Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15"

Transkript

1 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes ren standardfunktionalitet med meget få statslige tilretninger. Denne vejledning beskriver kun kort standardfunktionaliteten, og ellers er fokus på de statslige ændringer og opsætninger der relaterer sig til brugeradministration. Grundet standardiseringen og overgang til ny arkitektur er nye begreber blevet introduceret, og andre begreber har ændret betydning. Figur 1. forsøger at give et overblik over ændringerne i brugeradministrationen fra Navision Stat 5.0 til Navision Stat 7.0: Funktionalitet (ved søgning i Navision Stat 7.0 vha. Ctrl+F3) Brugere Navision Stat 5.0 Navision Stat 7.0 (MS+NS) Mulighed for to forskellige type brugere Windows- eller Database. Brugere oprettet i Navision klienten oprettes automatisk på SQL serveren som bruger. (MS) Kun en type bruger, men mulighed for at logge på med bl.a. adgangskode svarende til de databasebrugere i NS 5.0. Brugere i Navision findes ikke længere på SQL serveren, men kun i Navision klienten. Herfra oprettes nye brugere, adgangskoder tildeles/ændres, og rettighedssæt tildeles. Brugertilpasning N/A (MS) Herfra kan man angive hvilken profil(rollecenter) en given bruger skal anvende. Rettighedssæt (MS+NS) Svarer til Roller (MS) Her kan rettigheder til nye objekter tilføjes, ændres,

2 Profiler (NS) En samling af Roller Side 2 af 40 slettes. (MS) En profil er knyttet til ét rollecenter(en specifik rollecenter Page), og bestemmer således hvordan startsiden skal præsenteres. Brugeropsætning Brugerkontrol Slet Brugertilpasning (MS+NS) Herfra opsættes en række parametre der gælder for den enkelte bruger. Fx opsættes hvilken brugertype brugeren er, i forhold til DDI en. (NS) Herfra findes log over al bruger- og rettigheds tilog afgang. Samt mulighed for at godkende brugere på regnskabsniveau. (MS) Svarer delvist til.zup filen. Flere profiler kan pege på samme rollecenter, og kan herefter individuelt konfigureres, så grænsefladen variere, selvom rollecenteret er ens. Dette anvendes pt. ikke i statsløsningen. (MS+NS) Samme som i 5.0 (NS) Samme som i 5.0, dog er kontrollisterne nu ikke længere regnskabsspecifikke. (MS) Indeholder de fleste ændringer i grænsefladen foretaget af hver enkelt bruger. Disse kan slettes så grænsefladen nulstilles. (MS) = Ren Microsoft standard, (NS) Ren Navision Stat, (MS+NS) Microsoft standard med statsrettelser. Figur 1.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Målgruppe... 4 Hvorfor er det vigtigt... 4 Seneste ændring... 4 Beskrivelse... 5 Rettighedssæt og rettigheder... 5 Indlæsning af rettigheder og roller Rapportering Brugere pr. rolle Brugerliste Brugerrettighedskontrol Brugerkontrol Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Udskrift af Brugeradministrationsloggen Best Practise Anbefalinger Kontrol af tildelte rettigheder Hvad skal man være opmærksom på Hvordan identificerer man de kritiske fejl Særligt for medarbejdere i ØSC regnskab og løn Særligt for medarbejdere i institutioner overgået til ØSC Beskrivelser af rettighedssæt til institutioner ved ØSC Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring Side 3 af 40

4 Side 4 af 40 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere der administrerer brugere og rettigheder i Navision, herunder også funktionsansvarlige medarbejdere. Hvorfor er det vigtigt Brugeradministration er en kritisk opgavevaretagelse der sikrer at regnskabssystemets brugere har skræddersyet adgang til de funktionsområder hver enkelt skal arbejde med. Der er især vigtigt i forbindelse med revision af sikkerhedsinstruksen, at brugere og rettigheder er korrekt sat op. Seneste ændring Publiceret første gang: 30. januar 2004 Seneste ændring: 15. april 2015

5 Side 5 af 40 Beskrivelse I Navision 7.0 varetages oprettelse af brugere, tildeling af rettigheder m.m. fra stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt. Derudover findes al funktionaliteten vedrørende den statslige brugerkontrol under stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol. Rettighedssæt og rettigheder Rettighedssæt og rettigheder er centrale begreber i brugeradministrationen i Navision Stat. Et rettighedssæt består af en samling af rettigheder til specifikke objekter (eksempelvis tabeller, kodeenheder eller sider) i Navision Stat. For alle andre typer end Table Data, kan man kun tildele rettigheden Udførelsesrettighed, som er ensbetydende med, at give adgang til at afvikle objektet med det specifikke Objekt-id. Hvis Objekt-id angives til 0 (nul), betyder der at rettigheden gælder alle objekter af den givne type. Typen Table Data svarer til de konkrete data der er oprettet i applikationen. For denne type kan man ikke tildele udførelsesrettigheder, men i stedet tildele en kombination af rettigheder til at læse, indsætte, redigere eller slette. For typen Table Data kan man derudover operere med sikkerhedsfiltre, hvormed man kan opsætte filtre, indenfor hvilke rettigheden er gældende. Det anbefales generelt ikke at anvende sikkerhedsfiltre, da det forringer performance, og komplicere administrationen af rettigheder. I staten anvendes sikkerhedsfiltre i meget begrænset omfang. For læse-, indsætte-, redigere- og sletterettigheder, gælder desuden, at disse kan være enten direkte eller indirekte. Direkte rettigheder betyder at brugere kan læse, indsætte, redigere eller slette data direkte fra applikationen. Indirekte rettigheder derimod, betyder, at brugeren kun kan læse, indsætte, redigere eller slette data, via et andet objekt, som har de direkte rettigheder. Indirekte rettigheder svarer altså til at uddelegere rettighederne til et objekt. Indirekte rettigheder gives ofte til tabeller der indeholder bogførte poster, eller loginformationer, da disse data oftest kun må ændres via kørsler. Flere rettighedssæt kan godt indeholde rettigheder til det samme objekt, hvor rettigheden i et rettighedssæt fx er direkte og rettigheden indirekte i et andet

6 rettighedssæt. I alle tilfælde vil brugere med flere rettighedssæt, have summen af alle rettighedssæt og altid den højeste rettighed dvs. direkte over indirekte, og indirekte over blank. Side 6 af 40 Formålet med at samle rettigheder til specifikke objekter i flere forskellige rettighedssæt, er at afgrænse adgangen til applikationen i flere funktionsområder. På den måde kan man sikre at en given bruger, kun har adgang til lige netop de data, rapporter og kørsler m.m., som vedkomne skal arbejde med. Moderniseringsstyrelsen vedligeholder og frigiver en officiel rettighedsfil, indeholdende en lang række rettighedssæt. Disse rettighedssæt dækker over både små og store funktionsområder, og kan kombineres for en mere kompleks rettighedsstruktur. Nedenstående tabel beskriver kort hvert rettighedssæt: Rettighedssæt ACC_KONSULENT ACC_OESC_LOENMEDARB ACC_OESC_MEDARB NS_ABB NS_BACKUP NS_BANK NS_BASIS NS_BATCH NS_BETALING NS_BOGHOLDER Beskrivelse Rettighedssættet giver adgang til de fleste funktionsområder og opsætninger i Navision Stat, undtagen bogføringer med finansintegration og brugeradministration. Rettighedssættet skal kun anvendes af eksterne konsulenter, som skal udføre diverse konsulentopgaver direkte i Navision Stat. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Rettighedssættet giver adgang til at oprette abonnementshoveder, og linjer som knytter debitorer til et abonnement. Rettighedssættet anvendes ikke længere i Navision Stat 7.0, da sikkerhedskopiering fremover udelukkende sker via SQL serveren. Rettighedssættet giver ret til at redigere i banktabeller, såsom bankkontokort-tabellen, bankpost-tabellen og udførelse af bankkontoafstemninger. Rettighedssættet giver ret til at se alle tabeller (dog ikke personale-tabeller) og udskrive rapporter, hvor dette ikke medfører en rettelse i underliggende tabeller. Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte opgavekøer og underliggende opgavekøposter. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere i Payment Management tabeller (eksempelvis oprettelse af betalingsoplysninger). Rettighedssættet giver rettigheder til en række basale bogholderi-funktioner, herunder skrivninger til

7 NS_BRUGERKONTROL NS_CRM NS_GIS NS_KASSERER NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_OEKONOMI NS_OESC NS_OESC_ANLAEG Side 7 af 40 finansposttabellen. Det derfor er kun med dette rettighedssæt der kan bogføres finansposter. Rettighedssættet giver rettigheder til at godkende brugere i brugerkontrollisten, samt at skrive bemærkninger ud for den enkelte bruger i brugerkontrollisten. Rettighedssættet giver rettigheder til CRM funktionaliteten i salgsmodulet. Det omhandler bl.a. sælgerkoder, kampagne- og målgruppestyring. Rettighedssættet giver rettigheder til at behandle data fra batches modtaget via den generiske integrationssnitflade GIS. Rettighedssættet giver kun adgang til at arbejde med de tabeller i GIS, der anvendes til ind- og udlæsning af data, men ikke selve opsætningen af GIS. Derudover kræver det også et særskilt rettighedssæt med adgang til de tabeller man ønsker at GIS skal overføre data til. Rettighedssættet giver rettigheder til at klarmelde kassererkladden. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere i medarbejder-data i personalemodulet. Herunder alle oplysninger der knytter sig til medarbejderen, som fx kurser, udstyr, kvalifikationer, fraværsårsager m.m. Rettighedssættet skal kombineres med rettighedssættet NS_MEDARB_SE, som giver læseadgang til tabellerne. Rettighedssættet giver rettigheder til at læse da i personalemodulet, undtagen lønoplysninger. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette, ændre og slette i en stor del af Navision Stat tabellerne, herunder alle stamdataoprettelser (finsanskonti, varer, debitorer, kreditorer, anlæg m.m.) kladdelinjeindtastninger, oprette alle typer af bilag, lægge budgetter, oprette forslagsdimensioner og indtaste i lager-, produktions-, service-, sags- og ressource-modulerne. Undtaget er rettigheder til alle opsætningstabeller. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et.

8 NS_OESC_BASIS NS_OESC_BASIS_REDUC NS_OESC_BOGFØR NS_OESC_DEBITOR NS_OESC_EJDIM_ADM NS_OESC_FINANS NS_OESC_FINANSKLADDE NS_OESC_KREDITOR NS_OESC_KREDITOR_PM Side 8 af 40 Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et.

9 NS_OESC_UDV_EJKONFL Side 9 af 40 Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse NS_OPS_ABB Rettighedssættet giver rettigheder til opsætninger i forbindelse med abonnementsstyring, herunder salgsopsætningen og leveringspriser og Leveringsbogføringsopsætningen. NS_OPS_AENDRINGSLOG Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte og aktivere ændringsloggen, herunder hvilket tabeller og felter der skal logges. NS_OPS_ANLAEG Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage visse mindre opsætninger for anlæg bl.a. Kladdetypevalg og Fordelinger. Fra og med Navision Stat , er det ikke længere muligt at ændre i Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen eller Afskrivningsprofiler. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_ANLAEG_UDV Rettighedssættet er introduceret i Navision Stat , og giver rettigheder til særligt vigtige opsætninger for anlæg. Det drejer sig om rettigheder til at ændre Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen og Afskrivningsprofiler. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_BRUGERADM Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i brugeradministrationsmodulet, dvs. oprette/slette rettighedssæt, og tilhørende rettigheder. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. NS_OPS_BRUGERKONTROL Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere oplysninger i brugerkontrollisteopsætningen. Her kan man redigere oplysninger vedr. fulde navn, ansvars- og enhedskoder, samt bemærkninger om brugeren. Man kan desuden oprette nye ansvars- og enhedskoder. NS_OPS_CRM Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage ændringer i marketingsopsætningen i Salg & marketingmodulet, og derudover oprette, redigere og slette opsætninger vedrørende al marketing, så som leads, teams, kampagner og målgrupper m.m.

10 NS_OPS_DIGITAL_POST NS_OPS_EFI NS_OPS_FIN NS_OPS_GIS NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_OESC NS_OPS_OESC_EJKONFL Side 10 af 40 Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere opsætningen til digital post, samt opsætningen af digital post layout og digital post XML bro. Rettighedssættet giver rettigheder til at redigere EFI opsætningen samt fordringstyper. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage alle opsætninger under Økonomistyring, herunder de basale opsætninger så som postnumre, tekster, landekoder, valutaer, dimensioner og dimensionsværdier m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at opsætte fagsystemer, datastrømme og feltvalideringer m.m. der anvendes i den generiske integrationssnitflade GIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med elektronisk fakturering, ØDUP, NAS og XML broer m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i købsmodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i lagermodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i Warehouse under Lager\Planlægning og udførelse. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i Produktionsmodulet. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse

11 NS_OPS_OESC_GODKEND NS_OPS_OESC_LOKALT NS_OPS_PBS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_PROKURA NS_OPS_RAPIDSTART NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SAG_BEVILLING Side 11 af 40 Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med opkrævninger via PBS, bl.a. adviseringsdefinitioner og bank helligdage. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i personalemodulet, herunder alle de koder der anvendes i modulet, så som lønkoder, stillingskoder, måltypekode, kursusarter, løngrupper og prioritering af lønnumre m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_MEDARB_SE Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger af bankprokura, herunder prokuragrupper og prokurabrugere. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætning af hvilke tabeller og felter der skal kunne ind- og udlæses via standard dataoverflytningsværktøjet RapidStart. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i ressourcemodulet, herunder ressourcepriser, ressourcekladdetyper og ressourcekladdenavne m.m. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet, herunder sagsopsætningen, sagsmærke, sagsbogføringsgrupper og sagsbudgetinformationer. Rettighedssættet skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet i forhold Bevillingsstyring. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse.

12 NS_OPS_SALG NS_OPS_SERVICE NS_PBS NS_PERSONDATA_SE NS_RAPIDSTART NS_REVISION NS_SAG_BEV_BUD_KØR NS_SAG_BEV_KONT_KØR NS_SAG_BEVILLING Side 12 af 40 Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i salgsmodulet, herunder salgsopsætningen, rykkerbetingelser, rykkerniveau, finanskladdenavn, betalingsbetingelser og rentebetingelser m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at foretage opsætninger i servicemodulet, herunder serviceopsætningen, arbejdstidsskabeloner, servicezoner, udlånsvare m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette og arbejde med opkrævningsaftaler til PBS. Rettighedssættet giver rettigheder til at se personfølsomme data i elektroniske bilag. Hvis et elektronisk bilag er stemplet som indeholdende personfølsomme data, skal man have dette rettighedssæt for at kunne åbne bilaget. Rettighedssættet giver rettigheder til at ind- og udlæses data til Navision Stat via standard dataoverflytningsværktøjet RapidStart. Man skal dog ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle alle kørsler i systemet, men ikke rettigheder til data. I Navision Stat 7.0 kræver adgang til objektdesigneren yderligere rettigheder på SQL serveren. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle budgetkørsler i forhold til medfinansiering, overhead og indtægtsføring, relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle kørsler til bogføring af medfinansiering, overhead og indtægtsføring relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver adgang til at redigere bevillingsinformationer på sagskortet. Rettighedssættet skal kombineres med NS_SAG_STAMDATA. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og

13 NS_SAG_KONTERING NS_SAG_PLANLÆGNING NS_SAG_STAMDATA NS_SIKKERHED NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE NS_TEKNIK SUPER SUPER (DATA) Side 13 af 40 bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at danne sagskladdelinjer samt bogføre disse. Desuden giver rettighedssættet se-adgang til sagsfinanskladden. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at arbejde med sagsplanlægningslinjer samt sagsbudgetter. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet giver rettigheder til at oprette, redigere og slette sagskort og sagsopgaver, samt diverse oplysninger knyttet til sager. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rettighedssættet anvendes ikke længere i Navision Stat 7.0, da oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder fremover kun kan foretages af SUPER. Rettighedssættet giver rettigheder til at afvikle kørslen Opdater medarbejderoplysninger, og dermed oprette, redigere og slette data på lønnummerkortet, medarbejderkortet, ressourcekortet, personale lønposter og diverse SLS opsætninger. Rettighedssættet giver desuden adgang til at se løndata. Rettighedssættet giver rettigheder til at se diverse løndata i personalemodulet herunder løntillæg, lønspecifikationer, lønposter, ansættelseskontrakter m.m. Rettighedssættet giver rettigheder til at anvende versionsstyringsværktøjet, VMS, til at indlæse nye versioner af Navision Stat. Det kræver desuden også db_owner rettigheder på SQL serveren til den aktuelle database, for at kunne indlæse objekter. Rettighedssættet giver rettigheder til alt i Navision Stat, undtagen adgang til objekt designeren. Dette er et særligt rettighedssæt, som ikke kan ændres eller slettes. Det kræver super for at kunne oprette brugere. Rettighedssættet giver rettigheder til at læse, indsætte, redigere samt slette i alle data i Navision Stat.

14 Side 14 af 40 SUPER (NAVIPANE) Rettighedssættet anvendes ikke i Navision Stat 7.0, da ændring af menuer foretages via udviklingsklienten. Indlæsning af rettigheder og roller De rettighedssæt som Moderniseringsstyrelsen vedligeholder, som er beskrevet i forrige afsnit, udgives i en tekstfil, som efterfølgende kan indlæses i Navision Stat. Indlæsningen af rettighedssæt foregår via periodiske aktiviteter under stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/kategorien Opgaver/Menupunktet Kombineret rettigheder ind/ud Bemærk: Ved afvikling af denne kørsel sker der følgende: Eksisterende rettighedssæt og rettigheder overskrives, eller nye rettighedssæt og rettigheder tilføjes. Indlæsning derfor vil aldrig medføre en sletning af linjer under det enkelte rettighedssæt. Dette må enten ske manuelt eller via datakonvertering i forbindelse med en indlæsning af en objektopdatering via det lokale versionsstyringssystem VMS (for yderligere beskrivelse se manual vedrørende VMS). I sidstnævnte tilfælde styres sletningen af Moderniseringsstyrelsen. Hvis man ønsker at fjerne en rettighed fra et rettighedssæt, uden at manuelt at skulle slette, kan man sætte den ønskede rettighed til blank i stedet for Ja. På den måde overskrives den eksisterende rettighed med blanke værdier, selvom linjen bliver stående. Der kan

15 derfor optræde flere linjer med blanke værdier i Moderniseringsstyrelsens rettighedsfil. Kørslen kan bruges til både ud- og indlæsning af tekstfilen. Ved udlæsning ændres feltet Retning i anfordringsbilledet blot til Udlæs. Side 15 af 40 Rapportering De rapportudskrifter, der er tilgængelige i brugeradministrationen i Navision Stat, gennemgås nedenfor. Rapporterne er oplistet med en indholdsbeskrivelse samt et udsnit af rapportudskrifterne. Brugere pr. rolle Denne rapport viser hvilke brugere, der er knyttet til en given rettighedssæt. På anfordringsbilledet kan man som standard filtrere på Rolle-id og brugernavn. Brugerliste Rapporten viser en liste over alle oprettede brugere, der har adgang til programmet. Rapporten viser Brugernavn, fulde navn På anfordringsbilledet kan man vælge, om rapporten også skal vise brugernes tildelte rettighedssæt.

16 Side 16 af 40 Brugerrettighedskontrol Rapporten viser hvilke brugere der har adgang til data på en række følsomme områder. På anfordringsbillede kan man afkrydse de områder, man ønsker rapporten skal omfatte. Brugerkontrol Det muligt at foretage en kontrol og godkendelse af alle brugere i systemet. Der er oprettet nogle særskilte oversigter til dette formål, som ligger placeret under stien:

17 Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol Side 17 af 40 Inden man kan arbejde med selve brugerkontrolfunktionaliteten, skal der foretages nogle opsætninger. Disse opsætninger kræver rettighedssættet NS_OPS_BRUGERKONTROL. Det første der skal opsættes, er koder til ansvarsgrupper under Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Opsætning/menupunktet Brugere ansvarsgrupper. Disse koder er gældende for alle regnskaber på databasen: Ansvarsgruppekoderne anvendes til at angive, hvem der har ansvaret for at godkende de enkelte brugere i systemet. Det kan være nok, kun, at oprette én

18 gruppe, men fx for institutioner der er overgået til det administrative fællesskab ØSC, skal der være oprettet to grupper, en for institutionen og en for ØSC et. Dette skyldes at ansvaret for kontrollen både ligger hos servicecentret og institutionen. (for ØSC institutioner vil disse to koder, INST og ØSC, automatisk være oprettet i forbindelse med opgraderingen til ). Side 18 af 40 Dernæst kan man opsætte enheder for yderligere at gruppere brugerne. Denne gruppering er udelukkende til anvendelse ved sortering eller filtrering. En enhed skal være knyttet til en ansvarsgruppe som vist her: Koderne der oprettes her, er også gældende for alle regnskaber på databasen. Opsætningen findes via stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Opsætning/Menupunktet Brugere Enheder. Den sidste opsætningstabel, Brugerkontrolliste Opsætning og log er en log over alle brugere der er oprettet, eller har været oprettet, i databasen.

19 Side 19 af 40 Fra denne liste kan brugerne inddeles i de ansvarsgrupper og enhederne der er oprettet. Det er desuden muligt, at vedligeholde brugernes fulde navne. Du skal dog være opmærksom på, at brugerens fulde navn også optræder på selve brugerkortet under stien: Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Opsætning/Brugere. Det betyder, at ændringer det ene sted vil overskrive indholdet det andet sted. Det er dog kun SUPER brugere der kan ændre navnene på selve brugerkortet for alle brugere, hvorimod det kun kræver rettighedssættet NS_OPS_BRUGERKONTROL, at ændre det i listen Brugerkontrolliste Opsætning og log. Desuden kan man skrive bemærkninger til hver bruger, som er fælles for alle regnskaberne. Disse bemærkninger udskrives ikke i brugerkontrolrapporten. Det er ikke muligt, manuelt at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der oprettes, eller slettes brugere i systemet. Selve brugerrettighedskontrollen foregår via Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Brugerkontrol/kategorien Lister/menupunktet Brugerkontrolliste. Det kræver rettighedssættet NS_BRUGERKONTROL, for at kunne arbejde med brugerkontrollisten.

20 Side 20 af 40 Denne liste indeholder alle brugere der har adgang til alle regnskaber på databasen. Når du åbner listen vil den dog være filtreret, så kun brugere med adgang til det aktive regnskab, er synlige. Det vil sige, at hvis en bruger har et rettighedssæt, gyldigt til det regnskab listen er filtreret på, vil vedkomne også stå i brugerkontrollisten. Du skal således ikke tage stilling til brugere der ikke kan foretage noget på regnskabet. For hver bruger på listen kan du se, hvilke rettighedssæt vedkomne har til det aktuelle regnskab. Dette fremgår af vinduet nederst. En bruger kan dog have rettighedssæt til andre regnskaber end det aktuelle, og disse kan ses via handlingsbåndet/fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Alle brugerens rettigheder.

21 I feltet Regnskab fremgår det, at brugeren har adgang til det aktuelle regnskab. Hvis feltet Regnskab er blank, gælder rettighedssættet til alle regnskaber på databasen, og brugeren vil fremgå af alle brugerkontrollisterne. Felterne Brugernavn, Ansvarlig og Enhed er opslagsfelter fra opsætningstabellen, og kan derfor ikke redigeres fra denne liste. Side 21 af 40 Det er heller ikke muligt manuelt, at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der tildeles, eller fjernes rettigheder til brugerne i systemet. Hvis en ny bruger får tildelt rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk sat ind i brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får fjernet rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk slettet fra brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får ændret rettighederne til et regnskab, men stadig har adgang til regnskabet, bliver godkendelsen fjernet for vedkomne i brugerkontrollisten. For at godkende en bruger skal du afkrydse feltet Godkendt. Herved indsættes dit brugernavn i feltet Godkendt af og dags dato i feltet Godkendelsesdato. Du kan kun godkende brugere, der har samme ansvarsgruppe som dig selv. Det vil sige, har samme værdi i feltet Ansvarlig, som står ud for dit brugernavn. Ud for hver bruger kan du angive yderligere bemærkninger. Disse bemærkninger vil blive vist i kontrolrapporten. Fra oversigten kan du få udskrevet hele brugerkontrollisten for det aktuelle regnskab, via handlingsbåndet/fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Udskriv. Du kan som standard filtrere på de felter vist herunder(ansvarlig, Enhed og Godkendt). Under Indstillinger kan du vælge, hvilke rettighedsoplysninger du vil have udskrevet pr. bruger. Du kan vælge mellem følgende:

22 Kun brugere: Viser kun én linje pr. bruger, med oplysningerne fra kontrollisten. Der vises ikke hvilke rettigheder brugeren har. Udskriften giver det bedste overblik over hvem der er godkendt og hvornår, men bør ikke anvendes som revisionskontrol, da rettighederne ikke fremgår. Side 22 af 40 Roller (svarer til rettighedssæt): For hver bruger vises oplysningerne i kontrollisten, samt alle de rettighedssæt brugeren har tilknyttet. Udskriften giver det mest detaljerede og retvisende billede af rettighederne, men kan resultere i en lang rapport. Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Fra og med Navision Stat 5.4 vil alle til- og afgang af brugere blive registreret. Dette sker automatisk uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i oversigten Brugerkontrolliste opsætningen og log.

23 Side 23 af 40 Når en ny bruger oprettes i Navision Stat databasen, oprettes der en linje i brugerkontrollisteopsætningen og dato og tid for oprettelsen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der oprettede brugeren vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger slettes fra Navision Stat databasen, vil brugerens oplysninger stadig blive stående i brugerkontrollisteopsætningen, men linjen markers med rød farve. Desuden stemples dato og tid for sletningen i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der slettede brugeren vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger oprettes igen, efter at være blevet slettet, oprettes en ny linje. Når der sker ændringer i en brugers rettigheder bliver dette også logget. Dette sker også automatisk, uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i brugerkontrollisten til det enkelte regnskab. For hver bruger i brugerkontrollisten, kan man i et undervindue se, hvilke rettigheder den pågældende bruger har til det aktuelle regnskab, og hvilke rettigheder der evt. er blevet slettet. De rettighedssæt man ser i nederste liste, hører til den bruger der er markeret i øverste liste, men kun rettighedssæt til det regnskab der er aktuelt.

24 Side 24 af 40 Når en bruger får tildelt et nyt rettighedssæt i Navision Stat databasen, oprettes der en ny linje i den nederste del af brugerkontrollisten, med angivelse af hvilket rettighedssæt der blev tildelt, samt evt. til hvilket regnskab. Dato og tid for tildelingen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der tildelte rettighedssættet vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger får fjernet et rettighedssæt fra Navision Stat databasen, vil oplysningerne stadig blive stående i brugerkontrollistens nederste vindue, men linjen markeres med rød farve. Desuden stemples dato og tid, for hvornår rettighedssættet blev slettet, i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der fjernede rettighedssættet, vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger tildeles samme rettighedssæt igen, efter at rettighedssættet har været fjernet, vil der blive oprettet en ny linje for den ny tildelte rettighed, og den tidligere fjernede rettighed vil blive stående med rød farve. Hvis brugeren slettes helt, og derfor ikke har adgang til regnskabet, vil brugere ikke længere figurere på Brugerkontrollisten, men kun i Brugerkontrollisteopsætningen. Bemærk! der er en situation hvor listen Brugerkontrolliste Opsætning og log kan indeholde autogenererede oplysninger. Det er ved opgradering til Navision Stat 5.4, hvor loggen skal initieres første gang. Her vil systemet automatisk skrive værdien Initiering i kolonnen Oprette af og dato/tiden :00 i kolonnen Oprettet d.

25 Udskrift af Brugeradministrationsloggen Side 25 af 40 Det er muligt at udskrive listen Brugerkontrolliste Opsætning og log via Administration\Brugeradministration\Rapporter\ Bruger- og rettighedslog. Rapporten viser hvilke brugere, der havde hvilke rettigheder, i en given periode, til et givent regnskab. I anfordringsbilledet kan man vælge, kun, at se hvem der havde adgang med nogle udvalgte rettighedssæt. Når man har valgt, hvilken periode man vil se listen for, og om man ønsker, at få vist brugerens rettigheder, trykkes Vis Udskrift. Bemærk at fra- og til datoen også indeholder tidspunkt, hvor værdien 00:00:00 er det første tidspunkt på dagen. Vil man derfor have hele dagen med skal man angive 23:59:00, eller angive dagen efter med værdien 00:00:00. Ovenstående eksempel tager derfor hele d. 1. april til og med d. 28. maj.

26 Best Practise Side 26 af 40 Anbefalinger Som brugeradministrator har man et stort ansvar for sikkerheden i Navision Stat, og det er derfor vigtigt at man løbende kontrollerer rettigheds- og brugeropsætningen for uoverensstemmelser og fejl. Dette afsnit gennemgår Moderniseringsstyrelsens anbefalinger, eller best practices, indenfor brugeradministration i Navision Stat. Derudover gennemgås hvilke opsætningsfejl i brugeradministrationsmodulet, der er de mest kritiske, samt hvilke metoder hvormed man kan identificere og udbedre disse fejl. Det skal dog understreges at følgende metoder, ikke nødvendigvis dækker hele institutionens behov for kontrol af sikkerheden i Navision Stat installationen. Følgende anbefalinger skal være med til at mindske ressourceforbruget i forbindelse med brugeradministrationen i Navision Stat, og samtidig lette arbejdet med dokumentation i forbindelse med revision af systemsikkerheden. Endvidere vil eventuelle henvendelser til Moderniseringsstyrelsens support vedrørende rettighedsproblemer desuden kunne løses betydeligt hurtigere, hvis anbefalingerne følges. Lokalt oprettede rettighedssæt bør ikke have et navn begyndende med ACC_ eller NS_ Det anbefales at man ikke benytter samme præfiks til lokale rettighedssæt som Moderniseringsstyrelsen. Begrundelsen er, at det letter arbejdet med brugeradministration, hvis der ikke skabes tvivl om hvilke rettighedssæt der er lokale, og hvilke der er standard. Der opstår desuden ikke risiko ved navnesammenfald, ved indlæsning af nye rettighedsfiler, der kan ødelægge den lokale opsætning. Der bør ikke ændres i rettighederne i standard (ACC_ og NS_) rettighedssættene Der bør ikke ændres, tilføjes eller slettes rettigheder i de standard rettighedssæt der udsendes af Moderniseringsstyrelsen. Hvis der i institutionen, er behov for at ændre et rettighedssæt bør rettighederne kopieres fra standard rettighedssættet, til et nyt lokalt rettighedssæt, og ændres her. Efterfølgende kan det originale standard rettighedssæt så udskiftes med den nye lokale kopi. Hvis der manipuleres med standard rettighedssættene, besværliggøres arbejde ved dokumentation, verificering og fejlsøgning af sikkerheden betydeligt. Log alle ændringer i rettighedstabellerne I Navision Stat finansmodul findes en ændringslog, der kan logge alle indsættelser, ændringer og sletninger i tabellerne. Denne log er ikke sat aktiv som default, men

27 det anbefales at den aktiveres som minimum på følgende tabeller i forhold til brugeradministration: Side 27 af Rettighed hvilke rettigheder har hver enkelt rettighedssæt Bruger hvilke brugere er oprettede Adgangskontrol hvilke rettighedssæt er brugerne tildelt. Herefter vil alle ændringer i brugeradministrationen være dokumenteret i ændringsloggen. På denne måde vil dataejeren altid hurtigt kunne afklare eventuelle tvivlspørgsmål, omkring behandling af data. Brugerkontrollisterne beskrevet tidligere, indeholder også nogle af de samme informationer, men bør ikke stå alene som log. Kontrol af tildelte rettigheder Som nævnt er en vigtig opgave for institutionen, at kunne verificere og dokumentere at brugeradgangen og rettighedshåndteringen er i overensstemmelse med sikkerhedsinstruksen, og gældende sikkerhedskrav. Nedenstående er en hjælp til de sikkerhedsansvarlige, for på en struktureret måde, at gennemgå rettighedsopsætningen i Navision Stat for uoverensstemmelser. Hvad skal man være opmærksom på Herunder gennemgås de mest kritiske fejl, der kan forekomme i Navision. Overordnet er det rettighedsfejl på den enkelte bruger der er interessant, men fejlen kan være opstået på 2 niveauer: Rettighedssæt - laveste niveau, et rettighedssæt har fået tildelt forkerte rettigheder. En fejl på dette niveau, vil gå igen på alle brugere, der har fået tildelt rettighedssættet. Løsningen er, at rettighederne ændres på rettighedssættet, og rettelsen vil automatisk slå igennem på alle brugere med det aktuelle rettighedssæt. Bruger - højeste niveau, brugeren har fået en forkert sammensætning af rettighedssæt. Løsningen er, at sammensætningen ændres, og rettelsen gælder kun for den aktuelle bruger. Fremgangsmåde: 1) Identificer de rettighedssæt har kritiske rettigheder: a) Læse, skrive, redigere eller sletterettigheder i TableData = 0 (kun SUPER og SUPER (DATA)) b) Kørselsrettigheder til Codeunit = 0 (kun SUPER, NS_REVISION og NS_TEKNIK) c) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = , eller (kun NS_OPS_PROKURA)

28 d) Læserettigheder til personaledata TableData = (kun NS_SLS_SE, NS_MEDARB_SE, NS_SLS_OPDAT og ACC_KONSULENT) e) Læserettigheder til løndata TableData = 5200 (kun NS_SLS_SE, NS_MEDARB_SE, NS_SLS_OPDAT og ACC_KONSULENT) f) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = 8614, 8615 og 8617 (kun NS_RAPIDSTART) g) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = 8613 og 8616 (kun NS_OPS_RAPIDSTART) Side 28 af 40 Hvis der identificeres standard rettighedssæt, udover de angivne, der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal rettighederne slettes. Hvis der identificeres lokale rettighedssæt der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal det fremgå tydeligt af sikkerhedsinstruksen, hvorfor disse er oprettet. 2) Hvis én fysisk bruger har flere login til Navision, bør det kontrolleres, at disse login ikke indgår i to forskellige prokuragrupper til samme bank og bankcentral. Hvis dette er tilfældet kan en fysisk bruger både 1. og 2. godkende betalinger til NemKonto. Det kan kontrolleres via stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti /Fanebladet Naviger på handlingsbåndet/handlingsgruppen Bankkonto/handlingen Prokura/Brugere. Her kan man se om en bruger med flere login er sat op i to forskellige grupper til samme bankcentral. Ex: administratoren ved, at en bruger har to login til Navision (JH og JETTE HANSEN), i figuren ses, at disse login, har hver deres Prokuragruppekode til samme Bankcentral kode, dette bør ikke forekomme. Hvordan identificerer man de kritiske fejl

29 Herunder gennemgås hvilke muligheder der er i Navision Stat, for at kunne verificere og dokumentere at de tidligere nævnte kritiske fejl ikke optræder i systemet. Der tages udgangspunkt i de to niveauer rettighedssæt og bruger. Side 29 af 40 På rettighedssæt niveau: For at se hvilke konkrete rettigheder et rettighedssæt indeholder vælges stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Rettighedssæt/ handlingsbåndet fanebladet Start/handlingsgruppen Proces/handlingen Rettigheder: Herefter får listen over alle rettighedssættets rettigheder. Herfra er der muligt, vha. filtre at finde frem til de rettighedssæt der indeholder kritiske rettigheder. Hvis man fx vil se alle rettighedssæt der skriveadgang til alle tabeller i systemet sættes følgende filter: Bemærk, at når listen åbnes er den filtreret på det rettighedssæt, du stod på, da listen blev åbnet. Dette filter skal fjernes, for at se rettighederne på tværs af alle

30 rettighedssæt. Bemærk også at rettighedssættets kode ikke fremgår af listen, kun dets beskrivelse. Hvis du ikke kan identificere rettighedssættet ud fra beskrivelsen kan du anvende funktionen om denne side, på hver enkelt linje for at se koden (applikationsknappen/hjælp/ Om denne side eller Ctrl+Alt+F1). Side 30 af 40 På brugerniveau: Via stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Menuknappen Brugere/ Fanebladet Start på handlingsbåndet/handlingsgruppen Administrer/handlingen Vis, ses brugerens rettighedssæt. Denne metode er mest brugbar, hvis det er én konkret bruger man ønsker at kontrollere. Ellers kør rapporten Bruger pr. Rettighedssæt. Rapporten giver et godt overblik over brugerne med kritiske rettighedssæt. Derudover kan man køre rapporten Rettighedskontrol, der viser hvilke brugere der har adgang til en række foruddefinerede kritiske områder som fx superbrugere, prokura- og ØDUP opsætninger, klarmelding og bogføring af kassererkladden m.m. Kontrollen foretages på laveste niveau, uanset brugerens sammensætning af rettighedssæt.

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere