Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags- og ressourcestyring i Navision Stat"

Transkript

1 Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.:

2 INDHOLD Side 2/19 Indhold... 2 Overblik over sager... 3 Oprettelse af ny sag... 5 Opret sagsopgaver... 7 Budgettering planlægningslinjer... 9 Oprettelse af ressourcer Ressourceallokering - budget Opkrævninger... 17

3 OVERBLIK OVER SAGER Side 3/19 I denne øvelse skal du danne dig et indledende overblik over sager og sagsopgaver i Navision Stat. Sager Vi begynder med sager: Vælg Sager/Sager for at åbne et sagskort. Prøv at finde en konverteret sag fra dit eget område: Under fanen Sagsoplysninger er det gamle sags-/projektnummer, bogføringskredsnummer samt stedkode angivet. Benyt evt. disse felter i din søgning. Prøv at bladre gennem sagens faner og dan dig et indtryk af opbygningen og af hvordan data er konverteret. Hvilke dimensioner er påført sagen (vælg Sag/Dimensioner)? Svar: Sagsopgaver Du skal se sagens sagsopgaver: Stå på sagen og vælg Sag/Sagsopgavelinjer.

4 Side 4/19 Juster kolonneopsætningen (Vis/Vis kolonne), så følgende kolonner tilføjes: Kolonne Skema Ressource (Antal) Skema Ressource (Kostbeløb) Forbrug Ressource (Antal) Forbrug Ressource (Kostbeløb) Skema (Finans Drift Kostbeløb) Forbrug (Finans Drift Kostbeløb) Indhold Budgetterede ressourcetimer Budgettere ressourcebeløb (kr.) Bogførte ressourcetimer Bogføre ressourcebeløb (kr.) Budgettere finansomkostninger på driftskonti Bogførte finansomkostninger på driftskonti I datofelterne i toppen af vinduet (Bogføringsdatofilter og Planlægningsdatofilter) kan du indsætte datofiltre så hhv. realiserede og budgetterede filtreres. Prøv! Prøv at lukke alle vinduer. Vælg nu Sager/Sagsopgavelinjer og find sagsopgavelinjerne på dit projekt her. Dette er en alternativ måde at komme til sagsopgaveoversigten på.

5 OPRETTELSE AF NY SAG Side 5/19 Du skal oprette stamdata på en ny sag. Formålet er at give dig en bedre forståelse af sagsstrukturen og nogle af de styringsparametre, der knytter sig til sager. Opret sag Du skal først oprette sagen: Vælg Sag/Sager. Tast F3 for at oprette ny sag. Tast Enter for at tildele nummer til sagen. Indtast følgende data i følgende felter: Fanen Generelt Beskrivelse Forskningsprojekt + <dit navn> Faktureres til kundenr Ansvarlig XKLI Fanen Bogføring Sagsbogføringsgruppe PROJEKT Fanen Forløb Startdato Forventet slutdato Gruppeleder XKLI Projektleder

6 Administrator Bevillingshaver Fanen Sagsoplysninger XMSP XKLI Side 6/19 Bevillingsår 2012 Finansieringsart 5 Ressourcetidstype Allokering Gå tal fanen Bevillingsstyring. Klik på knappen Rediger bevillingsdata i bunden af skærmbilledet. Nu åbnes felterne for redigering. Indtast følgende: Fanen Bevillingsstyring Bevillingsgrupe 1143 Bevillingstypekode INDTÆGT Fanen Bevillingskørsler Overhead beregningsgrundlag Opsat med pct. Overhead typekode Angiv dimensioner på sagen Du skal påføre dimensioner på sagen: Vælg Sag/Dimensioner. Påfør dimensionerne: DELREGNSKAB 5 STED 2102

7 OPRET SAGSOPGAVER Side 7/19 Du skal oprette sagsopgaver på den nye sag. Opgaverne skal kopieres ind fra en skabelon. Kopier sagsopgaver fra skabelon Stå på sagskortet til sagen, du netop har oprettet. Vælg Funktion/Kopier sag. Udfyld følgende felter i formularen: Kopier fra Sagsnr. Kilde Medtag planlægningslinjetype Startdato Slutdato <Skabelonen> Sagsplanlægningslinjer Skema <Indsæt dags dato> <Indsæt dags dato> Kopier til Sagsnr. <Nummeret på din sag> Klik på OK for at kopiere. Vælg derefter Sag/Sagsopgavelinjer for at kontrollere, at der er oprettet sagsopgaver.

8 Stå på en sagsopgave og vælg Sagsopgave/Dimensioner. Hvilke dimensioner er påført sagsopgaven? Svar: Side 8/19 NB: Den præcise proces og rollefordeling bag oprettelse af stamdata på sager er ikke fastlagt endnu. Denne øvelse har således først og fremmest haft til formål at præsentere dig for de stamdata der indgår i sager.

9 BUDGETTERING PLANLÆGNINGSLINJER Side 9/19 Du skal registrere budgetposter ved indtastning direkte i planlægningslinjetabellen. Indtast planlægningslinjer Du skal registrere nogle sagsbudgetposter, der skal konteres på finanskonti: Åbn sagsopgaveoversigt på din sag (fx vha. Sager/Sagsopgavelinjer). Stå på den sagsopgave, hvorpå du vil registrere og vælg Funktion/Rediger planlægningslinjer. Indtast nu en eller flere budgetposter. Følgende felter skal udfyldes: Linjetype Budgetnavn Planlægningsdato Type Nummer Beskrivelse Altid Skema på budgetposter <Afledes automatisk> <1. januar i relevant år> Finanskonto Vælg relevant finanskonto Skrive sigende beskrivelse til posten Antal 1 Kostpris (RV) <Relevant beløb> Indtast evt. flere linjer på finanskonti på andre sagsopgaver. Husk at indtægter føres i kredit (minus) og omkostninger i debet (plus). Husk også, at løn (bortset fra timelønnede) IKKE budgetteres på finanskonti, men skal budgetteres vha. ressourcer jf. senere.

10 Fra sagsopgaveoversigten skulle du gerne kunne se opsummering af dine budgetposter. Er det tilfældet? Svar: Side 10/19 Får du brug for at rette eksisterende budgettal, anbefales det at taste en korrigerende post, så den oprindelige post og dermed historikken bevares. Prøv!

11 OPRETTELSE AF RESSOURCER Side 11/19 I denne øvelse skal du oprette en ressource. Som udgangspunkt oprettes ressourcer automatisk på baggrund af stamdata på ansatte i SLS, men der kan være behov for at oprette NN-ressourcer i budgetøjemed. Det er sådan en ressource, du skal oprette nu. Opret NN-ressource Vælg Ressourceplanlægning/Ressourcer. Tast F3 for at oprette et nyt blankt ressourcekort. Klik på knappen i feltet Nummer. Klik på linjen MANRES, Manuelle ressourcer og tast OK for at indsætte næste ledige nummer fra nummerserien til NN-ressourcer. Indtast nu følgende data på ressourcekortet: Fanen Generelt Navn Typer Basisenhed <Navngiv selv din ressource> Person TIMER

12 Ansættelsesgrad 1,00 Tidstype Ressourcegruppenr. 111 Allokering Side 12/19 Fanen Fakturering Produktbogføringsgruppe Momsproduktbogf.gruppe STANDARD 0 <nul> Påfør dimensioner Du skal påføre dimensioner på ressourcen: Fra ressourcekortet vælger du Ressource/Dimensioner. Påfør dimensionerne: DELREGNSKAB 1 STED 2102 Priser på NN-ressourcer NN-ressourcer får deres kostpris fra den ressourcegruppe, de er tilknyttet. Du skal kontrollere prisen på den valgte ressourcegruppe: Gå til fanen Generelt på ressourcekortet. Klik på pilen i feltet Ressourcegruppenr.

13 Side 13/19 Hvilken medarbejderkategori gemmer sig bag den valgte ressourcegruppekode 111? Svar: Stå på linjen med kode 111 og vælg Priser/Kostpriser. Hvilken kostpris er angivet for denne ressourcegruppe? Svar:

14 RESSOURCEALLOKERING - BUDGET Side 14/19 I denne øvelse skal du prøve funktionaliteten, der anvendes til danne ressourcebudgetposter på sager på baggrund opsat procentfordeling. Opsætning af fordeling Første trin er at opsætte procentfordelingen: Vælg Ressourceplanlægning/Ressourceallokering. Vi antager, at din NN-ressource skal arbejde 100 % på den sag, du oprette tidligere. Indtast derfor følgende linje: Ressourcenummer Sagsnr. Sagsopgavenr. <Nummeret på den NN-ressource du oprettede> <Nummeret på den sag du har oprettet tidligere> <Relevant sagsopgave på sagen> Fra dato Til dato <Den foreslåede værdi> Allokering % 100 Aktivering af ressourceallokeringen Du skal nu aktivere fordelingen af din ressource. NB: Den præcise proces bag allokering er ikke fastlagt endnu. Det er således ikke besluttet, hvem der aktiverer fordelingskørslen og hvor ofte. Formålet i det følgende er således i første omgang blot at vise dig resultatet af fordelingen.

15 Fra allokeringstabellen vælger du Funktion/Dan Sagsplanlægningslinjer. Side 15/19 I anfordringsbilledet, der åbnes, angiver du nummeret på din NN-ressource ud for Ressourcenr. (hvis dette udelades allokerer du alle ressourcer!) Klik på OK for at starte kørslen. Efterfølgende fjernes allokeringslinjen automatisk fra allokeringstabellen. Kontroller fordeling Du skal kontrollere, at der er sket en budgetmæssig ressourceallokering på din sag: Vælg Sager/Sagsopgavelinjer. Find din sag i feltet Sagsnr., så sagsopgaveoversigten fra sagen vises. Stå på den sagsopgave, hvortil du allokerede ressourceforbruget. Vælg Sagsopgave/Planlægningslinjer til sagsopgaver. Hvordan fremgår fordelingen? Svar: Ressourcetimer fordelt på sager pr. måned En ressources timemæssige fordeling på sager kan ses via et opslag fra ressourcekortet: Vælg Ressourceplanlægning/Ressource. Find dit ressourcekortet på din NN-ressource. Vælg Planlægning/AU Ressource allokeret på sager. Nu åbnes en visning af ressourcens budgetmæssige allokering på sager.

16 Side 16/19 Du kan klikke på beløbene og foretage drill down til de underliggende planlægningslinjer. Ud over ovenstående kontrolmuligheder er der ved at blive udviklet en række rapporter, der kan understøtte kontrollen af den budgetmæssige fordeling af ressourcetimer på sager.

17 OPKRÆVNINGER Side 17/19 Alle former for opkrævninger (almindelig salgsfakturering, hjemskrivning af midler etc.) skal foretages med afsæt i sager. I denne øvelse skal du foretage opkrævning fra sag. Opret kontraktlinjer Grundlaget for en opkrævning er altid en eller flere kontraktlinjer på sagen. Kontraktlinjer vil ud over at ligge til grund for selve fakturaen også rapportmæssigt fungere som en betalingsplan for sagen, dvs. vise hvornår indtægter rent faktisk kan forventes. Du skal oprette en kontraktlinje på din sag fra tidligere: Åbn sagsopgaveoversigten på den sag opkrævningen skal bogføres på (Sager/Sagsopgavelinjer). Stå i den sagsopgave, som opkrævningen skal registreres på. Vælg Funktion/Rediger planlægningslinjer. Indtast følgende i en ny linje: Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Kontrakt <Den 1. i indeværende måned> Finanskonto <Relevant finanskonto til indtægten> Antal 1 Salgspris Faktureres til kundenr. <Beløbet du vil opkræve i debet> <Udfyldes kun hvis debitor er en anden end debitor på sagskortet>

18 Dan salgsfaktura Du skal nu danne en salgsfaktura på baggrund af kontraktlinjen: Stå på kontraktlinjen, du netop har tastet. Vælge Funktion/Opret salgsfaktura. Side 18/19 Klik OK til at oprette en ny faktura. Hvordan fremgår det af planlægningslinjen, at der er oprettet en faktura i tilknytning til linjen? Svar: Åbn salgsfakturaen ved at vælge Funktion/Hent salgsfaktura/- kreditnota. Påfør relevant sælgerkode på fakturaen (under fanen Generelt). Sælgerkoden omsættes til afsenderoplysninger på den afsendte faktura. Da kursusregnskabet ikke er sat op til at aflede dimensioner fra bruger, skal du her manuelt taste delregnskab og stedkode på fakturahovedet: Under fanen Fakturering indtaster du relevant delregnskabskode og stedkode. Sidste handling er at klarmelde fakturaen: Vælg Funktion/Klarmeld.

19 Bogfør faktura Normalt vil bogføring af fakturaen ske centralt, men på kurset gør du det: Vælg Bogføring/Bogfør og sig ja til at bogføre fakturaen. Luk fakturaen, så du kommer tilbage til planlægningslinjetabellen. Hvordan fremgår af det linjen, at fakturaen er bogført? Side 19/19 Svar:

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere