Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG"

Transkript

1 Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

2 INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne 1 6. Hvad kan AMA styregruppen bidrage med? 2 7. Det konkrete forløb 3 8. Typer af jobordninger som AMA kan bidrage til 4 9. Tilskud/kompensation Paradigme for partnerskabsaftale Profilering af projektet Bilag 5 \\cher\sagarkiv\2009\ \dok\hf jho

3 -1 1. FORMÅL I forbindelse med gennemførelse af de fysiske helhedsplaner for bebyggelserne Sønderparken og Korskærparken er det intentionen at indgå frivillige partnerskabsaftaler med de involverede fagog hovedentreprenører med henblik på at styrke beskæftigelse og uddannelse i lokalområdet, men også for at sikre et fælles engagement og ansvar blandt beboerne i området for de meget gennemgribende renoveringer i de kommende 3 år. Det er formålet at give unge og ledige en mulighed for at oparbejde og/eller vedligeholde kompetencer, så ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse bliver mulig. 2. MÅLSÆTNING Det er målsætningen, at den samlede effekt af partnerskabsaftalerne og indsatsen heromkring bliver: Etablering af mindst 25 virksomhedspraktikker med henblik på opkvalificering af den ledige Etablering af 10 løntilskudsjob Oprettelse af 2-5 lærepladser 5-10 ordinære job Etablering af 5 lommepengejob til unge i ALAVU regi Etablering af fritidsjobs med henblik på modning til uddannelse 3. MÅLGRUPPE Den samlede målgruppe bestående af primært ledige (match 1 og 2) udgør i Korskærparken og Sønderparken i alt 425 personer: Der er 83 kontanthjælpsmodtagere i match 1, heraf 33 % er i aktivering andetsteds Der er 189 kontanthjælpsmodtagere i match 2, heraf er 33 % i aktivering Der er 153 dagpengemodtagere i områder, heraf forventes 20 % at være i aktivering i andre virksomheder eller lignende Da det er en forudsætning, at den ledige er motiveret til at arbejde og/eller opkvalificere sig indenfor branchen og samtidig er klar til at fungerer i en privat virksomhed vil den reelle målgruppe være væsentlig mindre Kontanthjælpsmodtagere i match 2 har problemer udover ledighed og forventes ikke umiddelbart at kunne varetage ordinært arbejde. Mange har været ledige i lang tid og har begrænset erhvervserfaring. Målet med praktikken vil være at bringe den ledige tættere på det ordinære arbejdsmarked gennem opkvalificeringen af de formelle og uformelle kvalifikationer. Der vil være behov for en særligt tilrettelagt indsats. 4. DET UDBUDSRETLIGE GRUNDLAG Det fremgår udbudsmaterialets byggesagsbeskrivelse at: Entreprenøren er efter kontraktindgåelse forpligtiget til at indgå i drøftelse med bygherren om muligheden for at etablere særlige ungejobs og midlertidige jobfunktioner (arbejdsprøvning/ uddannelse/beskæftigelse) i forbindelse med entreprisen. Dette til gavn for såvel projektet som den sociale udvikling i området (CSR partnerskab). Intentionen er således at indgå frivillige aftaler med de berørte entreprenører og håndværkere. 5. UDVIKLING OG FORANKRING AF PARTNERSKABSAFTALERNE Områdesekretariatet, Jobcentret og ALAVU (ungeprojektet i Korskærparken) indgår sammen i en styregruppe (AMA-styregruppen), hvor udvikling og forankring i forhold til de kommende partnerskabsaftaler med virksomheder, skal ske. Overliggeren for udviklingen og forankringen i styregruppen er et tæt samarbejde på alle niveauer: samarbejdet med Boligkontoret og boli.nu, Fredericia Kommune, Ungdommens Uddannelses-

4 -2 vejledning og de private virksomheder. Samarbejdet vil omfatte tværsektorielt samarbejde og tværfagligt samarbejde. Organiseringen ser således ud: Kommunal forankring: Der arbejdes på, at indgå en hensigtserklæring med Fredericia Kommune om tilførelse af ressourcer til AMA styregruppen i takt med at behov herfor måtte udvikle sig. 6. HVAD KAN AMA STYREGRUPPEN BIDRAGE MED? Uddannelse Mulighed for at kvalificere de ledige i forhold til jobbet via uddannelse uanset om det handler om ledige som skal i ordinær beskæftigelse, fritidsjob, i lære eller i praktik. Uddannelse af de ledige vil være uden omkostninger for virksomhederne. Tæt opfølgning AMA-Styregruppen bidrager med tæt opfølgning af de personer, som ansættes i virksomhederne og vil konstant have fokus på personernes udvikling og muligheder fremadrettet. Samtidig vil gruppen medvirke til kvalificering af det gode samarbejde i forhold til virksomheden og virksomhedens medarbejdere. Koordinering AMA-Styregruppen koordinere arbejdet til øvrige samarbejdspartnere, og hvis der er mentorordning til en ledig, koordineres dette arbejde også. Forventningsafstemning i forhold til virksomheden eksempelvis I forhold til tidsforbrug, medarbejderinvolvering, tilrettelæggelse af introduktionsforløb, indsigt i den enkelte ledige Administrativ bistand AMA-Styregruppen kan yde hjælp til indhentning af lønrefusion i forbindelse med løntilskud, fleksjob og i forbindelse med indgåelse af praktikaftaler, ansættelseskontrakter mv. Tæt kontakt er vigtigt! AMA-Styregruppen forventer en tæt kontakt med virksomhedens kontaktperson, så vi kan matche virksomhedens behov for arbejdskraft. Styregruppen tilbyder også vejledning i forhold til de økonomiske forhold omkring den lediges ansættelse, ligesom den gerne bidrager til at informere øvrige medarbejdere i virksomheden.

5 -3 7. DET KONKRETE FORLØB Det konkrete forløb (ved praktikplads) kan se således ud: Uanset forløb vil AMA være ansvarlig for at koordinere indsatsen og understøtte forløbet.

6 -4 8. TYPER AF JOBORDNINGER SOM AMA KAN BIDRAGE TIL Job ordninger Ordinær beskæftigelse Lærlinge Løntilskudsordning Fleksjob Praktikforløb Lomme-penge-unge Mentorordninger Netværk Rotationsordninger Fleksible uddannelsesforløb bemærkninger Afprøvning, uddannelse og opfølgning Afprøvning, uddannelse og opfølgning Afprøvning, uddannelse og opfølgning. Der skal udarbejsdes ansættelseskontrakt og udbetales løn, som ved ordinære ansættelser. Medarbejderen dækkes af virksomhedens forsikring og har samme rettigheder, som øvrige medarbejdere. Afprøvning, uddannelse og opfølgning. Omkostningsfrit for virksomheden, uddannelse og opfølgning. Fredericia Kommunes forsikring dækker, hvis praktikanten skulle komme til skade eller volde skade Afprøvning, uddannelse og opfølgning Mentorer på lærlinge og praktikanter fra egen virksomhed eller en fra AMA Mellem brancher, lærlinge eller praktikanter Når virksomhedens egne medarbejdere skal på uddannelse, kan vi uddanne ledige, som kan vikariere 9. TILSKUD/KOMPENSATION Der foreligger følgende tilskuds- /kompensationsordninger: Virksomhedspraktik i 4 uger for dagpengemodtagere, uden omkostninger for virksomheden Virksomhedspraktik i 13 uger for kontakthjælpsmodtagere, uden omkostninger for virksomheden Løntilskud i tre til seks måneder (aftales individuelt), tilskud til overenskomstmæssig løn kr. 70,54 Mentorordning, lønkompensation for anvendt tid, der ligger udover normal introduktion (aftales individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgers behov) Fleksjob Ny fleksjobreform pr. 1. januar 2013 som bl.a. bevirker, at arbejdsgiveren kun betaler for det antal timer som den ansatte arbejder Når en medarbejder fra virksomheden indgår i en mentorordning, stiller AMA-styregruppen sig til rådighed med kursus i at være mentor samt coaching og supervision. 10. PARADIGME FOR PARTNERSKABSAFTALE Der henvises til bilagte generelle aftale: Partnerskab om Praktikpladser m.v. i almene boligområder mellem BL Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri. Samt tilhørende paradigme for lokalaftale mellem boligselskab og entreprenør. Begge aftale dokumenter er bilagt nærværende drejebog.

7 PROFILERING AF PROJEKTET Profilering af partnerskabsprojektet skal grundlæggende ske ved at fortælle de gode historier. Vi skal gå i pressen, når der indgås nye partnerskabsaftaler, og når disse udløser aktiv beskæftigelse. Gerne i form af interview med dem, der indgår i de forskellige jobtyper ja Dagbladet kunne lave en interview serie, der den ene dag følger knægten med et lommepenge job, den næste dag en i praktik, en lærling osv. Der laves særlig markering ved indgåelse af 1. partnerskabsaftale. 12. BILAG Master for partnerskabsaftale mellem boligorganisation og virksomhed

8 -6

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 1 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 2 OM UNDERSØGELSEN Metode/Univers Undersøgelsen

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

...Sideproduktion... 20 spørgsmål om sideproduktion besvares af. Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos

...Sideproduktion... 20 spørgsmål om sideproduktion besvares af. Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos ...Sideproduktion... 20 spørgsmål om sideproduktion besvares af Pressalit, Naturgas Midt-Nord, Trevira Neckelmann, DAFA, Grundfos Indhold Intro...2 Svar fra virksomheder med sideproduktion: Pressalit A/S...3

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen

Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen Jobpakker i praksis Fælles behov for borgere og virksomheder En En aktiv aktiv medinddragelse af af arbejdsmarkedets parter --virksomhederne, lederne og og medarbejderne --er er afgørende for, for, at

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere