KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359"

Transkript

1 19. januar 2009 KOMMENTARRAPPORT Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen Jobnr Udarbejdet af: Anne Stürup Charlotte Egholm Nielsen Fødevarestyrelsen Copyright 2007 The Nielsen Company.

2 Indholdsfortegnelse Hovedresultater...3 Hovedkonklusioner...6 Behovsanalyse...7 Analyse Set-up...9 Grafikker...11 Bilag A. Om undersøgelsens metode og gennemførelse...18 Bilag B: Spørgeskema...23 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...26 Bilag D: Sådan læses tabellerne...31 Side 2 af 36

3 Hovedresultater Kendskab til smileyordningen (Sp.1) I forbindelse med kendskabsmålingen er der blevet vist et billede af en smiley-rapport samtidig med, at spørgsmålet er blevet stillet. Kendskabet til smiley-ordningen ligger igen ekstremt højt. Hvor der i 2007 var to respondenter, som ikke kendte ordningen (99,8%) var der i år ingen, der har svaret, at de ikke kender ordningen. Respondenterne fordeler sig således at 60% har svaret, at de Kender godt (mod 57% sidste år), 35% at de Kender lidt til og 5% (mod 7% sidste år), at de Har hørt om, men kender næsten intet til. Det gennemsnitlige kendskab er på 3,49. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til 2007 på kendskabet til smileyordningen. Kendskab til elite-smiley (Sp.2) Den 10. marts 2008 indførte Fødevarestyrelsen en elite-smiley, der uddeles til virksomheder, som fire gange i træk har fået den bedste smiley. Elite-smiley en blev lanceret ved et pressemøde med fødevareministeren på dagen og fulgt op af en reklame- og PR-kampagne i dagblade, ugeblade, via outdoor-media samt internet-annoncering i ugerne lige efter. Der blev også distribueret godt eksemplarer af en lomme-folder med information om den nye smiley-ordning. I folderen er der også en kort omtale af forbrugernes muligheder for at klage over maden m.v. Der blev endvidere lanceret en ny hjemmeside hvor alle kontrolrapporter m.v. nu findes. Elite-smiley en er blevet tildelt ca. hver tredje fødevarevirksomhed. Godt virksomheder i detail og en gros har haft mulighed for at have den hængende på et synligt sted. Der blev i 2007 lavet en kontrol/baseline måling, inden elite-smiley en blev introduceret. Den havde dog været omtalt i medierne, så der var et kendskab til elite-smiley en ved målingen på samlet set 19%, hvoraf 10% kun havde svaret Hørt om, men kender næsten intet til. Ligesom ved kendskabsmålingen for smiley-ordningen blev der vist et billede af elite-smiley en samtidig med, at spørgsmålet blev stillet. Der er sket en meget stor udvikling i kendskabet til elite-smiley en siden sidste måling. Side 3 af 36

4 Kun 14% af befolkningen har Aldrig hørt om, mens de resterende fordeler sig med 33%, der Kender godt, 36% der Kender lidt til og 16%, der Har hørt om, men næsten intet kender til. Det samlede kendskab er således målt til 85%. Det gennemsnitlige kendskab er blevet mere end fordoblet - fra 1,30 sidste år til 2,88 1 i Kendskab til kriterier for at få en elitesmiley (Sp.3) På det åbne spørgsmål Hvad mener du der skal til, for at en butik, restaurant eller en kantine kan få en elite-smiley? svarer 15% rigtigt at virksomheden skal have 4 smiley er i træk. 48% svarer, at det er et andet antal smiley er, der skal til. Andre svarer, at elite-smiley en kræver, at virksomheden har en God hygiejne (14%), Rengøringen er i orden (14%), God håndtering af råvarer (7%) samt God egenkontrol (5%). Dette spørgsmål blev ikke stillet i 2007, hvorfor der ingen historik er at sammenligne med. Tillid til smileykontrollen (Sp.4) Som i 2007 er der 86% af befolkningen, der I nogen grad (61% mod 63%) eller Meget høj grad (25% mod 23% sidste år) har tillid til fødevarekontrollen bagved smiley en. Den gennemsnitlige tillid er på 3,12 (målt på en 4-pkt. skala). Tilliden til smiley-ordningen er fortsat høj og stort set uændret i forhold til målingen i Selvom der er et par procent flere som svarer, at de har en meget høj tillid og tilsvarende to procent færre som har nogen tillid, er der fortsat plads til forbedringer. 1 Spørgsmålets fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, hvor Kender godt =4 og Aldrig hørt om =1. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for kendskabet. Gennemsnittet for 2004 (3,24) er højere end for 2003 (3,05). Dette viser, at det gennemsnitlige kendskab i år har bevæget sig i retning af "Kender godt", som har værdien 4, mens sidste år lå meget tæt på "Kender lidt til", som har værdien 3 Side 4 af 36

5 Hvor kan man klage? (Sp.5) Det er en lidt større del af befolkningen, der svarer rigtigt på spørgsmålet om hvor man kan klage. 64% svarer Fødevarekontrollen/regionen (mod 61% sidste år). 37% angiver Butikkens ejer (mod 41% sidste år). 33% svarer Fødevarestyrelsen (mod 34%). Der er således lidt flere, der ved, hvor de skal klage. Der ses samtidigt et signifikant fald i den andel af befolkningen, der svarer, at man kan klage hos Forbrugerstyrelsen (fra 8% til 5%) og Forbrugerrådet (fra 9 til 5%). Der er også et fald i andelen, der svarer ved ikke (fra 14% til 11%). Alt i alt en lille positiv udvikling i retning af større kendskab til de rette klagemuligheder. Hvad kan der klages over? (Sp.6) En stor andel af befolkningen har en rigtig god forståelse for hvad der kan klages over: Dårlig rengøring (90%, uændret), For høj temperatur i køledisken (89% mod 86%), Maden har gjort dig syg (74% mod 76%) samt Varer hvor holdbarheden er udløbet (74% mod 77%). Klagemuligheden Mærkningen ikke er på dansk er steget signifikant fra 42% til 51%. Ingen håndklæder på toilettet er med 24% ikke nær så kendt. Fejlagtigt mener en signifikant større andel i år end sidste år, at det er muligt at klage over Tobaksrøg (fra 24% til 31%), hvilket sikkert kan tillægges den rygelov, der er indført i Danmark i På de andre angivne klagemuligheder ses ingen signifikante forskelle i forhold til Kendskab til klageblanket (Sp.7) På spørgsmålet Mener du, at der er en klageblanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forbindelse med smiley-ordningen?, har 24% svaret ja, hvilket er en signifikant stigning i forhold til sidste års kontrolmåling på hele 16% - på et tidspunkt hvor blanketten endnu ikke fandtes. Ved ikke er tilsvarende faldet fra 80% til 73%. Kendskabet må siges at være tilfredsstillende. Side 5 af 36

6 Hovedkonklusioner Smileykendskab Kendskabet til smiley-ordningen er steget konstant siden lanceringen i Siden første måling i 2002 er kendskabet vokset fra 76% til 99,8% i 2007 og er nu 100% rent. Der er samtidig sket en støt og rolig udvikling så flere og flere kender ordningen godt, som det ses af grafen nedenfor. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Gns.=2,33 Gns.=3,05 Gns.=3,24 Gns.=3,49 Gns.=3, Aldrig hørt om Hørt om, kender næsten ikke Kender lidt Kender godt 40% 30% 20% % 0% Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Base 2004: Alle (1.008) Base 2003: Alle (1.012) Base 2002: Alle (1.158) Elite-smiley Elite-smiley en er kommet rigtig godt fra start, og har allerede efter 9 måneder opnået et kendskab på 85% i befolkningen, hvilket må siges at være ret imponerende. Ud af disse er det endda 33%, der Kender godt til elitesmiley en. Eftersom elite-smiley en kun har eksisteret i kort tid må det, at 15% svarer helt rigtigt på, hvad der skal til for at få en elite-smiley, ses som rimeligt, men naturligvis også som en klar forbedringsmulighed. Det er endvidere meget positivt, at mange (48%) giver et svar, som handler om antal smiley er, hvor antallet så bare ikke er korrekt. 63% ved altså, at det er et antal smiley er, der skal til, men bare ikke hvor mange. Side 6 af 36

7 Hovedkonklusioner Tillid Klage - til hvem? - hvad? Klageblanket Tilliden til smiley-ordningen er fortsat høj og stort set uændret i forhold til målingen i Selvom der er et par procent flere som svarer, at de har en meget høj tillid og tilsvarende to procent færre som har nogen tillid, er der fortsat plads til forbedringer Der er lidt flere der korrekt nævner Fødevarekontrollen/regionen (64%), Butikkens ejer (37%) og Fødevarestyrelsen (33%), som instanser man kan klage til. Lidt færre der nævner andre instanser, som er mindre relevante eller forkerte. Alt i alt en lille fremgang i kendskabet til de rette klagemuligheder i forhold til Også i forhold til hvad der kan klages over, er der et højt niveau og enkelte forbedringer. Det eneste, der går rigtig galt er, at 31% i år svarer, at man kan klage over tobaksrøg som en del af smiley-kontrollen. Det skyldes sikkert den nye rygelov som blev indført i % svarer nu ja til at kende den nye klageblanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvilket må anses for tilfredsstillende. Side 7 af 36

8 Behovsanalyse Formål Siden den 1. oktober 2001 har Fødevarestyrelsen offentliggjort resultaterne fra kontrollen med danske fødevarevirksomheder. Ordningen kaldes smileyordningen og har følgende formål: At udvide forbrugernes informations- og valgmuligheder Offentliggørelsen af kontrolresultaterne sker i form af smiley-rapporter, hvor den samlede vurdering illustreres ved ét af fire ansigtsudtryk. Den enkelte virksomhed er forpligtet til at have tilsynsrapporten hængende et synligt sted i virksomheden og siden 2004 har kontrolresultaterne endvidere været tilgængelige på internettet. Smiley-ordningen er tidligere blevet evalueret i fire effektmålinger, gennemført blandt forbrugere i marts 2002, oktober 2003, oktober 2004 samt november Dette er således den femte undersøgelse, der foretages for at måle effekten af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. I denne måling spørges for anden gang til forbrugerens tillid til den fødevarekontrol, der ligger bag smiley-ordningen. Analysen måler også forbrugernes kendskab til den nye elite-smiley, der blev introduceret primo 2008 og til den nye klageblanket forbrugerne kan hente på smiley-hjemmesiden. Disse ændringer i smiley-ordningen blev fulgt op af kampagneaktiviteter med det formål at informere om elite-smiley og forbrugernes klagemuligheder, hvis de bliver syge eller ser noget kritisabelt i en fødevarevirksomhed. Denne rapport indeholder hovedresultater - og konklusioner fra undersøgelsen. For mere detaljeret viden henvises til tabellerne, som findes i et separat dokument. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførsel henvises til bilag A. Det anvendte spørgeskema er indsat i bilag B, mens regler for gennemførsel af markedsforskningsprojekter fremgår af bilag C. Side 8 af 36

9 Analyse Set-up Interviewmetode Undersøgelsen er gennemført på Nielsens Online Panel. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførelse henvises til bilag A. Målgruppe Undersøgelsen blev gennemført med et repræsentativt udsnit af danskere i alderen år, der kender eller har hørt om smiley-ordningen. Antal interview Der er gennemført 954 interview. Screening Spørgsmål 1 fungerer som screening, så hvis der bliver svaret, at man Aldrig har hørt om smiley-ordningen eller svarer Ved ikke på spørgsmålet, fortsættes interviewet ikke. Herved får vi desuden et mål på, hvor stor en andel, målgruppen udgør af den danske befolkning i alderen år. Der var ingen af respondenterne, der blev screenet fra på dette. Side 9 af 36

10 Gennemførelse Dataindsamlingen blev foretaget i perioden fra den december Eftersom der er tale om en online undersøgelse, har feltarbejdet kunne foregå alle ugens dage døgnet rundt. Nedenstående tabel viser undersøgelsens gennemførselsstatistik: Gennemførelsesstatistik Invited % Completes ,2% Incompletes 31 1,5% Screened - - Quota full - - Total number of interviews ,7% started * Completion rate ** - 96,9% * = Completes + Incompletes ** = Completes / Total number of interviews started Side 10 af 36

11 Grafikker Sp.1 Kendskab til smiley-ordningen 100% 90% 80% 70% Gennemsnit (1-4) 2008: 3,54 Gennemsnit (1-4) 2007: 3, % 60% 57% 50% 40% 30% 35% 36% 20% 10% 0% 5% 7% Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2) 0 Aldrig hørt om (1) Ved ikke Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.181) Sp.1: I hvilken grad kender du smileyordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter, som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder, hvor man sælger mad og drikkevarer. Kontrolrapporterne er også offentliggjort på interettet Side 11 af 36

12 Grafikker Sp.2 Kendskab til elite-smiley 100% 90% 80% Gennemsnit (1-4) 2008: 2,88 Gennemsnit (1-4) 2007: 1,30 81% % 60% 50% 40% 30% 33% 36% 20% 10% 0% 3% 6% 16% 10% Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2) 14% Har aldrig hørt om (1) 0 1% Ved ikke Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Sp.2: I hvilken grad kender du til fødevarekontrollens elite-smiley? Side 12 af 36

13 Grafikker Sp.3 Krav for at få en elite-smiley 3 gange smiley Angivet andet antal smiley er / kontroller 16% 20% 4 gange smiley God rengøring God hygeine 5+ gange smiley 9% 14% 14% 15% God håndtering af fødevarer God egenkontrol Alt skal være i orden Overholder reglerne Ingen bemærkninger / gode smileys i en periode Friske og gode fødevarer Andet Ved ikke 5% 5% 4% 3% 3% 4% 4% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: Alle (954) Sp.3: Hvad skal der til, for at en butik, restaurant eller en kantine kan få en elite-smiley? Side 13 af 36

14 Grafikker Sp.4 Tillid til kontrollen bag smiley-ordningen 100% 90% 80% Gennemsnit (1-4) 2008: 3,12 Gennemsnit (1-4) 2007: 3, % 60% 61% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 23% 11% 12% 1% 1% 1% 1% I meget høj grad (4) I nogen grad (3) Kun lidt (2) Slet ikke (1) Ved ikke Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Sp.4: I hvilken grad har du tillid til den fødevarekontrol, som ligger bag smiley-ordningen? Side 14 af 36

15 Grafikker Sp.5 Hvor kan du klage? Fødevarekontrollen/regionen Butikkens ejer Fødevarestyrelsen Forbrugerrådet 5% 9% 37% 41% 33% 34% 64% 61% Forbrugerstyrelsen 5% 8% Miljøstyrelsen Politiet Kommunens servicecenter Andre steder 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0 1% Ved ikke 11% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Sp.5: Hvis du oplever ting i butikker, supermarkeder eller restauranter, som du mener er omfattet af smiley-ordningen og som du ønsker at klage over, hvor mener du så, at du kan klage? Side 15 af 36

16 Grafikker Sp.6 Klagemuligheder Dårlig rengøring For høj temperatur i køledisken Maden har gjort dig syg Varer, hvor holdbarheden er udløbet Mærkningen er ikke på dansk Tobaksrøg Ingen håndklæder på toilettet Maden smager dårligt Vinduerne kan ikke åbnes Smiley'en er sur Langsom betjening Andet Ingen af disse Ved ikke 7% 5% 6% 7% 1% 1% 5% 6% 0% 0% 3% 4% 31% 24% 24% 25% 17% 19% 42% 51% 74% 76% 74% 77% 90% 90% 89% 86% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Sp.6: Hvilke af følgende ting, mener du, at man kan klage over i forbindelse med smiley-ordningen? Side 16 af 36

17 Grafikker Sp.6 Klageblanket 100% 90% 80% 70% 73% 80% 60% 50% % 30% 24% 20% 16% 10% 0% 2% Ja Nej Ved ikke 3% Base 2008: Alle (954) Base 2007: Alle (1.179) Sp.7: Mener du, at der er en klageblanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forbindelse med smileyordningen? Side 17 af 36

18 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse Udvalgets struktur Panel.online er et internetpanel bestående af et repræsentativt udvalg af den danske web-befolkning. Panelet består i øjeblikket af ca paneldeltagere, men udbygges fortsat. Paneldeltagerne er rekrutteret gennem forskellige kilder (telefonisk, personligt og via Internettet) og har i den forbindelse selv tilmeldt sig Panel.online. Univers Panel.onlines univers er personer på år med adgang til Internettet. Kvotering Deltagere til undersøgelsen trækkes fra panelet ved hjælp af kvoteudvælgelse. Kvoter til denne undersøgelse er skabt på baggrund af opdelinger på køn og aldersmæssige strata baseret på personer, der har adgang til Internettet inden for den givne målgruppe. Personudvælgelsen s og spørgeskemaer sendes til aktive medlemmer i Panel.online, som opfylder kriterierne køn og alder indenfor den givne målgruppe, og som ikke har deltaget i en onlineundersøgelse indenfor de seneste 14 dage. Vejning For at opnå størst mulig repræsentativitet i undersøgelsen, er data vejet på køn, alder, husstandsstørrelse og geografi, således at de gennemførte interview svarer til den danske befolknings sammensætning på disse kriterier. Ved opregninger skal man således være opmærksom på universet og dettes størrelse. På næste side fremgår såvel det vejede som det uvejede materiale fra denne undersøgelse. Fortsættes næste side Side 18 af 36

19 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat Materialets sammensætning Antal interview uvejet Antal interview vejet Total K.1. Køn Mand 47.38% 50.50% Kvinde 52.62% 49.50% K.2. Alder år 15.09% 25.80% år 22.33% 21.60% år 24.63% 21.49% år 25.79% 20.30% år 12.16% 10.81% K. 24 Antal personer i husstanden 1 person 22.12% 20.92% 2 personer 33.86% 36.44% 3 personer 17.71% 16.42% 4 personer 17.71% 16.42% 5 personer eller flere 8.60% 9.81% K. 46. Geografi Hovedstad 36.90% 27.48% Øer i øvrigt 22.54% 26.67% Jylland 40.57% 45.85% Side 19 af 36

20 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelses tatistisk usikkerhed Repræsentative undersøgelser er behæftet med usikkerhed. Helt generelt vil man kunne finde afvigelser betinget af: 1. Kvaliteten af de svar analysepersonerne afgiver ( målefejl ) 2. Skævheder som følge af, at ikke alle træffes hjemme ( non-response ) 3. Den statistiske udvælgelse af materialet ( statistisk usikkerhed ) Med hensyn til den statistiske usikkerhed gælder det, at den bliver større jo mindre udsnittet er. Fortsættes næste side Side 20 af 36

21 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat 95% sikkerhedsgrænser Ved hjælp af nedenstående tabel kan man beregne, hvor stor den statistiske usikkerhed på en procent er. Sikkerhedsgrænsen er beregnet ud fra følgende formel, som gælder under forudsætning af ren tilfældig udvælgelse. ± 1,96 p(100- p) N Stikprøvestørrelse Procent I formlen betegner bogstavet p den procent, man er interesseret i at undersøge usikkerheden på, og N betegner udvalgets størrelse. Tabellen bruges på følgende måde: Man ved fra en markedsanalyse baseret på 1380 personer, at 35% har købt produkt A inden for den sidste måned. Man er nu interesseret i at vide, hvor stor en del af hele befolkningen, der med 95% sikkerhed kan siges at have købt produktet i den pågældende periode. Denne andel af befolkningen udtrykkes ved et interval omkring de 35% fra stikprøven. I tabellens forspalte vælger man den procent, der svarer til den andel, man har fundet i stikprøven, i dette tilfælde 35%. I denne vandrette linie aflæser man under 1400 personer som står i tabelhovedet at intervallet hedder 2,5%. I eksemplet vil den andel af befolkningen, der har købt produkt A inden for den sidste måned altså med 95% sikkerhed ligge mellem 32,5 og 37,5% (35% 2,5%) eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Fortsættes næste side Side 21 af 36

22 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat Mindste signifikante forskel Ved hjælp af nedenstående tabel kan man afgøre, om forskellen mellem to procenter på basis af to forskellige udvalg er signifikant på 95%-niveau. Tabellen er konstrueret ud fra følgende formel: Stikprøvestørrelse Procent ± 1.96 p 1 (100 - p 1 ) p2( 100 p2) ± N 1 N 2 - hvor p 1 er procenten i det ene udvalg, og p 2 er procenten i det andet udvalg. N 1 og N 2 er antallet af personer i de to udvalg. Ved beregningen af tabellen er p 1 = p 2 og N 1 = N 2. Dette giver en mindre unøjagtighed, men er en forudsætning for den overskuelige tabelleringsform nedenfor. Tabellen anvendes på følgende måde: Man vælger den vandrette række, der bedst svarer til de to procenter, man ønsker at sammenligne. (Er det f.eks. 33% og 37%, vælges rækken "35 eller 65%"). I denne række aflæser man i den søjle, der svarer til udvalgenes størrelse, en procent. Er det to udvalg på henholdsvis ca og ca personer, vælges søjlen 2800 personer. Såfremt forskellen mellem de to procenter, man sammenligner, er større end tallet i tabellen, er forskellen signifikant på 95%-niveau. (I eksemplet er tallet i tabellen 2,5%, forskellen mellem procenterne er 4% - forskellen er altså signifikant med 95%-sikkerhed) eller 99% eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Side 22 af 36

23 Bilag B: Spørgeskema Q1 Hvis Q1=4-5 afslut og gem. Indsæt billede af smiley rapport/et uddrag af en rapport (jpg.format) - ligger på J:\Job\d27359\Visningsmateriale "Detailrapport_riv (Q1)" Code Route I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man sælger mad- og drikkevarer. Kontrolrapporterne er også offentliggjort på internettet.[sa] Kender godt... 1 Kender lidt til... 2 Hørt om, men kender næsten intet til... 3 Aldrig hørt om... 4 Ved ikke... 5 Q2 Indsæt billede af elite-smiley (jpg.format) - ligger på J:\Job\d27359\Visningsmateriale "Elite_Maerkat (Q2+Q3)" I hvilken grad kender du til fødevarekontrollens elite-smiley? [SA] Code Route Kender godt... 1 Kender lidt til... 2 Hørt om, men kender næsten intet til... 3 Har aldrig hørt om... 4 Ved ikke... 5 Q3 Q2 =1-3 Indsæt billede af elite-smiley (jpg.format) - ligger på J:\Job\d27359\Visningsmateriale "Elite_Maerkat (Q2+Q3)" Hvad mener du der skal til, for at en butik, restaurant eller en kantine kan få en elite-smiley? Q4 I hvilken grad har du tillid til den fødevarekontrol, som ligger bag smiley-ordningen?[sa] Code Route I meget høj grad... 1 I nogen grad... 2 Side 23 af 36

24 Kun lidt... 3 Slet ikke... 4 Ved ikke... 5 Q5 Randomiser svar 1-8 Svar 10=SA Hvis du oplever ting i butikker, supermarkeder eller restauranter, som du mener er omfattet af smiley-ordningen og som du ønsker at klage over. Hvor mener du så, at du kan klage? [MA] Code Route Politiet Fødevarestyrelsen Forbrugerstyrelsen Fødevarekontrollen/regionen Kommunens servicecenter Forbrugerrådet Butikkens ejer Miljøstyrelsen Andre steder Ved ikke Q6 Randomiser svar 1-11 Svar 13-14=SA Hvilke af følgende ting mener du, at man kan klage over i forbindelse med smileyordningen?[ma] Code Route Tobaksrøg Maden har gjort dig syg Maden smager dårligt Dårlig rengøring Vinduerne kan ikke åbnes Ingen håndklæder på toilettet Langsom betjening Mærkningen er ikke på dansk Smiley'en er sur For høj temperatur i køledisken Varer, hvor holdbarheden er udløbet Andet Side 24 af 36

25 Ingen af disse Ved ikke Q7 Mener du, der er en klageblanket på Fødevarestyrelsen hjemmeside i forbindelse med smiley-ordningen? [SA] Code Route Ja... 1 Nej... 2 Ved ikke... 3 Standardkriterier: - Køn (K1) - Alder (K2) - Erhverv (K12) - Husstandsindkomst (K36) - Geografi (K46) Side 25 af 36

26 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter Alle markedsforskningsprojekter udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i ICC/E.S.O.M.A.R. International Kodeks for udøvelse af markeds- og samfundsforskning. Følgende dele af reglerne fra ICC/E.S.O.M.A.R. Kodeks er væsentlige: Generelle regler Markedsforskning skal altid udføres objektivt og i overensstemmelse med anerkendte videnskabelige principper. Markedsforskning skal altid være i overensstemmelse med national og international lovgivning gældende for de lande, som indgår i et givet forskningsprojekt. Respondenternes rettigheder Respondenternes medvirken i et markedsforskningsprojekt er helt frivillig på alle projektets stadier. Respondenterne må ikke vildledes, når man opfordrer dem til at medvirke. Respondenternes anonymitet skal opretholdes fuldt ud. Hvis en Respondent på Forskerens opfordring har givet tilladelse til, at han skal kunne identificeres personligt, gælder, at Respondenten på forhånd skal være underrettet om, til hvem denne information vil blive givet, og til hvilket formål den skal bruges, samt at Forskeren skal sikre sig, at denne information ikke bruges til noget ikke forskningsmæssigt formål, og at modtageren har forpligtet sig til at overholde reglerne i denne Kodeks. Forskeren skal træffe alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at Respondenterne på ingen måde lider skade eller udsættes for anden ulempe som følge af deres medvirken i et markedsforskningsprojekt. Fortsættes på næste side Side 26 af 36

27 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Forskeren skal udvise særlig omhu ved interview med børn og unge. Forud for interview med børn skal forældres eller andre ansvarlige voksnes samtykke sikres, efter at de pågældende er oplyst om interviewets formål og karakter. Respondenterne skal underrettes (normalt ved interviewets påbegyndelse), hvis der anvendes observationsteknik eller optageudstyr, dog ikke hvis observation eller optagelse sker på et offentligt sted. Hvis en Respondent ønsker det, skal optagelsen eller en relevant del af den destrueres eller slettes. Respondenternes anonymitet må ikke krænkes gennem brugen af de omtalte teknikker Respondenterne skal være i stand til uden vanskelighed at kontrollere Forskerens identitet og hensigter. Forskere må ikke bevidst eller uagtsomt optræde på en sådan måde, at det kan skade markedsforskningsprofessionens anseelse eller medføre tab af offentlighedens tillid. Forskere må ikke fremsætte urigtige påstande om deres egne eller deres organisationers kvalifikationer og erfaring. Forskere må ikke uberettiget kritisere eller tale nedsættende om andre Forskere. Forskere skal til enhver tid tilstræbe at arbejdet planlægges på økonomisk og kvalitetsmæssigt fyldestgørende måde og udføres i overensstemmelse med de med Klienten aftalte specifikationer. Forskere skal sikre, at alt materiale i deres varetægt opbevares og håndteres på betryggende måde. Forskere må ikke bevidst tillade, at der på basis af et markedsforskningsprojekt udbredes konklusioner som ikke er tilstrækkelig underbygget af data. De skal altid være parat til at give den tekniske information, som er nødvendig for en bedømmelse af holdbarheden af offentliggjorte resultater. Fortsættes næste side Side 27 af 36

28 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Forskernes forpligtelser Forskeres og klienters indbyrdes rettigheder og pligter I deres egenskab af Forskere må de pågældende ikke påtage sig aktiviteter, som ikke er Forskning, f.eks. databasemarketing og promotion-aktiviteter. Sådanne aktiviteter, som ikke er Forskning, skal altid i tilrettelæggelse og gennemførelse holdes klart adskilt fra markedsforskningsaktiviteter. De her omhandlede rettigheder og pligter vil normalt være undergivet en skriftlig aftale mellem Forsker og Klient. Parterne kan fravige bestemmelserne i Reglerne i det følgende, hvis de på forhånd har truffet skriftlig aftale herom; men de øvrige regler i denne Kodeks kan ikke ændres på tilsvarende måde. Yderligere gælder, at Markedsforskning altid skal gennemføres i henhold til principperne om redelig konkurrence, som disse er alment opfattet og anerkendt. Forskeren skal informere Klienten, hvis arbejdet for den pågældende klient skal kombineres eller syndikeres i et fælles projekt også for andre Klienter; men han må ikke røbe disse andre Klienters identitet. Forskeren skal snarest muligt informere Klienten på forhånd, hvis nogen del af arbejdet for den pågældende Klient skal udføres af underleverandører uden for Forskerens egen organisation (herunder også eksterne konsulenter). På forespørgsel har Klienten adgang til at få oplyst navnene på sådanne underleverandører. Medmindre andet på forhånd er aftalt mellem parterne, har Klienten ikke eneret til brugen af forskerens eller hans organisations tjenester, helt eller delvis. I sit arbejde for forskellige Klienter skal Forskeren imidlertid undgå, at der opstår interessekonflikt mellem de tjenester, han udfører for de pågældende Klienter. Nedennævnte Materiale forbliver Klientens ejendom og må ikke af Forskeren røbes over for tredjemand uden Klientens samtykke: (a) Markedsforskningsoplæg, specifikationer og anden information, som er tilvejebragt af Klienten, (b) Data og resultater fra et markedsforskningsprojekt (bortset fra tilfælde, hvor data fra et flerkundeprojekt eller syndikeret projekt er tilgængelige for mere end én klient). Fortsættes næste side Side 28 af 36

29 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Klienten har imidlertid ikke ret til at blive gjort bekendt med navne og adresser på Respondenter, medmindre Forskeren på forhånd har sikret sig udtrykkelig tilladelse fra disse (dette særlige krav kan ikke fraviges). Medmindre det modsatte udtrykkelig er aftalt på forhånd forbliver følgende Materialer Forskerens ejendom: Undersøgelsesforslag og pristilbud (medmindre Klienten har betalt for disse). Klienten må ikke røbe sådanne forslag og tilbud for tredjemand bortset fra konsulenter, som arbejder for Klienten på det pågældende projekt (konsulenter, som også arbejder for en konkurrent til Forskeren, er dog ikke undtaget på denne måde). Især gælder, at sådanne forslag og tilbud ikke af Klienten må bruges i forsøg på at påvirke andre Forskeres undersøgelsesforslag eller pristilbud. Indholdet af en rapport, som er udarbejdet under et flerkundeprojekt eller syndikeret projekt, for hvilket det klart er forudsat, at de fremkomne rapporter er genstand for bredere salg eller abonnement. Uden tilladelse fra Forskeren må Klienten ikke røbe resultater fra en sådan undersøgelse for tredjemand (bortset fra egne konsulenter og rådgivere i forbindelse med egne aktiviteter). Alle andre Materialer fremstillet af Forskeren (for ikke-syndikerede projekter med undtagelse af rapporten til Klienten samt projektets plan og spørgeskema i det omfang udarbejdelsen af disse) er dækket af Klientens betaling. Forskeren skal overholde alment anerkendt praksis med hensyn til opbevaring af Materialer i en passende tid efter projektets afslutning. Forskeren skal på Klientens anmodning forsyne denne med genparter af sådanne Materialer, forudsat at genparterne ikke er i strid med gældende anonymitets- og fortrolighedskrav, forudsat at anmodning er fremsat inden for den aftalte tidsgrænse for opbevaring af Materialet, og forudsat at Klienten betaler rimelige omkostninger forbundet med fremskaffelse af genparterne. Fortsættes næste side Side 29 af 36

30 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Forskeren må ikke uden Klientens samtykke til nogen tredjepart røbe Klientens identitet (hvis der ikke foreligger nogen Lovbestemt forpligtelse hertil), eller nogen fortrolig information om Klientens aktiviteter. Forskeren skal på forlangende give Klienten adgang til at foranstalte kontrol med interviewarbejdet og databearbejdelsen, forudsat at Klienten betaler de hermed forbundne omkostninger. Forskeren skal forsyne Klienten med alle rimelige tekniske oplysninger om ethvert forskningsprojekt udført for den pågældende Klient. I sin rapportering af resultater fra et markedsforskningsprojekt skal Forskeren klart skelne mellem de egentlige undersøgelsesresultater og Forskerens fortolkning og anbefalinger baseret på disse resultater. Når resultater fra et forskningsprojekt offentliggøres af Klienten, har sidstnævnte ansvaret for, at de ikke er misvisende. Forskeren skal rådspørges og på forhånd godkende viderebringelsens form og indhold og skal aktivt tilstræbe at korrigere eventuelle misvisende udsagn om undersøgelsen og dens resultater. Forskere må ikke tillade, at deres navne bruges i forbindelse med noget forskningsprojekt som garanti for, at projektet er gennemført i overensstemmelse med denne Kodeks, medmindre de har sikret sig, at projektet i enhver henseende opfylder kravene i Kodeks. Forskere skal sikre sig, at deres Klienter er bekendt med eksistensen af denne Kodeks og nødvendigheden af at opfylde kravene i denne. Copyright The Nielsen Company Offentliggørelse eller mangfoldiggørelse af rapporten eller dele deraf udledte oplysninger og tendenser er ikke tilladt uden forudgående tilladelse og kun med opgivelse af The Nielsen Company som kilde. Side 30 af 36

31 Bilag D: Sådan læses tabellerne På næste side er vist et eksempel på en tabelside. Siden består af spørgsmål 1 (uhjulpet kendskab til forskellige mærker) sat overfor standardkriteriet Køn. På den måde kan man aflæse det uhjulpne kendskab blandt hhv. kvinder og mænd. Ved de forskellige dele af tabelsiden er angivet et nummer. På de følgende sider findes en forklaring på hver del: 1. Selve tabelsiden 2. Spørgsmålsteksten 3. Total 4. Betingelser og betingelsestekst 5. Absolutte tal og procenttal i tabellen 6. Når der er mere end 100% i alt 7. Lodret og vandret procentberegning 8. Net 9. En tabelside med gennemsnit 10. Gennemsnit 11. Standardafvigelse Generelt læses tabellerne fra oven, hvor man forestiller sig at lægge en lineal lodret på papiret på den gruppes svar, man vil se, og derefter går man ud i forspalten (teksten ude til venstre) og vælger en svarkategori. Der, hvor de 2 ønskede søjler mødes, aflæses resultatet. I dette tilfælde: Blandt kvinder kender 60% mærke A uhjulpet. En tabel kan godt strække sig over flere sider, når der er mange svarmuligheder. Side 31 af 36

32 1. Selve tabelsiden Har set... Uhjulpet mærkekendskab Side 1 Absolutte tal/lodret %-beregning Sp.1. Hvilke mærker kan De umiddelbart komme i tanke om? K.1. Køn Total Mand Kvinde Kundenavn Kendskabs-undersøgelse TeleBus*Plus Jobnr.: Total Kategori 1 (net) % 71% 71% Mærke A % 59% 60% Mærke B % 12% 11% Mærke C % 5% 6% Kategori 2 (net) % 26% 27% Mærke D % 25% 26% Mærke E % 2% 3% Andet % 1% 1% Ingen % 0 Ved ikke The Nielsen Company Side 32 af 36

33 2. Spørgsmålsteksten Her kan man se spørgsmålet og det nummer, som spørgsmålet har i spørgeskemaet. Spørgsmålsteksten kan være forkortet af pladshensyn. Hvis man vil se præcist, hvordan spørgsmålet er formuleret, kan man se i det bilag, som indeholder spørgeskemaet. 3. Total Totalerne indeholder normalt det samlede antal svarpersoner, som har svaret på det pågældende spørgsmål. Totalerne kan variere fra side til side i tabellen afhængigt af, om spørgsmålet er stillet til alle eller til en delmålgruppe. 4. Betingelser og betingelsestekst Hvis der står en tekst i øverste venstre hjørne af tabelsiden, er det et udtryk for hvilke svarpersoner i undersøgelsen, som er med på tabelsiden. Skal en virksomhed vurderes, er det oftest mest relevant kun at spørge personer, som kender virksomheden. 5. Absolutte tal og procenttal i tabellen Når man kigger på selve tabellen, vil man se, at der kan være både et almindeligt (absolut) tal og et procenttal, som udtryk for et resultat. I den aktuelle søjle vil det absolutte tal vise, hvor mange svarpersoner, som har angivet svaret, og procenttallet vise hvor stor en andel disse, svarpersoner udgør af alle de svarpersoner, som er blevet stillet spørgsmålet. Alle totaler er angivet i absolutte tal 6. Når det er mere end 100% i alt Dersom svarpersonerne har haft mulighed for at give flere svar på det samme spørgsmål, vil tallene i søjlen kunne summere til mere end 100%. F.eks. kan svarpersonen kende flere forskellige mærker. Derfor summerer eksempelvis totalsøjlen i eksemplet til 105%. 7. Lodret og vandret procentberegning Den mest brugte procentberegning er den lodrette, hvor tallene i hver lodret søjle summerer til 100%. I tilfælde, hvor der er vandret procentberegning, er det tallene i hver linje, som summerer til 100%. Teksten i øverste højre hjørne fortæller, om procentberegningen er lodret eller vandret. Side 33 af 36

34 8. Net Nettet i en tabel er en samlepost, hvor relevante svarmuligheder kan grupperes. Grupperingen kan f.eks. være en varekategori. I den forbindelse bruges nettet til at angive hvor mange svarpersoner, der har nævnt mærker i en bestemt kategori. Det, der fremgår af nettet, er altså antallet af svarpersoner, der har nævnt et mærke i kategorien, og ikke det antal gange et mærke er blevet nævnt. Denne skelnen er meget vigtig for fortolkningen af resultaterne. Kategori 1 (net) i tabeleksemplet viser således, at 71% af svarpersonerne har nævnt et mærke i Kategori 1 mindst een gang. Det kan således aflæses, at 71% uhjulpet har nævnt et mærke/mærker i Kategori 1. Hvis man vil se kendskab til mærke A, B og C - de tre mærker i Kategori 1 - kan det i nettet aflæses, at: Uhjulpet har 59% nævnt mærke A, 11% har nævnt mærke B og 6% mærke C. Bemærk, at når man lægger enkeltposterne i et net sammen, kan summen godt blive større end nettet, da hver svarperson kan svare flere mærker, mens vedkommende kun kan indgå i selve nettet én gang. Side 34 af 36

35 9. En tabelside med gennemsnit Har set... Vurdering af mærkerne Side 2 Absolutte tal/lodret %-beregning Sp.2. Hvordan vurderer De...? Total Meget negativt (1) Negativt (2) Hverken positivt eller negativt (3) Positivt (4) Meget positivt (5) Ved ikke Gennemsnit Standardafvigelse Mærke A % 12% 20% 28% 26% 2% Mærke B % 17% 23% 23% 16% 5% Mærke C % 25% 21% 22% 13% 4% Mærke D % 15% 19% 28% 23% 3% Mærke E % 18% 12% 20% 28% 1% (1 = Helt uenig, 5 = Helt enig) Kundenavn Kendskabs-undersøgelse TeleBus*Plus Jobnr.: The Nielsen Company 10. Gennemsnit På forrige side med tabeleksempel ses en gennemsnitssøjle. Søjlen med gennemsnittet (visse steder kaldet snit af pladshensyn), består af et kommatal. Dette tal er gennemsnittet. Gennemsnittet viser det vægtede gennemsnit for hvert mærke. Fordelen ved det vægtede gennemsnit er, at man på baggrund af en fempunktsskala kan beregne ét tal for vurderingen. Nogle tabeller (snittabeller) består udelukkende af gennemsnit. Side 35 af 36

36 11. Standardafvigelse I forbindelse med gennemsnit kan det være relevant også at beregne standardafvigelsen. Standardafvigelsen fortæller noget om gennemsnittet. Standardafvigelsen viser, hvor forskellige de svar er, som ligger til grund for gennemsnittet. Er svarpersonerne meget enige f.eks. om at vurdere mærke B hverken positivt eller negativt, er standardafvigelsen mindre, end hvis f.eks. mange vurderer det meget positivt, og den anden halvdel vurderer meget negativt (mærke D). Principielt kan de to eksempler give det samme gennemsnit, men på standardafvigelsen kan man se, hvordan udsvingene mellem de angivne svar er. Det kan også ses overordnet af tallene, men med standardafvigelsen er udsvingene udtrykt i ét tal. 12. Statistisk usikkerhed på gennemsnit Når man vil sammenlige flere forskellige tal for at se, om der er forskel, bør man ikke direkte sammenligne tallene, uden at tage højde for den statistiske usikkerhed. Usikkerheden beregnes ved hjælp af forskellige matematiske formler. På grund af den statistiske usikkerhed kan man sige, at hvis man har et resultat på en undersøgelse af 500 svarpersoner, vil et givet gennemsnit på 3,0 ikke med sikkerhed være 3,0. Men vi kan sige, at det med 95% s sandsynlighed ligger mellem 2,88 og 3,12. Så man skal egentlig ikke sammenlige tal, men sammenligne intervaller. Først når de to intervaller ikke overlapper hinanden, kan man sige, at de 2 resultater med 95% s sandsynlighed er forskellige. Det kan også udtrykkes som, at de 2 resultater er signifikant forskellige. Derfor skal man være forsigtig med at tolke på resultaterne uden at tage højde for den statistiske usikkerhed. Overordnet kan man sige, at: Hvis 50 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,40 Hvis 100 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,28 Hvis 200 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,20 Hvis 500 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0, Statistisk usikkerhed generelt Se bilag om statistisk usikkerhed andet sted i rapporten. Side 36 af 36

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft 25. november 2008 Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft Udarbejdet af: Projektleder: Manja Stærk Konsulent: Majbrit Petersen Indhold Behovsanalyse... 3 Tabeller Screening Sp.1 krydset med standardkriterier...

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen 29. september, 2006 KOMMENTARRAPPORT Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen Udarbejdet af: Charlotte Bergstrøm, projektleder Tine Hetsch Gustafsson, konsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen Sp.1 I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2)

Læs mere

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4%

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4% Holdning til offentliggørelse Side 1 K.1. Branche Grønt, ost, vin eller konfekture Specialforretninger og - afdelinger Slagter, fisk & vildt Bager Kolonialforretninger og - afdelinger Dagligvare & kolonial

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning Side 1 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere