Referat af møde mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF"

Transkript

1 Referat af møde mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise Ussinger, KK (LU) Niels Staun, formand DSF (NS) Hanne Olesen, Odense Klatreklub (HO) Hans Bräuner-Osborne, DB (HBO) Henrik Bruun, PLØKS (HB) Poul Erik Larsen, Skibby Klatreklub (PEL) Mads Christensen, DSF (MC) Morten Søndergaard, ÅK (MS) Hans Linde, ÅK (HL) Britta Juhl, formand ÅK (BJ) Peter Harremoës, DSF (PH) Mikael Bo Kristiansen, DB UU (MBK) Majbrit Clausen, KK (MC) Thøger Vilstrup, Crympmasters Gym (TV) Steffen Jakobsen, Roskilde Klatreklub (SJ)

2 MBK valgtes til ordstyrer og JB til referent. NS fandt at nøglesamarbejdsområder er uddannelse og konkurrence afvikling. DB s oplæg: HJH gennemgik kort DB baggrund klub med 53 års erfaring, 1300 medlemmer, medlemskab af UIAA,ICC, og ISMC. Godkendt instruktøruddannelse, bredt kursusudbud, medlemsblad, bibliotek og klubhytte. Dernæst gennemgik HJH hvad DB ser som årsager til nationalt samarbejde. Hvorfor nationalt samarbejde? Sammenhæng mellem væg klatring og udendørsklatring, flere og flere er til det hele Undgå dobbeltarbejde ved to organisationer. Synergi effekt Stå stærkere offentligt både politisk og økonomisk DIF Optimal uddannelse og sikkerhed Bedre ungdoms tilbud og rekruttering af nye klatrere Stå stærkere overfor kommercielle firmaer mv.

3 Struktur ønsker Fælles overbygning Vil ikke slække på AK norm og denne som grundsten i udendørsklatring. Kan evt suppleres med en sports eller toprebs instruktør uddannelse. Sammenhæng mellem de forskellige uddannelser DB s tilbud til udendørs aktiviteter skal beholdes Respekt omkring historie og DB traditioner Beholde og udbygge tilbud som bibliotek mv. Klatrevægs tilbud til DB medlemmer Nøgleområder Set med DB øjne Skal der være mere end en national organisation? Organisation, løst samarbejde mellem klubber eller en tæt struktur Fælles blad og internet? Fælles bestyrelse? Hvad med ejerskab af nuværende faciliteter? Størrelse af kontingent til national organisation

4 Uddannelse og normkrav Hvad med bjergbestigere og klatrere, der ikke er medlem af en væg MS fremlagde ÅK vision for fremtiden Forene kræfterne i DSF og DB og danne et fælles forbund. Dansk Klatreforbund Et forbund der varetager alle klatreres og bjergbestigeres interesse. Arbejder med alle opgaver der i dag varetages af DSF og DB (uddannelse, konkurrencer, Kullenhytten, sikkerhedsnorm, Blad osv.) og flere nye opgaver under forskellige udvalg. Vil kunne samle alle klatrer i en organisation, og samle de frivillige kræfter. Da alle medlemmer i Dansk Klatreforbund ikke har samme interesser forslår vi et fleksibelt forbund hvor forskellige pakker kan vælges/fravælges efter interesse. F.eks.: Basispakken Administration, medlemsblad, uddannelse mm. Kullen pakken Mulighed for at benytte Kullenhytten Göteborg pakken.. Alpinpakken UIAA-hytterabat, forsikringer, mulighed for at deltage på alpinkursus, isklatrekursus mm Løvstrædepakken?

5 Sportsklatrepakken. Osv. Enten er klubberne medlem, og betaler til forbundet efter antal medlemmer. Ellers betaler de enkelte medlemmer selv direkte til forbundet (tvungen medlemskab, hvis klubben er medlem). Pt. Ca potentielle medlemmer. Økonomi: Kontingent indtægter svarende til DB s (ca. kr /år). Fordelt på medlemmer (ca. kr /år/medlem) Debat: MC mener ikke at et forbund med individuelle medlemmer passer ind i DIF. HO støtter ikke den foreslåede sammenlægning til et fremtidigt forbund. BH mener at en fælles organisation med tilvalgsmuligheder vil være meget attraktiv for mange klatrere. PH finder at Odense Klatreklub ser meget snævert på fremtiden HJH finder det vigtigt at synliggøre initiativer og nye aktiviteter

6 HO finder at den foreslåede fusion vil gøre alting mere besværligt. PEL finder at en sådan fusion vil være en god ide og undrer sig over Odense Klatreklub og DSF skepsis modsat DB positive holdning PH Det er altid lidt kompliceret med store organisationer fordi bestyrelsen ikke kan kende alle. HBO Man skal se forbundet som et tilbud og pointerer at man ikke nødvendigvis skal starte med en fuld fusion, men også kan se tiden lidt an. LU mener at der er meget delte meninger i KK i forhold til den eksisterende struktur, men er ikke af den opfattelse er man generelt finder at det er for dyrt at klatre i KK. MC gav udtryk for at det letteste blot at var at DB meldte sig ind i DSF og dermed blev et betydningsfuldt medlem. MBK finder at et nationalt forbund er særdeles nyttigt specielt i relation til sikkerhed og ensartet uddannelse. HJH En foreningsstruktur kræver fælles støtte og frivilligt arbejde, modsætningen vil være en øget kommercialisering. Vil ikke afvise at DB kan melde sig ind i DSF men det vil kræve en drøftelse at de punkter som er nævnt under nøgleområder. Der skal udarbejdes en plan for den fremtidige proces som skal tage den nødvendige tid. MS finder at det kan være en styrke at det kommende forbund skal overbevise skeptikerne.

7 BH synes at det virker som om DB er stærkere både økonomisk og organisatorisk i forhold til DSF. PH har analyseret at det kræver ca medlemmer for at have råd til hel eller delvis betalt administrativ assistance. JB bekræfter at dette svarer til erfaringer i Holland hvor den Hollandske Bjergklub har medlemmer og ca. 20 ansatte. SJ er skeptisk overfor en egentlig fusion, men er absolut ikke imod at DB lægger sine ressourcer ind i DSF. HO efterlyser de små klubbers holdninger. JB gennemgik kort strukturen i UIAA som har 89 medlemsorganisationer med en klar europæisk overvægt. UIAA ledes af en bestyrelse på knap 10 og et council på 19 medlemmer med veldefinerede valgregler. ICC og ISMC var oprindeligt selvstændige organisationer som har søgt om at komme under UIAA paraplyen. ICIC (is klatre konkurrencer) er formodentligt også på vej. UIAA er medlem af IOC som recognized sportsfederation. Man håber på at skimountaineering og/ eller konkurrenceklatring med tide vil komme på det olympiske program. PH gennemgik hvordan klatring i vore nabolande er organiseret. Sverige: Et forbund med 56 klubber med i alt ca medlemmer. SKF blev stiftet i 1973 og blev i 1995 medlem af Riksidrottsforbundet. Fælles blad Bergsport og forsikringsordning. Norge: 3 organisationer DNT (Norske Turistforening) NTK (Norsk Tindeklub) og NKF (Norsk Klatreforbund). Det norske idrætsforbund valgte at optage NKF som i dag er helt dominerende med i alt 125 klubber og skønsmæssigt medlemmer.

8 Tyskland: DAV blev stiftet i 1869 og har i dag medlemmer fordelt på 352 sektioner. England: BMC har i alt medlemmer halvdelen er individuelle medlemmer mens den anden halvdel er organiseret i 300 klubber at meget forskellig art. Danmark: DB har 1300 medlemmer heraf er 600 medlemmer af KK og 250 medlemmer af ÅK DSF har ca medlemmer fordelt på 24 klubber inklusive KK og ÅK. DSF blev pr optaget som sportsforbund under DIF. Optagelse som specialforbund kræver minimum 25 klubber og 2000 medlemmer. Dette forventes opnået inden NS orienterede kort om DIF. DIF består af 63 forbund og har en omsætning på over 250 millioner kr. DSF vil i år modtage kr. i tilskud fra DIF, til næste år forventes til kr. Herudover tilbyder DIF konsulentbistand. DIF tilbyder desuden en forsikringsordning hvor instruktører og bestyrelse er såvel ansvars som ulykkesforsikret. Der er også mulighed for at medlemmer kan rejseforsikres dækkende både ulykke og rejsegods. DSF betragter sig som en idrætsorganisation med klubber som medlemmer. Fokusområde er idræt selvom også andre aktiviteter kan komme på banen. NS tror ikke at flertallet af medlemmer interesserer sig for andet end indendørs klatring på kunstige vægge. Ser mulighed for en model med et sportsklatreforbund og et bjergsportsforbund med en fælles overbygning. HJH DB ser ikke et problem i et tostrenget system med henholdsvis udendørs- og indendørsklatring. Der udestår dog en del arbejde og der er sikkert en del kameler som skal sluges inden vi er færdige. Efterlyser større åbenhed fra DSF og finder at det er givet at DB har en hel del at byde på i relation til en fælles klatresportsorganisation. Efter denne plenum debat blev der nedsat tre arbejdsgrupper som skulle se på henholdsvis 1. Uddannelse og sikkerhed 2. Langsigtede visioner

9 3. Konkrete tiltag her og nu Tilbagemeldingerne fra de tre arbejdsgrupper blev: Konkrete tiltag: 1. Der etableres et fælles uddannelsesudvalg som udarbejder et fælles sæt normer for alle kurser. 2. Der nedsættes en arbejdsgruppe som, inden næste møde, ser på økonomiske modeller for hvad vil en fælles organisation kan indeholde og hvad prisen herfor vil være. 3. Der nedsættes en struktur arbejdsgruppe som, inden næste møde, udarbejder gennemarbejdede struktur forslag med henblik på at få afklaret hvad der er muligt. 4. Der nedsættes et fælles konkurrenceudvalg med henblik på at sikre en fornuftig afvikling af årets større konkurrencer herunder et NM. Langsigtede visioner: Den langsigtede vision er at der etableres et fælles forbund med arbejdstitlen Dansk Klatre Union, som skal være medlem af DIF. Herunder er alle klatreklubber med egen væg medlemmer, desuden etableres der en klub af alle klatrere, som ikke er tilknyttet en klatrevæg som også er medlem af DKU. Alle er medlem af en såkaldt basispakke, som indeholder administration, uddannelse, forsikring, blad, ungdomsarbejde, (konkurrencer) en udvidet pakke som hver enkelt klub kan vælge eller fravælge kunne f.eks. indeholde kursustilbud, bibliotek og hytter Uddannelse og sikkerhed: Et kursustilbud for et fælles forbund kunne indeholde: Inde: 1. Intro-kurser 2. Grundkurser 3. Sportsklatring på klippe

10 Ude: 1. Grundkurser 2. Videregående kurser (fler reb længders -, is -, artificiel kursus etc.) Div fælles 1. Rutebygning 2. Dommer 3. Ungdomshåndtering Instruktørudd. 1. Væg topreb 2. Væg inst 3. Klippe topreb 4. Klippe inst. (+væg) Sikkerhedsudvalgets tilbud 1. Ulykkesrapportering og statistik 2. Vejledning i håndtering af kriser 3. Instruktør- kurser, -normer og videreuddannelse. 4. Fælles seminarer for klippe- og væg-instruktører 5. Road shows for mindre klubber Mødet blev afsluttet med at følgende arbejdsudvalg blev nedsat: Struktur udvalg: Henrik Jessen Hansen DB Lise Ussinger KK

11 Niels Staun DSF Morten Søndergård ÅK Jan Bønding DB Uddannelses udvalg: DB s UU + DSF s sikkerhedsudvalg Mikael Bo Kristiansen DB Peter Harremoës DSF mfl. Konkurrence udvalg: DSF konkurrenceudvalg Peter Walbum DB Thøger Vilstrup Crympmasters Gym Claus Vedel Jensen Odense Klatreklub Økonomiudvalg: Peter Harremoes DSF Hans Bräuner-Osborne DB Jan Elleby DB + evt. selvsupplering Presseudvalg: Niels Staun DSF Henrik Jessen Hansen DB Mikael Bo Kristiansen DB UU

12 Den først nævnte person i hvert udvalg er ansvarlig for at der sker en indkaldelse. Alle ovennævnte anmodes om at sende deres adresse til den ansvarlige for udvalget.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere