fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm middelfangst. Frøvrig fiskede de sidste 2 ukers mindre sildefiske har Uken 9-15 januar. nat til trsdng g fredag 9 drivere fra skaffet. Fr uken pgives tilførselen Grimstad, 13 fra Langesund, 19 fra til Hamburg-Altna saaledes til kun Fredriksværn, l fra Vasser, 4 fra N ev- l 390 kasser Kristiansunds strsild, VEIRErr har været yderst strmende lunghavn. I Lillesand var 6 baater, l 314 fetsild, smaasild g 570 i uken til hindring fr alle fiskerier, i Kiilsund Il, i Risør 12, i Kragerø kassser østlandssild, der henhldsvis g især har strsildfisket ved,7 g et ukjendt anta1 andre steder., er betalt med 18-22, 11-16,4 1 /2- Kristiansund lidt derunder. 13ft Lørdag hindrede veiret veralt, kun fra l 12 1 / 2 g mark kassen. Av km kun ind ett dampskib med 30 Arendal var 12 drivere ute. I Kri- svensk sild tilførtes kun 4000 kasser, maal, fisket under uveir, g 14/1 8 damp- stiansand var prisen trsdag 15-18, I Hull pnaaddes 11/ sh kasskibe med middelfangst 90 maal, mens men fredag 12 1 /2 kr. maalet, ellers sen fr strsild g 12/ /2 sh. alle frøvrig hadde landligge. Lørdag nget varierende paa de frskjelige ste- fr østlandssild. gik alle ut, men ver halvdelen gjrde der. Sidste pris i Arendal var 10 1 /2 m ski' e ifi sk e t freligger televendereise fr veirets skyld. De 55 kr. Av silden gik der ved Kristiansand grammer m den hittil gjrte fangst i drivgarnsfartøier, sm satte, fik fr stk. i maalet, ved Risør 750, rrrmsø amt, der ansættes til størstedelen rikelig fangst med 98 maal østenfr ftere 800 g delvis 900. stk. trsk, hvrav 30 hl. damptran g i gjennemsnit. Ialt gav uken Ukens fangst blev ialt 4600 raal, 350 hl. lever, mest i Gryllefjrd, Hlmaal, alt til Kristiansund, g sæsnens hvrav Kristiansand hadde 3 200, Aren- m~nvær g J\tIedfjrdvær i Senjen, hvr samlede fangst steg derved til dal 437, Risør 190, Kiilsund 170, Fre- man enkelte dage har været paa sjøen. maal mt til samme tid i 1909 driksværn 165, g det øvrige falder paa I Finmarken fiskes litt mellem uveirsg i Av partiet er hit- andre havner med under 100 maal paa dagene, men ngen kvantumspgave til saltet maal mt i hver. Sæsnens samlede fangst til 15/1 fr vinterfisket er endnu ikke indløpet. 19U9. Den til eksprt isede mængdeer maal, hvrav 4300 er iset til Til Dvel'berg (Andøen) er ankmmen utgjør maal g 700 maal, an- eksprt g 900 anvendt til hjemme- henimt 90 fiskerbaater, men uveiret tages brukt i landet. Prisen val' 14/1 frbruk, intet er saltet. I 1909 hadde har gjrt, at man siden nytaar kun har kr, g 15/ kr. maalet. man samtidig 850 g i () hat 5 delvise fiskerdage g fisket Fangstpladsen var ufrandret 1-3 mil maal. I begge disse aar begyndte kun trsk g sei. I 0ksutfr strækningen Grip-Ramsøfjrd fisketbaade sent g smaat. nes er psynet traadt i virksmhet 10 g sildetyngden like svær sm før. Fisket av vi n te r -fe t sil d frtsættes januar, g 131 iiskerbaater var kmmet, J\tIængden av fiskere g kjøpere var i det trndhjemske, i Verran, hvr den men fisket er hittil ubetydelig, man mtrent ufrandret i Kristiansund, dg av tyskerne saa ansete tre-stregs garn- har kun hat 2 hele g en delvis sjøvar der tilkmmet 6 dampskibe fr sild derfra betales like p til veirsdag. Fisk er dg kmmen under isning g 120 mand. kr. maalet til eksprt i iset stand med land paa hele denne strækning g synes Ved Titran hindredeuveiretenhver jernbanen, ialt i uken 370 maal, g i at falde ganske fyldig. RundtrskeI' drift hele uken. Ved Slsvik ~'et ut Bjugn lensmandsdistrikt, hvr der er i Gryllefjrd betalt med øre fr Bergen g et par nærliggende ptat maal i uken. Herav var stykket. psynet ved Lftfisket traadte pladser har der været lidt frnemmelser 4000 maal ntsild, sm faidt smaa, i kraft 16 januar, men intet er utrt'ttet av strsild paa sættegarn tæt ved land, g garnsild. Silden betaltes til denne tid, g fra alle øvrige skreig i Rugsund ved Mldøen er pfisket med fra kr til 7.50 fr maalet g fiskedistrikter mangler tidender m vel 50 maal strsild, sild i faldt fra tre-stregs ned til seks-stregs, nget begyndt fiske. maalet. 125 garnbaater g 15 ntbruk med Langs landets sy d k y st har veiret ialt 540 mand var tilstede g 8 damp- Fr fetsildfisket i 19l19 levertes i nr. været nget bedre, saa der er fisket skibe sm kjøpere. mtrent al sild l en versigt vedkmmende frdelingen trsild paa drivgarn fra Kristiansand isedes til eksprt. Fisket skal mest av fangsten mellem de frskjellige ditil Hvaler flere av ukens dage. Hved- fregaa ved Sørfjrden i Skjøl'n. strikter g i nr. 2 en pgave ver fangfisket fregaar utfr Kristiansand, hvr Ved salg et av den ise des il d er sten fr de frskjellige uker, begge 116 drivgarnsbaater nat til trsdag fik i uken pnaadd ganske gde priser dele efter de pgavel', sm var inc11øpet

2 16 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN Hl jan. 191 til kntret m fisket indtil 31 desember. Senere er der indkmmet fra alljtmanden i Nrdland en ti 11 æ g s p g a ve, der væsentlig mfatter kvanta ptat i aarets sidste uker. Disse viser en frøkelse av ptat maal, hvrav iset til eksprt, 7160 macll slgt til sildljefabrikker g 4000 fiskepakkede tønder saltet til handelsvare. Herved blir mængden fr N l' d l and s vedkmmende fr disse 4 pster følgende: pslag Hi. 17/ 1 : Strsildfisket vestkysten: Idag til Kristiansund 140 drivere, derav 30 mtl'kuttel'e, 110 dampskibe mark, størrelse , pris Nget g~rntap fr sildetyngde. Til Bjørnsund 2 mtrkuttere, 1 1 / 2 Inil nrdvest av Bjørnsund fyr, 6 maal hver, størrelse 550, pris 9 1 / 2, Veil'et utrygt, men endel drivere ute. Til Aalesund ngen dam!')8kibe fal' erstatning gal'l1tap tilsammen 300 maal fra Griphavet. pslag / 1 : Østlanc1sfisket: Strmhindring ukens første halvdel, nsdag til Kristiansand 12 dri vere maal, 1-2 mil av ksø. Størrelse , pris 21. Arendal 2 drivere tilsammen 15 1 / 2 maal, pris 16, Risør 3 drivere 8-14 maal, størrelse 720, pris 12. pslag / 1 : Østlandsfisket igaar: Kristiansand 116 drivere, 1-2 mil av ksø, Endvidere er der fra stiftamtmanden maal, størrelse 700, pris T lb'. dl f Grimstad 9 drivere 1-7, 3/4 mil av land, 8 l rne Jern 111 øpet pgave ver ang- favnes slag. Risør 12 drivere maal, ster i Bjørnør, Bjugn g Skjørn fra størrelse 750, pris Langesund ]3 8 l 31/. l. 4 l drivere 1/2-8-3 maa1, størrelse /12 ti 12 sm la tutglør 810 maa, pris 131/ Fredviksvern 8 drivere, der alt er iset til eksprt. Det meste 1-3 mil syd av Svel1ør, maal, t t n i Sk' ørn Herved blir størrelse 800, pris 14 1 / 2, kjøpere mangler. er av n s æ g J. Vasser 1 driver 8 maal, 11/ 2 syd av Lille hele landets fetsildfangst pr. 31/12 fr-i Færder, størrelse 700, pris 14. Hvctler 1 k t fl maal hvrav sættegamsba~,t 4 maal ved Søstel'ø~rne, støl'- ø el, reise 900, pns 15. veralt bra Vell'. maal iset til eksprt g maal pslag / 1 : Østlandsfisket igaar: Krislat til sildljefabrikkerne mens det stiansand 110 drivere, ujevnt, maal, b '.. ' størrelse , pris 1::31/ 2, Fredriksvern saltede parti utgjør fiskepak- Hl drivere maal, størrelse 800, pris kede tønder / 2, Fangi:ltfelterne ufrandret. Hvaler 4. drivere, 2 mil søndenfr Færder, maal, størrelse Fr Nevlunghavn begyndt 13/ 1, 3-4 mil fra land, 4 baater til- Beretninger. Fetsildfisket. Lensmanden i Verran indberettel' Gil: I denne uke pfisket i Verrasundet 1100 kasser = 370 maal tre-streks sild. Alt slgt i fersk tilstand, handelsvare. Pris kl'. pr. kasse eller kr. pr. maal. Tilstede 100 baater, 5 kjøpefartøier, intet ntbruk. Samlet pfisket kvantum maal. Strsildfisket. Telegrammer. prlag!fi. ]~/1: Strsildfisket vestkysten: Kristial1Rund igaar landligge fr st.1'm, idag endel drivere utreist, vendereise befrygtes, snekave, tung sjø. Fiskerflaaten mtrent ufrandret, tilkmmen 6 dampskibe fr isning g 120 mana. pslag / 1 : Strsildfisket vestkysten: Igaar til Kristiansund 1 dampskib 30 maal, 16 kr., ellers vendereise, landligge. Fremdeles uveir, ingen ute inat. pslag / 1 : StrsildfiRket vestkysten: Til Kristiansund idag 8 dampskibe maal, størrelse , pris Samme fangstfelt sm før. De fleste drivere utreist, regntykke. pslag 15. 1Gh: Strsildfisket vestkysten: Ukefangst maal, alt til Kristiansund, hvrtil lørdag 55 drivere maa1, størrelse , pris 13-18, fangstfelt sm før. Ttalfangst maa1, derav iset, saltet - mt saltet ifjr hjemmebrukt. Samt.idig i 1909, i Frnemmelser paa sættegarn ved Slsvik, Bergenskysten. pslag 15. ]7/ 1 : Strsildfisket vestkysten: Igaar til Kristiansand 20 dampskibe 17-80~ 55 maal, pr\. ~ 13, øvrige drivere vendereise lørdagsaften. Igaaraftes gdt veir, de fleste drivere ute sammen 10 maal, størrelse 700, pris / 4, pslag 17. 1Gft: Østlandsfisket : Ukefangst 4 600, hvrav Kristiansand, 437 Arendal. Ttalfangst maal, hvrav 4300 iset, 900 hjemmebrukt. Samtidig 850 i 1909, i Lørdagsfisket hindret av kuling, kun til Arendal 12 drivere / 2-7 maal 2 mil av Tl'mø, pris 10 1 / 2, pslag 36. lg/ 1 : Øksnes: psynet. sattes 10 januar. '.['ilstede 131 baatel', hvrav 63 garnbaater, 12 mtrbaater, 2 ~trskjøitel' med 576 m,md, 19lalldkjøpere, 19 damperier. Fiske partiet ubet.ydelig. Sj øveil'schge: 2 hele, 1 delvis. Gal'l1trækninger mandag , fredag , idag linetrækninger, igaal' saltet agn , idag Dypsagn ptil 50, fiskepris 9, lever Utenlandske fiskerier. Uken 8-15 januar. S 'iildefisket I BHUSLEN har. likesm vre fiskerier været hindret av uveir, saa at der kun fiskedes nsdag g trsdag, mens resten av uken gik tilspilde ved uveir. Disse dage fiske des gdt, saa nkefangsten blev 45 7 t 6 hl., hvrved ttalfangsten steg til hl. mt i 1909 g i Man har saltet 5 III tønder tmsild g l 566 tdr. indmatsild, ialt tønder mt tdr. samtidig i Prisen har variert mellem Il g 7 kr. hl., g fisket fregaar fremdeles kun i lenets sydlige del. Telegrammer. Utenlandske sildefiskerier. pslag 4. 11/]: Sildefisket Bhuslen: Idag intet fr strm. Skreifiskerierne. pslag 4. 13/]: Sildefisket Bhuslen: Igaar pslag / 1, Gryllefjrd: Søndag gdt sydligst, / 4 kr. hl., gde utsigtel'. firenætters redskaper, lineskjøiter , pslag 4. 14/ : 1 Sildefisket Bhuslen: Igaar dampbaat 96. nsdag tnætters Jineskjøiter meg-et gdt sydligst. 6-8 kr. hl. Idag ingen , dampbaater Fiskepris utsigt til fiske. rund 39. Hlmenvær : Mandag seksnætters smaabaatliner skjøiter ptil 250,. pslag ft: Sildefisket Bhuslen: Intet nsdag delvis trækning smaabaatliner gjennem_iigaar fr kulmg. snitlig 30. Frøvrig landligge. Mefjrdvær: pslag 4. 17/1 : Sildefisket Bhuslen: Uke nsdag enkelte trækninger trenætters liner fangst hl., ukens saltning 74 tdr. indptil 100 tal ellers smaat, paa grund av strm, matsild, 1163 tdr. tmsild. Ttalfangst idag lanc1ligge hl., ITt i 1909, i pslag / : 1 Lppen: Mandag Ttalsaltning 5111 tdr., mt 5677 i 660, Ulsfjrd, Nusfjrd tirsdag , gam Pris 11-7 kr. hl. nsdag, trs(lag mel agn, Hnningsvaagene , fiskedes, øvrige ukedage strnhincll'il1g. Mehavn 200, Gamvik dypsagn 50, Finkng- pslag 4. 17/1 : Sildefisket Bhuslen: Ttalkjeilen , Berlevaag trsk i saltningen berigtiges til 6677 tønder, hvrav kg. Strmhindring fleste steder tdr. indmatsild g tmsild. pslag 31. Trmsø: 15/ 1 : Amtets parti 53.5 pslag il: Sildefisket Bhuslen: Intet. tusen, hvrav hængt 5000, damptran 30 hl., idag, strmhindring. lever 350 hl. :Fiskepris Gryllefjrd rund 40-41, ellers 10 pr. kg. Mefjrdvær sløiet 9 pr. kg., lever 10. Fiskevegt Trsken , leverhldighet 450, tranprcent 50. Tilstede Trsken 2 garnbaater, 55 linebaater, 23 skjøiter, 6 mtrbaater, 1 clampbaat, 75 clrryer, 521 fiskere, 11 kjøpefal'tøier, 17 landkjøpere. Mefjrdvær 43 smaabaater, 130 mand, vestenfr 10 skjøiter. pslag 36. Dverberg: 15/ 1 :' Til vinterfisket er ankmmet 45 gal'nbaater, 43linebaater, 368 mand, 15 kjøpere. Siden nytaar 5 fem delvise sjøveirsdage med fangst fra , mest trsk. pfisket 3300 trsk, hvrav saltet, sei, hvrav 800 saltet, 3 hl. dampmedicintran, 7 hl. lever. Level'hldighet 350 Markedsberetninger m. VII Uken 8-15 januar. PMERKSl\IHETEN henledes paa knsulatberetninger nr. 2 fr 15 januar, sm indehlder,flere interessante indberetninger fr fiskeri bedriften. pr. hl. Fiskevegt 300 kg. pr. 100, priser trsk 30.00, sei pl'. 100, lever 8.00 pr. hl.

3 19 jan UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN Indberetninger m cl et nr sk e pslag 2. 17/1 : Fiskeriagent WesteriSaard Priserne stillet sig saaledes: telegraferer: Hamburg-Altna: Uketilførsel B' l' l klipfiskmarked i Spanien i kasser strsild 18-22, 1314 fetsild ergen pnma vestre. Ire fra de frskjellige knsulater , 1560 smaasild 4 1 / / 2, 570 øst- sekunda landssild mark kassen. 2. Indberetning m klipfiskhan- Finmarkenprimaregu- pslag 2. 17iJ: Fiskeriagenterne telegradel en p a a Ku b a fra ministerresident ferer: Hambnrg-Altna: 5500 kasser svensk lær 'm J. Brunchl'st. Ministerresidenten dvæ- sild 13-16, 1700 fetsild smaafaldende 9-6 Finmarken prima titmark kassen. Hull: 3000 svensksilcl ler utførlig ved grundene til vr klip- sh. kassen. ling 2-300, fisks tilbakegang paa Kuba g bte- pslag 2. 17/1 : Fiskel'iagent Westergaard alt ufrtlc1et pr. 100 kg. 'dl. Ek fi telegraferer: Hamburg-Altna: Sidste uke S. k b f ml erne henmt. sprtører av sk 4000 kasser svensk sild, mark kassen. ituatlnen an etragtes sm u rtil Kuba anbefales specielt at læse denne andret: mtrent uten msætning fr beretning. Ferskfiskmarkedet. Lftvare g svag efterspørsel fr Fin- 3. Indberetning m rgnmarkedet marksfisk. pslag 3. 13/ 1 : Fiskeriagellt Westergaard i Spanien fra generalknsul Sømme, telegraferer: Ma~nm; 43 kasser fisk, hyse 21- N I Bilba. 30, kveite 65-85, flyndre Knsulatet i eape indberetter 1\/r Il l l pslag 3. 14/ 1 : Fiskeriagent Westel'gaard under 10 ds.: Fiskemarkedet i Neapel 4..1Uec C e e se fra knsul Jacbsen, telegraferer: Magnus 45 kasser fisk, hyse 21, i desember maaned Tilførselen Mntreal, m han del s tr a, k t a te n kveite Gaarsdagens baat het Hermellem Ka nad a g Frankrik. Sm eules. Telegrammer Saltsildmarkedet. pslag ]. 18/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Stettin: SaItsildmarkedet fast, gd msætning. Crwnlargefnlls 37 1 / 2, crwnfuils / 2, erwnmatfulls 35 1 / 2, erwl1- largespents 25. Yarmuth fnils 34, matfulls / 2, matties rømmet. Hllandsk srtierte 33 1 / 2-34, prima kleine 32 1 / 2-33, prima reel ntsild kkkk 25-26, kkk 24-25, kk / 2, k / 2, mk , m / 2, garnsild nget lavere. Slsild 450-fi 26, 1) , lit et efterspurt. Smaapartier islands 26. Hamburg kkkk 25-26, kkk 23-24, kk 21-23, k 19-20, mk 16-18, garnsild en-t mark lavere, slsild , , mindre ca. 20. Brisling 20-23, islandssild 2fi-26,' tysk snperir. srtierte 35, prima 34. Fersksildmarkedet. pslag 2. 11/1: Fiskel'iagent Jhnsen telegraferer: Hull: 1700 kasser strsild trægt salg, meget uslgt, kvaliteten delvi~ tarvelig. pslag 2. 12/ 1 : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 700 kasser østlandssild 20-2] 1/ 2 sh., delvis c1aarlig pakket. pslag 2. 13/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: 56 kasser fnldsild 21-22, 700 smaasild 81/4--91h, 70 kasser østlandssild pslag 2. 14/ 1 : Fiskeriagent Westergaard t;->legraferer: 750 kasser smaasild 4 1 / 2-6, 34 fnldsild Ilslag 2. 15/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altna : 500 kasser østlandssild 19-20, 3800 svensk Fra legatinen i Havana 31/ : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tiden 19 til :29 desember pgives følgende: Imprt: 331 kasser g 770 tabalr. Priser: Revista ficial pgir: Nrsk $ 9.00, ntering $ Sktsk $ 8.00; ntering $ 8,00. Halifax Bacala $ 6.25, Rbal $ 5.50 g Pescada $ Kurser: Lndn60cl/v$4.44~ 19 1 / jg % P. Paris 3 d/v / / 4 % P. Hamburg 3 d/v /2-4 5 / 8 % P. Fra generalknsulen i Lissabn 5/1/ 1910: Der er ikke siden sidste klipfisluapprt kmmen ngen ny tilførsel av nrsk klipfisk til Lissabn. Behldningen er derfr mtrent frbrukt. De gjenværende partier pnaar Rs pr. kvintal (60 kg.). SIS Strmbli ventes hit med nrsk fisk i de første dage. Av newfundlandsk fisk er her ingen behldning. Fr prtugisisk fisk betales Rs pr. kvintal. Fra viceknsulatet i prt har man endnu ikke mttat ngen pgave. Viceknsulatet er blit paamindet. Indberetning fr desember 1910 fra knsulen i Venedig, dat. 7 jan. 1910: I løpet av desember maaned blev imprtert hertil med tt Thresens linje kg. tørfisk g med Hamburger Freitas linje kg. tørfisk. til det herværende marked i desember maaned beløp sig til: fra Nrge direkte kg. stkfisk )) klipfisk ver julehelgen knsumeres her h mestbegunstiget natin har Nrge ved Kr fl k k d t denne traktat pnaadd visse frdele. Ip S mar e e. Specielt vil hermetikindu tri ni pslag 5. ].8/1 : Generalknsl~len Bilba S e telegraferer: BIlba: Sal,)' 100 kvmtal Jlrsk, nyte gdt herav, idet sardiner g an- ingen behldnil1p-. Santander: Slgt 320, sj' s indført til K n d b,'t' k nl:sk behldning.2:20, ~priser vedsagelig klipfisk, g stkfisken er, - a a a ver Il IS AVlsta kurser: Pans 10,20. Ijnrln meget frsømt. Dette var grunden til, havn, vil bli frtldet efter en lavere ' at de i slutten av nvember g begyndelsen av desember hertil ankmne tldsats. Vr utførsel av fiskeprdukter til Kanada er i stadig stigning g be- Knsulatberetningera partier stkfisk av de herværende løp sig i 1909 til $ mt Frankriks $ handelsmænc1, sm j fr det meste har liten kapital, der var nødvendig fr 5. Indberetning m nrsk benløs klipfiskhandelen, fr en str del blev klipfisk i Italien av charge d'affaires klareret først efter nytaar, g derfr M. Lie, Rm. er der fr tiden stre lagtre frhaanden. Priserne er flg i almindelighet blit temmelig ufrandret. Knsulen i Messina indberetter: Indførselen av stkfisk til Messina fra l til 31 desember 1909: 4 engelske dampere fra Hull kg. l tysk damper fra Hamburg l kg. Indførsel av klipfisk til Messina fra l til 31 desember 1909: kg. l italiensk damper fra Catania l dansk seiler fra Nyfundland l engelsk damper fra Hull Messlnas grssereres $algspriser, regjel'ingstld indbefattet: Stkfisk: Hllandsk vestre... lire 98 Ny str hlla~dsk Ny italiensk... Brsme, flækket... Klipfisk: Gaspe... St. J h11, ny fisk.. St. Jhn, fet fisk Fra generalknsulen i Bilba 101t: Imprt g msætning av klipfisk fra 2/1_8/I, alt pr. kvintal a 50 kg., andrg til:

4 18 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 19 jan Bilba. Salg 180 nrsk. Behldning pr: 8/1 100 nrsk. Santander. Salg 250 nrsk. Behldning pr. 8/1 540 nrsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til pesetas 53 a 54 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr.i fres. a/v 1/ Paris æ - Lndn. Vig g Gijn. Viceknsulaterne i Vig g Gij6n indberetter. at der i frrige uke næsten intet er fisket av sardiner. Ngen rgnmsætning fandt heller ikke sted. Fiskeberetning fra generalknsulen i Genua, dat. 12 januar Siden sidste fiskeberetning av 12 desem ber f. a. er hertil indført direkte fra Nrge: Med dampskibene Segvia, Santiag g Falstad baller = : kg. stkfisk, kg. klipfisk, 77 tønder tran. Priser g efterspørsel stiller sig nu saaledes: Markedets tendens. Bergen: Vestre, 1/2 ragna.. Flau prima mager d. hllænder.. d. titling... Utslgt Helgeland eller Senjen d. Finmarken : lma 2/500 gr.... Flau 5/800 gr..... d. 2da 2/800 gr..... d. Hllændertitling... d. Bremer-& mrttitling Utslgt Klipfisk: Labradr... Flau Grimsby (Labradr st yle) d. Islandsk... d. hyse..... d. Disknt 4 %. Pris pr. 100 kg. ufrtldet. Lire , ~63 54 msætningen har i de sid ste 14 dage været flau med faldende priser, men det haabes, at efterspørselen vil bli livligere i anden halvdel av januar, især hvis der indtrær kjøligere veil'; ti med det hittilværende milde, drivende veil' hal' der været fuldt ap av billige grønsaker g litet behv fr fisk. pgave ver brisling, smaasild, blanding tilført Stavanger i 909 fra Søndre Bergenhus, Stavanger g lister g Mandals amter. I tidsrummet Brisling Smaasild Blanding Skjepper 1 Rkjepper 1 Skjepper I Pris Pris a a 20 L I I a Kr. Kr. Kr. Mai Juni ! l , Juli Il l Aug / 9, Sept l / U kt l ' l Nv l l / Dec l Av brislingen km: Fra Stavanger amt.... ca skjepper Søndre Bergenhus amt Lister g Mandals amt Nedenes, Nrdre Bergenhus g Rmsdals amter Av smaasilden km: Fra Stavanger amt..., Søndre Bergenhus amt Nrdre Bergenhus amt Lister g Mandals amt Rmsdals amt..., Brisling fra Stavanger amt pnaadde sm regel høie ste pris. Sættes gjennemsnitsprisen fr brisling i sæsnen efter et raat verslag til kr. 3 pr. skjeppe, skulde del' fr raavaren ialt være utbetalt ca..... kr Sættes prisen fr smaasilden til kr pr skjeppe, vil der paa denne vare falde Fr blandingen kr pr. skjeppe Pris 6, Tilsammen kr Desuten indbragtes skjepper mssa til en pris av fra 0.50 til kr. 1.

5 jan UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 19 Beretninger fra fiskeri= agenterne. Fra Nrges fiskeriagent i B~ngland, kg. rrranmarkedet væsentlig ufral1- dat. Hull, 14 januar ' dret. Kldklaret damptran har været ' betalt med kr. 60 g uklaret med kr. 55. Sildemarkedet. Jeg tillater mig herved at indberette følgende m silde Bruntran paa fate er betalt med kr Raa medicin sta ar fremdeles i kr. 52. markedet i uken sm endte 14 januar. 1909, f ørste h a l vaar, a 27 1 /2. Sm anført i min frrige rapprt I mprten er saa l e d es i femaaret Rundfisk er avgit til kr. 10 fr ankm SIS Arg fra Kristiansund steget me d ca. 68 pct. samfængt, kr. 11 a, 10 3 / 4 fr almindesaa sent fredag eftm. at den ikke kunde Ad' v et. k l 1908 Imprterte vantum lig hllænder, kr. 11 g 12 fr resp. bli medtat i beretningen. l{m fr'a. f yl d ig g tynd vestrefisk. Følgende tal viser tilførsler g pri- Spanien kg, Strsildharikkeværettilførtifrser i den frløpne uke:. Prtugal løpne uke g ingen handel fundet sted. Fra Kr.sund: ks. strsild J;ranulge u' l' Fr Islandssild skal være budt Lørdag sit a 13/ Skandinavien øre pr. kg. at hermetik maa benyttes i alt større Ukens priser fr fiskevarer i Bergen g større utstrækning. ved salg til eksprtører. Indførselen av sardiner til Argentina har i de senere aar været sm følger: (Meddelt av handelsfreningens sekretær). Tirsdag 11/ /-19/ Italien Fetsild er praktisk talt prømmet Fra Kr.sand: ks. bl. østlandssild. I La Prensa skriver at de nrske paa første haand. nsdag 12/ a 20/-21/6 sa~diner kan knkurre~'e baade med Fr strsildens vedkmmende var hensyn til kvalitet g tilberedning. k;aliteten delvis ~eget slet g pak- Ls prgress que la sardina nruega mngen lt meget til bake at ønske fr ha ren. l' ad el' 'It' d' t CL IZ n s u Ims s res C h t. ti k fl k flere merkers vedkmmende. Halv- ux avens msæ nmg avers s ails, indican el prvenir brillante que fyldte g trekvart fulde kasser pnaar elia tendra en un pafs cm el nuestr aldrig markedets tppris, g ingen kan. Med last ankm i aarets løp: que cnsume tant pescad en cnvel heller igrunden frundre sig der- serva. 404 fiskedampskibe mt i ver. Den første 0stlandssild var av 825 seil-havfiskefart. mt i gd kvalitet, blank g pen at se til, elv- g kystfiskefart men gsaa her var fyldingen elendig g 476 andre fiskefartøier. daarlig, sm gjrde at prisen ikke kunde Klipfiskmdrkedet i Ri de Janeir Paa auktinen blev slgt kmme p til hvad man hadde ventet. Flere partier blev refusert g maatte sælges t ganger paa grund av den slappe pakning, ja man maatte endgsaa gaa til at fylde paa enkelte kasser fr at faa dem slgt. Imidlertid hldt priserne sig høie hele uken igjennem, paa grund av de smaa tilførsler fra andre kanter. Svensksild ankm kun l 709 kasser sm slgtes til fra 18/-21/6. Det sktske fiske har været rent ubetydelig hele uken igjennem. Nrske sardiner i Argentina. Av Meddelelser fra plysningskntret hitsættes: Det største marked fr sardiner i Sydamerika er Den argentinske republik. Paa grund av den billige pris indføres utenlandske sardiner i større g større mængder. Ifølge bladet La Prensa er sardjnerne blit uundværlige i de argentinske hushldninger. Den sparsmme tilførsel av fersk fisk g den høie pris paa denne vare har ledet til, CfJ5 fersk fisk g stykker krebsdyr Nrges plysningskntr fr nærings- til en samlet værdi av M veiene meddeler følgende m fiskemar- I 1908 beløp msætningen sig til kedet i Ri de Janeir i tiden fra den fisk, stkl'. krebsl til den 15 f. md. i henhld til be- dyr til en samlet værdi av ly! :d retning fra generalknsulatet i Ri de Den største m:sætning fregik i mars Janeir. med 1452 r27 9];1 den mindste i juli I dette tidsrum ankm følgende med CfF. Utenfr auktinen Av kvanta klipfisk til Ri de Janeir: I blev msat fisk fr ca. M , Via Havre: 100 kasser med damp- saaledes at Cuxhavens samlede msætskibet Admiral Jaureguiberry. beløp sig til M Via Hamburg: 3240 kasser med c1ampskibet Crcvad. Via Bremen: 730 kasser med damp- Bremerhavens msætning av fersk fisk skibet Wul'zburg. i Via New Yrk: 50 fater med damp- Til byens fiskeauktin ankm i 1909 skibet Sa Paul, 595 d. med damp- 362 c1ampskibe med last til en værdi skibet Vasari g 100 kasser med av M , 111 seilfartøier, værdi samme c1ampskib. ly! g 268 frsendelser til værdi msætningen var regulær med sti- M msætningen beløp sig til gende priser. Detaljpriserne ntertes CfJ5 til en værdi av M med: mt i c;j; til en værdi 38 a 41 milreis pr. fat fr fisk fra Gaspe. av M Største l1lsætning i 29 a 30 peixling. mars med l CfF, mindste i juli 39 a 40 kasse nrsk fisle med %. Aarets msætning er l milreis = 15 d. den største sm hittil er naaet. (Efter Deutsche Fischerei-Zeitung).

6 20 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 19 jan Hamburg-Altna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel fra 4/1_14/1 391 kasser nrsk fisk, kasser sild (rutebaatene). M. M. M. M. M. I, M. M. Laks...,... pr. CfF D. sekunda Tert ørret, str D. middels D. smaa Kveite, str 30 CfF pver D. strmidd CfF D. middels CfF Kveitebarn 8 ru; nedver Hyse, str / / / / D. smaa / / /z / / D. sekunda Il /z / Flyndre, str D. middels _ /z - D. smaamiddels /z D. smaa Rødtunger Pigvar Strsei Aal Trsk Hummer MakreI! pr. styk Strsild... pr. kasse / /z /z / / /c211 /4 Vaarsild Fetsild Smaasild Il', / / / / /z 4 1 /z-7 1 / 4 Østlandssild / / 4 - Svensksild Sktsksild a I Engelsksild I Hamburg, 15 januar 'Vestergaard. tieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). I f~v:~!~~ill kv':::~~%- Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent hl at kmme med, ptages 1 følgende ukes rapprt. 15fI I 15/ 1 (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) A. B.. Skrei (trske) fisket (el Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (d liver il)... '.. hl I Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Hen'ing), februar-mars maal a 150 liter 2. Fedsildfisket juli-desember 1 ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Hel'ring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Gre at Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West ast)... maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juli- desember 1 ), tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. Islandssild indkmmet til nrske havne... telr., saltet, fiskepakket (Herring frm Iceland landed in Nrway (Barreis, salted, seapacked) Makrelfisket ved c10rgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, saltec1 fr exprt t Ameriea) ' til l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh i s nt included.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprteret i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde.

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor

STORSILDFISKET Vestkysten har Om fisket av vinter-fetsilcl efter paa anden maate til isning, til foderfor UJ{entlige meddelelser for norsk fiske.ribed rift 2. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 18 januar 1911 Nr. 3 stiansand var 18 kr. maalet. gsaa Likeledes fiskes noget i Søndhordland. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere