Fredsoperationer gennem FN eller EU?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredsoperationer gennem FN eller EU?"

Transkript

1 Fredsoperationer gennem FN eller EU? Et notat om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG og EU s kampgrupper (Battle Groups) Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund og Lave K. Broch Juni

2 Indledning Den 7. juni er der som bekendt valg til EU-parlamentet. Og den 30. juni skal FN s fredsstyrke SHIRBRIG lukke, selv om styrken er en velfungerende hurtigtudrykkende styrke, som kan operere neutralt i modsætning til både NATOs og EU's militære styrker. Men spørgsmålet om fred og sikkerhed fylder ikke meget i valgkampen på trods af, at Danmarks regering ønsker at afskaffe alle de danske undtagelser i EU, inklusiv Danmarks undtagelse overfor EU s forsvarspolitik. Tænketanken NyAgenda håber derfor, at dette notat, sammen med en videofilm om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG (som kan ses på kan være med til at skabe mere debat om fred og sikkerhed i valgkampen op til den 7. juni. Tidligere folkeafstemninger har vist, at befolkningen i en række tilfælde har været uenig med Folketingets flertal. I valget til EU-parlamentet har vælgerne mulighed for at stemme på Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen, som arbejder for alternativer til EU s udvikling ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område. God læselyst! Rune Lund & Lave K. Broch 2

3 FN eller EU? Tænketanken NyAgenda sætter med dette notat fokus på den FN-tilknyttede fredstyrke SHIRBRIG og EU s såkaldte kampgrupper (Battle Groups). De spørgsmål som vi sætter fokus på er: 1) Om styrken er upartisk og neutral. 2) Om styrken vil handle på baggrund af et FN-mandat og altså i tråd med FN-pagten. 3) De praktiske forhold. Når konfliktforebyggelse ikke er nok Indledningsvis vil vi understrege, at vi helst havde set, at konfliktforebyggelse kunne forhindre alle væbnede konflikter og krige på samme måde som vi også helst ser, at brandforebyggelse forhindrer alle brande. Men historien og nutiden viser desværre, at væbnede konflikter og krige opstår. Vi ønsker ikke at nedtone betydningen af forebyggelse, men vi mener samtidigt, at der alligevel opstår situationer, hvor der er brug for et brandvæsen, også når det gælder væbnede konflikter og krige. Derfor er det afgørende at forholde sig til hvordan et sådant brandvæsen mod væbnede konflikter og krig, bedst muligt, kan skrues sammen. 3

4 Den FN-tilknyttede styrke SHIRBRIG På dansk initiativ oprettede Danmark, Norge og Sverige i 1996 sammen med Canada, Østrig, Polen, og Nederlandene den såkaldte Multinational Standby High Readiness Brigade for UN Operations, bedre kendt som SHIRBRIG. Fredsstyrken skulle med kort varsel kunne indsættes i globale FNfredsoperationer SHIRBRIG s placering blev Høvelte Kaserne i Nordsjælland og første chef var den danske general Finn Særmark Thomsen. Medlemslandene har dog besluttet at nedlægge SHIRBRIG den 30. juni Kort beskrevet så kom der en kortfattet meddelelse den 7.august 2008 om SHIRBRIG s nedlæggelse fra forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg. Danmark havde sammen med andre nordiske lande besluttet at forlade SHIRBRIG, som man i øvrigt fandt, burde nedlægges. Ingen nærmere redegørelse, ingen henvisning til mislykkede operationer eller til de i øvrigt i forsvaret så velkendte økonomiske fejldispositioner. Ingen offentlig debat overhovedet, men en politisk beslutning midt i sommerferien. Der er ingen tvivl om at den danske regering arbejdede ihærdigt for at lukke SHIRBRIG, og når host nation tager et sådant initiativ så har det en særlig betydning. SHIRBRIG har været det tætteste eksempel på en på en permanent FNfredsstyrke. SHIRBRIG - en neutral og upartisk fredsstyrke Når der skal vurderes hvorvidt en fredsstyrke er neutral og upartisk, er det relevant at se på kredsen af medlemslande. SHIRBRIG er en organisation, der er åben for alle verdens lande. 4

5 SHIRBRIG nåede at få 16 medlemsstater: Østrig, Canada, Danmark, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Spanien, Sverige, Argentina, Finland, Litauen, Slovenien, Irland og Portugal samt 7 observatørstater: Chile, Kroatien, Tjekkiet, Ægypten, Letland, Jordan og Senegal. Andre lande nåede også at vise interesse for SHIRBRIG bl.a. Japan, Australien og New Zealand. SHIRBRIG s åbenhed for medlemmer fra forskellige kontinenter, samt at medlemskredsen ikke kun er forbundet til en politisk og økonomisk sammenslutning, sikrer en opfattelse af SHIRBRIG som en neutral og upartisk organisation. SHRIBRIG opererer kun med FN-mandat SHIRBRIG er den eneste fredsstyrke i verden, der permanent opererer under FN-flag. Idéen bag SHIRBRIG bygger på FN-pagtens artikel 45 om en etablering af en permanent militær styrke til rådighed for FN s sikkerhedsråd. Folkedrabene i Rwanda (1994) og Srebenica (1995) medvirkede til at der blev taget initiativ til fredsstyrken. SHIRBRIG er dog en selvstændig organisation, men fredsstyrken har kun én arbejdsgiver: FN. Styrken kan derfor kun operere med FN-mandat og handler primært inden for FN-pagten kapitel 6 (fredsbevarende opgaver). SHIRBRIG s praktiske forhold SHIRBRIG... Has already proven its utility in the deployment of the UN Mission in Ethiopia and Eritrea. There, a force that had trained together and developed a high degree of coherence was able to arrive and establish itself quickly in the theatre of operation, thereby sending a message of competence and commitment. Secretary General Kofi Annan (January 2002). 5

6 SHIRBRIG kan være hurtigt på plads efter at en politisk beslutning er truffet. Der er et 7 dages beredskab. Hovedkvarteret kan være klart i løbet af 30 dage. Alt personel har FN-erfaring fra missionsområder. SHIRBRIG samarbejder med FN-myndigheder som f.eks. UN Logistics Base i Brindisi, Italien, hvorfra alt FN-materiel til missioner udsendes. SHIRBRIG holder tæt kontakt til FNmissioner og besøger dem regelmæssigt for at lære nyt. SHIRBRIG har deltaget i følgende missioner: UNMEE i Eritrea i 2000 UNOCI på Elfenbenskysten i 2003 UNMIL i Liberia i 2003 UNAMIS i Sudan 2004 UNMIS i Sudan i 2005 Darfur Planning Team i 2006 AMISOM Planning Team i 2007 (African Union Mission in Somalia) MINURCAT i Tchad i 2008 SHIRBRIG er en billig fredsstyrke. Et medlemsland betaler kroner i årligt kontingent. Eneste undtagelse er Host Nation (Danmark), som desuden betaler omkring 5 millioner kroner i form af fri husleje, fri transport osv. 6

7 EU s kampgrupper Ved EU's topmøde i Helsingfors i 1999 blev der sat skub i EU's militære ambitioner. Unionen besluttede, at den i 2003 skulle være i stand til at udsende en militær styrke på op til soldater i mindst 1 år, og der blev lavet en særlig note om en hurtig reaktions kapacitet ( rapid reaction capability. ). På EU-topmødet i juni 2004 fulgte stats- og regeringscheferne op på Helsingfors-styrkemålene under strategien Headline Goal De vedtog nye konkrete 2010-målsætninger, som blandt andet omfatter oprettelse af EU's kampgrupper. Medlemsstaterne gav løfter om oprettelsen af 13 kampgrupper. Med en kampgruppe menes der er en mindre militær enhed på 1500 soldater, hvoraf ca. halvdelen er støttepersonel, mens den anden halvdel er deciderede kamptropper. Det blev besluttet, at to af de 13 kampgrupper skulle være på standby i perioder af seks måneder således, at EU kan sende dem ud til to forskellige militæroperationer. Kampgrupperne indgår i en større militær udvikling af EU og udover beslutningen om at oprette kampgrupper, besluttede EU også i 2004, at der f.eks. skulle være et hangarskib til rådighed for EU s militære styrker, og at EU s forsvarsagentur skulle oprettes med henblik på at stå i spidsen for at forbedre de militære kapaciteter i EU s medlemslande, samt være spydspids for et indre marked i EU for våbenhandel. EU har efterfølgende iværksat flere militære operationer, men EU s kampgrupper har aldrig været i aktion, selvom kampgrupperne har været fuldt operationelle siden januar Danmark deltager på grund af forsvarsundtagelsen ikke i EU s kampgrupper. 7

8 EU s kampgrupper er ikke neutrale og upartiske EU's kampgrupper er underlagt den Europæiske Union. EU er en regional organisation, der kun er åben for europæiske lande og EU's kampgrupper er åbne for EU-lande og europæiske NATO-lande, der ikke er med i EU. Norge er således tilknyttet EU's kampgrupper. Men dette ændrer ikke ved det faktum, at der er tale om eksklusiv organisation, der er en del af EU, og som har et tæt samarbejde med NATO. EU har aldrig valgt at blive en regional FN-organisation i henhold til FNpagtens artikel VIII, og det er ikke muligt at opfatte EU, som en neutral og upartisk organisation i den globale sammenhæng. F.eks. er mange af EU's medlemslande tidligere kolonimagter og lande, som stadigvæk har stærke politiske og økonomiske interesser i andre verdensdele, og da organisationen ikke er åben for at lande fra andre verdensdele end Europa kan være med i organisationen, er det ikke muligt at tale om en organisation med global legitimitet, der varetager globale interesser. EU kan derfor ikke opfattes som en neutral og upartisk aktør i forhold til verdens konflikter. EU's kampgrupper vil måske operere uden FN-mandat Som det er beskrevet i Ny Agenda-rapporten Militære operationer med eller uden FN-mandat, stiller EU s traktatgrundlag ikke krav om at militære operationer forudsætter et mandat fra FN s sikkerhedsråd. Den nuværende Nicetraktat, samt Lissabon-traktaten, taler mere løst om, at EU skal overholde principperne i De Forenede Nationers pagt. Spørgsmålet om EU's kampgrupper og kravet om FN-mandater har ført til, at vort naboland Finland har ændret sin lovgivning således, at landet i dag kan operere militært uden FN-mandater. Lovændringen blev vedtaget af den finske Riksdag i

9 I den finske regeringsbegrundelse for den nye lov fremgår det, at hovedårsagen til den nye lov er at gøre Finland klar til at kunne deltage i EU s militære operationer: Det centrala syftet med propositionen är att förnya lagstiftningen så att Finland kan delta i verksamheten inom Europeiska unionens beredskapsstyrkor. Efter ændringen af den finske lov er der kun et EU-land, som i dag har et lovkrav om FN-mandater og det er Irland. Derudover har Norge, der er tilknyttet EU's kampgrupper, en regering der har skrevet det ind i sit regeringsgrundlag, at landet ikke kan deltage i militære operationer uden FN-mandat. Forskeren Joachim Koops har også slået fast, at FN ikke regner med, at EU vil underlægge sig FN i forbindelse med militære operationer: The EU reserves the right to decide on a case by case basis whether to reinforce UN undertakings or launch an autonomous operation irrespective of prior UN Security Council authorization. This confronts the UN with the same kind of dilemma it is already facing in its relations with NATO: a high level of uncertainty as to when the UN can rely on another organisation s support and as to whether the principles, authority, and legitimacy of the UN system and international law will be respected. ( UN SHIRBRIG and EU Battlegroups Recommendation to the European Union the United Nations by Joachim Koops, The Oxford Council on Good Governance, Juni 2007, s. 3). Ifølge Koops kan der komme situationer, hvor EU vil operere i modstrid med FN. 9

10 I den danske DIIS-rapport om Danmarks undtagelser i EU slås det også fast, at unionen ikke har underlagt sig kravet om FN-mandater for unionens militære operationer:... EU [har] været tilbageholdende med at acceptere FN som mandatgivende organisation og dermed underlægge EU-beslutninger et eventuelt veto i Sikkerhedsrådet. (De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden Danske Institut for Internationale Studier s. 112). På denne baggrund må det konkluderes, at der er risiko for, at EU's kampgrupper vil ende med at blive brugt til militære operationer, selvom der ikke er FN-mandater. Den irske og norske holdning vil dog besværliggøre brug af de kampgrupper, som disse lande har styrker i, såfremt der ikke er et FNmandat. Men det er nok urealistisk at forestille sig et irsk veto af en EUoperation, såfremt Irland ikke selv deltager. EU's kampgruppers praktiske forhold En EU kampgruppe skal kunne rykke ud inden for 15 dage, skal kunne være udsendt op til 30 dage, og skal kunne forlænge sin militære operation med op til 120 dage. En kampgruppe skal kunne modtage forstærkninger på op til 1000 soldater inden for søværn, luftvåben, transport og logistik og specialstyrker. EU s ambition er at have to kampgrupper på stand by i 6 måneder ad gangen. Foreløbigt er der tilsagn om kampgrupper helt indtil 2013, men der er flere huller i vagtskemaet. Deltagelse af EU-lande er frivillig, og landene melder ind, hvornår de ønsker at deltage. En udsendelse af kampgrupper bygger på enstemmighed. Den nordiske kampgruppe stod på standby i første halvdel af 2008 og bestod af ikke-eu-landet Norge sammen med EU-landene Sverige, Finland, Estland og 10

11 Irland. Sverige stod i spidsen for denne kampgruppe, og har indtegnet sig for en ny omgang i Socialdemokraterne i Sverige har dog modsat sig Sveriges deltagelse i 2011, da omkostningerne ved den første omgang var meget store for en styrke, som ikke lavede andet end at stå stand by. De svenske udgifter var i ,2 milliarder svenske kr. (ca. en milliard danske kroner). Hvilken vej gavner freden? Mange tilhængere af opbygningen af EU som en militærmagt gør opmærksom på, at FN har udtrykt ønske om opbygning af regionale styrker f.eks. EUstyrker - som kan handle i FN-regi. Det er også rigtigt. Det er bare også mindst lige så rigtigt, at FN roser alle, der støtter FN's fredsbevarende arbejde, og at hvis FN selv kunne vælge, så ville man formentlig vælge en udrykningsstyrke, der er tilknyttet FN. Det ville for FN sikre, at disse styrker var til stede, når der var brug for dem. Samtidig ville FN være sikker på, at disse styrker, kun vil kunne gå i aktion, når der er afgivet et mandat i FN s Sikkerhedsråd, og at styrken ikke deltager i en militær operation i modstrid med FN-pagten. En styrke som SHIRBRIG er derfor uden tvivl førstevalget fra FN s side. Samtidigt viser det historiske eksempel, at et land som Danmark kan tage førertrøjen på, og at der er andre lande, som vil være interesserede i, at der oprettes en global hurtigudrykningsstyrke. Den danske forsvarsundtagelse i EU forhindrer ikke et dansk engagement i fredsarbejde gennem FN. SHIRBRIG blev jo rent faktisk oprettet efter, at Danmark havde fået sin forsvarsundtagelse i EU, og da den danske befolkning er meget kritisk overfor militære operationer uden FNmandat, vil det desuden være i tråd med befolkningens ønske, at Danmark satsede på en FN-fredsstyrke, i stedet for at gå andre veje. 11

12 EU-styrker, og andre styrker, der ikke er FN-styrker, har desuden en meget vigtig ulempe, som FN-styrker ikke har: De bliver ikke betragtet som neutrale. FN-styrker derimod bliver betragtet som neutrale, og de har derfor helt andre muligheder for at påvirke en situation i den rigtige retning. Når der skal tages stilling til, om EU's kampgrupper er anvendelige for freden, er det afgørende at se på, om der er risiko for, at styrkerne kan blive sammenblandede med EU-landes styrker. Det er således ikke uproblematisk, at EU-landet Frankrig har stærke militære, politiske og økonomiske interesser i Afrika, herunder i forhold til adgang til naturressourcer. Det er f.eks. ingen hemmelighed, at Tchads præsident Idriss Deby ikke sad på magten, hvis ikke Frankrig holdt hånden over ham. Dette sker på trods af, at Idriss Deby er en diktatorisk og brutal leder. F.eks. bliver menneskerettighedsaktivister og journalister ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International forfulgt, og civile bliver henrettet uden rettergang. I stedet for at sende franske soldater ud under EU-flag, kunne FN-soldater have spillet en rolle i at udføre den fredsbevarende mission, som der faktisk var brug for på grænsen til Darfur. Den største udfordring for freden er politisk vilje - ikke kun i global sammenhæng, men også i Danmark. Manglen på politisk vilje og manglen på neutrale og upartiske redskaber for freden har været årsag til mange lidelser i verden. At bare sige nej til EU's kampgrupper er dog heller ikke et optimalt svar, set fra et fredsperspektiv. Verden har brug for en neutral og upartisk hurtig udrykningsstyrke. Nedlæggelsen af SHIRBRIG den 30. juni i år er derfor den forkerte vej, hvis man ønsker en mere fredelig verden. Desværre skete beslutningen uden aktiv modstand fra Socialdemokraterne og Det Radikale 12

13 Venstre. Udelukkende SF, Enhedslisten og de tværpolitiske organisationer FNforbundet og Folkebevægelsen mod EU forsøgte at fastholde dansk støtte til SHIRBRIG. Men regeringen fik sin beslutning igennem, og nu vil de forsøge at sælge EU's kampgrupper som det eneste alternativ for dem, der vil have et globalt ansvarligt Danmark. Dette er endnu et eksempel på at Danmark svigter sit globale ansvar. Der findes ingen anledning til at gå omveje for at hjælpe FN i fredsarbejdet. Vi anbefaler på det varmeste at SHIRBRIG genopfindes. Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerperspektiv. Fonden skal bidrage til at give et forbedret fundament for den danske og den internationale debat om samfundsudviklingen, set ud fra et centrum-venstre perspektiv. Herunder igangsætter og formidler Fonden kritiske analyser af det europæiske samarbejde i et globalt perspektiv. Fonden arbejder ud fra en åben og dybdeborende tilgang, der gør den i stand til at sætte spørgsmålstegn ved etablerede og fastlåste tankemønstre. Gennem udredninger og debatskabende arrangementer er Fonden med til at danne modmagt i et samfund, som i stigende grad er præget af konformitet og mangel på nytænkning. 13

14 Om forfatterne Rune Lund Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor han har været både Europa-ordfører og forsvarsordfører. Lave K. Broch Medlem af Tænketanken NyAgendas bestyrelse. Cand. scient. pol fra Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlem i FN-forbundet og næstformand i Danmarks Fredsråd. Medlem af Det Radikale Venstre og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. Ansat som kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU. Officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Tidligere ansættelser: Kampagnekoordinator for FN s år imod racisme (ansat af FN-forbundet) og informationsmedarbejder for FN s nordiske informationskontor (UNIC). 14

15 Links og kilder SHIRBRIG s hjemmeside Side med artikler og andet materiale om SHIRBRIG Svensk artikel om EU s kampgrupper PANA - Peace and Neutrality Alliance om EU s kampgrupper Finsk lovforslag: "Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om militär krishantering och vissa lagar som har samband med den" Rapport udgivet af Tænketanken NyAgenda Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat (November 2007). Af Lave K. Broch og Trine Pertou Mach Rapport udgivet af Dansk Institut for Internationale Studier De Danske Forbehold over for Den Europæiske Union. Udviklingen siden (Juli 2008). Af Ian Manners, Catharina Sørensen, Maja Kluger Rasmussen mfl. Rapport udgivet af: The European Union Institute for Security Studies (EUISS) Chaillot Paper n 97 Enter the EU Battlegroups (Februar 2007). Af Gustav Lindstrom 15

DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld

DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld Notat fra Folkebevægelsen mod EUs sekretariater i København og Bruxelles (juli 2008) DIIS-redegørelsen om de danske EU-undtagelser er mangelfuld Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har udarbejdet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING NOTAT FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14 12 shs@thinkeuropa.dk RESUME: Danmark

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere