MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE"

Transkript

1 MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE 1.1. Fremstillet hos firmaet: FALC S.r.l. via Proventa nr Faenza (Ravenna) - ITALIEN - Tlf Fax http: Serie : ZENIT - CONDOR - CAT BETA - SUPER SAX - VELOX 1.3. Model: 1.4. Serienummer: BEMÆRK: DENNE MANUAL SKAL UDLEVERES SAMMEN MED ENHVER AF DE OVENFOR NÆVNTE MASKINSERIER MASKINENS OPERATØR ER FORPLIGTIGET TIL AT LÆSE HELE MANUALEN FOR AT FORSTÅ DEN KORREKTE FUNKTIONSMÅDE. 1

2 ALLE DE VIGTIGSTE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ER ANFØRT MED FED SKRIFT. HVIS EN BRUGER SKAL FORETAGE SÆRLIGE INDGREB PÅ MASKINEN, FOR HVILKE DER IKKE FINDES SPECIFIKKE INSTRUKTIONER, BEDES HENVENDE SIG DIREKTE TIL VORES SALGSKONTOR ELLER TEKNISKE AFDELING FOR AT FÅ DISSE. INDHOLD 1. Generelle oplysninger 2. Betingelser for brugen 3. Betingelser for operatøren 4.1. Tilslutning af slagleklipperen til traktor 4.2. Brug af slagleklipperen 4.3. Brug af slagleklipperen med bageste dækplade åbnet 4.4. Brug af maskinen foran 4.5. Frakobling af slagleklipperen fra traktor 4.6. Transport 4.7. Regulering af klippehøjde 4.8. Vedligeholdelse og reparationer 5. Garanti 6. Regler for en korrekt bestilling af reservedele 7. Sikkerhedssymboler 2. BETINGELSER FOR BRUGEN Slagleklipperene fra Falc er konstrueret med henblik på tilkobling til en egnet traktor ved hjælp af et 3-punkts ophæng og transmission via kardanaksel. Slaglemaskiner bruges til afskæring af afgrøderester efter høstning af majs, korn, soya, bomuld, solsikker, artiskokker, tobak, o.s.v. for at formidle en bedre humusdannelse, der er vigtig for jordens fertilitet, for eliminering af parasitter og for at skabe den bedste grobund for nye afgrøder. De bruges endvidere til afskæring af græs og afgrening i frugtplantager og på vinmarker. ENHVER ANDEN BRUG AF SLAGLEKLIPPERENE BETRAGTES SOM ULOVLIG OG ER IKKE TILLADT AF FABRIKANTEN. Model: Vægt Hk Traktor KwTraktor Model: Vægt Zenit 1400 Fast kg Zenit 1600 Fast kg Zenit 1600 Flytbar kg 660 Zenit 1800 Fast kg Zenit 1800 Flytbar kg 720 Zenit 2100 Fast kg Zenit 2100 Flytbar kg 800 Zenit 2300 Fast kg Zenit 2300 Flytbar kg 850 Zenit 2500 Fast kg Zenit 2500 Flytbar kg 910 Zenit 2700 Fast kg Zenit 2700 Flytbar kg 990 Zenit 3000 Fast kg Zenit 3000 Flytbar kg Zenit Avant 2300 kg Zenit Avant 2500 kg Zenit Avant 2700 kg Zenit Avant 3000 kg 1030 Condor 1400 Fast kg Condor 1400 Flytbar kg 495 2

3 Condor 1600 Fast kg Condor 1600 Flytbar kg 515 Condor 1800 Fast kg Condor 1800 Flytbar kg 545 Condor 2100 Fast kg Condor 2100 Flytbar kg 600 Condor 2300 Fast kg Condor 2300 Flytbar kg 635 Cat 1000 Fast kg Cat 1200 Fast kg Cat 1350 Fast kg Cat 1350 Flytbar kg 353 Cat 1500 Fast kg Cat 1500 Flytbar kg 374 Cat 1800 Fast kg Cat 1800 Flytbar kg 417 Cat 2100 Fast kg Cat 2100 Flytbar kg Cat Avant 1500 kg Cat Avant 1800 kg Cat Avant 2100 kg Beta 1200 Flytbar kg Beta 1400 Flytbar kg Super Sax 1600 kg Super Sax 1800 kg Super Sax 2100 kg Velox 1200 Flytbar kg 358 Velox 1350 Fast kg Velox 1350 Flytbar kg 379 Velox 1500 Fast kg Velox 1500 Flytbar kg 400 Velox 1650 Fast kg Velox 1650 Flytbar kg 425 Velox 1800 Fast kg Velox 1800 Flytbar kg 446 For at verificere traktorens løfteevne og stabilitet er det nødvendigt at overholde de følgende betingelser: M x s 0,2 T x i + Z (d + i) M 0,3 T i = traktorhjulenes akselafstand d = forreste ballastakselafstand s = spring fra slagleklipperens bageste aksel T = traktorens masse Z = ballastens masse M = slagleklipperens masse DET ER STRENGT FORBUDT AT MEDTAGE OG TRANSPORTERE PERSONER, DYR ELLER MATERIALER PÅ SLAGLEKLIPPERENE I SERIEN ZENIT, CONDOR, CAT, BETA, SUPER SAX, VELOX. 3

4 3. BETINGELSER FOR OPERATØREN a) Operatøren skal forblive siddende på traktorens førersæde, når slagleklipperen bruges. Operatøren må ikke forlade traktorens førersæde før traktorens motorkraft er afbrudt og slagleklipperens bevægelige dele (rotor, osv.) er helt standsede. Der går cirka 3 minutter, før slagleklipperens bevægelige dele er standset helt. b) Ved normal tilstand, hvilket er med bageste dækplade lukket til, skal operatøren både inden igangsætning af slagleklipperen og under arbejdet sikre sig, at der ikke befinder sig personer i en afstand af op til 20 m fra maskinens omkreds. Operatøren skal øjeblikkeligt standse både traktor og slagleklipper, såfremt en eller flere personer kommer indenfor en radius af 20 m fra maskinen. c) Operatøren må ikke aktivere traktorens lift uden først at have disaktiveret kraftudtaget. Før slagleklipperen løftes op ved hjælp af traktorliften, skal operatøren sikre sig at kraftudtaget er disaktiveret TILSLUTNING AF SLAGLEKLIPPEREN TIL TRAKTOR a) Alle slaglemaskiner fra Falc kan tilsluttes en hvilken som helst type traktor, når blot denne er udstyret med et universalt 3-punkts ophæng. b) Slagleklipperen skal placeres på et jævnt terræn og i stabil position. c) Traktoren skal nærme sig slagleklipperen i bakgear indtil dens liftarme befinder sig ud for slagleklipperens 3-punkts arme. I løbet af denne fase skal en eventuel medarbejder på jorden befinde sig mindst 5 meter fra maskinen. d) Placer traktorens liftarme på slagleklipperen og lås dem med de tilhørende splitter. e) Forbind traktorens topstang med 3-punktets øverste lejetap og reguler indtil maskinen står horisontalt i forhold til terrænet. f) Indstil kardanakslen og efterse at de to yderpunkter er korrekt forbundet til traktorens kraftudtag og gearkassen. Fastgør kardanakslens antirotationskæder både på traktorens side og på slagleklipperens side. Under denne fase skal traktorens motor være slukket for at undgå, at en forkert manøvre kan igangsætte kraftudtaget (PTO). g) Efter at have udført dette arbejde kan traktorliften aktiveres en smule indtil de eventuelle støtteben er frigjorte, hvorefter disse skal løftes helt og blokkeres med de medfølgende tappe. h) STANDARDUDSTYR: Traktorens kraftudtag (PTO) = 540 omdrej/min.på BESTILLING: Traktorens kraftudtag (PTO) = 1000 omdrej/min BRUG AF SLAGLEKLIPPEREN Når slagleklipperen er korrekt tilsluttet til traktoren, kan operatøren begynde at arbejde, men stadig overholdende betingelserne i punkt 3 (punkt 4.3 i tilfælde af at arbejdet foregår med åben dækplade). 4

5 Traktorens fremdriftshastighed er uafhængig af slagleklipperen; hastigheden afgøres af operatøren, der i alle tilfælde for at opnå maskinens bedste ydelse skal tage forskellige faktorer i betragtning, som traktorens motorkraft, højden af materialet der skal snittes, regulering af klippehøjden, osv NÅR ARBEJDET UDFØRES MED BAGESTE DÆKPLADE ÅBNET Serierne Zenit og Condor er fremstillet sådan, at man ved særlige krav til arbejdet, der skal udføres, kan fjerne eller åbne den bageste dækplade, for på denne måde at kunne sprede det snittede materiale på indtil 20 m fra selve slagleklipperen. Når der arbejdes på denne særlige måde, er de nødvendigt, at operatøren iagttager visse forholdsregler også under forberedelse af slagleklipperen til dette arbejde. De forberedelser operatøren skal udføre er som beskrevet herunder: a) (Hvis maskinen er i arbejde) Stands slagleklipperen helt og stands traktorens motor. Vent 3 minutter indtil rotoren er helt standset. b) Med de tilhørende nøgler løsnes tilspændingsskruerne på bageste dækplade. c) Fjern dækpladen eller fastspænd den i åben position. d) Kontroller omhyggeligt at der ikke befinder sig personer, dyr eller genstande i nærheden, der kunne beskadiges ved udskydningen af materiale (F.eks. træer der vokser i nærheden, lader, eller parkerede automobiler, osv.) Mindste afstand fra den arbejdende slagleklipper til personer, dyr eller genstande skal være mindst 50 m. e) Efter at alle forberedelser er udført, kan operatøren stige op på traktoren igen og starte maskinen. f) Under arbejde med bageste dækplade åben skal operatøren til stadighed sikre sig, at de nævnte arbejdsbetingelser i punkt (d) overholdes. Operatøren skal endvidere sikre sig, at mindste afstand mellem slagleklipperen og en hvilken som helst gennemgang, som for eksempel en vej, en sti o.l., er mindst 50 m. g) Hvis blot en af de ovenfor nævnte forhold ikke overholdes, er det operatørens pligt øjeblikkeligt at stoppe slagleklipperen helt og standse traktorens motor. h) Det er ydermere forbudt for operatøren at stige ned fra traktorens førersæde uden forudgående at have standset slagleklipperen og afventet at de roterende dele er stoppet helt (se punkt 3). 5

6 4.4. BRUG AF MASKINEN FORAN Slaglemaskiner i serierne Zenit Avant, Cat Avant og Super Sax er fremstillet til at arbejde foran traktoren eller til brug på traktorer med skiftende kørselsretning. Disse maskiners gearkasser er standardudstyret med vendbart kraftudtag. Det er nødvendigt at vende gearkassen, når slagleklipperen anvendes foran traktoren, fordi kraftudtagets rotationsretning er omvendt af, hvad der normalt anvendes. For at afgøre om det er nødvendigt at vende gearkassen, anbefales det altid at kontrollere kraftudtagets rotationsretning. Hvis operatøren er i tvivl om dette, anbefales det at henvende sig til den lokale salgsafdeling eller direkte til fabrikantens salgskontor eller tekniske afdeling FRAKOBLING AF SLAGLEKLIPPEREN FRA TRAKTOR Det er nødvendigt at udføre det følgende for en korrekt frakobling af slagleklipperen fra traktoren: a) Stands traktoren på et jævnt terræn, træk håndbremsen og disaktiver kraftudtaget. b) Sænk slagleklipperen på jorden, så den står stabilt og horisontalt. c) Stands traktorens motor og vent cirka 3 minutter, indtil alle slagleklipperens bevægelige dele står helt stille. d) Løsn kardantilkoblingen fra traktorens kraftudtag og placer den i den dertil indrettede holder på slagleklipperen. e) Løsn slagleklipperen fra traktorens 3-punkts ophæng ved først at fjerne splitterne, der blokkerer lejetapperne, og fjern herefter stikkene. f) Stig op på traktoren igen og flyt den lidt fremad, så traktorens arme er helt fri af slagleklipperens 3-punkts ophæng TRANSPORT Under arbejdet hviler slagleklipperen på de bageste hjul, på rullen eller på slæbeskoene. Foran bliver den holdt løftet op af traktorens liftarme. Under transport trækkes slagleklipperen udelukkende af traktoren (se punkt 2). Når det er nødvendigt at flytte maskinen på grund af lastning, tømning eller opbevaring, skal der altid bruges passende udstyr svarende til maskinens vægt og ved hjælp af grebene, der er anbragt på maskinen til samme formål. 6

7 4.7. REGULERING AF KLIPPEHØJDE Før slagleklipperen sættes i arbejde, er det nødvendigt at regulere klippehøjden omhyggeligt. a) Regulering af klippehøjden foretages ved at flytte flangerne for rulletilkoblingen en eller flere huller. b) Regulering af klippehøjden er korrekt, når skærene eller hamrene netop ligger tæt op ad jorden uden at røre den. Hvis de roterende dele på grund af forkert regulering rører ved jorden, vil der forbruges mere motorkraft fra traktoren og de roterende dele vil blive udslidt hurtigere. c) Maskinen skal altid placeres horisontalt i forhold til det underliggende terræn VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER Før der foretages nogen vedligeholdelse eller reparationer på maskinen, er det påkrævet at iagttage følgende forholdsregler: a) Stands traktoren på en jævnt terræn b) Sænk slagleklipperen ned på jorden c) Træk håndbremsen d) Disaktiver kraftudtaget e) Sluk traktorens motor. f) Vent cirka 3 minutter indtil alle slagleklipperens bevægelige dele er standset helt. For vedligeholdelse eller specifikke reparationsarbejder, der kræver at maskinen løftes op fra jorden eller vendes, er det et ufravigeligt krav, at der bruges passende udstyr til dette. Det anbefales altid at henvende sig til det lokale salgskontor eller til mekaniske værksteder med passende udstyr. Maskinens vægt er anført i denne manuals punkt 2. Før der foretages indgreb på maskindele, der kan være meget varme, som f.eks. gearkasse, lejer, remme, osv., anbefales det at afvente, at disse er helt afkølede. Afkølingstiden for disse dele afhænger af arbejdet, der er udført, før maskinen blev bragt til standsning og iøvrigt af vejrforholdene Vedligeholdelse Det er en naturlig forudsætning, at alle slagleklipperene leveres indfedtede og smurt, men vi nævner her nogle regler, som det er nødvendigt at følge nøje for at opnå de bedste resultater. a) Efter den første times arbejde - Foretag efterspænding af alle skruer og bolte. 7

8 b) Hver dag - Kontroller gearkassens olieniveau. Smør kardantilkoblingen (se instruktionsbogen vedrørende specifikt kardanakslen). VIGTIGT: Kardantilkoblingen er normalt fremstillet hos firmaet Falc og er tilpasset den aktuelle nødvendige kraft for tilkobling mellem traktor og slagleklipper. I tilfælde af udskiftning skal der altid bruges en kardantilkobling med lige så gode egenskaber som den originale kardantilkobling. c) For hver 8 timers arbejde - Smør rotorens lejer med fedt gennem de dertil indrettede smøringshuller, der er tydeligt vist på maskinen. Indfedtningen bør foretages forsigtigt med kun en smule fedt ad gangen. Alle maskinens anviste punkter bør smøres med fedt. d) For hver 8 timers arbejde - Kontroller remmenes spænding for at undgå at disse og remskiverne slides for hurtigt. Spændingen er korrekt, når remmene ved tryk på længdeafmærkningen mellem remskiverne kan presses maksimalt 10 mm ned. e) For hver 300 timers arbejde - Udskift olien i gearkassen. Kontroller at gearkassens ventilationsprop ikke er tilstoppet af støv eller jord. I tvivlstilfælde bør ventilationsproppen udskiftes. Ved levering af maskinen er gearkassen smurt med olie af typen MobilGear 634/SAE 140. VIGTIGT: Bortkast ikke den brugte olie; den bør afleveres til myndigheder, der tager sig af bortskaffelse. f) Hvis der under arbejdet forekommer vibrationer, skal SLAGLEKLIPPEREN STRAKS STANDSES OG KRAFTUDTAGET FJERNES. Kontroller om der er sket skader eller udpræget slid på skær eller hamre. Om nødvendigt sørges der for en delvis eller hel udskiftning af disse; vær opmærksom på at holde rotoren i total balance ved at udskifte ødelagte skær (hamre) og samtidig de direkte modsatte af de ødelagte. g) Kontroller også om der er aflejringer eller skorper på skærene, på hamrene eller på rotoren. Hvis dette er tilfældes, bør der foretages en rengøring af disse. h) Før maskinen stilles i opbevaring for længere tid anbefales det at foretage en omhyggelig rengøring af maskinen for at fjerne rester af materialer, der har ophobet sig under arbejdet. Under opbevaringen anbefales det at beskytte maskinen mod indvirkning fra vejrliget. i) KUN FOR SLAGLEMASKINER I VERSIONEN STONE LINE: Kontroller for hver 8 timers arbejde fastspændingen på møtrikken på hammerholderens leje Fejlfinding i forbindelse med mulige problemer og tilsvarende udbedring Hvis slagleklipperen vibrerer meget GRUND: En eller flere skær (hamre) er ødelagt og skaber ubalance i rotoren. Lejerne i rotorholderne er slidte. UDBEDRING: Udskiftning af af ødelagte skær (hamre) og af de diametralt modstillede. Udskiftning af lejer. 8

9 Der er synlige efterladenskaber eller skorper på skær (hamre), eller på rotor. Rens skær (hamre), rengør rotoren. Hvis rotoren drejer med mindre hastighed end den beregnede GRUND: UDBEDRING: Remmene er løse. Genopret den korrekte remspænding. For stort slid på remme og remskiver. Udskift de slidte dele. Der bemærkes et for stærkt slid på skær (hamre) GRUND: UDBEDRING: Skær (hamre) rører ved jorden under arbejdet. Genopret den rette arbejdhøjde mellem jord og maskine Udskiftning af remme For at udskifte remmene følges nedennævnte fremgangsmåde: a) Afmonter remmenes afskærmningshus b) Løsn blokkeringsskruerne på kassen og forlængeren. c) Nedsæt remmenes spændingsstyrke ved at dreje på skruerne ved siden af kassen og yderst på forlængeren. d) Træk remmene ud fra de tilhørende huller på remskiverne og udskift dem med nye. Kontroller omhyggeligt at de nye remme svarer til de gamle, både hvad angår længden og hvad angår typen. Firmaet Falc monterer remme af typen SPB tandremme på maskinerne. e) For at give remmene den rette spænding igen drejes på reguleringsskruerne, der før blev løsnet. Skruerne skal reguleres indtil den øverste remskive befinder sig parallelt med og på samme niveau som den nederste remskive. Hvis den øverste remskive står i en forkert position i forhold til den nederste, yder remmene ikke den rette kraft og vil samtidig have en kortere levetid. f) Kontroller remmenes spænding. g) Stram blokkeringsskruerne, der før blev løsnet. h) Monter remmenes afskærmningshus igen Montering og demontering af remskiver 9

10 Remskiverne er fastspændt på de tilhørende aksler ved hjælp af et koblingsstykke som det viste i figuren a) For at demontere remskiverne følges nedennævnte fremgangsmåde: Løsn skruerne (A) med den tilhørende nøgle. Fjern x antal skruer (A) og indsæt dem i gevindhullerne (B) og stram dem med ens styrke. Efter nogle omdrejninger af skruerne kan remskiverne nemt trækkes ud fra akslen b) For at montere remskiverne følges nedennævnte fremgangsmåde: Indsæt tilkoblingsstykket i remskivens hul. Tilpas det hele til akslen og vær opmærksom på, at remskiven står i rette position. Stram skruerne (A) lige fast med den tilhørende nøgle. VIGTIGT: Spændingsmoment = 40 N/m (4,1 kg/m) 10

11 5. GARANTI a) Garantien er gyldig i 1 år fra leveringsdato. Firmaet påtager sig at udskifte dele der viser materiale- eller konstruktionsdefekter indenfor kortest mulig tid. Arbejdsløn i forbindelse med udskiftning er ikke dækket af garantien. Eventuelle udgifter til transport og spedition er ikke dækket af garantien. b) Køberen taber ret til dækning under garantien, såfremt fejlene er opstået på grund af force majeure, på grund af ukorrekt brug af maskinen, eller på grund af en hvilken som helst forkert fremgangsmåde foretaget af køberen, dennes ansatte, eller tredjemand. Herunder er inkluderet reparationer, udskiftninger, modifikationer som køberen har foretaget eller fået udført uden at dette er autoriseret af producenten. Det betragtes ligeledes som ukorrekt brug af maskinen, såfremt brugsanvisningerne i denne manual ikke følges. c) Dele der ifølge deres materiale eller naturlige brug af samme udsættes for uundgåelig nedslidning er ikke dækket af garantien. d) Lejer og olieslanger er ikke dækket af garantien. e) Kardanakslen er ikke dækket af garantien. f) For dele der kræves udskiftet under garantien gælder følgende normer: delen, der skal udskiftes, skal indsendes til det producerende firma samtidig med bestilling af den nye del. reservedele bliver altid faktureret samtidig med forsendelsen. kun efter kontrol af den tilbagesendte del, som udføres af producentens teknikere, afgøres det, hvorvidt delen dækkes af garantien med deraf følgende kreditnota. 6. REGLER FOR EN KORREKT BESTILLING AF RESERVEDELE For at fremme en hurtig ordrebehandling i forbindelse med bestilling af reservedele, er det nødvendigt at specificere: a) Maskintype, model, serienummer. Eksempel: Zenit 3000 serienummer XXXXX) b) Nummeret på reservedelstegningen, hvor den pågældende del findes, identifikationsnummer, priskode. Eksempel: Tegning nr. YY ; Del nr. JJ ; Kode KKKKKK) c) Nøjagtigt betegnelse for reservedelen. d) Antal bestilte stykker. e) Instruktioner mht transportmåde. (jernbane, postpakke, kurerpost, osv.) f) Mindste leveringstid for bestilte reservedele er på 3 dage fra modtagelse af ordren. Såfremt nogle afsnit i denne manual ikke er tilstrækkeligt tydeligt forklaret, anbefaler vi at kontakte den autoriserede lokale forhandler eller at rette henvendelse direkte til vores tekniske afdeling eller salgskontor. Denne manual eller dele heraf må ikke gengives, kopieres eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Firmaet Falc. Firmaet Falc forbeholder sig retten til når som helst det måtte være ønskeligt at foretage ændringer i maskinernes konstruktion uden hermed at være forpligtiget til at opdatere nærværende manual. 11

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE 1.1. Fremstillet hos firmaet: FALC S.r.l. via Proventa nr. 41 - Faenza (Ravenna) - ITALIEN - Tlf. ++39 0546 29050 Fax ++39 0546 663986 e-mail: info@falc1960.com http:

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054244 Slagleklipper Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Slagleklipper - Varenr. 9054244 Beskrivelse: Slagleklipper til PTO

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr:

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr: INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: 98653255 Fax nr: 98653300 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION...

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk.

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk. FERRARI 346 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk Side 1 af 41 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION... 4 INFORMATION TIL

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere