Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013"

Transkript

1 Undersøgelse af patienternes oplevelser under ambulante besøg i Juliane Marie Centret 2013 En undersøgelse af patienternes oplevelser af ambulante besøg i Juliane Marie Centret Patienternes oplevelser af ambulante besøg i JMC % er i høj grad eller meget høj grad tilfredse med det ambulante patientforløb indtil nu (87 %) 81 % oplever, at personalet er imødekommende, når man møder op ved skanken (81 %) og når man kommer ind til undersøgelse/behandling ambulant (82 %) 78 % oplever en høj grad eller meget høj grad af medinddragelse i beslutninger og planlægning af ambulante undersøgelser og behandling 62 % blev kaldt ind til forventet tid i ambulatoriet. Af de 38 %, der måtte vente, blev kun 14 % informeret om hvorfor de ventede. 35 % oplever, at personalet ikke er informeret om dem, når de kommer til en ny afdeling. 84 % vurderer, at de har fået passende information om sygdommen/graviditeten, forløbet (79 %) og undersøgelse og

2 Baggrund Juliane Marie Centret har som målsætning, at Det er resultatet for patienten, der tæller. Centret ønsker at sætte fokus på både den faglige kvalitet i behandling og pleje og på den patientoplevede kvalitet af behandlingsforløbet. Den enkelte patient og dennes familie skal opleve et patientforløb, som er velkoordineret på tværs af afdelinger og sektorer og tilrettelagt i samarbejde med patienten. Vi ønsker at sikre, at patienterne møder en professionel organisation, hvor den faglige indsats er af høj kvalitet og patientsikkerheden i top. Patienterne skal møde et venligt og imødekommende personale, der forstår at kommunikere professionelt på den enkeltes præmisser. Brugerinddragelse en del af centrets strategi En vigtig del af JMC s strategi er at inddrage patienter og pårørende. Med patienten i centrum vil vi løbende forbedre vores behandlinger, vores planlægning og vores kommunikation, så vi sikrer at vi arbejder i den rigtige retning for at leve op til ovenstående strategi. For at undersøge, i hvor høj grad centret lever op til strategien gennemførte centret i 2013 en måling af patienternes oplevelser under ambulante besøg og indlæggelse og deres tilfredshed med forløbet. Formålet var at undersøge hvordan centret som helhed og de lokale afsnit lever op de ovenfor nævnte strategier og ad den vej få ideer til forandring og forbedring, set fra patienternes og de pårørendes perspektiv, herunder også forældre til mindre børn. Metode I februar 2013 blev ca ambulante patienter og forældre til børn i ambulant behandling ringet op og interviewet omkring deres oplevelser ud fra en fastlagt spørgeguide udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstadens Enhed for Brugerundersøgelser. Alle patienter samplet i november måned 2012 blev ringet op og interviewet af et professionelt firma. Patienterne og forældrene var fordelt procentvis på alle centrets 10 klinikker efter ambulant aktivitet. Resultaterne blev opgjort med en skelnen mellem voksne patienter (fra 15 år) og forældre til børn. Resultater Se alle resultater nedenfor. De specifikke resultater for alle afsnit kan tilgås fra Centrets interne p-drev. Har du spørgsmål til undersøgelsen, kontakt centerledelsen i Juliane Marie Centret eller kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk. 2

3 Resultater af undersøgelsen 2013 Tilfredshed med patientforløb (87 %) Der var generelt stor tilfredshed med de ambulante patientforløb. 87 % af de adspurgte tilkendegiver, at de er tilfredse med deres ambulante forløb ind til nu. Kun 3 % svarer slet ikke. 80 % vurderer, at forløbet var uden unødige besøg/undersøgelser. Imødekommende og professionelle (81-82 %) Personalet i samtlige ambulatorier for stor ros for at være imødekommende og professionelle. De har altid åbne arme, der er ikke noget, som er forbudt uanset, hvor ked af det man er. Det er lige fra rengøringsdame til overlæge. Utroligt engagement., forklarer en af patienterne. Og der er lignende kommentarer for alle ambulatorier. 81 % vurderede, at personalet var imødekommende, da de mødte op ved skranken og 82 % vurderede, at personalet var imødekommende, da de kom ind til undersøgelse/behandling. God kommunikation (81-85 %) Langt de fleste af patienterne føler sig godt informerede og har fået svar på de spørgsmål, de havde undervejs (85 %). Personalet taler til både barn og forældre på en måde, som han/hun kan forstå (84 %). Undersøgelsen viser også, at patienterne oplever, at personalet udviser respekt for patienternes holdninger (81 %) og tager hensyn til patienternes behov (81 %), samt af personalet har sat sig godt ind i barnets/patientens sygdom/graviditet (81 %). Patienterne føler sig medinddraget (79-84 %) Der er ingen tvivl om, at undersøgelsen viser, at patienterne og forældre til syge børn finder det vigtigt at blive medinddraget. Til spørgsmålene om medinddragelse svarer 94 % af patienterne og forældrene, at det er vigtigt for dem at blive inddraget i beslutninger om undersøgelser og behandling og 78 %, at det er vigtig for dem at blive inddraget i planlægning af tidspunkter for undersøgelser og behandling. Det ser ud til, at personalet i JMC lever godt op til dette: Patienterne 3

4 og forældrene tilkendegiver, at de er blevet inddraget i beslutninger om undersøgelser og behandlinger (84 %), og i planlægning af tidspunkter (79 %) Passende information (73-84 %) De fleste patienter og forældre i undersøgelsen vurderer, at de har fået passende information om undersøgelser (87 %), om sygdommen/graviditeten (84 %), om planen for det videre forløb (73 %) og hvad de selv skulle gøre i det ambulante forløb (79 %). Plads til forbedringer Ingen information om ventetid (62 %) Et af de steder, der er plads til forbedringer er informationen om ventetid. Kun 62 % blev kaldt ind til den aftalte tid i ambulatoriet, og de 38 % der ikke gjorde, fik til gengæld ikke meget information om, hvorfor de ventede: Kun 14 % af disse fik information om, hvorfor de ventede. Ikke altid god information ved overgange (65 %) Et andet sted, hvor resultaterne ikke er slående gode, er ved overgange mellem afdelinger. Kun 65 % af patienterne vurderer, at personalet er informeret, når de kommer til en ny afdeling Forventningsafstemning (63 %) Til spørgsmålet har personalet talt med dig om dine forventninger til, hvad de kunne hjælpe dig/jer med svarer kun 63 % positivt, så også her er der plads til forbedringer, ser det ud til. Alle rapporter og grafer er tilgængelige på centerniveau og individuelt ambulatorieniveau på centrets p-drev under P:\JMC\Centerfunktion\Patientoplevelser JMC undersøgelse 2013 Se nedenfor: 4

5 1.a Var personalet imødekommende, da du mødte op ved skranken/receptionen i ambulatoriet (el. jordemoderkonsultationen? Kennedy Centret 1%5% 24% 60% 10% Neonatalklinikken 5% 5% 20% 55% 15% Obstetrisk Klinik 02%% 13% 40% 41% 3% Fertilitetsklinikken 2% 10% 34% 46% 8% Gynækologisk Klinik 11%% 8% 26% 63% 1% TOTAL 12%% 10% 29% 52% 5% Børnekirurgisk klinik 2% 12% 28% 58% Vækst og Reproduktion 1%4% 33% 60% 1% BørneUngeKlinikken 2%4% 15% 26% 48% 5% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3%3% 11% 19% 54% 10% 2 1.b Var personalet imødekommende, da du kom ind til undersøgelse/behandling? Børnekirurgisk klinik 2% 10% 18% 70% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 1%5% 20% 73% 1% Vækst og Reproduktion 1%3% 20% 76% Obstetrisk Klinik 0%6% 29% 64% 1% Fertilitetsklinikken 6% 4% 12% 76% 2% BørneUngeKlinikken 0%8% 19% 72% TOTAL 11%%6% 19% 73% 0% Kennedy Centret 12%%3% 9% 86% Gynækologisk Klinik 1%5% 16% 78% Neonatalklinikken 5% 5% 25% 65% 2 1

6 2. Blev du kaldt ind til den aftalte tid ved dit seneste besøg i ambulatoriet? Fertilitetsklinikken 2% 16% 28% 54% Børnekirurgisk klinik 2% 12% 28% 15% 30% 12% Kennedy Centret 3%1% 10% 20% 63% 3% Vækst og Reproduktion 3%3% 11% 17% 57% 9% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 4% 5% 8% 21% 55% 7% Neonatalklinikken 5% 10% 15% 15% 40% 15% TOTAL 8% 8% 15% 20% 42% 7% Gynækologisk Klinik 9% 12% 13% 19% 42% 5% BørneUngeKlinikken 10% 7% 20% 24% 33% 6% Obstetrisk Klinik 15% 12% 16% 16% 28% 12% 2 3. Fortalte personalet dig, hvor lang ventetiden ville være? Neonatalklinikken Børnekirurgisk klinik Klinisk Genetik og nedenstående afsnit Klinik for Vækst og reproduktion Kennedy Centret Fertilitetsklinikken BørneUngeKlinikken JMC Gynækologisk Klinik Obstetrisk Klinik 20% 25% 55% 20% 38% 42% 22% 40% 38% 17% 49% 34% 23% 51% 26% 22% 52% 26% 20% 57% 23% 17% 57% 25% 14% 68% 19% 11% 71% 18% JA NEJ Det kan jeg ikke vurdere 2

7 4. Fortalte personalet dig, hvorfor der var ventetid? Neonatalklinikken Fertilitetsklinikken Børnekirurgisk klinik Klinisk Genetik og nedenstående afsnit Klinik for Vækst og reproduktion BørneUngeKlinikken JMC Kennedy Centret Obstetrisk Klinik Gynækologisk Klinik 15% 25% 60% 28% 44% 28% 18% 45% 38% 10% 46% 44% 9% 47% 44% 19% 56% 25% 14% 57% 29% 13% 60% 27% 14% 63% 22% 10% 68% 22% JA NEJ Det kan jeg ikke vurdere 5.a Hvordan vurderer du, at personalet havde sat sig ind i din/dit barns sygdom/graviditet ved det ambulante besøg? Neonatalklinikken 15% 35% 50% Kennedy Centret 1%7% 15% 73% 4% Fertilitetsklinikken 20% 30% 48% 2% Vækst og Reproduktion 1% 9% 27% 63% TOTAL 2%2% 12% 26% 55% 3% BørneUngeKlinikken 2%4% 10% 26% 56% 1% Børnekirurgisk klinik 2%5% 15% 25% 52% Obstetrisk Klinik 2%4% 22% 29% 39% 4% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% 6% 25% 60% 6% Gynækologisk Klinik 3%1% 9% 25% 58% 4% 2 3

8 5.b Hvordan vurderer du, at personalet havde sat sig ind i din/jeres livssituation ved dit/dit barns ambulante besøg? Vækst og Reproduktion 6% 17% 27% 37% 13% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2%3% 10% 26% 46% 13% Fertilitetsklinikken 2% 12% 10% 26% 32% 18% BørneUngeKlinikken 3% 7% 15% 30% 39% 6% Kennedy Centret 3% 6% 13% 25% 47% 7% TOTAL 5% 6% 18% 23% 36% 12% Neonatalklinikken 5% 5% 25% 60% 5% Børnekirurgisk klinik 5% 8% 30% 20% 28% 10% Gynækologisk Klinik 9% 4% 21% 21% 33% 12% Obstetrisk Klinik 9% 9% 24% 15% 26% 18% 2 5.c Hvordan vurderer du, at personalet havde sat sig ind i dine/dit barns tidligere besøg i ambulatoriet? Neonatalklinikken 5% 5% 15% 30% 45% Kennedy Centret 3% 10% 14% 52% 21% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 1%7% 21% 37% 34% Vækst og Reproduktion 3% 10% 34% 39% 14% Fertilitetsklinikken 8% 18% 28% 36% 10% TOTAL 2%5% 13% 25% 37% 17% BørneUngeKlinikken 2%4% 13% 32% 39% 10% Børnekirurgisk klinik 2% 8% 12% 22% 38% 18% Gynækologisk Klinik 3% 6% 15% 21% 42% 12% Obstetrisk Klinik 4% 7% 17% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 25% 19% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

9 5.d Hvordan vurderer du, at personalet havde sat sig ind i dit/dit barns videre forløb i ambulatoriet? Vækst og Reproduktion 3% 9% 17% 54% 17% Kennedy Centret 2% 8% 7% 23% 47% 14% Fertilitetsklinikken 2% 10% 6% 24% 40% 18% BørneUngeKlinikken 3% 6% 13% 31% 41% 6% TOTAL 4% 5% 10% 24% 42% 16% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 4%2% 7% 25% 42% 20% Neonatalklinikken 5% 5% 20% 55% 15% Børnekirurgisk klinik 5%2% 15% 28% 40% 10% Gynækologisk Klinik 5% 6% 5% 21% 41% 22% Obstetrisk Klinik 9% 4% 13% 20% 36% 20% 5

10 6. Tog personalet hensyn til dit barns behov? Kennedy Centret 4% 6% 6% 80% 2% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 6% 29% 50% 12% TOTAL 2%2% 6% 25% 59% 3% Børnekirurgisk klinik 3%3% 41% 54% Vækst og Reproduktion 3%3% 17% 69% 6% BørneUngeKlinikken 4%3% 8% 28% 54% 1% 7. Talte personalet til dit barn på en måde, som han/hun kunne forstå? Neonatalklinikken 100% Kennedy Centret 6% 4% 79% 10% Børnekirurgisk klinik 3% 8% 35% 49% 5% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 12% 27% 45% 15% Vækst og Reproduktion 9% 86% 6% TOTAL 11%% 8% 21% 63% 7% BørneUngeKlinikken 11%% 10% 25% 58% 5% 6

11 8. Tog personalet dit barns synspunkter alvorligt? Neonatalklinikken 29% 43% Kennedy Centret 2% 15% 60% 21% Børnekirurgisk klinik 14% 22% 38% 16% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 6% 15% 27% 52% Vækst og Reproduktion 3% 9% 63% 26% TOTAL 11%%6% 18% 45% 25% BørneUngeKlinikken 11%% 7% 21% 42% 23% 9. Følte dit barn sig tryg sammen med personalet? Neonatalklinikken 5% 25% 35% 35% Børnekirurgisk klinik 5% 15% 28% 41% 10% Vækst og Reproduktion 3% 22% 69% 6% Kennedy Centret 2% 8% 20% 64% 6% TOTAL 3%1% 10% 26% 52% 7% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% 15% 32% 47% 3% BørneUngeKlinikken 4%1% 12% 28% 51% 4% 7

12 10. Har personalet talt med dig om dine forventninger til, hvad de kunne hjælpe dig /jer med? Fertilitetsklinikken 2% 12% 44% 38% 4% Kennedy Centret 4% 5% 17% 24% 45% 6% Børnekirurgisk klinik 5% 8% 18% 38% 28% 5% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 5% 8% 19% 24% 41% 3% Vækst og Reproduktion 6% 4% 14% 24% 44% 7% BørneUngeKlinikken 8% 13% 18% 24% 31% 7% TOTAL 8% 8% 16% 29% 34% 7% Gynækologisk Klinik 9% 6% 14% 25% 36% 9% Obstetrisk Klinik 12% 8% 14% 37% 22% 6% Neonatalklinikken 15% 5% 30% 35% 15% 8

13 11.a Mit barn fik svar på sine spørgsmål Kennedy Centret 4% 12% 40% 42% Børnekirurgisk klinik 3% 8% 24% 22% 35% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 6% 9% 15% 55% Vækst og Reproduktion 3% 23% 51% 17% TOTAL 1%2% 6% 18% 33% 32% BørneUngeKlinikken 3%3% 6% 19% 35% 26% 11.b Jeg fik svar på mine spørgsmål Neonatalklinikken 5% 25% 70% Vækst og Reproduktion 10% 26% 64% Fertilitetsklinikken 2%6% 32% 56% TOTAL 1%3% 11% 27% 58% 0% Kennedy Centret 12%%6% 36% 55% Obstetrisk Klinik 1%4% 11% 28% 56% Gynækologisk Klinik 1%4% 10% 24% 59% 2% Børnekirurgisk klinik 2%2% 22% 25% 48% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2%4% 9% 22% 61% BørneUngeKlinikken 3%1% 15% 24% 57% 9

14 11.c Personalet tog hensyn til mine behov Neonatalklinikken 5% 25% 65% Børnekirurgisk klinik 8% 10% 32% 48% 2% Fertilitetsklinikken 4% 10% 30% 54% Kennedy Centret 1%3% 7% 14% 70% 3% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 1%5% 10% 29% 50% 2% Gynækologisk Klinik 1%4% 11% 23% 57% 1% Vækst og Reproduktion 1%6% 23% 64% 3% TOTAL 2%3% 11% 25% 56% 1% Obstetrisk Klinik 2%2% 14% 28% 52% 1% BørneUngeKlinikken 3%3% 13% 25% 54% 0% 11.d Personalet viste respekt for mine holdninger Neonatalklinikken 10% 15% 75% Børnekirurgisk klinik 5% 10% 15% 58% 8% Vækst og Reproduktion 4% 24% 66% 6% Fertilitetsklinikken 4% 6% 18% 64% 2% TOTAL 12%% 9% 21% 60% 4% BørneUngeKlinikken 1%4% 9% 22% 60% 2% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 1%3% 9% 19% 60% 5% Gynækologisk Klinik 12%% 10% 21% 59% 4% Obstetrisk Klinik 12%% 11% 24% 53% 6% Kennedy Centret 21%%5% 21% 70% 2% 10

15 11.e Personalet lyttede til mine beskrivelser af mine/mit barns symptomer/min/vores situation Neonatalklinikken 5% 10% 75% 5% Børnekirurgisk klinik 10% 28% 60% Vækst og Reproduktion 3%1 % 21% 73% Fertilitetsklinikken 4% 6% 36% 54% TOTAL 12%% 9% 20% 64% 2% BørneUngeKlinikken 1%4% 11% 18% 64% 1% Kennedy Centret 12%%3% 12% 76% 4% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 11%% 9% 22% 62% 4% Gynækologisk Klinik 1%3% 8% 18% 66% 3% Obstetrisk Klinik 21%% 14% 23% 56% 2% 11

16 12.a I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at blive inddraget i beslutninger om hvilke undersøgelser/behandling du/dit barn skal have foretaget? Neonatalklinikken 10% 90% Børnekirurgisk klinik 5% 95% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2% 8% 85% Vækst og Reproduktion 4% 10% 17% 66% Fertilitetsklinikken 2% 10% 84% TOTAL 01%3% 10% 84% BørneUngeKlinikken 02%% 15% 82% Obstetrisk Klinik 02%% 10% 86% Kennedy Centret 11%%4% 10% 82% Gynækologisk Klinik 11%%6% 90% 12.b I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at blive inddraget i planlægning af tidspunkter for undersøgelser, eller behandling? Fertilitetsklinikken 10% 28% 58% BørneUngeKlinikken 1%5% 14% 19% 61% Vækst og Reproduktion 1%3% 14% 23% 59% TOTAL 2%4% 14% 20% 58% Kennedy Centret 2%3% 14% 15% 63% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2%3% 11% 17% 60% Obstetrisk Klinik 2%3% 14% 28% 50% Gynækologisk Klinik 3%4% 11% 12% 65% Neonatalklinikken 6% 44% 11% 33% Børnekirurgisk klinik 8% 5% 12% 22% 52% 12

17 13.a I hvor høj grad er du blevet inddaget i beslutninger om hvilke undersøgelser/behandlinger, du/dit barn skal have foretaget? Kennedy Centret 2% 92% 3%3% Obstetrisk Klinik 5% 85% 1 %5%3% Neonatalklinikken Neonatalklinikken 5% 95% 5% 95% Fertilitetsklinikken 6% 86% 2%4%2% BørneUngeKlinikken 6% 87% 1%3%3% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 7% 79% 1%7% 6% TOTAL 7% 84% 1%4%4% Gynækologisk Klinik 9% 81% 1%4% 5% Børnekirurgisk klinik 15% 78% 5%2% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 13.b I hvor høj grad er du blevet inddaget i beslutninger om planlægning af tidspunkter for undersøgelser, eller behandling? Kennedy Centret 4% 90% 4%2% Neonatalklinikken 10% 80% 5% 5% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 11% 68% 13% 7% Fertilitetsklinikken 12% 78% 6%2 % TOTAL 13% 79% 4%3% Gynækologisk Klinik 14% 76% 7% 4% BørneUngeKlinikken 14% 80% 2%2% 15% 79% 2%4% Obstetrisk Klinik 22% 70% 2%5% Børnekirurgisk klinik 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 13

18 14.a I hvor høj grad er det vigtigt for dit barn, at blive inddraget i beslutninger om hvilke undersøgelser/behandling han/hun skal have foretaget? Børnekirurgisk klinik 5%3% 11% 3% 27% 49% Vækst og Reproduktion 6% 6% 20% 9% 23% 31% BørneUngeKlinikken 7% 2% 16% 14% 18% 41% TOTAL 7% 3% 14% 10% 18% 44% Kennedy Centret 8% 2% 12% 12% 19% 46% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 9% 6% 12% 3% 9% 55% 14.b I hvor høj grad er det vigtigt for dit barn, at blive inddraget i planlægning af tispunkter for undersøgelser, eller behandling han/hun skal have foretaget? BørneUngeKlinikken 11% 5% 12% 13% 16% 42% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 12% 9% 3% 6% 6% 64% TOTAL 15% 7% 9% 11% 11% 46% Børnekirurgisk klinik 16% 11% 3% 8% 8% 51% Kennedy Centret 19% 8% 10% 8% 6% 46% Vækst og Reproduktion 31% 9% 6% 11% 3% 40% 14

19 15.a I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at blive inddraget i beslutninger om hvilke undersøgelser/behandling dit barn skal have foretaget? Børnekirurgisk klinik 38% 59% 3% Kennedy Centret 52% 44% 4% Neonatalklinikken 14% 71% 14% TOTAL 4% 46% 47% 3% BørneUngeKlinikken 6% 45% 46% 3% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 6% 36% 58% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 15.b I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at blive inddraget i planlægning af tidspunkter for undersøgelser, eller behandling dit barn skal have foretaget? Kennedy Centret 60% 2% 38% Neonatalklinikken 14% 71% 14% Børnekirurgisk klinik 3% 41% 3% 54% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% 45% 52% TOTAL 3% 55% 1% 40% 1% BørneUngeKlinikken 5% 57% 36% 2% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 15

20 16.a Har du fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om undersøgelser eller behandling du/dit arn skal have foretaget? Fertilitetsklinikken 2% 94% 4% Neonatalklinikken 5% 90% Kennedy Centret 6% 90% 11 %% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 7% 82% 2% 6% Obstetrisk Klinik 10% 89% 0% TOTAL 10% 87% 101% Gynækologisk Klinik 13% 84% 12% % BørneUngeKlinikken Børnekirurgisk klinik 14% 85% 18% 82% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 16.b Har du fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om din/dit barns sygdom el. graviditet? Obstetrisk Klinik 5% 92% 11%% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 8% 78% 10% Kennedy Centret TOTAL 9% 87% 3% 11% 84% 0%2% Gynækologisk Klinik 14% 80% 1 %1 % BørneUngeKlinikken 15% 80% 0 % Neonatalklinikken 15% 80% 5% Fertilitetsklinikken 16% 82% 2% Børnekirurgisk klinik 18% 80% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 16

21 16.c Har du fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om planen for det videre ambulante forløb? Kennedy Centret 14% 81% 2%3% Obstetrisk Klinik Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 15% 72% 1 % 10% 15% 72% 1 % 10% Neonatalklinikken 15% 60% 5% 15% 60% 5% Neonatalklinikken 16% 71% Gynækologisk Klinik 16% 73% TOTAL 20% 20% 2% 8% 2% 7% BørneUngeKlinikken 18% 74% 3%2% Fertilitetsklinikken 20% 68% 10% Børnekirurgisk klinik 22% 68% 2% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 16.d har du fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om hvad du selv skulle gøre i det ambulante fprløb? Kennedy Centret 5% 89% 1%5%1% Neonatalklinikken 5% 75% 5% 15% Børnekirurgisk klinik 8% 82% 2% 8% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 8% 77% 15% Fertilitetsklinikken 8% 86% 4%2% TOTAL 10% 79% 02%%6% 3% Vækst og Reproduktion 11% 76% 1 %4% 7% BørneUngeKlinikken 11% 81% 03%%2%2% Gynækologisk Klinik 12% 70% 4% 8% 6% Obstetrisk Klinik 12% 78% 1%6% 3% 1 For lidt Passende For meget ikke aktuelt for mig 5 det kan jeg ikke vurdere Det kan jeg ikke vurdere 17

22 16.e Har du fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om hvad dit barn selv skulle gøre i det ambulante forløb? Kennedy Centret 75% 2% 21% Neonatalklinikken 14% 71% Børnekirurgisk klinik 3% 70% 24% TOTAL 4% 63% 2% 27% BørneUngeKlinikken 5% 63% 2% 24% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 18

23 17.a Har dit barn fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om undersøgelser, eller behandling han/hun skulle have foretaget? Kennedy Centret Klinisk Genetik og nedenstående afsnit Børnekirurgisk klinik TOTAL BørneUngeKlinikken 60% 38% 58% 42% 3% 65% 32% 3% 63% 0% 31% 4% 66% 1% 25% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 17.b Har dit barn fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om sin sygdom? Kennedy Centret 4% 48% 48% 5% 57% 35% Børnekirurgisk klinik 6% 45% 3% 45% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 6% 57% 1% 33% TOTAL 9% 62% 1% 24% BørneUngeKlinikken 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 17.c Har dit barn fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om planen for det videre ambulante forløb? Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% Kennedy Centret 6% TOTAL 7% Børnekirurgisk klinik 8% BørneUngeKlinikken 9% 45% 46% 50% 54% 51% 3% 48% 46% 2% 37% 38% 3% 32% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 19

24 17.d Har dit barn fået for meget, passende eller for lidt information af ambulatoriet, om hvad han/hun selv skulle gøre i det ambulante forløb? Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% 42% 2% 46% 2% Kennedy Centret 5% 51% 1% TOTAL 55% 50% 39% BørneUngeKlinikken 6% 55% 2% 32% Børnekirurgisk klinik 11% 57% 32% 1 For lidt Passende For meget Ikke aktuelt for mig det kan jeg ikke vurdere 20

25 18. Vurderer du, at dit forløb var uden unødige besøg/undersøgelser? Neonatalklinikken 5% 20% 60% 10% Fertilitetsklinikken 4% 10% 14% 70% Kennedy Centret 1%3% 8% 12% 70% 5% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2%5% 6% 6% 75% 5% Gynækologisk Klinik 2%3%4% 13% 72% 5% Obstetrisk Klinik 3%3% 10% 13% 66% 3% TOTAL 3%4% 8% 15% 65% 3% BørneUngeKlinikken 5% 4% 14% 21% 55% 0% Børnekirurgisk klinik 5% 10% 10% 18% 58% Vækst og Reproduktion 6% 10% 4% 23% 54% 21

26 19. Har du i forbindelse med dit nuværende forløb været tilknyttet flere afdelinger/afsnit? Kennedy Centret Gynækologisk Klinik Børnekirurgisk klinik Obstetrisk Klinik Fertilitetsklinikken JMC Klinisk Genetik og nedenstående afsnit Klinik for Vækst og reproduktion Neonatalklinikken BørneUngeKlinikken JA NEJ 21. Var personalet informeret om dig/dit barn og dit/jeres forløb, når du kom til den nye afdeling? Kennedy Centret 4% 15% 27% 46% 8% Neonatalklinikken 8% 8% 17% 58% 8% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 2%6% 19% 21% 44% 8% Vækst og Reproduktion 3% 8% 19% 24% 38% 8% Obstetrisk Klinik 6% 7% 13% 18% 51% 6% TOTAL 7% 6% 16% 22% 43% 6% BørneUngeKlinikken 9% 5% 20% 23% 40% 4% Fertilitetsklinikken 10% 5% 33% 52% Gynækologisk Klinik 13% 4% 13% 25% 35% 10% Børnekirurgisk klinik 14% 14% 21% 14% 36% 22

27 23. Hvor tilfreds er du med dit ambulante forløb indtil nu? Børnekirurgisk klinik 5% 12% 38% 45% BørneUngeKlinikken 0%4% 12% 34% 50% Obstetrisk Klinik 12%% 13% 34% 50% Fertilitetsklinikken 2% 10% 34% 54% Neonatalklinikken 5% 40% 55% TOTAL 1%3% 10% 31% 56% Gynækologisk Klinik 4% 10% 29% 57% Klinisk Genetik og nedenstående afsnit 3% 10% 22% 65% Kennedy Centret 21%%6% 26% 66% Vækst og Reproduktion 6% 24% 70% 23

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T

Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T Gitte Bekker, oversygeplejerske Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske Lisette B. Bjerregaard, kvalitetskoordinator Udvikling af strategi for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I Interview Af Astrid Nordbo fotos: bam/scanpix PSYKOLOGER I SOMATIKKEN På Rigshospitalet findes en stor psykologarbejdsplads: Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Vi har talt med klinikkens

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på JSK Jysk Sexologisk Klinik - RRA Jysk sexologisk klinik Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hudklinikken Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på JAMB Øjenafdeling J Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

DONORBARN I KLASSEN. Viden og inspiration til lærere og pædagoger. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I KLASSEN. Viden og inspiration til lærere og pædagoger. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I KLASSEN Viden og inspiration til lærere og pædagoger 1 KÆRE LÆRER OG PÆDAGOG I 0. - 3. KLASSE VÆR NYSGERRIG OG AFSTEM FORVENTNINGER I disse år nærmer flere og flere donorbørn sig skolealderen,

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 59% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det fungerer

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium og Stomiambulatorium Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv.

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. Prøv ikke at hjælpe! Skub ikke! Foreslå ingen løsninger! Vær nysgerrig på denne forunderlige historie! Vær gerne langsom! Hør hvad

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Dagambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Høreklinik Holstebro Øre-Næse-Hals afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Praksisdiætistordningen Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør?

Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Børnegårdens værdigrundlag. Børnegårdens SPOR: Høj pædagogisk faglighed. Hvorfor handler vi som vi gør? Hvorfor vælger vi f.eks. de aktiviteter vi gør? Ansvarlighed for egen handling. Den professionelle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBH Øre- Næse- Halsambulatorium - RRA Øre-, Næse- og Halsafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gynækologisk Ambulatorium Y GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på. Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for E - klassen, Næstved Ungdomsskole Dato: 31.12.2010. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.12.2011 UMV en indeholder de fire faser, som

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere