Optimering af lønpakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af lønpakke"

Transkript

1 Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park

2 Skat Deloitte Weidekampsgade København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret revisor Skat GES Global Employment Tax Mobil: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2 Update Regnskab & Skat 2012/13

3 Hvordan kan lø np akke n op tim e re s? Aktieløn Bonusløn Skaber vi-følelse Understøtter langsigtede mål Incitament til at nå specifikke mål Kvalifikationsløn Personalegoder og gaver Fleksibilitet, work-life balance Fast løn og pension Incitament til uddannelse Påskønnelse, velfærdsfølelse Sikring af arbejdsvilkår Sikring af levestandard

4 Incitam e ntlø n Mere end bare penge Kompensation Karrieremuligheder Grundløn Kvalifikationsløn Resultatløn langt sigt Resultatløn kort sigt Aktieløn Uddannelse og kurser Mobilitet/udland Kompetenceudvikling Egenfinansiering Synliggørelse? Pensionsordninger Forsikringer Ferier og fridage Mastercard, Fri telefon, avis Gaver Kultur Work/life balance Fleksibilitet Arbejdsmiljø Naturalier og pension

5 Hvordan kan lø np akke n op tim e re s? Aktieløn Bonusløn Kvalifikationsløn Aktier, optioner, warranter Kontanter, naturalier, fridage Uddannelse, kurser, lønpakker Personalegoder og gaver Fleksibilitet, work-life balance Fast løn og pension Forsikringer, fri telefon, avis Afspadsering, fridage, ferie Kontant, fri bil, bolig.

6 6 Beskatning

7 Be skatning A-indkom st Kontant løn og bonus m.m. Gavekort Fri bil, fri telefon og sundhedsydelser (sundhedsforsikring) Altid indberetningspligt uanset beløbets størrelse Indeholdelsespligt for arbejdsgiver (AM-bidrag og A-skat) B-indkom st Skattepligtige personalegoder Som hovedregel uden AM-bidrag Ingen indeholdelsespligt Indberetningspligt for arbejdsgiver 7

8 Indb e re tningsp ligt forarb e jdsgive r Indberetningspligt for arbejdsgiver (med værdi): Hvis værdien overstiger kr. (2014) For særlige gode kun hvis værdien overstiger kr. (2014) Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænserne. Blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr. eller kr. Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen overskrides inden for året. Bagate lgræ nse n om fatte rikke : Kontanter og gavekort. Skattepligtige goder med særskilt indberetning. 8

9 Skatte frie p e rsonale gode r 9

10 Arb e jdsre late re de gode r Arbejdsredskaber, uniformer og sikkerhedsbeklædning m.m. Skærmbriller. Parkering ved arbejdsstedet. 10

11 Pe rsonale p le je Generel personalepleje på arbejdspladsen Kaffe, te, frugt og vand m.m. (samt i ny og næ slik, kage og morgenbrød m.m.) Blomster i anledning af ansættelse, udnævnelse eller lign. Deltagelse i firmafester og -arrangementer Julefrokost, sommerudflugt, afdelingsfest, teambuilding m.m. Firma-idrætsdag, DHL-stafet, eventyr-løbet og lign. Adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen. 11

12 Pe rsonale p le je Arbejdsgivers tilskud til kantineordninger Hvis egenbetaling på min. 15 kr./20 kr. (uden/med drikkevarer). Arbejdsgivers tilskud til personaleforeninger (sport, kunst, kultur m.m.) Aktiviteterne er omfattet af de foreningsretlige regler, hvis: Maks. tilskud pr. medarbejder pr. år kr. Maks. fifty-fifty (ift. egenbetaling/kontingent) Uvæsentlig indflydelse fra arbejdsgiver 12

13 Gave rog rab atte r Personalerabatter Hvis rabatten ikke overstiger arbejdsgivers avance. Jule- og nytårsgaver i naturalier Op til 800 kr. årligt (2014) Også gavebevis (til begrænset udvalg), men ikke kontanter eller gavekort. Lejlighedsgaver Af begrænset/passende værdi i anledning af private mærkedage m.m., dvs.: Som hovedregel ok op til ca kr. Ved runde fødselsdage, bryllup og lign., der knytter sig til privatsfæren Men ikke f.eks. 10-års jubilæum, da det knytter sig til arbejdssfæren (anses ikke for lejlighedsgave). 13

14 Skatte friuddanne lse Skatte frih e d for aluddanne lse ( af ikke ude lukke nde p rivat karakte r ) Grund-, efter- og videreuddannelse Coaching Lederudvikling Kurser Reglerne gælder både for nuværende og opsagte (tidligere) medarbejdere. Skattefriheden omfatter: Skole- og deltagerbetaling Bog- og materialeudgifter Rejse- og opholdsudgifter Befordringsgodtgørelse 14

15 Skatte p ligtige p e rsonale gode r 15

16 Skatte p ligtige gode r Gaver, præmier, påskønnelser og belønning Blomster, vin og chokolade (som ikke anses for generel personalepleje) Deltagelse i arrangementer (som ikke anses for generel personalepleje) Deltagergebyr til motionsløb (som ikke anses for generel personalepleje) og adgang til fitness m.m. uden for arbejdsstedet. Adgang/årskort til svømmehal, forlystelsespark, zoo, museum, teater og sportsbegivenheder m.m. Rejser, ferie og ophold (med turistmæssigt islæt). Ledsagers deltagelse i forretningsrejser m.m. 16

17 Sæ rlig (gl.) b agate lgræ nse ; kr. p r. å r. (2014) Omfatter goder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, (dvs. goder, hvor medarbejderen typisk selv ville have haft fradrag for den erhvervsmæssige andel af udgiften). F.eks.: Aviser, tidsskrifter og magasiner - til brug ved arbejdet. GPS - til brug ved arbejdet. Bespisning - ved overarbejde. Vareafprøvning - test af nye produkter. Vaccination - i særlige tilfælde. Firmabeklædning - påbudt/ønsket af arbejdsgiver og med synligt firmalogo eller firmanavn Deloitte

18 Fle ksib le lø np akke r Lø nom læ gning/re duktion af b ruttolø nne n 18

19 Lø nom læ gning (fle ksib le lø np akke r) Der kan indgås aftaler med lønomlægning til finansiering af f.eks.: Telefoni og bredbånd samt selve telefonapparatet/terminaler Også skattefrit bredbånd med netværksadgang. Offentlig befordring hjem-arbejde (tog, bus, metro, taxa, fly, færge, brobizz) Uddannelse. Parkering. Fri bil. (Fri bolig). Aviser (til brug for arbejdet ud fra en konkret vurdering). Visse former for sundhedsydelser: Behandling af misbrug (LL 30) Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader. 19

20 Lø nom læ gning (fle ksib le lø np akke r) Goder og generel personalepleje, som efter gældende praksis er fritaget for beskatning, kan ikke indgå i en lønpakke, f.eks.: Generel personalepleje på arbejdspladsen. Deltagelse i firmafester og arrangementer m.m. Adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen. Arbejdsgivers tilskud til kantineordning og personaleforening. Sundhedstjek. Personalerabatter. Jule- og nytårsgaver samt lejlighedsgaver. Ovenstående må ikke være valgfrie goder og kan derfor ikke indgå i og finansieres via en fleksibel lønpakke! Godet er i så fald ikke længere at opfatte som et led i almindelig personalepleje, men indgår i lønfastsættelsen Deloitte

21

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2010

statsautoriserede revisorer 4-2010 statsautoriserede revisorer 4-2010 Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse

Læs mere