LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT"

Transkript

1 LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

2 VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det er det, der er vores mission: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv. Dato: København d. 5. december 2011 Projektkonsortium: Foreningen Nydansker (formel ansøger) Sankt Peders Stræde 28C, 4.sal 1453 København K v/ Direktør Torben Møller-Hansen Se-nr: DK Bank: Den Danske Bank Kgs. Nytorv afdelingen Frederiksberggade 1 Postboks København K Reg.nr.: 4180, konto nr.:

3 Formålet med Let s meet in Denmark Formålet med projektet har været at hjælpe expats med at skabe eller udvide deres danske netværk, og opbygge venskaber med danskere, således at de i sidste ende får et god oplevelse i Danmark og ikke vælger at rejse hjem før oprindeligt planlagt. Projektet har således et almennyttigt samfundsmæssigt formål. Ligeledes har det været et mål for projekterne at de frivillige danske venner opnår en større indsigt i og viden omkring fremmede kulturer. Let s meet in Denmark Let s meet in Denmark har oprindeligt haft som mål at skabe succesfulde match mellem 300 expats og 300 danske venner. Som det løbende har været rapporteret til Integrationsministeriet og projektets styregruppe, har matchningsportalen oplevet nogle tekniske udfordringer. Læs mere portalens funktionalitetsudfordringer i vedlagte redegørelse fra portalens host Dansk Erhverv. Problemer med letsmeetin.dk har haft stor indflydelse på antallet af brugere på siden, da den manglende brugerfunktionalitet i sidste ende har kostet aktive brugere. Det oprindelige mål om antal match kan derfor ikke opfyldes. I vedlagte rapport fra Expat in Denmark fremgår det, at antallet af profiler på sitet alligevel er nået op på 634. En måling af aktiviteten på portalen mellem 1. juni 2010 og 30. november 2011 viser, at der har været 2341 tilfælde af korrespondance mellem brugerne på portalen. Hvorvidt disse er resulteret i konkrete succesfulde match mellem brugerne lader rapporten baseret på træk fra internettet dog ikke vide. I forbindelse med evalueringen af Letsmeetin.dk er der blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse dels udsendt til samtlige profiler på portalen dels udsendt til en stor andel af deltagerne i den alternative matchningsaktivitet Expat Dinners. Spørgeskemaet er udsendt til ca. 500 deltagere i Expat Dinners og 115 har besvaret 51 danskere og 64 expats. Skemaet er ligeledes udsendt til alle brugerne af Letsmeetin.dk og 48 har besvaret 17 danskere og 28 expats. Der kan selvfølgelig være overlap mellem deltagerne Expat Dinner og brugerne af Letsmeetin.dk. I det følgende kan læses en opsummering af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Letsmeetin.dk s berettigelse 3 af 10 brugere som har besvaret evalueringsskemaet, mener trods problemerne med portalen, at siden er et godt sted at finde nye venner i Danmark, og yderligere 37 pct. mener at den kunne blive det, hvis der blev lavet forbedringer. Samlet støtter 7 af 10 således op omkring Let s meet in Denmarks grundlæggende koncept.

4 En dansk bruger, som har fundet et match gennem siden skriver; I met a nice guy from Costa Rica. We meet when it fits in. He teaches me some Spanish; I try to teach him some Danish and some Danish culture and history. En anden dansker skriver; We met at a potluck dinner event in relation to the Expat Dinner event in June We met around 20 both expats and Danes, eating together and making friends. Erfaringerne fra siden viser, at interessen er der, men at funktionaliteten skal udvikles. Kun knap en fjerdedel af sidens brugere har fundet mindst ét match, og tallet dækker over en meget ulige fordeling mellem expats og danskere; næsten halvdelen af de danske brugere på siden har fundet mindst ét match, mens det samme kun gør sig gældende for lidt over en tiendedel af expats, hvilket tyder på en ulige fordeling af expats og danskere på siden, noget der også nævnes i brugernes kommentarer. Dog må det betegnes som en succes at 7 af 10 som har fundet et match gennem siden har mødt deres match. Let s meet in Denmark siden har ikke levet op til forventningerne, men evalueringen viser, at den er et skridt i den rigtige retning Idéen er god, det er udførelsen der halter. En expat kommenterer; The website has never worked well for me technically and I ended up having to have two profiles. Udfordringen ligger således i at skabe en bedre brugerflade, rette op på tekniske problemer og skabe større opmærksomhed omkring siden blandt danskerne, som er underrepræsenteret på siden. Venskabsguide Som en del af Let s meet in Denmark projektet er der, på baggrund af Foreningen Nydanskers arbejde med mentorfamilier, udviklet to korte og letforståelige guider på henholdsvis dansk og engelsk, som giver gode råd og vejledning til aktiviteter, samtaleemner, kulturforskelle, forventningsafstemning, etc. mellem expats og danskere. Guiderne indeholder ligeledes en lille samling nyttige links. De såkaldte conversation guides er tilpasset målgruppen (henholdsvis expats og danskere) og kan downloades som pdf fra hjemmesiden. Forankring af Let s Meet in Denmark siden

5 Siden er forankret som en del af Expats in Denmarks hjemmeside, og deler blandt andet log-in med denne. Evalueringen viser at 57 pct. af brugerne fik kendskab til Let s meet in Denmark gennem Expats in Denmark siden. Beslutningen om, at placere og forankre portalen her, har således vist sig positiv. Herfra genereres en del aktivitet og direkte kontakt med målgruppen af expats. På den anden siden har placeringen af portalen netop her været en af hovedårsagerne til de tekniske udfordringer. Disse var dog ikke til at forudse, da beslutningen blev truffet. Expat Dinners I erkendelse af, at der har været problemer med Let s meet in Denmark siden, har Foreningen Nydansker valgt at sætte særligt fokus på de alternative matchningsaktiviteter med særligt fokus på Expat Dinners. Formålet er at skabe et rum, hvor expats og danskere har muligheden for at mødes i uformelle og sociale rammer. Disse aktiviteter har været meget succesfulde med mange deltagere. Her er en række eksempler på aktiviteterne: 1. Expat Dinner på bibliotekerne i efteråret 2010 med omkring 350 deltagere 2. International middag på bibliotekerne 3. marts 2011 med omkring 500 deltagere 3. Expat Dinner på Grundlovsdag 5. juni 2011 under private former. Som følge deraf er der ingen præcise tilbagemeldinger på antallet af deltagere 4. Expat Dinner på Spil Dansk Dagen 27. oktober 2011 med omkring 600 deltagere Tilbagemeldingerne fra arrangementerne har været overvejende positive, og viser at der er stor interesse blandt både expats og danskere for denne type kontakt skabende arrangementer mellem danskere og expats. Nedenfor et udpluk af de kommentarer vi har fået vedrørende Expat Dinners; It is absolutely wonderful to be new in Denmark and know that there is a group of Danes who are organizing activities for foreigners. Thank you guys very much, it is much appreciated. En anden expat skriver; These dinners were the first time in the "immigration" experience that any government / NGO said the simple words "welcome". That was nice. I would have been to the last set of dinners but was out of the country that month. En enlig, kvindelig expat er glad for muligheden for at socialisere med danskere i offentlige rammer, da hun er nervøs for at invitere personer hun ikke kender ind i sit hjem. En expat skriver; I would be happy to see more activities such as the Expat Dinners again. It is difficult to really get along with the Danes, I think, but such activities can help; get us to meet and talk.

6 7 af 10 expats er positive overfor Expat Dinners, og flere efterspørger yderligere Expat Dinners / aktiviteter. 65 pct. af respondenterne, både danskere og expats, havde deltaget i mindst én Expat Dinner, og hele 80 pct. af de adspurgte expats har deltaget i enten en eller flere Dinners og/eller i andre aktiviteter gennem Expat in Denmark netværket, herunder professionelle netværk og tematiske events. I tilbagemeldingerne erne fra de danske deltagere har der været fokus på forslag til forbedrinet ønske om bedre og mere information vedrørende Expat Din- ger, og flere udtrykker ners. En deltager fremhæver, at der ikke var tilstrækkelig markedsføring af arrangementerne, hvilket i nogle tilfælde førte til at en lokal Dinner blev aflyst pga. manglende tilmelding. Denne feedback er vigtig, da en meget stor del af projekt Letsmeetin.dk herunder både matchningsportalen og de alternative matchningsaktiviteter har handlet om markedsføring. I hele projektforløbet er størstedelen af projektmedarbejdernes timer gået til netop markedsføring i samarbejde med diverse samarbejdspartnere. Forud for både lanceringen af portalen og de enkelte aktiviteter, er der udarbejdet en markedsføringsstrategi. Denne indsats kan dog stadig udvikles og forbedres. Se endvidere vedlagte liste over presse i forbindelse med letsmeetin.dk og Expat Dinners. Men overordnet viser tallene, at der har været stor tilslutning til Expat Dinners, og forbed- ringsforslagene viser et konkret ønske om flere Dinners i fremtiden, også fra danskernes side. Effekten en af netværk og venskab med danskere Foreningen Nydansker har i forbindelse med evalueringen blandt deltagerne i Expat Dinners indsamlet informationer om, hvordan expats bedømmer deres ophold i Danmark i sammenhæng med deres sociale integration.

7 Der bliver i spørgeskemaet spurgt ind til, hvor vigtigt netværk og venskaber med danskere er for deres ønske om at blive i Danmark. De blev derefter spurgt om, hvorvidt netværk og venskab med danskere har givet dem lyst til at forlænge deres ophold i Danmark. Det er påfaldende, at tre fjerdedele af de adspurgte expats anser netværk og venskaber med danskere som meget vigtigt, eller vigtigt for deres ønske om at blive i Danmark. Kun 1 af 10 mener, at netværk og venskaber med danskere i høj eller nogen grad er uvigtigt i forhold til deres ønske om at blive i Danmark, mens 14 pct. stiller sig neutralt til spørgsmålet. Der er således potentielt mulighed for at påvirke op til 89 pct. af målgruppen gennem venskabs-, matchnings- og netværksaktiviteter med danskere. Dataene fra spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i Expat Dinners viser ligeledes, at knap halvdelen af de adspurgte expats har et meget stærkt, eller stærkt ønske om at forlænge deres ophold i Danmark på grund af netværk og venskaber med danskere. 3 af 10 stiller sig neutralt til spørgsmålet, og en lille fjerdedel oplyser at netværk og venskaber med danskere slet ikke, eller ikke giver dem lyst til at forlænge deres ophold i Danmark. Det er således halvdelen af målgruppen, som ikke oplever at de gennem kontakt med danskere får et ønske om at forlænge deres ophold. En del af dette tal kan skyldes andre faktorer herunder en tidsbegrænset ansættelse eller en stærk tilknytning til oprindelseslandet. Men en del skyldes uden tvivl vanskeligheder med at skabe sig et netværk i Danmark; It is very hard to get in touch with Danes. Therefore, I very much appreciate that through Expat Dinners I have a much better opportunities to get inside Danish society. Samme spørgsmål blev stillet til brugerne af Let s meet in Denmark hjemmesiden og også her viser svarene, at man gennem venskabs- netværks- og matchningsaktiviteter potentielt kan påvirke 89 pct. af målgruppen. Tallene fordeler sig en smule anderledes; i denne gruppe anser 8 af 10 sociale relationer med danskere som meget vigtige eller vigtige for deres ønske om at blive i Danmark. En tiendedel forholder sig neutralt. 4 af 10 giver udtryk for at venskab og netværk med danskere i nogen eller høj grad er vigtigt for deres ønske om at forlænge deres ophold i Danmark. 3 af 10 tillægger det ingen betydning og 28 pct. mener at deres relationer (eller mangel på samme) til danskere ikke eller slet ikke giver dem lyst til at forlænge deres ophold. I forbindelse med evalueringen af Let s meet in Denmark blev gruppen af expats spurgt, om de har danske venner, eller netværker med danskere. I gruppen af expats med danske venskaber og netværk tilkendegiver 56 pct. at venskaber og netværk med danskere i høj grad, eller i nogen grad har givet dem lyst til at forlænge deres ophold. 28 pct. forhol-

8 der sig neutralt, mens blot 17 pct. mener at det ikke eller slet ikke har givet dem lyst til at forlænge deres ophold i Danmark. I gruppen af expats uden sociale relationer med danskere forholder det sig markant anderledes. Her mener ingen at venskaber og netværk med danskere i høj grad giver dem lyst til at forlænge deres ophold, kun18 pct. mener, at det i nogen grad ville give dem lyst til at forlænge deres ophold, over en tredjedel forholder sig neutralt, mens hele 45 pct. mener at forholdet eller rettere, det manglende forhold til danskerne ikke eller slet ikke giver dem lyst til at forlænge deres ophold i Danmark. Konklusion Tallene viser, at kontaktskabende aktiviteter og fora som Let s meet in Denmark og de øvrige matchningsaktiviteter for expats og danskere har potentiale til at påvirke gruppen af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i betydelig udstrækning, såfremt de har succes til at skabe en relation mellem expats og danskere. Samtidig viser de, at netværk og venskab med danskere er en vigtig faktor i forhold til at påvirke expats til at forlænge opholdet i Danmark. Tanken med matchningsportalen og de forskellige former for alternative matchningsaktiviteter har et stort potentiale både for de enkelte deltagere og i et større samfundsmæssigt perspektiv. Desværre har udfordringerne med portalen betydet, at det fulde potentiale i projektet ikke er blevet udnyttet.

Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN

Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN Abstract The idea behind Mingle-IN is to create a social website, where state-of-the-art web scripting will be used to lay the foundations for a highly user-involving portal. Here people who are new in

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere