Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet"

Transkript

1 Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

2 Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige måder 4 Hvis du ikke har en dansk praktikplads At finde en praktikplads i udlandet Forhåndsgodkendelse Ansættelseskontrakt Løn og tilskud AER-tilskud før, under og efter opholdet 7 Hvis du har en dansk praktikplads At finde en praktikplads i udlandet Hvordan påvirker et udlandsophold mit ansættelsesforhold? AER-tilskud før, under og efter opholdet 9 Hvad kræver det af dig? 10 AER hvad er det? Betingelser Ansøgningsskemaer 12 Få styr på det praktiske: Love og regler Skat Sygesikring Forsikring Arbejds- og opholdstilladelse Arbejdsløshedsforsikring kan du tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i ud landet med PIU-ordningen. PIU står for Praktik i Ud landet, og ordningen betyder at du kan få økonomisk hjælp til praktikophold i ud landet under din uddannelse. Tager du afsted med PIU-ordningen, betyder det også at du får merit for din praktik i ud landet dit ophold bliver altså godkendt som en del af din danske uddannelse. Hvorfor tage til udlandet? En dansk erhvervsuddannelse vil altid være en god start på dit arbejdsliv, uanset om du vælger en teknisk uddannelse, en handelsuddannelse, en social-og sundhedsuddannelse eller en landbrugsuddannelse. Men hvis du kombinerer en erhvervsuddannelse med én eller flere praktikperioder i udlandet, kan det være et afgørende forspring i konkur rencen om de mest spændende stillinger når du er færdig med din uddannelse. På fremtidens arbejdsmarked vil langt de fleste virksomheder have kontakt med ud landet, og det betyder at virksomhederne ønsker medarbejdere der kan begå sig på andre sprog end dansk, og som 2

3 rhvervsuddannelse.dk/udve har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land ikke kun som turister. Et praktikophold i udlandet giver dig de internationale og menneskelige kvalifikationer som ifølge danske virksomheders egne forudsigelser vil blive de mest efterspurgte i de kom mende år: Du kan tale mindst ét fremmedsprog, du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage et initiativ, du kan omgås mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen, og du får større selvtillid. Og dét er kvalifikationer som ikke kun arbejdsgiveren har brug for dem kan du også selv få stor glæde af, fx på rejser og hvis du gerne vil videreuddanne dig. Og så er der jo lige den detalje at et praktikophold i udlandet kan give dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder helt nye mennesker, lever dig ind i en Mathias, tømrer, 2 1/2 år i praktik i Oslo. Jeg fik arbejdsmæssige udfordringer fordi vi arbejdede med fredede bygninger og der var meget tømmer i rigtig store dimensioner. anden kultur og får spændende udfordringer, både på det personlige og på det faglige plan. Du kan bruge ordningen på to forskellige måder: 1. Uden dansk praktikplads. 2. Med en dansk praktikplads din danske arbejdsgiver udstationerer dig i en periode i udlandet. Hvem kan bruge ordningen? Alle på de grundlæggende erhvervsuddannelser, dvs. både tekniske skoler, handelsskoler samt elever på social og sundhedsskoler og landbrugsskoler, når grundforløbet/hg er gennemført Elever som har afsluttet HHX eller HTX og er startet på en erhvervsuddannelse Alle med læreplads i danske virksomheder Ikke omfattet af ordningen er: Studerende på videregående uddannelser, også selv om ud dannelsen foregår på en er hvervsskole (fx akademi økonom-, bygningskonstruktør-, laborant uddannelserne m.fl.) 3

4 Hvis du ikke har en dansk praktikplads Mads, tømrer, 1 år i Oslo, nu i lære hos Risskov Tømrerog Snedkerforretning A/S Jeg tog til Oslo fordi jeg ikke kunne få en læreplads i Danmark. Jeg troede Norge var ligesom Danmark, men der er forskel. De går ikke særlig meget op i mad, fx er en hotdog bare en pølse med brød uden noget snask. Alligevel havde jeg en fantastisk oplevelse med store arbejdsmæssige udfordringer, og jeg har fået venner for livet. Og så var lærlingelønnen bedre end i Danmark. kan du vælge at tage i praktik i udlandet når du har afsluttet grundforløbet/hg (eller HHX/HTX). Du kan tage én eller flere af dine praktik perioder i en udenlandsk virksomhed, og siden indgå en af tale med en dansk virksomhed om at gen nem føre resten af din uddannelse dér. Inden for mange uddannelser er det dog muligt at tage hele praktikken i udlandet. Men alle skoleperioder og den afsluttende prøve skal altid gennemføres i Danmark. At finde en praktikplads i udlandet kan tage lang tid, så det er vigtigt at starte tidligt. Det bedste sted at starte er hos den PIU-koor dinator der findes på alle erhvervsskoler. Mange skoler har allerede alene eller sammen med andre skoler skabt et netværk af praktikpladser i udlandet som de stiller til rådighed for skolens elever. Hvis din erhvervsskole ikke har samarbejdspartnere i udlandet, kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at planlægge hvordan du selv finder en praktikplads. Du kan også bruge dit private netværk: Har I familie eller venner i det land du gerne vil arbejde i? Har dine forældre kontakter til udlandet via deres job? Kender du nogen i Danmark som har venner eller familie i udlandet? Under hele forløbet kan PIU-koordinatoren og dine sproglærere hjælpe dig med gode råd og med at skrive ansøgninger, søge økonomisk tilskud og indgå ansættelsesaftaler. Forhåndsgodkendelse Når du har fundet en praktikplads, skal praktikstedet godkendes. Det sker ved at 4

5 s den udenlandske arbejdsgiver udfylder en særlig formular til forhåndsgodkendelse. Når den er udfyldt, skal det faglige ud valg for din uddannelse attestere forhåndsgodkendelsen. I nogle tilfælde kan forhåndsgodkendelsen attesteres på din erhvervsskole. Skemaet til forhåndsgodkendelsen kan PIU-koordinatoren på din skole hjælpe dig med. Det findes på flere sprog. Forhåndsgodkendelsen sikrer at det uden landske praktikforløb opfylder de danske uddannelseskrav. Den er altså din garanti for at du får den uddannelse du gerne vil have, og at den svarer til ud dannelsen du ville have fået i Danmark. Ansættelseskontrakt Når praktikforløbet er godkendt, indgår du en skriftlig ansættelseskontrakt med den udenlandske arbejdsgiver. Hos din PIU-koordinator kan du få standardkontrakter på de mest gængse fremmedsprog. Løn og tilskud Når du vælger at tage til udlandet direkte efter grundforløbet/hg/hhx/htx uden en dansk praktikplads, skal du have løn efter udenlandske vilkår, og den er som regel væsentligt lavere end hvad du ville have fået i Danmark. (fortsættes side 6) Typisk forløb Du sender ansøgninger til udenlandske firmaer som du er interesseret i. Du bliver inviteret til jobsamtale. Du får jobsamtalen godkendt på forhånd af din erhvervsskole. Du rejser til jobsamtalen. Hvis du får jobbet, indgår du en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren, og får forhåndsgodkendt praktikforløbet af det faglige udvalg. Du begynder din praktik i udlandet. Du skal måske en tur til Danmark for at gennemføre en skoleperiode (det afhænger af hvor længe du er i praktik) og tilbage til praktikstedet. Når din praktikperiode i udlandet er slut, rejser du tilbage til Danmark. 5

6 6 Til gengæld kan du få særligt tilskud til rejser, flytning, bolig i udlandet mm. fra Arbejdsgivernes Elev refusion AER (se adresselisten). NB: Du kan kun få tilskud til at rejse til job samtale hvis din skole har godkendt rejsen. Hvis du går på grundforløb skal du have en godkendelse fra AER før afrejse. AER-tilskud før, under og efter opholdet Du kan få tilskud fra AER til mange af de udgifter du har i forbindelse med et prak tikophold i udlandet. Husk altid at medsende dokumentation (kvitteringer etc.) for dine udgifter og at sende ansøgningen senest fire måneder efter at du har haft udgiften. Mathias Norge er næsten som Danmark, bare dyrere. Danske lærlinge er populære fordi de gerne vil yde en indsats. Det med sproget gik meget nemt, men der var stor forskel på fagudtrykkene så det tog noget tid. Du kan få tilskud til: at rejse til ansættelsessam tale. Men kun hvis du har en skriftlig indkaldelse fra den udenlandske virksomhed og din skole har godkendt rejsen på forhånd. Går du på grund forløb skal AER godkende job samtalen før afrejse. På side 10 kan du læse om hvad AER står for. udrejse og flytning når du har fået en praktikplads. boligudgifter i udlandet. Du kan få dækket 50% af din udenlandske boligudgift, men højst kr. om måneden. hjemrejse når du skal på skoleop hold i Danmark, til løn under skole opholdet, transportud gifter under skoleopholdet og rejsen tilbage til dit udenlandske praktiksted. hjemrejse og flytning, når du har afsluttet dit praktikophold. i særlige tilfælde kan AER give tilskud til indskud og mæglergebyr, som du måske skal betale når du skal have en bolig i udlandet, og til dobbelt husførelse hvis du er forsørger.

7 Hvis du har en dansk praktikplads Caterina, kontorelev offentlig administration, 3 måneder i praktik i Watherford, udstationering fra Køge kommune. De første tre uger var hårde, du er helt alene og skal finde ud af hvordan alting fungerer. Men når du først selv tager initiativ, åbner dig og tør spørge, så er alle rigtig søde og hjælpsomme. Jeg skulle lære at tage imod mulighederne. Da de tre måneder var gået, havde jeg slet ikke lyst til at tage hjem igen. kan du aftale med din arbejdsgiver at du tager en eller flere praktikperioder i ud landet. Du kan gennemføre alle dine praktikperioder i udlandet mens du rent faktisk er ansat i en dansk virksomhed, men det mest almindelige er at tage dele af praktikken fx tre måneder eller et halvt år i udlandet. At finde en udstationeringsplads i udlandet er let, hvis din arbejdsgiver i forvejen har kontakt til virksomheder i udlandet: Dat ter selskaber, kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere ikke selv har mulighed for at tage imod dig, kan de måske formidle kontakt til en virksomhed i området der har lyst til at modtage en dansk elev i en periode. Du kan også kontakte PIU-koordinatoren på din erhvervsskole. Mange erhvervsskoler har partnere i udlandet, skoler eller virksomheder, som måske kan hjælpe dig med at finde en praktikplads. Hvordan påvirker en udstationering mit ansættelsesforhold? Når du bliver udstationeret, er du stadig omfattet af din danske uddannelsesaftale. Det vil sige at din danske arbejdsgiver har ansvaret for at du får den uddannelse I har aftalt, og at du bliver lønnet efter dansk overenskomst. Din arbejdsgiver går glip af din arbejdsindsats i den periode hvor du er i udlandet, men til gengæld får du andre kvalifi kationer end du ellers ville have fået, og de kommer også firmaet til gode. (fortsættes side 8) 7

8 Kasper, i lære som automekaniker hos Anders Petersen Automobiler i Århus, var 2 måneder i Malaga Jeg fik helt klart mest ud af det på det personlige plan. Jeg har lært at klare mig på egen hånd, både rent praktisk med mad og vask, men også at skaffe mig nye venner og i det hele taget at komme ud over nogle grænser som jeg nok ikke ville have udfordret i Danmark. Og så er mit engelsk blevet så meget bedre. En udstationering giver din arbejdsgiver nogle ekstra udgifter, men de kan refunderes af AER. 8 AER-tilskud før, under og efter opholdet Tager din arbejdsgiver, evt sammen med dig, til udlandet for at arrangere dit op hold, refunderer AER 50% af udgiften, dog max kr. pr år. Udenlandske elevlønninger er ofte lavere end de danske, og det betyder at din arbejdsgiver skal betale forskellen mellem den udenlandske elevløn og den danske, overens komstmæs sige elevløn. Denne for skel mellem dansk og udenlandsk elevløn kan din arbejdsgiver få dækket af AER. Hvis din arbejdsgiver betaler din ud- og hjemrejse og din flytning, dækker AER også disse udgifter. Typisk forløb Du og/eller din arbejdsgiver finder et egnet praktiksted i udlandet. Måske besøger arbejdsgiveren prak tikstedet evt. sammen med dig. Når arbejdsgiveren har indgået en aftale med den udenlandske virksomhed, begynder du din praktik i udlandet. Du skal måske på skole i Danmark i løbet af praktiktiden og tilbage til praktikstedet. Når din praktikperiode i udland et er slut, rejser du tilbage til Danmark og afslutter din uddannelse hos den danske arbejdsgiver.

9 Hvad kræver det af dig? Langt de fleste af de elever der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Det betyder ikke at et langt praktikophold i udlandet altid er én lang fest. Du skal være forberedt på at du måske vil møde modgang og problemer undervejs, og at du i mange tilfælde kun har dig selv at falde tilbage på når vanskelighederne melder sig. Inden du planlægger et praktikophold i udlandet skal du derfor gøre dig det klart om du har styrke nok til på egen hånd at skabe dig en hverdag i nogle omgivelser der (i hvert fald i starten) er fuldstændigt fremmede for dig. Prøv eventuelt at tage en snak med en tidligere PIU-elev og hør lidt om hvordan han eller hun oplevede situationen. Du får så både et realistisk billede af hvad der venter dig, og sikkert også nogle gode tips om hvordan du kan tackle udfordringerne. Hvis du planlægger dit ophold i god tid, har du de bedste muligheder for at forberede dig på dit ophold både sprogligt, fagligt og personligt. Hos PIUkoordinatoren på din erhvervsskole kan du få nogle idéer til hvordan du forbereder dig bedst muligt. Salomon, uddannet i Bestsellerkoncernen med hele sin praktiktid i Dublin Irland er fantastisk, og jeg lærte at hvis man yder noget så bliver det belønnet. Jeg blev forfremmet til supervisor allerede i mit andet år, og endte som souschef i en butik. Den slags ansvar får man ikke så hurtigt i Danmark. 9

10 AER hvad er det? Jonas, 3 måneder som kokkeelev i Firenze, Italien. Når det italienske temperament mikses med kokkes temperament, så føles det som om man arbejder oven på vulkanen Etna. Men netop mit smil og gode humør betød at jeg til sidst blev vist respekt. Faktisk endte det med at min køkkenchef stod med tårer i øjnene den dag jeg skulle af sted. For til trods for sit iltre temperament var han glad for at have mig under sig. Min anbefaling fra restauranten siger alt! Når jeg nu sidder her i vante omgivelser i lille, trygge Danmark og tænker tilbage på min tid i Firenze, og hvad det har betydet for mig, så kan jeg kun sige at både på det personlige og faglige niveau er jeg blevet væsentlig mere dygtig til at tackle vanskelige situationer og mennesker. AER står for Arbejdsgivernes Elevrefusion, og AER administrerer PIU-ordningen og udbetaler tilskud til praktikophold i udlandet, hvad enten det sker med eller uden en dansk uddannelsesaftale. Den eneste forskel på de to typer af op hold er at AER udbetaler tilskuddet til dig hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale, mens AER udbetaler tilskuddet til din danske arbejdsgiver hvis du har en dansk praktikplads, og dit udlandsophold derfor er en udstationering. Betingelser Der er forskellige betingelser der altid skal være opfyldt, hvis du eller din arbejdsgiver vil opnå tilskud fra AER: 10

11 Hvis det udenlandske praktikophold er arrangeret uden en dansk uddan nelses aftale, skal du have en godkendelse inden du rejser til ansættelsessamtale. Praktikopholdet skal være en del af din danske erhvervsuddannelse. Når du er i praktik i udlandet, skal du principielt have løn af din udenlandske arbejdsgiver efter de regler som gælder for det pågældende lands egne elever. Du kan altså ikke få AER-tilskud til at arbejde frivilligt i udlandet. Der kan gives tilskud til praktik ophold overalt i verden. Ordningen gælder dog ikke i lande, som står på Udenrigsministeriets liste over lande som det frarådes at rejse til. Transporttiden fra din danske bopæl til din udenlandske praktikplads og retur skal være mindst 2 1/2 time med offentlig transport (inkl. ventetid). Du skal dokumentere alle de udgifter du vil have tilskud til (transport, mæglergebyr, husleje osv.) Du skal have afsluttet grundforløbet/ HG/HHX/HTX inden du tager afsted. Ansøgninger om tilskud skal sendes til AER senest fire måneder efter at enten du eller din arbejdsgiver har haft udgiften. AER kan højst udbetale et tilskud på kr. pr. kalenderår til dig, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale. Hvis du er udstationeret, gælder denne beløbs grænse ikke, og din arbejdsgiver kan få langt de fleste udgifter refunderet. Dog kan din arbejdsgivers eventuelle rejseudgifter når I leder efter en praktikplads til dig, maksimalt støttes med 50% af udgifterne, højst kr. Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer til AER kan du få ved at henvende dig direkte til AER (se adres seliste). Skemaerne kan også nemt hentes fra AERs hjemmeside 11

12 Få styr på det praktiske: Love og regler Når du rejser til udlandet for at arbejde, skal du huske at undersøge de ting som i Danmark fungerer automatisk: Hvor meget skal jeg betale i skat og hvor? Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg? Hvordan er jeg forsikret i arbejds tiden og i fritiden? Skal jeg have en arbejdstilladelse eller måske en opholdstilladelse? Hvad siger min a-kasse? Hér kan du finde nogle hovedregler, men du skal altid kontakte myndighederne i din hjemkommune for at få at vide hvordan det ser ud i dit specielle tilfælde. Du skal huske at ikke to praktikophold er helt ens, og for eksempel kan danske kommuner fortolke skatteregler forskelligt. Det er en god idé at skrive ned præcis hvem man har talt med. Derfor er der gjort plads til at du kan notere telefonnumre, navne og vigtige oplysninger. Skat Hovedreglen er at du skal betale skat i udlandet af den løn du får af din udenlandske arbejdsgiver. Har du en dansk arbejdsgiver, som betaler dig forskellen mellem udenlandsk og dansk elevløn, skal du betale skat af denne del af lønnen i Danmark men kun hvis du er væk fra dage inden for ét år. Hvis du er i udlandet i 184 dage eller mere, skal du betale skat af hele din løn i udlandet. Får du tilskud fra AER, skal du i nogle tilfælde betale dansk skat af disse penge. Tilskud til bolig og rejse vil normalt være skattefri. Inden du tager til udlandet skal du altid tale personligt med skattemyndighed erne i din egen kommune, for der kan være forskel på hvordan kommuner beregner skatten. Og så skal du være opmærksom på at du kan opnå forskellige former for fradrag når du arbejder i udlandet. Skatteforvaltningen Kontaktpersons navn: Tlf.: Mail: 12

13 er Sygesikring Du skal normalt sygesikres i det land du arbejder i, og du skal være opmærksom på at din udenlandske arbejdsgiver ofte vil trække sygesikringsbidrag fra din løn. Hvis du udstationeres fra en dansk virksomhed, kan du dog i de fleste tilfælde blive i det danske sikringssystem. Du skal dog være særlig opmærksom på at sygesikring kan være anderledes hvis du tager på et praktikophold til et land uden for Europa. Se en guide til social sikring på www. dss.dk Social- og sundheds forvaltningen (sygesikringskontoret) Kontaktpersons navn: Tlf.: Forsikring Når du er i udlandet, skal du huske på at det kan være forskelligt fra land til land om arbejdsgiveren sørger for at du er forsik ret i arbejdstiden. Sørg derfor for at få præcis besked om hvordan du er stillet. Som regel vil du være forsikret i arbejdstiden af din arbejdsgiver (en arbejdsskadeforsikring) men husk at kontrollere det når du skriver kontrakt. Derimod skal du som hoved regel selv sørge for at være forsikret i din fritid. Nogle danske forsikringsselskaber dækker kortere ophold i udlandet, andre gør ikke. Du bør derfor undersøge hvordan du er forsikret i dit eget selskab og evt. tegne en supplerende forsikring. Forsikringsselskabet Forsikringsselskabets navn: Mail: Kontaktperson: Mine blanketter er: Tlf: Mail: 13

14 Arbejds- og opholdstilladelse I Norden kan du bevæge dig frit uden tilladelse, mens du i EU landene skal have en tilladelse som udstedes af de lokale myndigheder. Som regel skal du medbringe pas og ansættelseskontrakt, og nogle steder vil myndighederne se en straffeattest. Du skal altid medbringe dokumentation for at du kan forsørge dig selv under op holdet. I Schweiz er det arbejdsgiveren der sørger for din arbejdstilladelse. Til andre lande, udover Norden og Europa, skal du søge visum og arbejds/opholdstilladelse gennem landets ambassade her i Danmark. Arbejdsløshedsforsikring Uanset om du gennemfører alle eller kun nogle af dine praktikperioder i udlandet, vil din erhvervsuddannelse være en dansk erhvervsuddannelse så længe du gennemfører skoleperioderne i Danmark. Derfor kan du melde dig ind i en dansk a-kasse og modtage dagpenge med samme rettigheder og pligter som alle andre nyuddannede med en erhvervsuddannelse. Inden for EU og Norden kan man overføre arbejds- og forsikringsperioder fra det ene land til det andet. Foregår din praktik i et andet land, skal du undersøge i A-kassen hvordan du skal forholde dig. Notater: A-kassen Kontaktperson i A-kasse: Navn: Tlf.: Mail: 14

15 Salomon Man skal være klar over at man er Palle alene i verden i hvert fald den første måned. Man skal ikke tage af sted bare fordi det lyder spændende. Det er vigtigt at forberede sig på at man også møder problemer, men at de som regel kan løses. Jonas Til alle jer der sidder derude med en lille eventyrer i jer. Erfaringerne er der, og oplevelserne er der. De ligger bare og venter på at blive hentet. Caterina Mit arbejde på kontoret i Irland mindede meget om det jeg laver i Danmark, så fagligt havde jeg ingen problemer med arbejdsopgaverne. Men selvfølge lig gør de tingene på en anden måde, og der var op gaver som var nye for mig. Det var interessant at diskutere forskellen på arbejdsgange og rutiner med mine irske kollegaer. Kollegaerne i Irland var utrolig søde og sociale. Jeg blev flere gange inviteret ud til fodboldkamp og på pub. Jeg har stadig kontakt med et par stykker som jeg skriver sammen med. 15

16 Adresseliste Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Tlf CIRIUS Fiolstræde København K. Tlf PIU-koordinator: At komme til udlandet i elevtiden er en kæmpe chance for at slå tre fluer med ét smæk: Man bor i udlandet og oplever et andet lands kultur på godt og ondt, man får uddannelsen, og ikke mindst tjener man penge, så man har råd til at se sig om. ISBN December 2007 Udgivet af: CIRIUS Fotograf: Thomas Knoop, Flemming Krogh og Kasper Endrup Layout og DTP: billedservice

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Praktik i udlandet -en

Praktik i udlandet -en PIU Praktik i udlandet -en kæmpechance! Fordi Hvorfor praktik i udlandet? d Du får bedre internationale fremtidsmuligheder Du udvikler større selvstændighed og samarbejdsevne Virksomheder i DK ønsker medarbejdere

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Kære elever på Handelsskolen Viborg Du er nu godt i gang med din uddannelse på Handelsskolen Viborg. Når du er færdig på skolen, skal

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %.

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %. Nye medlemsfordele Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele, du har som medlem af LandboUngdom? Du finder dem på www.landboungdom.dk under Bliv medlem Medlemsfordele. Der kommer

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta Korte praktikophold i Europa Italien Spanien Holland England og Malta November 2010 I hvilke lande kan jeg komme på praktikophold? Siden 2008 har vi sendt elever til Italien, Spanien og Holland på korte

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere