MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE. Årsberetning 1999/2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE. Årsberetning 1999/2000"

Transkript

1 MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE Årsberetning 1999/2000

2 INDHOLD Tiderne skifter 4 Computerspil Ingen reklamer med alkoholholdige drikke til børn Globalisering - specialimporterede videoer/ DVD er Rapport om mærkater på film- og trailerkassetter Medierådet for Børn og Unge står ikke alene 6 Børnerådet Konferencer Bulletin Board Tv-stationerne og Det Danske Filminstitut Den administrative virkelighed 8 Medierådet for Børn og Unges møder Vurderingsudvalgets møder Sekretariatet Resultataftale Hjemmeside Rigsarkivet Navision Stat Teknisk udvikling i Nåleøjet Hvilke film har vurderingsudvalget klassificeret i 1999 Reklamer Film Video DVD er Revurderinger Rapporter fra to afgåede medlemmer 12 Rapport af Jens Rykær Rapport af Gitte Vejlby Oversigt over gennemførte aktiviteter i Resultataftalens periode 14 Bilag 1 Medierådet for Børn og Unge og vurderingsudvalgets medlemmer 16 Bilag 2

3 FORORD Inger Høedt-Rasmussen Formand for Medierådet for Børn og Unge Både billeder og børn ændres, så Medierådet for Børn og Unges fokus har i det forløbne år flyttet sig fra de traditionelle opgaver med at vurdere film til nye medier som computerspil. Dette sker samtidig med, at målgruppen for vores arbejde i stigende omfang bliver børn og unge selv og i mindre grad de bekymrede forældre. Vi skal til at forstå, at her er der noget, vi ikke forstår - at det begrebsapparat og den forståelsesramme, vi bruger til film og video, er for snæver til computerspil. Når jeg ser tilbage på Medierådets diskussioner det seneste år, har de - i takt med at vi fik set flere spil, fik læst mere og hørt oplæg fra forskere - markant ændret indhold og grad af bekymring omkring computerspil. Det har været dejligt at se, at overgangen fra Statens Filmcensur og til Medierådet nu er faldet på plads, og at både film og videovurderinger kører efter et nyrevideret kriteriebegreb i en driftsorganisation, der er bred tilfredshed med. Medierådet siger med udløbet af dette 3. år farvel til to brancherepræsentanter og en forbrugerrepræsentant, da deres beskikkelsesperiode udløber. To af dem har sammenfattet deres oplevelser af Medierådet, som er en del af denne årsberetning.

4 TIDERNE SKIFTER Computerspil Computerspil spiller en stor rolle i børn og unges fritidsliv og er en udbredt og populær beskæftigelse, som børn bruger meget tid på. Medierådet for Børn og Unges 2. rapport om børns holdninger til computerspil blev udgivet 8. februar 2000 under stor mediebevågenhed. Rapporten hedder "Det er bare noget, der er lavet Børn, computerspil, vold og virkelighed" og er udarbejdet af lektor Birgitte Holm Sørensen og lektor Carsten Jessen, begge Danmarks Lærerhøjskole. Rapportens hovedkonklusioner er : Børns fascination af voldelige elementer i computerspil kan ikke snævert betragtes som en fascination af vold Der er ikke noget der tyder på, at børn bliver ensomme af at spille Herved erhvervede rådet et velunderbygget dokumentationsmateriale, som gør op med mange af de myter, der har været omkring computerspil. F.eks. at påvirkningen skulle være stærkere på grund af spillenes interaktivitet. Birgitte Holm Sørensens og Carsten Jessens undersøgelse viser, at computerspil skal anskues fra en legevinkel. Når børn under spil råber, "du er død", er der tale om drengelege, og forældre behøver ikke få søvnløse nætter, fordi børnene gyser og griner af de splattereffekter, som computerspil er så rige på. Spillene skal selvfølgelig være mærkede, og næsten 90 % af alle spil er mærkede, når de kommer til Danmark. Medierådet for Børn og Unge ønsker derfor at informere på baggrund af den eksisterende mærkning, ELSPA. Rådet finder ikke, der er behov for en særlig dansk mærkning. Medierådet for Børn og Unge har orienteret kulturministeren om undersøgelsens resultater, og skal i det kommende år intensivere oplysninger om computerspil. "Det er bare noget, der er lavet Børn, computerspil, vold og virkelighed" kan ses på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside under computerspil. Rapporten kan også købes hos Statens Information for kr. 75 på tlf Ingen reklamer med alkoholholdige drikke til børn Holdningerne til reklamefilm til børn har været debatteret kraftigt i det forløbne år. På tv området arbejdes der på at fjerne reklamer rettet direkte til børn omkring børneprogrammer. Netop dette tiltag berører ikke biograferne, som ikke er detailreguleret på samme måde som TV2. Men der er også sket ændringer for reklamer på biografområdet. Fra 1. marts 2000 vises der ikke længere reklamer med alkoholholdige drikke i forbindelse med børnefilm. Ændringen er baseret på aftale mellem Erhvervsministeriet og de store organisationer, der handler med øl, vin og spiritus. 4

5 Dansk Reklame Film, som står for stort set næsten alle 35 mm reklamer, sammensætter nu særlige filmruller, som kun skal vises i forbindelse med børnefilm. Det antages, at der er ca. 15 børnefilm årligt, som vil være relevante i denne sammenhæng. Globalisering - specialimporterede videoer/dvd er Ifølge Videogramforeningens oplysninger køber stadig flere og flere videoer og DVD er på originalsproget. Det er en tendens, som ikke alene viser sig på filmområdet, men som også kan konstateres på andre områder. F.eks. købes flere og flere bøger også på originalsproget. Ca. 4 % af den samlede omsætning i 1999 gik til specialimporterede videoer/dvd er mod 2 % i Branchen har ikke pligt til at indsende film - herunder videoer/dvd er. Det betyder, at branchen kan undlade at indsende en video/dvd, hvis bare den bliver annonceret eller mærket som "tilladt for børn over 15 år". Medierådet kan acceptere, at branchen fravælger Medierådet for Børn og Unges vurderinger for videoer/dvd er, som branchen selv anser som skadelige for børn, idet sandsynligheden taler for, at videoerne/dvd erne alligevel ville have fået "15" af vurderingsudvalget. Rådet ser dog et problem, hvis produkterne helt generelt distribueres med "15", fordi vurderingsgebyret skal spares. Dette gør sig især gældende ved specialimporterede videoer/dvd er. Der importeres et forholdsvist lille antal pr. titel, hvorved vurderingsomkostningerne kommer helt ud af proportion med indtjeningen. Hvis videoer/dvd er med et åbenbart harmløst indhold mærkes "15", har det den uheldige effekt, at forbrugeren mister tilliden til Medierådet for Børn og Unges symboler. Det fremgår nemlig ikke, at rådet slet ikke har været involveret i denne afgørelse. Medierådet for Børn og Unge har drøftet konsekvenserne af den manglende indsendelsespligt, men finder det ikke ønskeligt at forslå en stramning af reglerne lige nu. Medierådet for Børn og Unge øger på denne baggrund vejledningen om netop dette forhold via rådets hjemmeside. Rapport om mærkater på film- og trailerkassetter Medierådet for Børn og Unge har sendt spørgeskema til ca. 150 biografer. Biograferne blev spurgt, om informationsniveauet for film- og trailervurderinger er godt nok. Det er ikke Medierådet for Børn og Unge, der underretter biograferne herom. Det gør filmudlejerne, som alene ved, hvilke biografer, der viser filmen. Rapporten viser, at der er behov for en modernisering af eksisterende ordninger, idet vurderingen af trailers bliver oplyst for sent eller slet ikke. Medierådet for Børn og Unge er indstillet på en nærmere drøftelse med filmudlejerne og Biografernes Fællesforening herom. Én mulighed for at løse problemet vil være udvidet adgang for biograferne til at søge efter trailervurderinger på rådets hjemmeside. En anden vil være underretning via direkte af Medierådet for Børn og Unge. 5

6 MEDIERÅDET STÅR IKKE ALENE Medierådet har gennem flere år arbejdet på at have tætte relationer til andre offentlige og private organisationer, institutioner eller myndigheder, der arbejder med børn som målgruppe. Det være sig nationale som internationale. Dette har dels den fordel, at viden om børn koordineres og forskellige fagligheder kan mødes, dels ligger der her en ressourcebesparelse, da Medierådet ved flere lejligheder har lavet arrangementer eller undersøgelser i samarbejde med andre. Børnerådet Både børn og voksne har behov for information, men det er ikke den samme type information, de eftersøger. Det viste den spørgeskemaundersøgelse om børn og computerspil, som Børnerådet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge har fået udarbejdet. Rapporten " Børn og Computerspil", som udkom februar 2000, bygger på besvarelser fra klasser med ca elever fordelt over hele landet. Rapporten er gratis og fås ved henvendelse til Børnerådet. Teksten kan også hentes på Børnerådets hjemmeside: Rapportens resultater viser, at computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 af de adspurgte børn spiller. Ca. 40% af dem, der spiller, spiller dagligt. Næsten alle børn ønsker, at computerspil bliver mærket med oplysninger, der henvender sig til børn. De 4 højst prioriterede oplysninger, børn ønsker sig er: Hvad handler spillet om, hvilken slags genre, hvilken aldersgruppe retter spillet sig mod, fornødne engelskkundskaber. Medierådet for Børn og Unge vil drøfte rapportens resultater med Multimedieforeningen og Multimediabranchen. Informationen om computerspil bliver en opgave, der skal løses i fællesskab mellem Medierådet for Børn og Unge, Børnerådet, det nye Børnekulturråd, Dansk Biblioteks Center og branchen. Konferencer Behovet for udveksling af erfaring og oplysning på både nordisk og europæisk plan er stort. Der foregår et udbytterigt og informativt samarbejde mellem de nordiske lande, hvor de indhøstede erfaringerne har vist sig at have stor værdi for det videre arbejde. Medierådet for Børn og Unge har afholdt en konference i januar 2000 om mærkning af computerspil for Våldskildringsrådet (Sverige) og Filmtilsynet (Norge). Medierådet for Børn og Unge har desuden deltaget i konferencer i Oslo og Stockholm med andre europæiske censurinstitutioner. Bulletin Board Selv om lovgivningen ikke er ens i de forskellige nordiske lande, har den nordiske vurderingstradition stor betydning for Medierådets virksomhed, hvor de nordiske kontakter 6

7 og sammenholdet har fået fornyet betydning i det udvidede europæiske samarbejde. Klassifikation af film og videoer udvikler sig løbende, og der er behov for drøftelser herom. Medierådet for Børn og Unge har sammen med de øvrige nordiske lande oprettet et Bulletin Board på Filmtilsynet i Norges hjemmeside. Boardet skal være diskussionsforum for de nordiske landes censorer. Bulletin Board blev taget i brug marts Tv-stationerne og Det Danske Filminstitut Medierådet for Børn og Unge har udsendt "Kriterier for Filmvurdering" og har drøftet kriterierne med tv-stationerne og børnefilmkonsulenterne fra Det Danske Filminstitut. Der var bred enighed om disse kriterier. Skadelighedskriterierne fremgår af filmloven. Her står, at Medierådets afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af, om filmen kan antages at være skadelig. Det er Medierådet for Børn og Unges opgave at udfylde dette skadelighedsbegreb og forklare, på hvilket grundlag vurderingerne gives. Skadelighedskriterierne er ikke statiske, de følger andre normændringer. Nogle forsvinder eller får mindre betydning, mens andre kommer til. Det foregår som en glidende proces, der følger af samfundsudviklingen, den teknologiske udvikling, børns mediekompetence og forskning om børn. Rådet arbejder med et begreb om "typiske børn". Det dækker udvikling og kompetencer, der er karakteristiske for, hvad mange børn kan på et givet alderstrin. I rapporten præsenteres vurderingskriterierne, der er baseret på teorier om børns udviklings- og betydningsdannelse kombineret med filmteoretisk viden om filmeffekternes betydning. Vurderingen af en film afsluttes med en afgørelse, der træffes på baggrund af et helhedsindtryk af de forskellige faktorer. Kriterierne for filmvurdering kan ses på hjemmesiden under bibliotek. 7

8 DEN ADMINISTRATIVE VIRKELIGHED Medierådet for Børn og Unges møder Medierådet for Børn og Unge har haft 6 møder fra 1. maj 1999 til 18. april 2000, hvor 4 af rådets i alt 7 medlemmers beskikkelsesperiode udløb. Vurderingsudvalgets møder Udover rådsmøderne har der været afholdt et antal møder i vurderingsudvalget, der består af formanden for Medierådet, rådets to børnesagkyndige medlemmer samt tre suppleanter. Møderne i vurderingsudvalget bruges til at koordinere vurderingsvirksomheden, diskutere praksis og forberede sager om vurderingskriterier m.m. til rådet. Sekretariatet Den daglige drift styres af sekretariatet, der er bemandet med to faste stillinger - en sekretariatsleder og en film- og IT-ansvarlig medarbejder, samt en student. Oversigt over rådets og vurderingsudvalgets medlemmer samt af sekretariatets ansatte fremgår af bilag 2. Resultataftale Der er indgået resultataftale mellem Kulturministeriet og Medierådet for Børn og Unge. Oversigt over gennemførte aktiviteter i aftaleperioden fremgår af bilag 1. Hjemmeside Medierådet for Børn og Unge bruger internettet til rådets informations- og vejledningsvirksomhed. I februar 2000 blev en ny hjemmeside taget i brug. Medierådet for Børn og Unges formidlingsstrategi er dels at udbrede kendskabet til siden og dels at udbrede baggrunden for mærkernes eksistens. Budskabet er, at ansvar må baseres på viden. Det vil sige, at en vurdering af hvad børn skal se, må baseres på forældrenes og/eller barnets egen vurdering, og på erfaring og viden fra Medierådet for Børn og Unge. Forbrugerne må have større kendskab til symbolerne, hvis de skal have betydning for valget af medier. Derfor er formålet med formidlingen at gøre opmærksom på Medierådet for Børn og Unges symboler og de bagvedliggende belæg for Medierådet for Børn og Unges eksistens og arbejde. Hjemmesiden er velbesøgt, og sekretariatet henviser mange skoleelever hertil. Rigsarkivet Medierådet for Børn og Unges sekretariat har afleveret elektroniske data for film, der er registreret i Medierådet for Børn og Unges filmdatabase, for perioden til til Rigsarkivet. Det drejer sig om ca titler, der nu er bevaret for eftertiden. 8

9 Navision Stat Medierådet for Børn og Unges sekretariat har forberedt overgangen til Navision Stat et nyt statsligt regnskabssystem pr. 1. august Det Danske Filminstitut er driftscenter for Medierådet for Børn og Unges regnskabsforhold. Teknisk udvikling i Nåleøjet Nåleøjets - Medierådet for Børn og Unges biograf - tekniske installationer bliver løbende justeret og opdateret under hensyntagen til den teknologiske udvikling. Det fremgår af rådets kriterier for filmvurdering, at filmvurderingen er en helhedsvurdering, hvori lydeffekter spiller en væsentlig rolle. Det er målet at holde samme standard som de førende biografer, således at censorerne vurderer film ud fra de samme præmisser, som de bliver set under. Hvilke film har vurderingsudvalget klassificeret i 1999 Vurderingsudvalget har vurderet 116 film, 124 trailers, 227 videoer, 110 DVD er og 1 reklame i Reklamer Dansk Reklame Film har udarbejdet en rapport over viste reklamer i Der har været 88 reklamefilm, heraf er 1 blevet vurderet af Medierådet for Børn og Unge. Dansk Reklame Film oplyser, at der næsten ingen klager har været. Dansk Reklame Film formoder, at dette klageaspekt vil blive elimineret yderligere, når de tidligere omtalte børnefilmruller for alvor introduceres. Film Der vil altid være usikkerhed ved at sammenligne afgørelserne fra tidligere år med indeværende års, da titlerne kan være helt forskellige. Men det er konstaterbart, at procentsatsen for 15 års vurderingerne er faldende i Det skyldes sandsynligvis, at repertoiret er ændret. Mange voldsfilm udkommer nu kun på video, fordi voldsfilm ikke tiltrækker det nuværende biografpublikum i samme grad som tidligere. Den aldersmæssige fordeling har ændret karakter de sidste år grundet de små årgange i 80 erne. Der "mangler" ca unge, som statistisk set er de mest ivrige biografgængere. Branchen satser derfor på det lidt ældre publikum, og søger bl.a. også at tiltrække de kritiske tv kiggere, der ønsker mere kvalitet. Gruppen "alle" og "7" tegner sig for ca. 60% af afgørelserne. "11"og "15 "dækker ca. 40%. I 1998 var fordelingen stort set omvendt. I 1997 var fordelingen 50/50. Oversigten på næste side viser alene de film, der er vurderet af rådet. Danmarks Statistik oplyser, at der har været 176 premiere i Heraf har Medierådet for Børn og Unge vurderet de 116 film. Rådet vurderede i 1999 altså ca. 2/3 af de film, der fik premiere. 9

10 Oversigt over antal film og deres fordeling på kategorier i perioden Film Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt=100 %) Film Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 21% 40% 11% 13% 100% % 25% 28% 25% 3% 100% % 29% 28% 24% 3% 100% % 27% 40% 24% 1% 100% % 36% 23% 16% 2% 100% Video Som oversigten viser ligger hovedvægten af afgørelserne ligesom filmafgørelserne på "alle" eller "7". Tilsammen tegner disse grupper sig for 75 % af alle afgørelser. "11" års afgørelserne ligger på 12 % og "15" års afgørelser udgør 11 %. Der er igennem perioden sket en stigning i "15" års afgørelserne fra 3 % til nu 11 %. Videogramforeningen har oplyst, at der i 1999 blev udgivet 740 titler mod i de to forudgående år. Selv om en del videoer vil kunne "overtage" vurderingen via spillefilmene, er der stadig omkring 400 titler, der ikke bliver vurderet, og som distributørerne udsender med en 15 års grænse. Hertil kommer de specialimporterede videoer, hvis antal er ukendt. Det er således en langt større del af de årligt udgivne videotitler, der ikke runder Medierådet for Børn og Unge. Oversigt over antal video og deres fordeling på kategorier i perioden Video Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt

11 Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt =100%) Video Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 31% 13% 3% 2% 100% % 31% 14% 2% 4% 100% % 26% 12% 3% 1% 100% % 29% 21% 8% 1% 100% % 22% 12% 11% 1% 100% DVD er Medierådet for Børn og Unge rådgiver ministeriet i en sag, der vedrører importerede DVD er. Sagen er anlagt ved Østre Landsret med påstand om, at Bekendtgørelsen om Medierådet for Børn og Unge er ugyldig, idet den er i strid med EF traktatens regler om varernes fri bevægelighed. Sagen forventes først optaget til domsforhandling i løbet af efteråret Der er et mindre fald i antallet af DVD titler, der er indsendt til vurdering i Dette antal siger ikke nødvendigvis noget om det antal titler, der udgives. I dette tilfælde er der tale om en vis form for "genbrug" af rådets vurderinger. Det er nemlig ikke nødvendigt at få en titel vurderet to gange, hvis titlen udgives på samme format. En klassificering af en video kan altså også bruges til en DVD. Oversigt over antal DVD er og deres fordeling på kategorier DVD Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt =100%) DVD Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 28% 33% 9% 0% 100% % 29% 13% 5% 0% 100% Revurderinger Der har ikke været klaget over Medierådet for Børn og Unges afgørelser i

12 RAPPORTER FRA TO AFGÅEDE MEDLEMMER Rapport af Jens Rykær Brancherepræsentant i Medierådet for Børn og Unge. 18. april april 2000 Der har per tradition og tilbøjelighed altid, også efter voksencensurens afskaffelse i 1969, hersket et noget køligt forhold mellem Statens Filmcensur og de censurerede - filmbranchen. Den kendsgerning skyldtes naturligvis, at censuren stækkede branchens kommercielle råderum. Statens fjerne, ophøjede censurinstans opfattedes om ikke direkte fjendtligt, så dog som en fortidig og formynderisk institution ganske ude af trit med de faktiske forhold, man som biografdirektør oplevede dem blandt biografens gæster - publikum. Med den nye lov om censur, og dermed oprettelsen af Medierådet for Børn og Unge, rykkede branchen og statens kulturpolitiske instrument til beskyttelse af børn, som Medierådet jo er, tættere på hinanden. Og det har været en rigtig god ide, især da den nye lov fortsat kan forbyde, men også skal vejlede de voksne, der reelt har ansvaret for, hvad dette samfunds børn og unge udsættes for i biograferne. Set med branchens øjne har det nye makkerskab gjort censurinstansens vurderinger mere forståelige samtidig med, at samme instans har fået forståelse for, at biograferne reelt ikke er interesserede i at vise "de forkerte film til det forkerte publikum". Især ledsagereglen har løst det presserende og idiotiske problem, det vitterligt var, at farmand ikke kunne tage sin 12-årige knægt med til harmløse action løjer a la James Bond og Indiana Jones. Skrækvisionen om, at børn ville line op til eksplicitte voldsfilm har aldrig været og er fortsat ikke et problem i danske biografer. Det har derfor været naturligt for branchens repræsentant i Medierådet at være med til at tegne det reelle billede af dagens mediesituation, som den præsenterer sig for vor tids ungdom - et billede hvor biografen kun repræsenterer et lille, om end vigtigt hjørne. Vi har den vifte af medier, vi fortjener, men vi må også acceptere og forstå, at børn udvikler sig med dem. Vi ønsker alle at stimulere de unge og bibringe dem forståelse for mediernes fortællemæssige virkemidler og teknikker, så det mediekompetente barn ikke blot er en floskel, men en kendsgerning. Og det er her samarbejdet mellem branchen og "censurens vogtere" er frugtbart. Det drejer sig nemlig også om information. Information om hinanden og udadtil - til borgerne. I samarbejde med branchen udarbejdede Medierådet, som en sine første synlige aktiviteter, informationsmateriale om den nye lov om censur til biograferne i form af enkelt designede mærkater til opklæbning på steder, hvor publikum færdes samtidig med, at biografejerne fik fyldig information (og belæring om ansvar!) i deres fagblad. Næste store og ret komplicerede opgave bestod i at få konstrueret et system, der sikrede en ensartet, tydelig og konsekvent angivelse af Medierådets vurderinger i avisernes biografannoncer. Denne opgave faldt lykkeligvis sammen med avisernes eget behov for en mere enkel og mindre fejlfuld procedure, hvad angik indsamlingen af disse mange og konstant skiftende informationer. Dette arbejde er nu for de største avisers vedkommende tilendebragt på en for biograferne særdeles smidig facon, idet det er lykkedes at centralisere denne indsamling. Denne forenkling og tydeliggørelse sammenholdt med oplysninger på Medierådets hjemmeside gør det bekvemt og enkelt for publikum til hver en tid at orientere sig. Den vigtige 12

13 dialog mellem branchen og Medierådet har også resulteret i en snarlig introduktion af en særlig børnereklamerulle helt i samklang med et politisk krav om, at børn ikke i biograferne skal konfronteres med reklamer for øl og spiritus. For at modvirke et betydeligt indtægtstab, der især ville være mærkbart i de små biografer, introduceres til sommer en specielt designet reklamerulle til visning foran deciderede børnefilm. Denne rulle tænkes udskiftet hvert kvartal, og den vil sandsynligvis også være kortere end de gængse ruller, vi kender i dag. Der kan med andre ord ikke sættes spørgsmålstegn ved vigtigheden af, at branchen for tre år siden blev inviteret med til bords, da det nye Medieråd blev konstrueret. Dialogen har været nyttig, den nære kontakt har udviklet til fagligt, praktisk samarbejde, hvor begge parter har lyttet og lært. Rapport af Gitte Vejlby Forbrugerrepræsentant i Medierådet for Børn og Unge. 18. april april 2000 I den første session Medierådet har siddet siden april 1997 til dette forår, har en af nyskabelserne været en forbrugerrepræsentant. Som medlem af rådet i al almindelighed har det været spændende at være med til at bygge institutionen op fra bunden. Som forbrugerrepræsentant i særdeleshed må jeg konstatere at visse grundlæggende ting blev sat på plads, mens andre stadig ligger og venter. En af de vigtigste ting forbrugerrepræsentanten opnåede, var at alle de store dagblade nu fast bringer Medierådets aldersgrænser i forbindelse med biografannonceringen, således at det som forældre og andre nu er let at orientere sig i forhold til planlægning af en hvilken som helst biograftur. Denne annoncering kom i stand efter et forbilledligt samarbejde mellem repræsentanter fra udlejerne, dagspressen og Medierådet. Den beredvillighed, som ikke mindst branchen lagde for dagen i bestræbelserne på at lette overskueligheden for almindelige dagbladslæsere, var uventet stor. En anden ting, som den almindelige forbruger kan glæde sig over, er muligheden for at læse vurderingsudvalgets begrundelser for fastlæggelse af aldersgrænser i forbindelse med enhver film, der bedømmes. Det kan man gøre på Medierådets hjemmesider. Selvfølgelig kan man mene, at formidlingen gennem denne medieform tilgodeser bestemte grupper, men statistikken viser, at stadig flere (og her sikkert især børnefamilier) kobler sig på internettet, og dermed i det mindste har muligheden. En af de opgaver, der ligger og venter på den næste forbrugerrepræsentant og på Rådet som sådant, er, at forlange at Danmarks Radio og TV2 for alvor rydder op i de annonceringer for decideret børneuegnede udsendelser i umiddelbar forlængelse af børneudsendelser, eller underholdningsprogrammer så tidligt på aftenen, at mange børn ganske sikkert ser med. Der bliver med jævne mellemrum serveret uacceptabelt voldelige trailere i synet på børn, der ikke har en chance for at forsvare sig i skrivende stund tæppebombes vi på DR TV med trailers for Edderkoppen. De ansvarlige hos public service kanalerne bør forholde sig anstændige på dette punkt og ændre politik på dette område. I den sammenhæng virker det grotesk, at vi har en institution, der holder fanen højt i biografen, mens tv-stationerne med deres kæmpe gennemslagskraft bringer ting, som dementerer Medierådets arbejde. 13

14 Gennemførte aktiviteter i Resultataftalens periode, bilag 1 INFORMATION OG SYNLIGHED Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Information om symbolerne og deres betydning i samarbejde med Forbrugerstyrelsen. Artikel i "Råd og Resultater" nr. 3'99, Helse April/maj 1999 Materiale til filmundervisning om hvordan man skal vælge børnefilm til forskellige aldersgrupper. Materialet vil blive udarbejdet i samarbejde med bl.a. Det Danske Filminstitut, som distribuerer til skoler, biblioteker m.v. 1999/2001 Information til biograferne om korrekt annoncering i aviserne. Samarbejdsprojektet om central indrykning af annoncer i de Københavnske dagblade. 1999/2000 Information til biografer om brug af Medierådets mærkater om vurdering m.m. Spørgeskema om biografernes kendskab til rådets mærkater, der skal sidde på kassetter til trailers og spillefilm. Juni 1999 BRANCHENS ANVENDELSE AF REGLER Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Undersøge brugernes kendskab og holdninger til Medierådet for Børn og Unge's symboler på videoer, jf. bilag 2 og 3. Spørgeskema udsendt til forretninger, der udlejer/ sælger videoer. April 1999 Udarbejdelse af rapport. Maj/juni 1999 Evaluering af biografernes og forbrugernes holdning til ledsagereglen. Spørgeskema til biografer, filminstruktører samt forbrugere. Maj 2000 Oktober 2000 Undersøgelse af domstolenes håndtering af distributørernes overtrædelse af mærkningsreglerne mv Samarbejdsprojekt med Foreningen af Danske Videogramdistributører om henvendelse til samtlige politikredse 1999/

15 COMPUTERSPIL Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Evt. mærkningsordning af computerspil. Konsulentundersøgelse om kategorisering af computerspil April/maj 1999 Forskningsprojekt om børn og unges anvendelse af voldelige computerspil med særlig vægt på det interaktive elements betydning. Januar/februar 2000 Ok Undersøgelse af børns brug af og holdninger til computerspil. Samarbejdsprojekt med Børnerådets børnepaneler for at undersøge forbrug af computerspil og kendskab til eksisterende mærkning. September 1999 DBC medier om computerspil. Seminar med DBC medier om erfaringer og kriterier ved at vurdere computerspil. November 1999 DIALOG MED ORGANISATIONER OG INSTITUTIONER Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Branchemøde med Dansk Reklame Film A/S. Seminar for producenter af danske reklamefilm om vurdering af reklamer. Maj/juni 1999 Branchemøde med danske filminstruktører. Seminar for danske filminstruktører om Medierådets skadelighedskriterier. Efteråret 2000 Børnerådet- Kulturens Børn. Stormøde med deltagelse af medlemmer fra Medierådet, Kulturens Børn samt Børnerådet. Juni 1999 De Danske Børnefilmklubber. Seminar om børnefilm. Efteråret 2000 Det Danske Filminstituts Center for Børne- og Ungdomsfilm. Drøftelse af begrebet egnethed. Efteråret 1999 Løbende Tv-stationerne. Drøftelse om film. 1999/2000 Løbende 15

16 Medierådet for Børn og Unge og vurderingsudvalgets medlemmer, bilag 2 Medierådet for Børn og Unges sammensætning 1. maj 1999 til 18. april 2000 Inger Høedt-Rasmussen, udviklingschef, cand.jur. et art. Anne Maj Nielsen, lektor, cand.psych. (x) Karsten Gynther, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Jens Rykær, biografleder. (x) Tom Elmskov Hansen, video manager. (x) Beth Juncker, lektor, mag.art. Gitte Vejlby, projektleder. (x) Vurderingsudvalgets sammensætning 1. maj 1999 til 15. maj 2000 Inger Høedt-Rasmussen, udviklingschef, cand.jur. et art. Anne Maj Nielsen, lektor, cand.psych. (x) Karsten Gynther, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Lars Gjerlufsen, højskolelærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Jette Risgaard Hansen, lærer, pædagogisk konsulent. (x) Susanne Gjessing, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab De medlemmer, der har "(x)" er stoppet enten pr. 18. april 2000 eller pr. 15. maj 2000, da deres beskikkelsesperiode er ophørt. Dog døde Tom Elmskov Hansen, hvis beskikkelsesperiode også ophørte i april, pludseligt den 8. marts Sekretariatet Susanne Boe, sekretariatschef, cand. jur. Michael Carving Isaksen, Film- og IT ansvarlig Emily Hartz Kaplers, Student 16

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

ÅRSBERETNING 2002/2003

ÅRSBERETNING 2002/2003 1 ÅRSBERETNING 2002/2003 Udgivet af Medierådet for Børn og Unge Gothersgade 55, 2. sal 1123 København K Tlf.: 33 74 34 75 E-mail info@medieraadet.dk www.medieraadet.dk August 2003 Redaktion Susanne Boe,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere