: Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:"

Transkript

1 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale fuld deltagerbetaling hvis der ud for din uddannelse stå 40xxxxxx eller et højere tal : Grundskole klasse : 1-6 år Indv.udd : 1. klasse : 2. klasse : 3. klasse : 4. klasse : 5. klasse : 6. klasse : Grundskole kl : Efterskoler : 7-8 år Indv.udd : 9-10 år Indv.udd : 7. klasse : 8. klasse : 1. real : 8. klasse, efterskole : 9. klasse : 2. real : 9. klasse, efterskole : 10. klasse : 3. real : 10. klasse, efterskole : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag : Ordblindeundervisning for voksne : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag : Almen voksenuddannelse, enkeltfag : Dansk : Dansk : Dansk uoplyst : Daghøjskoler : Ungdomshøjskolekursus, alment : Ungdomshøjskolekursus, andre : Folkehøjskolekursus, alment : Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt : Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd : Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje

2 : Folkehøjskolekursus for handicappede : Folkehøjskolekursus for pensionister : Folkehøjskolekursus, andre : Tx-enkeltfag : Den fri ungdomsuddannelse (FUU) : Særlig ungdomsuddannelse : Forfatterkursus : AMU erhv.intro.,kurser for 10. kl : AMU erhv.intro.,kurser for unge : AMU erhv.intro.,eifu/eifl kurser : AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige : AMU erhv.intro.,kurser for kvinder : AMU erhv.intro.,indvandrere erhv.dk : AMU erhv.intro.,inspirationskurser : Kreativ basis, grafisk åben uddannelse : AMU erhv.intro.,specialklasser : Hi, handel introduktionskursus : Ti teknisk introduktionskursus : Tf-kurser mv : Værkstedskursus for bandagister : Social og sundhed, grundforløb : Husholdningskursus, alment : Køkkenleder : Husholdningsskolekursus, andre : Håndarbejdskursus : Produktionsskole : Dansk : Studentereksamen m.v. Indv.udd : 1. g matematisk : 1. g sproglig : 1. år international studentereksamen : 1. g uden linieopdeling : 2. g matematisk : 2. g sproglig : 2. år international studentereksamen : 2. g uden linieopdeling : 3. g matematisk : 3. g sproglig : 3. år international studentereksamen : 3. g uden linieopdeling : Matematisk gymnasium : Sproglig gymnasium : International studentereksamen : Gymnasiet uden linieopdeling

3 : 1. hf (3-årig) : 1. hf : 2. hf (3-årig) : 2. hf : 3. hf : 2-årig hf : 3-årig hf : Hf-eksamen komb. af enkeltfag : Studenterkursus 1. år matematisk : Studenterkursus 1. år sproglig : 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Studenterkursus 2. år matematisk : Studenterkursus 2. år sproglig : 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Matematisk studenterkursus : Sproglig studenterkursus : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling : Hf-/studenterfag, enkeltfag : Gymnasial suppleringskursus GSK : Flygtninge vidg. udd., adgangskursus : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF : Hhx, 1 årig : Hhx : Htx : Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør : Det merkantile område : Handelseksamen : Teknologi og kommunikation : Medieproduktion : Strøm, styring og IT : Bygge og anlæg : Bygge og anlæg, ny : Håndværk og teknik : Produktion og udvikling : Fra jord til bord : Mad til mennesker : Dyr, planter og natur : Mekanik, transport og logistik : Bil, fly og andre transportmidler : Transport og logistik : Service : Krop og Stil : Bygnings- og brugerservice

4 : Sundhed, omsorg og pædagogik : Tek : Kørelærer : Faglærer i idræt : Mensendiecklærer : Handelsfaglærereksamen : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfagl : Pædagogisk assistent (eud) : Merkantile grundfag : Merkantile område- og specialefag : Iværksætteruddannelse : Sektoroverskridende, åben uddannelse : Indledende kurser til VVU : Pc-bruger : Forvaltningsfagligt grundkursus : Dansk kommunalkursus : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfagl : Erhvervsgrunduddannelse, EGU : Merkantile område, individuel eud : Detailhandelsuddannelse : Blomsterbinder : Engroshandelsassistent : Kontoruddannelse : Kontorserviceuddannelse : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus : Sundhedsservicesekretær : Informatikassistent : Post og teleuddannelse : Finansuddannelse : Eventkoordinator : Edb-assistent : Kundekontaktcenteruddannelse : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfagl : Murer : Brolægger og struktør : Stenhugger : Træfagenes byggeuddannelse : Byggemontagetekniker : Snedkeruddannelsen : Modelsnedker : Billedskærer : Maskinsnedker m.m : Børstenbinder : Vvs-uddannelsen

5 : Forsyningsoperatør : Teknisk isolatør : Oliefyrstekniker : Bygningsmaler : Skiltetekniker : Vognmaler : Overfladebehandler : Elektriker : Stukkatør : Glarmester : Skorstensfejer : Tagdækker : Kloakmester : Produktion og udvikling, individuel eud : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfagl : Smedeuddannelse : Vindmølletekniker : Skibstekniker : Skibsmontør : Plastsvejser : Industrisvejser : Beslagsmed : Karrosserismed : Metalsmed : Ædelsmed : Ædelstensfatter : Ædelmetalstøber : Maritime håndværksfag : Skibstømrer : Bådserviceassistent : Maskinuddannelse : Cnc-teknikuddannelse : Ndt tekniker : Værktøjssliber : Værktøjsmageruddannelsen : Former : Montageoperatør : Køletekniker : Industriteknikuddannelse : Produktør : Industriel reparatør : Aluminiumsoperatøruddannelse : Industrioperatøruddannelse : Mekaniker

6 : Cykel- og motorcykelmekaniker : Flymekaniker : Entreprenør-/landbrugsmask. mekaniker : Lastvognsmekaniker : Skibsmekaniker : Finmekaniker : Låseassistent : Elektronik- og svagstrømsuddannelse : Frontline radio-tv-supporter : Elektronikoperatør : Teknologi og kommunikation, individuel eud : Automatik- og procesuddannelse : Data- og kommunikationsuddannelsen : Frontline PC-supporter : Plastmager og procesoperatøruddannelse : Plastmager : Procesoperatør : Medieproduktion, individuel eud : Grafisk Indv.udd. erhvervsfagl : Mediegrafiker : Digital media uddannelse : Web-integrator : 3D grafiker og animator : Grafisk tekniker : Bogbinder : Serigraf : Film- og TV-produktionsuddannelse : Fotograf : Tekniske grundfag : Tekniske område- og specialefag : Teknik mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Teknisk designer : Teater-, udstillings- og eventtekniker : Arbejdsstudietekniker : Pottemager : Porcelænsmaler : Glasmager : Beklædningsoperatør : Beklædningshåndværker : Beklædningsdesigner - modelkonstruktør : Skomager : Tekstile erhvervsuddannelser : Boligmonteringsuddannelse : Service Indv.udd. erhvervsfagl.

7 : Krop og stil, individuel eud : Service, individuel eud : Urmager : Frisør : Kosmetiker : Kosmetolog : Fitnessinstruktør : Optometrist : Ortopædist : Laboratorietandtekniker : Ejendomsservice : Pianostemmer : Kirkesanger : Sikkerhedsvagt : Levn.md./hush. Indv.udd. erhvervsfagl : Mejerist : Detailslagter : Industrislagter : Tarmrenser : Ferskvareassistent : Bager og konditor : Møller : Ernærings- og cafeteriaassistent : Serviceassistent : Hotel-og fritidsassistent : Gastronom : Jord til bord, individuel eud : Tjener : Receptionist : Steward,stewardesse : Levnedsmiddelassistent : Tilsynstekniker : Tobaksarbejder faglært : Husholdningsskole, efterudd.kursus : Køkkenleder : Dyr, planter og natur, individuel eud : Jordbr./fisk. Indv.udd. erhvervsfagl : Veterinærsygeplejerske : Dyrepasser : Landbrugsuddannelse : Landmand : Landmand, efteruddannelse : Væksthusgartner : Produktionsgartner

8 : Anlægsgartner : Gartner, efteruddannelse : Greenkeeper : Skov- og naturtekniker : Herregårdsskytte : Skovbrug, efteruddannelse : Kyst- og fiskeskipper : Fisker : Mekanik, transport og logistik, individuel eud : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfagl : Skibsassistent : Maritimt forberedelseskursus : Radiotelegrafist : Trafikflyver : Lufthavnsuddannelse : Vejgodstransportuddannelse : Personbefordringsuddannelse : Redder : Transportuddannelse : Lager- og terminaluddannelse : Postuddannelse : Togklargøring : Togbetjent : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfagl : Social- og sundhedshjælper mv : Barneplejerske : Social- og sundhedsassistent : Tandklinikassistent : Defektrice : Hospitalsteknisk assistent : Fodterapeut : Sikkerhedsfunktionær : Konstabel i hæren : Sergent i hæren : Konstabel i søværnet : Sergent i søværnet : Konstabel i flyvevåbnet : Sergent i flyvevåbnet : Korte kurser ved erhvervsskoler : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler : Fagspecifikke kurser : Pædagogik Indv.udd. efterudd : Handel/kontor Indv.udd. efterudd.

9 : Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd : Jern/metal Indv.udd. efterudd : Grafisk Indv.udd. efterudd : Teknik/ind. iøv. Indv.udd. efterudd : Service Indv.udd. efterudd : Metalindustrien, AMU ind.arb : Plastindustrien, AMU ind.arb : Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb : Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb : Beklædnings og tekstilindustri, AMU ind.arb : Arbejds-organisering i produkt., AMU ind.arb : Procesindustri non-food prod., AMU ind.arb : Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb : Jern- og metalindustrien, AMU metal : Teknisk design - tegning i indust., AMU metal : Svejsning, støbning, skibsbygn., AMU metal : Handel og administration, AMU hand/adm : Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm : Ledelse, AMU hand/adm : Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm : Sundhedssektor - adm. mv., AMU hand/adm : Grafisk produktion, AMU hand/adm : Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm : Urmageri, AMU service : Optometri, AMU service : Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service : Teltmontage, AMU service : Tandteknik, AMU service : Frisør og kosmetik, AMU service : Vaskeriindustri, AMU service : Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind : Entreprenørmat., anvendelse mv, AMU byg/ind : Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind : Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind : Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind : Spildevandsbehandling, AMU byg/ind : El-teknik install. og service, AMU energi : Skorstensfejerarbejde, AMU energi : Vvs-installation og servicering, AMU energi : Træ- og møbelindustri mv., AMU træind : Produkt.-pakning af mejeriprod., AMU mej/jord : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord : Kødbranchen, AMU lev.mid : Bageri og konfekture, AMU lev.mid.

10 : Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid : Erhvervsfiskere, AMU transp : Transportvirksomhed, AMU transp : Pædagogisk arbejde- børn og unge, AMU pæd/soc : Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc : Overgangsordning, AMU energi/byg : Fælleskataloget, AMU : Individuel kompetenceafklaring, AMU : Levn.md./hush. Indv.udd. efterudd : Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri : Jordbr./fisk. Indv.udd. efterudd : Transport mv. Indv.udd. efterudd : Social/sundhed Indv.udd. efterudd : Handel og administration, sp.arb./fagl : Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl : Ledelse, sp.arb./fagl : El-teknik install. og service, sp.arb./fagl : Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl : Entreprenørmat., anvendelse mv, sp.arb./fagl : Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl : Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl : Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl : Plastindustrien, sp.arb/fagl : Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl : Teknisk design/tegning i indust., sp.arb/fagl : Grafisk produktion, sp.arb./fagl : Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl : Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl : Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl : Beklædnings og tekstilindustri, sp.arb./fagl : Arbejds-organisering i produkt., sp.fagl : Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl : Procesindustri non-food prod., sp.arb./fagl : Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl : Urmageri, sp.arb./fagl : Optometri, sp.arb./fagl : Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl : Tandteknik, sp.arb./fagl : Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl : Vaskeriindustri, sp.arb./fagl : Produkt.-pakning af mejeriprod., sp.arb./fagl : Bageri og konfekture, sp.arb./fagl : Kødbranchen, sp.arb./fagl : Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.

11 : Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl : Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl : Transportvirksomhed, sp.arb./fagl : Småbørnslærerinde : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik : Friluftsvejleder : Almen uddannelse i sløjd : Voksenunderviser : Voksenvejleder : Bevægelsespædagog : Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg : Kordegn : Multimediedesigner : Mediekoordinator : Mikroinstruktør : Visualizer : Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn : Erhv.sproglig grundstud. sprog uoplyst : Erhv.sproglig begynderprøve, italiensk : Erhv.sproglig begynderprøve, russisk : Erhv.sproglig begynderprøve, spansk : Erhv.sproglig korrespondent u.n.a : Erhv.sproglig grundstudium, engelsk : Erhv.sproglig grundstudium, fransk : Erhv.sproglig grundstudium, italiensk : Erhv.sproglig grundstudium, russisk : Erhv.sproglig grundstudium, spansk : Erhv.sproglig grundstudium, tysk : Erhv.sproglig korrespondent, engelsk : Erhv.sproglig korrespondent, fransk : Erhv.sproglig korrespondent, italiensk : Erhv.sproglig korrespondent, russisk : Erhv.sproglig korrespondent, spansk : Erhv.sproglig korrespondent, tysk : Erhvervssprog administrativ, grundudd : Tegnsprogstolk, overbygn : Statsprøvet tolk : Tresproglig korrespondent : Korrespondent : Erhv.sproglig grundstudium 2 sprog : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg : Kunsthåndværk u.n.a : Billedkunst

12 : Præliminær organistuddannelse : Musicalperformer : Restaureringstekniker : Forvaltningsfagligt specialkursus : Forvaltningsfaglig afg.eksamen u.n.a : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten : Forvaltningshøjskole, staten : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse : Socialforvaltning : Socialforvaltning : Skatteforvaltning : Skatteforvaltning : Forvaltningsfaglig afg.eksamen, kommunal : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg : Ejendomsmægler : Markedsføringsøkonom : Markedsøkonom : Akademiøkonom i markedsføring : Handelsøkonom : Akademiøkonom i handel : Akademiøkonom i miljø og økonomi : Akademiuddannelse i Retail : Eksportkonsulent : Eksporttekniker : Innovation og entrepreneurship : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering : Eksportør, eksamineret : Lederuddannelse, erhvervsdiplom : Erhvervsdiplom, human resource development : Akademiuddannelse, human ressource : Akademiuddannelse uden profil : Toldfuldmægtig mv : Administrationsøkonom : Finansøkonom : Akademiøkonom, handel fast ejendom : Akademiuddannelse, statonom : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning : Finansiel videreuddannelse : Revisor : Datamatiker : Datanom : IT-administrator : Akademiuddannelse, informationsteknologi

13 : Merkonom : Erhvervsdiplom, merkonom : Akademimerkonom, kommunikation og formidling : Akademimerkonom, international handel og markedsføring : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring : Akademiuddannelse, ledelse : Serviceøkonom : Akademiøkonon service/hotel/turisme : Hotel- og rejselivstekniker : Videregående tekniker : Teknisk Indv.udd. kort vidg : Teknonom : Produktionsteknolog : Maskintekniker : Plasttekniker : Kvalitets- og måletekniker : Trætekniker : Værkstedsfunktionær : Installatør : El-installatøruddannelse : Gas- og vvs-tekniker : IT- og elektronikteknolog : Elektroniktekniker : Autoteknolog : Laborant : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi : Byggetekniker : Kort- og landmålingstekniker : Maler, videreuddannelse : Designteknolog : Tekstil- og beklædningstekniker : Modeltekniker og -konstruktør : Industriel designer, overbygn. på designteknolog : Driftsteknolog offshore : Teknisk manager offshore : E-designer : Levn.md./hush. Indv.udd. kort vidg : Procesteknolog : Levnedsmiddeltekniker : Mejeritekniker : Laboratorie- og kemotekniker : Food business engineer : Ernæringsteknolog : Akademigastronom

14 : Husholdningstekniker : Økonoma : Jordbr./fisk. Indv.udd. kort vidg : Jordbrugsteknolog : Jordbrugstekniker : Driftsleder, grønt diplom : Driftsleder, grønt bevis : Agrarøkonom mv : Vildtforvalter : Fiske- og sætteskipper : Fiskeriteknolog : Transport mv. Indv.udd. kort vidg : Transportlogistiker : Akademiøkonom i logistik : Akademiuddannelse, internat. transport og logistik : Vagtofficer : Styrmand, 1 årig : Juniorofficer : Skibsmaskinist : Skibsfører, 1 årig : Lokomotivass.(fører) : Danish addiction counselor (DAC) : Social/sundhed Indv.udd. kort vidg : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen : Akademiuddannelse, sundhedspraksis : Kiropraktor, forskole : Tandplejer : Klinisk tandtekniker : Farmakonom : Forsvar/politi Indv.udd. kort vidg : Polititjenestemand : Fængselsfunktionær : Officer, hæren : Officer, søværn : Officer, flyvevåben : Børnehaveklasse : Kursus, lærer-pædagog : Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr : Pædagogiske : Pædagog, prof.bach : Pædagog (Rudolf Steiner) : Socialpædagogik, videregående udd : Kriminologi, diplomudd.

15 : Pædagogiske, diplomudd : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen : Pædagogik, diplomudd : Humanistisk-pædagogik (DPU), diplomudd : Matematik (DPU), diplomudd : Psykologi-pæd. (DPU), diplomudd : Folkeskolelærer, prof.bach : Dansk andetsprog for voksne : Folkeskolelærer, årskursus : Den frie læreruddannelse : Praktiklærer til læreruddannelsen : Naturfagsdidaktik, diplomudd : Tekstile fag og formidling, prof.bach : Pæd. grundkursus, lærere tekniske skoler : Pæd. uddannelse, lærere ved teknika : Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakademi : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne : Pæd. grundkursus, lærere handelshøjskole : Speciallærer : Uddannelses- og erhvervsvejlder udd : Afspændingspædagog, prof.bach : Holistisk afspændingspædagog : Form./erhv.spr. Indv.udd. ml.lang vidg : Journalist, prof.bach : Billedjournalist, prof.bach : Journalistisk arbejde, diplomudd : Journalistik, diplomudd : Journalistik for etniske gr., diplomudd : Bibliotekar : Bibliotekar, bach : Bibliotekar ved forsknings-/fagbibliotek : Erhv.sproglig diplomprøve ED u.n.a : Engelsk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Fransk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Italiensk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Spansk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Tysk, erhv.sproglig diplomprøve ED : Russisk, vidg. erhvervssproglig udd : Tegnsprogs- mundhåndsystemtolk, prof.bach : Erhv.sproglig afgangseksamen EA : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach : Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg : Designer, grundudd.

16 : Design og business, prof.bach : Forskole - musikkonservatorium : Klassisk, musiklærer : Musikprofil : Folkemusik : Tidlig musik : Rytmisk musik individuelt forløb : Tonemester : Lydtekniker, rytmisk musik : Music management : Dans : Danseformidling : Dansepædagog : Skuespiller : Scenografi : Teaterteknik : Teaterinstruktør : Regi : Billedkunst, grund-normaludd : Kunstakademiuddannelse u.n.a : Film- tv- og videoproduktion : Karakteranimation, prof.bach : Manuskriptuddannelse : Animationsuddannelse : TV-uddannelse : Filmskoleuddannelse u.n.a : Konserveringsteknik : Naturvidenskab Indv.udd. ml.lang vidg : IT (DIT), diplomudd : Software (It-Vest), diplomudd : Softwareudvikling, prof.bach : Softwareudvikling, diplomudd : Webudvikling, prof.bach : Webudvikling, diplomudd : Konkurrenceidræt, diplomudd : Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg : International handel og markedsføring, prof.bach : Eksport og teknologi, prof.bach : Skattefaglig diplomudd : Offentlig administration, prof.bach : Offentlig administration, diplomudd : Inkasso, diplomudd : Sportsmanagement, prof.bach : Registreret revisor

17 : International hospitality management, prof.bach : Hd-2.del u.n.a : HD-1.del : Afsætn.økonomi-udenrigsh., HD-2.del : Offentlig virksomhedsøk., HD-2.del : Afsætningsøkonomi, HD-2.del : Financiering, HD-2.del : Finansiel rådgivning, HD-2.del : Forsikring, HD-2.del : Organisation, HD-2.del : Regnskabsvæsen, HD-2.del : Udenrigshandel, HD-2.del : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del : Informatik, HD-2.del : Finansielle markeder, prof.bach : Miljø-revision, HD-2.del : Projektledelse og lederskab (kaospilot) : Ledelse, diplomudd : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach : Internat. bach. leisure management, prof.bach : Retail and key account, HD 2.del : Turistfører, diplomudd : Natur- og kulturformidling, prof.bach : Socialrådgiver, prof.bach : Socialformidlerudd : Socialrådgiver, årskursus : Social diplomudd : Socialformidling, diplomudd : Praktikvejleder til socialrådgiverudd : Psykiatri, tværfaglig diplomudd : Beskæftigelsesindsats, diplomudd : Diploming. prof.bach. u.n.a : Proces og innovation, diploming. prof.bach : Teknisk Indv.udd. ml.lang vidg : Teknologi og økonomi, diploming. prof.bach : Teknologileder : Projektledelse, diplomudd : Teknologisk, diplomudd : Eksportingeniør, diploming. prof.bach : Levnedsmiddelingeniør : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming : Skov- og landskabsingeniør

18 : Parkvirksomhed, diplomudd : Maskin, diploming. prof.bach : Elektronik-IT, diploming. prof.bach : Stærkstrømsteknologi, diplomudd : Automation, diplomudd : IT, diploming. prof.bach : IT-diplomuddannelsen, diplomudd : IT for datamatiker, diploming. prof.bach : Kemi, diploming. prof.bach : Bæredygtig energiteknik, diploming. prof.bach : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd : Bygning, diploming. prof.bach : Arktisk teknologi, diploming. prof. bach : Bo og byg, diploming. prof.bach : Teknisk-humanøkologi, diplomudd : Vedligehold, diplomudd : Projektledelse, byggeriets diplomudd : Bygningskonstruktør : Design - innovation, diploming. prof.bach : Grafonom : Medieproduktion og ledelse, prof.bach : Grafisk kommunikation, prof.bach : TV og medie tilrettelægger, prof.bach : Media management (GÅU) : Grafisk åben udd. (GÅU) : Levn.md./hush. Indv.udd. ml.lang vidg : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach : Årskursus, forbrugerøkon : Årskursus i ernæring : Klinisk diætist : Ernæring-sundhed, prof.bach : Laboratorie-, fødevare-, procesteknologi, prof.bach : Ernæringsdiplomudd : Jordbr./fisk. Indv.udd. ml.lang vidg : Transport mv. Indv. udd. ml.lang vidg : Maskinmester : Maskinmester, prof.bach : Seniorofficer : Skibsfører, prof.bach : Skibsfører, seniorofficer : Juniorofficer, prof.bach : Dual-purpose skibsofficer, prof.bach : Social/sundh. Indv.udd. ml.lang vidg : Bioanalytiker, prof.bach.

19 : Sygeplejerske, prof.bach : Sygeplejerske, suppleringsudd : Sygeplejerske, videreudd : Danmarks sygeplejerskehøjskole del : Hygiejnesygeplejerske : Sygepleje, supplering til kandidatudd : Anæstesisygeplejerske : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje : Stråleterapi : Sundhedsfaglige diplomudd : Radiograf, prof.bach : Ergoterapeut, prof.bach : Fysioterapeut, prof.bach : Ergo-fysioterapeut, videreudd : Bandagist : Optometrist, prof.bach : Jordemoder, prof.bach : Oral helse, diplomudd : Forsvar Indv.udd. ml.lang vidg : Officer u.n.a : Hæren, officer : Søværn, officer : Flyvevåben, officer : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach : Humanistisk, bach : Sproglig-pæd. (AAU), basis 1 år : Musisk-æstetisk (AAU), basis 1 år : Humanistisk (RUC), basis : Humanistisk (AAU), bach. fællessemester : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach : Pædagogik, bach : Teologi, bach : Religion, bach : Religionshistorie, bach : Filosofi, bach : Anvendt filosofi, bach : Idehistorie, bach : Historie, bach : Arkæologi-klassisk, bach : Arkæologi forhistorisk, bach : Arkæologi-middelalder, bach : Nærorientalsk oldtid, bach : Litteraturvidenskab, bach : Teatervidenskab, bach.

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN 87-501-1288-0

Læs mere

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND Find din uddannelse! UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND 2-årig Uddannelse 448 112 linjen 413 3D College 428 Acoustics and Audio Technology (Akustik og Audioteknologi) 447 Action 413 Adgangskursus

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND Find din uddannelse! UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND 112-Linjen 539 2-årig HF 513 3D College 509 Accessories Designer 544 Action 539 Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 519 Administrationsbachelor

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND Find din uddannelse! UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND 112-linjen 251 2 årig Uddannelse 233 3D College 264 Acoustics and Audio Technology (Akustik og Audioteknologi) 265 Action 251 Administrationsbachelor

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere