Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode"

Transkript

1 Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj Forstyrrende støj Håndvibrationer Helkropsvibrationer Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Varme, sløvende Træk Er du udsat for støj, der er så høj, at du må hæve stemmen for at tale andre? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale en, der står lige ved siden af dig? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for støj, der forstyrrer dig i dit arbejde? (fx andre menneskers tale, ventilation, trafik) : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for vibrationer i hænderne? (fx fra tryklufthammer, havefræser, pudsemaskine, motorsav) : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for vibrationer der rammer hele kroppen? (fx fra traktor, gaffeltruck eller frontlæsser) : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for varme, der gør, at man bliver sløv eller søvnig? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for træk : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene N=5.505; forekomst. - (Ændret spørgsmål fra 2000 til 2000 N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst.

2 Dårlig belysning1 Kemisk arbejdsmiljø Rengøringsmidler, hudkontakt Våde eller fugtige hænder Plast-, gummihandsker, hudkontakt Opløsningsmiddelda mpe Faremærkede stoffer Passiv rygning (indgår ikke i pjecerne) Støvende materialer Er du udsat for dårlig belysning? (for svag eller for blændende) : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden I hvor stor del af din arbejdstid har du våde eller fugtige hænder? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for hudkontakt med beskyttelseshandsker af plast eller gummi? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Er du udsat for opløsningsmiddeldampe : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Arbejder du på dit arbejde med faremærkede stoffer? (orange mærke med sort kryds, flamme, reagensglas eller dødningehoved) : Flere gange om måneden Dagligt Er du udsat for tobaksrøg fra andres rygning? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden I hvor stor del af din arbejdstid arbejder du med støvende materialer eller processer? (fx halm, fræsning) : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden kønnene. Flere gange om måneden til Dagligt kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst. - Ændret 2000 N=5.505; forekomst. 1 Det er vel ikke termisk arbejdsmiljø?

3 (indgår ikke i pjecerne) Fysiske krav, løft og arbejdsstillinger i arbejdsmiljøet Tungt arbejde Fysisk anstrengende arbejde Løft over 10 kg Træk og skub EGA Ensidige gentagne bevægelser Ensidige gentagne bevægelser og ensidige opgaver Arbejdsstillinger Sidder ned Står samme sted Hvordan vil du beskrive din fysiske aktivitet i din hovedbeskæftigelse? : Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde til Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden og Hvad vejer det, du bærer eller løfter, typisk? : kg til 50 kg eller derover Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du? : Ca. ¼ af tiden til Næsten hele tiden Medfører dit arbejde at du gør de samme fingerbevægelser mange gange i minuttet (fx indtastningsarbejde)? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden eller Medfører dit arbejde at du gør de samme armbevlægelser mange gange i minuttet (fx indtastningsarbejde)? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden Medfører dit arbejde at du gør de samme fingerbevægelser mange gange i minuttet (fx indtastningsarbejde)? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden eller Medfører dit arbejde at du gør de samme armbevægelser mange gange i minuttet (fx indtastningsarbejde)? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden og Kræver dit arbejde, at du gentager de samme arbejdsopgaver mange gange i timen? : 3/4 af tiden, Næsten hele tiden og Er dit arbejde afvekslende? : Kun i mindre grad, Nej, eller kun i ringe grad Medfører dit arbejde, at du sidder ned? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden Medfører dit arbejde, at du står samme sted? : 3/4 af tiden eller Næsten hele tiden kønnene. %Andel mindst ¾ af %Andel mindst ¾ af kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505;

4 Nakken kraftigt foroverbøjet Hugsiddende, knæliggende Arme løftet i eller over skulderhøjde Hånd kraftigt drejet eller bøjet Ryg, vredet eller bøjet mange gange i timen Ryg kraftigt foroverbøjet Psykosocialt arbejdsmiljø Indflydelse og udviklingsmuligheder Indflydelse Medfører dit arbejde, at du arbejder med nakken kraftigt foroverbøjet? : 1/4 af tiden, Næsten hele tiden Medfører dit arbejde, at sidder på hug eller ligger på knæ, når du arbejder? : 1/4 af tiden, Næsten hele tiden Medfører dit arbejde, at du har armene løftet i eller over skulderhøjde? : 1/4 af tiden til Næsten hele tiden Medfører dit arbejde, at du arbejder med hånden drejet eller kraftigt bøjet i håndleddet? : 1/4 af tiden til Næsten hele tiden Medfører dit arbejde, at du vrider eller bøjer ryggen mange gange i timen? : 1/4 af tiden til Næsten hele tiden Du arbejder med ryggen kraftigt foroverbøjet uden at støtte med hænder og arm? : 1/4 af tiden til Næsten hele tiden Indflydelse er beregnet som et gennemsnit af fire spørgsmål ( Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde?, Har du indflydelse på mængden af dit arbejde?, Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde? og Har du indflydelse på, HVEM du arbejder? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( Altid ) har fået kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. T- test. forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst. - (Ændret spørgsmål fra 2000 til 2000 N=5.505; forekomst. - (Ændret spørgsmål fra 2000 til 2000 N=5.505; forekomst. 2000: N=5.043;

5 Udviklingsmuligheder Mening Krav Krav om højt tempo (et item) Krav om stor arbejdsmængde Krav om at overskue meget information Følelsesmæssige krav den05 Sociale relationer Forudsigelighed værdien 100 og mest negative svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Udviklingsmuligheder er beregnet som et gennemsnit af tre spørgsmål ( Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?, Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?, Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og mest negative Mening er beregnet som et gennemsnit af tre spørgsmål ( Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?, Føler du at du yder en vigtig arbejdsindsats?, Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og mest negative svarmulighed ( I meget ringe grad ) har fået værdien 0. Højt tempo er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest negative svarmulighed ( Altid ) har fået værdien 100 og den mest positive svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Indflydelse er beregnet som et gennemsnit af fire spørgsmål ( Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op?, Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?, Er det nødvendigt at arbejde over? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest negative svarmulighed ( Altid ) har fået værdien 100 og mest positive svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Krav om at overskue meget information er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( I hvor høj grad skal du overskue en stor informationsmængde for at kunne udføre dit arbejde? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest negaitive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest positive svarmulighed ( I meget ringe grad )har fået værdien 0. Følelsesmæssige krav er beregnet som et gennemsnit af tre spørgsmål ( Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?, Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?, Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest negative svarmulighed ( Altid ) har fået værdien 100 og mest positive svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Forudsigelighed er beregnet som et gennemsnit af to spørgsmål ( Får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?, Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert spørgsmål er kodet, så mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og mest negative T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043;

6 Ledelsens anerkendelse af eget arbejde Rolleklarhed Modstridende krav Ledelseskvalitet Social støtte fra kolleger Social støtte fra overordnede Person-arbejde grænseflade Jobusikkerhed Ledelsens anerkendelse af eget arbejde er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( I meget ringe grad )har fået værdien 0. Rolleklarhed er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Jeg ved helt klart, hvad der er mine ansvarsområder : Helt rigtigt, Af og til rigtigt, Helt forkert ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest negative svarmulighed ( Helt rigtigt ) har fået værdien 100 og den mest positive svarmulighed ( Helt forkert ) har fået værdien 0. Modstridende krav er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Der bliver stillet modstridende krav til mig i mit arbejde : Helt rigtigt, Af og til rigtigt, Helt forkert ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest negative svarmulighed ( Helt rigtigt ) har fået værdien 100 og den mest positive svarmulighed ( Helt forkert ) har fået værdien 0. Ledelseskvalitet er beregnet som et gennemsnit af fire spørgsmål ( I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads sørger for, at den enkelte medarbejder har godeudviklingsmuligheder?, - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt?, - er god til at planlægge arbejdet?, - er god til at løse konflikter? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og mest negative svarmulighed ( I meget ringe grad ) har fået værdien 0. Social støtte fra kolleger er beregnet som et gennemsnit af to spørgsmål ( Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dinekolleger?, - er dine kolleger villige til atlytte til dine problemer medarbejdet? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( Altid ) har fået værdien 100 og mest negative svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Social støtte fra ledelse er beregnet som et gennemsnit af to spørgsmål ( Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dinenærmeste overordnede?, - er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? : Altid, Ofte, Somme tider, Sjældent, Aldrig/næsten aldrig ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene er kodet, så mest positive svarmulighed ( Altid ) har fået værdien 100 og mest negative svarmulighed ( Aldrig/ næsten aldrig ) har fået værdien 0. Jobusikkerhed er beregnet som et gennemsnit af fire spørgsmål ( Er du bekymret for, at blive arbejdsløs, -du på grund af "ny teknik" bliver overflødig, -du får svært ved at finde nyt job, hvis du bliver arbejdsløs?, -du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? ). tet kan gå fra 0 til 100. Hvert spørgsmål er kodet, så den negative svarmulighed ( Ja ) har fået værdien 100 og den positive svarmulighed ( Nej ) har fået værdien 0. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043;

7 Gode fremtidsmuligheder Jobtilfredshed Tilfreds med mulighed for kvalitet i arbejdet Anerkendes eget arbejde af samfundet Retfærdighed Plads til handicappede medarbejdere Mulighed for at tage hensyn til familie ArbejdstidArbejdstide ns længde Deltid Gode fremtidsmuligheder er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Har du gode fremtidsmuligheder i dit job? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative Jobtilfredshed er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Er du tilfreds med dit arbejde? : I høj grad, I nogen grad, Kun i mindre grad, Nej, eller kun i ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( Nej, eller kun i ringe grad ) har fået værdien 0. Tilfreds med mulighed for kvalitet i arbejdet er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Har du gode fremtidsmuligheder i dit job? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( I meget ringe grad ) har fået værdien 0. Anerkendes eget arbejde af samfundet er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet i samfundet i al almindelighed? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( I meget ringe grad ) har fået værdien 0. Plads til handicappede medarbejdere er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Er der på din arbejdsplads plads til ansatte med forskellige skavanker og handicaps? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative Mulighed for at tage hensyn til familie er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Er der på din arbejdsplads mulighed for at tage sig af familien, når der er brug for det? : I meget høj grad, I høj grad, Delvist, I ringe grad, I meget ringe grad ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( I meget høj grad ) har fået værdien 100 og den mest negative Deltid er defineret som under 30 timers arbejde ugentligt. Antal timers arbejde ugentligt er beregnet som summen af to spørgsmål ( Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i din ovedbeskæftigelse, inkl. eventuelle fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? og Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i din bibeskæftigelse, inkl. eventuelle fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? ). T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. T- test. kønnene. forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst. 2000: N=5.043; forekomst.

8 Lange arbejdsuger Lange arbejdsdage Arbejdstidens placering i døgnet/ugen Dagtid Aftenarbejde Natarbejde Privatliv og arbejdsliv Arbejdsliv privatliv Privatliv arbejdsliv Fastansættelse Tidsbegrænset Lange arbejdsuger er defineret som mindst 48 timers arbejde ugentligt. Antal timers arbejde ugentligt er beregnet som summen af to spørgsmål ( Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i din ovedbeskæftigelse, inkl. eventuelle fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? og Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i din bibeskæftigelse, inkl. eventuelle fastlagte timer, betalt overarbejde og andet ekstraarbejde, fx hjemmearbejde? ). Lange arbejdsdage er defineret som mindst 10 timers arbejde dagligt. Antal timers arbejde dagligt er målt ved hjælp af et spørgsmål ( Hvor mange timer er din normale daglige arbejdstid? Uden overarbejde ). I din hovedbeskæftigelse, på hvilket tidspunkt af døgnet ligger dine arbejdstider normalt -kl. 7 til 17? : Ca. ¾ af tiden til Næsten hele tiden I din hovedbeskæftigelse, på hvilket tidspunkt af døgnet ligger dine arbejdstider normalt -kl. 17 til 23? : Ca. ½ af tiden til Næsten hele tiden I din hovedbeskæftigelse, på hvilket tidspunkt af døgnet ligger dine arbejdstider normalt -kl. 23 til 04? : Ca. ½ af tiden til Næsten hele tiden Arbejdets påvirkning af privatlivet er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Alt i alt, hvordan synes du, dit arbejde påvirkerdit privatliv? : På en virkelig god måde, På en god måde, Slet ikke, På en dårlig måde, På en meget dårlig måde ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( På en virkelig god måde ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( På en meget dårlig måde ) har fået værdien 0. Privatlivets påvirkning af arbejdet er beregnet som et gennemsnit af et spørgsmål ( Alt i alt, hvordan synes du, dit arbejde påvirker dit privatliv? : På en virkelig god måde, På en god måde, Slet ikke, På en dårlig måde, På en meget dårlig måde ). tet går fra 0 til 100. Spørgsmålet er kodet, så den mest positive svarmulighed ( På en virkelig god måde ) har fået værdien 100 og den mest negative svarmulighed ( På en meget dårlig måde ) har fået værdien 0. Er dit nuværende arbejde tidsbegrænset (fx hvis der er en bestemtdato, hvor dit nuværende arbejde ophører)? : Ja kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. kønnene. gennemført for hvert af kønnene. P for alder kategorial variabel og skala som afhængig. gennemført for hvert af kønnene. P for alder kategorial variabel og skala som afhængig N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst N=5.505; forekomst. 2000: N=5.043;

9 ansættelse Grænseløst arbejde Hjemmearbejde ved PC, mindst 7 timer pr. uge I din hovedbeskæftigelse, hvor mange timer arbejder du hjemme ved encomputer - i gennemsnit pr. uge? : =>7 timer kønnene. =<7 timer% kønnene. forekomst N=5.505; forekomst.

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 EN KORTLÆGNING AF LØNMODTAGERES OG SELVSTÆNDIGES ARBEJDSMILJØ OG HELBRED H E R M A N N B U R R E L S A B A C H V I L H E L M B O R G E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Arbejdsmiljø i Danmark 2005

Arbejdsmiljø i Danmark 2005 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, ELSA BACH, HELLE GRAM OG EBBE VILLADSEN Arbejdsmiljø i Danmark 2005 - et overblik fra den Nationale ArbejdsmiljøKohorte INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 English

Læs mere