Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004"

Transkript

1 Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004 Nærværende stikordsregister omfatter alle artikler i årbøgerne 2000, 2001, 2002, 2003 og Stikordsregistret omfatter både enkeltbegreber, f.eks.»handlingsplan«og begrebsområder, f.eks.»strategisk planlægning«med tilhørende underbegreber, f.eks.»faseopdeling«. Stikordsregisteret henviser til både årgang, f.eks. 96, og sidenummer i årbogen. Stikordsregisteret vil hvert år blive udvidet med årets nye stikord, således at det maksimalt omfatter sidste 5 års stikord. Stikordsregistret vil på denne måde altid danne en aktuel videndatabase for skriftserien og faget som helhed. Årg. side A ABC ABC for tidskrævende ABC har undergået en teknisk fokuseret udvikling ABC i forskellige brancher ABC i Novo Nordisk ABC metoden ABC metoden forskellig fra DB metoden ABC metoden fremstår uanset version med samme akronym ABC metoden, titluleret med akronymet ABM ABC og kontoplanen ABC og servicevirksomheder ABC projektet organisering ABC resultatet af ABC som inspirationsanalyse ABC som kalkulationsmaskine ABC som kalkulationsprincip ABC som studieobjekt ABC varianter ABC-analyser ABC-implementering ABC-model ABC-model, aktivitetsbaseret ABC-model, Danske Banks ABC-model, procesfokuserede ABC-model,»quick and dirty« ABC-modellers optimalpunkt ABC-projekt, Organisering af ABC-system ABC s tekniske funktionalitet Årg. side ABC s udvikling ABM er et ledelseskoncept til supplering af ABC s metode Abstrakt viden Abstrakte fænomener Abstakte metonymier Abstraktion Accepterede rum Accesstid Accountability, awful idea of Action at a distance Activity Based Budgeting Activity Based Costing Activity Based Costing/Management Activity Based Management Activity Cost Pool Activity Cost Poolens aktiviteter fra handlinger til omkostninger Ad hoc procesmålinger Adaptiv læring Adaptive processer Adfærdsorienterede regnskabsvæsen Administration Administrationens klaustrofobi Administrationsstrategier Administrativa reformer Administrative byrder Administrerende leder Økonomistyring & Informatik Årbog

2 Adskillelse af regnskabsproducent og bruger Advanced konfiguration Adverse selection Afdelingsniveau Advokater Afdisponerbarhed Afdisponerbarhed, graden af Affärsstrategi Afgørelsessystemet Afkast Aflæring Aflønning af præstationer Aflønningen Afregningspris Afsenderne af budskabet Afskaffelsestid Afskrivninger Afskrivninger som en offeromkostning Afslutning af BSC Afstand Afsætningsrækker Aftalegrundlag Afvigelsesrapportering Afviklingsomkostninger Age of the Internet Agentomkostninger Agentperspektiv Agentteori Agentteorien Agentteori og praksis Aggregering af handlinger til aktivitetr Aggregering i fejl Aggregeringsfejl Aggregeringsniveau Agrarkapitalisme Akkreditering Akkreditering og BSC Aktieoptionerne Aktieoptionsordning Aktionsforskning Aktionærernes forventninger Aktionærernes synsvinkel Aktiv budgetproces Aktiv budgetstil Aktiv styring Aktive og medlevende aktører Aktiver i den ny økonomi Aktiver, typer af Aktiver, virksomhedens Aktivers værdiansættelse Aktivitet i kæder Aktivitetens ressourcetræk Aktiviteter Aktiviteter til implementeringsplanen Aktivitetsanalysen Aktivitetsbaserad kalkylering Aktivitetsbaseret omkostningsallokering Aktivitetsbaseret omkostningsallokering Aktivitetsbudgetter Aktivitets cost drivere Aktivitets- og ressourcestyring Aktivitetshierarkiet Aktivitetshierarkiets niveauer Aktivitetskæder Aktivitetsoverblik Aktivitetsstyring Aktivmassen Aktivt dokument Aktør-Netværk Aktør-netværk-teorien (ANT) Aktørbaserede fokus Aktørnetværks evne til at sammenkæde teknologi med praksis og brugere ALKA Alles kamp mod alle Allocation Bases Almindelige markedspriser Alternativer, vurdering af Amanda projekt Amazon Amerikansk ideologi AMU-kurser Analogi Analogiargumenter Analyse Analysefasen Analyser på tværs af forretningsområder Analytic methods »Anbefalinger« Anlægskartotek Annual plan control Annuitetsfordeling Ansvarliggjorte individ Ansvarlighed Ansvarlighed i en dansk kontekst Ansvarlighed og økonomi Ansvarscentre Ansvarsdelegering Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

3 Ansvarsopdelingen mellem produktionen og logistikafdelingen Antallet af komponenter Anticiperade effekter Anti-egalitært Anti-folkelige Anti-global Anti-ideale Anti-Informations-Defekt-Syndromet Anti-strategi Anti-videnskabelig Anvendelighed og tilgængelighed i danske virksomheder Anvendelse af Business Excellence modellen Anvendelsen af BSC Apotekerforeningen Arbejdsformidlingens kunder Arbejdsformidlingssystemet Arbejdsglæden Arbejdsdeling Arbejdsformer Arbejdskraft og offeromkostninger Arbejdsmarkedsformidling Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsopgaver Arbejdspres Arbitararitetssnakken er tilbage Arbitrær omkostningsfordeling i ABC metoden Argumentation ad ignoratio elenchi Argumentation ad populum Argumentationsanalyse Argument-række Argumenter for nye ledelsesteknologier Arkitektur, perfekte Artsdimensionen ASAP ASAP-metoden ASK Aspirationsnivåer Assignment Assignmentkategorier Asymmetrisk information mellem køber og sælger Asymmetrisk information mellem selvet og dets publikum Asyndese Autonomi Auto-pilot Autonomi Autoritet Autoritetsargument Avvikelsen mot budget B Back to basics Backstage Bag- og frontregioner Balanced Scorecard Balanced Scorecard (BSC) i BRF-Kredit Balanced scorecard Collaborative Balanced Scorecard, implementeringen af Balanced Scorecard og ABC de mest kendte Balanced Scorecard og Excellencemodellen Balanced Scorecard vs. vidensregnskab Balanced Scorecard s rammestruktur Balancen Balancepunkt Balancepunkter Balancere mennesker, processer og teknologi i praksis Balanceret og fokuseret ledelsesog styringsværktøj Balanceret rapportering Balanserat styrkort Begrænset rationalitet Beholdningsforskydningsmodellen Behov for horisontal koordination Behovsdrevet Belønninger og målinger: BSC Belønninger og målinger: EVA Belønningssystemer Belønningssystemer og forfremmelse Belønningssystemet Belønningssystemets koordinerende kraft BEM er et markedsorienteret ledelsessprog Bemyndigende ledelse Benchmark Økonomistyring & Informatik Årbog

4 Benchmark forskellig fra nul Benchmarking Benchmarking som løftestang Beredskab Beregning af Economic Value Added Bertelsman Beskyttelsesmekanismer Beskæftigelsesministeriet Beslutningsadfærd Beslutningsformål Beslutningsinformationen Beslutningskompetencen Beslutningsorienterede præferencer Beslutningsprocessen Beslutningsrationalet Beslutningsretten Beslutningsrettigheder Beslutningssituationen Beslutningsstøtte Beslutningsstøttede information Beslutningsstøttende information Beslutningstagning Beslutningsvariabel Beslutningsværktøj Besparingar Besparingsmålen Besparingsperiod Besparingsprogrammet Best practice Beställar-utförarmodellen Bestille- og udførerrollen Bevillingsmodellen medfører øget omkostningsbevidsthed Bevillingsnedskæringer Bevillingsstruktur Bevillingstankegang Biblioteksskolens aktiviteter Bidragsregnskabet Bidrags-spil Bidrag til frigørelse og innovation Big Bang Biltelefon Biverkningar Blinde pletter Bløde aktiver Blødere værier hos medarbejderne Blur Bogførte aktiver Bogførte værdi Bogførte værdier Bogholderisystem: se Økonomisystem på edb Bonus koblede til finansielle mål Bonusbank Bonusplan Borgeren som klient eller bruger Borgerinformation Borgernes kontakt til institutionerne Boston Consulting Group BOOTSTRAP-vurdering Bounded Rationality Bower BPR-processen BPR-projektet Branchepolitik Brand Branche-turbulens Branding Brandstretching Bread-even mål Break-down Brugerdrevet eksperiment Brugergrænseflade Brugeroptagelse Brugsværdi BSC BSC anvendes forskelligt af afdelingsledelserne BSC casestudier BSC det finansielle perspektiv BSC er en løbende proces BSC er et strategisk ledelsessprog BSC er et supplement til nuværende ØS BSC fokus på immateriel værdiskabelse BSC fremskridtshistorier BSC har fået meget opmærksomhed BSC i det offentlige BSC ikke vigtig for styringen BSC implementeringsproblemer i sygehussektoren BSC interne processer BSC Kausalitetsbaseret målstyring BSC konceptet skal udvikles og justeres løbende BSC kundeperspektivet BSC lærings- og udviklingsperspektivet BSC ny retorik BSC og belønning BSC og den administrative ledelse BSC og Dialogbaserede aftaler BSC og ikke-finansielle mål Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

5 BSC og mål BSC og Operationaliserede mål BSC og standard BSC og sundhedsprofessionerne BSC, opbygning af BSC præsenteres som et styringskoncept BSC som en integreret del af ledelsesinformationssystemet BSC som et redskab BSC som et samlet rapporteringsværktøj BSC som implementeringsværktøj BSC som inspirationskilde i danske organisationer BSC som koordineringsværktøj BSC som strukturerings- og beskrivelsesredskab BSC-ideen indskrives i en eksisterende logik BSC-ideens transformation BSC-modellen som symbol på effektiv ledelse BSCs indhold og overordnede mål BSCs rolle i koncernstyringen er begrænsede BSCs rolle i styringen af virksomheden BSCs rolle i styringen af virksomheder BSCs styringstemaer BSS: se Beslutningsstøttesystemer Budgetforudsætningerne Budgetramar Budgetstyringsrammer Budgetdeltagande Budgetdeltagande, graden av Budgetdeltagelse Budgetdialogen Budgeterarnas prestationsnivå Budgetmetod Budgetmetode Budgetmetoder Budgetoverskridelse Budgetproces, aktiv Budgetprocessen Budgetrevideringar Budget-slacks Budgetstil Budgetteringsdybde Build-up Bulimi Bundlinieansvar Bundliniebilledet Bundniveau og maksimalniveau af belønningssystemet Bureaukratiet Bureaukratiets omklamring Bureaukratiske styreformer Business area Business begreber Business blue-printing Business Excellence Business Excellence konceptet Business Excellence Modellen Business Excellence Modellen (BEM) Business objects Business partner Business Process Reengineering Business Supporter Business-to-business Business-to-Business E-business Business to Business perspektiv Byggeplandata Bæredygtigt miljø Børsrystelserne Både private og offentlige virksomheder har implementeret BSC C Calvinismen Carl Bro Carlsberg Cash Management Cash Management Processen Cashflow Catch CE er en analysemetode Centralisering Centralisering og decentralisering Centralt initierede strukturforandringer Centralt system Certificeringer Change Management Cisco Clean surplus accounting Clean surplus reglerne Clusters CMM Coaching Coase Ronald Cockpit, styring fra et Codes of Conduct Coloplast Communities Company code Company strategy Component swapping modularity Computerteknologien Connected Economy Økonomistyring & Informatik Årbog

6 Connectivity Contingencystudie Controllability Controllere Controllerens rolle i den strategiske planlægning Controllerens udviklingsområde Controllerfunktionen Core competence Core transactions Corp.com-bølgen Corporate Governance Cost-beefit analyser Cost/benefit Cost driver Costdrivere Cost drivers Cost Engineering Cost-object analysen Cost objects Cost pools COWI CRM CSR et modefænomen? CSR i det 20. århundrede CSR i en global verden CSR og genvinster/omkostninger CSR og stakeholder-tankegangen CSR og tvang CSR og virksomhedens strategi Customer Profitability Analysis Customer Relations Management Customer Relationship Management Customisering Cyberspace D Dagligdagsbeslutninger Danisco Danmarks Radio Dansk ideologi Dansk ledelses- og styringsideologi Dansk tradition Danske Bank Danske forskere Danske ledelses- og styringstradition Danske ledelsesmodeller Danske virksomheder interesseret i MØV Danyard A/S Data- og registringsgrundlaget Data- og registreringssystemer Datadisciplin Datagrundlagets formåen Datakommunikation Datamatrix over salgspriser DB metoden De 4 perspektiver: økonomiske, kunder intern proces, læring og vækst De hypoteselignende sammenhænge i BSC Decentrale agenter Decentrale enheder Decentrale viden Decentraliserad lösning Decentralisering Decentraliseringen Decentraliseringen af den offentlige sektor Decision support »Defender«strategi Definition af CSR De fleksible managementkoncepter De organisatoriske årsagsvirkningssammenhænge De personlige ressourcer De syv ledelsesværdier Dekomponeringsniveauer Delegering Dell Dell Computers Dell s organigrafer Dell s styringssystemer Demokratiet Demokratisk centralisering Demotivasion Den aktivitetsbaserede bevillingsmodel »Den blinde plet«begrænser mulighedsrum Den dramaturiske metafór Den flerstemmige virksomhed Den globale konkurrence »Den gode cirkel« Den helhedsorienterede styringsmodel Den lærende organisation Den mest hensigtsmæssige udviklingsstrategi Den nye økonomi Den onde cirkel vendes Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 Den operative-abm Den operative model Den oprindelige udgave af BSC Den organisatoriske arkitektur Den regelorienterede kultur Den selvstændige næringsdrivende Den strategiske-abm Der er asymmetrisk information mellem producent og læser Derived measures Desaggregerede mål Desaggregering Desaggregeringsniveau Design Design for Manufacturability Design For Manufacture Design For Manufacture-tankegang Design-fasen Design forløb Designvalg Deskriptiv statistik Deskriptiv typologi af diffusion og innovation Det dramaturgiske perspektiv Det eksemplariske regnskab Det etiske regnskab Det handler om mennesker, processer og teknologi Det jævne individ Det Kongelige Teater Det neoklasssiske perspektiv, kritik af Det pagatoriske vs. det værdimæssige omkostningsbegreb Det planlagte maskespil Det Sociale Indeks Det styringsorienterede regnskabsvæsen Det teoretisk»korrekte«bsc Det teoretiske grundlag for BSC Det økonomiske basisræsonnement Detailinformation Detailkontrol Determinisme Diagnose af problemet Diagnosen Diagnoseværktøj Diagnostic system Diagnosticerende kontrolsystemer Diagnostiserende systemer Diagnostiske styresystemer Dialog Dialog med interessenterne Dialog og læring, ledelse gennem Dialog og konsensus Dialogbaseret læring Dialog, åben Differentiering Differentieringsstrategi Diffusion Diffusion og innovation af ABC Diffusions- og innovationsstudier Diffusionsproces Diffusionsstudier Diffusionsteori Digatale markedsplads Digitale vidensøkonomi Digitalisering Digitalisering af den offentlige sektor Digitaliseringens potentialer Dilemmaer Direct business model Direkte arbejdskraft Direkte måling af aktivitetsomkostninger Disciplineringsteknikker Disinvesteringer Disney koncernen Disponerbarhed, graden af Distance til ledelsen Distanceret ledelsesproces Distribueret vidensdeling Divisioner Divisionerne Divisioners forretningssucces Divisionsautonomi Divisionsmål Divisionsstyring »Dobbelt-loop«læring Dobbeltarbejdet Dokumentationssystem Dommedagsvisioner Domulært produkt Dot.com bølgen Dot-com syndromet Dot-com virksomheder Dot-com erne Double-loop learning Double-loop-læring Dramaturgisk model Drejebog DRG Driftsoverskud Driftsrolle Driftsøkonomi Driftsøkonomisk offeromkostningsræsonnement DSS: se Beslutningsstøttesystemer Du Pont Dualiteter, håndtering af Dybdegående viden Dygtighed Økonomistyring & Informatik Årbog

8 Dynamik Dynamisk plangrundlag Dynamisk systemtænkning Dysfunktionalitet Dækningsbidragsbegrebet Dækningsbidragsmodellen Dækningsbidragstraditionen E E-aktiver E-aktiver, drivkræfter for E-aktiver, økonomiske effekter og E-Business E-business, en accelerator E-business intelligence E-Business, omfang af E-business som forretningsform E-business som knudepukt E-business som økonomisk enhed E-business strategi E-handelskompetencerne E-integration E-kanalen E-shoppen E-transformation Early Warning Earnings management Eason, Ken Eccles Economic book value Economic Value Added EDI EDI, anvendelse af EDI-baserede informationer EDI-potentiale Edvinsson s opdeling Effekt på samfundet Effekter af økonomistyring Effekterne af IT-anvendelsen Effektiv økonomistyring Effektivisering Effektivisering af sygehusets drift Effektiviseringsbehov Effektiviseringsmetoder Effektiviseringsproces Effektiviseringsstrategier i staten Effektiviseringstiltag Effektivitet Effektivitet vs. kompleksitet Effektivitetsparadigme Effektivitetsprincippet Effektivt design Effektivt medie Effiency control Efterfrågebehovet Efterkrigsårene Eftersnakkende lederadfærd Efterspørgselsmønster Efterspurgte produkt Egenskaber ved præstationsmål Egentilfredsstillelsen Ejendomsmæglervirksomhed Ejer af produktet Ejerskab Ejerskab til registreringerne Ekonomisk ansvar Ekonomisk kompetens Ekonomisk metvetenhet Ekonomistyrning Ekonomistyrningen, innehål för Ekonomistyrningens effekter Ekonomistyrningsbegrepp Ekonomistyrningsmodeller Ekonomistyrningsreformer Eksisterende litteratur om modularising Ekspertkompetence Ekspertsystemer Ekspertviden Eksplicitte retningslinier Ekstern regnskabsvæsens dominans Eksternaliteter Eksterne benchmarks Eksterne betingelser Eksterne regnskab Eksternt fokus Ekstra ordrer Ekstra styringsniveau Ekstranetsystem Ekstrovert Opfattende ledere Ekstrovert Vurderende ledere Elektronisk dokumentudveksling Elektronisk handel Elektronisk varekøb Elektroniske markeder Elektroniske netværk Embedsmændene Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 Empirisk brug af typologi Empowerment En defensiv holdning til de eksisterende ERP systemer En eksplorativ undersøgelse af BSC En ex ante dekomponeringsmodel En ex ante kausalitetsmodel En ex post dekomponeringsmodel En kommunikerende ledelsesfunktion En postmoderne tilgang til kompetenceudvikling En rational menneske- og organisationsopfattelse En resultatorienteret kultur En strategisk hemmelighed En systemanalyse af hvordan virksomhedsmodeller typologiseres En typologisering af forskellige virksomhedsmodeller Engagement, fælles Enheds- og udviklingsomkostninger Enhedsniveau Enhedsomkostninger Enhedsomkostninger og det eksterne regnskab Enhedspriserne validitet Enkelhet Enkeltfaldsnorm Ensartet ressourcetræk Ensartet ressourcetræk på givne aktiviteter Entreprenante leder Entreprenører Entreprise Ressource Planning Envägskommunikation EPC handlingskæden EPC-Diagram EPC-Diagrammet Erfaringer Erfaring, manglende Erfaringsbase Erfaringsudveksling mellem statsamterne Erhvervsøkonomisk informatik i Interaktive kontrolsystemer Erkendelse, ny ERP ERP handlingsscenarier flytter rundt på tid og rum for ledelse ERP i 5 trin? ERP i et virksomhedsglobalt perspektiv ERP i praksis ERP i praksis handler om at opfinde integration ERP s historie ERP s styrke ERP-praksis skal ses som en»postimplementeringsproces« ERP-systemer ERP-systemer i danske virksomheder ERP-systems tabelopbygning ERP-univers ERP praksis er stort set usammenlignelig med ERP projekter ERP systemer ERP systemer udgør en eksklusiv teknologi ERP udfra et brugerperspektiv Erving Goffman s interaktionsteori Et fælles sprog i virksomheden Et mulighedsrum for ledelse Etableret kapacitet Ethos Etisk ansvar Etiske regnskaber Etiske retningslinier Etiske værdier EU s grønbog EVA EVA er en regnskabsforskrift EVA kultur EVA metodiske udfordringer EVA og horisontproblemet EVA som nøgletal EVA = NOPAT (Net Operating Profit After Tax) EVA s»bløde side» EVA s praktiske løsninger EVA s påståede muligheder EVA-balancen EVA-begrebet EVA-systemet Evalueringer Evolution Ex-ante Ex ante kausalmodel på helhedsniveau og på detailniveau Ex ante og ex-post Ex post Excellencemodellens intuitive logic F Facilitatorerne Fag- og funktionsgrænser Fagbureaukrati Økonomistyring & Informatik Årbog

10 Faggrupper Faglig etik Faglig kvalitet Faglig overfladiskhed Fagmandsvæsen Fair Contract Faktorudrustning Faldgrupper i benchmarking-proces Familien Familieroller fremtidens lederroller Fasemodeller Faste omkostninger Fastsættelse af interne afregningspriser Fastighetsföretag Feedback Feedback-orienteret styrng Feedback-rapport Fejlbehandling Fejl i kalkulationerne Fejlinvesteringer Fejlmedicinering Fejlniveau Fejlomkostninger Fejl, udjævning af analyse variabler »Fem designvalg« Fiktiv resultatenhet Fiktiva resultatenheter Filosofisk tradition Fionancial management value chain Financial awareness Finansielle indikatorer Finansielle mål giver fokus Finansielle mål initierer og opretholder handling Finansielle mål opleves som letforståelige og logiske Finansielle rapportering Finansielle regnskaber Finanshensyn Finansiel analyse Finansiell kontroll Finansiella mått Finansiella mått, fokus mott Finansielt fokuseret styring Fire grupper af MØV ernes globale udfordringer First-tier First-mover fordele Fiskebensdiagram Fiskebensdiagrammet F.L. Schmidt Flad organisation Fleksibel organisation Fleksibilitet Fleksible budgetter Fleksible relationer Flerdemensionelle mulighedsrum Flerdimensionelt handlingsrum Flere iagttagelsespositioner Flere konsekvenser for aktivitetshierarkiet Flere variable faktorer i aktiviteten Flerperioder Flerperiodes periodiseringsproblem Flerværdisamfund Fokus Fokus og målesystemer Fokus og vægt Fokus på forhandlinger Fokus på de helhedsorienterede aspekter ved BSC Fokus på det kreative Fokus på stykomkostninger Fokusering på kernekompetencer og kritiske succesfaktorer Fokusfasens formål Folkelighed Folkelighedsideologien Folkeånd For mange styringsmål Forandring Forandring, tro på Forandringer i fagprofessionelle organisationer Forandringsledelse Forandringsproces Forandringsprojekt Forandringsprojekter Forandringsstrategi Forbedring af kvalitet fra centralt hold Forbedringsprojekter Forbrugscyklus Forbundne virksomhed Forbundne virksomheder Fordeling af stabsomkostninger Fordelings- og tildelingsfaktorer Fordelingsnøgle Fordelingsnøgler Forebyggende handlinger Forenet produktion i Politiet Forestillings- og dialogrum Forhandling af identitet Forhandlingspositionen Forhandlingsprocess Forhandlingsprodukt Formaliseret strategiplanlægning Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

11 Formelbaserede og subjektive belønningssystemer Formella styrmodeller Formella styrsystem Formål Formål med regnskaberne Formålet med BSC Formålsdimensionen Formålshomogenitet Fornyelsen af det danske sundhedsvæsen Fornyelsesmodellens fire faser Fornyelsesstrategi skal oversættes til arbejdspraksis Forrestereffekten Forretningsgrundlag Forretningsmodeller Forretningsmodeller for e-business Forretningsmæssig skarpsindighed Forretningsmål og personalepolitik Forretningsplanen Forretningsplanen og investeringsmanualen Forretningsproces Forretningsprocesser Forretningssucceser Forretningsviden, manglende Forsigtighedsprincip Forsikringshøjskolen Forsikringsvirksomhed Forsimplingsomkostning Forskellige typer af BSC konceptet Forskerne Forskning ud i modularisering Forskningsmetode Forståelse af virksomhedens forretning Forståelseskløft mellem virksomheder og medarbejdere Forsøgsvis udbredelse Forsyningskæde Fortolkning Fortolkningsvidenskabelig måde Forudsætninger for BSC Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionens historie Forvandlingsprocesser Forældede standarder Fra personalestyring til strategisk ledelse Fra single-loop til triple-loop Fra visioner til operationelle mål Framfab Fransk ideologi Fransk selvforståelse Franske scorecard Franske værdier Franskmændenes idealer Fremadrettet styring ex-ante Fremmedgørende Fremtidens controller, krav til Fremtidens kompleksitet Fremtidens controller Fremtidige betydning af ERP systemerne Friktion Frirummet Fritidslivet Frontliniemedarbejdere som rollemodel Frontstage Fuld omkostningsfordeling Fuld substituerbarhed Fuldfordelingsmodel Full Cost metoden Full-service-leverandører Functional strategy Fundamental measures Funktionalisme Funktionalistisk forklaringsmodel Funktionalitet Funktionel forretningsøkonomi Funktionel strategi Funktionelle siloer Funktions-, produktions- og anvendelsesmodularisering Funktionsdrevne effektiviseringsprojekter Funktionsstrategi Funktionæransatte medarbejde Fysisk community Fælles værdigrundlag Fælles værdiskabelse Fællesomkostninger Fællessporing Færdigvarenumre i nye systemer Förändrad styrning Förändring G Gamle produkter Gamle teknologier Gamle vaner Gamle virksomheder Gamle økonomi Gap-analysen Gatemodellen GBSS: se Gruppe-beslutningsstøttesystemer General Motors Generativ læring Generering af information Økonomistyring & Informatik Årbog

12 Generiske målestokke Generiske og virksomhedsspecifikke modeller Gennemløbstiderne Gennemsigtighed Gennemslagskraft Gennemsnitsbetragtninger Genre ikke-videnskabelig Geografisk koncentration Giddens, Anthony Giddens strukturationsteori Globale dynamiske marked Globaliserede verdem Globalisering Globaliseringen Globaliseringsproces Globaliseringstendensen Gode cirkel Gode erfaringer med BSC Goffman a interaktive model Goffman s interaktionsteori Goodwill Goodwill og belønningssystemer Grundidéen Grundlæggende antagelser Grundlæggende konfigurationer Grundtvigianismen Gruppe, individ eller organisation Gruppens egne forslag Grænser for en styringslogik Grænsesystemer Græsrodsbevægelser Græsrodsniveau Græsrodsstrategi Grønne regnskaber Gråzone-organiseringen H Habermasiansk tilgang Hamel & Prahalad Handlerum, virksomhedens Handlemuligheder Handlingslogikker Handlingsorienteret værdiudvikling Handlingsplan Handlingsplan for opfølgning af statsamternes produktivitet Handlingsvariable Handlingsvariable for divisionsledelsen Harvard Business Review Harvard Business School Hastighed Helhedsorienteret karakter Helhedsrapportering Heterogen pyramid Hierarki Hierarkisk dialog Hierarkisk dualisme Hierarkisk ledelsesform Hierarkiske agentteori High performance design Hirchliefers (1956) argumenter Historie i tal Historie i tal, tale og tegninger Historieskrivning Historiske data Historiske omkostninger Historiske regnskabsfejl Historiske regnskabstal Holistisk inspirationsværktøj Holistisk regnskab Holistiske ledelsesmodeller Homogene markeder Homomorfi eller isomorfi Horisontal koordination Hospitalet som selvhjælpssupermarked Hovedvejen Human kapital Human Ressource Management Human Ressource Management (HRM) Hurtige processer Hvad fortæller praktikernes»tekst«om ERP? Hvad ligger der egentligt for enden af en læringskurve? Hvad siger reklamationerne? Hvordan et regnskab bliver til Hvordan virksomheden udvikler sin egen model Hybrider skaber refleksion Hypoteselignende relationer Höga pyramiden Høj prioritet for anvendelighed og tilpasning Høj risiko område Høje forventninger Hårde standarder Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

13 I I praksis handler ERP om pragmatik Icke-finansiella mätetal Idé-formuleringsfasen Idéen om en læringskurve Idéen om ERP giver potentiale Idéen om ERP resulterer i inklusive systemer Identitet Identitet, virksomhedens Identitets- og normskabende Ideologibegrebet Ideologisk globalisering Ideologiske dimensioner Igangsætter Ikke-finansielle nøgletal Ikke-finansielle præstationsmål Ikke-isoleret fordelingsmetode Ikke kritiske varer Ikke primært monetære MØV Ikke reallokering IKR-projektet Ildsjæle, entreprenører og artister Image Immateriel værdiskabelse Immaterielle aktiver Immaterielle investeringer Immaterielle værdier Implementation assistant Implementering af CSR Implementering af leverandørstyret logistik Implementering af software Implementering af strategi Implementering af strategier Implementering af tællelighedens regime Implementering som oversættelse Implementerings- og erfaringsproces Implementeringsfasen Implementeringsforløb for økonomistyringsværktøjer Implementeringsmæssige vanskeligheder Implementeringsplan Implementeringsproblemer Implementeringsrisici Implementeringssystemer Implementeringstankegang Implementeringsværktøjerne Importerede teknikløsninger Impression Management Impressionistisk forskning Incitamenter til kortperiodisk tænkning Incitamentsstruktur Incitamentsstrukturens effekt Increasing returns Indadvendt selvledelse Inddragelse af parterne Indeksering Indirekte variable omkostninger Indikator Individuel Pension Sparring Individualitet Individuelle niveau Individuelt udviklingsperspektiv Indkomstbegrebet Indkøb Indkøbsprocessen Indkøringsproblemer: se Implementering Indsatsområder Indtjeningsproblemer Indtjening på lang sigt Indtjeningsevne Indtrængningsbarrierer Indtrængningstempo Indtægts-/omkostningsregistrering Indtægtsregnskabet Industri-transformation Industrialisme Industrielle regnskab Industrikendskab Industrisamfundet Industrisamfundets økonomi Inerti Information, leverandør af Informations- og industriel tidsalder Informations- og netværksøkonomisk teori Informationsbase Informationsbehov Informationsbehovet Informationsformidler Informationskilder Informationskontrol Informationsniveau Informationsomkostninger i fokus af ABC metoden Informationssamfund Informationssamfundet Informationssøgning Informationssystemet Informationstab Informationsteknologi Informationsteoretisk perspektiv Informationsøkonomisk perspektiv Infrastruktur Infrastruktur Økonomistyring & Informatik Årbog

14 Infrastrukturen, specifikation af Ingen måler produktmixskift Inhouse Initialomkostning Inkongruens af intentionenom anvendelse af ABC metoden Inkubationstid Innovation Innovation action research Innovationer Innovationsbølger Innovationsledelse bliver til begejstringsledelse Innovationsmængden Innovationsprocessen Innovationsstudier Innovativ aktionsforskning Innovativ förmåga Innovativ turbulens Innovative synergier Inspiration Inspirationsanalyse Inspirationsformål Institutionalsering af standarder Institutionell förändring Institutionell kunskap Institutionelle inerti Institutionelle rammer Institutioner Institutionskontrakterne Intangible value Intangibles Integrated Services Integration Integration af pligtetik og folkelighed Integration gennem en indeksering af områder Integration mellem de interne processer Integrative kompetencer Integrerede forsyningskæde Integrerende forretningsprocesser Integrerende rapportering Integreret produktudvikling Integreret ressourceregistreringssystem Integreret virksomhedsrapportering Intellektuelle aktiver Intellektuelle kapitaler Intelligens Intelligente løsninger, producent af Inter-divisions synergier Interactive styresystem Interaktionsperspektivet Interaktiv ledelsesproces Interaktive styresystemer Interessentanalysen Interessent balance Interessenter Interessenttankegangen Interesseorganisationer Interferens mellem omkostningshierarkiets niveauer Interfunktionel koordination Intern afregning Intern afregning i en international dansk virksomhed Intern afregning i praksis Intern afregningspraksis Intern afregningspris Intern benchmarking Intern digitalisering Intern konkurrence Intern rekruttering Intern renteanalyse Intern revisior Internalisering af eksternaliteter Internationalisering Internationalisering af markeder Interndebiteringens principer Interne afregningspriser Interne afregningspriser og det iboende konfliktpotentiale Interne benchmarks Interne betingelser Interne processer Internet Internetadgangen Internetbank-system Internetbaserede redskaber Internetbranchen Internetbølgen Internet-shopping Internettet Internettet, indberetning af data Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

15 Internettets kommercialisering Internetvirksomheder Interorganisatoriske sytemer Interpersonel ekspertise Intet strategisk gap Intranet INTRASTAT Introvert Opfattende lederadfærd Introvert Opfattende ledere Introvert Vurderende ledere Intuition Investering og målsætning Investering i kvalitet Investeringer Investeringsbeslutninger Investeringscentre Investeringskalkulen Investeringsmanual Investeringspolitik Investor analytikerne IRM: se Information Ressource Management Iscenesatte politikere Iscenesættelsen af forandringsledelse som projektstyring ISO og standardomkostningsregnskabet ISO-certificering ISO-standarder Isoleret fordelingsnøgle ISS IT investeringer IT understøttelse af BSC IT, udbredelsen af IT-forbrug IT-færdigheder IT-investeringer af rene IT-produktionsinstrument IT-teknologi, udskiftning med IT-udstyr IT-udviklingen IT-understøtning J JIT (Just In Time) JIT-systemer Job- og CV-netservice Jobbeskrivelse Jobdatabaser Joint decision making Joint venture Journalsystem Just-In-Time Just-in-time-leverancer Justering af WACC en K Kaizen budgettering Kaizen costing Kalkulation i ABC metoden Kalkulation i DB metoden Kalkulation på produktionsomkostninger Kalkulationspraksis Kampen mellem fag og økonomi Kanalkomplementariet Kanalkonflikter Kannibalisering Kannibaliseringspotentiale Kapabilitet Kapacitetsbelægning Kapacitetsbudgettet Kapacitetskategorier Kapacitetsomkostninger Kapacitetsoverskud Kapacitetstyring Kapacitetstilpasning Kapacitetstunge virksomheder Kapacitetsudnyttelse Kapacitetsunderskud Kapital Kapitalakkumulation Kapitalforretningskravet Kapitalisme Kapitalismen i Danmark Kapitalmarkedets aktører Kaplan Kaplan og Nortons Balanced Scorecard Kaplans forskningsmetode Karaktergivning Karakteristika ved Business Excellence Karakteristiska ved en ikke-eksisterende værdiskabende økonomifunktion Karakteristika ved værdibaseret ledelse Kasinomotiveret investeringskapital Kastesystemet Katalysator Kausale metode Kausale relationer Kausalitet Kausalitet og balance Kausalsammenhængen Økonomistyring & Informatik Årbog

16 KC er et effektiviseringskoncept Kendskab til BSC Kendskabet til BSC afhænger af prioritering Kernekompetence Kerneprocesser Key Account Manager Klassifikationsargumenter Klassisk strategiopfattelse Klassisk økonomisk perspektiv Klassiske styringstradition Klare beslutninger Klientgørelse Klientrolle Klimaks Knap kapacitet Knappe ressourcer Knivtid Knowhow-kapacitet Knowledge management Knudepunkt Kobling af service og produkter Kobling af strategi og budget Kobling mellem den økonomiske og faglige styring Koblingen mellem ABC metoden og diffusionsstudier Koblingspunkter Kocis information til forbedring af den økonomiske styring Kognitive mønstres Kognitive processer Kohærens Kollektiv dialog Kollektiv kompetenceudvikling Kollektiv viden Kollektiv praksis Kombinationsproces Komfortabel omverden Kommitment Kommunikation Kommunikation af strategi Kommunikation og belønning Kommunikation og målesystemer Kommunikationsaktiviteter Kommunikationsnetværk Kommunikationsproblemer Kommunikationsprocesser Kommunikationssamfund Kommunikationssatellitterne Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategien Kommunikationsveje, korte Kompentation Kompensationsplan med vægte Kompetence Kompetence er ikke medfødt Kompetencebaserede strategier Kompetencebaseret strategiopfattelse Kompetencegrundlag Kompetencekortlægning og ressourceallokering Kompetencemodel Kompetencenetværk Kompetenceperspektiv Kompetencestrategi Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling den refleksive fortælling Kompetenceudvikling det krævende kærlighedssprog Kompetenceudvikling det menneskelige bogholderi Kompetenceudvikling handler om ledelse Kompetenceudvikling i danske virksomheder Kompetenceudvikling i praksis Kompetenceudvikling som centralt ansvar Kompetenceudvikling som ledelsessprog Kompetenceudvikling som udviklingsberedskab Kompetenceudviklingsgap Kompetenceudviklingsledelse Kompetenceudviklingsstrategi Kompetencer, opbygning af Kompetencer Kompetencer og viden Kompetencer skabes i fællesskab Kompetenceudvikling, strategi for Kompetente aktør Kompleksiteten af det fælles Kompleksitetsomkostninger Kompleksitetsskat Komplementariet Komplicerad trivsel Komplicerede overenskomster Komponenter i færdigvareenheder Komponentinterfaces Koncern- och affärsstrategi sambanden mellan Koncernstrategi Koncernstryringsmodellen Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

17 Konfliktbaseret dialogpres Konflikter Konfliktniveauet mellem agenter og principaler Konfliktomkostninger Konfliktpotentiale Konkreta institutioner Konkurrence Konkurrence fokus Konkurrence på kompetencer Konkurrencebetingelser i den nye økonomi Konkurrenceevne Konkurrencefordele, længerevarende Konkurrencekraften Konkurrencemæssige fordele Konkurrenceparameter Konkurrencevilkår Konkurrenters omkostningsstruktur Konkurrenters tiltag Konkursafgrunden Konsekvens af store omkostninger til overdesign Konsekvenser af modularisering Konsekvenser for kunder og medarbejdere Konsekvensprognosefasen Konsensus Konsensusinstitutioner Konsolidering af mål Konstante kapacitetsomkostninger Konstante kapacitetsomkostninger Konstruktionsændringer Konsulenter indføjer nogle implicitte forudsætninger i ERP-debatten Konsulenterne Konsulenternes egne undersøgelser af ERP-praksis Konsulenternes projektbaserede tilgang til ERP i praksis Konsulentteam Kontakten til kunder Kontinuerlig udvikling Kontinuitet Kontiuniteten Kontinuum mellem omkostningsog profitcenter Kontoplanbegreber Kontoplanen Kontorautomation: se Kontorautomatisering Kontra-rationaliseringer Kontrakter Kontraktindgåelse Kontraktstyring og resultatløn Kontraktstyringen Kontrarationaliseringer Kontrolbudgettet Kontrolsystem Kontrolsystemer Kontrolsystemer, indførsel af Kontroltabeller Konvergens Koordination i økonomisk organisationsteori Koordination og motivation Koordinationsproblemet Koordineringsproblematikken Kortperiodisk begreb Kortperiodisk kapacitetstilpasninger Kortperiodisk kapacitetsoverskud Kortsigtede beslutninger Kostnadseffektivitetsstrategi Kostnadsmedvetande KPMG s benchmark-database Krav og forventninger fra kapitalmarkedet Kravspecifikation Kreativ dimension Kreativiteten Kritik af BSC Kritik af den danske ledelsesmodel Kritik af enhedsomkostningerne Kritik af EVA Kritik af traditionelle budgetmodeller Kritikken af standardomkostningsregnskabet Kritisk/marxistisk tilgang Kritiske succesfaktorer Kultur, virksomhedens Kulturel styring Kundekapital Kundeloyalitet Kundeloyalitet, kundelønsomhed og EVA Kundemålsætning Kunden i centrum Kunden som medproducent Kundens forbrugscyklus Kundens omkostninger Kundens økonomi Kundeorientering Kundeperspektivet Kunder Kunder og medarbejdere Kunderelationen Kundetilfredshed Kundetilpassede produkter Kunstig intelligens Økonomistyring & Informatik Årbog

18 Kvalitet Kvalitet bliver underprioriteret Kvalitet er et luksusproblem Kvalitet et eksempel på et præstationsmål Kvalitet og bundlinien Kvalitet og eksternaliteter Kvalitet og forvrængning Kvalitet og risiko i målingerne Kvalitet og virksomhedens værdi Kvalitet over volumen Kvalitet på sigt Kvaliteten Kvalitetens rolle i den økonomiske styring Kvalitetscertificeringerne Kvalitetscertificeringer Kvalitetscirkler Kvalitetsforbedringernes værdi Kvalitetskonceptet Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen Kvalitetskrav Kvalitetsledelse Kvalitetsmålesystemernes karakter Kvalitetsmåling og produktionsomkostninger Kvalitetsmålinger Kvalitetsomkostninger Kvalitetsprodukter Kvalitetsprojekters indtjening Kvalitetsregnskaber Kvalitetssikring af registreringssystemerne Kvalitetsstyring Kvalitetsstyringen Kvalitetsstyringsprojekter Kvantificering af strategi Kvantitative discipliner Kyndighed Kæde Kærlighedsbegrebet ansvarlighed Kærlighedsbegrebet omsorg Kærlighedsbegrebet respekt Kærlighedsbegrebet viden Kærlighedssprogets styrke Kærlighedssprogets svaghed Kärnverksamheten »Køreplanen« L Lackes Variantkalkulation Lagerrente Lagindikatorer Lag-indikators Landspolitiske initiativer Langsigtede relationer Langsigtede værdimål Langsigtet, fremadrettet økonomisk begreb Langsigtet koordination Langsigtet koordination og interne målesystemer Latour LBOinspiration LCC er en planlægningsmetode Lead-indikators Lead- og lagindikatorer Lead- og lagindikatorer, brugen af Lean Production Leadindikatorer Leading og lagging indikatorer Lean Organization Lean production Leasing Ledelse Ledelse i Danmark Ledelse, ideer om Ledelse og iscenesættelse af borgerens relation til virksomheden Ledelse til teknologi Ledelse under hensyntagen Ledelses- og organisationsprocesser Ledelsesbeføjelser Ledelsesdimensioner Ledelsesdisciplin Ledelsesfokus Ledelsesformer Ledelsesforskning Ledelsesfunktions identitet Ledelseshåndtag Ledelsesideologier Ledelsesinformation Ledelsesinformationssystem Ledelsesinformationssystemer Ledelsesinformationssystemet (LIS) Ledelseskoncept Ledelseskultur Ledelseskvalitet Ledelsesmodeller Ledelsesmuseum Ledelsesmæssige vidensrum Ledelsesmæssig revolution Ledelsesposition Ledelsesprocessen Ledelsesprocesser Ledelsesrapportering Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

19 Ledelsesretorik Ledelsessprog, fælles Ledelsessprog Ledelsesstrukturen Ledelsessystemer Ledelsesteknikker Ledelsesteknologier Ledelsesteknologier og virksomhedsmodeller Ledelsesteknologisk institution Ledelsesteorien Leder af implementering Lederadfærd og kontrolsystemer Lederes præferencer Ledergruppen Ledergruppens forskellighed Lederens personaleudviklingsansvar Lederne Ledernes informationsbehov Lederroller, snævre Ledighed Ledig kapacitet Legitimering Legitimitet Legitimitet for processen Leverancekapabilitet Leverandørsamarbejdet Leverandørstyret indkøb Leverandørstyret lager Leverandørstyret logistik Leverandørstyret produktion Levering Leveringsevne Leveringskompleksitet Leveringssikkerhed Levetidsantagelse Lifecycle Costing Ligeværdig dialog Ligevægt Likviditets- vs. omkostningseffekt Likviditetsstyring LISREL modellen Litteraturen om regnskaber og retorik Livcyklus Livscyklusomkostninger Livscyklusrapporten Livscyklusrapportering Livserfaring Livskvalitet Livsstil Livsverdenen Log-lineær analyse Logistikafdelingens ansvar Logistikområdet Logistisk effektivitet Logistisk integration Logistisk leverandørsamarbejde Lokal kompetence Lokalkännedom Lokalplaner Longitudinell studie Lundbeck A/S Lægefaglig logik Lægevidenskabelige og teknologiske udvikling Læredynamikker Lærekurveeffekt Læring Læring hos individer og organisationer Læring i plastfabrikken Læringserfaring Læringsfælder Læringskapløb Læringskurver Læringsperspektivet Læringsprocessen Læringsproces, retningsangivet Læringssynsvinklen Læringsværktøj Løbende rapportering I Business Excellence modellen Løbende transaktionsomkostninger Lønsomhedsanalyse Lønsomhedsmetode Løsninger på arbitraritetsproblemet Lån & Spar Bank M Magthavere Magtspil Man beror ikke alene på ERP systemet Management Management accounting Management Accounting Research Management by Objectives Management cockpit Management control Management Control Systems Økonomistyring & Informatik Årbog

20 Management system Managementteorier Managerial remote control Mangfoldighed skaber kreativitet Mangfoldigheden af værktøjer Manglende relation mellem strategi og operationel styring Mangler ved organisationer Manipulation af information Mantra ledelseskoncepter som Marginalbeslutninger Marginale omkostninger Marginalomkostninger Marginalomkostningerne Marginalomkostningstankegangen Markante mærkesager Markedet og selvregulering Markedets forventningsstandard Markedsføring Markedsføringsansvarlighed Markedsføringsfunktionen Markedsføringskampagner Markedsføringskonceptet Markedsføringspræstation Markedsføringsundersøgelse Markedsorienterede økonomistyringsmetoder Markedsperspektivet Markedspladser Markedsposition Markedsscanningsmetoder Markedsstruktur Markedsudnyttelse Markedsværdi Markedsværdien Market Value Added Market-to-book-argumentet Market-to-book nøgletal Marknadsundersökninger Maslow s motivationsteori Massemedier Masterplan Matematiske målestokke Materiale- og informationsflow Materialer Materialistiske vækstsamfund McDonald isering McDonald s Measurement Measurement system Medarbejdere Medarbejderens udviklingsområder og kompetenceniveau Medarbejdernes engagement Medarbejdernes krav om udvikling Medarbejderområdet Medarbejderrekruttering Medarbejdertilfredshed Medarbejderudviklingssamtaler Medicinalindustrien Medicinen Medicinens verkningar Medicotekniske hjælpemidler Medieindustrien Medier Mekanismer Meningsskabelse Menneske & motivationslæringssystem Menneskebogholderiet og synligt lederskab Menneskelig indsats Menneskelig kvalitet Menneskelige lederegenskaber Menneskelige ressourcer Menneskesyn Menneskesynet Mentoring Mest kendte værktøjer er BSC, ABC, videnregnskab, SHV og TQM Metaforer MetaMarkets Metode- og tidsstudier Metoder til fastsættelse af interne afregningspriser Metoder til fastsættelse af interne afregningspriser er en proces Metoder til måling Microsoft Miljøregnskaber Miljøregnskabet Minimering af omstillingstider MIS: se Ledelses Informations Systemer Mission Mission: jobnorm Missionær Mobilisering Mobiliseringsfasen Mobiliserings- og motivationsenergier Mobilitet Model-begrebet i økonomistyring Modellens opbygning Modeller för ekonomistyrning Modellerne kan anses som normative opskrifter Moderigtigt produkt Moderne samfund Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE Next practice for offentlig innovation 17. september 2008 Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Filosofisk Tænketank, AAU MANAGEMENT OG LEADERSHIP From

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS

Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Offentlig ledelse i en reformtid - paradoksernes paradis Af Dorthe Pedersen, CBS Modernisering og aktuelle reformer - den politiske omverden Omstilling af offentlige organisationer Ledelsesudfordringer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1 GOD LEDELSE Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008 Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi 1 Om Hildebrandt & Brandi Vores bøger, udpluk Vores klienter, udpluk Hildebrandt &

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2010

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2010 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs / Grenaa Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem LEDERSKABET ER skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem produktivt arbejde, transformationer og vækst. Figur 2.1.2-1 LOYALITETENS

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992 Ivar Friis CBS Program Hvad er et Balanced Scorecard? Hvilke krav stilles der til Scorecardet for at det kan kommunikere virksomhedens strategi

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed

Strategi. Strategi. Strategi-skoler. Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Udvikling og styring af en virksomhed Strategi Hvad er felttogets mission? På hvilken slagmark skal slaget stå? Hvad er fjendens styrke? Hvilke stridskræfter skal benyttes? Hvorledes sikres forsyningslinierne?

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring. Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School

Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring. Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School Aktuelle udfordringer for statslig økonomistyring Jan Mouritsen, professor Copenhagen Business School Økonomistyring på/i spil Vi kan definere økonomistyring som en ønsket effekt (et mål), man hvad vil

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Brian Nielsen 01-10-2006

Brian Nielsen 01-10-2006 Driftsøkonomi Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 1-4 Virksomhedens placering i samfundet Virksomheden Erhvervsøkonomi Driftsøkonomi Virksomhedsøkonomi Økonomisk enhed Bedrift er teknisk enhed Placering

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Uddannelsesforbundet 22. april 2015 Flad struktur Præcedens Situationsbestemt ledelse BUM Regler Handleplaner Assertion Best practice Konfliktløsning Inddragelse Forandringsledelse

Læs mere

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard Af Heine Bang, Conmoto Strategikort Fokus på leder-, medarbejder-, og organisationsudvikling med balanced scorecard Balanced scorecard teorien blev udviklet i løbet af 90 erne af den amerikanske økonomiprofessor

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE

SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE - EVALUERING AF FØRSTE FASE SEGES, 25. april 2016 Jørgen Kroer STRATEGISK LEDELSE EVALUERING AF FØRSTE FASE DELTAGERE Anne Jacobsen, LMO Pernille Pennington, SEGES Jørgen Kroer, SEGES Jette Nissen, SEGES Torsten Gruhn, SEGES 2...

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Vibeke Andersen, Pia Bramming og Flemming Nielsen: Arbejdsmiljø for fremtiden : Nye ledelsesformer, nye måder at opfatte arbejdet på.

Vibeke Andersen, Pia Bramming og Flemming Nielsen: Arbejdsmiljø for fremtiden : Nye ledelsesformer, nye måder at opfatte arbejdet på. Arbejdsmiljø for fremtiden - nye ledelsesformer og nye måder at opfatte arbejdet på Poul Schøning, LO Vibeke Andersen, DTU Management Oplægget bygger på rapporten: Vibeke Andersen, Pia Bramming og Flemming

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Jacob Torfing Seminar om grøn omstilling 2. December, 2013 Fokus på offentlig innovation Siden Schumpeter har innovation været set som kilde til øget

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse Pia Bramming, Seniorforsker, Ph.d. Torsdag den 18. september Afsæt for TRIPS Det etablerede arbejdsmiljøapparat har vanskeligt ved at håndtere de mange psykiske

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet balanced scorecard af René Ravn Nielsen, salgsdirektør, rene.nielsen@sdk.sas.com og Henrik Lundum, account manager, henrik.lundum@sdk.sas.com, Finacial

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere