EG A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 Ledelsesberetning EG A/S Årsrapport 2010 EG EG A/S Årsrapport

2 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal EG A/S Hoved- og nøgletal 2010 Side 24 EG koncernens hovedtal I millioner DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 830,2 911, ,5 924, ,0 Vareforbrug 268,6 297,5 317,3 255,4 279,3 Bruttofortjeneste 561,6 613,9 715,2 668,9 751,7 Personaleomkostninger 388,0 431,2 512,6 464,6 523,7 Andre eksterne omkostninger 104,3 119,7 138,1 125,5 144,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 69,3 63,0 64,5 78,8 83,3 Driftsmæssige afskrivninger 14,5 13,3 15,7 11,5 8,8 EBITA, driftsresultat 54,8 49,7 48,8 67,3 74,5 Afskrivninger, amortiseringer 0,2 4,8 18,6 11,8 12,9 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 23,0 0,0 3,3 0,0 EBIT, driftsresultat 54,6 67,9 30,2 58,8 61,6 Finansielle poster, netto 4,7 4,9-0,3 6,4 1,2 PTP, resultat før skat 59,3 72,8 29,9 65,2 62,8 Skat af årets resultat 21,0 11,0 8,3 14,8 17,0 ATP, årets resultat 38,3 61,8 21,6 50,4 45,8 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 0,1 3,6 9,2 8,8 9,7 Salg af aktiviteter 0,0-17,2 0,0-2,5 0,0 Ændring af skatteprocent 0,0-2,1 0,0 0,0 0,0 Normaliseret resultat efter skat *) 38,4 46,1 30,8 56,7 55,5 Balance Udviklingsprojekter 12,9 9,4 7,6 12,2 10,5 Langfristede aktiver ekskl. udviklingsprojekter 52,7 180,1 185,2 204,0 242,6 Omsætningsaktiver 397,1 382,9 391,7 354,5 358,5 Aktiver i alt 462,7 572,4 584,5 570,7 611,6 Egenkapital 267,7 331,6 353,7 259,3 306,4 Forpligtelser 195,0 240,8 230,8 311,4 305,2 Passiver i alt 462,7 572,4 584,5 570,7 611,6 Investering i materielle aktiver, netto 4,1 6,4 12,9 6,0-4,4 Koncernens nøgletal Omsætningsændring 0,7 9,8 13,3-10,5 11,5 Bruttomargin i pct. af omsætning 67,6 67,4 69,3 72,4 72,9 EBITA i pct. af omsætning 6,6 5,5 4,7 7,3 7,2 Antal medarbejdere Resultat pr. aktie, EPS 10,9 17,5 6,1 14,2 12,9 *) Normaliseret resultat efter skat er korrigeret for amortiseringer i forbindelse med opkøb, salg af aktiviteter samt ændring i selskabets beskatningsprocent 2 EG A/S Årsrapport 2010

3 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse EG A/S Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Koncernens hovedtal 4 Året i hovedtræk 6 Årets resultat 8 EG Forretningsområder 10 Logistik & Organisation 12 Bygge & Anlæg 14 Retail & Medie 16 Utility 18 SaaS & Infrastruktur 20 Enterprise Solutions 22 Public Ledelsesberetning Organisation og selskabsledelse 24 Corporate Governance 25 Samfundsansvar Risikostyring 27 Risikostyring Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 29 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 30 Ledelsespåtegninger 31 Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis 32 Anvendt regnskabspraksis Koncernens regnskab 42 Resultatopgørelse 43 Balance 45 Egenkapital 46 Pengestrømsopgørelse 48 Noter Koncerninformationer 65 Juridisk koncernstruktur EG A/S Årsrapport

4 Ledelsesberetning Forventninger til 2011 EG A/S Året der gik og fremtiden Årets resultat Omsætningen for 2010 blev på DKK mio. mod 924 i Driftsresultatet (EBITA) gik fra DKK 67,3 mio. i 2009 til 74,5 i en stigning på godt 10 %. Et tilfredsstillende resultat. Konjunkturerne for brancherne har samlet set udvist en svag stigning på 2 % over året, men der har været store forskelle på disse, hvor eksempelvis Retail og Byggebrancherne har været hårdt ramt. Resultaterne i EG følger disse konjunkturer. Årets resultat skal ses i lyset af, at vi over året har brugt meget tid på at få ladt kanonen på 2 fronter - dels på den interne reorganisering under 7 hovedområder i Project One, en større reorganisering af virksomheden efter brancher, og dels via nye strategiske opkøb af virksomheder med stærke brancheløsninger. Opkøbene styrker vores position på nordisk plan, og vores fokus på brancher, dedikerede kompetencer og software. Yderligere opkøb realiseres i starten af Vi er således rustet til at sætte EG op i et helt andet gear i det kommende regnskabsår, og forventningerne er et niveauskifte i omsætning og indtjening. Project One - ny strategi og organisering På de interne linjer har vi gennemført en stor reorganisering af aktiviteter efter brancher - kaldet Project One. Dette er sket ud fra strategien om, at branchefokus er konge. Både krisen og vores strategiarbejde har vist, at dette skal være omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Project One har givet en intern klarhed og et stærkere fællesskab om processer og forretningsområder, der nu er samlet under 7 hovedområder. Set udefra bliver det også nemmere at synliggøre, hvad vi har på hylderne - og hvor meget der reelt er at byde på fra EG s side. Vi har arbejdet intenst med, hvad vi gør, og hvordan vi gør det, så positioneringen i markedet bliver optimal. Vores tilgang til værdiskabelse gennem best practice processer, i dybe og brede brancheløsninger, matcher kundernes behov og deres forventninger til investeringer og gevinstrealisering - og vi vinder markedsandele. Fra it-leverandør til samarbejdspartner EG har gennem årene styrket sit arbejde med organisationer, processer og teknologi, hvor kompetente management- og forretningskonsulenter indgår i tætte procesoptimeringsforløb med kunderne. Procesarbejdet kommer før teknologivalget og har fuldt fokus på at skabe best practice på kundernes forretningsgange. I samarbejdet afdækkes potentialerne ved at ændre, automatisere og effektivisere arbejdsflow, og hvordan organisationen tilpasses til dette. Analysearbejdet afdækker gevinstpotentialet og danner rammen for kravene til teknologivalg og investeringer. Hele forløbet, og de ofte meget store gevinster der kan opnås, og efterfølgende er blevet realiseret, har skabt en ændring hos kunderne i samarbejdet med EG. Med kompetence og en stærk værktøjskasse, flytter EG sig fra maskinrummet til styrehuset i virksomhederne. Dette sker med afsæt i dokumenteret værdiskabelse via forretningsorienteret procesarbejde og teknologisk realisering af ofte meget store gevinster. Fremtiden handler 100 % om brancher I de 7 branche- og løsningsområder, vi har, forventes vækst på alle områder. Nogle mere end andre, da områder som Retail og Bygge & Anlæg fortsat vil være belastet af konjunkturerne på disse områder. EG vil følge konjunkturerne, men store investeringer og satsninger på udvalgte områder gør, at vi forventer fortsat vækst inden for Produktion & Logistik, Public, Utility, SaaS & Infrastruktur samt Enterprise Solutions. Fremtiden skabes af kompetente medarbejdere EG er og skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Kompetence søger der hen, hvor den får et godt modspil og mulighed for at lære og udvikle sig yderligere. Hos EG har vi nogle af branchens aller bedste kompetencer og højest certificerede folk på de teknologier, vi arbejder med. Dette sikrer overblik og udvikling af værdiskabende løsninger, der er bundet optimalt sammen til at understøtte kundernes forretningsmæssige behov. Vi har et stærkt værdisæt at bygge på, og en stor fleksibilitet i medarbejdernes muligheder for at få indflydelse på tilrettelægningen af deres arbejdsdag. Med fokus på det hele menneske, og et ønske om at optimere alt hvad vi gør i miljømæssige sammenhænge, er vi godt rustet i vores egen infrastruktur. Vi er klar til at tage et samfundsansvar og skabe en god fremtid sammen - for os selv og vores kunder. 4 EG A/S Årsrapport 2010

5 Ledelsesberetning EG EG A/S Væsentlige begivenheder i EG har udbygget bredden og dybden i brancherne, vi arbejder med. 2. Brancheløsninger leveret som SaaS (Software as a Service) er i kraftig vækst, og blev introduceret til områderne Transport, Advokat, Tekstil, Bolig, Læger og Utility - og flere følger efter 3. Et afledt behov for drifts- og hostingydelser har skabt vækst i dette område. 4. Applikationsforvaltning er blevet en realitet, som et succesfuldt organisk vækstinitiativ med stort potentiale. 5. Indsatsen på området Public har ført Hjørring Kommune over på økonomiløsningen ØS Indsigt til regioner og kommuner i Danmark. 6. Styrkelse via opkøb: Bygteq IT ais ( Bygge & Anlæg), Energyfront (Utility), Brandsoft (SaaS & Infrastruktur) og Daab A/S (Produktion & Logistik). 3 nye virksomhedsopkøb i lukkede med købet af Bygteq it ais den 31. december, der således åbnede årets første dag som en del af EG koncernen. Virksomhedens 100 mand og stærke brancheløsninger er blevet en del af området Bygge & Anlæg, der nu er den største leverandør til bygge-, anlægs- og installationsbranchen i Danmark. Ved årets start blev EnergyFront, med dens 20 mand og base i Trondheim i Norge en del af EG. Virksomheden styrker området Utility, der fokuserer på brancheløsninger til forsyningssektoren på internationalt plan. Virksomheden Brandsoft indgik i EG den 1. oktober med fokus på brancheløsninger til administration af kirker og kirkegårde samt plantecentre under området SaaS & Infrastruktur. Den 1. september blev Daab A/S en del af EG, og indgår med sin Microsoft AX-kompetence under området Logistik & Produktion. Den samlede omsætning og EBITA fra ovennævnte opkøb har bidraget med en omsætning på dkk 120,7 mio og EBITA på DKK 8,2 mio. Begivenheder efter årets udgang I januar 2011 er der gennemført yderligere 4 virksomhedsopkøb - EG A/S overtager NeoProcess A/S fra 1. januar 2011, og danner hermed Danmarks mest slagkraftige leverandør af Dynamics AX-løsninger under området Logistik & Produktion. EG A/S har købt Örebro Computer Service AB, der er en af de hurtigst voksende leverandører af kundeinformations- og målingsresultatsystemer i Sverige, og skal forstærke positionen i Skandinavien for området Utility. Med virkning fra 1. januar 2011 har datterselskabet EG Norge købt virksomheden ASP AS (Application System Partner), der er en af de ledende leverandører af ERP-løsninger til det norske retailmarked. Senest er Kommuneinformation A/S blevet en del af EG. Opkøbet vil markant styrke EG s ressourcer på området Public, og skaber grundlag for større konkurrence og innovative løsninger til kommunerne. EG skaber Skandinaviens stærkeste leverandør af it-løsninger til området Retail. Der har ikke efter regnskabets afslutning været begivenheder med indvirkning på regnskabet Forventninger til 2011 I forventningerne til 2011 er indregnet følgende på nye opkøb: NeoProcess forventes i 2011 at bidrage med en omsætning på DKK 82,5 mio. og EBITA på DKK 11.7 mio. Örebro Computer Services forventes i 2011 at bidrage med en omsætning på DKK 25.0 mio. og EBITA på DKK 2,3 mio. Application System Partner forventes i 2011 at bidrage med en omsætning på DKK 51,7 mio. og EBITA på DKK 5,4 mio. KommuneInformation forventes i 2011 at bidrage med en omsætning på DKK 52,4 mio. og EBITA på DKK 6,1 mio. For alle 4 opkøb gælder, at købesumsfordelingerne endnu ikke er endeligt afsluttede, hvorfor der ikke er givet oplysninger om omsætning, EBITA, balance og cashflow. Leif Vestergaard, CEO. Ledelsesberetning» 2010 har rustet EG til at gå op i et helt andet gear i 2011 Leif Vestergaard, CEO EG A/S Årsrapport

6 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Finansielle forhold Omsætningsmæssig og indtjeningsmæssig fremgang Fastholdelse af EBITA margin på 7,3 %. I selskabets årsrapport for 2009 var forventningerne til 2010, at selskabet kunne vise forbedrede driftsmæssige resultater i 2010, men det endelige resultat ville afhænge af den økonomiske udvikling. På trods af at visse af de brancher, EG henvender sig til også i 2010, har været præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittende reduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG, har selskabet realiseret en omsætningsfremgang på 11,5 % fra DKK 924,3 mio. i 2009 til DKK 1.031,0 mio. i Med en indtjening (EBITA) på DKK 74,5 mio. opnåede EG A/S sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og fik en fremgang på 10,7 % i forhold til Fremgangen fra 2009 til 2010 er bl.a. sikret ved organisk vækst inden for visse forretningsområder. Opkøb har også bidraget positivt, men der er også forretningsområder, hvor den økonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbageholdenhed hos EG s kunder har påvirket omsætning og indtjening negativt. Nettoomsætning: EG koncernens omsætning udgør DKK mio. i 2010 i forhold til 924,3 mio. i 2009, svarende til en vækst på 11,5 %. Omsætningsfremgangen fra 2009 til 2010 er positivt påvirket af opkøb af Bygteq it, Energy Front, Daab og Brandsoft. Omsætningen er endvidere negativ påvirket af beslutningen fra 2009 om at afvikle ikke strategiske områder og løsninger. Denne beslutning har påvirket 2010 omsætningen med ca. 25 mio. Inden for de enkelte forretningsområder har EG Danmark, der primært leverer brancheløsninger til Produktion & Logistik, Bygge og Anlæg og den offentlige sektor haft omsætningsmæssig fremgang i 2010 i forhold til 2009, også når der justeres for opkøb (Bygteq it og Daab) og afvikling af ikke strategiske forretningsområder. EG Data Inform, der bl.a. leverer SaaS-løsninger og Driftsservice til EG koncernens kunder, samt har egne brancheløsninger til udvalgte kundegrupper, har også i 2010 haft en meget tilfredsstillende omsætningsmæssig fremgang. Omsætningen i 2010 er kun i begrænset omfang påvirket af købet af Brandsoft. Forretningsområdet EG Utility leverer it-løsninger og services til forsyningsselskaber i Norden, og fremgangen i omsætningen fra 2009 til 2010 skyldes bl.a. købet af Energi Front i Norge. EG Retail & Medie, som er Skandinaviens største leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har også i 2010 været ramt af den økonomiske krise og it-investeringerne, hvilket har resulteret i lavere omsætning i 2010 end i Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er forøget fra DKK 668,9 mio. i 2009 til DKK 751,7 mio. i 2010, svarende til en stigning på 12,4 %. Bruttomargin har fortsat den positive trend fra tidligere år og andrager 72,9 % i 2010 mod 72,4 % i Koncernens yderligere fokus på salg af software, konsulentydelser og driftsaftaler frem for salg af hardware har været medvirkende til stigende bruttomargin i de senere år Nettoomsætning Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Bruttofortjeneste 74,0 73,0 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64, Bruttofortjeneste i mio. kr. Bruttomargin i pct. af omsætning 6 EG A/S Årsrapport 2010

7 Ledelsesberetning Årets resultat EG A/S Årets resultat Resultatudvikling, EBITA: EG koncernens driftsresultat, EBITA, for 2010 udgør DKK 74,5 mio. i forhold til DKK 67,3 mio. for den tilsvarende periode i 2009, svarende til en fremgang på 10,7 %. EBITA-fremgangen skyldes en kombination af opkøb samt forbedret lønsomhed på den eksisterende forretning. I vurdering af EBITA-fremgangen er der i 2010 afholdt betydelige ressourcer både kvantificerbare og ikke kvantificerbare til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder EBITA, driftsresultat 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning Balance: Ultimo 2010 havde EG A/S en samlet koncernbalance på DKK mio., mod 570,7 mio. i Egenkapital: Egenkapitalen var ultimo 2010 på DKK 306,4 mio. mod 259,3 mio. ved udgangen af Ledelsesberetning Normaliseret resultat efter skat: Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret af ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den løbende driftsaktivitet (herunder salg af aktiviteter, ændring i skatteprocenter samt amortiseringer i forbindelse med opkøb). Normaliseret resultat efter skat andrager DKK 55,5 mio. i 2010 mod DKK 56,7 mio. i Salget skyldes lavere renteindtægter i Mio. kr. 60,0 Normaliseret resultat efter skat 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, EG A/S Årsrapport

8 Ledelsesberetning EG EG A/S EG har det bedste udbud af branchetilrettede it-løsninger EG er uden sidestykke markedets førende leverandør af brancheløsninger målt på bredden og dybden i vores løsninger. EG er ejet af kapitalfonden Nordic Capital, og har opbygget en stærk skandinavisk organisation, hvor over kompetente folk står klar til at skabe værdi for dig. Brancheløsninger har altid været omdrejningspunktet hos EG. Som en skandinavisk it-servicevirksomhed har vi specialiseret os i at udvikle og levere branchetilrettede it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for vores kunder. Hver eneste dag arbejder vi efter vores vision Adding value to business. Vores udgangspunkt er en dyb indsigt i vores kunders forretning og processer. Med mere end 30 års erfaring har vi skabt en unik viden og en dyb brancheindsigt hos vores konsulenter og i vores løsningspalette, der er baseret på best practice-processer i den enkelte branche. Vi har en særdeles stærk markedsposition inden for brancherne trælast, byg og installation, logistik, produktion, finans, handel og engros, transport, tekstil, retail, medie, forsyning, advokat, boligadministration, læger, kirkegårde og den offentlige sektor. EG s løsninger er baseret på standardløsninger og -teknologier fra bl.a. Microsoft, SAP, HP og IBM. Størstedelen af vores brancheløsninger er baseret på Dynamics NAV, Dynamics AX, SAP og vores egetudviklede ASPECT4. Herudover tilbyder vi ydelser inden for managementrådgivning, business intelligence, portaler, alle former for support og service samt hardware og software til at afvikle løsningerne på. Vi har dermed løsninger til både store og små virksomheder og kan levere alle vores løsninger både på kundens eget hardware og via vores datacenter. EG kan optræde som totalleverandør, hvor vi tager ansvar for den samlede it hos vores kunder. Vi ønsker at imødekomme kundebehov bedst muligt. Krisen og vores strategiarbejde har vist, at kunderne vægter værdiskabende løsninger langt højere end generelle it-ydelser. Den dybe tilpasning af processerne i EG s brancheløsninger er et stort aktiv. Det samme er muligheden for at få brancheløsningerne som en Saas-løsning (Software as a Service). EG leverer løsningen ud-af-væggen fra vores datacenter og minimerer startomkostningerne, skaber fleksibilitet og giver kunden mulighed for at fokusere på forretningsudvikling - frem for it. EG koncernen arbejder kontinuerligt på at tilvejebringe de stærkeste kompetencer inden for markedets førende soft- og hardwareprodukter. Vi har valgt at arbejde med de bedste, og ønsker selv at have de bedste! Hos EG finder du nogle af de højest certificerede eksperter på Microsoft, HP og andre ledende udbydere af teknologi. Vi vil udnytte og udbygge den enorme styrke, vi har inden for vores brancher, suppleret af strategiske opkøb. Via nye samarbejder sikrer vi et endnu bedre fodfæste og en kraftfuld indsatsstyrke at arbejde med i markedet. Vores alliance med indiske Tata Consultancy Services åbner helt nye muligheder for at gennemføre projekter med assistance fra globale ressourcer - sikkert styret af EG. Vi har samlet vores styrker under 7 forretningsområder, som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Her fortæller direktørerne for områderne om deres attraktive kompetencer og løsninger, der samlet har skabt en milliardomsætning hos EG. Velkommen til EG og god læselyst i EG Årsrapporten for Leif Vestergaard, CEO. Logistik & Produktion Bygge- & Anlæg Retail & Medie Utility Saas & Infrastruktur Enterprise & Solutions Public 8 EG A/S Årsrapport 2010

9 Ledelsesberetning EG EG A/S» Brancheløsninger er midlet til værdiskabelse hos vores kunder Leif Vestergaard, CEO Brancheløsninger Udviklingen af værdiskabende branceløsninger handler for os om at have den nødvendige dybe indsigt i branchen, man arbejder med. Man skal kende værdikæderne og kunne udarbejde best practice processer sammen med organisationen, så softwaren understøtter værdikæder og arbejdsprocesser optimalt i alle led. Det skaber værdi. Ledelsesberetning Brancheløsninger som SaaS - ud-af-væggen Et område, som er i kraftig vækst, er brancheløsninger leveret som SaaS (Software-as-a-Service). EG hoster hele løsningen i vores datacenter, og varetager driften af server og application, så du blot skal sætte stikket i væggen og fokusere på udviklingen af din forretning frem for it. Driftløsninger hos EG Hos EG tilbyder vi attraktive driftsløsninger i fleksible aftaler, der kan modulopbygges helt efter dit behov. EG kan tage ansvaret for driften - enten hostet hos vores datacenter eller ude hos dig. EG A/S Årsrapport

10 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion tilbyder en 250 mand stor muskel i et stærkt set-up til produktions- og logistikkunder med brancheløsninger baseret på AX, NAV og ASPECT4. Hos EG har vi opbygget kompetencer, teknologier og løsninger, der gør os til Nordens største leverandør til logistik- og produktionsvirksomheder. Samlet set dækker vi hele værdikæden inden for området. Vi tilbyder brancheløsninger baseret på MS Dynamics AX/NAV og EG s ASPECT4-løsninger. På hylden har vi løsninger til Logistik, Tekstil og Transportbrancherne samt Handel & Engros og Finans - og vi er skarpe teknologimæssigt på alle vores platforme, fortæller direktør Bjarne Aarup. Best practice processer Vi har et meget stort fokus på forretningsprocesser og den forandringsledelse, som er nødvendig, når vi vil implementere best practice forretningsgange. Sammen med kunden afdækker vi kundens procesflow, og analyserer hvordan vi kan gøre disse mere effektive. Vi har gennem mange år fået opbygget et unikt metodeapperat til procesoptimering i et tæt samarbejde Case: mellem EG s managementkonsulenter og vores forretningskonsulenter. Denne metode afdækker ofte meget store potentialer for effektiviseringer i virksomhederne, og sikrer værdiskabende løsninger baseret på rette teknologi. Vi synliggør værdi/roi Rent strategisk vil vi være endnu skarpere på procesoptimering og på at dokumentere gevinster og vækstpotentiale. Målet er at kunne synliggøre værdien ved at effektivisere processer og logistikflows endnu bedre. Kunden skal kunne se gevinsterne ved de nye processer. Disse skal være styringsmål i implementeringen, og sikre at kunden efterfølgende får høstet gevisterne. Gennem vores uddannelse Forretningskonsulenten og Hjælp din kunde til succes har vi opbygget kompetence hos alle vore medarbejdere. Det er en uddannelse, vi også i flere tilfælde tilbyder kundens medarbejdere, så de selv er i stand til at bruge vores værktøjskasse. STENHØJ Gruppen består i dag af 12 datterselskaber og 3 associerede virksomheder, der beskæftiger 500 medarbejdere i 7 lande. Der eksporteres til over 80 lande på verdensplan. STENHØJ Gruppen og EG A/S har et langt samarbejde bag sig, der bygger på ERP-understøttelse af koncernens administration og økonomistyring baseret på Microsoft Dynamics AX. Fokus på forretningsprocesser Samarbejdet har udviklet sig til at have et klart fokus på en forretningsorienteret tilgang, hvor EG s forretningskonsulenter udfører analyse af processer og værdikæder med afdækning af gevinstpotentialer og quick wins - før der fokuseres på teknologien. EG s forretningskonsulenter forstår virkelig procestilgangen, og teamet kender koncernen, og de kan således lave meget valide analyser af effektiviseringspotentialerne. Dette er nu blevet en fast tilgang til afdækning af værdi. Alle igangsatte projekter med EG har været succesfulde, og de overordnede mål er opnået. Optimering med WPA Mobile-løsning Koncernen valgte at optimere forretningsdriften med en WPA Mobile-løsning. WPA Mobile etablerer grundlaget for elektronisk opkobling af koncernens montører via robuste bærbare pc er. Løsningen blev i Danmark opbygget omkring Dynamics AX og blev efterfølgende også implementeret i koncernens engelske datterselskab MSI Ltd. i deres Epicore ERP-system på rekordtid. Løsningen fjernede dokumenter, og omsat til penge er det rigtig mange i effektiviseringsgevinst. Samarbejdet med EG er meget positivt. Mange af ideerne og forslagene til de analyser af processer, vi gennemfører, kommer fra EG. Det er således en stor gevinst for os, at projekter opstår på denne måde, fordi det er rigtigt at gøre, og fordi EG kan se på os med neutrale øjne, afslutter Niels Erik Rasmussen. Niels Erik Rasmussen, it-chef, Stenhøj A/S. 10 EG A/S Årsrapport 2010

11 Forretningsområder Logistik & Produktion EG A/S» Vi fokuserer på at skabe best practice processer i løsningerne Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion 250 mand i dedikeret set-up Med EG s køb af NeoProcess har vi skabt Danmarks største leverandør af it-løsninger baseret på Microsoft Dynamics AX-løsninger. I Logistik & Produktion kan vi således kompetencemæssigt tilbyde vores kunder en stor muskel med 250 mand til rådighed - i et stærkt og dedikeret set-up. Med vores brancheløsninger, der både indeholder branchesoftware og best practice procespakker, har vi grundlaget for at lave GAP-analyser mod forskellige ERP-platforme. Sammen med kunden kan vi således vælge den teknologi, der bedst understøtter det forretningsmæssige behov, som nu er afdækket. Vi dækker hele supply chain Vi har specialiseret os i at levere brancheløsninger til bl.a. handel, produktion, service, tekstil, transport og trælast samt logistik. Ved at sammensætte vores brancheløsninger på disse segmenter er vi i stand til at dække hele kundens supply chain. Et område der har et stort fokus hos vore kunder. Vi ser, at logistikområdet vokser - produktionen flytter til udlandet - og vi sørger for, at løsningerne kan understøtte dette. Forretningsområder Transparens i data er vigtigt for vores kunder. Vi arbejder derfor fokuseret med integration af business intelligence løsninger. Som noget relativt nyt tilbyder vi nu også flere af vore brancheløsninger som SaaS (Software as a Service). Løsningen leveres ud-afvæggen, hvilket betyder, at it-omkostningerne er lagt i en fast aftale, hvor EG tager ansvaret med mulighed for fx sæsonreguleringer - og kunden behøver ikke selv at vedligeholde egne it-kompetencer. Styr på ustrukturerede data Vi arbejder udviklingsmæssigt bl.a. med brancheløsninger til håndtering af ustrukturerede data. Med SharePoint-baserede løsninger kan vi hjælpe med håndteringen af data som kontrakter, mails m.m. Vores løsning sikrer, at alle dokumenter kan findes i ERP-systemet via søgning på nøgleord. De ustrukturerede data kan således hentes frem på relevante områder i erp-løsningen. Dette giver brugeren store tidsmæssige besparelser, afslutter Bjarne Aarup. Bjarne Aarup, direktør, Logistik & Produktion. EG Logistik & Produktion har fokus på hovedområderne: Produktion og Logistik Tekstil Transport Handel & Engros Finans Årets vigtigste begivenheder Fortsat positiv markedsaccept af vores fokus på procesoptimering og gevinstrealisering Vækst i AX-forretningen med mange nye kunder og win-backs Vækst i Transport med nye kunder og gennembrud på SaaS-løsninger Netto omsætning, mio. DKK 200,5 191,9 Brutto fortjeneste, mio. DKK 174,9 170,3 EG A/S Årsrapport

12 Forretningsområder Bygge & Anlæg EG A/S Bygge & Anlæg For os er ambitionen klar - vi ønsker kontinuerligt at arbejde på at knytte forsyningskæderne mellem byggemarkedskæder og håndværksmestre bedre sammen, så tilbud, styklister m.m. kan flyttes frit mellem hinanden i et sammenhængende scenarie. EG Bygge & Anlæg har den dybe brancheviden inden for trælastkæder, håndværksvirksomheder, bygge og anlægs- samt installationsvirksomheder. Vi har indsigt i alt - lige fra opskæring af træ, over arbejdssedler hos tømrerne, til alt hvad ekspedienten i kæden har brug for. Vi er organiseret optimalt rundt om kunderne, siger direktør Jørgen Møller. Med 180 dygtige mand i divisionen, og en position som den største leverandør til byggeriet, kan vi dække alt. Vi har en bredde i vores brancheløsninger, der understøtter både de små og mellemstore virksomheder samt high-end løsninger til de større byggemarkeder som Ditas, XL-Byg, Silvan, Stark og jem & fix. EG Bygge & Anlæg er fulgt med kunderne ud i Skandinavien. EG er det logiske valg, når du skal vælge en it-samarbejdspartner, der kan binde byggemarkeder og håndværksmestre smartest sammen. Vi kan hjælpe med at understøtte øget vækst i alle led. Vi kigger også ud på andre brancher, fx transport, så rekvisitioner og fakturaer kan flyde pr. automatik. Vi arbejder på en brancheintegration af BI-løsningen Cognos med templating optimeret til branchen i løbet af Brancheløsning fra EG - ud af væggen Introduktionen af vores brancheløsninger som SaaS (Software as a Service), hvor EG s datacenter hoster og drifter løsningen, og du får det hele leveret via stikket i væggen, er inde i en eksplosiv vækst. Løsningen giver kunderne mulighed for at fokusere på kerneforretningen - frem for på it. Tid er blevet en meget væsentlig faktor. SaaS afregnes via en løbende betaling og frigør derfor investeringsmæssigt likviditet og financiel kapacitet hos kunden - og alt er centralt vedligeholdt hos EG med optimal sikkerhed og stordriftfordele. EG er klar med services, der kan hjælpe til at vækste forretningen. Som eksempel i Byg & Installation kan nævnes EG s service til lønsystemerne, hvor vores folk er inde i alle fagforbunds overenskomster og aftaler, og dermed kan sikre en optimal lønstyring for håndværksvirksomheder, der kan holde fokus på forretningen - med EG i ryggen. EG Bygge & Anlæg er fulgt med kunderne ud i Skandinavien, hvor positionen løbende udbygges i Sverige og Norge - senest med købet af det Norske selskab ASP, der har styrket vores tilbud til kæderne. Fremadrettet kigger vi også ud over Skandinavien og på nye partnerskaber, der kan understøtte internationaliseringen.. Fokus på forsyningskæder Vi fokuserer på at udvikle de rigtige løsninger, der kan udnytte og understøtte forsyningskæden optimalt. Løsningerne følger med helt ud på byggepladsen, så der sker en optimal levering af varer just-in-time. Varer skal ikke kommer for tidligt, så de stjæles eller forgår, og ikke for sent, så håndværkerne står med tomme hænder. EG har løsninger, der giver meget større kontrol over byggepladsen. Jørgen Møller, direktør, EG Bygge & Anlæg. EG Bygge & Anlæg har fokus på hovedområderne: Trælast Byg & Installation Årets vigtigste begivenheder Købet af det tidligere Bygteq har øget vores samlede engagement i Bygge- & Anlægssektoren, således at vi i dag er den førende leverandør til branchen. Fokus på kundernes mulighed for optimering gennem it-investeringer har betydet, at kunderne på trods af byggeriets krise har opretholdt et fint niveau. Vækst i trælast med nye kunder og opgradering af eksisterende kunder til nyeste version af brancheløsningen ASPECT4 Træ. Med bedre webløsninger, dokument- og håndteringssystemer til tegninger, kan alt flyde igennem, fx via ipads og håndholdte løsninger, så alle arbejdsprocesser understøttes optimalt. Når vi binder alle løsningerne sammen, bliver forsyningskæden fuldt understøttet Netto omsætning, mio. DKK 166,6 90,5 Brutto fortjeneste, mio. DKK 138,6 71,4 12 EG A/S Årsrapport 2010

EG A/S Årsrapport 2011

EG A/S Årsrapport 2011 EG A/S Årsrapport 2011 EG www.eg.dk EG A/S Årsrapport 2011 3 Ledelsesberetning 2 EG A/S Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 EG koncernens hovedtal 6 Året der gik 8 Årets resultat 10

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere