Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service"

Transkript

1 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Microsoft, Excel, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics-logoet, Navision, PivotTable, Outlook og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft Business Solutions ApS er et datterselskab til Microsoft Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics NAV-løsninger indeholder økonomistyring, CRM (Customer Relationship Management), Supply Chain Management og analysefunktioner til små og mellemstore virksomheder. Disse integrerede virksomhedsløsninger leveres via et globalt netværk af kanalpartnere, der tilbyder specialiserede services, og de fungerer sammen med Microsoft-produkter som f.eks. Microsoft Office-systemprogrammer og Microsoft Windows for at strømline processer i hele virksomheden. Du finder flere oplysninger på Reager Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service 03/ _PubAdminBroch_A4.indd 1-2 3/9/07 1:42:55 PM

2 Udvid kapaciteten for at imødekomme større servicekrav For de fleste organisationer inden for offentlig administration kan budgetterne ikke følge med de stadigt stigende ansvarsområder. De forskellige organer bliver bedt om at yde mere for færre penge, og at levere detaljerede og rettidige oplysninger om brugen af alle offentlige midler. I lande og lokale kommuner over hele verden finder organer det stadig mere vanskeligt at imødekomme borgernes krav om hurtigere service og samtidig holde trit med rapporteringskravene uden at overskride budgettet. Komplekse rapporteringsstrukturer og administrationsprocesser forhindrer sammen med ældre inkompatible systemer mange offentlige organer i at konsolidere og standardisere deres systemer. Uden integrerede og fleksible systemer er det svært, tidskrævende og dyrt at indføre de progressive nye fremgangsmåder som f.eks. de regnskabs- og budgetreformer, der for øjeblikket indføres i mange EU-medlemslande. Mange services, rapporteringsaktiviteter og driftsprocesser er fortsat manuelle og kræver indtastning af data i forskellige systemer. Derfor kæmper statslige organer, sociale myndigheder og civile myndigheder mod mulige forsinkelser, unøjagtigheder og andre ineffektive processer og forhindres på denne i indføre reformerne. Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, er en fleksibel og rentabel virksomhedsløsning, der kan hjælpe små og mellemstore offentlige organer med at øge driftseffektiviteten og yde bedre service til borgere og medarbejdere. Med en Microsoft Dynamics NAV-løsning kan du forbinde folk, oplysninger og processer på tværs af organisationen ved hjælp af én omfattende løsning, der integrerer alle data angående økonomi, personale og kunderelationer. Med det åbne udviklingsmiljø og den omfattende funktionalitet er Microsoft Dynamics NAV nem at tilpasse. Løsningen understøttes af et globalt netværk af Microsoft Certified Partners, der er specialiserede i at udvikle og implementere løsninger til offentlig administration, og derfor kan din organisation skræddersy en løsning, der passer til netop dine behov og som overholder lokal og national lovgivning. En Microsoft Dynamics NAVløsning kan hjælpe offentlige institutioner med at: Forbedre driftseffektiviteten i hele organisationen. Reagere hurtigt og effektivt på forespørgsler fra borgerne. Strømline komplekse løn- og personaleprocesser. Styre offentlige midler på en effektiv måde og automatisere regnskabsrapportering. VÆKST 2848_PubAdminBroch_A4.indd 3-4 3/9/07 1:43:04 PM

3 Maksimer driftseffektiviteten i hele organisationen Microsoft Dynamics NAV kan hjælpe med at strømline virksomhedsprocesserne og øge effektiviteten ved at automatisere opgaver og integrere vigtige data om økonomi, produktion, distribution, CRM (Customer Relationship Management) og e-handel. Ved at give adgang til realtidsoplysninger kan du få indsigt i organisationen og sikre, at medarbejdere, partnere og kunder altid har de data, de har behov for, når de skal bruge dem. Automatiser rutineopgaver, og integrerer processer Med en Microsoft Dynamics NAV-løsning kan du automatisere manuelle rutineopgaver og dermed frigøre medarbejdere, så de kan koncentrere sig om deres primære opgave i stedet for på tidskrævende administrative opgaver. Integrerede processer kan hjælpe med at øge medarbejdernes produktivitet ved at reducere overflødig indtastning af data og reducere brug af tid og kræfter. Ved at oprette -advarsler og -beskeder kan dine medarbejdere desuden håndtere transaktioner og godkendelser hurtigere f.eks. i forbindelse med vigtige forsyningskædeprocesser, fakturering og udgiftsrapporter. TAG STYRING 2848_PubAdminBroch_A4.indd 5-6 3/9/07 1:43:08 PM

4 Du kan også centralisere og spore operationer og serviceanmodninger fra borgere, så du ikke længere skal bekymre dig om, at der kan være spørgsmål og forespørgsler, der ikke bliver besvaret. Ved hjælp af revisionsspor kan du analysere behov og justere prioriteringer og budgetter derefter. Med understøttelse af flere sprog i Microsoft Dynamics NAV kan du kommunikere med alle folk på deres modersmål. Øg produktiviteten ved at strømline vigtige operationer For organer, der ønsker at øge driftseffektiviteten, gør det allerbedst ved at starte med at automatisere rutineopgaverne inden for personaleadministration. Microsoft-løsninger til offentlig administration, der er bygget på Microsoft Dynamics NAV, indeholder en effektiv, integreret løn- og personaleløsning til håndtering af medarbejderdata, lønbehandling, sporing af ydelser og forenklet rapportering. Nyd en fleksibel og omfattende lønløsning Microsoft Dynamics NAV-løsninger til offentlig administration kan integrere personale- og løndata med finansdata for på den måde at give nøjagtige, opdaterede oplysninger i hele organisationen, så personalemedarbejderne kan: Definere løncyklusser og spore lønoplysninger i forbindelse med job. Hurtigt behandle en stor mængde medarbejderopdateringer. Oprette organisationsdiagrammer, definere stillinger og konvertere ansøgere til medarbejdere. Analysere og prioritere ansøgere til en stilling på baggrund af deres kvalifikationer. Håndtere al kommunikation med medarbejdere og ansøgere via dokumentstyring. Understøtte stillingsbaserede personale- og lønsystemer. Give medarbejderne mulighed for at betjene sig selv. Lad dine medarbejdere være en del af løsningen! Med en Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlig administration kan de få vist og opdatere personlige oplysninger, indsende timesedler og kontrollere status for deres fratrædelsesordning, alt sammen via en tilpasset webbaseret grænseflade. Alle de oplysninger, som medarbejderne indtaster i systemet, håndteres i én integreret personaledatabase, hvilket overflødiggør behovet for dobbelt indtastning og rapportering. FORBIND 2848_PubAdminBroch_A4.indd 7-8 3/9/07 1:43:13 PM

5 Gør regnskabsprocedurerne nemmere, og optimer styringen af bevillinger at alle kontosaldi er nøjagtige og opdaterede. Udover en omfattende visning af alle konti kan du udføre transaktionsanalyser for at bekræfte, at alle bevillingskonti er afstemt og foretage de nødvendige justeringer for at sikre, at de er afstemt. Opret budgetintegritet med automatiseret styring af tildelinger Med en Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlige myndigheder kan du: Forhindre overforbrug ved hjælp af automatiseret omkostningssporing. En Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlig administration kan Statslige og sociale myndigheder er afhængige af tildelinger til Håndtere budgetkontrol, godkendelsesprocesser og hjælpe med at overholde regnskabsaflæggelse og samtidig yde vig- Spor budgetforpligtelser og behæftelser på en effektiv måde understøttelse af vigtige offentlige ydelser. Du kan udvide Microsoft midlertidigt begrænsede midler. tige midler til jeres kerneydelser. Ved hjælp af detalje- og filterfunktio- En Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlig administration kan Dynamics NAV-løsningen, så den indeholder funktionalitet til styring Oprette automatiske transaktioner, der registrerer nerne i Microsoft Dynamics også give de kontrolfunktioner, der skal til for at overholde budgettet. af tildelinger og dermed styre hele processen fra ansøgning, tildeling indtjeningskilden og de betalbare transaktioner for hver NAV kan du få direkte adgang til de ønskede finansielle data, så du Du kan spore onlineindkøb som forpligtelser og reservere behæftelser og endelig rapportering. Løsningen kan spore tildelingsomkostninger bevilling. kan identificere tendenser og analysere forretningsaktiviteter. Du kan for at sikre, at bevillinger fordeles korrekt. Du kan angive tolerance- og transaktioner i én central og nemt tilgængelig placering. Den Godkende transaktioner mod budgetter periodevist, pr. hurtigt og nemt undersøge enkeltstående transaktioner, og endda grænser for udgifter, der overstiger budgetgrænsen og oprette sikre indeholder desuden opdaterede oplysninger om tildelingsresultater. bevilling-til-dato eller pr. tildelingsperiode. finde frem til data, der er gemt i andre OLE DB-kompatible databaser. behæftelsesgodkendelser. Du kan også spore behæftelser pr. år, Forbedre beslutningsprocessen ved at give adgang til periode eller år-til-dato for at sikre nøjagtige års- og perioderegns- onlineoplysninger om omkostningsberegning i realtid. Strømlin bevillingsregnskaber kaber. Overvåge godkendelse af bevillingsprotokoller. Bevillingsregnskaber er tidskrævende og fejlbehæftede, og det skaber Forbedre bevillingsrapportering og ansvarlighed med data risici for offentlige og sociale myndigheder. Med en Microsoft Dynamics for hver enkelt bevilling gemt på en lettilgængelig placering. NAV-løsning til offentlig administration kan du automatisere overførs- Levere regnskaber til bevillingsydere over hele verden i deres len af bevillinger på tværs af konti, afdelinger og organer for at sikre, egen valuta. GØR DET ENKELT 2848_PubAdminBroch_A4.indd /9/07 1:43:20 PM

6 Strømlin indtægts- og rapporteringsprocesser God økonomistyring kræver mere end blot regnskabsværktøjer. For at sikre økonomisk stabilitet og ansvarlighed har nogle organer muligvis forbrugsberegningssystem. Du kan tilbyde papirbaseret eller elektronisk fakturering og generere saldoopgørelser. Desuden kan Microsoft Dynamics NAV-løsningen understøtte beregningsmetoder til flere satser, så du kan tilpasse strukturen til de mest Samarbejd med en partner, der forstår dine behov Et globalt netværk af Microsoft Dynamics NAV-partnere, der er specialiserede i offentlig administration, kan hjælpe med at implementere en løsning, der passer til netop din organisation. Disse partnere ved, hvordan staten, de sociale myndigheder og andre almennyttige organisationer arbejder, og de har den nødvendige erfaring og tekniske ekspertise til at kunne tilpasse Økonomiafdelingens udgifter pr. [USD] $1.000 af byens budget for det kommende år er kun det halve af det beløb, der bruges i nabobyerne, hvilket giver mulighed for sammenligning. brug for en løsning, der kan håndtere specielle indtægter, f.eks.: Skatteligninger og inkassation komplekse faktureringsbehov. Du kan f.eks. fakturere pr. time, sæson eller højsæson. løsningen til de specifikke behov i din organisation. De taler dit sprog og forstår kompleksiteten i dine processerne. De har desuden omfattende kendskab til Microsoft-teknologi og Microsoft Dynamics NAV, herunder det åbne udviklingsmiljø, Chris Robuck, Finance Director, City of Sherwood, Oregon, USA Indhentning af tilladelser og andre afgiftsbaserede ydelser Opnå et komplet revisionsspor værktøjerne, brancheskabelonerne og skalerbarheden. De kan få dig i gang med en løsning, der er hurtig at implementere og Forbrugsberegning Myndighederne og de sociale myndigheder påfører en lang række nem at bruge, opgradere og vedligeholde, så du kan tilpasse løsningen, efterhånden som organisationen vokser. kontroller, regler og bestemmelser. For at opfylde behovene fra Med en Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlig administration denne evigt skiftende række bestemmelser og regnskabsstandarder, kan du udvide løsningen, så den omfatter omfattende funktionalitet til har du brug for pålidelige, tilgængelige og reviderbare data. De cen- Yderligere oplysninger indtægtsinkassation, så du kan overholde de pålagte krav. Funktionali- traliserede data og den solide oplysningssporing i Microsoft Dynamics Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Microsoft Dynamics NAV-løsninger kan hjælpe din organisation på tet til betalings- og gældsstyring giver mulighed for effektiv inkassation NAV kan hjælpe med at opfylde rapporteringskravene til hver enkelt Du kan finde flere oplysninger om teknologi og den offentlige sektor på af skatter og afgifter og giver mulighed for øjeblikkelig behandling af projekt. Og du kan nemt bruge de samme detaljerede oplysninger, disse betalinger. En Microsoft Dynamics NAV-løsning til offentlig der skal bruges til overholdelse af lovgivningen, som basis for dine administration kan også knytte borgere til deres egenskaber og beslutninger. målinger for at implementere en sammenhængende skatte- og STRØMLINING 2848_PubAdminBroch_A4.indd /9/07 1:43:33 PM

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Dynamics AX 2012 Ny, ændret, og forældede funktioner til Dynamics AX 2012 R2 DATO: januar 24, 2013 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og

Læs mere

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER

BLIV BESLUTNINGS TAGERNES MESTER 2012 NUMMER 16 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE TRÆF DIN HIDTIL BEDSTE BESLUTNING Tag kontrol over dine data ET FRISK SYN PÅ ANALYSE Omvælt din forretningsforståelse BLIV SMARTERE MENS DU ER MOBIL

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger

ACTIVE WORKFLOW. Effektivt, stærkt og automatiseret flow i håndteringen af bilag. Arbejd hurtigere og smartere med vores. kvalitetsløsninger Arbejd hurtigere og smartere med vores Business Intelligence Baser dine beslutninger og strategier på intelligente forretningsanalyser ERP-system med over en million registrerede brugere Microsoft Dynamics

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Værd at vide om Human Resource Management Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Velkommen til Værd at vide om Human Resource Management Indhold Erhvervslivet

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt

IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt Mindspan Planning Mindspan Design Mindspan Content Mindspan Technologies Mindspan Delivery

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC)

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) Til Mellemstore Virksomheder Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) DERFOR SKAL JERES VIRKSOMHED BRUGE CLUSTERING Operationel kontinuitet er afgørende for en virksomheds succes især i økonomiske

Læs mere

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis bygger på og er certificeret til Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision). PrintVis vil opfylde selv de mest avancerede opgaver

Læs mere