PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013"

Transkript

1 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer

2 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper... Tids- og procespln...6 Beliggenhed...7 Loklpln...8 Mulig plcering...9 Opgve 1- Dgsfoløb opsmling...10 Opgve 2 - Orgnisering opsmling...14

3 PROGRAMKATALOG Byrådsbeslutning Hvd er besluttet? Arhus Byråd vedtog den 12. September 2012 indstillingen Sikring f psningsgrntien i Solbjerg og Stvtrup og med denne en beslutning om oprettelse f 3 nye børnegrupper på Vestermrken 2 i Stvtrup. Den 26. Juni 2013 vedtog byrådet indstillingen Fortst sikring f psningsgrntien og med denne en beslutning om oprettelse f yderligere 3 børnegrupper i tilknytning til de 3 grupper på Vestermrken 2. Den økonomiske rmme til projektet omkring oprettelse f i lt 6 nye børnegrupper på Vestermrken 2 er på 12,7 mio. kr. Projektet forventes t stå færdigt til ibrugtgning Juli ere

4 Børn og Unge UDGIVET: December 2008 Hrtmnn Schmidt Fotogrfi I perioden fr juni 2007 til februr 2008 hr børn, unge og voksne i Århus Kommune snkket, diskuteret, mlet og Å R H U S K O M M U N E P R Æ S E N T E R E R PROGRAMKATALOG Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning Fysiske rmmer UDGIVET AF: Århus Kommune Hvordn børn og unge-politikken er blevet til? LAYOUT: U28 rppet sig frem i en debt om Århus Kommunes børn og unge-politik. FOTO: Læringsmiljø TRYK: Århus Kommunes Kopicenter Første oplg: 2500 Der hr været nedst en ungdomsredktion, som hr stået for debt og indhold til børn og unge på hjemmesiden Børn hr lånt politikere, og unge hr freestyle-rppet om det gode ungdomsliv. Børn i mnge f kommunens institutioner hr mlet deres billeder på børn og unge-politikken, og et midlertidigt børn og unge-byråd hr været med til t præge debtten. Pædgogisk prksis Orgnisering RuLL-blomsten Børn- og Ungepolitikken Differentiering en tilgng 95% målsætning RuLL-blomsten, Rum til Leg og Læring, viser smmenhængen mellem den pædgogiske prksis, de fysiske rmmer og institutionens orgnisering. Summen f de tre objektiver dnner i ligelig blnce tilsmmen læringsmiljøet. Den pædgogiske prksis stiller krv til både de fysiske rmmer og den måde institutionen orgniserer sig på. De fysiske rmmer skl således være med til t understøtte, t overordnede pædgogiske mål prktiseres. En optiml udnyttelse f de fysiske rmmer kræver en tydelig orgnisering f hverdgen, så de muligheder, de fysiske rmmer giver, udnyttes optimlt. Med en ændring f orgniseringen følger også en kompetenceudvikling f medrbejderne Det er et grundlæggende princip i børn og unge politikken, t børn og unge skl føle sig inkluderet, værdst og nerkendt Arhus Kommune vil gøre en indsts for t børn og unge udvikler sig til: Glde, sunde børn og unge med selvværd Personligt robuste, livsduelige og kretive børn og unge, som hr et højt fgligt niveu og er rustede til t møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskb og bruger det Børn og unge, der deltger i og inkluderer hinnden i fællesskber Differentiering er en overordnet tilgng til lle opgver på lle niveuer i orgnistionen. Differentiering er t give børn og unge noget forskelligt og forstås ikke som individulisering, men som det t møde den enkelte i fællesskbet. At fokusere på den enkeltes muligheder, potentiler og behov skl være et stærkt bidrg til øget smmenhængskrft. Differentiering et princip for pædgogisk prksis Differentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse f læreprocesser i en gruppe, hvor den enkelte tilgodeses, smtidig med t mn bevrer fællesskbets muligheder. Alle hænder og hoveder skl bruges og bruges bedst muligt I Arhus er vi meget bevidste om, t når flere unge tger en ungdomsuddnnelse, så gvner det både den enkelte unges fremtidsmuligheder og smfundets muligheder for t rekruttere den fremtidige rbejdskrft. Et solidt sprogligt fundment i en tidlig lder er det bedste udgngspunkt børn kn få. Sproget er en fgørende fktor for både leg og læring, og det tidlige sproglige fundment er det, brnet bygger videre på resten f livet.

5 PROGRAMKATALOG De 6 tænketnksprincipper I kommissoriet for tænketnken hedder det blndt ndet t: der er behov for t nytænke de fysiske rmmer for børn og unges læring og udvikling i psningstilbud, skoler og fritidstilbud Når vi indretter rum, skl det tænkes ind, hvordn rum påvirker mennesker, og hvordn rummets iscenesættelse spiller smmen med brnets ktuelle udviklingsniveu. Fr tænketnkens drøftelser Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Tidssvrende læringsmiljøer, der direkte er med til t udfordre børns snser og invitere til læring og leg, svnes generelt. Der er brug for rum, der sikrer oplevelser og stimulering til både drenge og piger. Rpport udrbejdet f tænketnk om fremtidens børnebyggeri Udviklingstrin Enggement i inspirerende rum Innovtion og tværfglighed Aktivitet og kropslighed Socile fællesskber bseret på nerkendelse f individulitet Integrtion f informtionsteknologi (IKT) Rum og indretning skl tge højde for, t børn udvikler sig fr 0-18 år, og t forskellige udviklingstrin kræver forskellige udfordringer. Vi skl indrette sådn, t børn løbende møder nye udfordringer og tilbydes et miljøskifte, når deres udvikling kræver det. Rum skl skbe mulighed for, t børn kn enggere sig helhjertet. Rum skl indbyde til ktivitet frem for pssivitet og give mulighed for indflydelse på egen ktivitet. Rum og indretning skl stimulere til innovtion og tværfglig udforskning og udvikling f ideer gennem eksperimenter. Rummene skl give plds og mulighed for kontinuitet i længerevrende projektrbejde. Omgivelserne skl være fleksible, så de kn indrettes til forskellige formål og rbejde i grupper f vrierende størrelser. Mulighederne for kropslig udfoldelse, motorisk træning og ktivitet skl tænkes ind, når vi indretter fremtidens læringsrum. De fysiske rmmer skl imødekomme forskellige interesser og behov for udfordringer. Miljøer skl være designet til, t vi både kn tge hensyn til individuelle forskelligheder og intergere socilt dvs. mn skl kunne bevæge sig smmen uden t være tvunget til det. Rummenes indretning skl dnne rmme om og stimulere til fællesskbsdnnelse, uden t det bliver for meget. Børn skl kunne læse og skrive digitle medier lige så godt som de trditionelle ppirbårne medier. Trådløst Internet og mobilnettet vil være ligeså centrl en del f infrstrukturen som strøm og vnd. Der skl være dgng til relevnte IKT redskber i lle typer f rum og ikke kun i specielle computerrum. IKT hr potentiler i forhold til mnge forskellige læringsstile og udendørs projektrbejde.

6 PROGRAMKATALOG Tids- og procespln Procestidspln Ny dginstitution, Vestermrken 2013 Oktober Dispositionsforslg Mj Juni Juli August September 2014 Oktober November December Jnur Februr Mrts April Mj Juni Byggeudvlgsmøde/workshop Idéoplæg Styregruppemøde Byggeudvlgsmøde/workshop Dispositions- og projektforslg Styregruppemøde Byggeudvlgsmøde Myndighedssæt Udbudsmterile Udbudsperiode Licittion Kontrkt Byggeri Regbuen rkitekter Aktivitet Dto Kommentr 28. mj 2013 Grundnlyser Overordnede nlyser f grund og diponeringsmuligheder på bggrund f byggesystem Byggeudvlgsmøde / Workshop 10.6 Brinstorm om muligheder indenfor rmmerne Ideoplæg Udrbejdelse 1. ide oplæg Styregruppemøde 26.6 Forelæggelse f ide-oplæg Byggeudvlgsmøde / Workshop 1.7 Godkendelse f ide oplæg med bemærkninger Sommerferie Disp- projektforslg Udrbejdelse f projektforslg Styregruppemøde 29.8 Forelæggelse f projektforslg Byggeudvlgsmøde 5.9 Forelæggelse og godkendelse f projektforslg Myndighedssæt Udrbejdelse og indsendelse f myndighedssæt Udbudsmterile Udrbejdelse og udsendelse f udbudsmterile Udbudsperiode Licittion 9.12 Afholdelse f licittion Kontrkt Indgåelse f kontrkt med entreprenør Byggeri Byggestrt Byggeriet fleveres

7 PROGRAMKATALOG Beliggenhed Kik til rådhustårnet Udskrevet: :13:32 Ppir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:1000 Arhus Kommune Grunden idg Udskrevet: :13:32 Ppir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:1000 Udskrevet: :57:20 Ppir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:20000 Arhus Kommune Arhus Kommune

8 PROGRAMKATALOG Loklpln rken Sti Fælles frirel Åben-lv boligområde IIb Åben-lv boligområde b RU T AV ST u vtr St Fælles frirel beskyttet vådområde ej pv V J E PV Loklpln nr IIc Fælles frirel Åben-lv boligområde Vesterm 58 V B V 64 V II Børneinstitution Opholds rel Tæt-lv boligområde 60 Sti IV Ib Tæt-lv boligområde ARKEN V 67 Opholds rel 65 Fremtidigt boligområde VESTERM Eksisterende bolig d I f Ormslevvej g Højvngskolen 59 e Råhøjprken VI V A III Fremtidigt boligområde 60 V ORMSLEVVEJ c 63 Fælles frirel Sti Loklpln nr. 753 Loklplnkort kv højspændingsledning N 64 Plnen viser et eksempel på, hvordn loklplnområdet kn udstykkes og bebygges. PLANLÆGNING OG BYGGERI N g ILLUSTRATIONSPLAN MÅL 1:2000 BYPLANAFDELINGEN TEGN.NR. MÅL DATO: TEGN. AF: 1: m

9 PROGRAMKATALOG Mulig plcering Mulig plcering og komposition Grunden flder med en meter. Der skl være en støjvold mod nord. Indkørsel skl etbleres fr øst. Byggeriet vil helt eller delvist blive opført f prefb elementer. Elementerne kn sættes smmen på mnge forskellige måder. Her ses et eksempel på en mulig plcering på grunden med denne mulige komposition f elementer.

10 10 PROGRAMKATALOG Vision og dgsforløb Formål Formålet med workshoppen og produktet herf er t få et bud på, hvordn et funktionsdigrm for institutionen kn se ud og kvlificere byggeriet pædgogisk og orgnistorisk. hvilke funktioner og fciliteter skl byggeriet indeholde? hvilken plcering skl de hve i ft. hinnden? er der overlp i brug f funktioner? hvd betyder plceringen i forhold til orgnisering og smrbejde? Deltgere: Repræsentnter og ledelse fr dgtilbuddet, desuden udpegede interessenter udpeget f styregruppen. Produkt Workshoppen output bliver et funktionsdigrm, der viser smmenhænge og principper for orgniseringen f enhederne. Hertil også et overblik over plceringen f funktioner og fciliteter til prioritering for styregruppen. Metode Workshoppens rbejdsmetode vil veksle mellem oplæg og grupperbejde. Der er to opgver som skl kortlægge det ønksede dgsforløb og orgniseringen f funktionerne. Formålet med processen er t kvlificere byggeriet pædgogisk og orgnistorisk. Metode På bggrund f det llerede gennemførte visionsrbejde, der er udført decentrlt og i

11 11 PROGRAMKATALOG OPGAVE 1 / Pædgogiske perspektiver i dgsforløbet PERSPEKTIVER OG INTENSIONER Dgsforløb Institutionens kultur og orgnisering, kompetencer og viden hr stor betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling. BESKRIV HVORDAN ET FREMTIDIGT DAGSFORLØB SER UD FOR BØRN OG VOKSNE -HANDLINGER: HVAD GØR I I LØBET AF DAGEN? MIDDAG Institution: Gruppens deltgere: Fcilittor: Hvd er det for et lndskb I dyrker i institutionen? -hvd er tilstede? Pædgogikken skl til lle tider modsvrer børnegruppen i institutionen. Særlige behov / ikke særlige behov -lle børn hr på sine områder særlige behov gennem de større eller mindre individuelle forskelle. Formålet med opgven er tydeliggøre smmenhænge mellem de pædgogiske intensioner og orgniseringen f hverdgen. MORGEN EFTERMIDDAG I skl som første del f opgven beskrive, hvordn et fremtidigt dgsforløb ser ud for børn og voksne. Hvd sker der i løbet f en dg i den fremtidige institution? Dernæst skl I på plnchen beskrive de pædgogiske intensioner, -ltså hvorfor? Hvorfor vlget f det beskrevne indhold for dgen? AFTEN Hvd? Sidste del f opgven sætter fokus på, hvordn den dglige orgnisering understøtter pædgogikken. HVAD ER DEN PÆDAGOGISKE INTENSION BAG INDHOLDET AF DAGSFORLØBET? Hvorfor? HVILKE ORGANISERINGSFORMER UNDERSTØTTER DE PÆDAGOGISKE INTENSIONER? Hvordn?

12 12 PROGRAMKATALOG OPGAVE 1 / Perspektiver og Intensioner / Opsmling / 1: 500 Gruppe 1 Punkter til refleksion Opmærksomhed på orgnisering f hverdgen, der udnytter de fysiske rmmer og medrbejderressourcer. Tid til nærvær gennem struktur og fleksibilitet hos personlet. Mindske fbrydelser i ktiviteter. Hvordn kn fællesskber skbes på tværs f huset? Skbe en orgnisering f hverdgen, der tilgodeser børnenes lder og udviklingstrin. Hvordn gør mn? Kl Smling + frugt for vuggestuebørn Modtgelse f børn i tems Kl Åbner, fælles, Modtgelse Tge hensyn til forskellighed NÆRVÆR Struktur på de voksne giver plds til nærvær Tge hensyn til bhv og vuggestuebørn Fleksibelt fællesskb ET hus kl Eftermiddgscfé Kl Vuggestuebørn spiser Spisning BHV Kl Afvikling f puser Smling BHVbørn Kl Putning + opvågningszone Aktiviteter i ktivitetsgrupper Opvågningszone Størrere ktiviteter Fri leg Lukning f fd. + prktiske opgver Kl Fælleshus Fælles leg Udfordringer, udvikling, bevægelse og støj er opmærksomhedspunkter. Trygge rmmer til børnegrupper - fx ændring f tidspunkter ifht behov. Udgngspunkt i dgens børnegruppe. Rollemodeller. Mindske fbrydelser. Fleksibilitet blndt personle. Tilgængeligt uderum. Prktisk rbejde løses f ung-rbejder. Voksenperspektiv - kende hinnden - kender lle børn + forældre. Arbejdsglæde og udvikling for personle. Opdele børn i ktivitetsgrupper. Vuggestuetem+bhv.tem = smrbejde på tværs. Struktur= tid til nærvær. Fleksibelt personle med plds til t orgnisere sig i hele huset på tværs

13 13 PROGRAMKATALOG OPGAVE 1 / Perspektiver og Intensioner / Opsmling / 1: 500 Gruppe 1 Punkter til refleksion Opmærksomhed på orgnisering f hverdgen, der udnytter mulighederne for ktivi teter ude/inde. Morgenen: vigtig pædgogisk opgve t skbe en velfungerende nkomst og god strt på dgen og mind ske forstyrrelser fr foræl dre. Sikre godt kendskb til hinnden i hele huset. Vrition i ktiviteter og smlinger, som tilgodeser ldersgrupper, individuelle behov, bemnding og lærerplner. Kl Fællessmling lle børn + voksne Tilrettelæggelse f dgen Plds til t spise ude og inde. Forlænge tiden ude + ude-toilet -Nærværende voksne - Voksne der ikke skl løbe rundt -Fællesrum som morgen-goddg-stedet Kl Grderobe ved indgng. Skl kunne lukkes f Smle de funktioner forældre skl bruge ved flevering for t minimere trfik i huset. Såvidt muligt ude for de store børn Ude-liv Vi vil udvikle motorik udendørs også Lærer f hinnden - store og små børn Grderobe med pædgogsik kvlitet - tryghed. Grderoben som pædgogisk værksted Køkken i forbindelse med fællesrummet. Være i nærheden Putte-skifte-nærvær Øve selvhjulpenhed. tingene er i nærheden, så vi ikke løber rundt Ude-liv og motorik Møde -Plds til det. Afvikling f puser Der er ro, rolige ktiviteter Børne/voksen-styrede ktiviteter. Plds til børnestyrede ktiviter Aktiviteter der kn deltge mnge børn i Smme som strten f dgen Informtion om hvd der er sket i løbet f dgen. Informtionstvle Ro/nærvær for børn - forældre - pædgoger Vrition i børnegrupper bl.. ved Selvhjulpenhed Alle voksne kender lle børn spisning Tilgodese lle ldersgrupper Motorik - musik - udeliv - gennemsigtighed - tryghed Forældre nliggender skl smles Fællessmlinger (2-3 grupper) - en gng i mellem lle Få skift mellem ude og inde - undgå fbrydelser Aktiviteter i størrere grupper efter middg Pusle-sove-grderober i smmenhæng Puse=Puse Let flydende kommuniktion / informtion

14 14 PROGRAMKATALOG OPGAVE 2 / Orgnisering Formålet med opgven er t få et bud på, hvordn mn som henholdsvis vuggestue og børnehve tænker sig orgniseret i forhold til hinnden. På plnchen indtegnes eller beskrives principper for hvordn en orgnisering f byggeriet kn se ud. F.eks. Hvordn tænker vuggestuen sig i smmenhæng og / eller dskillelse fr det øvrige hus? Hvordn tilgodeser vi både nærhedsprincipper og principper for smmenhænge i byggeriet? Hvd ser I f synergier og smmenhænge mellem enhederne? Hvd betyder plceringen i forhold til orgnisering og smrbejde? Fordelingen f ressourcerne i hele byggeriet. Test: Understøtter funktioner og fciliteter og orgnisering den pædgogiske opgve?

15 15 PROGRAMKATALOG OPGAVE 2 / Orgnisering Funktionsdigrm: Ankomsten er vigtig. Grderoben skl fungere både som et prktisk rum, der mindsker trfikken i huset, giver brnet et personligt og trygt sted, fungere som informtionskilde til forældre og skber rmmer som understøtter børnenes grd f selvhjulpenhed. Med nkomst følger fsked, så et vinkevindue er også vigtigt. Grderoben fungere som fælles indgng og deles herefter i to dele, som hver servicere en enhed. Det er vlgt t opdele huset i vuggestue og børnehve omkring enhederne. En enhed består 3 grupper som er underdelt i spisegrupper. Herudover skl der være depot, toilet og puslefciliteter smt grderobe. Trods opdelingen f børnehve og vuggestue skl det vægtes, t skbe fornemmelsen f ét hus, hvor lle kender hinnden og kn fungere fleksibelt smmen. Fællesfunktioner er linket, som binder enhederne smmen til ét hus. Arelerne skl kunne kunne vriere i størrelse og dermed tilpsse sig ktiviteternes behov for m2 og størrelser på fællesskber. Udeliv prioteres højt i den pædgogiske vision for Vestermrken. Det er ønsket, t de fysiske rmmer skl understøtte, t mnge ktiviteter kn foregå udenfor. Herved opnåes en smmenhængende og fleksibel dg, men færre fbrydelser f ktiviteter. Funktioner som smling og spisning kn ligeledes foregå i uderummet, særligt for børnehvebørnene. Udeliv Enhed: 0-3 år Udeliv Spise Pædgogisk køkken Depot Fælles fciliteter Pusle/ WC Orngeri Fælles/ ude Cfé Fælles/ inde Personle Motorik Motorik Fælles fciliteter vndktivitet Udepusle+wc Grderobe Grderobe Hulebyggeri Udeværksted Fælles indgng Udeliv Krybberum Spisegrupper Spisegrupper Enhed: 3-6 år Pusle/ WC Depot Funktionsdigrm Prkering

16 16 PROGRAMKATALOG Digrm - Disponering 1: Atriums løsning med 3x2 grupper P-PLADS P-PLADS PERSONAL+KØKKEN GARD. GR. TOILET ATRIUM GARD. AREAL 984 m² (ATRIUM 135 m²) GR. GR. TOILET GR. TOILET GR. GR. Disponerings Pln Flow Digrm

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen.

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen. Beskrivelse Luftfoto f Ørnevejens skole 1945-50, Frederikshvn Stdsrkiv. Boliger ved Ørnevejens Skole i Frederikshvn Frederikshvn Boligforening ønsker t erhverve Ørnevejens Skole med omkringliggende reler

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Kommuneplan

Kommuneplan Forslg f 1.december 2016 Hornbæk Ålsgårde Sunte Skibstrup Hellebæk Hvreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Lngesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Esrumvej 145 i

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen fra

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center Arhus Universitet, Lortoriekompleks inno Center Skitseprojekt. 16. septemer 2010 Beskrivelse se fde udsnit nord Udsmykningen indeftter: 2 stk. udsmykkede glsprtier á 2 x 12,62 x 4,40 m. 3 stk. emlede srør

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Loklpln 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Forslg til Loklpln 22-2 feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd. Udrbejdet f Hderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice.

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER

Nyhedsbrev. Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER Nyhedsbrev Marts 2014 ÆRTEBJERGHAVE BØRNECENTER fra bestyrelsen Vi er kommet forbi de mørke og kolde vintermåneder og går en lysere og varmere tid i møde. Foråret har givet sig tidligt til kende og der

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

- udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant. 22. marts 2012 Notat Retningsgivende bygherreønsker til Ny daginstitution i Haarby - udarbejdet af intern arbejdsgruppe bestående af institutionsleder, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ. www.aarhus.dk/rull

FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ. www.aarhus.dk/rull FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ www.aarhus.dk/rull Drenges liv og læring læringsmiljøer i klassen Rummet danner rammer for undervisning i almindelige skolefag. Rummet er fl eksibelt, så der kan

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere