Opkrævninger - menuen 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkrævninger - menuen 3.1"

Transkript

1 Opkrævninger - menuen OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger, der udføres, posterer nye data i databasen. Et strømsvigt eller andet nedbrud midt i beregningerne vil betyde, at der vil være forbrugere, der er blevet beregnet og andre, der ikke er. Bemærk, at alle forbrugere for en given opkrævningsgruppe beregnes på én gang ved en aconto- eller en periodeberegning. 3.1 Aconto - opkrævning Generelt Inden der kan sendes acontorate til forbrugerne, skal opkrævningerne for den enkelte forbruger først beregnes af systemet. Procedure Vælg Opkrævninger - Aconto

2 3.2 Opkrævninger menuen Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. I I dialogboksen indtastes Perioden for opkrævningen samt Forfaldsdatoen. Formatet er dd-mm-åå. I listeboksen herunder vælges blandt de definerede Opkrævningsgrupper.

3 Opkrævninger - menuen 3.3 Det er ligeledes muligt at beregne opkrævningen efter dato eller i Rater pr. år. Hvis der vælges 2 Rater opdeles året i 2 lige store rater, dvs. at Fast afgift divideres med 2 samt skønnet forbrug. Hvis du vil fortryde igangsætningen af beregningen, vælges Afslut. Klikkes der på Ok, gennemløbes hele opkrævningsgruppen, og beregningen foretages for hver enkelt forbruger. Det er herefter muligt at se beregningen for hver enkelt forbruger under Forbruger Status. Forbrugerens Takstkode hentes fra Takstbladet med de tilhørende priser for fast afgift og de variable priser på f.eks. vandforbrug, vandafgift, afledningsafgift osv. Efter beregning udskrives et sum bilag til printer, til brug i finansbogholderiet.

4 3.4 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift: Derefter kan aconto opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan udføres således.

5 Opkrævninger - menuen 3.5 En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere Status Betalinger og finde en række forbrugere frem og kontrollere de beregnede tal. - eller: En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste. Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste.

6 3.6 Opkrævninger menuen Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges. Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

7 Opkrævninger - menuen 3.7 Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan udskrive en opgørelse til de forbrugere, som står på listen. Der kan vælges mellem Opkrævninger Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder og Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

8 3.8 Opkrævninger menuen Udskriv opgørelser: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som opgørelse i opkrævningstypen udskrevet.

9 Opkrævninger - menuen 3.9 Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

10 3.10 Opkrævninger menuen Udskriv opgørelser EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

11 Opkrævninger - menuen Periode - opkrævning Generelt For de fleste vandværker svarer en periodeopkrævning til en årsopgørelse, dvs. en beregning, hvor de enkelte måleres aktuelle forbrug modregnes det acontobeløb, der er opkrævet i forhold til det skønnede forbrug. Ligeledes modregnes den faste afgift i Takstbladet det beløb på den faste afgift, som har været opkrævet aconto. Så det er muligt i løbet af perioden at ændre priserne på den faste afgift med tilbagevirkende kraft. Forud for en periodeopkrævning er der udført en række opgaver med afregningsprogrammet. Acontoopkrævning/er er udsendt. Måleraflæsningskort er beregnet. Måleraflæsninger er indlæst i systemet. Diverse journaler (restancer, aflæsningskort, osv. ) er udskrevet. Priser er kontrollerede, og evt. nye priser er indtastet i takstbladet. Husk at tage en sikkerhedskopi før beregning af periodeopkrævning startes. Procedure Vælg Opkrævninger - Periode

12 3.12 Opkrævninger menuen Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Perioden for opkrævningen samt forfaldsdatoen indtastes. Bemærk, at den periode som indtastes, gælder for hele perioden/opkrævningsåret. Opkrævningsgruppe vælges ved at klikke med musen i listeboksen.

13 Opkrævninger - menuen 3.13 Eksempel 1 Hvis du opkræver vandafgiften forud med 4 rater om året, hvoraf den første acontorate indregnes i årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende datoer for de enkelte rater: 1. Aconto (normalt opkræves denne acontoopkrævning sammen med en periodekørsel) 2. Aconto Aconto Aconto Periodeopkrævningen dækker årskørsel for Herefter beregnes første acontorate Procedure - eksempel 1: Acontoopkrævninger beregnes (0-4 stk.) i løbet af Målere aflæses f.eks Periodeopkrævningen beregnes i jan. 2013, Priser rettes i takstbladet for Acontoopkrævning for 2013beregnes, Såfremt der ønskes udsendt en acontoopkrævning sammen med periodeopkrævning for en given opkrævningsgruppe, er der vigtigt, at acontoberegningen foretages lige efter periodeopkrævningen. Dvs., hvis periodeopkrævningen har lognr. 20, skal acontoopkrævningen have lognr. 21. Dette er nødvendigt for at kunne udskrive en samlet opgørelse til forbrugeren. Eksempel 2 Hvis du opkræver vandafgiften bagud med 2 rater om året, hvor den sidste rate er årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende dato for den enkelte rate: 1. Aconto Periodeopkrævningen dækker årskørsel for Procedure eksempel 2: Acontoopkrævning beregnes i juli 2012 for periode Målere aflæses f.eks Periodeopkrævningen beregnes i jan for perioden Klik OK for at starte beregningen. Opkrævningsgruppen gennemløbes, og der foretages en beregning på hver enkelt forbruger. Efter endt beregning er det muligt at se beregningen for hver enkelt forbruger under Forbrugere Status. Forbrugerens takstkode hentes fra Takstbladet med tilhørende priser, faste afgifter mv. Forbruget beregnes efter den aflæste målerstand.

14 3.14 Opkrævninger menuen Efter periodeopkrævningen kan du se det beregnede forbrug for denne periode i Forbrugere Status Målere. I det følgende vises beregninger for mulige forbrugsafgifter, der kan opkræves: Fast afgift 1, 2, 3 = fast afgift pr. år * antal dage 365 Vandforbrug = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Afl. bidrag = m 3 forbrug * pris pr. m 3. Spildev. afg. = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Vandafgift = m 3 forbrug * pris pr. m 3 Der udskrives et sumbilag til printeren til brug i finansbogholderiet, efter beregningen er foretaget for den enkelte opkrævningsgruppe:

15 Opkrævninger - menuen 3.15 Derefter skal de beregnede opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan udføres således: En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere Status Betalinger. Find en række forbrugere frem og kontroller de beregnede tal. eller En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste.

16 3.16 Opkrævninger menuen Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.

17 Opkrævninger - menuen 3.17 Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges. Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

18 3.18 Opkrævninger menuen Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

19 Opkrævninger - menuen 3.19 Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet.

20 3.20 Opkrævninger menuen Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af Opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

21 Opkrævninger - menuen 3.21 Udskriv opgørelser EAN kunder: Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

22 3.22 Opkrævninger menuen 3.3 Udskriv aktuel opkrævningsliste Generelt Opkrævningerne kan udskrives på listeform, efter de er beregnet, og før de udsendes. Opkrævningerne er specificeret i fast afgift, acontoforbrug etc. for hver enkelt forbruger. Listen afsluttes med en summation. Opkrævningslisten udskrives lige efter en beregning (Aconto eller Periode) og indeholder alle aktive forbrugere. Listen udskrives automatisk på liggende papirformat. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv aktuel opkrævningsliste

23 Opkrævninger - menuen 3.23 Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge Medtag kun negative saldi. Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan Udskriv kun Summation vælges. Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer, da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges.

24 3.24 Opkrævninger menuen Eksempel på listen med de enkelte forbrugere. De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode. Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

25 Opkrævninger - menuen 3.25 Summation udskrives altid til sidst i listen Aktuel opkrævningsliste. Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig med og mindre en kr. 0,00 samt antal for hver. I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer. Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS. Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne restancer på NemHandel. Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel. Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder.

26 3.26 Opkrævninger menuen 3.4 Opgørelser Generelt Opgørelser kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Opgørelserne udskrives sorteret efter forbrugernummer. Ved en opkrævning udskrives opgørelser på vandværkets printer til alle forbrugere med opkrævningskoden Opgørelse under Forbrugere Faneblad Stamdata 2. Hvis du ikke ønsker at opkræve/udbetale beløb indenfor et interval ( eksempelvis +/- kr. 200,- ) kan dette angives på den enkelte opkrævningsgruppe under Filer Opkrævningsgrupper. Det er også muligt at udskrive et eller flere opgørelse, uanset om forbrugeren normalt opkræves via PBS. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser

27 Opkrævninger - menuen 3.27 Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning. Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype, hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

28 3.28 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift af opgørelse med FI kort:

29 Opkrævninger - menuen Opgørelser EAN kunder Generelt Opgørelser EAN kunder kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Opgørelserne udskrives sorteret efter forbrugernummer. Opgørelser EAN kunder kan bruges til at danne PDF-filer af opgørelserne til indscanning til NemHandel Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv opgørelser EAN kunder Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der lige er beregnet. Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende lognummer.

30 3.30 Opkrævninger menuen 3.6 Check Generelt Checks kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Checks udskrives sorteret efter forbrugernummer. Ved en årsopgørelse udskrives checks til alle de forbrugere, som har et tilgodehavende. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv Checks

31 Opkrævninger - menuen 3.31 Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet som Opgørelse udskrevet med tilgodehavender, som er på mere end udbetalingsbeløbet. Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper. Der er mulighed for at angive at udskriften af Checks skal starte fra et bestemt forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet forbrugernummer eller et bestemt antal. I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse med en periodeopkræving.

32 3.32 Opkrævninger menuen Eksempel på udskrift af Checks:

33 Opkrævninger - menuen Flytteopgørelse Generelt Der kan foretages flytteopgørelser til ethvert tidspunkt i afregningsperioden. Ved års afslutning skal det vurderes om det er muligt at udføre en årsopgørelse på tilflytter, f.eks. hvis opgørelsen udføres på skæringsdatoen eller umiddelbart bagefter. Der skelnes om der skal foretages en opgørelse på flyttetidspunktet og afregnes med forbrugeren. Det er muligt at foretage en aconto opkrævning på tilflytteren. Der kan også udføres en Fiktiv Flytteopgørelse på forbrugeren, som virker som en serviceopgørelse til fraflytter. Denne serviceopgørelse viser, hvad Fraflytter skal afregnes med uden at gennemføre opgørelsen i systemet. Det er kun forbrugernummeret, der hæves med 1 samt tilslutningsdato og forbrugeroplysninger, der ændres specielt tilslutningsdato og navn. Procedure Vælg Opkrævninger Flytteopgørelser Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

34 3.34 Opkrævninger menuen Dialogboksen Flytteopgørelse fremkommer: Forfalds-/Indbetalingsdatoen for flytteopgørelsen skal indtastes. Klikkes på pilen, kan den vælges i kalenderen. Klik derefter på Søg

35 Opkrævninger - menuen 3.35 Indtast Ny aflæsning og angiv aflæsningskode Indtast Opgørelsesdato Vurder om der skal medtages Flyttegebyr Vælg om der skal beregnes en Fiktiv flytteopgørelse eller Flytteopgørelsen skal beregnes/gennemføres. Indtast Ny adresse på fraflytter Klik på Beregn efter indtastning af ovenstående

36 3.36 Opkrævninger menuen Klik med musen på Ok for at gennemføre Flytteopgørelsen, hvis beregningen kan godkendes.

37 Opkrævninger - menuen 3.37 Flytteopgørelsen udskrives til printer:

38 3.38 Opkrævninger menuen Opret ny forbruger? Hvis ejendommen skal rives ned eller måleren nedtages og der ikke skal afregnes mere på denne ejendom, vælges Fortryd og der bliver ikke oprettet en ny forbruger. Hvis der skal oprettes en ny tilflytter, kan du indtaste stamoplysningerne på den nye forbruger. Bemærk at forbrugernummeret er forhøjet med 1 og der indsat forslag til ny Dato tilsluttet. Det er vigtigt, at vurdere om Skønnet forbrug er realistisk for den nye tilflytter samt angive om der udføres acontoberegning på tilflytter, hvilket kan være en fordel, hvis der er lang tid til næste opkrævning. Klik på Opret, når alle stamdata er indtastet.

39 Opkrævninger - menuen 3.39 Dato slut slut angives til , da det er den dato de øvrige forbrugere er beregnet til. Det er muligt at angive, om Opgørelsen skal udskrives med det samme samt antal kopier til printer. Klik på Ok for at fortsætte eller Afslut for at afbryde Enkelt aconto.

40 3.40 Opkrævninger menuen Opgørelse udskrives udskrives!

41 Opkrævninger - menuen 3.41 Klik på Afslut for at få afslutte Flytteopgørelse eller Søg for at udføre flere Flytteopgørelser. Når Flytteopgørelse afsluttes udskrives sumbilag på printer. Sumbilaget er delt op i 3 dele: 1. En opgørelse på fraflytter 2. En opgørelse på tilflytter 3. Et samlet sumbilag på disse 2 fra- og tilflytter til bogføring i finanskladde.

42 3.42 Opkrævninger menuen Fraflytter:

43 Opkrævninger - menuen 3.43 Tilflytter:

44 3.44 Opkrævninger menuen Sumbilag:

45 Opkrævninger - menuen Udskriv tidligere flytteopgørelse Generelt Er der behov for at udskrive en tidligere flytteopgørelse kan det udføres i denne funktion. Alternativt søges forbrugeren i Forbrugere og der klikkes på knappen Opgørelse. Procedure Vælg Opkrævninger Udskriv tidligere flytteopgørelse Vælg i listboksen, hvilken fraflytter, du ønsker at udskrive og klik på Udskriv

46 3.46 Opkrævninger menuen 3.9 Runlog oversigt Generelt Også kaldet kaptajnens logbog. Runlog oversigten giver et overblik over de kørsler, der har været foretaget i programmet og det er her en god måde at få et overblik i, hvor langt man er nået i systemet. Hvilken kørsel er der sidst foretaget? Hvordan plejer vandværket at foretage sine aconto- og periode opgørelser? Hvornår aflæses der generelt mv. Desuden bliver alle sumbilag gemt og det er muligt at medtage andre posteringsoversigter med i forbindelse med måleraflæsning. Procedure Vælg Opkrævninger Runlog oversigt

47 Opkrævninger - menuen 3.47 Oversigten viser altid den nyeste postering øverst, således at historikken kommer længere ned. Der kan klikkes på et sum bilag og det udskrives til skærm.

48 3.48 Opkrævninger menuen Det kan derefter udskrives til printer, såfremt at bilaget f.eks. er bortkommet eller der skal laves en ekstra kopi. For at få et bedre overblik over kørslerne, kan der: 1. Angives datointerval, hvis det er en bestemt periode, man ønsker at få overblik over. 2. Gå til lognummer nr.., hvis der ønskes at søge tilbage til lognr. F.eks. fra et gammelt bilag. 3. Vis filter for at søge en bestemt type kørsel.

49 Opkrævninger - menuen 3.49 F.eks. hvis der ønskes at se, hvornår plejer vandværket at aflæse sine målere og hvilken periode afregnes opgørelsen i. Klik på OK for se Runlog oversigten med dette filter.

50 3.50 Opkrævninger menuen 3.9 Ret posteringer Generelt Er der blevet dannet opkrævninger og de måske er blevet sendt ud til forbrugerne. Er der behov for at ændre en udsendt opgørelse kan det gøres i Ret posteringer. Hvis det er en årsopgørelse eller års- + aconto opgørelse kan målervisning og forbrug også rettes i denne funktion. Bemærk at det er kun den sidst udførte opkrævning, der kan rettes og selvfølgelig Års- + aconto opgørelsen kan også rettes, da de hænger sammen som en opgørelse. Procedure Vælg Opkrævninger Ret posteringer Indtast søgestreng og klik på Søg.

51 Opkrævninger - menuen 3.51

52 3.52 Opkrævninger menuen Først vælges den opgørelse, der ønskes ændret. Det er kun ved Periode- Aconto opgørelse, det er muligt at vælge mellem Periode og Aconto, ellers er det kun den sidste opgørelse, der kan rettes. Hvis der vælges Periode, bliver der også mulighed for at rette målerens visninger og dermed forbrug. Ved rettelse af en periodeopkrævning anbefales det først at rette målerens visninger i Ret Forbrug og dernæst opgørelsen med knappen Ret. Klik på Ret Forbrug Klik på linjen med måleren

53 Opkrævninger - menuen 3.53 F.eks. hvis målervisningen skal ændres fra 212 til 312 indtastes dette i Ultimo visning og der trykkes på tabulatoren. Husk at opdatere skønnet forbrug. Koden for målervisningen skal også ændres fra Skønnet til Forbrugeraflæst. Klik derefter på OK for at gemme rettelsen på måleren.

54 3.54 Opkrævninger menuen Du ser nu det færdige resultat af rettelsen. Klik på Afslut. Klik på Ret for at rette periodeopkrævningen.

55 Opkrævninger - menuen 3.55 Ret Antal enheder (m3) fra 180 til 280. Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres automatisk.

56 3.56 Opkrævninger menuen Klik på Ok for at gemme denne ændring. Efter valg af Ok fremkommer Aconto automatisk, når årsopgørelsen har været rettet

57 Opkrævninger - menuen 3.57 Klik på Ret for at rette Aconto opgørelsen. Ret Antal enheder (m3) fra 180 til Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres automatisk.

58 3.58 Opkrævninger menuen Klik på Ok for at gemme ændringen. Klik på Afslut for at afslutte Ret posteringer. Der udskrives et Bilag for rettelsen på printeren. Er der integration til Finansbogholderi, vil dette blive sendt.

59 Opkrævninger - menuen Tilbagefør komplet acontoopkrævning Generelt Er der blevet dannet en acontoopkrævning uden der er blevet taget en sikkerhedskopi og der er fejl i priser, periode, betalingsdato mv. er der her en fortrydelsesmulighed. Procedure Vælg Opkrævninger Tilbageførsel af opkrævninger Tilbagefør komplet acontoopkrævning Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej, vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

60 3.60 Opkrævninger menuen Vælg det Lognummer du ønsker at tilbageføre og klik på Tilbagefør Klik på OK for at forsætte.

61 Opkrævninger - menuen Ret forfaldsdatoer Generelt Er der blevet indtastet en forkert dato på en opkrævning, er der her en mulighed for at rette op på fejlen. Procedure Vælg Opkrævninger Ret forfaldsdatoer Vælg Lognummer og tryk på Ret

62 3.62 Opkrævninger menuen Ret Ny forfaldsdato til den nye dato og tryk på Ok Hvis der sættes hak i Kun EAN Kunder er det kun disse der ændres! Tryk på Ok og tryk på Afslut på den forrige menu som fremkommer. Den valgte opkrævning har nu fået en ny forfaldsdato og kan udsendes enten via PBS eller udskrives som opgørelse til forsendelse med post eller vedhæftet som PDFfil!

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

[0] Manualen er sidst redigeret 22. juni 2016

[0] Manualen er sidst redigeret 22. juni 2016 [0] [1] Arbejdsgang ved årskørsel Denne vejledning skal benyttes som en trinvis guide til proceduren omkring årskørslen. Vi anbefaler, at du følger guiden meget nøje og læser de enkelte punkter fra start

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 Vejledning: DAO Magento integration. Version 2015.07.21 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG 3 Generelt 4 Indstillinger 5 Design

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:

SMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter: SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.51.239.1 dato 22.01.2014 A-13415 Medarbejdere Fejl rettet Ved skift fra månedslønnet til timelønnet eller omvendt, blev tillæg der ikke hørte til slettet. Der er oprettet mulighed

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes

Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes Indhold Prøvekørsel:... 3 Oprettelse af nyt Tilbud/Slutseddel:... 5 Bilinformation / Priskonfigurator... 6 Vigtige funktioner i priskonfiguratoren... 7 Skruerabat

Læs mere