Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15"

Transkript

1 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes ren standardfunktionalitet med meget få statslige tilretninger. Denne vejledning beskriver kun kort standardfunktionaliteten, og ellers er fokus på de statslige ændringer og opsætninger der relaterer sig til brugeradministration. Grundet standardiseringen og overgang til ny arkitektur er nye begreber blevet introduceret, og andre begreber har ændret betydning. Figur 1. forsøger at give et overblik over ændringerne i brugeradministrationen fra Navision Stat 5.0 til Navision Stat 7.0: Funktionalitet (ved søgning i Navision Stat 7.0 vha. Ctrl+F3) Brugere Navision Stat 5.0 Navision Stat 7.0 (MS+NS) Mulighed for to forskellige type brugere Windows- eller Database. Brugere oprettet i Navision klienten oprettes automatisk på SQL serveren som bruger. (MS) Kun en type bruger, men mulighed for at logge på med bl.a. adgangskode svarende til de databasebrugere i NS 5.0. Brugere i Navision findes ikke længere på SQL serveren, men kun i Navision klienten. Herfra oprettes nye brugere, adgangskoder tildeles/ændres, og rettighedssæt tildeles. Brugertilpasning N/A (MS) Herfra kan man angive hvilken profil(rollecenter) en given bruger skal anvende. Rettighedssæt (MS+NS) Svarer til Roller (MS) Her kan rettigheder til nye objekter tilføjes, ændres,

2 Profiler (NS) En samling af Roller Side 2 af 40 slettes. (MS) En profil er knyttet til ét rollecenter(en specifik rollecenter Page), og bestemmer således hvordan startsiden skal præsenteres. Brugeropsætning Brugerkontrol Slet Brugertilpasning (MS+NS) Herfra opsættes en række parametre der gælder for den enkelte bruger. Fx opsættes hvilken brugertype brugeren er, i forhold til DDI en. (NS) Herfra findes log over al bruger- og rettigheds tilog afgang. Samt mulighed for at godkende brugere på regnskabsniveau. (MS) Svarer delvist til.zup filen. Flere profiler kan pege på samme rollecenter, og kan herefter individuelt konfigureres, så grænsefladen variere, selvom rollecenteret er ens. Dette anvendes pt. ikke i statsløsningen. (MS+NS) Samme som i 5.0 (NS) Samme som i 5.0, dog er kontrollisterne nu ikke længere regnskabsspecifikke. (MS) Indeholder de fleste ændringer i grænsefladen foretaget af hver enkelt bruger. Disse kan slettes så grænsefladen nulstilles. (MS) = Ren Microsoft standard, (NS) Ren Navision Stat, (MS+NS) Microsoft standard med statsrettelser. Figur 1.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Målgruppe... 4 Hvorfor er det vigtigt... 4 Seneste ændring... 4 Beskrivelse... 5 Rettighedssæt og rettigheder... 5 Indlæsning af rettigheder og roller Rapportering Brugere pr. rolle Brugerliste Brugerrettighedskontrol Brugerkontrol Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Udskrift af Brugeradministrationsloggen Best Practise Anbefalinger Kontrol af tildelte rettigheder Hvad skal man være opmærksom på Hvordan identificerer man de kritiske fejl Særligt for medarbejdere i ØSC regnskab og løn Særligt for medarbejdere i institutioner overgået til ØSC Beskrivelser af rettighedssæt til institutioner ved ØSC Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring Side 3 af 40

4 Side 4 af 40 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere der administrerer brugere og rettigheder i Navision, herunder også funktionsansvarlige medarbejdere. Hvorfor er det vigtigt Brugeradministration er en kritisk opgavevaretagelse der sikrer at regnskabssystemets brugere har skræddersyet adgang til de funktionsområder hver enkelt skal arbejde med. Der er især vigtigt i forbindelse med revision af sikkerhedsinstruksen, at brugere og rettigheder er korrekt sat op. Seneste ændring Publiceret første gang: 30. januar 2004 Seneste ændring: 15. april 2015

5 Side 5 af 40 Beskrivelse I Navision 7.0 varetages oprettelse af brugere, tildeling af rettigheder m.m. fra stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt. Derudover findes al funktionaliteten vedrørende den statslige brugerkontrol under stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol. Rettighedssæt og rettigheder Rettighedssæt og rettigheder er centrale begreber i brugeradministrationen i Navision Stat. Et rettighedssæt består af en samling af rettigheder til specifikke objekter (eksempelvis tabeller, kodeenheder eller sider) i Navision Stat. For alle andre typer end Table Data, kan man kun tildele rettigheden Udførelsesrettighed, som er ensbetydende med, at give adgang til at afvikle objektet med det specifikke Objekt-id. Hvis Objekt-id angives til 0 (nul), betyder der at rettigheden gælder alle objekter af den givne type. Typen Table Data svarer til de konkrete data der er oprettet i applikationen. For denne type kan man ikke tildele udførelsesrettigheder, men i stedet tildele en kombination af rettigheder til at læse, indsætte, redigere eller slette. For typen Table Data kan man derudover operere med sikkerhedsfiltre, hvormed man kan opsætte filtre, indenfor hvilke rettigheden er gældende. Det anbefales generelt ikke at anvende sikkerhedsfiltre, da det forringer performance, og komplicere administrationen af rettigheder. I staten anvendes sikkerhedsfiltre i meget begrænset omfang. For læse-, indsætte-, redigere- og sletterettigheder, gælder desuden, at disse kan være enten direkte eller indirekte. Direkte rettigheder betyder at brugere kan læse, indsætte, redigere eller slette data direkte fra applikationen. Indirekte rettigheder derimod, betyder, at brugeren kun kan læse, indsætte, redigere eller slette data, via et andet objekt, som har de direkte rettigheder. Indirekte rettigheder svarer altså til at uddelegere rettighederne til et objekt. Indirekte rettigheder gives ofte til tabeller der indeholder bogførte poster, eller loginformationer, da disse data oftest kun må ændres via kørsler. Flere rettighedssæt kan godt indeholde rettigheder til det samme objekt, hvor rettigheden i et rettighedssæt fx er direkte og rettigheden indirekte i et andet

6 rettighedssæt. I alle tilfælde vil brugere med flere rettighedssæt, have summen af alle rettighedssæt og altid den højeste rettighed dvs. direkte over indirekte, og indirekte over blank. Side 6 af 40 Formålet med at samle rettigheder til specifikke objekter i flere forskellige rettighedssæt, er at afgrænse adgangen til applikationen i flere funktionsområder. På den måde kan man sikre at en given bruger, kun har adgang til lige netop de data, rapporter og kørsler m.m., som vedkomne skal arbejde med. Moderniseringsstyrelsen vedligeholder og frigiver en officiel rettighedsfil, indeholdende en lang række rettighedssæt. Disse rettighedssæt dækker over både små og store funktionsområder, og kan kombineres for en mere kompleks rettighedsstruktur. Nedenstående tabel beskriver kort hvert rettighedssæt: Rettighedssæt ACC_KONSULENT ACC_OESC_LOENMEDARB ACC_OESC_MEDARB NS_ABB NS_BACKUP NS_BANK NS_BASIS NS_BATCH NS_BETALING NS_BOGHOLDER Beskrivelse Rettighedssættet giver adgang til de fleste funktionsområder og opsætninger i Navision Stat, undtagen bogføringer med finansintegration og brugeradministration. Rettighedssættet skal kun anvendes af eksterne konsulenter, som skal udføre diverse konsulentopgaver direkte i Navision Stat. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Rettighedssættet giver adgang til at oprette abonnementshoveder, og linjer som knytter debitorer til et abonnement. Rettighedssættet anvendes ikke længere i Navision Stat 7.0, da sikkerhedskopiering fremover udelukkende sker via SQL serveren. Rettighedssættet giver ret til at redigere i banktabeller, såsom bankkontokort-tabellen, bankpost-tabellen og udførelse af bankkontoafstemninger. Rettighedssættet giver ret til at se alle tabeller (dog ikke personale-tabeller) og udskrive rapporter, hvor dette ikke medfører en rettelse i underliggende tabeller. Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte opgavekøer og underliggende opgavekøposter. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere i Payment Management tabeller (eksempelvis oprettelse af betalingsoplysninger). Rettighedssættet giver rettigheder til en række basale bogholderi-funktioner, herunder skrivninger til

7 NS_BRUGERKONTROL NS_CRM NS_GIS NS_KASSERER NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_OEKONOMI NS_OESC NS_OESC_ANLAEG Side 7 af 40 finansposttabellen. Det derfor er kun med dette rettighedssæt der kan bogføres finansposter. Rettighedssættet giver rettigheder til at godkende brugere i brugerkontrollisten, samt at skrive bemærkninger ud for den enkelte bruger i brugerkontrollisten. Rettighedssættet giver rettigheder til CRM funktionaliteten i salgsmodulet. Det omhandler bl.a. sælgerkoder, kampagne- og målgruppestyring. Rettighedssættet giver rettigheder til at behandle data fra batches modtaget via den generiske integrationssnitflade GIS. Rettighedssættet giver kun adgang til at arbejde med de tabeller i GIS, der anvendes til ind- og udlæsning af data, men ikke selve opsætningen af GIS. Derudover kræver det også et særskilt rettighedssæt med adgang til de tabeller man ønsker at GIS skal overføre data til. Rettighedssættet giver rettigheder til at klarmelde kassererkladden. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere i medarbejder-data i personalemodulet. Herunder alle oplysninger der knytter sig til medarbejderen, som fx kurser, udstyr, kvalifikationer, fraværsårsager m.m. Rettighedssættet skal kombineres med rettighedssættet NS_MEDARB_SE, som giver læseadgang til tabellerne. Rettighedssættet giver rettigheder til at læse da i personalemodulet, undtagen lønoplysninger. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette, ændre og slette i en stor del af Navision Stat tabellerne, herunder alle stamdataoprettelser (finsanskonti, varer, debitorer, kreditorer, anlæg m.m.) kladdelinjeindtastninger, oprette alle typer af bilag, lægge budgetter, oprette forslagsdimensioner og indtaste i lager-, produktions-, service-, sags- og ressource-modulerne. Undtaget er rettigheder til alle opsætningstabeller. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et.

8 NS_OESC_BASIS NS_OESC_BASIS_REDUC NS_OESC_BOGFØR NS_OESC_DEBITOR NS_OESC_EJDIM_ADM NS_OESC_FINANS NS_OESC_FINANSKLADDE NS_OESC_KREDITOR NS_OESC_KREDITOR_PM Side 8 af 40 Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et.

9 NS_OESC_UDV_EJKONFL Side 9 af 40 Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse NS_OPS_ABB Rettighedssættet giver rettigheder til opsætninger i forbindelse med abonnementsstyring, herunder salgsopsætningen og leveringspriser og Leveringsbogføringsopsætningen. NS_OPS_AENDRINGSLOG Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte og aktivere ændringsloggen, herunder hvilket tabeller og felter der skal logges. NS_OPS_ANLAEG Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage visse mindre opsætninger for anlæg bl.a. Kladdetypevalg og Fordelinger. Fra og med Navision Stat , er det ikke længere muligt at ændre i Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen eller Afskrivningsprofiler. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_ANLAEG_UDV Rettighedssættet er introduceret i Navision Stat , og giver rettigheder til særligt vigtige opsætninger for anlæg. Det drejer sig om rettigheder til at ændre Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen og Afskrivningsprofiler. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_BRUGERADM Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i brugeradministrationsmodulet, dvs. oprette/slette rettighedssæt, og tilhørende rettigheder. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_BRUGERKONTROL Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere oplysninger i brugerkontrollisteopsætningen. Her kan man redigere oplysninger vedr. fulde navn, ansvars- og enhedskoder, samt bemærkninger om brugeren. Man kan desuden oprette nye ansvars- og enhedskoder. NS_OPS_CRM Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage ændringer i marketingsopsætningen i Salg & marketingmodulet, og derudover oprette, redigere og slette opsætninger vedrørende al marketing, så som leads, teams, kampagner og målgrupper m.m.

10 NS_OPS_DIGITAL_POST NS_OPS_EFI NS_OPS_FIN NS_OPS_GIS NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_OESC NS_OPS_OESC_EJKONFL Side 10 af 40 Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere opsætningen til digital post, samt opsætningen af digital post layout og digital post XML bro. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere EFI opsætningen samt fordringstyper. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage alle opsætninger under Økonomistyring, herunder de basale opsætninger så som postnumre, tekster, landekoder, valutaer, dimensioner og dimensionsværdier m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte fagsystemer, datastrømme og feltvalideringer m.m. der anvendes i den generiske integrationssnitflade GIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med elektronisk fakturering, ØDUP, NAS og XML broer m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i købsmodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i lagermodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i Warehouse under Lager\Planlægning og udførelse. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i Produktionsmodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse

11 NS_OPS_OESC_GODKEND NS_OPS_OESC_LOKALT NS_OPS_PBS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_PROKURA NS_OPS_RAPIDSTART NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SAG_BEVILLING Side 11 af 40 Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med opkrævninger via PBS, bl.a. adviseringsdefinitioner og bank helligdage. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i personalemodulet, herunder alle de koder der anvendes i modulet, så som lønkoder, stillingskoder, måltypekode, kursusarter, løngrupper og prioritering af lønnumre m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_MEDARB_SE Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger af bankprokura, herunder prokuragrupper og prokurabrugere. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætning af hvilke tabeller og felter der skal kunne ind- og udlæses via standard dataoverflytningsværktøjet RapidStart. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i ressourcemodulet, herunder ressourcepriser, ressourcekladdetyper og ressourcekladdenavne m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet, herunder sagsopsætningen, sagsmærke, sagsbogføringsgrupper og sagsbudgetinformationer. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet i forhold Bevillingsstyring. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse.

12 NS_OPS_SALG NS_OPS_SERVICE NS_PBS NS_PERSONDATA_SE NS_RAPIDSTART NS_REVISION NS_SAG_BEV_BUD_KØR NS_SAG_BEV_KONT_KØR NS_SAG_BEVILLING Side 12 af 40 Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i salgsmodulet, herunder salgsopsætningen, rykkerbetingelser, rykkerniveau, finanskladdenavn, betalingsbetingelser og rentebetingelser m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i servicemodulet, herunder serviceopsætningen, arbejdstidsskabeloner, servicezoner, udlånsvare m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette og arbejde med opkrævningsaftaler til PBS. Rettighedssættet giver rettigheder til at se personfølsomme data i elektroniske bilag. Hvis et elektronisk bilag er stemplet som indeholdende personfølsomme data, skal man have dette rettighedssæt for at kunne åbne bilaget. Rettighedssættet giver rettigheder til at ind- og udlæses data til Navision Stat via standard dataoverflytningsværktøjet RapidStart. Man skal dog ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle alle kørsler i systemet, men ikke rettigheder til data. I Navision Stat 7.0 kræver adgang til objektdesigneren yderligere rettigheder på SQL serveren. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle budgetkørsler i forhold til medfinansiering, overhead og indtægtsføring, relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle kørsler til bogføring af medfinansiering, overhead og indtægtsføring relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver adgang til at redigere bevillingsinformationer på sagskortet. Rettighedssættet skal kombineres med NS_SAG_STAMDATA. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og

13 NS_SAG_KONTERING NS_SAG_PLANLÆGNING NS_SAG_STAMDATA NS_SIKKERHED NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE NS_TEKNIK SUPER SUPER (DATA) Side 13 af 40 bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at danne sagskladdelinjer samt bogføre disse. Desuden giver rettighedssættet se-adgang til sagsfinanskladden. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at arbejde med sagsplanlægningslinjer samt sagsbudgetter. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette, redigere og slette sagskort og sagsopgaver, samt diverse oplysninger knyttet til sager. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet anvendes ikke længere i Navision Stat 7.0, da oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder fremover kun kan foretages af SUPER. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle kørslen Opdater medarbejderoplysninger, og dermed oprette, redigere og slette data på lønnummerkortet, medarbejderkortet, ressourcekortet, personale lønposter og diverse SLS opsætninger. Rettighedssættet giver desuden adgang til at se løndata. Rettighedssættet giver rettigheder til at se diverse løndata i personalemodulet herunder løntillæg, lønspecifikationer, lønposter, ansættelseskontrakter m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at anvende versionsstyringsværktøjet, VMS, til at indlæse nye versioner af Navision Stat. Det kræver desuden også db_owner rettigheder på SQL serveren til den aktuelle database, for at kunne indlæse objekter. Rettighedssættet giver rettigheder til alt i Navision Stat, undtagen adgang til objekt designeren. Dette er et særligt rettighedssæt, som ikke kan ændres eller slettes. Det kræver super for at kunne oprette brugere. Rettighedssættet giver rettigheder til at læse, indsætte, redigere samt slette i alle data i Navision Stat.

14 Side 14 af 40 SUPER (NAVIPANE) Rettighedssættet anvendes ikke i Navision Stat 7.0, da ændring af menuer foretages via udviklingsklienten. Indlæsning af rettigheder og roller De rettighedssæt som Moderniseringsstyrelsen vedligeholder, som er beskrevet i forrige afsnit, udgives i en tekstfil, som efterfølgende kan indlæses i Navision Stat. Indlæsningen af rettighedssæt foregår via periodiske aktiviteter under stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/kategorien Opgaver/Menupunktet Kombineret rettigheder ind/ud Bemærk: Ved afvikling af denne kørsel sker der følgende: Eksisterende rettighedssæt og rettigheder overskrives, eller nye rettighedssæt og rettigheder tilføjes. Indlæsning derfor vil aldrig medføre en sletning af linjer under det enkelte rettighedssæt. Dette må enten ske manuelt eller via datakonvertering i forbindelse med en indlæsning af en objektopdatering via det lokale versionsstyringssystem VMS (for yderligere beskrivelse se manual vedrørende VMS). I sidstnævnte tilfælde styres sletningen af Moderniseringsstyrelsen. Hvis man ønsker at fjerne en rettighed fra et rettighedssæt, uden at manuelt at skulle slette, kan man sætte den ønskede rettighed til blank i stedet for Ja. På den måde overskrives den eksisterende rettighed med blanke værdier, selvom linjen bliver stående. Der kan

15 derfor optræde flere linjer med blanke værdier i Moderniseringsstyrelsens rettighedsfil. Kørslen kan bruges til både ud- og indlæsning af tekstfilen. Ved udlæsning ændres feltet Retning i anfordringsbilledet blot til Udlæs. Side 15 af 40 Rapportering De rapportudskrifter, der er tilgængelige i brugeradministrationen i Navision Stat, gennemgås nedenfor. Rapporterne er oplistet med en indholdsbeskrivelse samt et udsnit af rapportudskrifterne. Brugere pr. rolle Denne rapport viser hvilke brugere, der er knyttet til en given rettighedssæt. På anfordringsbilledet kan man som standard filtrere på Rolle-id og brugernavn. Brugerliste Rapporten viser en liste over alle oprettede brugere, der har adgang til programmet. Rapporten viser Brugernavn, fulde navn På anfordringsbilledet kan man vælge, om rapporten også skal vise brugernes tildelte rettighedssæt.

16 Side 16 af 40 Brugerrettighedskontrol Rapporten viser hvilke brugere der har adgang til data på en række følsomme områder. På anfordringsbillede kan man afkrydse de områder, man ønsker rapporten skal omfatte. Brugerkontrol Det muligt at foretage en kontrol og godkendelse af alle brugere i systemet. Der er oprettet nogle særskilte oversigter til dette formål, som ligger placeret under stien:

17 Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol Side 17 af 40 Inden man kan arbejde med selve brugerkontrolfunktionaliteten, skal der foretages nogle opsætninger. Disse opsætninger kræver rettighedssættet NS_OPS_BRUGERKONTROL. Det første der skal opsættes, er koder til ansvarsgrupper under Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Opsætning/menupunktet Brugere ansvarsgrupper. Disse koder er gældende for alle regnskaber på databasen: Ansvarsgruppekoderne anvendes til at angive, hvem der har ansvaret for at godkende de enkelte brugere i systemet. Det kan være nok, kun, at oprette én

18 gruppe, men fx for institutioner der er overgået til det administrative fællesskab ØSC, skal der være oprettet to grupper, en for institutionen og en for ØSC et. Dette skyldes at ansvaret for kontrollen både ligger hos servicecentret og institutionen. (for ØSC institutioner vil disse to koder, INST og ØSC, automatisk være oprettet i forbindelse med opgraderingen til ). Side 18 af 40 Dernæst kan man opsætte enheder for yderligere at gruppere brugerne. Denne gruppering er udelukkende til anvendelse ved sortering eller filtrering. En enhed skal være knyttet til en ansvarsgruppe som vist her: Koderne der oprettes her, er også gældende for alle regnskaber på databasen. Opsætningen findes via stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Opsætning/Menupunktet Brugere Enheder. Den sidste opsætningstabel, Brugerkontrolliste Opsætning og log er en log over alle brugere der er oprettet, eller har været oprettet, i databasen.

19 Side 19 af 40 Fra denne liste kan brugerne inddeles i de ansvarsgrupper og enhederne der er oprettet. Det er desuden muligt, at vedligeholde brugernes fulde navne. Du skal dog være opmærksom på, at brugerens fulde navn også optræder på selve brugerkortet under stien: Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Opsætning/Brugere. Det betyder, at ændringer det ene sted vil overskrive indholdet det andet sted. Det er dog kun SUPER brugere der kan ændre navnene på selve brugerkortet for alle brugere, hvorimod det kun kræver rettighedssættet NS_OPS_BRUGERKONTROL, at ændre det i listen Brugerkontrolliste Opsætning og log. Desuden kan man skrive bemærkninger til hver bruger, som er fælles for alle regnskaberne. Disse bemærkninger udskrives ikke i brugerkontrolrapporten. Det er ikke muligt, manuelt at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der oprettes, eller slettes brugere i systemet. Selve brugerrettighedskontrollen foregår via Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Brugerkontrol/kategorien Lister/menupunktet Brugerkontrolliste. Det kræver rettighedssættet NS_BRUGERKONTROL, for at kunne arbejde med brugerkontrollisten.

20 Side 20 af 40 Denne liste indeholder alle brugere der har adgang til alle regnskaber på databasen. Når du åbner listen vil den dog være filtreret, så kun brugere med adgang til det aktive regnskab, er synlige. Det vil sige, at hvis en bruger har et rettighedssæt, gyldigt til det regnskab listen er filtreret på, vil vedkomne også stå i brugerkontrollisten. Du skal således ikke tage stilling til brugere der ikke kan foretage noget på regnskabet. For hver bruger på listen kan du se, hvilke rettighedssæt vedkomne har til det aktuelle regnskab. Dette fremgår af vinduet nederst. En bruger kan dog have rettighedssæt til andre regnskaber end det aktuelle, og disse kan ses via handlingsbåndet/fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Alle brugerens rettigheder.

21 I feltet Regnskab fremgår det, at brugeren har adgang til det aktuelle regnskab. Hvis feltet Regnskab er blank, gælder rettighedssættet til alle regnskaber på databasen, og brugeren vil fremgå af alle brugerkontrollisterne. Felterne Brugernavn, Ansvarlig og Enhed er opslagsfelter fra opsætningstabellen, og kan derfor ikke redigeres fra denne liste. Side 21 af 40 Det er heller ikke muligt manuelt, at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der tildeles, eller fjernes rettigheder til brugerne i systemet. Hvis en ny bruger får tildelt rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk sat ind i brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får fjernet rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk slettet fra brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får ændret rettighederne til et regnskab, men stadig har adgang til regnskabet, bliver godkendelsen fjernet for vedkomne i brugerkontrollisten. For at godkende en bruger skal du afkrydse feltet Godkendt. Herved indsættes dit brugernavn i feltet Godkendt af og dags dato i feltet Godkendelsesdato. Du kan kun godkende brugere, der har samme ansvarsgruppe som dig selv. Det vil sige, har samme værdi i feltet Ansvarlig, som står ud for dit brugernavn. Ud for hver bruger kan du angive yderligere bemærkninger. Disse bemærkninger vil blive vist i kontrolrapporten. Fra oversigten kan du få udskrevet hele brugerkontrollisten for det aktuelle regnskab, via handlingsbåndet/fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Udskriv. Du kan som standard filtrere på de felter vist herunder(ansvarlig, Enhed og Godkendt). Under Indstillinger kan du vælge, hvilke rettighedsoplysninger du vil have udskrevet pr. bruger. Du kan vælge mellem følgende:

22 Kun brugere: Viser kun én linje pr. bruger, med oplysningerne fra kontrollisten. Der vises ikke hvilke rettigheder brugeren har. Udskriften giver det bedste overblik over hvem der er godkendt og hvornår, men bør ikke anvendes som revisionskontrol, da rettighederne ikke fremgår. Side 22 af 40 Roller (svarer til rettighedssæt): For hver bruger vises oplysningerne i kontrollisten, samt alle de rettighedssæt brugeren har tilknyttet. Udskriften giver det mest detaljerede og retvisende billede af rettighederne, men kan resultere i en lang rapport. Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Fra og med Navision Stat 5.4 vil alle til- og afgang af brugere blive registreret. Dette sker automatisk uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i oversigten Brugerkontrolliste opsætningen og log.

23 Side 23 af 40 Når en ny bruger oprettes i Navision Stat databasen, oprettes der en linje i brugerkontrollisteopsætningen og dato og tid for oprettelsen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der oprettede brugeren vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger slettes fra Navision Stat databasen, vil brugerens oplysninger stadig blive stående i brugerkontrollisteopsætningen, men linjen markers med rød farve. Desuden stemples dato og tid for sletningen i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der slettede brugeren vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger oprettes igen, efter at være blevet slettet, oprettes en ny linje. Når der sker ændringer i en brugers rettigheder bliver dette også logget. Dette sker også automatisk, uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i brugerkontrollisten til det enkelte regnskab. For hver bruger i brugerkontrollisten, kan man i et undervindue se, hvilke rettigheder den pågældende bruger har til det aktuelle regnskab, og hvilke rettigheder der evt. er blevet slettet. De rettighedssæt man ser i nederste liste, hører til den bruger der er markeret i øverste liste, men kun rettighedssæt til det regnskab der er aktuelt.

24 Side 24 af 40 Når en bruger får tildelt et nyt rettighedssæt i Navision Stat databasen, oprettes der en ny linje i den nederste del af brugerkontrollisten, med angivelse af hvilket rettighedssæt der blev tildelt, samt evt. til hvilket regnskab. Dato og tid for tildelingen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der tildelte rettighedssættet vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger får fjernet et rettighedssæt fra Navision Stat databasen, vil oplysningerne stadig blive stående i brugerkontrollistens nederste vindue, men linjen markeres med rød farve. Desuden stemples dato og tid, for hvornår rettighedssættet blev slettet, i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der fjernede rettighedssættet, vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger tildeles samme rettighedssæt igen, efter at rettighedssættet har været fjernet, vil der blive oprettet en ny linje for den ny tildelte rettighed, og den tidligere fjernede rettighed vil blive stående med rød farve. Hvis brugeren slettes helt, og derfor ikke har adgang til regnskabet, vil brugere ikke længere figurere på Brugerkontrollisten, men kun i Brugerkontrollisteopsætningen. Bemærk! der er en situation hvor listen Brugerkontrolliste Opsætning og log kan indeholde autogenererede oplysninger. Det er ved opgradering til Navision Stat 5.4, hvor loggen skal initieres første gang. Her vil systemet automatisk skrive værdien Initiering i kolonnen Oprette af og dato/tiden :00 i kolonnen Oprettet d.

25 Udskrift af Brugeradministrationsloggen Side 25 af 40 Det er muligt at udskrive listen Brugerkontrolliste Opsætning og log via Administration\Brugeradministration\Rapporter\ Bruger- og rettighedslog. Rapporten viser hvilke brugere, der havde hvilke rettigheder, i en given periode, til et givent regnskab. I anfordringsbilledet kan man vælge, kun, at se hvem der havde adgang med nogle udvalgte rettighedssæt. Når man har valgt, hvilken periode man vil se listen for, og om man ønsker, at få vist brugerens rettigheder, trykkes Vis Udskrift. Bemærk at fra- og til datoen også indeholder tidspunkt, hvor værdien 00:00:00 er det første tidspunkt på dagen. Vil man derfor have hele dagen med skal man angive 23:59:00, eller angive dagen efter med værdien 00:00:00. Ovenstående eksempel tager derfor hele d. 1. april til og med d. 28. maj.

26 Best Practise Side 26 af 40 Anbefalinger Som brugeradministrator har man et stort ansvar for sikkerheden i Navision Stat, og det er derfor vigtigt at man løbende kontrollerer rettigheds- og brugeropsætningen for uoverensstemmelser og fejl. Dette afsnit gennemgår Moderniseringsstyrelsens anbefalinger, eller best practices, indenfor brugeradministration i Navision Stat. Derudover gennemgås hvilke opsætningsfejl i brugeradministrationsmodulet, der er de mest kritiske, samt hvilke metoder hvormed man kan identificere og udbedre disse fejl. Det skal dog understreges at følgende metoder, ikke nødvendigvis dækker hele institutionens behov for kontrol af sikkerheden i Navision Stat installationen. Følgende anbefalinger skal være med til at mindske ressourceforbruget i forbindelse med brugeradministrationen i Navision Stat, og samtidig lette arbejdet med dokumentation i forbindelse med revision af systemsikkerheden. Endvidere vil eventuelle henvendelser til Moderniseringsstyrelsens support vedrørende rettighedsproblemer desuden kunne løses betydeligt hurtigere, hvis anbefalingerne følges. Lokalt oprettede rettighedssæt bør ikke have et navn begyndende med ACC_ eller NS_ Det anbefales at man ikke benytter samme præfiks til lokale rettighedssæt som Moderniseringsstyrelsen. Begrundelsen er, at det letter arbejdet med brugeradministration, hvis der ikke skabes tvivl om hvilke rettighedssæt der er lokale, og hvilke der er standard. Der opstår desuden ikke risiko ved navnesammenfald, ved indlæsning af nye rettighedsfiler, der kan ødelægge den lokale opsætning. Der bør ikke ændres i rettighederne i standard (ACC_ og NS_) rettighedssættene Der bør ikke ændres, tilføjes eller slettes rettigheder i de standard rettighedssæt der udsendes af Moderniseringsstyrelsen. Hvis der i institutionen, er behov for at ændre et rettighedssæt bør rettighederne kopieres fra standard rettighedssættet, til et nyt lokalt rettighedssæt, og ændres her. Efterfølgende kan det originale standard rettighedssæt så udskiftes med den nye lokale kopi. Hvis der manipuleres med standard rettighedssættene, besværliggøres arbejde ved dokumentation, verificering og fejlsøgning af sikkerheden betydeligt. Log alle ændringer i rettighedstabellerne I Navision Stat finansmodul findes en ændringslog, der kan logge alle indsættelser, ændringer og sletninger i tabellerne. Denne log er ikke sat aktiv som default, men

27 det anbefales at den aktiveres som minimum på følgende tabeller i forhold til brugeradministration: Side 27 af Rettighed hvilke rettigheder har hver enkelt rettighedssæt Bruger hvilke brugere er oprettede Adgangskontrol hvilke rettighedssæt er brugerne tildelt. Herefter vil alle ændringer i brugeradministrationen være dokumenteret i ændringsloggen. På denne måde vil dataejeren altid hurtigt kunne afklare eventuelle tvivlspørgsmål, omkring behandling af data. Brugerkontrollisterne beskrevet tidligere, indeholder også nogle af de samme informationer, men bør ikke stå alene som log. Kontrol af tildelte rettigheder Som nævnt er en vigtig opgave for institutionen, at kunne verificere og dokumentere at brugeradgangen og rettighedshåndteringen er i overensstemmelse med sikkerhedsinstruksen, og gældende sikkerhedskrav. Nedenstående er en hjælp til de sikkerhedsansvarlige, for på en struktureret måde, at gennemgå rettighedsopsætningen i Navision Stat for uoverensstemmelser. Hvad skal man være opmærksom på Herunder gennemgås de mest kritiske fejl, der kan forekomme i Navision. Overordnet er det rettighedsfejl på den enkelte bruger der er interessant, men fejlen kan være opstået på 2 niveauer: Rettighedssæt - laveste niveau, et rettighedssæt har fået tildelt forkerte rettigheder. En fejl på dette niveau, vil gå igen på alle brugere, der har fået tildelt rettighedssættet. Løsningen er, at rettighederne ændres på rettighedssættet, og rettelsen vil automatisk slå igennem på alle brugere med det aktuelle rettighedssæt. Bruger - højeste niveau, brugeren har fået en forkert sammensætning af rettighedssæt. Løsningen er, at sammensætningen ændres, og rettelsen gælder kun for den aktuelle bruger. Fremgangsmåde: 1) Identificer de rettighedssæt har kritiske rettigheder: a) Læse, skrive, redigere eller sletterettigheder i TableData = 0 (kun SUPER og SUPER (DATA)) b) Kørselsrettigheder til Codeunit = 0 (kun SUPER, NS_REVISION og NS_TEKNIK) c) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = , eller (kun NS_OPS_PROKURA)

28 d) Læserettigheder til personaledata TableData = (kun NS_SLS_SE, NS_MEDARB_SE, NS_SLS_OPDAT og ACC_KONSULENT) e) Læserettigheder til løndata TableData = 5200 (kun NS_SLS_SE, NS_MEDARB_SE, NS_SLS_OPDAT og ACC_KONSULENT) f) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = 8614, 8615 og 8617 (kun NS_RAPIDSTART) g) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = 8613 og 8616 (kun NS_OPS_RAPIDSTART) Side 28 af 40 Hvis der identificeres standard rettighedssæt, udover de angivne, der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal rettighederne slettes. Hvis der identificeres lokale rettighedssæt der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal det fremgå tydeligt af sikkerhedsinstruksen, hvorfor disse er oprettet. 2) Hvis én fysisk bruger har flere login til Navision, bør det kontrolleres, at disse login ikke indgår i to forskellige prokuragrupper til samme bank og bankcentral. Hvis dette er tilfældet kan en fysisk bruger både 1. og 2. godkende betalinger til NemKonto. Det kan kontrolleres via stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti /Fanebladet Naviger på handlingsbåndet/handlingsgruppen Bankkonto/handlingen Prokura/Brugere. Her kan man se om en bruger med flere login er sat op i to forskellige grupper til samme bankcentral. Ex: administratoren ved, at en bruger har to login til Navision (JH og JETTE HANSEN), i figuren ses, at disse login, har hver deres Prokuragruppekode til samme Bankcentral kode, dette bør ikke forekomme. Hvordan identificerer man de kritiske fejl

29 Herunder gennemgås hvilke muligheder der er i Navision Stat, for at kunne verificere og dokumentere at de tidligere nævnte kritiske fejl ikke optræder i systemet. Der tages udgangspunkt i de to niveauer rettighedssæt og bruger. Side 29 af 40 På rettighedssæt niveau: For at se hvilke konkrete rettigheder et rettighedssæt indeholder vælges stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Rettighedssæt/ handlingsbåndet fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Rettigheder: Herefter får listen over alle rettighedssættets rettigheder. Herfra er der muligt, vha. filtre at finde frem til de rettighedssæt der indeholder kritiske rettigheder. Hvis man fx vil se alle rettighedssæt der skriveadgang til alle tabeller i systemet sættes følgende filter: Bemærk, at når listen åbnes er den filtreret på det rettighedssæt, du stod på, da listen blev åbnet. Dette filter skal fjernes, for at se rettighederne på tværs af alle

30 rettighedssæt. Bemærk også at rettighedssættets kode ikke fremgår af listen, kun dets beskrivelse. Hvis du ikke kan identificere rettighedssættet ud fra beskrivelsen kan du anvende funktionen om denne side, på hver enkelt linje for at se koden (applikationsknappen/hjælp/ Om denne side eller Ctrl+Alt+F1). Side 30 af 40 På brugerniveau: Via stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Menuknappen Brugere/ Fanebladet Start på handlingsbåndet/handlingsgruppen Administrer/handlingen Vis, ses brugerens rettighedssæt. Denne metode er mest brugbar, hvis det er én konkret bruger man ønsker at kontrollere. Ellers kør rapporten Bruger pr. Rettighedssæt. Rapporten giver et godt overblik over brugerne med kritiske rettighedssæt. Derudover kan man køre rapporten Rettighedskontrol, der viser hvilke brugere der har adgang til en række foruddefinerede kritiske områder som fx superbrugere, prokura- og ØDUP opsætninger, klarmelding og bogføring af kassererkladden m.m. Kontrollen foretages på laveste niveau, uanset brugerens sammensætning af rettighedssæt.

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.x

Kvikguide til Navision Stat 7.x Kvikguide til Navision Stat 7.x Opd. 20.04.17 ØSY/STO/CPS Rettigheder til brugere i, eller serviceret af, Statens Administration Nedenstående skema beskriver med udgangspunkt i den aktuelle gruppering

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

BrugerAdministration til Navision og LDV

BrugerAdministration til Navision og LDV BrugerAdministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og Økonomiservicecentrets institutioner. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 3 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer Ressourcekortet Tilretning af ressourcekortet Opslag på ressourcekortet...

Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer Ressourcekortet Tilretning af ressourcekortet Opslag på ressourcekortet... Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer... 2 1.1 Ressourcekortet... 2 1.2 Tilretning af ressourcekortet... 2 1.3 Opslag på ressourcekortet... 3 2. Oversigt over ressourcer... 4 3. /dannelse af sagsplanlægningslinier...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opfølgning via Rollecenter

Opfølgning via Rollecenter Opfølgning via Rollecenter 11.05.16 JZK/CPS/ØSY Anvendelse af rollecentret I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: Give overblik over arbejdsopgaver Vise mængden af

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere