TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT"

Transkript

1 TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015

2 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts svar på»teologi for Lægfolk«, som i mange år har været et tilbud omkring Aarhus Universitet. Teologi for voksne henvender sig til alle, der har lyst til at vide mere om de klassiske teologiske fag: bibel udlægning, etik og religionsfilosofi, dogmatik og kirkehistorie. Desuden indrammes undervisningen på god højskolevis af morgensang og udblik til kunsten og samfundet. Det er mit håb, at så mange som muligt i Haderslev Stift vil få glæde af denne mulighed for at gå i dybden med nogle af de emner, der præger vores kirke og kultur grundlæggende - og som vi aldrig bliver færdige med at beskæftige os med! Teologi er for vigtig en sag at overlade til teologerne Biskop Marianne Christiansen Et nyt tiltag, der giver viden om tro En arbejdsgruppe har over de sidste måneder lagt rammen for et nyt tiltag, som begynder januar Teologi betyder»læren om Gud«. Dermed signalerer vi, at det er kristendommen som er i fokus. Således vil kurset tage fat i de store spørgsmål, give viden om tro og også give udblik til den kontekst og de ideer, som formede den europæiske tænkning og tro og den virkelighed, som kirken i dag virker i. Vi forventer en holdstørrelse på pr. årgang. Teologi er for vigtig en sag at overlade til teologerne... 2

3 HVEM? Kurset henvender sig til alle interesserede såvel menighedsrådsmedlemmer, kirkens medarbejdere og frivillige og til folk, der helt enkelt vil vide mere om troens og kristendommens verden og med udblik til kulturens udtryk og til nutidens spørgsmål og udfordringer. HVAD? Vi har tilrettelagt dagen, så den hver gang byder på et forløb med morgensang i Domkirken ved biskoppen eller domprovsten, 2 fag (se skitse på s. 6-7) afbrudt af en middagspause (egen medbragt mad) og slutter med et teologisk tema og en kop kaffe. HVOR? Kurset foregår i Haderslev. Vi begynder hver gang med kaffe og morgensang i Domkirken. Selve undervisningen foregår i Latinskolen lige ved siden af Domkirken. HVORNÅR? Vi glæder os til at kunne sætte det første kursushold i gang nu til januar Forløbet strækker sig over 4 lørdage i foråret og 4 i efteråret Hele forløbet strækker sig over 3 år og der tilbydes et fortsætterhold/4. årgang, hvis der er tilslutning til det. Forår 2015: 24. januar, 21. februar, 7. marts og 21. marts. Efterår 2015: 26. september, 24. oktober, 7. november og 21. november. Kursusdage er lørdage - et dagsprogram ser sådan ud: Morgensang i Domkirken kl Undervisning 1. modul i Latinskolen kl Middagspause (medbragt frokost) kl Undervisning 2. modul i Latinskolen kl Kaffepause kl Teologisk tema i Latinskolen kl OG HVAD KOSTER DET? Haderslev Stiftsråd har ydet et væsentlig tilskud til starten af Teologi for voksne. Deltagerbetalingen kan derfor holdes på kun kr. for et helt undervisningsår med 8 lørdage. Dertil kommer udgift til de bøger, som man vil købe. Evt. studieture, som senere udbydes, betales særskilt. 3

4 Fag og undervisere: Idéhistorie Anders Kingo sognepræst, dr. theol. Ny Testamente 4 I forløbet om idéhistorie vil vi beskæftige os historisk med det meget nære, men også dramatiske forhold, der eksisterer mellem filosofien og teologien i en europæisk sammenhæng. Kendskabet til, hvordan menneskets tænkning over sig selv, livet, verden og Gud har udviklet sig, er ikke alene en forudsætning for at forstå vores forestillinger om kernebegreber i teologi og kristendom, men også for at kunne forholde os sys - tematisk og kritisk til aktuelle teologiske diskussioner. I faget vil vi læse udvalgte tekster fra NT og lære at forstå teksternes betydning i deres samtid. Men også spørge efter det teologisk budskab ind i kirkens og i vores nutid. Det første semester koncentrerer sig om evangelierne med hovedvægt på Markus' bedrift: at skrive en Jesushistorie, der lægger vægten på hans lidelse og død og deres betydning for frelsen; Matthæus' og Lukas' bearbejdelser og supplementer og med udblik til Ap. Gern. - og Johannesevangeliets helt særlige verden. - Videre vil vi i undervisningen læse Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing teolog og tidl. sognepræst Gammel Testamente Paulus Breve og i sidste semester søge en teologisk sammenfatning af NTs budskab. Undervisningsformen vil være forelæsninger og praktisk tekstarbejde. Det gamle Testamente består af en rækker bøger, profetier, salmer og fortællinger af yderst forskelligt tilsnit, som er blevet til over en længere periode i århundrederne f.kr. Vi vil i løbet af de første fire undervisningsgange komme ind på de enkelte typer af skrifter, som findes i Gammel Testamente, blive præsenteret for centrale problemstillinger og se på nogle af de vigtige og grundlæggende tanker om Gud og menneske, som vi møder under læsningen. Vi skal både beskæftige os med storslået poesi, gruopvækkende fortællinger, klog visdomslitteratur og dramatiske profetier - Leise Christensen Lektor, cand.theol, ph.d Henrik Vestergaard Jørgensen sognepræst, ph.d. kendt som mere ukendt stof. Gammel Testamente er en guldgrube til at blive klog på Gud, mennesker og omverden - dengang såvel som i dag!

5 Karsten Nissen Viborgs tidl. biskop, nu Aabenraa Umiddelbart kan ordet»dogmatik«måske forekomme kedeligt, men det dækker over en uhyre spændende og vedkommende opgave, som alle generationer ned gennem kirkens historie har stået overfor: at formulere det evigt gyldige evangelium ind i tiden til tidens mennesker. Menneskers selvforståelse og verdensopfattelse ændrer sig bestandigt. Derfor kan vi ikke bare gentage tidligere generationers formuleringer, men må netop for at være tro mod det evigt gyldige budskab formulere os på ny. Deri består dogmatikkens betydningsfulde opgave. Dens grundspørgsmål er til eksempel: Hvem er Gud? Hvad betyder det at være skabt i Guds billede? Hvad er synd? Hvad er kristen næstekærlighed? Hvad er ondskab? Har lidelsen en mening? Fortællingen om de kristnes organisering, menighedernes gudstjenesteliv og udbredelsen fra Jerusalem til Rom og resten af verden er omfattende og spændende. Samtidig giver kirkehistoriens mange konflikter baggrund for at forstå det komplicerede forhold mellem stat, samfund og kirke endnu i vor egen tid. Vi vil i første omgang lægge vægten på de Christian de Fine Licht Teolog og sognepræst, Haderslev klassiske emner: Oldkirke, middelalder og reformation. I anden del: Oplysning, vækkelse og demokrati. Vi vil blande foredrag med tekstlæsning (på dansk) og finde pointer i kirkekunst og liturgi. Teologisk tema Hver undervisningsdag slutter med at vi kort stiller skarpt på et teologisk tema. Ideen er, at vi her kan få udblik dels til kristendommens udtryk i nye salmer, kunst og litteratur og dels hente folk ind der har en særlig viden om aktuelle emner med teologisk relevans. Så der også kastes lys over tro og religion, kirke og kristendommens betydning og udfordringer i et senmoderne og sekulariseret samfund. Her vil vi f. eks. sætte fokus på emner som: reformation, nye salmer, kirkekunst og se på kirkens forhold Bent Andreasen, sognepræst og teologisk konsulent ude i verden og på folkekirkens udfordringer herhjemme. Du kommer til at møde bl. a. biskoppen og domprovsten, Peter Lodberg, Henning Thomsen m fl. 5

6 Teologi for Voksne - et undervisnings forløb over 3 år: Teologi for voksne er tænkt som et forløb over 3 år med mulighed for et fortsætterhold. Tilmelding og betaling sker for et undervisningsår ad gangen. Der undervises 8 lørdage på hver årgang. 1. år 2. år 1. gang NT NT Idéhistorie 2. gang NT Idéhistorie NT 3. gang NT Idéhistorie NT 4. gang NT Idéhistorie NT Sommerferie 5. gang GT GT 6. gang GT GT 7. gang GT GT 8. gang GT GT 6

7 i Haderslev Stift 3. år 4. år Enkeltmoduler: Med foredragsholdere udefra'. Undervisning omkring teologiske temaer, der vælges sammen med kursusdeltagerne NT NT NT NT 7

8 Arbejdsgruppen og nærmere oplysninger: Arbejdsgruppen bag Teologi for voksne er: biskop Marianne Christiansen, domprovst Kim Eriksen, sognepræst, dr. theol Anders Kingo, Ullerup, sognepræst ph.d. Henrik Vestergaard Jørgensen, Hejls og sognepræst og teologisk konsulent Bent Andreasen, Trinitatis, Fredericia. Haderslev er ramme for undervisningen Teologi for voksne organiseres som en forening under lov om folkeoplysning og med hjemsted i Haderslev Kommune. Undervisningen henvender sig til alle interesserede og er åben for alle voksne. Der kræves ingen forkundskaber. Hver undervisningsdag begynder kl med morgensang i Domkirken ved biskoppen eller domprovsten - og undervisningen slutter kl Biskop Marianne Christiansen Domprovst Kim Eriksen For spørgsmål og nærmere oplysninger kan kontaktes tovholder for arbejdsgruppen: Bent Andreasen Danmarksgade 61, 7000 Fredericia Mail: tlf Tilmelding til Teologi for voksne: Folderen kan hentes og tilmelding ske elektronisk til Haderslev Stift på: Mail: Tlf Tinglev Bogtrykkeri

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Har vi matematik eller hva?

Har vi matematik eller hva? Har vi matematik eller hva? Af Henning Westphael, lektor Kan matematikundervisningen også rumme elementer af medborgerskabsundervisning? Har vi matematik eller hva? Sådan spurgte en elev i forbindelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere