Forbedringer i Navision Stat 5.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedringer i Navision Stat 5.4"

Transkript

1 Forbedringer i Navision Stat marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er tænkt som en hjælp til selvejerskolerne til at navigere rundt i de mange forbedringer og ændringer, der er indeholdt i Navision Stat 5.4. Formålet er at introducere de ændringer og forbedringer, som har størst betydning for selvejerskolerne. Navision Stat 5.4 forkortes i det efterfølgende til NS 54. Hovedparten af de forbedringer, der beskrives i det følgende, er resultatet af brugerønsker fra skolerne selv. Indhold Introduktion og formål med dette dokument... 1 Forbedringer i Navision Stat Anlæg... 3 Bemærkning fra anlægskort kan vises i anlægsrapport... 3 I to anlægsrapporter udvides feltet, bilagsnr. til 10 karakterer... 3 Anlægsnummer kan medtages i finanspostbeskrivelsen ved periodiske afskrivninger... 3 Kreditor - Indgående E-bilag og oprettelse af manuel faktura... 4 Indgående købsdokumentkladde: Visning af feltet Ansvarlig status... 4 Indgående købsdokumentkladde: Feltet Ansvarlig medarbejder gøres editerbart... 5 Indgående købsdokumentkladde: Håndtering af UTS sammen med Faktura/Kreditnota... 5 Notifikation ved oprettelse af manuel faktura og flere kreditor bankkort... 6 Debitor salgsbilag og rapporter... 6 Sende salgsbilag via Visning af Dokumentafsendelsesmetode for salgsbilag... 8 Kontaktoplysninger fra sælgerkode vises nu på rapporten Faktura PM m/fi-kort Selveje... 9

2 Side 2 af 14 Ny debitor rapport: Kontoudtog Selveje... 9 Flere visnings muligheder i Debitoroversigten To rapporter viser nu alle karakterer i debitornummeret Finansrapporter Rapporten Dimensionskontokort forbrug/budget kan vise budgetoplysninger pr. dimension. 10 Visse finansrapporter tillader nu visning efter sorteringen Bogføringsdato,Bilagsnr Diverse rapporter Tydeligere virksomhedsreference på udvalgte rapporter Rapporterne til SLS afstemning gøres uafhængige af Delregnskab Diverse Udligningsbilagsnr. kan nu ses den bogførte betalingspost Ny rolle der giver adgang til at opsætte ændringslog... 13

3 Side 3 af 14 Forbedringer i Navision Stat 5.4 Anlæg Bemærkning fra anlægskort kan vises i anlægsrapport Bemærkninger på det enkelte anlægskort har indtil nu kun kunnet ses fra stamkortet jf. standardfunktionalitet. I NS 54 vil det i rapporten Anlæg - stamoplysninger/dim. (ID ) være muligt at udskrive disse bemærkninger for et bedre overblik. Rapporten findes via menusti: Økonomistyring\Anlæg\ Rapporter\ Anlæg. For at udskrive bemærkningerne skal der sættes et flueben i feltet Vis Bemærkning på fanebladet Indstillinger : I to anlægsrapporter udvides feltet, bilagsnr. til 10 karakterer I følgende to anlægsrapporter: Detaljer (ID 5604) Anlægsposter/dim. (ID ) Er feltet for Bilagsnr. udvidet fra 9 til 10 karakterer Anlægsnummer kan medtages i finanspostbeskrivelsen ved periodiske afskrivninger I kørslen Beregn afskrivninger kan man indsætte en Bogføringsbeskrivelse, som så gentages på alle dannede afskrivningslinjer. Dette giver god mening i forhold til anlægsmodulet, men ikke i forhold til de afledte finansposter, hvis man herfra ønsker sporing af dannelsen af den enkelte afskrivningslinje. I NS 54 er det muligt at få systemet til automatisk at tilføje anlægsnummeret til anlægsfinanskladdelinjerne og afledt deraf, beskrivelsen på finansposten - via kørslen Beregn afskrivninger.

4 Side 4 af 14 Fremgangsmåde: I anfordringsbilledet for Beregn afskrivninger: I feltet Bogføringsbeskrivelse vil medtagelse af %1 have den konsekvens, at denne tekststreng erstattes med nummeret på det anlæg posteringen vedrører. Teksten Afskrivning 4. kvartal, %1 vil således for et anlæg, der hedder ANL , blive til Afskrivning 4. kvartal, ANL Kreditor - Indgående E-bilag og oprettelse af manuel faktura Indgående købsdokumentkladde: Visning af feltet Ansvarlig status Feltet Ansvarlig status kan nu vises i vinduet Indgående købsdokumentkladde og i vinduet Oversigt over indgående E-bilag Købsdokument :

5 Side 5 af 14 Indgående købsdokumentkladde: Feltet Ansvarlig medarbejder gøres editerbart Der er nu etableret mulighed for at skrive i feltet Ansvarlig medarbejder i vinduet Indgående købsdokumentkladde. Dette giver mulighed for, direkte i oversigten, at fordele dokumenterne til behandling hos forskellige medarbejdere, i det tilfælde hvor der IKKE anvendes INDFAK eller andet foranliggende indkøbssystem. Indgående købsdokumentkladde: Håndtering af UTS sammen med Faktura/Kreditnota Det har hidtil været nødvendigt at foretage særskilt behandling ( Accept eller Afvisning ) af UTS dokumenter (forsyningsspecifikationer). I NS 54 sker behandling af UTS dokumenter nu automatisk sammen med behandlingen af faktura/kreditnota. UTS dokumenterne får derved sat samme status, som den faktura eller kreditnota, de linker til. I Indgående købsdokumentkladde vises UTS dokumenter nu ikke mere i standard filtreringen. For at se UTS dokumenterne (med tilhørende faktura/kreditnota) skal man i Dokumenttypefilter vælge Dokumenter med UTS I denne visning ses kun de faktura/kreditnotaer, som har tilknyttede UTS dokumenter.

6 Side 6 af 14 Notifikation ved oprettelse af manuel faktura og flere kreditor bankkort Ved bogføring af fakturaer, der indtastes direkte under Fakturaer, tjekkes der for, om der er tilknyttet flere bankkort på kreditorkortet. Er dette tilfældet, kommer der en meddelelse med følgende tekst: Der er tilknyttet flere Bankkort til Kreditor, ønsker du at fortsætte, JA/NEJ. Vælges Ja, bogføres der på normal vis. Vælges Nej, afbrydes bogføringen, og der kan ske et valg af korrekte bankoplysninger fra kreditors bankkort under fakturaens betalingsoplysninger, inden bogføring genoptages. Denne funktionalitet giver god mening for de skoler, der har slået den automatiske opdatering af kreditor fra under E-bilag-styringsopsætning - for at undgå oprettelse af nyt kreditorbankkort ved accept af indkomne E-bilag. Fremadrettet vil ovennævnte notifikation tjene som en reminder, hvis kreditor efterfølgende er tilføjet yderligere bankkort end ved selve oprettelsen af kreditor. Debitor salgsbilag og rapporter Sende salgsbilag via I NS 54 bliver det nu muligt at sende salgsfakturaer og salgskreditnotaer indlejret som PDF i en , samtidigt med, at der bogføres helt almindeligt. Sådan opsætter du for afsendelse via Der skal foretages opsætninger flere steder i Navision Stat 1) Under menupunktet Salgsopsætning, fanebladet , foretages bl.a. opsætning vedr. salgsrapporter Salg & Marketing\ Salg\ Opsætning\ Salgsopsætning

7 Side 7 af 14 Felt Beskrivelse Salgsfaktura som Sæt et flueben hvis salgsfakturaer skal sendes pr. Rapportvalg Salgsfaktura Valg den rapport ID som I normalt anvender ved udsendelse af papir salgsfakturaer Salgskreditnota som Sæt et flueben hvis salgskreditnotaer skal sendes pr. Rapportvalg Salgskreditnota Vælg den rapport ID som I normalt anvender ved udsendelse af papir salgskreditnotaer Send ved bogføring Vælg om skal sendes ved bogføring, om der skal spørges eller ikke skal sendes dokument sti Angiv en sti hvor dokumenter skal placeres midlertidigt Brødtekst Anvend funktionaliteten Tekster til at vælge en tekst der skal anvendes som brødtekst i en Bcc Send Bcc Valgfrit felt: Indtast en på en evt. ønsket Bcc modtager Sæt et flueben for at aktivere afsendelse af Bcc 2) På debitorkortet, fanebladet Kommunikation skal kundens adresse opsættes, og der skal sættes markering i feltet Send Faktura\Kreditnota som . Sti: Sti: Salg & marketing\ Ordrebehandling\ Debitorer

8 Side 8 af 14 Når salgsfakturaen eller salgskreditnotaen bogføres, tjekkes der på, om alle opsætninger er korrekte for mulig generering og afsendelse. Mangler der en opsætning ved bogføring kan dette efterfølgende sættes op med mulig efterfølgende afsendelse fra det bogførte salgsdokument. Salgsdokumenter, der har været bogført som PBS eller E-bilag, kan efterfølgende ligeledes gensendes som . NB: Dokumenter der skal sendes som kan ikke indgå i en massebogføring. Disse bilag skal i stedet bogføres enkeltvis af hensyn til den forholdsvise langsomme PDF generering. NB: Salgsbilag via forudsætter, at programmet PDFCreator version installeres på relevante klientmaskiner, ligesom der fra disse maskiner skal være adgang til en SMTP server. Læs mere om dette i Systeminfoen til NS 5.4. Visning af Dokumentafsendelsesmetode for salgsbilag I NS 54 ses et nyt felt for Dokumentafsendelsesmetode på det bogførte salgsdokument(faktura og kreditnota), faneblad Fakturering. Indholdet i dette felt viser, gennem hvilken forsendelseskanal, det bogførte dokument er sendt (forventes at blive sendt). Værdien sættes ved bogføringen, som funktion af opsætningen på debitor og betalingsform, eller ved efterfølgende forsendelse som E-bilag eller . Feltet kan antage følgende værdier: Manuelt PBS PBS + E-Bilag E-bilag + NB: Der opdateres kun fremadrettet ved nye transaktioner, bogført efter opgradering til NS 5.4.

9 Side 9 af 14 Bemærk at feltet ligeledes er synligt ved en visning af oversigten for Bogf. Salgsfakturaer (F5) og Bogf. Salgskr. Nota (F5), hvorved der hurtigt kan dannes et overblik over forsendelsesform. Kontaktoplysninger fra sælgerkode vises nu på rapporten Faktura PM m/fi-kort Selveje På faktura rapporten målrettet selvejer skolerne, Faktura PM m/fi-kort Selveje (ID ), vises nu kontaktoplysninger for den pågældende sælgerkode (som opsat i sælgerkode-tabellen) og ikke kun selve sælgerkoden: Ny debitor rapport: Kontoudtog Selveje Målrettet selvejer skolerne er der i NS 54 udviklet en ny rapport, Kontoudtog Selveje (ID: ). Rapporten adskiller sig fra det normale kontoudtog ved at vise flere karakterer i feltet Beskrivelse Du finder den nye rapport under følgende menupunkt: Salg & marketing\ Ordrebehandling\ Dokumenter\ Selveje

10 Side 10 af 14 Flere visningsmuligheder i Debitoroversigten I Debitoroversigten kan man vælge at få vist en lang række nye kolonner. Disse kolonner er: Navn 2, Adresse, Adresse 2, Attention, adresse, og Faktureres til kundenr. Salg & Marketing\ Ordrebehandling\ Debitorer\ F5 (Knappen Debitor\Oversigt) To rapporter viser nu alle karakterer i debitornummeret De to debitorrapporter: Debitor kontokort og Forfaldne debitorposter indeholder felter for debitornummeret. Disse felter er i NS 5.4 udvidet til at kunne vise alle 20 mulige karakterer i debitornummeret, hvorfor eksempelvis hele EAN nummeret nu vises for de debitorer, hvor dette anvendes som debitornummer. Det er forsat på ønskelisten at få samme udvidelse af feltet for debitornummer i rapporten Debitor kontoudtog. Finansrapporter Rapporten Dimensionskontokort forbrug/budget kan vise budgetoplysninger pr. dimension I rapporten Dimensionskontokort forbrug/budget er det nu muligt at vælge, at budgetoplysninger skal vises separat pr. dimensionsværdi. Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Poster\ Dimensionskontokort forbrug/budget

11 Side 11 af 14 For at få vist budgetoplysningerne pr. dimensionsværdi skal du sætte flueben i følgende felter: Skift side pr. dimensionsværdi og Vis budgetoplysninger pr. dimensionsværdi Med disse valg vises budgetoplysningerne pr. dimensionsværdi øverst i rapporten hver gang, der sker et sideskifte for ny dimensionsværdi. Man kan vælge at sætte flueben i feltet Udskriv poster for at få vist de bogførte poster for den enkelte dimensionsværdi. Visse finansrapporter tillader nu visning efter sorteringen Bogføringsdato,Bilagsnr. Visse rapporter der viser data fra finansposttabellen, og som på anfordringsbilledet har en sorteringsknap, giver nu mulighed for at få sorteret data efter Bogføringsdato,Bilagsnr.. Dette gælder fx rapporten Finanspost med dimensioner : Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Poster\ Finanspost med dimensioner

12 Side 12 af 14 Diverse rapporter Tydeligere virksomhedsreference på udvalgte rapporter På udvalgte rapporter vil navnet som anført i Virksomhedsoplysninger nu fremgå øverst i rapporten: Dette gælder for følgende rapporter: Debitor aldersfordelt saldo Debitor saldo til dato Forfaldne debitorposter Kreditor forfaldsoversigt Kreditor saldo til dato Afstem deb. kred.konti Anlæg bogførtværdi Afsluttede beholdningsafstemninger

13 Side 13 af 14 Balance SKS Balance Finans kontokort Bank kontokort SKS afstemning SKS detaljeret afstemning Rapporterne til SLS afstemning gøres uafhængige af Delregnskab Hidtil har rapporterne: SLS afstemning, Kld. Kontrol og SLS afstemning, Bogførte Poster kun medtaget poster der var bogført med Delregnskab. I NS 54 er dette ændret således, at poster bogført uden Delregnskab også bliver medtaget i rapporterne. Totalsummen for debetbeløb og kreditbeløb inden for en given løngeneration vil nu også stemme for de pågældende institutioner. Dette vil være relevant for institutioner, der ikke har integration til SKS, og som bogfører uden dimensionen, Delregnskab. Du finder rapporterne her: Økonomistyring\Finans\Rapporter\Poster Diverse Udligningsbilagsnr. kan nu ses den bogførte betalingspost Når en kreditorpost/debitorpost blev udlignet med en betalingspost, så fremgik udligningsbilagsnr. ikke af den bogførte og udlignende betalingspost. Dette er nu rettet, således at disse oplysninger kan ses på den udlignende post via ZOOM funktion (CTRL + F8). Ved annullering af udligningen blankes værdierne i felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnummer tilsvarende. NB: Udligningen skal ske ved at vælge en udligningsbilagstype (f.eks.faktura eller kreditnota) og tilhørende udligningsbilagsnr., for at disse oplysninger skal kunne fremgå af den udlignende post. Ny rolle der giver adgang til at opsætte ændringslog Der er oprettet en ny rolle, der specifikt giver adgang til opsætning af ændringslog. Denne rolle er: NS_OPS_AENDRINGSLOG

14 Side 14 af 14 Rollen giver adgang til at opsætte tabeller og felter, der skal logges via ændringsloggen, samt adgang til at aktivere/deaktivere ændringsloggen. Det bør kun være brugere med superbruger status (dette bør ikke forveksles med selve rollen SUPER ), der bør tildeles denne rolle, da ændringsloggen er kritisk i forhold til sporing af ændringer i systemet. Tilføjelse af denne rolle i NS 54 muliggør, at en bruger ikke behøver at have rollen SUPER for at opsætte ændringsloggen.

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere