MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE. Årsberetning 1999/2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE. Årsberetning 1999/2000"

Transkript

1 MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE Årsberetning 1999/2000

2 INDHOLD Tiderne skifter 4 Computerspil Ingen reklamer med alkoholholdige drikke til børn Globalisering - specialimporterede videoer/ DVD er Rapport om mærkater på film- og trailerkassetter Medierådet for Børn og Unge står ikke alene 6 Børnerådet Konferencer Bulletin Board Tv-stationerne og Det Danske Filminstitut Den administrative virkelighed 8 Medierådet for Børn og Unges møder Vurderingsudvalgets møder Sekretariatet Resultataftale Hjemmeside Rigsarkivet Navision Stat Teknisk udvikling i Nåleøjet Hvilke film har vurderingsudvalget klassificeret i 1999 Reklamer Film Video DVD er Revurderinger Rapporter fra to afgåede medlemmer 12 Rapport af Jens Rykær Rapport af Gitte Vejlby Oversigt over gennemførte aktiviteter i Resultataftalens periode 14 Bilag 1 Medierådet for Børn og Unge og vurderingsudvalgets medlemmer 16 Bilag 2

3 FORORD Inger Høedt-Rasmussen Formand for Medierådet for Børn og Unge Både billeder og børn ændres, så Medierådet for Børn og Unges fokus har i det forløbne år flyttet sig fra de traditionelle opgaver med at vurdere film til nye medier som computerspil. Dette sker samtidig med, at målgruppen for vores arbejde i stigende omfang bliver børn og unge selv og i mindre grad de bekymrede forældre. Vi skal til at forstå, at her er der noget, vi ikke forstår - at det begrebsapparat og den forståelsesramme, vi bruger til film og video, er for snæver til computerspil. Når jeg ser tilbage på Medierådets diskussioner det seneste år, har de - i takt med at vi fik set flere spil, fik læst mere og hørt oplæg fra forskere - markant ændret indhold og grad af bekymring omkring computerspil. Det har været dejligt at se, at overgangen fra Statens Filmcensur og til Medierådet nu er faldet på plads, og at både film og videovurderinger kører efter et nyrevideret kriteriebegreb i en driftsorganisation, der er bred tilfredshed med. Medierådet siger med udløbet af dette 3. år farvel til to brancherepræsentanter og en forbrugerrepræsentant, da deres beskikkelsesperiode udløber. To af dem har sammenfattet deres oplevelser af Medierådet, som er en del af denne årsberetning.

4 TIDERNE SKIFTER Computerspil Computerspil spiller en stor rolle i børn og unges fritidsliv og er en udbredt og populær beskæftigelse, som børn bruger meget tid på. Medierådet for Børn og Unges 2. rapport om børns holdninger til computerspil blev udgivet 8. februar 2000 under stor mediebevågenhed. Rapporten hedder "Det er bare noget, der er lavet Børn, computerspil, vold og virkelighed" og er udarbejdet af lektor Birgitte Holm Sørensen og lektor Carsten Jessen, begge Danmarks Lærerhøjskole. Rapportens hovedkonklusioner er : Børns fascination af voldelige elementer i computerspil kan ikke snævert betragtes som en fascination af vold Der er ikke noget der tyder på, at børn bliver ensomme af at spille Herved erhvervede rådet et velunderbygget dokumentationsmateriale, som gør op med mange af de myter, der har været omkring computerspil. F.eks. at påvirkningen skulle være stærkere på grund af spillenes interaktivitet. Birgitte Holm Sørensens og Carsten Jessens undersøgelse viser, at computerspil skal anskues fra en legevinkel. Når børn under spil råber, "du er død", er der tale om drengelege, og forældre behøver ikke få søvnløse nætter, fordi børnene gyser og griner af de splattereffekter, som computerspil er så rige på. Spillene skal selvfølgelig være mærkede, og næsten 90 % af alle spil er mærkede, når de kommer til Danmark. Medierådet for Børn og Unge ønsker derfor at informere på baggrund af den eksisterende mærkning, ELSPA. Rådet finder ikke, der er behov for en særlig dansk mærkning. Medierådet for Børn og Unge har orienteret kulturministeren om undersøgelsens resultater, og skal i det kommende år intensivere oplysninger om computerspil. "Det er bare noget, der er lavet Børn, computerspil, vold og virkelighed" kan ses på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside under computerspil. Rapporten kan også købes hos Statens Information for kr. 75 på tlf Ingen reklamer med alkoholholdige drikke til børn Holdningerne til reklamefilm til børn har været debatteret kraftigt i det forløbne år. På tv området arbejdes der på at fjerne reklamer rettet direkte til børn omkring børneprogrammer. Netop dette tiltag berører ikke biograferne, som ikke er detailreguleret på samme måde som TV2. Men der er også sket ændringer for reklamer på biografområdet. Fra 1. marts 2000 vises der ikke længere reklamer med alkoholholdige drikke i forbindelse med børnefilm. Ændringen er baseret på aftale mellem Erhvervsministeriet og de store organisationer, der handler med øl, vin og spiritus. 4

5 Dansk Reklame Film, som står for stort set næsten alle 35 mm reklamer, sammensætter nu særlige filmruller, som kun skal vises i forbindelse med børnefilm. Det antages, at der er ca. 15 børnefilm årligt, som vil være relevante i denne sammenhæng. Globalisering - specialimporterede videoer/dvd er Ifølge Videogramforeningens oplysninger køber stadig flere og flere videoer og DVD er på originalsproget. Det er en tendens, som ikke alene viser sig på filmområdet, men som også kan konstateres på andre områder. F.eks. købes flere og flere bøger også på originalsproget. Ca. 4 % af den samlede omsætning i 1999 gik til specialimporterede videoer/dvd er mod 2 % i Branchen har ikke pligt til at indsende film - herunder videoer/dvd er. Det betyder, at branchen kan undlade at indsende en video/dvd, hvis bare den bliver annonceret eller mærket som "tilladt for børn over 15 år". Medierådet kan acceptere, at branchen fravælger Medierådet for Børn og Unges vurderinger for videoer/dvd er, som branchen selv anser som skadelige for børn, idet sandsynligheden taler for, at videoerne/dvd erne alligevel ville have fået "15" af vurderingsudvalget. Rådet ser dog et problem, hvis produkterne helt generelt distribueres med "15", fordi vurderingsgebyret skal spares. Dette gør sig især gældende ved specialimporterede videoer/dvd er. Der importeres et forholdsvist lille antal pr. titel, hvorved vurderingsomkostningerne kommer helt ud af proportion med indtjeningen. Hvis videoer/dvd er med et åbenbart harmløst indhold mærkes "15", har det den uheldige effekt, at forbrugeren mister tilliden til Medierådet for Børn og Unges symboler. Det fremgår nemlig ikke, at rådet slet ikke har været involveret i denne afgørelse. Medierådet for Børn og Unge har drøftet konsekvenserne af den manglende indsendelsespligt, men finder det ikke ønskeligt at forslå en stramning af reglerne lige nu. Medierådet for Børn og Unge øger på denne baggrund vejledningen om netop dette forhold via rådets hjemmeside. Rapport om mærkater på film- og trailerkassetter Medierådet for Børn og Unge har sendt spørgeskema til ca. 150 biografer. Biograferne blev spurgt, om informationsniveauet for film- og trailervurderinger er godt nok. Det er ikke Medierådet for Børn og Unge, der underretter biograferne herom. Det gør filmudlejerne, som alene ved, hvilke biografer, der viser filmen. Rapporten viser, at der er behov for en modernisering af eksisterende ordninger, idet vurderingen af trailers bliver oplyst for sent eller slet ikke. Medierådet for Børn og Unge er indstillet på en nærmere drøftelse med filmudlejerne og Biografernes Fællesforening herom. Én mulighed for at løse problemet vil være udvidet adgang for biograferne til at søge efter trailervurderinger på rådets hjemmeside. En anden vil være underretning via direkte af Medierådet for Børn og Unge. 5

6 MEDIERÅDET STÅR IKKE ALENE Medierådet har gennem flere år arbejdet på at have tætte relationer til andre offentlige og private organisationer, institutioner eller myndigheder, der arbejder med børn som målgruppe. Det være sig nationale som internationale. Dette har dels den fordel, at viden om børn koordineres og forskellige fagligheder kan mødes, dels ligger der her en ressourcebesparelse, da Medierådet ved flere lejligheder har lavet arrangementer eller undersøgelser i samarbejde med andre. Børnerådet Både børn og voksne har behov for information, men det er ikke den samme type information, de eftersøger. Det viste den spørgeskemaundersøgelse om børn og computerspil, som Børnerådet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge har fået udarbejdet. Rapporten " Børn og Computerspil", som udkom februar 2000, bygger på besvarelser fra klasser med ca elever fordelt over hele landet. Rapporten er gratis og fås ved henvendelse til Børnerådet. Teksten kan også hentes på Børnerådets hjemmeside: Rapportens resultater viser, at computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 af de adspurgte børn spiller. Ca. 40% af dem, der spiller, spiller dagligt. Næsten alle børn ønsker, at computerspil bliver mærket med oplysninger, der henvender sig til børn. De 4 højst prioriterede oplysninger, børn ønsker sig er: Hvad handler spillet om, hvilken slags genre, hvilken aldersgruppe retter spillet sig mod, fornødne engelskkundskaber. Medierådet for Børn og Unge vil drøfte rapportens resultater med Multimedieforeningen og Multimediabranchen. Informationen om computerspil bliver en opgave, der skal løses i fællesskab mellem Medierådet for Børn og Unge, Børnerådet, det nye Børnekulturråd, Dansk Biblioteks Center og branchen. Konferencer Behovet for udveksling af erfaring og oplysning på både nordisk og europæisk plan er stort. Der foregår et udbytterigt og informativt samarbejde mellem de nordiske lande, hvor de indhøstede erfaringerne har vist sig at have stor værdi for det videre arbejde. Medierådet for Børn og Unge har afholdt en konference i januar 2000 om mærkning af computerspil for Våldskildringsrådet (Sverige) og Filmtilsynet (Norge). Medierådet for Børn og Unge har desuden deltaget i konferencer i Oslo og Stockholm med andre europæiske censurinstitutioner. Bulletin Board Selv om lovgivningen ikke er ens i de forskellige nordiske lande, har den nordiske vurderingstradition stor betydning for Medierådets virksomhed, hvor de nordiske kontakter 6

7 og sammenholdet har fået fornyet betydning i det udvidede europæiske samarbejde. Klassifikation af film og videoer udvikler sig løbende, og der er behov for drøftelser herom. Medierådet for Børn og Unge har sammen med de øvrige nordiske lande oprettet et Bulletin Board på Filmtilsynet i Norges hjemmeside. Boardet skal være diskussionsforum for de nordiske landes censorer. Bulletin Board blev taget i brug marts Tv-stationerne og Det Danske Filminstitut Medierådet for Børn og Unge har udsendt "Kriterier for Filmvurdering" og har drøftet kriterierne med tv-stationerne og børnefilmkonsulenterne fra Det Danske Filminstitut. Der var bred enighed om disse kriterier. Skadelighedskriterierne fremgår af filmloven. Her står, at Medierådets afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af, om filmen kan antages at være skadelig. Det er Medierådet for Børn og Unges opgave at udfylde dette skadelighedsbegreb og forklare, på hvilket grundlag vurderingerne gives. Skadelighedskriterierne er ikke statiske, de følger andre normændringer. Nogle forsvinder eller får mindre betydning, mens andre kommer til. Det foregår som en glidende proces, der følger af samfundsudviklingen, den teknologiske udvikling, børns mediekompetence og forskning om børn. Rådet arbejder med et begreb om "typiske børn". Det dækker udvikling og kompetencer, der er karakteristiske for, hvad mange børn kan på et givet alderstrin. I rapporten præsenteres vurderingskriterierne, der er baseret på teorier om børns udviklings- og betydningsdannelse kombineret med filmteoretisk viden om filmeffekternes betydning. Vurderingen af en film afsluttes med en afgørelse, der træffes på baggrund af et helhedsindtryk af de forskellige faktorer. Kriterierne for filmvurdering kan ses på hjemmesiden under bibliotek. 7

8 DEN ADMINISTRATIVE VIRKELIGHED Medierådet for Børn og Unges møder Medierådet for Børn og Unge har haft 6 møder fra 1. maj 1999 til 18. april 2000, hvor 4 af rådets i alt 7 medlemmers beskikkelsesperiode udløb. Vurderingsudvalgets møder Udover rådsmøderne har der været afholdt et antal møder i vurderingsudvalget, der består af formanden for Medierådet, rådets to børnesagkyndige medlemmer samt tre suppleanter. Møderne i vurderingsudvalget bruges til at koordinere vurderingsvirksomheden, diskutere praksis og forberede sager om vurderingskriterier m.m. til rådet. Sekretariatet Den daglige drift styres af sekretariatet, der er bemandet med to faste stillinger - en sekretariatsleder og en film- og IT-ansvarlig medarbejder, samt en student. Oversigt over rådets og vurderingsudvalgets medlemmer samt af sekretariatets ansatte fremgår af bilag 2. Resultataftale Der er indgået resultataftale mellem Kulturministeriet og Medierådet for Børn og Unge. Oversigt over gennemførte aktiviteter i aftaleperioden fremgår af bilag 1. Hjemmeside Medierådet for Børn og Unge bruger internettet til rådets informations- og vejledningsvirksomhed. I februar 2000 blev en ny hjemmeside taget i brug. Medierådet for Børn og Unges formidlingsstrategi er dels at udbrede kendskabet til siden og dels at udbrede baggrunden for mærkernes eksistens. Budskabet er, at ansvar må baseres på viden. Det vil sige, at en vurdering af hvad børn skal se, må baseres på forældrenes og/eller barnets egen vurdering, og på erfaring og viden fra Medierådet for Børn og Unge. Forbrugerne må have større kendskab til symbolerne, hvis de skal have betydning for valget af medier. Derfor er formålet med formidlingen at gøre opmærksom på Medierådet for Børn og Unges symboler og de bagvedliggende belæg for Medierådet for Børn og Unges eksistens og arbejde. Hjemmesiden er velbesøgt, og sekretariatet henviser mange skoleelever hertil. Rigsarkivet Medierådet for Børn og Unges sekretariat har afleveret elektroniske data for film, der er registreret i Medierådet for Børn og Unges filmdatabase, for perioden til til Rigsarkivet. Det drejer sig om ca titler, der nu er bevaret for eftertiden. 8

9 Navision Stat Medierådet for Børn og Unges sekretariat har forberedt overgangen til Navision Stat et nyt statsligt regnskabssystem pr. 1. august Det Danske Filminstitut er driftscenter for Medierådet for Børn og Unges regnskabsforhold. Teknisk udvikling i Nåleøjet Nåleøjets - Medierådet for Børn og Unges biograf - tekniske installationer bliver løbende justeret og opdateret under hensyntagen til den teknologiske udvikling. Det fremgår af rådets kriterier for filmvurdering, at filmvurderingen er en helhedsvurdering, hvori lydeffekter spiller en væsentlig rolle. Det er målet at holde samme standard som de førende biografer, således at censorerne vurderer film ud fra de samme præmisser, som de bliver set under. Hvilke film har vurderingsudvalget klassificeret i 1999 Vurderingsudvalget har vurderet 116 film, 124 trailers, 227 videoer, 110 DVD er og 1 reklame i Reklamer Dansk Reklame Film har udarbejdet en rapport over viste reklamer i Der har været 88 reklamefilm, heraf er 1 blevet vurderet af Medierådet for Børn og Unge. Dansk Reklame Film oplyser, at der næsten ingen klager har været. Dansk Reklame Film formoder, at dette klageaspekt vil blive elimineret yderligere, når de tidligere omtalte børnefilmruller for alvor introduceres. Film Der vil altid være usikkerhed ved at sammenligne afgørelserne fra tidligere år med indeværende års, da titlerne kan være helt forskellige. Men det er konstaterbart, at procentsatsen for 15 års vurderingerne er faldende i Det skyldes sandsynligvis, at repertoiret er ændret. Mange voldsfilm udkommer nu kun på video, fordi voldsfilm ikke tiltrækker det nuværende biografpublikum i samme grad som tidligere. Den aldersmæssige fordeling har ændret karakter de sidste år grundet de små årgange i 80 erne. Der "mangler" ca unge, som statistisk set er de mest ivrige biografgængere. Branchen satser derfor på det lidt ældre publikum, og søger bl.a. også at tiltrække de kritiske tv kiggere, der ønsker mere kvalitet. Gruppen "alle" og "7" tegner sig for ca. 60% af afgørelserne. "11"og "15 "dækker ca. 40%. I 1998 var fordelingen stort set omvendt. I 1997 var fordelingen 50/50. Oversigten på næste side viser alene de film, der er vurderet af rådet. Danmarks Statistik oplyser, at der har været 176 premiere i Heraf har Medierådet for Børn og Unge vurderet de 116 film. Rådet vurderede i 1999 altså ca. 2/3 af de film, der fik premiere. 9

10 Oversigt over antal film og deres fordeling på kategorier i perioden Film Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt=100 %) Film Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 21% 40% 11% 13% 100% % 25% 28% 25% 3% 100% % 29% 28% 24% 3% 100% % 27% 40% 24% 1% 100% % 36% 23% 16% 2% 100% Video Som oversigten viser ligger hovedvægten af afgørelserne ligesom filmafgørelserne på "alle" eller "7". Tilsammen tegner disse grupper sig for 75 % af alle afgørelser. "11" års afgørelserne ligger på 12 % og "15" års afgørelser udgør 11 %. Der er igennem perioden sket en stigning i "15" års afgørelserne fra 3 % til nu 11 %. Videogramforeningen har oplyst, at der i 1999 blev udgivet 740 titler mod i de to forudgående år. Selv om en del videoer vil kunne "overtage" vurderingen via spillefilmene, er der stadig omkring 400 titler, der ikke bliver vurderet, og som distributørerne udsender med en 15 års grænse. Hertil kommer de specialimporterede videoer, hvis antal er ukendt. Det er således en langt større del af de årligt udgivne videotitler, der ikke runder Medierådet for Børn og Unge. Oversigt over antal video og deres fordeling på kategorier i perioden Video Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt

11 Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt =100%) Video Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 31% 13% 3% 2% 100% % 31% 14% 2% 4% 100% % 26% 12% 3% 1% 100% % 29% 21% 8% 1% 100% % 22% 12% 11% 1% 100% DVD er Medierådet for Børn og Unge rådgiver ministeriet i en sag, der vedrører importerede DVD er. Sagen er anlagt ved Østre Landsret med påstand om, at Bekendtgørelsen om Medierådet for Børn og Unge er ugyldig, idet den er i strid med EF traktatens regler om varernes fri bevægelighed. Sagen forventes først optaget til domsforhandling i løbet af efteråret Der er et mindre fald i antallet af DVD titler, der er indsendt til vurdering i Dette antal siger ikke nødvendigvis noget om det antal titler, der udgives. I dette tilfælde er der tale om en vis form for "genbrug" af rådets vurderinger. Det er nemlig ikke nødvendigt at få en titel vurderet to gange, hvis titlen udgives på samme format. En klassificering af en video kan altså også bruges til en DVD. Oversigt over antal DVD er og deres fordeling på kategorier DVD Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt Oversigt over procentvis fordeling på alderskategorier (i alt =100%) DVD Alle 7 år 11 år 15 år Prøve I alt % 28% 33% 9% 0% 100% % 29% 13% 5% 0% 100% Revurderinger Der har ikke været klaget over Medierådet for Børn og Unges afgørelser i

12 RAPPORTER FRA TO AFGÅEDE MEDLEMMER Rapport af Jens Rykær Brancherepræsentant i Medierådet for Børn og Unge. 18. april april 2000 Der har per tradition og tilbøjelighed altid, også efter voksencensurens afskaffelse i 1969, hersket et noget køligt forhold mellem Statens Filmcensur og de censurerede - filmbranchen. Den kendsgerning skyldtes naturligvis, at censuren stækkede branchens kommercielle råderum. Statens fjerne, ophøjede censurinstans opfattedes om ikke direkte fjendtligt, så dog som en fortidig og formynderisk institution ganske ude af trit med de faktiske forhold, man som biografdirektør oplevede dem blandt biografens gæster - publikum. Med den nye lov om censur, og dermed oprettelsen af Medierådet for Børn og Unge, rykkede branchen og statens kulturpolitiske instrument til beskyttelse af børn, som Medierådet jo er, tættere på hinanden. Og det har været en rigtig god ide, især da den nye lov fortsat kan forbyde, men også skal vejlede de voksne, der reelt har ansvaret for, hvad dette samfunds børn og unge udsættes for i biograferne. Set med branchens øjne har det nye makkerskab gjort censurinstansens vurderinger mere forståelige samtidig med, at samme instans har fået forståelse for, at biograferne reelt ikke er interesserede i at vise "de forkerte film til det forkerte publikum". Især ledsagereglen har løst det presserende og idiotiske problem, det vitterligt var, at farmand ikke kunne tage sin 12-årige knægt med til harmløse action løjer a la James Bond og Indiana Jones. Skrækvisionen om, at børn ville line op til eksplicitte voldsfilm har aldrig været og er fortsat ikke et problem i danske biografer. Det har derfor været naturligt for branchens repræsentant i Medierådet at være med til at tegne det reelle billede af dagens mediesituation, som den præsenterer sig for vor tids ungdom - et billede hvor biografen kun repræsenterer et lille, om end vigtigt hjørne. Vi har den vifte af medier, vi fortjener, men vi må også acceptere og forstå, at børn udvikler sig med dem. Vi ønsker alle at stimulere de unge og bibringe dem forståelse for mediernes fortællemæssige virkemidler og teknikker, så det mediekompetente barn ikke blot er en floskel, men en kendsgerning. Og det er her samarbejdet mellem branchen og "censurens vogtere" er frugtbart. Det drejer sig nemlig også om information. Information om hinanden og udadtil - til borgerne. I samarbejde med branchen udarbejdede Medierådet, som en sine første synlige aktiviteter, informationsmateriale om den nye lov om censur til biograferne i form af enkelt designede mærkater til opklæbning på steder, hvor publikum færdes samtidig med, at biografejerne fik fyldig information (og belæring om ansvar!) i deres fagblad. Næste store og ret komplicerede opgave bestod i at få konstrueret et system, der sikrede en ensartet, tydelig og konsekvent angivelse af Medierådets vurderinger i avisernes biografannoncer. Denne opgave faldt lykkeligvis sammen med avisernes eget behov for en mere enkel og mindre fejlfuld procedure, hvad angik indsamlingen af disse mange og konstant skiftende informationer. Dette arbejde er nu for de største avisers vedkommende tilendebragt på en for biograferne særdeles smidig facon, idet det er lykkedes at centralisere denne indsamling. Denne forenkling og tydeliggørelse sammenholdt med oplysninger på Medierådets hjemmeside gør det bekvemt og enkelt for publikum til hver en tid at orientere sig. Den vigtige 12

13 dialog mellem branchen og Medierådet har også resulteret i en snarlig introduktion af en særlig børnereklamerulle helt i samklang med et politisk krav om, at børn ikke i biograferne skal konfronteres med reklamer for øl og spiritus. For at modvirke et betydeligt indtægtstab, der især ville være mærkbart i de små biografer, introduceres til sommer en specielt designet reklamerulle til visning foran deciderede børnefilm. Denne rulle tænkes udskiftet hvert kvartal, og den vil sandsynligvis også være kortere end de gængse ruller, vi kender i dag. Der kan med andre ord ikke sættes spørgsmålstegn ved vigtigheden af, at branchen for tre år siden blev inviteret med til bords, da det nye Medieråd blev konstrueret. Dialogen har været nyttig, den nære kontakt har udviklet til fagligt, praktisk samarbejde, hvor begge parter har lyttet og lært. Rapport af Gitte Vejlby Forbrugerrepræsentant i Medierådet for Børn og Unge. 18. april april 2000 I den første session Medierådet har siddet siden april 1997 til dette forår, har en af nyskabelserne været en forbrugerrepræsentant. Som medlem af rådet i al almindelighed har det været spændende at være med til at bygge institutionen op fra bunden. Som forbrugerrepræsentant i særdeleshed må jeg konstatere at visse grundlæggende ting blev sat på plads, mens andre stadig ligger og venter. En af de vigtigste ting forbrugerrepræsentanten opnåede, var at alle de store dagblade nu fast bringer Medierådets aldersgrænser i forbindelse med biografannonceringen, således at det som forældre og andre nu er let at orientere sig i forhold til planlægning af en hvilken som helst biograftur. Denne annoncering kom i stand efter et forbilledligt samarbejde mellem repræsentanter fra udlejerne, dagspressen og Medierådet. Den beredvillighed, som ikke mindst branchen lagde for dagen i bestræbelserne på at lette overskueligheden for almindelige dagbladslæsere, var uventet stor. En anden ting, som den almindelige forbruger kan glæde sig over, er muligheden for at læse vurderingsudvalgets begrundelser for fastlæggelse af aldersgrænser i forbindelse med enhver film, der bedømmes. Det kan man gøre på Medierådets hjemmesider. Selvfølgelig kan man mene, at formidlingen gennem denne medieform tilgodeser bestemte grupper, men statistikken viser, at stadig flere (og her sikkert især børnefamilier) kobler sig på internettet, og dermed i det mindste har muligheden. En af de opgaver, der ligger og venter på den næste forbrugerrepræsentant og på Rådet som sådant, er, at forlange at Danmarks Radio og TV2 for alvor rydder op i de annonceringer for decideret børneuegnede udsendelser i umiddelbar forlængelse af børneudsendelser, eller underholdningsprogrammer så tidligt på aftenen, at mange børn ganske sikkert ser med. Der bliver med jævne mellemrum serveret uacceptabelt voldelige trailere i synet på børn, der ikke har en chance for at forsvare sig i skrivende stund tæppebombes vi på DR TV med trailers for Edderkoppen. De ansvarlige hos public service kanalerne bør forholde sig anstændige på dette punkt og ændre politik på dette område. I den sammenhæng virker det grotesk, at vi har en institution, der holder fanen højt i biografen, mens tv-stationerne med deres kæmpe gennemslagskraft bringer ting, som dementerer Medierådets arbejde. 13

14 Gennemførte aktiviteter i Resultataftalens periode, bilag 1 INFORMATION OG SYNLIGHED Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Information om symbolerne og deres betydning i samarbejde med Forbrugerstyrelsen. Artikel i "Råd og Resultater" nr. 3'99, Helse April/maj 1999 Materiale til filmundervisning om hvordan man skal vælge børnefilm til forskellige aldersgrupper. Materialet vil blive udarbejdet i samarbejde med bl.a. Det Danske Filminstitut, som distribuerer til skoler, biblioteker m.v. 1999/2001 Information til biograferne om korrekt annoncering i aviserne. Samarbejdsprojektet om central indrykning af annoncer i de Københavnske dagblade. 1999/2000 Information til biografer om brug af Medierådets mærkater om vurdering m.m. Spørgeskema om biografernes kendskab til rådets mærkater, der skal sidde på kassetter til trailers og spillefilm. Juni 1999 BRANCHENS ANVENDELSE AF REGLER Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Undersøge brugernes kendskab og holdninger til Medierådet for Børn og Unge's symboler på videoer, jf. bilag 2 og 3. Spørgeskema udsendt til forretninger, der udlejer/ sælger videoer. April 1999 Udarbejdelse af rapport. Maj/juni 1999 Evaluering af biografernes og forbrugernes holdning til ledsagereglen. Spørgeskema til biografer, filminstruktører samt forbrugere. Maj 2000 Oktober 2000 Undersøgelse af domstolenes håndtering af distributørernes overtrædelse af mærkningsreglerne mv Samarbejdsprojekt med Foreningen af Danske Videogramdistributører om henvendelse til samtlige politikredse 1999/

15 COMPUTERSPIL Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Evt. mærkningsordning af computerspil. Konsulentundersøgelse om kategorisering af computerspil April/maj 1999 Forskningsprojekt om børn og unges anvendelse af voldelige computerspil med særlig vægt på det interaktive elements betydning. Januar/februar 2000 Ok Undersøgelse af børns brug af og holdninger til computerspil. Samarbejdsprojekt med Børnerådets børnepaneler for at undersøge forbrug af computerspil og kendskab til eksisterende mærkning. September 1999 DBC medier om computerspil. Seminar med DBC medier om erfaringer og kriterier ved at vurdere computerspil. November 1999 DIALOG MED ORGANISATIONER OG INSTITUTIONER Aktivitet Handling Forventes færdigt Gennemført Branchemøde med Dansk Reklame Film A/S. Seminar for producenter af danske reklamefilm om vurdering af reklamer. Maj/juni 1999 Branchemøde med danske filminstruktører. Seminar for danske filminstruktører om Medierådets skadelighedskriterier. Efteråret 2000 Børnerådet- Kulturens Børn. Stormøde med deltagelse af medlemmer fra Medierådet, Kulturens Børn samt Børnerådet. Juni 1999 De Danske Børnefilmklubber. Seminar om børnefilm. Efteråret 2000 Det Danske Filminstituts Center for Børne- og Ungdomsfilm. Drøftelse af begrebet egnethed. Efteråret 1999 Løbende Tv-stationerne. Drøftelse om film. 1999/2000 Løbende 15

16 Medierådet for Børn og Unge og vurderingsudvalgets medlemmer, bilag 2 Medierådet for Børn og Unges sammensætning 1. maj 1999 til 18. april 2000 Inger Høedt-Rasmussen, udviklingschef, cand.jur. et art. Anne Maj Nielsen, lektor, cand.psych. (x) Karsten Gynther, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Jens Rykær, biografleder. (x) Tom Elmskov Hansen, video manager. (x) Beth Juncker, lektor, mag.art. Gitte Vejlby, projektleder. (x) Vurderingsudvalgets sammensætning 1. maj 1999 til 15. maj 2000 Inger Høedt-Rasmussen, udviklingschef, cand.jur. et art. Anne Maj Nielsen, lektor, cand.psych. (x) Karsten Gynther, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Lars Gjerlufsen, højskolelærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab. Jette Risgaard Hansen, lærer, pædagogisk konsulent. (x) Susanne Gjessing, lærer, exam. pæd. i medie og informationskundskab De medlemmer, der har "(x)" er stoppet enten pr. 18. april 2000 eller pr. 15. maj 2000, da deres beskikkelsesperiode er ophørt. Dog døde Tom Elmskov Hansen, hvis beskikkelsesperiode også ophørte i april, pludseligt den 8. marts Sekretariatet Susanne Boe, sekretariatschef, cand. jur. Michael Carving Isaksen, Film- og IT ansvarlig Emily Hartz Kaplers, Student 16

Resultataftale for perioden 1. juni 1999-30. april 2001

Resultataftale for perioden 1. juni 1999-30. april 2001 1 Resultataftale for perioden 1. juni 1999-30. april 2001 mellem Kulturministeriet og Medierådet for Børn og Unge Indhold: 1. Indledning 2. Grundlag og hovedformål 2.1. Lovgrundlag og hovedformål 2.2.

Læs mere

Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1998 / 1999

Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1998 / 1999 Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1998 / 1999 Tager børn skade af computerspil? Dette spørgsmål fylder meget i Medierådet for Børn og Unge s arbejde. Medierådet for Børn og Unge har iværksat to

Læs mere

Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1997 / 1998

Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1997 / 1998 Medierådet for Børn og Unge Årsberetning 1997 / 1998 Medierådets udfordring Nedlæg Statens Filmcensur - en forældet forbudsinstitution, men beskyt stadigvæk børnene med regler, der er bindende. Dette var

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

INDHOLD NYT SYN PÅ BØRNEBESKYTTELSE 2 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MEDIERÅDETS BØRNEPANEL 7 VURDERINGSUDVALGETS KLASSIFICERINGER I 2001 9

INDHOLD NYT SYN PÅ BØRNEBESKYTTELSE 2 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MEDIERÅDETS BØRNEPANEL 7 VURDERINGSUDVALGETS KLASSIFICERINGER I 2001 9 INDHOLD NYT SYN PÅ BØRNEBESKYTTELSE 2 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 - Safety and Awareness For Tweens (SAFT) - Computerspil MEDIERÅDETS BØRNEPANEL 7 - Hvilke film har børnepanelet set - Hvad kommer der ud

Læs mere

MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE Årsberetning 2000/2001

MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE Årsberetning 2000/2001 Årsberetning 2000/2001 M E D I E R Å D E T FOR BØRN OG UNGE Gothersgade 55, 2. sal 1123 København K Tlf. 33 74 34 75 Fax 33 74 34 79 info@medieraadet.dk www.medieraadet.dk M E D I E R Å D E T FOR BØRN

Læs mere

FIND MEDIERÅDETS VURDERINGER:

FIND MEDIERÅDETS VURDERINGER: DET GODE GYS. SMÅ ØJNE, STORE OPLEV- ELSER. Spøgelser på loftet, varulve i baghaven og uhyrer under sengen. Et rigtigt godt gys i biografens tusmørke eller under tæppet hjemme foran fjernsynet kan være

Læs mere

- en undersøgelse der afdækker kendskabsgraden, forståelsen af og holdningen til symbolerne.

- en undersøgelse der afdækker kendskabsgraden, forståelsen af og holdningen til symbolerne. SYMBOLER PÅ VIDEOFILM - en undersøgelse der afdækker kendskabsgraden, forståelsen af og holdningen til symbolerne. AUGUST 1999 Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 15 år

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

ÅRSBERETNING 2002/2003

ÅRSBERETNING 2002/2003 1 ÅRSBERETNING 2002/2003 Udgivet af Medierådet for Børn og Unge Gothersgade 55, 2. sal 1123 København K Tlf.: 33 74 34 75 E-mail info@medieraadet.dk www.medieraadet.dk August 2003 Redaktion Susanne Boe,

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe Premiere Pro 2.0 Arbejds oversigt Hvad enten du bruger Adobe Premiere Pro til at redigere video til TV transmission, DVD, eller hjemmesider, vil du sandsynligvis fälge lignende arbejdsmetoder. Premiere Pro s arbejdsmetode

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Prøver Evaluering UndervisningSamfundsfag maj-juni 2009

Prøver Evaluering UndervisningSamfundsfag maj-juni 2009 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold FORORD... 3 EVALUERINGEN... 3 OPGIVELSERNE... 4 PRØVEOPLÆGGENE...

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere