STIFTSRÅD - Ribe Stift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIFTSRÅD - Ribe Stift"

Transkript

1 STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen, Elisabeth Dons Christensen,, Hasse Neldeberg Jørgensen, Johannes Johansen Lund, Kurt Christian Andersen Kuhlmann, Paul Anton Martinussen, Peter Lauridsen Hundebøll, Thomas Bernhard Kristensen. Afbud: Ingrid Lisby Schmidt (mail 11/1), Else Marie Riis Madsen (mail 18/2), Jens Torkild Bak (mail 25/2), Per Bach (tlf. 26/2) Fra Stiftsadminstrationen: Benedikte Holm, Jette Jepsen og Thue Raakjær Jensen Dagsorden Referat 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse i punkt Kapitalforvaltning 2.1. Sidste møde i den gamle bestyrelse Henrik Schultz, tidl. medlem, var indkaldt fortalte om oplevelser og historien vedr. fælleskapitalforvaltning, som gennemføres pr. 1. juli Nykredit og Jyske Bank blev valgt Møde i bestyrelsen 24/2 v. Bent Nielsen Referat uddelt. - den nye bestyrelse fik først en orientering om forløbet. - Jyske Bank Invest F.M. blev valgt som administrator for de 2 - Nykredit og Jyske Bank. - investeringer skal ske efter bestemte regler samt afvejning af risiko og forrentning. - enkelte ting mangler endnu afklaring i Kirkeministeriet. 3. Siden sidst Orientering v. formanden 30. jan. om bloktilskud på Nyborg Strand formanden kom ikke til mødet pga. vejret feb. møde ang. mellemkirkeligt Elsemarie Madsen deltog ønsker et lokalt udvalg. -brev fra Ballum ang. medlemskab af RAMS. Ikke et stiftsrådsanliggende, men kan evt. rejses på RAMS næste repræsentantsakbsmøde Orientering v. biskoppen Pressens dækning af forbrug i Folkekirken Ribe Stift er ikke hængt ud. Nu er det biskoppernes husleje, som pressen går efter. - ny stiftsjurist Kirstine Frank Jensen ansat pr. 1/3. Provstierne giver et tilskud til lønnen på t.kr. 15,

2 STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat pr. provsti pr. år, som skal bruges til kursusvirksomhed. - Stiftet tilbyder generel rådgivning i h.h.t. et ydelseskatalog - nogle mod betaling. - Grene Provsti nu helt og fuldt med i hjemmesideprojekt. - Ministersamråd 22/2, forslag om at provstestillinger skal være faste stillinger. - bloktilskud ikke aktuelt nu. - præsternes efteruddannelse afventer et minister/bispesamråd i juni. Ribe Stift er med i et pilotprojekt om uddannelsesstillinger. - kirkeministeriet bryder sig ikke om de mange sager om ophævelse af bopælspligt. - Dåbsudvalgets undersøgelse er nu offentliggjort. Forslag til anordning kommer til høring. 4. Regnskab Stiftsbidrag Indstilling: Regnskabet godkendes, dog således af der under ydelse 2921 (provstikuser) overføres overskud fra 2009 til budget 2010 Bilag 4.1 Regnskab Indstillingen fulgt. 5. Udskrivning Udskrivnings procent (max 1,0) Bilag 5.1 beregning på forskl. procenter. 6. Regnskab for kapitalforvaltning 2009 Udskrivningsprocent i 2011: 0,45 Stiftsrådet forventer i forhold til budget 2010: Nyt projekt folkekirkens TV: kr Til udvalg afsættes: kr (Mellemkirkeligt arbejde, Stiftsudv. for mission, F og R samt evt. andre udvalg) Stiftsrådet bemærker, at der så ikke længere udsendes opfordring til indbetaling til Stiftsudvalget for Mission Indstilling: Udbetaling af merrente 1,00%, der hensættes kr til nyt SØS (økonomi-system) Bilag 6.1 bemærkninger. Indstillingen fulgt. 7. Fastsættelse af rente for Indstilling: Renten fastholdes med: Indlån: 3% Udlån: 4% Indstillingen fulgt.

3 STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat 8. Nyt SØS Stifternes Økonomisystem 8.1. Indstilling: Den økonomiske ramme for løsningen samt rammen for udskiftningen godkendes. Indstillingen fulgt. 9. Mellemkirkeligt arbejde 9.1. Drøftelse af kommende struktur for mellemkirkeligt arbejde i h.t. oplæg fra Mellemkirkeligt stiftsudvalg Valg af medlem til Mellemkirkeligt Råd. Indstillingen: Bodil Raakjær Jensen genvælges. Bilag 9.1. Notat ang. mellemkirkeligt arbejde Det nuværende udvalg fortsætter ind til videre og afventer endelig udvalgsstruktur i Stiftet 9.2. Indstillingen fulgt. Det forventes at BRJ arbejder i tæt samarbejde med Stiftsrådet. Stiftsrådet anerkender det arbejde, som ligger bag notatet. 10. Eventuelle frigivelser/låneansøgninger 10.1 evt sager. Oversigt over lån og frigivelse udl. v. mødet Orientering om frigørelsessag i Agerskov. 10. Eventuelt 10.1 Næste møde Onsdag den 24. marts kl Johannes J. Lund ang. kirken i Vikingehavnen i Bork. Biskoppen indvier kirken som kapel det betyder, at biskoppen skal spørges, hvis kapellet skal bruges til dåb. Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen, Elisabeth Dons Christensen, Hasse Neldeberg Jørgensen, Johannes Johansen Lund, Kurt Christian Andersen Kuhlmann, Paul Anton Martinussen, Peter Lauridsen Hundebøll,

4 STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Thomas Bernhard Kristensen

5 Bilag 4.1 Stiftsbidrag Ydelses kode Budget 2010 Regnskab 2009 vedtaget 8. jan 2010 note A. Samlet bidrag kr ,00 kr ,00 Overførsel Ekstra indbetaling kr 0,00 Ikke budget kr 0,00 Ikke forbrugt sidste år kr ,08 kr ,33 I alt kr ,08 kr ,33 Kommunikation Hjemmeside incl Stiftsoplysninger/Stifts Årbog 2912 kr ,00 kr ,13 Kommunikationsopgaver 2913 kr ,00 kr ,00 Nyhedsbrev incl porto 2914 kr ,00 kr ,75 Stiftsbog afløser for Stifts Årbog 2912 kr ,00 kr ,25 I alt kr ,00 kr ,13 Stiftsmøde Halleje, kaffe, honorar 2915 kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr ,00 Udvalg 2916 (1052) Mellem kirkeligt arbejde kr ,00 kr ,12 Stiftsudvalget for Mission/Folkekirke og Religionsmøde kr 0,00 I alt kr ,00 kr ,12 Formidling af kristendom Stiftssamling 2918 kr ,00 kr ,99 Drift rel.pæd kr ,00 kr ,94 I alt kr ,00 kr ,93 Efteruddannelse præster Stiftspræstemøde 2919 kr ,00 kr ,07 Kursus præster 2920 kr ,00 kr ,85 Provstikurser eksterne 2921 kr ,00 kr ,20 I alt kr ,00 kr ,12 Diverse Div 2922 kr 5.000,00 kr 299,95 I alt kr 5.000,00 kr 299,95 Overførsel til næste år Ekstra indbetaling Ikke budget Resultat i alt kr ,08 kr ,08 Overført til Navision Balance kto.nr kr ,08 F:\Videndeling\Sekretariat\BOGHOLDERI\Stiftsbidrag\Stiftsbidrag 2010.xlsx

6 Bilag 4.1 Note A Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto. Udligning af over og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks. formidling af kristendom) F:\Videndeling\Sekretariat\BOGHOLDERI\Stiftsbidrag\Stiftsbidrag 2010.xlsx

7 Bilag 5.1 Fordeling Stiftsbidrag 2011 udskrivningsprocent: 0, Provstier Kommune Lokal ligning 2009 Fordeling i % på kommune Fordeling i % på provsti Bidrag fordelt på kommune Bidrag fordelt på provsti Bidrag fordelt på provsti Tønder Tønder ,89 13, Ribe Dom Esbjerg ,89 9, Skads Esbjerg ,21 16, Fanø , Grene Vejle ,48 12, Billund , Varde Varde ,78 13, Skjern Ringkøbing Skjern ,93 9, Ringkøbing Ringkøbing Skjern ,77 12, Holstebro , Malt ,00 12, Total udskrivningsprocent: 0, Provstier Kommune Lokal ligning 2009 Fordeling i % på kommune Fordeling i % på provsti Bidrag fordelt på kommune Bidrag fordelt på provsti Bidrag fordelt på provsti Tønder Tønder ,89 13, Ribe Dom Esbjerg ,89 9, Skads Esbjerg ,21 16, Fanø , Grene Vejle ,48 12, Billund , Varde Varde ,78 13, Skjern Ringkøbing Skjern ,93 9, Ringkøbing Ringkøbing Skjern ,77 12, Holstebro , Malt ,00 12, Total

8 Bilag 5.1 udskrivningsprocent: 0, Provstier Kommune Lokal ligning 2009 Fordeling i % på kommune Fordeling i % på provsti Bidrag fordelt på kommune Bidrag fordelt på provsti Bidrag fordelt på provsti Tønder Tønder ,89 13, Ribe Dom Esbjerg ,89 9, Skads Esbjerg ,21 16, Fanø , Grene Vejle ,48 12, Billund , Varde Varde ,78 13, Skjern Ringkøbing Skjern ,93 9, Ringkøbing Ringkøbing Skjern ,77 12, Holstebro , Malt ,00 12, Total

9 Bilag 6.1 Bemærkninger til Balance pr. 31/ Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi i regnskabet. Forskellen mellem nominel værdi og børskursen er bogført på konto 952 urealiseret kursgevinst/tab med tab ,14 kr. Nominel beholdning er ,45 kr. og den bogførte købs-kursværdi er ,55 kr. Ved kursregulering pr. 31/ er der på konto 604 bogført en urealiseret kursgevinst på ,26 kr. Der er sket en omlægning fra aftalekonti til obligationer for at forbedre forrentningen, samt det at overgangen til fælleskapitalforvaltning er blevet forsinket. Ved udtrækninger i 2009 er stiftsmidlerne blevet geninvesteret i 5% og 6% obligationer. Udlån i 2009 er forrentet med 4% og kirke og embedsmidler er forrentet med aconto 3,5%. Regulering vedr med 1,30% er udbetalt i juni termin Driftsoverskud 2009 til udlodning kr ,42 er bogført på konto 608. For 2009 vil der således i juni 2010 kunne udbetales en positiv merrente på 1,11%. Stiftsadministrationen anbefaler at der hensættes ,- kr. i 2009 til afholdelse af udgifter i 2010 vedrørende investering i NYT SØS Stifternes Økonomi System. Driftsoverskud 2009 reduceres til ,42 kr. og den positive merrente til 1,00 % som udbetales i juni Tilgang af stiftsmidlerne forløber stabilt. Brutto er der indgået kr.34,5 mill. nye gravstedskapitaler, netto ca. kr. 25,6 mill., da der er i juni 2009 er udbetalt kr. 8,9 mill. i hjemfaldne gravstedskapitaler. Stiftsmidlernes betaling for ressourceforbrug til administrationen aflønnet af fællesfonden er i 2009 beregnet til ,00 kr. bogført på konto 628. Beregningen er sket ud fra fakturerede gravstedsaftaler i forhold til medgået løn og kontorholdsomkostninger. 991 Indlån Stiftsmidler Embedsmidler Kirkemidler I alt 901 Ekspropriationserstatninger , , , Salgssummer , , , Tiendeafløsning , , Grundbyrdeafløsning , , Fremtidige gravstedskapitaler , , Nuværende gravstedskapitaler , , Hjemfaldne gravstedskapitaler , , Andet indlån med rente , , , Andet indlån (tidl. uden rente) , , Nuv. gravstedskapitaler m. rate , , Hjemfaldne gravstedskapitaler m. rate , ,51 I alt , , ,38 Dato: 2. Februar 2010 Benedikte Holm, Kontorchef Jette Jepsen, Bogholder

10 Alle stiftsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Telefon Telefax e-post Dokument nr.: 5555/10 Udskiftning af stifternes IT-system til kapitaladministration Dato: 26. januar 2010 Stifterne har siden 1996 anvendt IT-systemet Stifternes Økonomi System forkortet SØS til administration af ind- og udlån, investeringer samt administration af gravstedsaftaler. Systemet er baseret på et Concorde XAL system, der ikke længere vedligeholdes og videreudvikles fra leverandørens side. Herudover er løsningen udviklet på et tidspunkt, hvor ind- og udlån var fast forrentet til 4 procent om året, udveksling af data elektronisk med kirkegårde ikke eksisterede m.v. Det er derfor nødvendigt at foretage en udskiftning af stifternes it-system til kapitaladministration og administration af gravstedsaftaler, hvis udgiften afholdes af kapitalejerne. Formålet med dette brev er at orientere de nye stiftsråd om planen for den igangværende udskiftningsproces, og hvornår projektet forelægges stiftsrådene til godkendelse. Frem til 2007 oppebar fællesfonden den renteindtægt, der lå over den faste indlånsrente, og fællesfonden oppebar evt. kursgevinster og kurstab. Herudover oppebar fællesfonden det fulde afkast af præsteembedekapitaler indbetalt til stiftet. Fællesfondens indtægt dækkede udgifterne ved kapitalforvaltningen. Fra 2007 har kirkekasserne fået den fulde forrentning af kapitalerne. I forbindelse med ændringen realiserede fællesfonden et kurstab på 18,7 mio. kr. ved udgangen af Ændringen fra 2007 indebar bl.a., at udgifterne vedrørende kapitalforvaltningen skulle afholdes af afkastet af kapitalerne, herunder udgifter til itsystemet. Fra 2007 har de lokale kasser fået udbetalt en acontorente i budgetåret, mens evt. merforrentning fratrukket administrationsomkostninger først er blevet udbetalt i juni måned året efter. Kirkeministeriets IT-kontor har i samarbejde med stifterne forberedt et EUudbud af udskiftningen af SØS, der skønnes at ville koste 3-5 mio. kr. over en seksårig periode. Kirkeministeriet har efter drøftelse med stiftsrepræsentanterne i styregruppen for projektet valgt at gennemføre en prækvalifikation af mulige tilbudsgivere samtidig med, at stiftsrådene orienteres om projektet. Projektbeskrivelsen til prækvalifikationen vedlægges. Projektet er i kort form beskrevet på side 3.

11 Prækvalifikationen indebærer, at interesserede leverandører kan tilkendegive, om de ønsker at afgive tilbud. Kirkeministeriets IT-kontor vil iværksætte prækvalifikationen i uge 4. Det endelige udbudsmateriale vil blive sendt til stiftsrådene i uge 8. Stiftsrådene vil på det tidspunkt blive anmodet om at godkende rammerne for løsningen samt den økonomiske ramme for udskiftningen (fortroligt af hensyn til udbuddet). Selve udbuddet sættes således ikke i værk uden stiftsrådenes godkendelse. Kirkeministeriet Dokument nr.: 5555/10 Side 2 Herefter vil selve udbuddet blive gennemført. Styregruppen for projektet, dvs. ministeriet, IT-kontoret og tre stiftskontorchefer, vil træffe beslutning om, hvem der skal indgås kontrakt med ud fra tilbuddenes opfyldelse af udbudskriterierne. Stiftsrådene vil blive orienteret om udfaldet, når kontrakten er på plads. Med venlig hilsen Klaus Kerrn-Jespersen Økonomichef

12 Beskrivelse System til kapitaladministration og administration af gravstedsaftaler dokument nr. 6691/ januar 2010

13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbuddet Vision for anskaffelsen Organisation og afgrænsning Kirkeministeriet og folkekirkens organisatoriske rammer Afgrænsning Projektets organisering og rammer Den nuværende løsning og processer Den ønskede løsning Omgivelserne Gravstedsaftalemodulet En central database for gravstedsaftaler Fakturering og betaling Kapitaladministrationsmodulet Side 2 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Nøgletal Eksempel på en gravstedsaftale Læsevejledning Afsnit 1 beskriver udbuddet og visionen for anskaffelsen. Afsnit 2 giver en beskrivelse af folkekirken samt af projektets organisering og udbuddets afgrænsning. Afsnit 3 indeholder en kort beskrivelse af den nuværende løsning og de tilhørende processer. Afsnit 4 beskriver den ønskede løsning. Nøgletal samt eksempel på en gravstedsaftale findes i bilag 1 og 2.

14 1. Indledning Dette notat indeholder en første beskrivelse af den ønskede løsning i forhold til nedenstående udbud. Notatet er udarbejdet med henblik på at give ansøgeren en bedre forståelse af opgavens omfang og overordnede karakter. Der gøres opmærksom på, at materialet er foreløbigt. De endelige krav vil fremgå af kravspecifikationen, som udsendes med opfordringen til at afgive tilbud. Materialet er således alene til ansøgerens foreløbige orientering. Side Udbuddet Udbuddet omfatter anskaffelsen af et system til kapitaladministration og administration af gravstedaftaler, som består af tre sammenhængende elementer: 1. Omlægning af folkekirkens kapitaladministration fra det nuværende Stifts ØkonomiSystem (SØS) til en Navision Stat løsning. Kapitaladministrationssystemet er i princippet et banksystem til styring af indlån og udlån med tilhørende rente- og terminsberegninger, betalingsstrømme m.v. I omlægningen er desuden inkluderet en betalings- og faktureringsdel. Standard Navision funktionalitet forventes anvendt i størst muligt omfang. Såfremt det er nødvendigt for at understøtte den konkrete opgaveløsning jf. kravspecifikationen, kan der desuden blive tale om levering af funktionalitet fra andre Navision baserede løsninger for eksempel en brancheløsning og/eller om udvikling. (Beskrevet i afsnit 4.4 og 4.5) 2. Et formodul til ovenstående Navision løsning til registrering af gravstedsaftaler 1. Registreringen skal både kunne foregå via en webindberetning og fra eksisterende eksterne systemer via en snitfladeløsning. Betalingen for ydelserne danner grundlag for indlån (kaldet gravstedskapitaler) i kapitaladministrationssystemet. Gravstedsaftalemodulet skal kunne håndtere indberetning af såvel beløb som øvrige data fra en gravstedsaftale. I dag er en stor del af arbejdsgangene omkring gravstedsaftaler manuelle og papirbaserede, disse ønskes digitaliseret og automatiseret med denne løsning. (Beskrevet i afsnit 4.2) 3. En tilhørende landsdækkende central database til arkivering af gravstedsaftale data. 4. I denne skal data for alle omfattede gravstedsaftaler arkiveres. Det skal være muligt herfra at udskrive en konkret gravstedsaftale. Det skal ligeledes være muligt at foretage geografisk baserede udtræk fra databasen. (Beskrevet i afsnit 4.3) 1.2. Vision for anskaffelsen Med leverancen ønskes et tidssvarende værktøj til at understøtte kapitaladministrationsopgaven samt understøttelse af en effektiv, digital arbejdsgang mellem kirkegårde og stifter omkring gravstedsaftaler herunder afskaffelse af unødvendige fysiske arkiver. 1 Om levering af vedligeholdelsesydelser m.m. fra en kirkegård til et gravsted i flere år.

15 Løsningen skal give brugerne en oplevelse af sammenhæng mellem kirkegård, provsti og stift, og herigennem understøtte samarbejdet mellem de forskellige interessenter på området. Den forventes desuden at understøtte den digitale kompetenceudvikling på alle niveauer. På sigt er det tanken, at gravstedsaftaledelen udvikles til at være en borgervendt løsning på linje med andre borgerserviceløsninger. Denne funktionalitet vil indgå som en option til aftalen. Side 4 2. Organisation og afgrænsning 2.1. Kirkeministeriet og folkekirkens organisatoriske rammer Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den finanslovsfinansierede del af folkekirken. Ministeriet udarbejder budget for folkekirkens fællesudgifter og fastsætter størrelsen af landskirkeskatten. Derudover udarbejder ministeriet lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige område. Landet er geografisk opdelt i 10 stifter med tilhørende stiftsråd. Hvert stift administreres af en stiftsøvrighed, som består af biskoppen og stiftsamtmanden, og som administrativt understøttes af stiftsadministrationen ledet af en stiftskontorchef. Stiftsøvrighederne fungerer som tilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og træffer afgørelse i en lang række sager. Stiftsrådene bestyrer bl.a. kirkers og præsteembeders kapitaler, gravstedskapitaler m.v. (samlet benævnt stiftsmidlerne). Hvert stift er opdelt i en række provstier med tilhørende provstiudvalg. Provstiudvalgene varetager økonomiske anliggender: fastsættelse af størrelsen af ligningsbeløb til de kirkelige kasser, godkendelse af budgetter og regnskaber for de kirkelige kasser, tilsyn med kirker og kirkegårdes vedligeholdelse samt godkendelse af kirkegårdstakster. Hvert provsti er inddelt i et antal sogne med tilhørende menighedsråd. Menighedsrådene bestyrer de selvejende kirker og kirkegårde og de til præsteembederne hørende præstegårde, ansætter og afskediger kirkefunktionærer, træffer beslutning om en række lokale kirkelige forhold, samt medvirker ved besættelse af præstestillinger i sognene. Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene er selvstændige myndigheder, der arbejder tæt sammen om administration i folkekirken. Af særlig relevans for dette udbud er menighedsrådenes bestyrelse af kirkegårdene og stifternes opgave med tilsyn i forhold hertil, provstiudvalgenes godkendelse af kirkegårdstakster, samt stiftsadministrationernes rolle som bestyrer af stiftsmidlerne Afgrænsning Langt de fleste af de ca folkekirkelige kirkegårde bestyres af de enkelte menighedsråd eller af flere menighedsråd i fællesskab.

16 I 11 kommuner 2 med ca. 40 kirkegårde og ca. 30 % af begravelserne bestyres de folkekirkelige kirkegårde af kommunerne. Disse kirkegårdes økonomi er uafhængig af folkekirken og skal ikke understøttes af systemet. Side Projektets organisering og rammer Kirkeministeriets IT-Kontor Kirkeministeriets IT-Kontor (ITK) er folkekirkens centrale it-funktion og den formelle kontraktspart (kunden). IT-Kontorets rolle er at forestå arbejdet med at anskaffe og implementere systemet. IT-Kontoret står derfor for projektledelsen i forbindelse med opgaven. Desuden har IT-Kontoret ansvaret for, at anskaffelsen sker i overensstemmelse med folkekirkens it-strategi, herunder it-arkitektur og i øvrigt opfylder nødvendige sikkerhedsmæssige krav. Projektorganisation Projektet er indtil videre organiseret med en styregruppe med deltagelse af tre stiftskontorchefer, kontorcheferne for Kirkeministeriets 1. kontor (økonomi) og 2. kontor (styrelse) samt chefen for IT-Kontoret. Projektorganisationen, der desuden omfatter to arbejdsgrupper, er vist i nedenstående figur. Figur 1. Projektets organisering I kontraktperioden etableres en særlig projektorganisation bestående af styregruppe og projektledelse med deltagelse af såvel leverandør som udbudsgiver til at håndtere samarbejdet mellem disse omkring leverancen. Forprojekt Denne beskrivelse samt det efterfølgende udbud er udarbejdet på baggrund af et forprojekt, som har kørt i efteråret 2009 med deltagelse af medarbejdere fra kirkegårde og stifter. I forprojektet har to arbejdsgrupper arbejdet med dels at kortlægge de nuværende arbejdsgange, dels at opstille krav og forventninger til nye arbejdsprocesser med ny it-understøttelse. 2 København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hillerød, Odense, Esbjerg, Århus, Randers og Aalborg.

17 Deltagelse i løsningsdesign Det kan forventes, at deltagere i arbejdsgrupperne kan indgå som sparringspartnere i fastlæggelse af den endelige konfigurering/implementering af løsningen i kontraktperioden. Side 6 3. Den nuværende løsning og processer Det nuværende StiftsØkonomiSystem (SØS) er fra Det er udviklet i Concorde XAL, og driftsafvikles lokalt i stifterne. Det har oprindelig været anvendt til både kapitaladministration og som økonomisystem for stiftsadministrationerne. Økonomistyringsdelen er for et par år siden lagt over i et fælles Navision FF 3. SØS løser stadig kapitaladministrationsopgaven, men skal som den øvrige del af den oprindelige løsning lægges over i et nyt system. Systemet er at sammenligne med et banksystem med indlån, udlån, forrentning af kapital m.v. Generelt skal det nye system løse den samme opgave, som det nuværende. For en beskrivelse af indholdet i såvel SØS som Ny SØS henvises derfor til afsnit 4. Gravstedsaftaler - en flerårig købsaftale om ren- og vedligeholdelse, grandækning, blomster mv. (kaldet legataftaler) - indgås i dag på papir/elektronisk blanket på kirkegårdskontorerne. Når aftalekøberen har skrevet under, sendes papirdokumentet til den lokale stiftsadministration, som står for opkrævning af betalingen og for forvaltning af beløbet i aftalens løbetid (typisk år), hvilket udgør en stor del af kapitaladministrationen. Stiftsadministrationen registrerer aftalen i SØS, udsender faktura og gemmer aftalen i et papirarkiv. Når betalingen er modtaget, sender mange stifter en indbetalingsbesked til kirkegården, som registrerer, at betalingen har fundet sted. Dette foregår på mange kirkegårde i et kirkegårdsadministrationssystem, som anvendes til at styre arbejdet på kirkegården, og som derfor også indeholder de leverancer, der er aftalt i gravstedsaftalen. Samtidig findes der også en del kirkegårde uden et kirkegårdssystem, som fortsat anvender manuelle registreringer. Disse har som hovedregel adgang til en pc med internetadgang. I stiftet bliver det indbetalte beløb indsat på menighedsrådets indlånskonto i stiftet og indgår dermed i stiftets kapitaladministration. Stifterne fungerer desuden som realkreditinstitut for menighedsrådene og har mulighed for at udlåne penge til visse formål eksempelvis til renovering eller bygning af ny sognegård. Stifterne har pligt til at forrente kapitalerne bedst muligt inden for visse givne rammer. Ud over udlån samt placering på udvalgte konti har stifterne derfor hidtil i høj grad købt og solgt obligationer. Fremadrettet vil kapitalforvaltningen være outsourcet til to professionelle kapitalforvaltere med en kapitaladministrator til at koordinere. 3 Navision Fællesfond driftes af KMD A/S. I dag Navision Stat 3.6. Implementeringen skal ske i Navision Stat 5.1.

18 Visse stifter har kun få gravstedsaftaler/-kapitaler, idet de fleste kirkegårde her er kommunale 4 og derfor selv står for kapitaladministrationen. Dette gælder eksempelvis Københavns stift. Bilag 1 giver en række nøgletal på området. Side 7 4. Den ønskede løsning Den ønskede løsning er skitseret i den følgende figur. Figur 2. Principskitse over det ønskede løsning Figuren illustrerer den ønskede løsning og de vigtigste omgivelser. Det nuværende SØS indeholder kapitaladministration, fakturering og betaling samt en manuel registrering af gravstedsaftaler. Forventningerne til det nye system samt de foreløbige ønsker til indholdet i systemet gennemgås i det følgende. 4 Jfr. afsnit 2.1. er understøttelse af midler og gravstedsaftaler fra de kommunale kirkegårde ikke en del af dette udbud.

19 4.1. Omgivelserne Kapitalforvaltningen Kapitalforvaltningen er ændret i forhold til den nuværende løsning. Som nævnt, vil kapitalforvaltningen være outsourcet til to professionelle kapitalforvaltere med en kapitaladministrator til at koordinere. Relationen til kapitalforvaltningen vil være beskrevet i det endelige udbudsmateriale. Side 8 Eksisterende kirkegårdssystemer På kirkegårdene anvendes kirkegårdsadministrationssystemer fra 3-4 forskellige leverandører. I systemerne findes data til identifikation af et gravsted. Samtidig registreres den aftalte vedligeholdelse mv. også heri. Endelig udarbejdes det tilhørende gravstedsbrev i disse systemer. Det betyder, at kirkegårdssystemerne indeholder de fleste eller alle de data, som anvendes i forbindelse med udfyldelse af en gravstedsaftale. Den ønskede løsning skal via en fastlagt snitflade skabe mulighed for, at data fra de eksisterende kirkegårdssystemer kan genbruges i forbindelse med udarbejdelse af en gravstedsaftale. Snitfladen fastsættes af ITK efter en dialog om den konkrete udformning af snitfladen med leverandøren af gravstedsaftalemodulet (dette udbud) og leverandørerne af kirkegårdssystemerne. En skabelon til en gravstedsaftale I det endelige udbudsmateriale vil være fastsat en skabelon til en gravstedsaftale og dermed til hvilke data, som skal indberettes i webløsningen henholdsvis overføres fra et kirkegårdssystem. Et eksempel på en gravstedsaftale er vist i bilag 2. Et elektronisk varekatalog Tilsvarende vil der være specificeret et varekatalog, som vil indeholde de varer, ydelser og tilhørende priser, som kan indgå i en gravstedsaftale. Varekataloget er en database, der udvikles af ITK, og som kan tilgås fra såvel webindberetningsdelen af gravstedsaftalemodulet som fra de eksisterende kirkegårdssystemer. Varekataloget vil være landsdækkende og have status af den autoriserede kilde til de varer og ydelser med tilhørende priser, som kan vælges på en konkret kirkegård. Varer, ydelser og priser vil blive vedligeholdt af de enkelte provstier. Udbudsmaterialet vil indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunikationen med varekataloget kan etableres. Driftsafvikling Som nævnt i afsnit 3 er driften af det nuværende Navision FF outsourcet, mens driften af det nuværende SØS varetages af ITK. Det er forventningen, at driften af den nye løsning er outsourcet, og at systemet skal driftsafvikles sammen med Navision FF.

20 4.2. Gravstedsaftalemodulet Arbejdsgangene er i dag papirbaseret, som beskrevet i afsnit 3. I det følgende redegøres for de overordnede rammer for det kommende gravstedsaftalemodul. De endelige krav vil fremgå af udbudsmaterialet. Den følgende figur viser en principskitse for det ønskede modul til indberetning af gravstedsaftaler med tilhørende omgivelser. Side 9 Figur 3. Principskitse over det ønskede gravstedsmodul Nedenfor beskrives en række vigtige egenskaber ved den ønskede løsning. En gravstedsaftale skal kunne oprettes på to måder Modulet skal kunne anvendes af to forskellige brugergrupper: Dels kirkegårdsledere og andre medarbejdere på kirkegårdskontoret, som opretter gravstedsaftaler og i forvejen har et kirkegårdssystem. Dels graveren og/eller kirkeværgen (menighedsrådsmedlem) på kirkegårde uden et kirkegårdssystem, men med en pc med internetadgang. Dette betyder, at en gravstedsaftale skal kunne oprettes på to måder: og 1. Via en webindgang som i princippet kan anvendes af alle 2. via en fastlagt snitflade, som det er muligt at aktivere fra et godkendt kirkegårdssystem. Webindgangen præsenterer brugeren for et inddateringsbillede til en gravstedsaftale med udgangspunkt i kravene i den fastlagte skabelon (jf. ovenfor). Dette billede trækker på varekataloget og eksisterende registerdata eksempelvis fra CPR. Ved anvendelse af snitfladen dvs. ved oprettelse af en aftale fra et godkendt kirkegårdssystem overføres data fra dette.

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Mandag den 19. november 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Pernille Østrem Tom Allan

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 11. februar 2016 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra: Tom Allan, Jens Andersen og Ole Pagels. For mødet er fastsat

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 23798/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 10. ordinære møde den 27. februar 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag d. 19. maj 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst Ole

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Dok.nr. 23484/17 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 23. februar 2017 Sted Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. Via mail

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Dok.nr. 84840/10 Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Sted Mødedeltagere Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Grindsted d. 23. oktober 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Kl. 16.00 18.00: Orienteringsmøde om Digitale Kirkegårdskort. Kl. 18.00 19.00: PU-møde

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 18. august 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Dagsorden 1 980 /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 9. marts 2016. Kl. 15.30 Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden. 2 Vedtagelse af ordensregelment

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. Kl. 14.00 Mødested: Backhaus, Grydergade, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. Kl. 14.00 Mødested: Backhaus, Grydergade, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. Kl. 14.00 Mødested: Backhaus, Grydergade, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 26. august 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat. Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Ester Larsen, Tine Lindhardt, Paul Verner Skærved, Grethe Jakobsen, Erik Vind, Rasmus Kr. Rasmussen,

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Kapitalerne udgøres af to formuer: kirkernes kapitaler og præsteembedernes kapitaler.

Kapitalerne udgøres af to formuer: kirkernes kapitaler og præsteembedernes kapitaler. Bilag 29 - Side 1 af 1 27. november 2003 KM-projektgruppe Forvaltning og forrentning af kirkers og præsteembeders kapitaler Spørgsmålet o forvaltningen og forretningen af kirkernes og præsteembedernes

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. februar 2013. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Tilrettet samarbejdsaftale og vedtægt

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere