tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )"

Transkript

1 tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( )

2 Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus ). Den sidste kendte Ud var Ud Sørensen (i ). Han kunne ikke iide sit navn. Han syntes, at det iod sært og tog det tøfte af sine børn, at de ikke måtte opkaide ham. Således gik navnet ud af brug. Der imdes tre store udslægter. Foruden i Nørre Djurs også Udsen &a Ommestrup/Mørke og Udsen fra Kolding, hvor en de! dog har taget navneforandring ti! Utzon. Der findes derudover også en del mindre slægter, blandt andet i Grenaa by. 1 det omfang der er medtaget nulevende personer er deres data Qemet. Materialet er til almindelig afbenyttelse. Dog håber jeg. at når man benylter det. vil fortælle mig hvordan og hvorledes man har brugt det.. April 2005 Herluf Nielsen Vejbyvej Spøttrup

3 KH&xi Kirkebt?ger Fo!ketæi!inger Egnsarkivet i Grenaa Anna Sonja Hjeim Pedersens eaeriadte papirer på Grenaa Engsarkiv I.C.B. ia Cour: Danske Gaarde Tage Lahn Sioth: Jens Marinus Udsen og Birthe Marie Kirstine Nielsens eåerkommere. Nørre Djurs Egnsarkiv, Gjerriid Nieis Kathoim: Korrespondance Bent Bjerre Bach: Korrespondance Arne Eckmann; Korrespondance og hjemmeside Inga Witt: Hjemmeside Else Skovbo Jensen: Korrespondance Birgit Øskov, 0!e Bech Knudsen og Anton Biaabjerg: I aiie de riger og lande -. Anders Fogh Rasmussen. ''Siægten"

4 [NDHOLD Ud Rasmussens (o.l700) ftersiægt s. 1 Christen Udsen r^h^s(^hrhrensenludsen ^ (ThrHRenlNLdsen ludben s. 7 Peder!NM^^enlUdsen s. 8 Jensi^M^^enlUdsen s. 9 Jens (^hrh^^nsen Udsen s. 10 Karen ChristensdatterUdsdatter s. 12 Søren Udsen fnxii^ Sørensen lidsen s. 13 Ud Sørensen Søren ludsen s. 20 Peder ijdsen s. 21 JenslJdsen s. R^^maus Udsen s. 31 Margrethe Sørensdatter s. 32 Mette Udsdatter s. 34

5 Eft rs!ægt af Ud Rasmussen Side! Ud Rasmussen født o. 1680, Gammelsogn, gia , i Gammelsogn, Karen Rasmusdatter, døbt , Gammelsogn, (datter af Rasmus Sørensen og Karen Christensdatter) begravet , Gammelsogn. Ud Rasmussen begravet , Gammelsogn. Ud Rasmussen er ikke fundet i kirkebogen. Derimod er der fundet 2 navnebrødre, nemlig Ud søn af Rasmus Molboe ( ) og Ud søn af Rasmus Sørensen ( ) begge 2 Ibr unge. Men f^dre ti! andre Udsen, i ø\tigt var Udsen navnet kendt i området tidligere i 1600-tallet. Trolovet d Forlovere Rasmus Sørensen og Søren Boede i Bredstrup Karen: Karen elller Maren I. Dorothe Udsdatter ibdt , Gammelsogn. døde før 1762 uden arvinger. II. Dorothe Udsdatter født , Brestrup, Gammelsogn, gift , Peder Hophs. Peder: Trolovet d Forlovere: Søren Andersen og Peder Nielsen. Boede i Grenaa. Også kaldet Peder Jensen. A Christen Pedersen. III. Birgitte Udsdatter født , Gammelsogn. Døde før 1762 uden arvinger IV. Mette Udsdatter født Gammelsogn. døbt V. Christen Udsen fbdt , Gammelsogn, gift , i Gammelsogn. Johanne Nieisdatter, født ca. 1727, Enslev, (datter af Niels Greve og Maren Christensdatter) død , Bredstrup Gammelsogn, begravet , Gammelsogn. Christen begravet , Gammelsogn. Trolovet Forlovere: Anders Jørgensen og Anders Rasmussen. Boede i Bredstrup A. Nieis Christensen Udsen døbt , begravet B. Maren Christensdatter Udsdatter døbt , Gammelsogn. (2. pinsedag), død , Bredstrup, Gammelsogn. C. Nieh Christensen Udsen ^t 1752, Ganimelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift (1) , Maren Rasmusdatter, født 1749, død , Aastrup. Gammelsogn, begravet , gift (2) , i Enslev, Mette Pedersdatter Præstes. født 1788, Enslev sogn, (datter af Peder Rasmussen Præst og Mette Serensdatter OHemand) død , Aastrup, begravet , Gænmelsogi). Niels døde , Aastrup, begravet , Gatnmelsogn. Trolovet d Forlovere: Jens Pedersen og Rasmus Rasmusssen. 1. Peder Wieisen Udsen (søn af Wieis Christensen Udsen og Maren Rasmusdatter) døbt Christen Nielsen Udsen (sen af Niels Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født , Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift , i Rimsø kirke, Maren Nielsdatter, født , Rimsø, (datter af Niels Sørensen og Mette Sarensdatter) død , Aastrup, begravet Gammelsogn. Christen døde , Aastrup, begravet , Gammelsogn bor Mette Pedersdatter på aftægt. Købte gårdenmatr-nr. 3b af Åstrup til ejendom i 1840'eme. Gården var fæstegård under Stensmark. 3. Peder Nielsen Udsen (søn af Niels Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født , Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, gift

6 SMe2 1834, i Voldby, Mette Serensdatter Udsen, født ! 1, Sangstrup, Volby sogn, (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Niehdatter) død 23.1!.189!, Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby. Peder døde , Smigstrup, Voldby sogn, begravet , Voldby. Den fik PNU fæste på gården og giaer sig med forgængerens enke. PNU lod Voldby Mølle opfører. Møllen blev solgt d Mette: I 1880 bor Mette på afltægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården fri fra Katholm gods. ( Skøde 31.1.! 866) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 ^erdingkai', 2^4 album. Den sælger Mette gården ti! Johannes Emanuel Petersen. 4 Jens Nie!sen Udsen (søn af Nie!s Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) født! , Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd. Sangstrup, gift O! , i Voldby, Wo!borg Pedersdatter, født , Sangstrup, (datter af Peder Rasmussen Hviid). Jens døde , Voldby, begravet ! 859, Voldby. Daniels Michelsen fnkøber gården Ved giftermålet med hans enke WP bliver Jens ejer af gården. Wo!borg: Wolborg var i 1. ægteskab gift med Daniel Michelsen (1802). Hun havde 3 børn med ind i ægteskabet med Jens: 8irgitte(1834), Mikkel (1837) og Ane Kirstine (1842). Disse tilfbjede senere Udsen til deres navn. WP giftede sig 3. gang med Christen Olufsen (1818). D. Jens Christensen Udsen født 1756, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup, gift , i Grenaa, Kirsten Thomasdatter, født!768, døbt , Gammelsogn, (datter af Thomas Micheisen og Maren Jensdatter). Jens døde , Aastrup, begravet Grenaa. Trolovet Forlovere: Jens Birch og Thomas Michelsen 1. Christen Jensen Udsen født! 789, Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup by, gift Karen Sørensdatter, født 1790, Ørum sogn. 2. Anne Marie Jensdatter født 1791, Gammelsogn. 3. Karen Jensdatter født 1795, Gammelsogn, gift Thomas Thomassen, født 1787, Fausing, Randers amt, (søn af Thomas Espersen og Chariotte Lovise Thomasdatter) stilling gmd i Karlby. 4. Anne Johanne Jensdatter født 1797, Gammelsogn. 5. WiUads Jensen Udsen født 180!, Bredstrup, Gammelsogn, døbt , Grenaa, stilling Træskomand i Bredstrup, gift Maren Andreasdatter, født 1800, Thorsø, døbt , Voldby, (datter af Andreas Nie!sen og Zidsei Cathrine Andersdatter) død 26, , Bredstrup, begravet Grenaa. Willads døde?? , Bredstrup, begravet , Grenaa. Faddere: Poul AHelevs kone, Grenaa, Rasmus Skippers datter, Maren, John Nedergaard, Søren Hansen, Peder Ottemand, alle fra Bredstrup. Maren: Faddere: Jens Fausings kone i Voldby bar, Christen Sørensens kone, Jens Fausing af Voldby, Gunny Sørensen, Thorsø. E. Karen Christensdatter Udsdatter døbt!8.03.!759, Gammelsogn, gift 26.1!.!779, i Gammelsogn, Rasmus Rasmussen Skipper, født ca 1725, stilling gmd, død , Bredstrup, Gammelsogn. Rasmus: Fra tidl. ægteskab var der børnene: Dorthe dbt , Marie Dorthe dbt , Mette dbt , Stie dbt , Peder dbll&2j76& 1. Jens Christian Rasmussen Skipper døbt 26.! 1.! 780, Gammelsogn.

7 Side!3 2. Maren Rasmusdatter Skipper døbt i9.07.! 782, Gammeisogn, gia , i Gammeisogn, Miche! Jensen Fugh døbt H !, Gammeisogn, død !844, Astrup, Gamme!sogn. Maren døde , Aastrup, Gammelsogn. Michei: død som iattig!em i Aastrup 3. Stie Rasmusdatter Sktpper død 29.!!.! 801, Bredstrup, Gamme!sogn! 7 år g!. 4. Anders Rasmussen Skipper døbt , Gammelsogn. 5. Søren Rasmussen Skipper døbt , Gammelsogn. 6. Mette Johanne Rasmusdatter Skipper døbt , Gammelsogn. 7. Peder Rasmussen Skipper iødt Marie Rasmusdatter Skipper født VI. Søren Udsen født 1717, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd Aastrup, gia , i Gammelsogn, Maren Pedersdatter, iødt før Maren: Trolovet d Forlovere: Niels Pedersen Bang og Ud Rasmussen A. Peder Sørensen Udsen født , Gammelsogn, gift , i Ginnerup, Maren Rasmusdatter, født 1749, død , Aastrup, Gammelsogn, begravet Peder døde Saren Pedersen Udsen født 1772, Aastrup, Gammelsogn. døbt , Gammelsogn. gift (!) , i Voldby, Mette Micheisdatter, Mt 1765, Voldby, død , Voldby, gift (2) , i Voldby, Mette Nieisdatter, født 1776, Sangstrup, døbt , Voldby sogn, (datter af Nieis Andersen Busch og Ane Marie Pedersdatter) død , Voldby, begravet , Voldby. Søren døde , Voldby, begravet , Voldby. Ved fæstebrev af fæster SPU gården Højmark og gifter sig med forgængerens enke. Mette: Mette havde følgende børn fra 1. ægteskab: Maren, Jens, Søren, Maren, Gertrud. Mette: Mette bor i 1845 hos Niels Udsen. Søster til Niels Andersen Bildes kone. Maren 2. Peder Pedersen Udsen døbt , Aatrup, Gajnmelsogn, død før Maren Pedersdatter Udsen døbt , død fbr Kirsten Pedersdatter Udsen født Jens Pedersen Udsen født Christen Pedersen Udsen døbt , død Christiane Pedersdatter Udsen født , gif^ Peder Mikkeisen, født 1780, stilling gmd i Bredstrup. B. Jens Sørensen født , Gammelsogn. C. Maren Serensdatter fiadt , Gammelsogn. D. Anne Sørensdatter født , Gammelsogn.

8 Side!4 E. Ud Sørensen født 25.!!.!753, Gammeisogn, stiiiing gaardfæster, gia , i Gamme!sogn. Ane Pedersdatter, fiadt! 758, død eaer Ud Sørensen døde ! 825, Voldby sogn, begravet H.06.i825, Voidby sogn. Har fæstebrev på gården matr. 5a i Voldby i^a Skærvad. Udstedt d.!0.!2.i783. De tidligere fæstere Jens Laursen ( f.!730)og Birthe Eskiidsdatter (f. 1727) Før fæstet ^ente han i 11 år som soldat ved Det Holstenske Infanteri Regiment bor Birthe E. og Jens 1. på aftægt på gården. Gården var i 1783 skyldsat for hartkorn ager og eng på Voldby mark 7 tønder, 6 skæpper og 1 ^erdingshar samt 7 skæpper og 2 album på Robstrup mark. 1. Saren Udsen født 1784, Voldby, døbt ,! 1. s.e. trin., stilling Husmand, gift ! 813, i Karlby, Ane Pedersdatter, født , Karlby, (datter af Peder Smed). Søren døde , Sangstrup, begravet , Voldby. Skifte G folio 47, 53, 80. Trolovet Husfæster til matr. nr. 29 i Sangstrup. Fæstebrev Ane: Efter Sørens død giftede Ane sig d. 20.!! med Jens Stephensen, der overtog fæstet på huset. 2. Maren Udsen født 1788, Voldby, døbt , Voldby, død 1800, Voldby, begravet , Voldby. 3. Berthe Udsen født , Voldby, begravet , Voldby. 4. Peder Udsen født Voldby, stilling gmd. Voldby, gift , i Voldby, Birthe Sørensdatter, født 1782, Voldby, døbt , Voldby 16. s. e. trin., (datter af Søren Lauridsen Bager) død Peder døde , Voldby af tæring, begravet , Voldby. Får i 1829 fæstebrev på gården matr. 5. Køber i 1846 (47)gården i Voldby til. selveje. Langilde var: 1 rigsdaler og 8 skilling sølv, 3 tønder rug, 4 tønder og 3 skæpper byg, 1 tønde og 2 skæpper havre, 12 pund smør, 1 svin, 2 lam, 1 gås obg 1 høne. Han var fntaget got at forrette hoveri og rejser imod 17 rigsdaler sølv. Birthe: enke efler Peder Ryegaard fra Sangstrup (matr. 20.) Sammen med P.P. Havde hun en datter Mette Kirstine Pedersdatter f Jens Udsen født , Voldby sogti, døbt , Voldby, dom 10 trinit., stilling gmd i Taastrup, gift (1) , i Albøge kirke. Maren Rasmusdatter, født 1798, Søbye, Albøge sogn, (datter af Rasmus Jensen Brøgger og Sidse! Andersdatter) død , Albøge, begravet , Albøge, gift (2) , i Feldballe, Birthe Sophie Madsdatter, født , Feldballe, døbt , hjemmet i kirken d , (datter af Mads Nieisen og Karen Nieisdatter) død , Feldballe, begravet , Feldballe. Jens døde , Taastrup, Feldballe sogn, begravet , Feldballe, konfirmeret , Voldby, l.s. ef. påske. I 1845 bor der på gården Zidsel Andersen fra Veilby, Zidsel er Jens' sviger- mor af 1. ægteskab. Jens overtager gården ilfg. en aftægtkontrakt d Jens' faddere: Jens Elmansen, Rasmus Kang, Peder Olesen. Jomfru Jespersen bar barnet. Maren: Jens og Maren blev trolovet d Forlovere var Søren Møller, Søbye og Søren Brøgger i Obtrup Birthe: Boede 1880 i Tåstrup, 62 år, enke, husmoder på aftægt ^dere: Jens Larsen, Lise Storm af Felballe, Søren Nielsens hustru, Søren Sørensen alle gmd af Essig. Forlovere: Ole Sørensen, Taastrup og Søren Simonsen i Søby. 6. Rasmus Udsen født , Voldby, stilling husmand, gift (1) Christiane Jørgensdatter, gift (2) Kirsten Jensdatter, født 1795, Ginnerup. 7. Christen Udsen fmt , Voldby.

9 SMe5 f 8. Maren Udsdatter født 26. i , gia Peder Jensen Pouisen, født 1795, stihing Tømmermand. Peder: Bor!834 og 1845 i Thorsøe.Husejer på matr. og 16 i Thorsø F. Margrethe Sarensdatter født , Gammelsogn, gift Anders Andersen Udsen, født 1724, Gammelsogn. (søn af Anders Udsen og Trine Andersen) stilling Bonde og gmd, død Margrethe døde Birthe Marie Andersdatter Udsen født 1782, Gammelsogn. 2. Karen Andersdatter Udsen født 1784, Gammelsogn, død Anders Andersen Udsen født , Gammelsogn, stilling Gmd i Gammelsogn, gift , i Grenaa, Mette Jensdatter Greve, født 1785, (datter af Jens Andersen Greve og Karen Hansdatter). Forlovere Niels Udsen og Jens Andersen Greve 4. Søren Andersen Udsen fiztdt G. Kiesten Sarensdatter Udsen døbt , begravet , Gammelsogn. Vil. Mette Udsdatter fbdt , Gammelsogn, gift , i Gammelsogn, Eskiid Rasmussen, begravet , Karlby. Mette begravet , Karlby. Faddere: Søren Krags kone i Carlebye baar det og Jens Michelsens kone i Breestrup stod hos. Jens Poulsen 1 Brestmp, Rasmus..., og Søren Eskiid: Nævnes senere som Eschild Kroeg, Carlbye Trolovet d , Forlovere Ud Rasmussen og Anders Rasmussen. A. Rasmus Krog født!735, Karlby, begravet , Karlby. B. Saren Krog født , Karlby, gift 19.! , i Kariby, Birthe Nieisdatter, født ca Søren døde , Karlby. 1. Eski!d Sørensen Krog døbt , Karlby, begravet , Karlby. 2. Mette Sørensdatter Krog døbt H , gift , Peder Pedersen Skiffard, døbt , Karlby, død , Karlby. Mette døde , Karlby. Peder: Var ialt 3. gange fik 18 børn! 3. Karen Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gift Peder Jensen Kier. 4. Ane Sørensdatter Krog døbt , Karlby. 5. Maren Sarensdatter Krog døbt , begravet , Karlby. 6. Ane Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gift , Søren Pedersen Skiffard. Søren: eiikemand 7. Maren Sørensdatter Krog døbt , Karlby, gifl Anders Jacobsen. Maren døde Anders: Karlby 8. Dorthe Sarensdatter Krog døbt Ane Marie Sarensdatter Krog døbt , Karlby.

10 VHL Maren UdsdaMer født ! 722, Gammelsogn. En datter, men præsten har glemt at skrive navnet. IX. Pedc!* Udsen født 13.0!.! 726, Gainmeisogn, stilling gmd i Dolmer. A. Rasmus Pedersen Udsen døbt , stilling Husmand med jord, gia Anne Kirstme Sørensdatter, ^gdt selvejer, almiselem 1. Peder Rasmussen født 1798, Dolmer. 2. Søren Rasmussen født 1799, Dolmer. 3. Kirsten Rasmusdatter født 1810, stilling væverske. 4. Maren Rasmusdatter født X. Rasmus Udsen fbdt 1733, Gammelsogn, gift , i Grenaa, Karen Hansdatter, (datter af Hans Rasmussen). Rasmus døde O! Konf. i Rasmus U. faldt over bord fra et fartøj på vej l^em fra Norge til Grenå. Under skifteforretningen meddelte enke, at hun muligvis var gravid og skiftet blev udsat i 20 uger. Inden næste skiftesamling havde hun født en datter. Rasmus's fødselsdag er muligvis ? Karen: Trolovede d Forlovere: Anders Rasmussen og Søren Rasmussen. A. Ane Catrina Rasmusdatter Udsen Ibdt! 762, Gammelsogn, døbt , gift Christian Ramhardt. født Ane døde Både Karen Hansdatter og Ane Catrina var gift 3 gange. Ane Catrina bl. a. med bogbinder og kirkeværge Chr. Ramshardt. 1. Frantz Ramhardt født 1781, Grenaa. 2. Karen Ramshardt født 1784, Grenaa. SMe6

11 Efters!aegt af Christen Nie!sen Udsen Side 7 Christen Nie!sen Udsen født , Gammeisogn, døbt , Cammelsogn, stilling gmd og sognefoged, gift , i Rimsø kirke. Maren Nieisdatter, født , Rimsø, (datter af Nieh Sørensen og Mette Sarensdatter) død , Aastrup, begravet Ga!nmelsogn. Christen døde , Aastrup, begravet , Gammeisogn bor Mette Pedersdatter på aftægt. Købte gårdenmatr-nr. 3b af Åstrup til ejendom i 1840'eme. Gården var fæstegård under Stensmark. I. Mette Christensdatter født , Gammeisogn, gif^ , i Aastrup, Grenå sogn. Søren Bertehen. født , Hemmed sogn, død , Hemmed. Mette døde , Hemmed, begravet , Hemmed. A. Jensmine Sørensen født , Hemmed. gift , Søren Hansen, født , Volby, død , Homå. Jensmine døde , Lyngby, begravet Homå. 1. Gudrun Erna Hansen tbdt , Homå, gift 12.H.1926, Akse! Peter Laurits Pedersen, født , Sengeløse. Gudrun døde , Ørsted, begravet Homå. a. Anna Sonja Hjeim Pedersen (detaljer udeladt). II. Niels Christensen Udsen født 1843, Gammeisogn. I følge protokol for Grenå arrest er NCU arresteret 2 gange i 1881 for "bedrageriske forhold", hvad der så må ligge i det. D dages fængsel på vand og brød og igen d fængsel i 5 dage el. mulkt på 20 kr. III. Jensine NicoHne Christensdatter født , Gammeisogn, gift , i Grenaa kirke, Jens Rasmussen Vestergaard, Mt , Ørum, (søn af Rasmus Oisen og Ane Kathrine Jensdatter Westergaard) stilling gdr, død , Aastrup, Gammeisogn, begravet , Grenaa kirkegaard. Jensine døde , Aastrup, Gammeisogn, begravet , Grenaa kirkegaard. Jens: Var sognerådsformand i mere end 24 år. A. Christian Udsen Rasmussen født , Gammeisogn, stilling avlsbruger. Var i 1901 ugift B. Peder Johannes Udsen Rasmussen født C. Rasmus Martinus Udsen Rasmussen født D. Knud Rasmussen Rsdt , Gammeisogn. E. Ane Kathrine Vestergaard født , Aaastrup, Gammeisogn, død , Ørum Djurs, begravet , Grenaa kirkegaard. Ane til Inga Witt. F. Retrea Rasmussen født , Gammeisogn. G. Peter Johannes Rasmussen født , Gammeisogn. H. Raasmus Rasmussen født , Gammeisogn. IV. Nicoline Christensdatter født 1850, Gammeisogn.

12 Jens Rasmussen Vestergaards Gaard i Aastrup, Gammei Sogn. og St.: Grenaa, hvorti! c. 2 Km. Nuværende Ejer: /e/m Postforb. Jens Rasmussen Vestergaards Caard. som overtog Gaarden i Foraaret!874, er fpdt i Ørum 27. Maj )844 og gift med /ensmg NFco/tng ChristM/Mgn, født paa Ejendommen t6. juni!846. Matr.-Nr. 3b m. f!. af Aastrup. Hartkorn 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. Aib. Ejendomsskytd 36,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 5,496 Kr., for Avisb. t2,t95 Kr. Caardens samiede Areai 52 Tdr. Ld., deraf Ager 51, Have og Gaardsp!ads ). Agermarken drives væsent!ig i en 6 Marksdrift med Roer efter Grønjordshavre. Byg, Ud!ægshavre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er Sandmutd paa Kaikunderiag. Besætningen bestaar af )6 Malkekøer foruden!3 Stkr. Ungkvæg og Katve, 1 Tyr, 4 Heste, 3 Plage og F)^^! samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hoved' sagehg ved eget Tillæg. CMfdsn har tidligere vzret Fæste under Stensmark. Den mtdst kendte Fester er Hiets Udsen, hvis S^n, Christian Nieisen Udsen, k^bte Gaarden tit fri Ejendom i :840erne. Han dade og Enken giftede sig anden Gang med Knud Christensen, hvem hun ogsaa overlevede, hvorefter hun! nogie Aar selv drev Ejendommen, indtil hun skødede den tit sin Svigersøn, den nuværende Ejer, som har været Sogneraadsfortnand t 24 Aar og i den Tid gjort et stort Arbejde i Kommunen: Tjeneste. Gaarden limcr paa aia oprindelige Pladt midt i Aastrup By og er opfort efter Brand i Hovedb. og Avlsb. er alle grundmurede og har Tage af henholdsvts TcE] oc Straa. Markerne ligger samlede mod V. over jstvnt Terræn. Af KreaturbeszMin^n er største Delen præmieret i Samlinger ved de iokale Skuer. J C.B ia Cour: Danske Gaarde,!! samiing, andet bind

13 Eft rs!ægt af Peder Nieisen Udsen Side 8 Peder Nie!sen Udsen født! n, Aastrup, Gammeisogn, døbt , Gammelsogn, giit 1834, i VoMby, Mette Sørensdatter Udsen, født ! 1, Sangstrup, Volby sogn, (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Nielsdatter) død , Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby. Peder døde , Sangstrup, Voldby sogn, begravet , Voldby. Den fik PNU læste på gården og gifter sig med forgængerens enke. PNU iod VoMby MøHe opfører. Mø!!en biev soigt d Mette: bor Mette på aaægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården Iri Ira Katholm gods. ( Skø& ) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 Qerdingkar, 2^4 album. Den sælger Mette gården ti! Johatines Emanuel Petersen. L Ane Kirstine Pederdatter ibdt , Sangstrup. 11. Serine Pedersdatter fiadt , Sangstrup, død 1850/60. Også ka!det Severine!!!. Mette Pedersdatter født , Sangstrup, død 1850/60. IV. Maren Pedersdatter fbdt , Sangstrup. V. NicoHne Pedersdatter født , Sangstrup. Nævnes også som Line V!. Jensine Pedersdatter født Sangstrup. VH. Ane Marie Pedersdatter født , Sangstrup. Vni.Niels Udsen Pedersen fiadt , Voldby, døbt , Voldby, død , Voldby, begravet , Voldby.

14 Efters!aBgt af Jens Nicjsen Udsen Side Jens Nietsen Udsen født H.01.i823, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd. Sangstrup, gia O! , i Voldby, Wo!borg Pedersdatter, født , Sangstrup, ( datter af Peder Rasmussen Hvitd). Jens døde , Voldby, begravet , Voldby. Daniels Michelsen frikøber gården Ved giftermålet med hans enke WP bliver Jens ejer af gården. Woiborg: Wolborg var i 1. ægteskab gio med Daniel Michelsen (1802). Hun havde 3 børn med ind i ægteskabet med Jens: Birgitte(1834), Mikke! (1837) og Ane Kirstine (1842). Disse tilføjede senere Udsen til deres navn. WP giftede sig 3. gang med Christen Olufsen (1818). I. Mette Jensdatter født , Sangstrup, Volby sogn, gift Peder Laursen MøHer, stilling gdr. matr. 2a Sangstrup. II. Danie! Jensen født , Voldby sogn, døbt , Voldby sogn. III. Kirsten Jensdatter født , Sangstrup, Voldby sogn. IV. Nicoline Jensdatter født , Volby, døbt V. Niels Udsen Jensen født , Volby sogn. døbt , Volby sogn. gift Ane Marie Kirstine Sørensen Me!!er, født , Hammelev, (datter af Saren Serensen MøHer og Karen Jørgensen Brabrand) død , Grenaa. Niels døde Gården frikøbt fra Katholm 1869 ( La Cour). A. Henrik MøHer Udsen født , Hammelev, døbt , Hammelev, gift Rasmine, født Henrik døde formand for Grenaa Andelsmejeri. Nævnes 1945 som forhenværende vognmand, gift med Rasmine født d B. Karen Va!borg Udsen født Tvilling af mandskøn død. C. Jens Jørgen Udsen født , Hammelev, døbt , Hammelev. Tvilling - død. D. Karen Jenny Frederikke Udsen født , døbt , død E. Karen Jenny Frederikke Udsen født , Hammelev, dobt , Hammelev. F. Valborg Udsen født G Anna Kjerstine Marie Udsen født 1886 VI. Peder Hvid Jensen født , Voldby sogn, døbt , Voldby sogn, gift Bolette Andersen, født A. Vaiborg Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voldby. B. Jens Udsen Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voidby snedkerlærling i Grenaa C. Mette Hvid Jensen født , Voldby, døbt , Voidby.

15 Efters!sBgt af Jens Christensen Udsen Side 10 Jens Christensen Udsen født 1756, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup, gia , i Grenaa, Kirsten Thomasdatter, iødt 1768, døbt , Gammelsogn. (datter af Thomas Michetsen og Maren Jensdatter). Jens døde , Aastrup, begravet Grenaa. Trolovet Forlovere: Jens Birch og Thomas Michelsen 1. Christen Jensen Udsen født 1789, Gammelsogn, stilling gmd i Bredstrup by, gifit Karen Sørensdatter, fbdt 1790, Ørum sogn. A. Kjerstine Christensdatter født 1824, gift Jens Andersen Udsen, født , Gammelsogn. døbt , Gammelsogn, (søn af Anders Andersen Udsen og Mette Jensdatter Greve). B Jensine Christensdatter født 1828 C. Nicoiine Christensdatter født n. Anne Marie Jensdatter ^dt 1791, Gammelsogn. III. Karen Jensdatter født 1795, Gammelsogn, gift Thomas Thomassen, født 1787, Fausing, Randers amt, (søn af Thomas Espersen og Chariotte Lovise Thomasdatter) stilling gmd i Karlby. A. Nieis Thomassen født 1835, Karlby. B. Jens Thomassen født 1840, Karlby. C. Lovise Thomasdatter født 1817, Karlby. 1. Ida Dorthea Rasmus Pedersen født 1844 IV. Anne Johanne Jensdatter født 1797, Gammelsogn. V. WiHads Jensen Udsen født 1801, Bredstrup, Gammelsogn. døbt , Grenaa, stilling Træskomand i Bredstrup, gifl Maren Andreasdatter, fbdt 1800, Thorsø, døbt , Voldby, (datter af Andreas Nieisen og Zidse! Cathrine Andersdatter) død 26, , Bredstrup, begravet Grenaa. Willads døde?? , Bredstrup, begravet , Grenaa. Faddere: Poul Allelevs kone, Grenaa, Rasmus Skippers datter. Maren, John Nedergaard, Søren Hansen, Peder Ottemand, alle fra Bredstrup. Maren: Faddere: Jens Fausings kone i Voldby bar, Christen Sørensens kone, Jens Fausing af Voldby, Gumiy Sørensen, Thorsø. A. Johanne Wiiiadsdatter født , Bredstrup, Gammelsogn. B. John WiHadsen Udsen født , Bredstrup, Gammelsogn, døbt , Grenaa, gift , i Grenaa, Mariane Laursen, født , Aastrup, døbt , Grenaa, (datter af Laurs Jensen MoHer og Mette Pedersdatter). Forlovere: Niels Peder Kjær i Dolmer og Jens Laursen i Aastrup Mariane: Faddere: Jens Hansens kone. Skolelærer Bryggers datter. Jens Andersen. Christian Udsen og Anders Udsen. 1. ViMads ViHadsen født , Bredstrup, døbt , Grenaa, stilling Gårdejer, Revn, gift Nicoiine Severine Hansen, født , Aastrup, døbt , (datter af Nieis Jørgen Hansen Skipper og Severine Sørensen Hougaard) død , Revn. begravet , Vejlby. Villads døde , Revn, begravet , Vejlby.

16 Sk^ll a. Johanne ViHadsen født , Vejiby, døbt 1897, Vejlby. b. Nie!s Severin Vi!!adsen født , Revn. stilling Gårdejer, gia , i Vejlby, Mary Birch Christensen, født , Vejlby, (datter af Christian Birch Christensen og Amahe Jensen ) død Crenaa, begravet , Vejlby. Niels døde , Revn, begravet , Vejlby. (1) Grethe Viitadsen (detaljer udeladt), gift Bent Bjerre Bach, (detaljer udeladt), (søn af M.M.Bach og Gjertrud Marie Dah! Jensen). (a) Fer Bach (detaljer udeladt). (b) Morten Bjerre Bach (detaljer udeladt). (c) Michae! Bjerre Bach (detaljer udeladt). (d) Esben Bjerre Bach (detaljer udeladt), gia Trine Wiese, (detaljer udeladt), (datter af Jørgen Wiese og E!se Hjort MøHer). [1 ] Amaiie Bach-Wiese (detaljer udeladt). (2) Birthe Viiiadsen (detaljer udeladt), gia Jens Otto Roesgaard, (detaljer udeladt), (søn af Peter Andreas Andersen Roesgaard og Edith Thomsen). (a) Jesper Vi!!adsen Roesgaard (detaljer udeladt). c. Ane Viiiadsen født , gia Peder Jensen, stilling Gårdejer, død Revn. begravet Vejlby. Ane døde Revn, begravet Vejlby. (1)!nger Jensen. (2) Oria Jensen. (3) Eise Jensen gia Knud Erik Sørensen, født Sangstrup, stilling Gårdejer, (a) Jens Sørensen født Sangstrup, stilling Gårdejer. 2. Martinus ViMadsen født 1874, Bredstrup. 3. Lars Peter Viiiadsen født 1876, Bredstrup. 4. Mette ViMadsen født 1878, Bredstrup. 5. Mariane Viiiadsen født 1879, Bredstrup.

17 Efters!ægt af Karen Christensdatter Udsdatter Side 12 Karen Christensdatter Udsdatter døbt , Gammelsogn, gifit 26.! H 779, i Gammelsogn, Rasmus Rasmussen Skipper, født ca 1725, stihing gmd, død ! 808, Bredstrup, Gammeisogn. Rasmus: Fra tidl. ægteskab var der børnene: Dorthe dbt , Marie Dorthe dbt , Mette dbt. 22. H. 1761, Stie dbt , Peder dbt I. Jens Christian Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. II. Maren Rasmusdatter Skipper døbt Gammeisogn, gift , i Gammeisogn, Miche! Jensen FugL døbt H , Gammeisogn, død , Åstrup, Gammeisogn. Maren døde , Aastrup, Gammeisogn. Miche!: død som iattiglem i Aastrup A. Jens Fug! Micheisen tødt , Gæiimelsogn. B. Magdalene Micheisdatter født , Gammeisogn. C. Karen Marie Micheisdatter født , Gammeisogn. D. Mette Johanne Micheisdatter født , Gammeisogn, og Jens Pedersen Hæ, født , Veggerslev, stilling gdr, død , Homaa. Mette døde , Bredstrup, Gammeisogn. Død af tæring Jens: Udlagt som barnefader 1. Severine Marie Jensen fbdt , Bredstrup, gift , i Homaa. Søren Madsen, ibdt , Homaa, død , Homaa. Severine døde , Homaa. Vokser op hos sin far og bliver gift med sønnen på nabogården, Søren Ane til Else S. Jensen. E. Severine Petrine Michebdatter iødt , Gammeisogn. Hl. Stie Rasmusdatter Skipper død , Bredstrup, Gammeisogn 17 år g!. IV. Anders Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. V. Seren Rasmussen Skipper døbt , Gammeisogn. VI. Mette Johanne Rasmusdatter Skipper døbt Gammeisogn. VH. Peder Rasmussen Skipper født Vm. Marie Rasmusdatter Skipper født

18 Eft rs!ægt af Peder Sarcasen Udsen Side! 3 Peder Sørensen Udsen født , Gammetsogn, gia , i Ginnerup, Maren Rasmusdatter, født!749, død , Aastrup, Gammelsogn, begravet Peder døde Søren Pedersen Udsen født 1772, Aastrup, Gammelsogn, døbt , Gammelsogn. gia (1) , i Voldby, Mette Micheisdatter, født 1765, Voldby, død , Voldby, gift (2) , i Voldby, Mette Nielsdatter, født 1776, Sangstrup, døbt , Voldby sogn, (datter af Nieh Andersen Busch og Ane Marie Pedersdatter) død , Voidby, begravet , Voldby. Søren døde , Votdby. begravet , Voldby. Ved fæstebrev af fæster SPU gården Hiøjmark og gifter sig med forgængerens enke. Mette: Mette havde følgende børn fra 1. ægteskab; Maren, Jens, Søren, Maren, Gertrud. Mette: Mette bor i 1845 hos Nie!s Udsen. Søster til Niels Andersen Bildes kone. Maren A Mette Marie Sørensdatter Udsen (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Michelsdatter) født , Voldby sogn, døbt , Voldby, gift , i Grenaa, Jens Brøgger, født , Albøge sogn, døbt , Albøge, (søn af Rasmus Jensen Brøgger og Sidse! Andersdatter) stilling skolelærer i Aastrup, konfirmeret , Albøge. Trolovede d Foriovere Niels Udsen i Aastrup og Søren Pedersen i Sangstrup. Faddere: Baaren af Kiersten Pedersdatter af Bredstrup sænt Salg. Christen Svends kon af Sangstrup. Peder Møller, Oie Winther, Peder Nedergaard alle af Sangstrup 1. Mette Ceciiie Jensdatter Brøgger født , Grenaa, døbt , hjemmet, i kirken d , og Peder Rasmussen Greve, født , Albøge, døbt , Albøge, (søn af Rasmus Andersen og Ane Marie Pedersdatter) død , Lyngby, begravet , Lyngby, konfirmeret 1825, Albøge, gift , i Lyngby, Jacob MøHer Vesterfe!dt. født 1806, Grenaa, stilling Skomager, død 22.1Z1878, begravet Faddere: Jomfru MøHergaard Johansen, Pigen Maren Rasmusdatter af Søby i Albøge, Gaardmand Niels Nielsen, Jens MøHer og Michel Jensen i Aastrup. Boede 1840 hos Zidsei Andersdatter 71 år, aftægtskone og Jens's mor.hun har sønnen Peder hos sig. Hun lever af håndarbejde. Mette tjente ved brylluppet med Jacob på Frederiksdal. a b Peder Pedersen Greve (søn af Peder Rasmussen Greve og Mette CecHie Jensdatter Brøgger) fiadt , Albøge, døbt , l^emmet, i kirken stillinc Fvrbøder. gift , i 1 Humble, Line Madsen, født , Magleby, døbt , Magleby, død , Rudkøbing. Peder døde , Rudkøbing, begravet , Rudkøbing. Ane til Arne Eckmann Henriette Jacobsdatter Mø!!er V st rfe!d (datter af Jacob MøMer Vesterfe!dt og Mette CeciMe Jensdatter Brøgger) født , Albøge. 2. Hans Peter Bragger døbt , Gammelsogn. 3. Rasmus Anthon Brøgger døbt , Gammelsogn. 4. ChaHotte Frederiche Brøgger født 1825, Gammelsogn. døbt Nicoline Brøgger døbt , Gammelsogn. 6. Rasmus Severin Brøgger født 1830, Gammelsogn, døbt Karen Marie Brøgger født 1833, Gammelsogn. døbt

19 8. Saren Bragger født 1835, Gammeisogn, døbt 15.H.1835, Gammeisogn. 9. Hansine NicoHne Petrine Brøgger født i838, Gammebogn, døbt !838, Gammeisogn. 10. Hans Peter Bregger født 1841, Ganimelsogn, døbt , Gammelsogn. B. Karen Sørensdatter Udsen (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Miche!sdatter) født , Voldby, Randers amt. døbt , Voldby, død 22.07J80^ C. MikkoHne Sørensdatter (datter af Søren Pedersen Udsen og Mette Michebdatter) født 1803, Voldby, Randers amt, døbt , Voldby, og Jørgen Nie!sen, gift Mikke! Jensen Fug!, født 1799, Hammelev. Jørgen: Fra Sangstrup, udlagt barnefader 1 Peder Udsen (søn af Jargen Nie!sen og Mikkoiine Sarensdatter) født , Sanstrup, Voldby sogn, døbt , hjemmet, gift , i Voldby kirke, Ane Cathrine Pedersdatter, født , Veggerslev, (datter af Peder Andersen og Maren Jensdatter) død , Enslev. Peder døde Også kaldet Jørgensen a. Peder Pedersen født , Veggerslev, død , Skiffard. Død 15 år gi. af brystbetændelse. b. Mette Marie Pedersen født , Skiffard, gift , i Enslev, Anthon Ottesen, fladt , Enslev, død , Grenaa. Mette døde , Grenaa, begravet Enslev. Ane til Else S. Jensen. Ane til Anders Fogh Rasmussen 2 Anders Fug! (søn af Mikke! Jensen Fug! og Mi!dt&!ine Sørensdatter) &Klt 1835, Hammelev. 3. Jens Peder Fug! (søn af Mi!tke! Jensen Fug! og Mi!dto!ine Sørensdatter) født 1838, Hammelev. 4. Mette Fug! (datter af Mi!^ke! Jensen Fug! og Mi!^ko!ine Sørensdatter) født 1841, Hammelev. 5 Christen Fug! (søn af Mi!^ke! Jensen Fug! og Mi!^ko!ine Sarensdatter) født 1844, Hammelev. D Mette Sarensdatter Udsen (datter af Saren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) født , Sangstrup, Volby sogn, gift (1) , i Voldby, Anders Pedersen Hviid, født , Sangstrup, Voldby sogn, stilling gårdfæster, død , Sangstrup, begravet , Voldby, gif^ (2) 1834, i Voldby, Peder Nie!sen Udsen, født L Aastrup, Gammelsogn. døbt , Gammelsogn. (søn af Nie!s Christensen Udsen og Mette Pedersdatter Præstes) død , Sangstrup, Voldby sogn. begravet , Voldby. Mette døde , Bredstrup, Gammelsogn. begravet , Voldby bor Mette på aftægt i et hus. Hun har datteren Nicoline hos sig. Hun er sypige og har datter på 1 år, Ane Jensen. Den køber Mette gården fn fra Katholm gods. ( Skøde ) Gården var skyldsat til 6 tønder, 7 skæpper, 3 Qerdingkar, 2!4 album. Den sælger Mette gården til Johannes Emanuel Petersen. Peder: Den fik PNU fæste på gården og gifter sig med forgængerens enke.

20 Side!5 PNU!od Votdby MøHe opfører. MøHen biev solgt d Peder Andersen Hviid (søn af Anders Pedersen Hvnd og Mette Sørensdatter Udsen) født 1832, Voldby. 2. Ane Kirstine Pederdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 3. Sørine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) lødt , Sangstrup, død 1850/60. Også kaldet Severine 4 Mette Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup, død 1850/ Maren Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 6 ^icøiine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. Nævnes også som Line 7. Jensine Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 8. Ane Marie Pedersdatter (datter af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født , Sangstrup. 9 Nieis Udsen Pedersen (søn af Peder Nieisen Udsen og Mette Sørensdatter Udsen) født 25.H.1855, Voldby, døbt , Voldby, død , Voldby, begravet , Voldby. E. Nieis Sørensen Udsen (søn af Søren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) født , Sangstrup, Voldby sog!^, døbt 1814, Voldby, stilling gitid. Sangstrup, gift (1) i84], i Voldby, Ane Kii^tine Pedersdatter, født , Voldby, matr. 29a, (datter af Peder Micheisen og Maren Andersen Heiiskov) død , Sangstrup, begravet , Voldby, gift (2) 1846, Maren Nieisdatter Bi!de. født , Voldby mark, (datter af Nieis Nieisen Biide) død , Sangstrup, begravet , Voldby, gif^ (3) , i Voldby, Maren Christensdatter, født , Voldby, (datter af Christen Jensen Erichsen) død Niels døde , Voldby, begravet , Voldby. Faddere: Niels Udsens kone af Aastrup bar, Peder Glerups kone af Gjerild, Christe?,og Anders Dam begge af Sangstrup, Niels Bilde af Wolbye. Overtager fæstet efter faderen.( ) Frikøber gården fra Stensmark gods for 2600 rigsbankdaler sølv. 1 Søren Nieisen Udsen (søn af Nieis Sørensen Udsen og Ane Kirstine Pedersdatter) født , Sangstrup, Voldby sogn, stilling Filantrop, gift , i Grenå, Johanne Marie Buhi. født , Karleby sogn, (datter af Lars Peder Buh! og Carohne Frederikke Feidmann) død , København. Søren døde , København, begravet Solbjerg kirkegård (mindesten). SNU sluttede sig i 1855 til metodistkirken, SNU var afholdsmand. Dansk Biografisk Leksikon. SNU boede i 1880 i Skovly, på Valbyv^ på Frederiksberg. Bogholder og medejer af D.C. Clements Eftf. a. Johanne Marie Udsen født 1872.

21 b. Car! Frederik Udsen født , København, stiiung kiaverstemmer, gift , Agnes Nichen, født Carl døde 1941, København. Agnes: Adopteret Henrichsen 11 år gi. (1) Henrik Udsen (detaljer udeladt). (2) Kirsten Marie Udsen (detaljer udeladt). Side!16 (3) Bodi! Birgitte Udsen (detaljer udeladt), gift (1) Kaj Bruun, gift (2) Oie Hoiger Kreyer, født , Nakskov, stilling fbrlagssekretær, død , København, Christianborg slotssogn, gifit (3) Jens Lemos Therkiidsen, (detaljer udeladt). c. Henriette Udsen født ? Jens Peter Nieisen Udsen (søn af Nieis Sørensen Udsen og Ane Kirstine Pedersdatter) født , Voldby, døbt , hjemmet, i kirken d , stilling detailist i Søndergade 13, gift Amaiie Jørgine Kathoim, født , Homaa, død Jens døde Faddere: Pigen Trine Jonsdatter, Maren Nielsdatter af Voldby. Søren Jensen Busk, Jens Hansen og Carl Anders Peter Nielsen alle af Sangstrup. Da moderen døde i barselsseng kom Jens Peter i pl^e hos sin mormor Maren Andersdatter og hendes mand Jens Thomassen i Voldby. a. Karen Udsen født , Grenaa, død 1930, Købediavn. ugift b. Nieis Jørgen Eiiot Udsen født , stilling Ingeniør, underdirektør, gift Johanne AmaMe Myhrer, født , stilling sygeplejerske, død Niels døde (1) Bertei Udsen født , Frederiksberg (Solbjerg), stilling arkitekt, gift Gunvor Lassen, (detaljer udeladt), (datter af Kaj Lassen og Emy Larsson). Bertel døde (a) Nina Udsen (detaljer udeladt), gift Erik Thomsen, født , stilling kgl. musikus, død [ 1 ] Sidse Thomsen (detaljer udeladt). [2] Maite Thomsen (detaljer udeladt). (b) Vibe Udsen (detaljer udeladt), gift Per Nagei, (detaljer udeladt). [ 1 ] Tue Nage! (detaljer udeladt). (2) Strange Udsen født , stilling Ingeniør, gift Eise Høgdai. (detaljer udeladt). Strange døde , Give, begravet , Give. (a) Steen Udsen (detaljer udeladt), gift Nina Aisdrup. (detaljer udeladt). [1] Thomas Udsen (detaljer udeladt). [2] Tanja Udsen (detaljer udeladt).

22 [3] Mette Udsen (detaljer udeladt). (b) Erik Udsen (detaijer udetadt). (c) Finn Udsen født ! 952, gia Eise Pedersen, (detaljer udeiadt). Finn døde [ 1 ] Linde Udsen (detaljer udeladt). (d) Per Udsen (detatjer udeladt), gift Margit. (3) Troe!s Udsen (detaijer udeladt), gia Babara Lee. (detaljer udeiadt). (a) James Lee Udsen (detaljer udeladt), gift Susan Gai! Gente. (detaljer udeladt). [ 1 ] Steven Udsen (detaljer udeladt). [2] Nicoie Udsen (detaljer udeiadt). (b) Erik Lee Udsen (detaijer udeiadt), gift Charlotte, nj K^KhL^e. (c) Nieh Jørgen Udsen (detaijer udeiadt), gift Berit Skov, (detaljer udeiadt). [1] Luke Udsen (detaijer udeiadt). [2] Max Udsen (detaljer udeiadt). (4) Gunna Udsen (detaijer udeladt), gift Sven Erik Lassen, stilling skibsfizfrer. (a) Aiian Lassen (detaljer udeiadt), gift Susanne Andersen, (detaljer udeladt). [1] Lea Linda Lassen (detaijer udeiadt). [2] Morten Emii Lassen (detaijer udeladt). [3] Søren Emi! Lassen (detaijer udeiadt). (b) Merete Lassen (detaljer udeladt), gift Pou! Christensen, (detaljer udeladt). c. Rigmor Udsen. [1] Pi EmiMe Lassen (detaljer udeiadt). [2] Lin Emiiie Lassen (detaijer udeladt), d Kamma Udsen.

23 e. A!f Katho!m Udsen iødt , sti!!ing Sukkermester, gift , Marie Niehen, født }896, død Aif døde 23.} 1.195!. (1) Ebbe K. Udsen (detaljer udeladt), gift So!veig Nymann Jensen, (detaljer udeladt). (a) Henrik Udsen (detaljer udeladt), gia Line Andersen, (detaljer udeladt). [1] Emma Udsen (detaljer udeladt). (2) Karen K. Udsen (detaljer udeladt), gia Bjarne MaMer, tødt , stilling isenkræmmer, død (a) Birgitte MøHer (detaljer udeladt), gift Per Knudsen, (detaljer udeladt). [1] Louise Knudsen (detaljer udeladt). [2] Rikke Knudsen (detaljer udeladt). (b) Kristian Møiier (detaljer udeladt), gift Jeanette Kingo Marcussen, (detaljer udeladt). [ 1 ] Simon MøHer (detaljer udeladt). [2] Mathiide MøHer (detaljer udeladt). (3) Eiten K. Udsen (detaljer udeladt), gift Bob Bakish. (detaljer udeladt), (a) Robert Bakish (detaljer udeladt), gia Dede. [ 1 j Rachei Bakish (detaljer udeladt). 3. Ane Kirstine Nieisdatter (dauer af Nieis Sørensen Udsen og Maren Nieisdatter Biide) født , Smigstrup, Volby sogn, gia , i Lyngby kirke, Frederik Andreasen, Ibdt , Clatved, Hoed sogn. Side!18 F. Ane Marie Sarensdatter (datter af Saren Pedersen Udsen og Mette Nieisdatter) iødt , Sangstrup, Voldby sogn, døbt , Voldby, og Jens Jacobsen, født 1813, Mastrup, Gimerup sogn, stilling Husmand, død 1856, Robstrup, gia Jens Jacobsen, født 1813, Mastrup, Ginnerup sogn, stilling Husmand, død 1856, Robstrup. Jens: Udlagt barnefader. Kaldet Skrædder.husejer 15 a i Sangstrup Jens: Udlagt barnefader. Kaldet Skrædder.husejer 15 a i Sangstrup 1. Saren Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født , Sangstrup, Voldby sogn, døbt , hjemmet, i kirken d , død , Robstrup, Gammelsogn. Søren dør af mæslinger 2. Jacob Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 1843, Voldby. 3. Sverine Jensdatter (daaer af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) fbdt , Sangstrup, Voldby sogn. ane til Else S. Jensen

24 4. Mette Jensdatter (datter af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født , Robstrup, Gammeisogn. 5. Søren Jensen (søn af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 25.!!.1850, Robstrup, Gamme!sogn. 6. Nicoiine Jensdatter (datter af Jens Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter) født 2! , Robstrup, Gammeisogn. H. Peder Pedersen Udsen døbt! , Aatrup, Gammeisogn, død før HI. Maren Pedersdatter Udsen døbt , død før IV. Kirsten Pedersdatter Udsen født V. Jens Pedersen Udsen født VI. Christen Pedersen Udsen døbt , død Vn. Christiane Pedersdatter Udsen født , gif^ Peder Mikkeisen, født 1780, stilling gmd i Bredstrup. A. Mikke! Pedersen født B. Maren Pedersdatter født 1818.

25 Eftersiægt af Saren Udsen Side 20 Søren Udsen født 1784, Voldby, døbt , 11. s.e. trin., stilling Husmand, gift , i Karlby, Ane Pedersdatter, født , Karlby, (datter af Peder Smed). Søren døde , Sangstrup, begravet , Voldby. SkiAe G folio 47, 53, 80. Trolovet Husiæster til matf. nr. 29 i Sangstrup. Fæstebrev Ane: Efter Sørens død giftede Ane sig d med Jens Stephensen, der overtog fæstet på huset. 1. Maren SørensdaMer Udsen født , Voldby, døbt 7. s. e. trin. H. Peder Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , Voldby. III. Anders Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , hjemme, i kirken d IV. Jens Sørensen Udsen født , Voldby, døbt , Voldby. V. Rasmus Sørensen Udsen født , Voldby sogn. døbt , Voldby sogn. stilling Fisker, gift Petrine Jensdatter, født , Veggerslev, (datter af Jens Jensen Konge og Ane Catrine Pedersdatter) død , Sangstrup, begravet , Voldby. Rasmus døde , Sangstrup, Voldby sogn.! 1855 boede Ane Pedersdatter hos Rasmus. Den overtager Rasmus fæstet på huset. A. Ane Catrine Rasmusdatter født Voldby, døbt , hjemmet, i kirken d. 25J. B. Ane Catrine Rasmussen født 04. H. 1853, Sangstrup. C. Søren Udsen Rasmussen født , Voldby, døbt , Voldby, stilling arbejdsmand, gift 1889, Maren Thomassen, født , Voldby sogn. Boede 1890 Grønland, Grenaa. Arbejdede i 1901 hos Frederik Thykier 1. Kristine Udsen Rasmussen født , Grenaa. D. Jens Udsen Rasmussen født , Sangstrup, Voldby sogn, død E. Ane Marie Udsen Rasmussen født , Sangstrup, Voldby sogn, gift , i Voldby, Mads Christian Skaaning, født , Tisted. (søn af Nieh Skaaning). Mads: Køber huset af Katholm 2500 kr. 1. Peri Marinus Skaaning født , Sangstrup. VI. Christen Sørensen født , Sangstrup, Voldby sogn.

26 EftersEægt af Peder Udsen Side 21 Peder Udsen født , VoMby, sti!!mg gmd. VoMby, gia , i Voldby, Birthe Sørensdatter, født 1782, VoMby, døbt , Voldby 16. s. e. trin., (datter af Søren Lauridsen Bager) død Pederdøde , Voldby af tæring, begravet Voidby. Får i 1829 fæstebrev på gården matr. 3. Køber i 1846 (47)gården i VoMby ti!. selveje. Langilde var:! rigsdaier og 8 skihing sølv, 3 tønder rug, 4 tønder og 3 skæpper byg, 1 tønde og 2 skæpper havre, 12 pund smør, 1 svin, 2!am, 1 gås obg 1 høne. Han var fritaget got at forrette hoveri og rejser imod 17 rigsdaler sølv. Birthe: enke efter Peder Ryegaard tra Sangstrup (matr. 20.) Sammen med P.P. Havde hun en datter Mette Kirstine Pedersdatter f I. Ane Pedersdatter lødt 1811, Volby sogn. II. Mette Kirstine Pedersdatter tødt 1813, Voldby sogn. m. Saren Pedersen Udsen født , VoMby sogn. gia , i Voldby, Johanne Pedersdatter Doimer, fizfdt , Hylkegaard matr. nr. 16a Voldby, (daner af Peder Sørensen Doimer og Karen Hansdatter). Søren døde bor Birthe Sørensdatter på aftægt. Solgte gården til SPU A. Birthe Marie Sørensdatter født , VoMby sogn, døbt , VoMby, død 1928, Voldby. Forblev ugia. Boede på gården i Voldby til sin død i 1928 B. Peder Sørensen Udsen født , VoMby sogn, døbt , VoMby sogn, gif^ Karen Henriksen, født , Hammelev. Navnet rettet d til Peder Sørensen Udsen Gården var frikøbt fra Benzon d matr. 3 i Karlby Pejmarksvej 41, i Karlby. Karen: Kaldes også Karen Bager. 1. Jens Andreas Sørensen født 1888, Karleby. 2. Ane Johanne Sørensen født 1890, Karleby. 3. Ane Sørensen. 4. Sofie Sørensen. 5 Nikoiine Sørensen 6. Marie Sørensen. 7. Søren Sørensen. C. Hans Peter Sørensen født , VoMby sogn, gift Johanne Ovcr!eg. Savskærer i Nykøbing Mors. Havde en adoptivsøn. D. Karen Sørensen Udsen født , VoMby, gift Kar! Olsen, stilling gdr i Kolindbro. E. Christen Sørensen Udsen født , VoMby, døbt , VoMby, stilling Gdr. i Fuglsang, gifi Karen Marie Sørensen, født , Enslev. Fik ret til tilføje Udsen 1. Søren Therkiid Sørensen født , Gammelsogn. 2. Cathrine Johanne Sørensen født , Gammelsogn.

27 SMe22 3. SoHe Sørensen. F. Marianne Sørensdatter født , VoMby, døbt , Voldby, gia Anders Nieisen. stilling træskomand i Voldby. 1. Nie!sNie}sen. 2. Søren Ntehen. 3. Johannes Nie!sen 4 Karen Nietsen. 5. Edvard Nielsen. 6. He!ga Niehen 7 Katrine Nichen 8. Anna Nieisen. G..\ne Katrine Serensdatter Udsen født , Voldby, gift Martinus Thøgersen, stilling gdr på Tjømegaard i Vold. Martinus: Kaldet Bisp. H. Jens Marinus Sørensen Udsen født , Voldby, gift , i Veggerslev kirke, Birthe Marie Kirstine Nieisen, født , Veggerslev, (datter af Nieis Peter Larsen og Kirsten Marie Sørensen) død , Voldby, begravet Voldby. Jens døde , Voldby af lungebetændelse, begravet , Voldby. Fik d skøde på slægtgården. Familien fik tilladelse ti! at bruge navnet Udsen kgl. bevilling af d Ejendommen er på 30 tdr. 1. tidligere fæstegaard under Skærvad Hovedgaard. Matr. 1. Johannes Sigurd Sørensen Udsen født , døbt , Voldby, gift Esther Marie Lahn, (detaljer udeladt). Johannes døde , Grenaa, begravet a. Jens Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Inger Kannegaard, født , Rosmus, døbt Rosmus, (datter af Rimond Kannegaard og EHen Margrethe Jacobsen) stilling kontorassistent, død , Grenaa. (1) Lene Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift (1) Kim E. Hansen, gift (2) Eriing Kiidai (a) Rasmus Ki!da! (søn af Eriing Ki!da! og Lene Lahn Udsen) (detaljer udeladt). (2) Jette Lehn Udsen (detaljer udeladt), gift Finn Due Jensen, (detaljer udeladt), (søn af Svend Due Jensen og Tove). b. Tove Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Haraid Marin Pedersen Brøste. (detaljer udeladt), (søn af Peter Petersen Brøste og Anna). (1) Karin Brøste (detaljer udeladt), gift Nie!s Arne Andreasen, (detaljer udeladt).

28 Side!23 (a) Martin Brøste Andreasen (detaljer udeladt). (b) Anette Brøste Andreasen (detaljer udeladt). (2) Peter Brøste (detaijer udeiadt), gia Jette Bokher, (detaljer udeladt). (a) Janni Boither Brøste (detaljer udeladt). (b) Tinna Bohher Brøste (detaljer udeladt). (3) Jørn Brøste (detaljer udeladt), giit Anna Barfod Hansen, født Svendborg. c. Nieis Lahn Udsen (detaljer udeladt), gift Anne Lise Hansborg. (detaljer udeladt). (1) Heidi Udsen (detaljer udeladt). 2. Charles Gudmund Sørensen Udsen født , døbt , Voldby, død Døde af den engelske syge. 3. Charies Udsen født , døbt , Voldby, gift , i Voldby, Metha Jensine Hviid, døbt Ørum. (datter af Vaidemar Hviid og Jensine). Charles døde , Grenaa. a. Signe Udsen (detaljer udeladt), gift Erik Aiierman Nieisen, (detaljer udeladt). (1) Lars Toni A!!erman Nieisen (detaljer udeladt), gift Heide Rasmussen, (a) Max A!!erman Nielsen (detaljer udeladt). (2) Henrik Rene Aiierman Nieisen (detaljer udeladt). (3) Tina A!!erman Nieisen (detaljer udeladt). b. Marie Udsen (detaljer udeladt), gift Jørn MøHer, (detaljer udeladt). (1) Susanne MøHer (detaljer udeladt). (2) Peter Møiier (detaljer udeladt). (3) Max MøHer (detaljer udeladt). c. Poui Erik Udsen (detaljer udeladt), gift Inger Rasmussen, (detaljer udeladt). (1) Martin Udsen (detaljer udeladt). (2) Mikae! Udsen (detaljer udeladt). (3) Søren Udsen (detaljer udeladt). 4. Søren Udsen (detaljer udeladt), gift Rigmor Thomsen, (detaljer udeladt), (datter

29 Side!24 af Thomas Thomsen og Jenny Arinse Andersen). a. Jens Peter Udsen (detaijer udeiadt), sia Susanne OmeL (1) Marie Udsen (detaijer udeiadt). b. Karen Udsen (detaijer udeiadt), gift A!!an Petersen. 5.!nger Udsen født !!, døbt , hjemmet, i kirken d , giit Aage Jørgensen, (detaljer udeladt). Inger døde a. Henning Udsen (søn af!nger Udsen) (detaljer udeladt). b. Marie Jørgensen (datter af Aage Jørgensen og Inger Udsen) (detaljer udeladt), gift Agner Pedersen, (detaljer udeladt), (søn af Svend Pedersen og EHen F!)^ho!m). (1) Svend Aage Pedersen (detaljer udeladt), gia Kirsten Andersen, (detaljer udeladt). (a) Tanja Chariotte Pedersen (detaljer udeladt). (b) John Bjørn Pedersen (detaljer udeladt). (c) Vanja Signe Pedersen (detaljer udeladt). (2) Lars Pedersen (detaljer udeladt), gift Hanne Kruger Severinsen, (detaljer udeladt). (3) E!!en Pedersen (detaljer udeladt). c. Kirsten Jørgensen (datter af Aage Jørgensen og inger Udsen) født , Haderselv, gia Jørgen Bech, (detaljer udeladt). Kirsten døde (1) Anja Bech (detaljer udeladt). (2) Thomas Bech (detaljer udeladt). 6. Nieis Henry Udsen født , døbt , Voldby, gift Magda Kragh Andersen, (detaljer udeladt), (datter af Kari Kragh Andersen og Mette Marie Sørensen). Niels døde , begravet Grenaa. Overtog ejendommen i 1944 a. Svend Kragh Udsen (detaljer udeladt), giit Ester Johanne Nieisen, (detaljer udeladt), (datter af Hoiger Frode Nieisen og Agnethe Dorthea Petra) b. Eise Kragh Udsen (detaljer udeladt), gift Kar! Erik Andersen, født , død (1) Inge Andersen (detaljer udeladt), gift Arne Jørgensen, (detaljer udeladt), (a) Jesper Jørgensen (detaljer udeladt). (2) Jette Andersen (detaljer udeladt), gift Sten Rydahi Petersen, (detaljer

30 SMe25 udeladt). (3) E!se Andersen gia Jens Axse! Nietsen. (detaljer udeiadt). c. Marie Kragh Udsen (detaljer udeladt), gift Pou! Erik Jakobsen, (detaljer udeladt). (1) Søren Kragh Jakobsen (detaljer udeladt). (2) Rasmus Kregh Jakobsen (detaljer udeladt). d. Hans Kragh Udsen (detaljer udeladt). 7. EHa Esther Udsen (detaljer udeladt). 8. Jens Udsen (detaljer udeladt), gift Asta Kragh Kristensen, født , Aarhus, døbt 29. H. 1925, Aarhus Domkirke, (datter af Kresten Kristensen og Marie) død , Grenaa. a. Kresten Udsen født , Robstrup, døbt , Grenaa, død b. Kresten Udsen (detaljer udeladt), gift Tonni Nyhus Pedersen, (detaljer udeladt). (1) Birger Udsen (detaljer udeladt). (2) Lanni Udsen (detaljer udeladt). (3) Even Udsen (detaljer udeladt). c. Anne Marie Udsen (detaljer udeladt), gift Preben Christensen, (detaljer udeladt). (1) Hanne Marie Christensen (detaljer udeladt). (2) C!aus Christensen (detaljer udeladt). d. EHen Margrethe Udsen (detaljer udeladt), gift Henning Aiiermand. (detaljer udeladt). (1) Lisbet AHermand (detaljer udeladt). (2) Mikae! AHermand (detaljer udeladt). IV. Marianne Pedersdatter født , Voldby sogn, og Mikke! Laursen. Mikkei: bosat i Voldby A. Peter Mikkeisen født , Voldby, døbt , Voldby, født uden for ægteskab

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Nr. 132 34. årgang Februar 2011

Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978. Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere