Fredsoperationer gennem FN eller EU?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredsoperationer gennem FN eller EU?"

Transkript

1 Fredsoperationer gennem FN eller EU? Et notat om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG og EU s kampgrupper (Battle Groups) Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund og Lave K. Broch Juni

2 Indledning Den 7. juni er der som bekendt valg til EU-parlamentet. Og den 30. juni skal FN s fredsstyrke SHIRBRIG lukke, selv om styrken er en velfungerende hurtigtudrykkende styrke, som kan operere neutralt i modsætning til både NATOs og EU's militære styrker. Men spørgsmålet om fred og sikkerhed fylder ikke meget i valgkampen på trods af, at Danmarks regering ønsker at afskaffe alle de danske undtagelser i EU, inklusiv Danmarks undtagelse overfor EU s forsvarspolitik. Tænketanken NyAgenda håber derfor, at dette notat, sammen med en videofilm om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG (som kan ses på kan være med til at skabe mere debat om fred og sikkerhed i valgkampen op til den 7. juni. Tidligere folkeafstemninger har vist, at befolkningen i en række tilfælde har været uenig med Folketingets flertal. I valget til EU-parlamentet har vælgerne mulighed for at stemme på Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen, som arbejder for alternativer til EU s udvikling ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område. God læselyst! Rune Lund & Lave K. Broch 2

3 FN eller EU? Tænketanken NyAgenda sætter med dette notat fokus på den FN-tilknyttede fredstyrke SHIRBRIG og EU s såkaldte kampgrupper (Battle Groups). De spørgsmål som vi sætter fokus på er: 1) Om styrken er upartisk og neutral. 2) Om styrken vil handle på baggrund af et FN-mandat og altså i tråd med FN-pagten. 3) De praktiske forhold. Når konfliktforebyggelse ikke er nok Indledningsvis vil vi understrege, at vi helst havde set, at konfliktforebyggelse kunne forhindre alle væbnede konflikter og krige på samme måde som vi også helst ser, at brandforebyggelse forhindrer alle brande. Men historien og nutiden viser desværre, at væbnede konflikter og krige opstår. Vi ønsker ikke at nedtone betydningen af forebyggelse, men vi mener samtidigt, at der alligevel opstår situationer, hvor der er brug for et brandvæsen, også når det gælder væbnede konflikter og krige. Derfor er det afgørende at forholde sig til hvordan et sådant brandvæsen mod væbnede konflikter og krig, bedst muligt, kan skrues sammen. 3

4 Den FN-tilknyttede styrke SHIRBRIG På dansk initiativ oprettede Danmark, Norge og Sverige i 1996 sammen med Canada, Østrig, Polen, og Nederlandene den såkaldte Multinational Standby High Readiness Brigade for UN Operations, bedre kendt som SHIRBRIG. Fredsstyrken skulle med kort varsel kunne indsættes i globale FNfredsoperationer SHIRBRIG s placering blev Høvelte Kaserne i Nordsjælland og første chef var den danske general Finn Særmark Thomsen. Medlemslandene har dog besluttet at nedlægge SHIRBRIG den 30. juni Kort beskrevet så kom der en kortfattet meddelelse den 7.august 2008 om SHIRBRIG s nedlæggelse fra forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg. Danmark havde sammen med andre nordiske lande besluttet at forlade SHIRBRIG, som man i øvrigt fandt, burde nedlægges. Ingen nærmere redegørelse, ingen henvisning til mislykkede operationer eller til de i øvrigt i forsvaret så velkendte økonomiske fejldispositioner. Ingen offentlig debat overhovedet, men en politisk beslutning midt i sommerferien. Der er ingen tvivl om at den danske regering arbejdede ihærdigt for at lukke SHIRBRIG, og når host nation tager et sådant initiativ så har det en særlig betydning. SHIRBRIG har været det tætteste eksempel på en på en permanent FNfredsstyrke. SHIRBRIG - en neutral og upartisk fredsstyrke Når der skal vurderes hvorvidt en fredsstyrke er neutral og upartisk, er det relevant at se på kredsen af medlemslande. SHIRBRIG er en organisation, der er åben for alle verdens lande. 4

5 SHIRBRIG nåede at få 16 medlemsstater: Østrig, Canada, Danmark, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Spanien, Sverige, Argentina, Finland, Litauen, Slovenien, Irland og Portugal samt 7 observatørstater: Chile, Kroatien, Tjekkiet, Ægypten, Letland, Jordan og Senegal. Andre lande nåede også at vise interesse for SHIRBRIG bl.a. Japan, Australien og New Zealand. SHIRBRIG s åbenhed for medlemmer fra forskellige kontinenter, samt at medlemskredsen ikke kun er forbundet til en politisk og økonomisk sammenslutning, sikrer en opfattelse af SHIRBRIG som en neutral og upartisk organisation. SHRIBRIG opererer kun med FN-mandat SHIRBRIG er den eneste fredsstyrke i verden, der permanent opererer under FN-flag. Idéen bag SHIRBRIG bygger på FN-pagtens artikel 45 om en etablering af en permanent militær styrke til rådighed for FN s sikkerhedsråd. Folkedrabene i Rwanda (1994) og Srebenica (1995) medvirkede til at der blev taget initiativ til fredsstyrken. SHIRBRIG er dog en selvstændig organisation, men fredsstyrken har kun én arbejdsgiver: FN. Styrken kan derfor kun operere med FN-mandat og handler primært inden for FN-pagten kapitel 6 (fredsbevarende opgaver). SHIRBRIG s praktiske forhold SHIRBRIG... Has already proven its utility in the deployment of the UN Mission in Ethiopia and Eritrea. There, a force that had trained together and developed a high degree of coherence was able to arrive and establish itself quickly in the theatre of operation, thereby sending a message of competence and commitment. Secretary General Kofi Annan (January 2002). 5

6 SHIRBRIG kan være hurtigt på plads efter at en politisk beslutning er truffet. Der er et 7 dages beredskab. Hovedkvarteret kan være klart i løbet af 30 dage. Alt personel har FN-erfaring fra missionsområder. SHIRBRIG samarbejder med FN-myndigheder som f.eks. UN Logistics Base i Brindisi, Italien, hvorfra alt FN-materiel til missioner udsendes. SHIRBRIG holder tæt kontakt til FNmissioner og besøger dem regelmæssigt for at lære nyt. SHIRBRIG har deltaget i følgende missioner: UNMEE i Eritrea i 2000 UNOCI på Elfenbenskysten i 2003 UNMIL i Liberia i 2003 UNAMIS i Sudan 2004 UNMIS i Sudan i 2005 Darfur Planning Team i 2006 AMISOM Planning Team i 2007 (African Union Mission in Somalia) MINURCAT i Tchad i 2008 SHIRBRIG er en billig fredsstyrke. Et medlemsland betaler kroner i årligt kontingent. Eneste undtagelse er Host Nation (Danmark), som desuden betaler omkring 5 millioner kroner i form af fri husleje, fri transport osv. 6

7 EU s kampgrupper Ved EU's topmøde i Helsingfors i 1999 blev der sat skub i EU's militære ambitioner. Unionen besluttede, at den i 2003 skulle være i stand til at udsende en militær styrke på op til soldater i mindst 1 år, og der blev lavet en særlig note om en hurtig reaktions kapacitet ( rapid reaction capability. ). På EU-topmødet i juni 2004 fulgte stats- og regeringscheferne op på Helsingfors-styrkemålene under strategien Headline Goal De vedtog nye konkrete 2010-målsætninger, som blandt andet omfatter oprettelse af EU's kampgrupper. Medlemsstaterne gav løfter om oprettelsen af 13 kampgrupper. Med en kampgruppe menes der er en mindre militær enhed på 1500 soldater, hvoraf ca. halvdelen er støttepersonel, mens den anden halvdel er deciderede kamptropper. Det blev besluttet, at to af de 13 kampgrupper skulle være på standby i perioder af seks måneder således, at EU kan sende dem ud til to forskellige militæroperationer. Kampgrupperne indgår i en større militær udvikling af EU og udover beslutningen om at oprette kampgrupper, besluttede EU også i 2004, at der f.eks. skulle være et hangarskib til rådighed for EU s militære styrker, og at EU s forsvarsagentur skulle oprettes med henblik på at stå i spidsen for at forbedre de militære kapaciteter i EU s medlemslande, samt være spydspids for et indre marked i EU for våbenhandel. EU har efterfølgende iværksat flere militære operationer, men EU s kampgrupper har aldrig været i aktion, selvom kampgrupperne har været fuldt operationelle siden januar Danmark deltager på grund af forsvarsundtagelsen ikke i EU s kampgrupper. 7

8 EU s kampgrupper er ikke neutrale og upartiske EU's kampgrupper er underlagt den Europæiske Union. EU er en regional organisation, der kun er åben for europæiske lande og EU's kampgrupper er åbne for EU-lande og europæiske NATO-lande, der ikke er med i EU. Norge er således tilknyttet EU's kampgrupper. Men dette ændrer ikke ved det faktum, at der er tale om eksklusiv organisation, der er en del af EU, og som har et tæt samarbejde med NATO. EU har aldrig valgt at blive en regional FN-organisation i henhold til FNpagtens artikel VIII, og det er ikke muligt at opfatte EU, som en neutral og upartisk organisation i den globale sammenhæng. F.eks. er mange af EU's medlemslande tidligere kolonimagter og lande, som stadigvæk har stærke politiske og økonomiske interesser i andre verdensdele, og da organisationen ikke er åben for at lande fra andre verdensdele end Europa kan være med i organisationen, er det ikke muligt at tale om en organisation med global legitimitet, der varetager globale interesser. EU kan derfor ikke opfattes som en neutral og upartisk aktør i forhold til verdens konflikter. EU's kampgrupper vil måske operere uden FN-mandat Som det er beskrevet i Ny Agenda-rapporten Militære operationer med eller uden FN-mandat, stiller EU s traktatgrundlag ikke krav om at militære operationer forudsætter et mandat fra FN s sikkerhedsråd. Den nuværende Nicetraktat, samt Lissabon-traktaten, taler mere løst om, at EU skal overholde principperne i De Forenede Nationers pagt. Spørgsmålet om EU's kampgrupper og kravet om FN-mandater har ført til, at vort naboland Finland har ændret sin lovgivning således, at landet i dag kan operere militært uden FN-mandater. Lovændringen blev vedtaget af den finske Riksdag i

9 I den finske regeringsbegrundelse for den nye lov fremgår det, at hovedårsagen til den nye lov er at gøre Finland klar til at kunne deltage i EU s militære operationer: Det centrala syftet med propositionen är att förnya lagstiftningen så att Finland kan delta i verksamheten inom Europeiska unionens beredskapsstyrkor. Efter ændringen af den finske lov er der kun et EU-land, som i dag har et lovkrav om FN-mandater og det er Irland. Derudover har Norge, der er tilknyttet EU's kampgrupper, en regering der har skrevet det ind i sit regeringsgrundlag, at landet ikke kan deltage i militære operationer uden FN-mandat. Forskeren Joachim Koops har også slået fast, at FN ikke regner med, at EU vil underlægge sig FN i forbindelse med militære operationer: The EU reserves the right to decide on a case by case basis whether to reinforce UN undertakings or launch an autonomous operation irrespective of prior UN Security Council authorization. This confronts the UN with the same kind of dilemma it is already facing in its relations with NATO: a high level of uncertainty as to when the UN can rely on another organisation s support and as to whether the principles, authority, and legitimacy of the UN system and international law will be respected. ( UN SHIRBRIG and EU Battlegroups Recommendation to the European Union the United Nations by Joachim Koops, The Oxford Council on Good Governance, Juni 2007, s. 3). Ifølge Koops kan der komme situationer, hvor EU vil operere i modstrid med FN. 9

10 I den danske DIIS-rapport om Danmarks undtagelser i EU slås det også fast, at unionen ikke har underlagt sig kravet om FN-mandater for unionens militære operationer:... EU [har] været tilbageholdende med at acceptere FN som mandatgivende organisation og dermed underlægge EU-beslutninger et eventuelt veto i Sikkerhedsrådet. (De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden Danske Institut for Internationale Studier s. 112). På denne baggrund må det konkluderes, at der er risiko for, at EU's kampgrupper vil ende med at blive brugt til militære operationer, selvom der ikke er FN-mandater. Den irske og norske holdning vil dog besværliggøre brug af de kampgrupper, som disse lande har styrker i, såfremt der ikke er et FNmandat. Men det er nok urealistisk at forestille sig et irsk veto af en EUoperation, såfremt Irland ikke selv deltager. EU's kampgruppers praktiske forhold En EU kampgruppe skal kunne rykke ud inden for 15 dage, skal kunne være udsendt op til 30 dage, og skal kunne forlænge sin militære operation med op til 120 dage. En kampgruppe skal kunne modtage forstærkninger på op til 1000 soldater inden for søværn, luftvåben, transport og logistik og specialstyrker. EU s ambition er at have to kampgrupper på stand by i 6 måneder ad gangen. Foreløbigt er der tilsagn om kampgrupper helt indtil 2013, men der er flere huller i vagtskemaet. Deltagelse af EU-lande er frivillig, og landene melder ind, hvornår de ønsker at deltage. En udsendelse af kampgrupper bygger på enstemmighed. Den nordiske kampgruppe stod på standby i første halvdel af 2008 og bestod af ikke-eu-landet Norge sammen med EU-landene Sverige, Finland, Estland og 10

11 Irland. Sverige stod i spidsen for denne kampgruppe, og har indtegnet sig for en ny omgang i Socialdemokraterne i Sverige har dog modsat sig Sveriges deltagelse i 2011, da omkostningerne ved den første omgang var meget store for en styrke, som ikke lavede andet end at stå stand by. De svenske udgifter var i ,2 milliarder svenske kr. (ca. en milliard danske kroner). Hvilken vej gavner freden? Mange tilhængere af opbygningen af EU som en militærmagt gør opmærksom på, at FN har udtrykt ønske om opbygning af regionale styrker f.eks. EUstyrker - som kan handle i FN-regi. Det er også rigtigt. Det er bare også mindst lige så rigtigt, at FN roser alle, der støtter FN's fredsbevarende arbejde, og at hvis FN selv kunne vælge, så ville man formentlig vælge en udrykningsstyrke, der er tilknyttet FN. Det ville for FN sikre, at disse styrker var til stede, når der var brug for dem. Samtidig ville FN være sikker på, at disse styrker, kun vil kunne gå i aktion, når der er afgivet et mandat i FN s Sikkerhedsråd, og at styrken ikke deltager i en militær operation i modstrid med FN-pagten. En styrke som SHIRBRIG er derfor uden tvivl førstevalget fra FN s side. Samtidigt viser det historiske eksempel, at et land som Danmark kan tage førertrøjen på, og at der er andre lande, som vil være interesserede i, at der oprettes en global hurtigudrykningsstyrke. Den danske forsvarsundtagelse i EU forhindrer ikke et dansk engagement i fredsarbejde gennem FN. SHIRBRIG blev jo rent faktisk oprettet efter, at Danmark havde fået sin forsvarsundtagelse i EU, og da den danske befolkning er meget kritisk overfor militære operationer uden FNmandat, vil det desuden være i tråd med befolkningens ønske, at Danmark satsede på en FN-fredsstyrke, i stedet for at gå andre veje. 11

12 EU-styrker, og andre styrker, der ikke er FN-styrker, har desuden en meget vigtig ulempe, som FN-styrker ikke har: De bliver ikke betragtet som neutrale. FN-styrker derimod bliver betragtet som neutrale, og de har derfor helt andre muligheder for at påvirke en situation i den rigtige retning. Når der skal tages stilling til, om EU's kampgrupper er anvendelige for freden, er det afgørende at se på, om der er risiko for, at styrkerne kan blive sammenblandede med EU-landes styrker. Det er således ikke uproblematisk, at EU-landet Frankrig har stærke militære, politiske og økonomiske interesser i Afrika, herunder i forhold til adgang til naturressourcer. Det er f.eks. ingen hemmelighed, at Tchads præsident Idriss Deby ikke sad på magten, hvis ikke Frankrig holdt hånden over ham. Dette sker på trods af, at Idriss Deby er en diktatorisk og brutal leder. F.eks. bliver menneskerettighedsaktivister og journalister ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International forfulgt, og civile bliver henrettet uden rettergang. I stedet for at sende franske soldater ud under EU-flag, kunne FN-soldater have spillet en rolle i at udføre den fredsbevarende mission, som der faktisk var brug for på grænsen til Darfur. Den største udfordring for freden er politisk vilje - ikke kun i global sammenhæng, men også i Danmark. Manglen på politisk vilje og manglen på neutrale og upartiske redskaber for freden har været årsag til mange lidelser i verden. At bare sige nej til EU's kampgrupper er dog heller ikke et optimalt svar, set fra et fredsperspektiv. Verden har brug for en neutral og upartisk hurtig udrykningsstyrke. Nedlæggelsen af SHIRBRIG den 30. juni i år er derfor den forkerte vej, hvis man ønsker en mere fredelig verden. Desværre skete beslutningen uden aktiv modstand fra Socialdemokraterne og Det Radikale 12

13 Venstre. Udelukkende SF, Enhedslisten og de tværpolitiske organisationer FNforbundet og Folkebevægelsen mod EU forsøgte at fastholde dansk støtte til SHIRBRIG. Men regeringen fik sin beslutning igennem, og nu vil de forsøge at sælge EU's kampgrupper som det eneste alternativ for dem, der vil have et globalt ansvarligt Danmark. Dette er endnu et eksempel på at Danmark svigter sit globale ansvar. Der findes ingen anledning til at gå omveje for at hjælpe FN i fredsarbejdet. Vi anbefaler på det varmeste at SHIRBRIG genopfindes. Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerperspektiv. Fonden skal bidrage til at give et forbedret fundament for den danske og den internationale debat om samfundsudviklingen, set ud fra et centrum-venstre perspektiv. Herunder igangsætter og formidler Fonden kritiske analyser af det europæiske samarbejde i et globalt perspektiv. Fonden arbejder ud fra en åben og dybdeborende tilgang, der gør den i stand til at sætte spørgsmålstegn ved etablerede og fastlåste tankemønstre. Gennem udredninger og debatskabende arrangementer er Fonden med til at danne modmagt i et samfund, som i stigende grad er præget af konformitet og mangel på nytænkning. 13

14 Om forfatterne Rune Lund Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor han har været både Europa-ordfører og forsvarsordfører. Lave K. Broch Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlem i FN-forbundet og næstformand i Danmarks Fredsråd. Medlem af Det Radikale Venstre og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. Ansat som kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU. Officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Tidligere ansættelser: Kampagnekoordinator for FN s år imod racisme (ansat af FN-forbundet) og informationsmedarbejder for FN s nordiske informationskontor (UNIC). 14

15 Links og kilder SHIRBRIG s hjemmeside Side med artikler og andet materiale om SHIRBRIG Svensk artikel om EU s kampgrupper PANA - Peace and Neutrality Alliance om EU s kampgrupper Finsk lovforslag: "Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den" Rapport udgivet af Tænketanken NyAgenda Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat (November 2007). Af Lave K. Broch og Trine Pertou Mach Rapport udgivet af Dansk Institut for Internationale Studier De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden (Juli 2008). Af Ian Manners, Catharina Sørensen, Maja Kluger Rasmussen mfl. Rapport udgivet af: The European Union Institute for Security Studies (EUISS) Chaillot Paper n 97 Enter the EU Battlegroups (Februar 2007). Af Gustav Lindstrom 15

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

Fremmer EU freden? Jan Øberg. Analyse, kritik og alternativer. TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Tænketanken NyAgenda 2005 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19.

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19. IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 1 1. UDGAVE IPMONOPOLET TEMA: DARFUR EN OVERSET KONLIKT? IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ DEN VEDVARENDE KONFLIKT I SUDAN OG HERUNDER I SÆRDELESHED KONFLIKTEN I

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Lund, Sverige & Tænketanken NyAgenda 2005 1 Indhold Resumé af udredningens

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

STØT OFRENE - HVERKEN REGIMET ELLER IMPERIALISTERNE

STØT OFRENE - HVERKEN REGIMET ELLER IMPERIALISTERNE Nr. 11 Nov - dec 2013 17. årg. Supertyfon en Haijan/Yolanda ramte Filippinerne med ødelæggende kraft den 6.-7. november - Det var den kraftigste tropiske storm over land nogensinde målt. Foto: Caritas/CAFOD

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere