Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks. Indholdsfortegnelse. Version 5, Januar 2015"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 IT-Center Fyns Systemcenter... 2 Placering og fysisk sikkerhed... 2 Adgang til systemcentret... 2 Kommunikationslinier... 2 Internet gateway... 3 Datalagring og backup... 3 Struktur for det administrative netværk... 3 Netværksoperativsystem... 3 Brugeradministration; adgangskodepolitik... 3 Udvidede adgangsrettigheder... 4 Post- & kalendersystem; administrative systemer... 4 Lokale sikkerhedskrav... 5 Passwords... 5 Datalagring... 5 Uovervåget udstyr... 6 VPN-adgang til det administrative netværk... 7 Mobilsikkerhed... 7 Institutioner i servicefællesskabet IT-Center Fyn

2 Indledning IT-Center Fyn er driftscenter for it-servicefællesskabet mellem Sct. Knuds Gymnasium som værtsinstitution og et antal gymnasier, VUC samt social- og sundhedsskoler som partnere. Alle partnere er statslige selvejende institutioner. I it-servicefællesskabet er drift af it-infrastrukturen, herunder servere og netværk, overdraget til IT-Center Fyn. I IT-Center Fyns Systemcenter driftes institutionernes administrative netværk. Der udføres brugeradministration, der administreres datalagring på systemcentrets filservere, og der varetages backup af data. Desuden driftes post- og kalendersystem, studieadministrative systemer m.m. Via Systemcentret er der adgang til Internet og dermed bl.a. til eksterne firmaer, som drifter administrative systemer. Det gælder f.eks. KMD (bl.a. drift af Navision Stat og KMD-løn), CSC (bl.a. drift af EASY-A). IT-Center Fyns Systemcenter Placering og fysisk sikkerhed Systemcentret er placeret colocated i hostingcentret hos Athena IT-Group i Odense. Athena yder skalsikring, adgangskontrol, strømforsyning, køling, brandsikring m.v. for IT- Centrets udstyr. Adgang til systemcentret Kun IT-Center Fyns ledelse samt et udvalg af centrets centrale teknikere har adgang til Systemcentret hos Athena. Adgangen begrænses af en akkrediteringsliste, som IT-Center Fyn har meddelt Athena. Eksterne konsulenter eller reparatører har kun fysisk adgang til systemcentret i følgeskab med en ITC-medarbejder anført på akkrediteringslisten. Udvalgte eksterne konsulenter har remote adgang til udstyr og/eller systemer, som er defineret i individuelt signerede aftaler. Kommunikationslinier Systemcentret er knudepunkt for servicefællesskabets institutioners administrative netværk. Alle partnerinstitutioner og Systemcentret er tilsluttet TDC s landssækkende MPLS datanet gennem TDC Fiber kommunikationslinier. I MPLS nettet er alle partnere sammenbundet i logiske strukturer, VRF, idet der er adskilte VRF for det administrative netværk, undervisningsnetværk mv. Af sikkerhedshensyn er der to TDC Fiberforbindelser fra separate TDC centraler til Systemcentret hos Athena. 2

3 Internet gateway Systemcentret har en fælles gateway for servicefællesskabets institutioner til Internet via TDC som ISP internet service provider. Gatewayen etableres gennem Cisco ASA firewalls. De to fiberforbindelser til Systemcentret er termineret i hver sin ASA firewall, og BGP border gateway protocol sikrer automatisk failover ved fejl på én af fiberforbindelserne. Datalagring og backup Brugerne af det administrative netværk benytter Systemcentrets filservere til datalagring, jfr. nedenfor. Der foretages løbende sikkerhedskopiering backup - af de lagrede data, idet IT-Center Fyn har outsourced backup opgaven til fa. Athena IT-Group A/S. Backups lagres i Athena s driftscenter i en separat brandcelle. Den anvendte teknologi og tilhørende systemer til backup er alle baseret på formelle eller de facto-standarder, idet der anvendes TSM Tivoli Storage Management systemet. Struktur for det administrative netværk Netværksoperativsystem Netværket er baseret på Microsoft Windows Server styresystemet. Samtlige servere domaincontrollere, filservere m.m. for det administrative netværk er placeret i Systemcentret. Lokalt på partnerskolerne findes alene klientcomputere. Der er oprettet brugerkonti i domainets AD Active Directory. I AD opbevares brugernes passwords og adgangsrettigheder til det administrative netværks ressourcer, bl.a. dataområder på filserverne. Adgangsrettighederne til dataområderne styres af filsystemet NTFS. Hver bruger har adgang til et personligt dataområde og til dataområder for brugerens ansættelsesinstitution. Brugeradministration; adgangskodepolitik For at få adgang til det administrative netværk på Systemcentrets servere kræves login med gyldigt brugernavn og password (adgangskode) i AD. Passwords skal være komplekse (skal indeholde store og små bogstaver og cifre) og skal være på mindst 8 tegns længde. Passwords skal udskiftes minimum hver tredje måned, idet det nye password skal være anderledes end de tre foregående benyttede. Kravet om fornyelse af password effektueres automatisk af netværkets domaincontrollere. Hvis brugeren forsøger et logge ind på det administrative netværk mere end tre gange med et ikke gyldigt password, blokeres brugerens konto. Medarbejdere i IT-Center Fyns centrale it-teknikere kan reaktivere brugerkontoen, hvis den er blokeret efter for mange loginforsøg, og kan tildele en brugerkonto nyt password. Ønske 3

4 om reaktivering af en medarbejders konto og/eller tildeling af nyt password skal ske gennem den it-ansvarlig på ansættelsesskole eller ved et opkald til IT-Center Fyns Service desk, hvor der påkræves at man oplyser sit Cpr nummer samt mobil nummer. Efter tildeling af nyt password (samt ved brugerens første login til det administrative netværk) skal brugeren angive et personligt password ifølge reglerne ovenfor. Udvidede adgangsrettigheder Kun medarbejdere i IT-Center Fyns centrale it-teknikere har adgang til domaincontrollere og filservere i Systemcentret med udvidede adgangsrettigheder som domain administrators. Eksterne konsulenter o.l. kan tildeles midlertidig adgang til serverne med en særlig konto med udvidede rettigheder, f.eks. ved problemudbedring. Den benyttede konto deaktiveres, når den eksterne konsulent har afsluttet sin opgave. Post- & kalendersystem; administrative systemer IT-Center Fyn driver et Microsoft Exchange post & kalendersystem for partnerinstitutionerne. Brugerne af det administrative netværk har, via brugeroplysninger i AD, adgang til Exchange systemet med klientprogrammet Microsoft Outlook eller Outlook Web App. Der bliver taget backup af brugerdata i Exchange systemet til backupsystemet efter samme plan som beskrevet ovenfor for data på filservere. I Systemcentret driftes for nogle af partnerskolerne det studieadministrative system Ludus, ESDH systemet DocuNote. Der foretages backup af data i disse systemer jf. gældende SLA. 4

5 Lokale sikkerhedskrav IT-Center Fyn varetager installation og drift af de administrative edb-arbejdspladser på partnerskolerne. Opdatering af det installerede styresystem, opdatering af antivirusprogrammel m.m. sker automatisk fra Systemcentret. Institutionerne i servicefællesskabet skal lokalt som minimum overholde nedenstående sikkerhedsregler (uddrag fra DS 484: Standard for informationssikkerhed ) for brug af det administrative netværk: Passwords Brugerne skal holde deres personlige password hemmelige undlade at nedskrive eller på anden måde lagre deres passwords skifte password (evt. ved kontakt til IT-Centrets centrale it-teknikere) ved mistanke om, at passwords er blevet opsnappet af uvedkommende. Datalagring Dokumenter m.v. skal lagres i de relevante dataområder på systemcentrets filservere netværksdrev for at sikre data med backup. Der må ikke lagres personfølsom eller dokumenter som kræver høj sikkerhed lokalt på klientcomputerne, f.eks. på den lokale harddisk eller på sit personligt netværksdrev samt USB-nøgle e.l., da der herved dels er mulighed for uvedkommende adgang til data og dels er data ikke sikret med den tilstrækkelig backup. IT-Center Fyn anbefaler at personfølsom data gemmes i et arkiv system som overholder krav til sikkerhed og logning. Se nedenstående matrix. 5

6 Uovervåget udstyr Brugerne skal afslutte de enkelte administrative brugerprogrammer, når de ikke længere skal benyttes. Brugerne skal logge helt af fra netværket og edb-arbejdspladsen, når den ikke skal benyttes længere. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke for skærmen. En systempolitik iværksætter automatisk logoff af brugeren, hvis der ikke har været aktivitet på edb-arbejdspladsen i 15 minutter. 6

7 VPN-adgang til det administrative netværk En del medarbejdere med administrative arbejdsopgaver benytter muligheden for adgang til administrative funktioner hjemmefra over internet via Cisco VPN adgang, som IT-Center Fyn tilbyder. Sikkerheden i det administrative netværk er i høj grad afhængig af, at brugerne behandler den personlige kombination af brugernavn og password omhyggeligt. Dette gælder naturligvis også ved opkobling via VPN fra et privat hjemmenetværk. Ved opkobling via VPN-adgang er det desuden vigtigt, at opkoblingen lukkes umiddelbart efter at den aktuelle arbejdsopgave er afsluttet. På grund af den måde, VPN adgangen teknisk er udformet og fungerer på, vil der ikke være sikkerhedsmæssige problemer ved at benyttes VPN-adgangen via et trådløst netværk derhjemme. Mobilsikkerhed For at sikre at s ikke kommer i forkerte hænder er der indført tvungen adgangskode på de mobile enheder, der bruges til at læse Outlook s. - o Sikkerhedsinstruks er blevet godkendt af servicefællesskabets styregruppe oktober 2014 i version 4. Ændringslog Dato Ændret Afsnittet Datalagring er ændret med en anbefaling om hvor data skal lageres samt en matrix som beskriver hvilke fordele/ ulemper der er i de forskellige lagrings områder. 7

8 Institutioner i servicefællesskabet IT-Center Fyn Sct. Knuds Gymnasium (værtsinstitution) Alssundgymnasiet Sønderborg Faaborg Gymnasium Fredericia Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF Gefion Gymnasium Gribskov Gymnasium Horsens Gymnasium Horsens Statsskole Kolding Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Maribo Gymnasium Middelfart Gymnasium Midtfyns Gymnasium Mulernes Legatskole Munkensdam Gymnasium Nakskov Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Nykøbing Katedralskole Nørre Gymnasium Odense Katedralskole Ribe Katedralskole Svendborg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Tårnby Gymnasium Vestfyns Gymnasium HF & VUC FYN VUC Vestsjælland Syd Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SOPU København & Nordsjælland 8

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Statens Intranet. Koncern

Statens Intranet. Koncern CSC Proprietary 6360/6419 SDN Statens Intranet 12/03 1 Koncern Infrastruktur Lokation 1 Lokation 2 Fast linie MPLS Koncern IT Statens Intranet CSC/SDN FWA Fiber VMData KMD Andre Lokation 3 Lokation 4 CSC

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013 l Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Aftale om levering af service 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 2 Læsevejledning 4 2.1 Underbilag 4 3 Referencearkitektur 5 3.1 Formål 5 3.1.1 Statens

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere