Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online"

Transkript

1 Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvordan kontoafstemning Bestillinger Bestilling via SKB/OBS Support-Team Bestilling via Business Online Hent gamle filer, der er skjult i Payment Management Oprettelse af grupper Opsætning af bankkort og afstemningsregler i Navision Stat Opsætning af bankkort Opsætning af afstemningsregler Afstemningsregler generelt Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF1 kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7 kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_IND kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_UDB kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_LØN kontoen Indlæsning af Bankposter(PTX) via Danske Banks API i Navision Stat Sådan hentes filer via API Bankkontoafstemning i Navision Stat Afstemning af FF7 finansieringskonto Afstemning af FF7_IND (FIK Indbetalingskontoen) Afstemning af FF7_UDB (Udbetalingskontoen) Indlæsning af Bankposter(PTX) via Business Online i Navision Stat Sådan hentes filer manuelt Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via Business Online

3 1. Indledning Denne vejledning skal hjælpe dig med at opsætte og gennemføre kontoafstemning i SKB/OBS efter regler for den automatiske kontoafstemning. Kontoafstemning i Navision Stat er i SKB/OBS målrettet mod automatisk levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management via API løsningen, og at kontoafstemningen i Navision Stat gennemføres automatisk. Målet er automatiserede leverancer og minimering af manuelle afstemninger og bogførsler. Med valget af den automatiske levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management, sikrer du, at du altid har de nødvendige informationer til rådighed, og du vil alene skulle arbejde i Navision Stat i forbindelse med din kontoafstemning. Målet nås, hvis der i Business Online og i Navision Stat er gennemført en korrekt opsætning, og når opsætningen er gennemført, så er behovet for fremtidige ændringer minimale. Er du helt ny kontohaver i SKB/OBS, er det en forudsætning, at du har gennemført den generelle opsætning af Navision Stat og Business Online. Informationer herom får du her Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Tilpasning af Navision Stat til Business Online 2. Hvordan kontoafstemning I de kommende afsnit beskriver vi hvordan du kommer i gang med den automatiske kontoafstemning. Inden du kan komme i gang, skal der fortages bestilling af kontoafstemningsfilerne, og herunder har vi beskrevet de to muligheder du har. Bemærk at det anbefales at bestille leverancen hos SKB/OBS Support-Team, da de kan bestille via en teknisk bruger, som altid vil eksistere på aftalen og dermed sikre at filerne altid vil blive dannet. Bestiller du filen med en almindelig bruger, vil filbestillingen falde væk, såfremt denne bruger slettes i Business Online Administration. 3. Bestillinger 3.1 Bestilling via SKB/OBS Support-Team Bestillingen af en PTX kontoafstemningsfil via SKB/OBS Support-Team skal indeholde oplysningerne om dine individuelle valg. De standardiserede oplysninger kender SKB/OBS Support-Teamet, så det skal du ikke give oplysninger om. 3

4 Det anbefales, at du afgiver din bestilling via topmenuen, Kontakt og Hjælp, Kontakt, Kundesupport og Opret meddelelse: Bestillingen kan gennemføres af alle brugere der har adgang til Business Online. Se i øvrigt vejledningen til bestilling via Business Online for forklaring på de afgivne oplysninger. Det anbefales at alle engangsbestillinger gennemføres via Business Online. 4

5 3.2 Bestilling via Business Online Nedenfor er det vist hvordan du udfylder din filbestilling, hvis du vælger selv at foretage bestillingen via Business Online. Bemærk: Filbestillingen falder væk, såfremt den bruger der bestiller filen slettes som bruger i Business Online Administration. 1: Konto Vælg i rullelisten, hvilken konto du vil bestille en fil på. Hvis filen skal indeholde oplysninger på flere konti, kan du oprette/vælge en kontogruppe i feltet Gruppe. Se afsnit om Gruppeoprettelse. Gruppe 2: Posteringerne sorteres efter Vælg en gruppe i rullelisten, hvis du vil bestille en fil på grundlag af en allerede oprettet gruppe. Klik på knappen Opret gruppe, hvis du vil oprette en ny gruppe til formålet. Ændres ikke 5

6 3: Fil skal dannes Her angiver du bl.a., om bestillingen skal være til engangslevering (A) eller fast levering (B). Anbefaling er B A. Hvis bestillingen kun skal gælde én gang, skal du: 1. markere radioknappen Én gang 2. Indtaste en dato for, hvornår filen skal dannes 3. indtaste et datointerval for den ønskede posteringsperiode B. Hvis bestillingen skal være en fast levering, skal du: 1. markere radioknappen ud for rullelisten, og i denne vælge hyppighed/frekvens Anbefaling er dagligt, således at der ligger en fil hver dag. 2. eventuelt indtaste dato for, hvornår leveringen skal ske første gang. Hvis feltet er blankt, vil bestillingen ske fra dags dato. 3. eventuelt indtaste slutdato for, hvornår leveringen skal ske sidste gang. Hvis sluttidspunktet er ukendt, skal du ikke udfylde feltet. Skal være blankt 4: Tidspunkt for dannelse Angiv et præcist klokkeslet for, hvornår filen skal dannes. Klokkeslettet skal være i tidsrummet Hvis feltet ikke udfyldes, vil dannelsestidspunktet blive lig med bestillingstidspunktet. Bestillingen vil altid indeholde poster for fulde døgn gående fra Bemærk spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne. Her kan man altid få hjælp til funktionerne i det billede man står i. 3.3 Hent gamle filer, der er skjult i Payment Management Kontoafstemningsfiler der automatisk er leveret til Payment Management vil være synlige i 14 dage. Efter denne periode bliver de slettet. Hvis en fil tidligere er hentet, vil den kunne hentes igen samme dag. Herefter vil den forsvinde fra filoversigten. Hvis man har behov for en fil, der ikke længere findes i filoversigten, kan denne bestilles som en engangsbestilling via Business Online eller SKB/OBS Support-Team. 3.4 Oprettelse af grupper Vælger du, at din kontoafstemningsfil skal indeholde flere konti, skal der i Business Online være oprettet en kontogruppe. Er den ikke oprettet, skal oprettelse af gruppe ske således: 6

7 Gruppenavn skal være med store bogstaver for at SKB/OBS Support-Teamet kan bestille filerne Vælg type og hent en eksisterende gruppe: Type skal angives til konti Gruppe skal være den gruppe, der indeholder konti man ønsker at tilføje i den nye gruppe - standard er ALLE KONTI Gruppeoplysninger: Marker de konti i venstre ramme, der skal være i gruppen og overfør dem til højre ramme. Konti skal være i en fælles gruppe til brug i forbindelse med PTX-filen. 7

8 4. Opsætning af bankkort og afstemningsregler i Navision Stat Indledning: Først beskrives opsætningen af bankkort jf. afsnit 4.1 og derefter afstemningsreglerne i afsnit 4.2. Selve Bankkontoafstemningen foretages i Navision Stat på samme måde, uanset hvilke finansiering man har. Det der umiddelbart er forskellen, er de afstemningsregler der opsættes på det enkelte Bankkort. Bemærk: De bevægelser der ses i eksemplerne er simulerede beløb. Eksemplet tager udgangspunkt i følgende SKB konti: FF1 (FF1 mdl. Udsaldering ) FF7 (Finansieringskonto ) FF7_ UDB (Udbetalingskonto ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) FF7_LØN (Lønudbetalinger ) Først beskrives opsætning af afstemningsregler på ovenstående SKB konti. Derefter beskrives, hvordan en bankkontoafstemning foretages. Her tages der udgangspunkt i følgende SKB konti: FF7 (Finansieringskonto ) FF7_ UDB (Udbetalingskonto ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) 4.1 Opsætning af Bankkort Der skal oprettes et Bankkort for hver SKB konto, man ejer. Bemærk: Ønsker du at vide mere om den generelle opsætning, se da Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank). Sti: Finans\Bank og fanebladet Bogføring Felterne der er beskrevet i skemaet, skal være udfyldt på Bankkortet, for at kunne foretage en bankkontoafstemning. Generelt faneblad 8

9 Felt navn Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Beskrivelse Det anbefales at feltet udfyldes manuelt med navnet på SKB-kontoen. Feltet skal være udfyldt med bankregistreringsnr. Bemærk: Alle SKB konti har samme registeringsnr. (0216) Feltet skal være udfyldt med SKB Bankkontonr. Bemærk: Feltet må ikke indeholde mellemrum og symboler, fx bindestreger. Fanebladet Bogføring På dette faneblad skal du opsætte de relevante kladder, og er der en saldo på SKB kontoen ved opstart skal denne saldo også sættes op her. Du skal opsætte følgende: Felt navn Sidste kontoudtogsnr. Beskrivelse Feltet skal være udfyldt ved opstart, 9

10 Sidste kontoudtog saldo Indbetalingskladder Kassererkladder det kan derfor være en god ide at du indsætter et 0 i feltet. Er der en saldo på kontoen ved opstart af afstemning, skal du indsætte saldoen fra det sidst afstemte kontoudtog i dette felt. Kladden anvendes til FIK indbetalinger. Ved indlæsning i den automatiske Bankkontoafstemning overføres FIK indbetalinger til denne kladde til udligning og bogføring. Kladden anvendes til de bankposter der ikke har en åben post, der kan udlignes med. F.eks inddækninger, tømninger, rente og gebyr, vil skulle overføres til en kassererkladde til bogføring og efterfølgende udligning i den automatiske Bankkontoafstemning. Bemærk: Det anbefales at der oprettes enten en speciel kassererkladde, eller et kassererkladdenavn, som anvendes udelukkende til Bankkontoafstemning. Fanebladet Betaling Feltnavn Bankkode Beskrivelse Feltet skal udfyldes med Bankcentralen DBTS 10

11 4.2 Opsætning af afstemningsregler Afstemningsregler generelt For at sikre at de afstemningsposteringer, der indlæses i kassererkladden til bogføring, overføres korrekt, skal der opsættes afstemningsregler. Skal der ske en inddækning eller en tømning mellem to SKB-konti, må der kun være opsat afstemningsregler på det ene Bankkort. Det anbefales at du altid afstemmer finansieringskontoen (FFx) først, da den indeholder alle inddækninger og tømninger, og modposten til disse poster er på forskellige SKB-konti. I skemaet beskrives felterne og hvordan du skal udfylder dem: Feltnavn Tekst Søgeprincip Kontotype Beskrivelse I dette felt kan du opsætte den fulde tekst, eller du kan opsætte en del af teksten. Opsættes kun en del af teksten, vil der skulle vælges en opsætning i feltet Søgeprincip der er forskellig fra Eksakt. I dette felt kan du vælge hvordan Navision skal læse teksterne og du kan vælge mellem følgende værdier: Eksakt; vælger du denne, skal teksten være identisk med posteringsteksten fra bankposten. Fra venstre; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten, og det er den første del af teksten, der skal læses. Fra højre; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten, og det er den sidste del af teksten, der skal læses. Indgår i; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten. Dette felt kan du udfylde med enten: Finans; vælger du denne type skal du vælge en finanskonto i modkonto felterne. Bank; vælger du denne type skal du vælge en Bankkonto i modkonto felterne. 11

12 Modkonto (positiv) Modkonto (negativ) Debitornr. I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto, som enten kan være en finanskonto eller en bankkonto. I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto, som enten kan være en finanskonto eller en bankkonto. Hvis en debitor ikke automatisk bliver overført til Indbetalingskladden til udligning og bogføring, kan du vælge debitor ind i dette felt. Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Afstemningsreglerne opsættes under knappen Afstem og punktet Afstemningsregler Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF1 kontoen. 12

13 Ved opsætning af afstemningsregler på FF1 kontoen, vil modkontofelterne skulle udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører. Samtidig sker der en månedlig udsaldering, som også kræver opsætning af en afstemningsregel. Følgende modkonti ses i eksemplet: Finanskonto (Udsaldering SKB FF1-konti) FF1_ UDB (Udbetalingskonto ) FF1_LØN (Lønudbetalinger ) FF1_IND (Indbetalingskonto ) Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7 kontoen. Ved opsætning af afstemningsregler på FF7 kontoen, vil modkontofelterne skulle udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører. Følgende modkonti ses i eksemplet: FF7_UDB (Udbetalingskonto ) FF7_LØN (Lønudbetalinger ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) Bemærk: Det er muligt at kopiere teksten fra feltet Posteringstekst og indsætte den i tekstfeltet i billedet afstemningsregler. 13

14 4.2.4 Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_IND kontoen. På FF7_IND skal kun opsættes afstemningsregler, til håndtering af indbetalinger som ikke automatisk bliver overført til Indbetalingskladden. I det viste eksempel er der modtaget en manuel indbetaling. Denne betaling er nødt til at blive overført til kassererkladden. Derfor er det nødvendigt at opsætte en afstemningsregel for denne. Bemærk: Der må ikke opsættes regler på automatisk tømning fra FF7_IND, da denne post allerede er bogført på FFX kontoen Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7_UDB kontoen. 14

15 Der bør kun opsættes en regel på FF7_UDB, og det er gebyr, som trækkes på denne konto. Det kan dog i nogle tilfælde ske en fejlindbetaling på kontoen. I disse tilfælde skal der opsættes en afstemningsregel, så posten bliver overført til kassererkladden, og denne regel skal så efterfølgende slettes igen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_LØN kontoen. De poster der bogføres på FF7_LØN, vedrører lønkreditorer der betales via Naviløn systemet (Økonomistyrelsens udbetalings- og opkrævningssystem). Når betalingerne er gennemført, trækkes beløbene automatisk på FF7_LØN kontoen. Bankposterne er modposter til de SLS lønfinansposter, der indlæses i regnskaberne ved hver lønkørsel. I ovenstående billede vises de afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7_LØN. 15

16 5. Indlæsning af Bankposter(PTX) via Danske Banks API i Navision Stat 5.1 Sådan hentes filer via API Sti: Finans\Bank, find det aktuelle bankkontokort, som du skal afstemme. Derefter vælger du knappen Bankkonto og punktet Afstemning. I det åbne afstemningsbillede, vælger du knappen Funktion og punktet Indlæs Kontoudtog. Der kaldes nu op til Danske Bank via API et, ved at indtaste Bruger-ID og en personlig kode. Tryk på knappen OK. Der vises nu en oversigt over de filer, der endnu ikke er indlæst i den automatiske Bankkontoafstemning. Bemærk: En fil der ikke er indlæst er tilgængelig i dette billede i 14 dage. Har en fil være indlæst, vil filen forsvinde fra dette billede dagen efter indlæsning. 16

17 Den fil du ønsker indlæst, markerer du og trykker på knappen OK. Bemærk: Er der ingen poster i filen til den bankkonto der afstemmes, kommer følgende meddelelse: 'Kontoudtoget stammer ikke fra en konto i DBTS01 som angivet på Bankkontoen'. 5.2 Bankkontoafstemning i Navision Stat Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Eksemplerne nedenfor viser hvordan der foretages afstemning af: FF7 Finansieringskonto FF7_IND Indbetalingskonto FF7_UD Udbetalingskonto Øvrige transaktionskonti til brug for indbetaling afstemmes på samme møde som beskrevet under FF7_IND, medens alle øvrige udbetalingskonti, herunder FF7_LØN, afstemmes som vist under FF7_UD Afstemning af FF7 finansieringskonto. Når du har indlæst bankposterne skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. 17

18 De poster der er indlæst på FF7 bankkontoen, er alle overført til kassererkladden, og det skyldes at alle posterne vedrører inddækninger og tømninger til og fra andre SKB konti. Der er dannet tre linjer i kassererkladden og det ses ved at kigge på feltet Linier i kassererkladden. Det er muligt at du direkte fra afstemning, via knappen Afstem og punktet Kassererkladde, kan åbne den kladde hvor posterne er overført til. I Kassererkladden er posterne automatisk påført et kontonr. svarende til den bankkonto, der er opsat i afstemningsreglerne i felterne Modkonto (positiv) og Modkonto (negativ). Modkontoen til posterne er lig med den bankkonto, du er ved at afstemme. 18

19 Inden bogføring skal du klarmelde kladden. Det gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet Klarmeld. Status felterne på kladden er nu opdaterede, og du kan bogføre kladden. Tryk på knappen Bogføring og vælg punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 19

20 Tryk på knappen Esc(Escape), for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så du kan bogføre bankkontoafstemningen. Vælg knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. I forbindelse med bogføring af afstemningen, sker der en opdatering af felterne Sidste kontoudtogsnr. og Sidste kontoudtog-saldo, på Bogføringsfanebladet på Bankkortet. 20

21 5.2.2 Afstemning af FF7_IND (FIK Indbetalingskontoen) Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Når du har indlæst Bankposterne, skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster, der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. Der er overført poster både til Indbetalingskladden og til Kassererkladden. Hvor mange poster der er overført til indbetalingskladden ses i feltet Linier i indbetalingskladden - disse poster er FIK indbetalinger. Hvor mange poster der er overført til kassererkladden ses i feltet Linier i kassererkladden. Een post er ikke markeret og det er den automatiske tømning til FF7 finansieringskontoen. Denne post er allerede bogført på afstemningen af FF7 kontoen. Posten er åben og ved indlæsning kan Navision selv finde den åbne post og automatisk udligne denne. 21

22 Det er muligt direkte fra afstemningen via knappen Afstem og punktet Indbetalingskladde, at åbne den kladde, hvor posterne er overført til. I Indbetalingskladden har posterne automatisk fundet den relevante debitor (Ses i feltet Kontonr.) og hver linje er påført et udlignings-id. Posterne er derfor klar til bogføring. For at bogføre, skal du vælge knappen Bogføring og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 22

23 Tryk på Esc(Escape), for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. Der er nu kun to markeringer tilbage. Den ene post er en manuel indbetaling, og da der er opsat en afstemningsregel (Overf.), er denne post overført til kassererkladden. Posten skal du klarmelde og bogføre på samme måde som beskrevet under afsnittet Afstemning af FF7 finanseringskonto. 23

24 Der er nu kun en post tilbage som er markeret. Denne post er en sum, der består af flere poster. Derfor skal denne post udlignes manuelt med flere linjer. Du skal markere linjen og tryk på knappen Udlign Der kommer nu et billede op med åbne poster på FF7_IND. Her er der tre åbne poster, der tilsammen giver udligningsbeløbet på kr. 348,13. Ud for disse poster, skal du sætte en markering i feltet Udlignet, og derefter trykker du på knappen OK. 24

25 Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så du kan bogføre bankkontoafstemningen. For at bogføre skal du vælge knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv Afstemning af FF7_UDB (udbetalingskontoen) Når du har indlæst bankposterne, skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster, der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. En post er markeret og vil skulle håndteres manuelt. Det er en god idé først at undersøge om der ligger en åben post, der kan udlignes med. Det gør du ved at markere linjen og trykke på knappen Udlign I dette eksempel ligger der en åben post, men beløbet er ikke det samme. Det vil sige, når du udligner de to beløb, vil der opstå en difference. 25

26 Bemærk: Ved afstemning af udlandsbetalinger, kommer der som regel en kursdifference, og denne difference håndteres som beskrevet her. Du skal sætte en markering i feltet Udlignet og tryk på knappen OK. Som det fremgår af afstemningen, er der nu en difference på 8.027,87. Denne difference skal du overføre til kassererkladde, klarmelde og bogføre, ellers kan afstemningen ikke afsluttes. For at overføre posten til Kassererkladden skal du vælge knappen Funktion og punktet Overfør differencer til kassererkladde. 26

27 Du skal nu vælge knappen Afstem og punktet Kassererkladde. Du skal påføres posten den relevante modkonto. Kladden skal du klarmelde under knappen Funktion, og derefter vælger du knappen Bogføring og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. Tryk på Esc(Escape) for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. 27

28 Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så bankkontoafstemningen kan bogføres. Bemærk: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opdatere linjer med differencer, for at få differencer til at forsvinde. Dette gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet Afstem kontoudtog. For at bogføre skal du vælge knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 28

29 6. Indlæsning af Bankposter(PTX) via Business Online i Navision Stat 6.1 Sådan hentes filer manuelt Vælger du ikke at anvende API løsningen til den automatiske levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management i Navision Stat, skal du hente filen i Business Online. Hvis du er Navision Stat bruger, anbefales kun begrænset brug af denne funktionalitet. Du henter filen således i Business Online: Filer fra banken Når du vil hente en fil fra banken, skal du benytte funktionen Filer fra banken. Funktionen finder du i genvejen eller menuen: Du får nu vist en oversigt over filer, som ligger klar til at blive hentet. Ændr søgekriterierne, hvis du f.eks. vil se ældre uafhentede filer, eller vælg en bestemt filtype, hvis du kun er interesseret i at se filer af denne type. Klik på funktionspilen til venstre for den fil, du ønsker at hente fra banken, og vælg menupunktet Hent fil. Du vil efterfølgende blive bedt om at indtaste din sikkerhedskode to gange. Hvis du vil hente flere filer på samme tid, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de ønskede filer og klikke på knappen Hent filer. 29

30 Når du har hentet filen, gemmer du den i en selvvalgt mappe på din PC eller dit netværksdrev. 6.2 Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via Business Online I dette afsnit beskrives kun indlæsning via Business Online, da resten af funktionaliteten og arbejdsgangen, er ens. Sti: Finans\Bank, find det aktuelle bankkontokortet som du skal afstemme. Derefter vælger du knappen Bankkonto og punktet Afstemning. I afstemningen vælger du knappen Funktion og punktet Indlæs kontoudtog. I billedet Indlæs kontoudtog, skal du trykke på knappen. Du skal nu søge efter filen i den mappe hvor de lagres, efter de er hentet manuelt i Business Online. 30

31 Bemærk: I feltet filtype skal der ændres til All files (*.*) Marker filen og tryk på knappen Åbn. Posterne er nu indlæst. Resten af fremgangsmåden er den samme som beskrevet under afsnit

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere