Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet"

Transkript

1 Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

2 Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige måder 4 Hvis du ikke har en dansk praktikplads At finde en praktikplads i udlandet Forhåndsgodkendelse Ansættelseskontrakt Løn og tilskud AER-tilskud før, under og efter opholdet 7 Hvis du har en dansk praktikplads At finde en praktikplads i udlandet Hvordan påvirker et udlandsophold mit ansættelsesforhold? AER-tilskud før, under og efter opholdet 9 Hvad kræver det af dig? 10 AER hvad er det? Betingelser Ansøgningsskemaer 12 Få styr på det praktiske: Love og regler Skat Sygesikring Forsikring Arbejds- og opholdstilladelse Arbejdsløshedsforsikring kan du tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i ud landet med PIU-ordningen. PIU står for Praktik i Ud landet, og ordningen betyder at du kan få økonomisk hjælp til praktikophold i ud landet under din uddannelse. Tager du afsted med PIU-ordningen, betyder det også at du får merit for din praktik i ud landet dit ophold bliver altså godkendt som en del af din danske uddannelse. Hvorfor tage til udlandet? En dansk erhvervsuddannelse vil altid være en god start på dit arbejdsliv, uanset om du vælger en teknisk uddannelse, en handelsuddannelse, en social-og sundhedsuddannelse eller en landbrugsuddannelse. Men hvis du kombinerer en erhvervsuddannelse med én eller flere praktikperioder i udlandet, kan det være et afgørende forspring i konkur rencen om de mest spændende stillinger når du er færdig med din uddannelse. På fremtidens arbejdsmarked vil langt de fleste virksomheder have kontakt med ud landet, og det betyder at virksomhederne ønsker medarbejdere der kan begå sig på andre sprog end dansk, og som 2

3 rhvervsuddannelse.dk/udve har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land ikke kun som turister. Et praktikophold i udlandet giver dig de internationale og menneskelige kvalifikationer som ifølge danske virksomheders egne forudsigelser vil blive de mest efterspurgte i de kom mende år: Du kan tale mindst ét fremmedsprog, du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage et initiativ, du kan omgås mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen, og du får større selvtillid. Og dét er kvalifikationer som ikke kun arbejdsgiveren har brug for dem kan du også selv få stor glæde af, fx på rejser og hvis du gerne vil videreuddanne dig. Og så er der jo lige den detalje at et praktikophold i udlandet kan give dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder helt nye mennesker, lever dig ind i en Mathias, tømrer, 2 1/2 år i praktik i Oslo. Jeg fik arbejdsmæssige udfordringer fordi vi arbejdede med fredede bygninger og der var meget tømmer i rigtig store dimensioner. anden kultur og får spændende udfordringer, både på det personlige og på det faglige plan. Du kan bruge ordningen på to forskellige måder: 1. Uden dansk praktikplads. 2. Med en dansk praktikplads din danske arbejdsgiver udstationerer dig i en periode i udlandet. Hvem kan bruge ordningen? Alle på de grundlæggende erhvervsuddannelser, dvs. både tekniske skoler, handelsskoler samt elever på social og sundhedsskoler og landbrugsskoler, når grundforløbet/hg er gennemført Elever som har afsluttet HHX eller HTX og er startet på en erhvervsuddannelse Alle med læreplads i danske virksomheder Ikke omfattet af ordningen er: Studerende på videregående uddannelser, også selv om ud dannelsen foregår på en er hvervsskole (fx akademi økonom-, bygningskonstruktør-, laborant uddannelserne m.fl.) 3

4 Hvis du ikke har en dansk praktikplads Mads, tømrer, 1 år i Oslo, nu i lære hos Risskov Tømrerog Snedkerforretning A/S Jeg tog til Oslo fordi jeg ikke kunne få en læreplads i Danmark. Jeg troede Norge var ligesom Danmark, men der er forskel. De går ikke særlig meget op i mad, fx er en hotdog bare en pølse med brød uden noget snask. Alligevel havde jeg en fantastisk oplevelse med store arbejdsmæssige udfordringer, og jeg har fået venner for livet. Og så var lærlingelønnen bedre end i Danmark. kan du vælge at tage i praktik i udlandet når du har afsluttet grundforløbet/hg (eller HHX/HTX). Du kan tage én eller flere af dine praktik perioder i en udenlandsk virksomhed, og siden indgå en af tale med en dansk virksomhed om at gen nem føre resten af din uddannelse dér. Inden for mange uddannelser er det dog muligt at tage hele praktikken i udlandet. Men alle skoleperioder og den afsluttende prøve skal altid gennemføres i Danmark. At finde en praktikplads i udlandet kan tage lang tid, så det er vigtigt at starte tidligt. Det bedste sted at starte er hos den PIU-koor dinator der findes på alle erhvervsskoler. Mange skoler har allerede alene eller sammen med andre skoler skabt et netværk af praktikpladser i udlandet som de stiller til rådighed for skolens elever. Hvis din erhvervsskole ikke har samarbejdspartnere i udlandet, kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at planlægge hvordan du selv finder en praktikplads. Du kan også bruge dit private netværk: Har I familie eller venner i det land du gerne vil arbejde i? Har dine forældre kontakter til udlandet via deres job? Kender du nogen i Danmark som har venner eller familie i udlandet? Under hele forløbet kan PIU-koordinatoren og dine sproglærere hjælpe dig med gode råd og med at skrive ansøgninger, søge økonomisk tilskud og indgå ansættelsesaftaler. Forhåndsgodkendelse Når du har fundet en praktikplads, skal praktikstedet godkendes. Det sker ved at 4

5 s den udenlandske arbejdsgiver udfylder en særlig formular til forhåndsgodkendelse. Når den er udfyldt, skal det faglige ud valg for din uddannelse attestere forhåndsgodkendelsen. I nogle tilfælde kan forhåndsgodkendelsen attesteres på din erhvervsskole. Skemaet til forhåndsgodkendelsen kan PIU-koordinatoren på din skole hjælpe dig med. Det findes på flere sprog. Forhåndsgodkendelsen sikrer at det uden landske praktikforløb opfylder de danske uddannelseskrav. Den er altså din garanti for at du får den uddannelse du gerne vil have, og at den svarer til ud dannelsen du ville have fået i Danmark. Ansættelseskontrakt Når praktikforløbet er godkendt, indgår du en skriftlig ansættelseskontrakt med den udenlandske arbejdsgiver. Hos din PIU-koordinator kan du få standardkontrakter på de mest gængse fremmedsprog. Løn og tilskud Når du vælger at tage til udlandet direkte efter grundforløbet/hg/hhx/htx uden en dansk praktikplads, skal du have løn efter udenlandske vilkår, og den er som regel væsentligt lavere end hvad du ville have fået i Danmark. (fortsættes side 6) Typisk forløb Du sender ansøgninger til udenlandske firmaer som du er interesseret i. Du bliver inviteret til jobsamtale. Du får jobsamtalen godkendt på forhånd af din erhvervsskole. Du rejser til jobsamtalen. Hvis du får jobbet, indgår du en ansættelsesaftale med arbejdsgiveren, og får forhåndsgodkendt praktikforløbet af det faglige udvalg. Du begynder din praktik i udlandet. Du skal måske en tur til Danmark for at gennemføre en skoleperiode (det afhænger af hvor længe du er i praktik) og tilbage til praktikstedet. Når din praktikperiode i udlandet er slut, rejser du tilbage til Danmark. 5

6 6 Til gengæld kan du få særligt tilskud til rejser, flytning, bolig i udlandet mm. fra Arbejdsgivernes Elev refusion AER (se adresselisten). NB: Du kan kun få tilskud til at rejse til job samtale hvis din skole har godkendt rejsen. Hvis du går på grundforløb skal du have en godkendelse fra AER før afrejse. AER-tilskud før, under og efter opholdet Du kan få tilskud fra AER til mange af de udgifter du har i forbindelse med et prak tikophold i udlandet. Husk altid at medsende dokumentation (kvitteringer etc.) for dine udgifter og at sende ansøgningen senest fire måneder efter at du har haft udgiften. Mathias Norge er næsten som Danmark, bare dyrere. Danske lærlinge er populære fordi de gerne vil yde en indsats. Det med sproget gik meget nemt, men der var stor forskel på fagudtrykkene så det tog noget tid. Du kan få tilskud til: at rejse til ansættelsessam tale. Men kun hvis du har en skriftlig indkaldelse fra den udenlandske virksomhed og din skole har godkendt rejsen på forhånd. Går du på grund forløb skal AER godkende job samtalen før afrejse. På side 10 kan du læse om hvad AER står for. udrejse og flytning når du har fået en praktikplads. boligudgifter i udlandet. Du kan få dækket 50% af din udenlandske boligudgift, men højst kr. om måneden. hjemrejse når du skal på skoleop hold i Danmark, til løn under skole opholdet, transportud gifter under skoleopholdet og rejsen tilbage til dit udenlandske praktiksted. hjemrejse og flytning, når du har afsluttet dit praktikophold. i særlige tilfælde kan AER give tilskud til indskud og mæglergebyr, som du måske skal betale når du skal have en bolig i udlandet, og til dobbelt husførelse hvis du er forsørger.

7 Hvis du har en dansk praktikplads Caterina, kontorelev offentlig administration, 3 måneder i praktik i Watherford, udstationering fra Køge kommune. De første tre uger var hårde, du er helt alene og skal finde ud af hvordan alting fungerer. Men når du først selv tager initiativ, åbner dig og tør spørge, så er alle rigtig søde og hjælpsomme. Jeg skulle lære at tage imod mulighederne. Da de tre måneder var gået, havde jeg slet ikke lyst til at tage hjem igen. kan du aftale med din arbejdsgiver at du tager en eller flere praktikperioder i ud landet. Du kan gennemføre alle dine praktikperioder i udlandet mens du rent faktisk er ansat i en dansk virksomhed, men det mest almindelige er at tage dele af praktikken fx tre måneder eller et halvt år i udlandet. At finde en udstationeringsplads i udlandet er let, hvis din arbejdsgiver i forvejen har kontakt til virksomheder i udlandet: Dat ter selskaber, kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere ikke selv har mulighed for at tage imod dig, kan de måske formidle kontakt til en virksomhed i området der har lyst til at modtage en dansk elev i en periode. Du kan også kontakte PIU-koordinatoren på din erhvervsskole. Mange erhvervsskoler har partnere i udlandet, skoler eller virksomheder, som måske kan hjælpe dig med at finde en praktikplads. Hvordan påvirker en udstationering mit ansættelsesforhold? Når du bliver udstationeret, er du stadig omfattet af din danske uddannelsesaftale. Det vil sige at din danske arbejdsgiver har ansvaret for at du får den uddannelse I har aftalt, og at du bliver lønnet efter dansk overenskomst. Din arbejdsgiver går glip af din arbejdsindsats i den periode hvor du er i udlandet, men til gengæld får du andre kvalifi kationer end du ellers ville have fået, og de kommer også firmaet til gode. (fortsættes side 8) 7

8 Kasper, i lære som automekaniker hos Anders Petersen Automobiler i Århus, var 2 måneder i Malaga Jeg fik helt klart mest ud af det på det personlige plan. Jeg har lært at klare mig på egen hånd, både rent praktisk med mad og vask, men også at skaffe mig nye venner og i det hele taget at komme ud over nogle grænser som jeg nok ikke ville have udfordret i Danmark. Og så er mit engelsk blevet så meget bedre. En udstationering giver din arbejdsgiver nogle ekstra udgifter, men de kan refunderes af AER. 8 AER-tilskud før, under og efter opholdet Tager din arbejdsgiver, evt sammen med dig, til udlandet for at arrangere dit op hold, refunderer AER 50% af udgiften, dog max kr. pr år. Udenlandske elevlønninger er ofte lavere end de danske, og det betyder at din arbejdsgiver skal betale forskellen mellem den udenlandske elevløn og den danske, overens komstmæs sige elevløn. Denne for skel mellem dansk og udenlandsk elevløn kan din arbejdsgiver få dækket af AER. Hvis din arbejdsgiver betaler din ud- og hjemrejse og din flytning, dækker AER også disse udgifter. Typisk forløb Du og/eller din arbejdsgiver finder et egnet praktiksted i udlandet. Måske besøger arbejdsgiveren prak tikstedet evt. sammen med dig. Når arbejdsgiveren har indgået en aftale med den udenlandske virksomhed, begynder du din praktik i udlandet. Du skal måske på skole i Danmark i løbet af praktiktiden og tilbage til praktikstedet. Når din praktikperiode i udland et er slut, rejser du tilbage til Danmark og afslutter din uddannelse hos den danske arbejdsgiver.

9 Hvad kræver det af dig? Langt de fleste af de elever der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Det betyder ikke at et langt praktikophold i udlandet altid er én lang fest. Du skal være forberedt på at du måske vil møde modgang og problemer undervejs, og at du i mange tilfælde kun har dig selv at falde tilbage på når vanskelighederne melder sig. Inden du planlægger et praktikophold i udlandet skal du derfor gøre dig det klart om du har styrke nok til på egen hånd at skabe dig en hverdag i nogle omgivelser der (i hvert fald i starten) er fuldstændigt fremmede for dig. Prøv eventuelt at tage en snak med en tidligere PIU-elev og hør lidt om hvordan han eller hun oplevede situationen. Du får så både et realistisk billede af hvad der venter dig, og sikkert også nogle gode tips om hvordan du kan tackle udfordringerne. Hvis du planlægger dit ophold i god tid, har du de bedste muligheder for at forberede dig på dit ophold både sprogligt, fagligt og personligt. Hos PIUkoordinatoren på din erhvervsskole kan du få nogle idéer til hvordan du forbereder dig bedst muligt. Salomon, uddannet i Bestsellerkoncernen med hele sin praktiktid i Dublin Irland er fantastisk, og jeg lærte at hvis man yder noget så bliver det belønnet. Jeg blev forfremmet til supervisor allerede i mit andet år, og endte som souschef i en butik. Den slags ansvar får man ikke så hurtigt i Danmark. 9

10 AER hvad er det? Jonas, 3 måneder som kokkeelev i Firenze, Italien. Når det italienske temperament mikses med kokkes temperament, så føles det som om man arbejder oven på vulkanen Etna. Men netop mit smil og gode humør betød at jeg til sidst blev vist respekt. Faktisk endte det med at min køkkenchef stod med tårer i øjnene den dag jeg skulle af sted. For til trods for sit iltre temperament var han glad for at have mig under sig. Min anbefaling fra restauranten siger alt! Når jeg nu sidder her i vante omgivelser i lille, trygge Danmark og tænker tilbage på min tid i Firenze, og hvad det har betydet for mig, så kan jeg kun sige at både på det personlige og faglige niveau er jeg blevet væsentlig mere dygtig til at tackle vanskelige situationer og mennesker. AER står for Arbejdsgivernes Elevrefusion, og AER administrerer PIU-ordningen og udbetaler tilskud til praktikophold i udlandet, hvad enten det sker med eller uden en dansk uddannelsesaftale. Den eneste forskel på de to typer af op hold er at AER udbetaler tilskuddet til dig hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale, mens AER udbetaler tilskuddet til din danske arbejdsgiver hvis du har en dansk praktikplads, og dit udlandsophold derfor er en udstationering. Betingelser Der er forskellige betingelser der altid skal være opfyldt, hvis du eller din arbejdsgiver vil opnå tilskud fra AER: 10

11 Hvis det udenlandske praktikophold er arrangeret uden en dansk uddan nelses aftale, skal du have en godkendelse inden du rejser til ansættelsessamtale. Praktikopholdet skal være en del af din danske erhvervsuddannelse. Når du er i praktik i udlandet, skal du principielt have løn af din udenlandske arbejdsgiver efter de regler som gælder for det pågældende lands egne elever. Du kan altså ikke få AER-tilskud til at arbejde frivilligt i udlandet. Der kan gives tilskud til praktik ophold overalt i verden. Ordningen gælder dog ikke i lande, som står på Udenrigsministeriets liste over lande som det frarådes at rejse til. Transporttiden fra din danske bopæl til din udenlandske praktikplads og retur skal være mindst 2 1/2 time med offentlig transport (inkl. ventetid). Du skal dokumentere alle de udgifter du vil have tilskud til (transport, mæglergebyr, husleje osv.) Du skal have afsluttet grundforløbet/ HG/HHX/HTX inden du tager afsted. Ansøgninger om tilskud skal sendes til AER senest fire måneder efter at enten du eller din arbejdsgiver har haft udgiften. AER kan højst udbetale et tilskud på kr. pr. kalenderår til dig, hvis du ikke har en dansk uddannelsesaftale. Hvis du er udstationeret, gælder denne beløbs grænse ikke, og din arbejdsgiver kan få langt de fleste udgifter refunderet. Dog kan din arbejdsgivers eventuelle rejseudgifter når I leder efter en praktikplads til dig, maksimalt støttes med 50% af udgifterne, højst kr. Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer til AER kan du få ved at henvende dig direkte til AER (se adres seliste). Skemaerne kan også nemt hentes fra AERs hjemmeside 11

12 Få styr på det praktiske: Love og regler Når du rejser til udlandet for at arbejde, skal du huske at undersøge de ting som i Danmark fungerer automatisk: Hvor meget skal jeg betale i skat og hvor? Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg? Hvordan er jeg forsikret i arbejds tiden og i fritiden? Skal jeg have en arbejdstilladelse eller måske en opholdstilladelse? Hvad siger min a-kasse? Hér kan du finde nogle hovedregler, men du skal altid kontakte myndighederne i din hjemkommune for at få at vide hvordan det ser ud i dit specielle tilfælde. Du skal huske at ikke to praktikophold er helt ens, og for eksempel kan danske kommuner fortolke skatteregler forskelligt. Det er en god idé at skrive ned præcis hvem man har talt med. Derfor er der gjort plads til at du kan notere telefonnumre, navne og vigtige oplysninger. Skat Hovedreglen er at du skal betale skat i udlandet af den løn du får af din udenlandske arbejdsgiver. Har du en dansk arbejdsgiver, som betaler dig forskellen mellem udenlandsk og dansk elevløn, skal du betale skat af denne del af lønnen i Danmark men kun hvis du er væk fra dage inden for ét år. Hvis du er i udlandet i 184 dage eller mere, skal du betale skat af hele din løn i udlandet. Får du tilskud fra AER, skal du i nogle tilfælde betale dansk skat af disse penge. Tilskud til bolig og rejse vil normalt være skattefri. Inden du tager til udlandet skal du altid tale personligt med skattemyndighed erne i din egen kommune, for der kan være forskel på hvordan kommuner beregner skatten. Og så skal du være opmærksom på at du kan opnå forskellige former for fradrag når du arbejder i udlandet. Skatteforvaltningen Kontaktpersons navn: Tlf.: Mail: 12

13 er Sygesikring Du skal normalt sygesikres i det land du arbejder i, og du skal være opmærksom på at din udenlandske arbejdsgiver ofte vil trække sygesikringsbidrag fra din løn. Hvis du udstationeres fra en dansk virksomhed, kan du dog i de fleste tilfælde blive i det danske sikringssystem. Du skal dog være særlig opmærksom på at sygesikring kan være anderledes hvis du tager på et praktikophold til et land uden for Europa. Se en guide til social sikring på www. dss.dk Social- og sundheds forvaltningen (sygesikringskontoret) Kontaktpersons navn: Tlf.: Forsikring Når du er i udlandet, skal du huske på at det kan være forskelligt fra land til land om arbejdsgiveren sørger for at du er forsik ret i arbejdstiden. Sørg derfor for at få præcis besked om hvordan du er stillet. Som regel vil du være forsikret i arbejdstiden af din arbejdsgiver (en arbejdsskadeforsikring) men husk at kontrollere det når du skriver kontrakt. Derimod skal du som hoved regel selv sørge for at være forsikret i din fritid. Nogle danske forsikringsselskaber dækker kortere ophold i udlandet, andre gør ikke. Du bør derfor undersøge hvordan du er forsikret i dit eget selskab og evt. tegne en supplerende forsikring. Forsikringsselskabet Forsikringsselskabets navn: Mail: Kontaktperson: Mine blanketter er: Tlf: Mail: 13

14 Arbejds- og opholdstilladelse I Norden kan du bevæge dig frit uden tilladelse, mens du i EU landene skal have en tilladelse som udstedes af de lokale myndigheder. Som regel skal du medbringe pas og ansættelseskontrakt, og nogle steder vil myndighederne se en straffeattest. Du skal altid medbringe dokumentation for at du kan forsørge dig selv under op holdet. I Schweiz er det arbejdsgiveren der sørger for din arbejdstilladelse. Til andre lande, udover Norden og Europa, skal du søge visum og arbejds/opholdstilladelse gennem landets ambassade her i Danmark. Arbejdsløshedsforsikring Uanset om du gennemfører alle eller kun nogle af dine praktikperioder i udlandet, vil din erhvervsuddannelse være en dansk erhvervsuddannelse så længe du gennemfører skoleperioderne i Danmark. Derfor kan du melde dig ind i en dansk a-kasse og modtage dagpenge med samme rettigheder og pligter som alle andre nyuddannede med en erhvervsuddannelse. Inden for EU og Norden kan man overføre arbejds- og forsikringsperioder fra det ene land til det andet. Foregår din praktik i et andet land, skal du undersøge i A-kassen hvordan du skal forholde dig. Notater: A-kassen Kontaktperson i A-kasse: Navn: Tlf.: Mail: 14

15 Salomon Man skal være klar over at man er Palle alene i verden i hvert fald den første måned. Man skal ikke tage af sted bare fordi det lyder spændende. Det er vigtigt at forberede sig på at man også møder problemer, men at de som regel kan løses. Jonas Til alle jer der sidder derude med en lille eventyrer i jer. Erfaringerne er der, og oplevelserne er der. De ligger bare og venter på at blive hentet. Caterina Mit arbejde på kontoret i Irland mindede meget om det jeg laver i Danmark, så fagligt havde jeg ingen problemer med arbejdsopgaverne. Men selvfølge lig gør de tingene på en anden måde, og der var op gaver som var nye for mig. Det var interessant at diskutere forskellen på arbejdsgange og rutiner med mine irske kollegaer. Kollegaerne i Irland var utrolig søde og sociale. Jeg blev flere gange inviteret ud til fodboldkamp og på pub. Jeg har stadig kontakt med et par stykker som jeg skriver sammen med. 15

16 Adresseliste Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Tlf CIRIUS Fiolstræde København K. Tlf PIU-koordinator: At komme til udlandet i elevtiden er en kæmpe chance for at slå tre fluer med ét smæk: Man bor i udlandet og oplever et andet lands kultur på godt og ondt, man får uddannelsen, og ikke mindst tjener man penge, så man har råd til at se sig om. ISBN December 2007 Udgivet af: CIRIUS Fotograf: Thomas Knoop, Flemming Krogh og Kasper Endrup Layout og DTP: billedservice

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %.

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %. Nye medlemsfordele Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele, du har som medlem af LandboUngdom? Du finder dem på www.landboungdom.dk under Bliv medlem Medlemsfordele. Der kommer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

PIU - Praktik i Udlandet

PIU - Praktik i Udlandet PIU Praktik i Udlandet for elever i erhvervsuddannelserne PRISOPGAVE 2013 PIU - Praktik i Udlandet Om Prisopgaven Se bagsiden Den Gyldne Reje Respekt for håndværk, faglig kyndighed, stolthed og ydmyghed.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere