Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Licens Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Statsemblemer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GTS, Forskningscentret ved Hørsholm, Bøge Allé 5, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Branchesammenslutningen GTS og dennes til enhver tid værende medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan benyttes på medlemmets danske brevpapir og mærket kan benyttes på alle eksterne stillingsannoncer. Mærket kan endvidere benyttes af medlemmerne i andre sammenhænge. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PensionSelskaberne, Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advice A/S, Havnegade 39, 1058 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, pensionskasse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: JKS A/S, Birkmosevej 22, 6950 Ringkøbing, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONCENSA (730) Indehaver: Concensa ApS, Richelleus Allé 13, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, optiske og magnetiske databærere, CD-rom, computer software, elektroniske publikationer (downloadable) distribueret on-line eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information vedrørende forrtningsvirksomhed, organisationsrådgivning, professionel rådgiv-ning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Programmering af computere, udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: M-SOLUTIONS (730) Indehaver: Danesø ApS, Pildamsvej 26, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software til brug i telekommunikationsvirksomhed; bærbare telefoner; mobiltelefoner; trådløst lokalnetværk, nemlig WLAN (wireless-local area network); PDA'er (personal digital assistants). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via mobiltelefoner og andre trådløse lokalnetværk, nemlig WLAN (wirelesslocal area network) og PDA'er (personal digital assistants), samt computere; rådgivning og information vedrørende mobiltelefoni og anden trådløs kommunikation. (511) Klasse 42: Computerprogrammering; design, opdatering og vedligeholdelse af computer software til brug i telekommunikationsvirksomhed; professionel rådgivning, ikke-forretningsmæssig, vedrørende computer software til brug i telekommunikaitonsvirksomhed. (730) Indehaver: Ernst Elholm, Frederiksdalsvej 171 B, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 45: Bedemandsforretning, begravelser og varer hertil. 3737

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: We've got the power - you'll get the powder (730) Indehaver: Bontech Engineering A/S, Ryttermarken 6-8, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed, herunder turn-key fabrikker; detailhandel herunder salg af special komponenter og reservedele. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, installation og reparation af maskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder inddampning og tørring af produkter til brug indenfor såvel fødevare, den kemiske- og farmaceutiske industri. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, rådgivende ingeniørvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Psykologisk Forlag A/S, Stockholmsgade 29, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Bøger, artikler, tidskrifter og kurser udgivet på bånd, cdrom eller video, samt bøger, artikler, tidsskrifter og kurser videreformidlet via andre elektroniske medier, herunder computer og internettet. (511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter, artikler samt andre tryksager og bogbinderiartikler. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed, forlagsvirksomhed, bogklubvirksomhed, oplysningsvirksomhed vedrørende nyhedsformidling, samt uddannelses-, undervisnings- og kursusvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Force Video (730) Indehaver: Shark Electronic Holding ApS, Bejlerholm 6, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Videogengivere via harddisk, DVD afspillere, storskærme til videogengivelse, herunder plasmaskærme; videoprojektorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TrueTrade (730) Indehaver: Playboy Enterprises International, Inc., a corporation of the State of Delaware, 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, badehåndklæder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EDB Gruppen A/S, Birk Centerpark 4, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og datamaskiner; magnetiske eller optiske databærer; indregistrerede dataprogrammer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling og serviceopfølgning på software; videnskabelig og industriel forskning; design og udvikling af softwareprogrammer og udviklingsværktøjer til internet, world-wide-web, intranet og it-netværk; leasing, udlejning, tildeling af brugerrettigheder til software, vedligeholdelse, ajourføring samt support til datamaskiner, datasystemer, it-netværk og softwareprogrammer; udlejning af accesstid til computerdatabaser; individuel design og udvikling af softwareprogrammer, - systemer og -netværk til tredjemand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Web Bureau A/S, Vestergade 26, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blålige nuancer. (730) Indehaver: Tryg i Danmark smba, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3738

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tryg i Danmark smba, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Anadigics, Inc. a corporation of the State of Delaware, 141 Mount Bethel Road, Warren, New Jersey 07059, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, analoge og digitale integrerede kredsløb og komponenter, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, design og udvikling af nanloge og digitale intergrerede kredsløb og komponenter, rådgivning i forbindelse med analoge og digitale integrerede kredsløb og komponenter, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cubus Telecom Holding Anpartsselskab, Revisionscentret Frier, Ulrikkenborg Alle 38-40, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Takeawayonline ApS, Marstalsgade 2, 1.th., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder formidling af bestilling af mad og drikke. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3739

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aller Mølle A/S, Allervej 130, 6070 Christiansfeld, Danmark (511) Klasse 03: Ikke-medicinske plejemidler til heste, herunder hovplejemidler og pelsplejemidler. (511) Klasse 05: Præparater til udrydelse af skadedyr; svampemidler; præparater mod parasitter; desinfektionsmidler; veterinærmedicinske præparater; vitaminer og mineraler som tilskud til dyrefoder; medicinske plejemidler til heste, herunder hovplejemidler og pelsplejemidler; naturlægemidler; medicinsk fodertilskud. (511) Klasse 31: Ikke-medicinsk fodertilskud; næringsmidler til dyr, herunder fuldfoder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: G3 (730) Indehaver: Dailycare.dk ApS, Njalsgade 21F, 2. sal, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 08: Barberblade og barbermaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOBBY GIRL (730) Indehaver: Hobby Girl, LLC, Charloma Drive, Tustin, California 92780, USA (511) Klasse 16: Papir og pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, klistermærker af papir, mindebogs album, album sider og sidebeskyttere til album. (511) Klasse 28: Hobbysæt bestående af papir og papvarer, klistermærker, mønstersaks, plastik skabelon, limstift, kuglepen og fotomonteringstape. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Børsen Mobil (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder specielt udøvelse af sådan virksomhed on-line via globale computernetværk og via mobiltelefoner; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmaterialer on-line via globale computernetværk; anordning af instruktion og manuduktion; uddannelsestjenester i form af interaktive undervisningsprogrammer i multimedia som selvstudiemateriale; underholdningsvirksomhed, oplæring og videreuddannelse i databehandling og telekommunikation; oplæring og uddannelse vedrørende programmering, installering, anvendelse, ledelse og vedligeholdelse af computere og telekommunikationsapparater, af hardware og software til computere og af telekommunikationsapparater og instrumenter; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), bøger og aviser; uddannelse vedrørende forretningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder bestilling af billetter til underholdningsarrangementer. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling, herunder specielt udøvelse af sådan virksomhed via mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The World Ice Golf Championship (730) Indehaver: Greenland Tourism A/S, Pilestræde 52, P.O.Box 1139, 1010 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProPerKom (730) Indehaver: Niels Halmø Kristensen, Bagergade 3 B, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Rådgivning og konsulentbistand vedrørende forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder ledelse og arrangement af seminarer og redigering af videobånd, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed via mobiltelefoner, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger via mobiltelefoner, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber som sælger; telekommunikationsvirksomhed, herunder sms og chat via sms; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser. 3740

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOOGIE (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD'er & video, DVD bånd, analoge & digitale musikkassetter, lydplader, magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- & sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TVudsendelser samt kabel TV-udsendelser og internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- & undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer & kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, film og af videobånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PhoTronic A/S, Niels Jernesvej 14, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, geodætiske, elektriske, fotografiske, bioteknologiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol; databehandlingsudstyr; algoritmer, DSP (Digital Signal Processor), sensorteknologiske apparater og instrumenter, databærende elektroniske medier, regulatorer til belysning, optiske apparater og instrumenter, herunder integral optik, integro elektro-optik samt udstyr til metrologi og inline processtyring og overvågning, materialeteknologiske apparater og instrumenter, diffraktive optiske elementer, adaptive algoritmer (herunder elektroniske og optiske elementer), lysprocessorer, D/DLP (Direkte/Digitale Lysprocessorer) og nanoteknologiske apparater og instrumenter samt mikroprocessorer. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRCommunication (730) Indehaver: Sylvester-Hvid & Partners A/S, Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, kommunikationsrådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRC (730) Indehaver: Sylvester-Hvid & Partners A/S, Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager. (511) Klasse 35: Reklame- og marketingsvirksomhed, herunder udvikling af strategier og kreative koncepter, bistand og rådgivning ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIPOCAP (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske substanser og ekstrakter til industrielle formål, herunder råvarer til fremstilling af farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; stoffer i form af ekstrakter fra planter eller dyr, tørrede planter eller plantedele, herunder rødder, såvel som andre råmaterialer fra planter eller dyr, alt til fremstilling af kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder naturmedicinske præparater og naturmedicinske præparater baseret på indholdsstoffer fra planter og dyr (droger); kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål baseret på indholdsstoffer fra planter og dyr; stoffer i form af ekstrakter fra planter eller dyr, tørrede planter eller plantedele, herunder rødder, såvel som andre råmaterialer fra planter eller dyr, alt til fremstilling af lægemidler eller kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål; vitamin- og mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; urteekstrakter til brug i næringsmidler, fødevarer bestående af grøntsager, kosttilskud (ikke til medicinsk brug) bestående af grøntsager i koncentreret form. (511) Klasse 30: Essenser og ekstrakter fra planter og rødder til brug i næringsmidler, kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderier. (730) Indehaver: Dankort A/S, Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3741

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BR-Legetøj A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tryg i Danmark smba, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INA (730) Indehaver: Ubeamion ApS, Søndergade 15, 5492 Vissenbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; kemiske reagenser, nukleotider og oligonukleotider til videnskabelig og medicinsk forskning, specielt reagenser og nukleotider til syntese af oligonukleotider og oligonukleotider til brug til fremstilling af diagnostiske, terapeutiske og farmaceutiske præparater; diagnostiske præparater (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Videnskabelig, medicinsk og industriel forskning og rådgivning. (730) Indehaver: BR-Legetøj A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XDK (730) Indehaver: A/S Hea-net, Østergade 54, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 25: Tricotagebeklædning og konfektionsbeklædning. (730) Indehaver: Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Fyringsolier, smøremidler, gearkasseolier, motorolier, transmissionsolier, hydrauliske olier, diesel, bensin. (511) Klasse 37: Benzinstationsvirksomhed. 3742

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poul Erik Aagaard Larsen, Brandstrupsgade 6, 3., 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 16: Aviser - blade - brochurer og tryksager. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Bruun Rasmussen Estates ApS, Bredgade 33, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Valentin Madsen, Mageløs 8, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 36: Valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, Danmark (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, herunder autoværksted; vedligeholdelse af motorkøretøjer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Martell & Co., Place Edouard Martell, F Cognac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Global Renewable Energy Partners A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration og ledelse af energiprojekter, herunder vindenergiprojekter og projekter vedrørende andre vedvarende energikilder. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder investering og formidling af investering i særligt vindenergiprojekter; rådgivning vedrørende finansiering af energiprojekter; rådgivning vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold, rådgivning vedrørende økonomiske konsekvenser og rentabiliteten af energiprojekter, finansiel risikovurdering. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller og vindkraftanlæg samt af dele og tilbehør til vindmøller og vindkraftanlæg; rådgivning vedrørende opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller og vindkraftanlæg samt af dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftanlægsprojekter; rådgivning og bistand ved gennemførelse og udvikling af energiprojekter, herunder vindmølle- og vindkraftanlægsprojekter; udvikling og test af vindmølle- og vindkraftanlæg og af komponenter dertil; gennemførelse af forskningsprojekter. 3743

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Fyringsolier,smøremidler, gearkasseolier, motorolier, transmissionsolier, hydrauliske olier, diesel, benzin. (511) Klasse 37: Benzinstationsvirksomhed. (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekture, karameller, drops, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceutiske), dragees, sukkervarer, frugt- og vingummi, tyggegummi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Fyringsolier, smøremidler, gearkasseolier, motorolier, transmissionsolier, hydrauliske olier, diesel, benzin. (511) Klasse 37: Benzinstationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Fyringsolier, smøremidler, gearkasseolier, motorolier, transmissionsolier, hydrauliske olier, diesel, benzin. (511) Klasse 37: Benzinstationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAKE YOUR FIRST INTERVENTION LAST (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig stents. (730) Indehaver: Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Fyringsolier, smøremidler, gearkasseolier, motorolier, transmissionsolier, hydrauliske olier, diesel, benzin. (511) Klasse 37: Benzinstationsvirksomhed. 3744

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARKETINGINGENIØR (730) Indehaver: TSM Udvikling A/S, Geels Plads 14-20, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, udførelse af markedsføringsvirksomhed for andre, markedsanalyser, marketingundersøgelser, omlægning af forretningsvirksomhed, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, public relation, rekruttering af personale, salgsfremmende foranstaltninger for andre, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af konferencer, kongresser, seminarer og symposier, organisering af konkurrencer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsemæssigt sigte, udgivelse af tekster (ikke reklametekster), ledelse og arrangement af workshops. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, rådgivning vedrørende computer hardware; udlejning, design og ajourføring af computer programmer; licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; industriel design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VEL SPRING SENSATIONS BEERY BLOSSOM (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Opvaskemidler, rengøringsmidler til husholdningsbrug, blegemidler og andre midler til vask og rengøring af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den Mobile Frisør ApS, Tvingsbakken 38, 3200 Helsinge, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder konsulentbistand vedrørende opstart af mobile frisører, vikarbureau. (511) Klasse 41: Kurser og videreuddannelse. (511) Klasse 44: Frisørvirksomhed og skønhedspleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Mogens Jepsen, Hollændervej 23A, 4. t.v., 1855 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRELON (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Y-znore (730) Indehaver: Arcon Scandinavia ApS, Jyllandsgade 33, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Knud Sander, Kongensgade 34, 2.sal, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter. (730) Indehaver: Lexel A/S, Ny Kongensgade 11, 1472 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LK as, Patentafdelingen, Stanley-Madsen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, maskiner, produkter og komponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og bygninger; tele- og signalapparater, alarmer, overvågnings- og kontrolapparater til belysning, ventilations- og varmeanlæg; elektriske kabler og ledninger, datakommunikationsapparater, optiske og mekaniske databærere, computerprogrammer og software, signalapparater, alarmer, overvågningsog kontrolapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 37: Servicering, reparation, vedligeholdelse og installation af elektriske apparater og anlæg. (511) Klasse 42: Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende byggeog anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, industriel design, mateialeafprøvning og testning af materialer. 3745

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rene Weise Hellum, Klintemarken 44, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ) Indehaver: Carreras Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 34: Rå eller forarbejdet tobak, artikler for rygere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Torsten Nordstrand, Skovledet 141, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Beskyttelsesindretninger til kabler, slanger og connectorer (herunder optiske og elektriske). (511) Klasse 22: Beskyttelsesindretninger til trækning af tove. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af kabler (herunder optiske og elektriske); trækning af kabler, tove og wirer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MICROSOUND (730) Indehaver: Microsound A/S, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter til transmission, reproduktion, undertrykkelse og filtrering af lyd; hørehjælpemidler, hovedtelefoner, headsets og ørepropper (ikke til hørehæmmede); radiomodtagere og monitorer til reproduktion af lyd og signaler; software til genkendelse, undertrykkelse, kompression og forstærkelse af stemmer og signaler; apparater til lydindstilling og kalibrering af høreapparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovenstående produkter. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter og instrumenter specielt designede til personer med ufuldstændig hørelse; høreapparater, headsets og hovedtelefoner til hørehæmmede; høre- og lyttehjælpemidler (ALS - Assistive Listening Systems); høreværn; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovenstående produkter. (511) Klasse 44: Medicinsk bistand, nemlig høreundersøgelser samt justering og tilpasning af høreapparater, af apparater og af kommunikationssystemer udviklet til hørehæmmede og normalt hørende personer; rådgivning og information til hørehæmmede personer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danilo (730) Indehaver: Danilo I/S, Tietgensvej 19, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 25: Læderbælter (beklædningsgenstande), læderhandsker (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INEX (730) Indehaver: Stæhr Holding A/S, Grusbakken 14-16, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANSENCELLGLAZING (730) Indehaver: Hansengroup A/S, Bredgade 4, 6940 Lem Station, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 3746

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Design Agenda (730) Indehaver: D A v/ Lars Pedersen, Ingerslevsgade 118, 4.th., 1705 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Blues ApS, Brunbjergvej 5,, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLISSIMO (730) Indehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts Plass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, marmelade, kogte frugter, æg, mælk og mælkeprodukter, yoghurt, spiselige olier og fedtstoffer, tomatpasta og tomatsaft til madlavning, snackprodukter baseret på kartofler, grøntsager eller frugter, ristede, tørrede, saltede, krydrede og tilsmagte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeerstatninger, the og kakao, herunder drikkevarer fremstillet heraf, sukker og sødemidler, mel og næringsmidler fremstillet af korn, morgenmadsprodukter lavet af korn, pasta og andre dejprodukter, pizza, russiske postejer, pirogger, tærter, brød, kondirori- og konfekturevarer, herunder chokolade og sukkerbaseret slik, spiseis, yoghurtiscreme, frossen yoghurt og yoghurtis, salt, sennep, ketchup, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, snackprodukter i form af popcorn og majschips så vel som snackprodukter baseret på majs, ris, byg, rug eller dej. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IKANO Finans A/S, Køgevej 41-43, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KULOV (730) Indehaver: INVER HOUSE DISTILLERS LIMITED, Moffat Distilleries, Airdrie, Lanarkshire, Scotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl); spiritus; vodka. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC ERHVERVSCENTER (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. fortsættes 3747

14 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC CARRIERSERVICES (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC BRANCHESALG (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 3748

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC BUTIK (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC ERHVERV (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: VApparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 3749

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC BUTIKKEN (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK ALARMNET (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, elektroniske alarmer og alarmsystemer, styresystemer til overvågning og kontrol af elektriske og elektroniske installationer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (511) Klasse 45: Overvågning af tyveri- og sikkerhedsalarmer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationområdet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAGEN (730) Indehaver: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, software; elektroniske publikationer, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger; bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivervirksomhed, forlagsvirksomhed. 3750

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kim E. Nielsen ApS, Brændtvej 15, 4572 Nørre Asmindrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration, personalerekruttering, vurdering i forretningsanliggender, reklamevirksomhed, herunder særlig udvælgelse af medvirkende til reklamering. (511) Klasse 41: Arrangering af shows (impressariovirksomhed), udvælgelse af medvirkende til underholdningsvirksomhed, herunder til teater, film og anden optræden. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg Alarm (730) Indehaver: Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Football Fairs ApS, Rådhuspladsen 37, 1550 København V, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN EXECUTIVE TREND (730) Indehaver: Kim E. Nielsen ApS, Brændtvej 15, 4572 Nørre Asmindrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration, personalerekruttering, vurdering i forretningsanliggender, reklamevirksomhed, herunder særlig udvælgelse af medvirkende til reklamering. (511) Klasse 41: Arrangering af shows (impressariovirksomhed), udvælgelse af medvirkende til underholdningsvirksomhed, herunder til teater, film og anden optræden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energistrup (730) Indehaver: NESA A/S, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering; annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, konferencer og seminarer, nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN EXECUTIVE DK500 (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering; annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, konferencer og seminarer, nyhedsformidling. 3751

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BØRSEN DK500 (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering; annonce- og reklamevirksomhed.. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, konferencer og seminarer, nyhedsformidling (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MÜHLENLAND (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIMO FIROUZAN (730) Indehaver: Mimo Firouzan, Frederiksborggade 37, 1360 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ali Firouzan, Frejasgade 4, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering; annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, konferencer og seminarer, nyhedsformidling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Berit Mikkelsen, Rimmersvej 35A, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, workshops og kurser. (511) Klasse 44: Psykologisk krisehjælp i form af rådgivning og bistand ved konfliktløsning i virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NVC, NONVIOLENT COMMUNICATION (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering; annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, konferencer og seminarer, nyhedsformidling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Berit Mikkelsen, Rimmersvej 35A, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, workshops og kurser. (511) Klasse 44: Psykologisk krisehjælp i form af rådgivning og bistand ved konfliktløsning i virksomheder. 3752

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CNVC, CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION (730) Indehaver: Berit Mikkelsen, Rimmersvej 35A, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, workshops og kurser. (511) Klasse 44: Psykologisk krisehjælp i form af rådgivning og bistand ved konfliktløsning i virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GIRAFSPROG (730) Indehaver: Berit Mikkelsen, Rimmersvej 35A, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, workshops og kurser. (511) Klasse 44: Psykologisk krisehjælp i form af rådgivning og bistand ved konfliktløsning i virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUFTA KEBAB HAMBURGER (730) Indehaver: Clausen Kød A/S, Klosterengen 137, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 29: Oksekød. (511) Klasse 30: Brød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Absolut ice (730) Indehaver: Kildespring A/S, Kragholmen 4, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Absolute ice (730) Indehaver: Kildespring A/S, Kragholmen 4, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 33: Cider (alkoholholdig æblemost). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IntraNote (730) Indehaver: IT-Portal.dk A/S, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIG FRESH (730) Indehaver: Kenneth Seemann, Olsbæk Strandvej 64, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Tøj og sko, kasketter og bælter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dandy A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder, vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Torben Bach Poulsen, Erantisvej 7, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), generatoranlæg, særligt til brug i skibe. (511) Klasse 09: Nautiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder eltavler, særligt til brug i skibe. 3753

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904, Griffenfeldsgade 37, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Organisering af indsamlinger til velgørenhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Plus-Løn (730) Indehaver: Dansk Industri, H C Andersens Boulevard 18, 1787 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: CO-industri Centralorganisationen af industriansatte i Danmark, Vester Søgade 12, 2., 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, herunder konvolutter, kopipapir, papirmapper, plakater, reklametavler af papir eller pap, skrivepapir, ringbind til løsblade, samlemapper, skilte af papir eller pap, brochurer, pjecer, bøger, tidsskrifter, diagrammer, grafiske fremstillinger og afbildninger, regnetabeller. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder personaleledelse og personaleadministration, analyser af omkostninger, udarbejdelse af statistiske oplysninger. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder udgivelse af bøger og tekster undtagen reklametekster, on-line/cd-rom publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter, information om undervisning, arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, seminarer, symposier, kurser og workshops. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder teknisk rådgivning og vejledning vedrørende lønsystem samt design, programmering, ajourføring, vedligeholdelse, kopiering, installation og udgivelse af computerprogrammer, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: La Costeña (730) Indehaver: Scandimexico I/S, v/ Manuel Chezes Fernandez, Fordresgårdvej 46, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 06: Konservesdåser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTAINER (730) Indehaver: X.O. Ikast ApS, Tulstrupvej 9A, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder, toppe, bukser, kjoler, nederdele, jakker og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Targeting (730) Indehaver: Targeting, v/jeanette Juhlin, Energivej 15, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HERMES Garanti (730) Indehaver: Hermes Kreditforsikring,, finial af Kreditförsäkring Skandinavien AB, Nyropsgade 45,5, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 36: Garantiforsikringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HERMES Inkasso (730) Indehaver: Hermes Kreditforsikring,, finial af Kreditförsäkring Skandinavien AB, Nyropsgade 45,5, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 36: Inkassovirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: de foyn (730) Indehaver: Githa Foyn Iversen, Bådsmandsstræde 43, 1407 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 3754

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: L.K. ApS, Ehlersvej 22, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKABT TIL VÆKST (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: CD-ROM, trykte tekster i elektronisk form. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger og brochurer. (511) Klasse 35: Information om forretningsvirksomhed og personaleledelse og -rekruttering, annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel information. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed via computer, via computerskærme og internettet, udsendelse af tekster, meddelelser og informationer via internettet. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og ledelse af konferencer og seminarer, nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANICA CLASSIC (730) Indehaver: Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; omkostningsanalyser og økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder pensionsforsikring, sygeforsikring og livsforsikring; forsikringsmæglervirksomhed; pensionskassevirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; bankvirksomhed; investering af kapital; finansiel information; finansielle og økonomiske vurderinger; information om forsikringsforhold; rådgivning vedrørende forsikringsforhold; information om pensionsforhold; rådgivning vedrørende pensionsforhold; forvaltning af pensioner; forvaltning af formuer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OCES-CA (730) Indehaver: Thomas Fedder, c/o Reklamebureauet Okkels+Fedder A/S, Vesterå 14,2, 9100 Ålborg, Danmark; Ole Okkels, c/o Reklamebureauet Okkels & Fedder A/S, Vesterå 14,2, 9100 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Reklamebureauet Okkels + Fedder A/S, Vesterå 14,2, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed, herunder udlejning, også som abonnementsordning, af logoer til kunder. (511) Klasse 42: Design af logoer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: Søren B. Malchow, Stubbekøbingvej 84, 1., 4800 Nykøbing F, Danmark; Marina Malchow, Stubbekøbingvej 84, 1., 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 12: Barnevogne, klapvogne, kombi-vogne (kombinerede barne- og klapvogne), autostole, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. (511) Klasse 20: Høje barnestole, gåstole til børn, puder, møbler til børn, herunder pusleborde, senge, kravlegårde, vugger. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengetæpper, dyner, sengelinned, badelinned (ikke beklædning). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til børn og babyer, bleer af tekstilmateriale. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer til børn, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3755

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rene Weise Hellum, Klintemarken 44, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Modelagenturvirksomhed, modelarbejde til brug ved reklame eller fremme af salg. (511) Klasse 41: Iværksættelse af modeshows, underholdningsvirksomhed og arrangering af konferencer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Modedesignervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AALBORG ENERGI (730) Indehaver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Rendburgsgade 6, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Vandforsyning, spildevandsindsamling, transport og lagring af affald. (511) Klasse 40: Renovationsvirksomhed, nemlig destruktion, forbrænding, sortering og genbrug af affald; rensning af spildevand. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed vedrørende spildevand og renovation, herunder især rådgivning om miljøbeskyttelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENERGI AALBORG (730) Indehaver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Rendburgsgade 6, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Vandforsyning, spildevandsindsamling, transport og lagring af affald. (511) Klasse 40: Renovationsvirksomhed, nemlig destruktion, forbrænding, sortering og genbrug af affald; rensning af spildevand. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed vedrørende spildevand og renovation, herunder især rådgivning om miljøbeskyttelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUTRI PHARMA PATENTED SOY BLEND (730) Indehaver: Nutri Pharma Danmark A/S, Kongens Nytorv 22, 2., 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REDISCOVER HEARING (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, materiale til øreaftryk. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, herunder apparater og instrumenter til måling, signalering, regulering og kontrol af høreapparater i forbindelse med tilpasning og individualisering af samme samt computersoftware til tilpasning og individualisering af høreapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, herunder høreapparater og dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 42: Tjenesteydelser i forbindelse med audiologi; herunder indstilling og tilpasning af høreapparater; høreklinikker, hørelægervirksomhed, professionel, rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende høreklinikker og audiologi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trafik og sport på to hjul (730) Indehaver: A/S HERNING-HALLEN, Vardevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af udstillingsfaciliteter (kommercielle), organisering af udstillinger og varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af udstillingsfaciliteter (kulturelle eller uddannende), organisering af udstillinger og varemesser med kulturelt eller udannelsesmæssigt sigte. 3756

23 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: TOWER (730) Indehaver: Cloud1 ApS, Landsebakken 27, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Modedesignervirksomhed. 3757

24 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

25 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schering AG, D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Unicon A/S, Køgevej 172, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Knowhouse Reklame A/S, Jens Benzons Gade 54, 5100 Odense C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Oyj Hartwall Abp, Korsåkersvägen 4, FIN Helsingfors, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., a limited partnership of the State of Texas, State Highway 249, Houston, Texas 77070, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., a limited partnership of the State of Texas, State Highway 249, Houston, Texas 77070, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TANDEM COMPUTERS INCORPORATED, Vallco Parkway, Cupertino, California , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cessna Aircraft Company, a corporation of the State of Kansas, 5800, East Pawnee, Wichita, Kansas, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TANDEM COMPUTERS INCORPORATED, Vallco Parkway, Cupertino, California , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cardo Door AB, Roskildevägen 1B, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jil Sander AG, Osterfeldstrasse 32-34, Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jil Sander AG, Osterfeldstrasse 32-34, Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Information Technologies Group, L.P., a limited partnership of the State of Texas, State Highway 249, Houston, Texas 77070, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jil Sander AG, Osterfeldstr , D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MEDICON eg. Chirurgiemechaniker-Genossenschaft, Postfach 384, D Tuttlingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fromagerie Soulie, Société par Actions simplifiée, F Conde sur Vire, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SOCIOVISION COFREMCA, société anonyme, 16, rue d'athènes, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Urud'or S.A., Rincón Of. 403, Montevideo, Uruguay (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SOCIOVISION COFREMCA, société anonyme, 16, rue d'athènes, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ASP Movers ApS, Stenlillevej 23 C, 3660 Stenløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark 3759

26 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: VIVA OPTIQUE, INC., a corporation of the State of New Jersey, 11 Stewart Place, Fairfield, New Jersey 07006, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TravelWare International A/S, Østerbrogade 87, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scotts France SAS, Société par actions simplifiée, 21 chemin de la Sauvegarde, F Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Irvita Plant Protection N.V., 34 Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing, Curacao, Hollandske Antiller (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Allegro GmbH & Co. KG, Europastrasse 10, Rüdesheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Allegro GmbH & Co. KG, Europastrasse 10, Rüdesheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Caffaro Flexible Packaging S.p.A., Via Borgonuovo 14, Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INDAS, S.A., Segundo Mata, 6, Pozuelo de Alarcon (Madrid), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ATEA Holding AB, c/o ATEA Sverige AB, Box 159, S Växjö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IP Holdings LLC, a Delaware limited liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, USA (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark 3760

27 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alken & Partners ApS, Brogade 33, 5700 Svendborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alken & Partners ApS, Brogade 33, 5700 Svendborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, Carl-Spaeter-Str. 17, D Koblenz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Soleil Holding France, Avenue Kléber 16, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Soleil Holding France, Avenue Kléber 16, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bleicherweg 19, CH-8002 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bleicherweg 19, CH-8002 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Champagne Vranken, 17 avenue de Champagne, F Epernay, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HMR Pharma Inc., a corporation of the State of Delaware, 3711 Kennett Pike, suite 200, Greenville, Delaware 19807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HMR Pharma Inc., a corporation of the State of Delaware, 3711 Kennett Pike, suite 200, Greenville, Delaware 19807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SI Corporation, a corporation of the State of Delaware, 309 LaFayette Road, Chickamauga, Georgia 30707, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SI Corporation, a corporation of the State of Delaware, 309 LaFayette Road, Chickamauga, Georgia 30707, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parfums Rochas, S.A., Rue Francois ler 33, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chryso S.A.S., 19 place de la Résistance, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PR Newco 5 Limited, 8-10 Lampton Road, Hounslow, Middlesex, TW13 1JL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PR Newco 5 Limited, 8-10 Lampton Road, Hounslow, Middlesex, TW13 1JL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PR Newco 5 Limited, 8-10 Lampton Road, Hounslow, Middlesex, TW13 1JL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PR Newco 5 Limited, 8-10 Lampton Road, Hounslow, Middlesex, TW13 1JL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse, D Ingelheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL AN Boxmeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL AN Boxmeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien 3761

28 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nine West Development Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Birger Klentz, 22 Avenue des 3 Deuphins, F Le Levendou, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 3762

29 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Birger Klentz, 22 Avenue des 3 Deuphins, F Le Levendou, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Melville (Hangzhou) Fashion Co. Ltd., 5F/L., Hangzhou Wan Business Mansion, 292, Qiu Tao North Road, CN Hangzhou, Kina (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Internet A/S, Titangade 11-13, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wibroe ApS, Østbanegade 181, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude et L'exploitatio n des Procedes Georges Claude, 75, quai d'orsay, Paris Cedex 07, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: RWS Group, Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TBC Media ApS, Vejdammen 90, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dino Media ApS, Vejdammen 90, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ineos Fluor Holdings Limited, PO Box 13, The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ineos Fluor Holdings Limited, PO Box 13, The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stiga (U.K.) Limited, Bell Close, Newnham Industrial Estate, Plympton, Plymouth, PL7 4JH, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stiga (U.K.) Limited, Bell Close, Newnham Industrial Estate, Plympton, Plymouth, PL7 4JH, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: RCA Trademark Management SA, Quai Alphonse Le Gallo 46, F Boulogne Billancourt, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bergman & Beving International AB, P.O. Box 10024, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bergman & Beving International AB, P.O. Box 10024, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vesla A/S, Fabriksvej 12, 6920 Videbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NCC Property Development A/S, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ineos Fluor Holdings Limited, PO Box 13, The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TBC Media ApS, Vejdammen 90, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NV Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: société Air France, 45 rue de Paris, F Roissy- Charles-de-Gaulle, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark 3763

30 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NV Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Industrie & Handelsonderneming Elton B.V., 2e Energieweg 5, NL-9301 LL Roden, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NV Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Commercial Intertech S.A., Route d'ettelbruck, L-9230 Diekirch, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NV Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Commercial Intertech S.A., Route d'ettelbruck, L-9230 Diekirch, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NV Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Commercial Intertech S.A., Route d'ettelbruck, L-9230 Diekirch, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Monnoyeur S.C.A., 117, rue Charles Michels, F Saint Denis, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rhone-Poulenc Rorer Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rhone-Poulenc Rorer Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rhone-Poulenc Rorer Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rhone-Poulenc Rorer Inc., a corporation of the State of Pennsylvania, 300 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mul10 Metal A/S, Gammelgårdsvej 18, 7130 Juelsminde, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SlipNaxos AB, Folkparksvägen 31, S Västervik 1, Sverige (740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Finnfeeds International Ltd., Forum House, Brighton Road, Redhill, Surrey RH1 6YS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAPA Påhængsvognsfabrik A/S, Rødekro, Norgesvej 2-8, 6230 Rødekro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compagnie Generale Industrielle Camping, en abrége: C.G.I. Camping, 61, rue de Verdun, Bailleul 59270, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 3764

31 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater, tandpleje midler, hårpleje- og kropspleje præparater. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhespleje, naturlægemidler, kosttilskud og desinfektionsmidler. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35. (511) Klasse 39. (511) Klasse 43: Udlejning af midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, måling og livredning, salgsautomater der virker ved mønt- eller jetonindkast, kasseapparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, elektrisk opvarmede apparater til brug i forbindelse med hårpleje, elektriske strygejern, elektriske støvsugere, elektriske blæseapparater, elektriske kontakter, elektriske flammeskæreapparater, elektriske svejseapparater, elektriske fodvarmere, elektriske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser) til skønhedspleje, briller og brillestel, elektriske og elektroniske anlæg til indsamling, beregning, opbevaring og behandling af data og statistiske oplysninger, apparater og instrumenter til telegrafi og fjernskrivning, (511) Klasse 11. (511) Klasse 16. (511) Klasse 18: undtagen safianarbejder. (511) Klasse 21. (511) Klasse 26: Papillotter til anbringelse i frisurer, parykker, paryktoppe, hægter, maller, strikkepinde, knappenåle, sikkerhedsnåle, synåle, syæsker, lynlåse, klædebøjler, hårnet, (511) Klasse 42. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16. (511) Klasse 41: Informations- og oplysningsvirksomhed vedrørende reportagevirksomhed samt anmeldelse af film, teater, litteratur og kunst, underholdningsvirksomhed i form af præmiering af forlystelsesarrangører, foranstående serviceydelser også formidlet via aviser, radio, TV og globale computernetværk. (511) Klasse 43: Informations- og oplysningsvirksomhed vedrørende restauranter og barer, foranstående serviceydelser også formidlet via aviser, radio, TV og globale computernetværk. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; informations- og oplysningsvirksomhed vedrørende nye trends, herunder modeinformation, foranstående serviceydelser også formidlet via aviser, radio, TV og globale computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 08: Kosmetiske artikler i form af barbermaskiner til damer, neglerensere, neglesakse, negleklippere, negle- og fodfile samt pincetter og i form af hårbølgningsredskaber. (511) Klasse 14: Kosmetiske artikler i form af pudderdåser af ædle metaller eller overtrukket hermed. (511) Klasse 16: Kosmetiske artikler i form af papirvarer til kosmetiske formål. (511) Klasse 21: Kosmetiske artikler i form af pensler, kamme, hårbørster, neglebørster, neglepudsere og pudderdåser (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kosmetiske redskaber. (511) Klasse 26: Kosmetiske artikler i form af papillotter og krøllenåle. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Vaske- og rensemidler til tekstilstoffer, stivelse til vask, tæpperensemidler og -shampooer, blegemidler til vask, blegemidler til sejldug og læder, pletfjerningsmidler, specialrensemidler til glas, plastic, læder, chrom, gulv, metaller, ovne, automobiler og dæk, universalrensemiddelkoncentrater til husholdningsbrug, beskyttelsescreme og - polish til automobiler, sko, sølv, møbler og gulve, gulvpoleremidler, polerevoks til møbler. (511) Klasse 05. (511) Klasse 16. (511) Klasse 21. (511) Klasse 25. (511) Klasse 35: Detail-person-til-person-handel med forskellige varer, inkl. kosmetik, toiletartikler, sæbe, vaskemidler, rengøringsmidler, kogegrejer m.m. (511) Klasse 42. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske reagenser til diagnostisk brug in vitro til laboratoriebrug. (511) Klasse 05: Kemiske reagenser til diagnostisk brug in vitro til medicinsk brug. 3765

32 Mærkeændringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Mærkeændringer (111) Reg.nr.: VR

33 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Dupont Conoco Nordic AB, Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Dupont Conoco Nordic AB, Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Dupont Conoco Nordic AB, Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Dupont Conoco Nordic AB, Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Dupont Conoco Nordic AB, Stockholm, Sverige 3767

34 Pant og udlæg Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Pant og udlæg (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Panthaver: Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S, Danmark 3768

35 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR FR VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

36 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

37 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR

38 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden FA FR FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

39 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

40 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

41 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

42 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOM- HEDERNE VR AALBORG KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOM- HEDERNE VR ABB ASEA BROWN BOVERI LTD. VR ABERDIN, S.L. VR ADKINS, JOHN VR ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VR ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG VR ALKEN & PARTNERS APS VR ALKEN & PARTNERS APS VR ALLEGRO GMBH & CO. KG VR ALLEGRO GMBH & CO. KG VR ALLEN-EDMONDS SHOE CORPORATION VR ALLER MØLLE A/S VR ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT VR ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT VR ALTANA AG VR ALTICOR INC. VR ALTRO LIMITED VR AMANDA SEAFOODS A/S VR ANADIGICS, INC. VR ANDERSEN MANAGEMENT SERVICE GESELLSCHAFT M.B. VR ANSELL EDMONT EUROPE N.V. VR ANSTOETZ, JAB JOSEF VR ARCON SCANDINAVIA APS VR ARLA FOODS AMBA VR AROMATEKNIK A/S VA AROMATEKNIK A/S VA AROMATEKNIK A/S VA ARVID NILSSON SVERIGE AB VR ASP MOVERS APS VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR ATEA HOLDING AB VR AT&T CORP. VR AUTOMOBILES CITROEN VR AUTOMOBILES PEUGEOT, SOCIETE ANONYME VR AVED VR AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. VR AXEL TOFT CARE SYSTEMS APS VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BAUNSGAARD, PETER VR BEGHIN-SAY, SOCIETE ANONYME VR BELL PRINT A/S VR BERGMAN & BEVING INTERNATIONAL AB VR BERGMAN & BEVING INTERNATIONAL AB VR BERIT MIKKELSEN VR BERIT MIKKELSEN VR BERIT MIKKELSEN VR BERIT MIKKELSEN VR BIO-RAD (SOCIETE ANONYME) VR BLACK & DECKER CORPORATION, THE VR BLUES APS VR BMG MUSIC, A PARTNERSHIP OF THE STATE OF NEW VR BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG VR BOEING MANAGEMENT COMPANY VR BOEING MANAGEMENT COMPANY VR BOEING MANAGEMENT COMPANY VR BOEING MANAGEMENT COMPANY VR BOLIDEN BERGSOE AB VR BONTECH ENGINEERING A/S VR BOSTIK FINDLEY AB VR BRABRAND BOLIGFORENING OG ÅBYHØJ BOLIGFORENING VA BRIDGESTONE SPORTS CO. LTD. VR BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. VR BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C., THE VR BR-LEGETØJ A/S VR BR-LEGETØJ A/S VR BRUUN RASMUSSEN ESTATES APS VR BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH VR BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH VR BSN MEDICAL GMBH & CO. KG VR BTR INDUSTRIES LIMITED VR BURDA GMBH VR BURDA GMBH VR BUTTRESS B.V. VR BYGGERIETS ARBEJDSGIVERE FR BYGGERIETS ARBEJDSGIVERE FR CAFFARO FLEXIBLE PACKAGING S.P.A. VR CANAL JIMMY, SOCIETE EN NOM COLLETIF VR CARDO DOOR AB VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG A/S VR CARMEN LIMITED VR CARMEN LIMITED VR CARRERAS LIMITED VR CAVITA FASHION GMBH VR CECCHI GORI COMMUNICATIONS S.P.A. VR CESSNA AIRCRAFT COMPANY VR CHAMPAGNE VRANKEN VR CHAS. HUDE A/S VR CHEIL SUGAR CO., LTD. VR CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE AN ILLINOIS NOT-F VR CHIVAS BROTHERS LIMITED VR CHIVAS BROTHERS LIMITED VR CHRYSO S.A.S. VR CLAUSEN KØD A/S VR CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP (HOLDINGS) LI VR CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP (HOLDINGS) LI VR CLOUD1 APS VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR COMMERCIAL INTERTECH S.A. VR COMMERCIAL INTERTECH S.A. VR COMMERCIAL INTERTECH S.A. VR COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P., A VR COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P., A VR COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P., A VR CONCENSA APS VR CONOCO INC. VR CONOCO INC. VR CONOCO INC. VR CONOCO INC. VR CONOCO INC. VR CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALI VR CORDIS CORPORATION, VR CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A.. VR CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A.. VR COTY GMBH VR CRESTCOM INTERNATIONAL, LTD. VR CUBUS TELECOM HOLDING ANPARTSSELSKAB VR D A VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAILYCARE.DK APS VR DAIRYGOLD CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED VR D.A.M. DEUTSCHE ANGELGERATE MANUFAKTUR HELLMU VR DAMGAARD, BRIAN VR DANDY A/S VR DANESØ APS VR DANILO I/S VR DANKORT A/S VR DANMARKS RADIO VR DANNET A/S VR DANOFIX-TAPE APS VR DANSK ETERNIT A/S VR DANSK ETERNIT A/S VR

43 Dansk Varemærketidende DANSK INDUSTRI VR DANSK PLOMBEFABRIK A/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK WEB BUREAU A/S VR DAPA PÅHÆNGSVOGNSFABRIK A/S, RØDEKRO VR DENNISON MANUFACTURING COMPANY, VR DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN VR DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN VR DINO MEDIA APS VR DISQUES VOGUE S.A. VR DR. DUNNER AG VR DRIZA-BONE PTY LTD. VR DURASCAN MEDICAL PRODUCTS A/S VR DURASCAN MEDICAL PRODUCTS A/S VR EATON CORPORATION VR EDB GRUPPEN A/S VR EGIDIO GALBANI, S.P.A. VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR ELDON AB VR ELEKTRO-ISOLA A/S VG ELHOLM, ERNST VR EXPRESS SERVICES, INC. VR EXXON MOBIL CORPORATION VR F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR F. HOFFMANN-LA ROCHE AG VR FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L. VR FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L. VR FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L. VR FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L. VR FEDDER, THOMAS VR FERROSAN A/S VR FESTO AG & CO. VR FINNFEEDS INTERNATIONAL LTD. VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FLUGGER A/S VR FMC CORPORATION VR FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ VR FOOTBALL FAIRS APS VR FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SKADEFORSIKRINGSAKT VR FRANCIAFLEX, SOCIETE ANONYME VR FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO. KG FABRIK FUR EL VR FROMAGERIE SOULIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFI VR FUJITSU GENERAL LIMITED VR GALA GAR, S.A. VR GALDERMA S.A. VR GARDINENWERK GERHARD UNLAND GMBH & CO. KGVR GEA FARMACEUTISK FABRIK, A/S VR GENENTECH, INC. VR GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN VR GENERALE INDUSTRIELLE CAMPING, EN ABREGE: C.G.I VR GILFIN S.P.A. VR GLAD PRODUCTS COMPANY, THE VR GLASTRON, INC. VR GLAXO GROUP LIMITED VR GLAXO GROUP LIMITED VR GLOBAL RENEWABLE ENERGY PARTNERS A/S VR GN RESOUND A/S VR GODIVA BELGIUM N.V. VR GREENLAND TOURISM A/S VR GTS FR GUERLAIN SOCIETE ANONYME VR HAKLE-KIMBERLY DEUTSCHLAND GMBH VR HAMAX A.S. VR HANSENGROUP A/S VR HARALD V. LASSEN A/S VR HARIBO LAKRIDS A/S VR HARTWALL ABP, OYJ VR HEA-NET, A/S VR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAF VR HELLUM, RENE WEISE VR HELLUM, RENE WEISE VR HERMANN KRUGER'S EFTF. A/S VR HERMES KREDITFORSIKRING, FINIAL AF KREDITFORSAK VR HERMES KREDITFORSIKRING, FINIAL AF KREDITFORSAK VR HERNING-HALLEN, A/S VR HMR PHARMA INC. VR HMR PHARMA INC. VR HOBBY GIRL, LLC VR HOLMSLAND KLIT TURISTFORENING VR HOLTE VINLAGER MARKETING APS VR HORST SCHWAB GMBH VR H.P. BULMER LIMITED VR HS MØBELDESIGN APS VR IC COMPANYS A/S VR IDUNA VEREINIGTE LEBENSVERSICHERUNG AG FUR HA VR IKANO FINANS A/S VR IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT VR IMPORTACO, S.A. VR INA ACQUISTION CORPORATION VR INDAS, S.A. VR INDUSTRIE & HANDELSONDERNEMING ELTON B.V. VR INEOS FLUOR HOLDINGS LIMITED VR INEOS FLUOR HOLDINGS LIMITED VR INEOS FLUOR HOLDINGS LIMITED VR INPHARZAM S.A. VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR INVER HOUSE DISTILLERS LIMITED VR IP HOLDINGS LLC A DELAWARE LIMITED LIABILITY CO VR IRVITA PLANT PROTECTION N.V. VR IT- OG TELESTYRELSEN VR IT-PORTAL.DK A/S VR IVERSEN, GITHA FOYN VR J. & P. COATS, LIMITED VR JENSEN, CLAUS VA JEPSEN, MOGENS VR JIL SANDER AG VR JIL SANDER AG VR JIL SANDER AG VR JKS A/S VR KILDESPRING A/S VR KILDESPRING A/S VR KIM E. NIELSEN APS VR KIM E. NIELSEN APS VR KIRKBI A/S VR KLENTZ, BIRGER VR KLENTZ, BIRGER VR KNOWHOUSE REKLAME A/S VR KONINKLIJKE DE KUYPER B.V. VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KORG INCORPORATED VR KRAFT FOODS AS VR KRAFT FOODS AS VR KRAFT FOODS DEUTSCHLAND HOLDING GMBH VR KRAFT FOODS SCHWEIZ AG VR KRISTENSEN, NIELS HALMØ VR KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD VR LABORATORIOS VINAS S.A. VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR

44 Dansk Varemærketidende L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET VR LARSEN, POUL ERIK AAGAARD VR LEGE-KÆDEN VR LEXEL A/S VR L.K. APS VR LU, (SOCIETE ANONYME) VR MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT VR MADSEN, PAUL HØG VR MAERSK MEDICAL A/S VR MAGIERKIEWICZ, HALINA VA MALCHOW, MARINA VR MALCHOW, SØREN B. VR MARTELL & CO. VR MARY QUANT COSMETICS JAPAN LTD. VR MBT HOLDING AG VR MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD VR MEDICON EG. CHIRURGIEMECHANIKER- GENOSSENSCHAFT VR MELVILLE (HANGZHOU) FASHION CO. LTD. VR MENNEKES ELEKTROTECHNIK GMBH & CO. KG VR MESSE DUSSELDORF GMBH VR MESSE DUSSELDORF GMBH VR MESSE DUSSELDORF GMBH VR MICROSOUND A/S VR MIMO FIROUZAN VR MITSUBISHI PHARMA CORPORATION VR MOBILE FRISØR APS, DEN VR MONNOYEUR S.C.A. VR MORTALIN, A/S VR MUL10 METAL A/S VR MYLEXICON APS VR NCC DANMARK A/S VR NCC PROPERTY DEVELOPMENT A/S VR NESA A/S VR NIELSEN, ELIZABETH VA NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR NINTENDO CO., LTD. VR NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA VR NOBEL CIGARS APS VR NOJESGUIDENS FORLAG MSG AKTIEBOLAG VR NORDISK DÆK IMPORT A/S VR NORDSTRAND, TORSTEN VR NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUTRI PHARMA DANMARK A/S VR NUTRICIA, NV VR NUTRICIA, NV VR NUTRICIA, NV VR NUTRICIA, NV VR NUTRICIA, NV VR OKKELS, OLE VR OMEGA S.A. VR ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA VR OSBORNE & CIA., S.A. VR PACIFIC CORPORATION VR PARFUMS ROCHAS, S.A. VR PASTIFICIO LENSI S.P.A. VR PASTIFICIO LENSI S.P.A. VR PENSIONSELSKABERNE VR PER AARSLEFF A/S VR PER GARLY ANDERSEN VR PERFETTI VAN MELLE S.P.A. VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PETROFER CHEMIE H.R. FISCHER GMBH & CO. KG VR PFIZER PRODUCTS INC. VR PHOTRONIC A/S VR PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, A DELAWARE LIMITE VA PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. VR PORTUGAL VENTURE LIMITED VR POULSEN, TORBEN BACH VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PR NEWCO 5 LIMITED VR PR NEWCO 5 LIMITED VR PR NEWCO 5 LIMITED VR PR NEWCO 5 LIMITED VR PRESS LINE I/S VA PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR PSYKOLOGISK FORLAG A/S VR R C L, SOCIETE ANONYME VR RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VR RESULT SYSTEM VR RHONE-POULENC RORER INC. VR RHONE-POULENC RORER INC. VR RHONE-POULENC RORER INC. VR RHONE-POULENC RORER INC. VR RICOH COMPANY, LTD. VR ROBBINS & MYERS, INC. VR ROBERT KRUPS GMBH & CO. KG VR ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S VR ROYAL INDUSTRIES VR R.P. SCHERER CORPORATION VR SAINT-GOBAIN WEBER GMBH VR SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A. VR SCAN CARE APS VR SCANDIMEXICO I/S VR SCANDINAVISK BUSTRAFIK APS VA SCHERING AG VR SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED VR SCOTTS FRANCE SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE VR SEEMANN, KENNETH VR SEIDENSTICKER GMBH VR SELVEJENDE INSTITUTION TIETGENSKOLEN, DEN VR SENECA FOODS CORPORATION VR SEPIA PROXIMITY A/S VR SHARK ELECTRONIC HOLDING APS VR SHISEIDO CO., LTD. VR SI CORPORATION VR SI CORPORATION VR SIMBA TOYS GMBH & CO. VR SIMBA TOYS GMBH & CO. VR SLIPNAXOS AB VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SOCIETE AIR FRANCE VR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. VR SOCIOVISION COFREMCA SOCIETE ANONYME VR SOCIOVISION COFREMCA SOCIETE ANONYME VR SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIETE DE DIFFUSION VR SOLEIL HOLDING FRANCE VR SOLEIL HOLDING FRANCE VR SPIRITS INTERNATIONAL N.V. VR SPORTS PHARMA A/S VR

45 Dansk Varemærketidende STAFETTEN KOLDING A/S VR STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A. VR STEFFENSEN, HELLE VA STIGA (U.K.) LIMITED VR STIGA (U.K.) LIMITED VR STOCKO CONTACT GMBH & CO. KG VR STUDENTERHJAELPEN A/S VA STÆHR HOLDING A/S VR SYLVESTER-HVID & PARTNERS A/S VR SYLVESTER-HVID & PARTNERS A/S VR SØRENSEN, B.A. VA T J SMITH & NEPHEW LIMITED VR TAKEAWAYONLINE APS VR TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. VR TANDEM COMPUTERS INCORPORATED VR TANDEM COMPUTERS INCORPORATED VR TARGETING VR TAYLOR NELSON SOFRES PLC VR TBC MEDIA APS VR TBC MEDIA APS VR TDC A/S VA TDC A/S VR TDC A/S VR TDC A/S VR TDC A/S VR TDC A/S VR TDC A/S VR TDC INTERNET A/S VR TDC TELE DANMARK A/S VR TECHNICAL CONSEPTS, INC. VR TENNECO AUTOMOTIVE INC. VR TENNECO AUTOMOTIVE INC. VR TESSENDERLO CHEMIE N.V. VR TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC. VR TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S VR TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P., A LI VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOPDANMARK A/S VR TRAVELWARE INTERNATIONAL A/S VR TRIP TRAP DENMARK A/S VR TRIP TRAP DENMARK A/S VR TRYG FORSIKRING, REJSE OG SUNDHED A/S VR TRYG I DANMARK SMBA VR TRYG I DANMARK SMBA VR TRYG I DANMARK SMBA VR TSM UDVIKLING A/S VR TWARON PRODUCTS BV VR UBEAMION APS VR UNICON A/S VR UNILEVER DANMARK A/S VR URUD'OR S.A. VR USM HOLDING AG VR VEJLE MARGARINEFABRIK, A/S VR VERDUGT HOLDINGS SUB B.V. VR VESLA A/S VR VIANOVA RESINS GMBH VR VIKING SEWING MACHINES AB VR VINICOLE DE BEBLENHEIM ET, SOCIETE COOPERATIVE VR VIVA OPTIQUE, INC. VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WESTERN UNION HOLDINGS, INC. VR WESTERN UNION HOLDINGS, INC. VR WIBROE APS VR WM. WRIGLEY JR. COMPANY VR WOOLWORTHS PLC VR WORLDWIDE BRANDS, INC. VR X.O. IKAST APS VR ZAMBON GROUP S.P.A. VR ZAMBON GROUP S.P.A. VR M COMPANY VR M ESPE AG VR

46 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR (fig) VR AALBORG ENERGI (w) VR Absolut ice (w) VR Absolute ice (w) VR ANADIGICS (fig) VR AURORE (fig) VR AUTO PLUS (fig) VR BabyHouse (fig) VR BELLISSIMO (w) VR BIG FRESH (w) VR BOOGIE (w) VR BR (fig) VR BR (fig) VR BRUUN RASMUSSEN ESTATES (fig) VR BØRSEN DK500 (w) VR Børsen executive DK500 (fig) VR BØRSEN EXECUTIVE DK500 (w) VR Børsen executive Trend (fig) VR BØRSEN EXECUTIVE TREND (w) VR Børsen Mobil (w) VR CNVC, CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION (w) VR CONCENSA (w) VR CONTAINER (w) VR DAGEN (w) VR DANICA CLASSIC (w) VR Danilo (w) VR DANISH SEA. ELECTRIC (fig) VR de foyn (w) VR Den Mobile Frisør Cut On the Spot (fig) VR Design Agenda (w) VR e blanket.dk (fig) VR edk (fig) VR ENERGI AALBORG (w) VR Energistrup (w) VR EOS ENEMY OF STATE (fig) VR ERHVERVSPSYKOLOGI tidskrift om udvikling - dialog - ledelse - organisationer (fig) VR e-takeaway (fig) VR FODBOLD MESSEN (fig) VR Force Video (w) VR GIRAFSPROG (w) VR GLOBAL Renewable Energy Partners (fig) VR GTS (fig) FR G3 (w) VR HANSENCELLGLAZING (w) VR HARIBO...den er go' MATADOR MIX (fig) VR HERMES Garanti (w) VR HERMES Inkasso (w) VR HOBBY GIRL (w) VR horseman (fig) VR HRC (w) VR HRCommunication (w) VR INA (w) VR INEX (w) VR IntraNote (w) VR jeg kører hjem (fig) VR JET Benzin (fig) VR JET (fig) VR JET (fig) VR JET Prispresseren (fig) VR JET Tank let - tank JET (fig) VR JKS - medarbjedere til tiden (fig) VR K KOLOS (fig) VR KIDS CASTING (fig) VR KIDS CASTING (fig) VR KUFTA KEBAB HAMBURGER (w) VR KULOV (w) VR La Costeña (w) VR LIPOCAP (w) VR LOGONNEMENT - pay as you LOGO! (fig) VR MAKE YOUR FIRST INTERVENTION LAST (w) VR MARKETINGINGENIØR (w) VR MARTELL EXTRA (fig) VR MICROSOUND (w) VR MIMO FIROUZAN (w) VR molo (fig) VR M-SOLUTIONS (w) VR MÜHLENLAND (w) VR NO. 1 COPENHAGEN MODELS (fig) VR NO. 1 (fig) VR NUTRI PHARMA PATENTED SOY BLEND (w) VR NVC, NONVIOLENT COMMUNICATION (w) VR OCES-CA (w) VR PBO GROUP (fig) VR pengeautomaten.dk (fig) VR PensionDanmark (fig) VR photronic (fig) VR Plus-Løn (w) VR PRELON (w) VR ProPerKom (w) VR RAKET (fig) VR REDISCOVER HEARING (w) VR RUND OP! (fig) VR SKABT TIL VÆKST (w) VR SOLKYSTENS AVIS Sommeravisen for Blokhus - Løkken - Lønstrup (fig) VR SPEEDBUSTERS Døden overhaler de hurtige (fig) VR Superkings Black Cat (fig) VR Targeting (w) VR TDC BRANCHESALG (w) VR TDC BUTIK (w) VR TDC BUTIKKEN (w) VR TDC CARRIERSERVICES (w) VR TDC ERHVERV (w) VR TDC ERHVERVSCENTER (w) VR TELE DANMARK ALARMNET (w) VR TELECOM cubus telecom (fig) VR THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION N (fig) VR The World Ice Golf Championship (w) VR Trafik og sport på to hjul (w) VR TrueTrade (w) VR Tryg Alarm (w) VR VEL SPRING SENSATIONS BEERY BLOSSOM (w) VR We've got the power - you'll get the powder (w) VR XDK (w) VR Y-znore (w) VR

47 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

48 Dansk Varemærketidende 35 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

49 Dansk Varemærketidende FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

50 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Montres Corum SA, 1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inteltech SA, 10, rue J.-L.-Pourtalès, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz (511) Klasse 14: All watch and clock products; jewelry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 8/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BIORGANIC (730) Indehaver: Gisand AG, Schläflistrasse 14, CH-3013 Bern, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Bovard AG, 16, Optingenstrasse,, CH-3000 Berne 25, Schweiz (511) Klasse 05: Natural preparations made with vitamins and mineral substances (nutritional additives). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/2001 (730) Indehaver: Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Meisser & Weinmann, 8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters, Schweiz (511) Klasse 03: Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics, hair lotions, soaps. (511) Klasse 14: Watches, pendulettes, watch movements and parts thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets. (511) Klasse 15: Musical boxes. (511) Klasse 16: Writing pads, desk sets and diaries made of leather and imitation leather. (511) Klasse 18: Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses. (511) Klasse 20: Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing stands. (511) Klasse 21: Drinking glasses, table sets, candlesticks. (511) Klasse 25: Clothing for men, women and children. (511) Klasse 33: Wine, liqueurs and spirits. (511) Klasse 34: Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Davidoff (730) Indehaver: Zino Davidoff SA, 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Meisser & Weinmann, 8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters, Schweiz (511) Klasse 03: Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics, hair lotions, soaps. (511) Klasse 14: Watches, pendulettes, watch movements and parts thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets. (511) Klasse 15: Musical boxes. (511) Klasse 16: Writing pads, desk sets and diaries made of leather and imitation leather. (511) Klasse 18: Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses. (511) Klasse 20: Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing stands. (511) Klasse 21: Glasses, table sets, candlesticks. (511) Klasse 25: Clothing for men, women and children. (511) Klasse 33: Wine, liqueurs and spirits. (511) Klasse 34: Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette boxes, cigar cases, snuffboxes; cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ANIMALLOW (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Str. 2, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser Patent- und Rechtsanwälte, 58, Adelonstrasse, D Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 30: Sweetmeats, particularly candy made with mousse. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LASAT (730) Indehaver: Lutz Janicke, 21, Alter Postweg, D Dunum, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Weiss, Weiss & Brecht Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, 4, Zeppelinstrasse, D Engen, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 35: Management consulting. (511) Klasse 42: Service of an engineering office, especially in the area of prediction of immissions; computer programming; advice for use of software, especially in the area of prediction of immissions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/

51 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TERRALEX (730) Indehaver: Terralex, Inc., , Bockenheimer Landstrasse, D Frankfurt am Main, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Gaedertz Rechtsanwälte, , Bockenheimer Landstrasse, D Frankfurt am Main, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Compact discs (read-only memory), audio and video tapes, computer software (none relating to direction finding, automatic location, tracking, navigation, or mapping, to data communications; or to mobil computing). (511) Klasse 16: Books, printed matter, magazines (periodicals). (511) Klasse 35: Business management and business management consultancy, business management and organization consultancy. (511) Klasse 41: Organisation of seminars and conferences. (511) Klasse 42: Legal services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 2/1999 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PARAFLAM (730) Indehaver: Günter Ortmanns, 121 Höfschensweg, D Aachen, Tyskland ; Günter Ortmanns, 121 Höfschensweg, D Aachen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte König & Kollegen, Kackerstr. 10, D Aachen, Tyskland (511) Klasse 19: Safety panes of glass for building purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 5/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NIRA (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Heiner-Fleischmann-Str. 2, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser Patent- und Rechtsanwälte, 65, Albert-Rosshaupter-Strasse, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Meat and meat products; fish and fish; poultry and poultry products; game and game products; all the above goods refrigerated, nonrefrigerated and deep frozen; prepared dishes made with meat, fish, poultry or game. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Micropor (730) Indehaver: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, 99, Ringstrasse, D Minden, Tyskland (511) Klasse 11: Filters, namely vapour, odour, fat, water, air, pollen and motor filters. (511) Klasse 16: Vacuum cleaner bags; paper and fleece for the prodiction of vacuum cleaner bags. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Ouide S.A., Polígono Industrial Itziar, E Deba (Guipuzcoa), Spanien (740/750) International fuldmægtig: MIGUEL ANGEL URIZAR BARANDIARAN, Gordóniz 22-5, E Bilbao (Vizcaya), Spanien (511) Klasse 19: Parquet floorboards; finish parquet flooring and parquet flooring; nonmetallic framework for building purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: APCR QUIK TEST (730) Indehaver: Organon Teknika B.V., Boseind 15, NL-5281 RM Boxtel, Holland (740/750) International fuldmægtig: Akzo Nobel N.V., Patent and Trademark Department, 76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM, Holland (511) Klasse 05: Diagnostic preparations for medicinal purposes. (511) Klasse 10: Diagnostic equipment and instruments for medicinal purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ZCM (730) Indehaver: Zurich Versicherungs-Gesellschaft, 2, Mythenquai, CH Zürich, Schweiz (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; stationery. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (511) Klasse 36: Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Restaurant services (food services); temporary accomodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Icer (730) Indehaver: Weber Maschinenbau GmbH & Co. KG, Formerstrasse 3, D Breidenbach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Manitz, Finsterwald & Partner GbR, Patent- und Rechtsanwälte, 1, Robert-Koch-Strasse, D München, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Ice machines for producing sheets or layers of ice to be broken in small particles, skinning machines, fleecing machines, slicers to slice foodstuffs and parts of these machines (with the exception of saw machines). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/

52 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POWER IT (730) Indehaver: ABB Automation Technology Products Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: ABB Business Services Ltd Intellectual Property/Abt. SLE-I, Haselstrasse 16, CH-5400 Baden, Schweiz (511) Klasse 07: Machines and machine tools and their parts including automated machines and machine tools and their parts; engines and motors (other than for land vehicles) and their parts; clutches and power transmission devices (other than for land vehicles); generators. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, electric and electronic, optical, weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and monitoring apparatus as well as instruments and devices including parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for sound and image recording, transmission and reproduction; data processing devices and computers; microprocessors; computer software as well as application software, software tools; computer programs and computer data banks; electrical cables, conduits and wires; magnetic recording media; semiconductors; electric and electronic apparatus, devices and instruments, including their parts for current production, distribution and supply included in this class; electronic and electric apparatus, devices and instruments including their parts for producing, distributing and supplying alternative energy included in this class; electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic disks, optical disks; data protection devices; transformers, devices for delivering, regulating, converting, manufacturing and distributing electrical energy; peripherals. (511) Klasse 11: Lighting apparatus as well as heating, cooling and ventilation apparatus, including fans, sanitary installations; gas generators. (511) Klasse 16: Printed matter including prospectuses, brochures, manuals and technical literature. (511) Klasse 35: Advertising; public relations; distribution of poster advertising; management-related consultancy; information on business matters; company organization and management consultancy; market study; television commercials; publishing of advertising texts; marketing; distribution of advertising materials; computer-assisted data management; systemization of data in computer data banks; collection of data in computer data banks; information on business matters; sales promotion. (511) Klasse 37: Construction; repair; installation work; maintenance, commissioning and preservation services; installation, activation, maintenance and repair of computer hardware and of office equipment; installation, maintenance and repair of machines; interference suppression in electrical installations; installation and commissioning of oil lines; underwater construction. (511) Klasse 38: Telecommunications; provision of access to data banks, provision of access to global computer networks; collection and distribution of information; communication of information; communication of information and images by computer; communication of electronic information; network communication. (511) Klasse 39: Transport; energy and electricity distribution; water distribution; packaging and storage of goods. (511) Klasse 40: Energy production; waste treatment; oil treatment; air conditioning; air purification; air deodorizing; metal treating; recycling of waste and refuse; paper treating; refining services; water purification; rental of generators; fabric and textile treatment. (511) Klasse 41: Education, training, organization of sporting and cultural events; organization and conducting of seminars. (511) Klasse 42: Provision of computer programs on data networks, particularly on the Internet and Web, of technical support and information regarding the use of computers, computer hardware, software and networks via on-line connections to computer data banks or via computer networks; writing of programs for data processing, computer software updates; carrying out chemical analyses; analyses for oil-related research; oil drilling; oil drilling supervision; carrying out analyses for oil-related research; carrying out appraisals regarding oil reservoirs; architectural consultancy services; rental of transportable buildings; security consultancy; consultancy concerning environmental protection; professional consultancy; research in the field of chemistry; computer software design; services provided by an industrial designer; printing services; research in the field of physics; services provided by a physicist; sorting of waste and recyclable raw materials; rental of sanitary installations; computer consultancy services; computer data reproduction; maintenance of computer software; computer systems analyses; research and development services concerning new products; research in the field of machine construction and engineering; carrying out technical appraisals; engineering works including engineers' consulting; building planning; technical project planning and consultancy in this field; leasing of access time to data banks; rental of computer software and of data processing apparatus; development of computer software; network technology. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SUCOMIX (730) Indehaver: Huber + Suhner AG, 16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Isler & Pedrazzini AG, Postfach 6940, CH-8023 Zürich, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Chemicals for industrial use; unprocessed plastics. (511) Klasse 17: Rubber and products made thereof included in this class; products made of semi-processed plastics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 1/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: multi-star (730) Indehaver: Wolf-Garten GmbH & Co. KG, Industriestr , D Betzdorf/Steg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Günther Koch, Rainer Feldkamp, Patentanwälte, Garmischer Strasse 4, D München, Tyskland (511) Klasse 06: Handle attachments of metal, especially aluminium, for manually operated garden tools, especially adjustment cultivators, aerators, rotary gardening tillers, rakes, small-scale rakes, hand-held furrowing tool, ridgers, and grubbers. (511) Klasse 08: Manually operated garden tools, especially adjustment cultivators, aerators, rotary gardening tillers, rakes, small-scale rakes, handheld furrowing tool, ridgers, and grubbers. (511) Klasse 20: Handle attachments of wood for manually operated garden tools, especially adjustment cultivators, aerators, rotary gardening tillers, rakes, small-scale rakes, hand-held furrowing tool, ridgers, and grubbers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 3/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHAVEZ Handmade Leather (730) Indehaver: Henning Chavez, Kronprinzenstrasse 20, D Bonn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwaltssozietät Schmitz Knoth Wüllrich Marquardt, Z.H. Herrn Dr. Claus Recktenwald, Bertha-von- Suttner-Platz 2-4, D Bonn, Tyskland (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), in particular photographs and printed matter. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class), in particular trunks and travelling bags, purses, wallets, key cases. (511) Klasse 35: Advertising. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 4/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LEEUWIN ESTATE (730) Indehaver: Rural Developments Pty Ltd, 18 High Street, AU-Fremantle WA 6160, Australien (740/750) International fuldmægtig: Wray & Associates, PO Box 6292, East Perth WA 6892, Australien (511) Klasse 33: Alcoholic beverages, wine. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 4/

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Trouw International B.V., Veerstraat 38, NL-5831 JN BOXMEER, Holland (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf BV, P.O. Box 22722, NL DE Amsterdam Zuidoost, Holland (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; mollusca, crustaceans and shellfish; fish products; edible marine products; foodstuffs prepared from fish; processed foodstuffs, not included in other classes (511) Klasse 31: Live fish and other live animals; foodstuffs for fish and other animals. (591) Farvetekst: Orange and gray (800) International registreringsdato: Gazette No.: 4/2002 (730) Indehaver: Automobiles Citroen, (Société Anonyme), Immeuble Colisée III, 12, Rue Fructidor, F Paris Cedex 17, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Madame F. Bouet, PSA Peugeot Citröen, DINQ/DRIA/PPIQ/BPI, Route de Gisy, F Velizy Villacoublay Cedes, Frankrig (511) Klasse 12: Motor vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 6/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Nagano (730) Indehaver: Villeroy & Boch AG, Postfach 1120, D Mettlach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Wessing Lawyers, 92a, Königsalle, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 11: Lamps; sanitary equipment items, especially bath tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools), wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets, urinals; covers for urinals; toilet seats, fittings, namely bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing fittings, couplings, taps and control fittings, wall units, siphons, piping equipment, showers, shower fittings and tubes for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and sinks as well as bathtubs and showers, manually and automatically controllable valves and mixing valves for sanitary water supply; parts and components for all bath tubs, especially feet of bath tubs; lighting appliances; wall lights. (511) Klasse 20: Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets; furniture and small item of furniture; baskets. (511) Klasse 21: Household containers and articles; ceramic accessories, especially wall soap holders, tooth brush holders with cups, consoles, grips, toilet paper holders, toilet brush holders, towel rails, ceramic containers; kitchen ware; glassware; dinner services; ceramic services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 5/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Worldcam (730) Indehaver: SCM Microsystems GmbH, Sperl-Ring 4 Hettenshausen, D Pfaffenhofen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Prinz & Partner GbR Patenanwälte, 7, Manzingerweg, D München, Tyskland (511) Klasse 09: Set-top boxes (for televisions); systems for the deciphering and/or descrambling of pay-tv signals comprising hardware and/or software; electric and electronic devices and software in the field of digital video broadcasting. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 5/2002 (730) Indehaver: Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D Herborn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Jeck, Fleck, Herrmann Patentanwälte, 2, Klingengasse, D Vaihingen/Enz, Tyskland (511) Klasse 06: Claddings of metal and also in combination with glass or plastics, namely doors, walls; closure devices of metal, namely door locks; attachment devices of metal, namely retaining angles; mounting devices and mounting aids of metal, fixed or movable namely mounting panels, pivoting frames, compartment bases; wiring aids of metal and also in combination with plastic, namely cable clamp strips, cable inlets, labeling strips. (511) Klasse 09: Cabinets, particularly switchgear cabinets made of metal and/or plastics, racks, hou-sings and desks, preferably for industry, installations, electronics, computers, interactive terminal systems and information transmission, also in conjunction with bracket systems, also airconditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or explosion proof; component carriers for plug-in subassemblies with electronic circuits (included in this class); signalling devices for monitoring and security of cabi-nets, particularly of switchgear cabinets; current distribution components (included in this class), particularly connector and apparatus adapters and load-breakers; devices for monitoring gas conduits, particularly gas pressure regulator stations; wiring profiled rubber clamps, current supplies namely mains parts; inserts for subassembly carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts for all the abovenamed goods. (511) Klasse 11: Apparatus for air-conditioning, particularly cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating systems, particularly for switchgear cabinets; installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets. (511) Klasse 19: Claddings of glass or plastics and also in combination with metal, namely doors, walls. (511) Klasse 20: Wiring aids of plastic and also in combination with metal, namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips. (511) Klasse 35: Professional business services and consultancy in the field of personnel management, business organization consultancy, business management assistance, business management consultancy; business information; marketing, public relations. (511) Klasse 36: Services and consultancy in the field of finances and controlling; financial management; hire-purchase financing; liasing of real estate; real estate management. (511) Klasse 42: Computer consultancy services; updating, creation and renting of programs for data processing; design of computer software; research in the fields of technology and engineering; construction planning, materials testsing; physical research. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 6/

54 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Noblesse (730) Indehaver: Verdener Keks- und Wafffelfabrik, Hans Freitag GmbH & Co. KG, 11, Siemensstrasse, D Verden, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dr. Stark & Partner Patentanwälte, 140, Moerser Strasse, D krefeld, Tyskland (511) Klasse 30: Pastry, especially long lasting bakery goods; confectionery. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 6/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AQUAMISER (730) Indehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse 38-40, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Henkel KGaA, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for use in industry; chemical water recycling preparations. (511) Klasse 09: Computer programs stored on data carries, computer software; dosing apparatus. (511) Klasse 11: Water recycling systems; water filtering apparatus; electric and electronic filtering installations for water-recycling of sewage; electric and electronic apparatus used for water recycling. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 7/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CENSORED (730) Indehaver: New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, 48, Hansestrasse, D Braunschweig, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Spitz, Klinger & Partner, Rechtanwälte 20, Bavariaring, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; products for beauty and body care; soaps; per-fumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume, eau de toilet-te, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries); nail polish; shoe polish, make-up. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, me-asuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, electronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; eye glasses and their parts, particularly sun sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; spectacle glasses; spectacle ca-ses; protective helmets, helmets visors, protective face-shields for protective hel-mets, protective gloves; bicycle speedometers; headgear for boxing, horseback ri-ding and icehockey. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; waatch straps. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); animal skins and hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, pa-rasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, outerwear for gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for ba-bies, underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fabrics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for inline-skating, skateboarding, rol-ler-skating and hockey, football and baseball, clothing and footwear for boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey. (511) Klasse 28: Games, playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class) and their parts, particularly sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and skateboarding; ski bags; special bags in order to store and transport sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-skates; protective sports equipment (included in this class), especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 7/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AMISU (730) Indehaver: New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, 48, Hansestrasse, D Braunschweig, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Spitz, Klinger & Partner GbR, 20, Bavariaring, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; products for beauty and body care; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair care substances, cosmetics; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries); nail polish; shoe polish, make-up. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, electronic data carriers of all kinds; sound carriers of all kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective goggles; spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases; protective helmets, helmet visors, protective face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle speedometers. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watchstraps. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); animal skins and hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. fortsættes 3788

55 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; outerwear for gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding; clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey; bags for skiing shoes. (511) Klasse 28: Games, playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class) and their parts, particularly sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and skateboarding; ski bags; special bags in order to store and transport sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, roller skates and ice-skates as well as in-line skates; protective sports equipment (included in this class), especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 8/2002 (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 28: Games and toys, building blocks, skateboards, toys for domestic pets, carnival masks, skittles, tables for table football, conjuring apparatus, scale model vehicles; gymnastics and sports articles (other than clothing, footwear, rugs), namely hanggliders, paragliders, kites, discuses for sports, darts, baseball gloves, knee, elbow and shoulder pads, harpoon guns, golf clubs, golf balls, gut and strings for rackets, tennis rackets, badminton rackets, squash rackets, table tennis bats, table-tennis balls, table tennis tables, tennis nets, shuttlecocks (games), ski, ski bindings, waterskis, rollerskates, ice skates, swimming webs, windsurf boards, surfboards; artificial fishing bait, fishing rods, fishing-rod reels, landing nets for anglers, fishing hooks, fishing lines, hunting and fishing lures; goods for shooting, namely targets; goods for clay pigeon shooting, including clay pigeons; fencing weapons, foils and smallwords, fencing masks; machines for physical exercises and gymnastic apparatus, namely exercisers (expanders), stationary exercise bicycles; apparatus for strengthening the abdominal muscles, including body-building benches, trampolines, running mats, rowing machines, dumbbells; billiard cues, billiard tables, billiard balls; slides; Christmas tree decorations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 8/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Ersah Tekstil Dericilik Gida Ve Insaat, sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Yenigün Mahallesi, 3/3 Sok. No:32, Bagcilar/ Istanbul, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: ADRES PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI, Alir Riza Gürcan CD, 27/4 Beyaz Apt, Merter/Istandbul, Tyrkiet (511) Klasse 25: Clothing, leather clothing, bathing suits, stockings, socks, hosiery, suspenders, belts, headgear, slippers, shoes, sports shoes, boots, shirts, head coverings (headgear), tights, collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder sashes, scarves, furs, gaberdines, gloves, vests, waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts, uniforms, jackets. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 8/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ATHLON (730) Indehaver: DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, F VILLENEUVE D`ASCQ, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: T. MARK CONSEILS,,, 31, rue Tronchet, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles and apparatus for locomotion, namely bicycles, caravans, baby strollers, pushchairs; vehicles and air transportation vehicles, namely airships, hang-gliders; vehicles and apparatus for locomotion by water, namely canoes, rowing boats, fishing vessels, sail and motor boats, launches, barges; boats'hulls, oars; bicycle stands, inner tubes for pneumatic tyres, pneumatic tyres, pumps, saddles, spokes, tubular tyres, bells, chains, pedals, rims, brakes for bicycles, mudguards, repair outfits for inner tubes; safety belts for vehicle seats, vehicle safety seats for children, vehicle covers, luggage recks, bicycle racks, ski racks for vehicles; parachutes, ski-lifts; windscreens, anti-theft devices for vehicles, oars. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, animal skins and hides, goods made thereof not included in other classes, namely trunks and suitcases, walking sticks, whips and saddlery, bags for climbers, bags for for campers, beach bags, travel bags, shopping bags, travelling sets, satchels, wallets, shoulder bags, collars for animals, muzzles, saddles, fastenings for saddles, harness; knee-pads for horses; saddle trees; horse blankets; covers for horse-saddles; halters; head-stalls; nosebags; walking stick seats; umbrellas, parasols; alpenstocks. (730) Indehaver: Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse 9, D Hannover, Tyskland (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys as well as goods manufactured from or plated with such metals (included in this class); jeweller's goods and jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather as well as goods made of such materials (included in this class); hides and pelts; suitcases; bags, bagpacks, purses, umbrellas, sunshades and walking sticks. (511) Klasse 25: Clothing, shoes, headgear, belts, women's and men's clothing, shirts, T-shirts, trousers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 9/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SECURA (730) Indehaver: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Internationaal Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6, Postbus 220, NL AE Eindhoven, Holland (511) Klasse 11: Electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; parts of the aforesaid goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 9/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VIROFLU (730) Indehaver: Berna Biotech AG, (Berna Biotech Ltd), Rehhagstrasse 79, CH-3018 Bern, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zürich, Schweiz (511) Klasse 05: Sera and vaccines. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 9/

56 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MALICE (730) Indehaver: Christian Dior Couture, 30, Avenue Montaigne, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: SABATIER MARC, 83 Avenue Foch, F Paris, Frankrig (511) Klasse 09: Optical apparatus and instruments, sunglasses, antidazzle spectacles, sports spectacles, spectacle lenses, spectacle cases, monocles, binoculars, lorgnettes, spectacle frames, frames for lorgnettes, contact lenses, cases for contact lenses, covers for telephones. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof other than for dental use; jewellery, bijouterie, charms, medals; precious stones; timepieces, chronometric instruments, cases for timepieces, watch straps. (511) Klasse 25: Clothing, belts, braces, footwear (except orthopaedic footwear), soles, heels, headwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CRITERION (730) Indehaver: Setten & Durward Limited, IXL House, Waterloo Road, Llandrindod Wells Powys LDI 6BH, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: WITHERS & ROGERS, Goldings House, 2 Hays Lane, London SE1 2HW, Storbritannien (511) Klasse 16: Ticket suspenders, drawing pins, files for holding papers, letter clips; inkstands, paper fastener, copying presses, book bindings; educational appliances, office requisites for storing of documents (except furniture) and stationer's articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DRYTEC (730) Indehaver: Metzeler Schaum GmbH, 51, Donaustrasse, D Memmingen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: N. Preissner MICHELIS & PREISSNER Patentanwalt, 1, Haimhauser-strasse, D München, Tyskland (511) Klasse 17: Flexible foam, particularly open-cell, flexible polyurethane foam, in blocks, blanks and sheets; reconstituted foam; moulded parts made of flexible foam or reconstituted foam (contained in this class). (511) Klasse 25: Shoe soles made of flexible foam or reconstituted foam, insoles made of flexible foam or reconstituted foam. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BeMusic (730) Indehaver: Alfred Jaeger GmbH Aluminiumtechnik, Karlstr. 21, D Bergneustadt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Jeck-Fleck-Hermann, Klingengasse 2, D Vaihingen/Enz, Tyskland (511) Klasse 06: Building materials made of metal, especially semimanufactured aluminium items; semi-finished articles made of metal, especially semi-finished profiles, in particular extruded aluminium profiles; transportable buildings made of metal, especially as-semblies formed from semi-finished articles, especially frames and/or supports; de-corative strips made of metal. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatuses, especially supporting structures for medical equipment, in particular monitor holders and drip-stands. (511) Klasse 20: Cabinets, especially switchgear cabinets, racks, housings and desks made of metal, especially made of aluminium, for industry, installation, electronics, computers, interactive terminal systems and data transmission and parts thereof; shelf systems made of metal; coverings made of sheet metal, especially aluminium. (511) Klasse 40: Processing of metal products, especially products made of aluminium. (591) Farvetekst: Blue, red, white, black. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Bravuris (730) Indehaver: Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse 9, D Hannover, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, Postfach 1 69, D Hannover, Tyskland (511) Klasse 12: Vehicle tires, rims, tubes and parts therefor, complete wheels, solid tires. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (730) Indehaver: Bertelsmann e-commerce Group GmbH, 14, Grosse Elbstrasse, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Lovells Boesebeck Droste, Rechtsanwälte, 8, Marstallstrasse, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 09: Apparatus for the recording, transmission, storage, processing and reproduction of data, texts, sound and images, in particular electronic communication equipment, namely electronic, optical and technical apparatus and instruments for the recording, emission, transmission, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; communication computers; magnetic data carriers; data processing equipment; optical and/or magnetic data carriers and/or digitally decodable and recordable data carriers; compact discs, floppy discs, CD- ROM, DVDs, tapes and other storage media; software; MP3 players. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. (511) Klasse 16: Printed matter. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks. (511) Klasse 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice. (511) Klasse 35: Advertising and business management; services of an electronic commerce provider, namely presentation of goods, accepting and effecting delivery instructions and invoicing for electronic ordering systems; negotiating transactions on the Internet and outside of the Internet for third parties; services of a database, in particular collection, preparation, filing, storage and calling-in of works and titles. fortsættes 3790

57 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 38: Provision of an e-commerce platform on the Internet; wireless electronic transmission of speech, data, facsimiles, images and information; voic services, services and news services; provision of access to public and private computer networks and databases; telecommunication, in particular electronic information and communication services based on data processing for unrestricted and restricted user groups; transmission of sound, images and data by all transmission media; transmission and further transmission of radio programs, also by means of wired radio, cable and satellite communications, videotext, Internet and similar technical equipment; services of an Internet gateway, namely provision of information with regards to one or more fields or topics for third parties. (511) Klasse 41: Providing of training; entertainment; education; providing of carriers of sound, image, sound/image and data for downloading by third parties. (511) Klasse 42: Computer programming; provision of computer programs in data networks, in particular on the Internet, on the World Wide Web as well as in Wireless Application Protocols; publications in data networks, namely publication of information, texts, designs and images in data networks; preparing and updating computer software; rental of computer software; establishing an internet platform for electronic commerce. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AnchorRex (730) Indehaver: Infrain AG, Markusstrasse 18, CH-8006 Zürich, Schweiz (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class, jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class, printing products, bookbinding material, photographs, stationery, instructional or teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (included in this class), printers' type, printing blocks. (511) Klasse 25: Clothing, gym and sportswear, footwear, headwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AUDILUX (730) Indehaver: Audilux N.V., Javastraat 102, NL-2585 AV The Hague, Holland (740/750) International fuldmægtig: Nederlandsch Octrooibureau, Scheveningseweg 82, Postbus 29720, NL-2502 LS The Hauge, Holland (511) Klasse 09: Software for use in connection with hearing aids for the deaf; apparatus for programming hearing aids for the deaf. (511) Klasse 10: Hearing aids for the deaf, their parts and accessories not included in other classes; accessories for the manufacture and the use of hearing aids (not included in other classes). (511) Klasse 35: Business intermediary services in the sales of hearing aids. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Mediatechnium (730) Indehaver: Welsh Development Agency, Principality House, The Friary, Cardiff CF10 3FE, Storbritannien (511) Klasse 35: Accounting; business management, business management assistance and consultancy, business research and consultancy, commercial or industrial management assistance, marketing studies, research and consultancy, publicity and public relations, rental of office machinery and equipment. (511) Klasse 36: Financial analysis; financial consultancy and valuation, financial information; financing services; estate and property management, rental of offices and industrial premises. (511) Klasse 41: Management and business management training services, arranging and conducting seminars. (511) Klasse 42: Technical research and advisory services, preparation of technological reports, legal services, intellectual property services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 10/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EVA (730) Indehaver: Famab Fachverband Messe- und Ausstellungsbau e.v., 26, Berliner Strabe, D Rheda-Wiedenbrück, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: BSM Anwaltskanzlei Breitenbach, Schaller & Michel, 56, Max-Lang-Strasse, D Leinfelden- Echterdingen, Tyskland (511) Klasse 35: Conception, planning, arrangement and organization of events for commercial and/or publicity purposes. (511) Klasse 41: Conception, planning, arrangement and organization of conferences and events for cultural, purposes, including presentation of awards; conception, planning, arrangement and organization of conferences for commercial and/or publicity purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VIVAGLOBIN (730) Indehaver: Aventis Behring GmbH, 76, Emil-von-Behring-Strasse, D Marburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Freitag & Best Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E416, D Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AEROSPACE (730) Indehaver: Breitling SA, Schlachthausstrasse 2 Case postale 1132, CH-2540 Granges, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: B.M.G. Avocats, 8c, avenue de Champel, Case postale 385, CH-1211 Genève 12, Schweiz (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/

58 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG, 2, Erwinstrasse, D Wuppertal, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Wasi Rostfrei Schaubenhandelsgesellschaft GmbH, Slamastrasse 46, A-1232 Wien, Østrig (511) Klasse 06: Goods made of stainless steel, included in this class; small items of metal hardware; screws, adjusting screws, disks, washers, distance washers (spacers), securing disks and securing rings, spring washers, springs, hoops, clamping sleeves, nails, cotter pins, holders, pins, nail pins, nuts, safety nuts, rosettes, wing nuts, toothed disks, rivets, dowels, blind rivets, threaded rods, threaded pins, threaded bolts, threaded inserts; goods made of metal (included in this class). (591) Farvetekst: Grey, black and red. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Vacansoleil C.V., Marinus van Meelweg 16, NL-5657 EN Eindhoven, Holland (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Onel B.V., Eikenweg 48/1, Postbus 94409, NL-1090 GK Amsterdam, Holland (511) Klasse 36: Financial affairs; insurance, including travel insurance; issuance of travellers' cheques; foreign exchange dealings. (511) Klasse 39: Transport of goods and passengers; services of a travel agency, namely arranging trips, journeys, cruises, excursions and guided tours; escorting of travellers; intermediary services in arranging group travel and holiday trips; rental of cars and other vehicles; travel information. (511) Klasse 42: Legal consultancy and support in the field of requesting and obtaining of visas. (511) Klasse 43: Accommodation reservation, namely reservation of rooms, caravans and tour caravans, (bungalow) tents, appartments, bungalows; arranging accommodation with or without meals. (591) Farvetekst: Blue and yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RENOZYME (730) Indehaver: Vacansoleil C.V., Marinus van Meelweg 16, NL-5657 EN Eindhoven, Holland (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Onel B.V., Eikenweg 48/1, Postbus 94409, NL-1090 GK Amsterdam, Holland (511) Klasse 36: Financial affairs; insurance, including travel insurance; issuance of travellers' cheques; foreign exchange dealings. (511) Klasse 39: Transport of goods and passengers; services of travel agency, namely arranging trips, journeys, cruises, excursions and guided tours; escorting of travellers; intermediary services in arranging group travel and holiday trips; rental of cars and other vehicles; travel information. (511) Klasse 42: Legal consultancy and support in the field of requesting and obtaining of visas. (511) Klasse 43: Accommodation reservation, namely reservation of rooms, caravans and tour caravans, (bungalow) tents, appartments, bungalows; arranging accommodation with or without meals. (591) Farvetekst: Blue and yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (730) Indehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) International fuldmægtig: R.A. Egli & Co. Patentanwälte, Horneggstrasse 4, CH-8008 Zürich, Schweiz (511) Klasse 01: Cellulase used in detergent manufacture. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: CARL ZEISS (firme), D Heidenheim, Tyskland (511) Klasse 09: Optical apparatus and instruments; microscopes and parts thereof. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BIBOP (730) Indehaver: Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co, 16, Heinrich-Schütz-Strasse, D Bad Köstritz, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Boehmert & Boehmert, 32, Hollerallee, D Bremen, Tyskland (511) Klasse 32: Beer, beverages similar to beer, beverages mixed with beer (all included in this class), ale, porter (all the aforesaid goods also in non-alcoholic, low-alcohol or alcohol-reduced form); fruit syrups and other preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages; fruit juices, fruit drinks, table waters, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/

59 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Ceské Dráhy, Státni Organizace, Nábr. L. Svobody 1222, CZ Praha 1, Polen (740/750) International fuldmægtig: Misek Václav, Hrebecská 382, CZ Bustehrad, Tjekkiet (511) Klasse 35: Assistance in operating commercial activities. (511) Klasse 36: Services of a customs agency, leasing of real estate not used for accommodation purposes, for transport of goods. (511) Klasse 38: Communication of information on transport of goods, tariffs, timetables and means of transport. (511) Klasse 39: Mediation services in connection with the transport of goods, transport of goods, services for cartage, wrapping and deposit of goods, leasing of means of transport by reail. (511) Klasse 42: Checking equipment or goods before transport. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) International fuldmægtig: JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève 17, Schweiz (511) Klasse 34: Cigarettes, raw or manufactured tobacco; smokers articles; matches. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Innovation Wood (Iwood), Grabenstrasse 28, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Felber & Partner AG, 116, Dufourstrasse, Postfach 105, CH-8034 Zürich, Schweiz (511) Klasse 19: Construction wood; non-metallic building materials; nonmetallic building panels; manufactured timber; mouldable wood; semiworked wood; timber; xylolith; wood veneers; furrings of wood; wood paving; non-metallic mouldings (for construction); building paper; non-metallic rigid pipes for construction purposes; scantlings; sawn timber; plywood; wainscotting, not of metal, non-metallic doors; door panels, not of metal; non-metallic door casings; non-metallic shuttering for concrete; non-metallic ceilings. (511) Klasse 20: Storing racks; benches (furniture); bedframes; keyboards for hanging keys; library shelves; furniture shelves; wood furniture partitions; bottle racks; stands for calculating machines; counter displays; settees; chests, not of metal; works of art of wood, wax, plaster or plastic; cask stands, not of metal; lecterns; loungers; furniture; table tops; desks, shelves; coffins; footstools; cupboards; desks (furniture); sofas; flower stands (furniture); chairs; tables; doors for furniture; funerary urns, bottle casings of wood. (511) Klasse 42: Industrial design; biological research; bacteriological research; technical research; research in mechanical engineering; intellectual property licensing; graphic arts design services; engineering; materials testing; patent exploitation; construction drafting; technical project studies; services provided by designers of packaging. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (730) Indehaver: Drayana - Trading E Marketing, S.A., Calcada da Encarnaco, No 3, Santa Luzia, P Funchal, Portugal (740/750) International fuldmægtig: Simoes, Garcia, Corte-Real & Associados-Consultores, LDA., Avenida Estados Unidos da América, 131-7' C, P Lisboa, Portugal (511) Klasse 29: Fish, fish-based foodstuffs, seafood and seafood-based foodstuffs, which are fresh, deep frozen, preserved, prepared and semiprepared, all these goods are from the Caribbean. (511) Klasse 35: Retail services for third parties; advertising services; market study and research; commercial business management, trade management, professional business consultancy, all these services relating to fish. (511) Klasse 40: Preservation and preparation of fish, fish-based foodstuffs, seafood and seafood-based foodstuffs, including consulting on preparation and conservation processes relating to these foodstuffs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/

60 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AS Negis Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Kresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Savur Sokak No: 16, Merter-Istanbul, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: Destek Patent Anonim Sirketi, Polaris Plaza, Ahi Evran Caddesi No: 1, Kat: 8, No: 39, TR Maslak- Istanbul, Tyrkiet (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ELECO (730) Indehaver: Suomen Sähkötuonti Oy, Vanha Porvoontie 229, FIN Vantaa, Finland (740/750) International fuldmægtig: Asianajotoimisto/Law office Krogerus & Pirelä Oy, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, FIN Helsinki, Finland (511) Klasse 07: Washing machines (coin-operated), washing machines (laundry), dishwashers, mixers (machines), blenders (electric for household purposes), blowing machines for extraction of dust, meat mincers, vacuum cleaners, ironing machines. (511) Klasse 08: Razors, electric or non-electric. (511) Klasse 09: Television apparatus, video recorders, audio apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, camcorders, scales. (511) Klasse 11: Tumble driers, refrigerators, freezers, cooking ranges, hoods for kitchens, microwave ovens, coffee machines, deep fryers, water kettles (electric), grills, roasters, toasters, steam boilers, waffle irons, lighting apparatus and installations, removable heating apparatus for household use, fans, removable air conditioning apparatus for household use, removable air purifying apparatus and machines for household use. (511) Klasse 35: Import-export agencies of washing machines (coinoperated), washing machines (laundry), dishwashers, mixers (machines), blenders, (electric for household purposes), blowing machines for extraction of dust, meat mincers, vacuum cleaners, ironing machines, razors, electric or non-electric, television apparatus, video recorders, audio apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, camcorders, scales, tumble driers, refrigerators, freezers, cooking ranges, hoods for kitchens, microwave ovens, coffee machines, deep fryers, water kettles (electric), grills, roasters, toasters, steam boilers, waffle irons, lighting apparatus and installations, removable heating apparatus for household use, fans, removable air conditioning apparatus for household use, removable air purifying apparatus and machines for household use. (511) Klasse 37: Repair, installation services of washing machines (coinoperated), washing machines (laundry), dishwashers, mixers (machines), blenders (electric for household purposes), blowing machines for extraction of dust, meat mincers, vacuum cleaners, ironing machines, razors, electric or non-electric, television apparatus, video recorders, audio apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, camcorders, scales, tumble driers, refrigerators, freezers, cooking ranges, hoods for kitchens, microwave ovens, coffee machines, deep fryers, water kettles (electric), grills, roasters, toasters, steam boilers, waffle irons, lighting apparatus and installations, removable heating apparatus for household use, fans, removable air conditioning apparatus for household use, removable air purifying apparatus and machines for household use. (300) Prioritetsoplysninger: Data relating to priority under the Paris Convention: Finland, , T ; class 7 priority limited to: Washing machines, dishwashers, mixers, blenders (electric for household purposes), meat mincers, vacuum cleaners, ironing machines. Class 8 priority limited to: Razors. Class 9 priority limited to: Television apparatus, video recorders, audio apparatus, DVD-players, video cameras, cameras, household scales. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MIKROPHANT (730) Indehaver: Endress + Hauser GmbH + Co. KG, Hauptstrasse 1, D Maulburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Christian Hahn, Endress + Hauser Holding GmbH Patserve, Colmarer Strasse 6, D Weil am Rhein, Tyskland (511) Klasse 09: Sensors, measuring devices; especially level measuring transmitters, level detectors, controlling devices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SOLICAP (730) Indehaver: Endress + Hauser GmbH + Co. KG, Hauptstrasse 1, D Maulburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Christian Hahn, Endress + Hauser Holding GmbH Patserve, Colmarer Strasse 6, D Weil am Rhein, Tyskland (511) Klasse 09: Measuring devices; controllers; level switches; level gauges, especially capacitive rope probes for continuous level measurement or for limit level surveillance, especially in solid materials. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PHYTAZYME (730) Indehaver: Novozymes A/S, Etablissement commercial, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) International fuldmægtig: R.A. Egli & Co Patentanwälte, 4, Horneggstrasse, CH-8008 Zurich, Schweiz (511) Klasse 01: Enzyme preparations for use in the alcohol industry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: WASH-TRONIC (730) Indehaver: HENKEL Ecolab GmbH & Co. OHG, 38-42, Reisholzer Werftstrasse, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Computer programs stored on data carriers, especially used for a data management system, computer software; dosing apparatus, electrical and electronic dosing apparatus for rinsing and cleaning agents especially used in commercial dishwashers. (511) Klasse 35: Consultancy in the field of business management and marketing, consultancy in marketing of products. (511) Klasse 42: Research in the field of computer software, computer consultancy services; updating, creation and hiring of programs for data processing; design of computer software. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/

61 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GIADA (730) Indehaver: Mastar S.A., Z.I. Les Vignes, 30, rue Albert Einstein, F Bobigny, Frankrig (511) Klasse 03: Toiletries, body creams, make-up products, eaux de toilette, perfumes. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof; objects made thereof or plated therewith (precious metals and alloys thereof) not included in other classes (except for cutlery) namely cigarette cases of precious metal, purses of precious metal, jewellery, costume jewellery, precious stones, timepieces and other chronometric instruments. (511) Klasse 16: Office leatherware namely desk mats, letter holders, covers and jackets for notepads and agendas. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods of leather and imitation leather, handbags, travelling bags and school bags, purses, wallets, coin holders, document wallets, briefcases (leatherware), beach bags, saddlery, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery. (511) Klasse 20: Leatherware goods namely jewellery cases. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, raw fibrous materials. (511) Klasse 25: Clothes, lingerie, underwear, scarves, headwear, footwear, belts. (511) Klasse 28: Games, toys, gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats), ornaments, Christmas tree decorations. (511) Klasse 34: Raw or manufactured tobacco, smokers' articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ABB Automation Technology Products Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich, Schweiz (511) Klasse 07: Machines and machine tools and their parts including automated machines and machine tools and their parts; engines (excluding those for land vehicles) and their parts; couplings and power transmission devices (excluding those for land vehicles). (511) Klasse 09: Scientific, navigational, optical, weighing, measuring, analysis, display, signalling and control apparatus, instruments and devices and parts thereof; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current and parts thereof; CD-ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; data processing apparatus and computers; microprocessors; computer software including application software, software tools; computer programs and computer data banks; electrical cables, conduits and wires; magnetic recording media; semiconductors; electronic and electric apparatus, devices and instruments, including their parts, for current production, distribution and supply; electronic and electric apparatus, devices and instruments including their parts for alternative energy production, distribution and supply; electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic and optical disks; data protection devices. (511) Klasse 11: Lighting, heating, cooling and ventilation appliances including ventilators, sanitary installations. (511) Klasse 16: Printed goods including prospectuses, brochures, manuals and technical literature. (511) Klasse 17: Insulation materials. (511) Klasse 35: Advertising; public relations; dissemination of advertisements; business management consulting; business inquiries; business organisation and management consulting; television advertising; publication of advertising texts; marketing; market study; distribution of advertising materials; data administration using computers; systemisation of data in computer databanks; compilation of information into computer databases; business information,; sales promotion. (511) Klasse 36: Financial operations and financial consulting; project financing. (511) Klasse 37: Construction; repairs; installation work including consulting in this field; maintenance, commissioning and preservation services; installation, activation, maintenance and repair of computer hardware and of office equipment; installation, mainteneance and repair of machines; interference suppression in electrical installations; pipeline construction and maintenance; underwater construction, consulting concerning all the above services (with the exception of construction and underwater construction). (511) Klasse 38: Telecommunications; provision of access to computer programs within data networks; providing access to computer data banks; providing access to data networks, in particular to global computer networks, forums on the global computing network, the world wide web and to computer server services, transfer of data in particular by internal and global computer networks; press agencies; transmission of messages; computeraided transmission of messages and images; electronic message transmission; consulting concerning all the above services. (511) Klasse 39: Transport; energy and electricity distribution; water distribution; packaging and storage of goods; consulting concerning all the above services. (511) Klasse 40: Energy production; processing of waste; processing of oil; air conditioning; air purification; air deodorising; processing of metals; recycling of waste and refuse; paper processing; refining; water processing; rental of generators; processing of fabrics and textiles and consulting concerning all the above services; printing work; sorting of waste and recyclable materials; consulting concerning all the above services. (511) Klasse 41: Education, training, sports and cultural activities; organisation and conducting of seminars; use of online non-downloadable electronic computer programs, more particularly by means of global computer networks and the world wide web; consulting concerning all the above services. (511) Klasse 42: Provision of technical support and information on the use of computers, data-processing equipment, computer software and computer networks by means of on-line connections to a computer data bank or via computer networks; computer programming, computer software updates; performance of chemical analyses; analysis for oil research; oil prospecting; surveillance (monitoring) of oil drilling; advice on protecting the environment; completion of assessments for oil research; carrying out appraisals concerning oil deposits; construction and underwater construction consulting; architecture; research in the field of chemistry; computer software design, industrial designer services; physical research; research in the field of chemistry; physicist services; computer consultancy; reconstitution of databases; maintenance of computer software; computer systems analyses; research and development of new products; research in the field of machine construction and engineering; technical appraisals; engineering work including engineers' consulting; construction drafting; technical project studies and related consulting; provision or rental of data banks; rental of computer software and of data processing apparatus; software development; services by engineers specialised in network technology; industrial and scientific research and consulting in the field of network technology. (511) Klasse 43: Rental of transportable buildings. (511) Klasse 44: Rental of sanitation facilities; pharmacy consulting. (511) Klasse 45: Security consulting. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Better Bodies Brands AB, Flygfältsgatan 16, S Skarpnäck, Sverige (511) Klasse 05: Vitamin, protein, mineral and carbohydrate supplements. (511) Klasse 25: Clothes and shoes. (511) Klasse 28: Weight lifting equipment, workout belt, workout gloves. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/

62 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BODY TOUCH (730) Indehaver: DIM S.A., 2, Rue Nicéphore Niepce, F Autun, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Alison C. Rezac, 49, avenue Franklin D. Roosenvelt,, F Paris,, Frankrig (511) Klasse 25: Clothing; underwear, body linen, stockings, tights, socks; footwear (excluding orthopedic footwear); headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DIM BEAUTIFUL PEOPLE (730) Indehaver: DIM S.A., 2, Rue Nicéphore Niepce, F Autun, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Alison C. Rezac, 49, avenue Franklin D. Roosenvelt,, F Paris,, Frankrig (511) Klasse 03: Soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, toiletries, hari lotions; dentifrices. (511) Klasse 09: Optical apparatus and instruments, spectacles, spectacle frames, spectacle cases, sunglasses. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather; goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products for which they are intended, gloves and belts); handbags, traveling bags and school bags, trunks and suitcases; harness articles; animal skins and hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DEDRIVE (730) Indehaver: Demag Cranes & Components GmbH, Ruhrstrasse 28, D Wetter, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Post Box Office , D München, Tyskland (511) Klasse 07: Electrotechnical machines for materials handling and lifting, electric drives and motors (included in this class), in particular electric motors, geared motors and brake motors, geared motors with integrated frequency converters, gears and moving mechanisms with the aforementioned motors (included in this class). (511) Klasse 09: Electric and electronic devices for the conversion of electric current, frequency or voltage and for the open and closed-loop control of the aforementioned motors. (511) Klasse 12: Electric drives and motors for land vehicles, in particular electric motors, geared motors and brake motors; gears and chassis frames with the aforementioned motors for land vehicles. (511) Klasse 37: Fitting, repair and maintenance of the goods mentioned in classes 7, 9 and 12. (511) Klasse 42: Engineering services in the field of electrical engineering, in particular of electric drive technology for the goods mentioned in classes 7, 9 and 12. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MOBADIOL (730) Indehaver: BIOFARMA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical products for human use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (730) Indehaver: Maurer Motorsport GmbH, Obermatten 15, CH-5742 Kölliken, Schweiz (511) Klasse 12: Luxury motor homes; vehicles for leisure activities; articulated trailers for caravans; cutom-made luxury motor cars. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MY SCHINDLER (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: INVENTIO AG, Seestrasse 55, CH Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 38: Access to a computer network, databases and to websites. (511) Klasse 42: Leasing of access time to computer networks, databases and to websites. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/

63 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PLUG & STAY (730) Indehaver: FRANCE TELECOM, 6, place d'alleray, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: INLEX CONSEIL, 68 rue Pierre Charron, F Paris, Frankrig (511) Klasse 09: Fixed and wireless telephone appliances, transmitters, receivers; answering machines, equipment for fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated telephones; satellite telecommunications terminals; apparatus for satellite paging; apparatus for satellite radiotelephony; telecommunications installations, namely radiotelephone terminals and satellite telephony towers; telephone telecommunications satellites; telephone cards with units of credit (used for satellite telephones); telephone switches. (511) Klasse 16: Journals, books, magazines, prospectuses and manuals, all these goods relating to mobile telephony via satellite; photographs, stationery, plastic materials for packaging, namely plastic bags, sachets, films and sheets for packaging purposes, posters; stickers (stationery); paper and cardboard articles, catalogues relating to mobile telephony via satellite; paper and cardboard packaging; signboards of paper or cardboard; notebooks; charts; printed timetables; bookbinding material, bookbindings; postage stamps; printing blocks; calendars (not advertising); images, prints (not for advertising purposes); printers' type. (511) Klasse 35: Satellite telephone and mobile telephone subscription services; subscription services for a paging network via satellite; flat-rate satellite telephone subscription services. (511) Klasse 38: Fixed and wireless telephone communications services via satellite; transfer services for satellite fixed and wireless telephone calls; call forwarding services, answerphone services, directory enquiries, all these services relating to satellite telephony and being neither for advertising nor for marketing of files; data transmission services, namely high bit-rate transmission (batch transmission) for public network operators and companies, all these services relating to satellite telephony and excluding advertising or commercial use of associated data and files; satellite transmission (telephone); mobile telephone communication services via satellite; rental of telephone apparatus, mobile telephones via satellite; satellite telecommunications services (telephone); technical administration and supervision of telecommunications networks, namely satellite telephony. (511) Klasse 42: Development (design) of telecommunications systems, namely satellite mobile telephony systems; technical expertise, consultation and advice in the field of satellite telephone telecommunications; engineering and administration (programming) of satellite telephone telecommunications networks; engineering for implementation of satellite telephone telecommunications terminals; development (design) of software for satellite telephone telecommunications; technical counselling concerning choice and implementation of satellite telephone telecommunications equipment. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SOUTH BANK (730) Indehaver: Multi Fashion Holding B.V., Benjamin Franklinstraat 8, NL-8013 NL Zwolle, Holland (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Jimmy key (730) Indehaver: Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret, Anonim Sirketi, Sokak No. 11,10014, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Cigli-Izmir, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: Destek Patent Anonim Sirketi, Polaris Plaza, Ahi Evran Caddesi No: 1, Kat: 8, No: 39, TR Maslak- Istanbul, Tyrkiet (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AXE SPEED (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 03: Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower use, including mousse and gel; preshave and aftershave preparations; perfumery, essential oils, cosmetics, hair cosmetics; cosmetic products for skin care; antiperspirants and deodorants for personal use; hand-washing products for laundry use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PUSSEL (730) Indehaver: MalacoLeaf Aktiebolag, S Malmö, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Stockholms Patentbyrå Zacco AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 30: Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including pies made of meat), pastry and confectionery, including chocolates and sweets; non-medical throat lozenges; desserts and puddings; ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad dressings, spices, ice; snack products in the form of popcorn and corn crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 12/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MARY MAGDALENE (730) Indehaver: David Austin Roses Limited, Bowling Green Lane, ALBRIGHTON, Wolverhampton WV7 3HB, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: J.W. de Groot, 221, Keizersgracht, NL-1016 DV Amsterdam, Holland (511) Klasse 31: Living plants and parts thereof. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/

64 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VISACOM (730) Indehaver: Vitra Patente AG, CH-4132 Muttenz, Schweiz (511) Klasse 20: Furniture, in particular chairs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ETHALAS (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DUNKIN JELLY ROLL (730) Indehaver: Growseed Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494 Schaan (Liechtenstein), Liechtenstein (511) Klasse 30: Chewing gum, bubble gum, all kinds of sweets. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EXTRA II Beauty (730) Indehaver: Wilkinson Sword GmbH, Schützenstraße 110, D Solingen, Tyskland (511) Klasse 08: Razors and razor blades. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DIATO (730) Indehaver: Diato Diamantwerkzeugentwicklung- und, Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Brunnwiesenstrasse 9, D Ostfildern, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Walther Jackisch & Partner Patentanwälte, Menzelstrasse 40, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 07: Bonded cutting materials, namely diamond grain and cubic boron nitride (cbn) for use in machine tools; honing strips as parts of mechanical honing tools; deburring tools, grinding tools and honing tools as machine tools. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EURODOCK (730) Indehaver: Eurodock, 261, rue de l'industrie, F Jassans Riottier, Frankrig (511) Klasse 06: Metallic construction materials and non-electrical locksmithing articles. (511) Klasse 07: Machine tools. (511) Klasse 12: Brake shoes for vehicles. (511) Klasse 37: Warehouse construction and repair. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: WALLSCANNER D-TECT 100 (730) Indehaver: Robert Bosch GmbH, Wernerstraße 1, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Robert Bosch GmbH, Wernerstraße 1, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 09: Devices for detecting and locating concealed materials and objects in walls, floors, ceilings, roofs and structures of buildings. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: R-Tec (730) Indehaver: Robert Bosch GmbH, Wernerstraße 1, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 07: Insert tools as accessories for power tools. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (730) Indehaver: Les Laboratoires Servier, 22, rue Garnier, F Neuillysur-Seine, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical products. (591) Farvetekst: Pantone n 474 shade. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CONTANT - YOUR MONEY COUNTS (730) Indehaver: Contant Oy, Yliopistonkatu 30, FIN Turku, Finland (740/750) International fuldmægtig: Heinonen & Co, Attorneys-at-law, Ltd, P.O.Box 671, FIN-00101Helsinki, Finland (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/

65 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MOBIGUARD (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Cardo Door AB, Roskildevägen 1B, S Malmö, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Cegumark AB, Hans Cederbom, Leif Gustafsson, Nils-Erik Folemark, Annika Bergentall, Peter Burö, Bengt Rosander, Box 53047, SE Göteborg, Sverige (511) Klasse 09: Electrical apparatus for monitoring an remote control and parts and components included in this class. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RBMS (730) Indehaver: Trilog Holding AG, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfäffikon SZ, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: J. Martin Pulver Rechtsanwalt, Uraniastrasse 18, CH Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Software, recorded computer programs. (511) Klasse 41: Training in the field of software and recorded operating programs (for computers). (511) Klasse 42: Development and maintenance of software and recorded computer operating programs; leasing and licensing of software and recorded computer operating programs; consulting services in the field of software and recorded computer operating programs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Chambre Syndicale Des Ceramistes Et Ateliers D'Art De France, 4, Passage Roux, F Paris, Frankrig (740/750) International 3 rue de Provence, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 16: Printed products, printed material, folders, prospectuses, pamphlets, booklets, journals, periodicals, reviews, magazines, books, encyclopaedias, guides, brochures, catalogues. (511) Klasse 21: Non-electrical household or kitchen utensils and receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith), unworked or semiworked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, namely candlesticks, not of precious metal, non-paper cachepots, figurines of porcelain, glass or terracotta, vases, not of precious metal, tableware not of precious metal, glasses (vessels), non-metallic flasks, door-handles of porcelain, pottery. (511) Klasse 38: Telecommunications, communications via computer or data communications terminals, communications via multinational telecommunication networks, transmission of sounds, images, data, text, messages, including computer-assisted transmission, information on telecommunications, the above services consultable or available via data communications or on global telecommunications networks such as the Internet. (591) Farvetekst: Colours. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (730) Indehaver: Schleicher & Schuell GmbH, Grimsehlstrasse 23, D-W Einbeck, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Luderschmidt, Schüler & Partner, 4, John-F.-Kennedy-Strasse, D Wiesbaden, Tyskland (511) Klasse 02: Painting pads, oil painting pads, pastel painting pads, artists' paints. (511) Klasse 16: Water-colouring pads, sketch pads, pads for studies, sketches and layouts, linocut pads, graph pads, sheets of artists' paper coloured papers in form of sheets, serviettes made of tissue paper, wrapping paper made of tissue paper, hand-made papers, paint brushes, white and coloured painting and drawing papers, mould-made papers. (511) Klasse 27: Wallpapers (except for those made of textile materials). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NU-KLAD (730) Indehaver: Ameron b.v., J.F.Kennedylaan 7, NL-4191 MZ Geldermalsen, Holland (740/750) International fuldmægtig: Office Kirkpatrick S.A., 32 Avenue Wolfers, B-1310 La Hulpe, Belgien (511) Klasse 01: Chemical products for industrial use, in particular surfacing layers for floors made of synthetic resins and solvents for such surfacing layers. (511) Klasse 17: Packing and insulating materials for floors and walls. (511) Klasse 19: Building materials, in particular surfacing layers made of epoxy resins for floors and walls; cements and synthetic resins used for floor coverings; panels and other surfaces made of plastic materials for floors and walls. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PEPHA (730) Indehaver: Pentapharm AG, Engelgasse 109, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Zimmerli, Wagner & Partner AG, Löwenstrasse 19, Postfach, CH-8021 Zürich, Schweiz (511) Klasse 01: Chemical products for industrial use, namely agents for industrial use. (511) Klasse 03: Cosmetics, namely beauty care products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/

66 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PALIMBRO (730) Indehaver: Automobiles Peugeot (Société Anonyme), 75, Avenue de la Grande Armée, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Madame F. Bouet, PSA Peugeot Citröen, DINQ/DRIA/PPIQ/BPI, Route de Gisy, F Velizy Villacoublay Cedes, Frankrig (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, products made of these materials (not included in other classes) namely: travel bags, handbags, hanging clothes' covers; leather (imitation leather), artificial leather, all these goods for the automotive industry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (730) Indehaver: Ahold Retail Services AG,, 8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Meisser & Partner, Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters, Schweiz (511) Klasse 08: Hand tools and implements; cutlery; side arms; razors; can openers (non-electric); manicure and pedicure sets. (511) Klasse 16: Paper, writing paper, wrapping paper, paper packaging materials, filter paper, toilet paper, envelopes, cardboard and goods made thereof (included in this class); printed matter, newspapers, reviews, periodicals, books, notebooks, calendars, bookbinding material; photographs, postcards, stationery, pencils, colour pencils, pens, fountain pens, inks, drawing instruments, drawing materials, adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture), rubber erasers, rulers, erasing products, staplers (office requisites), paper shredders (for office use), mimeograph machines; teaching materials (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); paper bags, plastic bags; type (letters), printing blocks; albums, non-textile labels. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather as well as goods made thereof included in this class; animal skins and hides, furs; travelling trunks, trunks, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses for horses and saddlery; unfitted vanity cases, collars for animals; beach bags. (511) Klasse 21: Household and kitchen utensils and containers, combs and sponges; brushes; brushware materials; cleaning materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except building glass); glassware, porcelain and earthenware included in this class; tubs; cloths; cleaning cloths. (511) Klasse 24: Textile fabrics; bed and table linen; curtains, bedding, wall hangings, mosquito nets of textile materials; textile products included in this class; bed and table covers. (511) Klasse 25: Clothing, menswear, ready-to-wear clothing for women, clothing for children, clothing for babies, clothing for youth; swimwear, underwear, lingerie, socks, pantyhose; shoes, headwear. (511) Klasse 28: Playing cards. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PEUGEOT STREET WAGON (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Culture by Tabac Olympic Fire (730) Indehaver: Mäurer + Wirts GmbH & Co. KG, 120,Zweifaller Strasse, D Stolberg, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring, and abrasive preparations; soaps; cosmetics; perfumery, essential oils; dentifrices; hair lotions. (511) Klasse 14: Jewellery; precious stones; horological and other chronometric instruments. (511) Klasse 25: Clothing; shoes; slippers; headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SHEER TEMPTATION (730) Indehaver: Coty B.V., 147, Oudeweg, NL-2031 CC Haarlem, Holland (740/750) International fuldmægtig: Oppenheimer Wolff & Donnelly LLP, 240, Avenue Louise, B.P. 5, B-1050 BRUXELLES, Belgien (511) Klasse 03: Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: QUINTESS (730) Indehaver: Bongrain S.A. (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), 42, rue Rieussec, F Viroflay, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: SB ALLIANCE Direction Juridique, 42, rue Rieussec, F VIROFLAY, Frankrig (511) Klasse 29: Milk, cheeses and dairy products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (730) Indehaver: Automobiles Peugeot (Société Anonyme), 75, Avenue de la Grande Armée, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Madame F. Bouet, PSA Peugeot Citröen, DINQ/DRIA/PPIQ/BPI, Route de Gisy, F Velizy Villacoublay Cedes, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components namely: engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspension shock absorbers, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 13/

67 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Tubi Style S.R.L., Via Viazza- secondo tronco 119/121, I Fiorano Modenese - Franzione, Ubersetto (Modena), Italien (740/750) International fuldmægtig: GUERZONI DONATELLA, C/O GIDIEMME S.R.L., 474/M, Via Giardini, I Modena, Italien (511) Klasse 07: Exhaust pipes, silencers, exhaust manifolds. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials; printed matter; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; posters, magazines, journals; plastic materials for packaging; instructional and teaching material. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, unprocessed artificial resins in the form of liquid, powders, pastes or granulates as well as in the form of foils, sheets, bars or rods; adhesives used in industry; additives for cement and concrete; solvents for lacquers. (511) Klasse 02: Raw natural resins, paints, varnishes, lacquers, solvents for paints, wallpaper removing preparations, primers for adhesive and paint surfaces; stoppers, also in the form of putties, fillers and paints as well as for smoothing paint and adhesive surfaces; preparations for the protection of wood and for impregnating purposes, materials and products (included in this class) for preparation of walls and facades for plastering, paints for impregnating purposes. (511) Klasse 07: Machine tools, especially electric and non-electric dosing and application apparatus for adhesives and paints as well as for removing old lacquers and paints. (511) Klasse 08: Spatulas. (511) Klasse 16: Adhesives for do-it-yourself purposes; paint brushes. (511) Klasse 17: Preparations for heat insulating and insulating purposes, jointing compounds, joint putties, jointing foams. (511) Klasse 19: Building materials, including insulatory building materials; building materials, including building materials consisting of soundproofing and insulating layers; cement, concrete, mortar, plaster. (591) Farvetekst: Purple, white, red. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (730) Indehaver: Avance Diffusion, Rue des Abattoirs, BP 182, F Le Creusot Cedex, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET A. BAROIS, 63, avenue Raymond Poincaré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 25: Clothing, footwear (except orthopaedic footwear), headwear. (591) Farvetekst: Colours. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SONETT (730) Indehaver: Sonett Vermögensverwaltung GmbH, Ziegeleiweg 5, D Deggenhausertal, Tyskland (511) Klasse 03: Washing and cleaning agents for household and industrial use, washing detergents, bleaching, softener, woolwash and woolcare products, laundry rinse; spot removers; scouring and fat-dissolving preparations; decalcifier; washing up detergents for household and industrial use, washing up liquid, dishwasher detergent, clear rinse; regenerating salt; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics and body care; dentifrices. (511) Klasse 05: Disinfectants for household and industrial use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: WICPRO (730) Indehaver: WICONA Bausysteme GmbH, Söflinger Straße 70, D Ulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Fay u. Dr. Dziewior, Postfach 17 67, D Ulm, Tyskland (511) Klasse 07: Metal-, wood-, plastics-working machines, machine tools, drilling machines, milling machines, cutting machines, jointing machines, mounting machines and assembly machines for metallic, wooden or plastic (building) components, stamping punches, blanking presses. (511) Klasse 08: Hand tools (hand operated), hand operated implements for the building industry, ustensils for the assembly of frames and armatures, utensils for the assembly or installation of windows, doors, frames and facades in or at buildings; drills, drilling jigs, milling cutters, milling jigs, punching dies, knives. (511) Klasse 09: Measuring instruments, dosing devices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/

68 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: A. de Fussigny SA, 23, place Jean Monnet, F Cognac, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET REGIMBEAU, 20, rue de chazelles, F PARIS cedex 17, Frankrig (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer). (500) Bemærkninger: The mark is three-dimensional. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (511) Klasse 25: Ready-made clothing for women, men and children, footwear (except orthopaedic footwear) and headwear. (511) Klasse 28: Games, toys, gymnastics and sports goods not included in other classes; Christmas tree decorations. (511) Klasse 41: Education, training, leisure and entertainment services; sports and cultural activity services. (300) Prioritetsoplysninger: ES Spanien Priority number relates to class 6, ES Spanien priority number relates to class 14, ES Spanien priority number relates to class 16, ES Spanien priority number relates to class 18, ES Spanien priority number relates to class 25, ES Spanien priority number relates to class 28, ES Spanien priority number relates to class 41. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Excmo, Ayuntamiento de Jerex De La Frontera, C/. Consistorio, 15, E Jerez De La Frontera (Cadiz), Spanien (740/750) International fuldmægtig: ANGEL DAVILA BAZ, C/Goya n 11, E MADRID, Spanien (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electrical metal cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of metal; strong boxes; goods of common metals not included in other classes; ores. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chronometric instruments. (511) Klasse 16: Paper, card, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printers' goods; publications; books, magazines, newspapers and periodicals; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. (730) Indehaver: Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen natureplus e.v., Kleppergasse 3, D Neckargemünd, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Anwaltskanzler RA, Joachim Amann, Kandelstrasse 47, D Emmendingen, Tyskland (511) Klasse 38: Provision of digital data for retrieval via telecommunication lines and internal and external networks. (511) Klasse 41: Organizational and execution of seminars; issue of publications, especially magazines, papers, books, brochures, also by means of electronic media. (511) Klasse 42: Consulting regarding environmental protection; services of an engineer, chemical engineer, physicist, especially counselling, inspections, evaluations, expert valuations, examinations, monitoring and certification in the area of environmental protection, power engineering and heat technology, especially with respect to building materials for buildings; compilation of programs (definition of the contents of a standard) for the measurement of quality standards and the execution of certification of quality standards; services of a chemical laboratory and an organizational unit for certification; granting of licences for industrial property rights; leasing of access time to databases (computer services). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/

69 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Energy Booster (730) Indehaver: PHARMEDICA GmbH, An der Alten Ziegelei 18, D Münster, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Strych, Liedl, Müller, Brehm, 65, Albert-Rosshaupter-Strasse, D München, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; supplement feed and feed supplements, each adapted for medical use; protein concentrates, vitamin concentrates, mineral substances and trace elements, electrolyte preparations, all as feed supplements for medical use; a paste-like preparation (for administration by means of a mouth injection device) for stabilisation of performance including glucose, DL-methionine, L-lysine, vitamins, trace elements, potassium chloride and magnesium gluconate; all the above mentioned goods especially for large animals such as horses, camels, cattle, pork and other farm animals, as well as for small animals such as cats and dogs; mineral additional feed. (511) Klasse 31: Foodstuffs for animals; mixed fodder, strengthening fodder, growth fodder, mineral salt fodder, feed supplements, supplement feed, all the above mentioned goods especially for large animals such as horses, camels, cattle, pork and other farm animals, as well as for small animals such as cats and dogs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VacMobil (730) Indehaver: Ipsen International GmbH, Flutstrasse 78, D Kleve, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte, 70, Kaiser-Friedrich-Ring, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 11: Vacuum and atmospheric furnaces and their parts for the heat treatment of metal materials. (511) Klasse 12: Vacuum chambers that can be conveyed on attached moveable platforms, with internal and external loading apparatus for the transport of workpieces, as part of heat treatment systems. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Paolo Corazzi Fibre S.r.l., Via Paolo Corazzi 2, I Cremona, Italien (740/750) International fuldmægtig: Manzoni & Manzoni S.r.l., P.le Arnaldo 2, I Brescia, Italien (511) Klasse 21: Sponges and abrasive fibres for household and industrial use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DUCKFISH (730) Indehaver: Skjelland Group AS, P.O. Box 580 Sentrum, N-3101 Tønsberg, Norge (740/750) International fuldmægtig: Bryn & Aarflot AS, P.O. Box 449 Sentrum, N-0104 Oslo, Norge (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Nonogawa Shoji, Ltd., 5-24, Marunouchi 3-chome, Nakaku, Nagoya-shi, Aichi , Japan (740/750) International fuldmægtig: Yoshichika Inoue, Mitsui-Sumitomo Bank Building 7F, , Nishiki, Nakaku, Nagoya-shi, Aichi , Japan (511) Klasse 03: Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and fragrances. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SCHINDLER ID (730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, 13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: INVENTIO AG, Seestrasse 55, CH Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 07: Lifts, escalators, moving walkways. (511) Klasse 09: Command devices for lift operations, screens, data recording and control apparatus (data processing apparatus), apparatus for reception, recording, transmission, transformation, output and reproduction of data, languages, texts, signals, sounds and images including multimedia appliances, data storage devices; software (included in this class); all the aforesaid products for lifts, escalators and conveying belts. (511) Klasse 35: Compiling, systematisation and supplying of multimedia contents for advertising and sales purposes. (511) Klasse 38: Provision of access to multimedia contents; transmission of data from a databank, dissemination and transmission of multimedia contents. (511) Klasse 45: Property security services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TROGG (730) Indehaver: Solihin Hoeppner, Whitebank Farm Cottage Methven, Perthshire PHI 3QU, Scotland, Storbritannien (511) Klasse 14: Decorative items, artistic products and objet d'art made from semi precious and precious stones. (511) Klasse 19: Carvings of stone, works of art of stone, concrete or marble, decorative articles (other than badges) made of stone. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 14/

70 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ICRC (730) Indehaver: Comité international de la Croix-Rouge, 19, Avenue de la Paix, CH-1202 Genéve, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Micheli & Cie, 122, rue de Genève Case postale 61, CH-1226 Thônex, Schweiz (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs; orthopedic articles; suture materials. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 16: Paper, card, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; posters, cards, business cards, writing paper; publications, newspapers, books, printed matter, identificationdocuments; photographs; printed products; adhesives for stationery; instructional or teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials for packaging included in this class. (511) Klasse 22: Tents, tarpaulins, mail bags for transport and storage of materials in bulk and bags for packaging made of textile materials. (511) Klasse 24: Facrics and textile goods (included in this class; flags not of paper. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 35: Advertising; business management consultancy, human resources consultancy; personnel recruitment; publishing of advertising texts; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter; office tasks; processing of public and private data; collection and systematisation of information into a data bank; compilation and processing of data and information via global electronic networks (the internet); public relations; information on administrative management hospital establishments. (511) Klasse 38: Telecommunications; message services; providing access to a data banks in order to download information using electronic media (the Internet); communication services including transmission, distributing and broadcasting of audio and video via computer networks (the Internet). (511) Klasse 39: Transport of goods and passengers; ambulance transport; freighting; distribution, warehousing and packaging of goods; mail, newspaper and parcel delivery; water distribution and supply; distribution of energy; storing data media, rescue operations; vehicle breakdown services; information and professional consulting services for transport. (511) Klasse 41: Education and training, particularly in connection with international law and humanitarian law, in the field of medicine and hospital establishments; teaching and courses by correspondence; training in the agricultural, veterinary and sanitary sectors; organisation and conducting of conventions, seminars, symposia, organisation of colloquiums and conferences; compilation of radio and television programmes; theatre shows; film production; book publishing; videotaping; mobile library services; entertainment; arrangement of cultural and sports events. (511) Klasse 42: Legal research; legal aid services; computer programming; consulting in design, programming, installation and maintenance of computer databases, computer database servers, provider centres for access to computer or data transmission networks; leasing access time to a database and data bank server centres via global computer networks (the Internet); computer programming in connection with providing search engines and hyperlinks for consulting data and information via global networks; information services in the field of humanitarian law which can be activated online; website maintenance for third parties; professional consulting in connection with technical development and environmental protection; information on international law and humanitarian law. (511) Klasse 43: Temporary accommodation services. (511) Klasse 44: Medical assistance services; first-aid services; medical and surgical treatment; orthopaedic treatment; placement of prostheses; assistance services in the agricultural, veterinary and sanitary sectors; information on the agricultural, veterinary and sanitary sectors; professional consulting in sanitary and pharmacy assistance; information services in the field of medicine which can be activated online; medical information. (511) Klasse 45: Missing persons inquiry and research services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: RFSU AB, P.O.Box 12128, SE Stockholm, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Ludwig Brann, Patentbyrå AB, P.O. Box 17192, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 10: Condoms. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DIAGOTCHI (730) Indehaver: Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse, CH-3414 Oberburg, Schweiz (511) Klasse 10: Medical and veterinary apparatus and instruments, in particular portable apparatus for measuring and displaying glycaemia values and accessories (511) Klasse 28: Portable apparatus for recreational use for progressively analysing and displaying measured glycaemia values. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

71 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: N.V. Toyota Motor Europe, Marketing & Engineering S.A., Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruxelles, Belgien (740/750) International fuldmægtig: K.O.B. N.V., 31c, Kennedypark, B KORTRIJK, Belgien (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs. (511) Klasse 35: Advertising and publicity promotion; organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; shop-window dressing; business organization and management consultancy. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (730) Indehaver: Fondation Qualité Fleurier, Rue du Temple 8c, Bureau Communal, CH-2114 Fleurier, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Francois Knoepfler, Serre 4/Gare 10, Case Postale 2416, CH-2001 Neuchâtel, Schweiz (511) Klasse 14: Watches, in particular as jewellery and bijouterie articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FQ (730) Indehaver: Fondation Qualité Fleurier, Rue du Temple 8c, Bureau Communal, CH-2114 Fleurier, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Francois Knoepfler, Serre 4/Gare 10, Case Postale 2416, CH-2001 Neuchâtel, Schweiz (511) Klasse 14: Watches, in particular as jeweller and bijouterie articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (730) Indehaver: Fondation Qualité Fleurier, Rue du Temple 8c, Bureau Communal, CH-2114 Fleurier, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Francois Knoepfler, Serre 4/Gare 10, Case Postale 2416, CH-2001 Neuchâtel, Schweiz (511) Klasse 14: Watches, in particular as jewellery and bijouterie articles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ELLIPSIS (730) Indehaver: Movado Watch Company S.A., 8, Bettlachstrasse, CH Grenchen, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Troller Hitz Troller & Partner Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2 Postfach, CH-6002 Luzern, Schweiz (511) Klasse 14: Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns, watch hands, clocks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

72 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); fertilizers. (511) Klasse 05: Preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides, herbicides, fungicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PEOGEOT X LINE (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme), 75, Avenue de la Grande Armée, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: PSA Peugeot Citroën, Madame Francoise Bouet, DINQ/DRIA/PPIQ/BPI, Route de Gisy, F Velizy Villacoublay Cedex, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, shock absorbers, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski holders, spoilers, sunroofs, window panes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (730) Indehaver: Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St. James's Street, London SW1A 1EF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Batmark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (511) Klasse 34: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco, tobacco and tobacco products. (591) Farvetekst: Burgundy, silver and white (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St. James's Street, London SW1A 1EF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Batmark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (511) Klasse 34: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco, tobacco and tobacco products (591) Farvetekst: Burgundy, silver (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (730) Indehaver: Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St. James's Street, London SW1A 1EF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Batmark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (511) Klasse 34: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco, tobacco and tobacco products. (591) Farvetekst: Burgundy, silver (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

73 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KLÜBERCAST (730) Indehaver: Klüber Lubrication München KG, 7, Geisenhausenerstrasse, D München, Tyskland (511) Klasse 04: Technical oils and greases; lubricants. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (730) Indehaver: Primavera Life, Am. Fichtenholz 5, D-87477, Sulzberg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Peter Barz, Kaiserplatz 2, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Essentail oils; perfumery; cosmetics; soaps; hair lotions; perfumes and odour-generating preparations; perfumed articles, namely scented wood scented cushions and scented stones, included in this class. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances; food supplements; medical herbs and roots; plant extracts; all aforementioned substances included in this class. (511) Klasse 21: Lamps for fragrances; scenting lamps, perfume burners, particularly made from ceramic, metal, glass or stone, included in this class. (591) Farvetekst: Gold, green, yellow, orange, brown, beige. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: KremEzzat Getränkeproduktion GmbH, 14/40, Johannesgasse, A-101 Wien, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Siemer, Siegl, Füreder & partner, Rechtanwälte 10, Dominikanerbastei, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 32: Mineral and aerated water and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruits juices; syrups and other preparations for making beverages; energy drinks; naturally aerated drinks. (591) Farvetekst: Light-blue, pink (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 129. årgang. 2008-09-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 997 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 123. årgang. 2002-07-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3055 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 52. 121. årgang. 2000-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4071 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 37. 120. årgang. 1999-09-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2141 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 120. årgang. 1999-09-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2069 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere