Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium"

Transkript

1 Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

2 Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fællesoplevelser. I skal på introtur, studietur, skitur, fælles arrangementer og projekter mm. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar for din egen skolegang, og at du er nysgerrig efter at lære en masse nyt. Uddannelsens formål Formålet med eux-uddannelsen er at forberede dig til et arbejde i erhvervslivet eller en videregående uddannelse og sikre, at du tilegner dig almen dannelse, viden og kompetencer gennem faglig bredde og dybde samt via fagligt samspil. Uddannelsen skal som helhed forberede til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver, og det studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med de almene fag. Et vigtigt element er uddannelsens studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne Studiehåndbogen kan hjælpe dig og dine forældre med at orientere jer om dagligdagen og reglerne på Viborg Tekniske Gymnasium, og vi vil opfordre dig til, at du og dine forældre læser studiehåndbogen igennem. Med venlig Hilsen Bo Lykke Fredsgaard Rektor 2 Kære elev Uddannelsens formål Indholdsfortegnelse Studiehåndbogens indhold Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium Lectio - skolens undervisningsportal Sygdom Mediateket Fællesmøder Facebook Elevråd og festudvalg Forældresamtaler Kontaktlærerne Studievejlederne Pyramiden - bedsteforældre, elevcoach og psykolog Karakterer Økonomi Undervisningsmaterialer Nøgledepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordring for elever uden uddannelsesaftale Befordring for elever med uddannelsesaftale LOP: Lære- og praktikpladskontoret H.C. Andersen kollegiet Legater Regler og almindelig orden og samvær Pligt til at deltage i undervisningen IT-regler Oprydningsregler Regler om ekskursioner og studietur Forsømmelsesregler Skriftligt fravær Studielørdage Snyd Sanktioner Overførsel til særlige vilkår: Ansatte på Viborg Tekniske Gymnasium Kort over Viborg

3 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning osv. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge disse regler. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du som elev ikke følger reglerne. Studiehåndbogen kan også downloades fra vores hjemmeside: Mediateket Mediateket er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her kan du finde litteratur inden for skolens fagområder. Bibliotekaren kan desuden skaffe materialer hjem fra andre biblioteker, hvis du har brug for dette. Bibliotekaren hedder Karin Høi Larsen, og hun har følgende træffetider: Tirsdag kl Torsdag kl Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium Skema Den daglige undervisning er mellem 8.00 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i Lectio. Modultider Lectio - skolens undervisningsportal Lectio udgør gymnasiets webbaserede kommunikationsplatform, som benyttes af alle lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I Lectio finder du dit skema og skemaændringer og kan se lektier og skriftlige afleveringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i Lectio. Planlagte ændringer i dit skema registreres senest kl dagen før - med undtagelse af pludselig opstået lærerfravær. Sygdom Bliver du syg eller er på anden måde fraværende, skal du huske at meddele det til skolen på tlf inden klokken 9.00 samme dag. Er du ansat i en virksomhed, skal du også sygemelde dig der. Bliver du bare væk, betragter vi det som ulovligt fravær. Har du et lærested, vil firmaet blive trukket i lønrefusion. Du har endvidere pligt til at meddele fraværsårsag på Lectio. Hvis du på grund af sygdom er fraværende i flere dage, skal du give besked til din klasselærer via Lectio. Hvis skolen finder det nødvendigt, f.eks. ved længere tids sygdom, kan en lægeerklæring forlanges. Du skal selv rekvirere og betale lægeerklæringen. Fællesmøder Én gang om måneden holdes der fællesmøde på samlingstrappen i studieområdet. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd m.v. Facebook Der oprettes en specifik eux-facebook gruppe. Hvor vi vil opfordre dig til at melde sig ind i, så du kan holde sig i kontakt med skolekammerater og undervisere. Elevråd og festudvalg Ved starten af hvert skoleår vælges en elevrådsrepræsentant og suppleant fra hver klasse. Der holdes elevrådsmøde en gang om måneden med uddannelsesledelsen. En eux- og en htx-elevrådsrepræsentant deltager også i Mercantec s fælles elevråd. Festudvalget står for at arrangere skolens fester, bl.a. den årlige gallafest i november samt fredagsbar for alle skolens elever løbende henover året. Alle kan melde sig til festudvalget, som også har indflydelse på den sociale kalender, der udarbejdes årligt i samarbejde med underviser Ulla Hjulmand. Vi opfordrer til at melde sig til festudvalget, så vi kan få så mange sociale aktiviteter og fester som muligt på programmet. Forældresamtaler I november måned indbydes 1.g elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra både gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Kontaktlærerne Hver klasse har på gymnasiet tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om f.eks. fravær, mentorordning, lektiecafé, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. 5

4 Studievejlederne Hver indgang har sin studievejleder, som du er velkommen til at henvende dig til, når det passer bedst ind i din plan. Morten Simonsen er ansvarlig for: Byggetek og MetalCraft Lars Miltner Jensen er ansvarlig for: House of Technology Per Tegtmeier er ansvarlig for: AutoTeknisk Center Inger Philipsen er ansvarlig for: Hotel- & Restaurantskolen Pyramiden - bedsteforældre, elevcoach og psykolog På Viborg Tekniske Gymnasium har vi ansat to bedsteforældre, en elevcoach og en psykolog. Du kan gå til en af dem, uanset hvad problemet handler om. Hvis de ikke selv kan hjælpe med at løse problematikken, kan de sørge for, at du kan hjælpes af andre. Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Lectio. Din studievejleder følger med din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem studievejledningen, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddannelseslederen eller studievejlederen indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. Økonomi SU Når du fylder 18 år, er du berettiget til SU, så længe du ikke har en læreplads. Du søger SU på Ved spørgsmål kan du kontakte skolens sekretær. Spørgsmål vedrørende dispensation rettes dog til skolens studievejleder. Undervisningsmaterialer Mht. bøger til undervisningen, udlånes de af skolen, men du skal selv anskaffe dig evt. ordbøger, lommeregner, pc, software-licenser, papir, mapper osv. Nøgledepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til elevskab. Samtidig skal du betale 50,- pr. år for skabet, som går til elevrådet, der administrerer skabene. Palle Frederiksen, bedsteforælder Mail: Ole Sund Søndergård, elevcoach Mail: Mobil nr Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: a ,- til studieturen b. 400,- til introugerne i august c. 50,- pr. år til elevskab Erik Lund Johansen, bedsteforælder Mail: Tina Heden Mortensen, psykolog Mail: Du er meget velkommen til at kontakte disse personer. Det kan være på et tidspunkt i dit skoleforløb, hvor du synes, at nogle personlige og/eller skolemæssige problemer virker uoverskuelige. De har alle tavshedspligt. Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. 6 7

5 Befordring for elever uden uddannelsesaftale Hvis du ikke tidligere har haft et Uddannelseskort eller Hypercard Bestilling af Ungdomskort foregår således: Trin 1 - du skal søge om at blive godkendt til et Ungdomskort via Trin 2 - når du er godkendt bestiller og betaler du for dit Ungdomskort i trafikselskabernes bestillingssystem. Hvis ikke dine forhold ændrer sig herefter, vil du kun skulle søge om godkendelse til et Ungdomskort én gang under hele din uddannelse. Har du allerede et Uddannelseskort eller et Hypercard Har du allerede et HyperCard eller Uddannelseskort, vil du få en mail, hvor der står, hvordan du skal søge for at få et Ungdomskort. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser/kundeservicesekretær og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder støtte til transportudgifter til elever, der søger en praktikplads indenfor erhvervsuddannelserne. Det er et krav, at den samlede transporttid til og fra hjemmet og praktikstedet overstiger 2½ time (inkl. ventetid) med offentlig transport. Få nærmere information og hent ansøgningsblanket på LOP: Lære- og praktikpladskontoret Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, når du starter på Mercantec, kan du henvende dig på LOP kontoret. Her kan du få hjælp til at finde virksomheder inden for dit fagområde, ligesom du kan få rådgivning om praktikpladssøgning, mulighederne for skolepraktik m.m. På LOP-kontoret kan du henvende dig til Lene Kudahl. Du kan også henvende dig til praktikpladskonsulenterne. H.C. Andersen kollegiet H.C Andersen kollegiet er et skolehjem, hvor elever der gennemfører en erhvervsuddannelse på Mercantec, bor og spiser. Eleverne bor 2 på hvert værelse, der også har eget bad og toilet. Der bor ca. 130 elever på kollegiet, så der er stor aktivitet i fritiden, hvor der er mulighed for at benytte kollegiets faciliteter som f.eks. bordtennis, fodboldspil, motionsrum, musikrum og billard. Der gennemføres jævnligt arrangementer for kollegiets beboere. For at kunne bo på kollegiet skal man være berettiget. Du kan få oplyst i internt salg, om du er berettiget hertil. Prisen for kost og logi på kollegiet er pt. 485,- kr. pr. uge for alle elever som har en uddannelsesaftale og for alle elever over 18 år. For elever der er under 18 år og uden en uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis. Afdelingsleder på kollegiet er Steen Møller Henriksen. Legater En gang årligt indstiller lærerne dygtige elever til et mindre gavelegat. Kriterierne for at blive indstillet er bl.a. gode faglige resultater og sociale indsatser til at fremme et godt studiemiljø. 8 9

6 Regler og almindelig orden og samvær Vi har nogle enkle, men vigtige ordensregler på gymnasiet. 1. Du skal behandle elever og ansatte på skolen med respekt. Det gælder både ansigt til ansigt og virtuelt, fx på Lectio, Facebook og i Blå Bog. Det er til enhver tid skolen der afgør, hvilken adfærd vi ser som acceptabel. 2. Du skal behandle skolens lokaler og udstyr med respekt. Hvis du anretter skade kan du blive holdt skadesansvarlig og skal betale for reparation eller anskaffelse af nyt udstyr. 3. Det er til enhver tid forbudt at medbringe og indtage alle former for rusmidler på skolen og i alle aktiviteter forbundet med skolen, undtagen når skolen giver tilladelse til at drikke alkohol, fx ved fester. Vi forventer yderligere, at du kan bruge alkohol fornuftigt og ikke bliver til gene for dig selv eller andre. 4. Der er rygeforbud overalt på skolen. Forbuddet gælder også e-cigaretter. 5. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner og studietur skal overholdes (jf. afsnittet om ekskursioner og studieture) 6. Brug af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens IT-regler (jf. afsnittet om it-regler) 7. Computeren skal bruges til undervisningsrelevante aktiviteter - dvs. anvendes den til spil, Facebook og lignende har læreren ret til at bede eleven forlade undervisningen. 8. Mobiltelefoner, computere og lign. skal slukkes, hvis læreren beder om det. 9. Skolens oprydningsregler skal følges (jf. afsnittet om skolens oprydningsregler) 10. Du har pligt til at holde dig orienteret via Lectio. 11. Du skal færdes på ansvarlig vis i laboratorierne og værkstederne ellers risikerer du at blive bortvist. 12. Sikkerhedssko er påkrævet, når du arbejder i værkstederne. 13. Du skal generelt følge personalets anvisninger. IT-regler 1. Udstyret må kun benyttes til undervisningsformål. 2. Der må ikke ændres i opsætning af nogen art. 3. Der må kun forefindes software, som Mercantec har licens til. 4. Det er kun Mercantec, der kan give tilladelse til brug af andet software. 5. Private PC ere må benyttes, såfremt der kan dokumenteres gyldig licens til installeret software. 6. Der må ikke downloades eller gemmes informationer på skolens netværk (data, billeder musik, film m.v.), som det ifølge dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle. 7. Der må ikke gøres forsøg på at bryde gennem sikkerhedssystemerne. 8. Skolens opkobling til nettet sker via Sektornet, hvor de til enhver tid gældende vilkår for anvendelse skal overholdes. 9. Ved overtrædelse af overstående regler, henvises til afsnittet om sanktioner. Oprydningsregler Vi ønsker at undervisningen på skolen skal foregå i et rent og behageligt miljø til gavn for både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Derfor har vi en række simple oprydningsregler. I alle undervisningslokaler skal eleverne inden lokalet forlades, efter et undervisningsmodul: - rydde op på borde og gulv - smide al affald i skraldespanden - lukke vinduer. Efter sidste undervisningsmodul i klasselokalet, stoles der op på udvalgte dage. Hvilke dage vil fremgå af opslag i hvert enkelt lokale. Læreren skal godkende oprydningen. Herefter låser læreren til lokalet. Pligt til at deltage i undervisningen Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til al undervisning 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende 4. Deltagelse i ekskursioner 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen

7 Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder gymnasiets almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Der er forbud mod at indtage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumentation for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: 1. du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten 2. du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare 3. du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. Forsømmelsesregler Fravær fra undervisningen Læreren fører fravær fra undervisningen ved begyndelsen af hvert modul. Elever, der kommer for sent, kan føres fraværende efter lærerens vurdering. Alle former for fravær registreres med 100 % uanset årsagen. Hvis skolen vurderer, at dit fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekvenser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, at du overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Ønsker du af forskellige årsager fri på dage med undervisning, registreres fraværet uanset årsagen. Ved længere tids planlagt fravær orienteres klasselæreren på forhånd. Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på Lectio, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på Lectio. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Studielørdage Skolen følger op på skriftligt fravær, og en gang hvert kvartal afholder skolen studielørdag for de elever, der har skriftligt fravær. Hvis du har skriftligt fravær, vil du blive indkaldt med obligatorisk fremmøde. Udebliver du fra en indkaldelse til studielørdag, vil du modtage en advarsel. Skolen fastlægger datoerne for studielørdage for et skoleår ad gangen og offentliggør dem på Lectio. Hvis skolen vurderer, at dit skriftlige fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekvenser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Snyd Hvis du gengiver andres arbejde, som om det var dit eget, er det plagiering, og plagiering er snyd. Kopierer du derfor helt eller delvist en anden elevs opgave, eller kopierer du fra nettet uden at angive kilde, er der tale om plagiering. Skolen tager plagiering alvorligt, og hvis din lærer har mistanke om snyd, bringes sagen videre til skolens uddannelsesleder, og der arrangeres en samtale. Åbenlyst snyd kan efterfølgende udløse en advarsel. Ved gentagelse overføres du til særlige vilkår. I særligt graverende tilfælde kan du bortvises. Opgaver, der er hentet på nettet eller er afskrift, tæller ikke som afleverede, men betragtes som forsømmelse, og vil ikke blive registret som afleveret i Lectio. Ved snyd til eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve

8 Sanktioner Skolen kan efter uddannelseslederens afgørelse iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne: 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 3. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin. Prøven skal aflægges i det efterfølgende skoleår, hvis skolens uddannelsesleder beslutter, at eleven kan deltage i undervisningen på ny. Ellers er det elevens eget ansvar at bestå faget. 4. Fortabelse af retten til at gå til eksamen, hvis dele af eksamensgrundlaget mangler. Det kan f.eks. dreje sig om synopsis i engelsk B og eksamensprojekter i kommunikation/it C, teknikfag A og teknologi B/A. Selvom man er indstillet til eksamen i disse fag, kan man ikke gå til eksamen, hvis eksamensgrundlaget ikke er afleveret. 5. Udmeldelse i særligt alvorlige tilfælde. Sanktionerne iværksættes kun efter forudgående skriftlig advarsel. Undtagelse herfra sker kun, når der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde. Overførsel til særlige vilkår: Hvis du tilsidesætter skolens forsømmelsesregler, kan du blive overført til særlige vilkår. Det betyder, at du efter uddannelseslederens vurdering kan fortabe retten til at gå til prøve i et eller flere fag og/eller bortvises fra skolen. Ansatte på Viborg Tekniske Gymnasium Undervisere: Axel Andersen Bente Danielsen Bernhard Lind Schistad Bettina V. Andersen Bjørg Andersen Christina Knage Dorthe Sandberg Ejnar Jensen Erik Grønkjær Overførsel til særlige vilkår forudsætter, at du gennem en periode har haft mulighed for at rette op. Derfor har skolen en procedure i forbindelse med overtrædelse af forsømmelsesreglerne, som træder i kraft, før du evt. overføres til særlige vilkår: 1. Skolen sender dig en første advarsel, hvor du bliver gjort opmærksom på din forsømmelse og får en rimelig frist til at rette op på den. I forbindelse med denne advarsel vil du blive opfordret til at kontakte en af skolens studievejledere 2. Hvis du over en længere periode eller flere gange overtræder forsømmelsesreglerne, vil du modtage en sidste advarsel. I denne vil du blive gjort opmærksom på, hvilke konsekvenser, din forsømmelse kan få for dig. 3. Skriftlige advarsler sendes til dine forældre eller din værge, hvis du er under 18 år. 4. I nogle tilfælde vurderer uddannelseslederen i samarbejde med fraværsteamet, at du skal opfylde en individuelt udarbejdet skriftlig kontrakt. Kontrakten har til hensigt at hjælpe dig med at leve op til skolens forsømmelsesregler, så du kan gennemføre din gymnasieuddannelse. Gert Gerges Jean Laursen Jette Majland Jørn Vinde Karl Aage Kirkegaard Klaus Bisgaard 14 15

9 Studievejleder: Øvrige medarbejdere: Lise Bomberg Lise Ludvigsen Marianne Daugaard Lise Ludvigsen Studiesekretær Driftsassistent Tina Strøm Pedersen Jørgen Vasegaard Foto på vej Ledelsen på Viborg Tekniske Gymnasium Merete Holm Michael Kristensen Mona Havemose Foto på vej Foto på vej Rektor Uddannelsesleder Pædagogisk konsulent Bo Lykke Fredsgaard Mads Schmidt Haagesen Lisbeth Hvid Christensen Nicolaj Flensborg Nis Schroll Rasmus Pilgaard Ledelsen på Mercantec Foto på vej Rikke Christensen Sofie Krogh Appel Tony Ebdrup Direktør Kirsten Holmgaard Vicedirektør Mette Selchau Trine Skøtt Ulla Hjulmand Willem Asnan 16 17

10 Kort over Viborg FRA LØGSTØR FRA LØGSTØR A SKIVE 26 Nordre Ringvej FRA SKIVE 26 FRA AALBORG Nordre Ringvej FRA AALBORG Vognmagervej 13 Vognmagervej 13 ingvej ERNING 13 Håndværkervej 26 Indre Ringvej Vesterbrogade Banegård Koldingvej Fabriksvej FRA HOLSTEBRO FRA ÅRHUS Gl. Skivevej Rødevej Skottenborg Jernbanegade Vestre Ringvej H.C. Andersens Vej Søndre Ringvej NFS Grundtvigs Vej Sct. Ibs Gade SØNDERSØ FRA VEJLE / HERNING Gl. Aalborgvej 13 Håndværkervej 26 Indre Ringvej Vesterbrogade Banegård Koldingvej Fabriksvej Nørremøllevej FRA ÅRHUS Gl. Skivevej Rødevej Skottenborg NØRRESØ Jernbanegade Randersvej Vinkelvej H.C. Andersens Vej NFS Grundtvigs Vej Sct. Ibs Gade SØNDERSØ Gl. Aalborgvej Nørremøllevej 16 NØRRESØ Houlkærvej Randersvej Vinkelvej 16 FRA RANDERS Skaldehøjvej FRA RANDERS Houlkærvej H.C. ANDERSENS VEJ Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center FRA RANDERS Skaldehøjvej FRA RANDERS H.C. ANDERSENS VEJ Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center HÅNDVÆRKERVEJ Byggetek SKALDEHØJVEJ Medieskolerne HÅNDVÆRKERVEJ Byggetek SKALDEHØJVEJ Medieskolerne VINKELVEJ Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab VINKELVEJ Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab H.C. Andersens Vej Viborg Tlf

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere