Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning"

Transkript

1 Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udstyr. Denne service omfatter en miljørigtig og praktisk metode til bortskaffelse af computerudstyr. Servicen består af følgende fire hovedkomponenter: (1) Planlægning, (2) Indsamling, (3) Klargøring og (4) Rapportering. Definitioner og vilkår: I denne Servicebeskrivelse anvendes følgende definitioner: a. "Asset Tag" betegner en ekstern lageretiket, som Kunden har fastgjort til et Aktiv. b. "Dells logistikleverandør" betegner en logistikleverandør, som varetager opgaver efter anvisninger fra Dell. c. "Logistik-id" betegner det entydige id, som Dell registrerer for hvert Aktiv, der indsamles af Dell i henhold til denne Servicebeskrivelse. d. "Indsamling" betegner processen til Indsamling af Udstyr på Stedet. e. "Aktiv" betegner en stationær eller bærbar computer (f.eks. en bærbar pc, notebook eller netbook), en skærm, en printer, en server eller andet it-hardware (fælles benævnt som "Udstyr"). f. "Serienummer" betegner det entydige id, som producenten tildeler det enkelte Aktiv. g. "Service(s)" betegner de processer til gendannelse af aktiver, der indgår i denne Servicebeskrivelse. h. "Sted" betegner det sted, som Kunden har udpeget som sted for Indsamlingen. i. "UEPP" betegner Dells månedlige UEPP-prisliste (Used Equipment Purchase Pricelist). UEPPprislisten er tidsbestemt, og værdierne på listen varierer fra måned til måned. Den aktuelle UEPPprisliste fås ved henvendelse til Dell Account Team'et. j. "Værdiretablering" betegner den kompensation, som betales til Kunden for hvert Aktiv, der indgår i det Udstyr, der klargøres i henhold til denne Servicebeskrivelse, og som efter Dells vurdering er klart til gensalg. Vilkår og betingelser, oversigt Denne aftale ("Servicebeskrivelse") indgås mellem kunden ("Kunden") og den Dell-afdeling, der fremgår af Kundens faktura ("Dell"). Kunden accepterer med sit køb af de Services, der er angivet heri, alle de vilkår og betingelser, der fremgår af denne Servicebeskrivelse. Vi anbefaler, at Servicebeskrivelsen gennemlæses omhyggeligt. Bemærk, at Dell til enhver tid forbeholder sig ret til at ændre de vilkår, der fremgår af Servicebeskrivelsen, ved at udgive en opdatering på Denne Service leveres som en del af den selvstændige underskrevne servicehovedaftale mellem Kunden og Dell, som udtrykkeligt berettiger Kunden til at bestille ARS-services. Hvis en sådan aftale ikke foreligger, henvises der til Dells standardservicehovedaftale for kunder ("CMSA"), som kan hentes på og som inkorporeres heri i sin helhed med denne reference. Uanset disse servicehovedaftaler accepterer Kunden hermed, at i tilfælde af afgørende uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne Servicebeskrivelse og CMSA-aftalen (eller enhver anden selvstændig aftale) er bestemmelserne i denne Servicebeskrivelse, som er underskrevet efter den tilhørende hovedaftale, gældende. * URL-adressen henviser Kunden til webstedet for Dells globale servicekontrakt, hvor Kunden kan vælge sit geografiske område og eventuelle foretrukne sprog samt det relevante forretningssegment, hvor Kunden har købt Servicen (f.eks. store virksomheder, små og mellemstore virksomheder og/eller den offentlige sektor). Kunden kan derefter vælge at gennemse den relevante servicekontrakt. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp til at indhente bestemte servicekontrakter. Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 1

2 Dells ansvarsområder 1. Planlægning. a. Indsamling. Dell udpeger en Logistikleverandør, som er ansvarlig for Indsamling og afsendelse af Udstyret. Dells Logistikleverandør kontakter Kunden for at få bekræftet antallet af Aktiver og for at træffe aftale som Indsamlingen på Stedet på en nærmere aftalte dato inden for normal arbejdstid mandag-fredag mellem kl. 8:00 og 17:00 (lokal tid). Indsamlingen planlægges normalt til en dato, som ligger mindst tre (3) arbejdsdage efter datoen for aftalen. b. Ændringer/annullering. Ændringer eller annullering skal ske med to (2) dages varsel forud for den planlagte dato. Ved senere ændring eller annullering pålægges ekstra gebyrer. 2. Indsamling. Dells logistikleverandør skal varetage følgende: a. Indfinde sig på Stedet, kontakte Kundens onsite-repræsentant og fortsætte til Indsamlingsstedet. b. Registrere et entydigt Logistik-id for hvert Aktiv og registrere det antal Aktiver, der skal fjernes fra Stedet, i Indsamlingsrapporten. c. Pakke Udstyret i større forsendelsesenheder ved hjælp af paller, mellemlægsmateriale og indpakningsmateriale. Bemærk: Udstyret pakkes ikke i individuelle kasser se Kundens ansvarsområder. d. Indhente et underskrevet konnossement eller fragtbrev fra Kunden, før besøget på Stedet afsluttes. e. Transportere Udstyret til Dells klargøringssted. 3. Klargøring. Ved modtagelsen af Udstyret på klargøringsstedet er Dell forpligtet til at varetage følgende: a. Gennemgang: 1) Registrere Logistik-id'et for de enkelte Aktiver i et lagerstyringssystem. 2) Registrere oplysninger om følgende for alle bærbare eller stationære computere, skærme og printere i Udstyrsrapporten: mærke, model, producent, serienummer, eventuelt Asset Tag og eventuel skærmstørrelse 3) Registrere oplysninger om følgende for løse harddiske i Udstyrsrapporten: mærke, modelnummer, producent, eventuelt serienummer 4) Registrere oplysninger om følgende for alle andre Aktiver: en beskrivelse, som gør det muligt at identificere Aktivet, Aktivets tilstand, producent, eventuelt serienummer, eventuelt Asset Tag og Aktivets vægt 5) Fjerne eventuelle Asset Tag. b. Funktionstest: Teste og registrere testresultater for følgende Aktiver i Udstyrsrapporten: Bærbar eller stationær computer: - Funktionalitet - Mængden af RAM - Antal harddiske og tilhørende størrelse - Processorhastighed - Installeret cd-rom- eller dvd-drev - Visuel inspektion af LCD-skærmens funktion (bærbare computere) Skærme: funktionalitet Printere: funktionalitet c. Kosmetisk klassifikation: Alt Udstyr, som undergår en funktionstest, tildeles en kosmetisk klassifikation i Udstyrsrapporten. Eksempel*: (*Bemærk: Klassifikationskriterierne varierer efter område) Klasse "C": Komplet og funktionelt udstyr kendetegnet ved almindeligt slid. Klasse "D": Brugt udstyr, som mangler komponenter eller har kosmetiske skader, der ikke kan tilskrives almindeligt slid. Klasse "S" eller "Skrot": Brugt udstyr, der ikke er velegnet til gensalg, og som skal genbruges eller adskilles i genanvendelige dele. Omfatter også Udstyr, som ikke længere er salgbart, mangler vigtige komponenter eller har kosmetiske skader, der bevirker, at det ikke kan gensælges. d. Værdioptimering: Der vil blive gjort et forsøg på at optimere værdien af Udstyr, som er velegnet til gensalg, og på at opnå Værdiretablering. Kunden accepterer, at maksimal Værdiretablering forudsætter, (a) at Udstyret er funktionsdygtigt og leveres med netledninger og andre dele, der er Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 2

3 nødvendige for, at Aktivet kan bestå relevante OEM-driftstest, og (b) at Udstyret er i en rimelig kosmetisk stand, som kun kræver en let rengøring, og i øvrigt ikke indeholder revnede plastdele, så det kan gensælges som funktionsdygtigt brugt udstyr med almindeligt slid. e. Gensalg og Værdiretablering: 1) Værdiretableringen for Aktiver, som lever op til retningslinjerne i UEPP-prislisten, baseres på værdien for det enkelte Aktiv som angivet i UEPP-prislisten for den måned, hvor Udstyret klargøres. Værdiretableringen for eventuelle Aktiver, som det er muligt at gensælge, men som ikke lever op til retningslinjerne for UEPP-prislisten, fastsættes på baggrund af værdien for det enkelte Aktiv for den måned, hvor Udstyret klargøres, med værdifradrag for de faktorer, som bevirker, at Aktivet ikke lever op til retningslinjerne for UEPP-prislisten. 2) Dell forbeholder sig ret til at foretage eventuelle justeringer, som Dell alene skønner måtte være nødvendige, for så vidt angår Værdiretableringen for et bestemt Aktiv. 3) Værdiretableringen for de enkelte Aktiver angives i Udstyrsrapporten og er bindende for Kunden. 4) Eventuelle Aktiver, som ikke består funktionstesten, eller som klassificeres som Skrot (se Klasse "S" i eksemplerne på klassifikationsdefinitionerne i afsnit 4.b) i forbindelse med den kosmetiske test, vil blive genvundet eller bortskaffet af Dell i henhold til gældende nationale og lokale love og bestemmelser. 5) Følgende gælder for Kunder, som er berettiget til Værdiretablering: a. For Udstyr, som indsamles i USA eller Canada inden for tredive (30) arbejdsdage efter leveringen af en Udstyrsrapport, og forudsat at Dell har registreret de korrekte betalingsoplysninger for Kunden, gælder, at Dell skal betale Kunden Værdiretablering for alt Udstyr, som er blevet klargjort i henhold til ovenstående kriterier. b. For Udstyr, som indsamles uden for USA eller Canada, er Dells Serviceleverandør ansvarlig for at godtgøre Kunden det relevante beløb på baggrund af en gyldig faktura fra Dells Kunde. Dell leverer detaljerede oplysninger sammen med hver enkelt Udstyrsrapport, som kan bruges i forbindelse med udarbejdelsen af den nødvendige faktura. 6) Værdiretableringen er et nettobeløb uden skatter og afgifter, og parterne er forpligtet til selv at afholde alle relevante skatter og afgifter i relation til de udbetalte beløb. f. Bortskaffelse af harddiske: 1) Datasletningsproces i tre trin for funktionelle harddiske, der er installeret på en stationær computer, pc eller server, som er klar til gensalg. 2) Destruktion og bortskaffelse af alle øvrige harddiske på en måde, som lever op til alle gældende nationale og lokale love og bestemmelser. g. Bortskaffelse af andet Udstyr: Alt andet Udstyr, som ikke er velegnet til gensalg i henhold til ovenstående, vil blive skilt ad med henblik på genvinding, genbrug eller bortskaffelse af Dell i overensstemmelse med alle gældende lokale og nationale love og bestemmelser. 4. Rapportering. Dell er forpligtet til at levere følgende rapporter til Kunden via inden for 35 arbejdsdage* efter datoen for Indsamlingen af Udstyret: a. Udstyrsrapport og b. Bortskaffelseserklæring, som bekræfter, at alle harddiske er blevet slettet eller destrueret i henhold til afsnit 3.f ovenfor, og at alt andet Udstyr er blevet borskaffet/genvundet i henhold til gældende nationale og lokale love og bestemmelser. Kundens ansvarsområder *Rapporteringsfristerne forlænges i forbindelse med Indsamlinger uden for fastlandet, på øer og i andre fjerntliggende egne. 1. Generelt. KUNDEN ER FORPLIGTET TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE EVENTUELLE DATA OG PROGRAMMER, SOM KUNDEN ØNSKER AT BEVARE, FØR UDSTYRET GØRES TILGÆNGELIGT FOR DELL. De Services, der leveres i henhold til denne Servicebeskrivelse, omfatter ikke gendannelse af eventuelle data og programmer på Udstyr. Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 3

4 2. Fjernelse af data. KUNDEN ER FORPLIGTET TIL AT FJERNE ALLE FORTROLIGE, BESKYTTEDE, FØLSOMME ELLER IKKE-OFFENTLIGE DATA SAMT EVENTUEL TREDJEPARTSSOFTWARE FRA ALT UDSTYR, FØR UDSTYRET INDSAMLES AF DELLS LOGISTIKLEVERANDØR. 3. Indsamling. Forud for Indsamlingen er Kunden forpligtet til at gøre følgende: a. I forbindelse med planlægningen af Indsamlingen gøre opmærksom på eventuelle problemer omkring adgangen til Stedet eller eventuelle tidsbegrænsninger. b. Fjerne og opbevare alle løse datalagringsmedier, f.eks. cd'er, dvd'er og ZIP-drev, fra Udstyret. c. Samle Udstyret på Stedet på en placering i stueplan, hvor Dells Logistikleverandør forholdsvist nemt kan få adgang til det ("Indsamlingsstedet"). d. Stille en Onsite-repræsentant til rådighed, som kan anvise Dells Logistikleverandør det sted, hvor Udstyret er placeret. e. Udpakke alt Udstyret/tage det ud af kasserne og tydeligt adskille Udstyret fra eventuelt udstyr, som ikke skal indsamles (bemærk, at Dell er berettiget til at udskyde Indsamlingen, hvis Kunden ikke har indpakket Udstyret eller pakket det i kasser forud for Indsamlingen, og Kunden er forpligtet til at afholde de hermed forbundne omkostninger). f. Kontrollere, at Udstyret kun indeholder computerhardware og ikke andre produkter, materialer, indpakning eller kasser. g. Opsige eller overføre alle licenser til tredjepartssoftware, herunder uden at være begrænset til eventuelt tyverisikringssoftware eller software til sporing af bærbare pc'er, som er indeholdt i Udstyret. h. Kontrollere, at Udstyret er komplet og korrekt samlet (værdien reduceres eller fjernes for eventuelt Udstyr med manglende dele, f.eks. harddiske, hukommelse eller batterier). 4. Kundens garantiforpligtelse. Kunden garanterer følgende: (a) Kunden har retmæssig adkomst til Udstyret og er ikke underlagt nogen former for forpligtelser eller begrænsninger, for så vidt angår denne adkomst, (b) Kunden har fjernet alle fortrolige, beskyttede, følsomme eller ikke-offentlige data fra Udstyr, (c) Kunden er berettiget til at sælge Udstyret, og et sådant salg er ikke i strid med eventuelle aftaler eller andre forpligtelser, som Kunden har indgået, og (d) medmindre andet oplyses af Kunden og accepteres skriftligt af Dell forud for afsendelsen, fungerer Udstyret på tidspunktet for overdragelsen til Dell i overensstemmelse med de specifikationer, som producenten har udgivet. I tilfælde af Kundens misligholdelse af de forpligtelser og garantier, der fremgår af denne Servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at levere de heri indeholdte Services, og Dell påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes Kundens misligholdelse. Kunden er forpligtet til at dække eventuelle tab eller omkostninger, som Dell eller Dells leverandører måtte blive påført, herunder omkostninger til ekstra tid eller materialer. Prissætning og betalingsbetingelser Kunden faktureres pr. Aktiv i henhold til den minimumsmængde, der gælder for de enkelte områder, som nærmere angivet i nedenstående tabel. For mængder, der ligger under minimumsmængden for et bestemt område, opkræves et gebyr svarende til det angivne minimum pr. Indsamling. Dell-område* USA Canada, Europa, Mellemøsten og APJ Afrika Mindste antal Aktiver pr. Indsamling 10 Aktiver 20 Aktiver 30 Aktiver *Der kan forekomme geografiske begrænsninger. Prisen pr. Aktiv angives i det tilbud, som Dell udarbejder, og omfatter tilhørende kabler, eksterne enheder, dockingstationer, portreplikatorer, eksterne drev, tastaturer og mus. Diverse emner samles, vejes og faktureres i enheder, hvor 18 kg svarer til ét Aktiv. Indsamling og/eller genbrug af Kundens emballage/kasser er ikke indeholdt i prisen på denne Service og faktureres separat. Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 4

5 Kunden accepterer hermed at betale prisen pr. Aktiv som angivet i den tilhørende Dell-ordrebekræftelse, samt eventuelle gebyrer eller omkostninger, som fremgår af denne Servicebeskrivelse. Kunden accepterer, at Dell er berettiget til at modregne eventuelle beløb, som Kunden skal betale til Dell i henhold til denne Servicebeskrivelse, i eventuelle beløb, som Dell skal betale til Kunden i henhold hertil. Yderligere gebyrer. Hvis Dell leverer Services for Aktiver, som ligger udover det aftalte antal, vil disse Services blive faktureret efter prisen pr. Aktiv for den enkelte Service. Standardtakster for transport er inkluderet i Servicen. o Eventuelle Aktiver, som vejer mere end 18 kg, pålægges muligvis yderligere transportgebyrer. o Der påregnes ekstra gebyrer for Indsamlinger uden for fastlandet, på øer og i fjerntliggende egne. Kunden, Stedet og/eller Udstyrets manglende overholdelse af de krav, der fremgår af denne Servicebeskrivelse, kan medføre, at de aftalte Services planlægges til et andet tidspunkt og/eller, at der opkræves yderligere gebyrer og omkostninger. Begrænsninger for adgang, tidsrum og køretøjer kan medføre opkrævning af yderligere gebyrer. Forgæves forsøg på Indsamling fra Dells Logistikleverandørs side, der skyldes at Kunden eller Udstyret ikke er klar på den aftalte dato for Indsamlingen, hvis f.eks. Kunden ikke er færdig med at pakke Udstyret, kan medføre opkrævning af ekstra gebyrer. Eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af, at forkert Udstyr udpeges til Indsamling, skal afholdes af Kunden. Andre vigtige oplysninger Kan ikke overdrages. Kunden er ikke berettiget til at overdrage Servicen. Dell-partnere. Dell forbeholder sig ret til at levere disse Services eller dele heraf via tredjepartsserviceudbydere. Ændring eller annullering af Services. Ændringer eller annullering fra Kundens side skal ske med to (2) dages varsel forud for den planlagte dato. Ved senere ændring eller annullering pålægges ekstra gebyrer. Anmodninger om annullering af Services skal sendes til Kundens Dell Account Team. Hvis Kunden har aftalt Indsamling direkte med Dells Logistikleverandør, er Kunden også forpligtet til at annullere Indsamlingen direkte i forhold til den pågældende leverandør. Ingen returnering. Udstyr returneres ikke efter Indsamling. Ingen forurenede produkter. Denne Service dækker ikke produkter, der er forurenet eller er under mistanke for at være forurenet med kemikalier, biologiske præparater eller andre stoffer, som ikke udgør en del af det originale, nye Udstyr eller på anden måde er forbundet med normale kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for at afholde alle omkostninger og udgifter, der måtte være forbundet med Dells manglende underretning om en sådan forurening. Ejendomsret og risiko for tab: Dell eller Dells Logistikleverandør er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå i forhold til Udstyret, efter at Udstyret har forladt Indsamlingsstedet. Ejendomsretten overdrages automatisk til Dell eller Dells Logistikleverandør ved Dell eller Dells Logistikleverandørs modtagelse af Udstyret. Sikkerhedskopiering af software/data. DELL FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR FOR GENDANNELSE AF DATA ELLER SOFTWARE PÅ UDSTYR. Kommercielt rimelige begrænsninger for Servicens omfang. Dell kan nægte at levere Services, hvis Udstyrets tilstand, størrelse eller placering efter Dells vurdering udgør en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller ligger uden for rammerne af de nævnte Services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Begrænsninger i relation til Datasletning. Der findes ingen datasletningsproces, som efterlader harddisken helt uden dataspor, så den fremstår helt som et tilsvarende nyt produkt. Dell afstår fra at komme med anbefalinger eller vurderinger, for så vidt angår (i) Kundens behov for Datasletning eller (ii) effektiviteten af en bestemt datafjernelsesmetode sammenlignet med andre metoder. Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 5

6 Vilkår og betingelser. Følgende særlige vilkår og betingelser gælder for de Services, der leveres i henhold til denne Servicebeskrivelse, desuagtet eventuelle uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og eventuelle vilkår og betingelser i en underskrevet CMSA eller servicehovedaftale: A. Garanti. DELL GARANTERER, AT SERVICEN VIL BLIVE UDFØRT MED RIMELIG PROFESSIONEL OMHU. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANDET ANSVAR OG GIVER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. B. Ansvarsbegrænsning. DELL OG DELLS SERVICEUDBYDERES ANSVAR, FOR SÅ VIDT ANGÅR DE SERVICES, DER ERLÆGGES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE, ER TIL ENHVER TID OG DESUAGTET ENHVER FORUDGÅENDE UNDERRETNING OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT ANSVAR UNDERLAGT FØLGENDE BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER: 1. DELL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG (HVERKEN KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR FØLGENDE: (I) MANGLENDE INDTJENING, MISTEDE FORRETNINGSMULIGHEDER ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EVENTUELLE TREDJEPARTSKRAV, DER MÅTTE GÆLDE FOR DATA PÅ UDSTYR, (II) FØLGESKADER, SPECIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER STRAFPÅFØRENDE SKADER ELLER (III) ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPART. 2. DELL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG (HVERKEN KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL BESKADIGELSE, TAB, VIDEREGIVELSE ELLER ANVENDELSE AF EVENTUELLE DATA, FORTROLIGE OPLYSNINGER ELLER TREDJEPARTSSOFTWARE, SOM KUNDEN HAR UNDLADT AT FJERNE FRA UDSTYRET ELLER DELE HERAF, FØR DET ER BLEVET GJORT TILGÆNGELIGT FOR DELL MED HENBLIK PÅ INDSAMLING I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE. 3. DELLS MAKSIMALE OG ENESTE ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL TAB AF ET FYSISK AKTIV, DER INDGÅR I UDSTYRET, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE VÆRDIEN AF DET PÅGÆLDENDE AKTIV SOM NÆRMERE ANGIVET I UEPP-PRISLISTEN FOR DEN MÅNED, HVOR TABET AF AKTIVET FØRST BLEV OPDAGET. 4. DELLS AKKUMULEREDE ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE, KAN INDEN FOR ET KALENDERÅR IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT ELLER SKAL BETALE TIL DELL I DET PÅGÆLDENDE KALENDERÅR I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE. DELLS ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR BEDRAGERI, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, SOM KAN TILSKRIVES FORSØMMELIGHED FRA DELLS SIDE, ELLER ETHVERT ANDET TAB, SOM IKKE ER OMFATTET AF MULIG ANSVARSFRASKRIVELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. PARTERNE ACCEPTERER, AT EVENTUELLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER I DENNE SERVICEBESKRIVELSE, SOM MÅTTE VÆRE I STRID MED GÆLDENDE LOV, SKAL ÆNDRES, SÅ DE ER I KRAFT I VIDEST MULIGT OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV. Gendannelse af aktiver, gensalg og genbrug Side 6

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Dell Services Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Serviceoverblik Dell er glad for at kunne tilbyde en service omfattende gensalg og genbrug af udstyr.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til gendannelse af aktiver. Denne service omfatter

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med onsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk TM-CAGE BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-cage 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR.

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR. KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER 20122 Abonnementsvilkår for DGL 1. Anvendelsesområde Disse vilkår gælder Lovsamling. for alle abonnementer på DGL Den GrønlandskeG e 2. Abonnentens og abonnentens brugeres

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere