: Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:"

Transkript

1 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale fuld deltagerbetaling hvis der ud for din uddannelse stå 40xxxxxx eller et højere tal : Grundskole klasse : 1-6 år Indv.udd : 1. klasse : 2. klasse : 3. klasse : 4. klasse : 5. klasse : 6. klasse : Grundskole kl : Efterskoler : 7-8 år Indv.udd : 9-10 år Indv.udd : 7. klasse : 8. klasse : 1. real : 8. klasse, efterskole : 9. klasse : 2. real : 9. klasse, efterskole : 10. klasse : 3. real : 10. klasse, efterskole : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag : Ordblindeundervisning for voksne : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag : Almen voksenuddannelse, enkeltfag : Dansk : Dansk : Dansk uoplyst : Daghøjskoler : Ungdomshøjskolekursus, alment : Ungdomshøjskolekursus, andre : Folkehøjskolekursus, alment : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje

2 : Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre : Tx-enkeltfag : Den fri ungdomsuddannelse (FUU) : Særlig ungdomsuddannelse : Forfatterkursus : AMU erhv.intro.,kurser for 10. kl : AMU erhv.intro.,kurser for unge : AMU erhv.intro.,eifu/eifl kurser : AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige : AMU erhv.intro.,kurser for kvinder : AMU erhv.intro.,indvandrere erhv.dk : AMU erhv.intro.,inspirationskurser : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse : AMU erhv.intro.,specialklasser : Hi, handel introduktionskursus : Ti teknisk introduktionskursus : Tf-kurser mv : Værkstedskursus for bandagister : Social og sundhed, grundforløb : Husholdningskursus, alment : Køkkenleder : Husholdningsskolekursus, andre : Håndarbejdskursus : Produktionsskole : Dansk : Studentereksamen m.v. Indv.udd : 1. g matematisk : 1. g sproglig : 1. år international studentereksamen : 1. g uden linieopdeling : 2. g matematisk : 2. g sproglig : 2. år international studentereksamen : 2. g uden linieopdeling : 3. g matematisk : 3. g sproglig : 3. år international studentereksamen : 3. g uden linieopdeling : Matematisk gymnasium : Sproglig gymnasium : International studentereksamen : Gymnasiet uden linieopdeling

3 : 1. hf (3-årig) : 1. hf : 2. hf (3-årig) : 2. hf : 3. hf : 2-årig hf : 3-årig hf : Hf-eksamen komb. af enkeltfag : Studenterkursus 1. år matematisk : Studenterkursus 1. år sproglig : 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Studenterkursus 2. år matematisk : Studenterkursus 2. år sproglig : 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Matematisk studenterkursus : Sproglig studenterkursus : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Hf-/studenterfag, enkeltfag : Gymnasial suppleringskursus GSK : Flygtninge vidg. udd., adgangskursus : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF : Hhx, 1 årig : Hhx : Htx : Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør : Det merkantile område : Handelseksamen : Teknologi og kommunikation : Medieproduktion : Strøm, styring og IT : Bygge og anlæg : Bygge og anlæg, ny : Håndværk og teknik : Produktion og udvikling : Fra jord til bord : Mad til mennesker : Dyr, planter og natur : Mekanik, transport og logistik : Bil, fly og andre transportmidler : Transport og logistik : Service : Krop og Stil : Bygnings- og brugerservice

4 : Sundhed, omsorg og pædagogik : Tek : Kørelærer : Faglærer i idræt : Mensendiecklærer : Handelsfaglærereksamen : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfagl : Pædagogisk assistent (eud) : Merkantile grundfag : Merkantile område- og specialefag : Iværksætteruddannelse : Sektoroverskridende, åben uddannelse : Indledende kurser til VVU : Pc-bruger : Forvaltningsfagligt grundkursus : Dansk kommunalkursus : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfagl : Erhvervsgrunduddannelse, EGU : Merkantile område, individuel eud : Detailhandelsuddannelse : Blomsterbinder : Engroshandelsassistent : Kontoruddannelse : Kontorserviceuddannelse : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus : Sundhedsservicesekretær : Informatikassistent : Post og teleuddannelse : Finansuddannelse : Eventkoordinator : Edb-assistent : Kundekontaktcenteruddannelse : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfagl : Murer : Brolægger og struktør : Stenhugger : Træfagenes byggeuddannelse : Byggemontagetekniker : Snedkeruddannelsen : Modelsnedker : Billedskærer : Maskinsnedker m.m : Børstenbinder : Vvs-uddannelsen

5 : Forsyningsoperatør : Teknisk isolatør : Oliefyrstekniker : Bygningsmaler : Skiltetekniker : Vognmaler : Overfladebehandler : Elektriker : Stukkatør : Glarmester : Skorstensfejer : Tagdækker : Kloakmester : Produktion og udvikling, individuel eud : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfagl : Smedeuddannelse : Vindmølletekniker : Skibstekniker : Skibsmontør : Plastsvejser : Industrisvejser : Beslagsmed : Karrosserismed : Metalsmed : Ædelsmed : Ædelstensfatter : Ædelmetalstøber : Maritime håndværksfag : Skibstømrer : Bådserviceassistent : Maskinuddannelse : Cnc-teknikuddannelse : Ndt tekniker : Værktøjssliber : Værktøjsmageruddannelsen : Former : Montageoperatør : Køletekniker : Industriteknikuddannelse : Produktør : Industriel reparatør : Aluminiumsoperatøruddannelse : Industrioperatøruddannelse : Mekaniker

6 : Cykel- og motorcykelmekaniker : Flymekaniker : Entreprenør-/landbrugsmask. mekaniker : Lastvognsmekaniker : Skibsmekaniker : Finmekaniker : Låseassistent : Elektronik- og svagstrømsuddannelse : Frontline radio-tv-supporter : Elektronikoperatør : Teknologi og kommunikation, individuel eud : Automatik- og procesuddannelse : Data- og kommunikationsuddannelsen : Frontline PC-supporter : Plastmager og procesoperatøruddannelse : Plastmager : Procesoperatør : Medieproduktion, individuel eud : Grafisk Indv.udd. erhvervsfagl : Mediegrafiker : Digital media uddannelse : Web-integrator : 3D grafiker og animator : Grafisk tekniker : Bogbinder : Serigraf : Film- og TV-produktionsuddannelse : Fotograf : Tekniske grundfag : Tekniske område- og specialefag : Teknik mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Teknisk designer : Teater-, udstillings- og eventtekniker : Arbejdsstudietekniker : Pottemager : Porcelænsmaler : Glasmager : Beklædningsoperatør : Beklædningshåndværker : Beklædningsdesigner - modelkonstruktør : Skomager : Tekstile erhvervsuddannelser : Boligmonteringsuddannelse : Service Indv.udd. erhvervsfagl.

7 : Krop og stil, individuel eud : Service, individuel eud : Urmager : Frisør : Kosmetiker : Kosmetolog : Fitnessinstruktør : Optometrist : Ortopædist : Laboratorietandtekniker : Ejendomsservice : Pianostemmer : Kirkesanger : Sikkerhedsvagt : Levn.md./hush. Indv.udd. erhvervsfagl : Mejerist : Detailslagter : Industrislagter : Tarmrenser : Ferskvareassistent : Bager og konditor : Møller : Ernærings- og cafeteriaassistent : Serviceassistent : Hotel-og fritidsassistent : Gastronom : Jord til bord, individuel eud : Tjener : Receptionist : Steward,stewardesse : Levnedsmiddelassistent : Tilsynstekniker : Tobaksarbejder faglært : Husholdningsskole, efterudd.kursus : Køkkenleder : Dyr, planter og natur, individuel eud : Jordbr./fisk. Indv.udd. erhvervsfagl : Veterinærsygeplejerske : Dyrepasser : Landbrugsuddannelse : Landmand : Landmand, efteruddannelse : Væksthusgartner : Produktionsgartner

8 : Anlægsgartner : Gartner, efteruddannelse : Greenkeeper : Skov- og naturtekniker : Herregårdsskytte : Skovbrug, efteruddannelse : Kyst- og fiskeskipper : Fisker : Mekanik, transport og logistik, individuel eud : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Skibsassistent : Maritimt forberedelseskursus : Radiotelegrafist : Trafikflyver : Lufthavnsuddannelse : Vejgodstransportuddannelse : Personbefordringsuddannelse : Redder : Transportuddannelse : Lager- og terminaluddannelse : Postuddannelse : Togklargøring : Togbetjent : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfagl : Social- og sundhedshjælper mv : Barneplejerske : Social- og sundhedsassistent : Tandklinikassistent : Defektrice : Hospitalsteknisk assistent : Fodterapeut : Sikkerhedsfunktionær : Konstabel i hæren : Sergent i hæren : Konstabel i søværnet : Sergent i søværnet : Konstabel i flyvevåbnet : Sergent i flyvevåbnet : Korte kurser ved erhvervsskoler : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler : Fagspecifikke kurser : Pædagogik Indv.udd. efterudd : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.

9 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd : Jern/metal Indv.udd. efterudd : Grafisk Indv.udd. efterudd : Teknik/ind. iøv. Indv.udd. efterudd : Service Indv.udd. efterudd : Metalindustrien, AMU ind.arb : Plastindustrien, AMU ind.arb : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb : Beklædnings og tekstilindustri, AMU ind.arb : Arbejds-organisering i produkt., AMU ind.arb : Procesindustri non-food prod., AMU ind.arb : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb : Jern- og metalindustrien, AMU metal : Teknisk design - tegning i indust., AMU metal : Svejsning, støbning, skibsbygn., AMU metal : Handel og administration, AMU hand/adm : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm : Ledelse, AMU hand/adm : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm : Sundhedssektor - adm. mv., AMU hand/adm : Grafisk produktion, AMU hand/adm : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm : Urmageri, AMU service : Optometri, AMU service : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service : Teltmontage, AMU service : Tandteknik, AMU service : Frisør og kosmetik, AMU service : Vaskeriindustri, AMU service : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind : Entreprenørmat., anvendelse mv, AMU byg/ind : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind : El-teknik install. og service, AMU energi : Skorstensfejerarbejde, AMU energi : Vvs-installation og servicering, AMU energi : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind : Produkt.-pakning af mejeriprod., AMU mej/jord : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord : Kødbranchen, AMU lev.mid : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.

10 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid : Erhvervsfiskere, AMU transp : Transportvirksomhed, AMU transp : Pædagogisk arbejde- børn og unge, AMU pæd/soc : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc : Overgangsordning, AMU energi/byg : Fælleskataloget, AMU : Individuel kompetenceafklaring, AMU : Levn.md./hush. Indv.udd. efterudd : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri : Jordbr./fisk. Indv.udd. efterudd : Transport mv. Indv.udd. efterudd : Social/sundhed Indv.udd. efterudd : Handel og administration, sp.arb./fagl : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl : Ledelse, sp.arb./fagl : El-teknik install. og service, sp.arb./fagl : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl : Entreprenørmat., anvendelse mv, sp.arb./fagl : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl : Plastindustrien, sp.arb/fagl : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl : Teknisk design/tegning i indust., sp.arb/fagl : Grafisk produktion, sp.arb./fagl : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl : Beklædnings og tekstilindustri, sp.arb./fagl : Arbejds-organisering i produkt., sp.fagl : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl : Procesindustri non-food prod., sp.arb./fagl : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl : Urmageri, sp.arb./fagl : Optometri, sp.arb./fagl : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl : Tandteknik, sp.arb./fagl : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl : Produkt.-pakning af mejeriprod., sp.arb./fagl : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl : Kødbranchen, sp.arb./fagl : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.

11 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl : Småbørnslærerinde : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik : Friluftsvejleder : Almen uddannelse i sløjd : Voksenunderviser : Voksenvejleder : Bevægelsespædagog : Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg : Kordegn : Multimediedesigner : Mediekoordinator : Mikroinstruktør : Visualizer : Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn : Erhv.sproglig grundstud. sprog uoplyst : Erhv.sproglig begynderprøve, italiensk : Erhv.sproglig begynderprøve, russisk : Erhv.sproglig begynderprøve, spansk : Erhv.sproglig korrespondent u.n.a : Erhv.sproglig grundstudium, engelsk : Erhv.sproglig grundstudium, fransk : Erhv.sproglig grundstudium, italiensk : Erhv.sproglig grundstudium, russisk : Erhv.sproglig grundstudium, spansk : Erhv.sproglig grundstudium, tysk : Erhv.sproglig korrespondent, engelsk : Erhv.sproglig korrespondent, fransk : Erhv.sproglig korrespondent, italiensk : Erhv.sproglig korrespondent, russisk : Erhv.sproglig korrespondent, spansk : Erhv.sproglig korrespondent, tysk : Erhvervssprog administrativ, grundudd : Tegnsprogstolk, overbygn : Statsprøvet tolk : Tresproglig korrespondent : Korrespondent : Erhv.sproglig grundstudium 2 sprog : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg : Kunsthåndværk u.n.a : Billedkunst

12 : Præliminær organistuddannelse : Musicalperformer : Restaureringstekniker : Forvaltningsfagligt specialkursus : Forvaltningsfaglig afg.eksamen u.n.a : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten : Forvaltningshøjskole, staten : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse : Socialforvaltning : Socialforvaltning : Skatteforvaltning : Skatteforvaltning : Forvaltningsfaglig afg.eksamen, kommunal : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg : Ejendomsmægler : Markedsføringsøkonom : Markedsøkonom : Akademiøkonom i markedsføring : Handelsøkonom : Akademiøkonom i handel : Akademiøkonom i miljø og økonomi : Akademiuddannelse i Retail : Eksportkonsulent : Eksporttekniker : Innovation og entrepreneurship : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering : Eksportør, eksamineret : Lederuddannelse, erhvervsdiplom : Erhvervsdiplom, human resource development : Akademiuddannelse, human ressource : Akademiuddannelse uden profil : Toldfuldmægtig mv : Administrationsøkonom : Finansøkonom : Akademiøkonom, handel fast ejendom : Akademiuddannelse, statonom : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning : Finansiel videreuddannelse : Revisor : Datamatiker : Datanom : IT-administrator : Akademiuddannelse, informationsteknologi

13 : Merkonom : Erhvervsdiplom, merkonom : Akademimerkonom, kommunikation og formidling : Akademimerkonom, international handel og markedsføring : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring : Akademiuddannelse, ledelse : Serviceøkonom : Akademiøkonon service/hotel/turisme : Hotel- og rejselivstekniker : Videregående tekniker : Teknisk Indv.udd. kort vidg : Teknonom : Produktionsteknolog : Maskintekniker : Plasttekniker : Kvalitets- og måletekniker : Trætekniker : Værkstedsfunktionær : Installatør : El-installatøruddannelse : Gas- og vvs-tekniker : IT- og elektronikteknolog : Elektroniktekniker : Autoteknolog : Laborant : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi : Byggetekniker : Kort- og landmålingstekniker : Maler, videreuddannelse : Designteknolog : Tekstil- og beklædningstekniker : Modeltekniker og -konstruktør : Industriel designer, overbygn. på designteknolog : Driftsteknolog offshore : Teknisk manager offshore : E-designer : Levn.md./hush. Indv.udd. kort vidg : Procesteknolog : Levnedsmiddeltekniker : Mejeritekniker : Laboratorie- og kemotekniker : Food business engineer : Ernæringsteknolog : Akademigastronom

14 : Husholdningstekniker : Økonoma : Jordbr./fisk. Indv.udd. kort vidg : Jordbrugsteknolog : Jordbrugstekniker : Driftsleder, grønt diplom : Driftsleder, grønt bevis : Agrarøkonom mv : Vildtforvalter : Fiske- og sætteskipper : Fiskeriteknolog : Transport mv. Indv.udd. kort vidg : Transportlogistiker : Akademiøkonom i logistik : Akademiuddannelse, internat. transport og logistik : Vagtofficer : Styrmand, 1 årig : Juniorofficer : Skibsmaskinist : Skibsfører, 1 årig : Lokomotivass.(fører) : Danish addiction counselor (DAC) : Social/sundhed Indv.udd. kort vidg : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen : Akademiuddannelse, sundhedspraksis : Kiropraktor, forskole : Tandplejer : Klinisk tandtekniker : Farmakonom : Forsvar/politi Indv.udd. kort vidg : Polititjenestemand : Fængselsfunktionær : Officer, hæren : Officer, søværn : Officer, flyvevåben : Børnehaveklasse : Kursus, lærer-pædagog : Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr : Pædagogiske : Pædagog, prof.bach : Pædagog (Rudolf Steiner) : Socialpædagogik, videregående udd : Kriminologi, diplomudd.

15 : Pædagogiske, diplomudd : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen : Pædagogik, diplomudd : Humanistisk-pædagogik (DPU), diplomudd : Matematik (DPU), diplomudd : Psykologi-pæd. (DPU), diplomudd : Folkeskolelærer, prof.bach : Dansk andetsprog for voksne : Folkeskolelærer, årskursus : Den frie læreruddannelse : Praktiklærer til læreruddannelsen : Naturfagsdidaktik, diplomudd : Tekstile fag og formidling, prof.bach : Pæd. grundkursus, lærere tekniske skoler : Pæd. uddannelse, lærere ved teknika : Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakademi : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne : Pæd. grundkursus, lærere handelshøjskole : Speciallærer : Uddannelses- og erhvervsvejlder udd : Afspændingspædagog, prof.bach : Holistisk afspændingspædagog : Form./erhv.spr. Indv.udd. ml.lang vidg : Journalist, prof.bach : Billedjournalist, prof.bach : Journalistisk arbejde, diplomudd : Journalistik, diplomudd : Journalistik for etniske gr., diplomudd : Bibliotekar : Bibliotekar, bach : Bibliotekar ved forsknings-/fagbibliotek : Erhv.sproglig diplomprøve ED u.n.a : Engelsk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Fransk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Italiensk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Spansk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Tysk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, vidg. erhvervssproglig udd : Tegnsprogs- mundhåndsystemtolk, prof.bach : Erhv.sproglig afgangseksamen EA : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach : Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg : Designer, grundudd.

16 : Design og business, prof.bach : Forskole - musikkonservatorium : Klassisk, musiklærer : Musikprofil : Folkemusik : Tidlig musik : Rytmisk musik individuelt forløb : Tonemester : Lydtekniker, rytmisk musik : Music management : Dans : Danseformidling : Dansepædagog : Skuespiller : Scenografi : Teaterteknik : Teaterinstruktør : Regi : Billedkunst, grund-normaludd : Kunstakademiuddannelse u.n.a : Film- tv- og videoproduktion : Karakteranimation, prof.bach : Manuskriptuddannelse : Animationsuddannelse : TV-uddannelse : Filmskoleuddannelse u.n.a : Konserveringsteknik : Naturvidenskab Indv.udd. ml.lang vidg : IT (DIT), diplomudd : Software (It-Vest), diplomudd : Softwareudvikling, prof.bach : Softwareudvikling, diplomudd : Webudvikling, prof.bach : Webudvikling, diplomudd : Konkurrenceidræt, diplomudd : Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg : International handel og markedsføring, prof.bach : Eksport og teknologi, prof.bach : Skattefaglig diplomudd : Offentlig administration, prof.bach : Offentlig administration, diplomudd : Inkasso, diplomudd : Sportsmanagement, prof.bach : Registreret revisor

17 : International hospitality management, prof.bach : Hd-2.del u.n.a : HD-1.del : Afsætn.økonomi-udenrigsh., HD-2.del : Offentlig virksomhedsøk., HD-2.del : Afsætningsøkonomi, HD-2.del : Financiering, HD-2.del : Finansiel rådgivning, HD-2.del : Forsikring, HD-2.del : Organisation, HD-2.del : Regnskabsvæsen, HD-2.del : Udenrigshandel, HD-2.del : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del : Informatik, HD-2.del : Finansielle markeder, prof.bach : Miljø-revision, HD-2.del : Projektledelse og lederskab (kaospilot) : Ledelse, diplomudd : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach : Internat. bach. leisure management, prof.bach : Retail and key account, HD 2.del : Turistfører, diplomudd : Natur- og kulturformidling, prof.bach : Socialrådgiver, prof.bach : Socialformidlerudd : Socialrådgiver, årskursus : Social diplomudd : Socialformidling, diplomudd : Praktikvejleder til socialrådgiverudd : Psykiatri, tværfaglig diplomudd : Beskæftigelsesindsats, diplomudd : Diploming. prof.bach. u.n.a : Proces og innovation, diploming. prof.bach : Teknisk Indv.udd. ml.lang vidg : Teknologi og økonomi, diploming. prof.bach : Teknologileder : Projektledelse, diplomudd : Teknologisk, diplomudd : Eksportingeniør, diploming. prof.bach : Levnedsmiddelingeniør : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming : Skov- og landskabsingeniør

18 : Parkvirksomhed, diplomudd : Maskin, diploming. prof.bach : Elektronik-IT, diploming. prof.bach : Stærkstrømsteknologi, diplomudd : Automation, diplomudd : IT, diploming. prof.bach : IT-diplomuddannelsen, diplomudd : IT for datamatiker, diploming. prof.bach : Kemi, diploming. prof.bach : Bæredygtig energiteknik, diploming. prof.bach : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd : Bygning, diploming. prof.bach : Arktisk teknologi, diploming. prof. bach : Bo og byg, diploming. prof.bach : Teknisk-humanøkologi, diplomudd : Vedligehold, diplomudd : Projektledelse, byggeriets diplomudd : Bygningskonstruktør : Design - innovation, diploming. prof.bach : Grafonom : Medieproduktion og ledelse, prof.bach : Grafisk kommunikation, prof.bach : TV og medie tilrettelægger, prof.bach : Media management (GÅU) : Grafisk åben udd. (GÅU) : Levn.md./hush. Indv.udd. ml.lang vidg : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach : Årskursus, forbrugerøkon : Årskursus i ernæring : Klinisk diætist : Ernæring-sundhed, prof.bach : Laboratorie-, fødevare-, procesteknologi, prof.bach : Ernæringsdiplomudd : Jordbr./fisk. Indv.udd. ml.lang vidg : Transport mv. Indv. udd. ml.lang vidg : Maskinmester : Maskinmester, prof.bach : Seniorofficer : Skibsfører, prof.bach : Skibsfører, seniorofficer : Juniorofficer, prof.bach : Dual-purpose skibsofficer, prof.bach : Social/sundh. Indv.udd. ml.lang vidg : Bioanalytiker, prof.bach.

19 : Sygeplejerske, prof.bach : Sygeplejerske, suppleringsudd : Sygeplejerske, videreudd : Danmarks sygeplejerskehøjskole del : Hygiejnesygeplejerske : Sygepleje, supplering til kandidatudd : Anæstesisygeplejerske : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje : Stråleterapi : Sundhedsfaglige diplomudd : Radiograf, prof.bach : Ergoterapeut, prof.bach : Fysioterapeut, prof.bach : Ergo-fysioterapeut, videreudd : Bandagist : Optometrist, prof.bach : Jordemoder, prof.bach : Oral helse, diplomudd : Forsvar Indv.udd. ml.lang vidg : Officer u.n.a : Hæren, officer : Søværn, officer : Flyvevåben, officer : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach : Humanistisk, bach : Sproglig-pæd. (AAU), basis 1 år : Musisk-æstetisk (AAU), basis 1 år : Humanistisk (RUC), basis : Humanistisk (AAU), bach. fællessemester : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach : Pædagogik, bach : Teologi, bach : Religion, bach : Religionshistorie, bach : Filosofi, bach : Anvendt filosofi, bach : Idehistorie, bach : Historie, bach : Arkæologi-klassisk, bach : Arkæologi forhistorisk, bach : Arkæologi-middelalder, bach : Nærorientalsk oldtid, bach : Litteraturvidenskab, bach : Teatervidenskab, bach.

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse

Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse Den nøjagtige pris kan du finde ved at følge nedenstående link og vælge AVU eller hfe i boksen øverst. Når du så klikker på

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand Bestand af ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2014 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring %

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring % AU 25. KANDIDATANSØGNINGER april 2014 HVAD: Opgørelse over antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet. HVORNÅR: Data er udtrukket primo april 2014. MODTAGERE: Universitetsledelsen,

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase)

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Grundkursus i metoder og arbejdsgange for den nye økonomimodel BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Påsætning af opgaveformål som sagsmærke Sagsmærke kode Sagsmærke

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2003 (opgjort pr. 1. oktober 2003) optaget 5348. Heraf blev 2184 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2002 (opgjort pr. 1. Oktober 2002) optaget 5328, heraf blev 2164 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34. 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19. 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3

1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34. 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19. 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3 UVM, KUF, den 19/9 2001 1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3 4. Masteruddannelser ansøgning om udvikling:

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Oversigt over ungdoms- og videregående uddannelser, jf. UVM pr. 1/8 2009:

Oversigt over ungdoms- og videregående uddannelser, jf. UVM pr. 1/8 2009: Oversigt over ungdoms- og videregående uddannelser, jf. UVM pr. 1/8 2009: Ungdomsuddannelser Gymnsiale (Ny ordning) Produktion og Udvikling Mad til mennesker (Tidl Jord til bord) Merkantil Højere forberedelseseksamen,

Læs mere