DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001

2 Årsberetning by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2001 ISBN Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 2

3 INDHOLD MEDLEMMER...4 REPRÆSENTANTSKAB BESKIKKET FOR PERIODEN ARBEJDSUDVALG FOR PERIODEN FORSKNINGSUDVALGET...5 MEDLEMMER MØDER...5 MEDARBEJDERE...6 MØDER...7 ÅRSMØDE...7 ARBEJDSUDVALGSMØDER...7 NORDISK SAMARBEJDE...7 DE NORDISKE SPROGNÆVNS ÅRSMØDE...7 NORDISK SPROGRÅD...7 KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV...8 RETSKRIVNINGSORDBOGEN...9 ORDSAMLINGEN...9 OPLYSNING OG RÅDGIVNING...10 SPØRGSMÅL OG SVAR...10 HJEMMESIDEN...10 VEJLEDNING MV IT-PROJEKTET...11 VAREMÆRKER...12 FORSKNINGSBERETNING...16 PUBLIKATIONER MV...17 PUBLIKATIONER UDSENDT AF SPROGNÆVNET ELLER I NÆVNETS SKRIFTSERIE...17 PUBLICEREDE ARBEJDER AF NÆVNETS MEDARBEJDERE...17 FOREDRAG OG KONFERENCEINDLÆG AF NÆVNETS MEDARBEJDERE...18 AKTIVITETSPLAN FOR ADMINISTRATION...19 ORDSAMLINGEN...20 OPLYSNING OG RÅDGIVNING...20 RETSKRIVNINGSORDBOGEN...21 ANDRE INSTITUTIONSPROJEKTER...21 PERSONLIGE FORSKNINGSPROJEKTER...22 REGNSKAB...26 Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 3

4 MEDLEMMER Repræsentantskab beskikket for perioden Professor Erik Hansen (formand, personligt medlem) Professor, dr.phil. Niels Davidsen-Nielsen (næstformand, personligt medlem) Forfatteren Suzanne Brøgger (Det Danske Akademi) Lektor Mogens Damm (Kulturministeriet) Lektor, fil.dr. Hans Götzsche (Rektorkollegiet) Generalsekretær Henrik Hagemann (Foreningen Norden) Fuldmægtig Anne Louise Haahr Bohrmann (Justitsministeriet) Programchef Connie Hedegaard (Danmarks Radio og TV 2) Ledende redaktør, mag.art. Ebba Hjorth (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) Kontorchef, cand.mag. Peter Hjortsø (EU's Sprogtjenester) Kommunikationskonsulent Lotte Holm (Statens Information) Bibliotekschef Elise Holt (Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling) Skuespilleren Solbjørg Højfeldt (Dansk Skuespillerforbund) Professor Henrik Galberg Jacobsen (Rektorkollegiet) Forbundsformand, cand.ling.merc. Birgitte Jensen (Erhvervssprogligt Forbund) Lektor, dr.phil. Bent Jørgensen (Stednavneudvalget) Lektor, cand.mag. Henrik Jørgensen (Rektorkollegiet) Oversætter Marianne Kamstrup (Dansk Standard) Forlagsdirektør, professor Jørn Lund (personligt medlem) Forfatteren og journalisten Georg Metz (Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere) Lektor Lisbeth Nyborg (Dansklærerforeningen) Lektor, dr.phil. Hanne Ruus (Rektorkollegiet) Konsulent Steen Ryd Larsen (Statsministeriet) Lærer Niels Christian Sauer (Danmarks Lærerforening) har afløst overlærer Else Johansen pr Lektor Erik Skøtt Andersen (Dansklærerforeningen) Lektor, ph.d. Rita Therkelsen (Rektorkollegiet) Lektor, cand.mag. Claus Tilling (Modersmål-Selskabet) har afløst lektor, mag.art. Bent Pedersbæk Hansen pr Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 4

5 Chefredaktør Peter Wivel (Danske Dagblades Forening) Journalist Søren Wormslev (Dansk Journalistforbund) Lektor Jørn Ørum Hansen (Undervisningsministeriet) Arbejdsudvalg for perioden Erik Hansen (formand), Niels Davidsen-Nielsen (næstformand), Mogens Damm, Ebba Hjorth, Peter Hjortsø, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jensen, Bent Jørgensen, Marianne Kamstrup. FORSKNINGSUDVALGET Medlemmer Professor, dr.phil. Frans Gregersen, professor, dr.phil. Michael Herslund (begge udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd), seniorforsker, mag.art. Henrik Galberg Jacobsen, pr. 1. februar 1999 afløst af seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad (udpeget af nævnets videnskabelige personale, formand for udvalget). Møder Forskningsudvalget har holdt to møder i Forskningsudvalget har drøftet Sprognævnets forskningsplaner og vejledt med hensyn til disse. Sprognævnets forskningsplaner er herefter godkendt og sendt til ministeriet. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 5

6 MEDARBEJDERE Til nævnets forsknings- og informationsinstitut har der i 2000 været knyttet følgende medarbejdere: Videnskabeligt personale: Ph.d.-studerende, cand.mag. Margrethe Heidemann Andersen Videnskabelig medarbejder, mag.art. Søren Beltoft Forsker, cand.mag. Henrik Holmberg (frikøbt til arbejdet som sekretær for Nordisk Sprogråd i 50 % af arbejdstiden) Seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad Forskningsassistent, cand.mag. Anne Jensen (til ) Seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt Seniorforsker, cand.mag. Vibeke Sandersen Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack (indtil forsker) Forskningsassistent, cand.mag. Birgitte Brinkmann Thomasen (barselsorlov til og på nedsat tid ) Videnskabelig medarbejder, cand.mag. Anita Mai Ågerup. Kontorpersonale: Assistent Hanne Broch (deltid) Overassistent Anette Klett (deltid). Timelønnet medhjælp: Stud.mag. Jakob Bruntse Stud.mag. Dorthe Kobbeltvedt Madsen Stud.mag. Helene Madsen Stud.mag. Anne Riber Petersen. Nævnets pensionerede medarbejdere har bevaret en arbejdsmæssig tilknytning til nævnet: Cand.mag. Jørgen Eriksen har fortsat leveret flere tusind excerpter til seddelsamlingen, og det samme gælder cand.jur. Arne Hamburger, der under sin daglige tilstedeværelse på instituttet tillige har givet råd i sproglige spørgsmål, varemærkespørgsmål mv. MØDER Årsmøde Nævnet holdt årsmøde På dagsordenen var der foruden de faste punkter et punkt med overskriften "Dansk Sprognævns sprogpolitik". Under dette punkt lagde formanden, Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 6

7 lektor Inge Lise Pedersen, ph.d.-studerende Margrethe Heidemann Andersen og studielektor Eva Heltberg op til en debat om sprogpolitikken. Arbejdsudvalgsmøder Arbejdsudvalget har holdt 7 møder i Udvalget har som sædvanlig navnlig behandlet sproglige forespørgsler (specielt sager med juridiske implikationer), udkast til artikler mv. til Nyt fra Sprognævnet, spørgsmål i forbindelse med de nordiske sprognævns samarbejde, nævnets arbejde med kommatering, nævnets sprogpolitik, ansættelsesspørgsmål og nævnets økonomi. NORDISK SAMARBEJDE De nordiske sprognævns årsmøde De nordiske sprognævns årsmøde blev holdt i Nuuk torsdag den 24. og fredag den 25. august. Mødet var arrangeret af Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn og Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet i samarbejde med Nordisk Sprogråd. Sprogmødets tema var sproglig standardisering. Nordisk Sprogråd I treårsperioden er det Dansk Sprognævn der forestår Nordisk Sprogråd. Formandskabet varetages af Inge Lise Pedersen (formand) og formanden for Norsk språkråd, i 2000 Jan Olov Fretland, sekretariatsfunktionen af Henrik Holmberg og Rikke Hauge. Sprogrådets årsmøde blev holdt den 11. og 12. februar på Palace Hotel, Rådhuspladsen, København. Arne Hamburger deltog som observatør for Nordterm. Sprogrådets andet årlige rådsmøde blev holdt den 24. august i Nuuk. Om Sprogrådets virksomhed henvises i øvrigt til nævnenes og Sprogrådets fælles årsskrift, Språk i Norden - Sprog i Norden. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 7

8 KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV. Nævnet har fortsat en samarbejdsaftale med Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, og de øvrige nordiske institutter og forskningsinstitutioner i København om ph.d.- uddannelsen ved de pågældende institutter. Hertil kommer at nævnet sidst i 1997 har fået tildelt et af Kulturministeriets og Forskerakademiets samfinansierede ph.d.-stipendier fra 1998 og tre år frem. Nævnet har fortsat været repræsenteret ved Arne Hamburger i Terminologigruppen, der har sekretariat på Handelshøjskolen i København. Pia Jarvad har fortsat repræsenteret nævnet i Stednavneudvalget. Ole Ravnholt har fortsat været censor i dansk ved lærerseminarierne. Ole Ravnholt repræsenterer nævnet i en IT-terminologigruppe der er oprettet i et samarbejde med DANTERMcentret på Handelshøjskolen i København. Ole Ravnholt deltager som Kulturministeriets og nævnets repræsentant i Forskningsministeriets arbejdsgruppe om IT på dansk. Jørgen Schack afløste Henrik Holmberg som nævnets repræsentant i Plantenavneudvalget. Anita Mai Ågerup og Birgitte Brinkmann Thomasen har repræsenteret instituttet og Bent Jørgensen arbejdsudvalget i en arbejdsgruppe om retskrivning af vejnavne under ledelse af Kort & Matrikelstyrelsen. Der udkommer en vejledning i Flere af nævnets medarbejdere er aktivt engageret inden for fagligt relevante selskaber og institutioner mv.: Pia Jarvad har fortsat været bestyrelsesmedlem i Nordisk Forening for Leksikografi. Hun har desuden fortsat været ekstern lektor ved Københavns Universitet. Vibeke Sandersen har fortsat været styrelsesmedlem i Universitets-Jubilæets danske Samfund. Jørgen Schack har fortsat været bestyrelsesmedlem i LEDA (Leksikografer i Danmark). Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 8

9 RETSKRIVNINGSORDBOGEN I 2000 er der arbejdet intensivt med redaktionen af den alfabetiske del af den kommende udgave af Retskrivningsordbogen og med at tilvejebringe et grundlag for at tage stilling til dobbeltformer med henblik på at reducere antallet. ORDSAMLINGEN Den elektroniske ordsamling er igen i 2000 vokset med ca excerpter, og den seddelbaserede samling med et tilsvarende antal. Den rummer nu ca sedler. Indsamlingen har som i tidligere år omfattet ikke blot nye ord, men også nye ordanvendelser, afvigende stavemåder, udtaleforhold, nye bøjningsformer og nye grammatiske konstruktioner. Ved indsamlingen tilstræbes der stor spredning på de forskellige kilder: dagblade, distriktsblade, tidsskrifter, kataloger, underholdningsblade, skønlitteratur, faglitteratur, love og bekendtgørelser, skilte, radio, tv osv. Sprognævnets ordsamling har grundlæggende betydning for nævnets oplysnings- og rådgivningsvirksomhed, for indsigelser mod registrering af visse varemærker, for det løbende arbejde med Retskrivningsordbogen og for udarbejdelsen af publikationer om nye ord i dansk. Samlingen er tilgængelig for offentligheden efter nærmere aftale og er også i 2000 jævnlig blevet brugt af fx studerende og ordbogsredaktører. I efteråret 1995 påbegyndte nævnet et informationsteknologisk projekt, IT-projektet, som bl.a. omfattede elektronisk registrering af nye ord. Ved udgangen af 1997 var orddatabasen, som var etableret i samarbejde med Center for Sprogteknologi, færdig til brug. I den elektroniske ordsamling indkodes nye ord og vendinger med oplysninger om proveniens, orddannelsesforhold, kontekst og meget andet, og basen blev i 1999 udvidet til også at kunne lagre og genfinde syntaktiske problemer. Orddatabasen bliver fortsat holdt ved lige af Center for Sprogteknologi. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 9

10 OPLYSNING OG RÅDGIVNING Spørgsmål og svar Nævnet har i 2000 besvaret sproglige spørgsmål, fordelt på mundtlige og skriftlige, heraf via e-post. De tilsvarende tal for 1999 var spørgsmål, fordelt på mundtlige og skriftlige, heraf via e-post. Den voldsomme vækst i antallet af e-breve er altså fortsat, og tendensen kan også ses hen igennem året: i januar 2000 kom 25 % af spørgsmålene med e-post, i december var det 36 %. Da det at svare skriftligt er betydelig mere tidkrævende end mundtligt, er der altså tale om en forøgelse af belastningen på instituttet der er langt større end stigningen i det samlede antal spørgsmål, og det vil være nødvendigt at finde udveje for at begrænse mængden af e-breve til nævnet og for at forhindre at svartjenesten udvikler sig til en hotlineservice. Hjemmesiden Udviklingen af nævnets hjemmeside er fortsat. I 2000 blev der tilføjet svar på ca. 40 ofte stillede spørgsmål, og der blev lagt en søgefunktion ind. Man kan dels søge i alle html-dokumenter på hjemmesiden, dels foretage en separat søgning i Nyt fra Sprognævnet. Hjemmesiden har i 2000 været besøgt over gange (i 1999 ca gange). Vejledning mv. Medlemmer af arbejdsudvalget og ansatte i Sprognævnet har holdt foredrag og har medvirket i radio og tv om nævnets virksomhed og om sprogproblemer i almindelighed. Nævnet har haft besøg af skoleelever, studerende fra de højere læreanstalter og grupper af sproginteresserede; alle er blevet orienteret om nævnets virksomhed. Desuden har studerende og forskere konsulteret nævnet i forbindelse med formulering og udarbejdelse af opgaver, specialer, eksamensog forskningsprojekter og har fået vejledning af nævnets ansatte. I perioden var Masako Suzuki, studerende i dansk ved Osaka Gaikokugo Daigaku (Osaka Universitet for Internationale Studier), gæstestuderende med arbejdsplads i nævnets lokaler for at fuldføre sit specialestudium under vejledning af Pia Jarvad. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 10

11 IT-projektet Sprognævnets elektroniske svarbase indeholder register til afgivne svar af generel interesse, kodet til genfindelse, dels på grundlag af en ordsøgning, dels efter sproglige (syntaktiske, orddannelsesmæssige, normmæssige) kriterier. Basen indeholder desuden alle de svar som er afgivet via e-post. Sprognævnets e-post-korpus vokser dag for dag med nyheder per e-post fra aviserne Aktuelt, Jyllands-Posten og Politiken. Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at udvikle et elektronisk stavekontrolprogram som bruger RO s data, fungerer mindst lige så godt som de gængse stavekontroller og virker sammen med de mest udbredte tekstbehandlingsprogrammer. Endvidere arbejdes der med mulighederne for at forbedre brugergrænsefladen til retskrivningsreglerne i den elektroniske version af RO. VAREMÆRKER I 2000 har Sprognævnet gjort indsigelse over for Patent- og Varemærkestyrelsen (tidligere Patentdirektoratet) mod registrering af 11 ordmærker (dvs. varemærker som blot består af et eller flere ord). 5 af indsigelsessagerne er afsluttet endeligt, og det samme gælder 5 fra tidligere år. De afsluttede sager er omtalt nedenfor i kronologisk rækkefølge. Smutrejser Smutrejser for arrangering af rejser, rejsebureauvirksomhed: Sub-stantivet smutrejse er med i Ordbog over det Danske Sprog (bind 20, 1941, spalte 908) med betydningen kort rejse; sviptur; afstikker. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Smutrejser ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Mærkeindehaveren imødegik Sprognævnets indsigelse, idet det blev gjort gældende at ordmærket Smutrejser er indarbejdet for de ovennævnte tjenesteydelser. Mærkeindehaveren henviste i denne forbindelse bl.a. til en såkaldt kendskabsanalyse. Sprognævnet fastholdt imidlertid indsigelsen, idet kendskabsanalysen efter nævnets opfattelse ikke dokumenterede at Smutrejser er indarbejdet som kendetegn for en bestemt virksomheds tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 11

12 følge og erklærede registreringen ugyldig. MiljøStröm MiljøStröm for distribution af energi: Ordet miljø indgår som første led i en mængde nyere sammensætninger. I en del af disse sammensætninger angiver førsteleddet at den genstand som andetleddet betegner, er miljøvenlig, dvs. fungerer/er fremstillet på en måde (eller af materialer) der belaster det omgivende miljø mindst muligt, fx miljøble, miljøbriket, miljødiesel, miljøprinter. Ordet miljøstrøm er således egnet til at betegne strøm (dvs. elektricitet) som er fremstillet på en måde der belaster det omgivende miljø mindst muligt. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket MiljøStröm ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Mobilfax Mobilfax for telekommunikationsvirksomhed: Patentdirektoratet afslog i 1996 at registrere ordmærket Mobilfax under henvisning til varemærkelovens 13. Mærkeansøgeren ankede herefter direktoratets afgørelse til Patentankenævnet, som fandt at Mobilfax har tilstrækkeligt særpræg for den ovennævnte tjenesteydelse. Registreringsansøgningen blev derfor sendt tilbage til Patentdirektoratet til fornyet behandling. Da registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende, gjorde Sprognævnet indsigelse, bl.a. under henvisning til at ordet mobilfax er med i Retskrivningsordbogen (2. udgave, 1996) og Munksgaards Fremmedordbog (1997). Patentdirektoratet (som siden havde skiftet navn til Patent- og Varemærkestyrelsen) mente ikke at kunne tage Sprognævnets indsigelse til følge, da Patentankenævnet havde afgjort at Mobilfax har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Bokredit Bokredit for bl.a. ejendomsmæglervirksomhed og finansiel virksomhed: Ordet bo, i betydningen bolig, indgår som første led i en lang række nyere sammensætninger, fx boform, bofællesskab, boøkonomi (jf. også Pia Jarvad: Nye ord. Ordbog Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 12

13 over nye ord i dansk (1999)). Ordet kredit indgår som sidste led i sammensætninger som fx bilkredit, byggekredit og skibskredit. De nævnte sammensætninger betegner kredit (i form af lån e.l.) i forbindelse med anskaffelse eller udførelse af det som førsteleddet betegner. Sammensætningen bokredit er således egnet til at betegne kredit (i form af lån e.l.) i forbindelse med anskaffelse mv. af en bolig. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Bokredit ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen mente ikke at kunne tage Sprognævnets indsigelse til følge, da Bokredit efter styrelsens mening ikke er direkte beskrivende for de ovennævnte tjenesteydelser. MegaStander MegaStander for bl.a. skilte og reklamesøjler: Præfikset megabruges dels i betydningen en million gange, nemlig i måleenheder som fx megaton en million ton, megawatt en million watt, dels i betydningen meget stor, kæmpe-, fx megakoncert, megaskærm, megasucces. Substantivet stander bruges bl.a. i betydningen søjlelignende genstand hvorpå der kan opsættes reklame- eller informationsmateriale i form af plakater, skilte e.l.. Denne brug af stander fremgår af eksempler som "Plakatmand Carsten Schjødt skal nå at sætte 350 plakater op på samtlige tavler. Han kører fra stander til stander og svinger kosten med den bedste klister til alle de dekorative plakater" (Berlingske Tidende ) og "Steven Mont har ideer om i fremtiden at reklamere for kaffe, parfume og andre duftende sager via busstoppestederne. Det er teknologisk muligt at lægge dufte ind i standerne (..), siger Steven Mont" (Berlingske Tidende ). Ordet megastander er således egnet til at betegne en meget stor søjle til reklame- eller informationsformål. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket MegaStander ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter de ovennævnte varearter. Saltblommer Saltblommer for bl.a. æg og ægprodukter: Ordet blomme Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 13

14 bruges bl.a. med samme betydning som æggeblomme. Sammensætningen saltblomme vil naturligt kunne betegne æggeblomme tilsat salt. Ordet har en lang række etablerede paralleller, nemlig sammensætninger som fx karrysild, kommenost, peberbøf, saltmandel. Disse sammensætninger har det til fælles at de betegner en fødevare (sild, ost osv.) som er tilberedt med eller tilsat det stof (krydderi) som første sammensætningsled betegner: kommenost ost tilsat kommen osv. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Saltblommer ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter de ovennævnte varearter. Havnelinien Havnelinien for bl.a. transportvirksomhed og vandbusrutetransportydelser: Ordet linie kan bl.a. betegne en rute eller transportmidlet på en bestemt rute, jf. Nudansk Ordbog med Etymologi (1999). Det er denne betydning af linie der foreligger i et ord som liniefart søtransport med skibe i rutefart mellem bestemte havne og med faste afsejlinger og i et navn som Mols-Linien A/S. Sammensætningen havnelinie (bestemt form havnelinien) er således en naturlig betegnelse for en linie (rute) til og fra en havn eller langs med en havn. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Havnelinien ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter klasse 39, der bl.a. indeholder de ovennævnte tjenesteydelser. Bygningspartner Bygningspartner for bl.a. byggevirksomhed: Patent- og Varemærkestyrelsen har tidligere, efter indsigelse fra Sprognævnet, afslået at registrere ordmærkerne Service Partner og Container Partners. Styrelsen har derudover, efter at have indhentet udtalelse fra Sprognævnet, afslået at registrere ordmærket Regnskabspartner. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Bygningspartner ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 14

15 tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, trak mærkeindehaveren registreringen tilbage. Havnebussen Havnebussen for transportvirksomhed i form af vandbusrutetransportydelser samt arrangering heraf: Sammensætningen havnebus er en naturlig betegnelse for bl.a. en vandbus der sejler i et havneområde, jf. også følgende citat fra Politiken : "en ureglementeret sejltur på Oslofjorden i en erobret havnebus". Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Havnebussen ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Dot-com Dot-com for klasse 9 (bl.a. databehandlingsudstyr), klasse 16 (bl.a. undervisnings- og instruktionsmateriale) og klasse 36 (bl.a. finansiel virksomhed): Dot-com (også skrevet.com, dotcom og dot.com) er i løbet af det seneste års tid tid blevet en populær betegnelse for virksomheder, organisationer mv. som primært opererer via internettet. Betegnelsen skyldes at disse virksomheder mv. typisk har internetadresser der ender på.com (dvs. punktum + com). Dot-com kan næppe siges at være direkte beskrivende for de ovennævnte klasser af varer og tjenesteydelser, men det ville ikke desto mindre være urimeligt om en enkelt erhvervsdrivende fik eneret til at bruge betegnelsen dot-com i forbindelse med de pågældende varer og tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. FORSKNINGSBERETNING Forskningen i Dansk Sprognævn falder i to hovedgrupper, institutionsforskningen, dvs. den forskning der følger umiddelbart af de opgaver som nævnet har efter sprognævnsloven, og den personlige forskning, dvs. den forskning som den enkelte ansatte selv vælger. Hovedopgaven inden for institutionsforskningen har også i Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 15

16 2000 været "at følge det danske sprogs udvikling", opdelt i de to delvis overlappende hovedprojekter Ordsamlingen og Svarsamlingen. Arbejdet med svartjenesten, som udgør grundlaget for projektet Svarsamlingen, har i 2000 kunnet holdes på et forsvarligt niveau, men det voldsomt stigende antal spørgsmål, især med e-post, gør det nødvendigt med en særlig indsats for at bremse væksten hvis niveauet fortsat skal holdes. Til gengæld har der været knappere resurser til arbejdet med excerperingen, der udgør grundlaget for projektet Ordsamlingen. Det løbende arbejde med at forberede en ny udgave af Retskrivningsordbogen har også i 2000 lagt beslag på en stor del af nævnets personalemæssige resurser. Inden for den personlige forskning har der i 2000 været arbejdet med flere større projekter, som er beskrevet under punktet "Personlige forskningsprojekter". Sideløbende med de større forskningsprojekter har flere af nævnets medarbejdere i 2000 publiceret afhandlinger og artikler mv. inden for nævnets forsknings- og interesseområder og har leveret bidrag ved faglige konferencer. Se nærmere nedenfor i afsnittene "Publicerede arbejder af nævnets medarbejdere" og "Foredrag og konferenceindlæg af nævnets medarbejdere". PUBLIKATIONER MV. Publikationer udsendt af Sprognævnet eller i nævnets skriftserie Nyt fra Sprognævnet 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2000/4 (16 s. pr. nummer). 50 kr. pr. årgang. - Udsendt til ca abonnenter. Fås hos Sprognævnet. Publiceret på nævnets hjemmeside. Årsberetning Juli s. + bilag. Gratis. Fås hos Sprognævnet. Publicerede arbejder af nævnets medarbejdere Margrethe Heidemann Andersen: Pest og kolera. Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s Arne Hamburger: Anmeldelse af Bent Jørgensen: Storbyens stednavne, Nyt fra Sprognævnet 2000/2, s Arne Hamburger og Aase Andreasen: Nye ord i dansk. Hvem Hvad Hvor 2000, s Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 16

17 Pia Jarvad: Ahaoplevelser og Nye Ord. En replik til anmeldelsen af Ordbog over nye ord i dansk I: Leda Nyhedsbrev 2000/29, s Også trykt i Danske Studier : Historien om et bogstav. Om Æ, æ. Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s : Anmeldelse af Graedler, Anne-Line og Stig Johansson: Anglisismeordboka. Engelske lånord i norsk. Universitetsforlaget. Oslo s. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2000/1, s : 5 artikler i rubrikken "Sprogligt set" i Universitetsavisen i foråret : Anmeldelse af Bergenholtz mfl.: DanskOrdbogen. Systime. Århus I: Leda Nyhedsbrev 2000/30, s : Vel er du Manden, men du er sku da itte helt søverin. Om ordet suveræn. Nyt fra Sprognævnet 2000/4, s Anne Jensen: Hvilken præposition bruger man efter kontrol?. Nyt fra Sprognævnet 2000/2, s Vibeke Sandersen: Om bogstavet ø. Nyt fra Sprognævnet 2000/3, s Jørgen Schack: Ordmærker i dansk. Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, s Anita Mai Ågerup: Euroen. Nyt fra Sprognævnet 2000/4, s : "Sprogudvikling eller sprogforfald?" i rubrikken "Sprogligt set" i Universitetsavisen i foråret Foredrag og konferenceindlæg af nævnets medarbejdere Margrethe Heidemann Andersen: Holdninger til engelskpåvirkning. Foredrag ved DSN s årsmøde : Engelsk i dansk. Sproglig normering 1. Foredrag ved de nordiske sprognævns og sprogråds årsmøde i Nuuk, Grønland, Trykkes i Sprog i Norden : Engelsk i dansk. Sproglig normering 2. Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, : Trykkes i 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Ole Ravnholt: Tegnsætning med nyt komma hvordan og Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 17

18 hvorfor? Foredrag på Pædagogisk Center, Lyngby, : Ikke-kongruent og inkongruent neutrum. Foredrag i Funktionel Grammatik-Kredsen : Informationsstruktur. Foredrag ved kollokvium om Universelle Sætningskonstituenter, Center for Lingvistik, Ålborg Universitet, : Frit genus. Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, : Dansk Sprognævn: sprogpolitik, sproglig normering og sproglig rådgivning". Foredrag ved seminar om sprogpolitik for MLA-studerende, HHK, Vibeke Sandersen: Jeg skriver til dig for at lade dig vide. Om skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske danske soldater i treårskrigen Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, AKTIVITETSPLAN FOR 2001 Administration Det forudsættes at personalet i 2001 fastholdes på det nuværende niveau (se nærmere i afsnittet "Medarbejdere", s. 3). Der ansættes dog en ekstra forskningsassistent, dels som vikar for medarbejdere der skal på barsels- og fædreorlov, og dels som kompensation for frikøbte medarbejdere. Desuden overvejes det om der er behov og muligheder for at inddrage yderligere assistance i forbindelse med arbejdet med at færdiggøre den kommende udgave af Retskrivningsordbogen. I 2001 overgår regnskabet til bogføring i Navision Stat. Kulturministeriet tilbyder små institutioner som Sprognævnet at benytte Kunstsekretariatet som et servicecenter der skal varetage visse økonomiopgaver og IT-opgaver i forbindelse med driften af Navision-systemet. Den såkaldte implementeringsfase begynder 1. marts 2001 og varer tre måneder, således at nævnet skal benytte Navision fra 1. juni. Overgangen medfører en del efteruddannelse, især af kontorpersonalet, og en del ekstra arbejde, især i implementeringsfasen, men også på længere sigt må man ifølge Økonomistyrelsen regne med at regnskabsførelsen kommer til at tage mere tid end før. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 18

19 Personalet har i 2000 arbejdet med at revidere de personalepolitiske retningslinjer, der stammer fra 1989, og som trængte stærkt til en ajourføring. Det første resultat er en husaftale som blev indgået i november Der arbejdes videre med de personalepolitiske retningslinjer i Det arbejde med at beskrive nævnets forretningsgange som blev sat i gang i 1999, blev i 2000 ført frem til udarbejdelsen af en første version, som allerede har vist sig at være meget nyttig, fx i forbindelse med introduktionen af nye medarbejdere. Der arbejdes videre med at udbygge og ajourføre denne beskrivelse med henblik på rationalisering af arbejdsgangene og på at bringe nævnets forretningsgange i overensstemmelse med de krav der stilles i forbindelse med overgangen til det nye regnskabssystem. Ordsamlingen Igen i 2000 er der sket en væsentlig forøgelse af ordsamlingen, som har ført til at der er opstået pukler af ikke-inddaterede excerpter. Inddateringen varetages fortsat primært af studentermedarbejdere. En stor del af excerperingsarbejdet udføres ulønnet af to pensionerede medarbejdere (jf. s. 6), men der arbejdes videre på at overføre en større del af det nødvendige excerperingsarbejde til de ansatte. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 19

20 Oplysning og rådgivning I det fremtidige arbejde med svartjenesten tilstræbes det at begrænse belastningen på nævnets medarbejdere uden at kvaliteten falder. Det er målet at gøre dette bl.a. ved at fortsætte udviklingen af den allerede eksisterende database til registrering og genfindelse af spørgsmål og svar med henblik på genbrug af allerede afgivne svar. Det er især vigtigt at bremse tendensen til at e-posten udvikler sig til en hotlinetjeneste, primært ved at udbygge nævnets hjemmeside, som efter alt at dømme er den vigtigste indgang til e-posten. I 2000 er der lagt ca. 40 svar på ofte stillede spørgsmål på Sprognævnets hjemmeside, og det er hensigten at dette arbejde skal videreføres og udvikles når den kommende udgave af Retskrivningsordbogen er klar. Desuden bør der i 2001 arbejdes på en mere omfattende vejledning til offentligheden om hvor og hvordan man selv kan søge oplysning, fx ved opslag i Retskrivningsordbogen på nettet og i håndbøger der kan forventes at være alment tilgængelige, bl.a. på bibliotekerne. Retskrivningsordbogen Arbejdet med Retskrivningsordbogen er ligesom ordsamlingen og svartjenesten en stærkt resursekrævende opgave for nævnet. Den seneste udgave af ordbogen er fra 1996, og arbejdet med en ny udgave er igangsat i Dette arbejde påregnes afsluttet med udgivelsen af en ny udgave af Retskrivningsordbogen i efteråret Hovedparten af den alfabetiske del er færdigredigeret i det ordbogsredigeringssystem som Sprognævnet har investeret i, men der mangler endnu en del af databasekorrekturen. Desuden er retskrivningsvejledningen under gennemarbejdning. Der resterer derudover en omfattende korrektur når trykningen går i gang sidst på foråret. Andre institutionsprojekter Sprognævnets forskningsplan omfatter forskning inden for to felter: A. Sprogudvikling og normering og B. Orddannelse og ordforråd. Begge felter er centrale for løsningen af Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 20

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 Dansk Sprognævn Juli 2003 Årsberetning 2002 2003 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2001 Dansk Sprognævn Juli 2002 Årsberetning 2001 2002 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2003 Dansk Sprognævn maj 2004 Årsberetning 2003 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2004 Dansk Sprognævn april 2005 Årsberetning 2004 2005 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2005 Dansk Sprognævn september 2006 Årsberetning 2005 2006 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september Nyt fra Sprognævnet Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Af Henrik Galberg Jacobsen Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Sprognævnet vedtog Folketinget den 30. april 1997 to love om

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Sprog i Norden. Titel: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. Henrik Galberg Jacobsen. Forfatter: Kilde:

Sprog i Norden. Titel: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. Henrik Galberg Jacobsen. Forfatter: Kilde: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Henrik Galberg Jacobsen Sprog i Norden, 1998, s. 107-119 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere Fra repræsentantskabet:

Læs mere

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 ISBN 978-87-89410-12-8 Dansk Sprognævns

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Mødelokale 8 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2013 2. Regnskabsopfølgning 2013 3. Årsrapport 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Deltagere Margrethe Heidemann Andersen, Nina Møller Andersen, Elisabeth Arnbak, Kirstine Baloti, Dorthe Duncker, Lisbeth Eskelund, Anita

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl Referat af 3. bestyrelsesmøde 2011. 24.5.2011 kl.14-16.00 Mødelokale 3 : 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2. Budgetopfølgning 3. Bestyrelsens selvevaluering 4. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010 Resultatkontrakt marts 2007 Dansk Sprognævn 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger de ønskede resultater

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44

Stenet vej til ambitiøse mål for faget Modersmålsundervisning. Læringsmål mellem kompetence og dannelse udfordringer for sprogfagene i gymnasiet 44 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 61. oktober 2015 bodil due Kronik: Benspænd for fremmedsprog 9 lilian rohde og birgit henriksen Forenkling af de faglige mål hvorfor og hvordan? 14 dorte maria

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2017

NYHEDSBREV - november 2017 NYHEDSBREV - november 2017 Den faglitterære gruppe MØD OP TIL PRISFESTEN Anja C. Andersen og Henrik Wivel tildeles Dansk Forfatterforenings faglitterære pris 2017. Den 24. november uddeler Dansk Forfatterforenings

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Referat fra 2. møde d kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg

Referat fra 2. møde d kl Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg Referat fra 2. møde d. 2.6.2016 kl. 8.30-11.30 Sted:, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frederiksberg : 1. Godkendelse af referat fra seminaret d. 1. marts 2016 2. Siden sidst 3. Svartjeneste og informantgruppe

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010 Bilag 1 Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen Referat: Sabine Kirchmeier-Andersen Dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Dansk Forfatterforening F-gruppen

Dansk Forfatterforening F-gruppen Dansk Forfatterforening F-gruppen Nyhedsbrev MAJ 2017 Hovedstyrelsesvalg - urafstemning VALG 2017 Johan Egholm Nielsen Posten er på vej med valgmateriale og stemmesedler til dig og alle øvrige medlemmer.

Læs mere

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C 4. bestyrelsesmøde 4.11.2016 kl. 10-12 Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C : 1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016 2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Titel: Replik til Kirsten Rasks anmeldelse af RO 2012 (bragt i NyS 44) Forfatter: Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Nørby Jensen Kilde: NyS Nydanske Sprogstudier 45, 2013, s. 141-145 Udgivet af: URL:

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011 Referat af 1. møde i s repræsentantskab 25. marts 2011 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

R e l i g i o n e n s f r e m t i d

R e l i g i o n e n s f r e m t i d R e l i g i o n e n s f r e m t i d Richard Rorty & Gianni Vattimo R e l i g i o n e n s f r e m t i d Redigeret af Santiago Zabala Tilegnet Aldo Giorgio Gargani a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde.

1. Velkomst Jørn Lund bød velkommen til repræsentantskabet, og der var en kort præsentationsrunde. af repræsentantskabsmøde 15. april 2016 Dagsorden 1. Velkomst (Jørn Lund) 2. Beretning og regnskab for 2015 samt budget for 2016 (Sabine Kirchmeier) 3. Diskussion 4. Orientering om kommaundersøgelser (Jørn

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 Sprog i Norden Titel: Forfatter: Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn Carl Chr. Olsen Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Kliniske retningslinjer i 2014

Kliniske retningslinjer i 2014 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Kære kolleger i det palliative fagfelt Kliniske i Der skal nu indmeldes nye medlemmer til de kliniske, der sættes i gang i med opstartsseminar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere