Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet"

Transkript

1 Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20

2 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:... 3 Forsøg 1: Bestemmelse af kompostens porøsitet... 5 Indledning:... 5 Materialer... 6 Klargøring af jordprøver... 6 Forsøgsbeskrivelse trin for trin (udføres for hver jordprøve)... 6 Tabel 1: Målinger vedr. porøsitet... 7 Analyse af resultaterne:... 8 Tabel 2: Resultater vedr. porøsitet... 8 Forsøg 2: Bestemmelse af den vandholdende evne (vandretention)... 9 Indledning:... 9 Materialer Forsøg trin for trin: Tabel 3: Målinger vedr. vandretention Analyse af resultaterne: Tabel 4: Resultater vedr. vandretention Forsøg 3: Bestemmelse af indholdet af organisk stof Indledning Materialer Forsøg- trin for trin: Fremgangsmåde med ovn Forsøg trin for trin: Fremgangsmåde med Bunsen brænder eller varmeplade Table 5: Målinger vedr. vedr. indhold af organisk stof Analyse af resultaterne: Tabel 6: Resultater vedr. indhold af organisk stof Forsøg 4: Bestemmelse af bufferkapaciteten Indledning Materialer Forsøg trin for trin udføres for hver jordprøve: Tabel 7 Resultater vedr. bufferkapacitet Analyse af resultaterne: Kilder: Page 2/20

3 Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber? Indledning: Kompost er kendt som et jordforbedringsmiddel eller som organisk materiale, der tilsættes til jorden for at forbedre dens fysiske eller kemiske egenskaber. Et af kendetegnene ved kompost er, at det øger jordens evne til afdræning. På den anden side har kompost også en positiv effekt på jordens til at tilbageholde vand, og derved kan den være med til at sikre, at vandet er tilgængeligt for mikroorganismer og planterødder. Men er det sandt? Gør kompost lerjord mindre kompakt og mere veldrænet? Kan tilsætning af kompost gøre det muligt for sandede jorder at beholde en større mængde vand? For at få et svar på disse spørgsmål, er der beskrevet fire forsøg på de næste sider. Et af forsøgene går ud på at undersøge porøsitet og vandholdende evne for kompost og jord. I et andet forsøg lærer du at måle indholdet af organisk stof i kompost og jord. Dette vil give dig et bedre grundlag for at sammenligne forskellige typer af kompost og jord, eller kompost med forskellig modningsgrad. I de fleste tilfælde indeholder jord mindre end 20% organisk stof. I kompost er indholdet af organisk stof meget højere. Det sidste forsøg om "bufferkapacitet viser en simpel metode til at måle hvad der sker med de kemiske forhold i jorden, hvis der tilsættes en vis mængde af kompost til jorden. Desuden undersøges, hvordan de kemiske egenskaber af surt vand, der siver gennem komposten, påvirkes. Page 3/20

4 Page 4/20

5 Forsøg 1: Bestemmelse af kompostens porøsitet Indledning: I dette forsøg skal du måle porevolumen i en kompost eller jordprøve. Porøsitet angiver hvor stor en andel af en given mængde jord, der består af porer, som indeholder luft og vand. Det viser, om jorden er løs eller helt kompakt, hvilket påvirker både dræning, luftindhold og luftskifte. En sandet jord har store partikler og store porer, mens lerjord og siltjord har mindre porer. Hvad der kan være overraskende er imidlertid, at de mange små porer i en lerholdig eller siltholdig jord tilsammen giver et større totalt porevolumen end i en sandet jord. Generelt vil tilsætning af organisk materiale, såsom kompost øge jordens porøsitet. Page 5/20

6 Materialer Tallerkner, skåle eller små beholdere Spiseske 100 ml måleglas Rørepind, der er lidt længere end måleglasset Kompost Sand Evt. andre jordprøver Klargøring af jordprøver Standardforsøget udføres med kompost, sand og en blanding af sand og kompost (i forholdet 1:1 på volumenbasis). Forsøget kan selvfølgelig også udføres med andre jordtyper og blandinger. Forsøgsbeskrivelse trin for trin (udføres for hver jordprøve) Trin 1: Fyld måleglasset ca. halvt op med jordprøven. Trin 2: Trin 3: Bank flere gange hårdt på måleglasset med fingrene for at få jordprøven til at sætte sig. Noter Rumfang af pakket jord i tabellen på næste side. Trin 4: Hæld prøven ud i en beholder og gem den til trin 6. Trin 5: Fyld vand i måleglasset til 70 ml mærket Page 6/20

7 Trin 6: Tilsæt forsigtigt jordprøven fra trin 4. Trin 7: Trin 8: Brug rørepinden til at knuse jordklumperne, og lad måleglasset med jord og vand henstå 5 minutter, så evt. luftbobler forsvinder. Noter det endelige Rumfang af opslæmning i tabellen nedenfor. Tabel 1: Målinger vedr. porøsitet Jordprøve Rumfang af pakket jord (ml) Rumfang af opslæmning (ml) Page 7/20

8 Analyse af resultaterne: Resultaterne af de følgende beregninger noteres i tabel 2 nedenfor. Beregn rumfanget af jordpartikler (fast stof) i jordprøven således: Rumfanget af jordpartikler (ml) = Rumfang af opslæmning (ml) 70 ml vand (ml) Beregn det totale porevolumen således: Porevolumen (ml) = Rumfang af pakket jord (ml) rumfang af jordpartikler (ml) Beregn porøsiteten således: Jordprøvens porøsitet = Porevolumen (ml) Rumfang af pakket jord (ml) x 100% Sammenlign porøsiteten for kompost, sand og kompost-sand blandingen (eller de jordtyper du har anvendt med eller uden komposttilsætning) Tabel 2: Resultater vedr. porøsitet Jordprøve Rumfang af jordpartikler (ml) Porevolumen (ml) Porøsitet (%) Page 8/20

9 Forsøg 2: Bestemmelse af den vandholdende evne (vandretention) Indledning: En jords evne til at fastholde vand (vandretention) bestemmer den evne til at sikre planternes overlevelse i tørre perioder. Vand fastholdes i porerne i jordpartiklerne og i den tynde film af væske, der omgiver partiklerne. Layer of water Soil Particle Forskellige jordtyper kan tilbageholde forskellige mængder vand, afhængigt af partikelstørrelsen og mængden af organisk stof. Organisk materiale øger jordens evne til at fastholde vand, fordi humus partikler absorberer vand. Målet med dette forsøg er at bestemme en jord eller komposts evne til at modvirke, at jordvæsken afdrænes på grund af tyngdekraften. Page 9/20

10 Materialer Tragt Et stykke slange, der skal fastgøres til bunden af tragten Klips til slanger Stativ til at fastholde tragten Rundt filtrerpapir eller et kaffefilter der er stort nok til at dække tragten 100 ml lufttørret kompost, jord, kompost/jordblanding Vægt der kan måle med 1 g nøjagtighed 2x 250 ml bægerglas 100 ml måleglas Omrøringsstang, der er lidt længere end måleglasset Page 10/20

11 Forsøg trin for trin: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Trin 7: Trin 8: Spred kompost, kompost/jord-blanding eller jordprøver ud og lad dem lufttørre grundigt (evt. kan prøverne tørres i ovn indstillet til 70 C eller i en mikrobølgeovn) Fastgør slangen til bunden af tragten og luk den med klemmen. Fastgør tragten til stativet, så den hænger over måleglasset. For tragten med filtrerpapir eller et kaffefilter. Anbring 100 ml lufttørret kompost eller kompost/jord blanding i tragten. Brug måleglasset til at afmåle 100 ml vand. Hæld langsomt vand nok i tragten til at dække kompost prøven. Noter mængden af Tilsat vand i tabellen nedenfor. Rør forsigtigt rundt, lad jordprøven stå til den er mættet. Fjern klemmen, så overskydende vand kan flyde ned i måleglasset efter at jordprøven er mættet. Noter hvor meget vand der er i måleglasset efter at det er holdt op med at dryppe. Noter mængden under Afdrænet vand i tabellen nedenfor. Tabel 3: Målinger vedr. vandretention Jordprøve: Mængden af Tilsat vand (ml) Mængden af Afdrænet vand (ml) Tabel 3: Måleresultater for Kompost vandretention Page 11/20

12 Analyse af resultaterne: Resultaterne af de følgende beregninger noteres i tabel 4 nedenfor. Beregn hvor meget vand, der blev tilbageholdt i 100 ml kompost- eller jordprøve Tilbageholdt vandmængde i 100 ml jord = tilsat vand afdrænet vand (ml) Vandretention udtrykkes som mængden af tilbageholdt vand i en liter jord, så det næste trin er at beregne Tilbageholdt vandmængde i 1 liter jord. Der ganges med 10 for at regne om fra 100 ml jordprøve til en hel liter jord: Vandretention = 10 x (Tilbageholdt vandmængde i 100 ml jord ) (ml/l) Sammenlign vandretentionen for de forskelige jordtyper med eller uden komposttilsætning. Tabel 4: Resultater vedr. vandretention Jordprøve Tilbageholdt vandmængde i 100 ml jord (ml) Vandretention (ml) Page 12/20

13 Forsøg 3: Bestemmelse af indholdet af organisk stof Indledning Når en ovntør prøve af jord eller kompost opvarmes til 500 C, gløder det organiske stof væk. Disse " flygtige faste stoffer " udgør den organiske fraktion af jord, der omfatter levende biomasse, plante- og dyrerester under nedbrydning samt humus, der er det relativt stabile slutprodukt nedbrydningen. Den rest, der er tilbage efter glødningen, er aske, der består af mineraler, såsom calcium, magnesium, forfor og kalium. I kompost udgør det organiske materiale, som går tabt under glødningen, generelt % af tørvægten. I jord udgør det organiske materiale en meget lavere procentdel af tørvægten. I gennemsnit er indholdet af organisk stof mindre end 6% af jordens tørvægt. Højere procentsatser forekommer dog i tørvejord/mosejord. Overfladelag har højere indhold af organisk stof end dybere lag, fordi humus er dannet ved nedbrydning af rester af afgrøder eller naturlig vegetation. De mest frugtbare jordtyper er rige på organisk materiale, hvilket forbedrer deres evne til at fastholde både vand og næringsstoffer i rodzonen, hvor de er tilgængelige for planterne. Målet med dette eksperiment er at bestemme andelen af organiske og mineralsk stof i en kompost eller jordprøve. Page 13/20

14 Materialer 10 g komost eller jordprøve Porcelænsdigel Tang Desikkator (evt.) Laboratorie ovn, Bunsen brænder eller varmeplade Hvis der bruges Bunsen brænder eller varmeplade kogeplade til glødning: Beskyttelsesbriller Rørepind af glas Ventilator eller lignende Forsøg- trin for trin: Fremgangsmåde med ovn Trin 1: Trin 2: Trin 3: Trin 4: Vej porcelænsdiglen, og tilsæt ca. 10 g kompost eller jord. Vej igen, og noter vægtene i tabellen på næste side. Tør jordprøven i en ovn ved 105 C i 24 timer. Afkøl jordprøven i en ekssikator (eller et tørt sted), and vej igen. Noter vægten i tabellen på næste side. Bring jordprøven til glødning ved at anbringe den i en 500 C varm ovn natten over. Brug en tang til at fjerne diglen fra ovnen, og placer den igen i en ekssikator eller et tørt sted, hvor den kan køle ned. Vej asken. En keramikovn kan bruges, hvis man ikke har en laboratorieovn til rådighed. Noter vægten i tabellen på næste side. Forsøg trin for trin: Fremgangsmåde med Bunsen brænder eller varmeplade Trin 1: Trin 2: Trin 3: For at undgå at indånde dampene, stilles en ventilator eller lign. op. Tag beskyttelsesbriller på, opvarm prøven forsigtigt i et par minutter, øg derefter gradvist varmen, indtil smeltediglen bliver rød. Rør af og til i komposten og fortsæt glødningen, indtil prøven bliver lys i farven, og du ikke længere kan se opstigende dampe. Page 14/20

15 Table 5: Målinger vedr. vedr. indhold af organisk stof Jordprøve Vægt af porcelænsdigel (g) Vægt af digel og tørret jord (g) Vægt af digel og aske (g) Vægt af aske Page 15/20

16 Analyse af resultaterne: Beregn procentindholdet af organisk stof ved hjælp af denne formel: Procentindhold af organisk stof = V t - V a x 100% V t hvor Vt = komposten tørvægt Va = Vægt af aske efter glødning Sammenligning indholdet af organisk stof i din kompost med de øvrige jordtyper du har undersøgt. Mindskes indholdet af organisk materiale under komposteringsprocessen, eller ændrer det bare form og kemisk sammensætning? Hvis du deler procentindholdet af organisk stof med 1,8 (et tal fremkommet ved laboratoriemålinger), kan du få et skøn over procentdelen af kulstof i din prøve : Kulstofindhold (%) = Organisk stof (%) 1,8 Denne formel kan anvendes, hvis du kender C:N-forholdet, og ønsker at finde procentindholdet af kvælstof : Kvælstofindhold (%) = Kulstofindhold (%) C:N Page 16/20

17 Tabel 6: Resultater vedr. indhold af organisk stof Jordprøve Indhold af organisk stof (%) Kulstofindhold (%) Kvælstofindhold (%) Page 17/20

18 Forsøg 4: Bestemmelse af bufferkapaciteten Indledning Færdig kompost har sædvanligvis en ph omkring neutral, i området fra 6-8. Kompost har også ofte en høj bufferkapacitet, hvilket indebærer, at det modstår ændringer i ph. Jord med en høj bufferkapacitet oplever ikke drastiske ph udsving, der kan være skadelige for mikroliv og plantevækst. Bufferkapaciteten skal tages i betragtning, når man bestemmer mængden af kalk, svovl eller andre stoffer, der anvendes for at ændre jordens ph. Jordens bufferkapacitet kan skyldes enten mineralske eller organiske komponenter. Kvartssand har næsten ingen bufferkapacitet, så selv små tilsætninger af syre vil få ph i sand og dets drænvand til at falde ph. I modsætning hertil har sand fremstillet af knust kalksten en høj bufferkapacitet, fordi den indeholder calcium- og magnesiumkarbonat. Tilsætning af organisk materiale, såsom kompost vil i reglen forøge jordens bufferkapacitet. I forsøget arbejder du med buffer-begrebet. Som studerende kan du blive overrasket over at opdage, at kompost med ph nær 7 kan neutralisere en sur opløsning. Du tænker måske, at komposten skal være basisk for at modvirke opløsningens lave ph, eller du ville forvente at ph i komposten ville falde svarende til stigningen i opløsningens ph. Målet med dette forsøg er at bestemme, om tilsætning af kompost til jorden forøger jordens evne til at modstå ændringer i ph. Materialer Tragt Stativ med holder til at fastgøre tragten Filtrerpapir 25 ml jordprøver af kompost, sand, 1/1 blandingen af sand og kompost (eller en anden jordprøve du vil undersøge) 100 ml måleglas Eddike ph papir Page 18/20

19 Forsøg trin for trin udføres for hver jordprøve: Trin 1: Trin 2: Trin 3: Fastgør tragten til et stativ. Tragten fores med filtrerpapir. Anbring måleglasset under tragten. Trin 4: Mål ph i eddiken. Noter i tabel 7. Trin 5: Trin 6: Trin 7: Trin 8: Trin 9: Mål ph i kompost, sand og kompost/sand blanding (eller den jordprøve du ønsker at undersøge) således: Bland lidt af jordprøven med vand, stik et stykke ph-papir ned i opslæmningen efter et par minutter og aflæs farven. Resultatet noteres i tabel. Hæld 25 ml jordprøve op i filteret. Hæld eddike over jordprøven indtil den er dækket (pas på at eddiken ikke løber uden for filteret). Mål ph i drænvandet ved tragten udløb for hver 5 ml drænvand i måleglasset (hold jordprøven i tragten dækket med eddike). Bliv ved med at måle ph, indtil ph er kommet op på mindst 7, eller indtil prøven er færdig med at dræne. Plot målingerne ind i en graf som vist herunder. Page 19/20

20 Trin 10: For hver prøve beregnes hvor mange ml eddike, der skal til for at opnå en ph=7 i drænvandet. Noter resultaterne i table 7. Tabel 7 Resultater vedr. bufferkapacitet Jordprøve ph i jordprøven ml eddike tilsat for at opnå ph = 7 i drænvandet Analyse af resultaterne: Hvad skete der med ph i syren efter filtrering gennem prøverne? Hvilken prøve er bedst i stand til at modstå effekterne af syreregn? Hvilken prøve er mindst i stand til at modstå effekterne af syreregn? Hvad kan du konkludere ud fra jordprøvernes bufferkapacitet? Kilder: Nancy M. Trautmann and Marianne E. Krasny, Composting in the classroom, Cornell University, 1997, p. 54, Page 20/20

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Med en større planteproduktionen øger vi inputtet af organisk stof i jorden? Mere CO2 bliver dermed bundet

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s.

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s. 1 Indhold Indledning Formål... s. 3 Apperaturer... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Forberedelse før observationer... s. 4 Nyttig viden om fotosyntesen... s. 4-5 Observationer... s. 6 Konklusion... s. 7 2 Indledning

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Jordbundslære. Jordens bestanddele

Jordbundslære. Jordens bestanddele Jordbundslære - For skov-/gartnerholdet - Sammenfatning af Plantebiologibogens kapitel 12: jordbundslære, side 71 86. 1 Jordens bestanddele Organiske bestanddele (dele oprindeligt lavet på basis af fotosyntese)

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget bruges bakterier og mikroorganismer til at

Læs mere

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 9DQG Vand er biologisk set en meget vigtig abiotisk faktor. Det udgør en meget stor del af de fleste organismers vægt og tjener samtidig som bl.a. opløsnings- og transportmiddel.

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden.

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. 1 Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. Ordet Cire Perdue er fransk og betyder tabt voks, som henviser til at den voks som udgør skulptur og kanaler, er indstøbt i et ildfast materiale og at voksen

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

Forsøg til "Tropiske Havgræsser "

Forsøg til Tropiske Havgræsser Forsøg til "Tropiske Havgræsser " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Tropiske Havgræsser". Alle forsøgsvejledningerne indledes

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet SMÅ FORSØG Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet Strøm og lys En lysdiode lyser med energien fra et batteri. Det let at få en almindelig rød lysdiode til at lyse med et 4,5 Volts

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Medicin Fra ide til tablet

Medicin Fra ide til tablet KØBENHAVNS UNIVERSITET DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET Medicin Fra ide til tablet Til mellemtrinnet Skoletjenesten, SCIENCE 2017 Grundstoffer og molekyler Grundstoffer Grundsto Kemisk f symbol

Læs mere

Biodiesel. Forsøg: Biodiesel. Page 1/11

Biodiesel. Forsøg: Biodiesel. Page 1/11 Biodiesel af Page 1/11 Indholdsfortegnelse Hvordan man laver biodiesel af vegetabilsk olie... 3 Hvorfor ikke bare hælde planteolie i dieselmotoren?... 3 Grundlæggende biodiesel kemi... 3 Fremstillling

Læs mere

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern GOD TIL NATURFAG Elevark DE FIRE ELEMENTER Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN Lær om grundstofferne oxygen, hydrogen, kulstof og jern Udviklet af Morten Margolinsky 2012 Redaktion: Erland

Læs mere

Emballage- og fyldningsvejledning

Emballage- og fyldningsvejledning Dunk 2,5 l 2,5 l dunk med rødt eller sort låg Diverse uorganiske Fyldes til kraven. Dunk 5 l 5 l dunk med rødt låg Diverse uorganiske Fyldes til kraven. 60 ml plastflaske PFAS 100 ml plastflaske 100 ml

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

Fælles mål 1 : Tværfaglighed:

Fælles mål 1 : Tværfaglighed: Vands hårdhed Introduktion / Baggrund: Kalk og kridt i Danmarks undergrund har i årtusinder haft vekslende betydning for samfundsøkonomien. I stenalderen var flinten i kridtet et vigtigt råstof til fremstilling

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

Topdressing af øko-grønsager

Topdressing af øko-grønsager Topdressing af øko-grønsager Også økologisk dyrkede afgrøder kan have behov for tilførsel af ekstra gødning. Syv forskellige organiske produkter, som kan fås i almindelig handel og som er tørret og pelleteret

Læs mere

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr Den levende jord Brug det afklippede græs som jorddække i bedene. Foto: Mette Kirkebjerg Due. I naturen er jorden sjældent nøgen. Er det mindste vil naturen hurtigt dække det i et kludetæppe af GIV JORDEN

Læs mere

Faxe Kalk A/S Lærervejledning

Faxe Kalk A/S Lærervejledning Faxe Kalk A/S Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Faxe Kalk A/S (herefter Faxe Kalk), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere i faget

Læs mere

Hvis I har en I-Phone bør I installerer en af disse apps:

Hvis I har en I-Phone bør I installerer en af disse apps: Opgaver til brug ved ekskursion til Karlstrup Kalkgrav Huskeliste til læreren: Kompasser, GPS, målebånd, murehammere, sikkerhedsbriller, plastbægerglas og plastbokse, måleglas, saltsyre, tændstikker, fugeskeer,

Læs mere

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg VANDETS VEJ GENNEM TIDEN KÆRE ELEV Snart skal I besøge Cisternerne - et gemt, underjordisk vandreservoir i Søndermarken - og Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 10. Af: Marianne Bachmann Andersen

Tid til haven. Havetips uge 10. Af: Marianne Bachmann Andersen Tid til haven Havetips uge 10 Af: Marianne Bachmann Andersen De allerførste forårsdage Billede: Perlehyasint.jpg Vi har allerede haft de første dejlige forårsdage og marts måned har vist sig fra sin pæneste

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Institut for Agroøkologi NATUR OG MILJØ 2015, KOLDING 20. MAJ 2015 Oversigt Bioforgasning og N udvaskning intro Eksisterende modelværktøjer

Læs mere

Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE. Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade

Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE. Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade DAMPBÅDE Dette projekt er lavet af: Buch, Lasse Desdorf

Læs mere

OSMOSE. Formålet med disse øvelser er altså at forstå: Hvad er osmose og hvorfor er det en meget vigtig biologisk proces.

OSMOSE. Formålet med disse øvelser er altså at forstå: Hvad er osmose og hvorfor er det en meget vigtig biologisk proces. OSMOSE I de følgende tre øvelser og efterfølgende opsamlingsspørgsmål skal I arbejde med princippet osmose, altså transport af vand mellem to forskellige koncentrationer af vand, som beskrevet i artikel

Læs mere

Så dine egne tomatplanter

Så dine egne tomatplanter Så dine egne tomatplanter Hvis du vil forkultivere dine egne tomatplanter, skal du så på det rette tidspunkt i forhold til udplantning. Drivhustomater sår du indenfor først i marts og planter ud i drivhuset

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Omvendt proportionalitet og hyperbler... 25 Eksponentialfunktioner... 28 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner...

Omvendt proportionalitet og hyperbler... 25 Eksponentialfunktioner... 28 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner... Funktioner Omvendt proportionalitet og hperbler... 5 Eksponentialfunktioner... 8 Eksponentialfunktioner og lineære funktioner... 31 Potensfunktioner... 33 Funktioner Side 4 Omvendt proportionalitet og

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til:

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til: Blå Energi ved Nordborg Spejderne Ide oplæg: Leder: - Udgangs punkt var at lave mad på en nemmer og mere brænde besparende måde - - - Træ pille komfur og så får vi også en ovn Trop: - Vil gerne have mobilen

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Fremstilling af 0,5 g salt

Fremstilling af 0,5 g salt Fremstilling af 0,5 g salt Navne: Rami Kaddoura Vejleder: Hans-Jesper Nielsen Bodil Stilling Klasse: 1.4 Fag: Kemi B Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 11.02.2010 Formål: Vi skal fremstille

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Henrik Bjarne Møller, Alastair J. Ward og Sebastiano Falconi Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Danmark. Formål

Læs mere

Forløbet består af 4 fagtekster, 13 opgaver med delopgaver og 12 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.

Forløbet består af 4 fagtekster, 13 opgaver med delopgaver og 12 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek. Syre/base-reaktioner Niveau: 9. klasse Varighed: 9 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer er placeret i fysik-kemifokus.dk 9. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Syrer og baser i 7. klasse og forløbet

Læs mere

råsaft af havtorn ca. 7 dl saft af 1 kg bær

råsaft af havtorn ca. 7 dl saft af 1 kg bær basiskøkkenet Vel hjemme fra sit havtorntogt og med skåle, gryde og poser fyldt med rensede bær går det op for én, at man da vist slet ikke har plads til alle de bær i fryseren. Og det er her, at basiskøkkenet

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Reparation af glasfiberkajakker

Reparation af glasfiberkajakker Reparation af glasfiberkajakker Denne beskrivelse er fremstillet som en opsummering af et kursus i reparation af glasfiberkajakker af Leif Romsø i Kerteminde Kajakklub Oktober 2008. Glasfiberkajakker er

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Oksekødsboller 800 g økologisk hakket oksekød 2 skalotteløg fint hakket 1 stykker frisk chili frisk

Læs mere

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder Om forsøget I forsøget skal I analysere jordvand taget op fra jorden under forskellige afgrøder i sædskiftet hos Forsker for en dag. Gennem såkaldte sugeceller, som ligger permanent nedgravet under afgrødernes

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Pane Luciane / Gold Ciaguette brød til grillmad

Pane Luciane / Gold Ciaguette brød til grillmad Pane Luciane / Gold Ciaguette brød til grillmad Pane Luciane Et sikkert valg til alle former for sydeuropæiske madbrødtyper og til grillen! Pane Luciane indeholder tørret olivenolie og tørret hvedesurdej,

Læs mere

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Økologisk Brunch HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Brunch er alle tiders anledning til at samle familie og venner på en nem og hyggelig måde. Og brunchen kan varieres i det uendelige alt efter årstiden, hvem der

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL MONTERINSVEJLEDNIN 14 (35 CM) BORD TRÆKULSRIL RILLEN BESTÅR AF FØLENDE DELE Inden bordgrillen samles, kontrolleres det iht. nedenstående liste, at alle dele medfølger. Brug et par minutter til at blive

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

K v a l i t e t s s t r ø e l s e

K v a l i t e t s s t r ø e l s e K v a l i t e t s s t r ø e l s e Hvad er SPANVALL Spanvall er landskendt for sine kvalitetsspåner og -strøelse til ethvert dyrehold samt for sine træpiller og træbriketter. Alle produkter er fremstillet

Læs mere

NytårsMåltidsKassen indeholder:

NytårsMåltidsKassen indeholder: NytårsMåltidsKassen indeholder: 1 oksefilet, 600 g Røget laks, 200 g 1 pakke Blå Kornblomst 1 pakke gedefriskost m. ramsløg 3 stk. piskefløde à ¼ l 2 bægre creme fraiche 18 % 2 citroner 5 bagekartofler

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Øvelse 29 Forsøget er lavet d. 6/4-2006 Forsøget er udført i samarbejde med; Jacob Haurum Rapporten er skrevet af Sara Hestehave Kristensen 2.x Sara Hestehave Side 2 08-05-2007

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Biochar fra termisk forgasning og rodvækst

Biochar fra termisk forgasning og rodvækst Biochar fra termisk forgasning og rodvækst *Veronika Hansen Dorette Müller-Stöver (KU) Carsten Tilbæk Petersen (KU) Henrik Hauggaard-Nielsen (RUC) Dias 1 Formål med projektet At øge synergien mellem energi-

Læs mere

Molekyler fra olie A1.1

Molekyler fra olie A1.1 Molekyler fra olie A1.1 Til opgave 2 o molekylebyggesæt ryl\ {\\ o\y"*t"?s I skal bruge de sorte kugler (C-atomer), som har fire huller, og de hvide kugler (H-atomer), som har 6t hul. w Husk, når du bygger

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse Sådan kan du påvise ilt (O 2 )... 2 Sådan kan du påvise CO 2... 3 Sådan kan du påvise SO 2... 4 Sådan kan røg renses for SO 2... 5 Sammenligning af indåndings- og udåndingsluft....

Læs mere

Noas ark. en historisk beretning?

Noas ark. en historisk beretning? Noas ark en historisk beretning? Noas ark - en historisk beretning? 1) Hvordan kan en så lille båd, indeholder så mange dyr? 2) Hvordan fik Noa alle dyrene med på arken? 3) Hvad med alt vandet? 4) Globalt

Læs mere

Kartoffel/sellerimos. 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille.

Kartoffel/sellerimos. 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille. Kartoffel/sellerimos 1 kg kartofler 1 selleri 1/2-1 dl mælk eller fløde evt. 30 g smør Salt og peber 1 bundt persille. Kartofler og sellerien skrælles, ternes og koges i i usaltet vand til alt er helt

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

Grundbegreber om naturens økologi

Grundbegreber om naturens økologi Grundbegreber om naturens økologi Om videnskab og erfaringer Hold en sten i hånden og giv slip på den stenen falder til jorden. Det er et eksperiment, vi alle kan gentage som led i en naturvidenskabelig

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN

ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN Dias 1 ÅRETS GANG I KØKKENHAVEN Karin Gutfelt Jensen karin@overgaardgutfelt.dk www.overgaardgutfelt.dk Dias 2 Mål: Maksimalt udbytte af køkkenhaven A. Via langstrakt sæson 1.Tidlig opvarmning af jorden

Læs mere

649,- Jagtstøvler. En hel masse interessante nyheder s.2-8

649,- Jagtstøvler. En hel masse interessante nyheder s.2-8 August/september 2015 Jagtstøvler Tretorn SETTER NEOPREN Beinssemtiinlør, hos å eller p sædbil p.dk viksho Let og lækker støvle til jagt og fritid. Inderfór af 4 mm neopren, som er med til at holde på

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data

Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data Eksponentiel regression med TI-Nspire ved transformation af data En vigtig metode til at få overblik over data er at tranformere dem, således at der fremkommer en lineær sammenhæng. Ordet transformation

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4

Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4 Natur- og kulturformidling, 1. semester. Jordbundsrapport 29. oktober 2014 Gruppe 4 Carl Gustav Hansen Cathrine Kongslev Mai Haugaard Westhoff Michaela Gorosch Kviat Pernille Ungermann Jordbundsrapport

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM TIDEN MÅL MED FORLØBET Når forløbet

Læs mere