Copyright Multidata A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2012 - Multidata A/S"

Transkript

1 PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012

2 Copyright Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og formål samt registrering og opbevaring i en database eller tilsvarende system, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Multidata A/S.

3 1. INDLEDNING FORORD DATAINDSAMLING STATISTISKE MÅL PROFIL AF DELTAGENDE VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDERNES HOLDNING TIL PERSONALEGODER BONUS PRÆSTATIONSBONUS SALGSPROVISION SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE BONUS Arbejdsgivers skattemæssige forhold Medarbejderens skattemæssige forhold PENSION SENIOR POLITIK PENSIONSORDNING SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE PENSION Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold BILORDNINGER KRITERIER FOR FIRMABIL KØB, LEASING ELLER BILTILSKUD SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE BILORDNINGER Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold Kørsel i egen bil FORSIKRING PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING FORSIKRING MOD KRITISK SYGDOM SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE FORSIKRINGER Gruppelivsforsikringer Invalidesumsforsikring Syge- og ulykkesforsikringer Sundhedsforsikring/ydelser SUNDHED OG SOCIALT ANSVAR HELBREDSUNDERSØGELSER BEHANDLINGSTILBUD MOTION SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE SUNDHED OG SOCIALT ANSVAR Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold BARSELSORLOV GRAVIDITETSORLOV BARSELSORLOV SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE ORLOVSORDNINGER

4 10. TELEFONI, BREDBÅND OG AVIS MOBILTELEFONI FASTNETTELEFONI PRIVAT BREDBÅND AVIS SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE FRI TELEFON, BREDBÅND OG AVISER Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold DISTANCEARBEJDE AFTALE OM DISTANCEARBEJDE SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE DISTANCEARBEJDE Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold UDDANNELSE UDDANNELSE OG KURSER ØKONOMISK RAMME FOR UDDANNELSE SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE UDDANNELSE Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold KANTINEORDNING KANTINE OG DENS DRIFT BETALING FOR FORBRUG I KANTINE SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE KANTINEORDNINGER Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold FLEKSIBEL LØNPAKKE ELEMENTER I EN FLEKSIBEL LØNPAKKE SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE AFTALE OM LØNOMLÆGNING ANDRE PERSONALEGODER FLEKSTIDSORDNING INDKØBSORDNING BETALING AF MEDLEMSKONTINGENT SKATTEFORHOLD VEDRØRENDE ANDRE PERSONALEGODER Arbejdsgiverens skatteforhold Medarbejderens skatteforhold DELTAGERLISTE

5 1. Indledning 1.1 Forord Denne rapport er resultatet af en undersøgelse af danske virksomheders brug af personalegoder i Undersøgelsen er gennemført af Multidata. Undersøgelsen har tidligere været produceret af CfL Center for Ledelse og har i deres regi kørt siden Dette er derfor den 19. udgave. Personalegoderapporten 2012 har til formål at give virksomheder et omfattende overblik over udbredelsen af de væsentligste personalegoder. De enkelte personalegoders skattemæssige konsekvenser, for såvel virksomheder som medarbejdere, er beskrevet af KPMG. Eventuelle spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: Multidata A/S Analytiker Veronica Fridfeldt Hoff, Analytiker Stine Marott Normann, Spørgsmål af skatteteknisk karakter rettes til: KPMG Senior Tax Manager Pernille Paisen, 5

6 1.2 Dataindsamling Dataindsamling til Personalegoderapporten 2012 er foregået online i perioden 21. februar til 29. marts Indberetning af data har været frivillig. Invitationer er udsendt via mail til medlemmer af CfL Center for Ledelse og de Multidata kunder, der har tilmeldt sig undersøgelsen. 121 virksomheder har valgt at indberette til Personalegoderapporten Statistiske mål Tabel 1.1 viser hvilke statistiske mål, der indgår i denne rapport. Tabel 1.1. Definition af statistiske mål Navn Beskrivelse Vises ved minimum Antal Antallet af virksomheder i gruppen Altid Nedre kvartil 25. percentil Median 50. percentil Øvre kvartil 75. percentil Gennemsnit * Den værdi, der deler gruppen i 25% med lavere værdi og 75% med højere værdi Den midterste værdi Den værdi, der deler gruppen i 75% med lavere værdi og 25% med højere værdi Summen af værdierne i gruppen divideret med antallet Angiver data som ikke opfylder ovenstående minimumskrav til antal observationer 6 obs. 4 obs. 6 obs. 3 obs. - 6

7 2. Profil af deltagende virksomheder 121 virksomheder har deltaget i Personalegoderapporten Nedenstående tabel viser virksomhedernes fordeling på branche. Tabel 2.1. Virksomhedernes fordeling på branche Branche Antal Andel Bygge og anlæg 2 2% Ejendomshandel og udlejning 2 2% Energiforsyning 6 5% Finansiering og forsikring 13 11% Handel 16 13% Hoteller og restauranter 1 1% Industri 20 17% Information og kommunikation 12 10% Kultur og fritid 1 1% Landbrug, skovbrug og fiskeri - - Offentlig administration, forsvar og politi - - Pharma, biotek og Life Sciences 13 11% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1 1% Råstofindvinding 2 2% Sundhed og socialvæsen 1 1% Transport 5 4% Undervisning 1 1% Vandforsyning og renovation - - Videnservice (fx rådg. ingeniør-,advokat-, revisionsvirksomhed og F&U) 13 11% Andre serviceydelser (fx organisationer og foreninger) 12 10% Total % 7

8 Figur 2.1 viser, at 92% af de deltagende virksomheder er private, 2% er offentlige, mens 7% er offentligt ejet selskaber. Figur 2.1. Virksomhedernes fordeling på type 2% 7% Privat Offentlig Offentlig ejet selskab 92% Antal besvarelser: 121 Tabel 2.2 viser fordelingen af de deltagende virksomheder på antal fuldtidsansatte (FTE). Tabel 2.2. Virksomhedernes fordeling på antal fuldtidsansatte 40% 35% 36% 30% 25% 20% 17% 19% 15% 10% 9% 7% 11% 5% 0% < Antal fuldtidsansatte i virksomheden Antal besvarelser: 121 8

9 Virksomhederne er blevet bedt om at angive hvilke medarbejdergrupper, der eksisterer i deres virksomhed. Som det fremgår af figur 2.2, har næsten samtlige virksomheder chefer/mellemledere og øvrige funktionærer (funktionærer der ikke er en del af de øvrige grupper) repræsenteret i virksomheden. Figur 2.2. Medarbejdergrupper i virksomhederne Administrerende direktør 84% Direktører 72% Chefer/mellemledere 94% Sælgere 63% Øvrige funktionærer 99% Timelønnede 62% Antal besvarelser: 121 9

10 3. Virksomhedernes holdning til personalegoder De fleste virksomheder finder personalegoder væsentlige for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Af figur 3.1 fremgår det, at 36% mener dette i I høj grad eller I meget høj grad. Figur 3.1. Hvor væsentlige er personalegoder i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? 60% 55% 50% 40% 30% 32% 20% 10% 2% 6% 4% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Antal besvarelser:

11 Nedenstående figur viser hvilke personalegoder, der af virksomhederne, vurderes til at have størst betydning i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Her ses, at pension (69%), bredbånd (56%) og privat sygeforsikring (54%) vurderes til at have størst betydning ved rekruttering. I forbindelse med fastholdelse vurderes ligeledes pension (59%) til at have størst betydning, efterfulgt af kurser (57%). Andet dækker her blandt andet over medarbejdernes adgang til IT udstyr. Figur 3.2. Hvilke personalegoder oplever virksomheden har den største betydning i forbindelse med rekruttering og fastholdelse? Pension Bredbånd Privat sygeforsikring Flekstid Ferie Kantineordning Mobiltelefoni Kurser Distancearbejde Firmabil Formel videre-/efteruddannelse (fx. MBA) Behandlingstilbud Barselsorlov Bredbåndstelefoni Parkering Massage Foreninger i virksomheden Betalt motion Avis / tidsskrifter Erhvervskort til offentlig transport Brobizz Andet Medarbejderobligationer og aktier Tildelte aktieoptioner 31% 26% 25% 24% 19% 14% 15% 13% 14% 27% 12% 18% 11% 17% 10% 14% 9% 11% 6% 7% 6% 5% 4% 7% 4% 6% 59% 56% 42% 54% 50% 51% 51% 51% 51% 47% 51% 44% 41% 40% 57% 36% 41% 36% 39% 37% 51% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rekruttering Fastholdelse Antal besvarelser:

12 Figur 3.3 viser, at omkring hver femte virksomhed I høj grad eller I meget høj grad anvender personalegoder som et strategisk ledelsesværktøj for at understøtte strukturen i virksomheden. Figur 3.3. I hvilken grad anvendes personalegoder som et strategisk ledelsesværktøj for at understøtte strukturen i virksomheden? 60% 50% 53% 40% 30% 25% 20% 16% 10% 3% 3% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Antal besvarelser: 121 Af figur 3.4 kan ses, at 87% af virksomhederne mener, at der som minimum I nogen grad er sammenhæng mellem de økonomiske ressourcer, der bruges på personalegoder og de ansattes oplevede værdi af disse goder. Figur 3.4. I hvor høj grad er der en hensigtsmæssig sammenhæng mellem de økonomiske ressourcer, virksomheden bruger på personalegoder og de ansattes oplevede værdi? 60% 50% 52% 40% 30% 31% 20% 13% 10% 0% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 4% I meget høj grad Antal besvarelser:

13 Kun 19% af virksomhederne forventer at udvide antallet af personalegoder indenfor de næste to år. Der ses en faldende tendens, idet andelen i 2010 og 2008 var hhv. 29% og 69%. Figur 3.5. Forventer virksomheden at udvide antallet af personalegoder indenfor de næste to år? 60% 50% 53% 40% 30% 28% 20% 19% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Antal besvarelser: 121 I et åbent spørgsmål om hvilke personalegoder virksomhederne forventer at udvide med, nævner en tredjedel mobiltelefoni, herunder øget udbredelse samt mere fleksibilitet i valg af mobiltelefon. Flere virksomheder nævner også diverse sundhedstilbud og indgåelse af rabataftaler. 13

14 4. Bonus 79% af virksomhederne beskæftiger medarbejdere, som aflønnes med en eller anden form for bonus. I 2010 var andelen 74%. Figur 4.1. Anvender virksomheden en eller anden form for bonusordning? 21% Ja Nej 79% Antal besvarelser: 121 Figur 4.2 viser udbredelsen af de forskellige bonusordninger (se definitioner på næste side). Præstationsbonus er den mest udbredte ordning, efterfulgt af engangsbonus. Figur 4.2. Hvilke af følgende bonusordninger anvender virksomheden? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 34% 3% 17% 19% 51% 20% Antal besvarelser: 96 14

15 Bonusdefinitioner Præstationsbonus: Præstationsbonus gives til medarbejderen og/eller medarbejdergrupper som en modydelse for et forud aftalt mål. Præstationsbonus kan fx være baseret på overskud, produktionsmål, opnåelse af individuelle mål samt opnåelse af team-/afdelingsmål. Salgsprovision: Salgsprovision vil som oftest være baseret på individuel præstation og målbare tal som fx antal solgte enheder. Hvor bonus typisk udbetales årligt, vil provision udbetales månedligt eller kvartalsvis. Tiltrædelsesbonus: Tiltrædelsesbonus er en incitamentsbonus, som gives til medarbejderen på forskud ved tiltrædelse, og som ikke er baseret på præstationer. Henvisningsbonus: Henvisningsbonus er et incitament for medarbejderne til at gøre en ekstra indsats for at lede efter en god jobkandidat. Henvisningsbonus udbetales typisk først, hvis henvisningen fører til ansættelse. Fastholdelsesbonus: Fastholdelsesbonus er et kontraktligt løfte om at betale en medarbejder et bestemt beløb ved forekomst af en bestemt begivenhed eller dato. Anvendes typisk til fastholdelse af medarbejdere i en overgangsperiode, fx i forbindelse med fusioner og opkøb. Engangsbonus / tantieme: Engangsbonus / tantieme gives til medarbejderen og/eller medarbejdergrupper som umiddelbar påskønnelse og anerkendelse af en ekstraordinær indsats. Kan være enten skønsmæssigt (tantieme) eller forud aftalt (fx færdiggørelsesbonus ved projekter og lignende). Begivenhedsbonus: Belønningstiltag, der ikke afregnes kontant og som forekommer sporadisk og ved særlige begivenheder. Her indgår fx deltagelse i konferencer, udlandsrejser, uddannelse og weekendophold. 4.1 Præstationsbonus I tabel 4.1 ses, hvor udbredt præstationsbonus er i de forskellige medarbejdergrupper i de virksomheder, der benytter sig af en præstationsbonusordning. Tabel 4.1. Hvor stor andel af medarbejdergrupperne er berettiget præstationsbonus Præstationsbonus Andel af virksomheder hvor: Medarbejdergruppe Antal virksomheder Ingen medarbejdere er med i en bonusordning Nogle er med i en bonusordning Alle er med i en bonusordning Administrerende direktør 60 10% 0% 90% Direktører 54 4% 17% 80% Chefer/mellemledere 71 4% 28% 68% Sælgere 43 21% 14% 65% Øvrige funktionærer 63 11% 35% 54% Timelønnede 27 44% 4% 52% 15

16 Virksomhederne er blevet bedt om at angive hvor stor den senest udbetalte præstationsbonus har været per medarbejdergruppe. Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige udbetalte bonus indenfor hver medarbejdergruppe. De virksomheder, der har angivet 0% i udbetalt bonus indgår i beregningerne. Tabel 4.2. Gennemsnitlig udbetalt præstationsbonus per medarbejdergruppe Præstationsbonus Medarbejdergruppe Antal virksomheder Gennemsnitligt udbetalt bonus Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Administrerende direktør 45 33% 15% 25% 40% Direktører 42 28% 10% 20% 25% Chefer/mellemledere 56 17% 8% 12% 19% Sælgere 29 19% 8% 12% 17% Øvrige funktionærer 49 12% 4% 8% 11% Timelønnede 20 5% 0% 2% 5% Nogle virksomheder opererer med en målbonus (target bonus). Den gennemsnitlige målbonus per medarbejdergruppe er angivet i tabellen forneden. Tabel 4.3. Gennemsnitlig target præstationsbonus per medarbejdergruppe Præstationsbonus Medarbejdergruppe Antal virksomheder Gennemsnitlig målbonus (target) Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Administrerende direktør 31 39% 24% 27% 41% Direktører 31 30% 18% 24% 30% Chefer/mellemledere 42 22% 10% 15% 22% Sælgere 21 22% 10% 16% 25% Øvrige funktionærer 32 17% 8% 10% 18% Timelønnede 4 4% * 4% * 16

17 4.2 Salgsprovision Selvom salgsprovision tilbydes andre medarbejdergrupper, viser tabel 4.4, at det primært er sælgere, der er berettiget. I de 34% af virksomhederne, der benytter sig af salgsprovision, er alle sælgere berettiget salgsprovision i 85% af tilfældene. Tabel 4.4. Hvor stor andel af medarbejdergrupperne er berettiget salgsprovision Salgsprovision Andel af virksomheder hvor: Medarbejdergruppe Antal virksomheder Ingen medarbejdere er berettiget salgsprovision Nogle er berettiget salgsprovision Alle er berettiget salgsprovision Administrerende direktør 12 58% 0% 42% Direktører 9 56% 33% 11% Chefer/mellemledere 13 62% 31% 8% Sælgere 26 0% 15% 85% Øvrige funktionærer 12 83% 8% 8% Timelønnede 4 75% 0% 25% Da denne aflønning for det meste omfatter sælgere, vises kun deres gennemsnitlige udbetalte provision, samt målprovision i de to nedenstående tabeller. Tabel 4.5. Gennemsnitlig udbetalt salgsprovision Salgsprovision Medarbejdergruppe Antal virksomheder Gennemsnitligt udbetalt salgsprovision Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Sælgere 22 18% 10% 15% 20% Tabel 4.6. Gennemsnitlig mål (target) salgsprovision Salgsprovision Medarbejdergruppe Antal virksomheder Gennemsnitlig målprovision (target) Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Sælgere 13 19% 10% 15% 22% 17

18 4.3 Skatteforhold vedrørende bonus Arbejdsgivers skattemæssige forhold Bonus, provision m.v. Bonus, provision m.v. er fradragsberettigede udgifter for arbejdsgiver forudsat der foreligger udgifter anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Beløbene er oplysningspligtige, og arbejdsgiver skal indeholde A-skat samt AM-bidrag m.v. Medarbejderaktier, aktieoptioner m.v. Medarbejderaktier, aktieoptioner, tegningsretter m.v. er former for aktieaflønning, som alle er et alternativ eller supplement til den "almindelige" løn, der kan tilbydes medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter m.fl. I det følgende er begrebet "option" anvendt som fællesbetegnelse for aktieoptioner og warrants. Generelle medarbejderordninger Med virkning for aftaler om tildeling af gratisaktier og favørkursaktier, der er indgået efter den 21. november 2011, er reglerne om skattebegunstigede medarbejderaktieordninger ophævet. Det er muligt at fortsætte eksisterende ordninger, hvis aftalen mellem medarbejderen og virksomheden er indgået inden den 21. november 2011, og aktierne tildeles senest den 31. december Medarbejderaktier, der ikke kan omfattes af ovenstående, skal beskattes som personlig indkomst. Udgifterne til tildeling af medarbejderaktier er typisk fradragsberettigede for selskabet, uanset om aktierne er omfattet af de tidligere regler eller ej. Afstås der aktier fra selskabets beholdning af egne aktier til medarbejderen, skal selskabet opgøre avance eller tab efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler svarende til forskellen mellem aktiernes markedsværdi på afståelsestidspunktet og den værdi, som selskabet har anskaffet aktierne til. Udgifter til etablering af programmet fratrækkes efterhånden, som de afholdes. Stock purchase Ved direkte aktieinvestering (stock purchase) erhverver medarbejderne aktier til favørkurs eller helt uden vederlag. Arbejdsgiverselskabet er pålagt en pligt til at indberette tildeling af aktier, der sker til favørkurs eller vederlagsfrit. Der er ingen pligt for selskabet til at indeholde A-skat, AM-bidrag m.v. af den fordel, medarbejderen opnår. Ved overdragelse af eksisterende aktier er selskabet berettiget til at fradrage markedsværdien af de tildelte aktier. Optioner Køberetter (aktieoptioner) giver ret til, på et senere tidspunkt, at købe aktier i selskabet til en på forhånd fastlagt kurs. Tegningsretter (warrants) giver ret til, på et senere tidspunkt, at tegne aktier i selskabet til en på forhånd aftalt kurs. De fleste typer af optionsprogrammer vil blive beskattet hos medarbejderen som lønindkomst på udnyttelses- eller salgstidspunktet, og selskabet vil have ret til fradrag for et beløb svarende til den skattepligtige indkomst. Udgifter til etablering af programmerne fratrækkes efterhånden, som de afholdes. 18

19 Giver selskabet medarbejderen en ret til at købe allerede eksisterende aktier fra selskabets egenbeholdning, skal selskabet på udnyttelsestidspunktet opgøre gevinst og tab ved salg af aktierne. Aktierne anses i den forbindelse for solgt til markedsværdien på udnyttelsestidspunktet og ikke til det beløb, medarbejderen faktisk betaler for aktierne. Konvertible obligationer Konvertible obligationer er et rentebærende udlån fra medarbejderne til selskabet, der giver medarbejderne ret til, på et senere tidspunkt, enten at kræve fordringen indfriet kontant eller at konvertere denne til aktier i selskabet. Der er ikke indberetnings- eller indeholdelsespligt ved anvendelse af konvertible obligationer. Der indrømmes ikke fradrag for de omkostninger, som selskabet har afholdt i forbindelse med udstedelse af de konvertible obligationer. Selskabet har fradrag for udgifter til advokat og revisor og for renteudgifter, der relaterer sig til lånet ydet af medarbejderen. Fantomaktier Fantomaktier er ikke en egentlig aktieaflønningsform, men derimod en kontant bonus, hvis størrelse er afhængig af aktiernes kursudvikling. Selskabet skal indeholde A-skat samt AM-bidrag m.v. Den skattepligtige værdi skal indberettes af selskabet. Selskabet har fradrag typisk for den skattepligtige værdi af fantomaktien. Kompensation ved overarbejde Betaling ved overarbejde er fradragsberettiget for arbejdsgiver. Beløbene er oplysningspligtige, og arbejdsgiver skal indeholde A-skat samt AM-bidrag m.v Medarbejderens skattemæssige forhold Bonus, provision m.v. For medarbejderen er bonus, provision m.v. skattepligtig lønindkomst. Medarbejderaktier, aktieoptioner m.v. generelle medarbejderordninger Værdien af den ret, som medarbejderen modtager, skal ikke medregnes til den ansattes skattepligtige indkomst, dvs. der udløses ikke lønbeskatning hos medarbejderen, forudsat at programmet er omfattet af skattebegunstigelsen jf. forrige afsnit. Med hensyn til udbytter, renter og aktieavancer skal medarbejderen beskattes af dette efter skattelovgivningens almindelige regler. Stock purchase Ved retserhvervelse af aktier til favørkurs eller vederlagsfrit, beskattes medarbejderen af fordelen som personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag m.v. Optioner Medarbejdere, der modtager optioner af arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, beskattes typisk af disse som lønindkomst på udnyttelses-, salgs- eller afståelsestidspunktet. Konvertible obligationer Hvis tegningen af en konvertibel obligation sker til favørkurs, beskattes medarbejderen som udgangspunkt af favørkurselementet på retserhvervelsestidspunktet. Den skattepligtige værdi er 19

20 personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Konvertering til aktier i selskabet har ikke skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen beskattes endvidere af renteindtægter hidrørende fra lånet, der er ydet til selskabet. Gevinst eller tab på konvertible obligationer beskattes efter tildelingstidspunktet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Fantomaktier Fantomaktier sidestilles med en kontant bonus, dvs. fantomaktiens værdi er A-indkomst, som normalt beskattes på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder efter beløbet er retserhvervet. Der er ligeledes pligt til at betale AM-bidrag m.v. af værdien af fantomaktien. Kompensation ved overarbejde For medarbejderen er kompensation ved overarbejde skattepligtig lønindkomst. 20

21 5. Pension Dette afsnit omhandler virksomhedernes seniorpolitik og pensionsordninger. 5.1 Senior politik Figur 5.1 viser, at 45% af virksomhederne har en seniorpolitik med henblik på at tiltrække og fastholde seniormedarbejdere. Figur 5.1. Har virksomheden en seniorpolitik med henblik på at tiltrække og fastholde seniormedarbejdere? 4% 50% 45% Ja Nej Ved ikke Antal besvarelser: 121 Som det fremgår af figur 5.2, tilbyder 40% af virksomhederne pensionsforberedende aktiviteter. 31% af virksomhederne tilbyder disse aktiviteter til medarbejderen og dennes ægtefælle. Figur 5.2. Tilbyder virksomheden pensionsforberedende aktiviteter (fx kurser) for ældre medarbejdere? 31% Ja, med ægtefælle 60% Ja, men uden ægtefælle Nej 9% Antal besvarelser:

22 Nedtrapningsmuligheder er forholdsvis udbredt, idet 58% i en generel politik, giver deres ældre medarbejdere mulighed for gradvis nedtrapning af arbejdsindsatsen over nogle år. Figur 5.3. Giver virksomheden - i en generel politik - seniormedarbejdere mulighed for gradvis nedtrapning af arbejdsindsatsen over nogle år? 7% 35% 58% Ja Nej Ved ikke Antal besvarelser: 121 Mulighederne for gradvis nedtrapning af arbejdsindsatsen kan ses i figur 5.4. Nedtrapningen foregår hyppigst ved en nedgang i arbejdstiden med en lønreduktion svarende til arbejdstidsnedsættelsen. Figur 5.4. Hvorledes sker denne gradvise nedtrapning af arbejdsindsatsen? Nedsat arbejdstid med samme løn 10% Nedsat arbejdstid med relativ lille lønreduktion 20% Nedsat arbejdstid med lønreduktion svarende til arbejdstidsnedsættelsen 63% Nedsat arbejdstid med lønreduktion svarende til arbejdstidsnedsættelsen, dog med pensionsbidrag svarende til fuld arbejdstid 17% Nedgang i ansvarsniveau, men med samme løn 7% Nedgang i ansvarsniveau med reduceret løn 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 70 22

23 5.2 Pensionsordning 86% af virksomhederne betaler et bidrag til medarbejdernes pensionsordning, 10% af virksomhederne tilbyder blot at administrere medarbejdernes eget pensionsbidrag og endelig bidrager 4% af virksomhederne hverken økonomisk eller administrativt (figur 5.5). Figur 5.5. I hvilken grad bidrager virksomheden til medarbejdernes pensionsordning? 4% 10% Virksomheden betaler et bidrag til en pensionsordning Virksomheden bidrager hverken økonomisk eller administrativt 86% Virksomheden tilbyder at administrere medarbejdernes egne pensionsbidrag, men yder ikke økonomisk bidrag Antal besvarelser: 121 De virksomheder, der betaler et bidrag til medarbejderens pensionsordning, er blevet spurgt til anciennitetskrav for at indtræde i en pensionsordning. Af figur 5.6 ses, at 66% af virksomhederne opererer uden krav om anciennitet og 30% kræver op til 3 mdr. ansættelse. Figur 5.6. Hvilket anciennitetskrav kræves normalt for at medarbejderen kan indtræde i pensionsordningen? 70% 66% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Intet anciennitetskrav 1% 2% 1% Indtil 3 mdr. 4 til 6 mdr. 7 til 9 mdr. 10 til 12 mdr. Antal besvarelser:

24 De virksomheder, der bidrager til medarbejderens pensionsordning, er blevet bedt om at angive størrelsen på bidraget. Resultatet fremgår af tabel 5.1. Tabel 5.1. Virksomhedens pensionsbidrag opdelt på medarbejdergruppe (som procent af månedsløn) Virksomhedsbidrag Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil Administrerende direktør 80 12,4% 10,0% 10,8% 15,0% Direktører 75 11,7% 10,0% 10,0% 14,8% Chefer/mellemledere 99 10,4% 8,9% 10,0% 12,0% Sælgere 67 9,7% 8,0% 10,0% 10,0% Øvrige funktionærer ,1% 8,0% 10,0% 12,0% Timelønnede 50 8,9% 8,0% 8,0% 10,0% Af figur 5.7 fremgår det, at frivilligheden ved medarbejderens eget bidrag til pensionsordningen varierer med medarbejdergruppe. Figur 5.7. Er medarbejderens eget bidrag til pensionsordningen frivillig eller obligatorisk for de enkelte medarbejdergrupper? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 56% 32% 68% 23% 77% 12% 88% 20% 80% 31% 69% Frivillig Obligatorisk 24

25 For de virksomheder, hvor medarbejderens eget bidrag er obligatorisk, ses medarbejdernes pensionsbidrag i tabel 5.2. Tabel 5.2. Medarbejderens pensionsbidrag opdelt på medarbejdergruppe (som procent af månedsløn) Medarbejderbidrag Antal Gennemsnit Nedre Median Øvre Administrerende direktør 48 4,7% 4,0% 5,0% 5,0% Direktører 49 4,6% 4,0% 5,0% 5,0% Chefer/mellemledere 73 5,0% 4,0% 5,0% 5,0% Sælgere 57 4,6% 4,0% 5,0% 5,0% Øvrige funktionærer 79 4,8% 4,0% 5,0% 5,0% Timelønnede 30 4,5% 4,0% 4,0% 5,0% 25

26 5.3 Skatteforhold vedrørende pension Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger En arbejdsgiverordning er en dansk ordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, dvs. hvor medarbejderen får løn for sit personlige arbejde, og arbejdsgiveren indbetaler de aftalte pensionsbidrag til ordningen. Pensionsordningen kan være oprettet enten som en ordning, hvor både arbejdsgiveren og den ansatte betaler et pensionsbidrag, eller hvor kun den ansatte eller kun arbejdsgiveren indbetaler på ordningen. Ratepensioner skal oprettes, inden medarbejderen er fyldt 60 år. Der kan maksimalt indbetales kr. årligt på en ratepension. Hvis der ønskes en større indbetaling, skal det ske på en livrentepension. Efter det fyldte 60. år kan en ratepension kun oprettes som tillæg til en ratepension, der er oprettet tidligere, og som ikke er under udbetaling. Udbetalingen kan tidligst starte 5 år efter, at kontoen er oprettet. Den normale udbetalingsperiode er 10 år, men i forbindelse med fratræden før tid er der mulighed for en udbetalingsperiode på under 10 år. Livrentepension kan benyttes, hvis der ønskes større indbetalinger end årligt med maksimal skatteværdi, da der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Der er ingen begrænsning på hvor store indbetalinger, der kan laves på en løbende livrente. Kapitalpensioner skal oprettes, inden medarbejderen er fyldt 60 år. Herefter kan kapitalforsikring dog oprettes som tillæg til en police, der er oprettet før det fyldte 60. år. For kapitalpensioner er der en grænse for hvor store beløb, der årligt kan indbetales. For 2012 kan der således for hver medarbejder højst indbetales kr. efter AM-bidrag. Da pensionsleverandøren indeholder AM-bidraget på 8%, skal der til den maksimale indbetaling lægges de 8% Arbejdsgiverens skatteforhold Når lønnen til medarbejderen skattemæssigt kan fratrækkes som en driftsudgift, kan arbejdsgiveren ligeledes fratrække de beløb, som indbetales til medarbejderens pensionsordning. Der skal ikke indeholdes skat, ligesom den ydede pension ikke skal indberettes. AM-bidraget indeholdes og afregnes af pensionsinstitutterne Medarbejderens skatteforhold De indbetalte pensionsbidrag skal ikke medregnes i medarbejderens skattepligtige indkomst, da de er omfattet af den såkaldte bortseelsesret. Det betyder, at der ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst ses bort fra pensionsbidraget, som arbejdsgiveren betaler til pensionsordningen. Det gælder også bidrag fra medarbejderen, som indbetales via arbejdsgiveren. For så vidt angår bidrag til kapitalpension og kapitalforsikring, er der ikke fuld bortseelsesret ved skatteberegningen. Bidragene skal tillægges grundlag for beregning af topskat. Under visse betingelser blev der fra 1. januar 2008 åbnet mulighed for fradrag for indbetalinger til nyoprettede pensionsordninger i andre EU medlemsstater efter en aftalemodel. For tilflyttere med eksisterende udenlandske ordninger gives der fradrag i op til 60 måneder for indskud til den 26

27 udenlandske pensionsordning. Efter 60 måneder forudsættes fortsat fradrag, at alle betingelser i aftalemodellen er opfyldt. Mellem Sverige og Danmark, er der desuden indgået en særlig aftale, hvorefter begge lande under visse betingelser medgiver fradrag for en grænsegængers pensionsindbetalinger til institutter i bopælslandet. Tilflyttere fra det andet land kan ligeledes under visse betingelser få fradrag for pensionsindbetalinger til institutter i fraflytningslandet. 27

28 6. Bilordninger I dette kapitel behandles virksomhedernes bilordninger. Herunder forstås både firmabil og biltilskud hvor virksomheden yder medarbejderen et biltilskud til selv at holde bil for. At medarbejderen får udbetalt kilometergodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil betragtes ikke som firmabil. Nedenstående figur viser, at 81% af virksomhederne har medarbejdere, der er med i en bilordning. Figur 6.1. Har virksomheden medarbejdere, der er berettiget firmabil? 19% Ja Nej 81% Antal besvarelser: 121 De virksomheder, der har bilordninger er blevet spurgt hvor mange der er berettiget indenfor hver enkelt medarbejdergruppe, se tabel 6.1. Ingen timelønnede i de adspurgte virksomheder er berettiget firmabil. Tabel 6.1. Andel af medarbejdergrupper der er berettiget firmabil Firmabil Andel af virksomheder hvor: Medarbejdergruppe Antal virksomheder Ingen medarbejdere er berettiget firmabil Nogle medarbejdere er berettiget firmabil Alle medarbejdere er berettiget firmabil Administrerende direktør 80 0% 0% 100% Direktører 61 0% 16% 84% Chefer/mellemledere 64 0% 80% 20% Sælgere 44 0% 39% 61% Øvrige funktionærer 24 4% 92% 4% 28

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere