Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online"

Transkript

1 Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvordan kontoafstemning Bestillinger Bestilling via SKB/OBS Support-Team Bestilling via Business Online Hent gamle filer, der er skjult i Payment Management Oprettelse af grupper Opsætning af bankkort og afstemningsregler i Navision Stat Opsætning af bankkort Opsætning af afstemningsregler Afstemningsregler generelt Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF1 kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7 kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_IND kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_UDB kontoen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_LØN kontoen Indlæsning af Bankposter(PTX) via Danske Banks API i Navision Stat Sådan hentes filer via API Bankkontoafstemning i Navision Stat Afstemning af FF7 finansieringskonto Afstemning af FF7_IND (FIK Indbetalingskontoen) Afstemning af FF7_UDB (Udbetalingskontoen) Indlæsning af Bankposter(PTX) via Business Online i Navision Stat Sådan hentes filer manuelt Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via Business Online

3 1. Indledning Denne vejledning skal hjælpe dig med at opsætte og gennemføre kontoafstemning i SKB/OBS efter regler for den automatiske kontoafstemning. Kontoafstemning i Navision Stat er i SKB/OBS målrettet mod automatisk levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management via API løsningen, og at kontoafstemningen i Navision Stat gennemføres automatisk. Målet er automatiserede leverancer og minimering af manuelle afstemninger og bogførsler. Med valget af den automatiske levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management, sikrer du, at du altid har de nødvendige informationer til rådighed, og du vil alene skulle arbejde i Navision Stat i forbindelse med din kontoafstemning. Målet nås, hvis der i Business Online og i Navision Stat er gennemført en korrekt opsætning, og når opsætningen er gennemført, så er behovet for fremtidige ændringer minimale. Er du helt ny kontohaver i SKB/OBS, er det en forudsætning, at du har gennemført den generelle opsætning af Navision Stat og Business Online. Informationer herom får du her Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Tilpasning af Navision Stat til Business Online 2. Hvordan kontoafstemning I de kommende afsnit beskriver vi hvordan du kommer i gang med den automatiske kontoafstemning. Inden du kan komme i gang, skal der fortages bestilling af kontoafstemningsfilerne, og herunder har vi beskrevet de to muligheder du har. Bemærk at det anbefales at bestille leverancen hos SKB/OBS Support-Team, da de kan bestille via en teknisk bruger, som altid vil eksistere på aftalen og dermed sikre at filerne altid vil blive dannet. Bestiller du filen med en almindelig bruger, vil filbestillingen falde væk, såfremt denne bruger slettes i Business Online Administration. 3. Bestillinger 3.1 Bestilling via SKB/OBS Support-Team Bestillingen af en PTX kontoafstemningsfil via SKB/OBS Support-Team skal indeholde oplysningerne om dine individuelle valg. De standardiserede oplysninger kender SKB/OBS Support-Teamet, så det skal du ikke give oplysninger om. 3

4 Det anbefales, at du afgiver din bestilling via topmenuen, Kontakt og Hjælp, Kontakt, Kundesupport og Opret meddelelse: Bestillingen kan gennemføres af alle brugere der har adgang til Business Online. Se i øvrigt vejledningen til bestilling via Business Online for forklaring på de afgivne oplysninger. Det anbefales at alle engangsbestillinger gennemføres via Business Online. 4

5 3.2 Bestilling via Business Online Nedenfor er det vist hvordan du udfylder din filbestilling, hvis du vælger selv at foretage bestillingen via Business Online. Bemærk: Filbestillingen falder væk, såfremt den bruger der bestiller filen slettes som bruger i Business Online Administration. 1: Konto Vælg i rullelisten, hvilken konto du vil bestille en fil på. Hvis filen skal indeholde oplysninger på flere konti, kan du oprette/vælge en kontogruppe i feltet Gruppe. Se afsnit om Gruppeoprettelse. Gruppe 2: Posteringerne sorteres efter Vælg en gruppe i rullelisten, hvis du vil bestille en fil på grundlag af en allerede oprettet gruppe. Klik på knappen Opret gruppe, hvis du vil oprette en ny gruppe til formålet. Ændres ikke 5

6 3: Fil skal dannes Her angiver du bl.a., om bestillingen skal være til engangslevering (A) eller fast levering (B). Anbefaling er B A. Hvis bestillingen kun skal gælde én gang, skal du: 1. markere radioknappen Én gang 2. Indtaste en dato for, hvornår filen skal dannes 3. indtaste et datointerval for den ønskede posteringsperiode B. Hvis bestillingen skal være en fast levering, skal du: 1. markere radioknappen ud for rullelisten, og i denne vælge hyppighed/frekvens Anbefaling er dagligt, således at der ligger en fil hver dag. 2. eventuelt indtaste dato for, hvornår leveringen skal ske første gang. Hvis feltet er blankt, vil bestillingen ske fra dags dato. 3. eventuelt indtaste slutdato for, hvornår leveringen skal ske sidste gang. Hvis sluttidspunktet er ukendt, skal du ikke udfylde feltet. Skal være blankt 4: Tidspunkt for dannelse Angiv et præcist klokkeslet for, hvornår filen skal dannes. Klokkeslettet skal være i tidsrummet Hvis feltet ikke udfyldes, vil dannelsestidspunktet blive lig med bestillingstidspunktet. Bestillingen vil altid indeholde poster for fulde døgn gående fra Bemærk spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne. Her kan man altid få hjælp til funktionerne i det billede man står i. 3.3 Hent gamle filer, der er skjult i Payment Management Kontoafstemningsfiler der automatisk er leveret til Payment Management vil være synlige i 14 dage. Efter denne periode bliver de slettet. Hvis en fil tidligere er hentet, vil den kunne hentes igen samme dag. Herefter vil den forsvinde fra filoversigten. Hvis man har behov for en fil, der ikke længere findes i filoversigten, kan denne bestilles som en engangsbestilling via Business Online eller SKB/OBS Support-Team. 3.4 Oprettelse af grupper Vælger du, at din kontoafstemningsfil skal indeholde flere konti, skal der i Business Online være oprettet en kontogruppe. Er den ikke oprettet, skal oprettelse af gruppe ske således: 6

7 Gruppenavn skal være med store bogstaver for at SKB/OBS Support-Teamet kan bestille filerne Vælg type og hent en eksisterende gruppe: Type skal angives til konti Gruppe skal være den gruppe, der indeholder konti man ønsker at tilføje i den nye gruppe - standard er ALLE KONTI Gruppeoplysninger: Marker de konti i venstre ramme, der skal være i gruppen og overfør dem til højre ramme. Konti skal være i en fælles gruppe til brug i forbindelse med PTX-filen. 7

8 4. Opsætning af bankkort og afstemningsregler i Navision Stat Indledning: Først beskrives opsætningen af bankkort jf. afsnit 4.1 og derefter afstemningsreglerne i afsnit 4.2. Selve Bankkontoafstemningen foretages i Navision Stat på samme måde, uanset hvilke finansiering man har. Det der umiddelbart er forskellen, er de afstemningsregler der opsættes på det enkelte Bankkort. Bemærk: De bevægelser der ses i eksemplerne er simulerede beløb. Eksemplet tager udgangspunkt i følgende SKB konti: FF1 (FF1 mdl. Udsaldering ) FF7 (Finansieringskonto ) FF7_ UDB (Udbetalingskonto ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) FF7_LØN (Lønudbetalinger ) Først beskrives opsætning af afstemningsregler på ovenstående SKB konti. Derefter beskrives, hvordan en bankkontoafstemning foretages. Her tages der udgangspunkt i følgende SKB konti: FF7 (Finansieringskonto ) FF7_ UDB (Udbetalingskonto ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) 4.1 Opsætning af Bankkort Der skal oprettes et Bankkort for hver SKB konto, man ejer. Bemærk: Ønsker du at vide mere om den generelle opsætning, se da Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank). Sti: Finans\Bank og fanebladet Bogføring Felterne der er beskrevet i skemaet, skal være udfyldt på Bankkortet, for at kunne foretage en bankkontoafstemning. Generelt faneblad 8

9 Felt navn Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Beskrivelse Det anbefales at feltet udfyldes manuelt med navnet på SKB-kontoen. Feltet skal være udfyldt med bankregistreringsnr. Bemærk: Alle SKB konti har samme registeringsnr. (0216) Feltet skal være udfyldt med SKB Bankkontonr. Bemærk: Feltet må ikke indeholde mellemrum og symboler, fx bindestreger. Fanebladet Bogføring På dette faneblad skal du opsætte de relevante kladder, og er der en saldo på SKB kontoen ved opstart skal denne saldo også sættes op her. Du skal opsætte følgende: Felt navn Sidste kontoudtogsnr. Beskrivelse Feltet skal være udfyldt ved opstart, 9

10 Sidste kontoudtog saldo Indbetalingskladder Kassererkladder det kan derfor være en god ide at du indsætter et 0 i feltet. Er der en saldo på kontoen ved opstart af afstemning, skal du indsætte saldoen fra det sidst afstemte kontoudtog i dette felt. Kladden anvendes til FIK indbetalinger. Ved indlæsning i den automatiske Bankkontoafstemning overføres FIK indbetalinger til denne kladde til udligning og bogføring. Kladden anvendes til de bankposter der ikke har en åben post, der kan udlignes med. F.eks inddækninger, tømninger, rente og gebyr, vil skulle overføres til en kassererkladde til bogføring og efterfølgende udligning i den automatiske Bankkontoafstemning. Bemærk: Det anbefales at der oprettes enten en speciel kassererkladde, eller et kassererkladdenavn, som anvendes udelukkende til Bankkontoafstemning. Fanebladet Betaling Feltnavn Bankkode Beskrivelse Feltet skal udfyldes med Bankcentralen DBTS 10

11 4.2 Opsætning af afstemningsregler Afstemningsregler generelt For at sikre at de afstemningsposteringer, der indlæses i kassererkladden til bogføring, overføres korrekt, skal der opsættes afstemningsregler. Skal der ske en inddækning eller en tømning mellem to SKB-konti, må der kun være opsat afstemningsregler på det ene Bankkort. Det anbefales at du altid afstemmer finansieringskontoen (FFx) først, da den indeholder alle inddækninger og tømninger, og modposten til disse poster er på forskellige SKB-konti. I skemaet beskrives felterne og hvordan du skal udfylder dem: Feltnavn Tekst Søgeprincip Kontotype Beskrivelse I dette felt kan du opsætte den fulde tekst, eller du kan opsætte en del af teksten. Opsættes kun en del af teksten, vil der skulle vælges en opsætning i feltet Søgeprincip der er forskellig fra Eksakt. I dette felt kan du vælge hvordan Navision skal læse teksterne og du kan vælge mellem følgende værdier: Eksakt; vælger du denne, skal teksten være identisk med posteringsteksten fra bankposten. Fra venstre; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten, og det er den første del af teksten, der skal læses. Fra højre; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten, og det er den sidste del af teksten, der skal læses. Indgår i; denne værdi kan du bruge, hvis der kun opsættes en del af posteringsteksten. Dette felt kan du udfylde med enten: Finans; vælger du denne type skal du vælge en finanskonto i modkonto felterne. Bank; vælger du denne type skal du vælge en Bankkonto i modkonto felterne. 11

12 Modkonto (positiv) Modkonto (negativ) Debitornr. I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto, som enten kan være en finanskonto eller en bankkonto. I dette feltet skal du vælge en relevant modkonto, som enten kan være en finanskonto eller en bankkonto. Hvis en debitor ikke automatisk bliver overført til Indbetalingskladden til udligning og bogføring, kan du vælge debitor ind i dette felt. Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Afstemningsreglerne opsættes under knappen Afstem og punktet Afstemningsregler Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF1 kontoen. 12

13 Ved opsætning af afstemningsregler på FF1 kontoen, vil modkontofelterne skulle udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører. Samtidig sker der en månedlig udsaldering, som også kræver opsætning af en afstemningsregel. Følgende modkonti ses i eksemplet: Finanskonto (Udsaldering SKB FF1-konti) FF1_ UDB (Udbetalingskonto ) FF1_LØN (Lønudbetalinger ) FF1_IND (Indbetalingskonto ) Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7 kontoen. Ved opsætning af afstemningsregler på FF7 kontoen, vil modkontofelterne skulle udfyldes med den bankkonto som inddækningen og tømningen vedrører. Følgende modkonti ses i eksemplet: FF7_UDB (Udbetalingskonto ) FF7_LØN (Lønudbetalinger ) FF7_IND (Indbetalingskonto ) Bemærk: Det er muligt at kopiere teksten fra feltet Posteringstekst og indsætte den i tekstfeltet i billedet afstemningsregler. 13

14 4.2.4 Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_IND kontoen. På FF7_IND skal kun opsættes afstemningsregler, til håndtering af indbetalinger som ikke automatisk bliver overført til Indbetalingskladden. I det viste eksempel er der modtaget en manuel indbetaling. Denne betaling er nødt til at blive overført til kassererkladden. Derfor er det nødvendigt at opsætte en afstemningsregel for denne. Bemærk: Der må ikke opsættes regler på automatisk tømning fra FF7_IND, da denne post allerede er bogført på FFX kontoen Afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7_UDB kontoen. 14

15 Der bør kun opsættes en regel på FF7_UDB, og det er gebyr, som trækkes på denne konto. Det kan dog i nogle tilfælde ske en fejlindbetaling på kontoen. I disse tilfælde skal der opsættes en afstemningsregel, så posten bliver overført til kassererkladden, og denne regel skal så efterfølgende slettes igen Afstemningsregler der som minimum skal opsættes på FF7_LØN kontoen. De poster der bogføres på FF7_LØN, vedrører lønkreditorer der betales via Naviløn systemet (Økonomistyrelsens udbetalings- og opkrævningssystem). Når betalingerne er gennemført, trækkes beløbene automatisk på FF7_LØN kontoen. Bankposterne er modposter til de SLS lønfinansposter, der indlæses i regnskaberne ved hver lønkørsel. I ovenstående billede vises de afstemningsregler, der som minimum skal opsættes på FF7_LØN. 15

16 5. Indlæsning af Bankposter(PTX) via Danske Banks API i Navision Stat 5.1 Sådan hentes filer via API Sti: Finans\Bank, find det aktuelle bankkontokort, som du skal afstemme. Derefter vælger du knappen Bankkonto og punktet Afstemning. I det åbne afstemningsbillede, vælger du knappen Funktion og punktet Indlæs Kontoudtog. Der kaldes nu op til Danske Bank via API et, ved at indtaste Bruger-ID og en personlig kode. Tryk på knappen OK. Der vises nu en oversigt over de filer, der endnu ikke er indlæst i den automatiske Bankkontoafstemning. Bemærk: En fil der ikke er indlæst er tilgængelig i dette billede i 14 dage. Har en fil være indlæst, vil filen forsvinde fra dette billede dagen efter indlæsning. 16

17 Den fil du ønsker indlæst, markerer du og trykker på knappen OK. Bemærk: Er der ingen poster i filen til den bankkonto der afstemmes, kommer følgende meddelelse: 'Kontoudtoget stammer ikke fra en konto i DBTS01 som angivet på Bankkontoen'. 5.2 Bankkontoafstemning i Navision Stat Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Eksemplerne nedenfor viser hvordan der foretages afstemning af: FF7 Finansieringskonto FF7_IND Indbetalingskonto FF7_UD Udbetalingskonto Øvrige transaktionskonti til brug for indbetaling afstemmes på samme møde som beskrevet under FF7_IND, medens alle øvrige udbetalingskonti, herunder FF7_LØN, afstemmes som vist under FF7_UD Afstemning af FF7 finansieringskonto. Når du har indlæst bankposterne skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. 17

18 De poster der er indlæst på FF7 bankkontoen, er alle overført til kassererkladden, og det skyldes at alle posterne vedrører inddækninger og tømninger til og fra andre SKB konti. Der er dannet tre linjer i kassererkladden og det ses ved at kigge på feltet Linier i kassererkladden. Det er muligt at du direkte fra afstemning, via knappen Afstem og punktet Kassererkladde, kan åbne den kladde hvor posterne er overført til. I Kassererkladden er posterne automatisk påført et kontonr. svarende til den bankkonto, der er opsat i afstemningsreglerne i felterne Modkonto (positiv) og Modkonto (negativ). Modkontoen til posterne er lig med den bankkonto, du er ved at afstemme. 18

19 Inden bogføring skal du klarmelde kladden. Det gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet Klarmeld. Status felterne på kladden er nu opdaterede, og du kan bogføre kladden. Tryk på knappen Bogføring og vælg punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 19

20 Tryk på knappen Esc(Escape), for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så du kan bogføre bankkontoafstemningen. Vælg knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. I forbindelse med bogføring af afstemningen, sker der en opdatering af felterne Sidste kontoudtogsnr. og Sidste kontoudtog-saldo, på Bogføringsfanebladet på Bankkortet. 20

21 5.2.2 Afstemning af FF7_IND (FIK Indbetalingskontoen) Sti: Finans\Bank vælg knappen Bankkonto og punktet Afstemning. Når du har indlæst Bankposterne, skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster, der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. Der er overført poster både til Indbetalingskladden og til Kassererkladden. Hvor mange poster der er overført til indbetalingskladden ses i feltet Linier i indbetalingskladden - disse poster er FIK indbetalinger. Hvor mange poster der er overført til kassererkladden ses i feltet Linier i kassererkladden. Een post er ikke markeret og det er den automatiske tømning til FF7 finansieringskontoen. Denne post er allerede bogført på afstemningen af FF7 kontoen. Posten er åben og ved indlæsning kan Navision selv finde den åbne post og automatisk udligne denne. 21

22 Det er muligt direkte fra afstemningen via knappen Afstem og punktet Indbetalingskladde, at åbne den kladde, hvor posterne er overført til. I Indbetalingskladden har posterne automatisk fundet den relevante debitor (Ses i feltet Kontonr.) og hver linje er påført et udlignings-id. Posterne er derfor klar til bogføring. For at bogføre, skal du vælge knappen Bogføring og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 22

23 Tryk på Esc(Escape), for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. Der er nu kun to markeringer tilbage. Den ene post er en manuel indbetaling, og da der er opsat en afstemningsregel (Overf.), er denne post overført til kassererkladden. Posten skal du klarmelde og bogføre på samme måde som beskrevet under afsnittet Afstemning af FF7 finanseringskonto. 23

24 Der er nu kun en post tilbage som er markeret. Denne post er en sum, der består af flere poster. Derfor skal denne post udlignes manuelt med flere linjer. Du skal markere linjen og tryk på knappen Udlign Der kommer nu et billede op med åbne poster på FF7_IND. Her er der tre åbne poster, der tilsammen giver udligningsbeløbet på kr. 348,13. Ud for disse poster, skal du sætte en markering i feltet Udlignet, og derefter trykker du på knappen OK. 24

25 Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så du kan bogføre bankkontoafstemningen. For at bogføre skal du vælge knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv Afstemning af FF7_UDB (udbetalingskontoen) Når du har indlæst bankposterne, skal posterne afstemmes. Der må ikke være poster, der er markerede. Først når alle markeringer er væk, kan en afstemning bogføres. En post er markeret og vil skulle håndteres manuelt. Det er en god idé først at undersøge om der ligger en åben post, der kan udlignes med. Det gør du ved at markere linjen og trykke på knappen Udlign I dette eksempel ligger der en åben post, men beløbet er ikke det samme. Det vil sige, når du udligner de to beløb, vil der opstå en difference. 25

26 Bemærk: Ved afstemning af udlandsbetalinger, kommer der som regel en kursdifference, og denne difference håndteres som beskrevet her. Du skal sætte en markering i feltet Udlignet og tryk på knappen OK. Som det fremgår af afstemningen, er der nu en difference på 8.027,87. Denne difference skal du overføre til kassererkladde, klarmelde og bogføre, ellers kan afstemningen ikke afsluttes. For at overføre posten til Kassererkladden skal du vælge knappen Funktion og punktet Overfør differencer til kassererkladde. 26

27 Du skal nu vælge knappen Afstem og punktet Kassererkladde. Du skal påføres posten den relevante modkonto. Kladden skal du klarmelde under knappen Funktion, og derefter vælger du knappen Bogføring og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. Tryk på Esc(Escape) for at komme tilbage til bankkontoafstemningen. 27

28 Alle markeringer er nu væk, og der er ingen differencer, så bankkontoafstemningen kan bogføres. Bemærk: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opdatere linjer med differencer, for at få differencer til at forsvinde. Dette gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet Afstem kontoudtog. For at bogføre skal du vælge knappen Funktion og punktet Bogfør, eller Bogfør og udskriv. 28

29 6. Indlæsning af Bankposter(PTX) via Business Online i Navision Stat 6.1 Sådan hentes filer manuelt Vælger du ikke at anvende API løsningen til den automatiske levering af kontoafstemningsfiler til Payment Management i Navision Stat, skal du hente filen i Business Online. Hvis du er Navision Stat bruger, anbefales kun begrænset brug af denne funktionalitet. Du henter filen således i Business Online: Filer fra banken Når du vil hente en fil fra banken, skal du benytte funktionen Filer fra banken. Funktionen finder du i genvejen eller menuen: Du får nu vist en oversigt over filer, som ligger klar til at blive hentet. Ændr søgekriterierne, hvis du f.eks. vil se ældre uafhentede filer, eller vælg en bestemt filtype, hvis du kun er interesseret i at se filer af denne type. Klik på funktionspilen til venstre for den fil, du ønsker at hente fra banken, og vælg menupunktet Hent fil. Du vil efterfølgende blive bedt om at indtaste din sikkerhedskode to gange. Hvis du vil hente flere filer på samme tid, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de ønskede filer og klikke på knappen Hent filer. 29

30 Når du har hentet filen, gemmer du den i en selvvalgt mappe på din PC eller dit netværksdrev. 6.2 Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via Business Online I dette afsnit beskrives kun indlæsning via Business Online, da resten af funktionaliteten og arbejdsgangen, er ens. Sti: Finans\Bank, find det aktuelle bankkontokortet som du skal afstemme. Derefter vælger du knappen Bankkonto og punktet Afstemning. I afstemningen vælger du knappen Funktion og punktet Indlæs kontoudtog. I billedet Indlæs kontoudtog, skal du trykke på knappen. Du skal nu søge efter filen i den mappe hvor de lagres, efter de er hentet manuelt i Business Online. 30

31 Bemærk: I feltet filtype skal der ændres til All files (*.*) Marker filen og tryk på knappen Åbn. Posterne er nu indlæst. Resten af fremgangsmåden er den samme som beskrevet under afsnit

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 35 Opr. 23.11.07 Opd. 22.01.09 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer Åbenpost princippet Man kan med fordel benytte sig af det såkaldte Åben post princip, hvor betalingerne bliver helt eller delvist udlignet imod en eller flere fakturaposteringer på den pågældende debitor

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Afstemning af beholdningskonti

Afstemning af beholdningskonti Side 222 af 282 Afstemning af beholdningskonti Indledning Dette afsnit beskriver, hvordan du afstemmer finanskonti vha. afstemningsfunktionen. Inden du går igang med at afstemme kontiene, skal der bl.a.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Filer til banken Classic

Filer til banken Classic Gå til Mappeoversigt for at sende betalinger til Danske Bank via Business Online. Du får adgang til Mappeoversigt ved at klikke på Oversigt over filer til banken via Filer i topmenuen: Lokale filer Vælg

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere