G A M B Ø T P O S T E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G A M B Ø T P O S T E N"

Transkript

1 1 G A M B Ø T P O S T E N Nr. 1 januar/februar 2007 Godt nytår

2 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf Bestyrelse Søndervej Peter Ege- Formand Bjarne Skov Abildgårdsvej 21 Thurø Næstformand Peter Hübner Thurø Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 Sekretær Annie Ovesen Thoresvej 10 Thurø Thurø Udvalg Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 Thurø Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 Thurø Klubhusene Kai Hansen Rolf Krakesvej 44 Thurø Optimister Michael Juel Bjarkesvej 5 Thurø Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 Thurø Soling / Jolle Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Blad John Runge Blåbyvej 1b Juniorer Jan Olrik Søndervej 212 Mini - 12 M. Erling Justesen Strammelsegade 3 Thurø Thurø Thurø Svendborg Målere Ole Jensen Bent Poulsen Hjaltesvej 8 Flagebakken 209 Thurø Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg Følgebåde Jan Cristensen

3 Vi giver ordet til formanden 3 Som formand for vil jeg gerne ønske jer alle et GODT og LYKKE bringende NYTÅR. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle dem, som i år har gjort en stor forskel, med det store arbejde de har lagt i vores klub. Det kommende år skulle jo gerne blive lige så spændene som det gamle har været. Husk at alt er i konstant bevægelse, derfor er det utroligt vigtigt at vi alle står sammen om vores gl. klub kun på denne måde vil den kunne bestå mange år ud i fremtiden. Nye bestyrelser kommer andre går, men alle med samme store ønske om at vores klub, bliver ved med at udvikle sig, for kun ved en konstant fornyelse kan vores klub forsat bestå i mange år ud i fremtiden Bjarne O. Skov Godt Nytår Bjarne Skov Formand

4 4 Næste måneders aktiviteter Se klubbens hjemmeside på Januar. 18. Kl Klubaften foredrag af Hans Villund fra Fredericia, der har sejlet Nordsøen og Vadehavet tyndt. 28. Kl morgenmad med generalforsamling kl Februar 1. Kl Den store årlige bowling konkurrence. Gambøtposten - er din orientering fra klubben! Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst muligt eller brændes på en CD og enten mailes på inden deadline eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline Læg mærke til den NYE hjemmeside Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden John Runge Tlf Mobnr: Indlæg afleveres til: OBS: DEADLINE næste blad 26. februar

5 Broudvalgets årsberetning for Her i weekenden før årsmødet har Henning, Gert og jeg været ude og belaste vore fortøjningspæle, der var heldigvis ikke nogle der var dårlige i år. Nu er der det tilbage med, som I sikkert har lagt mærke til, nogle pæle på østbroen er sunket. Det vil sige at pæleormene har gjort dem så møre at de synker sammen. Vi har haft dykker nede for at kontrollere hele broen, men han kan ikke sige noget om hvor lang tid de kan holde endnu. Det er som om de stadig har en hård skal selv om de synker sammen. Vi gør nok det, i første omgang, at vi får slået nogle aflastningspæle de 3 steder det er galt, og så må vi efterhånden se på, hvor længe der går inden der skal slås en ny østbro. Peer Skytte har meddelt at det koster ca kr. pr. m at få slået en ny bro i asobe træ. Altså noget med kr. for en ny bro. Her i efteråret er gæstebøjerne blevet taget ind. Der var lidt med noget tæring på en af bøjerne. Men vi får dem efterset i løbet af vinteren så de er klar til udsætning igen til foråret. I foråret, efter nogen forsinkelse, lykkedes det at få slået de 14 nye borerør til fortøjningspæle lige efter, at bådene var kommet i vandet. Det gav lidt flytteri med bådene, men det gik da. Broerne blev igen i år smurt med træbeskyttelse. Puslespillet med at få bådene placeret ved broerne er blevet lagt. Det er somme tider lidt svært at finde brikkerne men det lykkes da. Søsætningen af bådene i foråret og optagning her i efteråret er forløbet planmæssigt. Der er lavet plads så håndværkerne kan komme til havnehuset, derfor er der i år måske en båd mindre end der plejer. Højvandet den 1. november var jo helt ekstremt. Heldigvis skete der kun lidt skade på en enkelt elstander på østbroen. Men prøv lige at se på mærkerne på elstanderne hvor højt det var, det er ikke helt til at forestille sig. Vi arbejder her i vinter på at få sendt en ansøgning til Kystdirektoratet, for at få lov til at slå pæle ved gæstepladserne og samtidig også en forlængelse af broerne med 12 m. Så må vi se hvad der kommer ud af det. Til slut vil jeg takke udvalget og ikke mindst dem der har valgt at forlade det, for godt samarbejde. Heldigvis står der nogle nye klar til at komme ind og give en hånd med, det er rart. Kim Isager

6 6 Klubaften foredrag På et par timer kan du køre til den sønderjyske vestkyst, på nogle få dage kan du sejle derover, alligevel er det kun få sejlere, der tager denne tur. I 22 år har Hans Villund fra Fredericia sejlet Nordsøen tynd, og mange gange besøgt De Nordfrichiske øer og besøgt Helgoland over 100 gange. Det er et spændende farvand at sejle i, og det er nogle spændende øer at besøge, helt anderledes end hvad vi kender fra østkysten. Mange har krydset Atlanten og Middelhavet, men vadehavet, Eideren og Helgoland, som dog ligger inden for de flestes rækkevidde, det er der kun få, der kender. Hans Villund har sammensat en aften med lysbilleder om nogle af sine spændende og sjove oplevelser fra hans mange ture til Helgoland og sejlads mellem disse dejlige øer, hvor man visse steder føler sig skudt 100 år tilbage i tiden. Reserver torsdag d. 18. januar kl og få en spændende aften i Egely! Hilsen Aktivitetsudvalget.

7 Årsberetning fra Bladudvalget 7 Tak til Henning 2006 har været et anderledes år. Dels har Henning Blåby forladt bladudvalget efter en meget lang og stor indsats, hvor han virkelig har haft styr på tingene og kørt det i gode og faste rutiner. Henning har endvidere vedligeholdt en hjemmeside for. Mange tak til Henning for et stort arbejde og en god overlevering. Det nye Bladudvalg Lise Madsen og jeg selv har overtaget udgivelsen af bladet og vi har stadig noget at lære. Vi har desværre haft nogen uheld med manglende indlæg i badet, så det prøver vi at stramme op på og beklager selvfølgelig fejlene. Hjemmesiden Samtidigt har vi fået TSK s bestyrelsesgodkendelse af etablering af en ny hjemmeside, som vi forventer os meget af. Det bliver muligt at hvert enkelt udvalg får adgang til at lægge indlæg ind på deres del af hjemmesiden. Det har stor betydning for aktualiteten og nyhedsformidlingen. Samtidigt bliver det muligt at man som medlem kan melde sig til mailgrupper. Hvert enkelt udvalg får sin egen mailgruppe, så alle der er meldt til f.eks. optimistudvalgets mailgruppe får de mails, der sendes ud her. Endvidere kan man se om huset, Egely, er lejet ud og booke hvis der er en fest eller anden sammenkomst i farvandet. I det nye år vil vi så implementere en facilitet der gør at tilmeldinger til kapsejlads kan ske via hjemmesiden. Det gælder både for optimister, aftenmatch, solinger og Ø-havet rundt. Vi har således store forventninger til, at hjemmesiden bliver endnu mere aktiv og aktuel og kan anvendes af de enkelte udvalg til at fremme aktiviteterne i Thurø Sejl Klub. Økonomi Økonomien har stort set holdt sig indenfor rammerne af det tildelte. I forbindelse med etableringen af hjemmesiden har det været nødvendigt med en ekstra bevilling på kr. som er bevilliget af bestyrelsen. Vi forventer at budgettet til næste år bliver højere end i 2006, idet vi jo har projektet omkring tilmeldinger til kapsejlads på programmet. Afslutning Alt i alt har vi lavet et skift i bemandingen i Bladudvalget, vi er i færd med at etablere en ny og mere interaktiv hjemmeside, der meget gerne skulle kunne give aktuel og hurtig information til medlemmerne i tidens trend. John Runge Bladudvalgsformand

8 8 HP MARKED V/ Hans Petersen Bergmandsvej 112 Thurø Tlf./Fax vi har det Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag og søndag

9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 9 Søndag den 28. januar 2007 kl. 10:00 i Klubhuset Egely Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Der er morgenmad og - kaffe fra kl. 09:30

10 10 Årsmøde i Husudvalget d. 28. november 2006 Beretning: For Husudvalget har 2006 været ombygningens år. Siden den ekstraordinære generalforsamling d. 23. april, hvor husudvalgets projekt køkken og handicaptoilet blev bemyndiget til at fortsætte, har det videre arbejde består i at afprøve om de indhentede tilbud på håndværkernes arbejde var til den rigtige pris. Og ligeledes om det fremlagte ombygningsforslag kunne gennemføres som planlagt. De oprindeligt indhentede tilbud viste sig at være rigtige og disse håndværkere fik opgaven. Men da der er gået et år fra tilbudsindhentning til gennemførelse, må vi påregne en prisstigning på grund af stigende lønninger og materialepriser. Ved nedlæggelse af kontoret i Egely blev erstatningen indretning af kontor i dertil indrette rum over toiletterne i Havnehuset. Adgangen dertil skulle foregå ad en indvendig trappe med indgang over handicaptoilettet. Da der er tale om at inddrage areal i havnehuset til kontor var det nødvendigt at søge byggetilladelse for den del af projektet, samt at brandmyndighederne skulle sige god for flugtmuligheder. Kravet hertil var en udvendig dør, med adgang til fast grund fra kontoret, et vindue var utilstrækkeligt. Vi tog kontorprojektet op til revision og besluttede at ændre adgangen til kontoret til en udvendig trappe, da døren skal være der alligevel. Samtidig ændredes projektet til kun at omfatte kontor i havnehuset, og depotrummet og indvendig adgangsvej blev droppet. Denne beslutning fik opbakning i bestyrelsen sidst i oktober. Meget arbejde er lagt i projektet og mange beslutninger er taget undervejs. Det viste sig at en skydedør til handicaptoilettet måtte ændres til almindelig dør på grund af en bærende stolpe, og da gulvet i Egely blev taget op, måtte der også lægges nye strøer. Den oprindelige tidsplan har ikke helt kunne holdes. Håndværkerne del af opgaven er lovet færdig inden jul, og det ser ud til at lykkes, men levering af køkkenelementer og udvendig trappe vil ske i løbet af januar, og bliver måske ikke helt færdig til generalforsamlingen i januar 2007.

11 Tegn et OK benzinkort 11 Få så tegnet det OK benzinkort!! Ja, vi opfordrer endnu engang til at I alle tager en brochure i havnehuset og får tegnet et benzinkort.! En efterlysning Hvem har glemt sin bom og spilerstage på broen ved mastekranen? Må meget gerne afhentes. Hilsen broudvalget

12 12 Kom ud og prøv den nye Yaris fra Toyota - og bliv en af Danmarks mest tilfredse bilejere Og få en 112 % i orden biloplevelse A/S Mogens Frederiksen Odensevej 56 Tlf Kim Christensen Bergmannsvej 82 Tlf Spar tid og penge gør som af vores kunder I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo, overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen til 2 nat. Gå ind på www. nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere. Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg

13 13 Husudvalget har lagt en del arbejde i at søge fonde om økonomisk tilskud til gennemførelse af projektet. Vi har afsendt ca. 30 ansøgninger til mulige donorer, men den positive tilbagemelding har været ret begrænset. Men alligevel: Elsass fonden har bevilget kr Lokale og anlægsfonden har bevilget kr Sydbank afd. Svendborg har bevilget kr Sparekassen Svendborg har bevilget kr Ombygningsprojektet har været det altdominerende for Husudvalget i det forgangne år, så andre opgaver har hvilet i sig selv, og dog, vi må prise os lykkelige for at vi har seniorgruppen. Disse mennesker har gjort en stor indsats for at vedligeholde plads, trapper og andet der har trængt til en kærlig hånd. Ligeledes har seniorgruppen taget fat da de indledende nedbrydningsarbejder i Egely påbegyndtes. Herfra en stor tak til seniorgruppen, for deres vilje til at gøre en forskel til gavn for klubben. I ombygningsperioden ligger udlån af Egely til klubbens medlemmer selvfølgelig stille, men når udlån begynder igen skal vi påregne at udlåns prisen ændres til kr. Men for den pris får lånerne også helt nye køkkenfaciliteter at arbejde med, som f.eks. opvaskemaskine og større komfur. Der er også i år trukket store veksler på husudvalgets medlemmer, jeg vil sige mine husudvalgskolleger tak for deres velvilje og indsats, uden den var vi aldrig kommet så langt. Også tak til de klubmedlemmer der har deltaget i arbejdet med nedbrydning og færdiggørelse i forbindelse med ombygningsprojektet. Kaj

14 14 DET ER EN MØRK OG KOLD TID Buffet 99,- - men heldigvis er det nu tid for den store årlige bowling konkurrence som afholdes torsdag den 1 februar. Der er bestilt 6 baner og der er udsat en flot præmie til den bedste bowler på hver bane. Vi mødes kl og starter med den store buffet. Mætte går vi så i gang med at bowle kl. 20, og slutter med præmieuddeling kl.21. Hele herligheden for kun 99 kroner pr næse + eventuel skoleje 10 kroner. Så sig ja til en uforpligtende aften sammen med de andre hyggelige fra, og meld jer til på telefon: eller mail til: eller allerallersenest d. 28. januar på generalforsamlingen i Egely. Vel mødt! Aktivitetsudvalget

15 15 Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyggerhåndværk i hævd, hvad enten vi arbejder med træ, glasfiber eller aluminium inden for områderne: Nybygning og ombygning Vedligeholdelse Reparation Vinteropbevaring Desuden har vi eget smede og elektriker- Thurø DK Svendborg. Tlf.: Telefax: Mail: v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK Svendborg Køl til X-70 Ballast og kontravægte Udstødningsmanifolde Udlejning af containere Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har Ørkild det absolut største lager i Svendborg! Til fornuftige priser og ingen minimumskøb. Tlf.: Fax: ,

16 16 Beskrivelse af minifleet 2006 Det blev til 3 minifleets inklusive klubmesterskabet i Vi mødtes 1 gang i foråret og 2 i efteråret. Vi var ca. 10 mand hver gang som fordelte sig de 4 både, 2 og 2, således at vi havde en besætning som var dommer på skift. Vi valgte fredage ud fra den vurdering solingerne er i brug alle de øvrige hverdage; mandags-sejlads, Junior afdelingen og pige sejlads. Vi tænkte også at vi ikke ville bruge kostbar weekend tid hvor man måske i forvejen skal sejle stævner, distance sejlads eller måske ud med familien. Tidsforbruget er ca. 2 timer på vandet, og vi mødtes kl. 16 så vi kunne være hjemme til aftensmaden ved 19 tiden. På vandet havde vi det skægt med tætte korte sejladser og masser af fysisk udfoldelse særligt for gasten. I land med mole bajeren i hånden fik vi udbygget kendskabet til kapsejladsregler og standard situationer som sagtens kan tages med i andre sammenhænge på vandet. Ikke mindst har vi udbygget kammeratskabet i klubben, således at vi seniorer (35-72 år) har et forum hvor vi mødes og leger og bag efter griner sammen. Det tror jeg er utroligt vigtigt at have i en fortravlet hverdag. Jeg vil opfordrer andre umage par De gæve præmietagere fra klubmesterskabet (Se side 25) med hang til konkurrence og fællesskab at komme i næste sæson. Vi skal nok annoncere i god tid, men hovedregelen er en fredag i måneden fra 16 til 19. Sejler hilsner fra Solingudvalget ved Nick Bo Bünger

17 17 Østre Havnevej Svendborg Kom ind og se vort store udvalg af tovværk, ankre, toiletter, gummibåde, sejlertøj Vi har også altid gode brugte både og fine brugte motorer til salg ET ER EN MØRK Autoriseret forhandler af Salg og service Specialværksted Reparation af alle typer påhængsmotorer og z drev Dieselværksted DØGNVAGT tlf

18 18 Årsberetning for Aktivitetsudvalget Året første aktivitet fandt sted onsdag d.18.januar,hvor Henning Thallund fortalte om sejlads på Grønlands vestkyst. Det var en god aften, hvor vi i pausen under den kolde beretning kunne lune os med varme pizzaer. Pænt fremmøde (29). Tirsdag d.14.februar løb den årlige succesfulde Bowlingaften med spisning af stablen. Fin tilslutning. Arrangementet gentages i Sidste vinterarrangement fandt sted d. 28. marts, i passende tid før vi skulle i gang med sommerens sejladser. Martin Staal (adskillige DM-titler bag sig) gennemgik de vigtigste kapsejladsregler, især koncentreret omkring start- og mærkerundinger. For de få, der mødte frem var det en god og lærerig aften, hvor der blev givet svar på mange spørgsmål fra de fremmødte. Det kan måske undre, at så få mødte frem. Men på den anden side er det rart at vide, at vores kapsejlere åbenbart har fuldt styr på kapsejladsreglerne. Sæson 2006 var igen-igen en succes for mandagssejladserne,- 85 tilmeldte både. De fleste aftener var på vandet. Vi håber, at sæson 2007 vil tiltrække lige så mange både. Der er kommet flere nye deltagere, og da vi som bekendt sejler efter Thurø-lystal, skal vi på grundlag af sæsonens resultater have justeret lystallene for de enkelte både. Husk at der hver mandag efter sejladserne er hyggeligt samvær og lidt til ganen. Vi startede med distancesejlads d.29-4, hvor 23 både var klar. Det blev en fin sejlads. Herefter gik det slag i slag indtil slutningen af september med en distancesejlads i flot efterårsvejr. Igen i år blev sejladserne styret med fast (og retfærdig) hånd af overdommer Keld og hans trofaste meddommer Inna. En stor tak til disse to. Efter sommerferien var aktivitetsudvalget samt en del af klubbens aktive medlemmer involveret i Classic Week som hjælpere ved afvikling af arrangementet.- Tak til dem.

19 19

20 20 Oliefyr & gasservice SKÅRUP VVS Aps RYTTERSKOVEN SVENDBORG TLF OG K O Thurø Bageri Struwestræde 3 Tlf Din lokale håndværksbager TØMRER-OG MASKINSNEDKERI Skipperkroen God mad Et godt sted at feste Hyggelige omgivelser Selskaber fra 8 til 80 per. 10 % rabat på mad ud af huset Ring efter vores spændende brochure Søndervej 1 Thurø Tlf

21 21 Samtidig med var udvalget optaget af forberedelserne til Øhavet Rundt. Der var en lille tilbagegang af tilmeldte både i forhold til sidste år. 77 både var tilmeldt. Fredag aften var der spisning og dans i teltet. I år blev musikken leveret af en musikkasse,og det så ud til af falde i deltagernes smag dansegulvet var fyldt godt op! Lørdag morgen startede 70 både i flot sommervejr. Vind var der ikke meget af, og det skulle vise sig, at som dagen skred frem, blev det værre og værre. Sidst på dagen slap vinden op, så resultatet blev, at 24 besætninger tabte tålmodigheden og gav op. Vind og vejr kan Thurø sejlklub trods alt ikke styre. Nogle år blæser det for meget, de fleste år er vinden tilpas, og i få tilfælde er der for lidt vind. Så trods manglende vind håber vi ikke, at nogle er blevet skræmt væk fra at deltage næste år. Vi håber at den lille tilbagegang i 2006 vil vende til en fremgang i Tak til alle, der gav en hånd eller to, for at Øhavet Rundt kunne gennemføres. Vi håber, at mange af klubbens medlemmer vil bakke op om de arrangementer, vi planlægger i Hvis I har ideer til vinterens aktiviteter, må I gerne kontakte aktivitetsudvalget. På udvalgets vegne Ole.

22 22

23 En bådslængde foran Når det gælder briller og kontaktlinser Wichmann Optik 23 OPTOMETRIST KONTAKTLINSESPECIALIST KATTESUNDET SVENDBORG TLF Jans Skoklinik Brogade 27a Tlf Salg og Service Specialværksted Rigger og sejlmagerværksted Reparation af gummibåde Reparation af alle typer påhængsmotorer og Stern drev Englandsvej 2, 5700 Svendborg

24 24 Vis hvor du kommer fra Plaststander til bilen m.v. 10,00 kr. Alle bør have en! Hvad med et flot stofmærke i guld til busseronnen, sweateren eller jakken. Pris kr. Ingen hoveder uden denne skønne cap. Køb et par stykker. Pris kun kr. En flot lille nål til reversen. Ingen habit eller jakke uden denne gyldne nål. Pris kun kr. Denne skønne badge i guldtrækkeri kan erhverves for den urimeligt lave pris af kr. Intet skib fra uden en stander under sallingen. Bør skiftes hvert år Pris kun 50,00 kr.

25 Blod er tykkere end vand 25 I årets 6 udgave at s, klubmesterskab, afholdt i solingerne, skulle de vise sig at det gamle mundheld holdt stik. En flot september lørdag med svag til jævn vind fra syd, fandt 7 mandskaber hinanden og dystede om vandrepokalen og ikke mindst æren af i et år at kunne smykke sig med titlen som klubmester. Med en sydlig vindretning var det dog mod sædvane ikke muligt at få plads nok i Thurøbund og banen blev lagt ved Slotshagen ( ud for Valdemarslot). 4 solinger, trukket af 2 følgebåde bevægede sig af sted ved 10 tiden. Vind var der ikke meget af. Men pludseligt forbarmede vores skaber (eller hvem man nu mener der har æren for den slags) sig over os og en svag vind gjorde det muligt at sejle. Vinden øgede langsomt i løbet af dagen til jævn. 7 hold sejlede indledende sejladser hvor alle fik sejlet 4 gange. Kampene var tætte, men et hold (Jørgen Holme og Erik Garne) skilte sig ud ved at få 3 førstepladser ud af 4 mulige. De var således i finalen. Finalen blev sejlet ved at de 4 bedste hold fra de indledende sejladser sejlede mod hinanden 4 gange hvor de skiftede soling mellem hver sejlads. Der skulle altså findes 3 hold yderligere. Efter at have studeret resultaterne nøje og brugt sindrige udregnings systemer ved pointlighed, var det klart at Brødrene Kim og Carsten Isager, far og datter nemlig Hans og Lotte Knudsen var klar til finalen. Derud over havde Henrik Karup og Jacob kvalificeret sig. Jacob havde dog ikke flere penge til babysitteren og holdet måtte trække sig. Det gav plads til endnu en familie besætning nemlig Kim og Nick Bünger. Ud af 4 hold i finale sejladsen, var de 3 således besætninger med tætte familie relationer. Hvis man har været med gennem årene vil man måske også tro at Jørgen Holme og Erik Garne er i familie, ethvert tilfælde at dømme ud fra deres indbyrdes sprogbrug på banen som ikke er for børn eller personer med sarte nerver.

26 26 Nå men hvorfor al den snak om familie relationer. Jo, det er nok ikke helt tilfældigt at de besætninger som i længden åbenbart klare sig bedst til vores klubmesterskaber har denne profil. I årets udgave af finale sejladsen, som ved de forrige, blev der sejlet utroligt tæt på de korte op/ned baner, der skulle gennemsejles 2 gange. På startlinien, som er kort, udkæmpedes der svære slag, der blev afgjort på stedet af følgebåden. Straffen var en 360 graders vending. De kun 2 mandsbesætninger skulle således forholde sig til flere nærkamps situationer og 2 spiler sætning samt nedtagninger, timingen til startlinien mv. på små 20 min. Det var her, at det skulle vise sig at blod er tykkere end vand. Når alt dette foregår er det vigtigt at kommunikationen på bådene er veldefineret og at man har et så indgående kendskab til hinanden at glæder og ærgrelser kan deles på stedet og at uenigheder hurtigt kan løses. Efter 4 meget tætte sejladser med straffe, mærkeberøringer (ingen nævnt, ingen glemt) var det en kendsgerning at to brødrepar var á point på 1 pladsen. Klubmestrene måtte findes på reglen om flest 1. pladser. Og i al beskedenhed efter at have stået for afholdelsen af begivenheden i 6 år, var det en udsøgt fornøjelse sammen med min bror Kim at trykke næstformanden i hånden og løfte pokalen mod den smukke klare september himmel. Håber at nye hold, familie eller ej vil finde vej til næste sæson i minifleet i solingerne. Vi afholder et arrangement hver måned, fredag fra 16 til 19. som kulminerer i klubmesterskaberne sent i efteråret Datoer kommer i gambøtposten. Er du allerede nysgerrig nu, så kontakt mig på , så får jeg dit nummer og sms er om datoerne i god tid. 1. Kim og Nick Bünger 2. Kim og Carsten Isager 3. Jørgen Holme og Erik Garne Hans og Lotte Knudsen På vegne af Solingudvalget i TSK Nick Bo Bünger

27 27 SVENDBORG RIGGER OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. Alt i riggerarbejde / stort som småt. PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, Sejlpresenninger og hynder. Pilegårdsvej Svendborg Fax: Strandberghus Type 2 Martin Strandberg Tømrer - Snedker Alleen Oure Tlf

28 28 Nyt fra optimisterne. Optimistsæsonen 2006 blev en begivenhedsrig sæson, med et historisk stort antal startende optimister i foråret. Se årsberetningen andetsteds i bladet. Sæsonen sluttede for de fleste sejleres vedkommende med udgangen af september. Årsmødet blev i år afholdt i Thurøhallens Cafeteria den 6. november da ombygningen af Egely skulle igangsættes. Årsmødet blev en lige så stor succes som sæsonen 2006 med næsten 60 deltagere. Her mødte sejlere, søskende, forældre og bedsteforældre op og rundede en rigtig dejlig sæson af. For en lille kreds af hårde sejlere er sæsonen dog først sluttet i weekenden 16/17 december. Alle søndage i efterår/ vinter har sejlerne trofast mødt op hver søndag formiddag og trænet med Magnus Kældsø, som positivt og engageret har øst ud af sine mange erfaringer som optimistsejler. Sejlerne har virkelig lært noget og fundet ud af, at med den rigtige påklædning kan sæsonen godt vare helt til jul. I week-enden december har nogle af klubbens b- sejlere deltaget i Sail-X-tre Mas i Kerteminde. En kombineret træningslejr/kapsejlads-stævne. Her var der mulighed for at lære endnu mere da lørdagen bød på træning hele dagen og søndag var der kapsejlads, hvor alle landets bedste sejlere deltog. Drengene fra Thurø klarede sig rigtig flot. Stævnet var et julestævne med præmier til bl.a. bedst udklædte sejler/båd. Alexander og Nikolaj tog sig af 2. og 3. præmien for bedste udklædning flot klaret foran 65 andre jule ud klædte optimister. Sæsonafslutningen betød også farvel til Mikael Juhl. Efter kun et enkelt år som formand valgte han og familien at flytte hjem til Jylland. Herfra skal lyde en stor tak til Mikael for det store arbejde han nåede at lægge i klubben og ikke mindst tak for hans store arbejde med sponsoraterne, som gav stort udbytte i På gensyn i 2007 Jan Frandsen

29 29 SVENDBORG RIGGER OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. Alt i riggerarbejde / stort som småt. PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, Sejlpresenninger og hynder. Pilegårdsvej Svendborg Fax: Strandberghus Type 2 Martin Strandberg Tømrer - Snedker Alleen Oure Tlf

30 30 Efterlysning Hjælp til juniorer Vi er nogle drenge i juniorafdellingen der sejler fast i Thurø sejlklub, men desværre mangler vi en til at sejle med os (i følgebåd). Er du er frisk, og har lyst til at komme ned i thurø sejklub to gange om ugen, og sejle med os. Du skal kunne sejle tirsdag og torsdag, fra kl 18:00 til ca 20:00. Du skal have kendskab til sejlads med sejl, stort set skal det bare være en der kan være ved os i følgebåden, og være behjælpelig, måske komme med fif til vores sejlads. Men det bedste som DU kan gøre, er perfekt for os. Så meld dig hvis du vil have noget sjov på vandet. Vi garantere dig for en masse sjov, spas og fart over feltet. Du SKAL dog kunne styre en følgebåd med hk, og have førerbevis. Der er heller ikke nogen aldersgruppe, unge som ældre alle, kan bruges. Det vigtigste er, at du har tid til at komme både tirsdag og torsdag. Vi ses på vandet! På juniorernes vegne Søren Christensen Jeg agter at fremsende følgende forslag til generalforsamlingen Klubbens økonomi: Vi får brug for mange penge til vedligeholdelse af følgebåde - både - joller - klubhus - broer m.m. Derfor vil jeg gerne foreslå at vi hæver bropladslejen med 30% fra 2007, så vil pladslejen ca. blive det halve af hvad værftets pladsleje udgør. Skulle vi på et tidspunkt få for mange penge, kan vi jo bare sænke kontingenterne, dette er jeg overbevist om at alle klubbens medlemmer vil blive glade for, men jeg kan nu ikke forestille mig at med det aktivitetsniveau vi har på nuværende tidspunkt, at det skal blive aktuelt. Forslag til generalforsamling søndag Jeg vil gerne forslå at bådepladslejen bliver hævet med 30 % fra 2007 Jeg vil også gerne have en skriftlig afstemning om dette forslag. Venlig Hilsen Bjarne O. Skov

31 31 SVENDBORG RIGGER OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. Alt i riggerarbejde / stort som småt. PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, Sejlpresenninger og hynder. Pilegårdsvej Svendborg Fax: Strandberghus Type 2 Martin Strandberg Tømrer - Snedker Alleen Oure Tlf

32 32 ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN HAVNENS MARITIME BUTIK Jessens Mole 3. Tlf

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 1 Nr. 2 marts/april 2008 Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 2 v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Bulb til Granada 31 Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning af containere Mangler

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben Mødeholder: Kurt Mødeleder: Kurt (Rene) Fraværende: Ole, Rene 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt med en

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund.

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3 Fra d. 15/1-2016 - 15/2-2016. - 22/2-2016. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referent: Maybritt

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Til stede: Henrik, Jesper, Pia, Leni,, Tina og Karin Vært: Leni og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 Midt & Østsjælland. Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 . Husk lige at vores klub er medlem hos Danske Seniorer, og vores medlemsnummer er: 50 334 Dette medlemsnr. skal du/i bruge, når du/i

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 7/9-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 7/9-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 7/9-2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. Afbud fra Alex Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30.

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30. Velkommen til Mosehuset 2016 Her følger en del praktiske informationer vedrørende institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser og ærgrelser

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt 1 Nr. 6 november/december 2007 Øhavet rundt 2 Afriggerfest En forrygende afriggerfest, et virkelig fint arrangement. Maden var god, stemningen i top. Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf. 6220

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2011 Godt nytår 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger Solar Anlæg.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Generalforsamling 4. februar, 2016, Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 4. februar, 2016, Bestyrelsens beretning Generalforsamling 4. februar, 2016, Bestyrelsens beretning Vi ser tilbage på et fantastisk cykel år, 2015. I januar 2015 rundede vi 100 medlemmer, og det steg i løbet af året til knap 150 medlemmer. Vintersæsonen

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere