REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011"

Transkript

1 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard (Akacieparken, Sjælør, Kongens Enghave), Maja Langhorn (konsulent, Fonden for Socialt Ansvar), Mai-Britt Haugaard Jeppesen (konsulent, Bydelsmødrenes Landssekretariat) Referent: Mai-Britt Haugaard Jeppesen Tid Dagsorden Runde; præsentation af alle. Forventninger til styregruppens arbejde Konstituering valg af formand og næstformand Bydelsmødrenes Landssekretariat Status Orientering om samarbejde med andre aktører og kommende arrangementer PAUSE Plan for 2011 mini workshop FROKOST Planlægning af alle møder i Evt. Afbud: Urszula Potas (Lundtoftegade, København) Ad 1: En kort præsentationsrunde Forventninger til Styregruppen (fra hæftet udleveret til landsmødet): Udvikling af organisationsmodel for Bydelsmødrenes Landsorganisation o Vision o Mission/ Formål o Mål og succeskriterier Prioritering af sekretariatets opgaver Mødes mindst 4 gange i løbet af året Udvælgelse af ambassadører for landsorganisationen Udvikling af taxametermodel Vi har et stort arbejde foran os med at skabe en fælleshed mellem alle de lokale projekter 1

2 Ad 2: Konstituering Gitte Larsen, Dianavænge, Odense blev enstemmigt valgt til formand. Rikke Skovfoged, Foreningsguide Q, København, blev enstemmigt valgt til næstformand. Vi aftalte at formand og næsteformand deles om opgaverne og der trækkes på de andre styregruppemedlemmer efter behov. Ad 3: Bydelsmødrenes Landsorganisation Et hurtigt oprids af opgavefordeling mellem styregruppe og sekretariat. En kort præsentation af de to konsulenter ansat i landssekretariatet og deres opgaver og ansvar. Mai-Britt Haugaard Jeppesen har fokus på københavnerprojekterne i 2011, da hun er ansat af midler fra Københavns Kommune. Der er sat nogle særlige succeskriterier op for dette års arbejde med særligt fokus på København og bydelsmødrene her. Målet med Københavns Kommunes bevilling: Bydelsmødre-koncept er udviklet. Bydelsmødrene er forankret som frivillige foreninger. Succeskriterier: frivillighedskoordinatorer er uddannet 3 Bydelsmødre-foreninger er etableret Bydelsmødre-uddannelse er udviklet Disse succeskriterier og mål er ikke i modstrid med målet for hele organisationen. 1. juni 2011 ansættes en deltidskonsulent i provinsen med midler fra Integrationsministeriet. Dette sikrer at processen bredes ud til hele landet. Ad 4: Status Landssekretariatet er nedsat, en konsulent ansat, en ny konsulent er på vej med hovedsæde i Jylland. Landsmødet er gennemført, Bydelsmødrenes Landsorganisation er stiftet og en ny styregruppe er valgt. 2

3 Vi har fået godkendt bevillingen fra Integrationsministeriet. Midlerne dækker i 2011 en deltidskonsulent og godt kr. til at oprette en Robin Hood fond, så nødlidende projekter får mulighed for at søge penge hos styregruppen. I 2012 er der midler til 1 ½ konsulent og igen er der sat godt kr. af til Robin Hood fonden. Med bevillingen følger også nogle resultatkrav. De skal udarbejdes i fællesskab med styregruppen og Integrationsministeriet. Samarbejde mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmer. Opgave og ansvarsfordeling er beskrevet (se hæfte uddelt til landsmødet), men der er endnu ikke lavet en konkret samarbejdsaftale. Hjemmesiden er nødtørftigt rettet til. Mangler stadig opdatering af de enkelte projekter, mangler gennemlæsning og ensretning. Uddannelse af frivillige koordinatorer: o Koncept er udviklet. o Aftaler med samarbejdspartnere er på plads. o De kvinder skal findes processen er i gang. Uddannelse, værdigrundlag og kerneopgaver. Vi er i gang med at udvikle en proces for hele landet for at udvikle grundkurset for Bydelsmødre. Det er i sine første spæde tanker. Ad 4: Samarbejde med andre aktører A. Foreningen Nydansker søger midler til projekt Venskabsfamilier i Integrationsministeriet. Vi er med som samarbejdspartnere i den ansøgning. B. Biblioteksstyrelsen har søgt penge til udvikling af Bydelsmødre i samarbejde med medborgercentre landet over. Den er vi også ind over som samarbejdspartnere. C. Nørrebro Bibliotek søger midler til et kvinde-læsegruppeprojekt, her er vi også skrevet på som samarbejdspartnere. D. Århus biblioteker søger også penge til at udvikle Bydelsmødrene i Århus i biblioteksregi, her er vi også med som samarbejdspartnere. Vi forsøger at koordinere de mange interesser og få det samlet, som giver mening. Vi har holdt møde med Landsbyggefonden og Boligselskabernes Landsforening og aftalt også at koordinere diverse erfa-møder, så de samme projektmedarbejdere ikke skal gå til for mange møder og for at undgå overlap. Kommende arrangementer: a. Invitation til Integrationspris Forum 31. maj 2011 i torvehallerne, Vejle. Som opfølgning på Integrationspriserne 2010 afholder Integrationsministeriet heldagsarrangementet Integrationsprisforum 2011 tirsdag den 31. maj 2011 i Torvehallerne i Vejle. Vi deltager med en stand. 3

4 b. Vi er inviteret med til Integrationskonferencen på Frederiksberg 18. maj 2011 på Frederiksberg Rådhus c. Vi deltager med en stand til Almene Boligselskaber 2. september d. Vi deltager i International Dag, København Ad 5: Mini workshop: Fælles plan for styregruppens arbejde, Vision brainstorm Bydelsmødrene er et samlet brand, som er kendt af alle. Bydelsmødrenes Landsorganisation er en professionel og seriøs samarbejdspartner for alle relevante aktører. Bydelsmødre-uddannelsen er professionel og meritgivende. Bydelsmødre-projekter/ foreninger er seriøse samarbejdspartnere lokalt. Mål for 2011 Brainstorm, (de første 6 punkter er sat i prioriteret rækkefølge). 1. Fælles uddannelse 2. Fælles værdigrundlag 3. Afgrænsning af Bydelsmødre kerneopgaver: Kerneydelsen familien 4. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre i efteråret 5. Presse strategi/ kommunikationsstrategi (herunder hjemmesiden opdateres og holdes løbende opdateret, materialer, uniform (fx jakke) hent inspiration hos Natteravnene) 6. Fælles indsamling af resultater (statistik) 7. Strategi for finansiering lokalt og nationalt 8. Best practice workshop 9. Best practice/ guide til nye projekter (på nettet) 10.Koordinering af erfa-møder med fx BL og Styrelsen for medier Prioriteret mål for Fælles uddannelse og fælles værdigrundlag skal være klar efter sommer, når de nye projekter går i gang. Processen sættes i gang via mindre workshops over hele landet. a. Metode: Indsamling af erfaringer, produkter og viden på to måder: I) elektronisk, II) en konference/ workshop /stormøde eller lign. Hvor alle relevante aktører inviteres og diskussionerne her samles. 4

5 2. Kerneydelsen som Bydelsmødrene yder, vil altid have familien som omdrejningspunkt. 3. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre i efteråret. Der skal søges om særlige midler til dette arrangement. 4. Presse strategi/ kommunikationsstrategi (herunder hjemmesiden opdateres og holdes løbende opdateret, materialer, uniform (fx jakke) hent inspiration hos Natteravnene) Maja undersøger om vi kan hente inspiration i Natteravnenes strategi 5. Indsamling af resultater Ansvarlig: Mai-Britt og sekretariatet har hovedansvaret for at sætte processerne i gang, men hele tiden med Styregruppen som sparringspartner og de lokale projekter som samarbejdspartnere. Mette sender Sjælørs måde at lave statistik over Bydelsmødrenes aktiviteter til styregruppen og Mai-Britt Andre idéer: Best practice: De 25 mest stillede spørgsmål på hjemmesiden Vi skal lave statistik over Bydelsmødrenes opgaver: Tal og fakta = Bevis for at bydelsmødre er i kontakt med borgerne (telefoni, hjemmebesøg, undervisning) Bydelsmødre- korps som tager ud til nye projekter (lav en guide til den opgave og en liste over Bydelsmødre som gerne tager ud og fortæller) Fast skabelon for Underhjemmeside Nationalt bydelsmødre-netværksmøde Best practice workshop Ad 6: Møder 2011 Næste møde 6. juni kl i Dalum Medborgercenter, Odense. Mai-Britt sender dagsorden, Gitte sender adressen. Ad 7: Eventuelt Forsikring hvordan er det med forsikring, når man er med som styregruppemedlem? Mai-Britt undersøger det. Taxametermodel hvad indeholder denne opgave og hvordan griber vi den an? Mai- Britt taler med Helle Fahl. Del de gode idéer fx Nimets summercamp. Kan deles i Nyhedsbrev og på hjemmesiden. Og siden gøres til best practice. Nimet skriver om sine erfaringer om summercamp til Mai-Britt, som derefter skaber en form, så vi kan gøre mere af det. 5

6 Viden der virker, Integrationsministeriets hjemmeside er snart klar til at køre. 6

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere