Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004"

Transkript

1 Stikordsregister 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004 Nærværende stikordsregister omfatter alle artikler i årbøgerne 2000, 2001, 2002, 2003 og Stikordsregistret omfatter både enkeltbegreber, f.eks.»handlingsplan«og begrebsområder, f.eks.»strategisk planlægning«med tilhørende underbegreber, f.eks.»faseopdeling«. Stikordsregisteret henviser til både årgang, f.eks. 96, og sidenummer i årbogen. Stikordsregisteret vil hvert år blive udvidet med årets nye stikord, således at det maksimalt omfatter sidste 5 års stikord. Stikordsregistret vil på denne måde altid danne en aktuel videndatabase for skriftserien og faget som helhed. Årg. side A ABC ABC for tidskrævende ABC har undergået en teknisk fokuseret udvikling ABC i forskellige brancher ABC i Novo Nordisk ABC metoden ABC metoden forskellig fra DB metoden ABC metoden fremstår uanset version med samme akronym ABC metoden, titluleret med akronymet ABM ABC og kontoplanen ABC og servicevirksomheder ABC projektet organisering ABC resultatet af ABC som inspirationsanalyse ABC som kalkulationsmaskine ABC som kalkulationsprincip ABC som studieobjekt ABC varianter ABC-analyser ABC-implementering ABC-model ABC-model, aktivitetsbaseret ABC-model, Danske Banks ABC-model, procesfokuserede ABC-model,»quick and dirty« ABC-modellers optimalpunkt ABC-projekt, Organisering af ABC-system ABC s tekniske funktionalitet Årg. side ABC s udvikling ABM er et ledelseskoncept til supplering af ABC s metode Abstrakt viden Abstrakte fænomener Abstakte metonymier Abstraktion Accepterede rum Accesstid Accountability, awful idea of Action at a distance Activity Based Budgeting Activity Based Costing Activity Based Costing/Management Activity Based Management Activity Cost Pool Activity Cost Poolens aktiviteter fra handlinger til omkostninger Ad hoc procesmålinger Adaptiv læring Adaptive processer Adfærdsorienterede regnskabsvæsen Administration Administrationens klaustrofobi Administrationsstrategier Administrativa reformer Administrative byrder Administrerende leder Økonomistyring & Informatik Årbog

2 Adskillelse af regnskabsproducent og bruger Advanced konfiguration Adverse selection Afdelingsniveau Advokater Afdisponerbarhed Afdisponerbarhed, graden af Affärsstrategi Afgørelsessystemet Afkast Aflæring Aflønning af præstationer Aflønningen Afregningspris Afsenderne af budskabet Afskaffelsestid Afskrivninger Afskrivninger som en offeromkostning Afslutning af BSC Afstand Afsætningsrækker Aftalegrundlag Afvigelsesrapportering Afviklingsomkostninger Age of the Internet Agentomkostninger Agentperspektiv Agentteori Agentteorien Agentteori og praksis Aggregering af handlinger til aktivitetr Aggregering i fejl Aggregeringsfejl Aggregeringsniveau Agrarkapitalisme Akkreditering Akkreditering og BSC Aktieoptionerne Aktieoptionsordning Aktionsforskning Aktionærernes forventninger Aktionærernes synsvinkel Aktiv budgetproces Aktiv budgetstil Aktiv styring Aktive og medlevende aktører Aktiver i den ny økonomi Aktiver, typer af Aktiver, virksomhedens Aktivers værdiansættelse Aktivitet i kæder Aktivitetens ressourcetræk Aktiviteter Aktiviteter til implementeringsplanen Aktivitetsanalysen Aktivitetsbaserad kalkylering Aktivitetsbaseret omkostningsallokering Aktivitetsbaseret omkostningsallokering Aktivitetsbudgetter Aktivitets cost drivere Aktivitets- og ressourcestyring Aktivitetshierarkiet Aktivitetshierarkiets niveauer Aktivitetskæder Aktivitetsoverblik Aktivitetsstyring Aktivmassen Aktivt dokument Aktør-Netværk Aktør-netværk-teorien (ANT) Aktørbaserede fokus Aktørnetværks evne til at sammenkæde teknologi med praksis og brugere ALKA Alles kamp mod alle Allocation Bases Almindelige markedspriser Alternativer, vurdering af Amanda projekt Amazon Amerikansk ideologi AMU-kurser Analogi Analogiargumenter Analyse Analysefasen Analyser på tværs af forretningsområder Analytic methods »Anbefalinger« Anlægskartotek Annual plan control Annuitetsfordeling Ansvarliggjorte individ Ansvarlighed Ansvarlighed i en dansk kontekst Ansvarlighed og økonomi Ansvarscentre Ansvarsdelegering Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

3 Ansvarsopdelingen mellem produktionen og logistikafdelingen Antallet af komponenter Anticiperade effekter Anti-egalitært Anti-folkelige Anti-global Anti-ideale Anti-Informations-Defekt-Syndromet Anti-strategi Anti-videnskabelig Anvendelighed og tilgængelighed i danske virksomheder Anvendelse af Business Excellence modellen Anvendelsen af BSC Apotekerforeningen Arbejdsformidlingens kunder Arbejdsformidlingssystemet Arbejdsglæden Arbejdsdeling Arbejdsformer Arbejdskraft og offeromkostninger Arbejdsmarkedsformidling Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsopgaver Arbejdspres Arbitararitetssnakken er tilbage Arbitrær omkostningsfordeling i ABC metoden Argumentation ad ignoratio elenchi Argumentation ad populum Argumentationsanalyse Argument-række Argumenter for nye ledelsesteknologier Arkitektur, perfekte Artsdimensionen ASAP ASAP-metoden ASK Aspirationsnivåer Assignment Assignmentkategorier Asymmetrisk information mellem køber og sælger Asymmetrisk information mellem selvet og dets publikum Asyndese Autonomi Auto-pilot Autonomi Autoritet Autoritetsargument Avvikelsen mot budget B Back to basics Backstage Bag- og frontregioner Balanced Scorecard Balanced Scorecard (BSC) i BRF-Kredit Balanced scorecard Collaborative Balanced Scorecard, implementeringen af Balanced Scorecard og ABC de mest kendte Balanced Scorecard og Excellencemodellen Balanced Scorecard vs. vidensregnskab Balanced Scorecard s rammestruktur Balancen Balancepunkt Balancepunkter Balancere mennesker, processer og teknologi i praksis Balanceret og fokuseret ledelsesog styringsværktøj Balanceret rapportering Balanserat styrkort Begrænset rationalitet Beholdningsforskydningsmodellen Behov for horisontal koordination Behovsdrevet Belønninger og målinger: BSC Belønninger og målinger: EVA Belønningssystemer Belønningssystemer og forfremmelse Belønningssystemet Belønningssystemets koordinerende kraft BEM er et markedsorienteret ledelsessprog Bemyndigende ledelse Benchmark Økonomistyring & Informatik Årbog

4 Benchmark forskellig fra nul Benchmarking Benchmarking som løftestang Beredskab Beregning af Economic Value Added Bertelsman Beskyttelsesmekanismer Beskæftigelsesministeriet Beslutningsadfærd Beslutningsformål Beslutningsinformationen Beslutningskompetencen Beslutningsorienterede præferencer Beslutningsprocessen Beslutningsrationalet Beslutningsretten Beslutningsrettigheder Beslutningssituationen Beslutningsstøtte Beslutningsstøttede information Beslutningsstøttende information Beslutningstagning Beslutningsvariabel Beslutningsværktøj Besparingar Besparingsmålen Besparingsperiod Besparingsprogrammet Best practice Beställar-utförarmodellen Bestille- og udførerrollen Bevillingsmodellen medfører øget omkostningsbevidsthed Bevillingsnedskæringer Bevillingsstruktur Bevillingstankegang Biblioteksskolens aktiviteter Bidragsregnskabet Bidrags-spil Bidrag til frigørelse og innovation Big Bang Biltelefon Biverkningar Blinde pletter Bløde aktiver Blødere værier hos medarbejderne Blur Bogførte aktiver Bogførte værdi Bogførte værdier Bogholderisystem: se Økonomisystem på edb Bonus koblede til finansielle mål Bonusbank Bonusplan Borgeren som klient eller bruger Borgerinformation Borgernes kontakt til institutionerne Boston Consulting Group BOOTSTRAP-vurdering Bounded Rationality Bower BPR-processen BPR-projektet Branchepolitik Brand Branche-turbulens Branding Brandstretching Bread-even mål Break-down Brugerdrevet eksperiment Brugergrænseflade Brugeroptagelse Brugsværdi BSC BSC anvendes forskelligt af afdelingsledelserne BSC casestudier BSC det finansielle perspektiv BSC er en løbende proces BSC er et strategisk ledelsessprog BSC er et supplement til nuværende ØS BSC fokus på immateriel værdiskabelse BSC fremskridtshistorier BSC har fået meget opmærksomhed BSC i det offentlige BSC ikke vigtig for styringen BSC implementeringsproblemer i sygehussektoren BSC interne processer BSC Kausalitetsbaseret målstyring BSC konceptet skal udvikles og justeres løbende BSC kundeperspektivet BSC lærings- og udviklingsperspektivet BSC ny retorik BSC og belønning BSC og den administrative ledelse BSC og Dialogbaserede aftaler BSC og ikke-finansielle mål Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

5 BSC og mål BSC og Operationaliserede mål BSC og standard BSC og sundhedsprofessionerne BSC, opbygning af BSC præsenteres som et styringskoncept BSC som en integreret del af ledelsesinformationssystemet BSC som et redskab BSC som et samlet rapporteringsværktøj BSC som implementeringsværktøj BSC som inspirationskilde i danske organisationer BSC som koordineringsværktøj BSC som strukturerings- og beskrivelsesredskab BSC-ideen indskrives i en eksisterende logik BSC-ideens transformation BSC-modellen som symbol på effektiv ledelse BSCs indhold og overordnede mål BSCs rolle i koncernstyringen er begrænsede BSCs rolle i styringen af virksomheden BSCs rolle i styringen af virksomheder BSCs styringstemaer BSS: se Beslutningsstøttesystemer Budgetforudsætningerne Budgetramar Budgetstyringsrammer Budgetdeltagande Budgetdeltagande, graden av Budgetdeltagelse Budgetdialogen Budgeterarnas prestationsnivå Budgetmetod Budgetmetode Budgetmetoder Budgetoverskridelse Budgetproces, aktiv Budgetprocessen Budgetrevideringar Budget-slacks Budgetstil Budgetteringsdybde Build-up Bulimi Bundlinieansvar Bundliniebilledet Bundniveau og maksimalniveau af belønningssystemet Bureaukratiet Bureaukratiets omklamring Bureaukratiske styreformer Business area Business begreber Business blue-printing Business Excellence Business Excellence konceptet Business Excellence Modellen Business Excellence Modellen (BEM) Business objects Business partner Business Process Reengineering Business Supporter Business-to-business Business-to-Business E-business Business to Business perspektiv Byggeplandata Bæredygtigt miljø Børsrystelserne Både private og offentlige virksomheder har implementeret BSC C Calvinismen Carl Bro Carlsberg Cash Management Cash Management Processen Cashflow Catch CE er en analysemetode Centralisering Centralisering og decentralisering Centralt initierede strukturforandringer Centralt system Certificeringer Change Management Cisco Clean surplus accounting Clean surplus reglerne Clusters CMM Coaching Coase Ronald Cockpit, styring fra et Codes of Conduct Coloplast Communities Company code Company strategy Component swapping modularity Computerteknologien Connected Economy Økonomistyring & Informatik Årbog

6 Connectivity Contingencystudie Controllability Controllere Controllerens rolle i den strategiske planlægning Controllerens udviklingsområde Controllerfunktionen Core competence Core transactions Corp.com-bølgen Corporate Governance Cost-beefit analyser Cost/benefit Cost driver Costdrivere Cost drivers Cost Engineering Cost-object analysen Cost objects Cost pools COWI CRM CSR et modefænomen? CSR i det 20. århundrede CSR i en global verden CSR og genvinster/omkostninger CSR og stakeholder-tankegangen CSR og tvang CSR og virksomhedens strategi Customer Profitability Analysis Customer Relations Management Customer Relationship Management Customisering Cyberspace D Dagligdagsbeslutninger Danisco Danmarks Radio Dansk ideologi Dansk ledelses- og styringsideologi Dansk tradition Danske Bank Danske forskere Danske ledelses- og styringstradition Danske ledelsesmodeller Danske virksomheder interesseret i MØV Danyard A/S Data- og registringsgrundlaget Data- og registreringssystemer Datadisciplin Datagrundlagets formåen Datakommunikation Datamatrix over salgspriser DB metoden De 4 perspektiver: økonomiske, kunder intern proces, læring og vækst De hypoteselignende sammenhænge i BSC Decentrale agenter Decentrale enheder Decentrale viden Decentraliserad lösning Decentralisering Decentraliseringen Decentraliseringen af den offentlige sektor Decision support »Defender«strategi Definition af CSR De fleksible managementkoncepter De organisatoriske årsagsvirkningssammenhænge De personlige ressourcer De syv ledelsesværdier Dekomponeringsniveauer Delegering Dell Dell Computers Dell s organigrafer Dell s styringssystemer Demokratiet Demokratisk centralisering Demotivasion Den aktivitetsbaserede bevillingsmodel »Den blinde plet«begrænser mulighedsrum Den dramaturiske metafór Den flerstemmige virksomhed Den globale konkurrence »Den gode cirkel« Den helhedsorienterede styringsmodel Den lærende organisation Den mest hensigtsmæssige udviklingsstrategi Den nye økonomi Den onde cirkel vendes Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

7 Den operative-abm Den operative model Den oprindelige udgave af BSC Den organisatoriske arkitektur Den regelorienterede kultur Den selvstændige næringsdrivende Den strategiske-abm Der er asymmetrisk information mellem producent og læser Derived measures Desaggregerede mål Desaggregering Desaggregeringsniveau Design Design for Manufacturability Design For Manufacture Design For Manufacture-tankegang Design-fasen Design forløb Designvalg Deskriptiv statistik Deskriptiv typologi af diffusion og innovation Det dramaturgiske perspektiv Det eksemplariske regnskab Det etiske regnskab Det handler om mennesker, processer og teknologi Det jævne individ Det Kongelige Teater Det neoklasssiske perspektiv, kritik af Det pagatoriske vs. det værdimæssige omkostningsbegreb Det planlagte maskespil Det Sociale Indeks Det styringsorienterede regnskabsvæsen Det teoretisk»korrekte«bsc Det teoretiske grundlag for BSC Det økonomiske basisræsonnement Detailinformation Detailkontrol Determinisme Diagnose af problemet Diagnosen Diagnoseværktøj Diagnostic system Diagnosticerende kontrolsystemer Diagnostiserende systemer Diagnostiske styresystemer Dialog Dialog med interessenterne Dialog og læring, ledelse gennem Dialog og konsensus Dialogbaseret læring Dialog, åben Differentiering Differentieringsstrategi Diffusion Diffusion og innovation af ABC Diffusions- og innovationsstudier Diffusionsproces Diffusionsstudier Diffusionsteori Digatale markedsplads Digitale vidensøkonomi Digitalisering Digitalisering af den offentlige sektor Digitaliseringens potentialer Dilemmaer Direct business model Direkte arbejdskraft Direkte måling af aktivitetsomkostninger Disciplineringsteknikker Disinvesteringer Disney koncernen Disponerbarhed, graden af Distance til ledelsen Distanceret ledelsesproces Distribueret vidensdeling Divisioner Divisionerne Divisioners forretningssucces Divisionsautonomi Divisionsmål Divisionsstyring »Dobbelt-loop«læring Dobbeltarbejdet Dokumentationssystem Dommedagsvisioner Domulært produkt Dot.com bølgen Dot-com syndromet Dot-com virksomheder Dot-com erne Double-loop learning Double-loop-læring Dramaturgisk model Drejebog DRG Driftsoverskud Driftsrolle Driftsøkonomi Driftsøkonomisk offeromkostningsræsonnement DSS: se Beslutningsstøttesystemer Du Pont Dualiteter, håndtering af Dybdegående viden Dygtighed Økonomistyring & Informatik Årbog

8 Dynamik Dynamisk plangrundlag Dynamisk systemtænkning Dysfunktionalitet Dækningsbidragsbegrebet Dækningsbidragsmodellen Dækningsbidragstraditionen E E-aktiver E-aktiver, drivkræfter for E-aktiver, økonomiske effekter og E-Business E-business, en accelerator E-business intelligence E-Business, omfang af E-business som forretningsform E-business som knudepukt E-business som økonomisk enhed E-business strategi E-handelskompetencerne E-integration E-kanalen E-shoppen E-transformation Early Warning Earnings management Eason, Ken Eccles Economic book value Economic Value Added EDI EDI, anvendelse af EDI-baserede informationer EDI-potentiale Edvinsson s opdeling Effekt på samfundet Effekter af økonomistyring Effekterne af IT-anvendelsen Effektiv økonomistyring Effektivisering Effektivisering af sygehusets drift Effektiviseringsbehov Effektiviseringsmetoder Effektiviseringsproces Effektiviseringsstrategier i staten Effektiviseringstiltag Effektivitet Effektivitet vs. kompleksitet Effektivitetsparadigme Effektivitetsprincippet Effektivt design Effektivt medie Effiency control Efterfrågebehovet Efterkrigsårene Eftersnakkende lederadfærd Efterspørgselsmønster Efterspurgte produkt Egenskaber ved præstationsmål Egentilfredsstillelsen Ejendomsmæglervirksomhed Ejer af produktet Ejerskab Ejerskab til registreringerne Ekonomisk ansvar Ekonomisk kompetens Ekonomisk metvetenhet Ekonomistyrning Ekonomistyrningen, innehål för Ekonomistyrningens effekter Ekonomistyrningsbegrepp Ekonomistyrningsmodeller Ekonomistyrningsreformer Eksisterende litteratur om modularising Ekspertkompetence Ekspertsystemer Ekspertviden Eksplicitte retningslinier Ekstern regnskabsvæsens dominans Eksternaliteter Eksterne benchmarks Eksterne betingelser Eksterne regnskab Eksternt fokus Ekstra ordrer Ekstra styringsniveau Ekstranetsystem Ekstrovert Opfattende ledere Ekstrovert Vurderende ledere Elektronisk dokumentudveksling Elektronisk handel Elektronisk varekøb Elektroniske markeder Elektroniske netværk Embedsmændene Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

9 Empirisk brug af typologi Empowerment En defensiv holdning til de eksisterende ERP systemer En eksplorativ undersøgelse af BSC En ex ante dekomponeringsmodel En ex ante kausalitetsmodel En ex post dekomponeringsmodel En kommunikerende ledelsesfunktion En postmoderne tilgang til kompetenceudvikling En rational menneske- og organisationsopfattelse En resultatorienteret kultur En strategisk hemmelighed En systemanalyse af hvordan virksomhedsmodeller typologiseres En typologisering af forskellige virksomhedsmodeller Engagement, fælles Enheds- og udviklingsomkostninger Enhedsniveau Enhedsomkostninger Enhedsomkostninger og det eksterne regnskab Enhedspriserne validitet Enkelhet Enkeltfaldsnorm Ensartet ressourcetræk Ensartet ressourcetræk på givne aktiviteter Entreprenante leder Entreprenører Entreprise Ressource Planning Envägskommunikation EPC handlingskæden EPC-Diagram EPC-Diagrammet Erfaringer Erfaring, manglende Erfaringsbase Erfaringsudveksling mellem statsamterne Erhvervsøkonomisk informatik i Interaktive kontrolsystemer Erkendelse, ny ERP ERP handlingsscenarier flytter rundt på tid og rum for ledelse ERP i 5 trin? ERP i et virksomhedsglobalt perspektiv ERP i praksis ERP i praksis handler om at opfinde integration ERP s historie ERP s styrke ERP-praksis skal ses som en»postimplementeringsproces« ERP-systemer ERP-systemer i danske virksomheder ERP-systems tabelopbygning ERP-univers ERP praksis er stort set usammenlignelig med ERP projekter ERP systemer ERP systemer udgør en eksklusiv teknologi ERP udfra et brugerperspektiv Erving Goffman s interaktionsteori Et fælles sprog i virksomheden Et mulighedsrum for ledelse Etableret kapacitet Ethos Etisk ansvar Etiske regnskaber Etiske retningslinier Etiske værdier EU s grønbog EVA EVA er en regnskabsforskrift EVA kultur EVA metodiske udfordringer EVA og horisontproblemet EVA som nøgletal EVA = NOPAT (Net Operating Profit After Tax) EVA s»bløde side» EVA s praktiske løsninger EVA s påståede muligheder EVA-balancen EVA-begrebet EVA-systemet Evalueringer Evolution Ex-ante Ex ante kausalmodel på helhedsniveau og på detailniveau Ex ante og ex-post Ex post Excellencemodellens intuitive logic F Facilitatorerne Fag- og funktionsgrænser Fagbureaukrati Økonomistyring & Informatik Årbog

10 Faggrupper Faglig etik Faglig kvalitet Faglig overfladiskhed Fagmandsvæsen Fair Contract Faktorudrustning Faldgrupper i benchmarking-proces Familien Familieroller fremtidens lederroller Fasemodeller Faste omkostninger Fastsættelse af interne afregningspriser Fastighetsföretag Feedback Feedback-orienteret styrng Feedback-rapport Fejlbehandling Fejl i kalkulationerne Fejlinvesteringer Fejlmedicinering Fejlniveau Fejlomkostninger Fejl, udjævning af analyse variabler »Fem designvalg« Fiktiv resultatenhet Fiktiva resultatenheter Filosofisk tradition Fionancial management value chain Financial awareness Finansielle indikatorer Finansielle mål giver fokus Finansielle mål initierer og opretholder handling Finansielle mål opleves som letforståelige og logiske Finansielle rapportering Finansielle regnskaber Finanshensyn Finansiel analyse Finansiell kontroll Finansiella mått Finansiella mått, fokus mott Finansielt fokuseret styring Fire grupper af MØV ernes globale udfordringer First-tier First-mover fordele Fiskebensdiagram Fiskebensdiagrammet F.L. Schmidt Flad organisation Fleksibel organisation Fleksibilitet Fleksible budgetter Fleksible relationer Flerdemensionelle mulighedsrum Flerdimensionelt handlingsrum Flere iagttagelsespositioner Flere konsekvenser for aktivitetshierarkiet Flere variable faktorer i aktiviteten Flerperioder Flerperiodes periodiseringsproblem Flerværdisamfund Fokus Fokus og målesystemer Fokus og vægt Fokus på forhandlinger Fokus på de helhedsorienterede aspekter ved BSC Fokus på det kreative Fokus på stykomkostninger Fokusering på kernekompetencer og kritiske succesfaktorer Fokusfasens formål Folkelighed Folkelighedsideologien Folkeånd For mange styringsmål Forandring Forandring, tro på Forandringer i fagprofessionelle organisationer Forandringsledelse Forandringsproces Forandringsprojekt Forandringsprojekter Forandringsstrategi Forbedring af kvalitet fra centralt hold Forbedringsprojekter Forbrugscyklus Forbundne virksomhed Forbundne virksomheder Fordeling af stabsomkostninger Fordelings- og tildelingsfaktorer Fordelingsnøgle Fordelingsnøgler Forebyggende handlinger Forenet produktion i Politiet Forestillings- og dialogrum Forhandling af identitet Forhandlingspositionen Forhandlingsprocess Forhandlingsprodukt Formaliseret strategiplanlægning Økonomistyring & Informatik Årbog 2004

Artikel. Kompetenceudvikling

Artikel. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Artikel Kompetenceudvikling som flerdimensionelt ledelsessprog - når menneskebogholderiet, kærlighedssproget og fortællekunsten står på valg En empirisk analyse af kompetence-udviklingsstrategier

Læs mere

Økonomistyring informatik Årbog 2004

Økonomistyring informatik Årbog 2004 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Redigeret af Preben Melander Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomistyring & informatik Årbog 2004 Udgives af: Jurist-og

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Aalborg Universitet. Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Innovation og Design af Intelligente Forsyningskæder Møller, Charles Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser

Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser Peter Hagedorn-Rasmussen Ledelseskonsulenters formning af forandringsprocesser mellem strategiske nødvendigheder og politiske processer Organisatorisk forandring bliver i stigende grad outsourcet til konsulenter.

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Litteraturanbefalinger

Litteraturanbefalinger Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER 2 1 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet 2003 - Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet lektor, cand. pæd. Peter Rod Kulsvierparken 67 Tlf. 30 30 46 83 2 Forord På

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

0. Indholdsfortegnelse

0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Metode- og modelteori...2 2.1. Grundlæggende modellære...2 2.1.1. Metodologi og operative paradigmer...2 2.1.2. Grundlæggende antagelser...3 2.1.3. Paradigme...3

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011 Syddansk Universitet Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder

Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder Peter Hagedorn-Rasmussen 1 for FTF 15. februar 2006 1. INDLEDNING...2 2. NYE LEDELSESFORMER...4 3. STRESS, PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DET HELE

Læs mere