DF December vilkår for katteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring"

Transkript

1 DF December 2013 vilkår for katteforsikring

2 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer.

3 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Indholdsfortegnelse side Et par ord om Katteforsikringen...4 Et par ord om Dyreafdelingen...4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvad er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Hvornår ophører forsikringen? Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi Ankenævn Lovgivning...9 Generelle vilkår for Sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen 16. Hvilke katte kan syge- og livsforsikres? Karenstid Tidligere og eksisterende sygdom Særlige vilkår for Sygeforsikringen 19. Forsikringssum for Sygeforsikringen Selvrisiko og behandlingsperiode Hvornår ophører Sygeforsikringen? Sygeforsikringen 22. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Sygeforsikring Plus 24. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Kattelivsforsikringen 26. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Forsikringssum Selvrisiko Hvornår ophører Kattelivsforsikringen? Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Et par ord om Katteforsikringen I dette vilkår kan du læse om Danske Forsikrings Katteforsikring, som indeholder sygeforsikring og livsforsikring. Din police indeholder oplysning om, hvilke dækninger din Katteforsikring har. Sygeforsikringen dækker udgifter til dyrlægebehandling ved sygdom og tilskadekomst*. Sygeforsikring Plus er en tilvalgsdækning til Sygeforsikringen. Den dækker udgifter til receptpligtig medicin* og genoptræning. Et par ord om Dyreafdelingen Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Dyreafdeling på telefon

5 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Forsikringstageren, som ejer den forsikrede kat. 2. Hvad er forsikret? Sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen omfatter den kat, der er nævnt i policen, hvis det fremgår af policen, at der er oprettet en eller flere af disse dækninger. 3. Hvor dækker forsikringen? A Danmark Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). B Europa Forsikringen dækker under ophold i Europa (inklusiv Færøerne og Grønland) i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret. 4. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 5. Gebyr A Gebyr for serviceydelser Danske Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring.

6 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Danske Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Selvrisikobeløbet består af en fast og en variabel selvrisiko. Danske Forsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Samarbejde med dyrlæger Hvis Danske Forsikring har indgået en samarbejdsaftale med din dyrlæge, kan dyrlægen sørge for at indsende din kvitterede dyrlægeregning til Danske Forsikring. Forudsat at der er tale om tilskadekomst eller en sygdom, som er dækket af forsikringen, kan Danske Forsikring afregne dit erstatningsbeløb direkte over for dyrlægen efter fradrag af din selvrisiko. Det betyder, at du kun skal betale selvrisikoen og eventuelle andre udgifter, som ikke er dækket af forsikringen, til dyrlægen. Hvis Danske Forsikring derimod konstaterer, at der er tale om tilskadekomst eller sygdom, som ikke er dækket af forsikringen, vil du efterfølgende modtage en opkrævning fra dyrlægen på hele dyrlægeregningen, som du så selv skal betale. Du kan til enhver tid vælge selv at betale hele dyrlægeregningen og derefter anmelde skaden til Danske Forsikring, hvis du foretrækker dette. 8. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring.

7 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Danske Forsikring skal have skriftlig besked inden. 3. Der gælder særlige regler for ophør af Kattelivsforsikring, pkt. 9 B. Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 9. Hvornår ophører forsikringen? A Forsikringen ophører, hvis katten skifter ejer. B Kattelivsforsikringen ophører automatisk, når katten fylder 12 år. Sygeforsikringen er livsvarig - se dog pkt. 19 B. 10. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Danske Forsikring have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår der gælder for forsikringen, skal Danske Forsikring have besked hvis: 1. forsikringstageren flytter til en anden adresse 2. katten skifter ejer 3. katten bliver udekat efter at have været indekat eller omvendt, hvis der er købt Kattelivsforsikring B Når Danske Forsikring har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Hvis Danske Forsikring ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 11. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Danske Forsikring Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på eller pr. telefon. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Sygdom eller tilskadekomst* Hvis katten bliver syg eller kommer til skade, skal du sende den originale og kvitterede dyrlægeregning til Danske Forsikring. Forsikringsnummeret skal stå på regningen. Dyrlægen skal tydeligt notere kattens identitet (registreringsnummer/chipnummer, race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens/undersøgelsens specificerede diagnose og indhold.

8 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Dokumentation Får vi brug for oplysninger og dokumentation til vurdering og behandling af den anmeldte skade/sygdom, fx fra dyrlægen, skal forsikringstageren fremskaffe og indsende dette til Danske Forsikring for egen regning. D Behandling og forebyggelse af smitsomme sygdomme 1. Forsikringstageren skal sørge for at holde en syg eller tilskadekommen kat under dyrlægebehandling. Forsikringstageren skal også sørge for løbende vaccination/ sygdomsforebyggelse, hvis en smitsom sygdom truer den forsikrede kat, og hvis det er generelt anbefalet af veterinærmedicinsk fagkundskab eller offentlige forskrifter. Dette gælder også, hvis der opstår nye sygdomme. 2. Forsikringstageren skal for egen regning sørge for, at katten bliver vaccineret samt revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger. E Hvis katten dør 1. Ved kattens død som følge af sygdom eller tilskadekomst*, oplyser Danske Forsikring forsikringstageren om, hvilken form for dokumentation selskabet forlanger, før en eventuel forsikringsudbetaling kan ske. 2. Hvis Danske Forsikring forlanger katten obduceret, betaler selskabet omkostningerne til obduktionen. 12. Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse med den forsikrede kat uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede og den forsikrede kat ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. D Epidemier Epidemier, der rammer kattebestande, og som erklæres som epidemi af relevant offentlig myndighed i Danmark eller under rejse i udlandet. 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13.

9 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December B Sådan kan forsikrede klage Du kan sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Danske Forsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. Generelle vilkår for Sygeforsikringen og Kattelivsforsikringen På policen kan du se, om du har valgt Sygeforsikring, og om du har valgt Kattelivsforsikring til din kat. Forsikringerne omfatter den kat, som er nævnt i policen. 16. Hvilke katte kan syge- og livsforsikres? A Danske Forsikring forsikrer sunde og raske katte, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 6 år. Er katten fyldt 4 år, men endnu ikke 6 år, skal der foreligge en sundhedsattest eller journal fra dyrlægen, hvor kattens sygehistorik fremgår. Sundhedsattesten eller journalen må ikke være over 14 dage gammel, når Danske Forsikring modtager den. B Katten skal være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza. Katten skal revaccineres efter gældende og godkendte vaccinationsanbefaling af Lægemiddelstyrelsen og med de korrekte intervaller for den pågældende vaccine. D Kattelivsforsikringens dækning er betinget af, at katten opholder sig fast indendørs, i udendørs løbegård* eller midlertidigt i transportkasse. Katten må på intet tidspunkt være fritløbende. Katten skal være ID mærket i form af microchipning eller øretatovering. Katten skal desuden være registreret i et landsdækkende katteregister i Danmark. 17. Karenstid A Der er en karenstid på 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling af sygdomme eller skader der opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftdato er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. Tilskadekomst* er dog dækket fra den dag, forsikringen træder i kraft. B Hvis en kattesygeforsikring bliver overtaget fra et andet selskab, og Danske Forsikring kan acceptere forsikringen med samme dækningsomfang og begrænsninger som det tidligere selskabs forsikring, falder karenstiden bort.

10 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Hvis katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at videreføre forsikringen, og Danske Forsikring kan acceptere forsikringen på samme vilkår som den tidligere forsikring, falder karenstiden bort. 18. Tidligere og eksisterende sygdom Forsikringen dækker ikke udgifter til skader og efterbehandling af skader, der er opstået før forsikringens ikraftdato. Dette gælder også skjulte lidelser. Særlige vilkår for Sygeforsikringen Din police indeholder oplysning om hvilke dækninger, din katteforsikring har. Sygeforsikringen omfatter den kat, som er nævnt i policen. 19. Forsikringssum for Sygeforsikringen A Forsikringens dækningsmaksimum fremgår af policen. Beløbet gælder pr. forsikringsår*. B Fra din kat fylder 8 år, falder forsikringssummen med 20 % om året i 3 år. Den maksimale nedsættelse er 60 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. Forsikringssummen vil, efter den er blevet nedsat, fortsætte på 40 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. 20. Selvrisiko og behandlingsperiode A Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. Behandling af flere sygdomme samt ordineret medicin* i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser derfor en selvrisiko for hver sygdom. B En behandlingsperiode kan højst vare 120 dage fra første dyrlægekonsultation, herefter vil der blive opkrævet en ny selvrisiko. Selvrisikoen består af en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko og fungerer på denne måde: 1. Først fratrækker vi den faste selvrisiko af de dækkede udgifter. Forsikringstager betaler selv dette beløb. 2. Derefter dækker vi 90 % af de resterende udgifter. De sidste 10 % af udgifterne, der udgør den variable selvrisiko, betaler forsikringstageren.

11 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Den faste selvrisikoen udgør det beløb, der står anført i policen. Selvrisikobeløbet bliver ikke indeksreguleret. Eksempel på erstatningsberegning på Sygeforsikringen: Fast selvrisiko på 750 kr. og 10 % i variabel selvrisiko: Samlet dyrlægeudgift: kr. - fast selvrisiko 750 kr. Restbeløb kr. - variabel selvrisiko på 10 % 925 kr. Samlet erstatning betalt af Danske Forsikring: kr. Du betaler kr. Danske Forsikring dækker kr. Din samlede selvrisiko: Fast + variabel selvrisiko: 750 kr kr. = kr. 21. Hvornår ophører Sygeforsikringen? Forsikringen er livsvarig (se dog pkt. 8 og 9 i Fælles vilkårene). Sygeforsikringen Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 22. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter i forbindelse med kattens sygdom tilskadekomst* Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af en veterinæruddannet dyrlæge eller sygeplejerske. Behandlingen skal desuden være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret videnskab og erfaringer i Danmark samt følge gældende retningslinjer i henhold til dyreværnsloven. B Udgifter til 1. Selve undersøgelsen og behandlingen. 2. Operation inkl. narkose og relevante materialer. 3. Medicin* som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på klinik eller dyrehospital, dog ikke depotmedicin*, der bliver givet til katten i forbindelse med behandlingen. 4. Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte tilslutning til behandlingen på klinik eller dyrehospital. 5. Kattens nødvendige ophold på klinik eller dyrehospital, hvor der er døgnbemandet overvågning. 6. Diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materialet til undersøgelsen. 7. Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om tilskadekomst* eller sygdom, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. 8. Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi* og endoskopi*. T og MR scanning er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring.

12 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Traumatisk fraktur* og fissur*, som fremkommer i benets knoglevæv, og som er frie for tegn på artroseforandringer*. 10. Tand- og kæbebehandling på blivende tænder i forbindelse med tilskadekomst*, dog ikke FORL*. 11. Sårskader. 12. Undersøgelse og behandling af øjenlidelser og øjenskader, dog ikke entropion og ektropion. 13. Bylder på hankatte med indtil kr. (2013) pr. forsikringsår*. 14. FLUTD* på hankatte med indtil kr. (2013) pr. forsikringsår*. 15. Kejsersnit og fødselskomplikationer er dækket, hvis katten ikke tidligere har fået foretaget kejsersnit, dog ikke for Persere og Exotic samt blandingsracer, hvor disse indgår. 16. Neutralisering*, hvis det er medicinsk begrundet eller hvis det er dokumenteret ved epilepsi, diabetes eller akromegali*. Hos hunkatte definerer vi medicinsk begrundet som: livmodersygdomme med klinisk symptomer, fødselsdefekter, vaginalprolaps, tumor i vagina eller æggestokke. Hos hankatte definerer vi medicinsk begrundet som: prostatasygdomme, perinealbrok*, analadenom*, testikelinflammation, testikelomvridning og tumor i testikler eller ved anlægning af uretrafistel* hos hankatte med urinsten. Forsikringen dækker operation, efterbehandling og eventuelle komplikationer som følge af operationen. 17. Undersøgelse, behandling og operation af korsbåndsskader og patellaluksation* med indtil én gang pr. knæ i kattens liv, dog ikke for katte med diagnosticeret dysplasi. 18. Undersøgelse og behandling for allergi. Anvendte allergener til hyposensibilisering* dækkes højst 1 gang i kattens liv inden for en behandlingsperiode på højst 12 mdr. 19. Kemobehandling og strålebehandling er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring. 20. Behandling af sygdomme som katten kan vaccineres imod, herunder kattesyge og katteinfluenza erstattes kun, hvis vaccination har fundet sted og er gentaget med de korrekte tidsintervaller, der er godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine. 21. Amputation af lemmer. 22. Indsættelse af proteser er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring. 23. Aflivning og standard kremering, hvis det efter dyrlægens skøn sker som følge af en dækket skade. 23. Forsikringen dækker ikke A Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme og lidelser, der ikke er en direkte følge af kattens sygdom eller tilskadekomst*. B Udgifter til 1. Medfødte sygdomme* eller arveligt betingede sygdomme* eller lidelser herunder navlebrok, kryptochisme og udviklingsforstyrrelser herunder dysplasi. 2. Skade eller sygdom, der er forårsaget eller forværret af manglende forebyggelse af sygdom eller undladelse af at opsøge dyrlæge i tide. 3. Forebyggende undersøgelser og behandlinger. 4. Behandling udført af personer, der ikke er veterinæruddannede. 5. Undersøgelser med henblik på attestudstedelser og sundhedseftersyn. 6. Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behandling af katten herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig/manglende fodring, pasning eller pleje, hvis dette er i strid med dyreværnsloven, og ifølge veterinærfaglig vurdering dokumenterer at have forværret sygdommen eller skaden. 7. Tandbehandling eller komplikationer som følge af dårlig tandstatus herunder tandstensbehandling og tandrensning. 8. Tandsygdomme herunder alizi-virus*, FORL*, tandbylder, caries, komplikationer til tandsten, paradentose, fjernelse af mælketænder samt forlænget blød gane og bidefejl. 9. Alternativ behandling, som ikke er alment anerkendt af veterinærmedicinsk fagkundskab, herunder akupunktur, guldakupunktur, Kranio-Sakral terapi, homøopatisk medicin og zoneterapi.

13 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Udgifter til røntgenfotografering for hofte- og albueledsdysplasi og heraf afledte lidelser herunder osteochondrose*. 11. Artroskopi (diagnostisk undersøgelse og operation) på katte under 2 år. 12. Alle slidgigtforandringer på katte under 4 år, medmindre slidgigtforandringerne er opstået efter tilskadekomst*. 13. Re-operation af tidligere opererede korsbånd og patellaluxationer. 14. Plastikkosmetiske indgreb herunder indgreb, hvis formål er at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere kattens fysiske fremtoning, uanset om disse er racetypiske. 15. Undersøgelse og behandling af hormonelle forstyrrelser eller lidelser ved polyovulation, forebyggende hormonbehandling som p-sprøjte og kemisk kastration. 16. Mammae tumor*, hvis katten har fået p-piller i mere end 3 år. 17. Ultralydsscanning, røntgen eller test for løbetid med henblik på drægtighedsundersøgelse. 18. Undersøgelse, behandling og efterbehandling af komplikationer eller skader, der er opstået som følge af en behandling, der ikke er dækket af forsikringen. 19. Medicin*, som dyrlægen har udleveret eller ordineret på recept til viderebehandling herunder depotmedicin*, recepthonorarer og andre gebyrer. (Se dog Sygeforsikringen Plus). 20. Udgifter til vaccination og insulin. 21. Udgifter til behandling mod orm samt medicinske bade og midler mod lus, lopper og andet utøj. 22. Udgifter til vitamin- og mineralbehandling samt kosttilskud. 23. Alle former for foder, shampoo og andre produkter ordineret af dyrlægen. 24. Massage samt genoptræning herunder fysioterapi, kiropraktik og laserbehandling i forbindelse med rehabilitering og smertebehandling. (Se dog Sygeforsikring Plus). 25. Transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 26. Behandling af psykisk sygdom, herunder adfærdsbehandling, aggression, karakterfejl. Sygeforsikring Plus Sygeforsikring Plus er en tilvalgsdækning til Sygeforsikringen. Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 24. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter til dyrlægeordineret medicin* enten udleveret eller receptudskrevet herunder depotmedicin* med indtil kr. (2013) pr. forsikringsår*. B Udgifter til genoptræning efter en dækket sygdom eller tilskadekomst* herunder fysioterapi, laserbehandling og kiropraktik i forbindelse med behandling af diagnosticerede sygdomme som fx ledsygdomme, ledskader, frakturer* og diskusprolaps i indtil 8 måneder efter sygdommen eller skaden er konstateret. Behandlingen skal udføres af en behandler med relevant dokumenteret uddannelse og erfaring inden for genoptræning af katte. Erstatningen kan højst være kr. (2013) pr. forsikringsår*. 25. Forsikringen dækker ikke A Udgifter til behandling af eller genoptræning efter sygdom eller lidelse hos katten, der er opstået før forsikringen trådte i kraft. B Udgifter til skader, der ikke er dækket af Sygeforsikringen (se pkt. 23).

14 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Kattelivsforsikringen Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 26. Hvad dækker forsikringen? A Livsforsikringssummen kommer til udbetaling, hvis katten dør eller ifølge dyrlægeerklæring må aflives på grund af alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst*. Det er et krav, at der indsendes dyrlægeerklæring til Danske Forsikring. B Kattelivsforsikringen dækker desuden udgiften ved aflivning og standardkremering, hvis en dyrlæge vurderer, at katten skal aflives som følge af en alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst*, der er omfattet af Sygeforsikringen, uanset om denne dækning er købt. Danske Forsikring dækker udgifter til aflivning og standardkremering ud over livsforsikringssummmen. 27. Forsikringen dækker ikke Kattelivsforsikringssummen kommer ikke til udbetaling, hvis katten A dør eller må aflives på grund af sygdomme, som katten kan vaccineres imod herunder kattesyge og katteinfluenza, medmindre det kan dokumenteres, at katten er blevet vaccineret og revaccineret med de korrekte tidsintervaller, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine. B D E F G må aflives som følge af aggressivitet eller psykiske lidelser. dør eller må aflives som følge af arveligt betingede sygdomme* eller lidelser. dør eller må aflives på grund af komplikationer opstået som følge af eller under behandling af en sygdom eller lidelse, der ikke er omfattet af Sygeforsikringen, uanset om denne dækning er købt. dør eller må aflives som følge af en sygdom, lidelse eller skade, som katten fik inden Kattelivsforsikringen trådte i kraft. dør som følge af uforsvarlig eller forsætlig behandling af katten, hvis dette er i strid med dyreværnsloven. bliver stjålet eller forsvinder. 28. Forsikringssum Erstatningen kan højst udgøre prisen på en killing af tilsvarende race på udbetalingstidspunktet, dog højst kr. (2013). 29. Selvrisiko Der er ingen selvrisiko på Kattelivsforsikringen. 30. Hvornår ophører Kattelivsforsikringen? Kattelivsforsikringen ophører automatisk, når katten fylder 12 år.

15 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *. Akromegali Akromegali er betegnelsen for forøget produktion af væksthormon. Analadenom Analadenom er betegnelsen for svulst ved endetarmsåbningen. Anvendte allergener til hyposensibilisering Anvendte allergener til hyposensibilisering er betegnelsen for Allergivaccination. Artroseforandringer Artroseforandringer er betegnelsen for sygelige forandringer i ægte led. Artroskopi Artroskopi er en kikkertundersøgelse af led. Arveligt betingede sygdomme Ved arveligt betingede sygdomme forstår vi sygdomme, som katten genetisk har arvet. alizi-virus alizi-virus er en virusinfektion i mundhule og øvre luftveje. Depotmedicin Depotmedicin forstår vi som medicin, der gives til katten, og gradvist bliver udløst i kattens krop. Depotmedicin erstatter på denne måde katteejerens daglige dosering af medicin til katten i form af fx piller. Elektrokardiografi Elektrokardiografi (EKG) er en måde at måle hjertets ledningsevne på. Endoskopi Endoskopi er betegnelsen for en kikkertundersøgelse. Fissur Fissur er betegnelsen for en revnet knoglen. FLUTD FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) også kaldet FUS (Feline Urological Syndrom) er en fælles betegnelse for sygdomme i de nedre urinveje hos katte. FORL FORL, også kaldet Neck Lesion, er en sygdom hos katte, hvor kattens tænder nedbrydes. Angrebne tænder skal trækkes eller bores ud. Forsikringsår Forsikringsår er den årlige dækningsperiode fra forsikringens årsdag til den næste årsdag. Fraktur Fraktur er betegnelsen for knoglebrud. Husstand Ved husstand forstår vi familiemedlemmer herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren og delebørn, når de opholder sig hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del husstanden. For at være omfattet af forsikringen skal personerne være tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse.

16 Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF December Mammae tumor Mammae tumor er betegnelsen for tumor i mælkekirtlerne. Medfødte sygdomme Ved medfødte sygdomme forstår vi sygdomme, som katten er født med Medicin Medicin forstår vi som receptpligtige præparater herunder antibiotika og smertestillende lægemidler. Neutralisering Neutralisering er en fælles betegnelse for sterilisation og kastration af hhv. hunkatte og hankatte. Osteochondrose Osteochondrose er betegnelsen for ledmus. Patellaluksation Patellaluksation er betegnelsen for løse knæskaller. Perinealbrok Perinealbrok er betegnelsen for brok ved siden af endetarmen. Tilskadekomst Ved tilskadekomst forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager skade på kattens legeme. Sygdom, sygdomsanlæg eller lidelser betragter vi ikke som tilskadekomst. Udendørs løbegård En udendørs løbegård forstår vi som et udendørs opholdssted for katte konstrueret af solide materialer fx kraftigt trådgitter og forsynet med solide låse. Ved udgang fra kattens indendørs opholdssted til udendørs løbegård, må katten ikke på noget tidspunkt være fritgående. Uretrafistel Uretrafistel er en hulrumsdannelse ved urinrøret.

17 Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp Landbrug

Vilkår for Tophjælp Landbrug Vilkår for Tophjælp Landbrug 6488-2 Marts 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere