem de enkelte lånetyper. Konklusion vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af lån efter Boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet l forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion af forsørgelsesydelser og programtilskud efter Integrationslovens bestemmelser m.fl. har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD's økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion.

6 01 ERNST &YOUNG Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens edb-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i edb-systemet indeholder blandt andet oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv. og i hvilke måneder en ansøger er aktiveret m.v. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af refusionsskemaet for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner. Konklusion vedrørende refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter m.v. og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob og jobtræning: Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende kommunale servicejob og jobtræning for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelserne vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af tilskud til kommunale servicejob og jobtræning samt refusion herfor. Årsopgørelsen vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er påtegnet uden forbehold.

7 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold ti! Servicelovens 176 for regnskabsåret 2007 korrigeret kommunens opgørelse, således at kommunen kan hjemtage kr. mindre i refusion. Korrektionen skyldes, at kommunen fejlagtigt har anvendt for lave refusionsgrænser, samt at de ikke har taget højde for procentregulering. Konklusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der nu er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er påtegnet uden forbehold. 1.9 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: Vi har i forbindelse med vores revision af restafregning vedrørende flaskehalsindsatsen ikke foretaget korrektioner. Konklusion vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af restafregningen af flaskehalsindsatsen for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Opgørelsen over restafregning af flaskehalsindsatsen er påtegnet uden forbehold Restafregning pilotjobcenter 2007 Vi har i forbindelse med vores revision af restafregning vedrørende pilotjobcenter 2007 foretaget korrektioner således at kommunen kan hjemtage kr. mere i refusion. Korrektionen vedrører udgifter til tidligere indsats for forsikrede ledige. Konklusion vedrørende restafregning af pilotjobcenter 2007:

8 il ERNST &YOUNG På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af restafregningen af pilotjobcenter for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Opgørelsen over restafregning af flaskehalsindsatsen er påtegnet uden forbehold Kontrolberegning af fritvalgspriser på pieje og praktisk bistand: Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje indenfor fritvalgsområdet. Konklusion kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Vi har i forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang påset, at der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra edb-systemerne i 2007, økonomisystemet og indberetninger til Skat. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet edb-systemerne. Vi har i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte edb-systemer konstateret, at der ikke foreligger afstemninger af følgende systemer: Børnetilskudssystemet Bidragssystemet Pensionssystemet Dagpengesystemet Konklusion vedrørende systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer: Vi har anmodet kommunen om at de manglende systemafstemninger udarbejdes og fremsendes senest primo august måned Vi har ikke modtaget afstemningerne efterfølgende Statusafstemninger Vi har foretaget gennemgang af statusafstemninger pr. ultimo 2007 med henblik på at konstatere, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige rutiner for området samt hvorvidt der administreres i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

9 Resultaterne af denne gennemgang fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålene med revisionsbesøgene i Afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. l tilknytning hertil har vi vurderet om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Endeligt har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. Det samlede omfang og resultaterne af vores revision af bevillingssager fremgår af redegørelsen til ressortministerierne jf. bilag 2. l det følgende har vi fremhævet væsentlige konstateringer og supplerende oplysninger som vores revision af bevillingssager har givet anledning til Sygedagpenge Vi har tilrettelagt vores revision af sygedagpengeområdet, således at alle elementer i forbindelse med den af Beskæftigelsesministeriet udvalgte Temarevision for 2007 er omfattet af vores revision. I forbindelse med revisionen af sygedagpengeområdet har vi i en række bevillingssager blandt andet konstateret At der er slip i de lovpligtige opfølgninger af kortere eller længere varighed med delvis refusionsmæssig betydning.

10 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang (fejl i 7 ud af 15 bevillingssager)er det vores opfattelse, at området på trods af konstateringerne, administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. Vi skal dog, på baggrund af de konstaterede problemstillinger anbefale, at der for området udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser således at det i forhold til Sygedagpengelovgivningens bestemmelser sikres, At der vedrørende lovpligtig opfølgning sikres rettidighed indenfor sygedagpengeområdet samt, at opfølgningerne er fyldestgørende i henhold til Sygedagpengelovens bestemmelser. Vi er bekendte med, at der ledelsesmæssigt er iværksat initiativer med henblik på at sikre, at ovennævnte fejl og mangler fremadrettet vil blive reduceret Såfremt det ønskes bidrager vi gerne, og efter aftale, til en løsning af ovennævnte problemstillinger Revision jf. forliget om fleksjob Ved revisionen af området ledighedsydelse og fleksjob har vi, begrundet i ændringslov nr. 565 af 9. juni stk. 2, haft et særligt fokus på om der var udarbejdet et dokumenteret grundlag for: Visitation til og bevilling af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a (nye bevillingssager) Fortsat berettigelse jf. Aktivlovens 74 c (gamle bevillingssager). l forbindelse med vores gennemgang af 34 bevillingssager, hvor der var tale om nytilkendelser af fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70 a, har vi i 5 beviliingssager konstateret fejl med betydning for bevillingsgrundlaget for visitation til fleksjob. l forbindelse med vores gennemgang af 16 bevillingssager, hvor der var tale om revurderinger af eksisterende bevillinger af fleksjob jf. Aktivlovens 74 c, har vi konstateret fejl i 5 bevillingssager med betydning for revurderingerne af eksisterende bevillinger af fleksjob. På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

11 10 Med udgangspunkt i ovenstående konstateringer skal vi anbefale, at der udarbejdes tydelige arbejdsgangsbeskrivelser der beskriver, hvorledes redegørelserne i forbindelse med visitation til fleksjob jf. Beskæftigelseslovens 70a samt redegørelserne i forbindelse med revurderinger jf. Aktivlovens 74c dokumenteres, med henblik på fremadrettet at sikre en korrekt administration. Ernst & Young skal ikke træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har ret til refusion i de bevillingssager, hvor Beskæftigelseslovens 70 a eller Aktivlovens 74 c ikke er efterlevet, men udelukkende redegøre for de faktiske forhold. Beslutningen om retten til refusion er en myndighedsopgave som påhviler ressortministeriet jf. Bekendtgørelse 1060 af 24. oktober stk Kontanthjælp aktivering efter Aktivlovens og Beskæftigeisesloven. Med hensyn til administrationen af områderne vedrørende kontanthjælp efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: Feilkonterinqer af forsørgelsesydelser: l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret fejlkontering af forsørgelsesydelserne med refusionsmæssig betydning, eller med risiko for refusionsmæssig betydning, i 5 ud af 33 sager hvor der udbetales forsørgelsesydelser. Fejlene fremkommer på baggrund af uoverensstemmelser mellem borgerens aktivitetsstatus og konteringen af forsørgelsesydelsen, og kan efter vores opfattelse i vid udstrækning tilskrives utydelige eller upræcise beskrivelser af snitflader og forretningsgange mellem udbyder, myndighedsperson i Jobcentret og ydelsesansvarlig. Svaeopfølqninq if. Aktivlovens bestemmelser l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 4 ud af 33 bevillingssager, hvor beskæftigelsesafdelingen har haft kendskab til borgerens sygdom, ikke ses at være foretaget de nødvendige vurderinger af behovet for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan jf. Aktivlovens 12b. Fejlen kan efter vores opfattelse have haft refusionsmæssig betydning. Manglende eller mangelfulde iobplaner l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 13 ud af 33 bevillingssager, hvor der er givet tilbud efter Beskæftigeisesloven, ikke er udarbejdet fyldestgørende jobplan forud for opstart i tilbud.

12 11 MERNST&YQUNG Manglende rådiahedsvurderinaer l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret, at der i 4 ud af 33 bevillingssager ikke er foretaget rådighedsvurderinger jf. Aktivlovens 13 i forbindelse med udeblivelse fra tilbud efter Beskæftigelsesloven. Fejlen kan efter vores opfattelse have haft refusionsmæssig betydning. Individuelle kontaktforløb if. Beskæftiqelseslovens bestemmelser l forbindelse med vores gennemgang har vi konstateret at der i 14 ud af 33 bevillingssager ikke er afholdt lovpligtigt individuelt kontaktforløb, eller det lovpligtige individuelle kontaktforløb ikke opfylder de lovgivne krav til indhold og rettidighed jf. bekendtgørelse nr af 18. november 2005 og jf. bekendtgørelse nr af 19. december Konklusioner og anbefalinger vedrørende kontanthjælp og aktivering Som det fremgå af det foregående, har vi konstateret et højt fejlniveau indenfor flere af de driftsområder der har været omfattet af revisionsbesøget. Vi skal på baggrund af de fremhævede problemstillinger anbefale, at der udarbejdes tydelige arbejdsgangsbeskrivelser, opgave- og ansvarsbeskrivelser og snitfladebeskriveiser med henblik på fremadrettet at sikre en optimeret drift indenfor de nævnte områder. Videre skal vi anbefale, at der i forbindelse med udarbejdelse og implementering af arbejdsgangsbeskrivelser etableres lærings- og kompetenceudviklingsforløb med henblik på at opnå en fælles forståelse for administrationen indenfor driftsområderne. Endelig skal vi anbefale, at der etableres et velstruktureret ledelses - og handlingstilsyn der tager udgangspunkt i de ovenfor beskrevne kritiske fejltyper. Vi er bekendte med, at der ledelsesmæssigt er iværksat initiativer med henblik på at sikre, at ovennævnte fejl og mangler fremadrettet vil blive reduceret. Dette i form af arbejdsgangsbeskrivelser, opgave- og ansvarsfordelinger samt forretningsgangsbeskrivelser. Såfremt det ønskes bidrager vi gerne, og efter aftale, til en løsning af ovennævnte problemstillinger Revalidering efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Med hensyn til administrationen af området vedrørende revalidering efter Aktiv- og Beskæftigelseslovens bestemmelser, er vi r trods antallet af konstaterede fejl (2 ud af 4 sager), af den opfattelse, at området overordnet administreres hensigtsmæssigt og betryggende.

13 12 Vi skal dog anbefale, at det fremadrettet sikres, at der ved afholdelse af det individuelle kontaktforløb sker en kvalitetssikring således, at det individuelle kontaktforløb foretages rettidigt samt, at kontaktforløbet indholdsmæssigt lever op til de iovgivne krav. Det anbefales, at der gennem ledelsestiisynet sættes fokus på rettidighed og fagligt indhold i forbindelse med afholdelse af det individuelle kontaktforløb. Ligeledes skal vi anbefale, at der forinden bevilling af revalideringsmæssige foranstaltninger arbejdes ud fra Arbejdsevnemetoden tif sikring af, at arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at ansøger er berettiget til revalidering Hjælp efter Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge (Servicelovens 41, 42 og 52). På baggrund af de samlede resultater af vores revision af områderne vedrørende Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Vi skal særligt fremhæve følgende konstaterede fejltyper: At der mangler aktuelle handleplaner. At der mangler aktuelle undersøgelser jf. Servicelovens 50 At der ikke foreligger relevant dokumentation mistet indtægt (ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42) Herudover har vi konstateret en række enkeltstående fejltyper på handicapområdet. På baggrund af ovennævnte har kommunen iværksat en række aktiviteter for at forbedre sagsadministrationen, herunder faglige kurser samt temadage omkring administrationsgrundlaget. På baggrund af kommunens egne handlinger og forbedringstiltag, er vi af den opfattelse, at området nu administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi forventer naturligvis at de anbefalinger, som vi har givet, efterleves og følges meget tæt således, at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder.

14 Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Internt ledelses- og kvalitetstilsyn i på Jobcenter Brønderslev l forbindelse med den afholdte revision indenfor beskæftigelsesområdet har vi stikprøvevis vurderet om der foretaget internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Vi har i den forbindelse konstateret at det interne kontrolmiljø ikke fuldt ud er hensigtsmæssigt og betryggende. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der fremadrettet etableres et systematisk og struktureret internt ledelses- og kvalitetstilsyn der har særligt fokus på de kritiske driftsområder. Dette i forhold til at sikre, at antallet af fejl og mangler minimeres på de enkelte driftsområder, samt ikke mindst i forhold til at skabe et struktureret internt miljø der medvirker til faglig læring Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2006 Vi har påset, at ressortministeriernes bemærkninger for regnskabsåret 2006 er iagttaget af Brønderslev kommune. På baggrund af Arbejdsdirektoratets skrivelse af 13. juni 2008 vedrørende foretages der en særskilt afrapportering af resultaterne der vedrører 2. halvår 2006 i forhold til den særlige gennemgang af fleksjobsområdet. Årsagen til denne særskilte afrapportering er, at der kan være tvivl om, der har været foretaget revision af 50 % af de sager der er omfattet af den særlige gennemgang i 2. halvår Vores afrapporteringen finder sted ultimo oktober måned 2008 og vil blive fremsendt som et supplement til denne revisionsberetning.

15 14 2. AFSLUTNING 2.1 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Brønderslev Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. 2.2 Revisors erklæringer l henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi erklære, > at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og > at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Aalborg, den 15. august Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab sautoriseret revisor

16 15 BILAG 1: Korrektioner på refusionsskemaet til Socialministeriet Teknisk/regnskabsmæssige rettelser til endeligt refusionsskema vedrørende regnskabsåret 2007: Konto Område Brutto Netto 5.71,grp. Regresindtægter , grp. Tilskud til andel , grp. Tillægsydelser under forrevalidering Netto mindre refusion til Brønderslev kommune:

17 :RNST&YOUNG Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2 Brønderslev Kommune Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager. SIDE l

18 MERNSJ&YOUNG Merudgiftsydelse efter Servicelovens 41 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 41. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 6 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 6 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 2 beviilingssager mangier bevilling og bevillingsgrundlag (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag benyttes fejlagtig praksis i forbindelse med beregning og udbetaling (udgifter til leverandør indgår i den årlige beregning) (fejlen kan have udbetalingsog refusionsmæssig betydning) at der i 2 beviilingssager mangler modregning (elier vurdering) i forhold til normaludgift (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 beviilingssager udbetales efter taksten for 2006 (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag er sket fejlagtig beregning / udbetaling (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) Vi har herudover konstateret, at der ikke er generel praksis for satsregulering pr. 1. januar. Der er udleveret en liste over sager hvor der ikke er satsreguleret. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Administrationen af området bærer præg af at sagsområdet er nyt for en del af rådgiverne. Vi har anbefalet kommunen at der sker generel faglig opdatering af medarbejderne på området. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 42. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 6 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 6 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: SIDE 2

19 at der i 4 beviilingssager ikke foreligger behørigt dokumentation for mistet indtægt eller bevilget orlov fra arbejdsgiver (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 beviilingssager ikke er medtaget tillæg som normalt kommer til udbetaling med i beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i 2 beviilingssager ikke beregnes og udbetales pension (fejlen kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag ikke reguleres i for meget udbetalt ophørstillæg (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag ikke er foretaget udbetaling af særlig ferietillæg pr. 1. maj (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) at der i l bevillingssag ikke er foretaget regulering pr. 1. januar 2007 (fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning) På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores opfattelse at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Administrationen af området bærer præg af at sagsområdet er nyt for en del af rådgiverne, samt at beregning og udbetaling af ydelsen er flyttet fra lønkontoret til familieafdelingen. Vi har anbefalet kommunen at der sker generel faglig opdatering af medarbejderne på området. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens 52 stk. 3-5 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 52. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 5 af personsagerne. De konstaterede fejl i de 5 personsager kan henføres til nedenstående fejltyper: at der i 4 beviilingssager ikke foreligger aktuel handleplan at der i 3 beviilingssager ikke foreligger 50 undersøgelse På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. SIDES

20 Vi skal anbefale, at det ledelsesmæssigt sikres, at lovgivningens minimums (formelle) krav til sagsbehandlingen fremtidig sikres efterlevet. Anbringelser efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 8 Vi har foretaget revision af 8 personsager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens Vi har i den forbindelse ikke konstateret væsentlig fejl og mangler. Vi skal dog anmode om at konstateringer af konteringsmæssig og formel karakter gennemgås og rettes. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang er vi af den opfattelse, at området overordnet administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Enkeltudgifter efter Aktivlovens 81, 82 og 85. Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 81, 82 og 85. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i 4 af bevillingssagerne. De væsentligste fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: l l bevillingssag ses det ikke umiddelbart, at der er foretaget økonomisk rådighedsberegning. l 2 bevillingssager fremgår det ikke tydeligt af det foreliggende journalmateriale, at der er foretaget en vurdering af, om der er tale om en rimelig begrundet enkeltudgift. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. Hjælp til samværsudgifter efter Aktivlovens 83 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 83. Vi har i den forbindelse konstateret fejl i l af bevillingssagerne. De konstaterede fejl i den ene bevillingssag kan henføres til nedenstående fejltype: l l bevillingssag er det vores opfattelse, at ægtefællens indtægt ikke skal indgå i vurderingen af behovet for hjælpen til ansøgers særbarn. Vi har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger på, at de konstaterede fejl er rettet, og at der i fornødent omfang er foretaget refusionsmæssige berigtigelser overfor Staten. SIDE 4

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere