: Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:"

Transkript

1 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale fuld deltagerbetaling hvis der ud for din uddannelse stå 40xxxxxx eller et højere tal : Grundskole klasse : 1-6 år Indv.udd : 1. klasse : 2. klasse : 3. klasse : 4. klasse : 5. klasse : 6. klasse : Grundskole kl : Efterskoler : 7-8 år Indv.udd : 9-10 år Indv.udd : 7. klasse : 8. klasse : 1. real : 8. klasse, efterskole : 9. klasse : 2. real : 9. klasse, efterskole : 10. klasse : 3. real : 10. klasse, efterskole : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag : Ordblindeundervisning for voksne : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag : Almen voksenuddannelse, enkeltfag : Dansk : Dansk : Dansk uoplyst : Daghøjskoler : Ungdomshøjskolekursus, alment : Ungdomshøjskolekursus, andre : Folkehøjskolekursus, alment : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje

2 : Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre : Tx-enkeltfag : Den fri ungdomsuddannelse (FUU) : Særlig ungdomsuddannelse : Forfatterkursus : AMU erhv.intro.,kurser for 10. kl : AMU erhv.intro.,kurser for unge : AMU erhv.intro.,eifu/eifl kurser : AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige : AMU erhv.intro.,kurser for kvinder : AMU erhv.intro.,indvandrere erhv.dk : AMU erhv.intro.,inspirationskurser : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse : AMU erhv.intro.,specialklasser : Hi, handel introduktionskursus : Ti teknisk introduktionskursus : Tf-kurser mv : Værkstedskursus for bandagister : Social og sundhed, grundforløb : Husholdningskursus, alment : Køkkenleder : Husholdningsskolekursus, andre : Håndarbejdskursus : Produktionsskole : Dansk : Studentereksamen m.v. Indv.udd : 1. g matematisk : 1. g sproglig : 1. år international studentereksamen : 1. g uden linieopdeling : 2. g matematisk : 2. g sproglig : 2. år international studentereksamen : 2. g uden linieopdeling : 3. g matematisk : 3. g sproglig : 3. år international studentereksamen : 3. g uden linieopdeling : Matematisk gymnasium : Sproglig gymnasium : International studentereksamen : Gymnasiet uden linieopdeling

3 : 1. hf (3-årig) : 1. hf : 2. hf (3-årig) : 2. hf : 3. hf : 2-årig hf : 3-årig hf : Hf-eksamen komb. af enkeltfag : Studenterkursus 1. år matematisk : Studenterkursus 1. år sproglig : 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Studenterkursus 2. år matematisk : Studenterkursus 2. år sproglig : 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Matematisk studenterkursus : Sproglig studenterkursus : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Hf-/studenterfag, enkeltfag : Gymnasial suppleringskursus GSK : Flygtninge vidg. udd., adgangskursus : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF : Hhx, 1 årig : Hhx : Htx : Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør : Det merkantile område : Handelseksamen : Teknologi og kommunikation : Medieproduktion : Strøm, styring og IT : Bygge og anlæg : Bygge og anlæg, ny : Håndværk og teknik : Produktion og udvikling : Fra jord til bord : Mad til mennesker : Dyr, planter og natur : Mekanik, transport og logistik : Bil, fly og andre transportmidler : Transport og logistik : Service : Krop og Stil : Bygnings- og brugerservice

4 : Sundhed, omsorg og pædagogik : Tek : Kørelærer : Faglærer i idræt : Mensendiecklærer : Handelsfaglærereksamen : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfagl : Pædagogisk assistent (eud) : Merkantile grundfag : Merkantile område- og specialefag : Iværksætteruddannelse : Sektoroverskridende, åben uddannelse : Indledende kurser til VVU : Pc-bruger : Forvaltningsfagligt grundkursus : Dansk kommunalkursus : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfagl : Erhvervsgrunduddannelse, EGU : Merkantile område, individuel eud : Detailhandelsuddannelse : Blomsterbinder : Engroshandelsassistent : Kontoruddannelse : Kontorserviceuddannelse : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus : Sundhedsservicesekretær : Informatikassistent : Post og teleuddannelse : Finansuddannelse : Eventkoordinator : Edb-assistent : Kundekontaktcenteruddannelse : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfagl : Murer : Brolægger og struktør : Stenhugger : Træfagenes byggeuddannelse : Byggemontagetekniker : Snedkeruddannelsen : Modelsnedker : Billedskærer : Maskinsnedker m.m : Børstenbinder : Vvs-uddannelsen

5 : Forsyningsoperatør : Teknisk isolatør : Oliefyrstekniker : Bygningsmaler : Skiltetekniker : Vognmaler : Overfladebehandler : Elektriker : Stukkatør : Glarmester : Skorstensfejer : Tagdækker : Kloakmester : Produktion og udvikling, individuel eud : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfagl : Smedeuddannelse : Vindmølletekniker : Skibstekniker : Skibsmontør : Plastsvejser : Industrisvejser : Beslagsmed : Karrosserismed : Metalsmed : Ædelsmed : Ædelstensfatter : Ædelmetalstøber : Maritime håndværksfag : Skibstømrer : Bådserviceassistent : Maskinuddannelse : Cnc-teknikuddannelse : Ndt tekniker : Værktøjssliber : Værktøjsmageruddannelsen : Former : Montageoperatør : Køletekniker : Industriteknikuddannelse : Produktør : Industriel reparatør : Aluminiumsoperatøruddannelse : Industrioperatøruddannelse : Mekaniker

6 : Cykel- og motorcykelmekaniker : Flymekaniker : Entreprenør-/landbrugsmask. mekaniker : Lastvognsmekaniker : Skibsmekaniker : Finmekaniker : Låseassistent : Elektronik- og svagstrømsuddannelse : Frontline radio-tv-supporter : Elektronikoperatør : Teknologi og kommunikation, individuel eud : Automatik- og procesuddannelse : Data- og kommunikationsuddannelsen : Frontline PC-supporter : Plastmager og procesoperatøruddannelse : Plastmager : Procesoperatør : Medieproduktion, individuel eud : Grafisk Indv.udd. erhvervsfagl : Mediegrafiker : Digital media uddannelse : Web-integrator : 3D grafiker og animator : Grafisk tekniker : Bogbinder : Serigraf : Film- og TV-produktionsuddannelse : Fotograf : Tekniske grundfag : Tekniske område- og specialefag : Teknik mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Teknisk designer : Teater-, udstillings- og eventtekniker : Arbejdsstudietekniker : Pottemager : Porcelænsmaler : Glasmager : Beklædningsoperatør : Beklædningshåndværker : Beklædningsdesigner - modelkonstruktør : Skomager : Tekstile erhvervsuddannelser : Boligmonteringsuddannelse : Service Indv.udd. erhvervsfagl.

7 : Krop og stil, individuel eud : Service, individuel eud : Urmager : Frisør : Kosmetiker : Kosmetolog : Fitnessinstruktør : Optometrist : Ortopædist : Laboratorietandtekniker : Ejendomsservice : Pianostemmer : Kirkesanger : Sikkerhedsvagt : Levn.md./hush. Indv.udd. erhvervsfagl : Mejerist : Detailslagter : Industrislagter : Tarmrenser : Ferskvareassistent : Bager og konditor : Møller : Ernærings- og cafeteriaassistent : Serviceassistent : Hotel-og fritidsassistent : Gastronom : Jord til bord, individuel eud : Tjener : Receptionist : Steward,stewardesse : Levnedsmiddelassistent : Tilsynstekniker : Tobaksarbejder faglært : Husholdningsskole, efterudd.kursus : Køkkenleder : Dyr, planter og natur, individuel eud : Jordbr./fisk. Indv.udd. erhvervsfagl : Veterinærsygeplejerske : Dyrepasser : Landbrugsuddannelse : Landmand : Landmand, efteruddannelse : Væksthusgartner : Produktionsgartner

8 : Anlægsgartner : Gartner, efteruddannelse : Greenkeeper : Skov- og naturtekniker : Herregårdsskytte : Skovbrug, efteruddannelse : Kyst- og fiskeskipper : Fisker : Mekanik, transport og logistik, individuel eud : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Skibsassistent : Maritimt forberedelseskursus : Radiotelegrafist : Trafikflyver : Lufthavnsuddannelse : Vejgodstransportuddannelse : Personbefordringsuddannelse : Redder : Transportuddannelse : Lager- og terminaluddannelse : Postuddannelse : Togklargøring : Togbetjent : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfagl : Social- og sundhedshjælper mv : Barneplejerske : Social- og sundhedsassistent : Tandklinikassistent : Defektrice : Hospitalsteknisk assistent : Fodterapeut : Sikkerhedsfunktionær : Konstabel i hæren : Sergent i hæren : Konstabel i søværnet : Sergent i søværnet : Konstabel i flyvevåbnet : Sergent i flyvevåbnet : Korte kurser ved erhvervsskoler : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler : Fagspecifikke kurser : Pædagogik Indv.udd. efterudd : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.

9 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd : Jern/metal Indv.udd. efterudd : Grafisk Indv.udd. efterudd : Teknik/ind. iøv. Indv.udd. efterudd : Service Indv.udd. efterudd : Metalindustrien, AMU ind.arb : Plastindustrien, AMU ind.arb : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb : Beklædnings og tekstilindustri, AMU ind.arb : Arbejds-organisering i produkt., AMU ind.arb : Procesindustri non-food prod., AMU ind.arb : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb : Jern- og metalindustrien, AMU metal : Teknisk design - tegning i indust., AMU metal : Svejsning, støbning, skibsbygn., AMU metal : Handel og administration, AMU hand/adm : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm : Ledelse, AMU hand/adm : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm : Sundhedssektor - adm. mv., AMU hand/adm : Grafisk produktion, AMU hand/adm : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm : Urmageri, AMU service : Optometri, AMU service : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service : Teltmontage, AMU service : Tandteknik, AMU service : Frisør og kosmetik, AMU service : Vaskeriindustri, AMU service : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind : Entreprenørmat., anvendelse mv, AMU byg/ind : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind : El-teknik install. og service, AMU energi : Skorstensfejerarbejde, AMU energi : Vvs-installation og servicering, AMU energi : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind : Produkt.-pakning af mejeriprod., AMU mej/jord : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord : Kødbranchen, AMU lev.mid : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.

10 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid : Erhvervsfiskere, AMU transp : Transportvirksomhed, AMU transp : Pædagogisk arbejde- børn og unge, AMU pæd/soc : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc : Overgangsordning, AMU energi/byg : Fælleskataloget, AMU : Individuel kompetenceafklaring, AMU : Levn.md./hush. Indv.udd. efterudd : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri : Jordbr./fisk. Indv.udd. efterudd : Transport mv. Indv.udd. efterudd : Social/sundhed Indv.udd. efterudd : Handel og administration, sp.arb./fagl : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl : Ledelse, sp.arb./fagl : El-teknik install. og service, sp.arb./fagl : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl : Entreprenørmat., anvendelse mv, sp.arb./fagl : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl : Plastindustrien, sp.arb/fagl : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl : Teknisk design/tegning i indust., sp.arb/fagl : Grafisk produktion, sp.arb./fagl : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl : Beklædnings og tekstilindustri, sp.arb./fagl : Arbejds-organisering i produkt., sp.fagl : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl : Procesindustri non-food prod., sp.arb./fagl : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl : Urmageri, sp.arb./fagl : Optometri, sp.arb./fagl : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl : Tandteknik, sp.arb./fagl : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl : Produkt.-pakning af mejeriprod., sp.arb./fagl : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl : Kødbranchen, sp.arb./fagl : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.

11 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl : Småbørnslærerinde : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik : Friluftsvejleder : Almen uddannelse i sløjd : Voksenunderviser : Voksenvejleder : Bevægelsespædagog : Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg : Kordegn : Multimediedesigner : Mediekoordinator : Mikroinstruktør : Visualizer : Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn : Erhv.sproglig grundstud. sprog uoplyst : Erhv.sproglig begynderprøve, italiensk : Erhv.sproglig begynderprøve, russisk : Erhv.sproglig begynderprøve, spansk : Erhv.sproglig korrespondent u.n.a : Erhv.sproglig grundstudium, engelsk : Erhv.sproglig grundstudium, fransk : Erhv.sproglig grundstudium, italiensk : Erhv.sproglig grundstudium, russisk : Erhv.sproglig grundstudium, spansk : Erhv.sproglig grundstudium, tysk : Erhv.sproglig korrespondent, engelsk : Erhv.sproglig korrespondent, fransk : Erhv.sproglig korrespondent, italiensk : Erhv.sproglig korrespondent, russisk : Erhv.sproglig korrespondent, spansk : Erhv.sproglig korrespondent, tysk : Erhvervssprog administrativ, grundudd : Tegnsprogstolk, overbygn : Statsprøvet tolk : Tresproglig korrespondent : Korrespondent : Erhv.sproglig grundstudium 2 sprog : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg : Kunsthåndværk u.n.a : Billedkunst

12 : Præliminær organistuddannelse : Musicalperformer : Restaureringstekniker : Forvaltningsfagligt specialkursus : Forvaltningsfaglig afg.eksamen u.n.a : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten : Forvaltningshøjskole, staten : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse : Socialforvaltning : Socialforvaltning : Skatteforvaltning : Skatteforvaltning : Forvaltningsfaglig afg.eksamen, kommunal : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg : Ejendomsmægler : Markedsføringsøkonom : Markedsøkonom : Akademiøkonom i markedsføring : Handelsøkonom : Akademiøkonom i handel : Akademiøkonom i miljø og økonomi : Akademiuddannelse i Retail : Eksportkonsulent : Eksporttekniker : Innovation og entrepreneurship : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering : Eksportør, eksamineret : Lederuddannelse, erhvervsdiplom : Erhvervsdiplom, human resource development : Akademiuddannelse, human ressource : Akademiuddannelse uden profil : Toldfuldmægtig mv : Administrationsøkonom : Finansøkonom : Akademiøkonom, handel fast ejendom : Akademiuddannelse, statonom : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning : Finansiel videreuddannelse : Revisor : Datamatiker : Datanom : IT-administrator : Akademiuddannelse, informationsteknologi

13 : Merkonom : Erhvervsdiplom, merkonom : Akademimerkonom, kommunikation og formidling : Akademimerkonom, international handel og markedsføring : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring : Akademiuddannelse, ledelse : Serviceøkonom : Akademiøkonon service/hotel/turisme : Hotel- og rejselivstekniker : Videregående tekniker : Teknisk Indv.udd. kort vidg : Teknonom : Produktionsteknolog : Maskintekniker : Plasttekniker : Kvalitets- og måletekniker : Trætekniker : Værkstedsfunktionær : Installatør : El-installatøruddannelse : Gas- og vvs-tekniker : IT- og elektronikteknolog : Elektroniktekniker : Autoteknolog : Laborant : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi : Byggetekniker : Kort- og landmålingstekniker : Maler, videreuddannelse : Designteknolog : Tekstil- og beklædningstekniker : Modeltekniker og -konstruktør : Industriel designer, overbygn. på designteknolog : Driftsteknolog offshore : Teknisk manager offshore : E-designer : Levn.md./hush. Indv.udd. kort vidg : Procesteknolog : Levnedsmiddeltekniker : Mejeritekniker : Laboratorie- og kemotekniker : Food business engineer : Ernæringsteknolog : Akademigastronom

14 : Husholdningstekniker : Økonoma : Jordbr./fisk. Indv.udd. kort vidg : Jordbrugsteknolog : Jordbrugstekniker : Driftsleder, grønt diplom : Driftsleder, grønt bevis : Agrarøkonom mv : Vildtforvalter : Fiske- og sætteskipper : Fiskeriteknolog : Transport mv. Indv.udd. kort vidg : Transportlogistiker : Akademiøkonom i logistik : Akademiuddannelse, internat. transport og logistik : Vagtofficer : Styrmand, 1 årig : Juniorofficer : Skibsmaskinist : Skibsfører, 1 årig : Lokomotivass.(fører) : Danish addiction counselor (DAC) : Social/sundhed Indv.udd. kort vidg : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen : Akademiuddannelse, sundhedspraksis : Kiropraktor, forskole : Tandplejer : Klinisk tandtekniker : Farmakonom : Forsvar/politi Indv.udd. kort vidg : Polititjenestemand : Fængselsfunktionær : Officer, hæren : Officer, søværn : Officer, flyvevåben : Børnehaveklasse : Kursus, lærer-pædagog : Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr : Pædagogiske : Pædagog, prof.bach : Pædagog (Rudolf Steiner) : Socialpædagogik, videregående udd : Kriminologi, diplomudd.

15 : Pædagogiske, diplomudd : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen : Pædagogik, diplomudd : Humanistisk-pædagogik (DPU), diplomudd : Matematik (DPU), diplomudd : Psykologi-pæd. (DPU), diplomudd : Folkeskolelærer, prof.bach : Dansk andetsprog for voksne : Folkeskolelærer, årskursus : Den frie læreruddannelse : Praktiklærer til læreruddannelsen : Naturfagsdidaktik, diplomudd : Tekstile fag og formidling, prof.bach : Pæd. grundkursus, lærere tekniske skoler : Pæd. uddannelse, lærere ved teknika : Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakademi : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne : Pæd. grundkursus, lærere handelshøjskole : Speciallærer : Uddannelses- og erhvervsvejlder udd : Afspændingspædagog, prof.bach : Holistisk afspændingspædagog : Form./erhv.spr. Indv.udd. ml.lang vidg : Journalist, prof.bach : Billedjournalist, prof.bach : Journalistisk arbejde, diplomudd : Journalistik, diplomudd : Journalistik for etniske gr., diplomudd : Bibliotekar : Bibliotekar, bach : Bibliotekar ved forsknings-/fagbibliotek : Erhv.sproglig diplomprøve ED u.n.a : Engelsk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Fransk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Italiensk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Spansk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Tysk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, vidg. erhvervssproglig udd : Tegnsprogs- mundhåndsystemtolk, prof.bach : Erhv.sproglig afgangseksamen EA : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach : Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg : Designer, grundudd.

16 : Design og business, prof.bach : Forskole - musikkonservatorium : Klassisk, musiklærer : Musikprofil : Folkemusik : Tidlig musik : Rytmisk musik individuelt forløb : Tonemester : Lydtekniker, rytmisk musik : Music management : Dans : Danseformidling : Dansepædagog : Skuespiller : Scenografi : Teaterteknik : Teaterinstruktør : Regi : Billedkunst, grund-normaludd : Kunstakademiuddannelse u.n.a : Film- tv- og videoproduktion : Karakteranimation, prof.bach : Manuskriptuddannelse : Animationsuddannelse : TV-uddannelse : Filmskoleuddannelse u.n.a : Konserveringsteknik : Naturvidenskab Indv.udd. ml.lang vidg : IT (DIT), diplomudd : Software (It-Vest), diplomudd : Softwareudvikling, prof.bach : Softwareudvikling, diplomudd : Webudvikling, prof.bach : Webudvikling, diplomudd : Konkurrenceidræt, diplomudd : Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg : International handel og markedsføring, prof.bach : Eksport og teknologi, prof.bach : Skattefaglig diplomudd : Offentlig administration, prof.bach : Offentlig administration, diplomudd : Inkasso, diplomudd : Sportsmanagement, prof.bach : Registreret revisor

17 : International hospitality management, prof.bach : Hd-2.del u.n.a : HD-1.del : Afsætn.økonomi-udenrigsh., HD-2.del : Offentlig virksomhedsøk., HD-2.del : Afsætningsøkonomi, HD-2.del : Financiering, HD-2.del : Finansiel rådgivning, HD-2.del : Forsikring, HD-2.del : Organisation, HD-2.del : Regnskabsvæsen, HD-2.del : Udenrigshandel, HD-2.del : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del : Informatik, HD-2.del : Finansielle markeder, prof.bach : Miljø-revision, HD-2.del : Projektledelse og lederskab (kaospilot) : Ledelse, diplomudd : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach : Internat. bach. leisure management, prof.bach : Retail and key account, HD 2.del : Turistfører, diplomudd : Natur- og kulturformidling, prof.bach : Socialrådgiver, prof.bach : Socialformidlerudd : Socialrådgiver, årskursus : Social diplomudd : Socialformidling, diplomudd : Praktikvejleder til socialrådgiverudd : Psykiatri, tværfaglig diplomudd : Beskæftigelsesindsats, diplomudd : Diploming. prof.bach. u.n.a : Proces og innovation, diploming. prof.bach : Teknisk Indv.udd. ml.lang vidg : Teknologi og økonomi, diploming. prof.bach : Teknologileder : Projektledelse, diplomudd : Teknologisk, diplomudd : Eksportingeniør, diploming. prof.bach : Levnedsmiddelingeniør : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming : Skov- og landskabsingeniør

18 : Parkvirksomhed, diplomudd : Maskin, diploming. prof.bach : Elektronik-IT, diploming. prof.bach : Stærkstrømsteknologi, diplomudd : Automation, diplomudd : IT, diploming. prof.bach : IT-diplomuddannelsen, diplomudd : IT for datamatiker, diploming. prof.bach : Kemi, diploming. prof.bach : Bæredygtig energiteknik, diploming. prof.bach : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd : Bygning, diploming. prof.bach : Arktisk teknologi, diploming. prof. bach : Bo og byg, diploming. prof.bach : Teknisk-humanøkologi, diplomudd : Vedligehold, diplomudd : Projektledelse, byggeriets diplomudd : Bygningskonstruktør : Design - innovation, diploming. prof.bach : Grafonom : Medieproduktion og ledelse, prof.bach : Grafisk kommunikation, prof.bach : TV og medie tilrettelægger, prof.bach : Media management (GÅU) : Grafisk åben udd. (GÅU) : Levn.md./hush. Indv.udd. ml.lang vidg : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach : Årskursus, forbrugerøkon : Årskursus i ernæring : Klinisk diætist : Ernæring-sundhed, prof.bach : Laboratorie-, fødevare-, procesteknologi, prof.bach : Ernæringsdiplomudd : Jordbr./fisk. Indv.udd. ml.lang vidg : Transport mv. Indv. udd. ml.lang vidg : Maskinmester : Maskinmester, prof.bach : Seniorofficer : Skibsfører, prof.bach : Skibsfører, seniorofficer : Juniorofficer, prof.bach : Dual-purpose skibsofficer, prof.bach : Social/sundh. Indv.udd. ml.lang vidg : Bioanalytiker, prof.bach.

19 : Sygeplejerske, prof.bach : Sygeplejerske, suppleringsudd : Sygeplejerske, videreudd : Danmarks sygeplejerskehøjskole del : Hygiejnesygeplejerske : Sygepleje, supplering til kandidatudd : Anæstesisygeplejerske : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje : Stråleterapi : Sundhedsfaglige diplomudd : Radiograf, prof.bach : Ergoterapeut, prof.bach : Fysioterapeut, prof.bach : Ergo-fysioterapeut, videreudd : Bandagist : Optometrist, prof.bach : Jordemoder, prof.bach : Oral helse, diplomudd : Forsvar Indv.udd. ml.lang vidg : Officer u.n.a : Hæren, officer : Søværn, officer : Flyvevåben, officer : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach : Humanistisk, bach : Sproglig-pæd. (AAU), basis 1 år : Musisk-æstetisk (AAU), basis 1 år : Humanistisk (RUC), basis : Humanistisk (AAU), bach. fællessemester : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach : Pædagogik, bach : Teologi, bach : Religion, bach : Religionshistorie, bach : Filosofi, bach : Anvendt filosofi, bach : Idehistorie, bach : Historie, bach : Arkæologi-klassisk, bach : Arkæologi forhistorisk, bach : Arkæologi-middelalder, bach : Nærorientalsk oldtid, bach : Litteraturvidenskab, bach : Teatervidenskab, bach.

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Alfabetisk liste over DUN-koder

Alfabetisk liste over DUN-koder DUN - 33 Alfabetisk liste over DUN-koder 04101 3 1. g matematisk 03101 3 1. g sproglig 02240 4 1. hf 02100 1 1. klasse 02123 2 1. real 02137 3 1. år international studentereksamen 02118 2 10. klasse 02206

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN 87-501-1288-0

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark Præmien ved uddannelse i Danmark Der er mange grunde til at tage en uddannelse, heriblandt interesser, familietraditioner, sociale relationer og økonomi. Betydningen af den økonomiske gevinst ved at uddanne

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Uddannelsestjek Mød studerende. Workshop Find din fremtid. Foredrag. program 2010

Uddannelsestjek Mød studerende. Workshop Find din fremtid. Foredrag. program 2010 Uddannelsestjek Mød studerende Workshop Find din fremtid Koncert Foredrag Tjek studiemiljøet Guided tour program 2010 Er det den rigtige uddannelse for mig? Hvordan ser der ud? Hvilke typer læser der i

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere