Internet Protokollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet Protokollen"

Transkript

1 Internet Protokollen Internet Protokollen definerer et data leveringssystem hvori afsender og modtager maskinen ikke nødvendigvis er direkte forbundet. IP deler data op i pakker af en given størrelse, som så sendes til modtager maskinen via netværket. Disse individuelle pakker af data (ofte kaldet ``datagrammer'') er routet igennem forskellige maskiner på Internettet til destinations netværket og modtager maskinen. Et særligt sæt af data, som f.eks. en fil, kan blive delt op i flere datagrammer, som sendes separat. Et datagram indeholder en header information og et data segment. Headeren indeholder information omkring routning og afvikling af datagrammet. Datagrammer kan yderligere fragmenteres i mindre dele, afhængig af de fysiske specifikationer af netværket de løber igennem. For eksempel, når en gateway sender et datagram til et netværk som ikke kan modtage datagrammet som en enkelt pakke, skal datagrammet deles op i pakker som er små nok til transmissionen. Datagram fragmentets headere indeholder den nødvendige information til igen at kunne samle fragmenterne i det komplette datagram. Fragment ankommer ikke nødvendigvis i den rette rækkefølge; software modulet der har implementeret IP protokollen på modtager maskinen skal samle fragmenterne i det originale datagram. hvis fragmenter tabes, vil hele datagrammet blive kasseret. IP adressen identificerer og adskiller din maskine fra alle andre i netværket. den indeholder et sæt af 32-bit binære numre som normalt vises som fire oktets udtrykt i decimal og separeret i afsnit. Du skal have en unik IP adresse for hver maskine i dit netværk. ydermere, hvis din maskine fungerer som server der router til et andet netværk, indeholder det to eller flere netværks kort og hører til to eller flere netværk. I dette tilfælde skal du tildele hvert netkort en unik IP adresse i det rette netværk. BEMÆRK: IP adressen adskiller sig fra en MAC (Media Access Control) adresse ved at den er konfigurerbar. MAC adresse er en 6-byte adresse der er unique for hvert fysisk netværks kort. Denne ikke-konfigurerbare adresse er tildelt af producenten. IP adresser består af to dele: en netværks adresse som identificerer det netværk og den host adresse som identificerer den specielle host, eller node. Tabel 2-2 IP adresser specificeret binary (32-bit): binary (oktets): decimal oktets

2 IP adresser (i standard notation) = adskillige klasser af TCP/IP netværk er tilgængelige, hver baseret på det antal af hosts der er behov for i netværket. benyt den laveste netværk klasse som kan imødekomme alle dine netværks hosts. De fleste TCP/IP installationer benytter en klasse C, men nogle større installationer har måske behov for en klasse B. Tabel 2-3 Internet adresse klasser Klasse tilgængelige Hosts tilladte Adresser per Netværk områder A til B til C til Reserveret til Hvis du tilslutter din maskine til et eksisterende netværk, bliver netværks adressen (for klasse A, den først oktet; for klasse B, de første to oktets; og for klasse C; de første tre oktets) den samme som de andre maskiners i netværket. I dette tilfælde har du kun brug for at oprette en unik host adresse for din maskine. Hvis du opretter et helt nyt netværk og du ønsker at koble op til Internettet, har du brug for at kontakte Network Information Center for at få en netværks adresse tildelt. den fulde adresse er vist i ``Domæne navnet''. Hvis du ikke ønsker at koble op til et ydre netværk, kan du vælge en netværks adresse så længe den overholder den syntaks vist i ovenstående model. I begge tilfælde kan du når du har fundet din netværksadresse, oprette en unik host adresse. Når du opretter IP adressen, så husk på følgende: Hvert logisk netværk skal have sin egen netværks adresse. Alle hosts i et netværk skal have den samme netværks adresse. Alle hosts i et netværk skal have unikke host adresser. Benyt ikke den følgende netværks adresse: 0 og 127 (klasse A), (klasse B), (klasse C), eller hvilken som helst af de adresser vist i de reserverede klasser i Tabel 2-3, ``Internet adresse klasser''. Netmask opsætning Netmask skiller netværks ID fra IP adressen, og efterlader kun host ID. hver netmaske består af binary tal (decimal 255) for at maske netværks ID og binary nuller (decimal 0) for at afdække host ID i IP adressen. For eksempel er default netmask opsætning for en klasse B adresse

3 BEMÆRK: benyt altid den default netmaske som installations programmet beder om medmindre du opretter et subnet (en logisk division af et fysisk netværk). Hvis du opretter et subnet, opret også det område af adressen som indikerer subnettet. For eksempel er netmasken for en maskine i et klasse B subnet Broadcast adresse parametre Alle datagrammer sendt med TCP/IP går igennem alle maskiner i netværks stien. selvom alle pakker sendes til alle vil netkortet ignorere enhver pakke som ikke indeholder dens egen computers IP adresse i datagram headeren. Lejlighedsvis kan du have behov for at sende en meddelelse til alle maskiner på et bestemt netværk. For at gøre dette vælger du en broadcast adresse for din maskine. en broadcast adresse er en hvor host delen i IP adressen indeholder enten udelukkende 0'er eller 255'er. Konfigurations proceduren beder dig vælge imellem følgende adresse skemaer: Tabel 2-4 Broadcast adresse skema Skema Eksempel Formål kun nuller understøtter kompatibilitet med (decimal 0) 4.2BSD systemer kun Ettaller UNIX Operativ System Standard (decimal 255) (RFC-919) Adresserne som er vist i foregående tabel er for et klasse B netværk, og er kun vist som et eksempel. Dine værdier vil være forskellige herfra. Hvis du er på et netværk som ikke har nogle maskiner med 4.2BSD systemer eller tidligere BSD versioner, vælges rene ettaller. Har du derimod en sådanne maskine i dit netværk vælges rene nuller. Når du sætter et lille netværk op som skal koble op til et andet netværk, er tildelingen af IP adresser og "netmasken" meget vigtig. Mange mennesker bliver forvirrede på dette område, så her er en kort forklaring af hvordan dette foregår. IP Adresser På et TCP/IP netværk, som er det du opretter, har hver maskine en a unik IP adresse, bestående af i alt 32-bits. Adressen består som regel af fire decimal tal adskilt med punktummer, hvor hvert tal repræsenterer 8 bits til adressen. Hvert tal spænder derfor over 0 til 255. (Bemærk: verden er ved at løbe tør for IP adresser, så et nyt adresse skema kaldet IPng er udviklet, som benytter sig af seks tal i stedet for fire. Det er ikke taget i brug endnu.) Eksempel: =

4 I teorien kan alle computere i verden blive koblet op på et meget meget langt kabel, og de vil kunne kommunikere med hinanden, da de har hver deres egen unikke IP adresse. Der er Mange grunde til at dette ikke vil virke, en af dem er at der vil være for mange maskiner der forsøger at sende på den samme tid, og vil derfor konflikte med hinanden. kablet har ikke nok båndbredde information kapacitet til at håndtere al den trafik. Så i stedet for er netværket delt op i mindre netværk,som kan forbindes. På denne måde vil trafikken imellem computerne på det mindre netværk aldrig behøve at komme udenfor det lokale net. Kun den trafik til maskinerne på andre netværks, skal ud over netværks forbindelses systemets eksterne opkobling. Det mindre netværk kaldes for et "subnet" i et større net. Det som skaber forbindelsen kaldes en Router. Dens job er at filtrere trafikken imellem netværkene. De 32 bits i IP adresser er tildelt til netværk og subnet i et hierarki, således at routere ikke behøver at vide hvor hver maskine i verden er. De behøver kun at vide hvor de finder en router til det respektive netværk. Tegningen nedenfor viser et simpelt eksempel. Øverst er en backbone, som forbinder alle computere og routere i universet. Der er en router forbundet med den, med IP adressen Denne router har en netmaske på , som betyder at det underliggende subnet til routeren har al trafik for et eller andet. 0 i netmasken betyder ignorer de sidste 8 bits. Så denne router vil holde al trafik på nettet under dens område et eller andet, fra at komme ud på backbone. Omvendt vil den sende al trafik til backbone rette mod enhver anden IP adresse. Et niveau nede er en anden router, med subnetmasken Dette er et 16bit-adresse subnet, og er typisk for et mindre ISDN netværk. Det betyder at kun de sidste 4 bits af IP adressen bliver ignoreret.

5 = Dette fortæller maskinen at de første 28 bits af dens egen IP adresse definerer netværket den befinder sig på, og de sidste 4 bits beskriver maskinerne i netværket. Netværket kan kun have 13 maskiner. (0 bruges til at navngive netværket, alle 1's benyttes til broadcast, og routeren har brug for en adresse til sig selv, så der er 13 tilbage til computere.) Routeren's adresse er , og håndterer trafik for enhver fra.17 (den selv) til.31. Routeren ovenover har de næste 16 adresser, og så videre. IP adresserne er tildelt ved registrering og organiseret verden over I U.S.A., Det er en organisation kaldet "Internic". De tildeler IP adresser til forskellige netværk af forskellige størrelser, generelt kaldet Klasse A, Klasse B, eller Klasse C netværks, afhængig af størrelsen af netværket. nogle af numrene er reserverede for specielle formål. et område af numrene i den første del er reserverede for klasse A netværk; et andet område for Klasse B; Et andet for klasse C. Hvad de er er ikke vigtigt her, men du bør vide at der er nogle indbyggede tildelinger til IP numrene. I praksis tildeler Internic almindeligvis kun IP adresser til Internet Service Providers (ISPs). ISP deler deres IP adresser op til deres kunder ved at benytte den strategi som er beskrevet ovenfor. Når du har en "work-group ISDN" (eller hvad din udbyder måtte kalde det) konto fra din ISP, vil de tildele dig et område af IP adresser og de tilhørende netmasker. De vil også fortælle dig IP adressen for din router, som er en af de adresser i området defineret af din netmaske. De vil også angive IP adresserne for deres router. Når sætter hver klient maskine op, vil du: tildele den en af IP adresserne din udbyder har givet dig; tildele den netmasken som din udbyder har givet dig; tildele den en gateway, som er den IP adresse der er på din ISDN router Når du sætter din ISDN router op, vil du: tildele den IP adressen (indenfor dit område) din udbyder har givet dig; tildele den netmasken som din udbyder har givet dig; angive IP adressen på din ISP's router, som er den maskine den skal kunne kommunikere med; angive hvordan den ringer op til din ISP's router. Med disse informationer, ved hver maskine hvordan den kan kommunikere med andre maskiner hvis IP adresse er indenfor netmaskens område ved direkte at adressere dem på det lokale netværk, og ligeledes for alle andre IP adresser, skal den sende pakken til gatewayén - ISDN routeren i stedet for. ISDN routeren ved at hvis det ser trafik på det lokale net rettet til en maskine indenfor netmaskens område, kan den ignorere den, men hvis den ser trafik til en maskine udenfor netmaske området, skal den åbne for en forbindelse til ISP's router og sende trafikken der. Din ISP's router kan være ligeglad med hvilken maskine der har hvilke IP adresser på dit lokale netværk. Det har kun brug for at vide at trafik adresseret til netværket defineret af din netmaske skal til din ISDN router

6 TCP/IP pakken består af to typer af protokoller, en er transport protokollen, en anden kaldes applikations protokollen. Transport protokollen indeholder følgende protokoller: UDP - User Datagram Protokol TCP - Transmission Control Protokol ICMP - Internet Control Messages Protokol Applikations protokollen indeholder følgende protokoller: FTP - File Transfer Protokol SMTP - Simple Mail Transfer Protokol HTTP - HyperText Transport Protokol SNMP - Simple Network Management Protokol TELNET - TFTP - Trivial File Transfer Protokol Transmission Control Protokollen Transmission Control Protokollen bruger IP for at understøtte en pålidelig levering. Den sikrer at de forskellige datagrammer, der tilsammen danner en helhed, bliver samlet i den rette rækkefølge på deres endelige destination og at der ikke mangler nogle. datagrams genudsendes indtil de er korrekt modtaget. Det primære formål med TCP er at undgå tab, fejl, redundans, forsinkelse, eller uorden af pakker, som kan forekomme under IP. Når IP videresender datagrammer, vil individuelle datagram måske eller måske ikke ankomme, og de vil måske ikke ankomme i den rækkefølge som de blev afsendt i. TCP tilføjer den sikkerhed som mangler i IP. Ligeledes sikkerhed som f.eks. begrænsning af brugerrettigheder kan implementeres ved hjælp af TCP. TCP yder sikkerhed ved hjælp af: checksummer(error detection codes) på data, sekventielle tal i TCP headeren, positive acknowledgment på modtagne data, og retransmission af unacknowledged data

7 The TCP PORT NUMBERS The port numbers are divided into three ranges: the Well Known Ports, the Registered Ports, and the Dynamic and/or Private Ports. The Well Known Ports are those from 0 through The Registered Ports are those from 1024 through The Dynamic and/or Private Ports are those from through WELL KNOWN PORT NUMBERS The Well Known Ports are controlled and assigned by the IANA and on most systems can only be used by system (or root) processes or by programs executed by privileged users. Ports are used in the TCP [RFC793] to name the ends of logical connections which carry long term conversations. For the purpose of providing services to unknown callers, a service contact port is defined. This list specifies the port used by the server process as its contact port. The contact port is sometimes called the "well-known port". To the extent possible, these same port assignments are used with the UDP [RFC768]. The assigned ports use a small portion of the possible port numbers. For many years the assigned ports were in the range Recently, the range for assigned ports managed by the IANA has been expanded to the range REGISTERED PORT NUMBERS The Registered Ports are not controlled by the IANA and on most systems can be used by ordinary user processes or programs executed by ordinary users. Ports are used in the TCP [RFC793] to name the ends of logical connections which carry long term conversations. For the purpose of providing services to unknown callers, a service contact port is defined. This list specifies the port used by the server process as its contact port. While the IANA can not control uses of these ports it does register or list uses of these ports as a convenience to the community. To the extent possible, these same port assignments are used with the UDP [RFC768]. The Registered Ports are in the range DYNAMIC AND/OR PRIVATE PORTS The Dynamic and/or Private Ports are those from through Port Assignments: Keyword Decimal Description

8 Reserved 0/tcp Reserved tcpmux 1/tcp TCP Port Service Multiplexer tcpmux 1/udp TCP Port Service Multiplexer compressnet 2/tcp Management Utility compressnet 2/udp Management Utility compressnet 3/tcp Compression Process compressnet 3/udp Compression Process # 4/tcp Unassigned # 4/udp Unassigned rje 5/tcp Remote Job Entry rje 5/udp Remote Job Entry # 6/tcp Unassigned # 6/udp Unassigned echo 7/tcp Echo echo 7/udp Echo # 8/tcp Unassigned # 8/udp Unassigned discard 9/tcp Discard discard 9/udp Discard # 10/tcp Unassigned # 10/udp Unassigned systat 11/tcp Active Users systat 11/udp Active Users # 12/tcp Unassigned # 12/udp Unassigned daytime 13/tcp Daytime daytime 13/udp Daytime # 14/tcp Unassigned # 14/udp Unassigned # 15/tcp Unassigned [was netstat] # 15/udp Unassigned # 16/tcp Unassigned # 16/udp Unassigned qotd 17/tcp Quote of the Day qotd 17/udp Quote of the Day msp 18/tcp Message Send msp 18/udp Message Send chargen 19/tcp Character Generator chargen 19/udp Character Generator ftp-data 20/tcp File Transfer [Default Data] ftp-data 20/udp File Transfer [Default Data] ftp 21/tcp File Transfer [Control] ftp 21/udp File Transfer [Control] ssh 22/tcp SSH Remote Login ssh 22/udp SSH Remote Login telnet 23/tcp Telnet telnet 23/udp Telnet 24/tcp any private mail system 24/udp any private mail system smtp 25/tcp Simple Mail Transfer smtp 25/udp Simple Mail Transfer # 26/tcp Unassigned # 26/udp Unassigned nsw-fe 27/tcp NSW User System FE nsw-fe 27/udp NSW User System FE # 28/tcp Unassigned # 28/udp Unassigned msg-icp 29/tcp MSG ICP

9 msg-icp 29/udp MSG ICP # 30/tcp Unassigned # 30/udp Unassigned msg-auth 31/tcp MSG Authentication msg-auth 31/udp MSG Authentication ## 32/tcp Unassigned # 32/udp Unassigned dsp 33/tcp Display Support dsp 33/udp Display Support # 34/tcp Unassigned # 34/udp Unassigned 35/tcp any private printer server 35/udp any private printer server # 36/tcp Unassigned # 36/udp Unassigned time 37/tcp Time time 37/udp Time rap 38/tcp Route Access rap 38/udp Route Access rlp 39/tcp Resource Location rlp 39/udp Resource Location # 40/tcp Unassigned # 40/udp Unassigned graphics 41/tcp Graphics graphics 41/udp Graphics name 42/tcp Host Name Server name 42/udp Host Name Server nameserver 42/tcp Host Name Server nameserver 42/udp Host Name Server nicname 43/tcp Who Is nicname 43/udp Who Is mpm-flags 44/tcp MPM FLAGS mpm-flags 44/udp MPM FLAGS mpm 45/tcp Message Processing Module [recv] mpm 45/udp Message Processing Module [recv] mpm-snd 46/tcp MPM [default send] mpm-snd 46/udp MPM [default send] ni-ftp 47/tcp NI FTP ni-ftp 47/udp NI FTP auditd 48/tcp Digital Audit Daemon auditd 48/udp Digital Audit Daemon tacacs 49/tcp Login Host (TACACS) tacacs 49/udp Login Host (TACACS) r -ck 50/tcp Remote Mail Checking r -ck 50/udp Remote Mail Checking la-maint 51/tcp IMP Logical Address Maintenance la-maint 51/udp IMP Logical Address Maintenance xns-time 52/tcp XNS Time xns-time 52/udp XNS Time domain 53/tcp Domain Name Server domain 53/udp Domain Name Server xns-ch 54/tcp XNS Clearinghouse xns-ch 54/udp XNS Clearinghouse isi-gl 55/tcp ISI Graphics Language isi-gl 55/udp ISI Graphics Language xns-auth 56/tcp XNS Authentication xns-auth 56/udp XNS Authentication 57/tcp any private terminal access 57/udp any private terminal access

10 xns-mail 58/tcp XNS Mail xns-mail 58/udp XNS Mail 59/tcp any private file service 59/udp any private file service 60/tcp Unassigned 60/udp Unassigned ni-mail 61/tcp NI MAIL ni-mail 61/udp NI MAIL acas 62/tcp ACA Services acas 62/udp ACA Services whois++ 63/tcp whois++ whois++ 63/udp whois++ covia 64/tcp Communications Integrator (CI) covia 64/udp Communications Integrator (CI) tacacs-ds 65/tcp TACACS-Database Service tacacs-ds 65/udp TACACS-Database Service sql*net 66/tcp Oracle SQL*NET sql*net 66/udp Oracle SQL*NET bootps 67/tcp Bootstrap Server bootps 67/udp Bootstrap Server bootpc 68/tcp Bootstrap Client bootpc 68/udp Bootstrap Client tftp 69/tcp Trivial File Transfer tftp 69/udp Trivial File Transfer gopher 70/tcp Gopher gopher 70/udp Gopher netrjs-1 71/tcp Remote Job Service netrjs-1 71/udp Remote Job Service netrjs-2 72/tcp Remote Job Service netrjs-2 72/udp Remote Job Service netrjs-3 73/tcp Remote Job Service netrjs-3 73/udp Remote Job Service netrjs-4 74/tcp Remote Job Service netrjs-4 74/udp Remote Job Service 75/tcp any private dial out service 75/udp any private dial out service deos 76/tcp Distributed External Object Store deos 76/udp Distributed External Object Store 77/tcp any private RJE service 77/udp any private RJE service vettcp 78/tcp vettcp vettcp 78/udp vettcp finger 79/tcp Finger finger 79/udp Finger http 80/tcp World Wide Web HTTP http 80/udp World Wide Web HTTP www 80/tcp World Wide Web HTTP www 80/udp World Wide Web HTTP www-http 80/tcp World Wide Web HTTP www-http 80/udp World Wide Web HTTP hosts2-ns 81/tcp HOSTS2 Name Server hosts2-ns 81/udp HOSTS2 Name Server xfer 82/tcp XFER Utility xfer 82/udp XFER Utility mit-ml-dev 83/tcp MIT ML Device mit-ml-dev 83/udp MIT ML Device

11 ctf 84/tcp Common Trace Facility ctf 84/udp Common Trace Facility mit-ml-dev 85/tcp MIT ML Device mit-ml-dev 85/udp MIT ML Devicemfcobol 86/tcp Micro Focus Cobol mfcobol 86/udp Micro Focus Cobol 87/tcp any private terminal link 87/udp any private terminal link kerberos 88/tcp Kerberos kerberos 88/udp Kerberos su-mit-tg 89/tcp SU/MIT Telnet Gateway su-mit-tg 89/udp SU/MIT Telnet Gateway dnsix 90/tcp DNSIX Securit Attribute Token Map dnsix 90/udp DNSIX Securit Attribute Token Map mit-dov 91/tcp MIT Dover Spooler mit-dov 91/udp MIT Dover Spooler npp 92/tcp Network Printing npp 92/udp Network Printing dcp 93/tcp Device Control dcp 93/udp Device Control objcall 94/tcp Tivoli Object Dispatcher objcall 94/udp Tivoli Object Dispatcher supdup 95/tcp SUPDUP supdup 95/udp SUPDUP dixie 96/tcp DIXIE Specification dixie 96/udp DIXIE Specification swift-rvf 97/tcp Swift Remote Virtural File swift-rvf 97/udp Swift Remote Virtural File tacnews 98/tcp TAC News tacnews 98/udp TAC News metagram 99/tcp Metagram Relay metagram 99/udp Metagram Relay newacct 100/tcp [unauthorized use] hostname 101/tcp NIC Host Name Server hostname 101/udp NIC Host Name Server iso-tsap 102/tcp ISO-TSAP Class 0 iso-tsap 102/udp ISO-TSAP Class 0 gppitnp 103/tcp Genesis Point-to-Point Trans Net gppitnp 103/udp Genesis Point-to-Point Trans Net acr-nema 104/tcp ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. acr-nema 104/udp ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. cso 105/tcp CCSO name server protocol cso 105/tcp CCSO name server protocol csnet-ns 105/tcp Mailbox Name Nameserver csnet-ns 105/udp Mailbox Name Nameserver 3com-tsmux 106/tcp 3COM-TSMUX 3com-tsmux 106/udp 3COM-TSMUX rtelnet 107/tcp Remote Telnet Service rtelnet 107/udp Remote Telnet Service snagas 108/tcp SNA Gateway Access Server snagas 108/udp SNA Gateway Access Server pop2 109/tcp Post Office - Version 2 pop2 109/udp Post Office - Version 2 pop3 110/tcp Post Office - Version 3 pop3 110/udp Post Office - Version 3

12 sunrpc 111/tcp SUN Remote Procedure Call sunrpc 111/udp SUN Remote Procedure Call mcidas 112/tcp McIDAS Data Transmission mcidas 112/udp McIDAS Data Transmission ident 113/tcp auth 113/tcp Authentication Service auth 113/udp Authentication Service audionews 114/tcp Audio News Multicast audionews 114/udp Audio News Multicast sftp 115/tcp Simple File Transfer sftp 115/udp Simple File Transfer ansanotify 116/tcp ANSA REX Notify ansanotify 116/udp ANSA REX Notify uucp-path 117/tcp UUCP Path Service uucp-path 117/udp UUCP Path Service sqlserv 118/tcp SQL Services sqlserv 118/udp SQL Services nntp 119/tcp Network News Transfer nntp 119/udp Network News Transfer cfdptkt 120/tcp CFDPTKT cfdptkt 120/udp CFDPTKT erpc 121/tcp Encore Expedited Remote Pro.Call erpc 121/udp Encore Expedited Remote Pro.Call smakynet 122/tcp SMAKYNET smakynet 122/udp SMAKYNET ntp 123/tcp Network Time ntp 123/udp Network Time ansatrader 124/tcp ANSA REX Trader ansatrader 124/udp ANSA REX Trader locus-map 125/tcp Locus PC-Interface Net Map Ser locus-map 125/udp Locus PC-Interface Net Map Ser unitary 126/tcp Unisys Unitary Login unitary 126/udp Unisys Unitary Login locus-con 127/tcp Locus PC-Interface Conn Serve locus-con 127/udp Locus PC-Interface Conn Server gss-xlicen 128/tcp GSS X License Verification gss-xlicen 128/udp GSS X License Verification pwdgen 129/tcp Password Generator pwdgen 129/udp Password Generator cisco-fna 130/tcp cisco FNATIVE cisco-fna 130/udp cisco FNATIVE cisco-tna 131/tcp cisco TNATIVE cisco-tna 131/udp cisco TNATIVE cisco-sys 132/tcp cisco SYSMAINT cisco-sys 132/udp cisco SYSMAINT statsrv 133/tcp Statistics Service statsrv 133/udp Statistics Service ingres-net 134/tcp INGRES-NET Service ingres-net 134/udp INGRES-NET Service epmap 135/tcp DCE endpoint resolution epmap 135/udp DCE endpoint resolution profile 136/tcp PROFILE Naming System profile 136/udp PROFILE Naming System netbios-ns 137/tcp NETBIOS Name Service netbios-ns 137/udp NETBIOS Name Service netbios-dgm 138/tcp NETBIOS Datagram Service netbios-dgm 138/udp NETBIOS Datagram Service

13 netbios-ssn 139/tcp NETBIOS Session Service netbios-ssn 139/udp NETBIOS Session Service emfis-data 140/tcp EMFIS Data Service emfis-data 140/udp EMFIS Data Service emfis-cntl 141/tcp EMFIS Control Service emfis-cntl 141/udp EMFIS Control Service bl-idm 142/tcp Britton-Lee IDM bl-idm 142/udp Britton-Lee IDM imap 143/tcp Internet Message Access imap 143/udp Internet Message Access news 144/tcp NewS news 144/udp NewS uaac 145/tcp UAAC uaac 145/udp UAAC iso-tp0 146/tcp ISO-IP0 iso-tp0 146/udp ISO-IP0 iso-ip 147/tcp ISO-IP iso-ip 147/udp ISO-IP jargon 148/tcp Jargon jargon 148/udp Jargon aed /tcp AED 512 Emulation Service aed /udp AED 512 Emulation Service sql-net 150/tcp SQL-NET sql-net 150/udp SQL-NET hems 151/tcp HEMS hems 151/udp HEMS bftp 152/tcp Background File Transfer Program bftp 152/udp Background File Transfer Program sgmp 153/tcp SGMP sgmp 153/udp SGMP netsc-prod 154/tcp NETSC netsc-prod 154/udp NETSC netsc-dev 155/tcp NETSC netsc-dev 155/udp NETSC sqlsrv 156/tcp SQL Service sqlsrv 156/udp SQL Service knet-cmp 157/tcp KNET/VM Command/Message knet-cmp 157/udp KNET/VM Command/Message pcmail-srv 158/tcp PCMail Server pcmail-srv 158/udp PCMail Server nss-routing 159/tcp NSS-Routing nss-routing 159/udp NSS-Routing sgmp-traps 160/tcp SGMP-TRAPS sgmp-traps 160/udp SGMP-TRAPS snmp 161/tcp SNMP snmp 161/udp SNMP snmptrap 162/tcp SNMPTRAP snmptrap 162/udp SNMPTRAP cmip-man 163/tcp CMIP/TCP Manager cmip-man 163/udp CMIP/TCP Manager cmip-agent 164/tcp CMIP/TCP Agent smip-agent 164/udp CMIP/TCP Agent xns-courier 165/tcp Xerox xns-courier 165/udp Xerox s-net 166/tcp Sirius Systems s-net 166/udp Sirius Systems namp 167/tcp NAMP namp 167/udp NAMP rsvd 168/tcp RSVD

14 rsvd 168/udp RSVD 169/tcp SEND send 169/udp SEND print-srv 170/tcp Network PostScript print-srv 170/udp Network PostScript multiplex 171/tcp Network Innovations Multiplex multiplex 171/udp Network Innovations Multiplex cl/1 172/tcp Network Innovations CL/1 cl/1 172/udp Network Innovations CL/1 xyplex-mux 173/tcp Xyplex xyplex-mux 173/udp Xyplex mailq 174/tcp MAILQ mailq 174/udp MAILQ vmnet 175/tcp VMNET vmnet 175/udp VMNET genrad-mux 176/tcp GENRAD-MUX genrad-mux 176/udp GENRAD-MUX xdmcp 177/tcp X Display Manager Control xdmcp 177/udp X Display Manager Control nextstep 178/tcp NextStep Window Server NextStep 178/udp NextStep Window Server bgp 179/tcp Border Gateway bgp 179/udp Border Gateway ris 180/tcp Intergraph ris 180/udp Intergraph unify 181/tcp Unify unify 181/udp Unify audit 182/tcp Unisys Audit SITP audit 182/udp Unisys Audit SITP ocbinder 183/tcp OCBinder ocbinder 183/udp OCBinder ocserver 184/tcp OCServer ocserver 184/udp OCServer remote-kis 185/tcp Remote-KIS remote-kis 185/udp Remote-KIS kis 186/tcp KIS kis 186/udp KIS aci 187/tcp Application Communication Interfac aci 187/udp Application Communication Interface mumps 188/tcp Plus Five's MUMPS mumps 188/udp Plus Five's MUMPS qft 189/tcp Queued File Transport qft 189/udp Queued File Transport gacp 190/tcp Gateway Access Control cacp 190/udp Gateway Access Control prospero 191/tcp Prospero Directory Service prospero 191/udp Prospero Directory Service osu-nms 192/tcp OSU Network Monitoring System osu-nms 192/udp OSU Network Monitoring System srmp 193/tcp Spider Remote Monitoring srmp 193/udp Spider Remote Monitoring irc 194/tcp Internet Relay Chat irc 194/udp Internet Relay Chat

15 dn6-nlm-aud 195/tcp DNSIX Network Level Module Audit dn6-nlm-aud 195/udp DNSIX Network Level Module Audit dn6-smm-red 196/tcp DNSIX Session Mgt Module Audit Redir dn6-smm-red 196/udp DNSIX Session Mgt Module Audit Redir dls 197/tcp Directory Location Service dls 197/udp Directory Location Service dls-mon 198/tcp Directory Location Service Monitor dls-mon 198/udp Directory Location Service Monitor smux 199/tcp SMUX smux 199/udp SMUX src 200/tcp IBM System Resource Controller src 200/udp IBM System Resource Controllerat-rtmp 201/tcp AppleTalk Routing Maintenance at-rtmp 201/udp AppleTalk Routing Maintenance at-nbp 202/tcp AppleTalk Name Binding at-nbp 202/udp AppleTalk Name Binding at-3 203/tcp AppleTalk Unused at-3 203/udp AppleTalk Unused at-echo 204/tcp AppleTalk Echo at-echo 204/udp AppleTalk Echo at-5 205/tcp AppleTalk Unused at-5 205/udp AppleTalk Unused at-zis 206/tcp AppleTalk Zone Information at-zis 206/udp AppleTalk Zone Information at-7 207/tcp AppleTalk Unused at-7 207/udp AppleTalk Unused at-8 208/tcp AppleTalk Unused at-8 208/udp AppleTalk Unused qmtp 209/tcp The Quick Mail Transfer qmtp 209/udp The Quick Mail Transfer z /tcp ANSI Z39.50 z /udp ANSI Z c/g 211/tcp Texas Instruments 914C/G Terminal 914c/g 211/udp Texas Instruments 914C/G Terminal anet 212/tcp ATEXSSTR anet 212/udp ATEXSSTR ipx 213/tcp IPX ipx 213/udp IPX vmpwscs 214/tcp VM PWSCS vmpwscs 214/udp VM PWSCS softpc 215/tcp Insignia Solutions softpc 215/udp Insignia Solutions CAIlic 216/tcp Computer Associates Int'l License Server CAIlic 216/udp Computer Associates Int'l License Server dbase 217/tcp dbase Unix dbase 217/udp dbase Unix mpp 218/tcp Netix Message Posting mpp 218/udp Netix Message Posting uarps 219/tcp Unisys ARPs uarps 219/udp Unisys ARPs imap3 220/tcp Interactive Mail Access

16 v3 imap3 220/udp Interactive Mail Access v3 fln-spx 221/tcp Berkeley rlogind with SPX auth fln-spx 221/udp Berkeley rlogind with SPX auth rsh-spx 222/tcp Berkeley rshd with SPX auth rsh-spx 222/udp Berkeley rshd with SPX auth cdc 223/tcp Certificate Distribution Center cdc 223/udp Certificate Distribution Center # Reserved direct 242/tcp Direct direct 242/udp Direct sur-meas 243/tcp Survey Measurement sur-meas 243/udp Survey Measurement dayna 244/tcp Dayna dayna 244/udp Dayna link 245/tcp LINK link 245/udp LINK dsp /tcp Display Systems dsp /udp Display Systems # Reserved rap 256/tcp RAP rap 256/udp RAP set 257/tcp Secure Electronic Transaction set 257/udp Secure Electronic Transaction yak-chat 258/tcp Yak Winsock Personal Chat yak-chat 258/udp Yak Winsock Personal Chat esro-gen 259/tcp Efficient Short Remote Operations esro-gen 259/udp Efficient Short Remote Operations openport 260/tcp Openport openport 260/udp Openport nsiiops 261/tcp IIOP Name Service over TLS/SSL nsiiops 261/udp IIOP Name Service over TLS/SSL arcisdms 262/tcp Arcisdms arcisdms 262/udp Arcisdms hdap 263/tcp HDAP hdap 263/udp HDAP # Unassigned http-mgmt 280/tcp http-mgmt http-mgmt 280/udp http-mgmt personal-link 281/tcp Personal Link personal-link 281/udp Personal Link cableport-ax 282/tcp Cable Port A/X cableport-ax 282/udp Cable Port A/X # Unassigned entrusttime 309/tcp EntrustTime entrusttime 309/udp EntrustTime # Unassigned pdap 344/tcp Prospero Data Access pdap 344/udp Prospero Data Access pawserv 345/tcp Perf Analysis Workbench pawserv 345/udp Perf Analysis Workbench zserv 346/tcp Zebra server zserv 346/udp Zebra server fatserv 347/tcp Fatmen Server fatserv 347/udp Fatmen Server csi-sgwp 348/tcp Cabletron Management

17 csi-sgwp 348/udp Cabletron Management mftp 349/tcp mftp mftp 349/udp mftp matip-type-a 350/tcp MATIP Type A matip-type-a 350/udp MATIP Type A matip-type-b 351/tcp MATIP Type B matip-type-b 351/udp MATIP Type B # Unassigned clearcase 371/tcp Clearcase clearcase 371/udp Clearcase ulistproc 372/tcp ListProcessor ulistproc 372/udp ListProcessor legent-1 373/tcp Legent Corporation legent-1 373/udp Legent Corporation legent-2 374/tcp Legent Corporation legent-2 374/udp Legent Corporation hassle 375/tcp Hassle hassle 375/udp Hassle nip 376/tcp Amiga Envoy Network Inquiry Proto nip 376/udp Amiga Envoy Network Inquiry Proto tnetos 377/tcp NEC Corporation tnetos 377/udp NEC Corporation dsetos 378/tcp NEC Corporation dsetos 378/udp NEC Corporation is99c 379/tcp TIA/EIA/IS-99 modem client is99c 379/udp TIA/EIA/IS-99 modem client is99s 380/tcp TIA/EIA/IS-99 modem server is99s 380/udp TIA/EIA/IS-99 modem server hp-collector 381/tcp hp performance data collector hp-collector 381/udp hp performance data collector hp-managed-node 382/tcp hp performance data managed node hp-managed-node 382/udp hp performance data managed node hp-alarm-mgr 383/tcp hp performance data alarm manager hp-alarm-mgr 383/udp hp performance data alarm manager arns 384/tcp A Remote Network Server System arns 384/udp A Remote Network Server System bm-app 385/tcp IBM Application ibm-app 385/udp IBM Application asa 386/tcp ASA Message Router Object Def. asa 386/udp ASA Message Router Object Def. aurp 387/tcp Appletalk Update-Based Routing Pro. aurp 387/udp Appletalk Update-Based Routing Pro. unidata-ldm 388/tcp Unidata LDM Version 4 unidata-ldm 388/udp Unidata LDM Version 4 ldap 389/tcp Lightweight Directory Access ldap 389/udp Lightweight Directory Access uis 390/tcp UIS uis 390/udp UIS synotics-relay 391/tcp SynOptics SNMP Relay Port synotics-relay 391/udp SynOptics SNMP Relay Port synotics-broker 392/tcp SynOptics Port Broker Port

18 synotics-broker 392/udp SynOptics Port Broker Port dis 393/tcp Data Interpretation System dis 393/udp Data Interpretation System embl-ndt 394/tcp EMBL Nucleic Data Transfer embl-ndt 394/udp EMBL Nucleic Data Transfer netcp 395/tcp NETscout Control netcp 395/udp NETscout Control netware-ip 396/tcp Novell Netware over IP netware-ip 396/udp Novell Netware over IP mptn 397/tcp Multi Trans. Net. mptn 397/udp Multi Trans. Net. kryptolan 398/tcp Kryptolan kryptolan 398/udp Kryptolan iso-tsap-c2 399/tcp ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP iso-tsap-c2 399/udp ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP work-sol 400/tcp Workstation Solutions User Datagram Protokollen UDP ("user datagram protocol") er designet til applikationer hvor du ikke behøver at samle sekvenser af datagrammer. Den passer ind I systemet ligesom TCP. Der er en UDP header. Netværks software sætter UDP headeren ind foran dine data, præcist som den indsætter en TCP header i starten af dine data. Derefter sender UDP dataerne til IP, som tilføjer en IP header, indsætter UDP's protokol nummer i protokol området i stedet for TCP's protokol nummer. Men UDP gør ikke så meget som TCP gør. den splitter ikke data op i multiple datagrammer. Den bevarer ikke spor af hvad den har sendt så den kan gentage afsendelsen hvis det er nødvendigt. Alt hvad UDP gør er at tildele port numre, sådan at forskellige programmer kan benytte UDP med det samme. UDP port numre benyttes ligesom TCP port numre. Der er kendte port numre for servere der benytter UDP. BEMÆRK: At selvom UDP headeren er kortere end TCP headeren, har den stadig et kilde- og destinations port nummer, og en checksum, men det er også alt. ingen sequence numre, idet det ikke er nødvendigt. UDP benyttes af protokoller der håndterer navne opslag (se IEN 116, RFC 882, og RFC 883), og et antal af lignende protokoller.

19 Internet Control Message ICMP skal være indeholdt i TCP/IP implementeringen. ICMP er defineret i RFC 792. den understøtter feedback til afsender ved fejl, og Internet opsætning af subnet mask. Den mest benyttede ICMP besked er ECHO REQUEST og ECHO REPLY. PING benytter disse beskeder til at finde en remote hosticmp besked der er indeholdt i IP datagrammer. Dette sikrer at ICMP beskeden vil være I stand til at finde vej til den rette host indenfor Internettet. De to andre vigtige ICMP beskeder efter ECHO REQUEST og ECHO REPLY er REDIRECT og SOURCE QUENCH beskederne. REDIRECT beskeden sendes af en gateway til host, giver host besked om at benytte en anden vej. Når routeren opdager at vejen ikke er den optimale, finder gatewayen en bedre vej for IP datagrammet, den vil sende en REDIRECT besked til host med besked om den bedste gateway. TCP/IP vil så benytte denne nye IP addresse til at sende al traffik til et andet subnet For yderligere information: se RFC 768 og RFC 1010 på følgende webadresse:

SNMP Simple Network Management Protocol. Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007

SNMP Simple Network Management Protocol. Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 SNMP Simple Network Management Protocol Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Overvågning Network Management At overvåge kritiske netværksenheder System Management At overvåge kritiske servere Application Management

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen IPv6 sameksistens med IPv4 af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen Gennemgangsplan: Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT) - Motivation - IPv4 NAT - NAT-PT - Stateless IP/ICMP Translation

Læs mere

Netværk 1 ifølge OSI modellen

Netværk 1 ifølge OSI modellen Netværk 1 ifølge OSI modellen APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT DATA STREAM DATA STREAM DATA STREAM DATA DATA DATA APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT NETWORK NETWORK HEADER DATA NETWORK

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

General setup. Udvidet konfiguration. Rasmus Elmholt V1.0

General setup. Udvidet konfiguration. Rasmus Elmholt V1.0 General setup Udvidet konfiguration Rasmus Elmholt V1.0 Bruger håndtering Lokal bruger database Navne og password Password krav: Min. 6 karakter Min. 2 forskellige karakter klasser Hver konto har sin egen

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1270N Network built in model Network Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Hvad er VoIP og fordelene ved det?

Hvad er VoIP og fordelene ved det? Hvad er VoIP og fordelene ved det? VoIP (Voice over IP) er en teknologi der har den egenskab at man på et pakkekoblet datanetværk kan overføre tale vha. Internet Protokollen (IP). Ved at samle tale- og

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: Applikationer Opgave: Eksamens-spørgsmål Lære: Kim Rundblad Side 1 af 9 Dato: 26-06-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: Applikationer Opgave: Eksamens-spørgsmål Lære: Kim Rundblad Side 1 af 9 Dato: 26-06-2003 Applikationer Eksamensspørgsmål Spørgsmål 1: Navn: Søren Guldbrand Pedersen Side 1 af 9 Dato: 26-06-2003 Dynamisk hjemmeside på WebNet modul. Vis hvorledes en dynamisk hjemmeside sættes sammen med html

Læs mere

Sikkerhed - snifning på netværket

Sikkerhed - snifning på netværket Velkommen til Sikkerhed - snifning på netværket Flemming Jacobsen fj@batmule.dk Thomas Rasmussen thomas@gibfest.dk Henrik Lund Kramshøj hlk@kramse.org c copyright 2011 Creative Commons by-nc-sa 1 Plan

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S

DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2 Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S Jens Ole Kragh: Hvem er jeg? Senior Infrastruktur Arkitekt i EG A/S MCITP: Server og Enterprise Administrator

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Agenda: Traffic Shaping

Agenda: Traffic Shaping Value Added Distributør Agenda: Traffic Shaping Hvad er båndbreddestyring/applikationskontrol egentlig? Herunder; Traffic shaping vs. QoS Højere kvalitet samt mulighed for flere services på samme båndbredde

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Brugervejledning Date: 2011-01-31 Version: 1 Author: Martin Schou Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Side 1 af 8 JURIDISKE

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Windows system administration 1

Windows system administration 1 Windows system administration 1 SAI sw6 F2005 Svend Mortensen Ingeniørhøjskolen i København program Windows domæne modellen Introduktion til Active Directory Brugere Grupper Rettigheder Netkonf Management

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Undgå DNS Amplification attacks

Undgå DNS Amplification attacks Undgå DNS Amplification attacks 29. november 2013 Til: Den it-sikkerhedsansvarlige Resumé Center for Cybersikkerhed har i den seneste tid set flere DDoS-angreb mod danske myndigheder og private virksomheder.

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

FIREWALL AUDIT. FORTROLIGT & PERSONLIGT 2003-2015. Side 1 af 34

FIREWALL AUDIT. FORTROLIGT & PERSONLIGT 2003-2015. Side 1 af 34 SAMPLE FIREWALL AUDIT FORTROLIGT & PERSONLIGT 2003-2015. Side 1 af 34 Personligt & fortroligt Att.: Kontaktperson Kunde A/S Adresse Postnummer og By Kære Kontaktperson, Lyngby den 8. april 2015 >> Vedr.

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk Om Nworks Historie: Økonomi: Etableret i 1999 af Henrik Blaaberg og Karsten Højer. Selvstændig virksomhed, som er 100% danskejet. Nworks medarbejderstab er

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Raspberry Pi setup til repeater styring

Raspberry Pi setup til repeater styring Raspberry Pi setup til repeater styring Kogebog for installation af Raspberry Pi processor kort, med relevant software, så den kan fungere som hjertet i en repeater station. Der installeres og indstilles

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Globeteam A/S Windows Server 2012 Et hurtigt overblik over nyhederne og hvad betyder det for din virksomhed SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Lars Lohmann, Globeteam Principal, Infrastruktur,

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK

XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK Pressemeddelelse 35DIGHOLQJ ;HUR[ 23% (XURSH 7KH $UHQD 'RZQVKLUH :D\ %UDFNQHOO %HUNV 5* 38 (QJODQG 7OI XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK Den nye Phaser 750 - efterfølgeren

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Lovpligtig Lognings Service

Lovpligtig Lognings Service Lovpligtig Lognings Service Indholdsfortegnelse Telefonilogning 3 Internet hotspot logning 3 Sikkerhed 3 PBS Transaktions ID 3 PIN Koder MAC ID 3 VLAN ID 3 Generelt 4 Fig. 1 Sikkerhed ved Sealink Hotspot

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere