tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )"

Transkript

1 tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( )

2 Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus ). Den sidste kendte Ud var Ud Sørensen (i ). Han kunne ikke iide sit navn. Han syntes, at det iod sært og tog det tøfte af sine børn, at de ikke måtte opkaide ham. Således gik navnet ud af brug. Der imdes tre store udslægter. Foruden i Nørre Djurs også Udsen &a Ommestrup/Mørke og Udsen fra Kolding, hvor en de! dog har taget navneforandring ti! Utzon. Der findes derudover også en del mindre slægter, blandt andet i Grenaa by. 1 det omfang der er medtaget nulevende personer er deres data Qemet. Materialet er til almindelig afbenyttelse. Dog håber jeg. at når man benylter det. vil fortælle mig hvordan og hvorledes man har brugt det.. April 2005 Herluf Nielsen Vejbyvej Spøttrup

3 KH&xi Kirkebt?ger Fo!ketæi!inger Egnsarkivet i Grenaa Anna Sonja Hjeim Pedersens eaeriadte papirer på Grenaa Engsarkiv I.C.B. ia Cour: Danske Gaarde Tage Lahn Sioth: Jens Marinus Udsen og Birthe Marie Kirstine Nielsens eåerkommere. Nørre Djurs Egnsarkiv, Gjerriid Nieis Kathoim: Korrespondance Bent Bjerre Bach: Korrespondance Arne Eckmann; Korrespondance og hjemmeside Inga Witt: Hjemmeside Else Skovbo Jensen: Korrespondance Birgit Øskov, 0!e Bech Knudsen og Anton Biaabjerg: I aiie de riger og lande -. Anders Fogh Rasmussen. ''Siægten"

4 [NDHOLD Ud Rasmussens (o.l700) ftersiægt s. 1 Christen Udsen r^h^s(^hrhrensenludsen ^ (ThrHRenlNLdsen ludben s. 7 Peder!NM^^enlUdsen s. 8 Jensi^M^^enlUdsen s. 9 Jens (^hrh^^nsen Udsen s. 10 Karen ChristensdatterUdsdatter s. 12 Søren Udsen fnxii^ Sørensen lidsen s. 13 Ud Sørensen Søren ludsen s. 20 Peder ijdsen s. 21 JenslJdsen s. R^^maus Udsen s. 31 Margrethe Sørensdatter s. 32 Mette Udsdatter s. 34

5 Eft rs!ægt af Ud Rasmussen Side! Ud Rasmussen født o. 1680, Gammelsogn, gia , i Gammelsogn, Karen Rasmusdatter, døbt , Gammelsogn, (datter af Rasmus Sørensen og Karen Christensdatter) begravet , Gammelsogn. Ud Rasmussen begravet , Gammelsogn. Ud Rasmussen er ikke fundet i kirkebogen. Derimod er der fundet 2 navnebrødre, nemlig Ud søn af Rasmus Molboe ( ) og Ud søn af Rasmus Sørensen ( ) begge 2 Ibr unge. Men f^dre ti! andre Udsen, i ø\tigt var Udsen navnet kendt i området tidligere i 1600-tallet. Trolovet d Forlovere Rasmus Sørensen og Søren Boede i Bredstrup Karen: Karen elller Maren I. Dorothe Udsdatter ibdt , Gammelsogn. døde før 1762 uden arvinger. II. Dorothe Udsdatter født , Brestrup, Gammelsogn, gift , Peder Hophs. Peder: Trolovet d Forlovere: Søren Andersen og Peder Nielsen. Boede i Grenaa. Også kaldet Peder Jensen. A Christen Pedersen. III. Birgitte Udsdatter født , Gammelsogn. Døde før 1762 uden arvinger IV. Mette Udsdatter født Gammelsogn. døbt V. Christen Udsen fbdt , Gammelsogn, gift , i Gammelsogn. Johanne Nieisdatter, født ca. 1727, Enslev, (datter af Niels Greve og Maren Christensdatter) død , Bredstrup Gammelsogn, begravet , Gammelsogn. Christen begravet , Gammelsogn. Trolovet Forlovere: Anders Jørgensen og Anders Rasmussen. Boede i Bredstrup A. Nieis Christensen Udsen døbt , begravet B. Maren Christensdatter Udsdatter døbt , Gammelsogn. (2. pinsedag), død , Bredstrup, Gammelsogn. C. Nieh Christensen Udsen ^t 1752, Ganimelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift (1) , Maren Rasmusdatter, født 1749, død , Aastrup. Gammelsogn, begravet , gift (2) , i Enslev, Mette Pedersdatter Præstes. født 1788, Enslev sogn, (datter af Peder Rasmussen Præst og Mette Serensdatter OHemand) død , Aastrup, begravet , Gænmelsogi). Niels døde , Aastrup, begravet , Gatnmelsogn. Trolovet d Forlovere: Jens Pedersen og Rasmus Rasmusssen. 1. Peder Wieisen Udsen (søn af Wieis Christensen Udsen og Maren Rasmusdatter) døbt Christen Nielsen Udsen (sen af Niels Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født , Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift , i Rimsø kirke, Maren Nielsdatter, født , Rimsø, (datter af Niels Sørensen og Mette Sarensdatter) død , Aastrup, begravet Gammelsogn. Christen døde , Aastrup, begravet , Gammelsogn bor Mette Pedersdatter på aftægt. Købte gårdenmatr-nr. 3b af Åstrup til ejendom i 1840'eme. Gården var fæstegård under Stensmark. 3. Peder Nielsen Udsen (søn af Niels Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født , Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, gift

6 SMe2 1834, i Voldby, Mette Serensdatter Udsen, født ! 1, Sangstrup, Volby sogn, (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Niehdatter) død 23.1!.189!, Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby. Peder døde , Smigstrup, Voldby sogn, begravet , Voldby. Den fik PNU fæste på gården og giaer sig med forgængerens enke. PNU lod Voldby Mølle opfører. Møllen blev solgt d Mette: I 1880 bor Mette på afltægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården fri fra Katholm gods. ( Skøde 31.1.! 866) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 ^erdingkai', 2^4 album. Den sælger Mette gården ti! Johannes Emanuel Petersen. 4 Jens Nie!sen Udsen (søn af Nie!s Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født! , Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd. Sangstrup, gift O! , i Voldby, Wo!borg Pedersdatter, født , Sangstrup, (datter af Peder Rasmussen Hviid). Jens døde , Voldby, begravet ! 859, Voldby. Daniels Michelsen fnkøber gården Ved giftermålet med hans enke WP bliver Jens ejer af gården. Wo!borg: Wolborg var i 1. ægteskab gift med Daniel Michelsen (1802). Hun havde 3 børn med ind i ægteskabet med Jens: 8irgitte(1834), Mikkel (1837) og Ane Kirstine (1842). Disse tilfbjede senere Udsen til deres navn. WP giftede sig 3. gang med Christen Olufsen (1818). D. Jens Christensen Udsen født 1756, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup, gift , i Grenaa, Kirsten Thomasdatter, født!768, døbt , Gammelsogn, (datter af Thomas Micheisen og Maren Jensdatter). Jens døde , Aastrup, begravet Grenaa. Trolovet Forlovere: Jens Birch og Thomas Michelsen 1. Christen Jensen Udsen født! 789, Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup by, gift Karen Sørensdatter, født 1790, Ørum sogn. 2. Anne Marie Jensdatter født 1791, Gammelsogn. 3. Karen Jensdatter født 1795, Gammelsogn, gift Thomas Thomassen, født 1787, Fausing, Randers amt, (søn af Thomas Espersen og Chariotte Lovise Thomasdatter) stilling gmd i Karlby. 4. Anne Johanne Jensdatter født 1797, Gammelsogn. 5. WiUads Jensen Udsen født 180!, Bredstrup, Gammelsogn, døbt , Grenaa, stilling Træskomand i Bredstrup, gift Maren Andreasdatter, født 1800, Thorsø, døbt , Voldby, (datter af Andreas Nie!sen og Zidsei Cathrine Andersdatter) død 26, , Bredstrup, begravet Grenaa. Willads døde?? , Bredstrup, begravet , Grenaa. Faddere: Poul AHelevs kone, Grenaa, Rasmus Skippers datter, Maren, John Nedergaard, Søren Hansen, Peder Ottemand, alle fra Bredstrup. Maren: Faddere: Jens Fausings kone i Voldby bar, Christen Sørensens kone, Jens Fausing af Voldby, Gunny Sørensen, Thorsø. E. Karen Christensdatter Udsdatter døbt!8.03.!759, Gammelsogn, gift 26.1!.!779, i Gammelsogn, Rasmus Rasmussen Skipper, født ca 1725, stilling gmd, død , Bredstrup, Gammelsogn. Rasmus: Fra tidl. ægteskab var der børnene: Dorthe dbt , Marie Dorthe dbt , Mette dbt , Stie dbt , Peder dbll&2j76& 1. Jens Christian Rasmussen Skipper døbt 26.! 1.! 780, Gammelsogn.

7 Side!3 2. Maren Rasmusdatter Skipper døbt i9.07.! 782, Gammeisogn, gia , i Gammeisogn, Miche! Jensen Fugh døbt H !, Gammeisogn, død !844, Astrup, Gamme!sogn. Maren døde , Aastrup, Gammelsogn. Michei: død som iattig!em i Aastrup 3. Stie Rasmusdatter Sktpper død 29.!!.! 801, Bredstrup, Gamme!sogn! 7 år g!. 4. Anders Rasmussen Skipper døbt , Gammelsogn. 5. Søren Rasmussen Skipper døbt , Gammelsogn. 6. Mette Johanne Rasmusdatter Skipper døbt , Gammelsogn. 7. Peder Rasmussen Skipper iødt Marie Rasmusdatter Skipper født VI. Søren Udsen født 1717, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd Aastrup, gia , i Gammelsogn, Maren Pedersdatter, iødt før Maren: Trolovet d Forlovere: Niels Pedersen Bang og Ud Rasmussen A. Peder Sørensen Udsen født , Gammelsogn, gift , i Ginnerup, Maren Rasmusdatter, født 1749, død , Aastrup, Gammelsogn, begravet Peder døde Saren Pedersen Udsen født 1772, Aastrup, Gammelsogn. døbt , Gammelsogn. gift (!) , i Voldby, Mette Micheisdatter, Mt 1765, Voldby, død , Voldby, gift (2) , i Voldby, Mette Nieisdatter, født 1776, Sangstrup, døbt , Voldby sogn, (datter af Nieis Andersen Busch og Ane Marie Pedersdatter) død , Voldby, begravet , Voldby. Søren døde , Voldby, begravet , Voldby. Ved fæstebrev af fæster SPU gården Højmark og gifter sig med forgængerens enke. Mette: Mette havde følgende børn fra 1. ægteskab: Maren, Jens, Søren, Maren, Gertrud. Mette: Mette bor i 1845 hos Niels Udsen. Søster til Niels Andersen Bildes kone. Maren 2. Peder Pedersen Udsen døbt , Aatrup, Gajnmelsogn, død før Maren Pedersdatter Udsen døbt , død fbr Kirsten Pedersdatter Udsen født Jens Pedersen Udsen født Christen Pedersen Udsen døbt , død Christiane Pedersdatter Udsen født , gif^ Peder Mikkeisen, født 1780, stilling gmd i Bredstrup. B. Jens Sørensen født , Gammelsogn. C. Maren Serensdatter fiadt , Gammelsogn. D. Anne Sørensdatter født , Gammelsogn.

8 Side!4 E. Ud Sørensen født 25.!!.!753, Gammeisogn, stiiiing gaardfæster, gia , i Gamme!sogn. Ane Pedersdatter, fiadt! 758, død eaer Ud Sørensen døde ! 825, Voldby sogn, begravet H.06.i825, Voidby sogn. Har fæstebrev på gården matr. 5a i Voldby i^a Skærvad. Udstedt d.!0.!2.i783. De tidligere fæstere Jens Laursen ( f.!730)og Birthe Eskiidsdatter (f. 1727) Før fæstet ^ente han i 11 år som soldat ved Det Holstenske Infanteri Regiment bor Birthe E. og Jens 1. på aftægt på gården. Gården var i 1783 skyldsat for hartkorn ager og eng på Voldby mark 7 tønder, 6 skæpper og 1 ^erdingshar samt 7 skæpper og 2 album på Robstrup mark. 1. Saren Udsen født 1784, Voldby, døbt ,! 1. s.e. trin., stilling Husmand, gift ! 813, i Karlby, Ane Pedersdatter, født , Karlby, (datter af Peder Smed). Søren døde , Sangstrup, begravet , Voldby. Skifte G folio 47, 53, 80. Trolovet Husfæster til matr. nr. 29 i Sangstrup. Fæstebrev Ane: Efter Sørens død giftede Ane sig d. 20.!! med Jens Stephensen, der overtog fæstet på huset. 2. Maren Udsen født 1788, Voldby, døbt , Voldby, død 1800, Voldby, begravet , Voldby. 3. Berthe Udsen født , Voldby, begravet , Voldby. 4. Peder Udsen født Voldby, stilling gmd. Voldby, gift , i Voldby, Birthe Sørensdatter, født 1782, Voldby, døbt , Voldby 16. s. e. trin., (datter af Søren Lauridsen Bager) død Peder døde , Voldby af tæring, begravet , Voldby. Får i 1829 fæstebrev på gården matr. 5. Køber i 1846 (47)gården i Voldby til. selveje. Langilde var: 1 rigsdaler og 8 skilling sølv, 3 tønder rug, 4 tønder og 3 skæpper byg, 1 tønde og 2 skæpper havre, 12 pund smør, 1 svin, 2 lam, 1 gås obg 1 høne. Han var fntaget got at forrette hoveri og rejser imod 17 rigsdaler sølv. Birthe: enke efler Peder Ryegaard fra Sangstrup (matr. 20.) Sammen med P.P. Havde hun en datter Mette Kirstine Pedersdatter f Jens Udsen født , Voldby sogti, døbt , Voldby, dom 10 trinit., stilling gmd i Taastrup, gift (1) , i Albøge kirke. Maren Rasmusdatter, født 1798, Søbye, Albøge sogn, (datter af Rasmus Jensen Brøgger og Sidse! Andersdatter) død , Albøge, begravet , Albøge, gift (2) , i Feldballe, Birthe Sophie Madsdatter, født , Feldballe, døbt , hjemmet i kirken d , (datter af Mads Nieisen og Karen Nieisdatter) død , Feldballe, begravet , Feldballe. Jens døde , Taastrup, Feldballe sogn, begravet , Feldballe, konfirmeret , Voldby, l.s. ef. påske. I 1845 bor der på gården Zidsel Andersen fra Veilby, Zidsel er Jens' sviger- mor af 1. ægteskab. Jens overtager gården ilfg. en aftægtkontrakt d Jens' faddere: Jens Elmansen, Rasmus Kang, Peder Olesen. Jomfru Jespersen bar barnet. Maren: Jens og Maren blev trolovet d Forlovere var Søren Møller, Søbye og Søren Brøgger i Obtrup Birthe: Boede 1880 i Tåstrup, 62 år, enke, husmoder på aftægt ^dere: Jens Larsen, Lise Storm af Felballe, Søren Nielsens hustru, Søren Sørensen alle gmd af Essig. Forlovere: Ole Sørensen, Taastrup og Søren Simonsen i Søby. 6. Rasmus Udsen født , Voldby, stilling husmand, gift (1) Christiane Jørgensdatter, gift (2) Kirsten Jensdatter, født 1795, Ginnerup. 7. Christen Udsen fmt , Voldby.

9 SMe5 f 8. Maren Udsdatter født 26. i , gia Peder Jensen Pouisen, født 1795, stihing Tømmermand. Peder: Bor!834 og 1845 i Thorsøe.Husejer på matr. og 16 i Thorsø F. Margrethe Sarensdatter født , Gammelsogn, gift Anders Andersen Udsen, født 1724, Gammelsogn. (søn af Anders Udsen og Trine Andersen) stilling Bonde og gmd, død Margrethe døde Birthe Marie Andersdatter Udsen født 1782, Gammelsogn. 2. Karen Andersdatter Udsen født 1784, Gammelsogn, død Anders Andersen Udsen født , Gammelsogn, stilling Gmd i Gammelsogn, gift , i Grenaa, Mette Jensdatter Greve, født 1785, (datter af Jens Andersen Greve og Karen Hansdatter). Forlovere Niels Udsen og Jens Andersen Greve 4. Søren Andersen Udsen fiztdt G. Kiesten Sarensdatter Udsen døbt , begravet , Gammelsogn. Vil. Mette Udsdatter fbdt , Gammelsogn, gift , i Gammelsogn, Eskiid Rasmussen, begravet , Karlby. Mette begravet , Karlby. Faddere: Søren Krags kone i Carlebye baar det og Jens Michelsens kone i Breestrup stod hos. Jens Poulsen 1 Brestmp, Rasmus..., og Søren Eskiid: Nævnes senere som Eschild Kroeg, Carlbye Trolovet d , Forlovere Ud Rasmussen og Anders Rasmussen. A. Rasmus Krog født!735, Karlby, begravet , Karlby. B. Saren Krog født , Karlby, gift 19.! , i Kariby, Birthe Nieisdatter, født ca Søren døde , Karlby. 1. Eski!d Sørensen Krog døbt , Karlby, begravet , Karlby. 2. Mette Sørensdatter Krog døbt H , gift , Peder Pedersen Skiffard, døbt , Karlby, død , Karlby. Mette døde , Karlby. Peder: Var ialt 3. gange fik 18 børn! 3. Karen Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gift Peder Jensen Kier. 4. Ane Sørensdatter Krog døbt , Karlby. 5. Maren Sarensdatter Krog døbt , begravet , Karlby. 6. Ane Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gift , Søren Pedersen Skiffard. Søren: eiikemand 7. Maren Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gifl Anders Jacobsen. Maren døde Anders: Karlby 8. Dorthe Sarensdatter Krog døbt Ane Marie Sarensdatter Krog døbt , Karlby.

10 VHL Maren UdsdaMer født ! 722, Gammelsogn. En datter, men præsten har glemt at skrive navnet. IX. Pedc!* Udsen født 13.0!.! 726, Gainmeisogn, stilling gmd i Dolmer. A. Rasmus Pedersen Udsen døbt , stilling Husmand med jord, gia Anne Kirstme Sørensdatter, ^gdt selvejer, almiselem 1. Peder Rasmussen født 1798, Dolmer. 2. Søren Rasmussen født 1799, Dolmer. 3. Kirsten Rasmusdatter født 1810, stilling væverske. 4. Maren Rasmusdatter født X. Rasmus Udsen fbdt 1733, Gammelsogn, gift , i Grenaa, Karen Hansdatter, (datter af Hans Rasmussen). Rasmus døde O! Konf. i Rasmus U. faldt over bord fra et fartøj på vej l^em fra Norge til Grenå. Under skifteforretningen meddelte enke, at hun muligvis var gravid og skiftet blev udsat i 20 uger. Inden næste skiftesamling havde hun født en datter. Rasmus's fødselsdag er muligvis ? Karen: Trolovede d Forlovere: Anders Rasmussen og Søren Rasmussen. A. Ane Catrina Rasmusdatter Udsen Ibdt! 762, Gammelsogn, døbt , gift Christian Ramhardt. født Ane døde Både Karen Hansdatter og Ane Catrina var gift 3 gange. Ane Catrina bl. a. med bogbinder og kirkeværge Chr. Ramshardt. 1. Frantz Ramhardt født 1781, Grenaa. 2. Karen Ramshardt født 1784, Grenaa. SMe6

11 Efters!aegt af Christen Nie!sen Udsen Side 7 Christen Nie!sen Udsen født , Gammeisogn, døbt , Cammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift , i Rimsø kirke. Maren Nieisdatter, født , Rimsø, (datter af Nieh Sørensen og Mette Sarensdatter) død , Aastrup, begravet Ga!nmelsogn. Christen døde , Aastrup, begravet , Gammeisogn bor Mette Pedersdatter på aftægt. Købte gårdenmatr-nr. 3b af Åstrup til ejendom i 1840'eme. Gården var fæstegård under Stensmark. I. Mette Christensdatter født , Gammeisogn, gif^ , i Aastrup, Grenå sogn. Søren Bertehen. født , Hemmed sogn, død , Hemmed. Mette døde , Hemmed, begravet , Hemmed. A. Jensmine Sørensen født , Hemmed. gift , Søren Hansen, født , Volby, død , Homå. Jensmine døde , Lyngby, begravet Homå. 1. Gudrun Erna Hansen tbdt , Homå, gift 12.H.1926, Akse! Peter Laurits Pedersen, født , Sengeløse. Gudrun døde , Ørsted, begravet Homå. a. Anna Sonja Hjeim Pedersen (detaljer udeladt). II. Niels Christensen Udsen født 1843, Gammeisogn. I følge protokol for Grenå arrest er NCU arresteret 2 gange i 1881 for "bedrageriske forhold", hvad der så må ligge i det. D dages fængsel på vand og brød og igen d fængsel i 5 dage el. mulkt på 20 kr. III. Jensine NicoHne Christensdatter født , Gammeisogn, gift , i Grenaa kirke, Jens Rasmussen Vestergaard, Mt , Ørum, (søn af Rasmus Oisen og Ane Kathrine Jensdatter Westergaard) stilling gdr, død , Aastrup, Gammeisogn, begravet , Grenaa kirkegaard. Jensine døde , Aastrup, Gammeisogn, begravet , Grenaa kirkegaard. Jens: Var sognerådsformand i mere end 24 år. A. Christian Udsen Rasmussen født , Gammeisogn, stilling avlsbruger. Var i 1901 ugift B. Peder Johannes Udsen Rasmussen født C. Rasmus Martinus Udsen Rasmussen født D. Knud Rasmussen Rsdt , Gammeisogn. E. Ane Kathrine Vestergaard født , Aaastrup, Gammeisogn, død , Ørum Djurs, begravet , Grenaa kirkegaard. Ane til Inga Witt. F. Retrea Rasmussen født , Gammeisogn. G. Peter Johannes Rasmussen født , Gammeisogn. H. Raasmus Rasmussen født , Gammeisogn. IV. Nicoline Christensdatter født 1850, Gammeisogn.

12 Jens Rasmussen Vestergaards Gaard i Aastrup, Gammei Sogn. og St.: Grenaa, hvorti! c. 2 Km. Nuværende Ejer: /e/m Postforb. Jens Rasmussen Vestergaards Caard. som overtog Gaarden i Foraaret!874, er fpdt i Ørum 27. Maj )844 og gift med /ensmg NFco/tng ChristM/Mgn, født paa Ejendommen t6. juni!846. Matr.-Nr. 3b m. f!. af Aastrup. Hartkorn 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. Aib. Ejendomsskytd 36,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 5,496 Kr., for Avisb. t2,t95 Kr. Caardens samiede Areai 52 Tdr. Ld., deraf Ager 51, Have og Gaardsp!ads ). Agermarken drives væsent!ig i en 6 Marksdrift med Roer efter Grønjordshavre. Byg, Ud!ægshavre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er Sandmutd paa Kaikunderiag. Besætningen bestaar af )6 Malkekøer foruden!3 Stkr. Ungkvæg og Katve, 1 Tyr, 4 Heste, 3 Plage og F)^^! samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hoved' sagehg ved eget Tillæg. CMfdsn har tidligere vzret Fæste under Stensmark. Den mtdst kendte Fester er Hiets Udsen, hvis S^n, Christian Nieisen Udsen, k^bte Gaarden tit fri Ejendom i :840erne. Han dade og Enken giftede sig anden Gang med Knud Christensen, hvem hun ogsaa overlevede, hvorefter hun! nogie Aar selv drev Ejendommen, indtil hun skødede den tit sin Svigersøn, den nuværende Ejer, som har været Sogneraadsfortnand t 24 Aar og i den Tid gjort et stort Arbejde i Kommunen: Tjeneste. Gaarden limcr paa aia oprindelige Pladt midt i Aastrup By og er opfort efter Brand i Hovedb. og Avlsb. er alle grundmurede og har Tage af henholdsvts TcE] oc Straa. Markerne ligger samlede mod V. over jstvnt Terræn. Af KreaturbeszMin^n er største Delen præmieret i Samlinger ved de iokale Skuer. J C.B ia Cour: Danske Gaarde,!! samiing, andet bind

13 Eft rs!ægt af Peder Nieisen Udsen Side 8 Peder Nie!sen Udsen født! n, Aastrup, Gammeisogn, døbt , Gammelsogn, giit 1834, i VoMby, Mette Sørensdatter Udsen, født ! 1, Sangstrup, Volby sogn, (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Nielsdatter) død , Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby. Peder døde , Sangstrup, Voldby sogn, begravet , Voldby. Den fik PNU læste på gården og gifter sig med forgængerens enke. PNU iod VoMby MøHe opfører. Mø!!en biev soigt d Mette: bor Mette på aaægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården Iri Ira Katholm gods. ( Skø& ) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 Qerdingkar, 2^4 album. Den sælger Mette gården ti! Johatines Emanuel Petersen. L Ane Kirstine Pederdatter ibdt , Sangstrup. 11. Serine Pedersdatter fiadt , Sangstrup, død 1850/60. Også ka!det Severine!!!. Mette Pedersdatter født , Sangstrup, død 1850/60. IV. Maren Pedersdatter fbdt , Sangstrup. V. NicoHne Pedersdatter født , Sangstrup. Nævnes også som Line V!. Jensine Pedersdatter født Sangstrup. VH. Ane Marie Pedersdatter født , Sangstrup. Vni.Niels Udsen Pedersen fiadt , Voldby, døbt , Voldby, død , Voldby, begravet , Voldby.

14 Efters!aBgt af Jens Nicjsen Udsen Side Jens Nietsen Udsen født H.01.i823, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd. Sangstrup, gia O! , i Voldby, Wo!borg Pedersdatter, født , Sangstrup, ( datter af Peder Rasmussen Hvitd). Jens døde , Voldby, begravet , Voldby. Daniels Michelsen frikøber gården Ved giftermålet med hans enke WP bliver Jens ejer af gården. Woiborg: Wolborg var i 1. ægteskab gio med Daniel Michelsen (1802). Hun havde 3 børn med ind i ægteskabet med Jens: Birgitte(1834), Mikke! (1837) og Ane Kirstine (1842). Disse tilføjede senere Udsen til deres navn. WP giftede sig 3. gang med Christen Olufsen (1818). I. Mette Jensdatter født , Sangstrup, Volby sogn, gift Peder Laursen MøHer, stilling gdr. matr. 2a Sangstrup. II. Danie! Jensen født , Voldby sogn, døbt , Voldby sogn. III. Kirsten Jensdatter født , Sangstrup, Voldby sogn. IV. Nicoline Jensdatter født , Volby, døbt V. Niels Udsen Jensen født , Volby sogn. døbt , Volby sogn. gift Ane Marie Kirstine Sørensen Me!!er, født , Hammelev, (datter af Saren Serensen MøHer og Karen Jørgensen Brabrand) død , Grenaa. Niels døde Gården frikøbt fra Katholm 1869 ( La Cour). A. Henrik MøHer Udsen født , Hammelev, døbt , Hammelev, gift Rasmine, født Henrik døde formand for Grenaa Andelsmejeri. Nævnes 1945 som forhenværende vognmand, gift med Rasmine født d B. Karen Va!borg Udsen født Tvilling af mandskøn død. C. Jens Jørgen Udsen født , Hammelev, døbt , Hammelev. Tvilling - død. D. Karen Jenny Frederikke Udsen født , døbt , død E. Karen Jenny Frederikke Udsen født , Hammelev, dobt , Hammelev. F. Valborg Udsen født G Anna Kjerstine Marie Udsen født 1886 VI. Peder Hvid Jensen født , Voldby sogn, døbt , Voldby sogn, gift Bolette Andersen, født A. Vaiborg Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voldby. B. Jens Udsen Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voidby snedkerlærling i Grenaa C. Mette Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voidby.

15 Efters!sBgt af Jens Christensen Udsen Side 10 Jens Christensen Udsen født 1756, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup, gia , i Grenaa, Kirsten Thomasdatter, iødt 1768, døbt , Gammelsogn. (datter af Thomas Michetsen og Maren Jensdatter). Jens døde , Aastrup, begravet Grenaa. Trolovet Forlovere: Jens Birch og Thomas Michelsen 1. Christen Jensen Udsen født 1789, Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup by, gifit Karen Sørensdatter, fbdt 1790, Ørum sogn. A. Kjerstine Christensdatter født 1824, gift Jens Andersen Udsen, født , Gammelsogn. døbt , Gammelsogn, (søn af Anders Andersen Udsen og Mette Jensdatter Greve). B Jensine Christensdatter født 1828 C. Nicoiine Christensdatter født n. Anne Marie Jensdatter ^dt 1791, Gammelsogn. III. Karen Jensdatter født 1795, Gammelsogn, gift Thomas Thomassen, født 1787, Fausing, Randers amt, (søn af Thomas Espersen og Chariotte Lovise Thomasdatter) stilling gmd i Karlby. A. Nieis Thomassen født 1835, Karlby. B. Jens Thomassen født 1840, Karlby. C. Lovise Thomasdatter født 1817, Karlby. 1. Ida Dorthea Rasmus Pedersen født 1844 IV. Anne Johanne Jensdatter født 1797, Gammelsogn. V. WiHads Jensen Udsen født 1801, Bredstrup, Gammelsogn. døbt , Grenaa, stilling Træskomand i Bredstrup, gifl Maren Andreasdatter, fbdt 1800, Thorsø, døbt , Voldby, (datter af Andreas Nieisen og Zidse! Cathrine Andersdatter) død 26, , Bredstrup, begravet Grenaa. Willads døde?? , Bredstrup, begravet , Grenaa. Faddere: Poul Allelevs kone, Grenaa, Rasmus Skippers datter. Maren, John Nedergaard, Søren Hansen, Peder Ottemand, alle fra Bredstrup. Maren: Faddere: Jens Fausings kone i Voldby bar, Christen Sørensens kone, Jens Fausing af Voldby, Gumiy Sørensen, Thorsø. A. Johanne Wiiiadsdatter født , Bredstrup, Gammelsogn. B. John WiHadsen Udsen født , Bredstrup, Gammelsogn, døbt , Grenaa, gift , i Grenaa, Mariane Laursen, født , Aastrup, døbt , Grenaa, (datter af Laurs Jensen MoHer og Mette Pedersdatter). Forlovere: Niels Peder Kjær i Dolmer og Jens Laursen i Aastrup Mariane: Faddere: Jens Hansens kone. Skolelærer Bryggers datter. Jens Andersen. Christian Udsen og Anders Udsen. 1. ViMads ViHadsen født , Bredstrup, døbt , Grenaa, stilling Gårdejer, Revn, gift Nicoiine Severine Hansen, født , Aastrup, døbt , (datter af Nieis Jørgen Hansen Skipper og Severine Sørensen Hougaard) død , Revn. begravet , Vejlby. Villads døde , Revn, begravet , Vejlby.

16 Sk^ll a. Johanne ViHadsen født , Vejiby, døbt 1897, Vejlby. b. Nie!s Severin Vi!!adsen født , Revn. stilling Gårdejer, gia , i Vejlby, Mary Birch Christensen, født , Vejlby, (datter af Christian Birch Christensen og Amahe Jensen ) død Crenaa, begravet , Vejlby. Niels døde , Revn, begravet , Vejlby. (1) Grethe Viitadsen (detaljer udeladt), gift Bent Bjerre Bach, (detaljer udeladt), (søn af M.M.Bach og Gjertrud Marie Dah! Jensen). (a) Fer Bach (detaljer udeladt). (b) Morten Bjerre Bach (detaljer udeladt). (c) Michae! Bjerre Bach (detaljer udeladt). (d) Esben Bjerre Bach (detaljer udeladt), gia Trine Wiese, (detaljer udeladt), (datter af Jørgen Wiese og E!se Hjort MøHer). [1 ] Amaiie Bach-Wiese (detaljer udeladt). (2) Birthe Viiiadsen (detaljer udeladt), gia Jens Otto Roesgaard, (detaljer udeladt), (søn af Peter Andreas Andersen Roesgaard og Edith Thomsen). (a) Jesper Vi!!adsen Roesgaard (detaljer udeladt). c. Ane Viiiadsen født , gia Peder Jensen, stilling Gårdejer, død Revn. begravet Vejlby. Ane døde Revn, begravet Vejlby. (1)!nger Jensen. (2) Oria Jensen. (3) Eise Jensen gia Knud Erik Sørensen, født Sangstrup, stilling Gårdejer, (a) Jens Sørensen født Sangstrup, stilling Gårdejer. 2. Martinus ViMadsen født 1874, Bredstrup. 3. Lars Peter Viiiadsen født 1876, Bredstrup. 4. Mette ViMadsen født 1878, Bredstrup. 5. Mariane Viiiadsen født 1879, Bredstrup.

17 Efters!ægt af Karen Christensdatter Udsdatter Side 12 Karen Christensdatter Udsdatter døbt , Gammelsogn, gifit 26.! H 779, i Gammelsogn, Rasmus Rasmussen Skipper, født ca 1725, stihing gmd, død ! 808, Bredstrup, Gammeisogn. Rasmus: Fra tidl. ægteskab var der børnene: Dorthe dbt , Marie Dorthe dbt , Mette dbt. 22. H. 1761, Stie dbt , Peder dbt I. Jens Christian Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. II. Maren Rasmusdatter Skipper døbt Gammeisogn, gift , i Gammeisogn, Miche! Jensen FugL døbt H , Gammeisogn, død , Åstrup, Gammeisogn. Maren døde , Aastrup, Gammeisogn. Miche!: død som iattiglem i Aastrup A. Jens Fug! Micheisen tødt , Gæiimelsogn. B. Magdalene Micheisdatter født , Gammeisogn. C. Karen Marie Micheisdatter født , Gammeisogn. D. Mette Johanne Micheisdatter født , Gammeisogn, og Jens Pedersen Hæ, født , Veggerslev, stilling gdr, død , Homaa. Mette døde , Bredstrup, Gammeisogn. Død af tæring Jens: Udlagt som barnefader 1. Severine Marie Jensen fbdt , Bredstrup, gift , i Homaa. Søren Madsen, ibdt , Homaa, død , Homaa. Severine døde , Homaa. Vokser op hos sin far og bliver gift med sønnen på nabogården, Søren Ane til Else S. Jensen. E. Severine Petrine Michebdatter iødt , Gammeisogn. Hl. Stie Rasmusdatter Skipper død , Bredstrup, Gammeisogn 17 år g!. IV. Anders Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. V. Seren Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. VI. Mette Johanne Rasmusdatter Skipper døbt Gammeisogn. VH. Peder Rasmussen Skipper født Vm. Marie Rasmusdatter Skipper født

18 Eft rs!ægt af Peder Sarcasen Udsen Side! 3 Peder Sørensen Udsen født , Gammetsogn, gia , i Ginnerup, Maren Rasmusdatter, født!749, død , Aastrup, Gammelsogn, begravet Peder døde Søren Pedersen Udsen født 1772, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn. gia (1) , i Voldby, Mette Micheisdatter, født 1765, Voldby, død , Voldby, gift (2) , i Voldby, Mette Nielsdatter, født 1776, Sangstrup, døbt , Voldby sogn, (datter af Nieh Andersen Busch og Ane Marie Pedersdatter) død , Voidby, begravet , Voldby. Søren døde , Votdby. begravet , Voldby. Ved fæstebrev af fæster SPU gården Hiøjmark og gifter sig med forgængerens enke. Mette: Mette havde følgende børn fra 1. ægteskab; Maren, Jens, Søren, Maren, Gertrud. Mette: Mette bor i 1845 hos Nie!s Udsen. Søster til Niels Andersen Bildes kone. Maren A Mette Marie Sørensdatter Udsen (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Michelsdatter) født , Voldby sogn, døbt , Voldby, gift , i Grenaa, Jens Brøgger, født , Albøge sogn, døbt , Albøge, (søn af Rasmus Jensen Brøgger og Sidse! Andersdatter) stilling skolelærer i Aastrup, konfirmeret , Albøge. Trolovede d Foriovere Niels Udsen i Aastrup og Søren Pedersen i Sangstrup. Faddere: Baaren af Kiersten Pedersdatter af Bredstrup sænt Salg. Christen Svends kon af Sangstrup. Peder Møller, Oie Winther, Peder Nedergaard alle af Sangstrup 1. Mette Ceciiie Jensdatter Brøgger født , Grenaa, døbt , hjemmet, i kirken d , og Peder Rasmussen Greve, født , Albøge, døbt , Albøge, (søn af Rasmus Andersen og Ane Marie Pedersdatter) død , Lyngby, begravet , Lyngby, konfirmeret 1825, Albøge, gift , i Lyngby, Jacob MøHer Vesterfe!dt. født 1806, Grenaa, stilling Skomager, død 22.1Z1878, begravet Faddere: Jomfru MøHergaard Johansen, Pigen Maren Rasmusdatter af Søby i Albøge, Gaardmand Niels Nielsen, Jens MøHer og Michel Jensen i Aastrup. Boede 1840 hos Zidsei Andersdatter 71 år, aftægtskone og Jens's mor.hun har sønnen Peder hos sig. Hun lever af håndarbejde. Mette tjente ved brylluppet med Jacob på Frederiksdal. a b Peder Pedersen Greve (søn af Peder Rasmussen Greve og Mette CecHie Jensdatter Brøgger) fiadt , Albøge, døbt , l^emmet, i kirken stillinc Fvrbøder. gift , i 1 Humble, Line Madsen, født , Magleby, døbt , Magleby, død , Rudkøbing. Peder døde , Rudkøbing, begravet , Rudkøbing. Ane til Arne Eckmann Henriette Jacobsdatter Mø!!er V st rfe!d (datter af Jacob MøMer Vesterfe!dt og Mette CeciMe Jensdatter Brøgger) født , Albøge. 2. Hans Peter Bragger døbt , Gammelsogn. 3. Rasmus Anthon Brøgger døbt , Gammelsogn. 4. ChaHotte Frederiche Brøgger født 1825, Gammelsogn. døbt Nicoline Brøgger døbt , Gammelsogn. 6. Rasmus Severin Brøgger født 1830, Gammelsogn, døbt Karen Marie Brøgger født 1833, Gammelsogn. døbt

19 8. Saren Bragger født 1835, Gammeisogn, døbt 15.H.1835, Gammeisogn. 9. Hansine NicoHne Petrine Brøgger født i838, Gammebogn, døbt !838, Gammeisogn. 10. Hans Peter Bregger født 1841, Ganimelsogn, døbt , Gammelsogn. B. Karen Sørensdatter Udsen (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Miche!sdatter) født , Voldby, Randers amt. døbt , Voldby, død 22.07J80^ C. MikkoHne Sørensdatter (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Michebdatter) født 1803, Voldby, Randers amt, døbt , Voldby, og Jørgen Nie!sen, gift Mikke! Jensen Fug!, født 1799, Hammelev. Jørgen: Fra Sangstrup, udlagt barnefader 1 Peder Udsen (søn af Jargen Nie!sen og Mikkoiine Sarensdatter) født , Sanstrup, Voldby sogn, døbt , hjemmet, gift , i Voldby kirke, Ane Cathrine Pedersdatter, født , Veggerslev, (datter af Peder Andersen og Maren Jensdatter) død , Enslev. Peder døde Også kaldet Jørgensen a. Peder Pedersen født , Veggerslev, død , Skiffard. Død 15 år gi. af brystbetændelse. b. Mette Marie Pedersen født , Skiffard, gift , i Enslev, Anthon Ottesen, fladt , Enslev, død , Grenaa. Mette døde , Grenaa, begravet Enslev. Ane til Else S. Jensen. Ane til Anders Fogh Rasmussen 2 Anders Fug! (søn af Mikke! Jensen Fug! og Mi!dt&!ine Sørensdatter) &Klt 1835, Hammelev. 3. Jens Peder Fug! (søn af Mi!tke! Jensen Fug! og Mi!dto!ine Sørensdatter) født 1838, Hammelev. 4. Mette Fug! (datter af Mi!^ke! Jensen Fug! og Mi!^ko!ine Sørensdatter) født 1841, Hammelev. 5 Christen Fug! (søn af Mi!^ke! Jensen Fug! og Mi!^ko!ine Sarensdatter) født 1844, Hammelev. D Mette Sarensdatter Udsen (datter af Saren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) født , Sangstrup, Volby sogn, gift (1) , i Voldby, Anders Pedersen Hviid, født , Sangstrup, Voldby sogn, stilling gårdfæster, død , Sangstrup, begravet , Voldby, gif^ (2) 1834, i Voldby, Peder Nie!sen Udsen, født L Aastrup, Gammelsogn. døbt , Gammelsogn. (søn af Nie!s Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) død , Sangstrup, Voldby sogn. begravet , Voldby. Mette døde , Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby bor Mette på aftægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården fn fra Katholm gods. ( Skøde ) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 Qerdingkar, 2!4 album. Den sælger Mette gården til Johannes Emanuel Petersen. Peder: Den fik PNU fæste på gården og gifter sig med forgængerens enke.

20 Side!5 PNU!od Votdby MøHe opfører. MøHen biev solgt d Peder Andersen Hviid (søn af Anders Pedersen Hvnd og Mette Sørensdatter Udsen) født 1832, Voldby. 2. Ane Kirstine Pederdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 3. Sørine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) lødt , Sangstrup, død 1850/60. Også kaldet Severine 4 Mette Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup, død 1850/ Maren Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 6 ^icøiine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. Nævnes også som Line 7. Jensine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 8. Ane Marie Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 9 Nieis Udsen Pedersen (søn af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født 25.H.1855, Voldby, døbt , Voldby, død , Voldby, begravet , Voldby. E. Nieis Sørensen Udsen (søn af Søren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) født , Sangstrup, Voldby sog!^, døbt 1814, Voldby, stilling gitid. Sangstrup, gift (1) i84], i Voldby, Ane Kii^tine Pedersdatter, født , Voldby, matr. 29a, (datter af Peder Micheisen og Maren Andersen Heiiskov) død , Sangstrup, begravet , Voldby, gift (2) 1846, Maren Nieisdatter Bi!de. født , Voldby mark, (datter af Nieis Nieisen Biide) død , Sangstrup, begravet , Voldby, gif^ (3) , i Voldby, Maren Christensdatter, født , Voldby, (datter af Christen Jensen Erichsen) død Niels døde , Voldby, begravet , Voldby. Faddere: Niels Udsens kone af Aastrup bar, Peder Glerups kone af Gjerild, Christe?,og Anders Dam begge af Sangstrup, Niels Bilde af Wolbye. Overtager fæstet efter faderen.( ) Frikøber gården fra Stensmark gods for 2600 rigsbankdaler sølv. 1 Søren Nieisen Udsen (søn af Nieis Sørensen Udsen og Ane Kirstine Pedersdatter) født , Sangstrup, Voldby sogn, stilling Filantrop, gift , i Grenå, Johanne Marie Buhi. født , Karleby sogn, (datter af Lars Peder Buh! og Carohne Frederikke Feidmann) død , København. Søren døde , København, begravet Solbjerg kirkegård (mindesten). SNU sluttede sig i 1855 til metodistkirken, SNU var afholdsmand. Dansk Biografisk Leksikon. SNU boede i 1880 i Skovly, på Valbyv^ på Frederiksberg. Bogholder og medejer af D.C. Clements Eftf. a. Johanne Marie Udsen født 1872.

21 b. Car! Frederik Udsen født , København, stiiung kiaverstemmer, gift , Agnes Nichen, født Carl døde 1941, København. Agnes: Adopteret Henrichsen 11 år gi. (1) Henrik Udsen (detaljer udeladt). (2) Kirsten Marie Udsen (detaljer udeladt). Side!16 (3) Bodi! Birgitte Udsen (detaljer udeladt), gift (1) Kaj Bruun, gift (2) Oie Hoiger Kreyer, født , Nakskov, stilling fbrlagssekretær, død , København, Christianborg slotssogn, gifit (3) Jens Lemos Therkiidsen, (detaljer udeladt). c. Henriette Udsen født ? Jens Peter Nieisen Udsen (søn af Nieis Sørensen Udsen og Ane Kirstine Pedersdatter) født , Voldby, døbt , hjemmet, i kirken d , stilling detailist i Søndergade 13, gift Amaiie Jørgine Kathoim, født , Homaa, død Jens døde Faddere: Pigen Trine Jonsdatter, Maren Nielsdatter af Voldby. Søren Jensen Busk, Jens Hansen og Carl Anders Peter Nielsen alle af Sangstrup. Da moderen døde i barselsseng kom Jens Peter i pl^e hos sin mormor Maren Andersdatter og hendes mand Jens Thomassen i Voldby. a. Karen Udsen født , Grenaa, død 1930, Købediavn. ugift b. Nieis Jørgen Eiiot Udsen født , stilling Ingeniør, underdirektør, gift Johanne AmaMe Myhrer, født , stilling sygeplejerske, død Niels døde (1) Bertei Udsen født , Frederiksberg (Solbjerg), stilling arkitekt, gift Gunvor Lassen, (detaljer udeladt), (datter af Kaj Lassen og Emy Larsson). Bertel døde (a) Nina Udsen (detaljer udeladt), gift Erik Thomsen, født , stilling kgl. musikus, død [ 1 ] Sidse Thomsen (detaljer udeladt). [2] Maite Thomsen (detaljer udeladt). (b) Vibe Udsen (detaljer udeladt), gift Per Nagei, (detaljer udeladt). [ 1 ] Tue Nage! (detaljer udeladt). (2) Strange Udsen født , stilling Ingeniør, gift Eise Høgdai. (detaljer udeladt). Strange døde , Give, begravet , Give. (a) Steen Udsen (detaljer udeladt), gift Nina Aisdrup. (detaljer udeladt). [1] Thomas Udsen (detaljer udeladt). [2] Tanja Udsen (detaljer udeladt).

22 [3] Mette Udsen (detaljer udeladt). (b) Erik Udsen (detaijer udetadt). (c) Finn Udsen født ! 952, gia Eise Pedersen, (detaljer udeiadt). Finn døde [ 1 ] Linde Udsen (detaljer udeladt). (d) Per Udsen (detatjer udeladt), gift Margit. (3) Troe!s Udsen (detaijer udeladt), gia Babara Lee. (detaljer udeiadt). (a) James Lee Udsen (detaljer udeladt), gift Susan Gai! Gente. (detaljer udeladt). [ 1 ] Steven Udsen (detaljer udeladt). [2] Nicoie Udsen (detaljer udeiadt). (b) Erik Lee Udsen (detaijer udeiadt), gift Charlotte, nj K^KhL^e. (c) Nieh Jørgen Udsen (detaijer udeiadt), gift Berit Skov, (detaljer udeiadt). [1] Luke Udsen (detaijer udeiadt). [2] Max Udsen (detaljer udeiadt). (4) Gunna Udsen (detaijer udeladt), gift Sven Erik Lassen, stilling skibsfizfrer. (a) Aiian Lassen (detaljer udeiadt), gift Susanne Andersen, (detaljer udeladt). [1] Lea Linda Lassen (detaijer udeiadt). [2] Morten Emii Lassen (detaijer udeladt). [3] Søren Emi! Lassen (detaijer udeiadt). (b) Merete Lassen (detaljer udeladt), gift Pou! Christensen, (detaljer udeladt). c. Rigmor Udsen. [1] Pi EmiMe Lassen (detaljer udeiadt). [2] Lin Emiiie Lassen (detaijer udeladt), d Kamma Udsen.

23 e. A!f Katho!m Udsen iødt , sti!!ing Sukkermester, gift , Marie Niehen, født }896, død Aif døde 23.} 1.195!. (1) Ebbe K. Udsen (detaljer udeladt), gift So!veig Nymann Jensen, (detaljer udeladt). (a) Henrik Udsen (detaljer udeladt), gia Line Andersen, (detaljer udeladt). [1] Emma Udsen (detaljer udeladt). (2) Karen K. Udsen (detaljer udeladt), gia Bjarne MaMer, tødt , stilling isenkræmmer, død (a) Birgitte MøHer (detaljer udeladt), gift Per Knudsen, (detaljer udeladt). [1] Louise Knudsen (detaljer udeladt). [2] Rikke Knudsen (detaljer udeladt). (b) Kristian Møiier (detaljer udeladt), gift Jeanette Kingo Marcussen, (detaljer udeladt). [ 1 ] Simon MøHer (detaljer udeladt). [2] Mathiide MøHer (detaljer udeladt). (3) Eiten K. Udsen (detaljer udeladt), gift Bob Bakish. (detaljer udeladt), (a) Robert Bakish (detaljer udeladt), gia Dede. [ 1 j Rachei Bakish (detaljer udeladt). 3. Ane Kirstine Nieisdatter (dauer af Nieis Sørensen Udsen og Maren Nieisdatter Biide) født , Smigstrup, Volby sogn, gia , i Lyngby kirke, Frederik Andreasen, Ibdt , Clatved, Hoed sogn. Side!18 F. Ane Marie Sarensdatter (datter af Saren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) iødt , Sangstrup, Voldby sogn, døbt , Voldby, og Jens Jacobsen, født 1813, Mastrup, Gimerup sogn, stilling Husmand, død 1856, Robstrup, gia Jens Jacobsen, født 1813, Mastrup, Ginnerup sogn, stilling Husmand, død 1856, Robstrup. Jens: Udlagt barnefader. Kaldet Skrædder.husejer 15 a i Sangstrup Jens: Udlagt barnefader. Kaldet Skrædder.husejer 15 a i Sangstrup 1. Saren Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født , Sangstrup, Voldby sogn, døbt , hjemmet, i kirken d , død , Robstrup, Gammelsogn. Søren dør af mæslinger 2. Jacob Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 1843, Voldby. 3. Sverine Jensdatter (daaer af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) fbdt , Sangstrup, Voldby sogn. ane til Else S. Jensen

24 4. Mette Jensdatter (datter af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født , Robstrup, Gammeisogn. 5. Søren Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 25.!!.1850, Robstrup, Gamme!sogn. 6. Nicoiine Jensdatter (datter af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 2! , Robstrup, Gammeisogn. H. Peder Pedersen Udsen døbt! , Aatrup, Gammeisogn, død før HI. Maren Pedersdatter Udsen døbt , død før IV. Kirsten Pedersdatter Udsen født V. Jens Pedersen Udsen født VI. Christen Pedersen Udsen døbt , død Vn. Christiane Pedersdatter Udsen født , gif^ Peder Mikkeisen, født 1780, stilling gmd i Bredstrup. A. Mikke! Pedersen født B. Maren Pedersdatter født 1818.

25 Eftersiægt af Saren Udsen Side 20 Søren Udsen født 1784, Voldby, døbt , 11. s.e. trin., stilling Husmand, gift , i Karlby, Ane Pedersdatter, født , Karlby, (datter af Peder Smed). Søren døde , Sangstrup, begravet , Voldby. SkiAe G folio 47, 53, 80. Trolovet Husiæster til matf. nr. 29 i Sangstrup. Fæstebrev Ane: Efter Sørens død giftede Ane sig d med Jens Stephensen, der overtog fæstet på huset. 1. Maren SørensdaMer Udsen født , Voldby, døbt 7. s. e. trin. H. Peder Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , Voldby. III. Anders Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , hjemme, i kirken d IV. Jens Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , Voldby. V. Rasmus Sørensen Udsen født , Voldby sogn. døbt , Voldby sogn. stilling Fisker, gift Petrine Jensdatter, født , Veggerslev, (datter af Jens Jensen Konge og Ane Catrine Pedersdatter) død , Sangstrup, begravet , Voldby. Rasmus døde , Sangstrup, Voldby sogn.! 1855 boede Ane Pedersdatter hos Rasmus. Den overtager Rasmus fæstet på huset. A. Ane Catrine Rasmusdatter født Voldby, døbt , hjemmet, i kirken d. 25J. B. Ane Catrine Rasmussen født 04. H. 1853, Sangstrup. C. Søren Udsen Rasmussen født , Voldby, døbt , Voldby, stilling arbejdsmand, gift 1889, Maren Thomassen, født , Voldby sogn. Boede 1890 Grønland, Grenaa. Arbejdede i 1901 hos Frederik Thykier 1. Kristine Udsen Rasmussen født , Grenaa. D. Jens Udsen Rasmussen født , Sangstrup, Voldby sogn, død E. Ane Marie Udsen Rasmussen født , Sangstrup, Voldby sogn, gift , i Voldby, Mads Christian Skaaning, født , Tisted. (søn af Nieh Skaaning). Mads: Køber huset af Katholm 2500 kr. 1. Peri Marinus Skaaning født , Sangstrup. VI. Christen Sørensen født , Sangstrup, Voldby sogn.

26 EftersEægt af Peder Udsen Side 21 Peder Udsen født , VoMby, sti!!mg gmd. VoMby, gia , i Voldby, Birthe Sørensdatter, født 1782, VoMby, døbt , Voldby 16. s. e. trin., (datter af Søren Lauridsen Bager) død Pederdøde , Voldby af tæring, begravet Voidby. Får i 1829 fæstebrev på gården matr. 3. Køber i 1846 (47)gården i VoMby ti!. selveje. Langilde var:! rigsdaier og 8 skihing sølv, 3 tønder rug, 4 tønder og 3 skæpper byg, 1 tønde og 2 skæpper havre, 12 pund smør, 1 svin, 2!am, 1 gås obg 1 høne. Han var fritaget got at forrette hoveri og rejser imod 17 rigsdaler sølv. Birthe: enke efter Peder Ryegaard tra Sangstrup (matr. 20.) Sammen med P.P. Havde hun en datter Mette Kirstine Pedersdatter f I. Ane Pedersdatter lødt 1811, Volby sogn. II. Mette Kirstine Pedersdatter tødt 1813, Voldby sogn. m. Saren Pedersen Udsen født , VoMby sogn. gia , i Voldby, Johanne Pedersdatter Doimer, fizfdt , Hylkegaard matr. nr. 16a Voldby, (daner af Peder Sørensen Doimer og Karen Hansdatter). Søren døde bor Birthe Sørensdatter på aftægt. Solgte gården til SPU A. Birthe Marie Sørensdatter født , VoMby sogn, døbt , VoMby, død 1928, Voldby. Forblev ugia. Boede på gården i Voldby til sin død i 1928 B. Peder Sørensen Udsen født , VoMby sogn, døbt , VoMby sogn, gif^ Karen Henriksen, født , Hammelev. Navnet rettet d til Peder Sørensen Udsen Gården var frikøbt fra Benzon d matr. 3 i Karlby Pejmarksvej 41, i Karlby. Karen: Kaldes også Karen Bager. 1. Jens Andreas Sørensen født 1888, Karleby. 2. Ane Johanne Sørensen født 1890, Karleby. 3. Ane Sørensen. 4. Sofie Sørensen. 5 Nikoiine Sørensen 6. Marie Sørensen. 7. Søren Sørensen. C. Hans Peter Sørensen født , VoMby sogn, gift Johanne Ovcr!eg. Savskærer i Nykøbing Mors. Havde en adoptivsøn. D. Karen Sørensen Udsen født , VoMby, gift Kar! Olsen, stilling gdr i Kolindbro. E. Christen Sørensen Udsen født , VoMby, døbt , VoMby, stilling Gdr. i Fuglsang, gifi Karen Marie Sørensen, født , Enslev. Fik ret til tilføje Udsen 1. Søren Therkiid Sørensen født , Gammelsogn. 2. Cathrine Johanne Sørensen født , Gammelsogn.

27 SMe22 3. SoHe Sørensen. F. Marianne Sørensdatter født , VoMby, døbt , Voldby, gia Anders Nieisen. stilling træskomand i Voldby. 1. Nie!sNie}sen. 2. Søren Ntehen. 3. Johannes Nie!sen 4 Karen Nietsen. 5. Edvard Nielsen. 6. He!ga Niehen 7 Katrine Nichen 8. Anna Nieisen. G..\ne Katrine Serensdatter Udsen født , Voldby, gift Martinus Thøgersen, stilling gdr på Tjømegaard i Vold. Martinus: Kaldet Bisp. H. Jens Marinus Sørensen Udsen født , Voldby, gift , i Veggerslev kirke, Birthe Marie Kirstine Nieisen, født , Veggerslev, (datter af Nieis Peter Larsen og Kirsten Marie Sørensen) død , Voldby, begravet Voldby. Jens døde , Voldby af lungebetændelse, begravet , Voldby. Fik d skøde på slægtgården. Familien fik tilladelse ti! at bruge navnet Udsen kgl. bevilling af d Ejendommen er på 30 tdr. 1. tidligere fæstegaard under Skærvad Hovedgaard. Matr. 1. Johannes Sigurd Sørensen Udsen født , døbt , Voldby, gift Esther Marie Lahn, (detaljer udeladt). Johannes døde , Grenaa, begravet a. Jens Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Inger Kannegaard, født , Rosmus, døbt Rosmus, (datter af Rimond Kannegaard og EHen Margrethe Jacobsen) stilling kontorassistent, død , Grenaa. (1) Lene Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift (1) Kim E. Hansen, gift (2) Eriing Kiidai (a) Rasmus Ki!da! (søn af Eriing Ki!da! og Lene Lahn Udsen) (detaljer udeladt). (2) Jette Lehn Udsen (detaljer udeladt), gift Finn Due Jensen, (detaljer udeladt), (søn af Svend Due Jensen og Tove). b. Tove Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Haraid Marin Pedersen Brøste. (detaljer udeladt), (søn af Peter Petersen Brøste og Anna). (1) Karin Brøste (detaljer udeladt), gift Nie!s Arne Andreasen, (detaljer udeladt).

28 Side!23 (a) Martin Brøste Andreasen (detaljer udeladt). (b) Anette Brøste Andreasen (detaljer udeladt). (2) Peter Brøste (detaijer udeiadt), gia Jette Bokher, (detaljer udeladt). (a) Janni Boither Brøste (detaljer udeladt). (b) Tinna Bohher Brøste (detaljer udeladt). (3) Jørn Brøste (detaljer udeladt), giit Anna Barfod Hansen, født Svendborg. c. Nieis Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Anne Lise Hansborg. (detaljer udeladt). (1) Heidi Udsen (detaljer udeladt). 2. Charles Gudmund Sørensen Udsen født , døbt , Voldby, død Døde af den engelske syge. 3. Charies Udsen født , døbt , Voldby, gift , i Voldby, Metha Jensine Hviid, døbt Ørum. (datter af Vaidemar Hviid og Jensine). Charles døde , Grenaa. a. Signe Udsen (detaljer udeladt), gift Erik Aiierman Nieisen, (detaljer udeladt). (1) Lars Toni A!!erman Nieisen (detaljer udeladt), gift Heide Rasmussen, (a) Max A!!erman Nielsen (detaljer udeladt). (2) Henrik Rene Aiierman Nieisen (detaljer udeladt). (3) Tina A!!erman Nieisen (detaljer udeladt). b. Marie Udsen (detaljer udeladt), gift Jørn MøHer, (detaljer udeladt). (1) Susanne MøHer (detaljer udeladt). (2) Peter Møiier (detaljer udeladt). (3) Max MøHer (detaljer udeladt). c. Poui Erik Udsen (detaljer udeladt), gift Inger Rasmussen, (detaljer udeladt). (1) Martin Udsen (detaljer udeladt). (2) Mikae! Udsen (detaljer udeladt). (3) Søren Udsen (detaljer udeladt). 4. Søren Udsen (detaljer udeladt), gift Rigmor Thomsen, (detaljer udeladt), (datter

29 Side!24 af Thomas Thomsen og Jenny Arinse Andersen). a. Jens Peter Udsen (detaijer udeiadt), sia Susanne OmeL (1) Marie Udsen (detaijer udeiadt). b. Karen Udsen (detaijer udeiadt), gift A!!an Petersen. 5.!nger Udsen født !!, døbt , hjemmet, i kirken d , giit Aage Jørgensen, (detaljer udeladt). Inger døde a. Henning Udsen (søn af!nger Udsen) (detaljer udeladt). b. Marie Jørgensen (datter af Aage Jørgensen og Inger Udsen) (detaljer udeladt), gift Agner Pedersen, (detaljer udeladt), (søn af Svend Pedersen og EHen F!)^ho!m). (1) Svend Aage Pedersen (detaljer udeladt), gia Kirsten Andersen, (detaljer udeladt). (a) Tanja Chariotte Pedersen (detaljer udeladt). (b) John Bjørn Pedersen (detaljer udeladt). (c) Vanja Signe Pedersen (detaljer udeladt). (2) Lars Pedersen (detaljer udeladt), gift Hanne Kruger Severinsen, (detaljer udeladt). (3) E!!en Pedersen (detaljer udeladt). c. Kirsten Jørgensen (datter af Aage Jørgensen og inger Udsen) født , Haderselv, gia Jørgen Bech, (detaljer udeladt). Kirsten døde (1) Anja Bech (detaljer udeladt). (2) Thomas Bech (detaljer udeladt). 6. Nieis Henry Udsen født , døbt , Voldby, gift Magda Kragh Andersen, (detaljer udeladt), (datter af Kari Kragh Andersen og Mette Marie Sørensen). Niels døde , begravet Grenaa. Overtog ejendommen i 1944 a. Svend Kragh Udsen (detaljer udeladt), giit Ester Johanne Nieisen, (detaljer udeladt), (datter af Hoiger Frode Nieisen og Agnethe Dorthea Petra) b. Eise Kragh Udsen (detaljer udeladt), gift Kar! Erik Andersen, født , død (1) Inge Andersen (detaljer udeladt), gift Arne Jørgensen, (detaljer udeladt), (a) Jesper Jørgensen (detaljer udeladt). (2) Jette Andersen (detaljer udeladt), gift Sten Rydahi Petersen, (detaljer

30 SMe25 udeladt). (3) E!se Andersen gia Jens Axse! Nietsen. (detaljer udeiadt). c. Marie Kragh Udsen (detaljer udeladt), gift Pou! Erik Jakobsen, (detaljer udeladt). (1) Søren Kragh Jakobsen (detaljer udeladt). (2) Rasmus Kregh Jakobsen (detaljer udeladt). d. Hans Kragh Udsen (detaljer udeladt). 7. EHa Esther Udsen (detaljer udeladt). 8. Jens Udsen (detaljer udeladt), gift Asta Kragh Kristensen, født , Aarhus, døbt 29. H. 1925, Aarhus Domkirke, (datter af Kresten Kristensen og Marie) død , Grenaa. a. Kresten Udsen født , Robstrup, døbt , Grenaa, død b. Kresten Udsen (detaljer udeladt), gift Tonni Nyhus Pedersen, (detaljer udeladt). (1) Birger Udsen (detaljer udeladt). (2) Lanni Udsen (detaljer udeladt). (3) Even Udsen (detaljer udeladt). c. Anne Marie Udsen (detaljer udeladt), gift Preben Christensen, (detaljer udeladt). (1) Hanne Marie Christensen (detaljer udeladt). (2) C!aus Christensen (detaljer udeladt). d. EHen Margrethe Udsen (detaljer udeladt), gift Henning Aiiermand. (detaljer udeladt). (1) Lisbet AHermand (detaljer udeladt). (2) Mikae! AHermand (detaljer udeladt). IV. Marianne Pedersdatter født , Voldby sogn, og Mikke! Laursen. Mikkei: bosat i Voldby A. Peter Mikkeisen født , Voldby, døbt , Voldby, født uden for ægteskab

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier Beboere i Helstrup 1844-1901 Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Helstrupvej, Kirkebakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej Elbækvej 1. 8a (fol 9) R1855 Peder Laursen( ) + Christiane Christensdatter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

k tm, 2.. Arne Kristensen

k tm, 2.. Arne Kristensen k tm, 2.. Arne Kristensen K 32 I Christen Sørensen bonde OD aårdbeboer født 1736 I K 48 06 K 33 ri~m~a;"';;re';';n~m~a"";;d~s';':"d.::jatc;..:,te':;;;r~m:;"':a~d

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere